Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Bezpłatne porady prawne  (Przeczytany 130117 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« dnia: Październik 17, 2003, 12:27:37 pm »
Szczecin  
Mieszkańcy województwa mogą zasięgać bezpłatnych porad prawnych w Zachodniopomorskim Biurze Porad Obywatelskich działającym od dwóch tygodni przy Urzędzie Miejskim. W czwartek nastąpiło uroczyste otwarcie poradni W biurze można zasięgnąć bezpłatnych i poufnych porad m.in. w zakresie prawa pracy, rodzinnego, własnościowego, dotyczących opieki medycznej, pozbawienia wolności i innych.

- Będziemy doradzać w zakresie podstawowym, ale rzetelnie - mówi Agata Badura, jedna z pomysłodawców przedsięwzięcia. - Podpowiemy, jak napisać odpowiedni wniosek i gdzie go skierować. Każdy otrzyma pomoc.

http://www1.gazeta.pl/kraj/1,34309,1726700.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne poradt prawne-Warszawa
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 29, 2003, 12:50:16 pm »
Fundacja Akademia Iuris udziela bezpłatnych porad prawnych  dla osób niezamożnych.
Porady są  udzielane przez studentów prawa pod okiem zawodowych prawników.

tu adresy

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/5027
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Jak molestować urzędy
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 29, 2003, 12:55:43 pm »
Prezydent RP 11 października 2001 podpisał ustawę o elektronicznym podpisie, który zrównuje e-mailowy podpis z odręcznym. Jednak ustawa ta wejdzie w życie dopiero za 9 miesięcy po jej ogłoszeniu, czyli trzeba jeszcze trochę poczekać. A póki co, zawsze warto znać swoje prawa wobec urzędników.

Kodeks postępowania administracyjnego już teraz mówi, że podania, czyli żądania, wyjaśnienia, odwołania lub zażalenia, wnosić możemy nie tylko pisemnie. Można składać podania telegraficznie, dalekopisem, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Aby takie "pismo" mogło być rozpatrzone, tak samo jak podanie pisane ręcznie, powinno zawierać wskazanie osoby, która je wniosła, jej adres i oczywiście opisanie problemu, z jakim występujemy do danej jednostki administracyjnej.

Koniecznie trzeba pamiętać o podpisie na składanym podaniu. Jest on niezbędny, a nader często zapominany. K.P.A. nic nie mówi jeszcze o jego elektronicznej wersji, ale problem ostatecznie rozwiąże wejście w życie podpisanej ustawy o podpisie elektronicznym. Z drugiej strony, mimo że k.p.a. pozwala na składanie podań drogą elektroniczną, to urzędy jeszcze nie są tak skomputeryzowane, aby mogły bez problemu w ten sposób załatwiać sprawy obywateli. Na przykład Naczelny Sąd Administracyjny do dziś nie ma jeszcze swobodnego dostępu do Internetu.

Zatem, podanie można składać różnymi drogami, ale zwracam uwagę, że trudno wyobrazić sobie sytuację np. podpisania dokumentu aktu notarialnego inaczej niż osobiście. Podobnie sytuacja ma się w przypadku podpisywania umów - na przykład z bankiem. Trudno sobie wyobrazić, aby bank przyjął podpisany wniosek lub umowę kredytową przesłaną faksem.

Kiedy urzędnik milczy


Co jednak robić, gdy na złożone podanie nie otrzymujemy odpowiedzi? Jeżeli termin wyznaczony przez kodeks postępowania administracyjnego (1 miesiąc, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące) mija, a sprawa nie zostaje załatwiona. Decyzja nie zapada. Jakie mamy wtedy prawa? Urzędnik musi w takiej sytuacji poinformować zainteresowanego o niemożności postępowania w przewidzianym ustawowo czasie i wskazać nowy termin. Jeżeli to nie następuje, wtedy składamy zażalenie do organu administracji wyższego stopnia. Gdy do nowej daty postępowanie nie doczekało się końca, autorowi podania znowu przysługuje zażalenie. Ale ma ono charakter szczególny. Autor zażalenia nie kwestionuje rozstrzygnięcia, ale stan zawieszenia, bezczynność administracji. Organ wyższego stopnia wyznacza więc kolejny termin załatwienia sprawy. Określa go dowolnie, nie jest związany terminem ustawowym, ustala przyczyny uchybienia terminu i ustala winnego.

Prawo do skargi


Gdyby kolejny termin nie został dotrzymany, autorowi podania na ogół przysługuje prawo złożenia skargi na bezczynność administracji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga taka przysługuje, gdy milczą naczelne i centralne organy administracji państwowej (np. minister), terenowe organy administracji rządowej (np. wojewoda), a także organy samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, starosta) i inne organy, które wydają decyzje administracyjne (np. prezes NBP lub generalny inspektor ochrony danych osobowych).

W naszej skardze na milczenie administracji należy:


- oznaczyć skarżącego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę,
- oznaczyć organ, na który się skarżymy,
- określić, jakie prawo zostało naruszone,
- potrzebny jest też podpis wnoszącego skargę, a jeśli działa on przez pełnomocnika, to również trzeba złożyć pełnomocnictwo.

Sąd przesyła odpis skargi zaskarżonemu organowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni. W tym samym terminie organ ma też nadesłać akta sprawy. Urzędnikom wolno do czasu wyznaczenia rozprawy uwzględnić skargę w całości. Jeżeli jednak organ nadal będzie milczał, sąd w wyroku i tak zobowiązuje go do wydania decyzji. NSA może też działać, gdy organ nie nadeśle akt sprawy. Będzie się wówczas kierował stanem faktycznym i prawnym postawionym w skardze, jeśli nie budzi on wątpliwości.

Prawo do sprzeciwu


Choć postępowanie przed NSA jest jednoistancyjne, a co za tym idzie - orzeczenia od razu stają się prawomocne, organom przysługuje sprzeciw od wyroku (wyjątkowy, kiedy sąd orzekał bez akt. Mogą go wnieść w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Warunek jest jeden: muszą się wreszcie ugiąć i dostarczyć odpowiedźˇ na skargę oraz akta sprawy. To uruchamia dalszą procedurę. Sąd wydaje kolejny wyrok w sprawie. Jeśli uwzględni skargę na bezczynność, zobowiązuje oporny organ administracji np. do wydania decyzji lub postanowienia. Gdyby urzędnicy dalej się ociągali, sąd może nałożyć grzywnę na organ, w którego imieniu powinni działać, a tego nie robią.

Wielu z nas może powiedzieć, że procedura postępowania administracyjnego nie zmienia jednak faktu, że zdarzają się takie przypadki, kiedy po wniesieniu jednego małego podania można na decyzję milczącej administracji czekać nie tylko miesiącami, lecz przez całe długie lata. Właśnie dlatego sami nie powinniśmy milczeć, lecz reagować, domagając się respektowania naszego obywatelskiego prawa do otrzymania terminowej odpowiedzi na złożone podanie.

W oczekiwaniu na decyzję urzędu...
1. Podanie złożone, ale decyzja nie zapada. Nikt nie chce decydować, również organ nadrzędny, od którego oczekujemy odpowiedzi.
2. Składamy zażalenie. Organ wyższego stopnia wyznacza kolejny termin załatwienia sprawy.
3. Gdy znów panuje cisza, czas na skargę do NSA.
4. Sąd przesyła odpis skargi zaskarżonemu organowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni.
5. Jeśli organ nadal milczy, sąd w wyroku zobowiązuje go do wydania decyzji.
6. Organom administracji przysługuje sprzeciw od wyroku. Mogą go wnieść w ciągu 14 dni.

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/1256
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Jak molestować urzędy
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 29, 2003, 12:56:21 pm »
Prezydent RP 11 października 2001 podpisał ustawę o elektronicznym podpisie, który zrównuje e-mailowy podpis z odręcznym. Jednak ustawa ta wejdzie w życie dopiero za 9 miesięcy po jej ogłoszeniu, czyli trzeba jeszcze trochę poczekać. A póki co, zawsze warto znać swoje prawa wobec urzędników.

Kodeks postępowania administracyjnego już teraz mówi, że podania, czyli żądania, wyjaśnienia, odwołania lub zażalenia, wnosić możemy nie tylko pisemnie. Można składać podania telegraficznie, dalekopisem, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Aby takie "pismo" mogło być rozpatrzone, tak samo jak podanie pisane ręcznie, powinno zawierać wskazanie osoby, która je wniosła, jej adres i oczywiście opisanie problemu, z jakim występujemy do danej jednostki administracyjnej.

Koniecznie trzeba pamiętać o podpisie na składanym podaniu. Jest on niezbędny, a nader często zapominany. K.P.A. nic nie mówi jeszcze o jego elektronicznej wersji, ale problem ostatecznie rozwiąże wejście w życie podpisanej ustawy o podpisie elektronicznym. Z drugiej strony, mimo że k.p.a. pozwala na składanie podań drogą elektroniczną, to urzędy jeszcze nie są tak skomputeryzowane, aby mogły bez problemu w ten sposób załatwiać sprawy obywateli. Na przykład Naczelny Sąd Administracyjny do dziś nie ma jeszcze swobodnego dostępu do Internetu.

Zatem, podanie można składać różnymi drogami, ale zwracam uwagę, że trudno wyobrazić sobie sytuację np. podpisania dokumentu aktu notarialnego inaczej niż osobiście. Podobnie sytuacja ma się w przypadku podpisywania umów - na przykład z bankiem. Trudno sobie wyobrazić, aby bank przyjął podpisany wniosek lub umowę kredytową przesłaną faksem.

Kiedy urzędnik milczy


Co jednak robić, gdy na złożone podanie nie otrzymujemy odpowiedzi? Jeżeli termin wyznaczony przez kodeks postępowania administracyjnego (1 miesiąc, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące) mija, a sprawa nie zostaje załatwiona. Decyzja nie zapada. Jakie mamy wtedy prawa? Urzędnik musi w takiej sytuacji poinformować zainteresowanego o niemożności postępowania w przewidzianym ustawowo czasie i wskazać nowy termin. Jeżeli to nie następuje, wtedy składamy zażalenie do organu administracji wyższego stopnia. Gdy do nowej daty postępowanie nie doczekało się końca, autorowi podania znowu przysługuje zażalenie. Ale ma ono charakter szczególny. Autor zażalenia nie kwestionuje rozstrzygnięcia, ale stan zawieszenia, bezczynność administracji. Organ wyższego stopnia wyznacza więc kolejny termin załatwienia sprawy. Określa go dowolnie, nie jest związany terminem ustawowym, ustala przyczyny uchybienia terminu i ustala winnego.

Prawo do skargi


Gdyby kolejny termin nie został dotrzymany, autorowi podania na ogół przysługuje prawo złożenia skargi na bezczynność administracji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga taka przysługuje, gdy milczą naczelne i centralne organy administracji państwowej (np. minister), terenowe organy administracji rządowej (np. wojewoda), a także organy samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, starosta) i inne organy, które wydają decyzje administracyjne (np. prezes NBP lub generalny inspektor ochrony danych osobowych).

W naszej skardze na milczenie administracji należy:


- oznaczyć skarżącego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę,
- oznaczyć organ, na który się skarżymy,
- określić, jakie prawo zostało naruszone,
- potrzebny jest też podpis wnoszącego skargę, a jeśli działa on przez pełnomocnika, to również trzeba złożyć pełnomocnictwo.

Sąd przesyła odpis skargi zaskarżonemu organowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni. W tym samym terminie organ ma też nadesłać akta sprawy. Urzędnikom wolno do czasu wyznaczenia rozprawy uwzględnić skargę w całości. Jeżeli jednak organ nadal będzie milczał, sąd w wyroku i tak zobowiązuje go do wydania decyzji. NSA może też działać, gdy organ nie nadeśle akt sprawy. Będzie się wówczas kierował stanem faktycznym i prawnym postawionym w skardze, jeśli nie budzi on wątpliwości.

Prawo do sprzeciwu


Choć postępowanie przed NSA jest jednoistancyjne, a co za tym idzie - orzeczenia od razu stają się prawomocne, organom przysługuje sprzeciw od wyroku (wyjątkowy, kiedy sąd orzekał bez akt. Mogą go wnieść w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Warunek jest jeden: muszą się wreszcie ugiąć i dostarczyć odpowiedźˇ na skargę oraz akta sprawy. To uruchamia dalszą procedurę. Sąd wydaje kolejny wyrok w sprawie. Jeśli uwzględni skargę na bezczynność, zobowiązuje oporny organ administracji np. do wydania decyzji lub postanowienia. Gdyby urzędnicy dalej się ociągali, sąd może nałożyć grzywnę na organ, w którego imieniu powinni działać, a tego nie robią.

Wielu z nas może powiedzieć, że procedura postępowania administracyjnego nie zmienia jednak faktu, że zdarzają się takie przypadki, kiedy po wniesieniu jednego małego podania można na decyzję milczącej administracji czekać nie tylko miesiącami, lecz przez całe długie lata. Właśnie dlatego sami nie powinniśmy milczeć, lecz reagować, domagając się respektowania naszego obywatelskiego prawa do otrzymania terminowej odpowiedzi na złożone podanie.

W oczekiwaniu na decyzję urzędu...
1. Podanie złożone, ale decyzja nie zapada. Nikt nie chce decydować, również organ nadrzędny, od którego oczekujemy odpowiedzi.
2. Składamy zażalenie. Organ wyższego stopnia wyznacza kolejny termin załatwienia sprawy.
3. Gdy znów panuje cisza, czas na skargę do NSA.
4. Sąd przesyła odpis skargi zaskarżonemu organowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni.
5. Jeśli organ nadal milczy, sąd w wyroku zobowiązuje go do wydania decyzji.
6. Organom administracji przysługuje sprzeciw od wyroku. Mogą go wnieść w ciągu 14 dni.

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/1256
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Warto się starac o bezpłatną pomoc prawną
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2004, 06:45:36 pm »
Warto się starac o bezpłatną pomoc prawną

   
Tysięcy warszawiaków nie stać na prawników, którzy pomogą im w życiowych sprawach. Pan Norbert zgłosił się do Biura Porad Obywatelskich. Skorzystał z rady i wygrał w sądzie z ZUS-em. Poszukaj w "Gazecie", kto pomoże Tobie.


Norbert Piotrowski, niepełnosprawny, od dziewięciu lat na wózku. Do jesieni zeszłego roku utrzymywał się z renty rodzinnej i socjalnej. Na rękę dostawał około tysiąca złotych. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że renta rodzinna mu się nie należy. Norbert Piotrowski postanowił walczyć. Sprawę skierował do sądu. Nie było go jednak stać na profesjonalnego prawnika. Po pomoc zwrócił się więc do Biura Porad Obywatelskich. Trafił tam po dwóch miesiącach poszukiwań pomocy w całej stolicy! Przyznaje, że gdyby nie ten krok, sprawę by przegrał. Pracownicy biura znaleźli orzeczenie, dzięki któremu pokonał ZUS. Sprawa czeka na apelację, bo ZUS się odwołał. Dlatego Piotrowski nadal żyje za blisko 570 zł renty socjalnej.

Podobnych spraw biuro załatwia w Warszawie ok. 4 tys. rocznie. - W Polsce nie ma dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego. Sporo ludzi nie dostaje prawników z urzędów, bo sądy stosują wyśrubowane kryteria. Osobną kwestią jest rzetelność takich prawników z przydziału. Niektórzy po prostu zbywają swoich klientów - mówi Anna Kuć z Biura Porad Obywatelskich.

Ubogim wiatr w oczy

Szacuje się, że gdyby dostęp do informacji i świadomość prawna Polaków były na wyższym poziomie, mogłoby nie dojść nawet do połowy spraw, które trafiają do sądów. W 2002 r. wpłynęło ich tam 8,7 mln. W blisko 260 tys. spraw klienci sądów skorzystali z pomocy adwokata lub radcy prawnego z wyboru lub z urzędu (dane te są prawdopodobnie niepełne). Uderza to szczególnie w ludzi ubogich.

Z badań Łukasza Bojarskiego z Fundacji Helsińskiej wynika, że ponad 20 proc. klientów sądów w ogóle nie wie o możliwości uzyskania adwokata z urzędu, przy czym im niższy dochód, tym świadomość, że państwo może zapłacić za prawnika, jest niższa. A tym ludziom taka pomoc jest najbardziej potrzebna. Tymczasem - wynika też z badań Bojarskiego - "im ludzie są biedniejsi, tym bardziej chcieliby mieć adwokata w swojej sprawie, choć jednocześnie najczęściej go nie szukali".

Plakat to za mało

Przy wejściu do gmachu sądu w al. "Solidarności" przez ostatnie dni wisiał duży, kolorowy plakat. Zapowiadał przypadający wczoraj Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej. Jeszcze we wrześniu Ministerstwo Sprawiedliwości informowało, że w sądach zostaną zorganizowane bezpłatne porady z prawa cywilnego. Podobna akcja w lutym z okazji Tygodnia Ofiar Przestępstw cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Podobnie mogło być wczoraj. Jednak sądy nic nie zorganizowały! - Mieliśmy za mało czasu. Informację o tym, żeby zorganizować porady, dostaliśmy z ministerstwa dwa tygodnie temu - informuje Katarzyna Żuchowicz z referatu prasowego w sądzie.

Z tych samych powodów porad nie było w sądzie apelacyjnym. - Informacje wysłaliśmy do sądów miesiąc temu. Nie mamy wpływu na to, że się nie udało. Nie możemy zmusić sądów do czegoś - utrzymuje rzecznik ministerstwa Barbara Mąkosa-Stępkowska. I dodaje, że problem niebawem zniknie, bo minister przedstawi założenia projektu ustawy o pomocy prawnej ubogim.

Na razie pomoc taką świadczą setki organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i państwowych. Wolontariusze - prawnicy, a często studenci ostatnich lat prawa - pomagają wypełniać formularze, pisać pisma, wspierają strony, uczestnicząc w procesach.

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,2356686.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
POMOC PRAWNA. OFERTY DLA NIEZAMOŻNYCH
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2004, 11:17:23 am »
POMOC PRAWNA. OFERTY DLA NIEZAMOŻNYCH
Kto udziela bezpłatnych porad


Osoby niezamożne, które chcą skorzystać z porady prawnej, mogą liczyć na pomoc fundacji i organizacji zajmujących się świadczeniem takiej pomocy. Porad prawnych nieodpłatnie udzielają także niektóre kancelarie.Dla wielu zainteresowanych usługi adwokatów czy radców prawnych są niedostępne ze względu na ich wysokie koszty. Tymczasem bez pomocy prawnika trudno rozwiązać jakiś problem prawny. Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce działają instytucje, które zajmują się nieodpłatną pomocą prawną. Ale mogą z niej skorzystać tylko osoby, których na pomoc prawnika rzeczywiście nie stać.


U adwokata za rogiem

Wiele kancelarii – zarówno dużych, jak i mniejszych – stale świadczy usługi prawnicze pro publico bono, czyli nieodpłatnie dla pewnych kręgów podmiotów.

Przybierają one formę dyżurów ekspertów z danej dziedziny prawa w wyodrębnionym czasie. Jest to także pomoc ukierunkowana na osiągnięcie określonego celu. Na przykład jedna z kancelarii świadczy nieodpłatną pomoc prawną przy odzyskaniu zabytkowych zbiorów muzealnych wywiezionych dawno temu z Polski. Inna zajmuje się obsługą prawną fundacji i stowarzyszeń działających w szczytnym celu. Dlatego warto zapytać w kancelarii działającej w naszym sąsiedztwie, czy udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i jakie warunki trzeba spełnić, aby taką pomoc otrzymać.


WARTO WIEDZIEĆ
Udając się do Kliniki Prawa należy zabrać ze sobą zaświadczenie o zarobkach, ewentualnie odcinek renty lub emerytury. Bezpłatną pomoc prawną uzyskają osoby, których dochody netto na jedną osobę w rodzinie nie przekraczają 1 tys. złotych.


Uniwersyteckie poradnie prawne

Przy wydziałach prawa w całym kraju powoływane są poradnie prawne, w których studenci prawa pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Poradnie te, zwane Klinikami Prawa, zrzeszone są w Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która zajmuje się ich finansowaniem i wspieraniem w działaniu.

– Celem Kliniki Prawa jest, z jednej strony, poprawianie dostępu do organów wymiaru sprawiedliwości poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom o niskim statusie majątkowym, których nie stać na usługi zawodowego prawnika. Z drugiej zaś strony, doskonalenie kształcenia studentów prawa poprzez uwzględnienie praktyki stosowania prawa w nauczaniu akademickim. W ten sposób wyrabia się wśród studentów świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej, popularyzuje etos pracy pro publico bono – tłumaczy prof. Eleonora Zielińska z Kliniki Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.


Inne organizacje pozarządowe

W 2002 r. powstała Fundacja Academia Iuris, która za podstawowy cel stawia sobie niesienie pomocy najuboższym poprzez organizowanie punktów bezpłatnej pomocy prawnej oraz propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika.

Do dzisiaj zostało zorganizowanych trzynaście punktów bezpłatnej pomocy prawnej w Warszawie oraz po jednym w Krakowie i Lublinie, w których studenci, pod okiem zawodowych prawników, udzielają porad prawnych. Działalność fundacji odbywa się w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką. W składzie Rady Programowej Fundacji zasiadają najwybitniejsi polscy prawnicy: profesor Marek Safjan – prezes Trybunału Konstytucyjnego; profesor Andrzej Zoll – rzecznik praw obywatelskich; profesor Adam Strzembosz i ks. dr Franciszek Longchamps de Berier.

Każdego tygodnia ponad stu studentów zajmuje się niesieniem pomocy prawnej najuboższym. Przychodzą emeryci, renciści, osoby bezrobotne, jak również bezdomni.

W 2003 r. fundacja podpisała umowy z wieloma towarzystwami i fundacjami. Przykładowo Fundacją im. Stefana Batorego, dzięki której otrzymała środki finansowe na rozwój sieci punktów poradnictwa.

29 marca br. Fundacja Academia Iuris podpisała porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. OIRP objął patronat nad inicjatywą, będzie propagowała uczestniczenie radców prawnych i aplikantów radcowskich w realizacji programu fundacji. Ponadto będzie wspierać materialnie punkty konsultacyjne oraz zamieści na swojej stronie internetowej informacje o przystąpieniu do programu, a także o kancelariach, które czynnie uczestniczą w akcji bezpłatnego poradnictwa prawnego.


WARTO WIEDZIEĆ
Chcąc skorzystać z pomocy w Fundacji Academia Iuris, należy wypełnić odpowiedni formularz, w którym osoba poda dane osobowe oraz oświadczy, że jej sprawa nie jest prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego. Formularz zawiera także oświadczenie osoby o sytuacji materialnej niepozwalającej jej na opłacenie usług profesjonalnego prawnika. Formularze są dostępne w siedzibie fundacji.

Działalność tego typu jest potrzebna. Świadczą o tym liczby przyjętych przez Academie Iuris spraw w 2003 r. Były to 1033 sprawy. Konsultanci fundacji przeprowadzili z klientami 4132 konsultacje.


Działalność pro bono jest nagradzana

Od dwóch lat organizowany jest konkurs „Prawnik Pro Bono”. Tytułem tym nagradzane są osoby, które aktywnie krzewią szczytną ideę nieodpłatnego świadczenia usług.

Osoby do konkursu zgłaszać może każdy. Zgłaszany musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, miejsce zamieszkania na terytorium Polski i oczywiście świadczyć nieodpłatnie i bezinteresownie usługi prawne na rzecz potrzebujących osób i organizacji. W składzie kapituły konkursu znajdują się znani prawnicy, m.in.: mec. Andrzej Kalwas – minister sprawiedliwości, adw. Stanisław Rymar – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, profesor Andrzej Zoll, profesor Marek Safjan.

Kandydaci do tytułu będą poddawani ocenie w zakresie świadczenia przez nich nieodpłatnie usług, rozwoju działalności dobroczynnej i organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono, udziału w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i innych programach dobroczynnych, a także dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.


 Białystok

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

ul. Mickiewicza 1, pok. 119, 15-213 Białystok
Tel./Fax (85) 745 71 94


Białystok WSAP

Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 26, pok. 1, 15-555 Białystok
Tel. (85) 732 12 93 wew. 32


Gdańsk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 6,
80-309 Gdańsk


Katowice

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 14, pok. A, 40-007 Katowice
Tel. (32) 258 24 41 wew. 1422


Kraków

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński

ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
Tel./Fax (12) 422 10 33 wew. 1392


Lublin – UMCS

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 17, p. 3, 20-036 Lublin
Tel./Fax (81) 537 58 22 w. 102


Lublin – KUL

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Tel./Fax (081) 44 53 752


Łódź

Studencki Punkt Informacji Prawnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet w Łodzi

ul. Narutowicza 59a, pok. 25,
90-131 Łódź
Tel. (42) 635 46 32


Olsztyn

Poradnia w trakcie organizacji


Opole

Poradnia Społeczno-Prawna Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski Świetlica „Iskierka”

ul. Jana Bytnara Rudego 19, 45-245 Opole
Tel./Fax (77) 454 33 94,
Tel. 458 00 92


Poznań

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań
Tel. (61) 829 39 10


Rzeszów

Wydział Prawa Uniwersytet Rzeszowski

ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów
Tel./Fax (17) 862 92 75


Słubice

Collegium Polonicum w Słubicach

ul. Kościuszki 1/153, 69-100 Słubice
Tel. 0609 859 667


Szczecin

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, pok. 02, 70-240 Szczecin
Fax (91) 444 28 59


Toruń

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. J. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Fax (56) 611 47 50, 611 41 10


Warszawa

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tel./Fax (22) 552 43 18,
Tel. 552 08 11


Wrocław

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

ul. Więzienna 10/12, p.110c, 50-138 Wrocław

 Katarzyna Rychter

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1322&dok=1322.6.431.2.36.1.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline ferina

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 270
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2004, 06:13:30 pm »
witam. czy ktoś wie gdzie mogę uzyskać w gdańsku darmowe porady prawne na każdy temat? albo gdzie mogę szukać na ten temat informacji?
mama Weroniki 6lata z mpd i Mateusza 11lat

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 02, 2004, 06:17:52 pm »
Pisze wyżej

Cytuj
Gdańsk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk


Inna propozycja:

Możesz napisać na adres:
Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych,
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa,
wysłać pytanie e-mailem: centrum@niepelnosprawni.info

lub umówić się na osobiste spotkanie z naszym doradcą pod telefonem: 0*22 831 85 82, 831 01 39.

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych korzysta z systemu informacji prawnej Lex.

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych korzysta z systemu informacji prawnej Lex.

http://www.niepelnosprawni.info/labeo
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ferina

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 270
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 02, 2004, 09:42:39 pm »
dziękuję, sprawdzę to , szukam kogoś w gdańsku, ula dała mi na priwat pare wskazówek :P
mama Weroniki 6lata z mpd i Mateusza 11lat

Offline aqua

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 381
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2004, 04:28:23 pm »
Jak  cos sluze pomoca.....
Napisz
Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.
/Henry David Thoreau/

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 03, 2004, 11:26:54 pm »
kategoria: Darmowe Porady  
http://www.centrum2000.com.pl/wip04/index.php?r=133 - Powiatowy, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta
Do zadań miejskich, powiatowych rzeczników praw konsumenta należy:
a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów (np.: nieprzestrzeganie przepisów o gwarancji czy rękojmi)
b) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony prawa i interesów konsumentów
c) występowanie do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
d) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
Rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz przystępować, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym.
Ocena: 5
 
http://www.poradaprawna.pl/index.php?Session=d17e5b61972e66aa21eae2dcfa49e142

 Bezpłatne porady w internecie - spis różnych stron w internecie, które zajmują się pośrednio lub bezpośrednio darmowym poradnictwem

Ocena: 5  
http://www.academiaiuris.pl/img/porady.html - Fundacja Academia Iuris - punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego dla najuboższych
Głównym celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o prawie, integracja środowiska prawniczego i świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej najuboższym.
Ocena: 5  
http://www.zbpo.org.pl/page/pl/bpo/588544313e048eaeb9e2a9.00405359.html - Adresy Biur Porad Obywatelskich
Porady Biur obejmuja bardzo szeroki zakres tematyczny począwszy od prawa pracy poprzez rozwody, spadki, świadczenia socjalne aż po prawa uchodźców, prawa kosumenckie czy prawa pacjenta.
Ocena: 5  
http://www.fupp.org.pl/o/poradnie_polska.htm - Uniwersyteckie Poradnie Prawne w Polsce - spis uniwersyteckich poradni prawnych
Możliwość uzyskania darmowej porady prawnej z róznych dziedzin prawa. Porady udzielane są przez studentów prawa.
Ocena: 5  
http://www.pip.gov.pl/?usr=1045716692 - Państwowa Inspekcja Pracy - spis punktów udzielania darmowych porad
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Ocena: 5  

http://www.mati.zakopane.pl/porada/index_linki.php?co=lista&id=57%3E%3Cb%3EDarmowe%20porady%3C/b%3E&Session=4fecb896851358dd61261a1f3276bd75
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Pożyteczne adresy WWW
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 19, 2004, 12:05:19 pm »
Pożyteczne adresy WWW

- www.brpo.gov.pl - strona Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; znajdziesz tam m.in. 50 e-poradników, a w nich wszystko o dodatkach mieszkaniowych,

rozwodach, odszkodowaniach za niesłuszne skazanie, testamentach, prawach socjalnych repatriantów, zmianie imion i nazwisk itp.

- www.ms.gov.pl - strona Ministerstwa Sprawiedliwości, a na niej m.in. bardzo szczegółowy spis organizacji pozarządowych i instytucji świadczących pomoc ofiarom przestępstw w stolicy.

- www.poradaprawna.pl - m.in. wzory pism, poradniki i lista pomocnych organizacji.

http://www.poradaprawna.pl/index_linki.php -linki
porady prawnej

- www.bazy.ngo.pl - internetowa baza danych z wyszukiwarką o 67 927 organizacjach pozarządowych i instytucjach w kraju.

http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35187,2389682.html?as=7&ias=7
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Porady studentów dla najuboższych-Warszawa
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 20, 2005, 10:10:34 am »
Porady studentów dla najuboższych


Niezamożna osoba, której nie stać na płatną poradę prawną, a mieszka w Warszawie lub jej okolicach, może od wczoraj szukać pomocy w nowej poradni studenckiej. To pierwsza poradnia na wydziale prawa prywatnej uczelni, a w ogóle w Polsce - dziewiętnasta.


Poradnia rusza na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Będzie podzielona na trzy sekcje prawa: administracyjnego, cywilnego oraz karnego. Porad udzielają studenci z tego wydziału. Ich opiekunem prawnym jest prof. Leszek Kubicki. Z pomocy mogą skorzystać osoby, których nie stać na opłacenie prawnika. Porada będzie udzielana na piśmie.

To już 19. poradnia tego typu. Pomysł na nie przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili działają na wszystkich wydziałach prawa państwowych uczelni oraz niektórych prywatnych. Jedna z poradni jest nietypowa. Do życia powołała ją fundacja Academia Iuris. Działa ona w 15 punktach utworzonych przy parafiach. Wszystkie poradnie działają według jednakowych standardów. Idea jest prosta. Dzięki nim studenci mają kontakt z pierwszymi swoimi klientami i uczą się stosować prawo w praktyce. W zamian ich klienci otrzymują bezpłatną poradę prawną. Porady zawsze są konsultowane z profesjonalnymi prawnikami.

W każdej poradni są sekcje prawa cywilnego (w tym pracy), administracyjnego, karnego. Poza tym poradnie mają swoje specjalizacje. W warszawskiej na UW dominujące tematy to prawa pacjenta i kobiet oraz sprawy uchodźców. Tymi ostatnimi zajmują się też m.in. poradnie białostocka i krakowska.

Poradnie uniwersyteckie działają tylko w czasie roku akademickiego. W poprzednim roku akademickim trafiło do poradni 7 tys. spraw, którymi - pod okiem 100 opiekunów - zajmowało się 1000 studentów. Większość z nich dotyczyła prawa cywilnego (30 proc. wszystkich spraw).

Wkrótce ruszy kolejna poradnia na wydziela prawa prywatnej uczelni, także z Warszawy.

RET

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050120/prawo/prawo_a_11.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
UNIWERSYTECKIE PORADNIE PRAWNE W POLSCE - LISTA KONTAKTOWA
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 28, 2005, 11:24:31 am »
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Wsparcie dla niezamożnych
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 05, 2005, 12:46:08 pm »
SĄDOWNICTWO Ministerstwo Sprawiedliwości chce tworzyć biura pomocy prawnej

Wsparcie dla niezamożnych


Z bezpłatnych porad prawnych będą mogły korzystać osoby, które spełniają kryteria do otrzymania zasiłku z pomocy społecznej. Udzielą ich prawnicy zatrudnieni w biurach pomocy prawnej zorganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.


Na razie MS czyni przygotowania formalne. Na biurko Andrzeja Kalwasa, ministra sprawiedliwości, trafił właśnie gotowy projekt ustawy w tej sprawie. Nosi on nazwę: "o dostępie do pomocy prawnej". Przewiduje powołanie sieci biur. Wymaga to jednak dużych nakładów finansowych z budżetu państwa. Ministerstwo zakłada, że jedno biuro rocznie będzie udzielało pomocy w ok. 200 tys. przypadków.

Na dobry początek powstanie dziesięć biur. Ministerstwo chce, by stało się to do 30 czerwca 2006 r. Kolejnych dziesięć biur zostanie zaś utworzonych do 30 czerwca 2007 r.

Biura mają powstawać przede wszystkim w dużych miastach, będących siedzibą sądów okręgowych. Ministerstwo nie wyklucza jednak ich tworzenia - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w mniejszych ośrodkach, gdzie działają tylko sądy rejonowe. Ich organizacją zajmie się Krajowe Centrum Pomocy Prawnej, które powstanie przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Biura mają udzielać dwojakiego rodzaju pomocy: podstawowej i kwalifikowanej. Podstawowa pomoc pomoże zorientować się osobie potrzebującej, jak wygląda jej sytuacja prawna, jakie powinna poczynić kroki, by rozwiązać swój problem, oraz jak daną kwestię regulują przepisy.

Obejmie ona także przygotowywanie sporządzania umów, pism procesowych, pozwów itd. Kwalifikowana pomoc będzie dotyczyła reprezentowania osób fizycznych w toczących się postępowaniach w sądach i urzędach.

Z pomocy będą korzystać jednak tylko osoby, które spełniają kryteria do otrzymania zasiłku z pomocy społecznej. Mogą liczyć na zatrudnionych w biurach radców prawnych, pracowników pomocy prawnej oraz aplikantów adwokackich i radcowskich. Projekt ustawy określa nawet minimalną liczbę zatrudnionych w biurze. Ma to być 30 osób.

Listę adwokatów i radców, którzy będą reprezentować klientów biur we wszelkich postępowaniach, mają dostarczyć korporacje radcowska i adwokacka.

W tej chwili polskie prawo przewiduje bezpłatną pomoc tylko w konkretnym postępowaniu prawnym. Nie ma jednak uregulowań dotyczących bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Renata Krupa-Dąbrowska

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050205/prawo/prawo_a_11.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Projekt ustawy. Obszerna lista wyłączeń
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 11, 2005, 11:44:01 am »
Projekt ustawy. Obszerna lista wyłączeń
Z podatkami każdy radzi sobie sam


Nie wszyscy ubodzy będą mogli skorzystać z udogodnień przewidzianych w projekcie ustawy o pomocy prawnej. Osoby uwikłane w sprawy podatkowe lub celne będą musiały występować przed sądem same lub płacić adwokatom czy radcom prawnym z własnej kieszeni.Opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przesłany do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o dostępie do pomocy prawnej zakłada bezpłatną pomoc dla osób o najniższych dochodach (pomoc w postaci porady prawnej, opracowania dokumentów czy reprezentowania w urzędzie lub sądzie). Zdaniem autorów projektu konieczność zapewnienia takich świadczeń przez państwo wynika m.in. z obowiązku zagwarantowania skutecznego prawa do wymiaru sprawiedliwości określonego w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Co prawda, od lat funkcjonuje w Polsce instytucja pełnomocników „z urzędu” i działają uniwersyteckie poradnie (tzw. kliniki prawa), jednak nie zaspokajają one ciągle rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi.

Mimo że w uzasadnieniu ustawy jej autorzy twierdzą, że zakres i sposób udzielania bezpłatnej pomocy prawnej wymaga zdecydowanego rozszerzenia, ustawa zawiera obszerną listę porad, które nie będą darmowe. Pomoc nie zostanie udzielona m.in. wtedy, gdy będzie dotyczyć sporządzania umów, warunków uzyskania kredytu, warunków prowadzenia działalności gospodarczej czy skargi konstytucyjnej. O ile w tych przypadkach intencje projektodawców można zrozumieć (np. przy sporządzaniu skargi konstytucyjnej ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nakazuje tzw. przymus adwokacki), o tyle kontrowersje mogą budzić inne wyłączenia. Darmowej porady prawnej nie uzyskają też osoby borykające się z fiskusem – ustawa nie przewiduje bowiem pomocy w sprawach podatkowych i celnych.

W Ministerstwie Sprawiedliwości dowiedzieliśmy się, że katalog wyłączeń jest nieprzypadkowy. Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzecznik prasowy resortu, mówi, że sprawy podatkowe i celne są często na tyle skomplikowane, że ich prowadzeniem powinni się zająć profesjonaliści – adwokaci, radcowie prawni czy doradcy podatkowi.

– Istnieje niebezpieczeństwo, że biura udzielające pomocy prawnej zostałyby zasypane prośbami o pomoc w wypełnieniu PIT-ów. W takich przypadkach pomocy powinno się szukać u urzędników urzędów skarbowych – tłumaczy Barbara Mąkosa-Stępkowska. Dodaje, że na rynku działają organizacje pozarządowe, które udzielają prostych porad w tym zakresie.

W fundacji Academia Iuris, która udziela darmowej pomocy prawnej, dowiedzieliśmy się jednak, że pomoc świadczona przez organizację nie dotyczy spraw podatkowych ani celnych. Studenci, którzy pracują w fundacji jako wolontariusze, nie mogą bowiem brać na siebie odpowiedzialności finansowej za ewentualne skutki swoich porad.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka doradza w sprawach podatkowych tylko w wyjątkowych przypadkach.

– Osoba dokonująca importu jest na tyle operatywna, że można uznać, iż nie potrzebuje darmowych porad. Nie rozumiem natomiast, dlaczego projekt ustawy wyłącza darmową pomoc w sprawach podatkowych. Nie znam pełnego uzasadnienia Ministerstwa Sprawiedliwości, ale nie przekonuje mnie argument, że sprawy podatkowe są skomplikowane. Ludzie o dochodach nieprzekraczających 460 zł nie mają skomplikowanych spraw podatkowych – uważa Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ustawa o dostępie do pomocy prawnej zakłada darmową pomoc dla osób, których dochód nie przekroczy kwoty wymienionej w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (dziś byłoby to 316 zł lub 461 zł miesięcznie w zależności od liczby osób w rodzinie). Osoba, która otrzyma pomoc prawną, mimo że nie spełniała kryteriów, będzie musiała zwrócić koszt pomocy. Tak zwana podstawowa pomoc prawna obejmie informacje o prawie oraz pomoc w opracowywaniu dokumentów. Kwalifikowana pomoc będzie polegać na reprezentowaniu osób w postępowaniach dotyczących ich praw, obowiązków lub interesów. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że rocznie z kwalifikowanej pomocy prawnej może skorzystać do 200 tys. osób. Będzie to kosztować budżet około 500 mln zł.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1394&dok=1394.6.388.2.3.1.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Tani prawnik dla każdego
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 12, 2005, 12:28:59 pm »
Tani prawnik dla każdego

   Aneta Markowska, Marcin Masłowski, Łódź

Zaczęli od rozdawania ulotek pod sądami. Tak zachęcali łodzian do rezygnacji z kosztownych usług adwokatów i radców prawnych. Dziś tworzą sieć kancelarii prawnych w całej Polsce.

Filozofia Chrystiana Rębowskiego na biznes była tak prosta jak hasła z jego ulotki: "Potrzebujesz pomocy prawnej? Adwokat jest drogi? Przyjdź do nas!". Jego firma Krislex zaczęła działać w Łodzi pod koniec 2003 r. Ulotki rozdawane pod wszystkimi łódzkimi sądami przyciągnęły klientów. Zadowoleni polecali biuro znajomym. Dziś firma obsługuje miesięcznie około 500 klientów. Mało która z łódzkich kancelarii może się pochwalić taką popularnością.

- Na rynku była luka. Wiele osób nie potrafi napisać najprostszego wniosku czy pisma do sądu, a na adwokata ich nie stać - opowiada Rębowski, finansista z wykształcenia. - Średnio porada mecenasa kosztuje w Łodzi 100 zł, zajęcie się sprawą od 500 zł w górę. Założyłem więc firmę porad prawnych. Piszemy klientom prywatne akty oskarżenia, pozwy, apelacje, zajmujemy się rozwodami i separacjami, sprawami ZUS i skarbowymi. Porada kosztuje u nas 30 zł, pozew - średnio 50 zł.

Firma zaczęła przynosić takie dochody, że Rębowski postanowił stworzyć sieć biur w całej Polsce. Krislex w 2004 r. otworzył oddziały w Poznaniu i Warszawie, wkrótce powstanie kolejna filia - we Wrocławiu.

Rębowski zatrudnia w każdym z oddziałów młodych prawników, w tym aplikantów sądowych i prokuratorskich. Pozwala na to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004 r., który zezwolił prawnikom po studiach udzielania porad prawnych za wynagrodzeniem.

Biura prawne mają jeszcze tę przewagę, że mogą się reklamować, w przeciwieństwie do adwokatów i radców, którym zabraniają tego korporacyjne przepisy.Mec. Andrzej Pelc, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi:

Jeżeli obawiamy się konkurencji ze strony takich firm, to tylko nieuczciwej. Hasło "Adwokat jest drogi" oczywiście chwyta, ale osoby, które nie mają orientacji co do kosztów i jakości świadczonych usług, nie mogą zweryfikować, czy hasło to jest prawdziwe. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że brak odpowiedniej wiedzy i praktyki zawodowej prawnika może źle się skończyć dla klienta, ale to jego wybór i ryzyko.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2546235.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PRAWO Potrzebujesz porady, a nie stać cię na mecenasa?
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 20, 2005, 04:56:29 pm »
PRAWO Potrzebujesz porady, a nie stać cię na mecenasa? Zgłoś się do studenckiej poradni

Pomoc i pierwszy klient


Studenci prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego założyli w Warszawie poradnię prawną. Udzielają tam bezpłatnych rad tym, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji

 
Pomocy prawnej studenci tej uczelni udzielają już od 2002 r. Ale do tej pory odwiedzali mazowieckie urzędy miast i gmin oraz parafie. Doradzali osobom, których nie stać na opłacanie profesjonalnej obsługi prawnej.

- Nasza "wyjazdowa" poradnia cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy otworzyć stały punkt doradczy na naszej uczelni w Warszawie - mówi Jolanta Horak, asystent koordynujący projekt poradni prawnej.

Poradnie na uczelniach
Działają już w państwowych szkołach wyższych, na których jest prowadzony kierunek prawo. Niedawno otwarto takie miejsce także w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

- Najważniejszym celem studenckich poradni prawnych jest nauka poprzez praktykę. Studenci mają okazję zetknąć się z problemami, z którymi później będą mieli do czynienia w zawodowym życiu. Zapoznając się z rzeczywistymi sprawami, zdobywają doświadczenie. Dzięki pracy w poradni studenci uczą się nawiązywać kontakty z ludźmi potrzebującymi pomocy - mówi Jolanta Horak.

W Studenckiej Poradni Prawnej pracują wybrani studenci IV i V roku prawa. Nadzór i opiekę merytoryczną nad ich działaniami sprawują pracownicy naukowi i praktycy specjaliści z różnych dziedzin prawa, np. karnego, cywilnego, administracyjnego.

Kto może skorzystać z pomocy
- Każdy, kogo nie stać na profesjonalną obsługę prawną. Studenci pomagają bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, ofiarom przestępstw, kobietom w trudnej sytuacji życiowej, a także emerytom i rencistom. Udzielają im informacji oraz wydają wstępne opinie prawne. W regulaminie poradni założyliśmy także, że możemy obsługiwać tylko te osoby, których wartość sporu nie przekracza 10 tys. zł - mówi koordynator projektu.

To opiekun grupy podejmuje decyzje, czy sprawa jest na tyle nieskomplikowana i można opinie na jej temat wydać od razu, czy konieczna jest konsultacja merytoryczna.

DOROTA CZERWIŃSKA

 
Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego działa w kampusie uczelni, przy ul. Świeradowskiej 43, pok. 021. Czynna jest w poniedziałki w godzinach 14 - 17 (poradnictwo z zakresu prawa pracy) oraz we wtorki w godzinach 16 - 17 (prawo administracyjne i prawo karne) i między 17 - 18 (prawo cywilne)

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/praca_050518/praca_a_4.html?k=on;t=2005051820050518
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 23, 2005, 06:03:41 pm »
DRZWI są OTWARTE także dla poszukujących pomocy prawnej!

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia “OTWARTE DRZWI”, w jego siedzibie przy ul. Targowej 82 odbywają się dyżury pomocy prawnej wolontariuszy Fundacji ACADEMIA IURIS.

http://www.otwartedrzwi.pl/index.php?akcja=zakladki&iKatId=25&iViewId=30
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 26, 2005, 11:07:19 am »
Tu można uzyskać dużo informacji: Porady prawne - odpowiedzi na listy czytelników w "Integracja"
http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3055
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 07, 2005, 06:55:38 pm »
internetowe konsultacje w zakresie praw osób niepełnosprawnych

http://www.idn.org.pl/index.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 07, 2005, 07:02:21 pm »
W Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym i w Pasłęku rozpoczęły działalność biura bezpłatnych porad dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

http://tvp.pl/2817,20050701220682.strona
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
GDZIE PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 24, 2005, 10:48:12 pm »
GDZIE PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Nie brakuje wspierających


Ponad połowy Polaków nie stać na płatną pomoc prawną. Często niewielki problem urasta do niebotycznych rozmiarów. Tymczasem często rozwiązanie leży w zasięgu ręki. Wystarczy tylko znać swoje prawa lub wiedzieć, gdzie się odwołać.


Problem dostrzegł rząd Marka Belki i przygotował projekt ustawy powołującej do życia biura bezpłatnej pomocy prawnej. Parlament nie zdążył jednak zakończyć prac nad nim. Może dobrze się stało, był bowiem krytykowany przez tych, którzy od dawna udzielają bezpłatnej pomocy prawnej.

Organizacje pozarządowe, bo to o nich mowa, pomagają ludziom od wielu lat.

Wiele dobrych pomysłów udało się im ściągnąć z innych państw. Należy do nich ten na biura porad obywatelskich (pomysł brytyjski). Powstają one przy różnych organizacjach z całej Polski. Pełnią rolę podobną do lekarza pierwszego kontaktu. Udzielają podstawowej pomocy prawnej, a gdy problem jest skomplikowany, wysyłają do specjalisty: prawnika.

Z powodzeniem też udało się na polskie uczelnie przeflancować amerykańskie kliniki prawa. Studenci w polskich poradniach prawa, tak jak ich amerykańscy koledzy, uczą się zawodu, rozwiązując ludzkie problemy.

Niestety, nie wszystko, co dobre, udało się przenieść na grunt polski. W państwach takich jak USA nikogo nie dziwi zaangażowanie korporacji prawniczych w działalność pro bono. W Polsce to ciągle rzadkość, ale są już pierwsze jaskółki. Przykładowo warszawska izba radców prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka pomagają fundacji Academia Iuris.

Nie brakuje też prawników, którzy na własną rękę chcą pomagać innym. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz "Rz" organizują konkurs Prawnik Pro Bono. W ten sposób chcemy promować i nagradzać prawników niosących pomoc innym. W obu edycjach konkursu zwyciężyli sędziowie w stanie spoczynku, w pierwszej - Stefan Styranowski z Olsztyna, w drugiej - Wiesława Mroczek z Głogowa. Planujemy już kolejną edycję konkursu.

Nie sposób też nie wspomnieć o utrudnieniach, na jakie natrafiają prawnicy, którzy chcą udzielać bezpłatnych porad. Należy do nich obowiązek płacenia VAT, a ich klienci mają obowiązek od wartości usługi zapłacić podatek dochodowy!

Wielokrotnie na ten temat pisaliśmy w "Rz". Do tej pory Ministerstwo Finansów nic z tym nie zrobiło. Apelujemy więc do jego przyszłego szefa. Panie ministrze! Czas skończyć z tym absurdem.

Renata Krupa-Dąbrowska, dziennikarka "Rzeczpospolitej"

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek2_051022/dodatek2_a_1.html

U adwokatów i radców prawnych

Porada w siedzibie korporacji


Tylko niektóre okręgowe izby adwokackie oraz radcowskie udzielają bezpłatnych porad prawnych. Nie oznacza to jednak, że radcowie i adwokaci nie pomagają innym.


Robią to na własną rękę. Prawnicy pomagają najczęściej bez pośrednictwa swojej korporacji.Zdarza się też, że izba adwokacka lub radcowska współpracuje z organizacjami i w ich siedzibach jej członkowie udzielają porad (np. adwokaci poznańscy współpracują z fundacją Familijny Poznań). Są jednak wyjątki. W swoich siedzibach udzielają porad niektóre izby (nie ze wszystkimi udało nam się skontaktować).

Okręgowe Izby adwokackie * 80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 48/51, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do ostatniego klienta, przyjść może osoba fizyczna, każda dziedzina prawa, porady ustne, bez reprezentacji przed sądem

65-068 Zielona Góra, ul. Pod Filarami 2/9, w każdy wtorek miesiąca w godz. 15 - 17, tylko niezamożne osoby fizyczne, każda dziedzina prawa, porady ustne, bez reprezentacji przed sądem

70-231 Szczecin, ul. G. Narutowicza 3, w każdą środę miesiąca od godz. 14 do ostatniego klienta, przyjść może osoba fizyczna, każda dziedzina prawa, porady ustne, bez reprezentacji przed sądem

Okręgowa Izba Radcowska:
61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 69, pierwszy wtorek miesiąca, od godz. 14 do ostatniego klienta, niezamożne osoby, porady ustne, każda dziedzina prawa, bez reprezentowania przed sądem

Renata Krupa-Dąbrowska dziennikarka, "Rzeczpospolitej

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek2_051022/dodatek2_a_2.html

W razie kłopotów warto pytać


Osoba, która potrzebuje bezpłatnej porady prawnej, może uzyskać ją u rzeczników praw: obywatelskich, konsumentów, dziecka, pacjentów oraz ubezpieczonych. Rzecznicy działają na rzecz ściśle określonych grup osób. Tylko one więc mogą skorzystać z ich fachowego wsparcia

 
(c) PAWEŁ GAŁKA
 
(c) PAWEŁ GAŁKA
Rzecznika praw obywatelskich
Na jego pomoc mogą liczyć osoby (także prawne oraz cudzoziemcy, organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny), których konstytucyjne prawa i wolności są łamane przez władze publiczne.

Do rzecznika można napisać lub przyjść osobiście. Zawsze wysłucha i odpisze, podając, jakie zastosować w danej sprawie przepisy oraz jakie kroki podjąć.

Rzecznik ma ponadto prawo:
> wnieść do Sądu Najwyższego kasację w sprawach karnych oraz skargę kasacyjną w sprawach cywilnych,
> żądać wszczęcia postępowania cywilnego lub administracyjnego (także złożyć skargę) oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu cywilnym lub administracyjnym na prawach prokuratora,
> zażądać od prokuratury wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie karnej ściganej z urzędu (np. gwałtu),
> złożyć wniosek o ukaranie za wykroczenie, a także uchylenie przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie o wykroczenie,
> wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności orzeczenia w sprawie osób represjonowanych za działalność na rzecz Polski,
> wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów oraz
> wystąpić do właściwego ministerstwa o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub o zmianę przepisów.

UWAGA!
Dla ułatwienia pracy rzecznikowi w pisemnych wystąpieniach trzeba podać: imię, nazwisko i adres, dokładnie wskazać, czego dotyczy sprawa, oraz podać w sposób zwięzły i jasny argumenty wykazujące naruszenie wolności lub prawa.

Do każdego pisma należy dołączyć niezbędne dokumenty (kopie lub odpisy), które skarżący posiada.

Więcej informacji na stronie internetowej www.brpo.gov.pl (warto zobaczyć e-poradniki)

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich , 00-090 Warszawa, al. Solidarności 77, poniedziałek w godz. 9 - 17, od wtorku do piątku w godz. 9 - 15, tel. (022) 551-77-60 lub 551-78-11 centrala: 551-77-00

Zespól terenowy we Wrocławiu: 50-056 Wrocław, ul. Wierzbowa 5, poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 9 - 15, środa w godz. 10 - 17, tel. (071) 346-91-00

Zespół terenowy w Gdańsku : 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57 poniedziałek w godz. 10 -17, wtorek, środa, czwartek, w godz. 9 -15, tel. (058) 764-73-02

Rzecznika konsumentów
Jest ich 363. Działają w każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu. Na poradę mogą liczyć tylko osoby fizyczne, które nie są zadowolone z kupionego dla celów prywatnych towaru lub usługi (m.in. telekomunikacyjnej, finansowej).

Rzecznicy zajmują się sprawami, w których stronami są konsumenci i przedsiębiorcy. Przykładowo: towar zawiera wady, nie ma cech, o których zapewniał sprzedawca lub reklama. Telekomunikacja zawyża rachunki.

Porad i informacji udzielają telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz bezpośrednio. Rzecznik może udzielić porady oraz podjąć interwencję u przedsiębiorcy, wskazując, jakie są jego zobowiązania wobec konsumenta, oraz wezwać do ich respektowania. Zasadniczym jednak celem jego wystąpienia do przedsiębiorcy jest polubowne zakończenie sporu. Rzecznik ma prawo wystąpić również z powództwem cywilnym do sądu albo przyłączyć się do postępowania lub przedstawić przed sądem swoją opinię o danej spawie. Może również pomóc napisać pozew, pisma procesowe oraz pomagać na każdym etapie postępowania cywilnego.

Biura rzeczników są otwarte w godzinach otwarcia urzędów miejskich i starostw.

Wybrane adresy biur rzeczników (działają w siedzibie urzędów miast oraz starostw). Więcej informacji oraz wszystkie adresy miejskich i powiatowych rzeczników można znaleźć na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
Miejski rzecznik konsumentów w Poznaniu Marek Jańczyk, 61-558 Poznań, ul. Wierzbięcice 45, tel./faks: (061) 833-19-51, e-mail: mrzk@um.poznan.pl ,

Miejski rzecznik konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert, 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 7, tel. (022) 826 -17-12, faks: 827-76-37, e-mail: mrother@warszawa.um.gov.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie Longina Kaczmarek, 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, tel. (091) 424-51-35, faks: 422-37-79, e-mail: lkaczmar@um.szczecin.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Bielsku-Białej Irena Krzanowska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, tel. (033) 813-68-76, faks: 822-06-72, e-mail: rzekons@powiat.bielsko.pl                

Miejski rzecznik konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim Urszula Dębowska, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 26, tel. (044) 724-27-50, faks: 725-08-37, e-mail: rzecznik@powiat-tomaszowski.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Bydgoszczy Krzysztof Tomaczak, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9/15 bud. C, tel. (052) 328-84-28, faks: 328-82-38, e-mail: mrk@um.bydgoszcz.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Lublinie Lidia Baran-Ćwirta 20-077 Lublin, ul. Krótka 4, tel. (081) 534-00-08, faks: 443-57-75, e-mail: rzecz_konsumentow@um.lublin.pl

Miejski rzecznik konsumentów we Wrocławiu Jerzy Barański, 50-030 Wrocław, ul. Świdnicka 53, tel./faks: (071) 777-86-62, e-mail: prk@um.wroclaw.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Tarnowie Krzysztof Podgórski, 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24, tel. (014) 627-46-85, faks: (014) 621-53-08, e-mail: k.podgorski@umt.tarnow.pl

Powiatowy rzecznik konsumentów w Tarnowie Jerzy Pilch, 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38, tel. (014) 631- 63-10, 631- 63-09, e-mail: rzecznik@powiat.tarnow

Miejski rzecznik konsumentów w Nowym Sączu Joanna Nestor, 33-800 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, tel. (018) 443-53 08, faks: 443-78-63, e-mail: nestor@nowysacz.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Opolu Urszula Leśkiewicz, 45-015 Opole, ul. Rynek-Ratusz, tel. (077) 451-18-02, faks: 452-27-95, e-mail: mrk@um.opole.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Olsztynie Jadwiga Urbańska, 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, tel./faks (89) 522-28-01, e-mail:Rzecznikkonsumenta@um.olsztyn.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Katowicach Jerzy Sozański, 40-098 Katowice, ul. Warszawska 4, tel. (032) 259-32-75, faks: 253-79-84, e-mail: Jerzy.sozanski@um.katowice.pl

Miejski rzecznik konsumentów w Białymstoku Jarosław Brzozowski, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, tel. (85) 876-62-03, faks: 741 43 24

Powiatowy rzecznik konsumentów w Ełku Dariusz Dracewicz, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, tel. (087) 621- 83-22, faks: 621-83-39, e-mail: Rzecznik_konsumentow@powiat.elk.pl

Powiatowy rzecznik konsumentów w Łosicach Joanna Sidorek, 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6, tel. (083) 359-03-34

Powiatowy rzecznik konsumentów w Chrzanowie Bernadetta Dereszewska, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2, tel. (032) 625-79-95, faks: 625-79-55, e-mail: rzk@powiat-chrzanowski.pl

Powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu Marek Radwański, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, tel. (061) 841-05-47, faks: 848-05-56, e-mail: Marek. radwanski@powiat.poznan.pl

Powiatowy rzecznik konsumentów w Wałbrzychu Anna Jurszczyńska-Sroka, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel./faks: (074) 846-05-22, e-mail: powrzecz@poczta.fm  

Miejski rzecznik konsumentów w Toruniu Alicja Kolańska, 87-100 Toruń, pl. Wały Generała Sikorskiego 8, tel. (056) 657-72-10, faks: 657-72-22, e-mail: mrzk@um.torun

Miejski rzecznik konsumentów w Łodzi Zbigniew Nowakowski, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 113, tel. (042) 638-46-56 faks: 638-46-57, e-mail: Mrk.nowakowski@uml.lodz.pl

Rzecznika praw pacjentów
Działają przy wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Udzielają porad ustnych, pisemnych, telefonicznych oraz pocztą elektroniczną. Pomoc uzyska każda osoba fizyczna (także nieubezpieczona), poszkodowana przez szpital lub przychodnię albo mająca utrudniony dostęp do lekarza, bo np.źle funkcjonuje dana placówka, której odmówiono wydania dokumentacji medycznej pacjenta, popełniono wobec niej błędy lekarskie (lub w inny sposób doszło do naruszenia prawa pacjenta). Biura rzecznika są czynne w godz. 8 - 16 Więcej nas stronie internetowej www.nfz.gov.pl (warto zobaczyć: abc pacjenta)

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Aleksandra Piątek, 02390 Warszawa, ul. Grójecka 186, tel. (22) 572-61-55, e-mail: rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl

Dolnośląski OW NFZ Małgorzata Sadowy-Piątek, 50-525 Wrocław (do korespondencji ul. Joanitów 6), ul. Dawida 2, pokój 119, tel. (71) 797-9148 (lub 149, 125), e-mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorski OW NFZ Mariola Tuszyńska, 85-071 Bydgoszcz, ul. J. Słowackiego 3 (do korespondencji: al. Mickiewicza 15), pokój 6, tel. (52) 325-27-37, e-mail: mariola.tuszynska@nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski OW NFZ Krystyna Domańska, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, pokój 2, tel. (081) 531-05-45, e-mail: krystyna.domanska@nfz-lublin.pl

Lubuski OW NFZ Agata Szwedowska, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, pokój 5, tel. (068) 328-7676, e mail: rzecznik_praw@nfz-zielonagora.pl

Łódzki OW NFZ Małgorzata Kucińska 90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34, tel. (042) 633-60-74, 63097-15 (lub16), e-mail: rzecznikpp@nfz-lodz.pl

Małopolski OW NFZ Tomasz Filarski, 31-135 Kraków, ul. Batorego 24, tel. (012) 298-83-03 (lub 404), e-mail: t.filarski@nfz-krakow.pl

Mazowiecki OW NFZ Krzysztof Romanowski, 00-010 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12/14, tel. (22) 525-4053, e-mail: rpp@nfz-warszawa.pl

Opolski OW NFZ Tadeusz Kaczmarek, 45-315 Opole, ul. Głogowska 37, pokój nr 7, tel. (077) 402-01-82, 45769-76, e-mail: rpp_kaczmarek@nfz-opole.pl

Podkarpacki OW NFZ Jadwiga Woś, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8, tel. (017) 860-41-70, e mail: rzecznik_praw@nfz-rzeszow.pl

Podlaski OW NFZ Maciej Olesiński, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3, pokój 01, tel. (085) 745-95-76 (lub 77), e mail: molesinski@nfz-bialystok.pl

Pomorski OW NFZ Jadwiga Styczeń, 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69, tel. (058) 321-8636, 321-86-32, e-mail: rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl

Śląski OW NFZ Maria Kukawska, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, pokój nr 107, tel. (32) 735-17-07, e-mail: mkukawska@nfz-katowice.pl

Świętokrzyski OW NFZ Ireneusz Kędzierski, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9, pokój 023, tel. (41) 36461-06 (lub 132), e-mail: rzecznikprawpacjenta@nfz-kielce.pl

Warmińsko-Mazurski OW NFZ Bogusława Leszczyńska, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, pokój 1, tel. (089) 539-97-93, e-mail: rzecznik.pp@nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski OW NFZ Tomasz Niewiadomski, 61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15, pokój 801-803, tel. (061) 850-60-26, 850-60-75, e -mail: tomasz.niewiadomski@nfz-poznan.pl

Zachodniopomorski OW NFZ Maria Matusiak, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, pokój 4, tel. (091) 42510-52, e -mail: maria.matusiak@nfz-szczecin.pl

Rzecznika ubezpieczonych
Z jego pomocy może skorzystać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Rzecznik zajmuje się ubezpieczeniami: na życie, majątkowymi, w tym tzw. komunikacyjnymi (OC, AC, NNW itd.), ale nie tylko. Nieobce są mu również problemy związane z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym oraz uczestnictwem w pracowniczym programie emerytalnym.

Poradę można uzyskać telefonicznie lub pisemnie (e-mail), można też złożyć skargę na ubezpieczyciela. Rzecznik nie pisze pism procesowych, nie uczestniczy w postępowaniach sądowych. Za to działa przy nim sąd polubowny, za którego pośrednictwem mogą być rozstrzygane spory.

UWAGA!
Rzecznik nie ma prawa kwestionować ustaleń faktycznych poczynionych przez ubezpieczyciela w trakcie prowadzenia postępowania odszkodowawczego, np. dotyczących wystawianych kosztorysów, wysokości przyznawanych świadczeń itd. Więcej na stronie: www.rzu.gov.pl

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 tel. (022) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28, faks: 333-73-29 e-mail: rzecznik@rzu.gov.pl

Dyżury telefoniczne ekspertów w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, tel. (022) 333-73-28, od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 13 oraz 17 - 19; dla członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych tel. (022) 333-73-26 lub (022) 333-73 -27 od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30. - 10.30

Rzecznika praw dziecka
Porady ustne, pisemne, pocztą elektroniczną. Rzecznik nie przygotowuje pism procesowych ani nie reprezentuje przed sądem. Przyjść może każdy ze sprawą dziecka dotyczącą: prawa do ubezpieczenia i opieki zdrowotnej, kosztów leczenia, błędów lekarskich i uzyskiwania odszkodowań, placówek służby zdrowia (stosunków między rodzicami a dziećmi, zastępczych form opieki nad dzieckiem, nieletnich, pomocy społecznej, spraw mieszkaniowych, edukacji, przemocy: psychicznej, fizycznej, seksualnej, zaniedbywania przez rodziców, uzależnień, żebractwa, sekt.

Więcej na stronie internetowej: www.brpd.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Dzieckaw Warszawie: 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 10, poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8.15 -16, czwartek w godz. 10 -18, e-mail rzecznik@brpd.gov.pl tel. (022) 69655-50 faks 629-60-79

Uwaga! Telefon jest całodobowy. Od godz. 8 do 20 dyżurują pracownicy biura, potem zostaje włączona automatyczna sekretarka, pracownicy biura rano odsłuchują ją i kontaktują się. Rzecznik udziela także informacji o instytucjach niosących pomoc.

Renata Krupa-Dąbrowska, dziennikarka "Rzeczpospolitej"

Studenckie poradnie prawne

Fachowa rada od studentów


Na każdym uniwersyteckim wydziale prawa oraz w niektórych prywatnych wyższych szkołach działają studenckie poradnie prawne. Pomagają niezamożnym i jednocześnie uczą przyszłych prawników stosowania przepisów.


Wszystkie poradnie działają według jednego schematu. Każda sekcję prawa: cywilnego (sprawy mieszkaniowe, spadkowe, rodzinne), administracyjnego (wszelkie postępowania przed organami administracji publicznej oraz samorządem terytorialnym) oraz karną (m.in. wykroczenia, niesłusznie tymczasowo aresztowani). Niektóre poradnie specjalizują się w innych dziedzinach prawa. Prawem pracy zajmuje się m.in. poradnia na uniwersytecie: warszawskim, krakowskim, poznańskim, toruńskim, dwie pierwsze specjalizują się jeszcze w problemach uchodźców.

Wszystkie poradnie mają swoich opiekunów, są nimi pracownicy naukowi wydziałów prawa, którzy czuwają nad jakością pracy poradni.

Porad udzielają studenci czwartego i piątego roku prawa (wyjątkowo niższych roczników). Robią to w ramach swoich zajęć na uczelni. Pomocy nie udziela się od ręki. Wcześniej trzeba przyjść lub zadzwonić (wysłać e-maila) i umówić się na spotkanie.

Mogą z niej skorzystać tylko osoby niezamożne i organizacje pozarządowe.

Porady udziela się na piśmie. Zanim się ją uzyska, trzeba przyjść na spotkanie, na którym wypełnia się formularz zgłoszeniowy (podaje się dane osobiste oraz krótki opis sprawy).

Chętny podpisuje również oświadczenie, że nie stać go na płatną poradę prawną i że nie reprezentuje go żaden prawnik z urzędu.

Jedno spotkanie (nie ma reguły) wystarczy najczęściej studentom na zapoznanie się ze sprawą, następnie przygotowują odpowiedź, którą konsultują ze swoim opiekunem, ten musi ją podpisać. Oprócz pisemnej porady studenci przygotowują pisma procesowe.

Na odpowiedź czeka się średnio trzy tygodnie.

Więcej na stronie internetowej: www.fupp.org.pl

Uwaga!

Studenckie poradnie nie pracują w czasie wakacji

Białystok
Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Białymstoku ul. Mickiewicza 1 pok. 119, 15 213 Białystok tel. fax. (085) 742-71-94, opiekun: prof. dr hab. Leonard Etel

Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 26 pok. 1, 15-555 Białystok, tel. (085) 732- 12-93, e-mail: cia@wsap.bialystok.pl , opiekun dr Robert Suwaj

Gdańsk
Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-852 Gdańsk (Przymorze), tel. (058) 552-99-75, e-mail: poradnia@prawo.univ.gda.pl , opiekun: prof. dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Katowice
Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim ul. Bankowa 11B, pok. 39, 40-007 Katowice, tel. (032) 359-14-22, e-mail: poradnia.prawna@interia.pl , opiekun: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Kraków
Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim al. Krasińskiego 18 m. 3, 30-101 Kraków tel. fax. (012) 430-19-97, e-mail: klinikauj@interia.pl , poradnia_prawna@interia.p, opiekun: dr hab. Włodzimierz Wróbel

Lublin
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin ul. Chopina 14, p. 70, 20-023 Lublin, tel. (081) 743-68-05, e-mail: upp_kul@kul.lublin.pl , opiekun: dr Piotr Zakrzewski

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Radziszewskiego 17 p. 3, 20-036 Lublin tel. fax. (081) 537-5822 w. 102, e-mail: uspp@interia.pl  opiekun: dr Wojciech Dziedziak

Łódź
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Składowa 43, p. 04, 90-127 Łódź tel. (042) 635-46-32, e-mail: klinika@wpia.uni.lodz.pl , opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Król

Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Budynek Ratusza, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. (089) 527-52-46, opiekun: prof. dr hab. Stanisław Pikulski

Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej "Wspólna Europa" w Olsztynie, opiekun: prof. dr hab. Mieczysław Goettel Ośrodki zamiejscowe w Wipsowie i Barczewie: Barczewo: ul. Ratuszowa 1, 11-010 Barczewo; Wipsowo 63, 11-010 Barczewo

Opole
Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Świetlica Iskierka ul. Jana Bytnara Rudego 19B, 45-245 Opole, tel. (077) 458-00-92 opiekun: Magdalena Gołowkin-Hudała

Poznań
Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, DS. HANKA, al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań tel. (061) 829-39-10, opiekun: dr hab. Krzysztof Knoppek

Rzeszów
Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów, tel. (017) 87215-64, opiekun: prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

Słubice
Collegium Polonicum w Słubicach ul. T. Kościuszki 1 p. 153, 69-100 Słubice, tel. (095) 759-24-69, e-mail: spp@cp.edu.pl , opiekun: prof. dr hab. Bożena Popowska

Szczecin
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Narutowicza 17a, pok. 02, 70240 Szczecin, tel. fax: (091) 444-28 -59, opiekun: dr Jerzy Ciapała

Toruń
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. J. Gagarina 15, 87-100 Toruń, tel. (056) 611-40-12, opiekun: prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner

Warszawa
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-325 Warszawa tel. fax. (022) 754-6904, 552-43 18 tel. 552-08-11, e-mail: klinika@temida.wpia.uw.edu.pl , opiekun: prof. dr hab. Eleonora Zielńska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, tel. (022) 519-22-38, opiekun: prof. dr hab. Leszek Kubicki

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ul. Świeradowska 43 sala 021, 02662 Warszawa, tel. /fax (022) 543-53-18, opiekun: dr Irena Kleniewska

Wrocław
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Więzienna 10/12, p. 104 c, 50-138 Wrocław tel. (071) 375-20-09, opiekun: dr Piotr Machnikowski

Renata Krupa-Dąbrowska

Wsparcie w parafii


Studenci udzielają pomocy prawnej także w punktach bezpłatnego poradnictwa prawnego (ich opiekunami są adwokaci i radcowie prawni). Wszyscy są wolontariuszami.


Punkty działają przy organizacjach pozarządowych lub parafiach. Ich organizatorem jest Fundacja Academia Iuris. Wspiera ją Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie i Naczelna Rada Adwokacka. Porady dotyczą każdej dziedziny prawa. Udziela się ich na piśmie.

Pomoc obejmuje także przygotowanie pozwów, skarg oraz pism procesowych. Podstawowym warunkiem uzyskania porady jest niezamożność. Na pierwszym spotkaniu trzeba wypełnić formularz podobny do stosowanego przez poradnie studenckie. Chętny musi więc podać swoje dane oraz krótki opis sprawy, a także podpisać oświadczenie, że nie ma środków na płatną poradę prawną oraz że nie reprezentuje go w sądzie żaden prawnik.

Więcej na stronie internetowej www.academiaiuris.pl (od listopada zmienią się godziny przyjęć w niektórych punktach, o nowych będzie można dowiedzieć się pod numerem tel. (22) 498-72-30 w godz. 13 - 16)

Warszawa
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03448 Warszawa, tel. (22) 619-85-01 - zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 18.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1, 01-439 Warszawa, (22) 877- 56-43 - zapisy telefoniczne czwartek w godz. 16.30 - 18.00.

Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła, ul. Kobielska 10, 04-359 Warszawa sobota w godz. 9 - 10.30.

Parafia pw. św. Jakuba, ul. Grójecka 38, 02-314 Warszawa, wejście od ul. Barskiej 2 wtorek w godz. 16 - 19.

Parafia pw. św. Stanisława Kostki ul. Hozjusza 2, 01565 Warszawa, środa w godz. 16.30 - 18.

Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa wtorek w godz. 17.30 - 19, sobota w godz. 15 - 16. 30.

Polski Związek Niewidomych, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa poniedziałek w godz. 15.30 - 17, wtorek w godz. 17 -18. 30.

Kraków
Kolegiata św. Anny Dzielnica 1 - Rynek Główny, ul. św. Anny 11, 31-009 Kraków. (Poradnia rusza od 24 października, nie są jeszcze znane dokładne godziny przyjęć, bliższe informacje pod warszawskim numerem telefonu 498-72-30 lub na stronie internetowej fundacji

Lublin
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele pw. Ducha Świętego Krakowskie Przedmieście 1, 20-002 Lublin, tel. (081) 532-13-95 - zapisy telefoniczne wtorek - środa w godz. 18 - 20, czwartek w godz. 18 - 20.

Renata Krupa-Dąbrowska

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek2_051022/dodatek2_a_5.html

Biura porad obywatelskich

Tylko w prostych sprawach


Porad nie zawsze udzielają prawnicy. Część biur dysponuje aktualnymi przepisami oraz wzorami skarg, pozwów i pism procesowych. Mogą więc udzielić prostej porady oraz udostępnić właściwy wzór pisma. Jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga konsultacji z prawnikiem, to biuro kieruje tam, gdzie można skorzystać z niej za darmo.


Są jednak i takie, w których dyżurują prawnicy.

Praktyka przyjęć w burach jest różna, niektóre wymagają, by wcześniej zadzwonić i umówić się, inne nie stawiają takich warunków. Często też zmieniają się godziny przyjęć.

Więcej na stronie internetowej: www.zbpo.org.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Wrocław - nie udziela porad telefonicznie 50-076 Wrocław, ul. Szajnochy 12, tel./fax. (0-71) 34484-39, e-mail: bpowroc@poczta.onet.pl , poniedziałek i czwartek w godz. 10 - 18, wtorek, środa, piątek w godz. 10 - 16, kierownik: Bogna Łuków-Turkowska i Elżbieta Yoka-Dąbrowska

Jelenia Góra 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 8/ 1, tel. (0-75) 642-15-81, tel./fax. 642-15-82, e-mail: oem@free.ngo.pl , oem-jgora@o2.pl , poniedziałek, środa, czwartek w godz. 9 - 11 oraz 16 -18, sobota w godz. 9 - 13, kierownik: Danuta Rybicka-Jakubiec

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Puławy 24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21, tel./fax. (0-81) 886-65-45, e-mail: bpopulawy@op.pl , od poniedziałku do czwartku w godz. 14 - 18, kierownik: Marta Rozesłaniec

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Zielona Góra 65-048 Zielona Góra, aleja Niepodległości 7a/3, tel./fax (0-68) 454-82-47, e-mail: biuro@zgora.bpo.pl , poniedziałek w godz. 15 - 18, czwartek w godz. 12 - 16 (w listopadzie godziny przyjęć ulegną zmianie), kierownik: Dobrochna Zembaty

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Wieruszów - udziela porad telefonicznych tylko po południu 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 4, tel. (0-62) 7831-232, fax. 784-13-31, e-mail: wieruszow@bpo.engo.pl , poniedziałek w godz. 10 - 16, wtorek w godz. 12 - 16, środa w godz. 10 -18, kierownik: Tomasz Wolny

Łódź - nie udziela porad telefonicznie 90-105 Łódź, Piotrkowska 64, I piętro, tel./fax (0 - 42) 639-72-03, e-mail: in_corpore@wp.pl , wszyscyrazem@poczta.onet.pl  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 11 - 14, wtorek w godz. 13.30 - 16, kierownik: Halina Zawada

Ozorków (k. Łodzi) 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 14, tel. (0 42) 718 13 58, e-mail: fundacjakamelot@poczta.onet.pl , od poniedziałku do czwartku w godz. 9 - 14, kierownik: Mariola Melon i Agnieszka Fidos

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Garwolin 08-400 Garwolin, ul. Zgoda 2, tel./fax. (0-25) 682-20-75, e-mail: bpo_garwolin@interia.pl , od poniedziałku do piątku w godz. 12 - 18, kierownik: Anna Zięba

Warszawa 00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 3, Infolinia: 0801-112-007 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 12.00 (dla osób niepełnosprawnych z Warszawy oraz mieszkańców woj. mazowieckiego) tel./fax: (022) 828-12-95 można dzwonić w poniedziałek w godz. 10 - 19, wtorek oraz środa 8 -16, w czwartek 9 - 17, piątek 8 - 15, na spotkanie trzeba się umówić telefonicznie, e-mail: bpo@free.ngo.pl, kierownik: Ija Maria Ostrowska

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Krosno 38-400 Krosno, ul. Portiusa 4, tel. (0-13) 436-3908, fax. 432-64-96, e-mail: bpokrosno@wp.pl poniedziałek, czwartek w godz. 8 - 15, wtorek, środa i piątek w godz. 8 - 11 (godziny przyjęć często się zmieniają), kierownik: Katarzyna Muszyńska-Zipper

Lubaczów 37-600 Lubaczów, ul. M. Konopnickiej 9, tel. (0-16) 632-90-20, 632-90-21, e-mail: biuro@lubaczow.bpo.pl  od poniedziałku do środy w godz. 10 - 14, kierownik: Wiesław Bek

Nowa Dęba 39-460 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 4, tel./fax. (0- 15) 846 21 55, e-mail: wsparcie@npl.pl wtorek, czwartek w godz. 15 -17 (do listopada konsultacje zostały zawieszone), kierownik: Zygmunt Żołądź

Przemyśl 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15, I piętro tel. (016) 670-71-85, fax: (0-16) 670-58-30, e-mail cisprzem@free.ngo.pl poniedziałek w godz. 16 - 20 (trzeba umówić się telefonicznie), od wtorku do czwartku w godz. 11.30 - 15.30, kierownik: Andrzej Berestecki

Rzeszów 35-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 1, tel. (017) 853-53-56 lub 853-28-68, fax. 853-28-68, e-mail: bpo@cewop.org.pl , bpo@org.pl  Codziennie w godz. 12 - 16, kierownik: Alina Trojanowska

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Łomża 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska 1/ 27 (I piętro), tel. (0-86) 216- 48-79, 473-54-98, fax: 473-54-98, e-mail: bpolomza@o2.pl  lub bpo.lomza@wp.pl  poniedziałek w godz. 11 - 16, wtorek, środa, czwartek w godz. 9 - 14, kierownik: Marianna Śmiarowska

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Debrzno 77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26, tel./fax. (059) 833-57-50, e-mail: stowdeb@pro.onet.pl  poniedziałek w godz. 9 - 12, środa w godz. 10 - 14, piątek w godz. 9 - 12, kierownik: Agnieszka Theus

Gdańsk 80-246 Gdańsk, ul. Pniewskiego 5/4, tel./fax. (0-58) 520 38 28, e- mail: biuro@gdansk.bpo.pl  od poniedziałku do czwartku w godz. 16 - 19, kierownik: Andrzej Czekaj

Słupsk 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 33, tel./fax: (059) 840 29 20, e-mail: scwop@slupsk.home.pl, poniedziałek w godz. 13 - 16, środa w godz. 12.30 - 15.30, kierownik: Elżbieta Giec

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Częstochowa 42-200 Częstochowa, ul. Śląska 22, tel. (034) 365-30-44, fax. 325-30-06, e-mail: bpo.cz@interia.pl  od poniedziałku do czwartku w godz. 10 - 16, kierownik: Andrzej Kukuła

Radlin 44-310 Radlin, ul. Solskiego 15, tel./fax (0-32) 453-07-28, e-mail: bporadlin@free.ngo.pl  poniedziałek, wtorek w godz. 10 - 14, środa w godz. 15 - 18, czwartek w godz. 14 - 16.30, kierownik: Jarosław Kuczera

Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 99, tel./fax (0-32) 342-29-80, e-mail: fryna@poczta.fm, poniedziałek, środa w godz. 16 - 19, piątek w godz. 10 - 13, kierownik: Stenia Krawczyk

Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śl., ul. Bytomska 67, tel. (0-32) 767-40-26, e-mail: storkolis@free.ngo.pl od poniedziałku do piątku w godz. 16 - 19, kierownik: Ewa Krytowska, Grzegorz Skórka (zastępca)

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Słowackiego 19, tel./fax (0-41) 247-91-96, e-mail: biuro@ostrowiec-sw.bpo.pl  poniedziałek, środa w godz. 14 - 18, wtorek i piątek w godz. 8 - 12, kierownik: Joanna Lachowicz-Kuchnicka

Kielce 25-506 Kielce, ul. Planty 16b/7 I piętro, tel. (041) 343-25-05, fax. 367-36-93, e-mail: bpokielce@wariant.org.pl  wtorek, czwartek w godz. 15 - 19, środa i piątek w godz. 8 - 12, kierownik: Wojciech Golda

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Mikołajki 11-730 Mikołajki, ul. Szkolna 1, tel./fax (0-87) 421-50-38, e-mail: bpomikolajki@o2.pl  poniedziałek w godz. 10 - 14, czwartek w godz. 13 - 17, kierownik: Regina Nowak

Renata Krupa-Dąbrowska

Pomoc organizacji pozarządowych

Nie tylko sucha informacja


Pomoc prawną świadczą często różne stowarzyszenia oraz fundacje. Działają zazwyczaj w dużych miastach.

 
(c) PAWEŁ GAŁKA
Istnieją organizacje pozarządowe, które udzielą porady prawnej każdej osobie, która tego potrzebuje. Są jednak i takie, które niosą pomoc ściśle określonym grupom (takich jest najwięcej). Organizacje kobiece będą więc wspierać przede wszystkim kobiety, a zajmujące się poszkodowanymi w wypadkach - ofiary wypadków.

> Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw, 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6, tel. (22) 635 77 05 (62), 635 48 18, e-mail: zpop@warszawa.um.gov.pl

Z pomocy może korzystać każdy pokrzywdzony w wyniku przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu. Porady są udzielane przede wszystkim mieszkańcom Warszawy i jej okolic. Zespół nie odmawia jednak pomocy osobom spoza rejonu stolicy. Porady są ustne lub pisemne, dotyczą także sporządzania pism procesowych. Na spotkanie trzeba się umówić telefonicznie. Więcej na stronie www.um.warszawa.pl/zpop

>Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11, tel. (22) 828 10 08, od poniedziałku do czwartku w godz. 13 - 15. Bezpłatne porady dla osób, których prawa człowieka lub obywatela są łamane (np. niesłusznie je skazano), pomoc także dla uchodźców oraz cudzoziemców. Fundacja może uczestniczyć w roli obserwatora w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli istnieje podejrzenie naruszenia ww. praw podczas tych postępowań (może też przyłączyć się do postępowania). Pomaga również osobom, które chcą wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Więcej na stronie www.hfhrpol.waw.pl

> Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego 01-445 Warszawa, ul. E. Ciołka 13, pok. 4, tel. (22) 877 38 10 (11), faks 877 38 12, od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 17. Porad, także telefonicznych, udzielają aplikanci sędziowscy i prokuratorscy. Otrzyma ją ten, kto uległ wypadkowi, lub jego rodzina.

Więcej na stronie www.alterego.org.pl

> Fundacja Familijny Poznań, 60526 Poznań, ul. Staszica 15. Każda dziedzina prawa (z wyjątkiem prawa karnego). Zapisy na porady prawne przyjmuje pod numerem tel. (61) 843 63 04. Fundacja współpracuje z poznańską Izbą Adwokacką. Wkrótce zamierza otworzyć biuro porad obywatelskich.

Więcej na www.familijny.poznan.pl

>Federacja Praw Konsumentów, 00030 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1 (siedziba Rady Krajowej), tel. (22) 827 11 73, tel. /faks 827 51 05. Swoje kluby (pełnią one funkcje poradni konsumenckich), w których dyżurują prawnicy, ma w całej Polsce. W tej chwili działa ich 49. Oto niektóre (wszystkie adresy oraz więcej informacji na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl): - 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3, tel. (32) 281 57 10, poniedziałek, wtorek w godz. 10 - 14, środa, piątek w godz. 12 - 16, czwartek w godz. 14 - 18,

- 42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 3, tel. (34) 324 98 75, poniedziałek, środa w godz. 12 - 16, wtorek, czwartek w godz. 12 - 18, piątek w godz. 10 - 14,

- 58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 18, tel. (75) 752 41 19, wtorek, środa, czwartek w godz. 11 - 16,

- 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71a, tel. (87) 565 01 84, od poniedziałku do czwartku w godz. 9 - 15.

Można także skorzystać z e-maila: porady_prawne@federacja-konsumentow.org.pl lub w zależności od miejsca zamieszkania:

klub-stoleczny@federacja-konsumentow.org.pl (Warszawa)

gdansk@federacja-konsumentow.org.pl

krakow@federacja-konsumentow.org.pl

wroclaw@federacja-konsumentow.org.pl

Każdy, kto przyjdzie, zadzwoni lub napisze do jednego z klubów, może liczyć na bezpłatną pomoc.

W trudniejszych sprawach prawnicy federacji podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów.

Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

> Centrum Praw Kobiet, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60/19, tel. (22) 652 01 17, 622 25 17. Z pomocy mogą skorzystać kobiety, które są ofiarami przemocy fizycznej lub psychicznej lub przemocy w rodzinie. Fundacja zatrudnia prawników, którzy udzielają ustnie bezpłatnych porad oraz pomagają przygotować pozew, skargę lub inne pismo procesowe (także w sprawach rozwodowych).

Wcześniej trzeba zadzwonić do fundacji pod podane numery. Na pomoc mogą liczyć także kobiety spoza Warszawy. Można napisać lub wysłać e-mail: temida@cpk.org.pl. Prawnik dyżuruje także pod numerem tel. (22) 621 35 37 w czwartek w godz. 10 -16.

Więcej na stronie internetowej www.temida.free.ngo.pl/pomoc.htm

Renata Krupa-Dąbrowska

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek2_051022/dodatek2_a_7.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 13, 2006, 10:06:52 am »
punkt bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych -Warszawa

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/15263;jsessionid=BF1961B8AF3931315E1785141FBE88C8
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 16, 2006, 11:48:48 pm »
w watku "poszukuję/oferuję" AgnieszkaZ napisała

Cytuj
Witam.
Na imię mam Agnieszka. Na Forum bywam sporadycznie, ale nawiązałam tutaj kilka ważnych, dobrych znajomości z cudnymi ludźmi.
Przy tej wspaniałej okazji zorietowałam się. jak jak wielkim problemem jest dla wielu z nas napisanie najprostszego pisma do urzędu, do sądu.
Kochani, skończyłam prawo i doskonale posługuję się słowem pisanym. Tak akurat Bóg mnie pobłogosławił  
Nie jestem prawnikiem. Można na tym zarabiać, ale dużo większą przyjemność sprawia mi, jeśli mogę pomóc.

Odkąd moja córeńka choruje, regularnie przeżywam chwile buntu, czasem słabości, żalu.. Ale potem... myślę sobie zawsze - nie jest źle, mogłoby (może?) być trudniej..Ale póki nie jest, póki mamy z Bogną tak dużo czasu bez napadów, bez bólu - to warto zrobić coś, żeby ulżyć tym, którzy mają tego spokoju, "niebólu" mniej.
Dlatego głośno i wyraźnie i z całego serca proponuję pomoc - jeśli potrzebujecie pomocy w kwestiach prawnych, chętnie pomogę, na tyle, na ile starczy mnie wiedzy i umiejetności.
Zawodowo piszę wnioski i studia wykonalności do funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.http://forum.darzycia.pl/topic,6825.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Malgosia

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 13
Agnieszka Z
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 17, 2006, 07:25:31 pm »
Agnieszko, czy moge uzyskac u ciebie porade z zakresu rozwodu?mam ograniczone finanse, tylko swiadczenie pielegnacyjne.

AgnieszkaZ

 • Gość
zapraszam pod adres mail
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 17, 2006, 10:43:58 pm »
Małgosiu, oczyiście. Mogę pomóc - rzecz jasna do pewnego stopnia (nie jestem - mimo wszystko - prawnikiem :) ).
Kwestie takie jak pozew, miejsce jego złożenia oraz np. kwestie tego, jakie rzeczy powinnaś przygotować do podzielenia majątku albo wywalenia małżonka z mieszkania a nade wszystko - alimenty -  bardzo proszę :)
Wiem też, że w praktyce duże doświadczenie w walczeniu o kwestie alimentacyjne mają inne mamy z Daru - po przebiciu się przez rozwód chętnie pozielą się informacjami i one:)
Proszę, napisz prywatną wiadomość w czym konkretnie chciałabyś, aby Ci pomóc. Jaki powód rozwodu, jaka sytuacja itd. To nieprzyjemne - ale konieczne, rozumiesz to, prawda?
Pozdrawiam i czekam, papa

Agnieszka, mama Bogny lat 4,5

"Bogna - Bogdana - Dana Od Boga :)"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 03, 2006, 11:10:16 pm »
Cytuj
Od powstania pierwszego Biura Porad Obywatelskich minęło właśnie dziesięć lat. Dziś jest ich 32. Każde odwiedza, dzwoni do niego lub wysyła e-mail codziennie po kilkanaście osób. W ciągu dziesięciu lat doradcy BPO (w 85 proc. wolontariusze) udzielili 150 tys. porad. Porady są bezpłatne, biura finansowane są z dotacji i grantów.

- Jesteście biurem do załatwienia rzeczy niemożliwych? - pytam Małgorzatę Kazimierczak od dziesięciu lat doradzającą warszawiakom. - Można nas raczej porównać do lekarza pierwszego kontaktu, bo w sprawach, w których nie możemy pomóc, kierujemy do specjalisty - odpowiada.

Do biura można się zgłosić z każdą sprawą życiową, zwłaszcza z tymi, które dotyczą styku z urzędem. Nie uzyskamy tylko porady w sprawie karnej lub podatkowej.

- Ludzi kierują ośrodki pomocy społecznej, sądy, samorządy. Coraz więcej jest z polecenia osób, które wcześniej skorzystały z naszej pomocy - mówi Ija Ostrowska, prezes Związku Biur.

Najwięcej pytań dotyczy świadczeń i zasiłków oraz zatrudnienia. Jedna czwarta spraw wskazuje na złą obsługę w urzędach.

- BPO jest jak biuro wczesnego ostrzegania. Jeżeli urzędnik, polityk ma przekonanie o swojej nieomylności, BPO może być dla niego czymś kłopotliwym, jeżeli traktuje samorząd jak służbę, znajdzie w biurze pomocnika - powiedział "Gazecie" wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

Gdzie znaleźć informację o BPO? Np. w informatorach dodatków lokalnych "Gazety" i na www.zbpo.org.plhttp://forum.darzycia.pl/vp87536.htm#87536
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 15, 2006, 10:27:48 am »
RAPORT BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Doradzają ekonomiści i studenci

Chociaż przepisy unijne zobowiązują kraje członkowskie do zorganizowania pomocy prawnej dla najuboższych, w Polsce do tej pory nie uchwalono odpowiednich przepisów. Problemu nie rozwiązuje społeczne poradnictwo. Za fachową pomoc prawną trzeba płacić.

W Polsce liczba adwokatów i radców prawnych obsługujących rodzimy rynek wynosi około 28 tys. Na jednego prawnika przypada więc 1300 obywateli. Wielu osób nie stać jednak na odpłatną poradę prawną. Takie osoby powinny mieć możliwość skorzystania z pomocy prawnika na koszt państwa. Jednak poza sprawami sądowymi, w których mogą uzyskać adwokata z urzędu, na taką pomoc nie mogą liczyć. Inicjatywę w tym zakresie starają się przejąć organizacje społeczne. Gazeta Prawna sprawdziła, jak w praktyce wygląda taka pomoc.

Kliniki prawa

W całym kraju funkcjonują dwadzieścia dwie studenckie kliniki prawa, które działają przy uniwersyteckich wydziałach prawa. Osoba, która potrzebuje pomocy prawnej, musi wcześniej do kliniki zadzwonić i umówić się na spotkanie. Pierwszą rozmowę z poszukującym porady przeprowadzają studenci. Podczas spotkania zbierają oni niezbędne informacje o problemie, kserują dokumenty. Następnie przygotowują opinię prawną z pismami procesowymi i swoją propozycją rozwiązania problemu. Konsultują ją z pracownikami naukowymi, adwokatami lub radcami prawnymi.

Przed przyjęciem sprawy poradnia odbiera od klienta oświadczenie, że sytuacja finansowa nie pozwala mu na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej. W wypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia klienta poradnia prosi o dodatkowe wyjaśnienia, może też żądać dokumentów (np. zaświadczenia o zarobkach). Gdy ich nie otrzyma – poradnia może zrezygnować z prowadzenia sprawy.

Gdy ktoś będzie poszukiwał porady w czasie wakacji, nie uzyska jej. Kliniki prawa pracują bowiem tylko w roku akademickim, czyli od czerwca do października. Problemem są też długie terminy oczekiwania na poradę. Kiedy wczoraj zadzwoniliśmy do kliniki przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – dowiedzieliśmy się, że poradę uzyskamy najwcześniej w listopadzie.

Punkty porad Fundacji Akademia Iuris mieszczą tylko w trzech miastach: w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Łącznie jest ich siedemnaście (czternaście działa w stolicy). Osoby, które chcą uzyskać poradę, nie muszą umawiać się telefonicznie, powinny jedynie stawić się w godzinach dyżurowania danego biura. Proszone są o podpisanie oświadczenia, że z powodów finansowych nie mogą skorzystać z pomocy prawnika, a także, że ich sprawy nie prowadzi adwokat lub radca prawny. W punktach porad prawnych dyżurują przeważnie studenci prawa, którzy po zebraniu informacji o sprawie, z jaką zgłosił się obywatel, konsultują się z adwokatami i radcami prawnymi współpracującymi z fundacją.

Przy Biurze RPO

Porady prawnej w warszawskim Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich szuka codziennie prawie 100 osób (z czego kilkanaście osobiście, reszta telefonicznie).

– Nie możemy udzielać profesjonalnych porad prawnych, np. napisać pozwu – tłumaczy Grażyna Chełmińska, dyrektor Zespołu Przyjęć Interesantów RPO. Dlatego pracownicy biura sprawdzają, czy sprawa kwalifikuje się do interwencji rzecznika, przeglądają dokumenty, wskazują aktualne przepisy, tłumaczą je, oceniają, czy sprawy nadają się do sądu i z reguły odsyłają interesantów dalej, np. do kliniki prawa UW.

– Ostatnio coraz więcej osób szuka u nas porady. Pomagamy na tyle, na ile możemy, ale jeśli ktoś ma problem natury ściśle prawnej, to i tak musi się zgłosić do prawnika – mówi Grażyna Chełmińska.

Biura porad obywatelskich

W całym kraju funkcjonuje 30 biur porad obywatelskich. Nie świadczą one pomocy prawnej, a jedynie zajmują się poradnictwem obywatelskim. Zainteresowany nie znajdzie więc tam rozwiązania w konkretnej sprawie, ale dowie się np. o prawach i obowiązkach, jakie mu przysługują w relacjach z urzędem, w sprawach rodzinnych i mieszkaniowych oraz problemów związanych z zatrudnieniem. Doradcy w sieci BPO nie muszą mieć wykształcenia prawniczego.

Prywatne uczelnie

Udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej zajmują się też niektóre prywatne uczelnie. Przykładem jest Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług kancelarii prawnej, mogą tu liczyć pisemną poradę prawną. Udzielają ich studenci prawa i ekonomii oraz pracownicy naukowi tej uczelni, którzy działają w ramach czterech sekcji przedmiotowych (prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy).

– Członkowie SPP podczas dyżurów spisują istotne fakty dotyczące problemu prawnego, z którym przychodzi zainteresowany, a następnie sporządzają w formie pisemnej wstępną informację z zakresu prawa. Informacja po zatwierdzeniu przez asystenta sekcji stanowi rozwiązanie sprawy i może być przekazana osobie, która zwróciła się do poradni z prośbą o pomoc – opowiada asystent koordynujący projekt, Jolanta Sobolewska-Horak.

W poradni można liczyć na szybką pomoc – w ciągu dwóch tygodni. Nie trzeba się wcześniej umawiać czy zapisywać. Termin może się wydłużyć, gdy konieczne jest przygotowanie pism procesowych.

Konieczna ustawa

Sejm poprzedniej kadencji pracował nad projektem ustawy o dostępie do pomocy prawnej. Podstawowym założeniem tego projektu było stworzenie w całym kraju szeregu biur pomocy prawnej, które udzielałyby pomocy najuboższym. Przewidywał on dwa rodzaje pomocy. Podstawową udzielaną przez zatrudnionych w biurze adwokatów i radców prawnych oraz pomoc kwalifikowaną, której organizacja leżałaby w gestii korporacji prawniczych. Koszt takiej pomocy miało pokrywać państwo. Projekt nie przeszedł jednak ścieżki legislacyjnej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada jednak, że pod koniec tego roku do Sejmu trafi nowy projekt ustawy o dostępie do pomocy prawnej.

Katarzyna Rychter, Marcin Droba

Więcej

www.academiaiuris.pl
www.zbpo.org.pl
www.fupp.org.pl

Gazeta Prawna 14.06.2006r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ag

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 42
Do AgnieszkiZ
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 23, 2006, 05:09:15 pm »
Witam,
Niestety jako "niestały bywalec" nie mam uprawnień, żeby napisać na Twój prywatny profil, więc korzystam z forum.

Chodzi mi po głowie pomysł założenia mieszkań chronionych na naszym warszawskim Ursynowie. Oczywiście w nadziei, że nasz synek będzie kiedyś na tyle samodzielny, że będzie mógł tam mieszkać.
Rozmawiałam już o tym z dyrektorką tutejszego OPSu. Teraz trzeba skrzyknąć ursynowskich rodziców i założyć stowarzyszenie albo fundację.

No właśnie - stowarzyszenie CZY fundację?
Czy wiesz, jakie są wady i zalety każdego z rozwiązań? Z punktu widzenia przyszłego pozyskiwania dotacji wygląda na to, że nie ma większego znaczenia.

Ponieważ i ja bywam na forum sporadycznie, bo inaczej nie dam rady, podaję priva, także idla innych osób które chciałyby mi coś doradzić:
agdudz@aster.pl
Ag (mama małego Stefka z ZD)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 30, 2006, 02:00:23 pm »
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Wynagrodzenia obrońców. Pomoc prawna dla ubogich to także obowiązek radców

Radcowie prawni powinni partycypować w kosztach pomocy prawnej dla ubogich. Po to między innymi powołane zostały korporacje prawnicze. Co prawda państwo ma obowiązek zapewnić pomoc prawną obywatelom, których na nią nie stać, ale to nie oznacza, że ma płacić radcom tyle, ile zwykle zarabiają.

Taka jest najważniejsza teza wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 23/05). Uznał w nim, że § 11 ust. 1 pkt 1 i § 15 pkt 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (DzU nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) są zgodne z konstytucją.

Pierwszy z przepisów ustanawia na poziomie 60 zł stawkę minimalną za prowadzenie spraw o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Pełnomocnik skarżącego argumentował, że nie pokrywa ona nawet kosztów ponoszonych przez kancelarię, dlatego stoi w sprzeczności z art. 2 konstytucji, bo zmuszanie do prowadzenia nierentownej działalności jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej. Trybunał uznał, że ustawodawca powinien brać pod uwagę nakład pracy pełnomocnika, ale nie musito być jedyne kryterium. Zwrócił też uwagę, że zasądzone wynagrodzenia są tylko częścią przychodów kancelarii prawnych.

To także przesądziło o zgodności z konstytucją drugiego przepisu, § 15 pkt 1 rozporządzenia. Stanowi on, że ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej nie mogą być wyższe niż 150 proc. stawek minimalnych ustalonych w rozporządzeniu.

Pełnomocnik skarżącego zwrócił uwagę, że gdy koszty pomocy ponosi druga strona, to pełnomocnik może liczyć nawet na sześciokrotność stawki minimalnej. Na tej podstawie
twierdził, że art. 15 pkt 1 rozporządzenia narusza art. 32 konstytucji nakazujący równe
traktowanie wszystkich obywateli. Trybunał nie zgodził się z tym. Wskazał, że radcowie
muszą partycypować w kosztach pomocy prawnej dla ubogich. Taka jest bowiem misja ich
korporacji.

W skardze zakwestionowano także zgodność z konstytucją § 1rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 maja 2003 r. uchylającego § 18 rozporządzenia z 28 września 2002 r.

Był to przepis przejściowy nakazujący stosowanie do spraw będących w toku w momencie
wejścia w życie rozporządzenia z 28 września 2002 r. regulacji wcześniejszych, czyli
rozporządzenia z 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz za
czynności radców prawnych. W niektórych sytuacjach stare zasady były korzystniejsze,
ponieważ przewidywały możliwość zasądzenia wyższego zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej (np. dwukrotności stawki minimalnej zamiast jej 150 proc.). Zdaniem skarżących było to naruszenie praw nabytych. Trybunał jednak umorzył postępowanie w tym zakresie, ponieważ sędziowie uznali, że zaskarżony przepis nie był podstawą orzekania o konstytucyjnych prawach obywatela.

Konrad Piłat


Ile dla radcy prawnego
Minimalne opłaty za czynności radców prawnych w sprawach o] :

>rozwód i unieważnienie małżeństwa 360 zł
>ubezwłasnowolnienie 240 zł
>zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku 60 zł
>uchylenie uchwały organu spółdzielni 180 zł
>ustalenie wypadku przy pracy (gdy nie jest połączona z dochodzeniem odszkodowania lub renty) 120 zł
>świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 60 zł
>naruszenie patent, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 840 zł
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 11, 2006, 10:49:34 pm »
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA NIEZAMOŻNYCH
Dostęp do sądu nie będzie fikcją

Bezpłatna pomoc prawna będzie tańsza dla państwa i powszechniejsza dla obywateli. Ułatwi też młodym prawnikom pracę w zawodzie.

zmiana prawa

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Nowe rozwiązania mają zapewnić pomoc tym, dla których obecnie konstytucyjne prawo do dostępu do sądu jest czystą fikcją – podkreśla Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Modyfikacje wcześniejszego projektu były konieczne z uwagi na ograniczenie kosztów takich rozwiązań przy jednoczesnym poszerzeniu dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

– Poprzedni projekt przewidywał tworzenie nowej, wielkiej machiny biurokratycznej, która działałaby przy sądach okręgowych – zaznacza Zbigniew Ziobro. Przekonuje, że autopoprawka wychodzi naprzeciw postulatom taniego państwa, gdyż jest czterokrotnie tańsza niż wersja projektu proponowanego przez rząd Marka Belki. Zgodnie z nowym projektem ustawy nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć wyłonione w drodze konkursu kancelarie prawne, organizacje pożytku publicznego, a także uniwersytety i akademickie poradnie prawne.

300 tys. osób  skorzysta rocznie z bezpłatnej pomocy prawnej

Tego rodzaju pomoc będzie udzielana, jeżeli zainteresowany uzyskuje dochód nie większy niż 150 proc. kwoty warunkującej uzyskanie pomocy społecznej. W wyjątkowych przypadkach próg ten ma wynosić 200 proc.

– W przypadku osób samotnych jest to dochód w wysokości około 650 zł, a dla osób funkcjonują w rodzinach – około 450 zł – stwierdza dr Leszek Bosek, jeden z twórców autopoprawki. Dodaje on, że projekt ten wychodzi naprzeciw orzecznictwu konstytucyjnemu, które wymaga, aby prawo do sądu przysługiwało osobom niezamożnym oraz żeby każdy był równy wobec prawa.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ma zapewnić pomoc prawną
300 tys. osób rocznie. Koszty związane z organizacją całego systemu mają wynieść niecałe 20 mln zł.

W ocenie ministra Zbigniewa Ziobro, jest to także krok w kierunku poszerzenia dostępu do zawodów prawniczych młodym absolwentom wydziałów prawa.

 Łukasz Kuligowski

Gazeta Prawna 11.09.2006r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 06, 2006, 10:56:06 pm »
Fundacja Academia Iuris w Krakowie świadczy bezpłatnie usługi z zakresu porad prawnych dla osób ubogich;
 przy kolegiacie św. Anny (ul. św. Anny)
 - środy i czwartki w godz. 15 - 17, piątki 16 - 18;
 przy parafii p.w. św. J. Kantego (Bronowice, ul. Jabłonowska 18)
 - czwartki 17 - 18.30;
przy ul. Kanoniczej 9 - środy w godz. 15.30 - 17

Więcej na stronie fundacji:
Poradnia Prawna - Kraków


Na tych forach odpowiadają prawnicy.

http://www.advokat.com.pl
http://forumprawne.org/
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 16, 2006, 11:27:52 pm »
Warszawa. Bezpłatne porady prawne, psychologiczne oraz pedagogiczne

Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZGTPD serdecznie zaprasza mieszkańców Warszawy i okolic na bezpłatne porady prawne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Telefony: 022 826-14-01, 826-17-78
Adres: Krakowskie Przedmieście 6, Warszawa


info ze str.ngo.pl
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 03, 2007, 09:48:43 am »
Brakuje biur porad prawnych dla niezamożnych

Osoby ubogie nie mają w Polsce zapewnionego dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego. Należymy do nielicznych państw unijnych, w których brak odpowiednich przepisów w tej dziedzinie

Polskie prawo przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych tylko w trakcie postępowania karnego lub cywilnego. Sąd może przydzielić im z urzędu adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu cywilnym. Nie wszyscy jednak mogą z tej pomocy skorzystać. W opinii Stanisława Trociuka, zastępcy rzecznika praw obywatelskich, jest ona zdecydowanie niewystarczająca.

Bez adwokata ani rusz

- Ponad połowy Polaków nie stać na płatne porady prawne. Osoby, którym sąd odmówił pomocy prawnej, a tak często się dzieje, mają mniejsze szanse na wygraną, nawet gdy mają rację - dodaje Trociuk. Chodzi o postępowanie cywilne. Przepisy proceduralne nie są przyjazne obywatelowi. Sąd nie poucza stron. Łatwo więc nie złożyć w terminie pisma procesowego lub dopuścić się innego uchybienia. Z tych powodów zwykły obywatel w walce z dużymi korporacjami, np. firmami telekomunikacyjnymi, które reprezentują najlepsi prawnicy, stoi na straconej pozycji. -W jeszcze gorszej sytuacji są osoby, które chcą skorzystać z porady prawnej na etapie przed sądowym -uważa Trociuk.

Brakuje wsparcia państwa

Polskie przepisy nie zawierają systemowych uregulowań dotyczących bezpłatnego poradnictwa prawnego, mimo że istnieją zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy z 1993 r. dla państw członkowskich dotyczące skutecznego dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości osób ubogich. Według nich niezbędne jest stworzenie systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego. Jego brak może być traktowany jako ograniczenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Kilka lat temu rząd przygotował nawet projekt ustawy dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z nim miały powstać przy sądach okręgowych biura pomocy prawnej zatrudniające etatowych prawników i udzielające porad osobom ubogim. Nad ich pracą miała czuwać specjalna rada podległa ministrowi sprawiedliwości.

Projekt spotkał się z druzgocącą krytyką za nadmierny biurokratyzm i zbyt wysokie koszty. Sejm obecnej kadencji ma go zmodyfikować. Minister sprawiedliwości przygotował nowe propozycje. Zrezygnował z tworzenia biur pomocy prawnej. Porad mają udzielać instytucje, organizacje pozarządowe, które wygrają przetargi organizowane przez Radę Pomocy Prawnej działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W opinii rzecznika praw obywatelskich propozycje ministerstwa są niewystarczające. Nie obejmują bowiem postępowania przed sądami.

Fundacje ratują sytuację

Na razie państwo zastępują organizacje pozarządowe. - Istnieją takie, które udzielą porady prawnej każdej osobie jej potrzebującej. Są jednak i takie, które niosą pomoc ściśle określonym grupom. I tych jest najwięcej -mówi Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. - Organizacje kobiece wspierają więc przede wszystkim kobiety, a stowarzyszenia zajmujące się poszkodowanymi w wypadkach dbają o ofiary wypadków.

Niezamożnym pomagają także studenci. Na każdym uniwersyteckim wydziale prawa (oraz w niektórych wyższych szkołach) działają poradnie prawne. Ich rola jest dwojaka. Studenci uczą się stosowania prawa w praktyce, a niezamożne osoby otrzymują darmową poradę. Opiekę merytoryczną nad poradniami sprawują pracownicy naukowi uczelni.

Studenci jako wolontariusze pracują także w punktach bezpłatnego poradnictwa
w całej Warszawie (działają one przy parafiach i fundacjach). Pierwsze punkty powstały także w Krakowie oraz Lublinie. Opiekę merytoryczną nad nimi sprawują prawnicy. Założyła je fundacja Academia Iuris.

Działają również biura porad obywatelskich, które tworzą organizacje pozarządowe przy wsparciu fundacji Związku Biur Porad Obywatelskich. Prostych porad udzielają pracownicy biur, którzy nie są prawnikami, ale współpracuje z nimi wielu fachowców.

Zazwyczaj fundacje płacą prawnikom, którzy udzielają pomocy potrzebującym. Nie brakuje jednak przykładów bezinteresownej pomocy. Świadczy o tym liczba zgłoszeń, które co roku wpływają na konkurs "Prawnik pro bono", któremu patronuje "Rz". Organizuje go Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi program spraw precedensowych. - Pomagamy osobom, których sprawy mogą mieć znaczenie dla innych w podobnej sytuacji - mówi Adam Bodnar z fundacji. - Nie mamy problemów ze znalezieniemprawników do prowadzenia tych spraw za darmo.

Duże kancelarie prawne zazwyczaj nie udzielają porad w pojedynczych sprawach, lecz służą pomocą różnym instytucjom i fundacjom. Należy do nich m.in. White & Case. - Nasi prawnicy pomagają m.in. Polskiej Akcji Humanitarnej, udzielając porad prawnychprzy niektórych międzynarodowych umowach -mówi Witold Daniłowicz, partner zarządzający tej kancelarii.

RENATA KRUPA-DĄBROWSKA
Listę prawników wytypowanych do nagrody w konkursie "Prawnik pro bono" można znaleźć w internetowej wersji artykułu na www.rp.pl


Pomoc prawna w innych państwach
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej istnieją zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i Ameryki Południowej i Północnej, są również w niektórych państwach afrykańskich. Powstały już także w nowych państwach członkowskich UE, jak Węgry czy Litwa.

We Francji dzieli się potencjalnych klientów na dwie kategorie. Osoby, których dochody nie przekraczają określonego limitu, otrzymują poradę za darmo, pozostali płacą połowę. W Szwecji takich progów dochodowych jest aż sześć, im wyższy dochód przypada w rodzinie na głowę, tym więcej trzeba zapłacić za poradę.

Ciekawe rozwiązanie przyjęto w Holandii. Tam niezamożny może liczyć na pół godziny darmowej porady. Jeżeli to nie wystarczy, biuro przyznaje jeszcze 3,5 godziny konsultacji, za które trzeba zapłacić 13,5 euro. Są państwa, w których biura utrzymują się wyłącznie ze środków państwowych. W wielu jednak część pieniędzy wykłada budżet centralny, a część pochodzi z innych źródeł.Tematyka bezpłatnego poradnictwa

Studenckie poradnie prawne Biura porad obywatelskich

Nie ma danych statystycznych, które pozwoliłyby się zorientować, jaka jest skala bezpłatnego poradnictwa. Przedstawiamy wybrane dane dwóch sieci. Studenckich poradni jest 24, w roku akademickim 2005/2006 udzieliły 9833 porad. Biur porad obywatelskich jest 32, w 2006 r. udzieliły 23 423 porad obywatelskich.

Źródło: Związek Biur Porad Obywatelskich Źródło: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Cytuj

Kandydatury zakwalifikowane do Konkursu Prawnik Pro Bono 2006
Kandydatury zakwalifikowane do Konkursu Prawnik Pro Bono 2006

Przedstawiamy listę kandydatów do tytułu prawnik pro bono, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Laur zwycięzcy zostanie ogłoszony na pocz±tku kwietnia br.

Od kilku lat konkurs "Prawnik Pro Bono" organizuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. "Rzeczpospolita" jest jego patronem medialnym. Jego celem jest promowanie prawników, którzy ¶wiadcz± nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych b±dĽ instytucji.
Spo¶ród nadesłanych kandydatur laureata nagrody wybierze kapituła konkursu. W jej skład wchodz± m.in.: prof. Janusz Trzciński - Prezes Naczelnego S±du Administracyjnego, prof. Roman Hauser - sędzia Naczelnego S±du Administracyjnego, prof. Marek Safjan - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich.

W dwóch pierwszych edycjach zwyciężyli sędziowie w stanie spoczynku. Pierwszym prawnikiem pro bono został: Stefan Styranowski z Olsztyna, w drugim - Wiesława Mroczek z Głogowa. W trzeciej, laur zwycięzcy przypadł adwokatowi Bogumiłowi Jopkiewiczowi z Kielc.

Renata Krupa-D±browska

Lp.
 Kandydatura
 Miejsce zamieszkania
 Informacjami o nominowanych
 Wnioskodawca
 
1.
 Andrzej Kurowski
 Olsztyn

 radca prawny, nieodpłatnie ¶wiadczy pomoc prawn± w olsztyńskim telefonie zaufania "Anonimowy Przyjaciel", pomaga Polskiemu zwi±zkowi Niewidomych, Warmińsko-Mazurskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych oraz Spółdzielni Inwalidów
 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej
 
2.
 Tadeusz Mróz
 Wrocław

 prawnik-emeryt, ¶wiadczy usługi pro bono w Stowarzyszeniu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS
 Magdalena Lamprecht - Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS
 
3.
 Marcin Sitnicki
 Pleszew

 prawnik, ¶wiadczy nieodpłatn± pomoc prawn± w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"
 
4.
 Arkadiusz Wieczyński
 Chełm

 aplikant radcowski, ¦wiadczy usługi pro bono w Fundacji Urszuli Jaworskiej
 Fundacja Urszuli Jaworskiej
 
5.
 Małgorzata

Pol-Drzewowska
 Radomsko

 prawnik, bezpłatnie ¶wiadczy pomoc prawn± w Domu samotnej Matki w Biłgoraju, Miejskim O¶rodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz w stowarzyszeniu Komitet na Rzecz Ofiar Przemocy Rodzinie "Masz Prawo"
 Fundacja "Dom Samotnej Matki"
 
6.
 Zbigniew Hołda
 Lublin

 Profesor prawa, adwokat, nominowany za reprezentację i pomoc prawn± dla oskarżycielek prywatnych w postępowaniu przed s±dem w sprawie przeciwko zniesławieniu osób homoseksualnych oraz pomoc prawn± dla Komitetu Organizacyjnego Dni Równo¶ci i Tolerancji w Poznaniu, bezpłatnie ¶wiadczy pomoc prawn± we współpracy z Helsińsk± Fundacj± Praw Człowieka
 2 zgłoszenia: Irmina Kotiuk - Komitet Dni Równo¶ci i Tolerancji w Poznaniu oraz Agata Teutsch - Osoby zaangażowane w postępowanie przeciwko homofonicznej mowie nienawi¶ci "Nasza Sprawa"
 
7.
 Irena Maria Mikulska
 ¦wiebodzin

 adwokat, pracuje charytatywnie ¶wiadczy usługi pro bono potrzebuj±cym w ¦wiebodzinie. Pomaga chorym i ich rodzinom w hospicjum im . Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. ¦wiadczy bezpłatn± pomoc prawn± w Niezależnym Samorz±dnym Zwi±zku Zawodowym Solidarno¶ć w ¦wiebodzinie oraz Ogólnopolskim Zwi±zku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych
 Urszula Edmund Miara, ¦wiebodzin
 
8.
 Zygmunt Ciechorski
 Bydgoszcz

 radca prawny, udziela bezpłatnych porad prawnych w Stowarzyszeniu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych w Bydgoszczy, Stowarzyszeniu Bezrobotnych i Osób Wspieraj±cych Bezrobotnych oraz w Stowarzyszeniu Lokatorów Byłych Mieszkań Zakładowych "Nasz Dom"
 Zwi±zek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. Dr J. Biziela
 
9.
 Wanda Kuligowska
 Warszawa

 prawnik, ¶wiadczy bezpłatn± pomoc prawn± w Krajowym Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów
 Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
 
10.
 Monika Krawczyk
 Bielsko-Biała

 prawnik, podczas studiów udzielała bezpłatnych porad prawnych w uniwersyteckiej poradni prawnej na KULu oraz uczestniczyla w programie Street Law, obecnie udziela bezpłatnych porad prawnych w biurze poselskim Pani Małgorzaty Handzlik
 Biuro Poselskie Małgorzaty Handzlik Posła do Parlamentu Europejskiego
 
11.
 Sebastian Maj
 Opole

 aplikant s±dowy, policjant, ¶wiadczy usługi pro bono dla policjantów zrzeszonych w Wojewódzkim Niezależnym Samorz±dnym Zwi±zku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
 Zarz±d Wojewódzki Niezależnego Samorz±dnego Zwi±zku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
 
12.
 Wojciech Witkowiak
 Jelenia Góra

 prawnik, udziela bezpłatnych porad prawnych w serwisie internetowym www.maszprawo.eu
 Arkadiusz Lipin - wydawca serwisu maszprawo.eu
 
13.
 Artur Zawadowski
 Warszawa

 radca prawny, ¶wiadczy usługi pro bono w ramach programu "Prawnicy dla Przedsiębiorców Społecznych działaj±cych na terenie całej Polski"
 Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych
 
14.
 Robert Krasnodębski
 Warszawa

 radca prawny, doradca podatkowy, ¶wiadczy usługi pro bono w ramach programu "Prawnicy dla Przedsiębiorców Społecznych działaj±cych na terenie całej Polski"
 Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego
 
15.
 Michał Prochwicz
 Warszawa

 nominowany za bezpłatne prowadzenie sprawy o zwi±zanej z wyja¶nieniem sytuacji prawnej p. Roberta KaĽmierskiego wobec KRUS w Lesznie
 Robert KaĽmierski
 
16.
Jaromir Majkrzak
 Nysa

 ¶wiadczy nieodpłatn± pomoc prawn± na rzecz osób bezrobotnych i ubogich w Zrzeszeniu Bezrobotnych Ziemi Nyskiej
 Zrzeszenie Bezrobotnych Ziemi Nyskiej
 
17.
 Przemysław Powirski
 Prudnik

 etatowy aplikant prokuratorski, bezpłatnie ¶wiadczy pomoc prawn± w Stowarzyszeniu "Biuro Bezpłatnej Pomocy Prawnej" w Prudniku, zaangażowany w pomoc Fundacji Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy, organizator i współorganizator akcji charytatywnych na terenie woj. Opolskiego
 Klaudiusz Juchniewicz-Prokurator Prokuratury Rejonowej w Prudniku
 
18.
 Radosław Skwarło
 Wejherowo

 radca prawny, bezpłatnie ¶wiadczy pomoc prawn± dla organizacji pozarz±dowych z terenu Wejherowa i okolic. Rekomendowany przez posła Jerzego Budnika oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Wejherowie
 Jerzy Budnik - poseł na Sejm RP
 
19.
 Krystyna Domagalska
 Przemy¶l

 radca prawny, ¶wiadczy bezpłatne porady prawny dla Stowarzyszenie Informacji Społecznej CIS w Przemy¶lu w ramach programu " Biuro Porad Obywatelskich"
 Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS
 
20.
 Jan Andrzej Stefanowicz
 Warszawa

 radca prawny, adwokat, ¶wiadczy usługi pro bono w Transparenty International Polska, Centrum i. Adama Smitha, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolno¶ci Prasy, Fundacji Ius et Lex (przed objęciem prezesury tej fundacji)
 Andrzej Sadowski - Centrum im. Adama Smitha
 
21.
 Katarzyna Czechuła
 Warszawa

 ¶wiadczy usługi pro bono dla Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom oraz Stowarzyszenia polska Unia Onkologii w Warszawie
 Irena KoĽmińska - Prezes Fundacji ABCXXI-Cała Polska Czyta Dzieciom
 
22.
 Krzysztof Bramorski
 Wrocław

 radca prawny, zaangażowany w działalno¶ć charytatywn± na rzecz Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Prowadzona przez niego kancelaria sponsoruje wyjazdy dla dzieci chorych na nowotwory, organizuje imprezy charytatywne i bezpłatnie ¶wiadczy pomoc prawn± Klinice
 Prof. dr hab. Alicja Chybicka - Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
23.
 Andrzej Lipiak
 Warszawa

 radca prawny, bezpłatnie podj±ł się poprowadzenia sprawy Pani Marii Machery - pielęgniarki zwolnionej z pracy w Szpitalu Bielańskim w Warszawie po scysji z prezydentem Kaczyńskim. S±d uznał, że zwolnienie było bezprawne.
 Maria Machera, Warszawa
 
24.
 Michał Prochwicz
 Warszawa

 prawnik, nominowany za bezpłatne prowadzenie sprawy o zwi±zanej z wyja¶nieniem sytuacji prawnej p. Roberta KaĽmierskiego wobec KRUS w Lesznie
 Robert KaĽmierski
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 12, 2007, 08:42:32 pm »
 Rząd chce dopłacać do porad dla niezamożnych

Osoby ubogie będą mogły otrzymać bezpłatną poradę w wybranych kancelariach adwokackich i radcowskich oraz organizacjach pozarządowych. Pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa.

Rząd przyjął wczoraj autopoprawkę do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy dla najuboższych. -Nasza propozycja jest skierowana do osób, których dochód na członka rodziny nie przekroczy 500 zł, i samotnych o dochodach do 700 zł -mówił wczoraj na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Porad mają udzielać kancelarie adwokackie, radcowskie i biura porad lub organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu ofert. Będzie je organizowało Biuro Krajowej Rady Pomocy Prawnej działające przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pieniądze na porady mają pochodzić z budżetu państwa. Minister Ziobro szacuje, że rocznie zostanie udzielonych ok. 300 tys. porad, a punktów pomocy prawnej powstanie co najmniej kilkaset.

Ograniczenie dochodowe nie dotyczy ofiar przemocy w rodzinie, wychowanków domów dziecka, bezdomnych, inwalidów, ofiar klęski żywiołowej.

Każdy, kto potrzebuje takiej pomocy, będzie musiał złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania punkcie pomocy. Obejmie ona poradnictwo prawne lub przygotowanie pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych czy o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc nie obejmie spraw podatkowych, celnych, dewizowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także reprezentacji przed sądem. Nie mają na nią szans osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Ci, którzy zdecydowali się prowadzić własną firmę, muszą radzić sobie sami.

Autopoprawka trafi teraz do Sejmu. Dotyczy ona projektu, którego parlament poprzedniej kadencji nie zdążył uchwalić. Ponownie wniósł go do Sejmu rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Poprosił jednak o zawieszenie prac nad nim, by można było wnieść autopoprawkę. Uznał bowiem, że tworzony system byłby zbyt zbiurokratyzowany i kosztowny.

Renata Krupa-Dąbrowska
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 26, 2007, 11:05:43 am »
PORADNICTWO PRAWNE PROJEKT

Adwokaci i radcy będą gratis pomagać niezamożnym

Osoby, których nie stać na prawnika, będą mogły korzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych. Udzielą ich radcowie prawni, adwokaci oraz organizacje pozarządowe. Koszty pokryje budżet państwaPunkty pomocy prawnej mają powstać w każdym powiecie. Przewiduje to projekt ustawy o korzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę.

Porad w punktach pomocy udzielą prawnicy z kancelarii adwokackich, radcowskich oraz organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursów ofert. Ich organizatorem będzie Krajowa Rada Pomocy Prawnej, która powstanie przy ministrze sprawiedliwości.

KRPP podpisze następnie z wybranymi kancelariami lub organizacjami umowy (maksymalnie na 2 lata).

Z pomocy prawników mogą skorzystać osoby o niskim dochodzie, w wypadku osoby samotnej jest to 461 zł, a rodziny - 316 zł na osobę, z pewnymi wyjątkami.

Każdy, kto potrzebuje takiej porady, będzie musiał złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania punkcie pomocy. Konsultacja może dotyczyć: poradnictwa prawnego lub przygotowania pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych czy o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc nie obejmie spraw podatkowych, celnych, dewizowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawnicy nie będą reprezentować przed sądem osób, którym udzielili bezpłatnej konsultacji.

Sejm zajmował się już tym projektem.

Powstał on kilka lat temu, przygotował go rząd Marka Belki. Parlament poprzedniej kadencji nie zdążył jednak uchwalić tego projektu. Ponownie wniósł go do Sejmu rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Po czym poprosił o zawieszenie nad nim prac w celu wniesienia autopoprawki.

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości korekta zasadniczo zmieniła treść projektu.

Renata Krupa-Dąbrowska

--------------------------------------------------------------------------------
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070626/prawo/prawo_a_5.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 10, 2007, 12:03:07 pm »
Będzie bezpłatna pomoc prawna

Darmowy adwokat dla potrzebujących

Kiedy przyszło zapłacić za poradę prawną, serce zabiło mu mocniej. Bo wyszło 400 złotych. Drugi raz rolnik z Podlasia z usług adwokata już nie skorzystał. Teraz dostanie pomoc za darmo.

Mieczysław Baranowski (54 l.) ze wsi Zamczysko sprzedaje drewniane łyżki. Kiedy chciał założyć działalność gospodarczą w gminie, odsyłano go od jednego urzędnika do drugiego. W końcu poszedł do adwokata. Ten poradził mu, co i jak, a potem zaśpiewał 400 złotych.

Zaraz po wakacjach Sejm rozpocznie pracę nad ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej. Za prawnika zapłaci budżet państwa. Pomocnikami będą m.in. absolwenci prawa, adwokaci, radcowie prawni oraz akademickie poradnie prawne.

Komu pomogą za darmo?
Pomoc przysługuje ci, jeśli:


Jesteś samotny i twój dochód miesięczny nie przekracza 900 złotych.

W przypadku rodzin dochód miesięczny na jedną osobę nie może przekroczyć 600 złotych.

Darmowy adwokat nie tylko napisze dla Ciebie pozew, ale także wskaże, do jakiego urzędu ze swoją sprawą powinieneś się udać.

Porady będą udzielane w miastach, w których działają sądy rejonowe.

autor: Małgorzata Kolińska - Dąbrowska, AS
Pozwy powinni pisać wytrawni prawnicy


Adwokaci mają poważne wątpliwości, czy bezpłatni doradcy powinni pomagać w pisaniu pozwu. Argumentują, że brak doświadczenia w tej mierze może przynieść więcej strat niż pożytku


System ma ruszyć od nowego roku. Zgodnie z ustawą o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym (po pierwszym czytaniu w Sejmie) z wsparcia będą mogły skorzystać osoby o dość niskim dochodzie (do ok. 500 zł na osobę w rodzinie, a w wypadku osób samotnych - 700 zł).

W każdym z powiatów ma się znaleźć punkt pomocy prawnej - porad będą udzielać prawnicy, kancelarie bądź organizacje działające przy wydziałach prawa wyłonione w drodze konkursu. Pomoc będzie polegała nie tylko na udzielaniu porad prawnych, ale również na opracowywaniu "pierwszego pisma procesowego". To właśnie budzi zastrzeżenia doświadczonych prawników.


Ustawienie sprawy

- Pozew jest obecnie bardzo sformalizowanym pismem - zauważa adwokat Roman Nowosielski. - Wskazanie pewnych faktów czy pominięcie innych może być ryzykowne. Pozew można bowiem napisać tak, by przeciwnik procesowy ujawnił potrzebne nam dowody. Można to zrobić jednak nieumiejętnie i osłabić własną pozycję procesową. Co ważne, powód powinien zostać poinformowany o wszystkich konsekwencjach pisma procesowego, a z tych zdaje sobie sprawę w pełni tylko doświadczony prawnik - dodaje mec. Nowosielski.

Adwokat Jacek Kondracki ten wstępny etap procesu, zwłaszcza cywilnego, nazywa "ustawieniem sprawy".

- Jeśli adwokat napisze coś niewygodnego, to klient może próbować się z tego wycofać, mówiąc, że prawnik źle go zrozumiał. Jeśli sam napisze "za dużo" w pozwie, to nie ma odwrotu.

Na ten problem zwraca uwagę również mec. Zbigniew Banaszczyk:

- Jeżeli ktoś napisze w pozwie, że zgodził się zapłacić za auto 20 tys. zł, a później w procesie mówi, że nie dawał takiej zgody albo godził się na niższą cenę, to sąd raczej oprze się na oświadczeniu złożonym w pozwie.

Zdaniem sędzi Beaty Waś, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, lepiej, żeby potrzebujący pomocy uzyskał poradę choćby magistra prawa niż żadną.

-Porady jednak nie rodzą tak daleko idących skutków jak pisma procesowe. Mam wątpliwości, czy te powinni redagować magistrowie prawa.


Najważniejszy moment w procesie


Co to jest pierwsze pismo procesowe? W sprawie cywilnej, np. o zapłatę za remont auta czy rozwodowej, będzie to pozew, natomiast w tzw. sprawach nieprocesowych, np. o założenie księgi wieczystej -wniosek. Takie pisma składają osoby, które zamierzają iść do sądu, ale to tylko ok. połowy potrzebujących pomocy prawnej.

Dla pozostałych osób pierwszym pismem jest zwykle odpowiedź na pozew, a nieraz pismo o wiele bardziej sformalizowane. Gdy np. bank będzie dochodził uregulowania weksla, na którym poręczyliśmy kredyt, i wyda nakaz zapłaty, to pierwszym pismem będą zarzuty od nakazu zapłaty. W piśmie takim pozwany musi wskazać najważniejsze zarzuty, zanim wda się w spór, a także fakty i dowody na ich potwierdzenie.

MAREK DOMAGALSKIOd porady do pozwu
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
¦ poradę prawną w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, prawa rodzinnego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego;
¦ wskazanie podmiotu lub organizacji właściwych do załatwienia danej sprawy, w tym w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia;
¦ udzielenie pomocy w opracowaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej, w tym pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

(z projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej)
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 07, 2007, 09:56:42 am »
Proste porady jak napisać pozew,cennik spraw,gdzie sie zwrócić itp
http://www.polki.pl/przyjaciolka_artykul,10005096.html


Nie obawiaj się iść do sądu

Jeżeli zdarzy ci się, że będziesz musiała wystąpić do sądu, nie wpadaj w panikę. Możesz sama przygotować niezbędne dokumenty, jeśli tylko będziesz wiedziała, jak to zrobić.
Cytuj
Tu też otrzymasz bezpłatną poradę

W razie sporu ze sprzedawcą lub firmą usługową zwróć się do:

– Rzecznika Praw Konsumenta (pytaj o niego w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym);
– Federacji Konsumentów, pl. Powstańców 1, Warszawa, tel. (022) 827 11 73; na stronie www.mediarun.pl znajdziesz adresy i telefony klubów konsumentów na terenie całego kraju.

Gdy padłaś ofiarą błędu lekarskiego lub masz zastrzeżenia do opieki medycznej, poproś o pomoc:

– Rzecznika Praw Pacjenta (znajdziesz go w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia). Z rzecznikiem w centrali NFZ skontaktujesz się pod numerem tel. (022) 572 61 55;
– Biuro Praw Pacjenta (działa przy Ministerstwie Zdrowia) – bezpłatna infolinia: 0 800 190 590.

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku samochodowego, poproś o poradę prawną

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter Ego“, tel. (022) 877 38 10 (codziennie, w godzinach 9–16.30). Możesz również napisać do niego na adres: Ciołka 13, pok. 4, 01-445 Warszawa.

W przypadku problemów z towarzystwem ubezpieczeniowym skontaktuj się  Rzecznikiem Ubezpieczonych. Możesz to zrobić telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. (022)
333 73 26–28, lub listownie, kierując korespondencję na adres: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Emilianka

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 3124
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 14, 2007, 02:36:25 pm »
Prawo rodzinne

Prawnik radzi:

Cytuj
Porady Agnieszki Janowskiej, doświadczonego radcy prawnego. Agnieszka Janowska czeka na Wasze pytania pod numerem 022 648 69 82 w każdą środę w godzinach 17-19. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z prawem rodzinnym (urlop macierzyński i wychowawczy, praca a ciąża, zasiłki, itp.), nie jesteście pewni swoich praw albo nie wiecie, jak zinterpretować przepisy - dzwońcie!Na stronie znajdują się artykuły, porady i odpowiedzi na pytania dot. prawa rodzinnego
(nt. podstawowych praw, zasiłków, alimentów, urlopów, zwolnień lekarskich, świadczeń, itd)

tomik

 • Gość
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 17, 2008, 08:43:42 pm »
Jestem z Kostrzyna nad Odrą proszę o pomoc nie wiem gdzie sie udać i poprosić o pomoc prawną obecnie jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym proszę o adres gdzie się mogę udać :lzy:  :lzy:  :lzy:  :lzy:   :lzy:  :lzy:  :lzy:

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 18, 2008, 12:27:55 am »
Witaj Tomik
Znalazłam coś takiego.

www.KOSTRZYN.pl - Porady prawne
http://www.kostrzyn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=1
Cytuj
W każdą środę w godzinach od 8.00 do 10.00 w Urzędzie Miasta udzielane są bezpłatne porady prawne. Z pomocy mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej np. nie posiadające stałego źródła dochodu, bezrobotni, matki samotne (tel.0957278201).

Może napisz coś więcej w czym problem,a może ktoś z forumowiczów potrafi Ci pomóc ?
Tu w wątku są linki podane do porad bezpłatnych w internecie,poczytaj wątek.
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 02, 2008, 11:29:26 am »
Nie stać cię na prawnika, dostaniesz bezpłatną pomoc prawną

Osoba, której nie stać na prawnika, będzie mogła liczyć na darmowe porady prawne i na bezpłatną reprezentację w sądzie. Taki jest najnowszy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości.

Resort sprawiedliwości zakończył prace nad założeniami ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej. Projekt jesienią ma trafić do Sejmu. – Pomoc otrzymają tylko osoby fizyczne, obywatele polscy oraz państw unijnych – wyjaśnił sędzia Karol Dałek, dyrektor Departamentu Organizacyjnego MS.

Obejmie ona każdą dziedzinę prawa. Będzie udzielana na trzy sposoby – jako informacja (proste dane, gdzie się udać, jak się odwołać), porada (jak postąpić w danej sprawie), reprezentacja w sądzie. Osoba, która zamierza z niej skorzystać, powinna się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej.


Porada i informacja

MOPS sprawdzi, czy rzeczywiście nie stać jej na honorarium. Jeżeli wykaże, że tak, i dochody tej osoby nie przekroczą określonego poziomu (ministerstwo nie podjęło jeszcze decyzji jakiego), pracownik MOPS wręczy jej bon na określoną kwotę (w wypadku reprezentacji w sądzie bonu nie będzie).

Z bonem można się udać do wybranego przez siebie adwokata lub radcy prawnego, który zechce udzielić pomocy. Pieniądze zwróci mu MOPS. – Podczas ustalania

wartości bonów mamy zamiar posiłkować się przepisami o honorariach dla prawników z urzędu. Chcemy jednak, by nie odbiegała ona nadmiernie od honorariów rynkowych, które pobierają zazwyczaj prawnicy – dodaje dyrektor Dałek.


Wsparcie w sądzie

Niezamożna osoba będzie mogła także liczyć na wsparcie w sądzie. – W tym wypadku nie da się z góry oszacować wartości pracy prawnika, bo nie będzie wiadomo, jak długo będzie się toczyła dana sprawa, czy będzie prosta czy skomplikowana i jakiego w związku z tym wymaga nakładu pracy. Dlatego MOPS w decyzji przyzna danej osobie wsparcie, a prawnik wystawi rachunek po zakończeniu sprawy – mówi Dałek.

Ministerstwo nie zamierza jednak rezygnować z istniejących obecnie instytucji pełnomocnika i obrońcy z urzędu. Nie każdy bowiem będzie chciał korzystać z tego typu wsparcia i dopiero w trakcie postępowania przed sądem może się okazać, że jest ono jednak niezbędne.

Zielone światło

Propozycje podobają się Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Krajowej Radzie Radców Prawnych. – To krok w dobrym kierunku – ocenia Andrzej Michałowski, wiceprezes NRA. Pomysł ministerstwa spełnia postulaty środowiska prawników i organizacji pozarządowych. Ale widzę kilka zagrożeń, jedno z nich dotyczy wartości bonów. Chodzi o to, że niektóre mogą być bezwartościowe – dodaje mec. Michałowski. Punktem odniesienia do ustalania ich wartości mają być minimalne stawki dla obrońców z urzędu. Nie zawsze są one wystarczające. Za sporządzenie skargi konstytucyjnej prawnik dostaje obecnie 250 zł, tymczasem jej przygotowanie wymaga dużych nakładów pracy.

– Podoba mi się to, że nie tworzy się nowych, kosztownych struktur, ale wykorzystuje się już te istniejące. Nikt też odgórnie nie narzuca prawnika, do którego może pójść potrzebujący – ocenia zalety projektu Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP. Zadowolony jest także Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Mam nadzieję, że projekt nie podzieli losów poprzednich propozycji i zostanie wcielony w życie – mówi.


Dariusz Chaciński z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ustawa wspierająca prawnie niezamożnych obywateli jest bardzo potrzebna. Większość Polaków gubi się w zawiłościach prawnych, co wcale nie dziwi, bo ze zrozumieniem wielu przepisów mają problemy sami prawnicy. Zwykle też nie stać ich na prawnika. Według naszych szacunków połowa osób, które zwracają się do rzecznika, nie ma skomplikowanych problemów prawnych.
Wystarczy im zwykła informacja prawna, typu gdzie mogą złoży odwołanie i jakiej ma być ono treści. Poza tym w Polsce nie ma tego rodzaju pomocy, chociaż obligują nas do tego unijne przepisy. Obecnie państwo wyręczają w tym organizacje pozarządowe. Wiele z nich utworzyło cały system biur i poradni udzielających porad.

Źródło : Rzeczpospolita, - Renata Krupa-Dąbrowska 02-06-2008
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 02, 2008, 09:37:21 pm »
Dla mnie to kolejne " mydlenie oczu".

Już widzę prawnika, który wytoczy powództwo, będzie reprezentował w sądzie , pokseruje dokumenty, wniesie apelację w razie potrzeby, będzie jeździł do innego miasta na rozprawy  -
i wszystko to za swoje własne pieniądze.
Te z MOPS ( stawki zapewne minimalne ) dostanie po zakończeniu sprawy , czyli w wielu wypadkach po 7-8 latach ( zapewne bez odsetek, tak przynajmniej kiedyś bywało )

Już widzę jego entuzjazm przy reprezentowaniu klienta z urzędu, za którego musi najpierw wyłożyć własne pieniądze.

Nie sądzę, by był to dobry projekt.

Sprawa wymaga poważniejszych rozwiązań np. przyzwoicie opłacani prawnicy na etacie, prowadzący tylko sprawy " z urzędu", bez możliwości prowadzenia spraw prywatnych.

Mulesia

 • Gość
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 02, 2008, 11:05:59 pm »
I proszę : mamy kolejny " kwiatek"

Doradzając za darmo, zapłacisz VAT
Przemysław Wojtasik 02-06-2008

Minister finansów konsekwentnie twierdzi, że prawnik pomagający ubogim musi zapłacić VAT, bo wymaga tego polska ustawa i przepisy unijne

Źródło: Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/142545.html

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #47 dnia: Październik 10, 2008, 11:13:56 pm »
Bezpłatne porady prawne w Warszawie

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5029
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Bezpłatne porady prawne
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 09, 2009, 12:09:21 am »
9 maja 2009 w całej Polsce będą dzielane bezpłatne
porady prawne,znajdż swoje miasto.


http://www.nra.pl/


http://www.nra.pl/nra.php?id=263

Cytuj
W całej Polsce w sobotę 9 maja 2009 roku ponad 600 adwokatów i aplikantów adwokackich będzie świadczyć bezpłatną pomoc prawną w ramach akcji organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. W godzinach od 9 do 15 pomoc świadczoną pro bono będzie można uzyskać w kancelariach adwokackich, siedzibach Okręgowych Rad Adwokackich oraz specjalnie zorganizowanych punktach w kilkudziesięciu miastach Polski.Lista adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy wyrazili chęć udziału w ogólnopolskiej akcji dostępna pod adresem:
http://nra.pl/lista.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Pawel_1

 • Gość
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE - Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 02, 2009, 10:46:09 pm »
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE - Jak uzyskać należne odszkodowanie po wypadku z przed kilku lat, lub kilku tygodni???

Trochę wiedzy prawnej na zasadzie pytania i odpowiedzi.

Pytanie: Dlaczego miałbym powierzyć swoją sprawę jakiejś firmie a nie zgłosić ją samodzielnie, skoro odszkodowanie po prostu mi się należy?

Oczywiście można samodzielnie zgłosić szkodę do ubezpieczalni. Praktyka pokazuje jednak że wielu ubezpieczycieli nie chce wypłacać należnych odszkodowań i czynią wiele żeby uzyskanie takiego odszkodowania utrudnić i odwlec, firmy tego typu mają swoich biegłych, którzy nie zaniżają procentów uszczerbku na zdrowiu ani kwoty za każdy %.
Osoby zgłaszające samodzielnie szkodę osobową do ubezpieczalni prawie nigdy nie wiedzą w jakiej wysokości odszkodowanie się należy, z jakiego tytułu, nie wiedzą dokładnie jakie dokumenty należy dołączyć do sprawy. Większość osób nie będzie w stanie poradzić sobie w wypadku otrzymania zaniżonego odszkodowania lub odmowy. Osoba poszkodowana najczęściej nie ma czasu ani zdrowia żeby móc skrupulatnie dochodzić swoich praw. Dlatego coraz więcej osób korzysta z firm reprezentujących ich przed ubezpieczycielem w sprawie o odszkodowanie. W większości takich spraw ubezpieczony zawsze na tym zyskuje od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
ubezpieczony dostaje odszkodowanie nie tylko za wypadek, ale i za koszty leczenia, koszty dojazdów do szpitala najbliższej rodziny, utracone dochody w trakcie leczenia, zadośćuczynienie za bul i jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, za które przeważnie firmy ubezpieczeniowe nie chcą płacić, a normalny człowiek nie ma pojęcia że to im przysługuje.

Pytanie: Czym się kierować przy wyborze firmy reprezentującej mnie w sprawie o odszkodowanie?

Opłaca się zlecić sprawę dobrej firmie z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami, która uzyskała już dużo odszkodowań, a przede wszystkim nie idzie łatwo na ugodę.
Taka firma jest inaczej postrzegana przez ubezpieczycieli, którzy z doświadczenia ( wiele przegranych spraw o odszkodowanie w sądzie z tą firmą) wiedzą, że muszą się liczyć z tym, że firma będzie do końca egzekwować wypłatę należnego odszkodowania. Przegrane sprawy w sądzie wiążą z pokryciem wszystkich kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe i mogą znacznie podwyższyć jego koszty.
Dobra firma zawsze posiada własnych prawników specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań i to z wieloletnim doświadczeniem w tej branży. Ważnym czynnikiem jest fakt posiadania doświadczonych biegłych z zakresu medycyny sądowej, tak aby roszczenia wysuwane przez nią były adekwatne do poniesionego uszczerbku i strat, i były poparte opinią uznanego biegłego.
Firmy które szczycą sie tym że są najtańsze na rynku nie będą w stanie odzyskać odszkodowania w takiej wysokości co dobra firma, ponieważ z reguły nie mają odpowiedniego zaplecza prawnego i medycznego (nie stać ich na dobrych prawników z wiedzą i doświadczeniem w odzyskiwaniu odszkodowań) - takie firmy zlecają prowadzenie sprawy wynajętemu adwokatowi lub radcy prawnemu dopiero gdy sprawa kwalifikuje sie do sądu, z reguły poszkodowany musi wtedy zapłacić z własnej kieszeni za zastępstwo procesowe, pokryć wstępne koszty sądowe, zapłacić za niezależnych biegłych których sąd powoła (wszystko to bez żadnej gwarancji uzyskania korzystnego dla siebie wyroku). Tanie i małe firmy rzadko kiedy mają wystarczającą płynność finansową, żeby przetrwać wiele miesięcy bez wynagrodzenia, więc zbyt często idą na niekorzystną ugodę z ubezpieczycielem, po to żeby uzyskać jakiekolwiek pieniądze potrzebne do dalszej działalności.

Pytanie: Jak długo trwa uzyskanie odszkodowania?

Proces ten trwa z reguły parę miesięcy, nie można podać konkretnych terminów, ponieważ jest to uzależnione od wielu czynników. Oczywiście tego typu firmy dążą do szybkiego i sprawnego zakończenia sprawy, ale nadrzędnym celem jest uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania, więc nie idą na pospieszną ugodę tylko po to, żeby dostać jakiekolwiek odszkodowanie, ponieważ są potrzebne pieniądze na załatanie dziur w budżecie firmowym.

Pytanie: jakie odszkodowanie można otrzymać?

Odszkodowania z polisy OC sprawcy dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, po wypadkach w pracy, po wypadkach w gospodarstwie rolnym. Firmy odzyskują też odszkodowania za wypadki komunikacyjne, gdzie sprawca zbiegł z miejsca wypadku.
W szczególności odzyskiwanie wysokich odszkodowań za szkody osobowe, (w tym również dla pasażera sprawcy wypadku)
- odszkodowania za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, cierpienie fizyczne i psychiczne po wypadku,
- renty powypadkowe dla osoby poszkodowanej
- odszkodowania, renty i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku
- odszkodowania za utratę dochodów na skutek wypadku oraz koszty przygotowania do nowego zawodu
- odszkodowania za koszty leczenia, w tym zaliczki na poczet kosztów leczenia
- odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku mienie

Pytanie: Nie stać mnie na dobrego prawnika ...

Takiej firmie może powierzyć sprawę każdy, nawet najuboższy poszkodowany, ponieważ honorarium jest prowizja którą ustalają w momencie podpisywania umowy o dochodzenie roszczeń a pobierają dopiero po uzyskaniu odszkodowania.

Pytanie: Ile kosztuje taka usługa?

Prowizję za uzyskanie odszkodowania ustalają indywidualnie z osobą poszkodowaną, stosownie do stopnia skomplikowania sprawy i wysokości roszczenia, nie pobierają zaliczek ani opłat wstępnych.

Pytanie: Jeżeli firma nie uzyska dla mnie odszkodowania, czy będę musiał zapłacić za ich pracę?

Nie, każda sprawa jest dokładnie weryfikowana i jeżeli dobra firma sprawę przyjmuje, to mamy pewność że uzyskamy odszkodowanie, w wypadku gdyby firmie się nie udało uzyskać odszkodowania nic Państwo nie zapłacą, ani złotówki.

Pytanie: Jeżeli skontaktuję się z taką firmą z prośbą o poradę, czy będę musiał za nią zapłacić?

Wszelkie konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste są bezpłatne, nawet jeżeli nie będą chcieli Pani skorzystać z takich usług. W dobrych firmach agenci dojeżdżają do poszkodowanych bezpłatnie i nie pobierają żadnych opłat.

Pytanie: W towarzystwie ubezpieczeniowym powiedziano mi że muszę czekać na zakończenie leczenia i dopiero wtedy złożyć dokumenty...

Nie trzeba czekać na zakończenie leczenia, najlepiej jest jak najszybciej skontaktować się z taką firmą, jest wtedy większa szansa na sprawne uzyskanie odszkodowania, często w większej wysokości niż po zakończeniu leczenia.

Pytanie: Zgłosiłem szkodę i dostałem za małe odszkodowanie, czy mogę jeszcze coś uzyskać?

Każda sprawa jest indywidualna i dlatego proszę skontaktować się z taką firmą, bezpłatnie przeanalizują sprawę i bardzo możliwe że będą mogli pomóc. Dość często trafiają się sprawy po wypłatach odszkodowań, w wielu wypadkach można jeszcze pomóc, w niektórych już nie.

Pytanie: Czy mogę się starać o odszkodowanie za wypadek który miał miejsce dawno temu?

Przyjmowane są wszystkie sprawy do 3 lat wstecz, gdzie jest dokument (lub możliwość jego uzyskania) potwierdzający uczestnictwo poszkodowanego w wypadku (taki jak notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy) oraz dokument medyczny bezpośrednio po wypadku (karta informacyjna ze szpitala lub pogotowia, wpis w historii choroby u lekarza).
W przypadku kiedy toczyła sie sprawa karna przeciwko sprawcy w sądzie i jest wyrok skazujący sprawcę (lub możliwość jego uzyskania) przyjmowane są sprawy o odszkodowanie za wypadki od 01.08.1999 r do chwili obecnej (ok. 10 lat wstecz).


Jest wiele firm na rynku, które zajmują się sprawami zwrotu odszkodowań powypadkowych, lecz większość z nich są to małe kilkuosobowe kancelarie prawne, które wczoraj prowadziły sprawę o rozwód, a dzisiaj o nasze odszkodowanie.
Dlatego ja osobiście znam tylko jedną taką firmę, która robi to profesjonalnie i tylko tym się zajmuje, a na dodatek mam przyjemność z nimi współpracować. Wiem, że to może być dla nich reklama, ale też wiem, że pomogli już wielu ludziom odzyskać należne pieniądze, które jak wiemy przy chorobach ortopedycznych są naprawdę niezbędne.

Oczywiście mam tu na myśli Europejskie Centrum Odszkodowań
Pozdrawiam i załączam link do strony; http://euco.portal.az.pl/

Ma ktoś pytania, piszcie postaram się odpowiedzieć na wszystkie.
Paweł

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach