Forum Dar Życia

"Anatomia - kompendium wiedzy" => Prawo (w tym oświatowe) => Wątek zaczęty przez: Deron w Sierpień 25, 2003, 11:00:13 pm

Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Deron w Sierpień 25, 2003, 11:00:13 pm
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada zmianę w systemie świadczeń rodzinnych. Ustawa wejdzie w życie we wrześniu br. lub 1 stycznia 2004 roku.

Będzie funkcjonował jeden zasiłek rodzinny - tzw. "zasiłkowa podstawa". Jeśli osoba starająca się o zasiłek spełni odpowiednie kryteria, będzie mogła starać się o dalsze dodatki. Prawo do zasiłku będą miały tylko rodziny, w których dochód na osobę nie będzie przekraczał 504 zł netto. W przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne będzie to kwota 583 zł. Jego wysokość nadal uzależniona będzie od liczby dzieci w rodzinie.

Od września 2004 roku wysokość zasiłku będzie zależeć od przedziału wiekowego dziecka - koszty utrzymania dziecka będą rosły razem z nim.

Rząd proponuje trzy przedziały wiekowe:
- do 6 lat zasiłek w wysokości 42 zł,
- 7 - 16 lat 53 zł,
- 17 - 21 lat ( dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia) 61 zł.
Ta forma pomocy będzie przyznawana na okres12 miesięcy - od września do sierpnia.


Dodatki

Będzie przysługiwał dodatek z tytułu urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie, oczywiście tylko dla tych rodzin, które spełniać będą kryteria dochodowe "zasiłkowej podstawy". Będzie on wypłacany w przypadku urodzenia jednego dziecka przez okres 2 lat, więcej niż jednego dziecka - nie dłużej niż trzy lata. Jeśli będzie wykorzystany na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, to do 6 lat - nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Dodatek "dla osoby bezrobotnej, samotnie wychowującej dziecko do 7 lat, która straciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych" w wysokości 400 zł miesięcznie, pod warunkiem że jest zarejestrowana w urzędzie pracy i spełnia kryterium dochodowe. Będzie wypłacany nie dłużej niż przez trzy lata.

Dodatek alimentacyjny będzie przysługiwał w wysokości 170 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej jednak niż 510 zł na rodzinę, w przypadku gdy niemożliwe będzie wyegzekwowanie zasądzonych przez Sąd alimentów lub gdy niemożliwe będzie ustalenie ojcostwa. Jak w każdym innym przypadku, trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe.

Dodatek macierzyński - będzie jednorazowym świadczeniem wypłacanym w wysokości 300 zł tym rodzinom, których dochód na osobę jest niższy od
504 zł, a w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne - 583 zł.

Zasiłek rodzinny będzie zwiększony o nowe dodatki:

50 zł miesięcznie na rehabilitację i edukację dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat z orzeczoną niepełnosprawnością albo 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku 6 - 24 lat z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole lub studiujące.
90 zł jednorazowy dodatek związany z nauką w szkole. Będzie przysługiwał na każde dziecko rozpoczynające naukę w kolejnej klasie - do ostatniej klasy szkoły średniej.
80 zł miesięcznie na dziecko uczące się w szkole poza miejscem zamieszkania (od września do czerwca).
Uwaga: nadal będzie istniał zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 1166 zł netto, czyli nie przekracza 200 proc. dochodu uprawniającego do doświadczeń rodzinnych w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym. Najprawdopodobniej wyniesie 140 zł miesięcznie.
Prawo do zasiłku przysługiwałoby niepełnosprawnemu dziecku do 16-go roku życia, a w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, również dłużej.
Zasiłek otrzymałyby także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek stały z pomocy społecznej przestanie istnieć, a zastąpi go świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł miesięcznie. Przysługiwał będzie osobom opiekującym się dziećmi do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi (do 16 lat), ale tylko z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i tylko tym, które spełniają kryterium dochodowe.

Pozdrawiam Deron   :agrue:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 26, 2003, 01:17:58 am
Dzięki Deron  :D
a przy okazji wklej źródło informacji-bardzo proszę (takie przyjęliśmy kryteria dla rzetelności informacji).

O świadczeniach rodzinnych informowałam także wcześniej:
News z 2003.06.04 Rodziny wielodzietne bez premii (http://darzycia.pl/index.php?p=84&more=1)Sejm-Świadczenia rodzinne - źródło: Gazeta Prawna Nr 108 (964) środa 04 czerwca 2003 r. (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=964&dok=964.2.3.2.9.1.0.1.htm)
Tytuł: Re: Swiadczenia rodzinne - projekt
Wiadomość wysłana przez: kameljanda w Sierpień 28, 2003, 07:40:12 am
Cytuj
Deron
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada zmianę w systemie świadczeń rodzinnych. Ustawa wejdzie w życie we wrześniu br. lub 1 stycznia 2004 roku.


Nie mogę dodzwonić się do ZUS-u ale doszły mnie słuchy, że nie wiadomo kiedy tak naprawdę ruszą świadczenia w takim kształcie!
Nadchodzi zima wielkimi krokami, już teraz sierpień pozostawia wiele do życzenia jeśli chodzi o temperaturę. Ziam...a tu znowuż trzeba będzie biegać po urzędach przez kilka miesięcy, przerzucać papierki z urzędu do urzędu, czekać na decyzje, odwoływać się lub cieszyć się z paru groszy, które rzucać będą jak jałmużnę, raz tak, raz siak. Jak można tak poniżać tych, którzy ponoszą cały ciężar wychowania niepełnosprawnego obywatela, który i tak lekko nie ma?

Pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 05, 2003, 05:09:54 pm
Podaję źródło pierwszego wątku napisanego przez Deron

Rządowy Projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych (http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/1555)
oraz w .pdf (wymagany Adobre Acrobat)
http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/1555/$file/1555.pdf (http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/1555/$file/1555.pdf)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Wrzesień 25, 2003, 05:42:42 pm
U mojej 16 letniej córki po miesiecznym pobycie w szpitalu wykryto astmę oskrzelową.Czy z tego tytułu nalezy jej sie zasiłek pielęgnacyjny?
Jak to jest z tym zasiłkiem?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 25, 2003, 05:49:03 pm
Elu - to wszystko zależy od tego jakiego typu astma, jak często są ataki.
Myślę, że jeśli lekarz prowadzący córkę zrobi dokładny opis z zaznaczeniem częstotliwości ataków i konieczności sparwowanai ciągłej opieki z Twojej strony- to zasiłek ten otrzymasz.
Wiem, że z tym schorzeniem są kłopoty w uzyskaniu zasiłku pielęgnacyjnego, ponieważ na ogół dzieci w tym wieku są w okresie edukacji (czyli nie są pod stałą opieką matki)

Radziłabym próbować złożyć dokumentację i wystąpić o powołanie Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Jeśli córka ma pełne 16 lat - musi stanąć przed Komisją ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (nie samej niepełnosparwności)- tu może być gorzej.
Próbować możesz - zawsze warto. (zdobądź dobry opis od lekarza kierującego)

Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/2435)
Tytuł: Z Prac Sejmu-Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 14, 2003, 09:00:48 pm
Dodatek w wysokości 170 zł zamiast wypłaty świadczeń z likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego przewiduje przyjęta przez Sejm ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych zakłada wsparcie finansowe rodzin, osiągających dochody poniżej 504 zł na osobę (lub 583 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Przy ustalaniu prawa do świadczeń będą brane pod uwagę dochody uzyskiwane ze wszystkich źródeł. Wymaganym dokumentem będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego. Świadczenia rodzinne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomoc finansowa państwa będzie skierowana wyłącznie do rodzin mających na utrzymaniu dzieci. Zasiłek rodzinny będzie bowiem przysługiwał rodzinie wychowującej dzieci do 18 lat (rząd proponował do 16), a w przypadku dzieci uczących się – do 21 roku lub w przypadku nauki w uczelni wyższej – do 24 roku życia. Na dziecko do 5 roku życia rodzina otrzyma wsparcie w kwocie 44 zł, od 5 do 16 roku życia – 56 zł, a na dziecko, które ukończyło 16 rok życia – 65 zł.

Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe zwiększenie świadczenia, w formie dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z:
• urodzeniem dziecka – wysokość jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka jest jednakowa dla wszystkich rodzin i wynosi 500,00 zł;
• korzystaniem z urlopu wychowawczego – wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego dla tych rodzin wyniesie 400,00 zł miesięcznie;
• samotnym wychowywaniem dziecka w wieku do lat 7 i utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 400,00 zł miesięcznie, lecz nie dłużej niż przez 3 lata, pod warunkiem posiadania statusu osoby poszukującej pracy.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego to dodatek z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (corocznie 90 zł), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (po 80 zł przez 10 miesięcy w roku). Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 142 zł otrzymają również osoby, które ukończyły 75 rok życia. Najwięcej kontrowersji budzi jednak zlikwidowanie, po niemal 30 latach działalności, Funduszu Alimentacyjnego, z którego tylko w sierpniu br. wypłaty otrzymywało 536,5 tys. osób

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1078&dok=1078.6.3.2.3.2.0.1.htm
Tytuł: Tylko dla najuboższych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 15, 2003, 11:14:43 am
Tylko dla najuboższych

Jolanta Kroner

Od maja przyszłego roku zasiłek rodzinny, obudowany dodatkami, zastąpi dotychczasowe różnorodne świadczenia dla rodziny. Oprócz rodzinnych, funkcjonować będą także świadczenia opiekuńcze.

W środę 12 listopada Sejm przyjął ustawę wprowadzającą reformę systemu świadczeń rodzinnych, która objęła wypłacane obecnie świadczenia finansowane z budżetu (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i wychowawczy oraz świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego) oraz ze środków pomocy społecznej (jednorazowe zasiłki macierzyńskie, gwarantowane zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej). Teraz wszystkie świadczenia dla rodziny będą finansowane z budżetu i odłączone od pomocy społecznej.

Prócz obywateli polskich, do świadczeń rodzinnych będą mieli prawo cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inni cudzoziemcy posiadający status uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie w Polsce.

Z wyliczeń resortu pracy wynika, że reforma systemu nie spowoduje znaczących różnic w wydatkach państwa na ten cel. Kwota ok. 7,5 mld zł rocznie będzie jednak, zapewniają posłowie, dzielona bardziej sprawiedliwie i adresowana celniej, do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Pomoc ta obejmie o ok. 100 tys. osób więcej niż obecnie.

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza w rodzinie 504 zł netto, tj. po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego (obecnie 548 zł), a w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym - 583 zł (obecnie 612 zł). Ten wynikający z badań naukowych próg dochodowy uwzględnia podstawowe wydatki, powiązane z potrzebami rozwoju i integracji dzieci. Weryfikacja progu dochodowego i wysokości świadczeń będzie przeprowadzana co trzy lata. Do dokumentowania dochodów będzie służyć zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Zasiłek rodzinny

Przysługuje na dzieci do lat 18 lub do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo do ukończenia 24. roku życia w razie kontynuowania nauki i legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku uzależni się nie od liczby dzieci w rodzinie, lecz od wieku dziecka: do ukończenia 5 lat wyniesie on docelowo 44 zł na dziecko, w wieku 5 - 18 lat - 56 zł, a powyżej 18. roku życia - 65 zł. Zasiłek nie przysługuje, jeśli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej, albo gdy pozostaje w związku małżeńskim.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o jednorazowe lub okresowe dodatki do niego, jeśli spełnia wymagane warunki. Istnieje siedem dodatków.


Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo dodatek w wysokości 500 zł. Likwidacji ulegnie równocześnie jednorazowy zasiłek macierzyński (201 zł) z tego tytułu z pomocy społecznej. Obliczono, że ta zmiana będzie kosztować budżet ok. 87 mln zł rocznie.

Z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego przewiduje się dla matki lub ojca dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł, wypłacany przez 2 lata. W wypadku porodu wielorakiego - przez 3 lata, a w razie urlopu wychowawczego i dla opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - do 6 lat. Warunkiem jest co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia bezpośrednio przed przejściem na urlop wychowawczy.
Zmiana jest niekorzystna dla samotnych rodziców oraz osób wychowujących więcej niż dwoje dzieci. Zatem osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą już uprawnione do zasiłku wychowawczego, zachowają nabyte prawo do wyższego świadczenia.


Dla samotnych rodziców, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych przewiduje się dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres do 3 lat, pod warunkiem wychowywania dziecka do 7 lat i posiadania statusu osoby poszukującej pracy. Prawo do dodatku ulega zawieszeniu w razie podjęcia pracy, ale przy jej ponownej utracie zostanie przywrócone. Dodatek ten zastąpi gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej, który obecnie w pierwszym roku pobierania wynosi 461 zł, a w następnych 369 zł.

Z tytułu samotnego wychowywania dzieci matka lub ojciec otrzyma dodatek w wysokości 170 zł na jedno dziecko, nie więcej niż 850 zł na rodzinę. Na każde niepełnosprawne dziecko dodatek ten zwiększono do 250 zł na dziecko, nie więcej niż 1250 zł. Dodatek nie przysługuje, jeśli dziecko ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.
Rozwiązanie to zastąpiło świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, który ulega likwidacji. Wszystkie rodziny niepełne, z dochodem nieprzekraczającym kryterium ustalonego dla zasiłku rodzinnego, otrzymają wsparcie, niezależnie od tego, czy osoba zobowiązana do alimentacji wywiązuje się z tego obowiązku, czy nie.

Dla osób po 50. roku życia, które dotychczas korzystały z Funduszu Alimentacyjnego, przewiduje się wypłatę tego dodatku do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jedno z nowych świadczeń to dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany do 16. roku życia przy orzeczeniu o niepełnosprawności oraz do 24. roku życia przy orzeczeniu o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia i 70 zł na dziecko w wieku 5 - 24 lat. Wydatek na ten cel szacuje się na 40 mln zł.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 90 zł na każdego ucznia będzie wypłacany co roku we wrześniu aż do ukończenia szkoły średniej. Ma to kosztować 288 mln zł rocznie.

Również nowym świadczeniem jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Wypłacany będzie przez 10 miesięcy w roku w wysokości 80 zł. Koszt tego dodatku to ok. 88 mln zł.

Świadczenia opiekuńcze

Warunkiem przyznania świadczeń z tej grupy jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21. rokiem życia. Posłowie nie zgodzili się, aby zastąpić dodatek pielęgnacyjny wypłacany obecnie z ZUS zasiłkiem pielęgnacyjnym, pozostał on więc nadal w systemie ubezpieczeń społecznych.

Do świadczeń rodzinnych zaliczono natomiast zasiłki pielęgnacyjne, które będą przyznawane na takich zasadach, jak ubezpieczeniowe dodatki pielęgnacyjne. Oznacza to, że zasiłek pielęgnacyjny - niezależnie od osiąganych dochodów - otrzyma każda osoba, która ukończyła 75 lat, nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego i złoży w tej sprawie wniosek. Otrzymują je ponadto niepełnosprawne dzieci i osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 lat, jeśli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia.
Zasiłek ten wynosi 142 zł i będzie podlegał okresowej weryfikacji, jak wszystkie świadczenia rodzinne.

Świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest dla rezygnujących z aktywności zawodowej dla opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Zastąpi ono zasiłek stały z pomocy społecznej, ale przy jego przyznaniu obowiązuje kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem (583 zł na osobę). Świadczenie wyniesie 420 zł miesięcznie.

Droga do gminnej kasy

Od 1 września 2006 r. świadczenia rodzinne ma przyznawać marszałek województwa, a wypłacać samorząd gminny. Wnioski w tej sprawie składać się będzie w urzędach miasta lub gminy. W związku z późniejszym niż zakładano wejściem w życie ustawy (od 1 maja 2004 r., a nie od września 2003 r.), etapowe osiągnięcia tego celu posłowie skrócili z trzech do dwóch lat. Zakładają, że "wyjęcie" tej problematyki z zakładów pracy i przeniesienie jej do samorządu jako zadania z zakresu administracji rządowej umożliwi pełną kontrolę nad prawidłowością wypłaty świadczeń dla rodziny. Pod jednym wszakże warunkiem: że samorządy otrzymają 100 proc. środków niezbędnych do realizacji powierzonych zadań - podkreślali posłowie w czasie prac nad ustawą.

W Unii Europejskiej świadczenia rodzinne podlegają eksportowi. Oznacza to, że z dniem naszego wstąpienia do UE przyznane w kraju świadczenie będzie mogło być wypłacane w każdym z krajów do niej należących.

Kiedy

Ustawa, generalnie, ma wejść w życie 1 maja 2004 r. Ale nie wszystkie jej zasady zaczną obowiązywać od tej daty. Najbardziej skomplikowane jest stopniowe wprowadzanie nowego zasiłku rodzinnego:


Od 1.05.2004 r. do 31.08.2005 r. zasiłek rodzinny będzie jeszcze przyznawany według kryterium liczby dzieci w rodzinie (art. 47), choć w nieco innej wysokości niż obecnie: 43 zł na pierwsze i drugie dziecko (obecnie 42,50 zł), 53 zł na trzecie (teraz 52,60 zł), 66 zł na czwarte i każde kolejne (obecnie 65,70 zł).

Od 1.09.2005 r. do 1.09.2006 r. zasiłki rodzinne będą zależały już od wieku dziecka i wyniosą: na dziecko do ukończenia 5. roku życia 44 zł; na dziecko w wieku 5 - 18 lat - 56 zł; na dziecko w wieku 18 - 24 lata - 65 zł (art. 6).

Od 1.09.2006 r. wysokość zasiłków i dodatków oraz próg wsparcia dochodowego rodzin poddany będzie pierwszej weryfikacji (art. 18).

Nowe dodatki do zasiłku rodzinnego obowiązują od 1.05.2004 r. (art. 8 w zw. z art. 72).

Przesunięcie wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z września 2003 r., jak zakładano, do 1 maja 2004 r. spowodowało konieczność kolejnego już wydłużenia mocy prawnej obecnie obwiązujących ustaw o funduszu alimentacyjnym oraz o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych do 30.04.2004 r., które w przeciwnym razie obwiązywałyby tylko do końca bieżącego roku (art. 36 i 40).
Ustawa została skierowana teraz do Senatu.
Jolanta Kroner, Źródło: Rzeczpospolita - 15.11.03 (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_031115/prawo/prawo_a_1.html) (link juz nieaktywny)
źr (http://www.dzieci.org.pl/cgi/forum/ikonboard.cgi?s=256679bb90aae86b6e528bc774fdcb1d;act=ST;f=3;t=6)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 15, 2003, 11:27:54 am
Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu (http://ks.sejm.gov.pl:8010/proc4/ustawy/1555_u.htm)
USTAWA z dnia 12 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych


Adekwatny obraz rzeczywistości:
Spłodzić, urodzić, zagłodzić

(http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/wydanie_031115/prawo_a_1-1.gif)
Tytuł: Poprawki Senatu
Wiadomość wysłana przez: Deron w Listopad 21, 2003, 10:23:50 am
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2003 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:


1)
 w art. 3 w pkt 1 w lit. c w zdaniu wstępnym wyraz "dochody" zastępuje się wyrazami "inne dochody,";
 
2)
 w art. 3 w pkt 1 w lit. c skreśla się tiret jedenaste;
 
3)
 w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret trzynastym po wyrazach wyrazy "Straży Granicznej" dodaje się wyrazy "i Biura Ochrony Rządu";
 
4)
 w art. 3 w pkt 1 w lit. c tiret piętnaste otrzymuje brzmienie:

"- alimenty na rzecz dzieci,";

 
5)
 w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret szesnastym wyrazy "o tytule i stopniach naukowych" zastępuje się wyrazami "o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki";
 
6)
 w art. 3 w pkt 1 w tiret siedemnastym skreśla się wyrazy "oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów";
 
7)
 w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym drugim wyrazy "o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych" zastępuje się wyrazami "o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006";
 
8)
 w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia;";

 
9)
 w art. 5 w ust. 10 wyrazy "należnego zryczałtowanego podatku dochodowego" zastępuje się wyrazami "sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne";
 
10)
 w art. 12 w ust. 3 po wyrazach "na dziecko" dodaje się wyrazy ", nie więcej jednak niż 510,00 zł miesięcznie dla rodziny";
 
11)
 w art. 15:

a) w ust. 1 po wyrazach "nauki w szkole" dodaje się wyraz "ponadgimnazjalnej",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dodatek nie przysługuje, jeżeli pomiędzy miejscowością, w której zamieszkuje dziecko a miejscowością, w której znajduje się siedziba szkoły, kursuje komunikacja miejska.";

 
12)
 w art. 30 w ust. 1 wyraz "pobierała" zastępuje się wyrazem "pobrała";
 
13)
 w art. 46 w pkt 3, w pkt 9a po wyrazach "zasiłku dla bezrobotnych" dodaje się wyrazy "na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania".
Tytuł: Oto cala Ustawa
Wiadomość wysłana przez: Deron w Listopad 21, 2003, 10:26:40 am
USTAWA

z dnia 12 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

3) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 2.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c) dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)),

- należności z tytułów innych niż stosunek pracy lub stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

- wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,

- alimenty na dzieci, zasądzone wyrokiem sądu lub ugodą sądową, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o tytule i stopniach naukowych,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z późn. zm.2)),

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych,

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;

2) dochodzie rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3) dochodzie osoby uczącej się lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej - oznacza to jej przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

4) dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;

5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;

6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

7) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie;

8) koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku;

9) niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10) okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 września do dnia
31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych;

11) organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne;

12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;

13) osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów;

14) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

15) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, która ukończyła 75 lat;

16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli się uczą - w wieku do ukończenia 21 roku życia lub jeżeli uczą się i są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym - w wieku do ukończenia 24 roku życia;

17) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka;

18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

19) szkole wyższej - oznacza to szkołę wyższą w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, przepisów o wyższych szkołach zawodowych oraz o wyższym szkolnictwie wojskowym;

20) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:

a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

21) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

Rozdział 2

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Art. 4.

1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

 

Art. 5.

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

3. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwoty, o których mowa w ust. 1 lub 2, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

4. W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.

5. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i ponosi opłatę za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, uwzględnia się osobę przebywającą w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

7. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

8. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty, o której mowa w ust. 1.

9. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

10. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)) dochód deklarowany w oświadczeniu, o którym mowa w art. 23 ust. 4 pkt 3 lit. a, nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

Art. 6.

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 65,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Art. 7.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:

1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;

2) pozostaje w związku małżeńskim.

 

Art. 8.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

4) samotnego wychowywania dziecka;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) rozpoczęcia roku szkolnego;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Art. 9.

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 500,00 zł.

4. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

5. W przypadku zbiegu prawa do dodatku z prawem do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka finansowanego z budżetu państwa przysługuje jedno świadczenie wybrane przez osobę, o której mowa w ust. 1 lub 2.

 

Art. 10.

1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 24 miesięcy kalendarzowych;

2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty;

2) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

4) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Art. 11.

1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

4. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej prawo do wypłaty dodatku ulega zawieszeniu od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

5. Przywrócenie prawa do wypłaty dodatku może nastąpić w razie utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o których mowa w ust. 4, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

1) nie nabyła prawa do zasiłku dla bezrobotnych;

2) wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie prawa do dodatku nie później niż w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3) nie zrezygnowała z pracy lub utrata zatrudnienia nie nastąpiła z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 6. Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

1) wniosek o przyznanie dodatku złożyła po upływie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych;

2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy;

3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17.

 

Art. 12.

1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się.

3. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko.

4. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 750,00 zł miesięcznie dla rodziny.

5. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Należną kwotę dodatku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

6. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do dodatku, o którym mowa w art. 11, przysługuje prawo do jednego dodatku wybranego przez osobę, o której mowa w ust. 1 lub 2.

7. Dodatek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.

 

Art. 13.

1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 70,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Art. 14.

1. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

2. Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, we wrześniu, w wysokości 90,00 zł na dziecko.

 

Art. 15.

1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

2. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 3. Wysokość dodatku wynosi 80,00 zł miesięcznie na dziecko.

 

Rozdział 3

Świadczenia opiekuńcze

 

Art. 16.

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 142,00 zł miesięcznie.

5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, chyba że przebywa poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie powyżej 14 dni w miesiącu.

6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Art. 17.

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 stosuje się odpowiednio.

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty;

3) dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

 

Rozdział 4

Zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych

 

Art. 18.

1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Datę pierwszej weryfikacji ustala się na dzień 1 września 2006 r.

2. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy wydatków i ich zakres, źródła danych, okres, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozkładu dochodów.

 

Art. 19.

1. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, o której mowa w art. 18 ust. 1, Rada Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych:

1) propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2;

2) propozycje wysokości świadczeń rodzinnych;

3) wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin;

4) informację o realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w poszczególnych latach;

5) informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu.

2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

3. Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 września 2009 r. nie może być niższa niż 40% wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin.

4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Rada Ministrów ustala kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 lipca roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

 

Rozdział 5

Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

 

Art. 20.

1. Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy.

3. Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, zastępcę lub pracownika urzędu do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

Art. 21.

1. Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy:

1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

2. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka polityki społecznej albo innego pracownika urzędu marszałkowskiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych sprawach decyzji.

3. Świadczenia rodzinne przyznane decyzją wydaną przez marszałka województwa wypłaca organ właściwy.

 

Art. 22.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest władzą właściwą oraz instytucją łącznikową w zakresie świadczeń rodzinnych w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Rozdział 6

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

 

Art. 23.

1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,

h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory:

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,

3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, w celu zapewnienia jednolitości stosowania prawa oraz spójności monitorowania świadczeń w zakresie objętym ustawą.

 

Art. 24.

1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9 i 14-16.

2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

3. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

4. W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Art. 25.

1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

2. W przypadku gdy w okresie zasiłkowym dziecko osiągnęło wiek powodujący przejście do następnej grupy wiekowej, zasiłek rodzinny wypłaca się w wysokości odpowiadającej nowej grupie wiekowej dziecka, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

3. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

 

Art. 26.

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca.

2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 5 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

3. Dodatek, o którym mowa w art. 9, wypłaca się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

Art. 27.

1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

2. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

3. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia.

 

Art. 28.

1. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

2. W przypadku udzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, wypłaca się świadczenia rodzinne od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń rodzinnych wygasa.

 

Art. 29.

1. Podmiot realizujący zadania w zakresie świadczeń rodzinnych może gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1, oraz członków jej rodziny.

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości, podmioty wypłacające uposażenie osobom w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, właściwe organy finansowe, organy emerytalne lub rentowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz urzędy administracji rządowej i samorządowej są obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

 

Art. 30.

1. Osoba, która pobierała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

4. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej dłużnik został zawiadomiony.

5. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone prawomocną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych.

7. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami.

9. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

 

Art. 31.

Jeżeli odmowa przyznania świadczeń rodzinnych lub ustalenie ich wysokości były następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, wypłata świadczeń rodzinnych może nastąpić za 3 lata wstecz, licząc od dnia zawiadomienia o popełnieniu błędu lub dnia wydania decyzji prostującej błąd z urzędu.

 

Art. 32.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1389).

 

Rozdział 7

Finansowanie świadczeń rodzinnych

 

Art. 33.

1. Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych.

2. Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych podmiotom, o których mowa w art. 48 i 49, uwzględniający etapy realizacji świadczeń rodzinnych przez właściwe organy i podmioty;

2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.

 

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Art. 34.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 476:

a) w § 2 uchyla się pkt 3,

b) w § 5 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,";

2) w art. 4778 w §2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,";

3) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.".

 

Art. 35.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) kwoty otrzymane z tytułu zasiłku stałego wyrównawczego, pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz pomocy dla uczących się i studiujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,";

2) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.".

 

Art. 36.

W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.6)) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 4a wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

2) w ust. 5a wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

3) w ust. 7 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

4) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. W przypadku osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres po 31 grudnia 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612 zł.".

 

Art. 37.

W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4a otrzymuje brzmienie:

"Art. 4a. Przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego wyrównawczego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 33g ust. 1-3, chyba że zasiłek ma być przyznany ze względu na te dzieci.";

2) w art. 11 pkt 1-2a otrzymują brzmienie:

"1) przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego wyrównawczego,

 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych i macierzyńskich okresowych,

2a) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 31b ust. 2 i 3,";

3) w art. 27:

a) uchyla się ust. 1-3a i 5,

b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wysokość zasiłku stałego wyrównawczego nie może być wyższa od kwoty 418 zł i niższa od kwoty 19 zł miesięcznie.";

4) uchyla się art. 30;

5) w art. 31:

a) uchyla się ust. 4a-4g i 9,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Macierzyński zasiłek okresowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 6, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu na osobę w rodzinie określonego w art. 4 ust. 1.";

6) w art. 31b:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Za osobę nieotrzymującą świadczenia pielęgnacyjnego zdolną do pracy, lecz niepozostającą w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny przekracza półtorakrotny dochód określony zgodnie z art. 4, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.8)), ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, chyba że osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub otrzymuje emeryturę albo rentę, z zastrzeżeniem ust. 8.

3. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny lub wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza półtorakrotnego dochodu określonego zgodnie z art. 4 i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na urlopie bezpłatnym.",

c) w ust. 6:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osoby, o których mowa w ust. 2, przez okres niezbędny do uzyskania 20-letniego w przypadku kobiet i 25-letniego w przypadku mężczyzn okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), jednak nie dłużej niż przez 20 lat,",

- uchyla się pkt 2,

d) uchyla się ust. 7,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Nie opłaca się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, o której mowa w ust. 2 i 3, jeżeli w dniu złożenia wniosku o opłacanie składki osoba ta ma więcej niż 50 lat i nie ma okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat, oraz za osobę, która legitymuje się tym okresem w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.";

7) w art. 35a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wysokość macierzyńskiego zasiłku okresowego,";

8) w art. 37 uchyla się ust. 5.

 

Art. 38.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 uchyla się pkt 3;

2) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. Z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości trzyipółkrotnej emerytury podstawowej. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie.".

 

Art. 39.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.10)) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów,".

 

Art. 40.

W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 2a wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

b) w ust. 8 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku osób ubiegających się o zasiłek rodzinny za okres po 31 grudnia 2003 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 548 zł.",

d) w ust. 9 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

e) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, ubiegających się o zasiłek rodzinny za okres po 31 grudnia 2003 r., zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612 zł.",

f) w ust. 10 po wyrazach "2001" dodaje się wyrazy "i 2002",

g) w ust. 11 wyrazy "ust. 8 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 8, 8a, 9 i 9a";

2) w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego na podstawie dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 2001 albo 2002 do dochodu tego wlicza się otrzymywaną rentę socjalną przyznaną na podstawie przepisów o pomocy społecznej.";

3) w art. 13 w ust. 8a po wyrazach "W 2003 r." dodaje się wyrazy "i 2004 r.";

4) w art. 15a w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

5) w art. 15b:

a) w ust. 1 po wyrazach "ust. 4" dodaje się wyrazy "i 4a",

b) w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku osób ubiegających się o zasiłek wychowawczy za okres po 31 grudnia 2003 r. zasiłek wychowawczy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 548 zł.",

d) w ust. 5 po wyrazach "ust. 4" dodaje się wyrazy "i 4a".


Art. 41.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. j otrzymuje brzmienie:

" j) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego wyrównawczego,",

b) po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,";

2) w art. 16 w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pobiera dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania przysługujący na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.";

3) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy pobierania, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, gwarantowanego zasiłku okresowego oraz okresy pobierania, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o obywatelstwie polskim, oraz okresy urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:

1) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,

2) na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.";

4) w art. 53 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem osób duchownych, osób pobierających, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania i osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, a także żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej, osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński.".

 

Art. 42.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.12)) art. 209 otrzymuje brzmienie:

"Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu udzielającego odpowiedniego świadczenia rodzinnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne, ściganie odbywa się z urzędu.".

 

Art. 43.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.13)) w art. 299 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane:

1) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2) komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym,

3) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych.".

 

Art. 44.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pracodawca - w stosunku do pracowników oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,",

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób nieotrzymujących świadczenia pielęgnacyjnego rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,",

c) lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,",

d) po lit. u dodaje się lit. w w brzmieniu:

"w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,";

2) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu osób nieotrzymujących świadczenia pielęgnacyjnego rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matk
Tytuł: cd
Wiadomość wysłana przez: Deron w Listopad 21, 2003, 10:29:46 am
Projekt ustawy jest bez powyzszych poprawek
Tytuł: przepisy
Wiadomość wysłana przez: renata w Listopad 21, 2003, 12:28:28 pm
musicie uwazac co bedzie z ubezpieczeniami dzieci niepelnosprawnych i przeczytac uwaznie czasem sa takie male literki nie dotyczy wad wrodzonych i ciezko wydusic pieniazki nie wiem jak to bedzie u was
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 21, 2003, 12:38:01 pm
Deron wielkie dzięki  :D
(podaj źródło jak masz)- proszę
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 21, 2003, 03:03:46 pm
Renato, masz racje,
ludzie się gubią w przepisach i trudno się dziwić
wprawdzie to dopiero projekt ,ale już widzę niekorzystne dla nas zmiany,
a w sprawie zgłaszania do ubezpieczenia dzieci:
spotkłam się z tym w ZUS jakieś 1 1/2 roku temu, byłam święcie przekonana że mój syn zgłoszony do ubezpieczenia przeze mnie nadal jest ubezpieczony i okazało się że przez pół roku nie był, bo jak dorosłe dziecko się nie uczy to rodzice mogą zgłosić do ubezpieczenia tylko dziecko z orzeczoną niepełnosprawniościa w stopniu znacznym, reszta musi się zarejestrować w U.P. jako bezrobotny lub poszukujący pracy
Tytuł: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 27, 2003, 03:30:54 pm
Od 1 maja 2004 r. ma obowiązywać nowy system świadczeń rodzinnych. Przeczytaj nasz informator z kalkulatorem w ręku. Wylicz z "Gazetą" nowe zasiłki i dodatki. Sprawdź, co się zmienia i co to znaczy dla twojej rodziny

Zmiany są zasadnicze! Zamiast plejady rozmaitych zasiłków (rodzinny, wychowawczy, macierzyński, alimentacyjny) ma być jeden podstawowy zasiłek rodzinny powiększany o różne dodatki. Czy na pewno te zmiany wejdą w życie, i to za pół roku? Raczej tak. Senat już przyjął tę ustawę. Teraz wróciła do Sejmu, potem trafi do prezydenta. - Obecny system jest nieszczelny, marnotrawi mnóstwo pieniędzy. Pomoc nie zawsze trafia do najbardziej potrzebujących - wyjaśniała "Gazecie" wiceminister pracy Jolanta Banach. Przeczytaj nasz informator. Sprawdź, ile zyskasz (albo ile stracisz) na reformie zasiłków.

http://praca.gazeta.pl/praca/1,47341,1797501.html

Ważne:
Cytuj
Uwaga! W 2004 roku, składając wniosek o zasiłek, wykazujemy wyjątkowo dochody za rok 2002, w 2005 - za rok 2004.


Cytuj
Musisz zgłosić się przed 1 maja 2004. Zasiłek (dodatki) dostaną tylko te osoby, które o niego wystąpią (i oczywiście spełniają kryterium dochodowe). Wniosek składa się co roku, świadczenia przyznawane jest na 12 miesięcy - od września do sierpnia. Uwaga! W okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2006, zasiłek rodzinny oraz niektóre dodatki będzie wypłacał także pracodawca.

Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 27, 2003, 06:49:55 pm
W całości Rewolucja w świadczeniach rodzinnych (http://www.down.gower.pl/DZ/zas_rodz.htm)

Cytuj
Sejm przyjął ponadto kilka poprawek redakcyjnych i porządkujących. Nie przeszła natomiast propozycja obniżenia z 850 do 510 zł maksymalnej wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Wynosi on więc ostatecznie 170 zł na dziecko, nie więcej niż 850 zł dla całej rodziny.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wymaga już tylko podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Większość jej przepisów wejdzie w życie od 1 maja 2004 r. Pisaliśmy o niej szeroko w "Rz" z 15 - 16 listopada 2003 roku.źródło http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_031129/prawo/prawo_a_9.html
Tytuł: Senackie poprawki do świadczeń rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 29, 2003, 10:01:27 am
Zmieniona definicja rodziny

Rodzina, to małżonkowie, rodzice, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku. Taka definicja wynika z przyjętej 28 listopada poprawki senackiej do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Posłowie uchwalili poprzednio definicję zaliczającą do rodziny dzieci do 18. roku życia, a w wypadku uczących się - do 21. roku, uczących się i niepełnosprawnych - do 24. roku życia. Rozszerzenie wiekowe definicji jest dla ubiegających się o świadczenia bardzo korzystne, bo będzie miało znaczący wpływ przy ustalaniu wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie, a tym samym na uprawnienia do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego.

Sejm przyjął ponadto kilka poprawek redakcyjnych i porządkujących. Nie przeszła natomiast propozycja obniżenia z 850 do 510 zł maksymalnej wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Wynosi on więc ostatecznie 170 zł na dziecko, nie więcej niż 850 zł dla całej rodziny.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wymaga już tylko podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Większość jej przepisów wejdzie w życie od 1 maja 2004 r. Pisaliśmy o niej szeroko w "Rz" z 15 - 16 listopada 2003 roku.


http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_031129/prawo/prawo_a_9.html
Tytuł: ZUS - zasiłek rodzinny
Wiadomość wysłana przez: Beatris w Grudzień 10, 2003, 09:06:39 am
Kochani!
Mam pewien problem z którego nie wiem jak wybrnąć.

Przez ostatnie 6 lat pilnie pracowałam, teraz jestem na wychowawczym. Wychowawczy mi przysługuje, rodzinny nie ( do zasiłku wych. wzieli tylko dochody męża za 2001) . JAk to jest - czy po wejściu w życie nowej ustawy (jeżeli rodzinny nadal nie będzie mi przysługiwał) zabiorą mi mój wychowawczy.
I jeszcze jedno. Podobno każdą zmianę dochodów należy zgłaszać w Zusie. Więc dlaczego oni mnie nie słuchają jak im mówie że nie mam już takich dochodów jak w 2001 bo jestem na wychowawczym. Jak to jest. To prawdopodobnie nigdy nie otrzymam prawa do zasiłku rodzinnego. Bo np. za dwa lata pójdę do pracy , oni będą brali dochody za 2003 rok (gdzie miałam niskie) Ale będę musiała im zgłosić że mam wyższe?!  
Mam nadzieję że dosyć jasno wyraziłam swój problem.
Może któraś z was wie jak rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję.
Tytuł: zasiłek
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Grudzień 11, 2003, 12:48:39 pm
Beatris poczytaj na stronie głównej, tam jest o zmianach!
W przyszłym roku musisz wystąpić o zasiłek rodzinny żeby mieć zasiłek wychowawczy, a dochody będą brali z 2002 roku na 2004 rok!
Ale też nie łapię jak to będzie jak ktoś np. teraz ma niskie dochody i ze średniej na dziś należy mu się zasiłek rodzinny a w 2002 roku miał dochody ekstra?
Tytuł: Prezydent podpisal
Wiadomość wysłana przez: Deron w Grudzień 23, 2003, 06:26:13 pm
Prezydent RP podpisał Ustawe " O Swiadczeniach rodzinnych" w dniu 22.12 2003r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 23, 2003, 06:44:21 pm
Właśnie Ulka już też ogłosiła- ale 530 tys rodzin ma prezent pod choinkę-perspektywę ubóstwa
http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1105&dok=1105.6.3.2.1.2.0.1.htm


Prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych
22 grudnia 2003 prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych. Tym samym, od maja 2004 roku zmieni się system wsparcia dla rodziny. Jednocześnie ustawa przedłuża obecnie obowiązujący okres zasiłkowy do końca kwietnia nowego roku.

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych 22-12-2003 (http://sonia.low.pl/sonia/prawo/prez_podpisal.htm)

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7403;jsessionid=851AFCCFF588AD33E28AFE451D90143D
Tytuł: Świadczenia rodzinne inaczej 2003-12-23
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 25, 2003, 07:19:24 pm
Z nowego dodatku dla dziecka uczącego się poza miejscem zamieszkania będą mogły korzystać także te rodziny, w których dzieci do szkoły dojeżdżają, ale mieszkają w rodzinnej miejscowości.

Możliwość tę zakłada przyjęty wczoraj przez rząd projekt zmiany nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych, podpisanej w poniedziałek przez prezydenta. Dzięki tej ustawie ze specjalnego dodatku mają korzystać rodziny, w których dzieci podejmą naukę poza miejscem zamieszkania i zarazem będą tam mieszkać, np. w bursie. Świadczenie będzie wypłacane przez 10 miesięcy w roku i wyniesie 80 zł na jedno dziecko. Rządowy projekt rozszerza możliwość otrzymania dodatku na dzieci dojeżdżające do szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych i niekorzystające z zakwaterowania.

http://www.infor.pl/przeglad_prasy/index.html?gazeta=1&art=4969
Tytuł: DzU Nr 228 poz 2255
Wiadomość wysłana przez: Deron w Grudzień 30, 2003, 08:24:50 pm
Wlasnie ukazala sie Ustawa " O Swiadczeniach Rodzinnych"
http://www.cokprm.gov.pl/mm/sklep/2003DU/SPIS228.PDF
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 30, 2003, 09:30:23 pm
Czyli oczekujemy oficjalnego wydania
Dz.U.z 30-XII-2003r Nr 228 poz. 2255 o świadczeniach rodzinnych.
Szukałam przed chwilą, ale jeszcze nie jest udostępniony.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 30, 2003, 09:58:23 pm
Ostatni dostępny zapis brzmi:

Według uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych rodziny będą miały prawo do następujących świadczeń:

1) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami:
- z tytułu urodzenia dziecka
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty

prawa do zasiłku dla bezrobotnych
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2) świadczeń opiekuńczych czyli:
- zasiłku pielęgnacyjnego
- świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenia rodzinne będą przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej na okres 1 roku (12 miesięcy) w terminach od 1 września do 31 sierpnia każdego roku.

Osoba składająca wniosek będzie musiała, jak dotychczas, udokumentować dochody zaświadczeniem z urzędu skarbowego.

Przy obliczeniu uprawnień do świadczeń rodzinnych będą brane pod uwagę dochody netto rodziny pochodzące z różnych źródeł (np. praca, emerytura, renta, alimenty, stypendia itp.) w przeliczeniu na jedną osobę.

W przypadku, gdy rodzina przekroczy to kryterium, ale do tej pory otrzymywała zasiłek rodzinny, a przekroczenie nie jest większe od aktualnego najniższego zasiłku rodzinnego – zasiłek będzie przysługiwał nadal.

Jeśli w trakcie okresu zasiłkowego nastąpi zmiana w sytuacji dochodowej rodziny: utrata dochodu lub uzyskanie nowego dochodu – zmiany te będą uwzględniane.

Jeśli rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego – jej dochód obliczymy wg zasady, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego, co oznacza kwotę 252 zł.

Świadczenia rodzinne będą zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych.

Świadczenia rodzinne może otrzymać jedno z rodziców, albo prawny (lub faktyczny) opiekun dziecka, albo pełnoletni uczeń lub student nie pozostający na utrzymaniu rodziców.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki otrzymają rodziny (lub osoby), u których dochód netto nie przekracza 504 zł na osobę, a w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 583 zł na osobę.

Także prawo do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego będzie zależeć od kryterium dochodowego.

Jedynym świadczeniem przysługującym bez względu na dochód pozostanie zasiłek pielęgnacyjny.

Wysokość podstawowego zasiłku rodzinnego będzie zależeć od wieku dziecka. Do czasu ukończenia przez nie 5 lat ma wynieść 44 zł, na dziecko w wieku 5-18 lat – 56 zł, a w wieku 18-24 lata – 65 zł.

Nie będzie on przysługiwać, gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, rodzinie zastępczej lub pozostaje ono w związku małżeńskim. Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał na dziecko do ukończenia przez nie 16 lat.

Dziecko uczące się będzie mogło otrzymywać zasiłek do ukończenia nauki, lecz nie dłużej niż do skończenia 21 lat. Do ukończenia 24 lat zasiłek rodzinny będą mogły otrzymywać osoby uczące się w szkole lub studiujące w szkole wyższej i posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosić będzie 500 zł. W sytuacji urodzenia podczas jednego porodu (lub przysposobienia) więcej niż jednego dziecka dodatek ma przysługiwać na każde z nich. Jeśli prawo do niego będzie się zbiegać z prawem do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka finansowanego z budżetu państwa, wypłacone zostanie tylko jedno świadczenie wybrane przez osobę uprawnioną.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosić ma 400 zł miesięcznie. Będzie go można pobierać przez 24 miesiące. Jeśli jednak jedna z wymienionych osób opiekować się będzie więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, będzie mogła otrzymywać go przez 36 miesięcy. Zaś prze 72 miesiące będzie on wypłacany osobie opiekującej się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub niepełnosprawnością o stopniu znacznym.

Dodatek nie będzie wypłacany tym osobom, które mają ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury, renty i tym, którzy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego byli zatrudnieni krócej niż 6 miesięcy, a także w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podjęli zatrudnienie.

Nie będą mieli też do niego prawa ci, których dzieci przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku, przedszkolu lub innej takiej instytucji albo gdy zaprzestaną osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem ani ci, którzy w okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego, w wysokości 400 zł miesięcznie, ma przysługiwać osobie samotnie wychowującej dziecko, która równocześnie utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Będzie on wypłacany przez 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat. Może być zawieszany, gdy osoba uprawniona podejmie zatrudnienie.

Przywrócenie prawa do jego wypłaty będzie następować, gdy osoba, która straci pracę i nie nabędzie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wystąpi z wnioskiem o przywrócenie go w ciągu 14 dni od jej utraty pracy, pod warunkiem że sama z niej nie zrezygnowała.

Nie będzie on wypłacany osobom, które złożyły o niego wniosek po upływie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące zatrudnienia lub będą miały ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury, renty albo świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka ma wynosić 170 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 250 zł – jednak nie więcej niż 750 zł miesięcznie dla rodziny.

W razie zbiegu prawa do tego dodatku z prawem do dodatku dla bezrobotnego osoba upoważniona będzie mogła wybrać jedno z tych dwóch świadczeń. Dodatek nie będzie przysługiwał, jeśli dziecko lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka ma być wypłacany w wysokości 50 zł miesięcznie, do ukończenia przez dziecko 5 lat i 70 zł do 24 roku życia. Ma on przysługiwać do ukończenia przez dziecko 16 roku życia (jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność) lub do ukończenia 24 lat (jeśli ma orzeczoną umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawność).

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego będzie wynosił 90 zł a dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 80 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki dziecka, od września do czerwca następnego roku.

Zasiłek pielęgnacyjny ma przysługiwać niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat.

O to świadczenie będzie się mogła ubiegać także osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia, jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nią 21 lat. Będzie wypłacany w wysokości 142 zł miesięcznie.

Nie będzie go mogła pobierać osoba przebywająca w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w rodzinie zastępczej lub osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne ma być wypłacane osobie, która nie podejmuje albo rezygnuje z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednak w tym przypadku, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, obowiązuje kryterium dochodowe. To świadczenie ma wynieść 420 zł miesięcznie

Nie otrzyma go też osoba sprawująca opiekę, która ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, emerytury lub renty albo gdy w jej rodzinie ktoś ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Podobnie nie będzie ono przysługiwać, jeśli dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

Ustawa likwiduje fundusz alimentacyjny.
Ustawa wchodzi w życie 1 maja 2004 r., do tego czasu zasiłki będą wypłacane według starych zasad.

Tekst aktu w pdf trzeba ściągnąć na dysk
http://orka.sejm.gov.pl/opinie.nsf/nazwa/1555_u/$file/1555_u.pdf
źródło: Zmiany w zasiłkach (http://www.abc.com.pl/serwis/prawo/dokument330.htm)
Tytuł: Juz jest do pobrania
Wiadomość wysłana przez: Deron w Grudzień 31, 2003, 12:38:07 pm
Nowa Ustawa jest do pobrania po adresem:
http://www.infor.wp.pl//index.html/v%3F_hd_=1/http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/index.html?najnowszy=1
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 31, 2003, 12:42:22 pm
a konkretnie tutaj
http://www.infor.wp.pl//index.html/v%3F_hd_=1/http://infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2003&num=228&poz=2255&str=0001

Dz. U. z 2003 r. nr 228; poz. 2255

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7403;jsessionid=851AFCCFF588AD33E28AFE451D90143D

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych
22 grudnia 2003 prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych
. Tym samym, od maja 2004 roku zmieni się system wsparcia dla rodziny. Jednocześnie ustawa przedłuża obecnie obowiązujący okres zasiłkowy do końca kwietnia nowego roku.

Nowy system świadczeń rodzinnych (http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci_szczeg.asp?id=15309)

Nowy system świadczeń rodzinnych 2003-12-18 (http://www.mpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3132)

Cytuj
Celem nowego systemu pomocy rodzinie, jaki stworzyła ustawa o świadczeniach rodzinnych, jest lepsze adresowanie świadczeń do tych rodzin, które naprawdę wymagają wsparcia ze strony państwa. Na nowych rozwiązaniach skorzystają rodziny faktycznie potrzebujące pomocy w wychowaniu dzieci.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 02, 2004, 10:32:34 pm
Darowane, zabierane

Czy to na pewno rewolucja? - o nowej ustawie o świadczeniach rodzinnych
 
Z Joanną Staręgą-Piasek, dyrektorką Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, rozmawia Anna Mateja

 
ANNA MATEJA: - Jaki sygnał, poza koniecznością zaciskania pasa, rządzący wysyłają do obywateli, zapowiadając ograniczenie wydatków budżetowych na zasiłki rodzinne? Jeśli, np. przyznanie większości zasiłków będzie uzależnione od osiąganych dochodów, czy państwo będzie się opiekować tylko najmniej zarabiającymi? - źródło: onet.pl - Tygodnik Powszechny - Kraj i swiat - Darowane, zabierane (http://tygodnik.onet.pl/1547,1143723,1,dzial.html)

Łatwiej zajrzeć do dzisiejszego NEWSA na Stronie Głównej serwisu
http://darzycia.pl/index.php?p=244&more=1
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 05, 2004, 11:44:06 pm
Dz.U. z dnia 30 grudnia 2003 r.Nr 228 Poz. 2255
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2255.htm
Tekst aktu w przygotowaniu.

Inne miejsca w sieci, gdzie dostępny jest tekst tego aktu:

tekst aktu / Polski Serwer Prawa (format PDF)
http://bap.lex.pl/serpra/pdf/d03m55.pdf

http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d03m55.pdf
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 08, 2004, 06:51:45 pm
Rzeczpospolita Czytelników
Zasiłki rodzinne i wychowawcze

Do końca kwietnia przedłużono "stary" okres wypłaty zasiłków rodzinnych i wychowawczych, trwający od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r.

Potem, czyli od 1 maja, żywot rozpoczyna całkowicie nowy system świadczeń rodzinnych.

Wczoraj wątpliwości na temat wyjaśniały:
JOANNA KULESZYŃSKA-DOBREK, główny legislator w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oraz GRAŻYNA NIEGOWSKA, naczelnik wydziału w Departamencie Świadczeń Krótkoterminowych w centrali ZUS. Oto relacja z dyżuru.

Do końca kwietnia tego roku...

Czy wszyscy moi pracownicy starający się o zasiłki rodzinne na okres od 1 stycznia do końca kwietnia 2004 r. muszą udokumentować swoje dochody na podstawie zaświadczeń urzędów skarbowych?

Nie wszyscy. Gdy w grę wchodzi kontynuacja wypłaty zasiłku rodzinnego po 1 stycznia 2004 r., taki uprawniony nie musi ponownie składać dokumentacji (wniosku wraz z dowodami potwierdzającymi uzyskane dochody). Muszą ją natomiast złożyć ci, którzy po 31 grudnia 2003 r. ubiegają się o zasiłek rodzinny na okres od 1 stycznia do końca kwietnia tego roku.

Mają oni obowiązek udowodnić dochody rodziny uzyskane w 2002 r. Sposób ich dokumentowania nie zmienił się: zaświadczenie z urzędu skarbowego to najważniejszy (ale nie jedyny) dowód dokumentujący dochody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Jeśli w tym czasie rodzina uzyskiwała inne dochody, należy je potwierdzić inaczej, np. kwotę alimentów otrzymywanych na dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej - prawomocnym wyrokiem lub ugodą sądową.

Na początku stycznia pracownica złożyła wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego do końca kwietnia tego roku. Skoro przepisy pozwalają na ustalenie prawa do tego zasiłku na miesiąc wstecz od miesiąca złożenia wniosku (czyli - w tym wypadku - od grudnia 2003 r.), powinna ona udokumentować dochody rodziny z 2001 r. Okazało się jednak, że te były za wysokie. Tymczasem pracownica domaga się uwzględnienia dochodu z 2002 r., gdyż ten był znacznie niższy. Co robić?

W tej sytuacji należy postąpić zgodnie z życzeniem pracownicy. Na jej wniosek zatem prawo do zasiłku rodzinnego należnego od 1 stycznia do końca kwietnia 2004 r. ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w 2002 r.

Do końca 2003 r. kobieta przebywała na dwuletnim urlopie wychowawczym. W tym czasie pobierała też zasiłek wychowawczy. Na początku stycznia tego roku wystąpiła do pracodawcy jeszcze o półroczny urlop, składając jednocześnie wniosek o przyznanie zasiłku wychowawczego. Czy musi ponownie przedstawiać dokumenty o dochodach rodziny? Jeśli tak, to z którego roku?

W tej sytuacji należy uznać, że następuje kontynuacja wypłaty zasiłku wychowawczego w okresie zasiłkowym przedłużonym do końca kwietnia tego roku. Pracownica musi zatem złożyć nowy wniosek o przyznanie tego zasiłku od 1 stycznia 2004 r., ale bez konieczności ponownego dokumentowania dochodów rodziny. Oczywiście, pod warunkiem że w rodzinie nie nastąpiły zmiany, np. w sytuacji materialnej, liczebności członków lub inne, mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego.

Od 1 stycznia zatrudniliśmy nową osobę. Wcześniej pracowała gdzie indziej. Niedawno złożyła wniosek o zasiłek rodzinny i udokumentowała dochody rodziny. Czy prawidłowo? A może te formalności wcale nie są potrzebne?

To zależy od tego, czy między utratą starej pracy a podjęciem nowej była przerwa i jak długo trwała. Jeśli np. pracownik skończył poprzednie zatrudnienie 31 grudnia 2003 r., to wystarczające będzie złożenie u was nowego wniosku o zasiłek, ale bez dokumentacji wymaganej zwykle w takich sytuacjach. Tę ma obowiązek przekazać poprzedni płatnik, pozostawiając w swoich aktach jej kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. W tej sytuacji wypłatę zasiłku rodzinnego kontynuuje się na podstawie dochodu rodziny z 2001 r.

Inaczej będzie natomiast, jeśli przerwa ta wyniosła co najmniej miesiąc kalendarzowy. Wówczas prawo do zasiłku rodzinnego należy ustalić z uwzględnieniem dochodu uzyskanego w 2002 r. Nowo przyjęty musi w tym celu złożyć wniosek z pełną dokumentacją.

... i od 1 maja 2004 r.

Jaki dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego od 1 maja tego roku? Czy będzie się w nim uwzględniać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Zainteresowany uzyskaniem zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy od 1 maja 2004 r. do końca sierpnia 2005 r. musi przedstawić dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny z 2002 r. Na osobę w rodzinie nie może on przekroczyć 504 zł lub 583 zł w razie posiadania dziecka niepełnosprawnego. Do dochodu nie będzie się jednak wliczać świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Fundusz ten bowiem zlikwidowano, a świadczenia z jego środków ZUS wypłaca tylko do końca kwietnia tego roku. W zamian za świadczenia z funduszu osoba ta uzyska prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie lub 250 zł - na dziecko niepełnosprawne. Ustalanie prawa do tego dodatku jest ściśle skorelowane z nabyciem zasiłku rodzinnego. Jeśli zatem uprawniona spełni warunki do uzyskania tego zasiłku, dostanie też wskazany dodatek.

Jak od 1 maja tego roku będzie wyglądała sytuacja rodziny, w której zasiłek rodzinny pobiera żona, a wychowawczy - mąż?

Od 1 maja 2004 r. następuje likwidacja zasiłków wychowawczych. W zamian wprowadzono dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego. Jak już wyjaśniłyśmy, uprawnienia do tych dodatków zależą ściśle od uprawnień do zasiłków rodzinnych. Skoro w tym wypadku na urlopie wychowawczym przebywa ojciec, to on musi wystąpić do gminy właściwej ze względu na jego miejsca zamieszkania o przyznanie zasiłku rodzinnego od 1 maja 2004 r. Jeśli spełni wymogi jego uzyskania, dostanie też dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego.

Zatrudniamy cudzoziemkę zgodnie z zezwoleniem na pracę, udzielonym przez wojewodę. Nie jest ona obywatelem żadnego z państw Unii Europejskiej. W Polsce przebywa na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do końca kwietnia tego roku. Obecnie dostaje zasiłek wychowawczy, a rodzinny jej nie przysługuje. Czy ma szansę na jakieś świadczenia rodzinne po 31 kwietnia 2004 r.?

Nie. Generalnie od 1 maja 2004 r. świadczenia rodzinne przysługują tym cudzoziemcom, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także innym cudzoziemcom przebywającym w Polsce, jeśli posiadają status uchodźcy bądź zezwolenie na osiedlenie się u nas i zamieszkują tu łącznie z rodziną. Mówi o tym art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 obowiązującej od tej daty ustawy z 30 grudnia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255). Opisana cudzoziemka nie ma zatem szans na pobieranie po 31 kwietnia 2004 r. ani zasiłku rodzinnego, ani dodatku z tytułu opieki na dzieckiem podczas urlopu wychowawczego.
Notowała Renata Majewska"

* Czytaj też "W przedłużonym okresie zasiłkowym"

POPRZEDNIE ODCINKI

Zasiłki rodzinne i wychowawcze (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040108/prawo/prawo_a_3.html) - Rzeczpospolita 08.01.04 Nr 6
Tytuł: Rodzina nie zostanie bez opieki
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 13, 2004, 04:42:11 pm
Od 1 maja br. prawo do zasiłku rodzinnego będzie miała każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę w poprzednim roku nie przekroczył 504 zł netto, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym – 583 zł.

MGPIPS WYJAŚNIA

Przyjęte przez Sejm zmiany w systemie wypłaty świadczeń rodzinnych powodują niepokój uposażonych, którzy obawiają się utraty prawa do pomocy. Z tego powodu resort gospodarki i pracy uspokaja, że pomocy nie zostaną pozbawione osoby faktycznie potrzebujące wsparcia. Od 1 maja br. zamiast wielu różnych świadczeń będzie wypłacany jeden zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Przykładowo, prawo do pomocy będzie przysługiwać rodzinie z dwójką dzieci, w której łączny dochód wynosi maksymalnie 2016 zł netto (504 zł x 4 = 2016 zł). Podstawą do ustalenia wysokości dochodu będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w poprzednim roku podatkowym.

Rodzina mająca prawo do zasiłku rodzinnego dodatkowo będzie się mogła ubiegać o:

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, który zastąpi obecny zasiłek wychowawczy; okres wypłaty wyniesie dwa, trzy lata tylko w przypadku, kiedy urodzi się więcej niż jedno dziecko lub sześć lat w związku z urodzeniem dziecka niepełnosprawnego; wysokość tego dodatku to 400 zł miesięcznie,
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który zastąpi świadczenie alimentacyjne; będzie przysługiwał niezależnie od tego, czy alimenty były zasądzone i są wypłacane czy nie; jedynym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego – wysokość dodatku to 170 zł na jedno dziecko lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne,
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – będzie to jednorazowa pomoc w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko, otrzymają go rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej,
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych; jeżeli ojciec lub matka utracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mogą otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł; będzie on wypłacany maksymalnie przez 3 lata, lecz nie dłużej niż do czasu ukończenia przez dziecko 7 lat,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyniesie 50 zł na dziecko do 5 lat oraz 70 zł na dziecko uczące się w wieku od 6 do 24 lat,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacany raz w roku, we wrześniu, w kwocie 90 zł,
• dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania wyniesie 80 zł miesięcznie i będzie wypłacany od września do czerwca.

Poza dodatkami do zasiłku rodzinnego wypłacane będzie świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny – 142 zł.

Bożena Wiktorowska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1116&dok=1116.6.3.2.6.1.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 13, 2004, 04:58:28 pm
Podam jeszcze z komentarzy pod tym artykułem:

Zasady wypłacania zasiłków od stycznia 2004 r. (http://www.zus.pl/niusy/k0401061.htm) ze Strony ZUS (News) Redaguje:  Departament Świadczeń Krótkoterminowych
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 17, 2004, 11:47:59 am
Jest już dostępny Dz.U. (tekstowy) o świadczeniach rodzinnych
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 228, poz. 2255 (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2255.htm)
Tytuł: Z PRAC SEJMU- 50 zł dla dojeżdżających do szkoły
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 21, 2004, 04:27:19 pm
Także rodzicom dzieci dojeżdżających do szkoły, a nie tylko tych które uczą się i mieszkają poza rodzinną miejscowością, ma przysługiwać dodatek do zasiłku rodzinnego. Wyniesie on nie więcej niż 50 zł i będzie wypłacany przez 10 miesięcy w roku. Stanie się tak, jeśli Sejm przyjmie rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wczoraj jego pierwsze czytanie odbyło się w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych, która ma obowiązywać od 1 maja br., przewiduje nowy system pomocy rodzinie, w tym między innymi całkiem nowe świadczenia. Jednym z nich jest dodatek do zasiłku rodzinnego, który ma przysługiwać rodzicom, których dziecko podejmie naukę poza miejscem zamieszkania i w tym czasie mieszka tam na stałe (np. w bursie). Ma być on wypłacany przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca) i wynosić 80 zł na jedno dziecko.

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie możliwości jego otrzymania na dzieci dojeżdżające do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, które nie korzystają z zakwaterowania. Jego wysokość ma odpowiadać kosztom dojazdu dziecka, nie przekraczającym 50 zł miesięcznie. To rozwiązanie ma wejść w życie 1 maja br., choć osoby uprawnione do korzystania z tego świadczenia będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły za okres od stycznia do kwietnia w wysokości 100 zł na dziecko.

Komisja zajęła się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Autorzy projektu chcą, aby renciści, którzy zostali poddani kontrolnym badaniom lekarskim i w ich wyniku odebrano im prawo do świadczenia, mieli w czasie postępowania odwoławczego wypłacaną rentę, do czasu zakończenia postępowania sądowego.

 Bartosz Marczuk

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1123&dok=1123.6.3.2.5.1.0.1.htm
Tytuł: Pomoc społeczna. Projekt nowej ustawy w Sejmie
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 21, 2004, 04:46:20 pm
Mniej beneficjentów świadczeń


Odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej ma być trójskładowa i obciążać, przede wszystkim, pensjonariusza i jego rodzinę. Jeżeli jednak pensjonariusz nie będzie miał wystarczających środków, jego pobyt w domu opieki będzie musiała sfinansować gmina, z której pochodzi.Rozwiązanie to zapisano w rządowym projekcie ustawy o pomocy społecznej, którego drugie czytanie – po długiej przerwie w pracach nad tymi regulacjami – ma się odbyć dziś w Sejmie.

Projekt wprowadza także nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. O świadczenia mogłaby więc ubiegać się m.in. rodzina, której dochód na osobę nie przekracza 316 zł. – Zaproponowany koszyk potrzeb jest obliczony dla rodziny czteroosobowej. Jest on korzystniejszy, ponieważ obecne kryterium dochodowe dyskryminuje rodziny wielodzietne. Na osobę poniżej 15 roku życia przewidziano mniej środków niż na osobę dorosłą. Oznacza to, że im więcej jest dzieci w rodzinie, tym gorzej – twierdzi Jolanta Banach, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Według niej, obecnie w rodzinie trzyosobowej z jednym dzieckiem poniżej jednego roku życia kryterium dochodowe wynosi 922 zł, natomiast według projektu ma ono wynosić 942 zł. W rodzinie czteroosobowej kryterium to wynosi teraz 1132 zł, a zgodnie z rządową propozycją ma wzrosnąć do 1264 zł. Kryterium dochodowe pięcioosobowej rodziny uprawniające do otrzymywania świadczenia z pomocy społecznej natomiast ma wynieść 1538 zł, podczas gdy obecnie jest równe 1342 zł.

Jak wynika z oceny skutków wprowadzanej regulacji prawnej opracowanej przez rząd, czyli autora projektu ustawy, obecnie coraz częściej osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej stają się biorcami tych świadczeń w coraz dłuższym okresie, gdyż pomoc jest coraz częściej mało efektywna. Proponowane zmiany mają na celu skrócenie tego okresu i spowodowanie, by jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie wyszło z systemu pomocy społecznej.

Oszacowano, że w br. liczba odbiorców zasiłku okresowego z pomocy społecznej wyniesie 1,7 mln rodzin, w 2005 r. będzie o 50 tys. rodzin mniej. W 2006 i 2007 r. ich liczba ma się zmniejszyć do 1 mln 550 tys. rodzin, by w 2008 r. wynieść 1 mln 243 tys. rodzin. Według rządu, na sukcesywne zmniejszanie się liczby rodzin korzystających ze wspomnianego świadczenia wpłynąć mają m.in. kontrakt społeczny czy zatrudnienie socjalne, które planuje się wprowadzić do projektu ustawy.

 Izabela Rakowska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1123&dok=1123.6.3.2.9.1.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 21, 2004, 05:00:51 pm
Cytuj
Odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej ma być trójskładowa i obciążać, przede wszystkim, pensjonariusza i jego rodzinę. Jeżeli jednak pensjonariusz nie będzie miał wystarczających środków, jego pobyt w domu opieki będzie musiała sfinansować gmina, z której pochodzi.


czy nie łatwiej i bardziej humanitarnie było by wesprzeć rodzinę, niż Dom Opieki?  :roll:
Tytuł: Prawo socjalne Zasiłki rodzinne i wychowawcze
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 25, 2004, 11:24:48 pm
Po staremu i nowemu

Wielu zainteresowanych zasiłkami rodzinnymi i wychowawczymi przeżyło na początku tego roku chwile niepokoju. Podobnie zresztą jak pracodawcy i inni płatnicy tych świadczeń. Poprzedni okres zasiłkowy trwał bowiem tylko do końca 2003 r. Z kolei nowe przepisy, przedłużające go jeszcze o cztery miesiące (czyli do końca kwietnia br.), opublikowano dopiero 30 grudnia 2003 r.


Chodzi tu konkretnie o ustawę z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255). Dlatego na początku roku ani płatnicy, ani uprawnieni nie wiedzieli, co robić: pierwsi - czy i na jakich zasadach wypłacać zasiłki rodzinne i wychowawcze, a drudzy - czy je dostaną. O całym tym bałaganie świadczyły sygnały, docierające do nas od czytelników. Wskazany Dziennik Ustaw stał się bowiem ogólnodostępny 10 - 15 stycznia br.

Do końca kwietnia br.

Do końca kwietnia br. przedłużono "stary" okres zasiłkowy, trwający od 1 czerwca 2002 r. do końca 2003 r. Zatem w przejściowym etapie - od 1 stycznia do końca kwietnia br. - wypłata zasiłków odbywa się niemal na dotychczasowych zasadach. Tym, którym wskazane zasiłki przysługiwały za grudzień zeszłego roku, nie weryfikuje się uprawnień. Nadal je otrzymują za okres od 1 stycznia do końca kwietnia br. na podstawie ustalonego wcześniej dochodu rodziny z 2001 r. I nie muszą w tym celu składać kolejnego wniosku ani ponownie dokumentować dochodu rodziny.

Inaczej jest natomiast ze starającymi się o zasiłek rodzinny czy wychowawczy za okres po 31 grudnia 2003 r., którym one nie przysługiwały za grudzień zeszłego roku. Ci muszą wystąpić z wnioskiem i udokumentować dochód rodziny z 2002 r.

Kwoty zasiłków i kryteriów dochodowych pozostają te same.

I od 1 maja br.

Ustawa z 28 listopada 2003 r. wprowadza od 1 maja br. zupełnie nowy system świadczeń wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne. Nie będzie w nim już ani zasiłków wychowawczych, ani świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego; ulegają tego dnia likwidacji. Na nowy system świadczeń rodzinnych składają się zasiłek rodzinny, specjalne dodatki do niego oraz tzw. świadczenia opiekuńcze. Dodatków do zasiłku rodzinnego jest siedem. Oto one - z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka do siedmiu lat i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

- samotnego wychowywania dziecka,

- edukacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Uprawnienia do dodatków są ściśle skorelowane z uprawnieniem do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że dostanie je tylko ten, kto ma prawo do zasiłku rodzinnego. Świadczenia opiekuńcze to zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny.

R.M.


Zainteresowanych odsyłamy do vademecum na ten temat, które ukaże się w "Rzeczpospolitej" w poniedziałek, 26 stycznia.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040124/prawo/prawo_a_17.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 27, 2004, 10:05:53 am
Już wkrótce nowy system świadczeń rodzinnych
Tyle pomocy państwa, by nie zniechęcić do pracy
Rozmowa z Bożeną Balcerzak-Paradowską, dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1127

tekst dosiępny na str.G.P. przez 7 dni
Tytuł: Vademecum
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 27, 2004, 10:11:46 am
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Zasilki/zasilki2004/zasil2004_spis.html#0

tekst dostępny na str. Rzeczpospolitej przez 7 dni
potem w płatnym archiwum
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 27, 2004, 11:16:48 am
dziekuję Uleńko- chomikuję wszystko. Nadchodzą listy o sprzecznych interpretacjach tych przepisów. Może Bardom mi wybaczy, że zanudzam go rozgryzaniem (interpretacja) tej ustawy. Tam nie ma jeszcze wszystkiego.  :oops: (p. Min. dopiero dołączy,a  rodzice już chodzą po urzędach)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 27, 2004, 01:58:38 pm
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze do kwietnia i od 1 maja 2004-szczegóły prasowe (http://sonia.low.pl/sonia/prawo/zasilki_IV_V_2004.htm)- Rzeczpospolita z 27-01-2004
VADEMECUM RZECZPOSPOLITEJ.Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne Teraz i od 1 maja 2004r. (http://www.dzieci.org.pl/cgi/forum/ikonboard.cgi?s=7dafc6d42e189c19069a280e032a0977;act=ST;f=10;t=235) - sdsi
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Luty 04, 2004, 12:59:32 pm
Kryste!
Dopiero co dwa miesiace temu latalam po urzedach, a tu dzis dostalam pismo z ZUS, ze zasilek rodzinny zostanie mi wyplacony do kwietnia 2004.
W poprzednim, takim samym pismie stalo, ze do konca okresu wskazanego w orzeczeniu.
Z tego, co czytam, wynika, ze znow bede musiala biegac do Zusu z zaswiadczeniem o dochodach tym razem za 2002 rok...
Tylko kiedy mam tam isc? Juz teraz?
W tej chwili wyplacaja mi zasilek rodzinny na mnie i na dziecko czyli dwa razy po 42 zl, potem bedzie chyba tylko na dziecko?
Zasilek pielegnacyjny pozostanie w takim razie bez zmian? Skoro nie dotyczy go kryterium dochodowe, to nie trzeba skladac ponownie wniosku?
No i zasilek byly staly... Teraz bedzie z Zusu jako swiadczenie opiekuncze.
Do tego  wszystkiego chyba wystarczy jedno zaswiadczenie o dochodach?
Kiedy je zlozyc w Zusie, zeby nie bylo przerw w wyplacie zasilku? Dobrze mysle, ze ma byc zaswaidczenie za 2002 rok?
Musze te przepisy przeczytac jeszcze kilka razy, zeby co nieco z nich zrozumiec :(
Zazdroszcze tym, ktorzy pojmuja to w lot :roll:
Pomozcie tradycyjnie! Pewnie innym tez sie przyda tak lopatologicznie ;) ;) ;)

PS: Ma ktos pelny tekst z Rzeczpospolitej, bo chyba sie spoznilam i tylko pierwsza strona jest gratis?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 04, 2004, 01:15:14 pm
Manatka to dla nas wszystkich koszmar. Wszystko jest uzależnione od docho9dów za odpowiedni okres (a to możemy uzyskać tylko w Urzędzie Skarbowym, gdzie kolejkiiiii)
kliknij wyżej masz pełne przepisy, ktore wejdą w życie od 1 maja 2004r.
tu z Rzeczpospolitej (http://sonia.low.pl/sonia/prawo/zasilki_IV_V_2004.htm).
Bardom przekazał nam pełny Informator-vide góra działu PRAWO. Aktualny Informator dla ON (http://forum.darzycia.pl/topic,2245)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 04, 2004, 04:15:42 pm
Manatko idź do U.S. i poproś na piśmie o zarobki za 2002 r. ( u nas czeka się tydzień- jest jakas opłata w znaczkach skarbowych na szczęście niewielka)
zarobki twoje czy męża za 2002 r. bez łaski dadzą Ci już teraz,

gdybyś chciała za 2003 r. ,może być kłopot bo oni nie maja jeszcze wszystkich danych z zeszłego roku


spróbuj wziąść po jednym egzemplarzu Twoich i męża zarobków, zrób z tego xero i gdzie tylko chcą składaj kopię i niech sobie popatrzą na oryginał i poświadczą za zgodność
jeszcze nie wiadomo ile razy w różnych miejscach w tym roku będzie ci potrzebny taki dokument z U.S.
 
jak się gdzies uprą to znowu dostarczysz orginał
ja na takich poświadczanych kopiach często kilka miejsc załatwiałam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Luty 04, 2004, 04:54:09 pm
Postaram sie w tym tygodniu zlozyc wniosek o to zaswiadczenie w US. Dzis sobie sprawdzilam i wyszlo mi, ze miscimy sie w kryterium dochodowym. Wychodzi nam niecale 500 na osobe w rodzinie w 2002 roku.
Czytalam na stronie ZUSu o nowych zasilkach rodszinnych, ale tam tylko pisza o tych do kwietnia. Okazuje sie, ze nie musze w tej chwili skladac zadnych paierow. Ale co od maja???
Czy wowczas wystarczy im to zaswiadczenie z 2001, i nowy wniosek, czy nowy wniosek plus zaswiadczenie za 2002.
Chyba musze sie przejechac do ZUSu i popytac. Oj! nie lubie, nie lubie!
Tytuł: zasiłki
Wiadomość wysłana przez: bardom w Luty 05, 2004, 09:54:42 pm
Witaj Manatko!!!
 Proszę Cię nic nie rób? To co chcesz zrobić jest wielkim nieporozumieniem. Z Twojego wcześniejszego wpisu wynika,że otrzymujesz zasiłek rodzinny i dobrze jest. Żona też dostała decyzję z ZUS o przedłużeniu wypłaty zasiłku rodzinnego do 30.04.2004. Tak wymaga prawo- poprzednio miałaś na pewno do 31.12.2003. Prawdopodobnie wszyscy to dostali. Żona otrzymała nawet dwie sprzeczne decyzje w ciągu 3 dni-w jednej zasiłek pielęgnacyjny zmieniono z "na stałe" tylko do 31.08.2004, a w drugiej jest on całkowicie wykreślony. Byliśmy dzisiaj w ZUSie -sami nie wiedzą skąd im się to wzięło.
Dzisiaj wysłałem Soni nowo opracowany "Poradnik świadczeń rodzinnych" i w komentarzu jest właśnie to, że dopóki nie ma rozporządzeń w sprawie wzoru wniosków, zaświadczeń z US i oświadczeń o dochodach nie ma sensu cokolwiek robić. Ty jak wszyscy masz przyznany zasiłek do końca kwietnia 2004, a o nowy od 1 maja 2004 jeszcze nie może nikt wystąpić. Tym bardziej na podstawie zaświadczeń o dochodach za 2003 rok,zapisów o takich dochodach nie ma  w nowej ustawie- a w US nic nie dostaniesz, bo okres rozliczeniowy za ubiegły rok jest do 30 kwietnia 2004.
Dużo szczegółów było właśnie w Vademecum Rzeczpospolitej. Posiadam je u siebie. Wyślij mi maila, to zwrotnie odeślę Vademecum.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 06, 2004, 05:07:23 pm
Manatka napisała:
Cytuj
Z tego, co czytam, wynika, ze znow bede musiala biegac do Zusu z zaswiadczeniem o dochodach tym razem za 2002 rok...


tak dokładnie będzie

zobacz mamy to wcześniej na str.

Cytuj
... i od 1 maja 2004 r.

Jaki dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego od 1 maja tego roku? Czy będzie się w nim uwzględniać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Zainteresowany uzyskaniem zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy
od 1 maja 2004 r. do końca sierpnia 2005 r. musi przedstawić dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny z 2002 r,
na osobę w rodzinie nie może on przekroczyć 504 zł lub 583 zł w razie posiadania dziecka niepełnosprawnego
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 06, 2004, 05:19:43 pm
Bardom otrzymałam Twoje cenne informacje, dziękuje- dziś umieszczę na forum (przepraszam za opóźnienie, ale padł mi system i muszę neico doinstalować jeszcze)  :D
Tytuł: Poradnik świadczeń rodzinnych-Bardom
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 06, 2004, 06:23:52 pm
Kolejnym bardzo przydatnym poradnikiem autorstwa Bardom jest:
Poradnik świadczeń rodzinnych (http://sonia.low.pl/sonia/prawo/por_swiadczen_rodz_bardom.htm)

Autorowi dziękuję serdecznie, a wszystkich zapraszam do korzystania z niego.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 06, 2004, 06:25:45 pm
Poradnik świadczeń rodzinnych (http://sonia.low.pl/sonia/prawo/por_swiadczen_rodz_bardom.htm)
Autorem jest nasz Bardom.

Autorowi dziękuję serdecznie, a wszystkich zapraszam do korzystania z niego.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Luty 13, 2004, 10:43:31 pm
Ulka
A skąd jest Twój cytat, bo ja wyczytałam w Vademecum Rzeczpospolitej:
Cytuj
Prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, zależy od dochodu rodziny uzyskanego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

I rozmawiałam dzisiaj ze znajomą, której w pracy powiedzieli, że do zasiłku rodzinnego od 01.05.04 potrzebne będzie zaświadczenie z U.S. o dochodach za 2003 rok.
Ja nie pobierałam do tej pory zasiłku rodzinnego i wychowawczego (dochody), ale gdyby brać pod uwagę dochody za 2003, to nawet mimo orzeczenia o niepełnosprawności, oba te zasiłki by mi przysługiwały.
Czytam Ustawę i tam w art. 3 pkt 2) jest napisane
Cytuj
dochodzie rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Cały czas jednak mam nadzieję, że od 01.05.04 będą brane dochody za 2003 r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 13, 2004, 11:28:06 pm
http://sonia.low.pl/sonia/prawo/zasilki_IV_V_2004.htm
http://sonia.low.pl/sonia/prawo/por_swiadczen_rodz_bardom.htm
Art. 47. 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2002.

Art. 61. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym 2002 do dochodu rodziny wlicza się otrzymywaną rentę socjalną, przyznaną na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
Pełny tekst ma Bardom z Rzeczpoispolitej, oraz na
VADEMECUM RZECZPOSPOLITEJ. Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne Teraz i od 1 maja 2004 r. (http://www.dzieci.org.pl/cgi/forum/ikonboard.cgi?s=2026547124b7813396887c40d8be0b55;act=ST;f=10;t=235) z sdsi
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Luty 14, 2004, 12:04:31 pm
Dzięki soniu :D

Art. 47 Ustawy mówi wszystko. Ale w Vademecum wyczytałam jeszcze:
Cytuj
Prawo do świadczeń rodzinnych na okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w 2002 r. Jeżeli jednak w stosunku do 2002 r. sytuacja rodziny ulegnie pogorszeniu w związku z utratą dochodu przez członka rodziny, dochód z 2002 r. pomniejsza się o dochód utracony

Ostatnio finansowo niezbyt nam się powodzi i tak sobie "kombinuję" :roll: . W zakładzie pracy niestety nie uzyskam informacji i tak sie miotam. Poza tym na dzień 31.03.04 będzie zatrudnionych mniej niż 5 osób, więc zasiłki będzie wypłacała gmina.
Na razie nastawiam się na nie, poczekam jak już będzie wiadomo dokładnie kto i gdzie będzie wypłacał zasiłki, informacja u źródła chyba będzie najbardziej wiarygodna  :| .
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 14, 2004, 12:07:55 pm
Przepraszam, nie wkleiłam źródła, aale to było z naszej Darowej strony,
teraz niestety już w archiwum Rzeczpospolitej,
jest tak jak podała Sonia

a ja mam prośbę i propozycje
ja nie biorę tych zasiłków ( oprócz zas. pielęgn.)
więc nie zawsze jestem w temacie
proszę osoby które będa starały  się o takie zasiłki
żeby dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i tym co udało im sie załatwic
wszystkim nam będzie łatwiej
nie wiem czy w tym wątku, czzy założymy nowy?
Tytuł: Świadczenia rodzinne- aktualności ?
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 17, 2004, 11:09:19 am
Od 1 maja gmina będzie odpowiedzialna za wypłatę zasiłków rodzinnych

 
Magdalena Kula 16-02-2004, ostatnia aktualizacja 16-02-2004 20:48

Od maja to miasto będzie odpowiedzialne za wypłatę świadczeń rodzinnych dla kilkunastu tysięcy krakowian. Szykuje się wielkie zamieszanie - na razie nie wiadomo nawet, gdzie będziemy składać wnioski o zasiłek

"Uwaga! Zakład nie jest uprawniony do wypłacania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ani do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Od 1 maja 2004 r. Zakład nie ma również prawa do wypłacania zasiłków rodzinnych osobom pozostającym w stosunku pracy" - takie pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymała nasza czytelniczka.

- Jestem na urlopie wychowawczym. I chcę nadal dostawać zasiłek. Gdzie mam jednak złożyć nowy wniosek? Zadzwoniłam do urzędu miasta, ale tam nikt nic nie wie - martwi się. ZUS zalecił jedynie, by zwrócić się do "właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu gminy". - Czeski film. Już sobie wyobrażam te kolejki, gdy w końcu urzędnicy zabiorą się za tę sprawę - mówi.

Powodem zamieszania jest ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku. Zgodnie z jej zapisami to gmina od maja ma przejąć obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych od ZUS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Grodzkiego Urzędu Pracy. W Krakowie problem dotyczy przynajmniej 17 tysięcy osób!

- To rzeczywiście ogromna i skomplikowana operacja. Miasto przejmie około 7 tys. świadczeniobiorców ZUS, 6 tys. z urzędu pracy i około 2 tys. z MOPS. Do tego dojdą osoby, które od maja zyskają prawo do pobierania świadczeń - przyznaje Małgorzata Smolak z biura prasowego magistratu.

Wszyscy będą musieli złożyć nowe wnioski w urzędzie miasta. "Prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone za okres od miesiąca, w którym zostanie złożony w urzędzie wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami" - przestrzega na piśmie ZUS.

Już teraz możemy się spodziewać gigantycznego zamieszania. Wciąż nie wiadomo, gdzie będziemy składać wnioski o zasiłki, a ministerstwo nawet nie przygotowało ich wzorów.

W ubiegłym tygodniu władze Krakowa powołały ośmioosobowy zespół zadaniowy ds. opracowania koncepcji funkcjonowania wypłat świadczeń rodzinnych. Jak zapowiada Magdalena Smolak, za kilka dni zapadną pierwsze ustalenia. Już teraz można przypuszczać, że zamieszania nie da się uniknąć.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,1917094.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 17, 2004, 01:22:32 pm
Dobry sposób na przetrzymanie kasy!!!!!

Nie ma druków, nie ma wytycznych z Ministerstwa, z pewnością też nie ma zabezpieczneia w budżecie Gmin.

Widać dzieci i my nie musimy tarcić czasu na liczenie alimentów z FA, zasiłków itp. Czy musi być uchwalona eutanazja? -myślę, że nie.
To samowykańczanie społeczeństwa.
Bodaj byś w Polsce żył, oglądał reklamy, TV i nie upominał się o swoje. To wspaniałe poszanowanie godności Człowieka i Osób Niepełnosprawnych.
Gdzie są nasi rzekomi obrońcy Praw? Na co nas będzie stać gdy wejdziemy do UE (takie wejście sporo kosztuje).
Podobnie jest z prawem edukacyjnym : są przepisy nie ma funduszy. Niech żyje nasze PRAWO i RZĄD (wstyd mi być Polką)


 :oops:
Tytuł: Szacowanie wydatków rodzinnych w gminie
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 17, 2004, 06:10:40 pm
W związku z licznymi pytaniami ze strony samorządów dotyczącymi sposobów oszacowania liczby potencjalnych beneficjentów ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) i potrzebą udzielania stosownych danych przez oddziały i inspektoraty ZUS publikujemy:

tabelaz informacją o podmiotach wypłacających świadczenia rodzinne w okresie przejściowym (od 1.05.2004 r. do 31.08.2006 r.)


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE (KTO KOMU PRZYZNAJE ŚWIADCZENIE)
 (pobierz plik )


- tabelę zawierającą informacje o źródłach danych potrzebnych do oszacowania liczby beneficjentów poszczególnych świadczeń.

Lp.
 RODZAJ ŚWIADCZENIA RODZINNEGO
 ŹRÓDŁO INFORMACJI
 RODZAJ INFORMACJI
 
1.
 Świadczenie pielęgnacyjne
 OPS
 liczba zasiłków stałych
 
2.
 Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
 ZUS
 liczba zasiłków wychowawczych
 
3.
 Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
 OPS
 liczba gwarantowanych zasiłków okresowych
 
4.
 Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 ZUS (FA)
 liczba świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego
 
5.
 Razem 1-4
         -
 
6.
 Zasiłek pielęgnacyjny
 ZUS
 liczba zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych na członków rodzin pracowników pracujących u pracodawcy zatrudniającego do 4 pracowników
 
PUP
 liczba zasiłków pielęgnacyjnych
 
OPS
 liczba zasiłków pielęgnacyjnych
 
7.
 Zasiłek rodzinny
 x
 świadczeniobiorcy z poz. 1-4
 
ZUS
 liczba zasiłków rodzinnych wypłacanych na członków rodzin pracowników pracujących u pracodawcy zatrudniającego do 4 pracowników
 
PUP
 liczba zasiłków rodzinnych
 
OPS
 liczba zasiłków rodzinnych
 
Nowe dodatki do zasiłku rodzinnego:
 
8.
 z tytułu urodzenia dziecka
 OPS
 liczba jednorazowych zasiłków macierzyńskich
 
9.
 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 OPS
 liczba zasiłków stałych wypłacanych z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat
 
10.
 z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego
 dane własne
 na podstawie zasiłków rodzinnych wypłaconych w maju
 
11.
 z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
 dane własne
 na podstawie zasiłków rodzinnych wypłaconych w maju
 
Wyjaśnienie skrótów:
OPS - ośrodek pomocy społecznej właściwy dla danej gminy
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych właściwy dla danej gminy
FA - fundusz alimentacyjnyPUP - powiatowy urząd pracy właściwy dla danej gminy
PUP - powiatowy urząd pracy właściwy dla danej gminy-  kopię pisma wystosowanego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aleksandry Wiktorow (w sprawie współpracy jednostek ZUS z jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za realizację świadczeń rodzinnych)

więcej:

http://www.mgpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3381
Tytuł: ups
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Luty 17, 2004, 06:13:18 pm
Ja też dostałam takie pisemko  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 19, 2004, 11:56:53 pm
Zobaczcie co nas czeka naprawdę po 1 Maja 2004r.
Wczytajcie się proszę w tekst w linku nadesłanym przez Ulkę.
Ulka dziekuję, dreszcze przechodzą gdy analizuję to:

wygląda na to, że rodzic teraz powinien dobrze kalkulować jaki zasiłek bardziej opłaca mu się brać, bo jest tak, że jak weźmiesz jeden to drugi ci nie przysługuje!!!! jest na to mądry???

Temat: Świadczenia rodzinne
wysłane przez Kuba dnia 2004-02-18 11:18:05

Cytuj
Czy wiecie, że w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. przygotowano niezły pasztet dla jedynych żywicieli?
Otóż w art. 12 pkt. 6 mówi się: w przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do dodatku, o którym mowa w art. 11, przysługuje prawo do jednego dodatku wybranego przez osobę, o której mowa w ust. 1 lub 2.

Chodzi tutaj o obecny okresowy zasiłek gwarantowany z pomocy społecznej dla jedynego żywiciela rodziny, która wyczerpała prawo do zasiłku dla bezrobotnych i nie ma możliwości podjęcia pracy oraz o obecne alimenty na dziecko. W nowej ustawie o świadczeniach rodzinnych świadczenia te noszą nazwy: dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Podobno zmiany miały być na wyłącznie na korzyść?


wysłane przez Rafik dnia 2004-02-18 21:15:28

Cytuj
Klient wybiera sam świadczenie jeżeli ma uprawnienia do dzisiejszego gwarantowanego okresowego.
Jeżeli ma jedno dziecko to wybierze z art.11 u.oś.r.
jeżeli ma 3 albo więce to wybierze z art.12 dostając dodatek na każde dziecko nie więce jednak niż ...


Cytuj
Ale o to chodzi Andrzeju, że wtej chwili osoby te pobierają gwarantowany zasiłek okresowy i alimenty z FA na dzieci. Od maja dostaną jedno lub drugie.
I znowu osoby samotnie wychowujące dzieci zostaną pozbawione pewnych świadczen.
I min. Hausner zaoszczędzi trochę milionów, tylko jakim kosztem


Cytuj
Świadczeń rodzinnych nie dostaną również osoby będące rodziną zastępczą.

Również dodatek do zasiłku rodzinnego który zastąpi alimenty z FA będzie przysługiwał jedynie rodzicowi, który jest po rozwodzie lub ma orzeczoną separację.

a co z tymi osobami które nie mogą się rozwieść a samotnie wychowują dzieci


Cytuj
ale nie dostaną też osoby,które samotnie wychowują studiujące dzieci.Np. dziecko ma lat 22 i otrzymuje alimenty z FA. Na dzień dzisiejszy z powodu wieku nie kwakifikuje się do zasiłku rodzinnego a tym samym mamusia nie może dostać dodatku do zasiłku z tyt. samotnego wych. dziecka...


poczytajcie i skonfrontujcie z zapisem prawnym ustawy
http://www.ops.pl/forum.php?cmd=show&id=1820
Tytuł: Kto wypłaci świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 02, 2004, 05:42:13 pm
Od 1 maja 2004 r. zmienia się system wspomagania rodziny

Kto i na jakich zasadach wypłaci świadczenia rodzinne

Kto wypłaca świadczenia rodzinne

Od 1 maja 2004 r. zmienia się system świadczeń rodzinnych - zasiłki rodzinne będą wypłacane na nowych zasadach. Dołączone do nich zostały także różne dodatki. Opisaliśmy je tydzień temu. Dzisiaj przedstawiamy zmienione reguły wypłaty świadczeń opiekuńczych.

Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255) świadczenia rodzinne zastąpią od 1 maja 2004 r. istniejące zasiłki rodzinne, zasiłki wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Zgodnie z ustawą świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się, aby częściowo pokryć wydatki wynikające z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jest on wypłacany niezależnie od dochodu rodziny i niezależnie od uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 roku życia,

2) osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

3) osobie, która ukończyła 75 lat życia.

Od 1 maja 2004 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 142,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, chyba że przebywa poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie powyżej 14 dni w miesiącu. Nie przysługuje też osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 420 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty,

3) dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Należy podkreślić, że:

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz świadczenie pielęgnacyjne
przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku lub świadczenia przysługującego za każdy dzień. Należną kwotę dodatku lub świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Gdzie i jak składać wnioski

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek: małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wnioski trzeba będzie składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub, w wymienionych wyżej przypadkach, w miejscu pracy, służby lub w organie rentowym - na specjalnych drukach, których wzór określi rozporządzenie do ustawy.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

dzieci pozostających na utrzymaniu osoby wymienionej wyżej, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.
Do wniosku należy dołączyć:

1) Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości należnego podatku.

2) Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów

3) Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

4) Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno- -opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

Jakie są zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Ustala się je na okres zasiłkowy, z wyjątkiem: dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeżeli organ odmówił przyznania świadczeń rodzinnych lub ustalenia ich wysokości, a było to następstwem jego błędu, to wypłata świadczeń może nastąpić za 3 lata wstecz, licząc od dnia zawiadomienia o popełnieniu błędu lub od dnia wydania decyzji prostującej błąd z urzędu.

W razie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym wypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, jednak nie dłuższy niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Co, w razie zmian

Co robić, gdy zmieni się liczba członków rodziny lub zajdą inne zmiany, które mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych? Osoba uprawniona powinna niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający te świadczenia.

Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe muszą udzielić, na żądanie właściwego organu, wyjaśnień oraz informacji w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Jeżeli osoba uprawniona odmówiła udzielenia wyjaśnień o okolicznościach wpływających na prawo do świadczeń lub nie udzieliła ich w wyznaczonym terminie, to ich wypłatę wstrzymuje się. Gdy osoba uprawniona udzieliła niezbędnych wyjaśnień, to świadczenia rodzinne wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, to prawo do nich wygasa.

Świadczenia rodzinne wypłaca się najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca. W razie złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 5 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka może być wypłacony do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych są wolne od opłat.

Kiedy trzeba zwrócić nienależnie pobrane świadczenia

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, musi je zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami. Należności z tego tytułu przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone prawomocną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Gdy zmienia się podmiot realizujący świadczenia rodzinne

Jeśli zmienia się podmiot realizujący świadczenia rodzinne, to on musi poinformować o tym tego, kto je otrzymuje. Obowiązek ten dotyczy też wypłacających zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne lub wychowawcze do 30 kwietnia 2004 r.

Oznacza to, że pracodawca wypłacający do 30 kwietnia 2004 r. zasiłki rodzinne i wychowawcze swoim pracownikom powinien ich poinformować, że od 1 maja 2004 r. w razie ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka podmiotem właściwym do złożenia wniosku o zasiłek wraz z dodatkami nie jest pracodawca, ale urząd miasta lub gminy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Gdy natomiast zmiana podmiotu realizującego świadczenia rodzinne wynika ze zmiany w sytuacji osoby otrzymującej je, w szczególności gdy wiąże się ze zmianą miejsca zatrudnienia lub przejściem na emeryturę, rentę, uposażenie rodzinne lub rentę rodzinną, to wypłatę tych świadczeń przejmuje urząd miasta lub gminy właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Wówczas ma on obowiązek niezwłocznie przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego urzędu miasta lub gminy posiadaną dokumentację dotyczącą osoby otrzymującej świadczenia rodzinne.

Pracodawca lub inny podmiot wypłacający świadczenia rodzinne powinien pozostawić w swoich aktach poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kopie przekazanych dokumentów.

Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych przez pracodawców, a także przez jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę-zlecenie, zalicza się na poczet należnych składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem świadczeń, których wypłata została uznana w drodze decyzji za bezpodstawną.

Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych

Osoba, której świadczenia rodzinne wypłaca pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub jednostka, która zawarła umowę agencyjną lub umowę-zlecenie, może wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie prawa do tych świadczeń i o wydanie decyzji. Z wnioskiem takim do ZUS może też wystąpić pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub kierownik jednostki, która zawarła z wnioskodawcą umowę agencyjną lub umowę-zlecenie.

ZUS ma prawo skontrolować pracodawców, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz jednostki, które zawarły umowy agencyjne lub umowy-zlecenia, czy prawidłowo postępują w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę-zlecenie, są obowiązani do:

1) prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat świadczeń rodzinnych,

2) występowania do oddziału ZUS o ustalenie uprawnień w przypadkach wątpliwych,

3) okazywania lub przedstawiania do wglądu wszystkich dokumentów dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych organom kontrolnym ZUS oraz innym organom uprawnionym do kontroli oraz udzielania w tych sprawach niezbędnych wyjaśnień i informacji,

4) podejmowania lub wstrzymywania wypłaty na polecenie ZUS.

Właściwe organy miasta i gminy, ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organy emerytalne lub rentowe realizujące świadczenia rodzinne muszą prowadzić dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie ich przyznawania i wypłacania." - KRYSTYNA TYMOREK, Radca prawny w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Kto wypłaca świadczenia rodzinne

Na mocy ustawy do wypłaty świadczeń rodzinnych zostały powołane następujące organy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych.

W pełni przejmą oni przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych dopiero od 1 września 2006 r. Jednak od 1 maja 2004 r. zaczną wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami następującym uprawnionym:


osobom bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

osobom, którym do 30 kwietnia 2003 r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej,

osobom ubiegającym się o dodatki z tytułu:
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

* samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

* samotnego wychowywania dziecka

* osobom ubiegającym się o świadczenie pielęgnacyjne


osobom zatrudnionym lub wykonującym pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego 31 marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,

osobom, którym są wypłacane za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

posłom i senatorom,

osobom, którym po dniu wejścia w życie ustawy ustalone zostało prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposażenia rodzinnego.
W okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r., płatnikami zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłków pielęgnacyjnych będą:


pracodawcy zatrudniający 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracowników - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej,

właściwe jednostki organizacyjne podległe ministrowi obrony narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, szefowi Agencji Wywiadu, szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministrowi sprawiedliwości - żołnierzom lub funkcjonariuszom tych służb,

prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

osobom ubezpieczonym, innym niż wymienione wyżej, prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym oraz osobom duchownym

osobom, którym wypłacał emeryturę, rentę, rentę socjalną albo rentę rodziną do dnia wejścia w życie ustawy

rolnicze spółdzielnie produkcyjne - również swoim członkom, jeżeli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom,

jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę-zlecenie, jeżeli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom,

właściwe organy emerytalne lub rentowe osobom, którym wypłacały emerytury, renty, renty rodzinne lub uposażenia rodzinne, do dnia wejścia w życie ustawy.
Natomiast od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. świadczenia rodzinne będą przyznawane i wypłacane jedynie przez:

* pracodawców zatrudniających 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników - swoim pracownikom oraz zleceniobiorcom - na zasadach obowiązujących do 31 sierpnia 2005 r. pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników, oraz

* organy właściwe, czyli właściwe miejscowo urzędy miasta i gminy.

Od 1 maja 2004 r. zmienia się system wspomagania rodziny. Kto i na jakich zasadach wypłaci świadczenia rodzinne (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_c_040302/firma_c_a_7.html) - Rzeczpospolita 02.03.04 Nr 32
Tytuł: Świadczenia rodzinne w gminach
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 06, 2004, 12:12:30 pm
Znane są już zasady postępowania po 1 maja tego roku w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych, dodatków do nich oraz świadczeń opiekuńczych. To ważna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych, ale także gminnych urzędników, bombardowanych od początku roku nieustannymi pytaniami o warunki i tryb przyznawania tych świadczeń.


Minister Jerzy Hausner podpisał 5 marca 2004 r. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (opublikujemy je w poniedziałkowym wydaniu "Rz"). Zawiera ono liczne wzory wniosków i zaświadczeń, które muszą złożyć uprawnieni oraz ich płatnicy. Ich brak był jedną z głównych przyczyn zamieszania panującego w świadczeniach rodzinnych od początku bieżącego roku.

Nowy płatnik - samorząd

Wchodząca w życie 1 maja ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza zupełnie nowy system wsparcia niezamożnych rodzin, wychowujących uczące się dzieci, w tym niepełnosprawne. Zabraknie w nim zasiłków wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostaną zlikwidowane.

Na nowy system składają się zasiłki rodzinne, siedem dodatków do nich oraz świadczenia opiekuńcze. Docelowo od 1 września 2006 r. mają je wypłacać gminy. Natomiast do tego czasu obowiązek ten przejmują one etapami. W pierwszym, trwającym od 1 maja 2004 r. do końca sierpnia 2005 r., gminy przyznają wskazane świadczenia bardzo licznemu gronu osób (patrz ramka), natomiast w drugim - od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. - niemal wszystkim zainteresowanym, oprócz pracujących w firmach zatrudniających 31 lipca 2005 r. przynajmniej 20 pracowników.

Wójt rozkłada ręce

A bałagan rozpoczął się w lutym tego roku, kiedy to oddziały ZUS wysłały do obecnych świadczeniobiorców informacje, że od maja wypłatę świadczeń rodzinnych przejmują gminy. I do nich właśnie poleciły zgłaszać się po wszelkie wyjaśnienia. Nastąpiły niekończące się wędrówki, niemilknące telefony oraz kolejki rozgoryczonych klientów. Każdy chciał się zabezpieczyć, aby być przygotowanym na zmiany. Pytano więc, jakie druki i gdzie składać, gdzie je zdobyć, na co można liczyć. Tymczasem urzędnikom samorządowym nie pozostało nic innego jak rozkładanie rąk. O tym, że będą zajmować się wypłatą świadczeń, dowiedzieli się w połowie stycznia 2004 r. Tak na dobrą sprawę nie mieli jeszcze dostatecznej wiedzy merytorycznej na ten temat. Szkolenia samorządowców do przejęcia nowych obowiązków, organizowane przez resort pracy, ruszyły od początku lutego. A jak np. odpowiadać na pytania dotyczące druków, jeśli ich wówczas jeszcze nie było?

Prościej, gdy są druki

Podpisane wczoraj rozporządzenie było brakującym elementem układanki. Wyjaśnia ono, jakie wnioski musi złożyć zainteresowany, by dostać zasiłek rodzinny, dodatki oraz świadczenie czy zasiłek pielęgnacyjny po 30 kwietnia tego roku. Precyzuje także, jakimi zaświadczeniami udokumentować dochody rodziny dla tych potrzeb. Znajduje się w nim zatem wiele wzorów druków, w tym: zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodzie osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, oświadczenia o dochodach rodziny, w tym osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wzory innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie, wraz z ustawą o świadczeniach rodzinnych, jest zatem kopalnią wiedzy dla gminnych urzędników i zainteresowanych. -

Od 1 maja do 31 sierpnia 2005 r. gminy ustalają i wypłacają świadczenia rodzinne:
- bezrobotnym oraz pobierającym zasiłki lub świadczenia przedemerytalne,

- byłym podopiecznym ośrodków pomocy społecznej,

- uprawnionym do dodatków z tytułu: opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka oraz do świadczenia pielęgnacyjnego,

- zatrudnionym i zleceniobiorcom zakładów angażujących 31 marca 2004 r. do 4 pracowników,

- osobom, które przejdą na emeryturę lub rentę po 30 kwietnia br.,

- osobom, którzy zmienią pracodawcę po 30 kwietnia br.,

- otrzymującym zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa po ustaniu zatrudnienia,

- posłom i senatorom.

Obok nich płatnikami

pozostaną:

- pracodawcy mający 31 marca br. przynajmniej 5 pracowników,

- ZUS dla prowadzących pozarolniczą działalność oraz dla tych, którzy teraz otrzymują i nadal będą otrzymywać emeryturę, rentę, rentę socjalną lub rodzinną,

- KRUS dla rolników oraz innych osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 
EKSPERCI W REDAKCJI I PR I
Wszystkich zainteresowanych, gminy i innych płatników zapraszamy już od poniedziałku do dzwonienia do redakcji. Ruszamy z tygodniowym cyklem dyżurów na temat świadczeń rodzinnych przyznawanych od 1 maja tego roku. Wszelkie wątpliwości będą codziennie wyjaśniać eksperci z Departamentu Świadczeń Rodzinnych z resortu pracy. Terminy dyżurów:


- poniedziałek, 8 marca, w godz. 8:30 - 9:30 pod warszawskim numerem 645-22-96 (zorganizowany razem z radiową Jedynką),

- od wtorku, 9 marca, do piątku, 12 marca, w godz. 10 - 12 pod warszawskim numerem 625-61-37.

Relację z tych dyżurów opublikujemy na żółtych stronach "Rz".

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040306/prawo/prawo_a_1.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 06, 2004, 12:51:24 pm
Mogli jeszcze podać szczegółowy załącznik do rozporządzenia.
Ciekawe czemu podpisano Rozporzędzenie bez tak istotnych załączników w postaci obowiązujących wzorów?

Ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255) (http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/Main/WDU20032282255?OpenDocument)

w pdf w formacie pdf (http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/73c284f3041ba8a0c1256e14004c21f6/$FILE/D20032255.pdf)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 06, 2004, 06:32:13 pm
Nóż się w kieszeni otwiera,jak się to czyta
oni sami sobie wynajduję pracę
przecież ktoś to do tej pory robił,
mamy info. z 17 lutego

Cytuj
W ubiegłym tygodniu władze Krakowa powołały ośmioosobowy zespół zadaniowy ds. opracowania koncepcji funkcjonowania wypłat świadczeń rodzinnych. Jak zapowiada Magdalena Smolak, za kilka dni zapadną pierwsze ustalenia. Już teraz można przypuszczać, że zamieszania nie da się uniknąć.


zespół zadaniowy, i juz musieli zatrudnic do tego nowych?
a co robią ci co do tej pory zajmowali się zasiłkami?
najlepiej zatrudnić rzeszę następnych osób, i niech
" opracowywują koncepcję'
diabli mnie bioraa jak to czytam
kiedy ludzie zdążą pozałatwiać te świstki
kiedy u nas zacznie obowiążywac praco do poświadczania własnoręcznym podpisem informacji,
powinno wystarczyć oświadczenie zainteresowanego i podpis
a jak ktoś oszuka i urząd sprawdzi to wtedy wysokie kary tak jak przy podatkach
ale my lubimy te sterty makulatury
dzięki temu tylu urzędasów ma nieźle płatną pracę
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 06, 2004, 07:16:27 pm
To celowa gra na zwłokę- wkurzać społeczeństwo, wprowadzać mętlik. Zanim się zgrają, zorganizują- kasa nie będzie wypłacona przecież (także w imię prawa!!!!)
A jakie dodatkowe zatrudnienie w skali ogólnopolskiej - na taką biurokrację!!!!
POŻYTEK PUBLICZNY Z NASZYCH PODATKÓW
Tytuł: Czy gminom starczy na świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 08, 2004, 10:22:59 am
Czy gminom starczy na świadczenia rodzinne - Rezczpospolita 08.03.04 Nr 57, Rozmowa z Aliną Wiśniewską, dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

"Wypłatę całości zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń opiekuńczych gminy przejmą dopiero 1 września 2006 r. Jednak już 1 maja 2004 r. staną się płatnikami dla większości uprawnionych. Dlaczego właśnie one? Czy zdążą na czas przygotować się (choćby organizacyjnie) do nowych zadań?

ALINA WIŚNIEWSKA: Ruszająca 1 maja reforma świadczeń rodzinnych ma na celu lepsze ich adresowanie, tak by trafiały do rodzin rzeczywiście potrzebujących pomocy. Nie sprzyja temu obecny, rozproszony system. Rozproszenie dotyczy zarówno regulacji prawnych (obecnie świadczenia na rzecz rodziny przewiduje kilka ustaw), jak i sposobu organizacji wypłat, czym teraz zajmuje się kilkanaście różnych podmiotów, nie licząc tysięcy pracodawców. Ujednolicenie rozwiązań oraz przeniesienie realizacji świadczeń do samorządów gmin pozwoli sprawnie zarządzać tym systemem. Nie bez znaczenia jest także fakt, że sprawy związane z ubieganiem się o świadczenia uprawnione rodziny (a tych w skali kraju jest około 3,5 mln) będą mogły załatwić w miejscu zamieszkania. Jestem przekonana, że w przyszłości, gdy system świadczeń rodzinnych zostanie całkowicie wdrożony przez gminy, gdy skończą się niewygody związane z wczesną fazą jego organizacji, bliższy kontakt mieszkańców z samorządami lokalnymi okaże się korzystny dla obu stron.

Mimo to wizja nowych obowiązków przeraża wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Boją się kolejek, niekończących się wędrówek zdezorientowanych ludzi, nastawionych roszczeniowo, oraz niedoinwestowania finansowego z budżetu państwa. Czy są fałszywymi prorokami?

Oczywiście, rozumiem te obawy. Od 1 maja 2004 r. gminy będą bowiem realizować nowe, niemałe zadanie. Mając to na uwadze, ustawodawca przewidział etapowe przejmowanie tych obowiązków. Trudny będzie zwłaszcza pierwszy etap, od 1 maja, i nie tylko dlatego, że od tego dnia gminy zaczną realizować część świadczeń rodzinnych, lecz przede wszystkim dlatego, że są to nowe zadania, wymagające odpowiedniej organizacji. Wyzwaniem dla gmin okazało się zorganizowanie stanowisk pracy, które umożliwiłyby sprawną realizację świadczeń. Dlatego postanowiono umożliwić im włączenie w to także ośrodków pomocy społecznej, jednak w taki sposób, aby nie odbyło się to ze szkodą dla samej pomocy społecznej. Taką zmianę ustawy przyjął już Senat (teraz czeka na akceptację Sejmu). Ponadto od początku lutego pracownicy Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przy bardzo aktywnej pomocy wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, spotykają się z przedstawicielami wszystkich gmin, przybliżając i wyjaśniając nowe rozwiązania. Pilnie notujemy też zgłaszane problemy i w miarę możliwości staramy się natychmiast na nie reagować. Taka współpraca z samorządami przyniosła już wiele pozytywnych efektów, także dotyczących sprawnego finansowania świadczeń.


I największy chyba problem, spędzający sen z powiek gminnym urzędnikom - pieniądze. Czy gminy dostaną wystarczające środki na ten cel?

Mogę powiedzieć, że obawy dotyczące strony finansowej są w znacznej mierze przesadzone. W budżecie przewidziano dostateczne środki na wypłatę świadczeń, łącznie z zapewnieniem finansowania kosztów obsługi. Ponieważ jednak to zadanie nowe, w wielu gminach trudno trafnie oszacować już teraz liczbę przyszłych świadczeniobiorców. Nie można więc wykluczyć pewnych perturbacji w pierwszym okresie. Konieczne będzie elastyczne reagowanie na potrzeby gmin, do czego przygotowujemy się zarówno my, jak i urzędy wojewódzkie.

Wielką obawą gmin jest to, że praktycznie nie są w stanie ustalić grona potencjalnych świadczeniobiorców. Brak bowiem oficjalnych statystyk. Gdy zwracają się do ZUS, ten odpowiada, że nie dysponuje danymi w podziale na gminy.

To prawda. Wiele gmin skarży się, że nie może uzyskać odpowiednich danych z ZUS. Są jednak i takie, których współpraca z ZUS przebiega prawidłowo i już uzyskały interesujące je dane. Dochodzę do wniosku, że dużo tu zależy od dobrej woli i chęci współpracy pracowników oddziałów ZUS. Minister Hausner zwrócił się do prezesa ZUS o dołożenie starań i pomoc w ustaleniu liczby dotychczasowych świadczeniobiorców w podziale na gminy. Pomocne tu mogą być przecież adresy osób, do których ZUS wysłał informacje, że od maja świadczenia wypłaci im gmina. Podkreślam, że współpraca z innymi płatnikami (np. urzędami pracy) przebiega bez komplikacji.

1 maja część dotychczasowych uprawnionych straci prawo do świadczeń rodzinnych. O jakie grupy tu chodzi?

To, że tego dnia przestaną istnieć niektóre ze świadczeń, nie oznacza, że rodziny nie otrzymają pomocy. Zmieni się jedynie jej forma. W ramach pomocy społecznej likwiduje się np. zasiłek stały oraz gwarantowany zasiłek okresowy. Obydwa znajdą się jednak w systemie świadczeń rodzinnych na bardzo podobnych warunkach, lecz przy wyższym progu dochodowym - jako świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Podobnie rzecz się ma z zasiłkiem wychowawczym, który po 1 maja odnajdziemy jako dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego. Największe kontrowersje wywołuje likwidacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W pewnym sensie zastąpi je dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 170 zł lub 250 - na dziecko niepełnosprawne. Stracą więc te rodziny, które pobierały wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Szacuje się, że chodzi tu o około 25 proc. pobierających te świadczenia. Z drugiej strony zyska ponad 30 proc. otrzymujących z tego funduszu poniżej 150 zł na dziecko. Ze świadczeń rodzinnych nie skorzystają też rodziny zastępcze, które otrzymują w zamian inne wsparcie.

Niezamożne rodziny już teraz chcą mieć pewność, że po 30 kwietnia dostaną zasiłek czy dodatek. Pragną więc jak najszybciej złożyć o nie wnioski. Tych jednak nigdzie nie można zdobyć...

Rzeczywiście, aby otrzymać świadczenia rodzinne od 1 maja, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami u właściwego płatnika (np. w gminie). Wzorów wniosków i zaświadczeń dotychczas nie było, gdyż zawierające je rozporządzenie minister Hausner podpisał w ostatni piątek, 5 marca. Niedługo zostanie opublikowane. Nie ma jednak potrzeby składania wniosków wcześniej niż w drugiej połowie kwietnia. Decyzja o przyznaniu świadczeń i tak nie może zapaść wcześniej niż po 1 maja." Notowała Renata Majewska

VADEMECUM "RZECZPOSPOLITEJ"  

Dziś załączamy do papierowego wydania "Rz" Vademecum na temat świadczeń rodzinnych przyznawanych od 1 maja 2004 r. (wersja elektroniczna będzie udostępniona w środę w płatnej części Serwisu Prawnego).

Są w nim m.in. wyjaśnienia: kiedy, komu i na jakich zasadach świadczenia przysługują; treść rozporządzenia z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, oraz przewodnik, jak wypełniać wnioski i zaświadczenia, przedstawiony na konkretnych przykładach, z wypełnionymi wzorami.
Dziś rusza także zorganizowane przez redakcję POGOTOWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, w ramach którego wszelkie wątpliwości na ten temat wyjaśnią codziennie eksperci z Ministerstwa Pracy. Terminy dyżurów:


poniedziałek, 8 marca - w godz. 8.30 - 9.30 pod warszawskim numerem: 645-22-96 (zorganizowany razem z radiową Jedynką),

od wtorku 9 marca do piątku 12 marca - w godz. 10 - 12 pod warszawskim numerem: 625-61-37.
Relację z tych dyżurów opublikujemy na żółtych stronach "Rz".

Zasiłki rodzinne, dodatki i świadczenia pielęgnacyjne po nowemu

* Na co może liczyć niezamożna rodzina?
* Gdzie się starać o świadczenia: w gminie, ZUS czy u pracodawcy
* Wyjaśnienia ekspertów
* Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (jeszcze nie zostało opublikowane w Dz.U.) z wzorami wniosków i zaświadczeń.

Omówienie zmian obowiązujących od 1 maja znajdą Państwo w gazecie papierowej z 8 marca.

Elektroniczna wersja tego poradnika od środy będzie dostępna w płatnej części Serwisu Prawnego

Czy gminom starczy na świadczenia rodzinne (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040308/prawo/prawo_a_9.html) - Rezczpospolita 08.03.04 Nr 57, Rozmowa z Aliną Wiśniewską, dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej


czekamy więc na DZIENNIK USTAW Nr 35 z 5 marca
Ustawa (poz. 305) z 29 stycznia o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych; wejdzie w życie 1 maja.
Tytuł: Pogotowie Świadczeń Rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 09, 2004, 10:21:28 am
Ruszamy z cyklem dyżurów na temat zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń opiekuńczych przyznawanych od 1 maja br. Przez cały tydzień wątpliwości czytelników będą wyjaśniać eksperci z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w resorcie pracy. Wczoraj na antenie radiowej Jedynki odpowiedzi udzielali GRAŻYNA MLONKA i OLGIERD PODGÓRSKI. Oto relacja z dyżuru:

Córka jest rozwiedziona. Do końca kwietnia br. otrzymuje jeszcze świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na dwójkę dzieci. Półtora roku temu odebrano jej zasiłek rodzinny, gdyż jej dochody przekroczyły 612 zł na osobę. Czy dostanie go od 1 maja?

Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym, trwającym od 1 maja br. do końca sierpnia 2005 r., bierze się pod uwagę dochody rodziny z 2002 r. Do końca kwietnia br. progi dochodu rodziny wynoszą jeszcze 548 zł i 612 zł dla samotnie wychowujących dzieci lub wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. Natomiast od 1 maja br. są to kwoty 504 zł i 583 zł w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Równocześnie jednak w dochodzie rodziny za 2002 r., ustalanym dla celów świadczeń rodzinnych, nie uwzględnia się już świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (ulegają one likwidacji). A zatem, jeśli obliczony w ten sposób i odpowiednio udokumentowany dochód córki za 2002 r. nie przekroczy wskazanych kryteriów, dostanie ona zasiłek rodziny od 1 maja (po 43 zł na pierwsze i drugie dziecko miesięcznie). Ponadto skoro jest rozwiedziona i nie wychowuje dzieci wspólnie z ojcem, należy się jej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci w wysokości 170 zł miesięcznie lub 250 na dziecko niepełnosprawne.

A co córka powinna zrobić już teraz, aby otrzymać wskazane świadczenia od 1 maja?

Musi złożyć pod koniec kwietnia wniosek o zasiłek rodzinny i dodatek. Jego wzór oraz wzory potrzebnych zaświadczeń zawiera rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (jeszcze nieopublikowane; dalej: rozporządzenie). Pod koniec kwietnia formularze te będzie można zdobyć u swego płatnika, czyli - w tym wypadku - w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim zaświadczenie o dochodach rodziny za 2002 r. z urzędu skarbowego, o które można wystąpić już teraz. Ponadto samotne wychowywanie dzieci córka dokumentuje wyrokiem sądu o rozwodzie. Podkreślamy, że nie trzeba się spieszyć i już teraz składać wniosku, gdyż pierwsze decyzje i tak mogą być wydane dopiero po 1 maja.

Zajmuję się ustalaniem i wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych w firmie mającej ponad 30 pracowników. Nasz pracodawca - skoro 31 marca br. będzie zatrudniał powyżej czterech pracowników - nadal będzie przyznawał świadczenia rodzinne po 30 kwietnia. Nie wiem jednak, jak sprawa wygląda z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego, który zastąpi dotychczasowy zasiłek wychowawczy. Kto będzie go wypłacał po 1 maja?

Pracodawca (wszystko jedno: duży czy mniejszy) po 30 kwietnia nie będzie miał nic wspólnego z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego. Uprawnionym do tego dodatku wszystkie świadczenia rodzinne ustalają i wypłacają urzędy gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się. Mówi o tym art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa). Dodatek ten wynosi 400 zł miesięcznie.

Mam syna, który ukończył już 16 lat, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonej od dzieciństwa. Jaki dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dostanę na niego po 1 maja: 170 zł czy 250 zł miesięcznie?

W grę wchodzi kwota niższa, czyli 170 zł miesięcznie. A to dlatego, że wskazany dodatek na poziomie 250 zł przysługuje tylko na dzieci powyżej 16 lat, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Stanowi o tym art. 12 ust. 4 ustawy.

Sama wychowuję dwójkę dzieci: 15- i 17-letnie. Do końca kwietnia pobieram na nie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W 2002 r. zarabiałam 860 zł miesięcznie. Na co mogę liczyć z systemu świadczeń rodzinnych od 1 maja?

Przede wszystkim słuchaczce przysługują od tej daty zasiłki rodzinne (po 43 zł na dziecko), gdyż dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 504 zł netto. A skoro tak, to może się także starać o dodatki na dzieci z tytułu ich samotnego wychowywania (razem 340 zł). A także, jeżeli dzieci się uczą, o dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz ewentualnie z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek ten służy częściowemu pokryciu kosztów zamieszkania lub dojazdu.

Od początku 2003 r. do końca listopada br. mąż przebywa na urlopie wychowawczym na pierwsze dziecko, pobierając zasiłek wychowawczy. Ustalając do niego prawo, pracodawca nie wziął pod uwagę jego dochodów, lecz moje. Czy analogiczna zasada obowiązuje przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych należnych od 1 maja?

Oczywiście. Wprawdzie od 1 maja zasiłki wychowawcze przestaną istnieć, ale zastąpi je specjalny dodatek - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, w wysokości 400 zł miesięcznie. Aby go jednak otrzymać, trzeba mieć ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. Ten z kolei przysługuje, jeżeli dochód na członka rodziny za 2002 r. nie przekracza 504 zł netto. Tak jak dotychczas, w dochodzie rodziny nie będzie się uwzględniać zarobków męża, które traktuje się jako dochód utracony. Oznacza to w praktyce, że w tej sytuacji do dochodu rodziny przyjmie się jedynie dochody żony za 2002 r.

Niedawno wystąpiliśmy do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach za 2002 r. Jakież było nasze zdziwienie, gdy wykazany w nim dochód był wysoki, bez odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Tymczasem kadrowa twierdzi, że właściwa jest kwota niższa, po potrąceniu tych składek. Co robić? Boimy się, że błąd ten odbierze nam prawo do dodatku z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.

Kadrowa ma rację. Kryteria dochodowe obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych są wyrażone w kategoriach netto. Pojęcie dochodów dla tych celów jasno definiuje art. 3 ustawy. Zgodnie z nim chodzi tu o kwoty po potrąceniu obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek podatkowych. Nic jednak straconego. Słuchaczka ma jeszcze sporo czasu na korektę błędu. Tym bardziej że niedługo będą dostępne prawidłowe druki zaświadczeń (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Miejmy nadzieję, że podczas kolejnej wizyty w urzędzie skarbowym słuchaczka uzyska poprawne zaświadczenie.

Jestem mężatką po raz drugi. Z małżonkiem pozostajemy w faktycznej separacji. Sama opiekuję się naszym dzieckiem, otrzymując świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Czy po 30 kwietnia dostanę dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują tylko do końca kwietnia, kiedy to fundusz ten ulega likwidacji. Zamiast niego wprowadzono dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jednak mają do niego prawo wyłącznie osoby samotne w sensie prawnym, a więc: panna, kawaler, pozostający w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedzeni, wdowa lub wdowiec. Zgodnie jednak z przepisem przejściowym ustawy (art. 6O ust. 2) osoba pozostająca w związku małżeńskim, otrzymująca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego do 30 kwietnia br., może się starać o ten dodatek jeszcze przez rok od wejścia ustawy w życie (czyli do końca kwietnia 2005 r.).

Notowała Renata Majewska

DZIŚ DYŻUR W REDAKCJI
Pogotowie świadczeń rodzinnych

Dziś wszelkie wątpliwości co do przysługujących od 1 maja zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń opiekuńczych wyjaśni OLGIERD PODGÓRSKI, ekspert z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w resorcie pracy. Dzwonić można w godz. 10-12 pod warszawski numer: 625-61-37. Do telefonu zapraszamy więc samych zainteresowanych, gminy, pracodawców i innych płatników.

Przypominamy, że redakcyjne dyżury na ten temat odbywają się przez cały ten tydzień codziennie od 10 do 12. Pytania można także wysyłać faksem 653-00-07

lub e-mailem: renata.majewska@rp.pl
źródło: Pogotowie Świadczeń Rodzinnych (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040309/prawo/prawo_a_4.html) - Notowała Renata Majewska, Rzeczpospolita 09.03.04 Nr 58
Tytuł: Pogotowie świadczeń rodzinnych cz. II
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 10, 2004, 02:03:30 pm
Pogotowie świadczeń rodzinnych
Dziś relacja z kolejnego dyżuru dotyczącego zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń opiekuńczych przyznawanych od 1 maja br. Wczoraj na pytania czytelników odpowiadał OLGIERD PODGÓRSKI z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w MGPiPS.

 
W lipcu 2003 roku urodziło mi się dziecko, wtedy też się rozwiodłam, bez orzekania o winie. Nie otrzymuję alimentów. Nie ubiegałam się o nie od byłego męża, ponieważ syn nie jest jego dzieckiem. Po porodzie miałam problemy zdrowotne. Byłam więc na zwolnieniu lekarskim do końca 2003 roku. W tym roku, niestety, znowu się rozchorowałam i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Chcę pójść na urlop wychowawczy. Dochód za 2002 rok miałam bardzo wysoki, ale obecnie nie mam pracy, a na utrzymaniu ośmiomiesięczne dziecko. Co powinnam zrobić?

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.; dalej: ustawa) przewiduje, że prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. ustala się na podstawie dochodu z 2002 r. Jednakże art. 5 ust. 4 tej ustawy przewiduje, iż w razie utraty dochodu ustala się prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie dochodu z 2002 r. pomniejszonego o utracony dochód. Tym samym do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych czytelniczka powinna dołączyć zaświadczenie o dochodzie z 2002 r. oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone na podstawie bieżących dochodów.

Jestem matką samotnie wychowującą troje dzieci w wieku szkolnym (pełnosprawne). Dochód netto na osobę wynosi 600 zł, więc przekracza 504 zł, uniemożliwiając przyznanie zasiłku rodzinnego, a tym samym innego rodzaju zasiłki, zamiast alimentów wypłacanych do tej pory przez Fundusz Alimentacyjny. Czy istnieją jakieś wyjątki pozwalające na przekroczenie kwoty maksimum na osobę?

W przypadku czytelniczki po 1 maja 2004 r. świadczenia rodzinne będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny uzyskany w 2002 r. nie przekracza kwoty 504 zł na osobę. Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 5 ust. 3 daje, co prawda, uprawnienie do zasiłku rodzinnego, gdy dochód rodziny jest wyższy od dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych o kwotę nie wyższą od najniższego zasiłku rodzinnego i rodzina pobierała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym. Jednakże w tym przypadku dochód rodziny wynosi 2400 zł (4 x 600 zł) i przekracza dochód uprawniający do świadczeń rodzinnych 2016 zł (4 x 504 zł) o kwotę wyższą od najniższego zasiłku rodzinnego (43 zł). Tym samym świadczenia rodzinne nie będą pani przysługiwać.

Mam dziecko z lekkim stopniem niepełnosprawności, 19-letnie, uczące się w klasie maturalnej. Czy będzie mi na nie przysługiwał zasiłek rodzinny?

Jeśli spełnione będzie kryterium dochodowe (nie więcej niż 504 zł na członka rodziny), zasiłek rodzinny będzie przysługiwał na dziecko do czasu ukończenia nauki w szkole, czyli do końca sierpnia tego roku.

Jestem rozwiedziona, mam dwoje dzieci. Jedno, 13-letnie, niepełnosprawne, na które otrzymuję alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, pobieram też zasiłek pielęgnacyjny i podwójnie płacony zasiłek rodzinny jako matka samotnie wychowująca dziecko. Starszy kończy w tym roku studia, otrzymuje pieniądze od swojego ojca. Czy we wniosku o zasiłek rodzinny mam ująć starszego syna?

We wniosku można ująć w składzie rodziny dziecko do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem że pozostaje na utrzymaniu wnioskodawcy. Stan ten ustala się na dzień złożenia wniosku. Jeśli w trakcie okresu zasiłkowego syn przestanie być na utrzymaniu czytelniczki, bo np. ukończy studia i sam zacznie zarabiać, ma ona obowiązek zgłosić to swojemu płatnikowi. Wówczas prawo do świadczenia zostanie ustalone ponownie. Od 1 maja br. nie będzie podwójnie płaconych zasiłków rodzinnych. Na dziecko niepełnosprawne przysługują też dodatki: z tytułu samotnego wychowywania dziecka niespełnosprawnego 250 zł, z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 70 zł, i jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 90 zł.

Mój były mąż jest bezrobotny, alimenty na dzieci otrzymywałam z Funduszu Alimentacyjnego. W związku z jego likwidacją po 1 maja zostaję bez środków do życia. Czy jest jakaś inna droga dochodzenia tych pieniędzy?

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązuje się z tego obowiązku, można domagać się tych świadczeń bezpośrednio od zobowiązanego w drodze postępowania egzekucyjnego. W sytuacji gdy jest to bezskuteczne, istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu o ustalenie alimentów od innych osób w rodzinie matki lub ojca dziecka, np. rodzeństwa, dziadków.

Co należy rozumieć pod pojęciem "świadczenie finansowane z budżetu państwa" z art. 9 ust. 5 ustawy?

Chodzi tu o zasiłki lub świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, np. obecnie takie jednorazowe zasiłki pobierają żołnierze zawodowi. Nie chodzi tu zaś o zasiłek macierzyński.

Mężatka ma dziecko panieńskie, nie otrzymuje na nie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Czy otrzyma na to dziecko dodatek w wysokości 170 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka - nie wychowuje go bowiem z ojcem dziecka?

Nie, ponieważ nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa przewiduje konieczność spełnienia dwóch warunków łącznie: wolny stan cywilny i niewychowywanie dziecka z ojcem lub matką dziecka. Proponuję zatem dochodzenie alimentów od osoby zobowiązanej w drodze postępowania egzekucyjnego.

Mężatka ma czworo dzieci, na troje otrzymuje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Na czwarte dziecko ich nie otrzymuje, gdyż nie ustalono, kto jest jego ojcem. Na które dzieci po 1 maja br. dostanie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci?

Otrzyma go przez rok na te dzieci, na które teraz dostaje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Czy osoba nieletnia może otrzymywać zasiłek rodzinny na swoje dziecko?

Nie ma takiej możliwości, chyba że zawarła związek małżeński, wówczas jest osobą pełnoletnią w świetle prawa. Inaczej nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i w związku z tym nie może skutecznie złożyć wniosku o świadczenia. Aby otrzymać świadczenie na dziecko, należy ustalić jego opiekuna prawnego, np. babkę dziecka. Wówczas do złożenia wniosku i otrzymania świadczenia rodzinnego będzie uprawniona babka.

Czy przysługuje świadczenie rodzinne na dziecko, które uczy się w technikum wieczorowym i jednocześnie pracuje?

Jeśli dziecko nie ma jeszcze 21 lat - tak. Z tym że do dochodów rodziny uwzględnianych przy obliczaniu kryterium dochodowego 504 zł na członka rodziny wlicza się dochody dziecka. Chodzi o to, by dziecko uczyło się w szkole, pod tym pojęciem ustawa rozumie m.in. technikum. Nauka w szkole może być zarówno dzienna, wieczorowa, jak i zaoczna. Nie mogą to być natomiast kursy eksternistyczne.

Nasza córka urodzi dziecko po 1 maja, będzie mieszkać u nas, samotnie je wychowując. Czy przy obliczaniu dochodu na członka rodziny będą wliczane nasze - jej rodziców - dochody?

W przypadku gdy jest to osoba samotna stanu wolnego, np. panna, wdowa, rozwódka, pozostająca w separacji, to do dochodu rodziny wlicza się jej dochody i ewentualnie dochody dzieci, co w tym przypadku nie będzie miało miejsca. Dochodów rodziców wnioskodawcy w tym wypadku nie wlicza się.

Nie mam prawa do zasiłku rodzinnego, ponieważ ze względu na alimenty na rzecz dziecka z Funduszu Alimentacyjnego przekraczałam kryterium dochodowe. Od maja nie będzie już tych alimentów, więc prawdopodobnie nie będzie w mojej rodzinie więcej niż 504 zł na jednego jej członka. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek rodzinny?

Od 1 maja br. do zasiłków są brane pod uwagę dochody z 2002 r., jednakże do dochodów tych nie wlicza się świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Wlicza się natomiast alimenty otrzymywane od osoby, na której bezpośrednio ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli np. od ojca dziecka.

Notowała Magdalena Bednarek


http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040310/prawo/prawo_a_4.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: bardom w Marzec 10, 2004, 05:28:46 pm
Witam wszystkich zainteresowanych!!!
No, niestety już zmiana nieobowiązującej jeszcze Ustawy wyprzedziła długo oczekiwane Rozporządzenie wykonawcze.
W Dzienniku Ustaw 35 poz. 305 http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/Main/WDU20040350305?OpenDocument
 ukazała się zmiana Art.15 Ustawy -obecnie w brzmieniu:
"Art.15.1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1)na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej- w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko
albo
2) na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej- w wysokości 40 zł miesięcznie na dziecko.
2.Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego."


Niemożliwe, a jednak prawdziwe -w tym art. poszerzono świadczenia o dodatki dla dzieci dojeżdżających.

Wzór wniosku oraz wzory potrzebnych zaświadczeń zawiera już Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, ale jeszcze nieopublikowane, a mamy już 10 marca, prawie 3 miesiące trwało przygotowanie wzorów, a na ich załatwienie i złożenie zostanie nam niecały miesiąc. No cóż może właśnie o to chodzi.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 10, 2004, 06:12:57 pm
Wiele dodatkowych wyjaśnień można znaleźć w postach:

Zasiłki rodzinne- aktualności (http://forum.darzycia.pl/topic,2462)
oraz w poscie Ulki
Z Prac Sejmu-Świadczenia rodzinne (http://forum.darzycia.pl/topic,1731)

Trwa nadal walka o przywrócenie Funduszu Alimentacyjnego:

Przywróćcie Fundusz Alimentacyjny! (http://forum.darzycia.pl/topic,2424)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 11, 2004, 04:04:50 pm
Pogotowie Świadczeń Rodzinnych

Dziś trzecia relacja z cyklu dyżurów poświęconych zasiłkom rodzinnym, dodatkom i świadczeniom opiekuńczym przyznawanym od 1 maja br. Wczoraj wątpliwości czytelników wyjaśniała URSZULA ŻÓŁTAK, ekspertka z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w resorcie pracy.

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje m.in. na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 21 lat. Dlaczego w takim razie w "Rzeczpospolitej" przeczytałam, że nie należy się on w razie studiów na uniwersytecie? O co tu chodzi? Syn studiuje, w maju osiągnie 20 lat. Nie ma orzeczenia o niepełnosprawności.

"Rzeczpospolita" napisała poprawnie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 ze zm.: dalej ustawa) zasiłek rodzinny przysługuje dziecku do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 21 lat. Natomiast - zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy - pod pojęciem "szkoła" rozumie się, tak samo jak w przepisach o systemie oświaty, szkoły: podstawowe, gimnazjum, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i nauki. Natomiast uniwersytet należy do szkół wyższych, którymi w świetle ustawy są szkoły w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o wyższym szkolnictwie wojskowym. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej do ukończenia 24 lat, jeżeli jest niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Zatem syn czytelniczki go nie dostanie, ponieważ studiuje i nie jest niepełnosprawny.

Powtórnie wyszłam za mąż. Mam jedno dziecko z pierwszego małżeństwa, na które dostaję do końca kwietnia świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Moje dochody za 2002 r. nie przekraczają 504 zł na osobę w rodzinie. Czy mam szansę na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

W okresie zasiłkowym, trwającym od 1 maja br. do końca sierpnia 2005 r., czytelniczka dostanie zasiłek rodzinny w kwocie 43 zł miesięcznie. Ponieważ pozostaje w związku małżeńskim, nie można jej traktować jako osoby samotnie wychowującej dziecko. Tym samym nie nabędzie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Aby go uzyskać, trzeba bowiem spełnić dwa warunki: być stanu wolnego w sensie prawnym oraz nie wychowywać dziecka wspólnie z jego ojcem. Tymczasem czytelniczka jest mężatką, nie spełnia więc pierwszej przesłanki. Może natomiast dochodzić zasądzonych przez sąd alimentów bezpośrednio od zobowiązanego, czyli od ojca dziecka.

Mam 5-letniego chłopca z Irakijczykiem. Po rozwodzie słuch o nim zaginął, ponoć wyjechał z Polski, a miejsce jego pobytu jest nieznane. Na syna pobieram do końca kwietnia świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie żyję z konkubentem, z którym mam córkę. Nie przysposobił on syna. Czy razem z partnerem i dwójką dzieci tworzymy rodzinę, a zatem, czy jego dochód z 2002 r. (ja wówczas nie pracowałam) należy podzielić na cztery osoby? A może ja z synem stanowimy odrębną rodzinę? Czy uzyskam na niego dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

W tym wypadku rodzinę tworzą cztery osoby: czytelniczka, konkubent, ich córka oraz syn z pierwszego małżeństwa. Zatem dochód rodziny z 2002 r. należy podzielić przez cztery. Czytelniczka, jeśli tak ustalony dochód rodziny nie przekroczy 504 zł netto na osobę w rodzinie, może wystąpić o zasiłki rodzinne na dzieci (po 43 zł na każde). Przysługuje jej również dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na syna, gdyż nie wychowuje go wspólnie z jego ojcem. Dodatek ten wynosi 170 zł lub 250, jeżeli syn jest niepełnosprawny.

Zajmuję się rozliczaniem płac w firmie z 35-osobową załogą. Jedna z pracownic, będąca panną, ma 10-letniego syna. Nie pobiera i nigdy nie pobierała na niego alimentów od jego ojca. Zakład wypłaca jej zasiłek rodzinny. Czy od 1 maja należy jej się dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Jeśli tak, to od kogo: od nas, z ZUS czy od gminy?

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest świadczeniem niezależnym od wyroku zasądzającego alimenty. Mają do niego prawo wszystkie osoby samotnie wychowujące dzieci w razie spełnienia kryterium dochodowego. Będzie on przysługiwał czytelniczce od 1 maja w kwocie 170 zł miesięcznie lub 250 zł, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Jest bowiem panną i nie wychowuje dziecka wspólnie z jego ojcem. Oczywiście, dostanie go, o ile uzyska zasiłek rodzinny, czyli gdy jej dochody z 2002 r. nie przekroczą 504 zł netto na osobę w rodzinie. O obydwa świadczenia powinna się zwrócić do urzędu gminy właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Ubiegającym się o ten dodatek wszystkie świadczenia rodzinne, przysługujące danej rodzinie, wypłaca bowiem urząd gminy.

Córka ma 7,5-miesięczną córkę. Do 17 kwietnia przebywa na zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie nie otrzymuje zasiłku rodzinnego, gdyż dochody jej i męża za 2002 r. przekraczały 548 zł na osobę w rodzinie. Czy może się ubiegać o niego na nowy okres zasiłkowy ruszający 1 maja, gdyby okazało się, że po odjęciu jej zarobków za 2002 r. jako dochodów utraconych dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 504 zł? Czy dostanie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do siedmiu lat i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Córka uzyska zapewne od 1 maja zasiłek rodzinny, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 504 zł netto na osobę w rodzinie. Oczywiście, ustalając dochód rodziny za 2002 r., należy pominąć jej zarobki jako dochód utracony. Nie ma natomiast szans na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (400 zł miesięcznie). A to dlatego, że jest mężatką, a wskazany dodatek przysługuje osobom stanu wolnego w sensie prawnym, czyli: pannie, kawalerowi, wdowie, wdowcowi, rozwiedzionym oraz pozostającym w separacji orzeczonej wyrokiem sądu.
Notowała Renata Majewska
źródło: Pogotowie Świadczeń Rodzinnych (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040311/prawo/prawo_a_5.html) - Rzeczpospolita 11.03.04 Nr 60
Notowała Renata Majewska
Tytuł: Świadczenia wypłaci gmina ??-pomoc społeczna
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 12, 2004, 11:08:48 am
Jeżeli Sejm zaakceptuje dziś podczas głosowania ustawy o pomocy społecznej poprawki Senatu, wówczas samorządy będą mogły zlecić kierownikom ośrodków pomocy społecznej (OPS) wypłatę świadczeń rodzinnych od 1 maja br. Nie będzie to mogło jednak powodować m.in. zmian w OPS w dotychczasowych standardach zatrudnienia pracowników socjalnych, poinformował wczoraj wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Cezary Miżejewski.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1160&dok=1160.6.3.2.1.3.0.1.htm

Pomoc społeczna
Świadczenia wypłaci gmina


Wypłata świadczeń rodzinnych przez ośrodki pomocy społecznej to rozwiązanie, które być może znajdzie się w nowej ustawie o pomocy społecznej. Być może, bo decyzji jeszcze nie ma. Posłowie podejmą ją dziś podczas głosowania propozycji zgłoszonych do tej ustawy przez senatorów.Regulację tę Senat wprowadził na wniosek rządu. – Chcieliśmy uwzględnić zdanie małych gmin, w których czasami w ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest zaledwie kilku pracowników. Tworzenie odrębnego wydziału świadczeń rodzinnych w gminie mijałoby się w ich przypadku z celem – powiedział 11 bm. wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Cezary Miżejewski.

Według niego, nowa ustawa poprawi bezpieczeństwo socjalne Polaków. Wprowadzić ma m.in. gwarancje otrzymania świadczenia w minimalnej wysokości. Inaczej niż obecnie, kiedy potrzebującym często odmawia się pomocy z powodu braku środków finansowych. Pod rządami nowej ustawy osoba czy rodzina, która spełni przesłanki zarówno do korzystania z danej formy pomocy, jak i kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, będzie musiała je otrzymać co najmniej w minimalnej gwarantowanej wysokości.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1160&dok=1160.2.3.2.25.4.0.1.htm
Tytuł: Pogotowie świadczeń rodzinnych cz.IV
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 12, 2004, 11:43:27 am
Pogotowie świadczeń rodzinnych
Dziś kolejna relacja z cyklu dyżurów poświęconych zasiłkom rodzinnym, dodatkom oraz świadczeniom opiekuńczym, przyznawanym od 1 maja br. Wczoraj wątpliwości czytelników wyjaśniał OLGIERD PODGÓRSKI, ekspert w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w resorcie pracy.

DZIŚ DYŻUR W REDAKCJI
Pogotowie świadczeń rodzinnych

Dziś wszelkie wątpliwości co do przysługujących od 1 maja zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń opiekuńczych wyjaśni JOANNA KULESZYŃSKA-DOBREK, ekspert z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w resorcie pracy. Dzwonić można w godz. 10 - 12 pod warszawski numer: 625-61-37. Do telefonu zapraszamy samych zainteresowanych, gminy, pracodawców i innych płatników.

Pytania można także wysyłać faksem: 653-00-07

lub e-mailem: renata.majewska@rp.pl

 
W 2002 r. dostałem z zakładu pracy wysoką odprawę, co pozbawiło mnie prawa do zasiłków rodzinnych na syna i córkę w poprzednim okresie zasiłkowym, trwającym od 1 czerwca 2002 r. do końca kwietnia br. Teraz dowiedziałem się, że świadczenia rodzinne od 1 maja przyznaje się znowu na podstawie dochodu rodziny za 2002 r. Tymczasem od lutego br. przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Co robić?

Nic straconego. Rzeczywiście, uprawnienia do świadczeń rodzinnych przysługujących od 1 maja ustala się na podstawie dochodu rodziny za 2002 r. Jednak dla takich sytuacji jak opisana przepisy przewidują instytucję tzw. utraty dochodu. Mówią o tym art. 5 ust. 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa) oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (jeszcze niepublikowane). Zgodnie z nimi prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone na podstawie dochodu z 2002 r. pomniejszonego o utracony dochód. Czytelnik musi udokumentować dochody rodziny za 2002 r. oraz swoje z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o zasiłki rodzinne (czyli z kwietnia br., jeżeli stara się o zasiłek od maja 2004 r.). Prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone przez gminę właściwą dla miejsca jego zamieszkania.

Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Od 23 kwietnia br. zamierzam przejść na urlop wychowawczy. Prowadzę niewielką działalność gospodarczą. Samotnie wychowuję czwórkę dzieci. Na jakie wsparcie mogę liczyć po 30 kwietnia, a przede wszystkim - co dostanę zamiast zasiłku wychowawczego?

W kwietniu czytelniczka powinna się starać o zasiłek wychowawczy. Gdy jej dochody nie przekroczą 548 zł netto na osobę, dostanie go w kwocie 505,80 zł, ale rozliczonej tylko za osiem dni, od 23 do 30 kwietnia. Natomiast w drugiej połowie kwietnia powinna złożyć wniosek o zasiłki rodzinne w nowym okresie zasiłkowym, trwającym od 1 maja br. do końca sierpnia 2005 r. Uzyska je, jeśli średni dochód na osobę w rodzinie za 2002 r. nie przekroczy 504 zł lub 583 zł w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Wynoszą one po 43 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie oraz po 66 - na czwarte i każde następne. W grę wchodzi jeszcze dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci - na poziomie 170 zł miesięcznie lub 250 na dziecko niepełnosprawne. Gdyby czytelniczka zrezygnowała z prowadzenia działalności gospodarczej, mogłaby jeszcze liczyć na dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, który od 1 maja zastępuje likwidowany zasiłek wychowawczy. Aby go otrzymać, nie można pracować. Obecnie natomiast do zasiłku wychowawczego można dorobić 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Co więcej, czytelniczka pobierałaby ten dodatek w kwocie 505,80 zł (mimo że generalnie wynosi on 400 zł). Gwarantuje jej to bowiem przepis przejściowy ustawy (art. 59 ust. 1). Wnioski o ustalenie prawa i zaświadczenia czytelniczka powinna złożyć w swojej gminie.

Zgodnie z art. 58 ustawy osobom, które nie spełniają warunków uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego, a do 1 maja pobierały zasiłek stały z pomocy społecznej, przysługuje od tej daty świadczenie pielęgnacyjne do końca sierpnia 2005 r. A co z tymi, którzy mają prawo do tego zasiłku tylko do końca grudnia br. w związku z utratą ważności orzeczenia? Czy uzyskanie nowego orzeczenia po tym terminie ma znaczenie?

Rzeczywiście, osoby te w nowym systemie dostaną do końca sierpnia 2005 r. świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie) zamiast likwidowanych zasiłków stałych z pomocy społecznej. Bez znaczenia jest fakt, że prawo do zasiłku stałego mają ustalone w związku z terminowym orzeczeniem o niepełnosprawności, np. tylko do końca br. Jeśli potem uzyskają nowe orzeczenie, nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31 sierpnia 2005 r.

Samotnie wychowuję dziesięcioro dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Średni dochód na członka rodziny za 2002 r. wyniósł 300 zł. Czy na każde z nich dostanę dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci? Zgodnie z art. 12 ust. 4 w razie wychowywania choćby jednego dziecka niepełnosprawnego można dostać najwyżej 750 zł miesięcznie. Jak to jest?

Nie należy się martwić. Czytelniczka uzyska zasiłki rodzinne zapewne na wszystkie dzieci, na co wskazuje kryterium dochodowe. Prawdopodobnie także dodatki z tytułu samotnego ich wychowywania. Tych dotyczy, co prawda, ograniczenie z art. 12 ust. 4 ustawy, zgodnie którym rodzina może otrzymać te dodatki w kwocie nie wyższej niż 750 zł miesięcznie, jeżeli wychowuje choćby jedno dziecko niepełnosprawne lub niepełnosprawne w stopniu znacznym. Jednakże podczas trwających prac nad zmianą ustawy o pomocy społecznej zaproponowano zniesienie tego ograniczenia. Obecnie znajdują się one na końcowym etapie. Najprawdopodobniej czytelniczka dostanie więc wskazany dodatek na każde dziecko, czyli razem 1780 zł miesięcznie - (170 zł x 9 dzieci) + (250 zł x 1 dziecko niepełnosprawne).

Sama wychowuję trójkę dzieci. Moje dochody za 2002 r. były za wysokie, ponieważ w tym czasie pracowałam na umowę o pracę i zlecenia. Od września 2002 r. przebywam na świadczeniu przedemerytalnym w wysokości 804 zł brutto. Nie mam innych dochodów. Na co mogę liczyć z systemu świadczeń rodzinnych po 30 kwietnia?

Generalnie dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych przyznawanych od 1 maja bada się dochód rodziny za 2002 r. W tej sytuacji należy jednak zastosować art. 5 ust. 4 ustawy o utracie dochodu. Zgodnie z nimi prawo do świadczeń rodzinnych ustalone zostanie na podstawie dochodu z 2002 r. pomniejszonego o utracony dochód. Jeśli tak ustalony dochód nie przekroczy 504 zł netto na osobę w rodzinie, czytelniczka uzyska zasiłek rodzinny. Do zasiłku rodzinnego na pewno otrzyma dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przy tak skromnych danych trudno powiedzieć, na jakie inne dodatki ma jeszcze szansę. W grę mogłyby wchodzić np. dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego czy podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Na podstawie jakiego dokumentu będzie przyznawany od 1 maja dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego? Kto stwierdza uprawnienie do takiego urlopu?

Zainteresowany przyznaniem od 1 maja wskazanego dodatku musi złożyć przede wszystkim wniosek o zasiłek rodzinny. Uprawnienia do dodatków są bowiem ściśle skorelowane z prawem do tego zasiłku. Słowem - gdy nie przysługuje zasiłek, nie ma szans na dodatek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pewne okoliczności, np. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności w wypadku dziecka niepełnosprawnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego itd. Natomiast starający się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego muszą dodatkowo przedstawić: zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki go udzielono, a także zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami czytelniczka powinna złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040312/prawo/prawo_a_5.html
Tytuł: Pogotowie Świadczeń Rodzinnych- cz.IV
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 13, 2004, 06:51:21 pm
Pogotowie Świadczeń Rodzinnych

Poprzednie relacje

Dziś kolejna część relacji z dyżuru dotyczącego zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń opiekuńczych przyznawanych od 1 maja br. Na pytania czytelników odpowiadała JOANNA KULESZYŃSKA-DOBREK, ekspert z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w MGPiPS.

Według znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, chcąc ubiegać się o zasiłek rodzinny, muszę udokumentować dochód za 2002 r. W 2002 r. otrzymałam nagrodę jubileuszową, której wliczenie do moich dochodów spowoduje, że nie będę spełniać kryterium dochodowego 504 zł na osobę w rodzinie. Czy mogę nagrodę tę odjąć od dochodu za 2002 r.?

W myśl obecnie obowiązujących przepisów (czyli do 30 kwietnia br.) nagrody jubileuszowej nie odejmuje się od dochodu. Po 1 maja br. ulegnie to zmianie. Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny po 1 maja br., należy uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach uzyskanych w 2002 r. Nagroda jubileuszowa zostanie potraktowana jako dochód utracony, czyli odjęta od dochodu przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Jesteśmy urzędem gminy. Do kogo mamy kierować pisma w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi?

O zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych na terenie gminy i kosztów ich obsługi należy zwrócić się do wojewody.

Samotnie wychowuję dzieci. Będę ubiegać się o zasiłek rodzinny i przysługujące mi dodatki, w tym z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Czy już w maju mam złożyć wniosek także o ten dodatek?

Przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i przysługujące dodatki na początku maja należy ubiegać się także o dodatek z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole. Dodatek ten w wysokości 90 zł na dziecko wypłacany jest jednorazowo we wrześniu.

Czy na dziecko idące we wrześniu do zerówki w szkole dostanę dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Nie. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole jest przyznawany od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest umożliwienie zakupu podręczników. Klasa zerowa, nawet jeśli jej zajęcia odbywają się w szkole, jest elementem edukacji przedszkolnej.

Wiem, że aby otrzymać zasiłek rodzinny, musi być spełnione kryterium dochodowe. W jaki sposób mam wykazać wysokość alimentów otrzymywanych od ojca dziecka? Otrzymuję je w wysokości niższej, niż zasądzona.

Aby wliczyć do dochodu otrzymywane od bezpośrednio zobowiązanego - w tym wypadku ojca dziecka - alimenty wystarczy przedstawić wyrok, w którym są one zasądzone we wskazanej w nim wysokości. Gorzej, jeśli zobowiązany nie wywiązuje się z tego obowiązku w całości lub części. Wówczas na wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że faktycznie otrzymuje mniej, niż wskazywałby na to wyrok. Możliwe jest przedstawienie przekazów, a także niezbędne jest zaświadczenie od komornika o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Wówczas do dochodu wlicza się alimenty w wysokości faktycznie otrzymywanej.

Reprezentuję urząd miasta. Od kiedy możemy zacząć przyjmować wnioski o zasiłki rodzinne w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 maja br.? Obawiamy się natłoku spraw i tego, że nie zdążymy na czas wypłacać zasiłków?

Z formalnego punktu widzenia wnioski można przyjmować właśnie od 1 maja br. W związku z tym, że w maju można spodziewać się napływu dużej ilości wniosków, planuje się wydłużenie okresu wypłacania zasiłków za maj do 15 czerwca 2003 r. Środki na ten cel będą przekazane urzędom gmin (miast) do 5 maja br.

Pobieram rentę inwalidzką (II grupa), samotnie wychowuję 14-letniego uczącego się syna. Otrzymywałam alimenty z Funduszu Alimentacyjnego na syna i na siebie. Czy otrzymam dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka? A czy dostanę jakieś świadczenie na siebie, które zastąpi moje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Jeśli rodzina czytelniczki spełnia kryterium dochodowe (504 zł na osobę w rodzinie), to może ubiegać się o zasiłek rodzinny, a także o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. We wrześniu otrzyma także dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Czytelniczka nie otrzyma natomiast dodatku dla siebie zastępującego alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Przebywam na urlopie macierzyńskim, potem zamierzam skorzystać z urlopu wychowawczego. Wiem, że do uzyskania zasiłku rodzinnego należy przedstawić dochody za 2002 r. Ślub wzięliśmy w sierpniu 2002 r. Jak zatem mam liczyć dochody rodziny za 2002 r.?

Jeśli ślub odbył się w 2002 r., to w tym roku małżonkowie na pewno rozliczali się z urzędem skarbowym oddzielnie. Należy uzyskać zaświadczenia o wysokości dochodów każdego z małżonków w 2002 r. Wspólny dochód rodziny można liczyć dopiero od momentu jej powstania, czyli od sierpnia 2002 r.

Co to jest uwierzytelniona kopia dowodu tożsamości, którą trzeba złożyć wraz z wnioskiem o zasiłek rodzinny?

Chodzi tu o kserokopię dowodu osobistego, którą potwierdzi za zgodność z oryginałem pracownik gminy lub pracownik innego podmiotu realizujący świadczenia rodzinne.

Mamy z mężem troje dzieci: studenta, uczącego się 18-latka i 11-letnią córkę. Ja nie pracuję od stycznia tego roku. Mąż pracuje, ale zarabia niewiele. Dochód na osobę w mojej rodzinie wynosi 353 zł. Syn studiuje w Warszawie, ubiegał się o kredyt studencki, ale go nie otrzymał. Młodszy syn uczy się w szkole ponadgimnazjalnej w innej miejscowości. Czy będziemy mogli się ubiegać o zasiłek rodzinny na wszystkie nasze dzieci?

Niestety, nie. Na syna uczącego się w szkole wyższej nie przysługuje zasiłek. Obliczając dochód na członka rodziny można jednak go uwzględnić (czyli podzielić dochód na 5). Mąż powinien wystąpić do swojego pracodawcy o zasiłek rodzinny i dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dwójkę młodszych dzieci (jednorazowo we wrześniu po 90 zł) oraz o dodatek z tytułu dojeżdżania do szkoły poza miejscem zamieszkania na młodszego syna. Studiujący syn może ubiegać się o stypendium socjalne na swojej uczelni.

Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Małżeństwo mieszka razem, choć jest po rozwodzie. Ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie, nie płaci alimentów. Czy matce dziecka należy się dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Z powodu ograniczenia praw rodzicielskich ojca, matka dziecka nie wychowuje wspólnie z ojcem i w związku z tym ma status samotnie wychowującej dziecko.

Panna, bezrobotna, która nigdy nie pracowała, urodzi dziecko w lipcu. Czy dostanie wtedy zasiłek rodzinny?

Prawdopodobnie będzie spełniać kryterium dochodowe (504 zł na osobę w rodzinie), otrzyma zatem zasiłek rodzinny oraz jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka i dodatek z tytułu samotnego wychowywała dziecka.

Czy panna z dzieckiem, którego ojcostwo nie jest ustalone, może ubiegać się o zasiłek rodzinny po 1 maja br?

Tak. Oczywiście musi spełniać kryterium dochodowe. Nie jest natomiast wymagane ustalenie ojcostwa ani zasądzenie alimentów. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych polepsza sytuację matek dzieci, których ojcostwo nie jest ustalone. Wg obecnie obowiązujących przepisów, nie mogą one ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, jeśli nie zostały zasądzone alimenty.

Czy w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i likwidacją Funduszu Alimentacyjnego od 1 maja br. ulegnie zmianie zasądzanie alimentów? Czy wiek dziecka ma tu znaczenie?

Nie. Sądy nadal będą orzekać w sprawie alimentów na dotychczasowych zasadach wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd nadal może zasądzić alimenty bez względu na wiek dziecka.

Notowała Magdalena Bednarek

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040313/prawo/prawo_a_3.html
Tytuł: Rzecznik praw dziecka. Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 16, 2004, 10:42:00 am
Rzecznik praw dziecka. Świadczenia rodzinne
Państwo wspiera konkubinat?


Uchwalona ustawa o świadczeniach rodzinnych, która ma zacząć obowiązywać już od 1 maja br., powinna zostać zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego – uważa rzecznik praw dziecka, Paweł Jaros.Rzecznik uważa, że rozwiązania zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych naruszają konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa i dlatego zwrócił się w tej sprawie do rzecznika praw obywatelskich. Chodzi o przepisy likwidujące Fundusz Alimentacyjny i wprowadzające, zamiast świadczeń wypłacanych z tego funduszu, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Ma być on przyznawany jedynie tym osobom, które wychowują dzieci bez udziału drugiego współmałżonka.

– Przez zawartą w tej ustawie definicję samotnego wychowywania dziecka rozumie się sprawowanie nad nim opieki przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub rozwiedzioną – jeżeli nie wychowują dziecka wspólnie z jego ojcem lub matką. W myśl tych założeń dodatek nie może przysługiwać tej matce lub ojcu, którzy są rozwiedzeni, pozostają w separacji lub w nieformalnych związkach, ale wspólnie z drugim rodzicem wychowują dziecko – zauważa rzecznik.

Jego zdaniem takie kryteria różnicowania sytuacji prawnej obywateli są sprzeczne z konstytucją, gdyż w różny sposób traktują podmioty i sytuacje podobne. Dodatkowo mogą przyczynić się do tego, że rodzice planujący potomstwo, ze względów ekonomicznych, będą podejmowali decyzje o jego samotnym wychowywaniu.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1162&dok=1162.2.3.2.8.3.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne. Zmiany od 1 maja br
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 18, 2004, 10:30:45 am
Świadczenia rodzinne. Zmiany od 1 maja br
Gdzie złożyć wniosek?


Wczoraj pisaliśmy o tym, komu i na jakich zasadach od początku maja przysługiwać będą wybrane świadczenia rodzinne. Oprócz nowych przepisów dotyczących sposobu ustalenia prawa do nich, zmienią się także instytucje odpowiedzialne za przyznanie i wypłatę świadczeń.Docelowo – od 2006 r. – wniosek o ustalenie prawa do świadczeń będzie się składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Jednak od maja 2004 r. do końca sierpnia 2005 r., czyli przez najbliższy okres zasiłkowy, świadczenia przyznawać i wypłacać będą różne podmioty (patrz tabela).

Później, od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. (drugi okres przejściowy), obowiązki te przejmą dwie instytucje: urzędy gmin lub pracodawcy zatrudniający 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników – dla swoich pracowników w trakcie ich zatrudnienia i osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

 

Gdzie po nowe świadczenia rodzinne po 1 maja?

Od 1 maja br. do 31 sierpnia 2005 r., wszystkie świadczenia rodzinne (ich liczba wynosi 10) będą przyznawać i wypłacać urzędy gmin (oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie rodzinne) osobom:

• bezrobotnym, pobierającym zasiłek i świadczenie przedemerytalne,
• osobom, które do 1 maja zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej.

UWAGA! Uchwalona przez Sejm w ostatni piątek nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje, że urząd gminy może pisemnie upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji. W takiej sytuacji w ośrodku pomocy społecznej powinna zostać stworzona specjalna komórka organizacyjna do realizacji tych zadań. Oznacza to, że część ośrodków pomocy społecznej będzie nadal wypłacać świadczenia rodzinne:

• osobom ubiegającym się o dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułów: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka i osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne,
• zatrudnionym, zleceniobiorcom lub wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego do 31 marca br. nie więcej niż 4 pracowników,
• osobom, którym są wypłacane (po ustaniu zatrudnienia) zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
• posłom i senatorom,
• osobom, którym po 1 maja br. zostanie ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, socjalnej lub uposażenia rodzinnego.

W wymienionym okresie obok gmin zasiłek rodzinny oraz wybrane 4 dodatki do niego (z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), a także zasiłki pielęgnacyjne wypłacać będą też:

• pracodawcy zatrudniający 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracowników – pracownikom i osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,
• właściwe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA, szefowi AW i ABW oraz ministrowi sprawiedliwości – żołnierzom lub funkcjonariuszom tych służb,
• prezes KRUS – osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników,
• ZUS: – osobom ubezpieczonym, którzy nie są wymienieni wyżej, a prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym, – duchownym, – osobom, którym ZUS wypłacał emeryturę, rentę, rentę socjalną albo rentę rodziną do 1 maja 2004 r. w rolnicze spółdzielnie produkcyjne – członkom, jeżeli są zobowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom w jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia, jeżeli swoim pracownikom wypłacają świadczenia rodzinne w właściwe organy emerytalne lub rentowe osobom, którym wypłacały emerytury, renty, renty rodzinne lub uposażenia rodzinne do 1 maja 2004 r.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1164&dok=1164.2.119.2.27.1.0.1.htm
Tytuł: W maju nie będzie zasiłków rodzinnych -Białystok
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 18, 2004, 11:42:28 am
W maju nie będzie zasiłków rodzinnych

   
 
 
 Joanna Dargiewicz  17-03-2004, ostatnia aktualizacja 17-03-2004 19:01

Pani Zofia, bezrobotna matka dziesięcioletniego chłopca, podobnie jak kilkanaście milionów rodzin w Polsce, w maju prawdopodobnie nie dostanie zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego
czytaj dalej &
r     e     k     l     a     m     a
 Od kilku lat co miesiąc pani Zofia przychodzi do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku po zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. To w sumie 180 zł. Jej syn urodził się z rozszczepem podniebienia.

- Dla mnie to ogromne pieniądze - mówi kobieta. - Od wielu lat samotnie wychowuję chore dziecko. Przynajmniej raz w miesiącu muszę z nim jeździć do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Liczę każdą złotówkę.

Dziś jest już pewne, że w maju pani Zofia nie dostanie zasiłków. Powód? W myśl europejskich wytycznych po 1 maja zamiast do pośredniaka, musi pójść z nowymi wnioskami i górą załączników po zasiłek do wydziału świadczeń rodzinnych przy Urzędzie Miasta. Tyle że tam jej nikt nie pomoże. Wydział nie będzie jeszcze przygotowany do wypłaty pieniędzy.
- W tej chwili adaptujemy budynek przy ulicy Bema 89D - informuje Wiesława Milewska-Bąk, pełnomocnik prezydenta ds. wdrażania Ustawy o świadczeniach rodzinnych (pracuje na tym stanowisku od poniedziałku). - Szacujemy też, ile osób będzie pobierało różnego typu zasiłki. Wstępnie mogę powiedzieć, że od 7 do 10 tys. białostoczan. Ale może się okazać, że jeszcze więcej.

Nowo powstały wydział w najbliższym czasie zatrudni też pracowników (osiem-dziewięć osób), którzy będą się zajmowali zasiłkami. Do podjęcia pracy potrzebny będzie im odpowiedni program komputerowy. I tu pojawia się problem.

- Musimy go kupić, ale nie mamy nawet wytycznych dotyczących homologacji. Ustawa o pomocy społecznej cały czas jest nowelizowana i nawet jeśli jakaś firma chciałby napisać potrzebny program, nie ma do tego podstaw - wyjaśnia Milewska-Bąk.
Tydzień temu wiceminister gospodarki Cezary Miżejewski zapowiedział w Sejmie, że zasiłki na maj będą wypłacone o miesiąc później - do 15 czerwca. - Ale jeśli samorząd będzie dobrze przygotowany, wypłaci je do 15 lub 20 maja - tak wiceminister przekonywał posłów, którzy poprawiali Ustawę o pomocy społecznej.
Tyle tylko, że kilka tysięcy białostoczan w dniach od 1 do 5 maja musi złożyć dziesięciostronicowe wnioski o przyznanie zasiłku. Aby wypłacić pieniądze, wcześniej trzeba będzie te wnioski zarejestrować, wpisać do komputera, wydać decyzję i przesłać listem poleconym.

- Choćbyśmy nie wiem jak się starali, nie będziemy w stanie w ciągu kilku dni wykonać całej tej pracy - przyznaje Milewska-Bąk. - Bardziej realnym terminem na wypłacanie zasiłków jest połowa czerwca.

- To jest horror - żali się pani Zofia. - Kolejny raz będę musiała udowadniać, że mam chore dziecko. Poza tym nie wiem, jak przeżyję w maju. Przecież nie powiem dziecku, że nie dostanie śniadania przez jakieś urzędowe sprawy.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,1972613.html
Tytuł: Zasiłki po nowemu -Toruń
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 18, 2004, 12:15:57 pm
Zasiłki po nowemu

   
 
Ponad 7 tysięcy torunian może nie dostać w maju przysługujących im zasiłków rodzinnych. Wszystko zależy od tego, czy do naszego miasta dotrze na czas komputerowy program do ich rozliczania, bo pieniądze będzie teraz wypłacać magistrat.


Obecnie zasiłki rodzinne wypłacają Powiatowe Urzędy Pracy. Wkrótce to się zmieni - zgodnie z dyrektywami unijnymi, od 1 maja br. zamiast pośredniaków płaceniem zapomóg mają się zajmować urzędy gmin. W toruńskim magistracie rozpoczęły się już przygotowania do zmian. - Zasiłkami rodzinnymi będzie się zajmował w Urzędzie Miasta wydział świadczeń rodzinnych, który rozpocznie działalność w kwietniu - wyjaśnia Marek Smoczyk, pełnomocnik prezydenta Torunia do spraw przeciwdziałania bezrobociu. - Będzie się mieścił przy ulicy Moniuszki w budynku dzierżawionym od Telekomunikacji Polskiej. Nie planujemy zatrudniać nowych pracowników, bo obsługą petentów zajmą się osoby wydelegowane z Powiatowego Urzędu Pracy, MOPR i innych wydziałów magistratu.

Natomiast za kilka dni ruszy kampania informacyjna dla mieszkańców, bo wszyscy uprawnieni dotąd do zasiłku z końcem kwietnia stracą do niego prawo, jeśli wcześniej nie udowodnią, że im się należy. Torunianie dowiedzą się, gdzie mogą pobrać wnioski, które muszą złożyć w wydziale świadczeń rodzinnych, by ponownie otrzymać zapomogę. - Sądzę, że będzie to kilka punktów na terenie całego miasta - mówi Smoczyk. - Wnioski muszą trafić do Urzędu Miasta do 15 maja. Wówczas urzędnicy zajmą się wpisywaniem danych uprawnionych do zasiłków osób do komputera.

Nie będzie to możliwe, jeżeli do tego czasu do Torunia nie trafi specjalne oprogramowanie przygotowane na zlecenie ministerstwa gospodarki. Trzeba też wyznaczyć miejsca, w których torunianie będą odbierać pieniądze. Władze chcą, by zajął się tym jeden z banków mający kilka oddziałów na terenie miasta lub kasa Urzędu Miasta.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,1972494.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: bardom w Marzec 18, 2004, 10:39:19 pm
Witajcie!!!
Niestety minął kolejny tydzień, a Rozporządzenie dalej nieopublikowane w Dz.U., niektóre gazety lokalne  w ogłoszeniach płatnych podają termin wydawania druków wniosków od 1 kwietnia (Prima Aprilis, nie to może byc jednak prawda). Dlatego jednak podaję teraz link do strony Ministerstwa http://www.mgpips.gov.pl/prawo.php?nr=72&id=1125 , gdzie jest zamieszczone Rozporządzenie w sprawie wniosku oraz zaświadczeń z którymi warto się zapoznać. Sam wniosek posiada 8 stron, a zaświadczenia i oswiadczenia to łącznie 15 stron. Jako nowość: do wniosku należy załączyć uwierzytelnioną  kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
Na razie tyle!!!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: kameljanda w Marzec 19, 2004, 02:32:39 pm
I kto to będzie za to płacił???? :shock:
Tytuł: Grozi niekontrolowany wyciek publicznych pieniędzy
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 19, 2004, 06:07:53 pm
Grozi niekontrolowany wyciek publicznych pieniędzy


GMINY I PARTIE PROTESTUJĄ
Ustawa o świadczeniach rodzinnych, a raczej termin jej wejścia w życie, nie podoba się samorządowcom. - Nie jesteśmy w ogóle przygotowani na przejęcie nowych zadań z dnia na dzień - informuje Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. - Dlatego proponujemy przesunięcie reformy o pół roku, tak by ruszyła 1 stycznia przyszłego roku. Wystosowaliśmy już w tej sprawie list do premiera Leszka Millera, teraz kierujemy go do marszałka Sejmu Marka Borowskiego.

Podobnego zdania jest również PiS, które złożyło projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, przesuwający do końca tego roku termin likwidacji Funduszu Alimentacyjnego (miały go zastąpić pewne dodatki do zasiłku rodzinnego). Popiera go LPR.
 

RENATA MAJEWSKA

Jest bardzo prawdopodobne, iż część przyznawanych od 1 maja świadczeń rodzinnych trafi do osób ich niepotrzebujących czy wręcz nieuprawnionych. Nowe przepisy mogą więc spowodować skutki odmienne od zakładanych: niekontrolowany wyciek środków publicznych zamiast zapowiadanej ich redukcji i racjonalizacji.

Już 1 maja rusza nowy system wsparcia z budżetu państwa niezamożnych rodzin, wychowujących uczące się dzieci, w tym niepełnosprawne. Mogą one liczyć na zasiłki rodzinne, specjalne dodatki do nich oraz świadczenia opiekuńcze. Już teraz jednak niektórzy specjaliści ostrzegają, że może dojść do chybionego spożytkowania, a nawet zmarnotrawienia części środków publicznych na ten cel. A to za sprawą niejasnych i niedopracowanych przepisów, tworzących podwaliny owego systemu. Takie obawy zgłaszają nam pracownicy ośrodków pomocy społecznej (dalej: OPS). Przypomnijmy, że niedawna nowela pozwoliła na przekazanie im przez gminy upoważnienia do wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkającym na ich terenie uprawnionym.

Gdy klient kłamie

Zdaniem pracowników OPS w ustawie o świadczeniach rodzinnych brak skutecznych barier zapobiegających wyłudzaniu pieniędzy. Załóżmy np., że pani K. żyje z konkubentem - ojcem dwójki ich dzieci. Z pomocy społecznej otrzymuje dofinansowania do kolonii synów. Podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wyszło na jaw, że faktycznie prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe z konkubentem i razem wychowują dzieci. Pani K. zamierza się jednocześnie starać o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Aby go dostać - oprócz kryterium dochodowego - trzeba być stanu wolnego i nie wychowywać dzieci wspólnie z ich ojcem. Zatem pani K. oświadcza, że nie wychowuje dzieci razem z ich ojcem. Gra przecież idzie o niebagatelną kwotę, bo 400 zł miesięcznie.

- Podczas niedawnego szkolenia poinformowano nas, że w takiej sytuacji kierownik OPS nie ma prawa odmówić dodatku - sygnalizuje pracownik OPS proszący o zachowanie anonimowości. - Musi je przyznać, mimo że z dokumentów zebranych podczas wywiadu środowiskowego wynika, że kobieta kłamie.

Kierownik może odmówić

Z kolei Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej twierdzi coś przeciwnego - kierownik nie tylko może, ale wręcz powinien dążyć do wyjaśnienia różnic i nieprawidłowości w związku z informacjami uzyskanymi podczas wywiadu środowiskowego. Zobowiązuje go do tego art. 7 k.p.a

- Dopiero po 1 maja będzie możliwość pewnej weryfikacji prawdziwości oświadczeń ubiegających się o zasiłek rodzinny czy dodatki - podkreśla Joanna Kuleszyńska-Dobrek, główny legislator w tym departamencie. - Właśnie dlatego, że wypłaty z tych dwóch różnych systemów w głównej mierze będą realizować OPS. Dotychczas rzetelność kontroli była wątpliwa, bo płatnikami były różne podmioty: pracodawcy, oddziały ZUS, KRUS, OPS.

Według niej po 1 maja kierownik ośrodka może odmówić przyznania świadczenia rodzinnego kobiecie, która złoży nieprawdziwe oświadczenie. Pracownik OPS powinien więc ją ostrzec, jeśli dokumenty z wywiadu środowiskowego dowodzą, że np. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z konkubentem. Co więcej, już na tym etapie powinien złożyć doniesienie do prokuratury o próbie wyłudzenia świadczeń rodzinnych czy składaniu fałszywych zeznań.

Alimenty z ręki do ręki

Jeszcze inny problem pracownicy OPS widzą w odmiennych pojęciach dochodów rodziny w obu systemach: pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

- Dla celów przyznania świadczeń rodzinnych dochód rodziny jest sformalizowany - mówi pracownik OPS. - Należą do niego te pozycje, które wymienia ustawa. Wlicza się do niego alimenty świadczone na rzecz dzieci.

I tu jest problem. Te - zgodnie z rozporządzeniem - trzeba udowodnić kwitem przekazu lub przelewu bankowego.

Z doświadczeń OPS wynika natomiast, iż 90 proc. ich potencjalnych podopiecznych dostaje alimenty dobrowolnie od ojca dziecka do ręki. Podczas wywiadu środowiskowego pracownik łatwo może wychwycić taki składnik dochodu rodziny. Przeważnie mówią o tym sami ojcowie dzieci. Tymczasem może być tak, że takich alimentów kobieta w ogóle nie zgłosi, starając się o świadczenia rodzinne. Ukryje je, aby nie zawyżyły jej dochodu i by nie stracić prawa do zasiłku rodzinnego czy dodatku. W ten sposób - zdaniem pracownika OPS - świadczenia rodzinne mogą trafiać do tych, którzy rzeczywiście ich nie potrzebują, albo do nieuprawnionych.

- Nie jesteśmy w stanie takich nieprawidłowości zweryfikować - informuje Joanna Kuleszyńska-Dobrek. - Jednak kierownik OPS, mając wiadomość o niezgłoszonych alimentach, powinien postarać się wyjaśnić wątpliwości, a w tym czasie może zawiesić lub wstrzymać wypłatę.

Dwa systemy, dwa dochody

Kolejny problem to dualizm w rozumieniu dochodów rodziny w obu systemach. Wynika to z ich różnego charakteru. Pomoc społeczna jest adresowana do ludzi w sytuacji rozpaczliwej, bez wyjścia, a świadczenia rodzinne - do rodzin określanych jako "niezamożne".

- Zresztą myśleliśmy o unifikacji pojęcia dochodu rodziny - twierdzi Joanna Kuleszyńska-Drobek. - Nie jest to jednak możliwe do końca sierpnia 2006 r., kiedy wypłatę świadczeń rodzinnych przejmą w całości gminy. Do tego czasu trwać będzie bowiem okres przejściowy, podczas którego zajmą się tym również pracodawcy, ZUS, KRUS itd. Stwierdziliśmy, że obarczanie tych płatników nowym sposobem ustalania dochodu rodziny sprawiłoby spore trudności pracodawcom, którzy teraz są płatnikami dla większości świadczeniobiorców. Dodam, że prawo tworzy się dla ludzi uczciwych, stanowiących ogromną większość w naszym państwie. Ponadto nie jest ono w stanie zapobiec wszystkim patologiom występującym w społeczeństwie.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040319/prawo/prawo_a_1.html
Tytuł: Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone usta
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 19, 2004, 08:51:03 pm
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone ustawą o pomocy społecznej
Nowa ustawa o pomocy społecznej uchwalona została 12 marca 2004 r. i czeka teraz na podpis Prezydenta. Prace nad ustawą trwały w Sejmie ponad pół roku. W ich trakcie pojawiły się pomysły zmian w uchwalonych już wcześniej aktach.

Przykładem jest ustawa o świadczeniach rodzinnych, w której znowelizowano 12 artykułów i dodano trzy nowe.
 
Nowy system świadczeń rodzinnych wejdzie w życie 1 maja 2004. Podobnie jak ustawa o pomocy społecznej. Oba akty są ze sobą powiązane ponieważ tworzą dwa nowe, uzupełniające się systemy wsparcia. Ustawa o świadczeniach rodzinnych uchwalona 28 listopada 2003 r. została już raz znowelizowana (Dz.U.2004.35.305).

Nowelizacja dotyczyła dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Pierwotnie dodatek miał przysługiwać, w wysokości 80 zł miesięcznie, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Dodano do tego możliwość częściowego pokrycia kosztów dojazdu dziecka do miejscowości gdzie znajduje się szkoła. W tym drugim przypadku wysokość dodatku wynosi 40 zł miesięcznie. Dodatek można otrzymać na jedno dziecko tylko z jednego tytułu, tzn. albo na zamieszkanie albo na dojazd.

Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją - czyli tą zawartą w nowej ustawie o pomocy społecznej - są większe. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Z art. 10, który mówi o dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, skreślono zapis mówiący o tym, że dodatek nie przysługuje osobie, jeśli osoba ta ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 12) - w przypadku pobierania go w większej kwocie (250 zł), która przysługuje wychowującym dzieci niepełnosprawne - nie mógł przekroczyć 750 zł miesięcznie dla rodziny. Nowelizacja zniosła to ograniczenie. Oznacza to, że dodatek będzie można otrzymać na czwarte i kolejne dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Podwyższono kwotę zasiłku pielęgnacyjnego (art. 16) ze 142 zł na 144 zł.

W art. 17 zmieni się określenie komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Ustawa w brzmieniu z 28 listopada 2003 r. mówiła o niepodejmowaniu lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej "w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności". Zrezygnowano z wcześniejszego wymagania, które stosowano przy przyznawaniu zasiłków stałych (świadczenie pielęgnacyjne zastępuje obecny zasiłek stały) dotyczącego wskazań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o:
- "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji".
Tylko w takiej sytuacji przyznawany jest zasiłek stały. W nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych powrócono do tego wymagania. Ubiegający się o świadczenie pielęgnacyjne będą musieli przedstawiać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do ukończenia 16 roku życia, w którym zapisane będą oba wymienione wyżej wskazania.

Nowelizacja art. 20 pozwoli ośrodkom pomocy społecznej zająć się obsługą świadczeń rodzinnych, na podstawie upoważnienia wydanego przez gminę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa w art. 26 termin wypłaty świadczeń. "Świadczenia rodzinne wypłaca się najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca". W nowododanym art. 48b znalazł się zapis zezwalający na wypłacanie świadczeń za maj 2004 r. do 15 czerwca 2004. W najgorszym wypadku może się wiec zdarzyć, że po wejściu w życie nowego systemu, osoby uprawnione do świadczeń otrzymają pierwsze pieniądze z miesięcznym opóźnieniem. Składający wnioski powinni pamiętać, że aby otrzymywać wsparcie terminowo, należy zdążyć "z papierami" do 5 dnia danego miesiąca.

Tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych opublikowany w Dzienniku Ustaw (plik w formacie pdf pochodzi z serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej)

Tekst ustawy o pomocy społecznej ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Autor: Rafał Kowalski

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7989;jsessionid=339B304BD187C639C19E6682EC28847E
Tytuł: Nowe zasady przyznawania zasiłków rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 20, 2004, 11:46:23 am
Nowe zasady przyznawania zasiłków rodzinnych

   
 Kilkadziesiąt telefonów odebrały dyżurujące pod naszym redakcyjnym numerem telefonu pracownice wydziału spraw społecznych krakowskiego magistratu. Pytania dotyczyły zmienionych zasad przyznawania zasiłków rodzinnych.

Przez dwa dni specjaliści z magistratu dyżurowali w naszej redakcji. Rozstrzygali, komu należy się nowy zasiłek i jakie dokumenty trzeba przedstawić, by go otrzymać. - Telefon dzwonił bez przerwy. Niemal straciłam głos - mówiła zachrypnięta Anna Mach z referatu ds. pomocy społecznej w urzędzie miasta. Po godzinie zastąpiła ją Bożena Kaczmarczyk, kierownik referatu.

Od 1 maja to gmina, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Grodzki Urząd Pracy, będzie odpowiedzialna za wypłatę świadczeń rodzinnych. To jedna z największych operacji, jaką musi przeprowadzić magistrat.

Jak szacują urzędnicy, zasiłki mogą przysługiwać nawet 20 tysiącom krakowian. Każdy z nich musi złożyć w urzędzie zupełnie nowy wniosek o przyznanie świadczenia - dotyczy to także osób, które w poprzednich miesiącach pobierały zasiłki. Wcześniej trzeba zgromadzić plik niezbędnych dokumentów: z urzędu skarbowego, od pracodawcy, z sądu, ze szkół do których chodzą dzieci itp. - Większość pytań w czasie mojego dyżuru telefonicznego dotyczyła właśnie tych zaświadczeń. Właściwie w każdym przypadku jest to trochę inny zbiór dokumentów. Wszystko zależy od sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się osoba ubiegająca się o zasiłek - tłumaczyła Anna Mach. Odpowiedzi na najciekawsze pytania drukujemy w ramce.

W czwartek opublikowaliśmy szczegółowy informator o nowych zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych - można go przeczytać także na naszej stronie internetowej: www.gazeta.pl/kraków. W internecie można znaleźć również wzory wniosków, jakie trzeba będzie składać w urzędzie.

Wybrane pytania czytelników

Mam zasądzone alimenty, nie jestem ani w separacji, ani po rozwodzie. Czy w tej sytuacji przysługuje mi zasiłek?

Anna Mach, podinspektor w referacie ds. pomocy społecznej UMK: Przez rok taka osoba może warunkowo pobierać zasiłek. Musi jednak ten stan uregulować i przedstawić w urzędzie zaświadczenie o toczącej się sprawie rozwodowej.

Jestem samotną matką. W 2002 roku moje dochody były zbyt wysokie, abym mogła otrzymywać zasiłek. W kolejnym roku jednak straciłam pracę. Czy mam szansę na świadczenia rodzinne?

- Dochód kwalifikujący do zasiłku rodzinnego to 583 zł na członka rodziny. Oblicza się go w oparciu o dochody za 2002 rok. Jeżeli jednak w 2003 roku sytuacja finansowa danej osoby uległa znaczącemu pogorszeniu, to od dochodu za 2002 rok odejmuje się stawkę, która ubyła w rodzinnym budżecie.

Wszystkim osobom ubiegającym się o zasiłek radzę, by składały wnioski, nawet jeżeli mają wątpliwości, czy świadczenie im przysługuje. Warto spróbować.

Urząd miasta uruchomił punkty konsultacyjne i infolinie dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne. Ulotki informacyjne znaleźć można też w filiach MOPS i siedzibach rad dzielnic. Punkty konsultacyjne: pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Grunwaldzka 8, ul. Wąwozowa 34 (Grodzki Urząd Pracy). Informacje telefoniczne: 422 61 81, 411 64 24, 644 61 60.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,1978167.html
Tytuł: Podatki Świadczenia dla rodziny
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 23, 2004, 10:30:12 am
Podatki Świadczenia dla rodziny
Pomoc bez obciążeń

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze są zwolnione z podatku dochodowego. Wolne od podatku będą także nowe świadczenia dla rodziny, które zastąpią dotychczasową pomoc udzielaną rodzinom z budżetu państwa.


Prawną podstawę zwolnienia zawiera art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolniono w nim z tej daniny zasiłki (dodatki) rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane dotychczas na podstawie ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz zasiłki porodowe.

Od 1 maja 2004 r. ustawa ta przestanie obowiązywać i system pomocy rodzinie zostanie zastąpiony nowym, wprowadzonym przez ustawę z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255). Świadczeniami tymi będą: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. W związku z tym od 1 stycznia 2004 r. zacznie obowiązywać nowy pkt 8 ust. 1 art. 21 updf obejmujący zwolnieniem wszystkie te świadczenia. Nadal wolne od podatku będą także zasiłki porodowe wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, gdyby takie istniały.

Zwolnienie podatkowe oznacza, że wskazane świadczenia są wypłacane bez potrąceń w pełnej wysokości, a w podatkowych rozliczeniach z fiskusem ich się nie uwzględnia i nie dolicza dla celów tych rozliczeń do innych dochodów osoby, która je otrzymała. I.L.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040323/prawo/prawo_a_11.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: bardom w Marzec 24, 2004, 06:40:56 am
Witam!!!
Ukazało się wreszcie oficjalnie w Dz.U.nr 45 pod poz.433 długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 2004 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne- niedługo będzie dostępne w linku sejmowym http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/Main/WDU20040450433?OpenDocument
Tytuł: Pogotowie świadczeń rodzinnych c.d.
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 25, 2004, 04:07:21 pm
Dziś kolejna część relacji z dyżuru dotyczącego zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń opiekuńczych przyznawanych od 1 maja br. Na pytania czytelników odpowiadał Olgierd Podgórski z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w MGPiPS.

Samotnie wychowuję trójkę pełnoprawnych dzieci: 10, 12 i 13 lat. Jestem po rozwodzie (luty 2003). Na każde dziecko otrzymuję od byłego męża po 300 zł alimentów. W 2002 r. nie osiągnęłam żadnych dochodów. Obecnie zarabiam około 1000 zł netto. Do tej pory zasiłek wypłacał mi zakład pracy. Do kogo mam się zwrócić po zasiłek po 1 maja br.? Czy przysługuje mi zasiłek i jakie ewentualnie dodatki do niego? Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek i dodatki?

Z opisu sprawy wynika, że czytelniczka spełnia kryterium dochodowe i będzie uprawniona do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości po 43 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz 53 zł na trzecie dziecko miesięcznie. Ponadto będą przysługiwać dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dodatek ten przysługiwać będzie w wysokości 170 zł miesięcznie na każde dziecko. Na wszystkie dzieci czytelniczka otrzyma dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten wypłacany jest we wrześniu w wysokości 90 zł na dziecko. W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wniosek o wszystkie przysługujące świadczenia rodzinne należy złożyć w urzędzie gminy (miasta) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W urzędzie gminy uzyskać można również wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu ustalającego rozwód, uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny oraz skrócony odpis aktu urodzenia dzieci.

Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego?

Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów.

Jak należy rozumieć pojęcia uposażenia rodzinnego z art. 48 pkt g ustawy?

Jest to odpowiednik renty rodzinnej w systemie świadczeń dla sędziów, prokuratorów.

Dowiedziałem się, że konieczny jest sześciomiesięczny okres zatrudnienia przed ubieganiem się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Córka jest w ciąży, pracuje od 1 marca, ale do rozwiązania będą to tylko mniej więcej 4 miesiące. Pracowała też kilka miesięcy w zeszłym roku. Czy można połączyć te okresy, co dałoby 6 miesięcy? Prawdopodobnie od lipca będzie chciała skorzystać z urlopu wychowawczego.

Sześciomiesięczny okres musi następować bezpośrednio przed datą uzyskania prawa do urlopu wychowawczego. Praca do czerwca, a potem okres urlopu macierzyńskiego, mogą łącznie dać wymagane 6 miesięcy. Nie można natomiast doliczać tu okresów wcześniejszej pracy.

Pracowałam do marca 2002 r., potem przeszłam na urlop wychowawczy, na którym będę do 2 października 2004 r. Pobieram zasiłek wychowawczy. Jeśli będę składała dokumenty o przyznanie zasiłku rodzinnego, czy będzie brany pod uwagę mój dochód z 2002 r.?

Mają tu zastosowanie przepisy ustawy o utracie dochodu. Prawo do zasiłku rodzinnego będzie ustalone na podstawie bieżących dochodów. Mimo tego należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego z zarobkami za 2002 r. oraz zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Pobierany przez czytelniczkę zasiłek wychowawczy nie będzie wliczany do dochodu. Przy ustalaniu prawa do dodatku do okresu korzystania z niego zaliczone zostaną okresy pobierania zasiłku wychowawczego.

Zatrudniam ponad 30 osób. Do tej pory wypłacałam zasiłki rodzinne, a obciążałam nimi ZUS w deklaracji DRA. Czy będę je wypłacać po 1 maja br.?

Pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty świadczeń rodzinnych, jeśli na dzień 31 marca br. zatrudnia co najmniej 5 pracowników. Wtedy do 31 sierpnia br. wypłaca zasiłek rodzinny, dodatki z ustawy o świadczeniach rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania) i zasiłek pielęgnacyjny. Nie zmieni się sposób rozliczania pracodawcy z ZUS - nadal będzie to rozliczanie składkami.

Żona jest stażystką w policji, w lipcu urodzi dziecko. Czy wtedy, jeśli spełnimy kryterium dochodowe 504 zł na osobę, otrzymamy zasiłek rodzinny?

Po urodzeniu dziecka, przy spełnieniu kryterium dochodowego, będzie przysługiwać uprawnienie do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka (500 zł), a w przypadku gdy żona uzyska prawo do urlopu wychowawczego od swojego pracodawcy, będzie mogła skorzystać z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Mam dwójkę dzieci (8 i 7 lat) niepełnosprawnych, na które otrzymuję alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Otrzymałam z ZUS pismo, że dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci przysługuje w wysokości 250 zł, jeśli dziecko ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Czy to prawda? Dostaję też zasiłek stały z opieki społecznej w wysokości 418 zł. Czy będę go otrzymywać nadal?

Przy spełnieniu kryterium dochodowego na poziomie 504 zł na osobę w rodzinie, czytelniczka będzie uprawniona do zasiłku rodzinnego, a także dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł na każde dziecko. Jeśli dzieci mają orzeczony stopień niepełnosprawności, będzie przysługiwał też dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w wys. po 70 zł na każde dziecko i jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (90 zł).

Zasiłek stały z opieki społecznej zostaje przekształcony w świadczenie pielęgnacyjne, które będzie przysługiwać w wysokości 420 zł miesięcznie.

Notowała Magdalena Bednarek

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040325/prawo/prawo_a_3.html
Tytuł: Zasiłki rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 26, 2004, 12:02:17 pm
Zasiłki rodzinne

Od 1 maja 2004 zmieniają się zasady przyznawania zasiłków rodzinnych. Jeżeli wcześniej otrzymywałeś zasiłek - przeczytaj i sprawdź, czy nadal ci się należy. Jeżeli nie miałeś prawa do zasiłku - być może teraz ci przysługuje

http://praca.gazeta.pl/praca/8,47341,1976294.html
Tytuł: Sprawdź, czy należy ci się zasiłek
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 26, 2004, 12:08:27 pm
W zasiłkach zmienia się niemal wszystko. Znika fundusz alimentacyjny, ale pojawiają się nowości - m.in. dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, pieniądze na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania, na edukację i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka.

Nowy wniosek niezbędny

Każdy, kto od maja chce otrzymywać dodatkowe świadczenia, musi w urzędzie miasta złożyć nowy wniosek i plik wymaganych dokumentów. Dotyczy to przede wszystkim osób, które dostawały zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Grodzkiego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Krakowie takich osób jest ok. 17 tysięcy! Pamiętaj, że teraz dostaniesz zasiłek dopiero wtedy, gdy twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Nie będzie żadnych wyrównań i wypłat za poprzednie miesiące. Dlatego warto się pospieszyć. Ale dobra wiadomość - niezależnie od tego, ile różnych zasiłków i dodatków ci przysługuje, składasz tylko jeden wniosek. Na podstawie danych, które w nim podasz, urzędnicy zaznaczą, jaka pomoc ci przysługuje i w jakich okresach.

Zacznij zbierać zaświadczenia

Nowy wniosek możesz złożyć w urzędzie dopiero 1 maja, gdy zaczyna obowiązywać ustawa. Już teraz musisz jednak zacząć zbierać w różnych urzędach niezbędne dokumenty, zaświadczenia, odpisy (patrz - "co dołączyć do wniosku" w ramce).


Jeżeli mieszkasz w Krakowie, ale nie masz tu stałego zameldowania - nadal możesz złożyć wniosek na miejscu. Musisz mieć jednak zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie. Urząd na pewno sprawdzi, czy w gminie, gdzie jesteś zameldowany na stałe, także nie korzystasz ze świadczeń!

Odpowiadaj na wezwania urzędu

Zasiłki będą wypłacane najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli masz rachunek ROR, podaj we wniosku jego numer - wtedy pieniądze będziesz dostawać bezpośrednio na konto. Jeśli nie masz własnego rachunku bankowego, pieniądze będą przychodziły przekazem pocztowym.

Już po przyznaniu zasiłku może się zdarzyć tak, że dostaniesz z urzędu pismo z prośbą o podanie szczegółów, które mają wpływ na prawo do zasiłku. Pamiętaj, żeby udzielić odpowiedzi w wymaganym terminie! Jeżeli tego nie zrobisz, wypłata zasiłku może zostać zawieszona.

http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,44425,1976308.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 26, 2004, 12:09:07 pm
Ulka bardzo dużo ważnych informacji.

Zwróćcie uwage na:

Co dołączyć do wniosku? (http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,44425,1976314.html)

Zależy to od rodzaju zasiłku, jaki ci przysługuje, i od twojej sytuacji życiowej

* kopię dowody osobistego lub paszportu - oryginał dokumentu do wglądu
* skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
* orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
* zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (gdy dziecko ma więcej niż 18 lat)
* zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny
* zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego
* oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
* oświadczenia członków rodziny o wysokości innego uzyskanego dochodu
* zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
* przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
* kopia odpisu wyroku sądu o zasądzonych alimentach
* zaświadczenie komornika, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna
* zaświadczenie o kosztach poniesionych na opłacenie dla członka rodziny miejsca w instytucjach zapewniających całodobową opiekę
* informacje o toczącym się sądowym postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka
* kopia aktu zgonu rodziców, kopia wyroku zasądzającego wysokość alimentów (w przypadku osoby uczącej się)
* kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu małżonka (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci)
* zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego
* zaświadczenie o zatrudnieniu przez co najmniej pół roku przed urlopem wychowawczym
* zaświadczenie z urzędu pracy o braku możliwości zatrudnienia, gdy dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania - zaświadczenie z miejsca, gdzie jest tymczasowo zameldowane (gdy jest to prywatne mieszkanie, także zaświadczenie od jego właściciela), zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej
* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Uwaga: obowiązują nowe druki, o których pisał Bardom (http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=15798#15798)

Ukazało się wreszcie oficjalnie w Dz.U.nr 45 pod poz.433 długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 2004 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne- niedługo będzie dostępne w linku sejmowym http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/Main/WDU20040450433?OpenDocument
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 26, 2004, 12:25:30 pm
możecie sobie ściągnąć Dz.U. z 2004 Nr 45 poz. 433
 w formacie pdf http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d04433.pdf
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 26, 2004, 12:42:38 pm
Kolejne doniesienia prasowe
Od 1 maja 2004 r. nowy system świadczeń rodzinnych (http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,1988239.html)
Kto ile dostanie - przykłady (http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,1988248.html)
Gdzie, kiedy i jakie dokumenty trzeba będzie złożyć? (http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,1988247.html)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 26, 2004, 05:28:32 pm
Nowy system świadczeń rodzinnych (http://dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/03.26/Grodzki/a1/a1.html) - Dziennik Polski z 26-03-2004 wraz z tabelką świadczeń.
Tytuł: Świadczenia rodzinne - można już rozpocząć przyjmowanie wnio
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 31, 2004, 03:46:49 pm
Świadczenia rodzinne - można już rozpocząć przyjmowanie wniosków
W związku z wejściem w życie, z dniem 1 maja 2004 r., ustawy o świadczeniach rodzinnych, wiele gmin martwi się czy będą w stanie sprostać zadaniom związanym z obsługą nowych świadczeń.

Wątpliwości dotyczą m.in. terminów - od kiedy można przyjmować wnioski? Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia: udostępnianie druków i przyjmowanie wniosków można rozpocząć przed 1 maja.

Wyjaśnienie wątpliwości zawiera list ministra Cezarego Miżejewskiego do wójtów, burmistrzów i prezydentów. List odpowiada na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące ustawy o świadczeniach rodzinnych. W liście czytamy m.in.:

pytanie 6: czy można wydawać wzory dokumentów i przyjmować wnioski od osób ubiegających się o świadczenia rodzinne przed dniem 1 maja 2004 r.?

(...) nie ma przeszkód prawnych do udostępnienia wniosków oraz do ich przyjmowania przez właściwe urzędy, łącznie z wymaganymi dokumentami, jeszcze przed dniem 1 maja 2004 r.

Jedynie wątpliwość może budzić możliwość przystąpienia przed dniem 1 maja 2004r. do przetwarzania danych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne. W takich przypadkach organ może, jeżeli będzie przygotowywał sprawy przed wejściem w życie ustawy, zwrócić się do osoby składającej wniosek o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bez zgody tych osób działania w omawianym zakresie winny mieścić się w granicach przygotowań techniczno-organizacyjnych.
Zwracam jednak uwagę, że postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych winno mieć początek nie wcześniej niż 1 maja 2004 r.

Oznacza to, że wnioski oraz wymagane dokumenty mogą być przyjmowane przed 1 maja 2004 r. Nie można jedynie rozpocząć postępowania w sprawie przyznawania świadczeń, czyli nie można zacząć rozpatrywać zgłoszonych wniosków, przed wejściem w życie ustawy.
Resort pracy wskazuje, że w jego przekonaniu możliwe jest wykonanie wielu czynności przygotowawczych (techniczno-organizacyjnych) przed 1 maja 2004 r. Gminy mają szansę wykorzystać czas jaki pozostał do końca kwietnia, zorganizować pracę, wydrukować formularze i zacząć przyjmować wnioski, a nawet wprowadzać dane do systemów komputerowych. Nie oznacza to, że wszystkie gminy zastosują się do wskazań ministerstwa.

Więcej:
'Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ustawy o świadczeniach rodzinnych - list ministra C. Miżejewskiego do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast'

************************
Nowy system świadczeń rodzinnych wchodzi w życie w złym momencie. Zarówno zainteresowani uzyskaniem wsparcia jak i administrujący zasiłkami maja niewiele czasu, choćby ze względu na majowe dni wolne. Przewidując problemy, przesunięto termin wypłaty świadczeń. Normalnie świadczenia powinny być wypłacane do 15 dnia danego miesiąca - jednak świadczenia za maj 2004 mogą zostać wypłacone dopiero w czerwcu. Dla niektórych rodzin będzie to oznaczało brak środków do życia w pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu. Jak widać takiej sytuacji można jednak uniknąć. Jednak wbrew pozorom, nie wszystko zależy od gmin. Prasa sygnalizuje np.: nie ma jeszcze programu komputerowego, który przystosowany byłby do obsługi świadczeń rodzinnych (patrz: 'Wypłaty mogą się opóźnić', Lidia Labocha, Gazeta Prawna, 25 marca 2004). Ostrożniejsze gminy będą czekać: choćby na podpisanie przez Prezydenta i opublikowanie ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza wiele zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Autor: na podst. inf. int. i pras. RK
Źródło: www.mpips.gov.pl, Gazeta Prawna, 60/2004

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl

Przeczytaj także:
Prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne (kto komu przyznaje świadczenie)

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/8079


wątpliwości dotyczących ustawy o świadczeniach rodzinnych - list ministra C. Miżejewskiego do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
/2004-03-26/W związku z wątpliwościami prawnymi dotyczącymi wdrożenia ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, zgłoszonymi przez przedstawicieli samorządów, podsekretarz stanu w MGPiPS, Cezary Miżejewski wystąpił z listem wyjaśniającym, skierowanym do wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Treść listu przytaczamy poniżej.

http://www.mgpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3711
Tytuł: Zmiany w zasiłkach rodzinnych później?
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 31, 2004, 06:04:29 pm
Zmiany w zasiłkach rodzinnych później?

   Czy nie da się opóźnić wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych? - Zbada to w przyszłym tygodniu sejmowa komisja samorządu terytorialnego - zapowiedział w Łodzi wiceprzewodniczący komisji Witold Gintowt-Dziewałtowski (SLD).

Ustawa ma wejść w życie 1 maja. Przewiduje, że pieniądze dla rodzin z niskimi dochodami, zasiłki wychowawcze, pielęgnacyjne, opiekuńcze, dodatki na rehabilitację i kształcenie niepełnosprawnych dzieci mają być wypłacane przez samorządy. Do tej pory zasiłki te wypłacały m.in. ośrodki pomocy społecznej, ZUS i urzędy pracy. Ustawa zmienia też zasady przyznawania świadczeń, dlatego wszyscy, którym przysługuje zasiłek, będą musieli złożyć nowy wniosek i dołączyć do niego plik wymaganych dokumentów. Część samorządów ostrzega, że na to wszystko jest za mało czasu i mogą nie zdążyć rozpatrzeć wszystkich wniosków.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,1988718.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 02, 2004, 11:37:57 pm
Można ściągnąć:
Załączniki do zasiłów od 1 Maja 2004r (http://www.mpips.gov.pl/prawo.php?nr=72&id=1125)

Pełna lista nowych świadczeń [doc], [pdf]
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/tabela.doc
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/tabela.pdf
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 02, 2004, 11:39:35 pm
Można ściągnąć:
Załączniki do zasiłów od 1 Maja 2004r (http://www.mpips.gov.pl/prawo.php?nr=72&id=1125)
Pełna lista nowych świadczeń [doc], [pdf]
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/tabela.doc
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/tabela.pdf
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 06, 2004, 10:19:26 am
Niekonstytucyjne cięcia

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Powód - jej zapisy znoszą świadczenie alimentacyjne (średnio 225 zł miesięcznie), zastępując je dodatkiem w stałej kwocie 170 zł. Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka powstał obywatelski projekt ustawy o przywróceniu Funduszu Alimentacyjnego, gwarantujący minimalną kwotę 250 zł miesięcznie na dziecko.

Dokument opracowany z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka ma zastąpić ustawę o świadczeniach rodzinnych uchwaloną przez Sejm pod koniec ubiegłego roku, która od 1 maja br. znosi świadczenie alimentacyjne, a na jego miejsce wprowadza dodatek do świadczenia rodzinnego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jest to kwota 170 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 510 zł na rodzinę. W przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego dodatek wynosić będzie 250 zł, nie więcej jednak niż 750 zł na rodzinę. Dotychczasowe średnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego wynosiło 225 zł, a jego wysokość była uzależniona od sytuacji finansowej rodziny.

Zdaniem RPD Pawła Jarosa, przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę pomocniczości osobom najuboższym i najsłabszym.
- To przykład przerostu polityki nad prawem i naruszenie interesów najsłabszych, czyli dzieci - twierdzi Jaros.

Sprawa jest o tyle istotna, że likwidacja funduszu dotknie około pół miliona osób.

W myśl obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu Funduszu Alimentacyjnego, pieniądze wypłacane byłyby w kwotach zasądzonych przez sąd, czyli nie mniej niż 250 zł na dziecko. Ich dysponentem byłyby gminne ośrodki pomocy społecznej, a nie jak do tej pory ZUS. W zwiększeniu ściągalności alimentów (obecnie jest to tylko 15 proc.) pomógłby specjalnie utworzony w tym celu rejestr osób zobowiązanych do płacenia.
Obywatelską inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka popiera m.in. ogólnopolskie Stowarzyszenie "Zagrożenie Likwidacji Funduszu Alimentacyjnego".
- Nie chcemy, by państwo pełniło rolę zastępczego ojca. Chcemy, by egzekwowało ono środki od osób zobowiązanych do ich płacenia - mówiła Renata Iwaniec, przewodnicząca Stowarzyszenia.
Anna Ambroziak"
Niekonstytucyjne cięcia (http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20040406&id=po23.txt) - Nasz dziennik, Wtorek, 6 kwietnia 2004, Nr 82 (1881)
Tytuł: Świadczenia rodzinne. Kłopoty z wypłatami
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 08, 2004, 05:55:57 pm
Świadczenia rodzinne. Kłopoty z wypłatami
Najbiedniejsi poczekają


„GP” zwraca uwagę: Istnieje realna groźba, że rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej nie otrzymają na czas świadczeń rodzinnych. Równoczesne wprowadzenie nowych kryteriów przyznawania pomocy oraz przerzucenie na gminy obowiązku wypłaty świadczeń może spowodować trudny do wyobrażenia bałagan.Od 1 maja 2004 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Zgodnie z nią w miejsce kilku różnych świadczeń zostanie wprowadzony jeden podstawowy zasiłek rodzinny oraz 7 innych dodatków. Od 1 maja 2004 r. wójt, burmistrz, prezydent miasta będą wypłacać świadczenia rodzinne samotnym matkom, bezrobotnym, klientom pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym zasiłki chorobowe i macierzyńskie po ustaniu ubezpieczenia.

Przeniesienie wypłat zasiłków rodzinnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do gmin już na starcie okazało się niewykonalne. ZUS nie mógł przekazać gminom swoich baz danych osób obecnie pobierających zasiłki, ponieważ zawarte w nich informacje są przechowywane według nazw płatników, a nie miejsca zamieszkania osób pobierających świadczenia. W dodatku zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń.

Żeby było jeszcze trudniej, wprowadzono nowy dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek ten zastąpił ulgę podatkową z tego tytułu, lecz problem polega na tym, że z nowego dodatku mają korzystać osoby, które wcześniej nie mogły w ogóle korzystać z takiej ulgi z powodu niskich dochodów. W praktyce oznacza to, że tak naprawdę nikt nie wie, ile osób w poszczególnych gminach będzie się o niego ubiegać. W efekcie może zabraknąć pieniędzy.

 http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1179&dok=1179.6.3.2.1.1.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 15, 2004, 10:50:56 am
Protesty w obronie Funduszu Alimentacyjnego
Nasz Dziennik Czwartek, 15 kwietnia 2004, Nr 89 (1888)

(http://www.naszdziennik.pl/data/20040415/photo/0bpo51.jpg)

Około 50 kobiet z dziećmi manifestowało wczoraj przed Urzędem Wojewódzkim w Lublinie przeciw wejściu od 1 maja w życie przepisów nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych likwidujących Fundusz Alimentacyjny. Podobny protest zorganizowano przed budynkiem Sejmu w Warszawie (http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20040415&id=po51.txt)

W myśl nowych przepisów, zamiast wypłat z Funduszu Alimentacyjnego rodziny o dochodach poniżej 504 zł na osobę (lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym) będą otrzymywały dodatek do zasiłku rodzinnego w jednakowej wysokości - 170 zł na dziecko do 24. roku życia. Rodzice dzieci niepełnosprawnych dostaną na dziecko 250 zł. Dotychczas maksymalna wysokość alimentów z Funduszu sięgała 631 zł. - Nie chcemy jałmużny w postaci 170 zł, lecz respektowania wyroków wydanych przez niezawisłe polskie sądy - mówiła pod drzwiami urzędu wojewódzkiego Irena Kwiatkowska ze Stowarzyszenia Dzieci Funduszu w Lublinie. - Żądamy zapewnienia efektywnej pomocy państwa w skutecznym egzekwowaniu alimentów od osób do nich zobowiązanych - dodała.
Zdaniem protestujących kobiet, nowe przepisy są złe, a cała ustawa to jeden wielki bubel prawny. Jej wprowadzenie uderzy w rodziny i doprowadzi do patologii społecznej. Najdotkliwiej odczują jej skutki ludzie najbiedniejsi, a przede wszystkim dzieci.
- Proszę sobie wyobrazić armię samotnych matek zgłaszających się o pomoc do opieki społecznej - mówiły pikietujące kobiety. - Pomoc otrzyma minimalna liczba osób, bo opieka społeczna nie dysponuje takimi pieniędzmi. Nie możemy na to pozwolić. My prosimy, gorąco prosimy o zrozumienie nas i przede wszystkich naszych dzieci. Boimy się, że dojdzie do tragedii.
Protestujące panie złożyły na ręce wicewojewody Barbary Sikory petycję o zawieszenie wejścia w życie przepisów kontrowersyjnej ustawy do końca roku. W tym czasie kobiety liczą na jej znowelizowanie zgodne z projektem opracowanym przez Pawła Jarosa, Rzecznika Praw Dziecka. Projekt rzecznika zakłada, że wypłata świadczeń alimentacyjnych zostanie sprowadzona do poziomu gminy, gdzie zostaną powołane gminne fundusze alimentacyjne. Ściągalność alimentów poprawi rejestr dłużników alimentacyjnych, współtworzony m.in. przez gminnych pracowników socjalnych. Część pieniędzy na świadczenia alimentacyjne pochodziłaby z dotacji Skarbu Państwa. 18 marca posłowie LPR i PiS zgłosili projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakładający przesunięcie terminu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego z 1 maja 2004 roku na styczeń 2005 roku. Następnie w Sejmie 2 kwietnia br. odbyło się głosowanie proponowanego wniosku. Za jego odrzuceniem opowiedziało się 191 posłów, tyle samo głosowało przeciw, a od głosu wstrzymało się 2 posłów. W związku z tym nowelizację ponownie skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
- Nam najbardziej zależy na położeniu nacisku na ściągalność alimentów, bo obecnie komornicy nie zajmują się tym tak, jak należy - mówiła Irena Kwiatkowska. - Nie chcemy, żeby państwo utrzymywało nasze dzieci, bo od tego są ojcowie.
Podobne manifestacje odbyły się wczoraj w wielu miastach Polski.
Adam Kruczek, Lublin
Tytuł: Rozwody za zasiłek
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 15, 2004, 11:44:57 am
Rozwody za zasiłek

   
W całej Polsce odbyły się 14 kwietnia protesty przeciw likwidacji Funduszu Alimentacyjnego. Na zdjęciu pikieta w Warszawie pod Sejmem
Fot. Wojciech Olkuśnik / AG
 
   
ZOBACZ TAKŻE  
 

• Dlaczego zlikwidowano Fundusz Alimentacyjny  (15-04-04, 00:00)

 

Fuszerka w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Sądy zalewa fala pozwów o rozwód lub separację. Od 1 maja osoby o niskich dochodach samotnie wychowujące dzieci dostaną 170 zł dodatku do zasiłku rodzinnego

Ewa, 30-latka z piątką dzieci, mieszka w jednym z familoków w Kochłowicach - dzielnicy Rudy Śląskiej. W domu brakuje pieniędzy. Rodzina utrzymuje się renty Ewy (ok. 800 zł) i z tego, co przyniesie do domu mąż. Maciek kopie węgiel w biedaszybie. - Samego czynszu za pokój z kuchnią mamy ponad 400 zł - narzeka Ewa. Dzieci chodzą po domu w brudnych i podartych ubraniach.

Gdy dowiedziała się o zmianie przepisów, postanowiła się rozwieść. - Nie dlatego, że mąż jest dla mnie zły albo że pije. Dzięki temu będzie nam lepiej - mówi.

Jak to możliwe? Od 1 maja nie będzie już funduszu alimentacyjnego. Zamiast tego osoby o niskich dochodach automatycznie dostaną na każde dziecko 170 zł dodatku do zasiłku rodzinnego. Warunek jest jeden - muszą samotnie wychowywać dzieci, ale za to nie muszą udowadniać, że np. ojciec dziecka nie płaci alimentów.

- Coraz więcej osób z naszej dzielnicy myśli o rozwodzie. Musimy jakoś sobie radzić - mówi Ewa. Za piątkę dzieci Ewa dostanie 850 zł.

Grażyna Dziedzic, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przyznaje, że już spotkała się z przypadkami rozwodów dla pieniędzy. - Ci ludzie są w bardzo trudnej sytuacji, ratują się tak, jak potrafią - mówi. Może tylko rozłożyć ręce, bo zgodnie z przepisami pracownicy MOPS nie będą mogli sprawdzać, czy rozwód lub separacja jest fikcją.

Do sądów wpływa w tej sprawie więcej wniosków niż w ubiegłym roku: we Wrocławiu o 20-30 procent, w Lublinie - aż o połowę.

Skutek jest taki, że trzeba będzie o wiele dłużej czekać na rozprawę, np. w Lublinie dziewięć miesięcy (w ubiegłym roku - siedem), a we Wrocławiu, jeśli ktoś teraz złoży pozew, pierwsze posiedzenie pojednawcze będzie miał dopiero w czerwcu.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2021733.html
Tytuł: Przygotowani na lawinę wniosków o nowy zasiłek rodzinny
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 15, 2004, 05:50:54 pm
Przygotowani na lawinę wniosków o nowy zasiłek rodzinny

 
Blisko sto tysięcy warszawiaków po długim weekendzie zacznie szturmować dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. Władze Warszawy zapewniają, że uda im się uporać z lawiną wniosków o nowy zasiłek rodzinny

W związku z nowa ustawą, która zacznie obowiązywać od 1 maja, blisko 100 tys. warszawiaków, którym zasiłek wypłacał do tej pory m.in. ZUS, będzie musiało odwiedzić dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. To właśnie tam będą mogli uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i przysługujących dodatków m.in. z tytułu samotnego wychowania dziecka.

Na przyjęcie klientów miasto przygotowało w każdej dzielnicy specjalnie oznaczone punkty, gdzie od 4 maja będzie można składać dokumenty i pobierać druki. Ich wydawanie ośrodki pomocy społecznej i urzędy dzielnic rozpoczną 19 kwietnia, ale złożyć je będzie można dopiero od 4 maja. - Prosimy, żeby były to dokumenty kompletne, to nam ułatwi pracę w pierwszym okresie - apeluje Paweł Wypych, dyrektor biura polityki społecznej. W Warszawie działa już specjalna, bezpłatna, miejska infolinia. Każdy, kto ma wątpliwości, gdzie zgłosić się po zasiłek, chce zapytać o warunki wypłaty nowych świadczeń, może dzwonić od poniedziałku do piątku pod numer 0 800 88 99 88 w godz. od 8 do 18. - Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że konsultanci są przeszkoleni. Sam pytałem, czy mam szansę i dowiedziałem się, że zasiłek mi nie przysługuje - mówi Paweł Wypych.

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,2021370.html
Tytuł: Realizacja świadczeń rodzinnych-Warszawa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 16, 2004, 09:30:24 am
Realizacja świadczeń rodzinnych

„Od 4 maja można będzie składać w Warszawie wnioski o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych” - poinformował Prezydent Warszawy Lech Kaczyński.

"W Warszawie przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych będą zajmować się ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych dzielnicach, gdyż są lepiej do tego przygotowane niż urzędy dzielnic. Wnioski trzeba składać w ośrodku pomocy społecznej dzielnicy, w której się mieszka" - dodał.

"W Warszawie będzie 38 takich punktów, wydrukowaliśmy 100 tysięcy wniosków" - wyjaśnił Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy Paweł Wypych.

Od 19 kwietnia druki tych wniosków będą dostępne zarówno w ośrodkach pomocy społecznej, jak i w urzędach dzielnic.

„Do dyspozycji Warszawiaków oddana została bezpłatna infolinia świadczeń rodzinnych, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800 (numer 0 800-88-99-88), jak również specjalna strona internetowa (www.um.warszawa.pl/politykaspoleczna). Infolinia będzie działać do dnia 15 czerwca 2004 roku.” – dodał Wypych.

Osoby otrzymujące dotychczas świadczenia z Urzędu Pracy m.st. Warszawy mogą pobrać potrzebne druki i uzyskać pomoc w ich wypełnianiu w Urzędzie.

Rodzaje świadczeń

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł (lub kwoty 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18. roku życia (jeżeli się uczy – do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności - do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:
1. urodzenia dziecka;
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
4. samotnego wychowywania dziecka;
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
6. rozpoczęcia roku szkolnego;
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 583 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

W budżecie m.st. Warszawy na rok 2004 została utworzona specjalna rezerwa celowa na realizację ustawy w wysokości 4,5 mln złotych. Do dnia dzisiejszego Miasto nie otrzymało informacji od Wojewody Mazowieckiego o wysokości środków, jakie budżet Państwa przeznaczy na wdrożenie i realizację ustawy oraz obsługę wypłacania świadczeń w Warszawie.

W ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy realizacją ustawy zajmować się będzie 80 osób - w tym 21 osób nowozatrudnionych oraz 32 osoby, które znajdą pracę na podstawie programu aktywizacji osób bezrobotnych „W czym mogę pomóc?”, przygotowanego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. Kandydaci do programu muszą posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze bądź z zakresu nauk społecznych. W obecnej chwili trwa nabór kandydatów do programu, a wniosek o dofinansowanie programu został złożony do Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszym, najtrudniejszym okresie, realizacją ustawy zajmować się będą również dodatkowi pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Ich zaangażowanie nie będzie miało wpływu na jakość pracy socjalnej ośrodków.

Ośrodki pomocy społecznej otrzymają środki na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, tak aby sprawnie i szybko móc obsługiwać interesantów (ponad 80 komputerów i drukarek, kserokopiarki, program komputerowy do obsługi świadczeń). Zostaną przekazane dodatkowe pomieszczenia dla ośrodków, wyremontowane i wyposażone ze środków Miasta.

Wszyscy pracownicy włączeni do realizacji ustawy przechodzą cykl szkoleń z zakresu świadczeń rodzinnych (dotychczas przeszkolono ponad 120 osób), uruchomiono dla nich specjalną linię telefoniczną, w ramach której specjaliści pomogą rozwiązywać zgłaszane problemy.
 

http://um.warszawa.pl/v_syrenka/new/?dzial=aktualnosci&ak_id=374&kat=3
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 16, 2004, 04:45:09 pm
Link do str. ZUS - dość dokładnie wytłumaczone kto i gdzie składa dokumenty
na świadczenia od 1. maja 2004 r.

http://www.zus.pl/niusy/k040325.htm
Tytuł: Komenterz do ustawy o świadczeniach rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 16, 2004, 04:56:17 pm
Komenterz do ustawy o świadczeniach rodzinnych

http://www.zus.pl/niusy/k040326.htm
Tytuł: Nowy system świadczeń rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 18, 2004, 11:01:41 am
Nowy system świadczeń rodzinnych

 
Już od 1 maja! Zamiast rozmaitych świadczeń - jeden podstawowy zasiłek. A do niego różne dodatki. Nie wiesz, gdzie składać wnioski i jakie dokumenty zgromadzić? Wyjaśnimy ci krok po kroku

Komu przysługują nowe świadczenia

Dla każdej rodziny, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto (lub 583 zł z dzieckiem niepełnosprawnym). Taki dochód to także podstawa do starania się o kolejne dodatki. Uwaga! W naszym informatorze wszystkie kwoty i progi dochodowe podajemy netto, czyli na rękę.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko poniżej 18. roku życia (jeśli się uczy - do 21. roku życia). Uczący się (studiujący) niepełnosprawni pobierają zasiłek do 24. roku życia. Świadczenia wypłaca się zarówno rodzicom, jak i prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o tzw. przysposobienie dziecka).

O zasiłek może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i kryterium dochodowe).

Uwaga! Zasiłek nie przysługuje dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (nawet jeśli ta osoba nadal spełnia kryterium wieku i dochodowe).

Jak liczyć dochód

Musisz wykazać wszystkie dochody (ale bez świadczeń z pomocy społecznej!). Czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto, na rękę (innymi słowy - po odliczeniu podatku i różnych składek). Najlepiej wyciągnąć je z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego.

To ważne! W 2004 r., składając wniosek o zasiłek, wykazujesz wyjątkowo dochody za rok 2002. W 2005 r. będziesz wykazywać dochody netto już za 2004 r.

Uwaga! Jeżeli teraz pobierasz zasiłek, a po 1 maja 2004 r. średni dochód twojej rodziny przekroczy próg uprawniający do zasiłku rodzinnego o kwotę nie wyższą niż 43 zł, nadal będzie ci przysługiwało prawo do tego świadczenia.

Ważne dla rolników! Wyliczacie swój dochód na podstawie tzw. hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że miesięczny dochód z takiego hektara wynosi tyle, ile połowa progu dochodowego - a więc 252 zł. Przysługuje ci zatem prawo do nowego zasiłku rodzinnego, jeśli masz nie więcej niż dwa hektary przeliczeniowe (2 x 252 zł daje 504 zł).

Ile wynosi zasiłek?

W tzw. okresie przejściowym - od 1 maja 2004 do 31 sierpnia 2005 r. - miesięcznie 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł - na trzecie, 66 zł - na czwarte i kolejne dziecko. Od 1 września 2005 r. wysokość zasiłku będzie zależała od wieku dziecka: 44 zł na dziecko poniżej 5. roku życia, 56 zł od 5 do 18 lat, 65 zł na dziecko pełnoletnie i starsze (do 24. roku życia). Co trzy lata zasiłek rodzinny (i dodatki do niego) ma być waloryzowany (pierwszy raz 1 września 2006 r.).

A ile dodatki...

Zamiast dotychczasowych różnych zasiłków od 1 maja będzie kilka specjalnych dodatków do głównego zasiłku rodzinnego (przy ich nazwach musimy posługiwać się dość zawiłym językiem ustawy) i dwa świadczenia opiekuńcze. Najpierw dodatki:

•  Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (zamiast zasiłku wychowawczego). Przysługuje tylko tym osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (spełniają kryteria dochodowe „zasiłkowej podstawy”). Nowy dodatek to 400 zł miesięcznie. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun. Wypłacany jest przez dwa lata. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - przez trzy lata. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - do sześciu lat.

Ważne! Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu nie wolno pracować, trzeba opiekować się dzieckiem (a więc nie można oddać go np. do żłobka). Jeśli w tym czasie kobieta pobiera zasiłek macierzyński na inne dziecko, traci prawo do dodatku wychowawczego.

•  Z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla wszystkich rodzin niepełnych (zamiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego). Na każde dziecko miesięcznie 170 zł, na każde dziecko niepełnosprawne - 250 zł. Przysługuje niezależnie od tego, czy i jakie alimenty zostały zasądzone przez sąd i czy są one płacone! Jest tylko jeden warunek: oczywiście kryterium dochodowe - 504 zł (lub 583 zł przy dziecku niepełnosprawnym). Dodatek ten przysługuje także osobom uczącym się. Uwaga! Jeśli dziecko pobiera rentę bądź rentę socjalną, dodatek się nie należy.

•  Z tytułu urodzenia dziecka - tak samo dostaną go tylko te osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (a więc obowiązuje kryterium dochodowe!). To jednorazowy dodatek - 500 zł. Ważne! Przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, a także faktycznemu opiekunowi dziecka.

•  Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (dotyczy bezrobotnych rodziców bądź opiekunów, którzy nie mają prawa do zasiłku). Żeby go dostać, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, czyli wykazać się „gotowością” do podjęcia pracy. Wysokość dodatku: 400 zł miesięcznie, wypłacany maksymalnie przez trzy lata (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siedmiu lat). Należy o niego wystąpić w ciągu 30 dni od ustania prawa do zasiłku. Ale uwaga! Ten dodatek może być zawieszony, jeżeli matka, ojciec bądź opiekun podejmuje pracę. Gdy ją straci, a nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może ponownie złożyć wniosek o dodatek - trzeba to zrobić w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia! Prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy (lub została zwolniona z własnej winy). Dodatek nie należy się także emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne (więcej piszemy o nim poniżej).

Zapamiętajcie! Nie można pobierać równocześnie tego dodatku i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Trzeba wybrać jeden z nich.

A do tego jeszcze...

Od 1 maja 2004 r. pojawią się też trzy dodatki ekstra: •  50 zł miesięcznie na edukację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące); •  90 zł raz na rok - we wrześniu - na wydatki związane z rozpoczęciem nauki w szkole; •  80 zł miesięcznie (od września do czerwca) na dziecko uczące się poza miejscem zamieszkania. Warunek: dziecko mieszka w bursie, internacie, na stancji itp.

I dwa świadczenia opiekuńcze:

•  Zasiłek pielęgnacyjny: 144 zł miesięcznie. Prawo do niego mają dzieci niepełnosprawne i osoby powyżej 16. roku życia (niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. A także wszyscy powyżej 75. roku życia. Nie można go łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przy emeryturach i rentach. Ważne! Żeby go dostać, wyjątkowo nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych. Jest jeden warunek: osoby uprawnione nie mogą przebywać w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie.

•  Świadczenie pielęgnacyjne: 420 zł miesięcznie. Dostaną je osoby opiekujące się dziećmi do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi niż 16-letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Z tego świadczenia nie mogą korzystać osoby pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu.

Kiedy złożyć nowy wniosek

Od 1 maja (gdzie - sprawdź w ramce). Od tego dnia rusza też ich rozpatrywanie. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, zasiłek będziesz dostawać już od miesiąca, w którym złożyłaś wniosek. Ale wyjątkowo w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej ustawy świadczeniodawcy mają czas na ich wypłatę do 15 czerwca 2004 r.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek

Na rok. Uwaga! Za pierwszym razem wyjątkowo od 1 maja 2004 aż do 31 sierpnia 2005 r. (potem obowiązuje cykl wrzesień - sierpień).

To ważne! Jeśli zmieni się liczba członków twojej rodziny (urodziny, śmierć, usamodzielnienie się dziecka, rozwód itd.), zgłoś to jak najszybciej. Zmiana ta wpływa bowiem na wysokość dochodu na osobę - możesz stracić lub uzyskać prawo do świadczenia!

http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,1988239.html?as=2&ias=2
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: grazka w Kwiecień 18, 2004, 09:29:10 pm
Jak sa zmiany to ja sie zaraz gubie i denerwuje :cry:  Dlatego bardzo prosze aby taka lopatologia ktos odpowiedzial mi na moje pytanie.

Otoz moj maz pracuje w zakladzie w ktorym jest zatrudnionych wiecej niz 5-ciu pracownikow. I to jego zakl. pracy wyplaca nam rodzinne oraz zas. pielegnacyjny. Natomiast MOPS wyplaca mi zasilek staly na Patryka.

Moje pytanie jest takie kto nam teraz bedzie wyplacal i co?  :oops: Jak narazie u meza wpracy jest cisza i nikt nic nie wie :cry: Dlatego nie bardzo wiem gdzie mam sie udac i jakie dokumenty zbierac :cry:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 18, 2004, 09:39:54 pm
grazka - to po co my z Ulką tyle tu piszemy.
Niewiadomych jest wiele, ale w tych materiałach ejst zawarte wszystko.
podałam nawet druki obowiązujące.
Może Ulka ma więcej czasu- ja niestety nie.
Wystarczy przeczytać Dz.U.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: grazka w Kwiecień 18, 2004, 09:58:48 pm
No i dostalo mi sie :cry:
 Soniu  przykro mi bardzo ze tak zareagowalas na moj post :( Ale ja bardzo doceniam Wasza prace tu na forum, tylko niestety nie potrafie "przelozyc" sobie tego na swoj przyklad.
Tak samo bylo jak staralam sie o zasilek pielegnacyjny, mnostwo postow na ten temat a ja ciemnogrod :oops:

Jeszcze raz przepraszam,ale nie chcialam Cie zdenerwowac :cry: (a tak odebralam Twoja odpowiedz)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 18, 2004, 10:37:50 pm
Grazko, ja tez wole łopatologicznie, dlatego czesto pytam

a to o co pytasz jest proste
oni tak mieszają ze łatwo sie pogubić
spróbuję Ci wytłumaczyć
i w przypadku małych i w przypadku dużych zakladów
płatnik świadczen jest ten sam czyli ZUS a teraz gmina
w twoim zakladzie ( czyli powyżej 5 osób) pracodawca jest tylko pośrednikiem
czyli on ci wypłaca, on za ciebie pozalatwia jak dostarczysz dokumenty, a ja ( mały zaklad do 5 pracowników) musze biegac i skladac sama
ale to nie sa pieniądze twojego pracodawcy
tylko w dalszym ciągu ZUS-u albo gminy
Grazko, rozumiesz?
mam nadzieje ze tak, ze teraz ja ci w glowie nie namieszałam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 18, 2004, 10:46:06 pm
także sporo o tym. Jest możliwość kierować pytania  drogą elektroniczną.
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia

a tu druki gotowe -podawalam to także wyżej
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/?id=wzory_drukow_umk.html

Wszystkie zasiłki od 1maja2004r. (http://sonia.low.pl/sonia/prawo/zasilki.htm)

Można jeszcze tu zajrzeć
http://www.mpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3160
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: grazka w Kwiecień 19, 2004, 07:57:36 am
Bardzo dziekuje za odpowiedzi :lol: i za namowa mojej imienniczki dzis sie przejde do MOPSU i tam tez popytam.

Tym samym nie obiecuje, ze dam Wam spokoj :?
Tytuł: rodzinny
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Kwiecień 19, 2004, 08:46:03 am
Z tego co wyczytałam to uważam, że teraz Grażce będzie płacił MOPS - gmina wszystkie zasiłki razem, czyli rodzinny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i opiekuńczy ( tzw. stały). Gdyby Grażka była uprawniona tylko do rodzinnego to nadal płaciłby jej ten rodzinny pracodawca jej męża, a ze względu na to że jest uprawniona do opiekuńczego to teraz będzie płaciła gmina.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: grazka w Kwiecień 19, 2004, 01:32:32 pm
A wiec powiem Wam co sie dowiedzialam, otoz zas. staly nadal wyplacac bedzie mi MOPS. Natomiast rodzinne na dzieci (bo na doroslych juz sie nie bedzie nalezalo)i zas. pielgnacyjny i inne nalezace sie nam dodatki wyplacac nam bedzie Urzad Miasta. A zakladowi pracy mamy powiedziec "dziekuje" i juz nam nie bedzie wyplacal od maja.

Mam czas do 10-go maja aby zlozyc wszystkie dokumenty a za tydzien mam odebrac z U.Skarbowego zasw. o dochodach. No to chyba zdaze ;-)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 19, 2004, 04:37:52 pm
Byłam dziś w Urzędzie Skarbowym - kolejkaaaaaaa taaakaaa, okazało się, że muszę mieć zaświedczenie o dochodach z aktualną data (nie z ub. roku) mimo, że dochody przecież i tak dotyczą za 2002r.
Złożyłam więc ponowny świstek- termin odbioru za tydzień.

Ci co maję takie zaświadczenia z datami ubiegłorocznymi-wracają z Urzędu Miasta po takie samo zaświadczenie z aktualną datą - pytajcie jak u Was, bo niemiłe rozczarowanie potem.

Uważam to za kolejny nonsens!!! co ma data do dochodu na takim zaświadczeniu, skoro i tak dotyczy dochodów za 2002r. Ja miałam wystawione w ub. roku tuż po złożeniu PIT 37. Trzymajcie mnie za durnotę przepisów w kraju, któregoś dnia braknie mi cierpliwości. Co lepsze pani z US jest tego samego zdania.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 19, 2004, 04:40:08 pm
Mówiłam że namieszam  :oops:
czytanie ze zrozumieniem mi się kłania
Grażko ja uważam że tobie wszystko będzie wypłacał OPS czy MOPS jak to sie u was nazywa
ale może ja nie powinnam zabierać głosu bo moje dzieci już na nic sie nie załapują, jak zwykle juz za stare

a w ostatniej wklejce z gazety znalazłam 2 błędy( nieścisłości) które mogą wprowadzać w błąd
ta że trzeba pytać( najlepiej dzwonoć)
do ZUS albo OPS
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Kwiecień 19, 2004, 04:47:16 pm
Cytat: "sonia"

Ci co maję takie zaświadczenia z datami ubiegłorocznymi-wracają z Urzędu Miasta po takie samo zaświadczenie z aktualną datą - pytajcie jak u Was, bo niemiłe rozczarowanie potem.

Uważam to za kolejny nonsens!!! co ma data do dochodu na takim zaświadczeniu, skoro i tak dotyczy dochodów za 2002r.


Sonia To pewnie dlatego, że zmieniły się wzory druków i wszystko musi być zgodnie z Ustawą.

Mnie już chyba nic w tym kraju nie jest w stanie zadziwić :?
Tytuł: Re: Zasiłki rodzinne- aktualności ?
Wiadomość wysłana przez: kameljanda w Kwiecień 19, 2004, 06:15:28 pm
A ja czekam na telefon z Urzędu Miejskiego, bo mam ponoć tak skomplikowaną sytuację rodzinną, że aż muszą radzić się prawnika...
Wszędzie słyszę, że gmin nie stać na wypłacanie świadczeń, jeszcze trochę takich rewelacji a zacznę uczyć się gotować trawkę z ogródka :(

Sorry, że tutaj ale już się zaczynam wnerwiać na tę całą kołomyję!
Tytuł: Zmiany we wnioskach o zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyj
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 20, 2004, 12:10:58 pm
Zmiany we wnioskach o zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny
/2004-04-16/W związku z dokonaną dnia 12 marca 2004 roku nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) we wzorach wniosków stanowiących załączniki nr 1 oraz nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 433), należy dokonać następujących zmian:

Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  (załącznik nr 1)
W części II: „Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego” wykreślić następujące słowa : „nie mam prawa do renty socjalnej, emerytury lub renty i” , pozostawiając słowa : „nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego”
W części V w myślniku 4 po słowach: „placówce opiekuńczo-wychowawczej” dodać słowa: „młodzieżowym ośrodku wychowawczym”
W Pouczeniu: w części dotyczącej zasiłku rodzinnego ust. 1 punkt 1 dodać po słowach: „placówce opiekuńczo-wychowawczej”, słowa: ”młodzieżowym ośrodku wychowawczym”
W Pouczeniu: w części dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego skreślić punkt 1 o następującej treści:
„osoba ubiegająca się ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty„


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku  pielęgnacyjnego (załącznik nr 5)
W części II : „Oświadczenie służące ustaleniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego” po słowach : „placówce opiekuńczo-wychowawczej” dodać słowa: „młodzieżowym ośrodku wychowawczym” oraz skreślić następujące słowa: „chyba że pobyt poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie wynosi powyżej 14 dni w miesiącu”
W Pouczeniu w informacji dotyczącej komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje po słowach : „placówce opiekuńczo-wychowawczej” dodać słowa: „młodzieżowym ośrodku wychowawczym”, oraz skreślić następujące słowa: „chyba że pobyt poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie wynosi powyżej 14 dni w miesiącu”

Dotychczasowe formularze wniosków zachowują ważność! Zmian należy dokonać przez skreślenie (lub dopisanie) słów, według podanego wyżej wzoru. Nie należy usuwać (korektorem, komputerowo itp.) fragmentów tekstu.


http://www.mgpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3896
Tytuł: biurokracja, czy głupota?
Wiadomość wysłana przez: dziadek Janusz w Kwiecień 20, 2004, 12:27:19 pm
Witajcie. Dorzucam jeszcze jeden kamyczek do biurokratycznych idiotyzmów. Moja córka (mama Michaszka) w 2002 roku nie miała żadnych dochodów i takie zaświadczenie złożyła w zeszłym roku. Oczywiście, musi mieć aktualne zaświadczenie, że nadal nie miała dochodów za 2002 rok. Rewelacja, nieprawdaż ??
Tytuł: rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Kwiecień 20, 2004, 02:42:43 pm
Dzisiaj chciałam złożyć papiery na zasiłki i nie złożyłam, bo mam orzeczenie o niepełnospraności Kacpra na starym druku (z 2002 r.) na którym nie ma pkt. 7 i 8 więc panie stwierdziły, że muszę iść do komisji orzekającej po orzeczenie na nowym druku!
Poszłam, złożyłam podanie o wydanie orzeczenia na nowym druku, jutro mam odebrać!
Nawet się nie wkurzyłam tylko ręce mi opadły, no cóż biurokracja w rozkwicie, a ja robię kilometry!

Sprawdźcie oświadczenia czy macie pkt. 7 i 8!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Kwiecień 20, 2004, 03:10:41 pm
O rany, ja też mam orzeczenie na druku z 2002 roku i ostatnim punktem jest V.
Najśmieszniejsze jest to, że orzeczenie mam do 31.05. więc muszę złożyć wniosek tylko na jeden miesiąc - maj.
W Gdańsku są wyznaczone tylko 3 miejsca, gdzie można pobrać i złożyć wnioski. No i jak to w Polsce bywa, nie mają jeszcze telefonów  :? .
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Kwiecień 20, 2004, 06:40:23 pm
Tez mi sie wydaje, ze jest tylko jeden "organ wlasciwy" wyplacajacy wszystkie swiadczenia.
Ale jeszcze sie nie dowiadywalam bo mi sie slabo robi na mysl o zalatwianiu tego wszystkiego, tym bardziej, ze jak pisalam bede musiala kombinowac z dochodem utraconym i bede potrzebowac zaswiadczenia o dochodach za kwiecien tego roku. Najwczesniej wniosek o zaswiadczenie w US bede mogla zlozyc 4 maja i tylko od uprzejmosci (a takiej sie nie spodziewam) pan urzedniczek ze skarbowki bedzie zalezalo jak szybko dostane zaswiadczenie :evil:   I dopiero wtedy moge sie starac o zasilki. U nas tez ponoc w MOPSie. Az mi sie wlos jezy :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Kwiecień 20, 2004, 06:44:43 pm
To jeszcze raz ja ;)
Kto sie zna choc troche na przepisach, no... kto potrafi je po prostu zrozumiec i pomoze mi w interpretacji paru zdan na temat zasilkow?
Please! Robie casting  :lol:

Od tego zalezy moj pobyt na Darze, bo jak nie dostane zasilku to sobie strzele w leb :twisted:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 20, 2004, 09:22:26 pm
Manatko, ty pisz o co chodzi
jest nas tu tyle i prawie każdy gdzieś - coś będzie załatwiał, w razie czego zapyta i o cos dla Ciebie
juz proponowałam zeby dzielic się doświadczeniami, dzięki Soni i Dziadkowi Michaszka  wiemy ze zaświadczenie o dochodach musi być z tego roku
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 20, 2004, 09:49:16 pm
Dziś dostałam z ZUS-u pełną kopertę druków- chyba oślepnę jak to wszystko przeczytam. Czy do Was też trafiły juz te druki?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 20, 2004, 11:28:16 pm
Syn dostał w zeszlym tygodniu z ZUS
ale u niego to tylko formalnośc, bo tylko na zas. pielęgnacyjny przy rencie socjalne
więc tylko imię, nazwisko  adres, bez żadnych załączników , bo bez wzgledu na zarobki
o osobach pobierających rente ZUS pamięta
ale Ci, którzy dopiero zaczynają
musza sie nabiegac
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: grazka w Kwiecień 21, 2004, 07:43:14 am
Aha cos jeszcze mi sie przypomnialo, otoz jak bylam w Opiece to chcialam dac spoznione zaswiadczenie od lekarza , ze samochod jest nam niezbedny dla Patryka .(pani z opieki na ostatnim wywiadzie zazyczyla sobie taki papierek)To teraz pani powiedziala, ze to juz niepotrzebne. I ze ona juz do mnie nie bedzie przychodzic na wywiad , jesli bede pobierac tylko zas. staly :lol:
Natomiast gdybym starala sie o inna dodatkowa pomoc to wtedy przyjdzie.
Tytuł: Hata
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Kwiecień 21, 2004, 08:15:33 am
Hata pośmiejemy się razem, bo ja też ma orzeczenie do 31.05.2004 czyli pod koniec maja staję z Kacprem na komisję!
Czyli poprawiam orzeczenie ważne jeszcze tylko 1 miesiąc  :evil:
Tytuł: składanie wniosków
Wiadomość wysłana przez: dziadek Janusz w Kwiecień 21, 2004, 04:03:55 pm
Teraz ja. Najpierw dowiedzieliśmy się, że wnioski można składać tylko od 1 do 5 maja (de facto 4 i 5 maja). Wczoraj córka była w MOPSie po druk (o dziwo, bez kolejki) i tam dowiedziała się, że dokumenty można będzie składać przez cały maj, będzie w jeleniogórskim MOPSie wydzielone w tym celu biuro, czyli nie trzeba wystawać w urzędzie, a data 5 maja jest datą, do której musi być wypłacone świadczenie za kwiecień.
Przy okazji brawa dla jeleniogórskiego MOPSu. Do wniosku sami dołączyli obszerną informację o niezbędnych załącznikach, a na korytarzu jest wielka tablica, gdzie wyszczególnione są wszystkie zasiłki i informacje o niezbędnych załącznikach. To miło czasem pochwalić urzędników, którzy dbają o interesantów.[/b]
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Kwiecień 21, 2004, 04:59:44 pm
W linku podanym przez Ule (ZUS) znalazlam takie zdanie o dochodzie utraconym:
Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny, który dochód utracił, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek nie osiąga dochodów (np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, rozpoczęcia urlopu wychowawczego, sprzedaży gospodarstwa rolnego) lub jego dochód z tego miesiąca jest niższy od przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego przez niego w roku kalendarzowym, z którego dochód się ustala.
Dochód rodziny pomniejsza się o dochody utracone na zasadach określonych w pkt. 60.

Wniosek: Zeby otrzymac zasilki musze zlozyc zaswiadczenie o dochodach za 2002 rok i zaswiadczenie o dochodzie za miesiac kwiecien 2004 Dochody za 2002 sa zbyt wysokie i nie mieszcza sie w kryterium dochodowym, a dochod za kwiecien 2004 sie miesci. Dodam, ze caly rok 2003 pobieralam zasilek staly z MOPSu, wiec dochody za 2003 miescily sie w owczesnym kryterium dochodowym.
Czyli wg. tego, co napisane w linku bede mogla dostawac zasilek?

Wlasnie wrocilam z MOPSu. Zero kolejek, panie daly mi wszystkie wnioski, pouczyly jak wypelnic. Okazalo sie, ze moje przypuszczenia sie potwierdzaja i nawet panie wiedza co to ten dochod utracony. Kazaly przyniesc zaswiadczenie za 2002 i IV 2004 i powiedzialy, ze jesli kwiecien sie miesci, to zasilki przysluguja. Ech, boje sie, ze za piekne, zeby bylo prawdziwe :roll: Cos za latwo poszlo...
No i moge skladac wnioski nawet po 10 maja, bez problemu!
Ech! Wierzyc sie nie chce :)
Tytuł: Sejm. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 23, 2004, 10:46:00 am
Sejm. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Bez alimentów i bez dodatku?


W przypadku przesunięcia terminu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie mógł wprowadzić do systemu komputerowego nowych osób, które po 1 maja br. uzyskają prawo do alimentów na podstawie wyroków sądowych.Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko do końca kwietnia br. ZUS będzie wypłacał alimenty finansowane z budżetu państwa.

– Nasz system komputerowy obsługujący wypłatę tych świadczeń jest już zamknięty i nie będziemy do niego wprowadzać nowych osób – wyjaśnia Anna Warchoł, rzecznik prasowy ZUS. – Jeśli jednak prawo zostanie zmienione, będziemy wykonywać nałożone na nas zadania.

Jest mało prawdopodobne, żeby przeciwnikom likwidacji Funduszu Alimentacyjnego udało się w terminie uchwalić projekt ustawy PiS i LPR, zakładający przesunięcie terminu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego z 1 maja 2004 roku na styczeń 2005 roku. Każda ustawa musi mieć vacatio legis, w innym przypadku może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zdecydowała się ponownie przedstawić projekt Sejmowi. Nie wiadomo tylko, czy uda się przeprowadzić głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, bo nie zdołano wybrać posła sprawozdawcy. Komisja musi się zebrać ponownie, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Dodatkowo problem polega na tym, że treść ustawy przeczy zasadom przyzwoitej legislacji. Według ekspertów Biura Legislacyjnego Sejmu, ustawa nie może wejść w życie 1 maja br., ponieważ w tym czasie nie będzie już istniał FA. Nie można bowiem zachować funduszu, którego już nie ma. Jednocześnie projekt nowelizacji ustawy nie zakłada możliwości wypłaty świadczeń nowym osobom, które po 1 maja br. nabędą prawo do alimentów. Projekt proponuje także wstrzymanie do końca roku wypłaty nowych dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Zdaniem ekspertów oznacza to, że część osób, które dotychczas nie pobierały alimentów, nie będzie mogła ubiegać się o nowy dodatek, czyli nie dostanie żadnych pieniędzy.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1189&dok=1189.2.3.2.8.2.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 24, 2004, 04:14:43 pm
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego


Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) wnoszę o
stwierdzenie niezgodności art. 8 pkt 3 i art. 11 w zw. z art. 3 pkt 17 oraz art. 8 pkt 4 i art. 12 w zw. z art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255) z art. 32 ust. 1, art. 18 Konstytucji oraz art. 48 Konstytucji w związku z art. 27 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 586 ze zm.)


Uzasadnienie

     Pismem z dnia 12 marca 2004 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do mnie, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPD z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 69), z wnioskiem o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego art. 8 pkt 3 i 4, art. 11 i art. 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych z uwagi na niezgodność z art. 18, art. 32, art. 48 Konstytucji RP oraz z art. 27 Konwencji o prawach dziecka. W swym piśmie (kopia w załączeniu) Rzecznik Praw Dziecka podniósł prawne i faktyczne dyskryminowanie oraz defaworyzowanie w tych przepisach dzieci rodziców pozostających w związkach formalnych (i dzieci rodziców niepozostających w takich związkach, którzy zgodzili się wychowywać swe dzieci razem) wskazując przy tym, że to naruszające konstytucyjną zasadę równości zróżnicowanie nie znajduje również uzasadnienia w innych przepisach Konstytucji, zwłaszcza w art. 18 oraz w art. 48 wiązanym przez Rzecznika z zasadą pomocniczości i, tym samym, z wyrażoną w szczególności w art. 27 Konwencji o prawach dziecka zasadą prymatu rodzicielskiej odpowiedzialności za dziecko również w aspekcie finansowym.
     Stanowisko takie Rzecznik Praw Obywatelskich podziela, rozszerzając je o następujące argumenty:
     1. Art. 3 pkt 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) zawiera definicję ustawową samotnego wychowywania dziecka, która pozwala na określenie kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania dwóch dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu "samotnego wychowywania dziecka" określonego w art. 12 ustawy oraz dodatku z tytułu "samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania" określonego w art. 11 ustawy.
     Artykuł 8 ustawy, który zawiera enumeratywne wyliczenie dodatków do zasiłku rodzinnego, dodatki te wymienia w pkt 3 i pkt 4.
     Dookreślenie w art. 12 - i, odpowiednio, w art. 11 ustawy - podmiotów uprawnionych do otrzymania dodatku, jego wysokości oraz sytuacji, gdy dodatek nie przysługuje, pozwala na pełne zrekonstruowanie zarówno normy statuującej uprawnienie do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jak i uprawnienie do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
     Równe traktowanie przez ustawodawcę uzasadnia występowanie (w równym stopniu) cechy relewantnej; podobnie zróżnicowane traktowanie w prawie jest uzasadnione, o ile jest ono usprawiedliwone, tj. możliwe jest wskazanie cechy faktycznej lub prawnej z uwagi na ktorą przepisy prawa dokonały zróżnicowania sytuacji prawnej swoich adresatów i różnice te dają się uzasadnić konstytucyjnie. Cechą istotną w omawianej regulacji jest samotne wychowywanie dziecka, które stanowi o celu i treści normy. Pojęcie to zdefiniowane jest w ustawie następująco: "(Ilekroć w ustawie jest mowa o) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę i wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka". Kryterium, zgodnie z którym wyodrębnia się adresatów normy powinno być łatwe do stosowania i ten wymóg omawiana definicja spełnia w swej części podmiotowej. Powinno być ono jednak także łatwe do ustalenia w części przedmiotowej, a zatem precyzyjne i pozwalające na opisanie elementów sytuacji faktycznej, które są prawnie relewantne. Tego warunku kryterium nie spełnia, gdyż nie wskazuje, co oznacza samotne wychowywanie dziecka.
     Zarzutu takiego nie można postawić ustawowej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko zawartej w art. 2a obowiązującej jeszcze ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.), zgodnie z którą jest nią: "osoba gospodarująca wspólnie z dzieckiem pozostającym pod jej opieką i na jej wyłącznym utrzymaniu, nawet jeżeli otrzymuje alimenty". W tym kształcie stanowiła ona podstawę dla ustalenia uprawnienia do świadczenia przewidzianego w art. 31 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej (tzw. gwarantowanego zasiłku okresowego), które obecnie zostało zmodyfikowane i wprowadzone do ustawy o świadczeniach rodzinnych jako dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (art. 8 pkt 3 i art. 11 w zw. z art. 3 pkt. 17 ustawy).
     Wskazać należy dodatkowo w tym miejscu, że zarówno art. 11 ust. 1 ustawy, jak i art. 12 ust. 1 dookreśla krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dodatków wskazując, że przysługują one: "matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka". Dodanie w art. 11 fragmentu: "jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką" jest prawdopodobnie pozostałością uregulowania zawartego w ustawie o pomocy społecznej, które zawierało kryterium odnoszące się do sytuacji faktycznej. Ograniczenia takiego nie wprowadza natomiast art. 12 ustawy, co sprawia, że o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, oprócz matki czy ojca mogą także ubiegać się opiekunowie faktyczni i prawni dziecka, z określonym w art. 7 pkt 1 ustawy wyjątkiem (dotyczy on rodziców zastępczych i pracowników placówek, którzy ustanowieni zostali opiekunami prawnymi wychowanków).
     Ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia zbiegu prawa do świadczeń rodzinnych rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych dziecka - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, świadczenia wypłacane są temu z nich, który pierwszy złożył wniosek (!). Zbieg taki w przypadku samotnego wychowywania dziecka, co należy podkreślić, ani w teorii ani też w praktyce nie powinien wystąpić, jednak - wobec niedookreślenia tego pojęcia oraz braku w przepisach ustawy wymogów związanych z udokumentowaniem (ustaleniem) miejsca zamieszkania dziecka - założenie ustawodawcy może w pełni się sprawdzić i przepis ten będzie wykorzystywany. Z drugiej strony nie powinno umknąć uwadze, że promowanie w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych osób samotnych (lub formalnie samotnych) jako opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka poprzez dodatkowe ich dofinansowanie, w przeciwieństwie do opiekunów dzieci funkcjonujących w rodzinach pełnych, jest niezgodne ze standardami prawa rodzinnego, w którym w zdecydowany sposób preferowany jest ten drugi typ rodzinnej opieki zastępczej (z matką i ojcem).
     2. Aby wykazać naruszenie konstytucyjnej zasady równości należy ustalić, czy wyodrębnione w ten sposób przez ustawodawcę podmioty znajdują się w takiej samej lub podobnej sytuacji faktycznej, gdyż adresaci norm prawnych charakteryzujących się daną cechą istotną (która stanowi podstawę ich wyodrębnienia) powinni być traktowani jednakowo. Ustalenie takie wymaga określenia kręgu adresatów, do których dana norma odnosi się i opisania ich sytuacji faktycznej i prawnej. Przy definiowaniu samotnego wychowywania dziecka ustawodawca nie ustrzegł się błędu logicznego ("wychowywanie" oznacza wychowywanie przez osobę należącą do wymienionych wyżej grup, jeżeli osoba ta "wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka"). Zakres pojęcia "samotne wychowanie" nie został zatem określony. Ustawodawca zakreślił natomiast precyzyjnie krąg podmiotów, których dotyczyć może ta cecha: "pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę i wdowca" (jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka) i taką definicję, opartą na formalnym kryterium pozostawania w stanie bezżennym, odniósł do grup osób, którym mogą przysługiwać określone w art. 11 i 12 ustawy dodatki (ojciec, matka, opiekun faktyczny lub prawny dziecka). Prowadzi to - po pierwsze - do wyłączenia z kręgu adresatów osób, które pozostają w związku małżeńskim (także - rekonstruowanym, a więc z osobą, która rodzicem dziecka nie jest), lecz faktycznie samotnie wychowują dziecko. Po drugie - ponieważ dla uzyskania dodatku wystarczy dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów lub oświadczeń i wyjaśnień wskazujących na pozostawanie poza związkiem małżeńskim (art. 23 i 28 ustawy) w kręgu odbiorców dodatku może znaleźć się liczna grupa rodziców, którzy faktycznie wychowują dziecko wspólnie z drugim z rodziców dziecka. Dla ustalenia uprawnienia do świadczeń rodzinnych nie przewiduje się bowiem, co do zasady, procedur uwzględniających sprawdzenie sytuacji faktycznej w jakiej znajdują się podmioty uprawnione do świadczeń. Poprzestanie na oświadczeniu osoby ubiegającej się o dodatek, że samotnie wychowuje dziecko oczywiście nie wyklucza - wobec regulacji zawartej w art. 32 ustawy umożliwiającej zastosowanie Kpa w przypadkach nieuregulowanych - uruchomienia procedury przewidzianej w art. 145 § 1 Kpa. Jednakże niejasność definicji samotnego wychowywania dziecka (jak też "wspólnego niewychowywania z ojcem lub matką dziecka") - znacznie utrudni, a nawet uniemożliwi przeprowadzenie ewentualnych procedur sprawdzających o których wyżej, jak również uznanie pobranych świadczeń za nienależne (zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2, jak również pkt. 1 ustawy), natomiast dostarczy zainteresowanym skutecznych argumentów w postępowaniach odwoławczych od decyzji odmawiających przyznanie świadczenia.
     Tymczasem żadna regulacja ustawowa nie może pozostawiać poza swym zakresem podmiotów, które nie różnią się w sposób istotny od osób uprawnionych do tego dodatku (a więc osób, które funkcjonują poniżej progu wsparcia dochodowego rodziny i samotnie wychowują dziecko), nie powinna też włączać do tego zakresu podmiotów, które cechy tej nie posiadają. Przy tej skali przedsięwzięcia niewiele zmienia fakt, że adresatami przepisów są głównie klienci pomocy społecznej, co zgodnie z art. 23 ust. 2 , art. 48 ust. 2 pkt 1 c, art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy oznacza rozpatrzenie wniosku w tym samym organie właściwym, który przeprowadza wywiady środowiskowe dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej.
     Efektem wprowadzenia przepisów w kwestionowanym kształcie będzie zatem zachwianie równowagi finansów publicznych z uwagi na olbrzymią liczbę osób pozostających w związkach małżeńskich, które wraz ze swymi dziećmi funkcjonują na granicy lub poniżej granicy progu wsparcia dochodowego rodziny, a które w stosunkowo szybkim czasie mogą spełnić wymogi przewidziane w ustawie i ustalić swój formalny status jako osoby samotnie wychowującej dziecko wyłącznie w celu uzyskania uprawnienia do dodatku. Jest on bowiem wypłacany w znacznej wysokości w porównaniu z wysokością zasiłku rodzinnego czy innych dodatków jak i świadczeń z pomocy społecznej, a poza tym - jest osiągalny w sposób pewny w dłuższej perspektywie czasowej. Racjonalny ustawodawca powinien rozważyć nie tylko zagrożenie zachwiania równowagi budżetowej państwa wobec masowego dostosowywania się najbiedniejszych rodzin do wymogów związanych z nabyciem tego uprawnienia, ale także inne poważne koszty społeczne z tym związane: obciążenie sądów znaczną ilością spraw rozwodowych i o separację (i to przy dochodach stron uprawniających strony do zwolnienia od kosztów sądowych), a także obsługa bytowych i psychicznych problemów dzieci ze związków rozbitych, które zazwyczaj pogłębiają się z czasem nawet wówczas, gdy rodzice "faktycznie" pozostają razem.
     3. Zróżnicowanie sytuacji prawnej obywateli, jak wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny jest wtedy sprzeczne z Konstytucją, jeżeli traktuje się w sposób różny podmioty lub sytuacje podobne, a różnice traktowania nie mają uzasadnienia konstytucyjnego. W świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych "podmiotami podobnymi" są rodziny posiadające dzieci, których poziom dochodów pozostaje poniżej określonego w ustawie progu wsparcia dochodowego rodziny i które otrzymują zasiłek rodzinny. Odstępstwo od zasady ich równego traktowania, w tym przypadku poprzez wprowadzenie uprawnienia do dodatku w związku z samotnym wychowywaniem dziecka jest - jak wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny - możliwe, lecz argumenty które przemawiają za odstępstwem od zasady równego traktowania winny mieć, po pierwsze, charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z celem i treścią przepisów, w których zawarta jest norma. Brak powiązań, które jednoznacznie przesądziłyby o konstytucyjności rozróżnień może wynikać z faktu, że dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka miał pierwotnie w istocie zastępować świadczenie z likwidowanego funduszu alimentacyjnego (mogłoby to stanowić ukryty cel przepisów, wpływający na ich treść). Całkowicie inna konstrukcja (oderwanie od systemu alimentacyjnego, inaczej zakreślony krąg uprawnionych), brak jakichkolwiek powiązań legislacyjnych sprawiły, że nie można mu przypisać takiego charakteru.
     Wprowadzone w przepisach zróżnicowanie musi być racjonalnie uzasadnione i nie wolno go dokonywać według dowolnie ustalonego kryterium. W świetle przedstawionych wcześniej argumentów kryterium samotnego wychowywania dziecka zastosowane w kwestionowanych przepisach jest dowolne i nieprecyzyjne. Wpływa to na racjonalność tego rozróżnienia od strony formalnej (jak wyżej wykazywano - koszty wprowadzenia tych przepisów nie zostały właściwie oszacowane) natomiast racjonalność merytoryczna wymaga uzasadnienia konstytucyjnego. W świetle ustabilizowanego orzecznictwa TK istotne jest także ustalenie, czy możliwa jest taka interpretacja użytego w ustawie pojęcia samotnego wychowania dziecka - nie wspólnego z ojcem lub matką dziecka - która jest zgodna z Konstytucją (jedynie wyłączenie możliwości takiej interpretacji przepisów oznacza naruszenie Konstytucji).
     Rekonstrukcję prawnego kształtu prawa rodziców do wychowania dziecka determinują zdefiniowane w art. 48 ust. 2 Konstytucji ograniczenia. Zgodnie z nim ograniczenie bądź pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Tak zakreślona "gwarancyjna ochrona" nakazuje uwzględnienie całego spektrum praw rodzicielskich związanych z wychowaniem dziecka, prawo rodzica do wychowywania dziecka wiąże się nie tylko z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ale także z prawem do osobistej styczności z dzieckiem, z obowiązkami alimentacyjnymi, stosunkami rodzinnymi. Jakakolwiek ingerencja w te prawa zarezerwowana jest w polskim systemie prawa wyłącznie dla władzy sądowniczej. Środki prawne zabezpieczające ich dochodzenie nie tyle wymuszają realizację prawa rodziców przez władze publiczne, co zabezpieczają rodzinę i rodziców, na których spoczywa ciężar wychowania dziecka przed nadmierną i niepożądaną ingerencją władz. Nie ulega wątpliwości, że żadne z rozstrzygnięć sądu związane z podziałem kompetencji pomiędzy rozwodzących się rodziców (w przypadku konfliktu między rodzicami), czy nawet zarządzeniami sądu w przypadku zagrożenia dobra dziecka nie oznacza utraty prawa do wychowania dziecka. Stan taki w prawie rodzinnym można wiązać jedynie z sytuacją pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej i to wyłącznie wówczas, gdy przy zaistnieniu tej przesłanki sąd zdecydował o zakazie osobistej styczności z dzieckiem rodzica, przez co odebrał mu możliwość jakiegokolwiek wpływu na dziecko, a zatem i jego wychowanie. Oznacza to, że zakres tego prawa jest bardzo szeroki i ma mocne gwarancje instytucjonalne. Uzasadnione wątpliwości w tym świetle budzić musi wiązanie skutków prawnych z jednostronnym oświadczeniem rodzica, że wychowuje dziecko samotnie, bez udziału drugiego z rodziców (i, odpowiednio, z oświadczeniem opiekunów). Gwarancje konstytucyjne powodują, że rozciągnie się to również na przypadki "poparte" oświadczeniem drugiego z rodziców, że dziecka nie wychowuje (praw rodzicielskich nie można się zrzec) lub ustaleniem, że w danym okresie faktycznie dziecka nie wychowuje (nawet przy założeniu, że jest to przypadek określony w ustawie, tj. w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie jest spełniony drugi z wymogów określonych w art. 48 ust. 2 Konstytucji - nie sankcjonuje go orzeczenie sądu). Przyjęte w ustawie rozwiązanie sprawia, że w miejsce konstytucyjnie zastrzeżone dla praw rodzicielskich i odpowiedzialności rodzicielskiej wkracza państwo, przejmując finansowe obowiązki rodzica.
     Już tylko na marginesie można stwierdzić, że konstrukcja ta jest całkowicie odmienna od tej, na której opierał się fundusz alimentacyjny (fundusz - co prawda nieudolnie - realizował założenie, że zastępczo wypłaca świadczenia za dłużnika, od którego następnie je odzyskuje).
     4. Właściwe uzasadnienie konstytucyjne rozróżnienia wprowadzonego w przepisach jest nieodmiennie związane z rozważaniem w następnej kolejności, kwestii jego proporcjonalności. Waga interesu, któremu zróżnicowanie wprowadzone w normie ma służyć, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów naruszonych. Interesem naruszonym jest, przy takim ujęciu kwestionowanej normy, zagwarantowane rodzicom w art. 48 Konstytucji RP prawo do wychowania dziecka (i, odpowiednio, prawo dziecka do wychowania przez rodziców). Co prawda "prawa rodzicielskie" w znaczeniu podmiotowym nie zostały w tym artykule expressis verbis zdefiniowane, jednak w ocenie Trybunału Konstytucyjnego " nie ulega wątpliwości, że należy do nich prawo do wychowywania dziecka, o którym stanowi ust. 1 tego przepisu" (wyrok z dnia 28 kwietnia 2003 r .; K 18/02). Zagwarantowana w art. 48 ust. 2 ochrona praw rodzicielskich sprawia, że wszelkie pozasądowe działania, w tym regulacje innych władz publicznych uzależniające skutki prawne od uznania, że rodzic nie wychowuje dziecka powinny wywołać wątpliwości natury konstytucyjnej. Odwołanie się do ochrony przewidzianej w art. 31 ust. 3 Konstytucji jest zatem potrzebne jedynie w celu przypomnienia, że ewentualne ich ograniczenia nie mogą naruszać praw innych osób; co w tym przypadku ma szczególne znaczenie z uwagi na zabezpieczenie praw dzieci.
     W przypadku trudności związanych z interpretacją użytych w Konstytucji RP pojęć związanych z dzieckiem i rodziną i zakresu ich praw konstytucyjnych uprawnione wydaje się sięganie do Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm., s. 98). Liczne przepisy konstytucyjne przyznały dzieciom szczególny status (art. 72 ust. 1), uznały prawo dziecka do wychowania w rodzinie za model wychowania (art. 18, art. 71) i potwierdziły odpowiedzialność rodziców za jego wychowanie (art. 48, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 3). W doktrynie przyjęto, że przepisy te wywodzą się z Konwencji o prawach dziecka (L. Garlicki - Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 4, W-wa 2000 r. s. 98). Szereg przepisów Konwencji - w szczególności art. 3 oraz art. 5, art. 18 i art. 27 a także cała jej preambuła - wskazuje na konieczność podejmowania działań na rzecz rozwoju i odpowiedniego ukierunkowania dziecka; odpowiedzialność za te działania składając w pierwszym rzędzie na rodziców. Art. 3 ust. 2 Konwencji zawiera nakaz uwzględniania praw i obowiązków rodziców dziecka w działaniach państwa na rzecz dziecka. Podobne ograniczenie przewidziane w art. 48 ust. 2 Konstytucji ma stanowić balans między możliwością ochrony zagrożonego dobra dziecka, a zapewnieniem ochrony prawa do wychowania dziecka rodzicom, odpowiedzialnym za wypełnienie tej misji, otoczonym opieką i odpowiednio wspieranym, nie zaś - zastępowanym przez państwo. Do czasu usamodzielnienia się dziecka nie ustaje też obowiązek rodzica pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W świetle art. 27 Konwencji o prawach dziecka państwo realizuje prawo dziecka do godziwych warunków życia (ust. 1 art. 27) przez wymuszenie w pierwszym rzędzie odpowiedzialności rodziców (art. 27 ust. 2), zaś zawarty w art. 27 ust. 3 nakaz wspierania rodziców nie może oznaczać zastępowania rodziców w ich obowiązkach. W regulacjach tych w widoczny sposób przejawia się zasada pomocniczości, jak również prymat prawa rodzinnego nad socjalnym w systemie prawnym stworzonym przez państwo respektujące podmiotowość i więzi rodzinne swych obywateli.
     W tym kontekście nie sposób pozytywnie ocenić regulacji, która ustala obowiązki państwa przed obowiązkiem alimentacyjnym rodzica odseparowanego od dziecka. Zagwarantowane w ustawie zabezpieczenie potrzeb dziecka do wysokości zasiłku rodzinnego i dodatku dla samotnie wychowujących stanowić będzie, dodatkowo, wskazówkę dla sądu w sprawach o ustalenie obowiązku alimentacyjnego (pozwany o alimenty będzie nawet mógł podnieść w postępowaniu sądowym brak dbałości osoby opiekującej się dzieckiem, która o takie świadczenie nie wystąpiła). Natomiast zawarcie małżeństwa przez rodzica, uznanego za samotnie wychowującego nie tylko sprawia, że osoba ta traci status osoby samotnie wychowującej dziecko (a więc dodatek), ale także rodzi skutki dla współmałżonka, którego dochody składają się na dochód rodziny. W większości przypadków oznacza to częściowe przejęcie obowiązków łożenia na dziecko i, co więcej - wyprzedzenie obowiązku drugiego z biologicznych rodziców dziecka. Normy prawa rodzinnego (z art. 129 i art. 144 Kro włącznie) stan taki wykluczają, natomiast przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych sankcjonują go.
     Rozwiązania ustawy prowadzą do erozji odpowiedzialności rodzicielskiej i stanowią zachętę do ustalania przez rodziców swego statusu jako osoby formalnie samotnej (bez względu na potrzeby dzieci).
     Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajduje się pod ochroną i opieką RP. Tymczasem przyjęta regulacja rażąco niesłusznie uprzywilejowuje wyłącznie rodziców, którzy nie pozostają w związkach małżeńskich (samotnych lub pozostających w związkach partnerskich).
     6. Z uwagi na dochowanie zasady równości ocenie podlegać musi również związek odstępstwa od zasady równego traktowania z innymi zasadami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych. Art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji stanowi, iż rodziny w trudnej sytuacji, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Artykuł ten w tej części kształtuje prawo podmiotowe. Prawa tego można dochodzić, zgodnie z art. 81 Konstytucji, w granicach określonych w ustawie. Ustawa o świadczeniach rodzinnych gwarantuje szczególną pomoc rodzinom niepełnym; w istocie bowiem te właśnie rodziny są adresatami kwestionowanego uregulowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że wartość konstytucyjna opisana w art. 71 ust. zd.2 Konstytucji uzyskuje pełną treść wówczas, gdy jest stosowana w całości, nie zaś wyrywkowo, wyrwana z kontekstu. W pełnym brzmieniu jest ona wytyczną polityki państwa; zapewnia ochronę wartości, jaką stanowi rodzina przez zabezpieczenie szczególnej pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym. W przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych rodziny wielodzietne nie uzyskują jednak dodatkowego wsparcia na porównywalnym choćby poziomie, jak rodziny niepełne. Rozwiązanie takie określane jest w listach do Rzecznika Praw Obywatelskich jako pogwałcenie zasady sprawiedliwości społecznej. Z poglądem o dyskryminacyjnym charakterze tego rozwiązania - również w świetle wartości konstytucyjnej, którą wydaje się realizować - należy się zgodzić. Przypomnieć wypada w tym kontekście ugruntowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stanowisko o nierozerwalnym związku zasady równości z zasadą sprawiedliwości społecznej.
     Natychmiastowe wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w przypadku uwzględnienia niniejszego wniosku prowadziłoby do zaprzestania dobrze już ugruntowanej pomocy, świadczonej na rzecz grupy osób samotnie sprawujących opiekę nad dzieckiem, które utraciły prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Tzw. gwarantowany zasiłek okresowy świadczony był dotychczas na podobnych zasadach i w zbliżonej wysokości do dodatku przewidzianego w 8 pkt 3 oraz art. 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wnoszę zatem o odroczenie, na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji RP, na okres 12 miesięcy utraty mocy obowiązującej przez wymienione przepisy.
źródło: Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego (http://www.brpo.gov.pl/index.php?poz=250&id=11)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Dorota w Kwiecień 24, 2004, 05:04:56 pm
Witam wszystkich.
My też składaliśmy wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o zarobkach do zasiłku rodzinnego.Niewiemy jeszcze czy będzie nam przysługiwał ale wiemy że żeby przeżyć musielibyśmy cofnąć się w czasie do roku 2002.Czyż nie jest śmieszne żeby nasze urzędy wymagały od nas zaświadczeń z tego właśnie roku?
Przecierz mamy 2004 i musimy żyć i mieć za co żyć-- a ONI wchodząc do Uni cofają się do "murzynów".(żeby dostać zasiłek stały z tytułu chorego dziecka przekracza nam kwota 57zł--śmieszne ale prawdziwe)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 24, 2004, 05:28:50 pm
Tak mogą rządzić tylko "czerwone umysły"
Faktycznie wspaniale wkraczamy do wrót Europy - bezprawiem i nędzą  :oops:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Dorota w Kwiecień 24, 2004, 05:43:55 pm
Soniu już nawet chyba nie czerwone one zdadzą się już szarzeć.Oliwia ma takie szare komórki i one są podobno uszkodzone.To chyba tak jak nasza władza i sejm.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Dorota w Kwiecień 24, 2004, 05:44:30 pm
Czy napisałam zbyt ostro???????????????
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 24, 2004, 09:42:32 pm
Jak to za ostro  :D  - to wszystko zbyt miłe jak na takie poczynania wobec wyborców.
Przecież naszych podatkow mają te "malutkie pensje" - a nas tylko poskramiaja wszystkiego.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Dorota w Kwiecień 25, 2004, 02:56:31 pm
Bo tak już jest Soniu ten biedny co dojdzie do władzy musi się najperw dorobić a później zmiana.Niewiem czy oglądałaś program"jestem jaki jestem" w nim M.wiśniewski rozmawiał z Lepperem no i okazało się że jego córka nosi bluzeczki po
25 euro.Czy to nie przesada???? a co z naszymi dziećmi? czsami nie stać nas żeby kupić im za 15zł zwykłej bluzeczki.  :?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 27, 2004, 03:03:34 pm
Ukazał się nowy Dz.U.
Dz.U. z 2004r. Nr 80 poz. 739 (http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/index.html?najnowszy=1)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 739 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych
klikając na podany link - wybierzcie odpowiedni Dz.U.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 28, 2004, 10:03:57 am
Walka o Fundusz Alimentacyjny
 
Z niekorzystnymi skutkami ustawy o świadczeniach rodzinnych walczy grupa rodziców z Krakowa.
W staraniach o przywrócenie Funduszu Alimentacyjnego mają poparcie rzecznika praw obywatelskich.
To szansa dla ponad dwunastu tysięcy samotnych rodziców w Krakowie i sześciuset tysięcy w kraju, by nie stracić znacznej części świadczeń na dzieci.

 

Bubel prawny, ustawa dla bogatych - tak nowe przepisy o świadczeniach rodzinnych określają ci, którzy na nich stracą. Większość wyraża irytację przy składaniu wniosków.

Kraków jest jednym z niewielu miast, gdzie wnioski zaczęto przyjmować w dwóch punktach, przy ulicy Halickiej i na osiedlu Handlowym, niemal dwa tygodnie wcześniej niż wymagała ustawa.

Przyjęto już niemal półtora tysiąca wniosków. Rozładowało to kolejki, choć ludzie przyjmowani są w prowizorycznych warunkach.

Przyjmowanie wniosków utrudnia to, że większość jest źle wypełniona. Urzędnicy informują, że nagminne są przypadki wydawania przez ZUS, Urząd Skarbowy i komorników niewłaściwych zaświadczeń.

Wojnę nowej ustawie, a zwłaszcza likiwdacji Funduszu Alimentacyjnego, wydało krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnych Rodziców.

Równocześnie rzecznik praw obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Dzięki determinacji krakowskich rodziców jest szansa, że ustawę uda się zmienić.- ptr"
http://tvp.pl/369,2004042793447.strona
Tytuł: DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 28, 2004, 04:09:48 pm
Zmienione uprawnienia oraz obowiązki płatników i świadczeniobiorców

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
VADEMECUM RZECZPOSPOLITEJ
STANISŁAW MAJKOWSKI

Nowe zasady przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych omawialiśmy już m.in. w "Rz" nr 21 z 26 stycznia i nr 57 z 8 marca. Poszczególne zagadnienia przedstawiamy też w bieżących wydaniach "Dobrej Firmy". Jednak kolejna nowelizacja ustawy o tych świadczeniach, wchodząca w życie już za kilka dni, skłania do przypomnienia w jednym artykule wszystkich najważniejszych zmian w zakresie uprawnień rodzin do otrzymywania różnych form pieniężnej pomocy oraz obowiązków instytucji i pracodawców ustalających i wypłacających zasiłki, dodatki i inne świadczenia przewidziane w ustawie.

Od 1 maja br. zasady ustalania uprawnień do świadczeń oraz ich wypłaty będą regulowane przez przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) [czytaj też "Poprawki tuż przed startem"]. Ostatnia, już druga nowelizacja tej ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593. Procedury i wzory druków określono w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 45, poz. 433). Zamieściliśmy je w Vademecum "Rzeczpospolitej" z 8 marca br.

Kto ustala i wypłaca świadczenia
W myśl art. 48 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych funkcję ich płatników w pierwszym okresie zasiłkowym - trwającym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. - pełnią wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast wobec następującej grupy uprawnionych:


bezrobotnych oraz pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,

osób, którym przed wejściem w życie ustawy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne były przyznawane i wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej,

ubiegających się o dodatki wymienione w art. 10 - 12 ustawy, czyli dodatki z tytułu: opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka, a także o świadczenie pielęgnacyjne,

zatrudnionych albo wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego 31 marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,

otrzymujących za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

posłów i senatorów,

osób, którym po wejściu w życie ustawy ustalone zostanie prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej albo uposażenia rodzinnego.
W okresie tym płatnikami zasiłków rodzinnych, dodatków do nich z tytułu: urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłków pielęgnacyjnych mogą być również:


pracodawcy zatrudniający 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracowników - dla swoich pracowników (w trakcie trwania zatrudnienia) oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej,

właściwe jednostki organizacyjne podległe ministrowi obrony narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, szefom Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministrowi sprawiedliwości - w stosunku do żołnierzy lub funkcjonariuszy tych służb,

prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wobec ubezpieczonych wyżej niewymienionych, prowadzących pozarolniczą działalność i ich współpracowników, duchownych oraz osób, którym ZUS wypłacał do dnia wejścia w życie ustawy emeryturę, rentę, rentę socjalną albo rentę rodzinną,

rolnicze spółdzielnie produkcyjne, upoważnione do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom - w stosunku do swoich członków,

jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub zlecenia, jeśli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom - wobec osób wykonujących te umowy,

właściwe organy emerytalne lub rentowe - dla osób, którym wypłacały przed wejściem w życie ustawy emerytury, renty, renty rodzinne albo uposażenia rodzinne.
Prawo do wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub samotnego wychowywania dziecka, posiada tylko organ właściwy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli dana osoba będzie wnioskować o jedno z wymienionych świadczeń, w organie tym składa także wniosek o ewentualne przyznanie pozostałych - nawet jeśli do ich wypłaty upoważnione są inne jednostki.Po 1 września 2005 r. zwiększać się będzie rola gmin w realizacji ustawy, co znajdzie wyraz m.in. w przejmowaniu przez samorząd gminny wypłat dla wszystkich rodzin, poza tymi, w których osoba uprawniona do otrzymywania wypłaty jest zatrudniona w zakładzie pracy mającym powyżej 20-osobową załogę.

Zasiłek rodzinny

Zgodnie z art. 5 ustawy prawo do zasiłku przysługuje, jeśli przeciętny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota ta wynosi 583 zł. Świadczenie to przysługuje, mimo przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku, jeżeli przekroczenie to jest mniejsze lub równe najniższemu zasiłkowi rodzinnemu w okresie, na który ustalane jest uprawnienie, oraz jeśli przysługiwało ono w poprzednim okresie zasiłkowym.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego na okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. bierzemy pod uwagę przychody osiągnięte w 2002 r. - art. 47 ust. 2 ustawy.  Artykuł 4 ust. 2 ustawy prawo do zasiłku przyznaje następującym osobom:


rodzicom, jednemu z nich albo opiekunowi prawnemu dziecka,

opiekunowi faktycznemu - jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

osobie uczącej się.
Omawiane świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko:


18. roku życia lub

nauki w szkole - nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wieku 21 lat, albo

24. roku życia - jeżeli kontynuuje ono naukę i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Stosownie do art. 7 ustawy zasiłek nie należy się na dziecko przebywające w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej albo pozostające w związku małżeńskim.

Wysokość świadczenia w pierwszym okresie zasiłkowym wynosi odpowiednio:


43 zł na pierwsze i drugie dziecko,

53 zł na trzecie dziecko oraz

66 zł na czwarte i kolejne (art. 47 ustawy). Później wysokość zasiłku będzie uzależniona od wieku dziecka. Będzie ona wynosić 44 zł na dziecko do 5. roku życia, 56 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat oraz 65 zł na dziecko powyżej 18 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Przysługujące dodatki

Ustawa w art. 8 stanowi, że do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać dodatki (jednorazowe lub wypłacane co miesiąc) z tytułu:


urodzenia dziecka,

opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego czasu jego pobierania,

samotnego wychowywania dziecka,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

rozpoczęcia roku szkolnego,

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Zobacz też tabela obok.

Świadczenia opiekuńcze

W rozdziale trzecim ustawa reguluje zasady przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych. Pierwszym z tych świadczeń jest zasiłek pielęgnacyjny. W myśl art. 16 ustawy przysługuje on:


niepełnosprawnemu dziecku,

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie, która ukończyła 75 lat.
Uprawnionym do zasiłku jest także osoba niepełnosprawna powyżej 16 lat posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.  Omawiane świadczenie nie będzie wypłacane osobie przebywającej w rodzinie zastępczej albo instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeśli pobyt oraz udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek nie przysługuje także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Drugim z tej grupy jest świadczenie pielęgnacyjne (art. 17 ustawy). Prawo do niego mają matka lub ojciec, opiekun faktyczny (jeżeli wystąpił z wnioskiem o przysposobienie) albo prawny dziecka. Warunkiem jest to, że dana osoba nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem oraz nie została przekroczona kwota graniczna dochodu na członka rodziny, która w tym przypadku wynosi 583 zł. Świadczenie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczonymi wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). W druku tym powinna więc znaleźć się informacja o:


konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji dziecka lub

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Dziecko może również legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie ust. 5 art. 17 ustawy świadczenie nie przysługuje, jeśli:


osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, emerytury albo innego świadczenia rentowego,

dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

członek rodziny ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 144 zł, a świadczenia - 420 zł miesięcznie.

O innych problemach wynikających z wdrażania nowego systemu świadczeń na rzecz rodziny, oraz o projektach zmiany ustawy, dotyczących następstw likwidacji Funduszu Alimentacyjnego będziemy systematycznie informować na naszych łamach.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040428/prawo/prawo_a_16.html
Tytuł: Dodatki do zasiłku
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 28, 2004, 04:13:51 pm
Dodatki do zasiłku

1 maja rusza nowy system wsparcia z budżetu państwa niezamożnych rodzin tzw. świadczeniami rodzinnymi. W pierwszym okresie zasiłkowym, trwającym od 1 maja br. do końca sierpnia 2005 r., nadal ich płatnikami pozostaną pracodawcy zatrudniający na koniec marca br. przynajmniej 5 pracowników

URSZULA ŻÓŁTAK OLGIERD PODGÓRSKI


W poprzedniej DF opisaliśmy zasady przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych. Dziś czas na dodatki do zasiłku rodzinnego. Uprawnienie do któregokolwiek z nich jest ściśle skorelowane z prawem do tego zasiłku. Słowem dodatek przysługuje podczas pobierania przez uprawnionego zasiłku rodzinnego.

Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Zastępuje świadczenia z likwidowanego od 1 maja Funduszu Alimentacyjnego. Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie) oraz opiekunowi prawnemu dziecka, a także pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od nich alimentów. Dostanie go tylko ten uprawniony, którzy samotnie wychowuje dziecko.


Samotnie wychowuje dziecko ten, kto spełnia dwa warunki:


jest stanu wolnego w sensie prawnym, tj. panną, kawalerem, rozwódką lub rozwodnikiem, wdową lub wdowcem czy też pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

nie wychowuje dziecka wspólnie z jego ojcem czy matką.

Tak wynika z art. 3 pkt 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa) [czytaj]. Dodatek należy się na każde dziecko wychowywane samotnie w wysokości 170 albo 250 zł miesięcznie, gdy ono legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zapewne często się zdarzy, że ktoś jednocześnie spełni warunki do uzyskania dwóch dodatków: tego oraz z tytułu samotnego wychowywanie dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (400 zł). Wówczas wyboru dokonuje sam zainteresowany; łączne pobieranie obu świadczeń nie jest bowiem możliwe. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania nie przysługuje na dziecko lub osobę uczącą się, mających ustalone prawo do rent: socjalnej, z tytułu niezdolności do pracy, inwalidzkiej albo szkoleniowej.

Ustawa zawiera przepisy przejściowe chroniące prawa nabyte pewnych grup, które do końca kwietnia br. otrzymywały świadczenia z FA. I tak osoby powyżej 50 lat, które pobierały na siebie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą na swój wniosek pobierać 170 zł dodatku aż do uzyskania prawa do emerytury, renty lub zasiłku stałego wyrównawczego z pomocy społecznej.

W tym celu muszą sprostać dwóm wymaganiom:


dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł,

egzekucja alimentów zasądzonych przez sąd rodzinny okazała się bezskuteczna.
Szansę na pobieranie tego dodatku jeszcze przez rok mają także osoby pozostające w związku małżeńskim, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Dostaną go na dzieci, na które do końca kwietnia br. otrzymywały świadczenia z FA.

Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA I UTRATY PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

Zastępuje dotychczasowy gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Przysługuje tylko samotnie wychowującym dziecko matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu czy prawnemu dziecka, jeżeli pozostaje ono pod ich faktyczną opieką.

Kryteria samotnego wychowywania dziecka są takie same jak przy dodatku opisanym wyżej. Należy się przez 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 lat, w wysokości 400 zł miesięcznie. Przypomnijmy, że gwarantowany zasiłek okresowy wynosił 461 zł przez pierwsze 12 miesięcy jego otrzymywania oraz 80 proc. tej kwoty (369 zł) przez następne 24 miesiące.

Wypłata dodatku ulega zawieszeniu od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Gdy potem uprawniony straci zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przywraca mu się prawo do dodatku, ale tylko wtedy, gdy:


nie nabył prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

z wnioskiem o przywrócenie dodatku wystąpił w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

nie zrezygnował sam z pracy ani też nie nastąpiło to z przyczyn leżących po jego stronie.
Dodatek ten nie przysługuje osobie, która:


zawnioskowała o jego przyznanie po upływie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy,

ma ustalone prawa do renty socjalnej, emerytury, renty lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Za osoby pobierające dodatek opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (420 zł), jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Nie odprowadza się natomiast za nie składek emerytalnej i rentowych. Na dodatek ten mogą liczyć wszyscy, którzy do końca kwietnia br. dostawali gwarantowany zasiłek okresowy zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. Do 3-letniego okresu pobierania dodatku wlicza się jednak okresy, za które wypłacono wskazany zasiłek.

Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu oraz opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka:


do ukończenia 16 lat, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności,

powyżej 16, ale do ukończenia 24 lat, legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 lat lub 70 zł - powyżej 5, ale do ukończenia 24 lat. Gdy dziecko osiągnie 5 lat podczas okresu zasiłkowego, wyższy dodatek wypłaca się od następnego miesiąca.

Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Mają do niego prawo matka, ojciec, opiekun prawny dziecka czy faktyczny, jeżeli opiekuje się dzieckiem do ukończenia roku, a rodzice lub opiekun prawny nie pobierają na nie dodatku. Przysługuje jednorazowo wyłącznie jednemu uprawnionemu w wysokości 500 zł na każde dziecko. W razie urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas porodu, kwotę dodatku mnoży się odpowiednio. W pewnym sensie zastępuje on likwidowane z końcem kwietnia br. jednorazowy zasiłek macierzyński (201 zł) z pomocy społecznej oraz jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacany rolnikom na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.). Dodatek przysługuje tylko na dzieci urodzone po 30 kwietnia 2004 r. do ukończenia przez nie roku, z tym że wniosek trzeba złożyć przed osiągnięciem tego wieku. Rodzina nie musi jednak spełniać warunków do zasiłku rodzinnego w miesiącu urodzenia dziecka. Równie dobrze prawo do zasiłku może nabyć potem, byle nie później niż przed osiągnięciem przez nie roku.

Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM PODCZAS KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Zastępuje zasiłek wychowawczy. Przysługuje wyłącznie pracownikowi lub pracownicy, będących ojcem, matką, opiekunem prawnym czy faktycznym dziecka, przez 24 miesiące, 36 - w razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas porodu, albo 72 - nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do okresów pobierania dodatku wlicza się okresy otrzymywania do końca kwietnia br. zasiłków wychowawczych na to samo dziecko.


Z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego nie skorzystają osoby, które:


pracowały krócej niż 6 miesięcy bezpośrednio przed urlopem wychowawczym,

podjęły lub kontynuują zatrudnienie, inną pracę zarobkową czy pobierają zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego.
Nie przysługuje on także:


na dziecko przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę,

w razie zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Wynosi 400 zł miesięcznie. Osoba samotnie wychowująca syna czy córkę oraz osoba wychowująca troje lub więcej dzieci, która do końca kwietnia otrzymuje podwyższony zasiłek wychowawczy (505,80 zł), nabywa od 1 maja prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego właśnie w tej wysokości. Ale uwaga - tylko wtedy, jeśli spełnia wymogi określone w ustawie z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 102, poz. 651 ze zm.). Pod tym samym warunkiem dodatek dostanie również osoba otrzymująca zasiłek wychowawczy do końca kwietnia, która przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowała krócej niż 6 miesięcy. A także osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli do końca kwietnia była uprawniona do 36-miesięcznego zasiłku wychowawczego (dodatek przysługuje jej przez wskazany okres). Natomiast ten, kto do końca kwietnia pobierał zasiłek wychowawczy na podstawie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zachowuje prawo do dodatku tylko do końca 2004 r. Aby potem skorzystać z 72-miesięcznego okresu pobierania dodatku, musi przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Przysługuje jednorazowo we wrześniu matce, ojcu, opiekunowi prawnemu czy faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się, w wysokości 90 zł. Należy się wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole.


Przez szkołę w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych należy rozumieć szkoły: podstawową, gimnazjum, ponadpodstawową i ponadgimnazjalną, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ponadgimnazjalnymi są również szkoły policealne o okresie nauczania do 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.


Dodatek nie przysługuje na dziecko rozpoczynające naukę w szkole wyższej czy przygotowanie przedszkolne w zerówce (rok zerowy). Uprawniony, który nie pobiera zasiłku rodzinnego na dziecko za wrzesień, nie dostanie również tego dodatku.

Dodatek przysługuje podczas pobierania przez uprawnionego zasiłku rodzinnego


Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Należy się matce, ojcu, opiekunowi prawnemu czy faktycznemu albo osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca. Służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (80 zł miesięcznie na dziecko), albo związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (40 zł, gdy w grę wchodzą szkoły ponadpodstawowa lub ponadgimnazjalna). Nie przysługuje podczas ferii letnich, czyli za lipiec i sierpień.


Autorzy są ekspertami w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firmas_040428/firmas_a_6.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne w szczegółach
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 28, 2004, 04:15:12 pm
Świadczenia rodzinne w szczegółach

DOBRA FIRMA, SŁUCHAM... - Eksperci odpowiadają na pytania czytelników dotyczące nowego systemu wsparcia niezamożnych rodzin

URSZULA ŻÓŁTAK I OLGIERD PODGÓRSKI
EKSPERCI Z DEPARTAMENTU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MGPiPS

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Czy dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej?
Zasiłek rodzinny należy się do ukończenia przez dziecko 24 lat, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy. Tym samym dodatek ten przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej.Na jaki dodatek może liczyć samotna matka, która przestała pobierać zasiłek dla bezrobotnych - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy z tytułu samotnego wychowywania dziecka?
Łączne pobieranie obu świadczeń nie jest możliwe. W razie zbiegu prawa do nich uprawniony musi się zdecydować na jedno z nich. Zapewne wybór padnie na wyższy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wynoszący 400 zł miesięcznie. Tymczasem dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to 170 lub 250 zł.Wychowuję syna wspólnie z konkubentem niebędącym jego ojcem. Czy mam szansę na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?
Z formalnego punktu widzenia jest pani osobą samotnie wychowującą dziecko, tj. pozostaje pani w stanie wolnym i nie wychowuje dziecka wspólnie z jego ojcem. Jeśli spełnia pani warunki uzyskania zasiłku rodzinnego, może się pani ubiegać o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.Jestem samotną matką 10-letniego niepełnosprawnego chłopca, w dodatku bezrobotną. Pobieram na niego świadczenia z FA (tylko do końca kwietnia), zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. A co dostanę po 1 maja?
Dochód na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne nie może przekroczyć 583 zł. Jeśli pani spełnia to kryterium, uzyska od 1 maja zasiłek rodzinny w wysokości 43 zł miesięcznie na dziecko. Także dodatki z tytułu: samotnego wychowania dziecka w kwocie 250 zł miesięcznie na syna, rozpoczęcia roku szkolnego90 zł raz w roku we wrześniu oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 70 zł miesięcznie. Dostanie pani również, i to niezależnie od dochodu, 144 zł miesięcznie zasiłku pielęgnacyjnego. Gdy nie podejmie pani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad synkiem, dostanie także 420 zł miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego.Wspólnie z konkubentem wychowuję syna i jeszcze dwoje dzieci, których ojcem jest mój były mąż. Czy dostanę dodatki z tytułu samotnego wychowywania na dzieci z poprzedniego związku?
Nie. A to dlatego, że wychowuje pani chłopca wspólnie z jego ojcem. Nie jest pani zatem osobą samotną w świetle ustawy. Fakt, że tylko jedno dziecko wychowuje pani wspólnie z jego ojcem, nie ma tu żadnego znaczenia.Urodzę bliźnięta prawdopodobnie w czerwcu. To moje pierwsze dzieci. Spełniam kryteria dochodowe. Na jakie świadczenia rodzinne mogę liczyć?
Otrzyma pani jednorazowo dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości po 500 zł na każde dziecko (czyli łącznie 1000 zł). Oprócz tego miesięcznie po 43 zł zasiłku rodzinnego na każde dziecko (razem 86 zł).Córka urodziła się w marcu br. Czy dostanę w maju dodatek z tytułu jej urodzenia?
Nie. Zgodnie z ustawą dodatek ten przysługuje na dzieci urodzone po 30 kwietnia br. Może pani natomiast otrzymać jednorazowy zasiłek macierzyński z pomocy społecznej. Oczywiście jeśli spełni pani warunki uprawniające do niego, określone w ustawie o pomocy społecznej.Do końca kwietnia pobieram 505,80 zł zasiłku wychowawczego na dziecko, które wychowuję samotnie. Dorabiam sobie na umowę-zlecenie. Jaki dodatek z tego tytułu uzyskam w nowym systemie?
Osoba, która otrzymuje do końca kwietnia br. podwyższony zasiłek wychowawczy, w zamian w nowym systemie dostanie dodatek z tytułu opieki nad tym samym dzieckiem podczas urlopu wychowawczego także w wysokości 505,80 zł. Gwarantują to przepisy przejściowe ustawy (art. 59). Skoro przysługuje pani zasiłek wychowawczy przez 36 miesięcy, przez ten okres będzie też pani otrzymywać po 1 maja dodatek. Oczywiście okresy pobierania obu świadczeń kumulują się. Oznacza to, że jeśli zasiłek wychowawczy dostała pani np. za 10 miesięcy, to dodatek należy się jeszcze za 26 miesięcy.No dobrze, ale czy podczas pobierania tego dodatku mogę pracować?
Uprawniony może pobierać podwyższony dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego (505,80 zł), jeżeli sprosta wymogom wynikającym z ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. A ta dopuszcza osiąganie pewnych dochodów podczas przebywania na zasiłku wychowawczym, jeśli miesięcznie nie przekroczą one 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Chodzi tu o dochody ze stosunku pracy lub na innej podstawie, innej działalności zarobkowej, a także z emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli łączny dochód z tych tytułów nie przekraczał miesięcznie kwoty stanowiącej. Na tych zasadach może pani dorabiać podczas otrzymywania dodatku.Jestem 22-letnim studentem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy dostanę dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Nie. Dodatek ten przysługuje na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. A jak wyjaśniliśmy obok, do szkół nie zalicza się szkół wyższych. Studenci rozpoczynają rok akademicki w szkole wyższej. Zatem nie ma pan szans na ten dodatek, nawet jeżeli spełnia warunki uprawniające do zasiłku rodzinnego.Mój 17-letni syn będzie powtarzał rok w szkole podstawowej. Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby otrzymywać na niego dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Generalnie nie ma konieczności przedstawiania żadnych dokumentów, gdy chodzi o dzieci uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Jednakże w każdej nietypowej sytuacji, gdy z wieku dziecka wynika, że powinno uczyć się w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, należy dostarczyć zaświadczenie szkoły. W celu uzyskania takiego dodatku na dzieci uczące się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych trzeba przedłożyć zaświadczenie szkoły.15-letnia córka dojeżdża bezpłatnie do szkoły gimnazjalnej. Czy dostanę na nią dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania?
Nie. Z tego dodatku skorzystają jedynie dzieci dojeżdżające do szkół ponadpodstawowych czy ponadgimnazjalnych. Dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych należy do zadań własnych gminy i jest zapewniane bezpłatnie.Syn uczy się w szkole ponadgimnazjalnej i wynajmuje pokój na stancji. Czy uzyskam na niego dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania? Jeśli tak, jakie dokumenty muszę złożyć?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Zatem dostanie go pani na dziecko mieszkające na stancji. Do wniosku o dodatek należy dołączyć zaświadczenie szkoły, w której dziecko się uczy, oświadczenie osoby wynajmującej mu pokój oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Tak wynika z § 6 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 45, poz. 433).Rozliczam płace w spółce zatrudniającej 30 pracowników. Jeden z pracowników pobiera zasiłek pielęgnacyjny na dziecko o niepełnosprawności orzeczonej do końca kwietnia 2006 r. Kto ma wypłacać mu ten zasiłek po 30 kwietnia? Nadal pracodawca? Jeśli tak, czy musi złożyć nowy wniosek?
Nadal pracodawca, jeśli 31 marca będzie miał przynajmniej 5 pracowników. Stanowi o tym art. 48 ust. 2 pkt 2 ppkt a ustawy. Oczywiście pracownik musi złożyć u niego nowy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, według wzoru z załącznika nr 5 do rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość ubiegającego się.Firma handlowa angażuje 17 osób, w tym 4 na urlopach wychowawczych. Jedna z pracownic urodziła drugie dziecko podczas urlopu wychowawczego, pobiera zasiłki rodzinne na dwoje dzieci. Inna z kolei do 12 marca 2005 r. przebywa na dłuższym urlopie wychowawczym na dziecko specjalnej troski. Obecnie jeszcze zasiłki macierzyńskie i wychowawcze wypłaca im ZUS. Gdzie mają się zwracać po zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu urlopu wychowawczego po 30 kwietnia?
Od 1 maja uprawnionym do dodatków z tytułu opieki na dzieckiem podczas urlopu wychowawczego wszystkie świadczenia rodzinne wypłaca urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego. Mówi o tym art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy. Natomiast dla kobiet uprawnionych w nowym systemie do zasiłku rodzinnego bez wskazanego dodatku płatnikiem będzie pracodawca. A to dlatego, że 31 marca będzie zatrudniał przynajmniej 5 pracowników.Czy gmina będzie od 1 maja wypłacała zasiłek rodzinny kobiecie, która pobiera zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego?
Zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko podczas tego urlopu. Po 30 kwietnia zasiłek rodzinny będzie jej wypłacał pracodawca, jeżeli na 31 marca będzie miał przynajmniej 5 pracowników, a gdy nie - gmina właściwa dla jej miejsca zamieszkania.Sama wychowuję roczne niepełnosprawne dziecko. Od października 2003 r. przebywam na urlopie wychowawczym, pobierając około 505 zł zasiłku wychowawczego. Czy nadal będę go otrzymywać od 1 maja w dotychczasowej wysokości?
Nie. Z końcem kwietnia br. zasiłki wychowawcze zostają zlikwidowane. Osoba samotnie wychowująca dziecko, która do końca kwietnia br. otrzymuje podwyższony zasiłek wychowawczy (505,80 zł), nabywa po tej dacie prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad tym samym dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego, również w wysokości 505,80 zł. Gwarantuje to przepis przejściowy - art. 59 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [czytaj] (DzU nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa).Dodam, że nie mam ustalonych sądownie alimentów, a z ojcem dziecka zerwałam wszelkie kontakty. Nie osiągam żadnych dochodów. Czy uzyskam coś jeszcze z nowego systemu?
Oczywiście. Czytelniczka dostanie od 1 maja - oprócz 43 zł zasiłku rodzinnego - jeszcze 250 zł miesięcznie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W takiej wysokości dodatek ten przysługuje niepełnym rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, gdy dochód netto na osobę w rodzinie z 2002 r. nie przekroczy 504 lub 583 zł - w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Może również liczyć na dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 50 zł na miesiąc (do ukończenia 5 lat) oraz na zasiłek pielęgnacyjny - 144 zł miesięcznie.Do jakiego wieku dziecka przysługuje dodatek z tytułu jego samotnego wychowywania?
Dodatek ten przysługuje podczas pobierania zasiłku rodzinnego na dziecko, czyli do ukończenia przez nie 18 lat lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 albo 24 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

NOTOWAŁA RENATA MAJEWSKA

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firmas_040428/firmas_a_7.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Kwiecień 28, 2004, 06:45:20 pm
Dziewczyny Kochane  :D

Piszę w imieniu znajomej
Cytuj
Szukam wzoru zaswiadczenia wystawionego przez pracodawce dla MOPR/MOPS ze jestem na urlopie od do i ile przedtem pracowalam

Poradzcie coś... Ja nie staram się o rodzinny itd. więc nie bardzo wiem jakie dokumenty są potrzebne
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 28, 2004, 06:59:39 pm
w innym wątku pisałam:

także sporo o tym. Jest możliwość kierować pytania  drogą elektroniczną.
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia

a tu druki gotowe -podawalam to także wyżej
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/?id=wzory_drukow_umk.html

Wszystkie zasiłki od 1maja2004r. (http://sonia.low.pl/sonia/prawo/zasilki.htm)

Można jeszcze tu zajrzeć
http://www.mpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3160
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Kwiecień 28, 2004, 07:12:24 pm
Dzięki Soniu Kochana  :D

Te druki,które podajesz wcześniej przejrzałam. Przejrzałam Ustawy, Kodeks Pracy i nie ma wzoru takiego druku.
Może jakaś mama już składała druki/wnioski i doradzi o jaki druk chodzi. Ja podejrzewam, że taki druk powinien zakład pracy wystawić.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 28, 2004, 07:27:13 pm
Te, które uległy zmianie -podałam.
Hata może na te inne nie było zmian?- a jeśli nawet to leży w gestii Zakładu Pracy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: mamawika w Kwiecień 28, 2004, 09:27:53 pm
Mi pani sekretarka wypisała na zwykłym druku z nagłówkiem "Zaświadczenie" i tam to wszystko po prostu wpisała.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 28, 2004, 11:37:54 pm
Do takich celów, czyli poświadczenia zarobków, wystarczy zwykly druczek z zakladu pracy a jak nie ma druków, u mnie piszemy na zwyklej kartce zaswiadczenie i dalej że ktos tam jest zatrudniony od-do i za ostatnie 3 miesiące osiagnął dochod czy cos takiego , co tam potrzebne
wiem ze np. do banku nie wystarczy takie zaswiadczenie , banki maja własne druki i na nich życza sobie takie zaswiadczenia ale do spraw zasiłkowych to chyba zwykle zaswiadczenie wystawione przez zaklad pracy, nic nie slyszalam o specjalnych drukach
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Kwiecień 29, 2004, 11:33:59 am
Trochę zbaczam z tematu:

Chodzi mi o druk o takiej treści
Cytuj
W związku ze złożonym przez Panią wnioskiem, zgodnie z art. 186 K.P. oraz Rozporządzeniem R.M. z dnia 28.05.1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. 60. poz. 277) udzielam Pani urlopu wychowawczego w okresie:
od dnia ... do dnia ... w celu sprawowania opieki nad dzieckiem: ..... ur. ..... w .....

Przypomniałam sobie, że takiego druku zażądano ode mnie w ZUS, a ja ten druk przepisałam z Komentarza do K.P.
Nie wiem, czy ten druk nadal obowiązuje.
A może ktoś jest zorientowany, czy w necie można znaleźć Komentarz do K.P.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: aqua w Kwiecień 29, 2004, 12:02:25 pm
Witam
I zaraz rozpetam  wojne
Moim  zdaniem  fundusz alimentacyjny to  jest pomylka bo  strasza kombinacje, ojciec czuje sie wolny a komornik  tez juz go  nie szuka.
pomyslmy  z funduszu  koszysta garstka niemala ale z zmiany  skoszysta wieksza liczba, te mamy ktorym  rowniez jest ciezko  maja niskie alimenty bo  tak  ustalil  sad  i  tata palci  tylko  tylu  lub mniej  a niema juz mozliwosci  sciagac do  przez komornika bo  wykazuje dobra wole.
kazdy rodzic jest odpowiedzilny sa swoje dzieci, i  z prawami  ma obowiazki-alimenty.
A znam  przypadki  ze malzenstwa sie rozwodzily aby z funduszu  brac kase, lub mama ciagnela i  tu  i  tu  czyli  z funduszu  i  od ojca.
Moze lepeij  nich  wiezniowie zaczna pracowec to  i  na fundusz beda pieniadze.

pozdrowienia Elzbieta
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Kwiecień 29, 2004, 12:12:49 pm
Znalazłam :D
Przepraszam za zamieszanie :oops:
Tytuł: Gdzie składać o nowe świadczenia i jakie dokumenty
Wiadomość wysłana przez: aqua w Kwiecień 29, 2004, 04:08:03 pm
W URZEDZIE GMINY ALBO  GMINNYM OSRODKU POMOCY  SPOLECZNEJ-CZESC URZEDOW MA ROWNIEZ DODATKOWE MIEJSCA POLECAM  ZADZWONIC DO  URZEDU  DO  KOMORKI  SPOLECZNEJ  I  POPROSIC O  TAKI  WYKAZ.
JEZELI  SPELNIASZ CHOCIAZ JEDEN  WARUNEK:
STARASZ SIE O  ZASILEK RODZINNY Z DODATKAMI  Z TYTULU:
1-OPIEKI  NAD DZIECIKEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO,
-SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
2-JESTES OSOBA BEZROBOTNA
3-POBIERASZ ZASILEK  PRZEDEMERYTALNY LUB SWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
4-DO  30  KWIETNIA ODBIERALAS ZASILEK  RODZINNY LUB PIELEGNACYJNY Z POMOCY  SPOLECZNEJ
4-TWOJ  PRACODAWCA ZATRUDNIA NIE WIECEJ  NIZ 4 PRACOWNIKOW
5-JESTES POSLEM  LUB SENATOREM(TO  CHYBA SMIESZNE PRZY ICH ZAROBKACH)
6-MASZ USTALONE PO 1 MAJA 2004 PRAWO DO EMERYTURY RENTY RENTY RODZINNEJ LUB SOCJALNEJ

U PRACODAWCY-JEZELI  PRACUJESZ W FIRMIE PO WYZEJ  5 PRACOWNIKOW, ALE KIEDY STARASZ SIE O  ZASILEK  RODZINNY  I  PIELEGNACYJNY Z DODATKAMI ZA URODZENIE DZIECKA , JEGO KSZTALCENIEI  REHABILITACJE, ROZPOCZECIE ROKU SZKOLEI P[ODJECIEM NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA-------UWAGA JESLI  STARASZ SIE O  JESZCZE INNE DODATKI TYLKO W URZEDZIE GMINY.

W ZUS-PRZY TYCH SAMYCH SWIADCZENIACH CO U PRACODAWCYALE JEZELI SPELNIASZ DODATKOWO WARUNEK-----------DO 30  KWIETNIA POBIERALES Z ZUS EMERYTURE, RENTE, RENTE SOCJALNA LUB RENTE RODZINNA, JESLES OSOBA DUCHOWNA PROWADZISZ POZAROLNICZ DZILALNOSC GOSPODARCZA. JEZELI  SKALDASZ O DODATKOWE SWIADCZENIA TYLKO  W GMINIE

W KRUS-TAKIE SWIDCZENIA JAK  U  PRACODAWCY, ALE PODLEGASZ SPOLECZNEMU UBEZPIECZENIU ROLNIKOE. JEZELI STARASZ SIE O  INNE SWIADCZENIA-ZASILKI MUSISZ ZLOZYC DOKUMENTY W GMINIE.

W JEDNOSCE POLEGAJACEJ  MON, MINISTROWI  SPRAWIEDLIWOSCI, SZEFOWI ABW, MSWIA[/b]-TYLKO  TAK  JA K  U  PRACODAWCY  JEZELI  JESTES FUNKCJONARIUSZEM LUB PRACOWNIKIEM TYCH  SLUZB. JEZELI STARASZ SIE O INNE DODATKI  ZLOZ DOKUMENTY W GMINIE.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: aqua w Kwiecień 29, 2004, 04:32:51 pm
JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZLOZYC      
                                                     1-NOWE WNIOSKI
2-ZASWIADCZENIE Z US O  DOCHODACH  ZA 2002
UWAGA JESLI WTEDY NIE KOSZYSTALES Z ZASILKOW, A ODTEGO  CZASU TWOJA SYTUACJA FINANSOWA SIE POGORSZYLA-STRACILES PRACE, LUB OBNIZONO  CI  PENSJE-TO  MOZESZ SIE O  NIEGO STARAC, DO  WNIOSKU  POWINNIENES DOLACZYC SWIADECTWO  PRACY LUBDECYZJE O WYPOWIEDZENIU WARUNKOW PRACY.
3-KOPIE DOKUMENTU  TOZSAMOSCI
4-ODPIS AKTU URODZENIA DZIECKA
5-ORZECZENIE O NIEPELNOSPRAWNOSCI  DZIECKA-WYSTARCZY  TEN  KTORY  WYDANO  NA KOMISJI

W ZALEZNOSCI OD RODZAJU  SWIADCZEN BADZ DODATKU BEDZIESZ JESZCZE MUSIAL  DOLACZYC;
1-PRAWOMOCNY WYROK  O  PRZYSPOSOBIENIU  DZIECKA LUB INFORMACJE Z SADU  O  TOCZACEJ  SIE SPRAWIE
2-ZASWIADCZENIE ZE SZKOLY POTWIERDZAJACE NAUKE DZIECKA PO  18 ROKU ZYCIA
3-ZASWIADCZENIE ZE SZKOLY ZE DZIECKO  UCZY  SIE W INNEJ  MIEJSCOWOSC, DOKUMENT POTWIERDZAJACY, ZE JEST TYMCZASOWO ZAMELDOWANE W BURSIE LUB INTERNACIE-WYDAJE SEKRETARIAT  SZKOL
4-PRAWOMOCNY WYROK  SADU  O  ROZWODZIE LUB SEPARACJI
5-WYROK  O  ALIMENTACH-DECYZJE Z FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO  O  PRZYZNANIU  ALIMENTOW, MOGA ZADAC OD KOMORNIKA POSWIADCZENIA NIESCIAGALNOSCI
UGODY  ALIMENTACYJNEJ  NP. U  NOTARIUSZA
6-ZASWIADCZENIE Z URZEDU  PRACY  PTWIERDZAJACE GOTOWOSC PODJECIA PRACY
7-ZASWIADCZENIE OD PRACODAWCY O  TERMINIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO ORAZ WCZESNIEJSZYM  ZATRUDNIENIU
8-ZASWIADCZENIE Z POWIATOWEGO  URZEDU  PRACY  O  UTRACIE PRAWA DO  ZASILKU
9-DECYZJI  Z MOPS O  PRZYZNANIU  ZASILKU  STALEGO-TERAZ ROWNIEZ O  ZAWIERZENIU  WYPLAT ZASILKU  STALEGO  WYDAJE MOPS
10-SWIADECTWA PRACY -PRZY SWIADCZENIU  PIELEGNACYJNYM
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: aqua w Kwiecień 29, 2004, 06:46:34 pm
W Gdyni
1-Urzad Miasta czynne 8-16

punkty czynne od 9-14
2- ul. Wąsowicza 3-grabowek "swietlica" ABK nr.5 tel.6207286
3-ul.Porębskiego 9 pogorze gorne przychodnia lekaska pokoj nr.6 tel 665-7656wew44
4-ul.Wrocłaska 54 orlowo przych.lekarska pokoj 70A 6202513
5-ul.Armii Krajowej centrum przych.lekarska pokoj 226-drugie pietro te.7820311 wew351
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 29, 2004, 07:49:27 pm
"aqua" to dobry pomysł, aby każda ze swojej miejscowości wpisała takie Punkty Przyjęć.

w Krakowie stworzono 2 takie siedziby obsługi mieszkańców:

os.Handlowe 1 - mieszkańcy Nowej Huty
ul. Halicka 14 - mieszkancy Śródmieścia, Podgórza i Krowodrzy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 02, 2004, 12:03:32 pm
na str, ZUS na dole dodano nowe, obowiązujące od 1 maja świadczenia z wyjaśnieniem komu przysługują i w jakiej wysokości

http://www.zus.pl/swiadcze/t_swiad.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Maj 04, 2004, 11:08:55 pm
Złożyłam dzisiaj wniosek na świadczenie pielęgnacyjne. Orzeczenie było OK i nie było potrzeby, aby wystawiono mi je na nowym druku. Uff...
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Maj 04, 2004, 11:27:23 pm
Pamiętajcie, żeby przy składaniu wniosków nie zapomnieć Nr konta bankowego. Ja zapomniałam, ale na szczęście mogłam zadzwonić do pani z MOPS i go podać.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 04, 2004, 11:39:49 pm
Hata ja także nie musiałam zmieniać starego Orzeczenia o Niepełnosprawności dziecka do lat 16-tu.
W Ustawie podkreślano szczególnie pkt. 7 i 8 - w przypadku starszych Orzeczeń te same wymagania sa podane w pkt. 2 i 5
Nei rozumeim więc dlaczego wiele Urzędów "goni" matki po Orzeczenia na nowych drukach - nie musicie  i wytłumaczcie swoim urzędnikom o punktach które podałam wyżej.

Druga sprawa wiążąca się z uzyskaniem wszelkich zasiłków wg nowej austawy to metryka urodzenia dziecka do zasiłku rodzinnego.
Także nie musicie mieć odpisu z aktualną data- wystarczy ksero takiej metryki. (oczywiście trzeba mieć ze sobą oryginału do wglądu).
Tytuł: Zamieszanie z zasiłkami dla ubogich
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 05, 2004, 10:29:51 am
Zamieszanie z zasiłkami dla ubogich

   
Tłumy ludzi oblegały we wtorek ośrodki pomocy społecznej, żeby złożyć wnioski o przyznanie zasiłku. Wszystko przez zmiany w systemie ich wypłacania

- Od trzech godzin stoję w kolejce, by złożyć dokumenty, wcześniej odstałam swoje piętro niżej, by pobrać wniosek. To oczywiście nie wszystko, bo wcześniej dwa tygodnie spędziłam na kompletowaniu dokumentów. Ręce opadają, tyle powiem - denerwuje się pani Lucyna z Bielska.

Zamieszanie spowodowane jest ustawą o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1 maja. Zgodnie z nią zadania, którymi dotychczas zajmował się ZUS czy Urząd Pracy, muszą przejąć samorządy. W Bielsku wypłacaniem zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych zajmuje się wydział pomocy społecznej magistratu. - Niemal wszyscy nasi pracownicy zajmują się przyjmowaniem wniosków, żeby odbywało się to jak najszybciej - mówi Anna Wójtowicz, zastępczyni naczelnika wydziału.

W Sosnowcu przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ludzie starający się o zasiłki ustawiali się już o świcie i oblegali go przez cały dzień. - Kolejki są wynikiem błędnych informacji przekazywanych sobie przez mieszkańców - mówi Wiesława Pawełek, kierowniczka działu organizacyjnego MOPS. - Ludzie myśleli, że wnioski mogą składać tylko do 5 maja, a to nieprawda - dodaje. Wnioski będą przyjmowane do końca miesiąca (wypłata będzie w czerwcu).

Pustkami świeciła natomiast wczoraj siedziba katowickiego MOPS. Wnioski o zasiłki składały tylko pojedyncze osoby. Małgorzata Trzęsimiech, zastępczyni dyrektora MOPS, wyjaśnia, że kolejek nie ma, ponieważ urzędnicy przyjmowali wnioski od 13 kwietnia. Do tej pory złożyło je ok. 2,5 tys. osób. - Szacujemy, że o pomoc będzie się starało w sumie 6 tys. osób - przypuszcza.

Złożenie wniosku nie oznacza jednak, że od razu dostaniemy pieniądze. W Katowicach wypłaty mają się rozpocząć najwcześniej w drugiej połowie maja. - Wtedy powinniśmy dostać pieniądze z budżetu państwa. To i tak nieźle, bo wcześniej pojawiały się informacje, że pieniądze będą dopiero w czerwcu - mówi Trzęsimiech.

Zofia Zawadzka, która wczoraj w Katowicach składała wniosek o zasiłek rodzinny, już nie może się doczekać pieniędzy. - Mam 12-letnią córkę, żyjemy z mojego zasiłku przedemerytalnego. To raptem nieco ponad 500 zł. Dla nas liczy się każdy grosz. Nawet te 50 zł zasiłku na córkę - mówi.

W gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej obliczono, że zasiłki będą kosztować ok. 9 mln zł, ale dokładnej sumy nikt nie zna. Zabrzański ZUS nie dostarczył bowiem gminie wykazu osób, które do tej pory pobierały świadczenia rodzinne.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2056306.html
Tytuł: Nowy system świadczeń rodzinnych - kompendium
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 05, 2004, 04:37:47 pm
(http://www.mpips.gov.pl/images/ban_big_site_swiadczenia_rodzinne.gif)

Nowy System Świadczeń Rodzinnych (http://www.mgpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3590)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 08, 2004, 01:10:12 am
Świadczenia rodzinne - Kraków

Na bieżąco przyjmowane są wnioski o o przyznanie świadczeń rodzinnych. Do tej pory do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 5000 gotowych, prawidłowo wypełnionych wniosków. Aby uniknąć oczekiwania w kolejkach zachęcamy do odwiedzania punktów w godzinach popołudniowych.

Sprawy dotyczące zasiłków rodzinnych można załatwić przy ul. Halickiej 14 a (tel: 432 57 70) oraz na os. Handlowym 1 (tel: 680 55 60) w godz. od 8.00 do 18.00.

Informacji można zasięgnąć również w punktach przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 (tel. 422-61-81) i ul. Grunwaldzkiej 8 (tel. 411-64-24), a także w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej 34 (tel. 644-61-60). Punkty działają w godz. 10.00-14.00.

Informacje na temat świadczeń oraz formularze wniosków można uzyskać na stronie internetowej www.swiadczenia.krakow.pl
oraz dzwoniąc w godz. 8.00 - 18.00 pod bezpłatny numer: 0 800 400 325.

Aby usprawnić wydawanie odpisów aktów urodzenia, potrzebnych do realizacji świadczeń rodzinnych, Urząd Stanu Cywilnego wprowadził system bloczków oraz pracuje w wydłużonych godzinach pracy. Oczekujący na odpis aktu urodzenia dla potrzeb świadczenia rodzinnego mogą zgłaszać się po odbiór dokumentu w poniedziałki od godz. 9.30 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 8.00 do 18.00.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Świadczenia rodzinne stanowią zupełnie nowy system, odrębny od dotychczas funkcjonującego systemu pomocy społecznej. Wprowadzone zostały ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Są zadaniem zleconym - z zakresu administracji rządowej, w związku, z czym finansowane będą ze środków budżetu państwa. Świadczeniami rodzinnymi zostanie objętych ok. 20 000 mieszkańców Krakowa. Przewidywana kwota na wypłatę ww. świadczeń (od maja 2004 r. do grudnia 2004 r.) wynosi ok. 80 000 000 zł.

Przyjmowanie wniosków jeszcze przed wejściem w życie ustawy oraz wydłużone godziny pracy urzędu mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zmian oraz ułatwienie wszystkim zainteresowanym załatwienie sprawy.
http://www.krakow.pl/art/archiwum/?id=2004050700

http://www.mgpips.gov.pl/null.php?strona=swiadczenia&id=3590
Tytuł: Majowe noworodki z nowymi dodatkami
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 11, 2004, 09:13:13 pm
Majowe noworodki z nowymi dodatkami


Moja córka urodziła się już w maju. Jestem osobą samotną. Czy mam prawo do pomocy państwa?– Tak. Ma pani prawo do zasiłku rodzinnego w wysokości 43 zł miesięcznie oraz do dwóch dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie oraz z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo w wysokości 500 zł.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/22.html?numer=1200&dok=1200.22.383.1.25.3.0.1.htm
Tytuł: Ograniczone prawo do dodatku
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 11, 2004, 09:14:40 pm
Ograniczone prawo do dodatku


Jestem samotną matką. Do tej pory otrzymywałam gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Czy teraz otrzymam jakieś pieniądze na utrzymanie dzieci?– Tak. Proszę złożyć wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże do 3-letniego okresu pobierania tego dodatku zostaną zaliczone okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/22.html?numer=1200&dok=1200.22.414.1.25.4.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 12, 2004, 03:10:30 pm
Witam!

Tak czytam na temat tych zasiłkow i im wiecej czytam tym mam wiekszy metlik.Boje sie zebym czegoś nie przeoczyła bo czytam tu na temat tych dochodów utraconych więc proszę o pomoc.W 2002 roku oboje z męzem mieliśmy dochód .W tej chwili pozostaje tylko dochód męza (ja nie pobieram nic ).Czy w takiej sytuacji będzie potrzebny jego dochód za kwiecień?Bo wg dochodu z US rzecz jasna nie ma najmniejszych szans a gdyby brać sam kwiecień to może ..może.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 12, 2004, 03:35:19 pm
Elu z tego co pamiętam z wpsiów naszej Ulki - trzeba wziąć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie utraconym.
Najlepiej zapytaj w punkcie ghdzie masz składać druki o świadczenia.
pewnie Ulenka doradzi Ci coś zaraz.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 12, 2004, 03:39:37 pm
Cytuj
W dochodzie rodziny uwzględniane są:

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
dochody, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zostały wymienione w art. 3 pkt 1c ustawy (np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci).

Cytuj
W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód


http://www.zus.pl/swiadcze/zas005.htm


Elu moim zdaniem do obliczenia waszego dochodu wezmą zarobki męża z 2002 r.
nie wezną pod uwage twoich zarobków, jeżeli straciłas prace, ale jeśli pracowałas na kilku etatach , a straciłas jedno źródło dochodu ,to to utracone zostanie pominięte
chyba się nie mylę, jeszcze sprawdzę dokładnie
pewnie chodzi ci o mniejsze zarobki męża w tym roku?

Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 12, 2004, 04:01:14 pm
Dziękuje za szybki odzew.To nawet nie chodzi o mniejszy zarobek tylko do całego roku biora nagrode tzw barbórke i niestety dochód przekracza.Ja całkowicie utraciłam zródło dochodu.Do pażdziernika 2002miałam zarobek a potem zasiłek dla bezrobotnych do pażdziernika 2003 a potem już nic i tak zostało.A w jakich przypadkach biora sam kwiecień?Gdy zarobek jest mniejszy?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 12, 2004, 04:07:35 pm
Penie o to chodzi:

Cytuj
W 2002 r. dostałem z zakładu pracy wysoką odprawę, co pozbawiło mnie prawa do zasiłków rodzinnych na syna i córkę w poprzednim okresie zasiłkowym, trwającym od 1 czerwca 2002 r. do końca kwietnia br. Teraz dowiedziałem się, że świadczenia rodzinne od 1 maja przyznaje się znowu na podstawie dochodu rodziny za 2002 r. Tymczasem od lutego br. przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Co robić?

Nic straconego. Rzeczywiście, uprawnienia do świadczeń rodzinnych przysługujących od 1 maja ustala się na podstawie dochodu rodziny za 2002 r. Jednak dla takich sytuacji jak opisana przepisy przewidują instytucję tzw. utraty dochodu. Mówią o tym art. 5 ust. 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa) oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (jeszcze niepublikowane). Zgodnie z nimi prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone na podstawie dochodu z 2002 r. pomniejszonego o utracony dochód. Czytelnik musi udokumentować dochody rodziny za 2002 r. oraz swoje z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o zasiłki rodzinne (czyli z kwietnia br., jeżeli stara się o zasiłek od maja 2004 r.). Prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone przez gminę właściwą dla miejsca jego zamieszkania.


http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040312/prawo/prawo_a_5.html

to z naszego postu z 12 marca

Elu, jeżeli nie jestes pewna to złóż wniosek, troche papierków musisz załatwic , jeżeli Ci odmówią   będziesz pewna że zrobiiłas wszystko
a te zaświadczenia są bezpłatne, tylko nabiegać się
trzeba,
powodzenia
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 12, 2004, 04:11:29 pm
Pisałyśmy jednocześnie, Elu jeszce raz radzę, złóż wniosek jak nie jestes pewna, nich oni to przeliczą
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 12, 2004, 04:30:52 pm
Dziękuje Uleńko chyba tak zrobie choć czarno to widze
Tytuł: Zasiłki i dodatki w szczegółach
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 12, 2004, 05:11:12 pm
Zasiłki i dodatki w szczegółach

Na pytania czytelników dotyczące nowego systemu świadczeń rodzinnych odpowiadali nasi eksperci - URSZULA ŻÓŁTAK I OLGIERD PODGÓRSKI EKSPERCI Z DEPARTAMENTU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MINISTERSTWIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

* Samotnie wychowuję 10-letnią córkę, która otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Słyszałam, że pobieranie po 30 kwietnia takiej renty wyklucza prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Czy to prawda?

Dodatek ten przysługuje na dziecko otrzymujące rentę rodzinną. Natomiast jego pobieranie wyklucza ustalone prawo do renty: socjalnej, inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy, w tym szkoleniowej (określonej w przepisach: o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego), szkoleniowej i z tytułu niezdolności do pracy, określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu niezdolności do pracy, określonej w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Tak wynika z art. 3 pkt 5 ustawy.

Z MĘŻEM I BEZ MĘŻA

* Powtórnie wyszłam za mąż. Do końca kwietnia na dziecko z pierwszego małżeństwa pobieram świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Moje dochody nie przekraczają 504 zł na osobę. Czy przysługuje mi jakiś dodatek do zasiłku rodzinnego? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę złożyć, aby go dostać?

W grę wchodzi tu ewentualnie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w wysokości 170 lub 250 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne. Przysługuje on jednak wyłącznie osobom stanu wolnego (czyli pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwodnikowi i rozwódce, wdowie i wdowcowi), które nie wychowują dziecka wspólnie z jego ojcem. Jednak dla sytuacji takich, jak opisana, przepis przejściowy (art. 60 ust. 2) ustawy przewidział roczny okres przejściowy, trwający do końca kwietnia 2005 r. Skoro czytelniczka otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, będzie w tym czasie pobierać wskazany dodatek, mimo że jest zamężna. Aby go uzyskać, do wniosku o zasiłek rodzinny powinna dołączyć zaświadczenie terenowej jednostki ZUS o świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego.


* Nie mieszkam z mężem. W ogóle nie łoży on na dzieci. Mój dochód za 2002 r. nie przekracza 504 zł. Czy należy mi się od 1 maja jakieś świadczenie z nowego systemu, jeżeli udokumentuję oddzielne zamieszkanie z małżonkiem?

Bez znaczenia jest tu fakt oddzielnego zamieszkania małżonków. Rodzinę tworzą bowiem w tym wypadku małżonkowie i dzieci. Mówi o tym art. 3 pkt 16 ustawy. W celu uzyskania zasiłków rodzinnych od 1 maja trzeba udokumentować dochody żony i męża za 2002 r. i podzielić je przez cztery osoby. Tak ustalony dochód nie może przekroczyć 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Wówczas czytelniczka dostanie zasiłki rodzinne w wysokości po 43 zł na pierwsze i drugie dziecko. Nie ma jednak szans na dodatek do tego zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Aby go dostać, należy spełnić dwie przesłanki: być stanu wolnego i nie wychowywać dzieci wspólnie z ich ojcem. Czytelniczka natomiast jest mężatką.

Z RÓŻNYCH SZUFLAD

* Uczę się w technikum. Mam 18 lat. Od ojca otrzymuję 200 zł zasądzonych alimentów. Mieszkam w internacie (a więc nie z matką) i samodzielnie prowadzę gospodarstwo domowe. Czy otrzymam jakieś świadczenia rodzinne po 30 kwietnia?

Ustawa dopuszcza pobieranie świadczeń rodzinnych przez pełnoletnią osobę uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od nich alimentów. Osoba mająca zasądzone alimenty od ojca nie spełnia tego warunku, chyba że matka nie żyje. Czytelnik nie uzyska zatem świadczeń rodzinnych na siebie. Nie ma jednak przeszkód, by zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pobierała jego matka, jeśli rodzina spełnia kryterium dochodowe (do jej dochodu wlicza się również otrzymywane alimenty). Czytelnik - skoro nie ukończył jeszcze 21 lat i uczy się w szkole - spełnia ustawowe wymogi uprawniające do zasiłku rodzinnego na niego w kwocie 43 zł miesięcznie. Ponadto matka będzie pobierać dodatek z tytułu podjęcia przez niego nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 80 zł miesięcznie. We wrześniu dostanie także jednorazowo 90 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jeżeli samotnie wychowuje syna, może też uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.


* Urodzę prawdopodobnie w lipcu. Z tego tytułu dostanę pewną kwotę od związku zawodowego działającego u pracodawcy. Czy mimo to mam szansę na dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

Tak. Czytelniczka dostanie wskazany dodatek, jeśli sprosta ustawowym wymogom uprawniającym do zasiłku rodzinnego. Ustawa przewiduje, że prawo do tego dodatku nie przysługuje rodzinie, która otrzymała inne świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, finansowane z budżetu państwa (np. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka przysługujące żołnierzom zawodowym). Jednakże kwoty uzyskane od związku zawodowego nie pochodzą z budżetu państwa.


* Mam 7-letniego niepełnosprawnego syna. Nie dostanę na niego zasiłku rodzinnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Ale czy mogę starać się o dodatek z tytułu jego kształcenia i rehabilitacji lub inne świadczenia rodzinne?

Czytelnik nie ma szans na wskazany dodatek. A to dlatego, że dodatki przysługują wyłącznie osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Jednakże może się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli syn legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się bowiem bez względu na dochód rodziny.


* Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca) podczas pobierania nauki. Czy wypłaca się go za maj i czerwiec br., może dopiero od tegorocznego września?

Należy go wypłacić również za maj i czerwiec 2004 r.


* Do ilu miesięcy życia dziecka rodzice mogą się starać o dodatek z tytułu jego urodzenia?

Dodatek ten wypłaca się do ukończenia przez dziecko roku. Przysługuje on jednak tylko na dzieci urodzone po 30 kwietnia 2004 r. Mówi o tym art. 26 ust. 3 ustawy.


* Kim jest opiekun faktyczny dziecka w rozumieniu ustawy? Chodzi tu wyłącznie o opiekuna prawnego czy też o rodziców dziecka?

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy za opiekuna faktycznego dziecka rozumie się osobę rzeczywiście opiekującą się dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o jego przysposobienie. Tym samym opiekunami faktycznymi dziecka nie są ani jego opiekun prawny, ani rodzice.

* Jestem samotną matką 10-letniego niepełnosprawnego chłopca, w dodatku bezrobotną. Pobieram na niego świadczenia z FA (tylko do końca kwietnia), zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. A co dostanę po 1 maja?

Dochód na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne nie może przekroczyć 583 zł. Jeśli pani spełnia to kryterium, uzyska od 1 maja zasiłek rodzinny w wysokości 43 zł miesięcznie na dziecko. Także dodatki z tytułu: samotnego wychowania dziecka w kwocie 250 zł miesięcznie na syna, rozpoczęcia roku szkolnego90 zł raz w roku we wrześniu oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 70 zł miesięcznie. Dostanie pani również, i to niezależnie od dochodu, 144 zł miesięcznie zasiłku pielęgnacyjnego. Gdy nie podejmie pani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad synkiem, dostanie także 420 zł miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego.


* Wspólnie z konkubentem wychowuję syna i jeszcze dwoje dzieci, których ojcem jest mój były mąż. Czy dostanę dodatki z tytułu samotnego wychowywania na dzieci z poprzedniego związku?

Nie. A to dlatego, że wychowuje pani chłopca wspólnie z jego ojcem. Nie jest pani zatem osobą samotną w świetle ustawy. Fakt, że tylko jedno dziecko wychowuje pani wspólnie z jego ojcem, nie ma tu żadnego znaczenia.

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firmas_040512/firmas_a_8.html
Tytuł: Rodziny zastępcze. Zasiłek pielęgnacyjny
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 13, 2004, 03:01:21 pm
Rodziny zastępcze. Zasiłek pielęgnacyjny
Pominięto dzieci niepełnosprawne


W nowej ustawie o świadczeniach rodzinnych pominięto dzieci niepełnosprawne z rodzin zastępczych. W konsekwencji ich opiekunowie nie mogą od początku tego miesiąca otrzymać na nie zasiłku pielęgnacyjnego. Kwestię tę miały uregulować nowe przepisy wykonawcze dotyczące rodzin zastępczych. Tych jednak, jak dotąd, nie wydano.Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Polityki Społecznej, wyłączenie z systemu świadczeń rodzinnych dzieci z rodzin zastępczych było spowodowane tym, że rodziny te, wychowując dziecko niepełnosprawne, otrzymują z tego tytułu zwiększoną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przysługującą na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. nr 64, poz. 593).

Gdyby z kolei chcieć zastosować w obecnym stanie prawnym przepisy rozporządzenia z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. nr 120, poz. 1284), wówczas wspomniane rodziny mogłyby nie otrzymać żadnego finansowego wsparcia z pomocy społecznej – podkreśla Departament Pomocy Społecznej MPS.

Natomiast w projektowanym rozporządzeniu w sprawie rodzin zastępczych (planuje się, że wejdzie ono w życie w sierpniu br.) podstawą do naliczania zwiększonej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej będzie wydane przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności, a dla dzieci po 16 roku życia – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zwiększona pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, co podkreśla resort polityki społecznej, związana jest z samym faktem niepełnosprawności. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ma bowiem charakter pochodny i jest bezpośrednio związane z istnieniem niepełnosprawności. Jak się dowiedzieliśmy w MPS, do czasu wydania nowego rozporządzenia przy przyznawaniu świadczeń dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci niepełnosprawne przyjęty będzie sposób postępowania przewidziany w projekcie rozporządzenia. Jest to o tyle istotne, że regulacje dotyczące szczegółowych zasad przyznawania pomocy pieniężnej dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wejdą w życie z mocą od 1 maja br.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1202&dok=1202.2.3.2.25.2.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Maj 13, 2004, 03:55:02 pm
Czytam tą ustawę i jakoś nie mogę się doczytać rewelcji wygłaszanych przez panie urzędniczki. Mianowicie chodzi o dochody z działalności gospodarczej. Z tego co Ula pisała wcześniej wynika, że do dochodu rodziny zalicza się dochody opodatkowane m.in. na zasadach ogólnych, czyli tak jak u nas opodatkowana jest działalność gospodarcza. Takie zaświadczenie z US złozyliśmy za 2002 rok.
W zdaniu na temat dochodu utraconego jest "...jeśli członek rodziny utracił pracę, zmienił na mniej płatną lub jego dochód (w tym wypadku) za kwiecień 2004 roku jest mniejszy niż średni miesięczny dochód z roku 2002. U nas ma miejsce właśnie taka sytuacja, ale panie urzędniczki twierdzą, że nie dostaniemy zasiłku, bo to działalność gospodarcza! Argument: "no bo w działalności to tak jest, że za kwiecień był niski dochód, a teraz może pani mieć bardzo duży i co??"
Mój kontrargument: "Ktoś np. zakładając działalność w roku 2002, inwestował, kiepsko mu szło i miał niski dochód. Rok 2003 i połowa 2004 to boom finansowy. Kupił sobie dwa merce, zaczął budować dom i... złożył wnioski o zasiłek. No i okazuje się, że jemu dadzą zasiłek, bo jego obecnych dochodów nikt już nie weryfikuje. Dopiero w sierpniu 2005 roku"
Dla mnie to paranoja!  :evil:

Może ktoś ma taką sytuację i wie jak to rozgryżć z tą cho****ą działalnością?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 13, 2004, 04:42:24 pm
Manatko, mam już 3 takie osoby jak ty ktorym odmowiono świadczeń,
urzędnicy powołują się na zapis o dochodzie utraconym a nie zmniejszonym im chodzi o utratę źrodła dochodu , w każdym z tych przypadków ktoś stracił pracę, zmienił na mniej płatną,
 wszyscy sie odwołują, ale nie wiem czy to cos da
Tytuł: Czy otrzymywanie renty rodzinnej uprawnia do świadczeń rodzi
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 20, 2004, 09:49:10 am
Czy otrzymywanie renty rodzinnej uprawnia do świadczeń rodzinnych?


Osoby posiadające uprawnienie do renty rodzinnej mają prawo do wszystkich świadczeń rodzinnych, jeżeli spełniają inne warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.Zgodnie z tą ustawą przez pojęcie renty nie należy bowiem rozumieć renty rodzinnej i w przypadku gdy dziecko jest uprawnione do tego świadczenia, osobie uprawnionej, przysługuje również dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wyjaśnia Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Polityki Społecznej.

Tak więc osoba samotnie wychowująca dziecko (wdowa, wdowiec) ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w przypadku pobierania przez dziecko renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) dodatek ten nie przysługuje, jeśli dziecko ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty. Jednak, zgodnie z art. 3 pkt 5 definiującym rentę, przez to pojęcie nie należy rozumieć renty rodzinnej.

Pojęcie „renta”, zgodnie z art. 3 pkt 5, odnosi się do:

• renty inwalidzkiej,
• renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• renty szkoleniowej i renty z tytułu niezdolności do pracy określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• renty z tytułu niezdolności do pracy określonej w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1207&dok=1207.2.9.2.22.2.0.1.htm
Tytuł: Niedoinformowani urzędnicy?
Wiadomość wysłana przez: MAGDA BUDEK w Maj 24, 2004, 05:02:23 pm
Ciekawa jestem jak Wam poszło załatwianie formalności związanych z zasiłkami. Bo dla mnie to była istna droga przez piekło .Byłam kilka razy w urzędzie ,za każdym razem czegoś mi brakowało.Ostatnio pani powiedziała, że to już wsio-i bach!Brakuje zaswiadczenia od komornika,itp.,
-Bo nam przekazują nowe zasady,co chwilę coś się zmienia.-usłyszałam od urzedniczki.Mam pytanie .W przestrzeń.Kto poniesie winę za to, że nie złozyłam dokumentów, nie dostanę zasiłków za maj i jestem w totalnym dołku finansowym skoro pani urzędniczka nie jest kompetentna i ciągle coś sobie przypomina?a na dodatek bezczelnie mnie sonduje:
-a czy pani na pewno sama wychowuje dzieci?Bo teraz to będą kombinować jak tylko się da...:(
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 24, 2004, 05:33:29 pm
Magda od jesieni piszemy o nowej Ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Wystarczy czytać sukcesywnie kącik "Prawo" i "wolna dyskusja" a będziesz na bieżąco.

ja złożyłam 30 kwietnia wszystkie dokumenty, dzięki temu, że śledziłam powyższe wątki i Dz.U. wprowadzający nową Ustawę.
W moim przypadku także trafiłam na niedoinformowane urzędniczki, które wciskały mi jeszcze jeden dokument do wypełnienia,a z gory wiedziałam, że nie mają racji. (wyśmiałam ich i kazałam aby wzięły do ręki Dz.U. )

W tych wątkach znajdziesz wszystko:
http://www.mpips.gov.pl/_swiadczenia.php?dzial=184&poddzial=1151&dokument=3623

http://www.mgpips.gov.pl/null.php?strona=swiadczenia&id=3590
http://www.mpips.gov.pl/_swiadczenia.php

http://forum.darzycia.pl/topic,3051
http://forum.darzycia.pl/topic,1731

Mimo, że złożyłam dokumenty dzień przed wejściem Ustawy - nadal pozostaję bez alimentów na dziecko i bez 1 grosza zasiłków!!! i tak będzie do 15 czerwca b.r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marias52 w Maj 24, 2004, 06:00:33 pm
Soniu ja złożyłam gdzies 10 maja a wypłaca mi 27 maja bo to alfabetycznie od dzisiaj juz wypłacaja.
Niby ten sam kraj a..
Pozdrawiam Maria mamaizy z zd
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 24, 2004, 06:46:59 pm
Mario ja myślę, że to też zależy od Miasta ( przede wszystkim czy mają na to fundusze w kasie miasta)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: gbaska w Maj 26, 2004, 01:36:14 pm
wg powyższych załączników świadczenie pielęgnacyjne (420)należy się na dziecko o" ustalonym znacznym stopniu niepołnosprawności"-czy dla dziecka 3l ZD  wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności które uzyskałam na komisji do 16 roku życia-czy też potrzebne są jakieś dodatkowe zaświadczenia
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 26, 2004, 03:06:16 pm
przysługuje w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - rodzicom lub opiekunom prawnym z tyt. opieki nad dzieckiem z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności

Kryterium dochodowe (dotyczy wyłącznie świadczenia pielęgnacyjnego):
dochód nie może przekroczyć kwoty 583,00 zł na jednego członka rodziny

najważniejsze jest zaświadczenie o dochodach za 2002rok, potem Ozreczenei o Niep. Dziecka (czy punkty 7,8  dawniej 2 i 5 w Orzeczeniu masz na TAK)
Odpis Metryki Urodzenia dziecka.

Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek (wzór wniosku) oraz następujące załączniki:

Cytuj
orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust 3 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów
- http://www.mpips.gov.pl/_swiadczenia.php?dzial=184&poddzial=1151&dokument=3623
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 27, 2004, 03:18:43 pm
witam!

Mam pytanie.Czy świadczenie pilęgnacyjne (420zł) wypłaca zakład pracy czy urząd gminy?jak to jest czy wszysto zakład czy jest to jakos rozdzielone?
Tytuł: zasiłki
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Maj 27, 2004, 03:30:09 pm
Jeśli masz przyznany zasiłek pielęgnacyjny (dziecko ma orzeczenie o niepełnospraności) i zasiłek rodzinny (ten jest zależny od dochodów) to należy ci się świadczenie pielęgnaczyjne (opiekun nie może być w żadnym stosunku pracy, nawet na urlopie wychowawczym) i dodatek na rehabilitację i wszystko to wypłaca Urząd Gminy - MOPS!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 27, 2004, 03:51:10 pm
Dzięki za odpowiedż ale chyba żle sie wyraziłam.Do tej pory zasiłek pilęgnacyjny pobierał mąż (ja nie pracuję)i teraz prawdopodobnie należy nam sie zasiłek rodzinny na zakładzie pracy męża .czy resztę dodatków tez wypłaca zakład pracy męża.?Pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 27, 2004, 03:58:47 pm
Nie każde Orzeczenie o Niep. daje podstawę do otrzymania świadczenia.
Musi być zapis "Tak" w pk-cie 7 i 8 (stare Orzeczenia mają to zawarte w pk-cie 2 i 5)
tzn., że dziecko wymaga stałej pielęgnacji
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 27, 2004, 04:05:09 pm
tak my mamy takie orzeczenie ale czy to wypłaca mezowi przy rodzinnym czy osobno MOPS?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 27, 2004, 04:14:10 pm
Elu radziłabym dowiedzieć się u siebie. Teraz każde miasto ma własne wewnętrzne ustalenia do ustawy.
Może niech mąż zapyta w swoim zakładzie pracy, jesli nie - złóż dokumenty w meijscu wypłacania u Ciebie tych zasiłków.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 27, 2004, 04:17:24 pm
Dziękuję Soniu no chyba tak zrobie bo kazdy co innego.Juz sie pogubilam narazie czekam na zaświadczenie z US.Pozdrawiam :D
Tytuł: ela
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Maj 27, 2004, 06:43:46 pm
Elu jak ci się należy rodzinne i pielęgnacyjny to i świadczenie opiekuńcze i dodatek rehabilitacyjny a wtedy wypłaca ci wszystko MOPS - Gmina!

Jeżeli należał by ci się tylko pielęgnacyjny to nadal by mógł go pobierać mąż w zakładzie pracy!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Maj 28, 2004, 08:57:28 am
No właśnie mąż nie dopytał do końca bo to na zakładzie pracy mu powiedzieli ,że oni wypłacą wszystko.Tylko mąż nie wspomniał o tym świadczeniu pilęgnacyjnym (on nie za bardzo się w tym orientuje)i dzisiaj musi dokładnie wypytać.I tez mi sie zdaje ,że to gmina.Dziękuję!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: kelak w Maj 28, 2004, 10:34:56 am
elu ja miałam dokładnie taki sam przypadek co u ciebie maz pobierał zasiłek pielegnacyjny i rodzinny u siebie w pracy ale zaklady nie wypłacaja teraz świadczenia pielegnacyjnego(420zł) wiec wszystko teraz przejmuje gmina wiec mosisz tam składac papiery
pozdrawiam
 mama przemusia  zd
Tytuł: Rząd chce poprawić ustawę o świadczeniach rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 28, 2004, 09:12:17 pm
Rząd chce poprawić ustawę o świadczeniach rodzinnych
Pomoc nie tylko dla samotnych

Przepisy o świadczeniach rodzinnych znowu mają się zmienić. W ciągu półtora miesiąca resort polityki społecznej przedstawi projekt ustawy, dzięki której pomocą mają zostać objęte pełne rodziny wielodzietne.


Ministerstwo chce w ten sposób naprawić błąd, przez który objęcie dodatkową pomocą osób samotnie wychowujących dzieci doprowadziło do fali rozwodów. Wczoraj w Sejmie minister polityki społecznej Krzysztof Pater mówił też, że gminy nie powinny przetrzymywać pieniędzy na swoich kontach.

- Samorządy zarabiają w ten sposób na odsetkach, ale takie postępowanie jest niedopuszczalne - oceniał Pater. - Świadczenia powinny być wypłacane na bieżąco.

Zdaniem posłów przepisy trzeba doprecyzować, żeby świadczenia rodzinne otrzymywali również studenci wyższych uczelni, a nie tylko uczniowie szkół pomaturalnych. W ocenie posłów, takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe i krzywdzące.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 1 maja. Gminy przejęły wówczas wypłatę świadczeń bezrobotnym, pobierającym zasiłek przedemerytalny, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych. Wczoraj w Sejmie posłowie mówili, że samorządy nie radzą sobie z tym obowiązkiem: panuje bałagan, a pracownicy urzędów są nieprzygotowani.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040528/kraj/kraj_a_6.html
Tytuł: Jak uzyskać zasiłek rodzinny?
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 28, 2004, 09:45:27 pm
Jak uzyskać zasiłek rodzinny?


Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny musi złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku oraz dodatków na właściwym druku. O dodatki można się starać tylko wówczas, jeśli jesteśmy uprawnieni do zasiłku.Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia podmiot realizujący te świadczenia, czyli np. pracodawca, gmina czy ZUS. Do wniosku należy dołączyć:

• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument (np. wpis w dowodzie osobistym),
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej,
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne,
• kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
• zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Jeśli w sądzie toczy się postępowanie o przysposobienie dziecka, należy przedstawić informację sądu o stadium postępowania w tej sprawie, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o adopcję.

Kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka jest nieodzowna dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Jeśli osoba zainteresowana ubiega się o dodatki do zasiłku rodzinnego, do głównego dokumentu – wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego – należy dołączyć inne dokumenty, na podstawie których możliwe będzie ustalenie prawa do konkretnego dodatku do zasiłku rodzinnego. Jeśli ZUS uzna, że dostarczona dokumentacja jest niekompletna, to może zażądać jej uzupełnienia, zawieszając prawo do wypłat.

Od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

• 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
• 53 zł na trzecie dziecko,
• 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1213&dok=1213.2.3.2.29.3.0.1.htm
Tytuł: ulu
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Maj 29, 2004, 06:46:37 pm
Ulu ja też tak wyczytałam, że rodzinne będzie zależeć od wieku dziecka, ale okazuje się, że to dopiero od połowy 2005 r. a nie od maja  :(
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 30, 2004, 08:10:05 am
Grażyno, do tego czasu jeszcze 100 razy cos zmienią
może się nie pogubimy  :lol:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 31, 2004, 03:07:41 am
Cytuj
Samorządy zarabiają w ten sposób na odsetkach, ale takie postępowanie jest niedopuszczalne - oceniał Pater. - Świadczenia powinny być wypłacane na bieżąco.


Właśnie główkuję do kogo teraz uderzyć za miesięczne juz opóźnienie wypłat zasiłków wraz z odsetkami za każdy dzień zwłoki. Zasiłków nadal nie mam, więc policzę dokładnie każdy dzień zwłoki!!!!!!!
Tytuł: Rozwód przez ustawę?
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 01, 2004, 11:41:30 am
Bo chcą dostać od państwa pieniądze
Rozwód przez ustawę?

Rośnie liczba rozwodów z powodu złych rozwiązań w ustawie o świadczeniach rodzinnych - alarmuje rzecznik praw dziecka.


Zdaniem Pawła Jarosa liczba wniosków rozwodowych od zeszłego roku zwiększyła się o blisko 40 procent. Z kolei o około 155 proc. zwiększyła się liczba małżeństw, które chcą separacji.

Skąd te dane? W biurze rzecznika porównano liczbę wniosków o rozwód i separację, które wpłynęły do 41 sądów okręgowych w całym kraju od stycznia do kwietnia 2003 roku z danymi z tego roku.

Według Jarosa wzrost rozwodów spowodowany jest likwidacją Funduszu Alimentacyjnego i zastąpieniem wypłacanych z niego świadczeń dodatkiem wyłącznie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wiele osób, aby uzyskać ten dodatek, a więc więcej pieniędzy od państwa, decyduje się na rozwód.

- To nie jest przypadkowa zbieżność. Dane z sądów wskazują, że coraz więcej małżeństw rozwodzi się z powodów finansowych - uważa Jaros.

Podobnego zdania są przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. - Ustawa o świadczeniach rodzinnych promuje samotne wychowywanie dzieci, zachęca związki małżeńskie do ich delegalizacji, a młodych ludzi do życia w konkubinacie - uważa prezes zarządu PFROŻ Paweł Wosicki.

Z danych przedstawionych przez PFROŻ (na podstawie informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości) wnika, że liczba wniosków rozwodowych w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła w kraju o 32 proc.

Organizacja domaga się nowelizacji ustawy. Ministerstwo polityki społecznej pracuje już nad zmianą prawa. W zeszłym tygodniu szef tego resortu Krzysztof Pater zapowiedział, że ministerstwo przygotuje nowelizację ustawy w ciągu półtora miesiąca. K.S., PAP

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040601/kraj/kraj_a_13.html
Tytuł: Poszkodowani ryczałtowcy
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 02, 2004, 05:29:38 pm
RPO. Trzeba zmienić przepisy
Poszkodowani ryczałtowcy


Ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy społecznej naruszają konstytucję i powinny zostać jak najszybciej zmienione – uważa Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich, który zwrócił się w tej sprawie do Krzysztofa Patera, ministra polityki społecznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustalenie prawa do przysługujących na jej mocy zasiłków wymaga przedstawienia, wydanego przez urząd skarbowy, zaświadczenia o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Do wniosku o świadczenie trzeba też dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów. Dotyczy to także osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z tym że osoby prowadzące działalność objętą podatkiem zryczałtowanym muszą swój dochód zadeklarować.

Dochód deklarowany nie może być niższy od sześciokrotności sumy płaconego przez te osoby zryczałtowanego podatku wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, ale pomniejszonego o zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Prawo do zasiłków z pomocy społecznej również ustala się na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego. Na jego podstawie oraz na podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ustalana jest także wysokość dochodu w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej.

W opinii rzecznika, sposób ustalania dochodu osób prowadzących działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym, oderwany jest od faktycznej sytuacji materialnej rodziny. Wspomniane osoby bowiem muszą deklarować dochód, który w dodatku nie może być niższy od wspomnianego kryterium dochodowego.

Takie rozwiązanie, jak podkreślił rzecznik w liście do ministra K. Patera, może prowadzić do pozbawienia osób biednych należnego im wsparcia tylko z tego powodu, że źródłem ich dochodów jest prowadzenie działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1216&dok=1216.2.3.2.25.5.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 02, 2004, 06:38:45 pm
A ja się pytam poraz N-ty czy decydenci przy ustalaniu zmian wszelkich Ustaw mają wogóle pojęcie co oznacza definicja "Prawo".
Wprowadzają nowe przepisy, łamiąc to zasadne- brawo. Ale przeciez coś robia- prawda?- w dodatku za nasze podatki.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 08, 2004, 10:12:13 am
Zapraszam także do wątku http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=21412#21412

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Nowy, 50-złotowy dodatek dla rodzin wielodzietnych - Rodzice samotni nadal będą dostawać 170 zł, ale już nie na każde dziecko.

Zdążyć przed Trybunałem

Co się zmieni w pomocy rodzinom
Niezamożne rodziny wielodzietne otrzymają większą pomoc finansową od państwa. Ograniczona zostanie za to wysokość wsparcia dla rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. Ministerstwo Polityki Społecznej chce w ten sposób poprawić ustawę o świadczeniach rodzinnych, którą rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego - dowiedziała się "Rz".

- Wyjdziemy naprzeciw postulatom rzecznika, który uważa, że w ustawie o świadczeniach rodzinnych preferujemy rodziny niepełne - tłumaczy wiceminister polityki społecznej Cezary Miżejewski.

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich przepisy ustawy o świadczeniach, którą uchwalono pod koniec 2003 roku, są niezgodne z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa. Ustawa zlikwidowała Fundusz Alimentacyjny, z którego państwo wypłacało alimenty za ludzi unikających tego obowiązku. Samotnie wychowującym dzieci najuboższym rodzicom zrekompensowano to specjalnym dodatkiem do zasiłku - 170 zł na dziecko (250 zł na niepełnosprawne). To jednak spowodowało, że pomoc dla rodzin niepełnych jest znacznie wyższa niż dla rodzin, w których dzieci wychowywane są przez oboje rodziców. Zdarzało się nawet, że aby otrzymać większe wsparcie, w niezamożnych rodzinach wielodzietnych przeprowadzano fikcyjny rozwód.

Aby różnica w pomocy nie była aż tak duża, rząd chce zmienić jej zasady. Projekt nowelizacji ustawy ma być gotowy do połowy czerwca. Ministerstwo chce zaproponować, by niezamożne rodziny wielodzietne - pełne i niepełne - dostawały więcej pieniędzy. - Chodzi o 50-złotowy dodatek do zasiłku rodzinnego na dziecko, jednak nie na każde. Od stycznia 2005 r. dodatek przysługiwałby na czwarte i każde następne dziecko, a od września 2006 r. już od trzeciego dziecka.

Równocześnie miałaby zostać stopniowo ograniczona pomoc dla rodziców samotnych. - Od 1 stycznia 2005 r. do końca sierpnia 2006 r. dodatek, który dziś otrzymują (czyli 170 zł lub 250 zł) na każde dziecko, będzie przysługiwał już tylko na troje dzieci (na czwarte i następne już nie), - a od września 2006 r. wyłącznie na dwoje dzieci. Jeśli rodzina będzie większa, to na pozostałe dzieci rodzic dostanie dodatek dla rodzin wielodzietnych - 50 zł.

Będzie jednak wyjątek od tej reguły - okres przejściowy dla samotnych rodziców, którzy już dziś korzystają z tego dodatku lub uzyskają do niego prawo do 1 stycznia 2005 r. Te osoby będą otrzymywać wsparcie na zasadach dziś obowiązujących jeszcze do sierpnia 2005 r.

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych ma być gotowy do połowy czerwca. Nowe zasady będą kosztowały budżet państwa w 2005 r. ponad 200 mln zł. Rząd liczy, że dzięki nowelizacji wniosek rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego stanie się bezzasadny.

Katarzyna Sadłowska


Co się zmieni w pomocy rodzinom
Tak jest dziś

- Rodzina z czwórką dzieci dostaje zasiłek rodzinny (od 43 do 68 zł na dziecko, w zależności od jego wieku); dodatku dla rodzin wielodzietnych nie ma.

- Samotna matka z czwórką dzieci otrzymuje zasiłek rodzinny plus specjalny dodatek za samotne wychowywanie - 170 zł razy cztery, czyli 680 zł.

Tak będzie we wrześniu 2006 r.
- Rodzina z czwórką dzieci dostanie zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2 razy 50 zł, czyli 100 zł

- Matka samotnie wychowująca czworo dzieci otrzyma zasiłek rodzinny oraz dwa dodatki - pierwszy za samotne wychowywanie dziecka - 2 razy po 170 zł, czyli 340 zł. Drugi za wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 razy po 50 zł, czyli 100 zł . Razem to 440 zł.

Jak ściągać alimenty
Ministerstwo pracuje równocześnie nad nową ustawą, która ma poprawić ściągalność alimentów. Resort rozważa m.in. przekazanie ponad 7 mld zł długu (tyle zlikwidowanemu Funduszowi Alimentacyjnemu zalegają osoby, które uchylają się od płacenia alimentów) gminom. Samorządy, którym uda się odzyskać pieniądze, mogłyby je zatrzymać dla siebie i wykorzystać np. na pomoc społeczną.

Utrudniać się też będzie życie samym dłużnikom - np. sądy, zamiast skazywać ich na więzienie, będą kierowały ich do przymusowych prac społecznie użytecznych.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040607/kraj/kraj_a_1.html
Rezczpospolita 07.06.04 Nr 132
Tytuł: Nowe świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 08, 2004, 10:31:09 pm
Nowe świadczenia rodzinne
Możliwość uzupełnienia wniosku

w czerwcu!

Niektóre z osób chcących ubiegać się w maju o nowe świadczenia rodzinne sygnalizowały problemy związane z brakiem możliwości uzyskania w możliwie szybkim terminie zaświadczeń z Urzędów Skarbowych o dochodach uzyskanych w 2002 r., które niezbędne są przy dokumentowaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki, czy też świadczenie pielęgnacyjne. Zdarzało się bowiem, że instytucje te wyznaczały dość odległe terminy na wydanie stosownego zaświadczenia.

Ponieważ prawo do świadczeń, w myśl nowej ustawy, ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, powyższe powodowałoby zatem utratę prawa doświadczeń za maj. W związku z tym, Ministerstwo Polityki Społecznej zajęło stanowisko, zgodnie z którym osoby zainteresowane znajdujące się w takiej sytuacji - spełniające warunki określone w ustawie - nie mogą ponosić konsekwencji niezawinionych przez nich opóźnień.

Ponieważ realizowane przez gminy świadczenia rodzinne są bardzo często jedynym źródłem utrzymania dla wielu rodzin, dopuszczona została zatem możliwość, by urzędy gminy bądź ośrodki pomocy społecznej mogły przyjąć w maju niekompletne wnioski (dotyczy tylko tych, do których z uwagi na długi termin oczekiwania na wydanie zaświadczeń z US, nie były załączone zaświadczenia o dochodach). W takich sytuacjach decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych mogły być wydane na podstawie oświadczeń o wysokości dochodów, a wnioskodawca winien był samodzielnie wypełnić część VI wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku. Warto zaznaczyć, że decyzja taka wydana była tylko na jeden miesiąc, tj. maj. Natomiast po uzupełnieniu wniosku w czerwcu o brakujące z urzędu zaświadczenie powinna zostać wydana następna - tym razem do końca okresu zasiłkowego.

http://www.gazetapodatkowa.pl/
Tytuł: Swiadczenia
Wiadomość wysłana przez: bozena w Czerwiec 09, 2004, 10:29:01 am
Mam pytanie,czy jeśli dochód  jest większy niż obowiązujący to czy nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie ?Moj synek ma orzeczenie o niepełnosprawności,ja jestem na urlopie wychowawczym i teraz nie będę już pobierać żadnych pieniążków ze względu na przekroczony dochód.Co mogę zrobić w tej sytuacji?-pieniążki te wydawałam na prywatną rechabilitację i po prostu zmuszona jestem ją przerwać a wiadomo jak wygląda to w ZOZI-e.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Kubisia w Czerwiec 09, 2004, 10:48:12 am
Nalezy sie zasilek pielegnacyjny 144zł.bez wzgledu na dochody.Pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: aqua w Czerwiec 10, 2004, 02:01:40 pm
bardzo sie ciesze ze ktos w koncu pomyslal nad tym. I niech odrazu kasa trafia do rak matki.

Cytuj
Jak ściągać alimenty
Ministerstwo pracuje równocześnie nad nową ustawą, która ma poprawić ściągalność alimentów. Resort rozważa m.in. przekazanie ponad 7 mld zł długu (tyle zlikwidowanemu Funduszowi Alimentacyjnemu zalegają osoby, które uchylają się od płacenia alimentów) gminom. Samorządy, którym uda się odzyskać pieniądze, mogłyby je zatrzymać dla siebie i wykorzystać np. na pomoc społeczną.

Utrudniać się też będzie życie samym dłużnikom - np. sądy, zamiast skazywać ich na więzienie, będą kierowały ich do przymusowych prac społecznie użytecznych
Tytuł: Szczecin: Kilkadziesiąt kobiet wtargnęło do UM
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 16, 2004, 04:49:58 pm
Szczecin: Kilkadziesiąt kobiet wtargnęło do UM

Matki ze Szczecina walczą o zasiłki rodzinne.

Kilkadziesiąt z nich wtargnęło w środę około południa do sali w Urzędzie Miejskim, gdzie odbywała się konferencja prasowa prezydenta miasta Mariana Jurczyka z przedstawicielami firmy zainteresowanej inwestycjami, krzycząc, że do tej pory nie dostały należnych pieniędzy, mimo złożenia odpowiednich wniosków.

Cytuj
Początkowo rozmawiał z nimi Jurczyk, potem mediacji podjęła się jego zastępczyni ds. społecznych Anna Nowak, która zaprosiła zdenerwowane kobiety na rozmowę. Jak wyjaśniono PAP w biurze prasowym, nie ma mowy o żadnej okupacji budynku. "Panie po prostu rozmawiają w jeden z sal z panią wiceprezydent" - podkreślono.

Cytuj
Potwierdzono, że rzeczywiście są problemy z wypłatą świadczeń, ale wynika to m.in. z tego, że jest zbyt mało urzędniczek, które się tym zajmują oraz z faktu, że wiele wniosków trzeba poprawiać z powodu licznych błędów, a to wiąże się z koniecznością ponownego wezwania petentek.


Kilka dni temu kilkadziesiąt kobiet weszło do sekretariatu prezydenta miasta domagając się wyjaśnień w tej samej sprawie. Gdy próbowały się czegokolwiek dowiedzieć w referacie rodzinnym urzędu, doszło tam do awantury i utarczek słownych z urzędniczkami.

Cytuj
Dyrektor wydziału zdrowia i polityki społecznej UW Adrian Guranowski, mówił wówczas, że wydział wypłacił już 1,6 mln zł około 4 tys. osób. Wyjaśniał, że część wniosków odrzucono, ponieważ składały je osoby, którym świadczenia nie przysługiwały. Część świadczeń i decyzji wysłano do zainteresowanych pocztą.


Cytuj
Ustawa o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1 maja, przewiduje, że zasiłki rodzinne (i dodatki do nich) wypłacane będą przez gminy bezrobotnym, osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych oraz osobom ubiegającym się o dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego lub samotnego wychowywania dziecka. (Wcześniej świadczenia rodzinne wypłacały także urzędy pracy, Fundusz Alimentacyjny, zakłady pracy
- PAP).

Zasiłek rodzinny (i dodatki) przysługują osobom, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 504 zł miesięcznie (583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).


Zobacz także w Faktach TVN o 19.00
 
http://info.onet.pl/936903,11,item.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne. KŁopoty z wypŁatami
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 17, 2004, 05:17:47 pm
Świadczenia rodzinne. KŁopoty z wypŁatami
Kto zawinił – gminy czy rząd


Mniej więcej co piąta gmina nie wywiązała się z obowiązku wypłat wszystkich świadczeń rodzinnych, których termin upłynął 15 bm. – przyznał na wczorajszej konferencji prasowej wiceminister polityki społecznej Cezary Miżejewski. Wini on za taki stan rzeczy samorządy.

Mamy nadzieję, że wszystkie świadczenia zostaną wypłacone najpóźniej do końca czerwca. Te osoby, które otrzymają je po ustawowym terminie, mogą liczyć na odsetki – podkreślił minister. Dodał, że problemy z wypłatą świadczeń dotyczą kilkunastu dużych miast, zwłaszcza tych, gdzie samorządy nie zorganizowały dobrze procedury wypłat.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1226&dok=1226.6.3.2.1.2.0.1.htm
Tytuł: Rozważania rzecznika praw obywatelskich Z profesorem Andrzej
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 21, 2004, 05:22:05 pm
Rozważania rzecznika praw obywatelskich Z profesorem Andrzejem Zollem rozmawia Danuta Frey

Ustawa o świadczeniach rodzinnych jest antyrodzinna

Problemy spowodowane wejściem w życie ustawy o zasiłkach rodzinnych, przed którymi ostrzegała m.in. "Rzeczpospolita", stały się faktem. Samotne matki okupowały urzędy miejskie w Szczecinie i Lublinie. W Łodzi zdołano przekazać zasiłki zaledwie co czwartej uprawnionej. Wiele osób nie dostało świadczeń, które miały być wypłacone do połowy czerwca. Podobno resort pracy nie przewidział, że aż tak wiele osób będzie się o nie ubiegać, przepisy wykonawcze dotarły za późno, a gminy nie poradziły sobie z nawałem wniosków.

ANDRZEJ ZOLL: To prawda. Towarzyszy temu bałagan organizacyjny. Mimo że ustawa, która zaczęła obowiązywać 1 maja, miała stosunkowo długie vacatio legis, nie zrobiono w tym czasie nic, aby przygotować jej wejście w życie. Chociaż już wcześniej powinny być gotowe listy świadczeniobiorców, tłumaczono się, że skoro ustawa jeszcze nie obowiązuje, nie przyjmuje się wniosków.

W efekcie, chociaż podobno 70 - 80 proc. gmin zrealizowało swoje obowiązki należycie, w Lublinie czeka na wypłaty 2,5 tys. osób, a 3 tys. wniosków jeszcze nie rozpatrzono.

Jest to fatalny przykład nieudolności państwa, zwłaszcza że już od samego początku rzecznicy praw obywatelskich i praw dziecka ostrzegali przed możliwością powstania takiej sytuacji. Nie chodzi jednak tylko o problem organizacyjny. Jeszcze w marcu, podczas spotkań rzecznika praw obywatelskich z kobietami samotnie wychowującymi dzieci, wskazywały one na niedostatki tej ustawy. Zwrócił się także do mnie rzecznik praw dziecka, sygnalizując niekonstytucyjność niektórych jej rozwiązań. Efektem tego stał się mój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niektórych przepisów za niekonstytucyjne.


"Rzeczpospolita" również o nim informowała...

Wniosek zarzuca, że podstawą wyższych świadczeń jest samotne wychowywanie dziecka, bez zwrócenia uwagi na to, że często w gorszej nawet sytuacji są rodziny wielodzietne. Jeżeli ustawa o zasiłkach rodzinnych traktuje pomoc dla dzieci jako pomoc socjalną, to podstawą powinien być status dziecka, a nie to, czy mamy do czynienia z rodziną pełną, czy nie. Efektem tego rozwiązania, co można było przewidzieć i na co zwracano uwagę jeszcze przed wejściem ustawy w życie, jest bardzo duży wzrost liczby spraw o rozwody.

Obradująca niedawno Konferencja Episkopatu Polski odniosła się do tego efektu ustawy nadzwyczaj krytycznie.

Bo też może ona mieć bardzo złe skutki dla rodziny. I choć ma w tytule: ustawa o świadczeniach rodzinnych, jest antyrodzinna. Budzi to mój poważny niepokój, ponieważ polityka państwa powinna iść w kierunku wzmocnienia roli rodziny. Ale również od strony legislacyjnej jest to ustawa fatalna.

Dlaczego?

Tworząc w 1974 r. Fundusz Alimentacyjny, zwrócono uwagę, i słusznie, że osoby, które wychowują dzieci, niezależnie od tego, czy w rodzinie pełnej, czy nie, i nie otrzymują środków od drugiego rodzica, mają bardzo poważne trudności z egzekwowaniem alimentów. Ratio legis stworzenia Funduszu Alimentacyjnego było przekonanie, że państwo ze swoim aparatem jest w stanie ten obowiązek alimentacyjny wyegzekwować. Fundusz miał więc niejako kredytować zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, a następnie odebrać ten kredyt od osób zobowiązanych. Przyświecała temu idea, że nadal osobą zobowiązaną jest rodzic. Ale, jak często bywa, aparat egzekucyjny zawiódł i ostatnio świadczenia wypłacone z funduszu ściągano zaledwie w 12 proc. Jednak zamiast poprawić egzekucję, wprowadzić do ustawy pewne mechanizmy, które by w większym stopniu motywowały osoby zobowiązane do wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego, np. umieszczenie na liście dłużników, uniemożliwiające wzięcie kredytu w banku czy kupno samochodu na raty, zlikwidowano fundusz. I teraz właściwie obowiązek alimentacyjny przejęło na siebie państwo.

Ale w dalece niewystarczającym stopniu. Zamiast, jak poprzednio, średnio 500 - 600 zł miesięcznie, osobom samotnie wychowującym dzieci, nieosiągającym określonej granicy dochodu, przysługuje, oprócz zasiłku rodzinnego (wynoszącego 43,53 lub 66 zł miesięcznie) - 170 zł na każde dziecko lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne.

Rzeczywiście, nie wystarcza to na zaspokojenie wręcz podstawowych biologicznych potrzeb. Ale chodzi też o pewną filozofię tej ustawy. Państwo nie powinno brać na siebie obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności zobowiązany jest rodzic, a poza tym - o czym kompletnie się u nas nie pamięta, ale zgodnie z kodeksem rodzinnym jest to bezsporne - dziadkowie. Bardzo często zdarza się, że matka nie może doprosić się alimentów od młodego człowieka na utrzymaniu rodziców mających bardzo dobrą sytuację majątkową - nikt tych alimentów od nich nie ściąga. Cały czas jest to więc problem skutecznej egzekucji. Należy też zwrócić uwagę, że likwidacja Funduszu Alimentacyjnego pozbawiła pomocy osoby dorosłe uprawnione do alimentacji, a ustawa o świadczeniach rodzinnych w ogóle je pomija.

Wygląda na to, że zmiany w obecnej ustawie o świadczeniach rodzinnych stają się konieczne i coraz pilniejsze.

- W Sejmie jest już projekt nowelizacji, mającej zlikwidować niekonstytucyjność niektórych jej przepisów. Złożyłem ministrowi polityki społecznej swoje uwagi do tego projektu. Za nieporozumienie uważam jednak sprowadzanie sprawy do problemu rodzin wielodzietnych. W tym punkcie rzeczywiście mamy do czynienia z niezgodnością z konstytucją i rząd to przyznał. Ale jest to tylko jedna z wielu kwestii wymagających uregulowania. Nie mogę zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego likwidacji Funduszu Alimentacyjnego, gdyż jest to problem polityki społecznej, a nie konstytucji.

Zamiast nowelizować, może więc uchwalić całkowicie nową ustawę, opartą na innych rozwiązaniach?

Ustawę rzeczywiście należałoby opracować na nowo. Moim zdaniem trzeba wrócić do koncepcji Funduszu Alimentacyjnego, tylko ze znacznie lepszym rozwiązywaniem problemu egzekucji. Przede wszystkim nie ma sensu zamykać do więzienia osób, które nie płacą alimentów. Dziś siedzi za to ok. 12 tys. osób, dla których z reguły nie ma pracy i które w pełni przechodzą na utrzymanie państwa, każdy za 1600 zł miesięcznie. Należy tu stosować kary ograniczenia wolności, dobrze zorganizowanej pracy na rzecz dobra publicznego. Wydaje mi się, że prace publiczne i utrudnienie funkcjonowania takich osób na rynku mogłoby przynieść pozytywne rezultaty. Mówiłem już o tym w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i zamierzam powrócić do tematu podczas plenarnego posiedzenia Sejmu na początku lipca, kiedy będę przedstawiać sprawozdanie z działalności rzecznika praw obywatelskich w zeszłym roku.

Ale czy są jakieś szansę na ustawę reaktywującą Fundusz Alimentacyjny?

Myślę, że są. Sprawa jest na tyle nabrzmiała, że musi do tego dojść, tylko nie wiem, czy ten parlament zdąży ją uchwalić.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040621/prawo/prawo_a_12.html
Tytuł: zasiłki wypłacane przez gminę
Wiadomość wysłana przez: Beatris w Lipiec 04, 2004, 01:10:25 pm
Witajcie.
Mam taki dylemat. Jestem od roku na urlopie wych. W tym roku udałam się do "opieki" w Gminie (oni teraz wypłacają zasiłki) w kwietniu żeby pobrać druki. Powiedziano mi że przyjmować wnioski będą dopiero w maju. Ponieważ w maju mój mąż przebywał w szpitalu (przeszedł zawał serca) , a do tego mamy niepełnosprawne dziecko , nie mogłam złożyć wniosku w maju. Udałam się 9 czerwca i złożyłam wniosek. Dostałam decyzję że zasiłek wych. udziela mi się od 9 czerwca (czyli za maj nie dostanę) , a rodzinne i pielęgnacyjne od 1 czerwca. Chciałabym zapytać czy dobrze obliczyli i czy jest możliwość odwołania od tej decyzji, i czy mam szansę odzyskać pieniądze. Dotychczas wych. dostawałam z Zus*u i nie miałam problemu dostać wstecz. Po drugie ja się nie prosiłam o zmianę płatnika świadczeń. Czy ze względu na moją sytuację mogę coś zrobić.
Z góry dziękuję za odpowiedź .
Pozdrowienia.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 04, 2004, 01:36:37 pm
Beatris
Z dniem 1 maja 2004r. weszła nowa Ustawa dlatego ZUS nie zajmuje się już takimi świadczeniami.
Moim zdaniem złożyłaś za późno wniosek o zasiłki (aż 9 czerwca) i dlatego nie masz ich wypłaconych za maj.
Na temat tej ustawy pisaliśmy bardzo wiele na Darze od listopada 2003r
http://forum.darzycia.pl/topic,1731

gdybyś złożyła w maju - to:
http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=21254#21254
Cytuj
Ponieważ prawo do świadczeń, w myśl nowej ustawy, ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, powyższe powodowałoby zatem utratę prawa doświadczeń za maj. W związku z tym, Ministerstwo Polityki Społecznej zajęło stanowisko, zgodnie z którym osoby zainteresowane znajdujące się w takiej sytuacji - spełniające warunki określone w ustawie - nie mogą ponosić konsekwencji niezawinionych przez nich opóźnień.

Ponieważ realizowane przez gminy świadczenia rodzinne są bardzo często jedynym źródłem utrzymania dla wielu rodzin, dopuszczona została zatem możliwość, by urzędy gminy bądź ośrodki pomocy społecznej mogły przyjąć w maju niekompletne wnioski (dotyczy tylko tych, do których z uwagi na długi termin oczekiwania na wydanie zaświadczeń z US, nie były załączone zaświadczenia o dochodach). W takich sytuacjach decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych mogły być wydane na podstawie oświadczeń o wysokości dochodów, a wnioskodawca winien był samodzielnie wypełnić część VI wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku. Warto zaznaczyć, że decyzja taka wydana była tylko na jeden miesiąc, tj. maj. Natomiast po uzupełnieniu wniosku w czerwcu o brakujące z urzędu zaświadczenie powinna zostać wydana następna - tym razem do końca okresu zasiłkowego.
http://www.gazetapodatkowa.pl
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Lipiec 04, 2004, 02:05:15 pm
Beatris, jak ZUS wypłacał zasiłki, to wtedy w Ustawie był zapis, że wypłaca się je za miesiąc wstecz. W nowej UstawieDz.U. Nr 238 poz. 2255 z 30.12.2003 r USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2255.htm)w & 24. pkt.2. jest zapis "Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego

Niestety obawiam się, że straciłaś zaiłek za maj. Poczytaj jeszcze linki, które podała sonia.
Tytuł: RPO. Prawo do świadczeń rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 14, 2004, 02:58:16 pm
RPO. Prawo do świadczeń rodzinnych
Studenci przed groźbą przerwania nauki


Na skutek zmian, jakie wprowadziła od 1 maja nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych, wybrane osoby powyżej 18. roku życia, pobierające dotychczas świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego niezależnie od zasiłku rodzinnego, znalazły się w sytuacji braku środków do życia – zauważa rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll w piśmie do ministra polityki społecznej Krzysztofa Patera.Rzecznik podkreśla, że zgodnie z nową ustawą studenci między 19. a 21. rokiem życia utracili prawo do zasiłku rodzinnego, a co za tym idzie, do dodatku do tego zasiłku przysługującego osobom samotnym. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, prawo do takiego dodatku, który zastąpił dawne świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, przysługuje tylko osobom pobierającym zasiłek rodzinny (dodatkowo po spełnieniu określonego kryterium dochodowego). Studenci natomiast, jak wspomniano wyżej, prawa do takiego zasiłku nie mają (poza tymi, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność).

Zlikwidowanie prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci powyżej 18. roku życia uczące się w szkole wyższej może zmuszać niektórych studentów do przerwania nauki, bo ich na nią nie będzie stać – wynika ze skarg kierowanych do RPO.

Rzecznik podkreśla, że w skargach skierowanych do niego wiele osób podkreśla, iż stoi przed koniecznością podjęcia bardzo trudnej decyzji o przerwaniu nauki. RPO zauważa, że w przyszłości osoby takie, jako nieposiadające wysokich kwalifikacji, mogą znaleźć się na rynku pracy w szczególnie trudnej sytuacji. Wówczas jako osoby bezrobotne wymagać będą wsparcia innymi świadczeniami finansowanymi z budżetu państwa.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1245&dok=1245.2.3.2.8.3.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: kameljanda w Lipiec 15, 2004, 09:42:25 am
http://ww2.tvp.pl/tvppl/120%2c20040715107815.strona (http://ww2.tvp.pl/tvppl/120%2c20040715107815.strona)
Spóźnione zasiłki z winy państwa
http://sonia.low.pl/sonia/1_zdjecia_0/spoznione_male.jpg (http://sonia.low.pl/sonia/1_zdjecia_0/spoznione_male.jpg)
 
(http://sonia.low.pl/sonia/1_zdjecia_0/spoznione_zas.jpg)
Nasza Sonia z Monisią?  :D
 
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 16, 2004, 01:08:39 am
Ale wynalazłaś Kameljando.
To już było po staranowaniu Ochrony, przed wejściem do Nacz. Dyr.
Na szczęście pomogło. Spotykam się tam teraz z wyjątkową serdecznością. Dziś otrzymałam wszelkie należne mi zasiłki w terminie.

A wszystkim Wam, którzy mi pomogliście przetrwać z Moniką w tych trudnych majowych tygodniach - jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Tego się nie zapomina.
 :serce:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: dziadek Janusz w Lipiec 16, 2004, 10:41:38 am
Doooobre! Zdjęcie pt. "Szturm Monisi na bezduszny urząd" :lol:
Kameliando, ale wyszukałaś :D
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 20, 2004, 10:37:00 pm
Podaje link do dyskusji o przyznawaniu zas. rodzinnego i pielęgnacyjnego dla dziecka przebywającego w osrodku-szkolno wychowawczym
ktos o to pytał- tu stanowisko  OPS

http://www.ops.pl/forum.php?cmd=show&id=9561&category=8
Tytuł: Zmiany dla samotnych rodziców od 1 września
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 21, 2004, 11:41:08 am
Zmiany dla samotnych rodziców od 1 września


Obecnie nie pobieram dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, choć do kwietnia pobierałam świadczenie ze zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego. Okazało się, że dochód na jednego członka mojej rodziny przekroczył 504 zł, zatem nie jestem uprawniona do świadczeń rodzinnych, a więc i tego dodatku. Słyszałam, że ma się coś pod tym względem zmienić od września i mogę liczyć na jakieś świadczenie.- Tak, rzeczywiście. W wyniku uchwalonej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych osoby, takie jak pani, które nie pobierają teraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka z systemu pomocy rodzinie, a pobierały w kwietniu świadczenie z FA, mogą starać się od września o jego wypłatę. Warunkiem jest, że dochód na jednego członka ich rodziny nie przekraczał w 2002 r. 612 zł. Dodatek wyniesie 70 proc. pobieranej z FA kwoty (nie więcej niż 300 zł) i będzie wypłacony za maj–grudzień. Aby otrzymać go do 15 września, musi pani złożyć do gminy wniosek o to świadczenie nie później niż 5. dnia tego miesiąca.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1272&dok=1272.11.284.1.5.4.0.1.htm
Tytuł: Do kiedy pomoc dla dzieci
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 21, 2004, 11:45:09 am
Do kiedy pomoc dla dzieci


Mój syn uczy się w technikum wieczorowym i jednocześnie pracuje. Czy mogę liczyć na świadczenia rodzinne i co stanie się, jeśli po skończeniu technikum podejmie studia?– Po pierwsze, świadczenie przysługuje do 21 roku życia dziecka. Po drugie, do dochodów rodziny uwzględnianych przy obliczaniu kryterium dochodowego (504 zł na członka rodziny) będą wliczane dochody dziecka. W tym przypadku (osoby do 21 lat) chodzi o to, by dziecko uczyło się w szkole, a przez to pojęcie ustawa rozumie m.in. technikum. Nauka w szkole może być zarówno dzienna, wieczorowa, jak i zaoczna. Nie mogą to być natomiast kursy eksternistyczne.

Jeśli natomiast dziecko podjęłoby studia, to w tym momencie pomoc z systemu świadczeń rodzinnych już się nie należy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko do ukończenia 24 roku życia kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, ale ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

 Bartosz Marczuk

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1272&dok=1272.11.284.1.4.4.0.1.htm
Tytuł: Czy są świadczenia związane z pójściem dzieci do szkoły
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 21, 2004, 11:47:11 am
Czy są świadczenia związane z pójściem dzieci do szkoły


Zbliża się wrzesień, kiedy dwoje moich dzieci pójdzie do szkoły. Czy mogę liczyć na jakieś świadczenia związane z większymi wydatkami?– Tak. Jeśli pobiera pani zasiłek rodzinny, może pani liczyć, że otrzyma we wrześniu na tzw. wyprawkę po 90 zł na dziecko jako całkiem nowy dodatek do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.

Przepisy przewidują ponadto dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Przysługuje on w wysokości 80 zł na dziecko (od września do czerwca), jeśli dziecko zamieszka np. w internacie czy na stancji w miejscowości, w której znajduje się siedziba jego szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (nie gimnazjum). Gdy dziecko będzie tylko dojeżdżać do takiej szkoły poza miejsce swojego zamieszkania, otrzyma świadczenie w wysokości 40 zł. Ponadto gimnazjalista może liczyć na 80 zł dodatku, jeśli uczy się i mieszka poza miejscem swojego zamieszkania, pod warunkiem że jest niepełnosprawny

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1272&dok=1272.11.284.1.6.2.0.1.htm
Tytuł: Czy nieletnia matka otrzyma świadczenia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 21, 2004, 11:52:22 am
Czy nieletnia matka otrzyma świadczenia


Czy osoba nieletnia może otrzymywać zasiłek rodzinny i dodatki do niego na swoje dziecko?– Nie, chyba że zawarła związek małżeński – wtedy jest osobą pełnoletnią w świetle prawa. Inaczej nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i w związku z tym nie może złożyć wniosku o świadczenia. Aby je otrzymać, trzeba ustalić opiekuna prawnego dziecka, np. jego dziadka. Wówczas on będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać świadczenia

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1272&dok=1272.11.284.1.5.1.0.1.htm
Tytuł: Czy sumuje się dochody samotnej matki i jej rodziców
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 21, 2004, 11:53:26 am
Czy sumuje się dochody samotnej matki i jej rodziców


Jestem w ciąży i mieszkam z rodzicami. Po urodzeniu będą nadal panną i dalej będę mieszkać z rodzicami. Czy przy obliczaniu dochodu na członka rodziny, jeśli chciałabym skorzystać ze świadczeń rodzinnych, będą wliczane dochody moich rodziców?– Nie. W przypadku gdy jest pani stanu wolnego, czyli panną (lub np. wdową, rozwódką, pozostająca w separacji), do dochodu rodziny wlicza się pani dochody i ewentualnie dochody dzieci, co w pani przypadku nie będzie miało miejsca. Dochody pani rodziców w takiej sytuacji nie będą brane pod uwagę.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1272&dok=1272.11.284.1.4.2.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: gbaska w Sierpień 25, 2004, 12:47:44 pm
najstarszy syn studiuje,a drugi jest na bezrobociu,nie należą mi się na nich żadne świadczenia-czy są oni brani pod uwagę przy wyliczaniu średnich dochodów na pozostałych członków rodziny (np dochód 3000 dzielony jest na 8 osób czy 6).
Jeżeli ktory z nich zacznie pracować,czy jego zarobki będą się wliczały do naszych dochodów-jeżeli tak to jak długo.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 25, 2004, 01:00:32 pm
Jeżeli prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe to liczy się wspólny dochód wszystkich członków rodziny dzielony także przez ilość czł. rodziny.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 30, 2004, 02:02:20 am
Świadczenia rodzinne: Dla kogo dodatki?

Od nowego roku szkolnego dzieciom z liceów, techników i szkół zawodowych, mieszkającym w internatach, bursach oraz na stancjach przysługuje 80 zł miesięcznego dodatku na częściowe pokrycie kosztów zamieszkania.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 1 maja 2004 roku, ale ten dodatek obowiązuje od września i przysługuje przez 10 miesięcy w roku.

O dodatek mogą ubiegać się tylko te dzieci, w rodzinach których dochód nie przekracza 504 zł na osobę (lub 583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnych).

Również dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, może je zwolnić - w całości lub częściowo - z opłaty za internat lub bursę.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wynika, że w internatach mieszka 120 tys. dzieci. Ministerstwo nie przeprowadzało symulacji, ile z nich może skorzystać z dodatku. Będzie on dotyczył również dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkołach ponadpodstawowych (to jeszcze obecna 5 klasa technikum), ponadgimnazjalnych (liceach, technikach i szkołach zawodowych) i w gimnazjach poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z 1 maja 2004 roku dzieci dojeżdżające do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (obowiązek dowożenia dzieci do gimnazjów spoczywa na gminie) otrzymują 40 zł (przez 10 miesięcy) dodatku na pokrycie kosztów dojazdu.

Dodatek ten został wprowadzony zamiast ulgi podatkowej, która przestała obowiązywać w tym roku - w latach ubiegłych rodzice mogli odliczyć od podatku 19 proc. kosztów dojazdu dziecka do szkoły. Ulga dotyczyła wszystkich; dodatek tylko tych, w których rodzinach dochód nie przekracza odpowiednio 504 zł i 583 zł.

We wrześniu zostanie też tym, którzy spełniają kryterium dochodowe, przyznane jednorazowo 90 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Od kilku lat - w ramach programu realizowanego przez MENiS wyprawkę szkolną (w formie np. tornistrów, książek) o wartości 90 zł otrzymywały dzieci, w których rodzinach dochód był niższy niż dawne kryteria pomocy społecznej. Kryteria te były wyliczane następująco: na pierwszą osobę w rodzinie było to 418 zł, na drugą i kolejne osoby powyżej 15 lat - 294 zł, na dzieci poniżej 15 lat - 210 zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje także dodatek na edukację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego: 50 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat i 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat.

Dodatki przysługują osobom, pobierającym zasiłek rodzinny - czyli tym, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku zasiłek będzie uzależniony (jak dotychczas) od liczby dzieci. I tak na pierwsze i drugie dziecko przysługiwać będzie 43 zł, na trzecie: 53 zł, a na czwarte - 66 zł. Po 31 sierpnia 2005 roku zasiłek ten będzie uzależniony tylko od wieku dziecka: na dziecko do ukończenia 5 lat będzie to 44 zł, do 18 lat - 56 zł, a do ukończenia 24 lat - 65 zł.
PAP 23 08 2004
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 30, 2004, 02:31:23 am
http://pomocspoleczna.ngo.pl/labeo/app/cms/x/73461
Ostateczny kształt nowelizacji świadczeń rodzinnychautor(ka): oprac. Rafał Kowalski
2004-08-10, 04:11  

30 lipca Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Mowa o nowelizacji, która wprowadza m.in. nowy okresowy dodatek dla osób pobierających przed 1 maja świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Senat nie zaproponował jednak innego kształtu tego świadczenia. Drobne zmiany dotyczą innych elementów nowelizacji.

Poniższa informacja jest uzupełnieniem wiadomości, która ukazała się pod koniec lipca po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy, kiedy to jeszcze nie było pewności co do jej ostatecznego kształtu oraz terminu wejścia w życie nowych przepisów (patrz: "Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych"). Dziś wiadomo, że nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2004 r. Znany jest również jej ostateczny kształt. Senat zaproponował korekty niektórych zapisów ustawy, chociaż jej najważniejszy fragment - dotyczący nowego dodatku - pozostał w wersji przyjętej 16 lipca.

Jakie są różnice między wersją z połowy lipca (16.07.2004) a wersją przyjętą ostatecznie (30.07.2004); jak wyglądać będą świadczenia rodzinne po zmianach:

1. Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. To rozszerzenie grupy uprawnionych do świadczeń. Należy jednak pamiętać, że chodzi o osobę uczącą się w rozumieniu ustawy czyli o osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów. Nadal zasiłki nie będą przysługiwać np. na 20-letniego studenta (jeśli nie jest niepełnosprawny lub nie jest osobą uczącą się w rozumieniu ustawy).

Opisana zmiana wynikła z zamiaru przyznania osobom uczącym się w szkołach wyższych dodatku z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Pierwotnie ustawa nie przewidywała takiej możliwości. Posłowie chcieli wprowadzić ją zmieniając zapisy artykułu opisującego dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 12). Senat zwrócił jednak uwagę, że zmiana ta nie byłaby skuteczna ponieważ uprawnienie do każdego z dodatków uzależnione jest przede wszystkim od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego.

2. Artykuł 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych opisuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Dodatek ten to refundacja kosztów związanych z dojazdem lub też zwrot kosztów zamieszkiwania w miejscowości gdzie znajduje się szkoła. Zmieniony został zapis dotyczący tej drugiej sytuacji. Od 1 września dodatek będzie przysługiwał:

na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (...) - art. 15 w ust. 1 pkt 1

W senackim uzasadnieniu tej zmiany czytamy, że ma ona charakter rozszerzający krąg uprawnionych. Sejm ostatecznie przyjął propozycję Senatu. Posłowie i senatorowie nie są jednak zgodni czy zmiana ta powoduje w rzeczywistości rozszerzenie czy zawężenie kręgu osób uprawnionych do pomocy (niepewność taką wyrażają wypowiedzi posłów w trakcie debaty sejmowej, patrz zapis z drugiego dnia 81 posiedzenia Sejmu: 29.07.2004).

O przyjętej nowelizacji czytaj również na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej, w materiale: "Wyjaśnienia do ustawy z dnia 30 lipca 2004 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych".

Ustawa z dn. 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (dokument w formacie pdf na portalu sejmowym)http://orka.sejm.gov.pl/opinie.nsf/nazwa/2658_u/$file/2658_u.pdf

http://www.mps.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=4371
http://www.mps.gov.pl/prawo.php?nr=73&id=879
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 02, 2004, 07:06:52 pm
Świadczenia rodzinne Ustawa wejdzie w życie miesiąc później. Najpierw pieniądze, potem zadania (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040902/prawo/prawo_a_7.html) - Rzeczpospolita 02.09.04 Nr 206

Gminy i ośrodki pomocy społecznej mają jeszcze miesiąc, by przygotowywać się do wypłacania świadczeń rodzinnych według zmienionych zasad.

Noweli z 30 lipca ustawy o świadczeniach rodzinnych (http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20032282255) do wczoraj nie opublikowano. Nie zacznie więc obowiązywać, wbrew zapowiedziom, od 1 września. Wejdzie w życie dopiero pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, czyli prawdopodobnie 1 października.

Gminy obawiają się dużego napływu wniosków. Ministerstwo uważa jednak, że z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzysta niewiele osób.

Chodzi o 110 mln zł

Nowelizacja ustawy z 30 lipca o świadczeniach rodzinnych będzie kosztowała budżet państwa 110 mln zł. Środki na ten cel przewidziano z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z likwidacją ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pieczę nad nią sprawuje Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Środki na realizację ustawy zostaną uruchomione dopiero po jej opublikowaniu. Wtedy rząd wystąpi do komisji o zgodę na ich uruchomienie. Jeśli więc ma ona obowiązywać od 1 października, powinna zostać opublikowana jak najszybciej, bo pieniądze muszą jeszcze trafić do urzędów gmin.

Lista uprawnionych

Przewidziano przejściowy dodatek dla osób, które otrzymywały wysokie świadczenie alimentacyjne i mają prawo do nowego dodatku. Otrzymają one 70 proc. wypłaconego im w kwietniu świadczenia, nie mniej niż 170 zł, a nie więcej jednak niż 300 zł. Dotyczy to więc osób, które z Funduszu Alimentacyjnego otrzymywały więcej niż 243 zł. Wysokość świadczenia muszą udokumentować zaświadczeniem. Uprawnieni otrzymają różnicę między należnym dodatkiem przejściowym a otrzymywanym z tytułu samotnego wychowywania dziecka za okres od 1 maja. Nowa decyzja o wysokości świadczenia będzie wydawana z urzędu przez ośrodek pomocy społecznej.

Są także nowi uprawnieni, którzy teraz nie mają prawa do dodatku, gdyż ich dochód na członka rodziny jest wyższy niż 504 zł, ale niższy niż 612 zł. One muszą złożyć komplet dokumentów o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Osoby takie nie mają zagwarantowanej minimalnej wysokości dodatku, więc jeśli świadczenie z Funduszu było niższe niż 243 zł, otrzymają mniej niż 170 zł. O zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka mogą występować też pełnoletnie osoby uczące się, do 24 roku życia. Ale tylko gdy obydwoje rodzice nie żyją albo od obojga zasądzono alimenty.

Przyznano także zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci niepełnosprawnych wychowywanych w rodzinach zastępczych.

Nowością jest przeprowadzanie wywiadu przez wypłacające świadczenia urzędy gmin i OPS. Chodzi o wyeliminowanie wątpliwości, czy osoby ubiegające się o dodatek faktycznie samotnie wychowują dzieci.

Ośrodki już wiedzą

OPS obawiają się wzmożonej pracy związanej z nowelizacją ustawy, przede wszystkim weryfikacji wniosków z przyznanymi już dodatkami i nowych. Problem jest także z przeprowadzaniem wywiadu.

Ministerstwo Polityki Społecznej uważa jednak, że nowela nie wprowadzi większego zamieszania. - Ministerstwo informowało na swoich stronach o zmianach w nowelizacji ustawy, więc ośrodki pomocy społecznej wiedzą o zakresie zmian - uważa zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Socjalnych Janina Szumlicz. - Dodatki już wypłacane są dla ponad 800 tys. dzieci, tj. dla ok. 260 tys. dzieci więcej niż korzystało z Funduszu Alimentacyjnego. Gminy same mogą wystąpić do ZUS z listą osób, które korzystają z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka z prośbą o przysłanie informacji o wysokości wypłaconego w kwietniu dla nich świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Informacje te wykorzystają do wypłacenia wyrównania do dodatku - mówi.

Natomiast wywiad nie powinien sprawiać problemów, bo ośrodki pomocy społecznej mogą skorzystać i już korzystają z wyników wywiadu środowiskowego przeprowadzonego do celów pomocy społecznej.

Agnieszka Rosa
Tytuł: Świadczenia rodzinne Wypłaty od 1 października
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 06, 2004, 09:22:12 pm
Świadczenia rodzinne Wypłaty od 1 października
Jest już znowelizowana ustawa

Osoby otrzymujące wcześniej świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego muszą jeszcze miesiąc czekać na wypłatę dodatku przejściowego, ale za to dostaną go z wyrównaniem od 1 maja. Dopiero od 1 października gminy i ośrodki pomocy społecznej będą wprowadzały w życie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych.


Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z 30 lipca tego roku opublikowana została 3 września w Dzienniku Ustaw nr 192, poz. 1963. Zacznie obowiązywać od 1 października. Zmiany dotyczą m.in. osób pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który zastąpił świadczenie alimentacyjne. Chodzi także o osoby, które nie mają prawa do zasiłku rodzinnego ani dodatku, gdyż ich przychody są zbyt wysokie. Jedne i drugie dostaną przejściowy dodatek w wysokości co najmniej 70 proc. wypłaconego w kwietniu świadczenia alimentacyjnego. Osoby mające już prawo do zasiłku i dodatku dostaną najmniej, bo 170 zł. Ta zmiana jest korzystna przede wszystkim dla osób, które nie mają teraz zasiłku rodzinnego i dodatku. Osoba samotnie wychowująca dziecko będzie miała prawo do dodatku także na dziecko z prawem do renty lub renty socjalnej.

Jeśli fakt samotnego wychowywania dziecka budzi wątpliwość, do jego wyjaśnienia można wykorzystać aktualny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez ośrodki pomocy społecznej. Decyzję o jego udostępnieniu będzie podejmował kierownik ośrodka. Wzór wywiadu określi nowe rozporządzenie. Jeszcze nie zostało wydane. Będzie także można ubiegać się o dodatek w wysokości 80 zł na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania dziecka niepełnosprawnego w miejscowości, w której znajduje się gimnazjum.

Od 1 października członkiem rodziny na którego przysługuje świadczenie rodzinne po spełnieniu warunków ustawy, jest także dziecko, które ukończyło 25. rok życia, i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z tym rodzina ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. ARO

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040906/prawo/prawo_a_2.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 07, 2004, 11:24:44 am
Tu będzie dostępny Dz.U. Nr 192 poz.1963 z 2004r.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/1963.htm
http://bap-abc.lex.pl/serpra/pdf/d04j63.pdf w pdf ów Dz.U.
Tytuł: Małżonkowie bez zasiłku rodzinnego
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 07, 2004, 05:11:02 pm
Małżonkowie bez zasiłku rodzinnego

Zlikwidowanie prawa do zasiłku rodzinnego dla małżonków spowoduje dalsze ubożenie rodzin emeryckich, przy stale rosnących kosztach utrzymania - alarmuje rzecznik praw obywatelskich.


W piśmie do ministra polityki społecznej rzecznik praw obywatelskich wskazuje, że pozbawienie prawa do zasiłków rodzinnych przekłada się na utratę również innych praw, m.in. ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Prawo do zasiłku rodzinnego dla małżonków zostało zlikwidowane 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do tej pory zasiłek rodzinny przysługiwał na małżonka, jeżeli sprawował on opiekę nad dzieckiem, któremu przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, ukończył 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), był niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym. D.FR.
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040907/prawo/prawo_a_11.html
Tytuł: Dodatek z tytułu rozpoczęcia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 07, 2004, 08:20:14 pm
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - nie zawsze konieczne zaświadczenie ze szkoły

We wrześniu 2004 r. osobom pobierającym zasiłek rodzinny na dzieci przysługuje jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005.

Dodatek ten, w wysokości 90,00 zł na każde uprawnione dziecko, przyznaje się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i wypłaca osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego za wrzesień (np. we wrześniu wraz z wypłatą zasiłku rodzinnego za sierpień 2004 r.).

Dodatek przysługuje wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole co oznacza, że nie przysługuje w przypadku gdy dziecko rozpoczyna naukę w tzw. "zerówce" albo w szkole wyższej.

W celu wypłaty dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie wymaga się dokumentowania nauki w szkole dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, tj. dzieci w wieku od 7 lat do ukończenia 16 roku życia.

Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w roku szkolnym 2004/2005 należy natomiast przedłożyć w przypadkach, gdy dziecko we wrześniu 2004 r.:


w wieku 6 lat rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej,
rozpocznie naukę w szkole ponadgimnazjalnej,
ukończyło 16 lat i uczęszcza do szkoły podstawowej lub gimnazjum (dotyczy to również dzieci, które ukończą 16 lat przed 1 stycznia 2005 r.).

WAŻNE! Zaświadczenia o rozpoczęciu nauki w roku szkolnym 2004/2005 należy złożyć u płatnika zasiłku najpóźniej do dnia 30 września 2004 r. Złożenie zaświadczenia po tym dniu spowoduje, że dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie zostanie wypłacony.

W razie złożenia zaświadczenia szkolnego w terminie uniemożliwiającym wypłatę dodatku we wrześniu 2004 r. (np. w dniu 30 września 2004 r.), dodatek zostanie wypłacony wraz z następną wypłatą zasiłku rodzinnego (np. wraz z wypłatą zasiłku rodzinnego za wrzesień 2004 r. w październiku 2004 r.).
źródło: http://www.gazetapodatkowa.pl
Tytuł: Świadczenia społeczne Nowa forma weryfikacji prawa do uzyski
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 09, 2004, 04:57:57 pm
Świadczenia społeczne Nowa forma weryfikacji prawa do uzyskiwania pomocy przez samotne matki
Wywiad rozwieje wątpliwości


Ośrodki pomocy społecznej nie są pewne, jak przeprowadzić wywiad do celów świadczeń rodzinnych, gdy samotne wychowanie dziecka budzi wątpliwości. Dlatego już niebawem zostanie określony stosowny wzór. Jeśli osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne korzystają także z pomocy społecznej, można będzie wykorzystać przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy.

Taką możliwość od 1 października stwarza ostatnia nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20032282255)

Środowiskowy tylko do pomocy społecznej

Wywiad środowiskowy na potrzeby pomocy społecznej przeprowadzają odpowiednio przeszkoleni pracownicy socjalni, zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej. Biorą przy tym pod uwagę indywidualne cechy, sytuację życiową, w tym osobistą, rodzinną i zdrowotną, osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej.

Nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych pozwala wykorzystywać aktualny wywiad środowiskowy do przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. OPS twierdzą, że ponad połowa uprawnionych nie korzysta z pomocy społecznej. Oznacza to, że nie był u nich przeprowadzany wywiad środowiskowy i w razie wątpliwości trzeba go będzie przeprowadzić. Pytanie, kto ma to zrobić. Ustawa o świadczeniach rodzinnych tego nie precyzuje.

- Zatrudnieni przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych mają sprawdzać dokumentację wnioskodawców i na jej podstawie ustalać do nich prawo. Nie zostali przeszkoleni do przeprowadzania nowych wywiadów i nie mają odpowiednich kwalifikacji. A potrzebna jest np. umiejętność nawiązywania kontaktów, oceny czy relacje rodzinne można uznać za wspólne wychowywanie dziecka, czy też nie - mówi zastępca dyrektora ośrodka pomocy społecznej Olga Filipiak-Wadas.

Sprawdzanie poprzez wywiad uczciwości osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne budzi wątpliwości pracowników OPS.

Kto ma pytać

- Taki wywiad ma być przeprowadzony właściwie po to, by odebrać świadczenie. Jeśli miałby go przeprowadzać pracownik socjalny, zmieni się niejako w kontrolera. A ma on przecież badać potrzebę świadczenia, a nie sprawdzać uczciwość osób, które się o nie starają - mówi Olga Filipiak-Wadas.

Kwestią nie do końca wyjaśnioną jest także, czy OPS będą musiały zatrudnić dodatkowych pracowników, czy już pracującym dodać nowych obowiązków.

Wzór wywiadu będzie określony w nowym rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Ma zawierać informacje o osobie, z którą jest przeprowadzany, o członkach rodziny, drugim z rodziców. Pochodzić on będą także z rozmów z sąsiadami, wychowawcami, nauczycielami w szkole lub innymi osobami, które mogą udzielić informacji o rodzinie. Wywiad zawiera pytania m.in. o to, czy rodzice mieszkają w jednym mieszkaniu, czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, czy drugi rodzic łoży na utrzymanie dzieci i uczestniczy w ich edukacji. Ocena sytuacji rodziny decydować będzie o odmowie bądź przyznaniu dodatku.

W razie wątpliwości

- Ten wywiad ma tylko rozwiać wątpliwości, czy osoba zainteresowana rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko - twierdzi Alina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej. - Nie jest on tak obszerny i szczegółowy jak wywiad środowiskowy i nie wymaga specjalnych przeszkoleń.

Wywiad ma służyć weryfikacji uprawnienia do świadczeń. Zawsze trzeba będzie go przeprowadzić tylko wtedy, gdy sytuacja rodzinna nie będzie uzasadniała prawa do świadczenia w sposób oczywisty. Karta nowego wywiadu i wywiadu środowiskowego będzie miała istotne znaczenie również w postępowaniu odwoławczym w razie odmowy wypłaty świadczenia. Będą się nią mogły posługiwać strony przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

- Ośrodki pomocy społecznej powinny przestawić się na inne myślenie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Pomoc społeczną przyznaje się przecież zawsze na podstawie wywiadu środowiskowego. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dokumentacji. Dlatego nowy wywiad trzeba traktować jako narzędzie. Z jednej strony, ma dyscyplinować potencjalnych uprawnionych, a z drugiej strony, ujawniać przypadki nadużyć - uważa dyrektor Wiśniewska.
źródło: Rzeczpospolita 09.09.04 Nr 212 (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040909/prawo/prawo_a_7.html) - Agnieszka Rosa
Tytuł: RZĄD- Nowy system pomocy rodzinie
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 30, 2004, 12:18:40 am
RzĄd
Nowy system pomocy rodzinie


Po tym, jak po wejściu w życie w br. nowego systemu świadczeń rodzinnych zwiększyła się liczba wniosków o rozwody, rząd postanowił zmienić zasady przyznawania dodatku (170 zł lub 250 zł) z tytułu samotnego wychowania dziecka – takie m.in. zmiany zawiera przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt ustawy. Przewiduje on, że dodatek ten otrzymają jedynie osoby, które przedstawią wyrok sądu o należnych im alimentach. Będzie on też wypłacany na troje, a nie jak dotychczas na wszystkie dzieci w rodzinie. Ponadto ma też zostać usprawnione ściąganie alimentów.

  http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1300&dok=1300.6.3.2.1.4.0.1.htm
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 30, 2004, 09:16:14 am
Łączę wątek Przywróćcie Fundusz Alimentacyjny (http://forum.darzycia.pl/topic,2424)

Zajrzyjcie do kolejnego zmienionego zapisu tej ustawy

Dz.U. Nr 192 poz.1963 z 2004r. (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/1963.htm)

Cytuj
USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 192, poz. 1963)

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne;";

2) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.";

3) w art. 12 uchyla się ust. 7;

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko albo";

5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.";

6) w art. 23:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka pomocy społecznej udostępnia organowi właściwemu aktualny rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.",

b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,";

7) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:

"Art. 70a. 1. Osobie otrzymującej dodatek, o którym mowa w art. 12, która do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustala się w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysokości 70 % przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko albo 250 zł na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 4.

2. Osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy otrzymywała świadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie otrzymywała dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., na wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 70 % świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy niż 300 zł na dziecko.

4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ustala się z uwzględnieniem wypłaconych po dniu 1 maja 2004 r. dodatków, o których mowa w art. 12. Wysokość dodatku ustala się z urzędu, po dołączeniu zaświadczenia o wysokości przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5. Zmiana decyzji w sprawie wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 01, 2004, 04:49:38 pm
Świadczenia rodzinne przygotowania do wejścia w życie lipcowej nowelizacji 27 września 2004 r. (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/10034)

Minister Polityki Społecznej wydał nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Tekst aktu dostępny jest na stronach ministerstwa. Czeka na publikację.
Wejdzie w życie 1 października.
Jednocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.2004.45.433).

Rozporządzenie oraz załączniki do rozporządzenia udostępnione zostały na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej (http://www.mps.gov.pl/prawo.php?nr=72&id=1125)

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona została przez Sejm 30 lipca 2004 r. Podpisana przez Prezydenta w połowie sierpnia, opublikowana została w pierwszych dniach września. O ustawie pisaliśmy m.in. w informacjach: "Nowelizacja świadczeń rodzinnych wchodzi w życie w październiku", "Ostateczny kształt nowelizacji świadczeń rodzinnych", "Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych",
Na stronie ministerstwa można również zapoznać się z odpowiedziami na najważniejsze pytania związane z wprowadzeniem nowych przepisów.

"Informacje dla realizatorów świadczeń rodzinnych w związku z ustawą z dnia 30 lipca 2004 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, które odbyło się dnia 16 września 2004 roku w Warszawie." (http://www.mps.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=4493)

autor: oprac. na podst. inf. int. RK
źródło: strona internetowa Ministerstwa Polityki Społecznej, Data utworzenia dokumentu: 29.09.2004
Dz. U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2162 ROZPORZĄDZENIEMINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)z dnia 27 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne1) (http://www.mps.gov.pl/pliki_do_pobrania/ROZPORZADZENIE_1_X_04.rtf)

Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 134, poz. 1432).2)       Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 45, poz. 433), które utraciło moc  z dniem 1 października 2004 r.

Dz. U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2162
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 27 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne


Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 1963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
   1)   sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych;
   2)   sposób i tryb postępowania w sprawach wstrzymywania lub zawieszania wypłaty tych świadczeń;
   3)   sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych;
   4)   wzory:
a)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
b)   zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodzie osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
c)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
d)   innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
§ 2. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanego dalej "wnioskiem o zasiłek rodzinny", którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:
   1)   uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
   2)   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
   3)   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
4)   zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
5) zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
   6)   zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a)   zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b)   zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
c)   oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
d)   oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
e)   zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
f)   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
g)   kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
h)   zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
i)   dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny;
   7)   informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
   8)   kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
   9)   kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
   10)   kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
3. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
4. W przypadku gdy osoba złoży wniosek, bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia rodzinne przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.
5. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu, przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia rodzinne przysługują za miesiąc, w którym wniosek został złożony.
§ 3. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:
   1)   zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
2)   zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
3)   zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
§ 4. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek jako poszukującej pracy.
§ 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.
§ 6. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
   1)   dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
   2)   zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
   3)   oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
§ 7. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć:
   1)   orzeczenie o niepełnosprawności, albo
   2)   orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
   3)   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   4)   uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
§ 8. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć:
   1)   orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
   2)   zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6.
§ 9. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny.
2. Postępowanie w sprawie przyznania prawa do dodatku w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej do dnia 1 maja 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wszczyna się na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć:
   1)   zaświadczenie terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
   2)   zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu;
   3)   zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.
3. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim i otrzymującej do dnia 1 maja 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dziecko wszczyna się na podstawie wniosku o zasiłek rodzinny.
§ 10. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ gminy właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu osoby niemającej miejsca zamieszkania występuje do organu właściwego gminy lub miasta właściwego ze względu na ostatnie miejsce stałego zamieszkania tej osoby o potwierdzenie, że na wskazane we wniosku dziecko nie wypłaca się świadczeń rodzinnych.
§ 11. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
§ 12. 1. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
2. W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
§ 13. 1. Świadczenia rodzinne, do których zostało ustalone prawo, wypłaca się łącznie, w tym samym terminie.
2. Zasiłek rodzinny wypłaca się za miesiąc, w którym dziecko ukończyło 18, 21 lub 24 rok życia.

§ 14. 1.W przypadku gdy osoba otrzymująca świadczenia rodzinne udzieliła informacji o zmianie liczby członków rodziny lub o innej zmianie w sytuacji rodziny, powodującej ustanie prawa do świadczenia rodzinnego, podmiot realizujący świadczenia rodzinne wstrzymuje  wypłatę od najbliższego terminu płatności.
2.W przypadku gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. W przypadku nieudzielenia wymaganych wyjaśnień lub niedostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów, wstrzymuje się realizację świadczeń rodzinnych od najbliższego terminu płatności.
3.W przypadku gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenie rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka przez tę osobę, organ właściwy może wystąpić, jeżeli osoba korzysta lub korzystała ze świadczeń pomocy społecznej, o udostępnienie przeprowadzonego na podstawie przepisów o pomocy społecznej rodzinnego wywiadu środowiskowego albo może przeprowadzić wywiad, którego celem jest wyjaśnienie sytuacji rodziny. Wzór wywiadu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 15. 1. Zawieszenie wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania następuje na pisemny wniosek osoby otrzymującej ten dodatek, zawierający informację o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz o dacie podjęcia tej pracy.
2. Osoba, która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o przywrócenie zawieszonego prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, w związku z utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o której mowa w ust. 1, do wniosku dołącza:
   1)   zaświadczenie powiatowego urzędu pracy stwierdzające, iż osoba ta nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz, że jest zarejestrowana jako poszukująca pracy;
   2)   świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę i przyczyny utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
§ 16. 1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód pomniejsza się o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ust. 1, oblicza się według następującego wzoru:

S = (Sp x P)/Pp
gdzie:

S -   składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,
Sp -   składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku wyrażona w złotych (wykazana w zaświadczeniu z urzędu skarbowego),
P -   składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach obowiązująca w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
Pp -   składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach odliczona od podatku.

3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, dochód pomniejsza się o należne: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy.
4. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
5. W przypadku gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty za pobyt w tej instytucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
6. W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

§17.1. W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenia rodzinne zaginął, osoba składająca wniosek o świadczenia rodzinne do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, właściwej instytucji.
 2. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez   zaginionego małżonka a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się tego małżonka.
3. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne występuje raz na kwartał do właściwej jednostki Policji albo właściwej instytucji w celu uzyskania informacji o zaginionym małżonku.
§ 18. 1. W przypadku gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę utraconego miesięcznie dochodu. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na wniosek, począwszy od miesiąca, w którym złożono ten wniosek, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym nastąpiła utrata dochodu.
2. W przypadku gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien on dołączyć:
   1)   zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
2)   zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
3)   dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu.
§ 19. 1. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.
2. Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 20. 1. Osoba będąca w posiadaniu zaświadczenia o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2002, wydanego do dnia 1 maja 2004 r., do wniosku o zasiłek rodzinny lub świadczenie pielęgnacyjne może dołączyć to zaświadczenie.
2. Osoba otrzymująca przed dniem 1 maja 2004 r. zasiłek wychowawczy, w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie pracodawcy lub terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie, za jaki wypłacono zasiłek wychowawczy, oraz o jego wysokości.
§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.2).

MINISTER POLITYKI SPOŁECZNEJ

1)   Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 134, poz. 1432).
2)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 45, poz. 433), które utraciło moc  z dniem 1 października 2004 r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 07, 2004, 10:40:32 pm
Kogo dotyczy nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych? (ustawa z dnia 30 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych )

1. osób, które do dnia 30.04.2004 r. pobierały świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, a po 1 maja 2004 r. otrzymują dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka


Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu- świadczenia rodzinne (http://www.mopr.poznan.pl/zmiany_sr.htm)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 07, 2004, 10:44:52 pm
UWAGA !
Cytuj
Osoby, które w kwietniu otrzymywały świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości mniejszej niż 243 zł lub 358 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, nie otrzymają nowej decyzji, ponieważ 70% tego świadczenia daję kwotę mniejszą niż obecnie otrzymywany dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( 170 zł lub 250 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego )
Tytuł: Zasiłek dla dzieci niepełnospr.od 16-18 r.ż.
Wiadomość wysłana przez: beszka w Październik 11, 2004, 09:19:09 am
Mam pytanie. Gdy moja córka niepełnosprawna ukończy 16 lat to nie bedzie otrzymywać żadnego zasiłku? Dopiero aż skończy 18 lat?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 11, 2004, 06:19:28 pm
Beszka,  dlaczego tak uważasz?
kto tak powiedział?
 i o jaki zasiłek chodzi, napisz cos więcej
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: beszka w Październik 12, 2004, 12:01:10 pm
Dostaję teraz świadczenie pielęgnacyjne o wysokości 420 zł. Płaci Urząd Miasta. I słyszałam, że jak dziecko ukończy 16 lat to ani ja ani dziecko nie będzie już takiego świadczenia otrzymać. Dopiero aż ukończy 18 lat to może starać się o rentę
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 12, 2004, 01:00:29 pm
Beszko, chyba masz rację
przed tym problemem stanie wiele osob ktore po wejściu nowej ustawy o swiadczeniach rodzinnych będzie orzekalo dziecko po 16 r.ż.

teraz jest tak;

Cytuj
Świadczenie przysługuje - z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności opieki nad dzieckiem - matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności


http://www.zus.pl/swiadcze/zas007.htm
jeżeli dziecko pow. 16. r.ż.  na komisji nie dostanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności prawdopodobnie świadczenie pielęgnacyjne zostanie odebrane
a o rentę socjalną dziecko może sie ubiegać od 18 r.ż.

Cytuj
Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej


http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3853

Przykre to, ale często to całe orzekanie do celów świadczeń pieniężnych  lub do doboru odpowiedniego kształcenia mija się ze zdrowym rozsądkiem

do szkoły, od poradni PPP rodzice chcą jak najlepsze zaświadczenie dla dziecka
dla celów zasiłkowych, wygląda na to że przydałoby sie najgorsze

to jest naprawdę chore
jak cos znajdę nowego w tym temacie dam znać, może cos zmienią, często zmieniają :-(
Tytuł: Rodziny bez pieniędzy
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 17, 2004, 10:42:03 am
Rodziny bez pieniędzy

   Marcin Kowalski, Michał Kopiński, Bydgoszcz


W całej Polsce kończą się pieniądze na zasiłki rodzinne. Urzędnicy spierają się między sobą, kto jest winny, a niektóre ośrodki pomocy społecznej wstrzymały w czwartek płacenie zasiłków.


Tak było wczoraj w Nakle. Ponad dwieście osób odeszło od kasy z kwitkiem. - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy nie przekazał do Nakła pieniędzy na wypłatę zasiłków rodzinnych - usłyszeli.

- Co mamy dać jeść dzieciom? - krzyczał zdesperowany tłum. Magdalena Tyl, samotna matka utrzymująca się z 700 zł zasiłku, przyszła do opieki z półroczną córką Natalią. Jeśli dziewczynka ma w przyszłości chodzić, musi pilnie przejść operację nóżki. - Panie burmistrzu, niech pan pomoże - kobieta, płacząc, zwracała się do burmistrza Piotra Centały.

- Nawet jakbym chciał, to nie mogę - odpowiedział burmistrz. - Muszę dostać decyzję od wojewody, a on jest w Moskwie.

Kiedy w Nakle zjawili się dziennikarze, urząd wojewódzki zareagował. Faksem dosłano decyzję o przyznaniu dotacji, która wystarczy na jeden dzień. - Brakuje nam prawie 2 mln zł - mówi burmistrz Nakła. - Mieliśmy przedsmak tego, co czeka nas do końca roku. Ludzie zniosą urząd z powierzchni ziemi.

Pieniędzy brakuje nie tylko w Nakle. W województwie Kujawsko-Pomorskim do końca tego roku zabraknie ok. 40 mln zł. W Warmińsko-Mazurskiem brak 15 mln, Podlaskiem - 15,5 mln, Świętokrzyskiem - 15 mln, Opolskiem - 16 mln, Śląskiem - 38 mln, Zachodniopomorskiem - 30 mln.

Stefania Myszkier z bydgoskiego Urzędu Wojewódzkiego obwinia za zaistniałą sytuację samorządy. - Nieprecyzyjnie określają wysokość potrzebnych kwot. Wypłata to łańcuszek. Pierwsze ogniowo to samorząd, drugie - urząd wojewódzki, czyli pośrednik, i trzecie - ministerstwo, które daje pieniądze. Jeśli ktoś zawali na jakimś etapie, dochodzi do takich sytuacji jak w Nakle.

- Zrobimy z tym porządek - deklaruje wiceminister polityki społecznej Cezary Miżejewski. - Pieniędzy brakuje, bo urzędy wojewódzkie mają bałagan w papierach, co rusz podają nam inne kwoty zapotrzebowania. We wtorek sprawą zajmie się Rada Ministrów.•  Brakuje pieniędzy na zasiłki rodzinne i dodatki (z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania). Dochód, od którego można ubiegać się o zasiłek rodzinny, wynosi obecnie 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2340156.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 19, 2004, 03:14:41 pm
"aqua"
http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2345720.html
Jeśli bierzesz zasiłek dla samotnych matek, mogą rozpytywać ciebie i twoich sąsiadów czy nie oszukujesz, że jesteś samotna - takie kontrowersyjne rozporządzenie wydał minister polityki społecznej.
Urzędnicy są skonsternowani. Dostali instrukcję, w jaki sposób mają indagować sąsiadów podejrzanych matek. Mają pytać, czy rodzice dzieci razem mieszkają (i dlaczego), czy partner daje na utrzymanie i pomaga opiekować się dziećmi.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 21, 2004, 09:45:51 pm
Projekty aktów prawnych - świadczenia rodzinne (http://www.mps.gov.pl/prawo.php?nr=73&id=879)

Projekt ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów.

zobacz tekst projektu (http://www.mps.gov.pl/pliki_do_pobrania/projekt_ustawy_o_dluznikach.rtf)
uzasadnienie (http://www.mps.gov.pl/pliki_do_pobrania/uzasadnienie_do_ustawy.rtf)

UZASADNIENIE

Cytuj
Celem projektowanej ustawy są kompleksowe zmiany w zakresie:
1)   reformy i usprawnienia systemu egzekucji alimentów od zobowiązanych, również w przypadku gdy egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna;
2)   usprawnienia i urealnienia systemu egzekucji należności zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego;
3)   reformy świadczeń rodzinnych mającej na celu zniwelowanie zbytniego uprzywilejowania rodzin niepełnych w stosunku do rodzin wielodzietnych, jakie ma miejsce w obowiązujących rozwiązaniach.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 22, 2004, 09:42:09 am
 Samotne matki bez grosza przed rozwodem (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2350816.html)

Jeszcze jeden kłopot z powodu ustawy o świadczeniach społecznych. Setki samotnych matek w trakcie rozwodów zostają bez pieniędzy.

Alina Brzezińska z Bydgoszczy walczy o zasiłek rodzinny na dwóch synów, których samotnie wychowuje. Pieniędzy nie dostaje, bo zgodnie z ustawą na zasiłek ma szansę, ale dopiero po zakończeniu sprawy rozwodowej. To może ciągnąć się latami.

Półtora roku temu mąż wyrzucił Brzezińską z domu. Kobieta tuła się po krewnych. Utrzymuje się z tysiąca złotych alimentów. Brzezińscy nie mają rozwodu, kłócą się, kto jest winny za rozpad małżeństwa. Ich sześcioletni syn Bartek ciężko choruje na płuca. Jego lekarstwa kosztują 500 zł miesięcznie.

Kobieta nie otrzymuje jednak zasiłku rodzinnego ani na Bartka, ani na drugiego syna. Powód: mąż zarabia 3 tys. zł, a że formalnie cały czas są małżeństwem, to według urzędników Brzezińskiej wiedzie się zbyt dobrze. Żeby być uprawnionym do zasiłku, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 504 zł miesięcznie. U Brzezińskich teoretycznie przekracza.

- Nawet gdybyśmy chcieli wypłacić zasiłek, nie możemy. Zgodnie z zapisem w ustawie o świadczeniach społecznych ci państwo są ciągle rodziną - mówi Regina Politowicz, dyrektor wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy. - Takich przypadków mamy sporo, ale jesteśmy bezradni.

Nikt nie prowadzi statystyki, ile kobiet jest w podobnej sytuacji. Z naszych obliczeń wynika, że przynajmniej kilkaset w kraju. - Od kilku miesięcy nie ma dnia, żeby nie zgłaszały się do nas panie z tym samym problemem - mówi Sylwia Ressel z MOPS w Gdańsku.

W podobnym tonie wypowiadają się urzędnicy z Łodzi i Katowic. Przyznają: odprawiamy te panie z kwitkiem. - Poinstruowaliśmy urzędników, że w takich przypadkach powinni działać na korzyść obywateli. Nasze wyjaśnienia uważam za wiążące - twierdzi tymczasem wiceminister opieki społecznej Cezary Miżejewski.

Urzędnicy odpierają: - Wydawanie pieniędzy publicznych niezgodnie z prawem grozi poważnymi konsekwencjami. Nikt nie zaryzykuje. Dalej będziemy postępować zgodnie z ustawą - odpowiada Wojciech Rychlik z wydziału świadczeń rodzinnych łódzkiego urzędu miasta.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: kameljanda w Październik 22, 2004, 01:07:41 pm
Jak zwykle nie liczy się sprawa jednostek ale prawo prawa.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 22, 2004, 03:32:33 pm
Cytuj
- Nawet gdybyśmy chcieli wypłacić zasiłek, nie możemy


podobna sytuacja jest z Subwencjami.
Zlikwidowali poprzednie Uchwaly zawarte w Dz.U. (30.XII.2003r) i w to miejesce do dnia dzisiejszego nie ma żadnej nowej Decyzji!!!!!


W naszej szkole wczoraj było zebranie na wysokim szczeblu na ten temat
Dzieci niep. mają pełne parwo do wczesnego wspomagania - czyli zajęć rewalidacyjnych - a U.M. nie ma wytycznych Prawa, żeby przekazać kasę na ten cel!!!

Dz.U.2003. Nr. 225. poz.2231
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)


Nieprzemyślane prawo pozbawia dzieci nie tylko kasy z puli alimentów a także na edukację.
Tytuł: Rząd chce ograniczyć zasiłki dla samotnie wychowujących dzie
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 24, 2004, 10:23:21 am
Rząd chce ograniczyć zasiłki dla samotnie wychowujących dzieci

 
Teraz kontrola samotnych matek, a na następny rok rząd ma nowe pomysły, np. ten: zabrać samotnym, by dać rodzinom wielodzietnym. Wszystko dlatego, że wprowadzony od maja system świadczeń rodzinnych jest droższy niż poprzedni i dyskryminuje małżeństwa

Okazało się, że wprowadzony od maja system świadczeń rodzinnych jest droższy niż poprzedni i dyskryminuje małżeństwa.

We wtroek opisaliśmy, że resort polityki społecznej nakazał gminom od 1 października wyłapać osoby bezprawnie pobierające dodatek dla samotnych matek. Urzednicy mają robić wywiad środowiskowy i przepytać sąsiadów, by ustalić, czy matka jest rzeczywiście samotna i czy nie wyłudza zasiłku.

Jak wstępnie szacuje ministerstwo, w kraju mamy teraz co najmniej 250 tys. "nowych samotnych" rodziców. Przed zmianą przepisów (kiedy prawo do zasiłku nie było ograniczone tylko do samotnych) z Funduszu Alimentacyjnego korzystało 550 tys. osób, a w czerwcu dodatek dla samotnych brało ponad 800 tys. osób.

Alina Wiśniewska, p.o. dyrektora departamentu świadczeń socjalnych ministerstwa, potwierdza, że państwo wydaje teraz więcej. O ile? Konkrety mają być po 25 października, gdy z województw spłyną informacje o liczbie samotnych i ich dzieci.

Dyrektor Wiśniewska przyznaje, że rację miał Kościół oraz rzecznicy praw dziecka i praw obywatelskich alarmujący, że nowa ustawa dyskryminuje ubogie rodziny pełne. - W przyszłym roku chcemy ograniczyć zasiłki dla samotnie wychowujących dzieci. Dodatek [teraz po 170 zł na każde dziecko - red.] przysługiwałby na dwójkę, maksymalnie trzecie dziecko - zapowiada Wiśniewska. - Za to dodatek dla wielodzietnych na trzecie i każde następne dziecko dostałyby wszystkie rodziny, także pełne [po 50 zł na dziecko].

Alina Wiśniewska uważa, że będzie to sprawiedliwszy rozdział pieniędzy, a samotni wielodzietni, którzy stracą, będą mogli starać się o wsparcie z innej puli - np. pomocy społecznej. Wśród poprawek ma być też pomysł na ściąganie alimentów. Tymczasem w Sejmie jest już obywatelski projekt ustawy - złożył go Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy Fundusz Alimentacyjny, który chce przywrócenia funduszu (ale jego dysponentem byłaby gmina) i przede wszystkim poprawy ściągalności alimentów.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2350833.html
Tytuł: Czy dobrze zrozumiałam?
Wiadomość wysłana przez: MAGDA BUDEK w Październik 24, 2004, 05:38:01 pm
Miałam zepsuty komputer i dłuuuuuugo nie było mnie z Wami.Nie wiem czy dobrze zrozumiałam.Jesli pobieram dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to moge ubiegac się o 70% wysokości alimentów jeśli wcześniej płacil mi FA?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 24, 2004, 06:42:12 pm
teraz powinnaś doręczyć zaświadczenie z F.A. (z ZUS-u) o wysokosci pobieranych alimentów wg wyroku sądowego jakie miałaś wypłacane w miesiącu kwietniu b.r.

Cytowałam za Dz.U. wyżej!!!
Dz.U. Nr 192 poz.1963 z 2004r. (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/1963.htm)
USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 192, poz. 1963)

Cytuj
7) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:

"Art. 70a. 1. Osobie otrzymującej dodatek, o którym mowa w art. 12, która do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustala się w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysokości 70 % przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko albo 250 zł na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 4.

2. Osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy otrzymywała świadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie otrzymywała dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., na wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 70 % świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy niż 300 zł na dziecko.


Magdo to wszystko obowiązuje do 31 XII 2004r.

Od 1 stycznia 2005r znowu wracamy do punktu wyjscia!!!!
Tytuł: Świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia
Wiadomość wysłana przez: Agunia w Październik 29, 2004, 04:41:41 pm
Pracowałam na pół etatu a teraz pobieram świadczenie pielęgnacyjne.Z tego co wiem czas kiedy będę pobierała to świadczenie wlicza mi się do lat pracy.Mam pytanie-czy wlicza mi się to jakbym nadal pracowała na pół etatu? Bo ciężko mi będzie uzbierać latka do przyszłej emerytury.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hubcio w Październik 29, 2004, 04:59:32 pm
Agunia.
Z tego co wiem świadczenie pilęgnacyjne liczy się jako cały etat nie połowa. Od tego są odprowadzane składki na emeryturę. Ale jakie to ędą pieniązki to sama nie wiem.
Tytuł: składki
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Październik 29, 2004, 05:35:33 pm
Dobrze mówisz Hubcio, na decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego pisze: 136,58 zł miesięcznie na ubezpieczenie społeczne (zawrotna kwota) i jest to płacone jedynie do uzbierania 20 lat pracy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 29, 2004, 08:07:05 pm
Dobrze dziewczyny mówią, liczy się świadczenie pielęgnacyjne jako lata składkowe

nie ma znaczenia czy to cały czy pół etatu, wszystko liczy sie do emerytury, tylko jak mały zarobek to i składki maleńkie i mała emerytura
Tytuł: Dodatek tylko na stare technikum
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 31, 2004, 11:00:23 am
Dodatek tylko na stare technikum

Mimo że ustawa o świadczeniach rodzinnych obowiązuje już pół roku, nadal są wątpliwości, kto ma prawo do zasiłków i dodatków. W tym zwłaszcza do dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.


Zmiana od 1 października
Dodatki na naukę poza miejscem zamieszkania
Przypomnijmy raz jeszcze. Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania przysługują dwa dodatki:


jeden, gdy dziecko mieszka poza domem, w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

drugi, gdy dziecko dojeżdża do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
Problem z tym, że ustawa o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2003 r. nr 228, poz. 2255 ze zm.) nie mówi, jaka szkoła jest ponadpodstawową.


- Czy to oznacza, że zalicza się do niej każdą szkołę po podstawówce, w tym także gimnazjum? - wielokrotnie pytają nas czytelnicy DF.


Niestety, nie. Użyty w ustawie termin "szkoła ponadpodstawowa" jest pokłosiem starego systemu oświaty i dotyczy szkół funkcjonujących przed reformą w 1999 r., np. 4-letnie licea, 5-letnie technika, 3- -letnie szkoły zawodowe. Dlaczego więc taki termin znalazł się w ustawie uchwalonej przecież nie tak dawno, bo w listopadzie 2003 r. (weszła w życie 1 maja br.)? Otóż rok szkolny trwający od września 2004 r. do czerwca 2005 r. jest ostatnim rokiem starego systemu oświaty. W maju przyszłego roku maturę będą zdawali absolwenci ostatniej klasy 5-letnich szkół średnich. I właśnie dlatego w ustawie przewidziano także dodatki na dzieci uczące się poza miejscem zamieszkania w szkołach ponadpodstawowych starego systemu.

Gimnazjów w starym systemie oświaty nie było. Są w nowym, ale nie są szkołami ponadgimnazjalnymi. Dlatego dodatek na dojazdy przez dziecko do gimnazjum poza miejscem zamieszkania nie przysługuje. Jak wyjaśnia Ministerstwo Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej (www.mps.gov.pl), taki dodatek nie przysługuje również, gdy dojazd do szkół poza miejscem zamieszkania odbywa się na koszt gminy, tzw. gimbusami.

AGNIESZKA ROSA
Zmiana od 1 października
Pewien wyjątek wprowadzono natomiast od 1 października br. Dotyczy on dzieci uczących się wprawdzie w gimnazjum, ale mających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 192, poz. 1963) na takie dzieci, jeśli tylko mieszkają poza domem, w miejscowości, w której znajduje się szkoła (w tym także gimnazjum), również przysługuje dodatek.

Może się o niego ubiegać także niepełnosprawna osoba ucząca się. Zgodnie z definicją ustawową jest nią osoba pełnoletnia niepozostająca na utrzymaniu rodziców (bo oni nie żyją) lub ta, która ma zasądzone alimenty od rodziców na swoją rzecz.
Dodatki na naukę poza miejscem zamieszkania
TYP SZKOŁY DODATEK NA ZAMIESZKANIE DODATEK NA DOJAZDY
Sześcioletnia szkoła podstawowa nie przysługuje nie przysługuje
3-letnie gimnazjum  przysługuje na dziecko z orzeczoną niepełno sprawnością lub stopniem niepełno sprawności oraz dla osoby uczącej się nie przysługuje
Szkoły ponadgimnazjane:    
2- i 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, zakończona egzaminem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe  przysługuje przysługuje
3-letnie liceum ogólnokształcące zakończone egzaminem maturalnym i świadectwem dojrzałości przysługuje przysługuje
3-letnie liceum profilowane o ogólnozawodowych profilach kształcenia, zakończone egzaminem maturalnym i świadectwem dojrzałości przysługuje przysługuje
4-letnie technikum zakończone egzaminem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe; z umożliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przysługuje przysługuje
2-letnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, zakończone egzaminem maturalnym i świadectwem dojrzałości przysługuje przysługuje
3-letnie technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, zakończone egzaminem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przysługuje przysługuje
szkoły policealne o okresie nauczania do 2,5 roku, z możliwością uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osobom ze średnim wykształceniem przysługuje przysługuje
3-letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy (od 1 września 2004 r.) przysługuje przysługuje


http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firmas_041027/firmas_a_10.html

 pierwsze- dodatek na zamieszkanie
 drugi- dodatek na dojazd
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Listopad 14, 2004, 12:19:23 pm
Na mojej decyzji nic nie pisze jaka to kwota jedynie te 420zł i na jaki okres i mnóstwo art, Dz.U i itp.Czy istnieje mozliwość ,że te składko moga nie być odprowadzane?Czy sama decyzja jest już wystarczająca?Czy mozna to gdzieś sprawdzić czy aby te składki są odprowadzane?Po tym bałaganie jaki tam panuje to nic mnie juz nie zaskoczy. :cry:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 14, 2004, 02:21:22 pm
Elu na Decyzji jest obowiązek podać podstawę prawną przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, kwotę, okres pobierania go, termin płatności.
Ponadto podaje się Uzasadnienie i Pouczenie.
Taka Decyzja musi posiadać swój nr ewidencyjny z U.Miasta.
Jeśli Twoja Decyzja nie posiada tych warunków, zwróć się o wystawienie odpowiedniej.
To wazny dokument dla posiadaczy takiego świadczenia, operujemy nim w różnych urzędach, dlatego musi być wypełniony zgodnie z wytycznymi.
Co do składek- myślę, że można je sprawdzić w instytucji wypłacającej Ci świadczenie lub w ZUS-ie.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Listopad 14, 2004, 07:10:50 pm
Nie Soniu to wszystko jest nie ma tylko kwoty odprowadzanych składek o których pisze Grazyna
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ANKA w Listopad 14, 2004, 10:07:58 pm
Elu ale powinnaś dostać deklarację odprowadzenia składek ZUS, napewno są one odprowadzane.
Tytuł: składki
Wiadomość wysłana przez: Grażyna w Listopad 15, 2004, 09:29:03 pm
Elu a ile masz lat pracy? Bo płacą tylko do 20 lat pracy. A może uważali u ciebie, że wystarczy podanie dokumentów a resztę sama sobie doczytasz  :wink:  - wygodniccy!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 15, 2004, 10:22:05 pm
Mnie też nie wpisali wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne ani na emerytalno-rentowe.
Natomiast przy składaniu dokumentów panie instruowały mnie o tych składkach. ( do pełnych 20 lat pracy).

Wypełniająć druki o świadczenie pielęgnacyjne (po utracie renty) - także panie sprawdzały mi dotychczasowe lata pracy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Listopad 16, 2004, 10:20:19 am
Nie Grażynko nie mam 20lat.To nie wygodnictwo to raczej niedouczenie :wink: Jak zapytałam Pania która kompletowała dokumenty czy sa odprowadzane składki to odpowiedziała,że "o oile sie dobrze orientuję to tak" Ao lata pracy nikt mnie nie pytał.
Tytuł: Świadczenie opiekuńcze
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 16, 2004, 05:31:29 pm
Serwis Prawno-Pracowniczy: Ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych - niezbędne dokumenty

Do świadczeń opiekuńczych należą zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Są to świadczenia przysługujące niezależnie od zasiłku rodzinnego. Postępowanie w sprawie o przyznanie tych świadczeń następuje na podstawie odrębnych wniosków.

Renata Górecka
Centrala ZUS
 
Wzory stosownych wniosków znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 45, poz. 433).
• Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od zasiłku rodzinnego. Kryterium jego przyznania nie stanowi sytuacja materialna rodziny, lecz stan zdrowia.
Bez względu na dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie zasiłek ten przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku (do lat 16),
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że niepełnosprawność (bez określania jej stopnia) powstała w wieku do ukończenia 21 lat,
• osobie, która ukończyła 75 lat.
W celu ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek (załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia), do którego należy dołączyć:
• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dziecka do lat 16,
• kopię orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności – w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat,
• kopię dokumentu potwierdzającego wiek (np. aktu urodzenia lub dowodu osobistego) – w przypadku osoby, która ukończyła 75 lat,
• kopię karty pobytu – jeżeli o zasiłek ubiega się cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w naszym kraju.
Załącznik nr 5
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym przez zespół orzekający o niepełnosprawności, traktuje się:
• całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
• posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
Z kolei na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydanym przez zespół orzekający o niepełnosprawności, traktuje się:
• całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
W przypadku przedłożenia wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął ten wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, niezależnie od daty złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w zespole orzekającym. Prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Jeżeli orzeczenie nie zawiera takiego terminu, płatnicy zasiłku, z wyjątkiem organu właściwego, ustalają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego najdalej do 31 sierpnia 2005 r. lub do 31 sierpnia 2006 r.
PRZYKŁAD
10 lipca 2004 r. pracownica wystąpiła do powiatowego zespołu orzekającego o niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności swojego 8-letniego dziecka. Zespół 12 września 2004 r. wydał orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, ustalając okres trwania niepełnosprawności od lipca 2004 r. do czerwca 2005 r. We wrześniu 2004 r. pracownica złożyła u swojego pracodawcy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracodawca podjął wypłatę zasiłku począwszy od września 2004 r., tj. od miesiąca, w którym pracownica wystąpiła z wnioskiem o zasiłek załączając orzeczenie, choć z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności wystąpiła do zespołu orzekającego w lipcu i niepełnosprawność dziecka została stwierdzona od lipca 2004 r.
Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego za okres po 30 kwietnia 2004 r. jest zobowiązana złożyć wniosek, nawet jeżeli zasiłek pielęgnacyjny był jej wypłacany do 30 kwietnia 2004 r., a orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności nie utraciło ważności. Kopie orzeczeń powinny być dołączone do wniosku tylko wtedy, gdy nie zostały wcześniej złożone płatnikowi zasiłku.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługujący:
• niepełnoletniemu dziecku albo osobie pełnoletniej, niemającej zdolności do czynności prawnych – wypłaca się jednemu z rodziców, opiekunowi lub innej osobie uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnosprawnej albo małżonkowi na ich wniosek,
• osobie pełnoletniej – wypłaca się jednemu z rodziców, opiekunowi lub innej osobie uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnosprawnej albo małżonkowi na ich wniosek, zawierający upoważnienie osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego do złożenia wniosku w jej imieniu (upoważnienia nie składa opiekun prawny).
W przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, do przyznania prawa i wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego wymagane jest zaświadczenie instytucji, że pobyt tej osoby i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.
WAŻNE
Od 1 października 2004 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej, a jego wypłata następuje po złożeniu wniosku. Nowy wniosek powinien być złożony również w przypadku, gdy od 1 maja 2004 r. odmówiono prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z powodu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
• Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się dzieckiem, które ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, zawierające wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie przysługuje w kwocie 420 zł miesięcznie, pod warunkiem że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł.
Należy przy tym zaznaczyć, że przy ustalaniu dochodu rodziny stosuje się zasady określone dla zasiłku rodzinnego.
W celu ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek (załącznik nr 6), do którego trzeba dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów rodziny.
Załącznik nr 6
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy Nr 044/2004 z dnia 2004-11-02

http://www.infor.pl/?rodzaj=3&news=2351
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Małgośka w Listopad 16, 2004, 06:20:55 pm
Elu,a czy przypadkiem nie skladałaś świadectw pracy razem z innymi dokumentami ?? Bo ja składałam i stąd wiedzą ile jest lat pracy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Listopad 16, 2004, 10:21:19 pm
No tak chyba tylko po tym swiadectwie bo już sie nad tym zastanawiałam i miałam obawy :lol:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Grudzień 29, 2004, 07:56:03 pm
Powiedzcie mi prosze co bedzie jak uzbieram te 20lat?Czy Swiadczenie pilegnacyjne bedzie mi dalej przysługiwał(bez odprowadzania składek)czy juz wogóle nic???????
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 30, 2004, 02:57:47 pm
Elu, musiałm sama trochę się podszkolić bo ani ZUS, ani PCPR, ani mój OPS jakos chyba w temacie nie za bardzo???
odsyłali mnie dziś z 10 razy, ale juz wiem

świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane kobiecie :

albo do osiągnięcia przez nią wieku emeryt. -60 lat
albo do czasu gdy dziecku skończy się orzeczenie
( i nie przedłużą)

te 20 lat którymi straszą, to chodzi o lata składkowe
czyli , do 20 lat pracy płacą składkę na fundusz
emerytalno-rentowy ( tyle trzeba mieć do emerytury)
a potem już samo świadczenie
rehabilitacyjne

chyba że wcześniej dziecko samo wystąpi o rentę socjalną

TU INFO  (http://forum.darzycia.pl/topic,506&start=35)
wtedy świadczenie dla opiekuna nie przysługuje
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Grudzień 30, 2004, 04:24:27 pm
Uleńko wielkie dzięki,że zadałaś sobie tyle trudu i zachodu.Widzę,że oni sami tez do końca nie wiedza co i jak.Nasz MOPS to nie ma zielonego pojecia.Myslę,że to sie przyda niejednej mamie :D
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 30, 2004, 05:18:50 pm
:D
sama byłam ciekawa Elu, trochę się dziwię że w ZUS tak mnie odsyłali, przeciez to oni naliczają emeryturę, ale tylko naliczają -a kto, komu ile i kiedy płaci
żadnej z pań w ZUS nie zainteresowało
pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ela w Grudzień 30, 2004, 05:44:29 pm
Smutne to ,ze nikt nic nie wie.Przecież kogo masz pytać jak nie w ZUSie a to rozumowanie okazuje sie bardzo mylne.Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Raduś w Marzec 02, 2005, 09:36:00 pm
Mój pracodawca zlikwidował zakład pracy. I z tego co sobie przypominam to nie będe mogła pobierać zasiłku wychowawczego ale nie jestem pewna. Mam pytanie co robić? Pracodawca mnie nie poinformował a chyba powinnam dostać świadectwo pracy? Czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych(byłam zatrudniona od 01.09.2002r) czy od razu przejsć na swiadczenie pielęgnacyjne.
Napiszcie mi co robić?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Raduś w Marzec 02, 2005, 09:38:05 pm
Mój pracodawca zlikwidował zakład pracy. I z tego co sobie przypominam to nie będe mogła pobierać zasiłku wychowawczego ale nie jestem pewna. Mam pytanie co robić? Pracodawca mnie nie poinformował a chyba powinnam dostać świadectwo pracy? Czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych(byłam zatrudniona od 01.09.2002r) czy od razu przejsć na swiadczenie pielęgnacyjne.
Napiszcie mi co robić?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 02, 2005, 10:55:42 pm
Raduś, pracodawca MUSI wystawić Ci świadectwo pracy
to jego obowiązek-takie dokumenty pracodawca powinien przechowywać bezterminowo
jeżeli tego nie zrobi walcz w sądzie pracy

jeżeli przepracowałaś ne etacie cały ostatni  rok
na umowę o  i osiągnęłaś zarobki nie mniejsze niż najniższa płaca ( w zeszłym roku ok. 840 zł)
to masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych
(pierwsze o co poproszą w Urzedzie Pracy to świadectwo pracy koniecznie w orginale)
ale nie wiem czy Ci sie to opłaca
od tego zasiłku nie ma składki na przyszła emeryturę

chyba korzystniejsze jest przejście na swiadczenie pielęgnacyjne, tu z kolei musisz zmiescić sie w dozwolonej kwocie dochodów na członka rodziny
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 02, 2005, 11:00:59 pm
I jeszcze:
Jeżeli byłaś zatrudniona na czas nieokreślony pracodawca powinien Ciebie zawiadomić o tym fakcie 3 miesiace, przed datą wypowiedzenia, okres ten może skrócić do 1 miesiaca. w przeciwnym razie musi, ci za te 2 miesiace wypłacić wynagrodzenie. Chyba, że podpisałaś wypowiedzenie z datą wcześniejszą.
Cytuj
http://praca.interia.pl/kodeks/opis?aid=6801&kid=895
Art. 361. § 1. (25) Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
   § 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 411. § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.
   § 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


p.s. Ulka, to od zasiłku dla bezrobotnych nie są odliczane składki na przyszłą emeryturę, a od świadczenia pielęgnacyjnego tak ?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Raduś w Marzec 03, 2005, 11:07:23 am
Dzięki za odpowiedź. Musze sie skontaktować z pracodawca jak narazie nie odbiera telefonów. Będe musialą chyba jechać do domu. Moje dochody za ostatni rok to ok.680(wychowawczy z zasilkami) więc pod zasiłek dla bezrobotnych nie podchodze.
Mnie tez bardzo interesuje odpowiedź na pytanie czy z zasiłku dla bezrobotnych jest odprowadzana skladka na emeruturę a jak z zasilkiem wychowawczym i pielęgnacyjnym licza sie do emerytury?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 03, 2005, 01:32:57 pm
Raduś nie zauważyłam w poście Ulki, , że pisała o zarobkach. Ale ja się w styczniu rejestrowałam w Urzędzie Pracy  :?  , a byłam na bezpłatnym urlopie wychowawczym i kwota nie miała znaczenia tylko staż pracy.
Zasiłek wychowawczy liczy się do emerytury jako okres nieskładkowy, 3 lata na każde dziecko nie dłużej niż 6 lat bez względu na liczbę dzieci. Na każde dziecko z orzeczenie dodatkowo 3 lata.
Cytuj
"Przy ustalaniu prawa do emerytury w pierwszej kolejności uwzględnia się okresy składkowe, następnie okresy nieskładkowe w wymiarze ograniczonym do 1/3 okresów składkowych."
http://www.zus.pl/swiadcze/emer008.htm.

No i z powyższego linku wynika, że zasiłek dla bezrobotnych się nie liczy jako okres składkowy do emerytury, a świadczenie pielegnacyjne tak.
Art. 44.2a. Ustawy o Świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r.)
 (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2255.htm)
Cytuj
"2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

Mam nadzieję, ze dobrze rozumuję, jeżeli nie proszę mnie poprawić :) .
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 03, 2005, 01:54:09 pm
Świadectwo pracy

 
 Świadectwo pracy powinno być wydane z urzędu, bezpośrednio do rąk pracownika lub upoważnionej przez niego osoby, w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy jest niemożliwe, pracodawca nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy powinien przesłać je pocztą na właściwy adres lub też doręczyć w inny sposób. Jeżeli doręczenie okaże się niemożliwe, świadectwo należy złożyć w aktach osobowych pracownika. Przesyłając świadectwo pracy do organu rentowego, pracodawca nie wykonał więc ciążącego na nim obowiązku doręczenia świadectwa pracy pracownikowi. W takim przypadku przysługuje panu roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewydania świadectwa pracy w terminie, przewidziane w art. 99 kodeksu pracy


Urlop wychowawczy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

http://forum.darzycia.pl/topic,2915


Cytuj
Okresy nieskładkowe zaś to zwolnienia lekarskie, urlopy wychowawcze


http://forum.darzycia.pl/topic,3646

rejestracja w Urzędzie Pracy

http://www.praca.gov.pl/index.php?page=abc&status=203

kto ma prawo do zasiłku( nie mogę tego skopiować)

http://www.praca.gov.pl/index.php?page=abc&status=204

Raduś, masz prawo do zasiłku -liczy się Twoja stawka na angażu pracy, a nie zasiłki wychowawcze, chyba że nie osiągałaś na umowie minimalnej płacy??

Jak długo można pobierac zasiłek dla bezrobotnych

http://www.praca.gov.pl/index.php?page=abc&status=205

okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu zatrudnienia jako okres nieskładkowy
( tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne)

Świadczenie pielęgnacyjne

http://www.zus.pl/swiadcze/zas007.htm

juz pisałyśmy o tym na forum, ja mam taką informację z OPS, potwierdziły też mamy przebywające na świadczeniu pielęgnacyjnym
od tego swiadczenia pobierna jest skladka na fundusz emerytalno-rentowy

http://forum.darzycia.pl/topic,4392

mam nadzieję że cos z tego zrozumiecie
intencje miałam dobre :-)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 03, 2005, 02:00:37 pm
Hata, razem pisałyśmy :-)

przy rejestracji w urzędzie pracy
jako osoba bezrobotna zarobki nie mają znaczenia

mają dopiero w przypadku prawa do zasiłku dla bezrobotnych

nie dają  kopiować
szósta linijka

http://www.praca.gov.pl/index.php?page=abc&status=204

:-)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 03, 2005, 03:17:45 pm
W Urzędzie Pracy w Gdańsku wyszli z założenia, że skoro się rejestruję i byłam zatrudniona, to musiałam uzyskiwać minimalne wynagrodzenie. Nikt mnie o zarobki nie pytał.
Najlepiej zorientować się z w swoich Powiatowych Urzędach Pracy, bo moze w każdym panują inne zwyczaje, chociaż Ustawa jest ta sama. W Gdańsku np. był potrzebny oryginalny druczek z U.S. z numerem NIP.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 03, 2005, 04:03:38 pm
Hata, to nie tak
prawo jest takie samo dla wszystkich

mój syn przepracował cały rok na pół etatu i osiągał zarobki coś. ok. 553 zł brutto( takie stawki w oświacie)

Urząd Pracy nie miał nic do jego 1/2 etatu,mógł być nawet zatrudniony na 1/4 etatu

ale musiał z pracy uzyskiwać przynajmiej  
824 zł/mies.
a nie uzyskiwał
i po pełnym roku pracy nie miał prawa do zasiłku dla bezrobotnych
mógł  się zarejestrować jako bezrobotny bez prawa do zasiłku
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Raduś w Marzec 03, 2005, 04:23:46 pm
No nie wiem jak to jest teraz. 3 lata temu po pobycie na bezplatnym urlopie wychowawczym dostałam  zasilek dla bezrobotnych.
Najpierw musze złapać pracodawce. Wziaśc świadectwo pracy i będe pytać dopiero w UP. Chyba lepiej przejść na zasiłek pielęgnacyjny zawsze cos odprowadza an emeryture.
Martwi mnie jeszcze jedna sprawa. Nie wiem kiedy doszlo do zamknięcia sklepu. Wczoraj tamtedy przejezdzałam i zobaczylam że miesci sie tam inna firma. MOPS w tym czasie wyplaca mi wychowawczy. Pewnie powinnam to zgłosić czy ktoś ich powiadomi(tylko kto) nie wiem jak to wyglada. Nie chce mieć potem nieprzyjemności np. ze musze coś wracać.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Raduś w Marzec 03, 2005, 04:24:35 pm
No nie wiem jak to jest teraz. 3 lata temu po pobycie na bezplatnym urlopie wychowawczym dostałam  zasilek dla bezrobotnych.
Najpierw musze złapać pracodawce. Wziaśc świadectwo pracy i będe pytać dopiero w UP. Chyba lepiej przejść na zasiłek pielęgnacyjny zawsze cos odprowadza an emeryture.
Martwi mnie jeszcze jedna sprawa. Nie wiem kiedy doszlo do zamknięcia sklepu. Wczoraj tamtedy przejezdzałam i zobaczylam że miesci sie tam inna firma. MOPS w tym czasie wyplaca mi wychowawczy. Pewnie powinnam to zgłosić czy ktoś ich powiadomi(tylko kto) nie wiem jak to wyglada. Nie chce mieć potem nieprzyjemności np. ze musze coś wracać.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 03, 2005, 04:36:24 pm
Raduś, po urlopie wychowawczym należy ci się zasiłek dla bezrobotnych
 ( ja chyba nie umiem tłumaczyć  :roll: )
bo pozostawałaś w stosunku pracy

tam na str. U.P. wszystko jest , ale nie moge wszystkiego ręcznie przepisywać

ale bardziej Ci się opłaca świadczenie pielęgnacyjne
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 03, 2005, 04:49:23 pm
Tak czy inaczej powinnaś otrzymac świadectwo pracy.
Potem jeśli masz w Orzeczeniu o Niepełnosprawności dziecka odpowiednie punkty na TAK - bez większego problemu otrzymasz "świadczenie pielęgnacyjne" w wys. 420zł miesięcznie. Od tego świadczenia są odprowadzane wszelkie składki-czyli "lecą Ci lata pracy"

W powyższym Orzeczeniu musi być wpisane "TAK" w rubryce, że dziecko wymaga stałej opieki ze strony matki" -szczegóły w wątku o świadczeniach pielęgnacyjnych.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 03, 2005, 05:18:39 pm
A ja w pierwszym poście Raduś nie załapałam że  ona jest na urlopie wychowawczym
myślałam że pracuje i że teraz jest likwidacja zakładu pracy  :lol:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 03, 2005, 07:22:40 pm
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Zaliczkę wypłaci gmina   (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050303/prawo/prawo_a_7.html)

Cytuj
Nie będzie wspólnych prac nad projektami wsparcia najuboższych rodzin - obywatelskim i rządowym. Po negatywnej opinii Sejmowego Biura Ekspertyz, nabrały tempa prace nad rządową propozycją ustawy o dłużnikach alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Uznano bowiem, że jest zbyt duża różnica w zaawansowaniu prac legislacyjnych nad tymi projektami. Oznacza to, że każdy z projektów dalej będzie żył własnym życiem, a jeśli rządowy zostanie przyjęty przez Sejm, obywatelski stanie się bezprzedmiotowy. Wczoraj na posiedzeniu Sejmu przedstawiono poprawione sprawozdanie komisji nadzwyczajnej pracującej nad oszczędnościami związanymi z tzw. planem Hausnera.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 03, 2005, 07:39:15 pm
Cytat: "Ulka"
A ja w pierwszym poście Raduś nie załapałam że  ona jest na urlopie wychowawczym
myślałam że pracuje i że teraz jest likwidacja zakładu pracy  :lol:

Ja też tak zrozumiałam, a że mój zakład pracy został zlikwidowany w czasie mojego urlopu wychowawczego zabrałam głos.

Co do kwoty, od której zależy zasiłek dla bezrobotnych, to się nie orientuję. Ale byłam zatrudniona na cały etat, a w takim wypadku nie można otrzmywać pensji niższej niż minimalna, więc chyba dlatego w PUP nie wnikali.
Tytuł: Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 04, 2005, 05:56:43 pm
Cytuj
Natomiast znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 września 2005 r. dodatki dla rodzin wielodzietnych. Rodzice posiadający troje lub więcej dzieci otrzymają po 50 zł dodatku na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten będzie przysługiwał na dzieci wychowywane zarówno przez osoby samotne, jak i w rodzinach pełnych. Rozwiązanie to ma na celu zniwelowanie zbytniego uprzywilejowania rodzin niepełnych w stosunku do rodzin pełnych.


http://www.mps.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=4694
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 04, 2005, 06:22:01 pm
Mam pytanie w temacie
1.czy kwoty podawane wyżej w zasiłach rodzinnych są brutto czy netto

2. od kiedy rodzice moga się starać o zasiłek  rodzinny?/
po urodzeniu dziecka matka dostaje urlop macierzyński i on wchodzi do dochodu -i często dochód jest za duży
więc od kiedy, po macierzyńskim??
gdy liczy się już tylko jedna pensja?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 05, 2005, 11:23:28 am
Częściowo wiem , więc sama sobie odpowiem
potrzebowałam wczoraj szybko
dziś już mam
ad.1
nie można przekroczyć kwoty
504 zł (lub 583 zł z dzieckiem niepełnosprawnym)
netto na osobę)

Od 1 września 2005 r. wysokość zasiłku będzie zależała od wieku dziecka
44 zł na dziecko poniżej 5 r. ż. dziecka
56 zł od 5 do 18 lat
65 zł. na dziecko pełnoletnie i starsze(do 24 r.ż jesli się uczy)

Zasiłki i dodatki będą rewaloryzowane co 3 lata.Pierwszy raz 1 września 2006 r.
Tytuł: Świadczenie pielęgnacyjne-pytanie
Wiadomość wysłana przez: Agunia w Marzec 10, 2005, 08:40:47 pm
Witajcie.Mam pytanie-czy jeżeli w domu jest dwójka dzieci niepełnosprawnych spełniających kryteria do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego to można to świadczenie pobierać podwójnie tzn.na każde dziecko po 420zł.Znajoma która otrzymuje już świadczenie pielęgnacyjne na dziecko urodziła niedawno drugie niepełnosprawne i twierdzi,że otrzyma drugie świadczenie a ja do tej pory byłam przekonana,że takie świadczenie można dostać tylko raz.Oświećcie mnie proszę.
Pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hubcio w Marzec 10, 2005, 08:52:14 pm
Aga nic z tego. Dostanie tylko zasiłek pielęgnacyjny, dodatek rehabilitacyjny.  Nie dostanie świadczenie pielęgnacyjnego(dawny zasiłek stały)w kwocie 420zł.
Pozdrawiam Dorota z Hubciem.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Marzec 10, 2005, 08:57:00 pm
Może jej sie pomyliło owszem dostanie tak mi się wydaje zasiłek pielęgnacyjny razy dwa ale na pewno nie świadczenie pielęgnacyjne.Zasiłek jest na każde dziecko niepełnosprawne , a świadczenie na rodzica jednego, czyli jeden.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 10, 2005, 09:44:30 pm
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zdolnej do pracy, niepozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji. Aby taki zasiłek otrzymać, trzeba spełniać dwa warunki:
a) dochód rodziny nie może przekraczać tzw. kryterium dochodowego z pomocy społecznej,
b) dziecko musi mieć orzeczoną niepełnosprawność wraz z dwoma wskazaniami (łącznie):
* konieczność stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
* konieczność stałego, na co dzień, współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej art. 27 (dz. u. nr 64 z 1998 r. z późn. zm.).
http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3055


Matka jest jedna i jedno świadczenie pielęgnacyjne powinna otrzymać (420zł/mies.)
Natomiast zasiłki podwójne
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Agunia w Marzec 10, 2005, 10:01:12 pm
Dzięki.Tak też mówiłam znajomej a ona dziś powiedziała mi,że dostanie drugie świadczenie więc zgłupiałam.Jej się chyba pomyliło świadczenie z zasiłkiem pielęgnacyjnym.
Pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: aqua w Marzec 12, 2005, 05:39:37 pm
jesli drugie bedzie na meza, np, albo dziecko prawnie oddane jedt pod opieke osobie trzeciej, rowniez osoba 3trzecia otrxzymam-a swiadczenie wydje sie jedno na nieoganiczona liczbe niepelnosprawnych podopecznych
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 22, 2005, 05:25:22 pm
Druki do pobrania

http://www.mps.gov.pl/prawo.php?nr=72&id=1125
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 28, 2005, 08:12:33 pm
http://www.gazetaprawna.pl/numery/1447/wyciag.pdf  
WYCIĄG Z USTAWY z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U.z 2003 r.nr 228,poz.2255,z 2004 r.nr 35,poz.305,nr 64,poz.593 i nr 192,poz.1963)
Tekst ujednolicony przez redakcję


http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/12564
Gazeta Prawna: Rewolucja w alimentach i zmiany w świadczeniach rodzinnych
W środę, 27 kwietnia 2005 r. ukazał się dodatek specjalny do Gazety Prawnej pt. "Rewolucja w
Tytuł: ŚWIADCZENIA RODZINNE Błąd naprawiony
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 17, 2005, 03:34:48 pm
ŚWIADCZENIA RODZINNE Błąd naprawiony

Będzie dodatek na kwietniowe dzieci


Można się ubiegać o wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w kwietniu ubiegłego roku. Wypłacający świadczenia rodzinne dostaną na to co najmniej 6 tys. zł rocznie.


 Ustawodawca naprawił błąd, który powstał przy wprowadzaniu 1 maja 2004 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chodzi o wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Niedoróbka legislacyjna spowodowała, że dzieci urodzonych między 1 kwietnia a 30 kwietnia 2004 r. nie objęły ani stare, ani nowe przepisy. Od dziś można się ubiegać o ten dodatek. Matki, które chcą go otrzymać, muszą się jednak pospieszyć: będzie on wypłacany tylko do 31 sierpnia 2005 r. Dodatek ten nie przysługuje, jeśli na dziecko przed 1 maja 2004 r. przyznano zasiłek macierzyński z pomocy społecznej lub jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ubiegając się o dodatek, uprawniony musi potwierdzić zaświadczeniami, że nie otrzymał tych świadczeń. Przepis uprawniający do tego dodatku wchodzi w życie dziś, z mocą od 1 maja 2004 r.

Jasno określono także koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Wynoszą one 3 proc. otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie mniej niż 6 tys. zł rocznie dla danego organu. Na wysokość kosztów obsługi nie mają wpływu zwroty nienależnie pobranych świadczeń w trakcie roku budżetowego.

Rada Ministrów ma też w drodze rozporządzenia określić sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wykonywanych ze środków gmin. Przepis o kosztach również wchodzi w życie dzisiaj, ale z mocą od 1 stycznia tego roku.

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wynikają z właśnie opublikowanej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732).

jam

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050517/prawo/prawo_a_15.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 18, 2005, 12:47:37 pm
Dopiero dziś ukazał się oczekiwany Dz.U. Nr 86 poz.732 z 2005r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NR 86
17.05.2005

TREŚĆ

Poz.:
 
USTAWA
732 z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2005&num=86&poz=732&str=0001
Dz. U. z 2005 r. nr 86; poz. 732 str. 1
 
Wydrukowałam 15 stron A-4 tegeo Dz.U.
Tytuł: Pomoc spoŁeczna. Nowe rozporządzenie
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 25, 2005, 05:41:03 pm
Pomoc społeczna. Nowe rozporządzenie
Próg wsparcia dochodowego określi wysokość świadczenia

- Gazeta Prawna Nr 101 (1466) środa-czwartek 25-26 maja 2005 r.

Przy ustalaniu progu wsparcia dochodowego rodzin, na podstawie którego przyznawane są świadczenia rodzinne, bierze się pod uwagę m.in. typ rodziny (czy jest ona pełna czy niepełna), a także wiek dzieci.

WCHODZI W ŻYCIE 25 maja

Regulacja ta wynika z obowiązującego od dziś rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz.U. nr 80, poz. 700 - zobacz skan).

Zgodnie z rozporządzeniem, które jest aktem wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 228, poz. 2255 - zobacz skan z późn. zm.), badanie progu wsparcia dochodowego rodziny należy przeprowadzić w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym dokonywana jest m.in. weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych. Z kolei kwoty zasiłku oraz wysokości świadczeń rodzinnych, jak określa ustawa, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwsza weryfikacja przewidziana jest na dzień 1 września 2006 r.

Świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny i dodatki do niego), zgodnie z ustawą, ma pokrywać częściowo wydatki na utrzymanie dziecka. Prawo do niego mają m.in. osoby uczące się, rodzicie dziecka lub jeden rodzic, a także prawny opiekun dziecka lub opiekun faktyczny. Świadczenie to przysługuje m.in. tym osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł (dotyczy to sytuacji, w których członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

 Izabela Rakowska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1466&dok=1466.2.3.2.34.1.0.1.htm

Dz.U. nr 80, poz. 700 skan http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2005&num=80&poz=700&str=0001

Zgodnie z rozporządzeniem, które jest aktem wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U. nr 228, poz. 2255 - zobacz skan z późn.zm http://infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2003&num=228&poz=2255&str=0001
Tytuł: Czy będzie dodatek dla samotnych i bezrobotnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 27, 2005, 04:05:42 pm
Czy będzie dodatek dla samotnych i bezrobotnych

Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko i pobieram w tej chwili zasiłek dla bezrobotnych, który kończy mi się w październiku. Do tej pory myślałam, że jeśli nie znajdę pracy, to będę mogła później skorzystać z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałam jednak, że ma go już nie być. Czy to prawda?

Tak.  Od września nie będzie już możliwości ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (400 zł miesięcznie). Zostanie on zlikwidowany. Zaznaczamy jednak, że osoby otrzymujące ten dodatek do 31 sierpnia br. zachowają do niego prawo do zakończenia trzyletniego okresu pobierania. Stanie się tak, jeśli nadal będą spełniać dotychczasowe warunki uprawniające ich do korzystania z świadczeń rodzinnych, np. kryterium dochodowe, pozostawanie bez pracy, nieukończenie przez dziecko 7 lat.

Czy od września stracę dodatek dla samotnych


Jestem po rozwodzie i wychowuję w tej chwili samotnie troje dzieci (jedno z nich jest niepełnosprawne), na które mam zasądzone alimenty w wysokości 300 zł. Nie mogę ich jednak wyegzekwować od byłego męża. Słyszałam, że od września nie będzie mi już przysługiwać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Czy to prawda?

 Tak.  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka będzie od września przysługiwać samotnie wychowującym dzieci ojcu lub matce, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka jeśli nie mają zasądzonych alimentów od rodziców dziecka, z „obiektywnych” przyczyn. Chodzi tu o sytuacje, w których drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Z uwagi że w pani sytuacji nie zostaną spełnione wymienione warunki, nie otrzyma pani tego dodatku. Jednak w zamian za dodatek otrzyma pani (jeśli dochód na członka pani rodziny nie przekroczył w ubiegłym roku 583 zł) z gminy zaliczkę alimentacyjną w wysokości 410 zł: 240 zł na dwoje dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności oraz 170 zł na dziecko niepełnosprawne (120 zł + 120 zł + 170 zł). Jeśli natomiast dochód nie będzie przekraczał 291,5 zł, to otrzyma pani świadczenie w wysokości 800 zł – 500 zł na dwoje dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności oraz 300 zł na dziecko niepełnosprawne (250 zł + 250 zł + 300 zł).

Czy otrzymam wyższy dodatek dla samotnych

Jestem wdową i wychowuję samotnie dwoje dzieci. W tej chwili otrzymuję 2 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dochód na członka mojej rodziny wynosi zaledwie 250 zł. Słyszałam, że od września osoby o takich skromnych dochodach jak moje mogą liczyć na wyższe kwoty dodatków. Czy to prawda?

Tak. W tej chwili otrzymuje pani 2 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w łącznej wysokości 340 zł (2 x 170 zł). Od września br. otrzyma pani dodatki w wyższej wysokości – 440 zł. Stanie się tak, ponieważ dotychczasowe dodatki zostaną powiększone o 100 zł (każdy o 50 zł) z tego tytułu, że dochód w pani rodzinie nie przekracza połowy dochodu uprawniającego do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych (252 zł).

Czy od września będzie nowy dodatek dla rodzin wielodzietnych

Wychowujemy w tej chwili troje dzieci i otrzymujemy co miesiąc 3 zasiłki rodzinne w wysokości 139 zł – po 43 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz 53 zł na trzecie dziecko. Słyszeliśmy, że od września ma się pojawić nowe, specjalne świadczenie dla takich rodzin jak nasza. Czy to prawda?

Tak.  Od września br. będziecie państwo otrzymywać oprócz wymienionych zasiłków rodzinnych (oraz ewentualnie innych dodatków) co miesiąc dodatek dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50 zł miesięcznie. Zmienione przepisy przewidują bowiem wypłatę od września br. całkowicie nowego świadczenia, tj. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (50 zł), przez którą rozumie się rodzinę, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci. Łącznie otrzymacie więc państwo od września 189 zł miesięcznie.

http://www.gazetaprawna.pl/
Tytuł: POMOC SOCJALNA Świadczenie dla niepełnosprawnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 02, 2005, 08:44:46 pm
POMOC SOCJALNA Świadczenie dla niepełnosprawnych

Wypłata po orzeczeniu


Osoby niepełnosprawne, które uzyskały ponowne orzeczenia o niepełnosprawności, będą miały wypłacone świadczenia bez przerwy.

Chodzi o osoby, które złożyły wniosek o dalszą wypłatę pomocy, ale nie był on kompletny, bo czekały na orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenia będą im wypłacone od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Tak wynika z wchodzących dziś w życie niektórych przepisów ustawy z 22 kwietnia o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732), która zreformowała także świadczenia rodzinne.

Natomiast osoby pozostające w związku małżeńskim, które otrzymywały do 1 maja ubiegłego roku świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, mogą pobierać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do końca sierpnia tego roku.

Gminy mogą zaś podjąć uchwałę podwyższającą kwoty dodatków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego jego wychowywania, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Mogą też podnieść kwotę dodatku z tytułu wielodzietności, jednak będzie on przysługiwał dopiero od września tego roku. Jeśli gmina zdecyduje o wyższych dodatkach, różnicę musi sfinansować sama.

Od dziś obowiązują także m.in. znowelizowane przepisy określające definicję szkoły, uzyskania dochodu, udzielenia informacji na podstawie wywiadu środowiskowego, terminów wypłaty świadczeń rodzinnych, prowadzenia postępowania w sprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, realizowanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 maja 2004 r.

aro

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050601/prawo/prawo_a_12.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 05, 2005, 10:15:38 am
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005r do Ustawy o świadczeniach rodzinnych
syg. akt K 16/04


(punkt nr 1 przestaje obowiazywać z dniem 31 grudnia 2005r)
http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/2005/95/806.0001.gif

http://nfow.pl/viewtopic.php?t=5214

Zgodnie z rozporządzeniem, które jest aktem wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U. nr 228, poz. 2255 - zobacz skan z późn.zm http://infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2003&num=228&poz=2255&str=0001


Dz.U. nr 80, poz. 700 skan http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2005&num=80&poz=700&str=0001
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: aqua w Czerwiec 06, 2005, 05:38:55 pm
czyli teraz zaskarzyc nalezy przywilejowanuie rodzin wielodzietnych??
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 06, 2005, 06:01:39 pm
:D  Huśtawka uczuć parlamentarzystów względem przyrostu chyba.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 07, 2005, 09:43:47 am
Alimenty - przewodnik po nowych przepisach (http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,2683205.html)
- Katarzyna Klukowska 29-04-2005

Sejm przyjął ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Gdy podpisze ją prezydent, ustawa zacznie obowiązywać już w połowie maja

Wychowujesz samotnie dziecko? Jego ojciec (matka) nie płaci zasądzonych alimentów? Masz niewielki dochód na siebie i dziecko? Uwaga! Sejm przyjął właśnie ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Jak wszystko dobrze pójdzie, nowe prawo zacznie obowiązywać od połowy maja. Pierwsze wypłaty świadczeń "po nowemu" zaczną się od 1 września. Co się zmieni i kogo te zmiany dotkną - wyjaśniamy poniżej w naszym informatorze.

Ustawa przewiduje srogie kary dla tzw. alimenciarzy, czyli rodziców z wyrokami sądowymi, którzy nie płacą na swoje dzieci. To głównie ojcowie lekceważą obowiązki alimentacyjne. Zdyscyplinować ich ma więzienie, przymusowe roboty, wpis nazwiska do krajowego rejestru dłużników, czy zatrzymanie prawa jazdy.

- Czasy, kiedy państwo poczuwało się do opieki nad dziećmi bardziej niż ich ojcowie, należą do przeszłości. Osaczymy alimenciarzy, nie damy im spokoju - zapowiada Cezary Miżejewski, wiceminister polityki społecznej.

Co więc czeka niepłacących alimentów rodziców? Lista możliwych sankcji jest długa.

Najpierw wyrok, potem zaliczka

Najnowsza historia pomocy państwa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wygląda tak:

•  do 1 maja 2004 r. - nie trzeba było mieć rozwodu, by dostawać alimenty na dziecko. Wystarczył wyrok sądu. Gdy zobowiązany do płacenia rodzic wymigiwał się od tego obowiązku - płacił Fundusz Alimentacyjny.

•  po 1 maja 2004 r. Fundusz Alimentacyjny przestał istnieć. Aby pobierać dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa, wyrok sądu ustalający alimenty nie był potrzebny. Konieczny za to był rozwód lub separacja. Niezależnie od tego, czy ojciec płacił alimenty, czy nie, matka dziecka mogła się starać o dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Sądy zanotowały wzrost liczby pozwów rozwodowych.

•  po 1 września 2005 r. - zamiast dodatku - zaliczka alimentacyjna. Trzeba mieć i rozwód (separację), i wyrok zasądzający alimenty, by mieć prawo do zaliczki. Dziecko (nie matka!) ma do niej prawo, gdy ojciec nie płaci alimentów dłużej niż trzy miesiące albo płaci nieregularnie i „po uważaniu”. Jeśli wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego - zaliczka się nie należy.

Za niepełnoletnie dziecko zaliczkę pobiera matka.

Uwaga! Matki dzieci, których ojciec nie żyje, jest nieznany (dziecko poczęło się w wyniku gwałtu) lub sąd oddalił wniosek o alimenty (bo rodzic jest ubezwłasnowolniony, pozbawiony praw rodzicielskich albo odsiaduje wyrok więzienia dłuższy niż 3 miesiące) nadal będą pobierać dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa.

Ile zaliczki

Uwaga! W naszym informatorze wszystkie kwoty podajemy netto, czyli na rękę.

Dzieci, które mają zasądzone alimenty, ale rodzic nie chce lub nie może ich płacić - dostaną zaliczkę alimentacyjną. Warunek: dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 583 zł miesięcznie. Gdy jest wyższy choćby o złotówkę - o świadczeniu można zapomnieć.

Wysokość zaliczki alimentacyjnej zależy od liczby dzieci w rodzinie i wynosi:

•  170 zł na pierwsze i drugie dziecko (250 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne);

•  120 zł na trzecie i kolejne (170 zł, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność).

Uwaga! Wszystkie rodziny wielodzietne mogą liczyć na nowy dodatek w wysokości 50 zł na trzecie i kolejne dziecko (więcej o nowym dodatku w naszym informatorze w poniedziałek). Warunek: ich miesięczny dochód nie może przekroczyć 504 zł na osobę.

Rodziny w skrajnej nędzy - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 291,5 zł - dostaną wyższą zaliczkę alimentacyjną:

•  300 zł na pierwsze i drugie dziecko (380 zł na dziecko niepełnosprawne);

•  250 zł na trzecie i kolejne (300 zł, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Uwaga! Nowa zaliczka alimentacyjna wyparła "stary" dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przez rodzica, który utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Likwidowany dodatek jest trzyletni. Jeśli ktoś nabył lub nabędzie do niego praw do 31 sierpnia tego roku, będzie pobierał świadczenie do końca 3-letniego okresu jego obowiązywania albo do czasu ukończenia przez dziecko 7 lat. Dodatek wynosi 400 zł miesięcznie.

Budżet państwa, który wykłada pieniądze na dzieci alimenciarzy, postanowił dopilnować, by były wydawane we właściwy sposób. Jeśli ośrodek pomocy społecznej ustali, że dziecko lub rodzic marnotrawią zaliczkę lub wydatkują pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem - gmina może zamienić gotówkę na pomoc rzeczową. Zamiast pieniędzy dziecko dostanie nowe buty albo talony na żywność.

Ojciec ścigany przez komornika

Jeśli myślisz, że jak sąd przyznał twojemu dziecku np. 600 zł alimentów, to właśnie tyle dostanie zaliczki alimentacyjnej, jesteś w błędzie. Jeśli nie ma orzeczonej niepełnosprawności dostanie tylko 170 zł (300 zł, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 291,5 zł). Jeśli sąd przyznał mu 100 zł alimentów - zaliczki też dostanie 100 zł. Nie więcej.

Jeżeli z zasądzonych 170 zł alimentów ojciec będzie płacił 100 zł - państwo dopłaci brakujące 70 zł.

Jeśli z zasądzonych 250 zł alimentów ojciec zapłaci 170 zł, czyli tyle, ile wynosi zaliczka, dziecko nie dostanie od państwa ani złotówki. Co nie znaczy, że różnica między zasądzonymi faktycznie płaconymi alimentami czyli 80 zł, "upiecze" się ojcu. Póki nie zapłaci wszystkiego, co nakazał mu sąd, póty będzie miał komornika na głowie.

Do zaliczki mają prawo dzieci, uczniowie i studenci. Dodatek z tytułu samotnego wychowania nie obejmował studentów, chyba że byli sierotami społecznymi (oboje rodzice mieli zasądzone alimenty) albo biologicznymi (rodzice nie żyją lub są nieznani).

Reasumując: zaliczka alimentacyjna należy się dziecku do 18. albo 24. roku życia, o ile uczy się lub studiuje. Dodatek - dziecku do 18. lub 21. roku życia, o ile uczy się w szkole, np. wieczorowej, ale nie w szkole wyższej.

Walka starego z nowym

Który system jest korzystniejszy: stary dodatek czy nowa zaliczka? Sprawdźmy na przykładzie.

Pani Kasia żyje z ojcem dziecka, pod jednym dachem (nie są małżeństwem). Pan Janek dokłada się do prowadzenia gospodarstwa domowego, daje 200 zł na dziecko. Robi to nieoficjalnie (i oczywiście wbrew prawu), bo pani Kasia nie występowała do sądu z pozwem o alimenty. Formalnie jest samotnym rodzicem, więc należy się jej teraz 170 zł dodatku.

Po 1 września: Pani Kasia ma dwa wyjścia:

•  pierwsze - pójdzie do sądu z pozwem o alimenty od ojca dziecka, a gdy ten nie będzie płacił - dostanie 170-złotową zaliczkę od gminy. Musi się jednak liczyć z tym, że na głowę pana Janka ściągnie komornika, policję, gminę. Szybko się wyda, że rodzice dziecka mieszkają pod jednym dachem, a do tego mężczyzna wcale nie jest wyrodnym ojcem.

•  drugie - zrezygnuje z chodzenia po sądach. To jednak oznacza, że niezależnie od dochodów definitywnie wypadnie z systemu świadczeń rodzinnych. Będzie musiała zapomnieć nie tylko o zaliczce alimentacyjnej, ale też o zasiłku rodzinnym czy dodatku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole (o tych dodatkach napiszemy więcej w informatorze w poniedziałek). Szansę na świadczenia rodzinne odzyska, jeśli wyjdzie za mąż za pana Janka, a ich dochód nie będzie przekraczał 504 zł miesięcznie.

Jak się starać o zaliczkę

O zaliczkę należy wystąpić za pośrednictwem komornika. Inaczej niż dotąd, matka samotnie wychowująca dziecko nie musi już ustalać za komornika, gdzie przebywa jej były mąż, czy ma pracę, ile zarabia i jaki jest numer konta, na które trafia jego wynagrodzenie. Teraz obowiązkiem komornika będzie samemu ustalić, z czego można ściągnąć dług. Wyjawienie majątku dłużnika ma następować nie, jak dotąd, co 12 miesięcy, ale co pół roku.

Jeśli komornikowi nie uda się ustalić miejsca pobytu wyrodnego ojca ani tym bardziej jego stanu majątkowego - może poprosić o pomoc policję. Gdy i to nie pomoże, komornik ma prawo zwrócić się do sądu, by nakazał dłużnikowi wyjawienie majątku. Zajęciu komorniczemu podlega wszystko, co należy do dłużnika, z wyjątkiem nieruchomości.

Gdy ojciec nie płaci dłużej niż 12 miesięcy, komornik może złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis jego nazwiska do rejestru dłużników niewypłacalnych. Dostęp do czarnej listy dłużników mają wszystkie banki. Żaden nie zgodzi się skredytować niesolidnemu płatnikowi zakupu choćby odkurzacza czy telewizora na raty.

Komornikowi będzie też pomagać gmina. Jak?

Gminny ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić wywiad środowiskowy u dłużnika, a swoimi ustaleniami podzielić się z komornikiem.

Gmina może "aktywizować" bezrobotnego ojca, dając mu jakąś pracę, np. zatrudniając przy robotach publicznych. Gdy niepłacący ojciec będzie robił wszystko, by uniknąć kopania rowów czy sprzątania ulic - gmina może wystąpić do starosty z wnioskiem o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy. To jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów tej ustawy i dlatego może zostać zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.

Jest też druga strona medalu. Jeśli były mąż i ojciec dziecka żyje z głodowej renty, a ma obowiązek płacić alimenty wyższe niż jego dochód, może wystąpić do sądu o zmniejszenie świadczenia. Do 1 maja zeszłego roku nie widział sensu w takim działaniu, bo odbyłoby się to ze szkodą dla dziecka, któremu płacił fundusz alimentacyjny. Teraz powinien wystąpić z takim wnioskiem, inaczej jego dług będzie narastał.

Uwaga! Nowe świadczenie nie bez kozery nazywa się zaliczka alimentacyjna. Zaliczkę trzeba zwrócić. Ojcowie, za których płaci budżet państwa, stają się jego dłużnikami. Państwo będzie ich ścigać tak długo, aż zwrócą to, co są winni.

Nawet jeśli dziecko złoży wniosek, by zostawić rodzica w spokoju, to komornik i tak nie zaprzestanie swoich działań. Ojciec musi bowiem zwrócić gminie, a za jej pośrednictwem budżetowi państwa, wszystko, co wydała na utrzymanie jego dziecka.

Kiedy zaliczka się nie należy

Jeżeli dziecko zostało oddane do sierocińca albo trafiło do poprawczaka wypłata zaliczki alimentacyjnej zostanie wstrzymana.

Ustawa mówi, że samotny rodzic nie dostanie pieniędzy na dziecko, jeżeli:

•  przebywa ono w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, ośrodek pielęgnacyjno-leczniczy) albo w rodzinie zastępczej;

•  zawarło związek małżeński;

•  jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Gmina może też wstrzymać wypłatę zaliczki, gdy:

•  dziecko dostaje alimenty w pełnej wysokości;

•  matka dziecka okłamuje komornika i gminę, podając nieprawdziwe informacje o byłym mężu i ojcu dziecka.

Uwaga! Zaliczki będą waloryzowane co 3 lata. Pierwsza waloryzacja jest zaplanowana na 1 września 2006 r.

Uwaga! Okres zasiłkowy trwa od 1 września jednego roku do 31 sierpnia następnego roku.

Definicje

Kto to jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Panna, kawaler, rozwodnik, osoba pozostająca w separacji, wdowa, wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowują dziecka z jego ojcem lub matką.

Kto to jest dłużnik alimentacyjny?

Rodzic, najczęściej ojciec, zobowiązany do płacenia alimentów, który zalega z ich wypłatą dłużej niż trzy miesiące. Gdy się spóźni rok - trafi do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych.

Ile wynosi zaliczka alimentacyjna?

Według ustawy "zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia", nie więcej jednak niż 170 zł na pierwsze i drugie dziecko (250 zł na niepełnosprawne), oraz 120 zł na trzecie i kolejne (170 zł, gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.)"
Tytuł: Zasiłki rodzinne tylko u większego pracodawcy
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 09, 2005, 01:06:41 pm
Zasiłki rodzinne tylko u większego pracodawcy


Świadczenia rodzinne dla pracowników oraz osób pracujących na umowy zlecenia lub agencyjną będą wypłacać od 1 września tylko pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 osób


Dziś niektóre świadczenia rodzinne wypłacają pracodawcy zatrudniający 31 marca ubiegłego roku co najmniej 5 osób. Część z nich od 1 września 2005 r. zostanie zwolniona z tego obowiązku.

Nadal świadczenia rodzinne będą wypłacali pracodawcy, którzy 31 lipca tego roku będą zatrudniać co najmniej 20 osób. Tak jak jest teraz, przekażą zasiłki swoim pracownikom razem z pensją.

Oznacza to koniec obowiązku dla pracodawców zatrudniających od 6 do 19 osób.

Wypłatę świadczeń rodzinnych pracownikom zakładów zatrudniających poniżej 20 osób przejmą od najbliższego okresu zasiłkowego (czyli od 1 września) urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej. Zazwyczaj będą to robiły ośrodki pomocy społecznej, gdyż do nich w większości należy ustalanie prawa i wypłaty świadczeń. W związku z tym pracodawcy muszą przekazać im oryginały dokumentów złożonych przez pracownika niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych: wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do niego oraz zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd skarbowy.

Do 31 sierpnia
Do końca sierpnia firma wypłaca zasiłek pielęgnacyjny oraz rodzinny z czterema dodatkami do niego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Od 1 września tego ostatniego dodatku nie będzie wypłacał pracodawca, ale urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Tak wynika z ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2005 r. nr 86, poz. 732).

Świadczenia rodzinne przysługujące danej rodzinie wypłaca jeden płatnik. Jeśli więc pracownik w najbliższym okresie zasiłkowym (trwającym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.) będzie uprawniony do zasiłku rodzinnego, którego płatnikiem będzie pracodawca (bo zatrudnia co najmniej 20 osób), i do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wtedy i zasiłek, i dodatek wypłaci gmina lub ośrodek pomocy społecznej. Pracodawca będzie zwolniony z wypłat świadczeń rodzinnych pracownikowi.

Na kwietniowe dzieci
Jeszcze do końca sierpnia płatnicy świadczeń rodzinnych, więc siłą rzeczy także pracodawcy wypłacą jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka swoim pracownikom zatrudnionym na umowy zlecenia i agencyjne, jeśli dziecko urodziło się w kwietniu ubiegłego roku. Dotyczy to oczywiście rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Chodzi o wypłatę dodatku na dzieci, których nie objęły ani stare (obowiązujące przed 1 maja 2004 r.), ani nowe przepisy.

Rodziny, których potomstwo urodziło się w kwietniu 2004 r., często nie zdążyły w terminie złożyć wniosku i otrzymać jednorazowego zasiłku z pomocy społecznej lub jednorazowego zasiłku z KRUS. Osoby ubiegające się o takie wsparcie muszą przedstawić zaświadczenie kierownika ośrodka pomocy społecznej bądź właściwego oddziału KRUS, że nie został im przyznany jednorazowy dodatek na podstawie przepisów o pomocy społecznej lub o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dodatek na dzieci urodzone w kwietniu ubiegłego roku będzie wypłacany tylko do końca sierpnia, więc już teraz trzeba złożyć stosowne dokumenty.

Przypomnijmy: prawo do dodatku na dzieci urodzone w kwietniu przysługuje rodzinom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego w bieżącym okresie zasiłkowym (trwającym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.). Chodzi więc o te rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczył w 2002 r. 504 zł. Przy dziecku mającym orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do zasiłku rodzinnego uprawnia dochód nie wyższy niż 583 zł na osobę.

Nowy obowiązek: weryfikacja
Pracodawcom wypłacającym świadczenia rodzinne przybędzie od najbliższego okresu zasiłkowego nowy obowiązek - weryfikowanie prawa do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego.

Osoby uprawnione będą musiały do 15 marca każdego roku złożyć oświadczenie o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. O tym obowiązku do końca stycznia będzie musiał przypomnieć im pracodawca.

Jeśli osoby pobierające zasiłek oświadczenia nie złożą lub okaże się, że dochód przekroczy kryterium uprawniające do pomocy, pracodawca będzie musiał wstrzymać wypłatę zasiłku rodzinnego i dodatków.

Jeśli pracownicy się spóźnią, świadczenia będą wypłacone od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

AGNIESZKA ROSA

--------------------------------------------------------------------------------

co wypłaci pracodawca po 1 września
Od 1 września pracodawca wypłaci swoim pracownikom, zleceniobiorcom i pracującym na podstawie umowy agencyjnej:

> zasiłek pielęgnacyjny,

> zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego.

Uwaga: pracodawca nie będzie wypłacać dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
 
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_050608/firma_a_2.html
Tytuł: Dla kontynuacji potrzebne dwa wnioski
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 10, 2005, 05:33:51 pm
Dla kontynuacji potrzebne dwa wnioski


Osoby niepełnosprawne otrzymają świadczenia rodzinne także za czas, kiedy czekały na orzeczenie o niepełnosprawności będące kontynuacją poprzedniego.


 

Warunek - trzeba złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Kwestie ustalenia prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, gdy utraciło moc dotychczasowe orzeczenie o niepełnosprawności (lub o jego stopniu) i uprawniony czeka na nowe, reguluje nowy ust. 3a w art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chodzi o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, zasiłeklub świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory sprawa ta nie była jednoznacznie uregulowana. Jeśli poprzednie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności utraciło ważność, a trzeba czekać (czasami dwa, trzy miesiące) na następne, osoba ubiegająca się o wsparcie powinna złożyć wniosek do komisji lekarskiej o wydanie następnego orzeczenia i jednocześnie niekompletny wniosek o świadczenia rodzinne.

Po uzyskaniu brakującego orzeczenia i uzupełnieniu dokumentacji prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalone od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050609/prawo/prawo_a_9.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 17, 2005, 06:26:08 pm
Dz.U. z 2005r. Nr 105 poz 881, 882
http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.881.htm
Dz.U. z 205 Nr 105 poz. 881
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne


oraz
http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.882.htm
Dz.U. z 205 Nr 105 poz. 882
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 7 czerwca 2005 r.
w sprawie
wzoru wnioskuo ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń

w sprawie wzoru   1-9
źródło (http://nettax.interia.pl/intmenu/public/publ.asp?id=0)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 20, 2005, 09:48:57 am
Załączniki do pobrania ustawy o świadczeniech rodzinnych
Dz.U Nr 105

http://bap-psp.lex.pl/serpra/pdf/d05881.pdf
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 23, 2005, 11:26:07 am
Samotne wychowywanie
zmiany od 1 września 2005 r

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/13005;jsessionid=77AE2F735EB864CF977DA2F0D9C5B4A0
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 23, 2005, 11:55:59 am
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051050881
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 881
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Status aktu prawnego:
   obowiązujący
Data ogłoszenia:
   2005-06-15
Data wydania:
   2005-06-02
Data wejścia w życie:
   2005-06-30
Data obowiązywania:
   2005-06-30
Organ wydający:
   MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051050881&type=2&name=D20050881.pdf
w pdf
***
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051050882
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 882
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
Status aktu prawnego:
   obowiązujący
Data ogłoszenia:
   2005-06-15
Data wydania:
   2005-06-07
Data wejścia w życie:
   2005-09-01
Data obowiązywania:
   2005-09-01
Organ wydający:
   MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

Dz.U. 2005 nr 105 poz. 882
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
Status aktu prawnego:
   obowiązujący
Data ogłoszenia:
   2005-06-15
Data wydania:
   2005-06-07
Data wejścia w życie:
   2005-09-01
Data obowiązywania:
   2005-09-01
Organ wydający:
   MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051050882&type=2&name=D20050882.pdf
w pdf
Tytuł: WypŁata świadczeń rodzinnych. wymagane dokumenty
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 30, 2005, 09:42:43 am
WypŁata świadczeń rodzinnych. wymagane dokumenty
Jak ubiegać się o pomoc


Jak starać się o świadczenia rodzinne, jakie dokumenty złożyć w instytucjach je wypłacających oraz jak będzie ustalany dochód osób ubiegających się o takie wsparcie, określa wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie.


WCHODZI W ŻYCIE

Rozporządzenie ministra polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881) zostało wydane w związku z tym, że w kwietniu br. Sejm uchwalił nową ustawę regulującą sposób postępowania wobec osób uchylających się od opłacania alimentów. Zmieniła też ona nieco zasady przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych od września br. Zostanie m.in. ograniczona liczba osób otrzymujących dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz przewiduje się nowy dodatek dla rodzin wielodzietnych (50 zł). Rozporządzenie określa m.in. sposób ubiegania się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego, wymienia także dokumenty, jakie musi złożyć osoba starająca się o taką formę wsparcia w instytucji wypłacającej zasiłki i dodatki. Zawiera również informacje, w jaki sposób liczyć dochody członków rodziny, która ubiega się o świadczenia, oraz m.in. wzory: wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodzie osób podlegających opodatkowaniu, oświadczeń o dochodach rodziny (w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym) oraz innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.

Wszystkie te informacje są potrzebne zarówno osobom ubiegającym się o świadczenia (będą one musiały posługiwać się zawartymi wzorami dokumentów), jak i instytucjom (przede wszystkim gminom, ale i pracodawcom), które będą je wypłacać.

  BM

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1491&dok=1491.2.3.2.34.4.0.1.htm
Tytuł: ŚWIADCZENIA SOCJALNE
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 30, 2005, 09:59:15 am
Nowe wzory wniosków


Osoby ubiegające się obecnie o świadczenia rodzinne muszą złożyć wniosek już według nowego wzoru.

Wynika to z wchodzącego dziś w życie rozporządzenia regulującego sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881), które zastąpiło dotychczasowe. To skutek ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zmieniła katalog wsparcia i zasady jego przyznawania. Wprowadzono zmiany we wnioskach, zaświadczeniach i oświadczeniach. Rozszerzono też wachlarz dokumentów, jakie musi złożyć osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny. Chodzi m.in. o udokumentowanie składników dochodu niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Określono także, jakie dokumenty musi złożyć osoba starająca się o zasiłek rodzinny i dodatek do niego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Do wniosku powinna dołączyć kopie: skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, skróconego aktu urodzenia, jeśli ojciec dziecka jest nieznany albo odpisu wyroku sądu orzekającego oddalenie powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

Do końca sierpnia tego roku płatnikami świadczeń rodzinnych są m.in. gminy, pracodawcy, którzy 31 marca ubiegłego roku zatrudniali co najmniej 5 pracowników, ZUS i KRUS. Od 1 września będą to robiły tylko gminy (lub ośrodki pomocy społecznej) oraz pracodawcy zatrudniający 31 lipca br. co najmniej 20 osób.

aro

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050630/prawo/prawo_a_11.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 06, 2005, 05:22:16 pm
REAKCJE Reguły matematyczne nie zawsze dają się przełożyć na zasady prawne

Czy ZUS zaoszczędził na matkach

W "Rz" z 27 czerwca na żółtych stronach ukazał się artykuł "Czy ZUS zaoszczędził na matkach". Opisuje on dyskusję dotyczącą wypłacania zasiłku macierzyńskiego na pierwsze dziecko za 112 dni

ZUS oblicza urlop macierzyński poprzez przemnożenie czasu trwania tego urlopu określonego w tygodniach (16, 18 lub 26) przez 7 dni.
Praktykę tę zakwestionował Sąd Okręgowy w Poznaniu, wskazując, że nie znajduje ona oparcia w przepisach prawa. Sąd wyjaśnił, iż należy zastosować pomocniczo normę prawną zawartą w art. 112 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Na jej podstawie można określić długość trwania urlopu macierzyńskiego i okres wypłaty zasiłku bez przeliczania na dni.

Stanowisko Sądu Okręgowego w Poznaniu w dalszym ciągu jest podważane przez ZUS oraz przez niektórych przedstawicieli nauki prawa. Wyrok poznańskiego sądu zapadł w sprawie, w której braliśmy udział. Właśnie dlatego zależy nam, aby zastosowana wykładnia przepisów prawa, odbiegająca od praktyki ZUS, została przedstawiona przejrzyście i logicznie.

Jak wynika z artykułu, obecnie ZUS przyjmuje, że tydzień liczy 7 dni, a zatem zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia pierwszego dziecka wypłacany będzie za 112 dni (16 tygodni razy 7 dni daje taki wynik). ZUS powołuje się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1996 r., sygn. I PKN 47/96, który w jego przekonaniu w całości ucina dyskusję. Rzeczywiście, sposób, w jaki została w artykule przywołana teza tego wyroku, mógłby sugerować, że praktyka ZUS ma jakieś uzasadnienie, skoro - jak wskazano - "sposobu liczenia terminów określonych w art. 112 k.c. nie używa się do liczenia okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (w tym do ustalania długości urlopu macierzyńskiego i czasu pobierania zasiłku macierzyńskiego)". Wbrew jednak temu, co wynika z artykułu, SN ani w tezie przywołanego wyroku, ani w jego uzasadnieniu nie odniósł się do obliczania okresu urlopu macierzyńskiego lub tym bardziej do okresu pobierania z tego tytułu zasiłku. Uzasadnienie nie pozostawia wątpliwości, że SN wypowiedział się w zupełnie innej materii, dotyczącej ustalania okresu pracy, od którego zależy nabycie urlopu wypoczynkowego. W tej konkretnej sprawie wyłączył zastosowanie art. 112 k.c., ponieważ jego zdaniem byłoby to niezgodne z zasadami kodeksu pracy. Z wyroku nie wynika jednak, aby w ogóle nie dopuszczał możliwości odpowiedniego stosowania art. 112 k.c. poprzez odesłanie z art. 300 k. p. Świadczy o tym treść innych orzeczeń SN, w których wprost uznano zasadność takiej wykładni przy obliczaniu okresów wskazanych w kodeksie pracy. W wyroku z 7 lutego 2001 r., I PKN 231/00 SN uznał, że "do obliczenia terminu, o którym stanowi art. 177 § 3 k.p., zastosowanie ma art. 112 k. c.". Podobną wykładnię odnaleźć można w wyroku z 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02.

Trzeba też podkreślić, że stanowisko SN wyrażone w wyroku z 19 grudnia 1996 r. w żaden sposób nie tłumaczy postępowania ZUS w sprawie zasiłku macierzyńskiego. Jeśli ZUS uznaje za niedopuszczalne stosowanie do wyliczania okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przepisu art. 112 k.c., to powinien wskazać inną podstawę prawną swojego działania.

Przedstawmy zatem wykładnię przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz kodeksu pracy i kodeksu cywilnego, wywiedzioną przez nas, a popartą przez poznański sąd i rzecznika praw obywatelskich:

1. Art. 29 ust. 5 ustawy stwierdza, iż zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego;

2. Powyższy przepis nie wskazuje, co należy rozumieć przez pojęcie okres urlopu macierzyńskiego, dlatego wyjaśnienia poszukiwać należy w kodeksie pracy. Uzasadnia to odesłanie wprost do kodeksu - tu do art. 180 § 1 pkt 1 k.p., który wskazuje, iż pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 16 tygodni (przy pierwszym porodzie);

3. Kodeks pracy nie reguluje samodzielnie sposobu obliczania okresu 16 tygodni. Odsyła poprzez art. 300 do odpowiednich norm prawa cywilnego materialnego;

4. Art. 112 k.c. przewiduje natomiast, że jeżeli termin oznaczony jest w tygodniach, to kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. W sprawie, w której uczestniczyliśmy, termin 16 tygodni urlopu bieg swój rozpoczął w piątek (7 listopada 2003 r., dzień porodu), a zatem upływ tego terminu nastąpił w piątek po upływie owych 16 tygodni (27 lutego 2004 r.). Wypłatazasiłku macierzyńskiego powinna zatem nastąpić za okres od dnia porodu do 27 lutego 2004 r., a nie do 26 lutego, jak ustalił ZUS.

Gdyby intencją ustawodawcy było obliczanie zasiłku macierzyńskiego w dniach, to ująłby to wprost, tak jak to zrobił w art. 8 ustawy. Brak natomiast przepisu analogicznej treści odnoszącego się do zasiłku macierzyńskiego, a tym bardziej do urlopu macierzyńskiego, i to zarówno w ustawie, jak i w kodeksie pracy. Skoro ustawodawca nie zdecydował, by urlop macierzyński określić w dniach i wprost napisać, iż wynosi on 112 dni, to należy respektować zapisy prawa tak, jak są dane i nie zmieniać ich w drodze wykładni, zwłaszcza gdy jest ona błędna.

Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że podejmując polemikę, w żadnym razie nie dążymy do podważania zasad matematyki. Nie możemy jednak zgodzić się z tym, aby ZUS wykorzystując reguły matematyczne, które nie zawsze dają się przełożyć wprost na zasady wyrażone przepisami prawa, działał z pokrzywdzeniem ubezpieczonych tylko z tego względu, że prościej jest mu wypłacać zasiłek przez okres obliczony w dniach, a nie w tygodniach.

Anna Romejko-Borkowska, Przemysław Stobiński, aplikanci radcowscy przy OIRP w Poznaniu
zródło (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050706/prawo/prawo_a_13.html)[/u]

Wyłudzanie nienależnych świadczeń (http://wiadomosci.onet.pl/1236409,2677,kioskart.html)
Obywatel nie zawsze kryształowy

Jedni świadomie wprowadzają w błąd pracownika socjalnego lub lekarza, symulując chorobę lub niepełnosprawność. Czasem kupują korzystną dla siebie decyzję.

Inni zatajają faktyczną wysokość dochodów, przybierają fałszywą tożsamość lub rozwodzą się. Wszystko po to, by pozyskać zasiłek, rentę lub zapomogę.

Czy takie oszustwa są powszechne?
A może to tylko polityczny slogan neoliberalnych demagogów, próbujących ograniczyć pomoc dla niepełnosprawnych, biednych i bezradnych? Dlaczego w ogóle ludzie oszukują? Jak sobie z tym radzić?

Nie wiadomo, ile osób wyłudza świadczenia. Metodologia obliczeń często jest skomplikowana, a badania żmudne – trzeba wszak oddzielić oszustwa od zwyczajnych błędów. Na dodatek, władze niechętnie dzielą się z opinią publiczną tego rodzaju informacjami – na dobrą sprawę jest to wszak miara nieskuteczności państwa

Więcej>>> [/color] (http://wiadomosci.onet.pl/1236409,2677,kioskart.html)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 08, 2005, 05:06:27 pm
Polecam obszerne bieżące informacje o świadczeniach od 1 wreśnia 2005r.
Kto wypłaci świadczenia rodzinne po 1 września 2005r (http://forum.darzycia.pl/-vp57792.html#57792)

wcześniejsze wyjaśnienia:

Alimenty po nowemu

Sejm przyjął ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

- Alimenciarz musi czuć się osaczony; powiedział minister Cezary Miżejewski - przez sąd, gminę, komornika, policję, Krajowy Rejestr Sądowy. Osaczanie przybrało 22 kwietnia 2005 roku konkretny kształt przyjętej przez Sejm ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Już niedługo ponad pół miliona ojców, którzy nie chcą utrzymywać własnych dzieci, przestanie spać spokojnie. Do ich drzwi w każdej chwili będzie mógł zapukać pracownik pomocy społecznej, by sprawdzić, czy istotnie są bez pracy i bez dochodów. Komornik zajmie należące do nich sprzęty. Gmina będzie się starała nakłonić ich do znalezienia zajęcia, aby zarabiali i mieli z czego płacić. Jeśli nie zechcą, dostaną skierowanie do bezpłatnej pracy, w ramach robót publicznych, np. przy sprzątaniu osiedla. Jeśli taki delikwent będzie unikał wizyty osób, chcących przeprowadzić wywiad środowiskowy i nie stawi się do wyznaczonej pracy – starosta odbierze mu prawo jazdy. Jeżeli i to nie pomoże – trafi do więziennej celi.


- Ściągalność alimentów na poziomie niewiele przekraczającym 10 procent jest hańbą dla państwa polskiego; twierdzi minister Miżejewski. Z drugiej strony przecież niewiele z dzieci wychowujących się bez jednego z rodziców to sieroty. Ojcowie najczęściej żyją i gdzieś pracują. Dlaczego więc na ich potomstwo ma łożyć państwo, to znaczy wszyscy podatnicy? Takie pytania przyświecały twórcom nowej ustawy. Odpowiedzią są pomysły na zwiększenie skuteczności komorników, mających ściśle współpracować z gminą, urzędami pracy oraz Krajowym Rejestrem Sądowym, prowadzącym listę dłużników. Komornicy mają też obowiązek co pół roku informować sąd o efektach swojej pracy. Gmina, za pośrednictwem pracowników socjalnych, ustali, czy zalegający z alimentami nie płaci – bo nie ma z czego, czy też po prostu nie chce. Egzekucja zostanie uznana za skuteczną jedynie wówczas, gdy zostanie wyegzekwowana całą należność. Zapłacenie jedynie części nie pozbawi osoby uprawnionej prawa do zaliczki.


Twórcy ustawy już w użytej terminologii wyraźnie określili, kto ma obowiązek łożyć na dzieci. Dlatego pieniądze, których nie płacą ojcowie, a przysługujące samotnym matkom, będą jedynie zaliczką alimentacyjną, finansowaną ze środków państwa. Zaliczką, wypłacaną przez gminę, na poczet tego, co zostanie odzyskane od dłużników.
Równocześnie, aby nie faworyzować rodzin niepełnych, zmieniono ustawę o świadczeniach rodzinnych. Wprowadzono do niej nowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Z tej formy pomocy skorzysta około 1,3 mln dzieci.

Informacje o ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

22 kwietnia 2005 r.
Ministerstwo Polityki Społecznej

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Działania służące poprawie skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów:
1.
Ścisła współpraca gmin z komornikami w zakresie poprawy skuteczności egzekucji alimentów. Komornik będzie obowiązany informować gminę o stanie egzekucji alimentów lub przyczynach jej bezskuteczności. Ośrodek pomocy społecznej będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego w celu ustalenia jego statusu materialnego i przyczyn niepłacenia alimentów.
2.
Zwiększenie kontroli sądu nad działalnością komorników. Nie rzadziej, niż co pół roku, komornik będzie przekazywał sądowi sprawozdanie z wszelkich czynności podejmowanych w celu egzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Ponadto gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika będzie miała obowiązek informowania sądu o wszelkich przejawach opieszałości komornika.
3.
Współpraca gminy z urzędem pracy, mająca na celu aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego, a w przypadku braku takiej możliwości – skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych.
4.
Obowiązek złożenia przez gminę wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uchyla się od prac wskazanych przez właściwe organy lub uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jeżeli powstaną zaległości w płatnościach alimentów za okres dłuższy niż rok, komornik będzie zobowiązany do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zaliczka alimentacyjna.
1. Uprawnieni.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje w rodzinie niepełnej, jeżeli na dziecko zostały zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna.

Uwaga! Egzekucja jest uznana za skuteczną tylko wówczas, gdy zostanie wyegzekwowana cała należność. Zapłacenie przez dłużnika części należnej kwoty nie pozbawia osoby, na rzecz której alimenty zostały zasądzone, prawa do zaliczki.
Adresatami zaliczki są również osoby będące sierotami naturalnymi lub społecznymi, jeżeli alimenty zostały zasądzone przed osiągnięciem przez te osoby pełnoletności. Do zaliczki uprawnione są dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a jeżeli uczą się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 24 roku życia.
2. Kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającej się o zaliczkę nie może przekraczać 583 zł.
3. Wysokość świadczenia. Zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a wyegzekwowanymi alimentami, jednak nie więcej niż:
- 170 zł na dziecko lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest nie więcej niż dwoje dzieci;
- 120 zł na dziecko lub 170 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest więcej niż dwoje dzieci.

W przypadku rodzin najuboższych, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza połowy kwoty kryterium dochodowego (tj. 291,50 zł), zaliczka przysługuje do wysokości:
- 300 zł na dziecko lub 380 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest nie więcej niż dwoje dzieci;
- 250 zł na dziecko lub 300 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest więcej niż dwoje dzieci.
Rada Gminy może, w drodze uchwały, z własnych środków, podwyższyć maksymalne kwoty wypłacanej zaliczki alimentacyjnej.

5.
Wniosek o zaliczkę składa się u komornika, a jej wypłata następuje w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Druki wniosków będą dostępne w gminie lub ośrodku pomocy społecznej.
6.
Wypłata zaliczki finansowana jest ze środków budżetu państwa. Do zwrotu zaliczki zobowiązany jest dłużnik alimentacyjny.
7.
Osoby pozostające w związkach małżeńskich, jeżeli złożyły do sądu pozwy o rozwód lub separację i spełniają pozostałe warunki określone w ustawie, będą uprawnione do zaliczki alimentacyjnej przez okres jednego roku.

----------------------------------
Informacje o zmianach w ustawie o świadczeniach rodzinnych

22 kwietnia 2005 r.
Ministerstwo Polityki Społecznej

Zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zasadniczym celem wprowadzanych zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych jest zwiększenie pomocy dla rodzin wielodzietnych.

1.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza do katalogu dodatków do zasiłku rodzinnego nowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek ten będzie przysługiwał w wysokości 50 zł na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, zarówno w rodzinach niepełnych, jak i pełnych. Szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 1, 3 mln dzieci. Jednocześnie została ograniczona łączna kwota dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługująca danej rodzinie: dodatek ten wypłaca się na nie więcej niż dwoje dzieci.
2.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:
1) osobom, które nie mają zasądzonych
alimentów na dzieci z następujących przyczyn: • drugi z rodziców dziecka nie żyje, • ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
2) „osobom uczącym się” czyli pełnoletnim osobom niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na ich rzecz alimentów,
jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się;
3) osobom pozostającym w związkach małżeńskich, jeżeli drugi małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej, został bezwłasnowolniony lub przebywa w areszcie lub więzieniu powyżej 3 miesięcy. Warunkiem jest brak zasądzenia alimentów dla dzieci od tej osoby.
3.
W przypadku rodzin najuboższych, w których dochód na osobę nie przekracza połowy kwoty kryterium dochodowego (tj. 252 zł lub 291,5 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne), kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka zwiększa się o 50 zł (nie więcej, niż o 100 zł na wszystkie dzieci).
4.
Osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą mogły ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jeżeli wcześniej nie wystąpią o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców dziecka. Osoby, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna, uprawnione będą do zaliczki alimentacyjnej. Egzekucja jest uznana za skuteczną tylko wówczas, gdy zostanie wyegzekwowana cała należność. Zapłacenie przez dłużnika części należnej kwoty nie pozbawia osoby, na rzecz której alimenty zostały zasądzone, prawa do zaliczki.
5.
Nowelizacja przewiduje nowy sposób weryfikacji dochodu osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Osoby te będą zobowiązane do 15 marca każdego roku w trakcie trwania okresu zasiłkowego do składania oświadczeń o dochodzie rodziny uzyskanym w poprzednim
roku kalendarzowym, a instytucja wypłacająca świadczenie będzie je weryfikować na podstawie zaświadczeń otrzymywanych z urzędu skarbowego. Jeżeli dochód ten okaże się wyższy od tego, który uprawnia do świadczeń rodzinnych, ich wypłata zostanie wstrzymana.
6.
Rada gminy będzie mogła, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach posiadanych środków własnych.
7.
W przypadku gdy rodzina lub tzw. osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego ustala się w wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej. Kwota, jaką przyjmuje się za dochód z 1ha przeliczeniowego, uległa więc obniżeniu z 252 zł do 194 zł. Oznacza to zwiększenie liczby rodzin rolników uprawnionych do świadczeń rodzinnych na dzieci.
8.
Zmiana ustawy przewiduje również przedłużenie pobierania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które w dniu 30 kwietnia 2004 r. pozostawały w związku małżeńskim oraz otrzymywały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do końca obecnego okresu zasiłkowego, czyli do dnia 31 sierpnia 2005 r.
9.
Rodziny, które od 1 września 2005 r. będą się ubiegać o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wszystkie świadczenia rodzinne otrzymają w gminie.
10.
Podwyższony został z 2 proc. na 3 proc. odpis na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych przez gminy z gwarancją, że ta kwota nie może być dla gminy niższa, niż 6.000 zł rocznie.
www.mps.gov.pl
z 30 04 2005
źródło (http://www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?subaction=showfull&id=1114879651&archive=&start_from=&ucat=5&do=wiadomosci&alone=)
Tytuł: ŚWIADCZENIA SOCJALNE Zasiłki rodzinne i dodatki dla niepełne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 13, 2005, 11:40:37 pm
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Zasiłki rodzinne i dodatki dla niepełnej rodziny

Urząd skarbowy poinformuje o dochodach


Gmina lub ośrodki pomocy społecznej mogą występować do urzędów skarbowych o dane w sprawie dochodów rodzica, który nie chce ich ujawnić


Chodzi o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na najbliższy, rozpoczynający się 1 września, jednoroczny okres zasiłkowy. Problem tkwi w tym, jak określić dochód na osobę w rodzinie, formalnie pełnej, gdy nie ma orzeczonego rozwodu ani separacji, a drugie z rodziców płaci na dziecko alimenty. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych nie daje czytelnych wskazówek, jak go rozwiązać.

Gminy mają wątpliwości
Gminy i ośrodki pomocy społecznej nie zawsze wiedzą, czy takiego rodzica trzeba wliczać do składu rodziny i uwzględniać jego dochody, czy tylko płacone przez niego alimenty. A co, jeśli rodzina ubiegająca się o wsparcie nie wie, jaki dochód osiąga ten drugi rodzic?

Jest to bardzo istotne, gdyż prawo do wsparcia na dany okres zasiłkowy zależy od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Trudności w interpretacji przepisów dotyczących takich sytuacji zdarzały się także w bieżącym okresie zasiłkowym.

Wlicza się dochód obojga
Ostatecznie jednak przyjęto, że trzeba drugiego z rodziców wliczyć do składu rodziny, a także uwzględniać osiągany przez niego dochód.

Najprostszym i najczytelniejszym w tym wypadku wyjściem byłby wyrok sądu orzekający rozwód lub separację; rozstrzygnie on wątpliwości, czy rodzina jest pełna czy też nie. W przeciwnym razie osoba ubiegająca się o wsparcie powinna do wniosku o zasiłek rodzinny dołączyć oświadczenie, że nie ma informacji o wysokości dochodów małżonka.

Wtedy podmiot wypłacający świadczenia, czyli gmina lub ośrodek pomocy społecznej, może się zwrócić z prośbą o taką informację do urzędu skarbowego.

Alimenty orzeczone - będzie zasiłek
Przypomnijmy: rodzina niepełna, bez orzeczonych alimentów, nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego.

Jeśli jednak wyrok taki zapadł, a zobowiązany małżonek nie płaci na dziecko, można zamiast alimentów ubiegać się o zaliczkę alimentacyjną. Wtedy rodzic niepłacący na dzieci będzie musiał zwrócić zaliczkę, powiększoną o 5 proc. jej wartości. O tym poinformuje go komornik.

Albo zasiłek, albo dodatek dla samotnych
Jeśli alimenty są płacone, a dochód na osobę nie przekracza 504 zł (lub 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne), niepełna rodzina może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Nie będzie jednak miała prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Agnieszka Rosa

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050713/prawo/prawo_a_4.html
Tytuł: Kolejne zmiany przed wejściem w życie przepisów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 18, 2005, 12:12:40 pm
Kolejne zmiany przed wejściem w życie przepisów

Senackie wsparcie dla samotnych rodziców


Zmiana kręgu osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej i nowe obowiązki sądów okręgowych - takie m.in. poprawki wniósł Senat do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.


Według wersji senackiej o zaliczkę alimentacyjną będzie mogła ubiegać się także osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą przebywającą w zakładzie karnym ponad trzy miesiące. Chodzi o to, by w takiej sytuacji osoby wychowujące dziecko występowały do sądu o zasądzenie alimentów, a nie musiały się rozwodzić. Takie rozwiązanie jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego głoszącego, że nawet osoba przebywająca w więzieniu nie może być zwolniona od łożenia na dziecko.Według oczekującej na wejście w życie od 1 września ustawy, w takiej sytuacji przysługiwał zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Senat proponuje też, aby wprost w ustawie o dłużnikach alimentacyjnych znalazł się zapis przewidujący możliwość upoważnienia przez gminy ośrodków pomocy społecznej do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawach o zaliczki. Nowe obowiązki nałożono też na sądy okręgowe. Chodzi o sytuacje, w których alimentów nie płaci ojciec lub matka dziecka przebywający za granicą. Wtedy sąd okręgowy będzie musiał wydać informację o stanie egzekucji za trzy ostatnie miesiące. Dopiero po jej uzyskaniu osoba samotnie wychowująca dziecko będzie mogłazłożyć wniosek do gminy (lub ośrodka pomocy społecznej) o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. Poza tym proponuje się skreślenie przepisu przewidującego możliwość refundacji przez Fundusz Pracy kosztów związanych z organizacją pracy społecznie użytecznej wykonywanej przez skazanych na karę ograniczenia wolności lub grzywnę. Senat wniósł także zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych - m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie się należał tylko temu samotnemu rodzicowi, który nie wystąpił o zasądzenie alimentów w sytuacji, gdy drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany. Poprawki senackie wychodzą poza materię uchwalonej przez Sejm noweli. Aby weszły w życie, Sejm musi je przyjąć.

Agnieszka Rosa

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050718/prawo/prawo_a_3.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 20, 2005, 11:52:25 am
Świadczenia rodzinne
Już nie ZUS, lecz gminaOd nowego okresu zasiłkowego rozpoczynającego się z dniem 1 września 2005 r. ZUS nie będzie już realizował wypłat świadczeń rodzinnych. Dlatego też emeryci i renciści, którzy byli dotychczas uprawnieni do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i którym organ rentowy świadczenia te wypłacał, z wnioskiem o interesujące ich świadczenia rodzinne na następny okres zasiłkowy powinni wystąpić do organu właściwego jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W okresie od 1 września br. do 31 sierpnia 2006 r., podmiotami zobowiązanymi do wypłaty świadczeń rodzinnych będą jedynie:


ww. organ właściwy oraz

pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników.
A zatem, do ustalania prawa i wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń rodzinnych, w tym również zasiłku pielęgnacyjnego, nie będą już uprawnieni m.in. pracodawcy do tej pory dokonujący stosownej wypłaty (jeżeli nie spełniają ww. warunku), ZUS oraz KRUS.

Jeśli więc jesteś osobą pobierającą emeryturę bądź rentę, pamiętaj, by o świadczenia rodzinne - bez względu na ich rodzaj - wystąpić do urzędu gminy lub miasta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Należy także zwrócić uwagę, że co prawda ZUS realizuje wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych tylko do 31 sierpnia 2005 r. jednak nadal będzie przyznawał oraz wypłacał dodatki pielęgnacyjne przysługujące emerytom i rencistom.

http://www.gazetapodatkowa.pl/


dodane 31.08.2005 r.

ZMIANY W ZASIŁKACH RODZINNYCH

Jaki dochód trzeba zgłosić


Jutro wchodzą kolejne zmiany dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych.Pisaliśmy o tym szczegółowo w DF tydzień temu. Informowaliśmy m.in., że osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych musi na bieżąco informować płatnika świadczeń o dochodach uzyskanych przez członków swojej rodziny. W takiej sytuacji prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany. Ale nie każdy uzyskany dochód musi być zgłoszony; katalog takich dochodów został ściśle określony w art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Czytelnicy mają jednak wątpliwości.

- Pracownik kupił gospodarstwo rolne 26 kwietnia 2005 r. Czy w takiej sytuacji prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany w 2005 r.? - pyta czytelniczka. Odpowiada Alina Wiśniewska, dyrektor Departamentu ŚwiadczeńSocjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej:

W katalogu dochodów uzyskanych, określonym w art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie wymieniono nabycia gospodarstwa rolnego. To oznacza, że świadczeniobiorca, ubiegając się o świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r., nie ma obowiązku zgłoszenia nabycia tego gospodarstwa. Podstawą ustalenia dochodu rodziny jest przeciętny miesięczny dochód jej członków uzyskany w 2004 r., jeśli nie miały miejsca sytuacje wymienione w art. 3 pkt 24.

Należy natomiast pamiętać, że posiadanie gospodarstwa rolnego w 2005 r. musi znaleźć odzwierciedlenie w oświadczeniu o dochodach uzyskanych w 2005 r., jakie świadczeniobiorca ma obowiązek przedłożyć płatnikowi świadczeń do 15 marca 2006 r. Jeśli łączny dochód rodziny za 2005 r. - z pracy i gospodarstwa rolnego - przekroczy określony w ustawie próg, to od 1 kwietnia 2006 r. zostanie wstrzymana wypłata świadczeń.

Rz

--------------------------------------------------------------------------------

Co się zmienia od jutra
Przypomnijmy, że od jutra (1 września) zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą wypłacać jedynie pracodawcy zatrudniający 20 i więcej pracowników. Jeżeli natomiast pracodawca zatrudniał w dniu 31 lipca 2005 r. mniej niż 20 pracowników, to jego obowiązki jako płatnika świadczeń przejmuje gmina. Zawężony został także katalog świadczeń wypłacanych przez pracodawców zatrudniających 20 i więcej pracowników. Od jutra będą oni wypłacać jedynie: > jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka, > jednorazowe z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
 
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_050831/firma_a_4.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 05, 2005, 11:51:24 pm
Po alimenty do komornika (http://mojefinanse.interia.pl/news?inf=651336)

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które od września stracą prawo do dodatku dla samotnych rodziców, o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej muszą zwrócić się do komornika - informuje w piątek Ministerstwo Polityki Społecznej.

Samotne matki twierdzą, że komornicy wniosków nie przyjmują. Może to oznaczać, że wypłaty zaliczek nie rozpoczną się w terminie.

"Komornik może przed dniem 1 września 2005 roku przyjąć wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz wydać zaświadczenie o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego" - poinformowało Ministerstwo Polityki Społecznej.

Jednak w większości miejscowości komornicy wniosków nie przyjmują. "Podkreślają, że nie mają odpowiednich druków, ani procedur" - twierdzi zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Fundusz Alimentacyjny" Elżbieta Dyś.

We wrześniu ma wejść w życie nowa ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, która nowelizuje niektóre z przepisów niekonstytucyjnej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pozbawia ona dodatku dla samotnych rodziców tych, którzy mają zasądzone alimenty. Będą mogli oni otrzymać zaliczkę alimentacyjną od gmin, ale tylko wówczas, gdy komornik stwierdzi, że nie można wyegzekwować alimentów od drugiego z rodziców.

"Komornik ma stwierdzić bezskuteczność egzekucji alimentów przez trzy miesiące, ale ustawa nie precyzuje że mają to być trzy miesiące sprzed złożenia wniosku. Może więc brać pod uwagę trzy miesiące po złożenia wniosku" - obawia się Dyś.

Zgodnie z ustawą, po stwierdzeniu, że egzekucja jest bezskuteczna komornik ma złożyć wniosek w gminie. "Jednak, także w tym przypadku ustawa nie precyzuje czy ma to zrobić następnego dnia, czy w ciągu 7 czy 30 dni" - podkreśla Dyś. W jej ocenie może to powodować problemy z wypłatą zaliczek.

W roku 2004 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł na dziecko zdrowe lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne) przyznano 948 tys. dzieci. W maju Trybunał Konstytucyjny orzekł że przyznanie dodatku na dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, a pozbawienie go dzieci z rodzin pełnych jest niezgodne z konstytucją. Było to już po przyjęciu przez Sejm nowej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Trybunał zaznaczył w orzeczeniu, że badał aktualny stan prawny; nie uwzględnił zmian, zawartych w nowej ustawie. Zdaniem Grażyny Rdzanek-Piwowar z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, nowa ustawa nie zmienia w sposób zasadniczy modelu świadczeń rodzinnych.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Fundusz Alimentacyjny" szacuje, że prawo do zaliczki alimentacyjnej będzie miało około 500 tys. osób (mniej więcej tyle pobierało w minionych latach alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, który przestał istnieć w maju 2004 roku).

Zaliczka alimentacyjna być wypłacana w wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 170 zł na dziecko (lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne) w rodzinach z jednym lub dwojgiem dzieci. W rodzinach z trojgiem i więcej dzieci - 120 zł na dziecko (lub 170 zł na dziecko niepełnosprawne). Zaliczki dotyczą rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 583 zł.


Wyjaśnienie w sprawach dotyczących ubiegania się o świadczenia rodzinne (http://www.mps.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=4931)

Świadczenia rodzinne od wielu lat są przyznawane na roczne okresy zasiłkowe, gdyż są integralnie związane z aktualizowaniem sytuacji dochodowej i rodzinnej. Przyznanie świadczenia jest odpowiedzią na wniosek złożony przez osobę uprawnioną. Nie można więc oczekiwać, że raz przyznane świadczenie będzie wypłacane przez wiele lat bez potrzeby ponownego składania wniosków i aktualizowania niezbędnych dokumentów. Na świadczenia rodzinne budżet państwa przeznacza w skali roku ponad 8 miliardów złotych i konieczne jest zachowanie należytej staranności w ich wydawaniu.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej jest więc złożenie wniosku oraz udokumentowanie dochodu i dołączenie odpowiednich zaświadczeń. Warunek ten nie jest rozwiązaniem nowym, nie tylko na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych, ale także obowiązujących przed jej wejściem w życie ustaw: ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Ubiegając się przed dniem 1 maja 2004 r. o zasiłki rodzinne i wychowawcze oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należało także co roku udokumentować dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, a dodatkowo w przypadku zasiłków rodzinnych i wychowawczych raz w roku w określonym terminie złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy. Zasiłek rodzinny oraz wychowawczy, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały na okresy 12 miesięczne trwające od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego, w przypadku zasiłków rodzinnych i wychowawczych określane jako okresy zasiłkowe.
Nie jest więc zrozumiałe zaskoczenie osób ubiegających się o świadczenia rodzinne tym, że aby otrzymać te świadczenia muszą dopełnić pewnych formalności.
Roczne doświadczenie wynikające z wdrażania ustawy o świadczeniach rodzinnych kazało pozytywnie odnieść się do postulatów pracowników samorządowych realizujących tę ustawę, aby wydłużyć i uelastycznić terminy składnia i rozpatrywania wniosków. Obecnie ustawa przewiduje bardzo długie okresy na złożenie dokumentów oraz podjęcie decyzji. Osoby, które złożą wniosek do końca lipca (można było go złożyć już w czerwcu), mają zagwarantowaną wypłatę we wrześniu. Osoby, które złożą dokumenty w sierpniu lub wrześniu, mają zagwarantowaną wypłatę do końca października. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie dostaną wypłaty we wrześniu. Część gmin już obecnie deklaruje, że zwłaszcza w przypadku kontynuowania uprawnień do świadczeń nie ma powodu, aby przekładać wypłatę na październik. Wydaje się to oczywiste, ponieważ ustawa o świadczeniach rodzinnych funkcjonuje już od ponad roku, w swej zasadniczej części nie zmieniła się, a więc jej realizacja nie stawia nowych wymagań zarówno przed ubiegającymi się o świadczenia jak i pracownikami podejmującymi decyzje w tych sprawach. Podkreślić należy, że jeżeli rodzina ubiega się na kolejny okres zasiłkowy o świadczenia rodzinne lub ubiega się o zaliczkę alimentacyjną, a korzysta ze świadczeń rodzinnych, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu gminy i nie straciły aktualności. Najważniejsze dokumenty, które warunkują uprawnienie do świadczeń rodzinnych, dotyczą dochodów z roku 2004 r. A takie zaświadczenia urzędy skarbowe mogły wystawiać podatnikom już od dnia rozliczenia się przez nich z podatku dochodowego za 2004 r., co powinno mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia br. Te dokumenty więc już od dawna mogły być w posiadaniu osób wnioskujących o świadczenia rodzinne.

Należy jednak mieć na uwadze, że może mieć miejsce –wobec w większości gmin niezbyt licznej obsługi administracyjnej świadczeń – okresowe spiętrzenie prac. Odpowiednia organizacja pracy może złagodzić tę sytuację, jednak kolejek nie można wykluczyć. Statystycznie bowiem na jednego pracownika organu realizującego świadczenia rodzinne przypada kilkadziesiąt decyzji podejmowanych w sprawie kilkuset dzieci, na które wypłacane są zasiłki rodzinne. Tym samym, im więcej osób złoży dokumenty wcześniej, tym te kolejki będą krótsze. Możliwe jest także przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty. W tym roku na złożenie wniosków jest znacznie więcej czasu niż było w roku ubiegłym. Tym bardziej, że wszystkim świadczeniobiorcom było wiadomo już od zeszłego roku, iż wnioski trzeba będzie złożyć na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się we wrześniu 2005 r.; każdy w decyzji o przyznaniu świadczenia miał wskazany termin, do którego te świadczenia będą wypłacane.
Zatem, obowiązek składania nowego wniosku na kolejny okres zasiłkowy i ustawienia się w kolejce nie jest efektem zmian przepisów prawnych w obszarze świadczeń rodzinnych. Zmiany legislacyjne nie mają z kolejkami żadnego związku.

Osoby, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna, mają uprawnienie (przy odpowiednim dochodzie) do zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o zaliczkę składa się u komornika. Można to zrobić także za pośrednictwem poczty. Komornik przesyła wniosek – wraz z zaświadczeniem o braku skuteczności w egzekucji alimentów – do odpowiedniego urzędu gminy. Nie ma więc potrzeby, aby osoby uprawnione do zaliczki stały w kolejkach do urzędu gminy. Jeżeli wniosek o egzekucję komorniczą został złożony u komornika przed czerwcem 2005 r. – już pod koniec sierpnia, albo wcześniej (wymagane są trzy miesiące bezskutecznej egzekucji) komornik może wystawić zaświadczenie i przesłać wszystkie dokumenty do urzędu gminy. W przypadku rodzin, które korzystają już ze świadczeń rodzinnych i ich sytuacja jest już rozpoznana – nie ma żadnego powodu, aby odkładać wypłatę na październik. Tylko sprawy nowe, z niepełną dokumentacją, lub przekazane zbyt późno, mogą być sfinalizowane w październiku.

Nie można pominąć faktu, że złożenie wniosku o świadczenia rodzinne i skompletowanie tylko tych dokumentów, które straciły na aktualności, to jedyne czynności, jakich ustawodawca oczekuje od uprawnionych, zapewniając im nierzadko niemałe środki finansowe na najbliższe 12 miesięcy. Dobrze byłoby to porównać z nakładami, jakich wymaga uzyskanie innych źródeł utrzymania (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta).

[ Dodano: Pon Sie 08, 2005 20:46 ]
Infolinia - świadczenia rodzinne

Od 1 września br. zmieniają się przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaczynają obowiązywać nowe rozwiązania, dotyczące zaliczki alimentacyjnej. Dlatego Ministerstwo Polityki Społecznej uruchomiło specjalną infolinię.

Od 1 sierpnia br. pod numerem telefonu 0 – 801 – 447 - 000 zainteresowani mogą dowiedzieć się m.in.:
 - komu przysługuje zaliczka alimentacyjna,
 - ile wyniesie zaliczka,
 - jak się o nią starać,
 - jakie dokumenty będą potrzebne,
 - gdzie należy je złożyć,
 - komu przysługuje dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - jakie są nowe zasady przyznawania tego dodatku,
 - kto może go utracić.
W godzinach 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku telefonicznych odpowiedzi udzielają eksperci z Departamentu Świadczeń Socjalnych Ministerstwa Polityki Społecznej. Koszt połączenia, zgodnie z cennikiem krajowym usług telekomunikacyjnych TPSA, wynosi 0,49 zł brutto za minutę z telefonu stacjonarnego.
źródło (http://www.mps.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=4884)

Znacznie więcej na Stronie:
Ministerstwa Polityki Społecznej (http://www.mps.gov.pl)

[ Dodano: Sob Sie 13, 2005 21:43 ]
Dz.U. nr 105 poz 881, 882  z 2005r


http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.881.htm
http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.882.htm

w sprawie wzoru

http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.881.htm

http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.882.htm
http://nettax.interia.pl/intmenu/public/publ.asp?id=0

Nowe wzory druków o wszelkie świadczenia rodzinne-dostępne w linkach po prawej stronie u dołu tekstów (w formacie pdf)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Sierpień 18, 2005, 03:53:25 pm
Tyle sie mówi o świadczeniach i zaliczce alimentacyjnej, a mnie ostatnio olśniła pani w MOPSIE informując, że świadczenie pielęgnacyjne (420zł), które  dostawałam nie przysługuje  mi jako opiekunowi od wrzesnia jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Jednym słowem z dniem 1 września zostaje bez zadnego ubezpieczenia. Trudno mi zrozumiec dlaczego jest taka decyzja naszego rządu jeżeli z PCPR nie dostaje na ubezpieczenie.  Już mi przeszły emocje z tym związane, ale nie wiem co mam robić i nie wiem czy jak ja nie jestem ubezpieczona to co z ubezpieczeniem Oli? Może któraś z was mi doradzi co robić?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 18, 2005, 10:31:01 pm
Nie znam szczegółów - czy to Ty stanowisz dla siostry rodzinę zastępczą?
Czy jesteś zarejestrowana w U. Pracy ? możesz być tylko zarejestrowana nawet bez prawa do zasiłku a wówczas powinni Cię ubezpieczyć.
Popytaj w tym kierunku.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 18, 2005, 10:35:02 pm
Małgosiu, wiem że nowela pozbawia wiele osób prawa do swiadczeń

nie wiem jakie inne świadczenia otrzymujesz  (może rentę po rodzicach)?

jeżeli chodzi o Ciebie i o ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie masz innych dochodów
wystarczy jak zarejestrujesz się w Urzedzie Pracy jako bezrobotna, lub poszukująca pracy
( gdy masz rentę)
i będziesz miała ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i siostry

od renty także jest odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne ( tak jest przy rencie socjalnej u mojego syna)

nie wiem czy dobrze zrozumiałam Twoje pytanie
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Sierpień 19, 2005, 09:56:46 am
Rentę ale rodzinną w 1/3 ma olka ma matce, na socjalną jest jeszcze za mała. Wiem że powinna sie zarejestrować ale ?     to jest takie upokarzające (przynajmniej dla mnie).
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 19, 2005, 08:51:06 pm
Ostatnio tak wiele osób traci prace i chyba jedynym wyjściem na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego jest zarejestrowanie sie w Urzedzie Pracy
trafia tam wielu absolwentow szkół srednich i uczelni

ja juz tam byłam , nie jest tak źle, choć tez szłam z mieszanymi uczuciami

tak samo miałam obiekcje gdy po raz pierwszy miałam iść z synem do OPS
zawsze uważalam ze trafiają tam osoby bezradne życiowo, starsze, b.chore
a tu okazało sie że syn własnie z OPS miał wypłacaną rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny

Małgosiu, w Warszawie U.P. jest na Grochowskiej i na Ciołka( w zalezności od miejsca zamieszkania)
trzeba mieć dowód , świadectwa szkolne i ew. ze wszystkich zakładów pracy
(tylko oryginały) po tygodniu dostaniesz decyzję i ubezpieczenie zdrowotne
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Sierpień 19, 2005, 10:14:52 pm
Ula ja to wszystko wiem tylko upakarzające jest to że jestem jedynym opikunem dziecka które wymaga całkowitej opieki i tylko dlatego że stanowię dla niej rodzinę zastepczą to zabrano mi świadczenie pielęgnacyjne i z tego powodu musze się rejestrowąć bez prawa do zasiłku więc jeszcze tracę te i tak marne 420 zł które jest dla mnie równowartością czynszu np. Gdybym nawet poszła do pracy a Ola by zachorowała na angine przypuścmy to idąc na nią na zwolnienie jest to zwolnienie bezpłatne bo Ola ma powyżej 14  roku zycia ( czytałam to na darze w jakimś poście). I to jest tez upokarzające ta cholerna niesprawiedliwość że mi nie zabrano bo zawiniłam tylko dlatego że opiekuje się Ola. No ale trudno na dzień dzisiejszy musze sie zarejestrować i myśleć co dalej. Coś musi się skończyć żeby zaczęło się coś innego może z czasem mi to na dobre wyjdzie.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: asiorek w Sierpień 20, 2005, 07:54:59 pm
Gosiu, a co z Olą, jak znajdziesz pracę?  Gdzie ona będzie przez te  kilka godzin? Masz kogoś, kto się nią będzie mógł zająć? No bo nie jest tylko problemem sytaucja, w której Ola złapie anginę, ona i bez tej anginy wymaga całodobowej opieki. Naprawdę nie wiem, co Ci doradzić. Nasze państwo jest po prostu chore :twisted:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 04, 2005, 01:04:18 pm
mala
Cytuj
wlasnie dostalam sama rente bez zasilku pielegnacyjnego??!  
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
jw.
czy cos przegapilam???
przypomina mi sie ,ze cos czytalam na ten temat ,ale wydawalo mi sie ze to mnie nie dotyczy??
jutro ide do ZUS-u dowiem sie o co chodzi ,ale moze wiecie?
mam rente IU-szkolna z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy--dziwne te nasze prawo,ale nie wnikam...
do tej pory dostawalam zasilek pielegnacyjny cos ok 140 zl,jak dla mnie brak tej sumy to duze obciazenie ((
z gory bede wdzieczna za wszelkie informacje.ech zycie...(!!

więcej w wątku>>> (http://forum.darzycia.pl/wlasnie-dostalam-sama-re-vp60071.html#60071)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 04, 2005, 09:48:21 pm
Malu, mój syn też ma rentę ale socjalną wypłacaną przez ZUS (od kilku lat przez ZUS, wczesniej przez OPS ) +zasiłek pielęgnacyjny jako dodatek do renty  

 teraz, czyli od wrzesnia, renta zostaje w ZUS, a wypłatę zasilku przejmuje OPS
(zmienia sie tylko płatnik)

mój syn w tym roku nie pracuje, wiem że Ty podjęłaś pracę, ale nie wiem czy to etat
(wtedy zapytaj pracodawcę )-  czy D.G.??

w tym roku ZUS nie powiadamiał syna o zmianach, sama od stycznia śledziłam temat, pytałam w ZUS ( ale głupoty opowiadali? że będą  na nowo orzekać??)
w końcu ustaliłam , że zas. od wrzesnia bedzie wypłacał OPS

Malu, to się nawet zgadza, znalazłam dokument przyznający synowi rentę i tam było zaznaczone, że zasiłek przyznają mu do sierpnia 2005 r, choć rentę ma na stałe

w OPS w lipcu kazali poczekać, bo nie mieli jeszcze nowych druków
pod koniec sierpnia już  były i syn kilka dni temu złożył wniosek o ponowne przyznanie zasiłku (czekał 4 godziny)
 masz czas do 15-go września
potrzebne : dowód, oryginal przyznania renty+orzeczenie

jak się pospieszysz ,to dostaniesz jeszcze za wrzesień ( może z opóźnieniem?, ale muszą wyrównać za miesiąc w którym wpłynął wniosek)
a swoją drogą - tak wczesnie Ci płacą?? nam dopiero 12-go

Malu, zaglądaj czasami do dzialu PRASA-do wątku renty i emerytury, tam staram się
wklejać wszystkie aktualności
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: mala w Wrzesień 05, 2005, 10:51:14 am
ula dziekuje juz wszystko zalatwilam,bylam w zusie,wzielam co trzeba zlozylam wniosek i dokumenty w mopsie,w pazdzierniku dostane z wyrownaniem
ostatnio,nie mialam czasu na nic ani na dar ani na net,ominely mnie wszystkie nowosci i informacje,mam powazne problemy i to wszystko mi umknelo
mi rente przelewaja 1-2 kazdego miesiaca
mam nadzieje ze wszystkie moje problemy w koncu sie skoncza i bedzie tak jak kiedys...
jeszcze raz dziekuje
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 05, 2005, 09:22:10 pm
Powodzenia Malu  :lol:
ja tez ostatnio tak troche z doskoku (wnusio)
nie zawsze zdążę odpowiedzieć

a tu wyjasnienie w sprawie ubiegania sie o zasiłek rodzinny przy przekroczeniu kwoty granicznej

http://www.poradaprawna.pl/index_pytania.php?co=pozycja&id=26613
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 08, 2005, 08:55:13 pm
Poprawcie mnie jeśli się mylę z tego co ja wycztałam,co mi mówiono zasiłek pielęgnacyjny powinien mi wypłacać Urząd Miejski.Właśnie dostałam decyzję z urzędu i mam przyznane zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne,ale nie mam zasiłku pielęgnacyjnego czy to ich błąd-niedopatrzenie,czy jest jeszcze jakiś inny płatnik zasiłkow??
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 08, 2005, 09:48:57 pm
To nie jest błąd, ponieważ Decyzje na wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego otrzymałaś
w ubiegłym okresie składania dokumentów na taki okres na jaki wpisała Ci Komisja ds niepełnosparwności dziecka. (ja mam do 16r.z. dziecka tj. do 2012 r) w tym okresie nie powinnam otrzymywać nowych Decyzji o zasiłku pielęgnacyjnym.

Na pozostałe należne Ci zasiłki powinanś otrzymać nowe Decyzje z wyszczególnieniem należnych Ci kwot i terminu ich otrzymywania.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 08, 2005, 10:05:20 pm
Soniu dziękuję za wyjaśnienie bo już miałam raban zrobić :oops: dobrze ,że się wpierw spytałam :oops: Zostałam z pieniędzy tak pookrajana teraz ,że już zaczynam działać impulsywnie :oops: Dziękuję za wyjaśnienie tematu.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 12, 2005, 07:54:36 pm
3 miesiące czekania na alimenty (http://wydarzenia.wp.pl/wiadomosc.html?wid=7906456&kat=33326)
- Polsat 12 września 2005  

Cytuj
Samotne matki i ojcowie mają czekać na należne świadczenia nawet trzy miesiące. Tyle czasu mają komornicy, aby wydać zaświadczenie o nieściągalności alimentów. Formalności przybywa, a bezradni rodzice czekają.

 
Zobacz materiał filmowy
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 12, 2005, 11:08:26 pm
To nie tylko o alimenty chodzi :evil: Bo to zaświadczenie o nieściągalności było mi potrzebne do stypendium dla dzieci -komornik mi takiego zaświadczenia nie wydał bo ma na to 3 miesiące,a takich jak moja sprawa ma dziesiątki -stypendium  przejdzie mi koło nosa :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 12, 2005, 11:32:15 pm
Ja takie zaświadczenie otrzymałam pocztą do domu w lipcu b.r. /wypyszczyłam i kazałam sobie wysłać/.
W tym sasmym miesiącu złożyłam komplet dokumentłów w U.Miasta i u Komornika.
I co z tego? po rostu straciłam pół wakacji na gonitwę po urzędach za zaświadczeniami do wszelkich zasiłków -a do dziś nie mam ani Decyzji, ani należych zasiłków na koncie.
Historia widać lubi się powtarzać.

p.s.
żeby było weselej jutro mam termin prywatnych badań Moniki -niezbędne przed operacją oka. Jest też jutro wywiadówka w szkole - czyli wołanie o składki - odeślę do U.Miasta, bo cóż mi zostało?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 13, 2005, 08:15:40 am
ŚWIADCZENIA RODZINNE. Alimenty umorzy sąd pracy (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050913/prawo/prawo_a_10.html)
- Rezczpospolita 13.09.05 Nr 215

Sprawy o umorzenie należności wobec likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego powinny być traktowane jak sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - stwierdził Sąd Najwyższy.

Oznacza to m.in., że od takich decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy (sądu okręgowego).

ZUS w Koszalinie odmówił Dariuszowi D. umorzenia zaległości z tytułu zadłużenia w Funduszu Alimentacyjnym, uznając, że jego sytuacja materialna i odbywanie kary więzienia nie stanowią szczególnych okoliczności uzasadniających zwolnienie z długu. Sąd rejonowy nie uwzględnił odwołania, natomiast sąd okręgowy uznał, że zachodzą uzasadnione wątpliwości co do dopuszczalności drogi sądowej w sprawie odwołań od decyzji dotyczących wierzytelności likwidowanego funduszu, wydanych przez likwidatora na podstawie art. 68 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przepis ten mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności tych należności. Wcześniej ustawa o Funduszu Alimentacyjnym wprost regulowała tę kwestię: od takich decyzji przysługiwały środki odwoławcze przewidziane dla spraw o świadczenia z ubezpieczenia. Ale ustawa o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1 maja 2004 r. i z tym dniem postawiła fundusz w stan likwidacji, takiego przepisu już nie zawierała. Nie zawierała do 1 czerwca 2005 r., gdy ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych z 22 kwietnia 2005 r. przywróciła poprzednią regulację. Do art. 68 dodano ust. 4 i 5, które wprost mówią, że w tych sprawach przysługuje odwołanie do sądu okręgowego. Wnosi się je na piśmie do jednostki organizacyjnej wskazanej w decyzji.

Pozostaje pytanie, co z decyzjami wydanymi w tym przejściowym okresie. Sąd Najwyższy uznał, że także tu droga sądowa przysługuje. - Zasadą jest, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń (chociaż to szczególne zadanie ZUS) odwołanie do sądu przysługuje - powiedział Zbigniew Myszka, sędzia sprawozdawca.

Dlaczego sąd okręgowy? W sprawach dotyczących ubezpieczeń regułą jest właściwość sądu okręgowego, chyba że wyraźnie przekazano je rejonowemu. Wprawdzie art. 477 9 kodeksu postępowania cywilnego przekazuje tam sprawy o "świadczenia z tytułu Funduszu Alimentacyjnego", ale tu chodzi o nieco inną rzecz - wierzytelności funduszu. Wczorajsza sprawa jest drugą tego rodzaju; 12 lipca 2005 r. zapadła uchwała w sprawie II UZP 6/05, której pisemne uzasadnienie wkrótce będzie gotowe. Dlatego wczoraj Sąd Najwyższy powtórzył tylko swoje wcześniejsze stanowisko."
- Marek Domagalski
Tytuł: Wójt nie wszystkim płaci ZUS
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 13, 2005, 05:12:15 pm
Wójt nie wszystkim płaci ZUS


Od września gmina nie zapłaci składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeśli podlega ona ubezpieczeniom z innego tytułu.


Do tej pory taka osoba nie była objęta ubezpieczeniami, jeśli w terminie przyznania świadczenia miała 50 lat, a okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) był krótszy niż 10 lat. Teraz wiek i staż pracy nie mają w tej kwestii znaczenia, ale to, czy podlega ubezpieczeniom z innego tytułu. Nowe zasady obowiązują już w rozliczeniach z ZUS za wrzesień.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta obowiązkowo opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne przez czas niezbędny do uzyskania przez nią wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Dla kobiety wynosi on 20 lat, a dla mężczyzny - 25 lat. W tym celu wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł (od września przyszłego roku) wystąpić do ZUS o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobępowinien opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mają także ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wtedy, gdy nie mają do niego innego tytułu. Obydwie składki, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, opłacane są od podstawy w wysokości 420 zł. Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ich nie podejmuje w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy czym owo orzeczenie musi zawierać wskazania o konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Takich wskazań nie musi zawierać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 583 zł.

Agnieszka Rosa

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050913/prawo/prawo_a_9.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 13, 2005, 07:00:53 pm
Dodam, że także dziecko ma płacone ubezpieczenie zdrowotne.
W lipcu w U.M. kazano mi dodatkowo wypełnić i podpisać dodatkowe druki na wszelkie ubezpieczenia moje i córki.

Z jednym nie zgadzam się . Teraz zmieniły się przepisy ZUS-owskie dotyczące  przejścia na emeryturę (ważny jest wiek i lata pracy) - ubezpieczenie opłacane przy świadzceniu piel. mówi, że do 20 lat pracy!!!.

Gdzie tkwi sedno kolejnej interpretacji prawa?

-oto cytat ze strony ZUS-u:

Cytuj
Ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę:

- kobiety:

po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo
po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,

- mężczyźni:

po osiągnięciu 60 lat, jeżeli udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy...

http://www.zus.pl/swiadcze/emer005.htm#_odn2
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Wrzesień 13, 2005, 10:07:04 pm
a jak ja nie jestem teraz niegdzie ubezpieczona to mam pytanie co z ubezpieczeniem mojej Oli? czy ona jest jakoś chroniona jeżeli jest 14 letnim dzieckiem? co w sytuacji kiedy bedę musiała z nią isc np do lekarza czy do szpitala na badanie?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 13, 2005, 10:21:14 pm
Małgosiu, dzieci do ubezpieczenia zgłaszają rodzice lub opiekunowie w :
 pracy, w Urzedzie Pracy, przy świadczeniach socjalnych, rentach, emeryturach (swoich)
znasz moje zdanie na ten temat, ja nie widzę innego wyjscia jak rejestracja w U.P.
zapewnisz wtedy Oli i sobie ubezpieczenie zdrowotne
na wypadek choroby lub hospitalizacji
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 14, 2005, 12:03:31 am
KOMENTARZ  DO  USTAWY  O  ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH (http://www.zus.pl/niusy/k050908.htm)
- Departament Świadczeń Krótkoterminowych
z dnia 8.09.2005 r.

Komentarz określa zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. Komentarz jest przeznaczony dla płatników składek zobowiązanych do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz dla terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych mogą być wykorzystane jako pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości przy podejmowaniu decyzji w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych. Komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej; każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a decyzja wydana w zależności od sytuacji.

Użyte w komentarzu określenia oznaczają: ustawa - ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228, poz. 2255; 2004 nr 35, poz. 305, nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 192, poz. 1963; 2005 nr 64, poz. 565, nr 86, poz. 732, nr 94, poz. 788, nr 95, poz. 806 i nr 143, poz. 1199),
rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881, nr 116, poz. 976).

Wyjaśnienia dotyczące osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.....
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: aqua w Wrzesień 14, 2005, 07:50:42 am
brzydko mowiac jestesmy nic nie warci tego nie zaplaca tu zaniza tego nie wyplaca-moze pomra z glodu chorob bedzie mozna wiecej podzielic z tego co  zostanie wpanstwowej kasie.
Czy slyszeliscie kiedys zeby poslom lub senatorom obnizono jakies kryteria na swiadczenia-odebrano??
Po prostu teraz kasa idzie na wybory wiec trzeba gdzies zaoszczedzic i  tu trafilo na samotnych rodzicow.
Czemu na rodzinny musi byc tylko wyrok sadu a nie naprzyklad ugoda alimentacyjna notarialna?? bo  za to kase dostaje notariusz max. chyba teraz 25zl a w sadzie to juz idzie w setki i do  kasy panstwa-wiec bedzie potem na swiadczenia dla tych wrednych matek cp  walcza o dzieci.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 14, 2005, 09:39:05 am
A synowi nie wypłacili zas. pielęg. za wrzesień- choć złożył dokumenty w sierpniu
chcieliśmy juz w lipcu złożyć dokumenty, powiedziano nam ze nie ma nowych druków
a teraz będą pewnie wyrównywać ze 2-3 miesiące (to dla nich super biznes-to idzie w miliony jak wszystkich dłużej przetrzymają)
z 600 zł, które dostawał dotychczas   teraz dostał 320 zł (spłaca jeszcze 1200 zł) bo przekroczył przez 2 miesiące dozwolona kwotę zarobków o 40 zł i kazali zwrócić
wtedy 2 renty+zasiłki)
wczoraj przyniósł 320 zł - no nic ,tylko mysleć o usamodzielnieniu się lub założeniu rodziny
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 14, 2005, 09:52:26 am
Ku wielkiemu zdziwieniu wczoraj otrzymałam list polecony z U.Miasta z informacją, że nie doręczyłam wyroku o alimentach i zaświadzcenia od Komornika o neiściągalniości alimentów.  :!:  :|  :!:
To już kompletna bzdura, bo mam na wszystko potwierdzenie, że złożyłam w lipcu b.r.
Uwierzcie mi- nie mam siły już do urzędów.
Czy mój czas już nic nie warty dla nich?
Przeciez cały poprzedni rok brałam od nich zasiłki, w tym też wypłacano mi zas. alimentacyjny. Dość, że zgubili dokumenty z tego roku, to nei pomyślą, żeby sprawdzić w komputerze z u b.roku.?
Ja mam napięte terminy badań Moniki, dziś ortodontę, przecież ona chodzi do szkoły-kiedy ja mam wystawać w kolejkach w U.M.? w imię czego, że mają totalny bałagan?
A może to sposób na nieterminowe wypłaty zasiłków we wrześniu b.r.
Mój termin minął 7 września!!!!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: BasiaB w Wrzesień 14, 2005, 07:29:17 pm
Ja otrzymałam dziś decyzję o zasiłkach, zmienia się tylko termin wypłacania zasiłków, z Urzędu Gminy dostawałam 8 każdego miesiąca, a GOPS będzie wypłacał 25 i mimo, że dokumenty złożyłam dopiero 22 sierpnia otrzymam zasiłek we wrześniu.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 14, 2005, 07:49:04 pm
Ja też już dostałam decyzję o zasiłkach i u nas zmienił się termin ich wypłat ku mojemu nie zadowoleniu z do 15-go każdego miesiąca na koniec miesiąca :cry:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Wrzesień 19, 2005, 08:00:50 pm
Też cierpię z powodu zmiany terminu wypłaty świadczeń. Wszystko miałąm tak poukładane, że płaciłam w terminie, a teraz nie dość, że jestem ponad półtora miesiąca bez pieniędzy to jeszcze wszystkie terminy szlag trafił :( Bedę musiała płacić odsetki i kary :( I tak co miesiąc, bo nie uda mi się nadgonić...
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: mamakaroli w Wrzesień 19, 2005, 09:08:30 pm
To ja bardziej optymistycznie.Wpołowie sierpnia złożyłam dokumenty na rodzinne i dodatki .I  ...... ku memu zdziwieniu w piątek pieniadze były już na koncie.Decyzji za to nie mam do tej pory.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 19, 2005, 09:08:31 pm
"W imię nowej Ustawy" dają odległe terminy aby uniknąć w razie czego odsetek, o które mogłybyśmy się upomnieć. Po piątkowej "wojnie" w U.M.mam na jutro wystawioną dodatkową listę do wypłaty zasiłków, a Decyzji nadal nie mam. Powinno być odwrotnie- najpierw Decyzja o przyznaniu zasiłków i zaliczki alimentacyjnej a potem termin wypłaty.

Świat się wywraca do góry nogami - to fakt, ale dlaczego towszystko idzie kosztem prawie bezbronnych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych?
Bo myślą, że my nie umiemy się bronić?  :agrue:
Tytuł: Zasiłki - jeszcze raz
Wiadomość wysłana przez: MP w Wrzesień 22, 2005, 11:41:46 am
Dostałam wczoraj decyzję Przydenta M.Krakowa w sprawie zasiłku rodzinnego i dodatków do tegoż zasiłku. Pisze tak: zasiłek rodzinny na dwoje dzieci do 31.08.2006, dodatek z tytułu kształcenia i reh. dwoje dzieci do 31.08.2006, dodatek z tytułu rozpocz. roku szkolnego - dwoje dzieci do 30.09.2006. Następnie na samym końcu w pkt.4 pisze tłustym drukiem: Osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, jest zobowiazana pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczeń, w terminie do dnia 15 marca 2006, złożyć oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.  Na początku września dostałam decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego na dwoje dzieci do 2013 roku. Nic z tego nie rozumiem.  Heeelp
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 22, 2005, 02:01:22 pm
Masz decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego na dwoje dzieci do 2013 roku.

ale zgodnie z nową Ustawą musimy donieść oświadczenie do 15 marca 2006r o dochodzie uzyskanym przez czlonkow rodziny za 2005r

zwróć uwagę, że to dotyczny 2006 roku nie 2005r-jest to zgodne z nowa Ustawą.
Wszyscy będziemy w marcu 2006 r donosić takie oświadczenia.
A do kiedy rozliczy to Urząd Skarbowy??? przeciez PITY składa się do końca kwienia.
Niemożliwe więc będzie zdobycie zaświadzcenia z U.Skarbwego-widocznie wystarczą nasze oświadczenia.

Jedno jest nienormalne !!!!! zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i NIE jest zależy od statusu materialnego rodziny!!!!!
Czemu więc służą tak Bzdurne zapisy w nowej ustawie?

Myślę, że ten zapis nie dotyczy zasiłku piel;ęgancyjnego a pozostałych.

a tu podaję cytat z powyzszego linka:
Wyjaśnienia dotyczące zasad ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (http://www.zus.pl/niusy/k050908.htm)

KOMENTARZ  DO  USTAWY  O  ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH (http://www.zus.pl/niusy/k050908.htm)
- Departament Świadczeń Krótkoterminowych
z dnia 8.09.2005 r.


Cytuj
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.


Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje dzieciom spełniającym warunki do jego przyznania określone w art. 16 ustawy, nawet jeśli nie przysługuje na nie zasiłek rodzinny
.

Osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, jeżeli niepełnosprawność bez względu na stopień powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Jeżeli osoba w wieku powyżej 16 lat niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym była uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 30 kwietnia 2004 r., zachowuje do niego prawo, choć niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21 roku życia, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym tę osobę do zasiłku rodzinnego przysługującego według przepisów obowiązujących przed 1 maja 2004 r.

Podstawę do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego stanowi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określone w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydane przez zespół orzekający o niepełnosprawności
.

oj gołębice przyfruńcieeeeeee
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 22, 2005, 04:44:03 pm
Małgosia zaznaczyła że nie dotyczy zas. pielęgnacyjnego, ten jest przyznawany bez względu na dochód

ale reszta?
 chyba dają na rok, ale w połowie chcą sie upewnić czy nie zmianiła się sytuacja materialna
czy nie mamy za dużo  :roll:
czy nam się nie  poprawiły   dochody w rodzinie
inaczej nie mogą tego sprawdzic, choć straszą sądem piekielnym jak ktoś zatai w ciągu roku dodatkowe źrodło dochodów

ale jak zwykle ktoś nie pomyślał
pewnie będzie poprawka i dochody za 2004 r. z PIT-ów
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 22, 2005, 04:47:38 pm
Zaliczka alimentacyjna. Wniosek do TK
Wyjdziesz za mąż; stracisz


Obecne przepisy niesprawiedliwie pozbawiają prawa do pomocy dzieci z zasądzonymi alimentami wychowywane przez matkę, która ponownie wyszła za mąż – uważa rzecznik praw dziecka.

W piśmie do rzecznika praw obywatelskich, RPD prosi go, aby zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego wybrane przepisy regulujące sposób przyznawania zaliczki alimentacyjnej. Zwraca uwagę, że zaliczka przysługuje od września dziecku mającemu prawo do alimentów, których egzekucja jest bezskuteczna. Musi być ono wychowywane przez osobę samotną. Za taką rozumie się osobę stanu wolnego (lub pozostającą w separacji), jeśli nie wychowuje dziecka wspólnie z ojcem, lub matkę dziecka.

Ponadto zaliczka jest wypłacana dziecku wychowywanemu przez osobę zamężną/żonatą, pod warunkiem, że jej współmałżonek przebywa dłużej niż 3 miesiąc w zakładzie karnym albo jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Zaliczka przysługuje więc tylko rodzinom niepełnym albo tym pełnym, w których jeden z rodziców przebywa w więzieniu lub jest ubezwłasnowolniony.

Według rzecznika dyskryminuje to dzieci wychowywane w rodzinach pełnych i te, których rodzice ponownie wstąpili w związek małżeński.

– Dzieci takie, mimo że spełniają kryterium dochodowe i posiadają potwierdzenie komornika o bezskutecznej egzekucji, nie mają prawa do zaliczki – podkreśla. Jego zdaniem takie rozwiązanie ogranicza prawo samotnych matek do budowania nowej rodziny. Jeśli wyjdą za mąż, ich dzieci stracą prawo do zaliczki
– podkreśla.

W 2004 r. liczba rozwodów wzrosła o 123 proc., a wniosków o separację o prawie 300 proc. Rzecznik zarzuca obecnym przepisom, że mogą doprowadzić do kolejnej fali rozwodów i separacji. Może się tak stać, gdyż zamężny/żonaty rodzic wychowujący dziecko z prawem do alimentów może wyjątkowo przez rok (do sierpnia 2006 r.) otrzymywać zaliczkę, ale tylko wtedy, gdy złoży do sądu pozew o rozwód lub separację.

 Bartosz Marczuk


OPINIA

Mirosław Kaczmarek, dyrektor Zespołu Badań i Analiz w Biurze Rzecznika Praw Dziecka


Mam nadzieję, że po spotkaniu z ekspertami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przychyli się on do naszego wniosku i złoży skargę konstytucyjną. Dziwi mnie, że po tym, jak Trybunał Konstytucyjny zarzucił obecnej definicji samotnego rodzica ogromne wady, rząd nie zdecydował się na daleko idącą korektę. W efekcie np. do pomocy z gminy nie są uprawnione dzieci znajdujące się w złej sytuacji materialnej i mające zasądzone alimenty tylko dlatego, że ich rodzic ponownie wstąpił w związek małżeński.

Gazeta Prawna Nr 185 (1550) czwartek 22 września 2005 r. (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1550&dok=1550.2.3.2.26.4.0.1.htm)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 22, 2005, 07:13:36 pm
Mamy decyzje na zasilek pielęgnacyjny


Cytuj
od.1.09.2005 r. bezterminowo
kwota będzie przekazana na konto do dnia 15-go danego miesiąca.
Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności


-no to czekamy  :?:  :?:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 22, 2005, 07:16:35 pm
Ciekawe ile potrwa ta "natychmiastowa wykonalność" - Wam termin już minął 15-ego. a ja czekam od 7 września, choć nadal nie mam ani jednej Decyzji.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: asiorek w Wrzesień 22, 2005, 08:06:53 pm
Nam dzisiaj na konto wpłynęły zasiłki, ale wg nowych przepisów, termin wypłaty uległ zmianie i mają czas do końca miesiąca. Do tej pory otrzymywałam około 13 każdego miesiąca, teraz ponad tydzień później. Jeśli dla kogoś zasiłki to jedyne źródło utrzymania, to nie wiem, jak przeżyły te dodatkowe 9 dni. Ale dla urzędów to pewnie kolejna oszczędność :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Wrzesień 22, 2005, 09:02:03 pm
Ja dostałam pielęgnacyjny parę dni temu, na resztę jeszcze czekam :( A już dostaję upomnienia... :(
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 22, 2005, 09:14:50 pm
Manatko - ja dostaję nie tylko upomnienia, ale bank zablokwoał mi 18 września moje konto.
Zawsze zasiłki wpływały naraz do banku 7 każdego miesiąca, wszelki debet był automatycznie pokrywany. W tym miesiącu, w związku wejściem "tyranizującej ustawy o świadczeniach rodzinnych" do dnia dzisiejszego nie mam ani Decyzji, ani reszty należnych  mi świadczeń. Jest nas sporo w takiej sytuacji - a wszystko dzieje się tak w imię prawa.
  :snipersmile:http://www.krakow.pl/miasto/swiadczenia.php
Nowe Przepisy w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Źródło: www.krakow.pl
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 23, 2005, 10:18:39 am
NOWE PRZEPISY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

"wyczajone"  :D   z U.M. Krakowa:

http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/1.pdf
Zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/2.pdf
Informacja o ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732)


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/15.pdf
Świadczenia Rodzinne dla mieszkańców Krakowa w okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.

http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/3.pdf
Zaliczka Alimentacyjna dla mieszkańców Krakowa w okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/4.pdf
Komunikat w sprawie przedłużenia okresu wypłacania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dla osób formalnie pozostających w związku małżeńskim, które otrzymywały świadczenia z funduszu alimentacyjnego


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/4a.pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA NA PODSTAWIE ART. 60 UST. 2 USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/5.pdf
Wykaz załączników do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/6.pdf
Wykaz załączników do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/7.pdf
Wykaz załączników do wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/8.pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/9.pdf
ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ORAZ O WYSOKOŚCI WYEGZEKWOWANEGO ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNEGO


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/10.pdf
OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OSÓB ROZLICZJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/11.pdf
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU

http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/12.pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/13.pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/14.pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMYWAŁY DO DNIA 1 MAJA 2004 R. USTALONE NA SIEBIE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


http://www.krakow.pl/miasto/html/swiadczenia/16.pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

źródło:
http://www.krakow.pl/miasto/swiadczenia.php
NOWE PRZEPISY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: BasiaB w Wrzesień 23, 2005, 06:41:08 pm
Asiorek napisała
Cytuj
Jeśli dla kogoś zasiłki to jedyne źródło utrzymania, to nie wiem, jak przeżyły te dodatkowe 9 dni.


Ja mam przesunięcie o 17 dni  :evil:  miałam 8-ego teraz mam 25-ego. W tym miesiącu 25 przypada w niedzielę, więc powinnam mieć w piątek, nie mam na koncie nic więc zadzwoniłam się zapytać i co usłyszałam, że wyślą dopiero w poniedziałek, czyli będę miała pieniądze dopiero we wtorek czyli 19 dni przesunięcie  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Justyna P w Wrzesień 25, 2005, 02:24:46 pm
A mnie się płakać chce.Ze względu na przekroczenie dochodu zabrali mi świadczenie pielęgnacyjne rodzinne i dodatki.Tak mi się super powodzi,że jeżdżę 13-letnim maluchem i tak naprawdę to nie stać mnie żeby zmienić go na lepszy.Po 10-u latach małżeństwa jakiś czas temy kupiliśmy mieszkanie,niestety mamy go spłacać jeszcze 8 lat.Jak mam wyżyć za 1500 zł skoro stałych miesięcznych opłat mam 1100zł.Muszę  szybko szukać jakiejkolwiek pracy,zająć się zarabianiem pieniędzy,bo inaczej przestaniemy płacić rachunki.No i nie wiem co zrobię z zajęciami które pozałatwiałam Piotrusiowi z wielkim trudem,2 razy w tygodniu mamy rehabilitację w domu ,2 razy w tygodniu przychodzi pani pedagog ,w poniedziałki jeździmy na ćwiczenia do TPD,co 2 tygodnie logopeda,no i trochę jeszcze ze mną różnych rzeczy.Jedna babcia mieszka daleko,na drugą nie mogę liczyć.Wiem,że wszystkie mamy ciężkie życie,ale ta rzeczywistość w naszym kraju jest chora,musiałam się wyżalić.Gdybyśmy mieli dwoje dzieci nie było by problemu,ale nie każdy ma takie szczęście.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 25, 2005, 02:46:12 pm
Justynko- wiem jak oktutne to jest dla Twojej rodziny  :evil:
Jeśli Cię cokolwiek jest w stanie pocieszyć? - dopdam, że ja żyję tylko z zasiłków
razem z Moniką. Jej tata od 7 lat nie ma stałej pracy, ja nie jestem w stanie podjąć pracy ze względu na stan zdrowia, a w dodatku nie mam nikogo kto odebrałby choćby Monikę jak ja przywiozą ze szkoły.
Byłam już dwukrotnie w U.Miasta w sprawie zasiłków, dokumenty złożyłam w lipcu i do dnia dzisiejszego nie mam ani świadzcenai pielęgnacyjnego, ani zaliczki alimentacyjnej.
Żyjemy na kreskę z wielkim bólem w sercu.
Odebrali mi także zasiłek za samotne wychowywanie dzieckia niepełnosprawnego (jestem -50zl miesięcznie do tyłu), nie licząc tego, ze od parwie 10 lat nie mam ani grosza zasądzonych alimentów w wys. 350zł.

Jest nas w takiej sytuacji bardzo wiele w kraju.

O tym to nawet trudno pisać, a żyć to chyba dzięki nadziei.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Justyna P w Wrzesień 25, 2005, 03:45:11 pm
Wiem Soniu,każda z nas dźwiga mężnie swój krzyż.Niektórzy nie mają własnego kąta zmuszeni są mieszkać z rodzicami, babciami w ciasnocie,jest źle.Ja jestem szczęśliwa,ze wreszcie mam mieszkanie jednak wszelkie opłaty musimy ponosić sami włącznie z kredytem mieszkaniowym,gdyby nie on może jakoś by było.Najbardziej będzie mi przykro jeśli w ogóle znajdę pracę,że nasz synek na tym ucierpi,nie będę mu mogła poświęcić tyle czasu co teraz,w przyszłym roku czeka go pierwsza klasa i niestety,,świetlica szkolna".
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 25, 2005, 04:10:30 pm
Oczywiście cierpią na tym najbardziej niewinne bezbronne dzieci.
Co gorsze to ludzie ludziom zgotowali ten los.
I jeszcze każą pamiętać o Wyborach  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 26, 2005, 12:48:07 am
Po co nam samotne wychowywanie?

autor(ka): Rafał Kowalski
2005-09-09, 01:30

Od 1 września 2005 r. przyznaje się i wypłaca nową formę wsparcia – zaliczkę alimentacyjną. To pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, które mają problemy w egzekucją alimentów. 1 września to również początek nowego okresu zasiłkowego, w którym wypłacane będą świadczenia rodzinne na zmienionych po raz kolejny zasadach. Instytucje przyznające pomoc, jak również sami świadczeniodawcy nadal mają jednak wątpliwości mimo, że system świadczeń został poprawiony. Zastrzeżenia zgłasza również Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszystko z powodu wyróżnienia specjalnej grupy adresatów pomocy – osób samotnie wychowujących.
Cytuj
Chociaż nowelizacje, na przestrzeni zaledwie jednego roku, znacząco przekształciły zasady pomocy, nie wyeliminowały jednak podstawowych problemów. Sygnalizuje to Rzecznik w swoim zapytaniu skierowanym do Ministra Polityki Społecznej. Wciąż będą kłopot z samotnym wychowywaniem. Na kolejna rundę w Trybunale Konstytucyjnym nie powinniśmy czekać zbyt długo.

 Więcej>>> (http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/126131.html)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 29, 2005, 12:25:11 pm
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Wsparcie dla rodziny

Zasiłek nie przysługuje, dodatek tak


W obecnym okresie zasiłkowym, czyli od 1 września do 31 sierpnia przyszłego roku, można pobierać dwa dodatki mimo niespełnienia warunków do otrzymywania zasiłku rodzinnego.


 Ten wyjątek dotyczy dodatków do zasiłku rodzinnego, do których uprawnienie powstało na zasadzie ochrony praw nabytych. Chodzi o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego oraz - drugi - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby uprawnione do nieistniejących już zasiłków wychowawczego i dodatku dla samotnego rodzica bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych otrzymują je nadal, mimo że nie mają prawa do zasiłku rodzinnego. Gmina będzie je wypłacać do upływu okresu, na jaki zostały przyznane. Warunek: muszą spełniać wymogi dotyczące dochodu przewidziane w dotychczasowych przepisach.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego zastąpił dawny zasiłek wychowawczy. Należał się on za czas urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

Przez 36 miesięcy mogły go pobierać osoby samotnie wychowujące dziecko oraz sprawujące opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym jednocześnie, a przez 72 miesiące - gdy dziecko wymagało osobistej opieki, bo było przewlekle chore, kalekie lub opóźnione umysłowo. Zasiłek wychowawczy wynosił 318,10 zł. W podwyższonej wysokości - 505,80 zł -przysługiwał osobom samotnym z dzieckiem oraz rodzinie wychowującej troje lub więcej dzieci.

Dodatek wychowawczy w podwyższonej wysokości zamiast "starego" zasiłku otrzymują osoby samotnie wychowujące dziecko oraz rodziny z trojgiem lub więcej dzieci. Pod warunkiem jednak, że przed 1 maja 2004 r. nabyły prawo do zasiłku wychowawczego w tej wysokości. Osoby samotne mogą pobierać dodatek przez 36 miesięcy. Pozostali otrzymują go przez 24 miesiące, ale w wysokości 400 zł.

Jedyny warunek: dochód na osobę w rodzinie w 2004 r. nie przekroczył 548 zł. Takie kryterium dochodowe obowiązywało bowiem do 1 maja 2004 r.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych przyznawany był na trzy lata. Od 1 września został zlikwidowany.

Jednak osobom, którym przyznano go w poprzednim okresie zasiłkowym, nadal będzie wypłacany, aż do upływu trzech lat, na które go przyznano. Warunek: dochód na osobę w rodzinie w 2004 r. nie przekroczył 504 zł lub 583 zł, jeśli jest niepełnosprawne dziecko.

W obydwu wypadkach świadczenia będą wypłacane niezależnie od prawa do zasiłku rodzinnego.

Przypomnijmy - od 1 maja 2004 r. wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, należą się, jeśli przysługuje zasiłek rodzinny. Przysługuje on rodzinie o dochodzie w 2004 r. nie wyższym niż 504 zł (lub 583 zł, gdy jest niepełnosprawne dziecko).

Agnieszka Rosa

Rzeczpospolita 29.09.2005 r. Nr.228
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 29, 2005, 01:25:12 pm
Jak mam być szczera to nie rozumiem tego.]
Mnie odebrali dodatek za samotne wychowywanie dziecka (50zł) od 1 września 2005r.
A przecież moje dochody nie przekraczają norm ustawowych.
W myśl nowej Ustawy ten zasiłek otrzymują teraz rodziny wielodzietne.

Tymczasem w dzisiejszej rzeczpospolitej 29.09.05 Nr 228
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Wsparcie dla rodziny (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050929/prawo/prawo_a_20.html)
Zasiłek nie przysługuje, dodatek tak

Cytuj
W obecnym okresie zasiłkowym, czyli od 1 września do 31 sierpnia przyszłego roku, można pobierać dwa dodatki mimo niespełnienia warunków do otrzymywania zasiłku rodzinnego.

Ten wyjątek dotyczy dodatków do zasiłku rodzinnego, do których uprawnienie powstało na zasadzie ochrony praw nabytych. Chodzi o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego oraz - drugi - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.


Jak to więc jest?
Czy ja źle tym razem interpretuję słowa red. gazety, czy weszło coś nowego co przeoczyłam?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 29, 2005, 04:51:05 pm
Cytuj
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych przyznawany był na trzy lata. Od 1 września został zlikwidowany.

Jednak osobom, którym przyznano go w poprzednim okresie zasiłkowym, nadal będzie wypłacany, aż do upływu trzech lat, na które go przyznano. Warunek: dochód na osobę w rodzinie w 2004 r. nie przekroczył 504 zł lub 583 zł, jeśli jest niepełnosprawne dziecko.

W obydwu wypadkach świadczenia będą wypłacane niezależnie od prawa do zasiłku rodzinnego.tu chodzi o prawa nabyte i o osoby bezrobotne
 osoby które są  w trakcie pobierania zasiłku
zachowają to prawo do końca


w/g nowej ustawy samotna matka z dziećmi, nie jest rodziną jeżeli nie ma zasądzonych alimentów, lub o nie nie wystapiła
i nie należy jej się zas. rodzinny ani dodatki

to chyba nowa definicja rodziny w naszym państwie  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 29, 2005, 06:07:33 pm
Cytuj
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

powinien brzmieć:
Cytuj
z tytułu samotnego wychowywania dziecka  (z jednoczesną utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych)


 -tak było by wszystko jasne w moim odczuciu
Znają prawo - gorzej z wysławianiem się.  :D

co do nowej definicji "rodzina"  :shock:

wyglada na to, że:
tak ministerstwo rządzi - jak mu funduszy ostaje..
a nazewnictwo?: - papier wszystko przyjmie  :evil:


konsekwencje ponoszą ci, których niestety temat dotyczy
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 29, 2005, 07:42:56 pm
Soniu, juz dawno wszyscy postulują żeby ustawy były pisane
dla obywateli a nie dla prawników  :evil:
jak się w tym nie pogubić??

sami czesto mają kłopoty z interpretacją prawa np. w ZUS czy OPS
a co dopiero my-rodzice
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 30, 2005, 09:16:56 pm
ALIMENTY
Raczej matka niż komornik


We wrześniu samotni rodzice starają się po raz pierwszy o wypłatę zaliczki alimentacyjnej. Gminy radzą sobie z jej przyznawaniem, chociaż wolałyby, aby wnioski o nie składali rodzice dzieci, a nie komornicy.

Od sierpnia większość osób spośród prawie 1 mln pobierających dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, straciło do niego prawo. Obecnie otrzymują go tylko te dzieci, które nie mają drugiego z rodziców, ponieważ jest nieznany lub nie żyje. Pozostali rodzice wychowujący samotnie dzieci, niemogący wyegzekwować alimentów (spełniający kryterium dochodowe) mogą starać się o zaliczkę alimentacyjną. Wypłacają ją gminy. Według szacunków, może ona przysługiwać około 0,5 mln osobom. Starający się o nią najpierw wypełnia wniosek, później zanosi go do komornika, który po dołączeniu do niego m.in. zaświadczenia o bezskuteczniej egzekucji, przekazuje gminie.

Osoby, z którymi rozmawiała „GP”, odpowiedzialne w gminach za wypłatę zaliczki, zauważają, że lepiej byłoby, gdyby wnioski o nią składali rodzice wychowujący dzieci. – Komornik nie ma obowiązku sprawdzania poprawności wniosku i przekazuje go do nas tak jak wypełniła go osoba starająca się o świadczenie. Ponieważ większość wniosków zawiera błędy, musimy kontaktować się z wnioskodawcą, aby je skorygował i uzupełnił ewentualne braki – zauważa Grażyna Ratajska, kierownik wydziału świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. – Lepiej byłoby, gdyby wniosek przynosił rodzic, bo można by przy jego przyjęciu od razu skorygować błędy i poprosić o ewentualne uzupełnienia – dodaje.

Podobnie uważa Jan Grodzki, kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Rzeszowie. – 80 proc. wniosków wymaga korekty i musimy wzywać ich autorów do urzędu – podkreśla. Natomiast Alina Witkowska, kierownik świadczeń rodzinnych przy MOPS w Morągu, dodaje, że jeszcze z jednego powodu lepiej byłoby dla osób starających się o zaliczkę, gdyby to one same składały wniosek. – Te osoby, które równocześnie starają się o świadczenia rodzinne, nie musiałyby gromadzić dwóch kompletów dokumentów – zauważa.

Przedstawiciele gmin nie narzekają na współpracę z komornikami i zauważają, że poza nielicznymi przypadkami starają się oni wywiązać z obowiązków wobec samotnych rodziców.

- Bartosz Marczuk
G.P. Nr 191 (1556) piątek-niedziela 30 września-2 października 2005 r. (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1556&dok=1556.2.3.2.33.4.0.1.htm)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 01, 2005, 05:34:28 pm
Uwaga na składki przy świadczeniu pielęgnacyjnym!!!!


świadczenie pielęgnacyjne a składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Zgodnie z art. 37pkt 6. litera "e" ustawy o swiadczeniach rodzinnych, nie opłaca się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, sprawującą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, jeżeli w dniu złożenia wniosku osoba ta ma więcej niz 50 lat i nie ma okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego, co najmniej 10 lat, oraz za osobę, która legitymuje się tym okresem w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Na podstawie załączonego oświadczenia o latach składkowych Pani XX wyliczono, iż na dzień 1września 2005r.

Posiada Pani 19 lat 4 miesięcy i 13 dni okresów składkowych, i 13 lat, 9 miesięcy i 4 dni okresów nieskładkowych co daje ponad 20-letni okres składkowy, w związku z czym nie została Pani objęta ubezpieczeniem społecznym

/z aktualnej Decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego od 1 września 2005r/
natomiast ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacane.
***

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa.

Osoba otrzymująca zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej do dnia 1 maja 2004 r. w związku z pielęgnacją dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami), nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 sierpnia 2005 r., jeżeli spełnia warunki określone w dotychczasowych przepisach.

Osoba opiekująca się dzieckiem, o której mowa w ust. 1, jeżeli przed dniem 1 września 2005 r. ukończyła 50 lat, nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli spełnia warunki określone w dotychczasowych przepisach.

Osoba zdolna do pracy, lecz nie pozostająca w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, za które ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenia społeczne przed dniem 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do emerytury bez względu na wiek, jeżeli w dniu 1 stycznia 1999 r. ukończyła co najmniej 45 lat i ma okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Wysokość emerytury dla tej osoby
ustala się według zasad przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla osób ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.
http://www.wroclaw.pl/m3515/p5685.aspx#10
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Justyna P w Październik 01, 2005, 07:03:42 pm
A jak jest z tymi składkami emerytalno-rentowymi w przypadku gdy matka opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym ale przekroczył dochód i nie dostaje świadczenia pielęgnacyjnego?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: mycha w Październik 01, 2005, 11:05:10 pm
Witam

Jeżeli dochód przekracza i nie otrzymuje się świadczenia pielęgnacyjnego, niestety ale składki nie są opłacane.
 Do maja 2004 r pomino, że się nie otrzymywało zasiłku stałego składki były opłacane a teraz warunkiem jest  otrzymywanie świadczenia.
Można sobie samemu opłacać składki tak mi łaskawie Pani w ZUS-ie odpowiedziała.
Jestem w podobnej sytuacji i zastanawiam się jak będzie wygladała moja emerytura?

Pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 01, 2005, 11:46:23 pm
Myśle podobnei jak mycha -tu powyższy zapis

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa

za mnie też już nie będą płacić tego ubezpieczenia, mimo, że świadczenie pielęgnacyjne otrzymuję nadal.
Też mam dylemat czy rację ma ZUS (odmawiając mi wcześniejszej emerytury dawniej), czy też panie z U.Miasta wystawiając mi ostatnią Deczyzję.
Na wszelki wypadek złożę reklamację w ciagu 14 dni z prośbą o poparwienie moich danych osobowych (bo się pomylili w uzasadnieniu) oraz o rzeczową inetrpretację prawną.
Każda instytucja interpretuje prawo po swojemu - a ja mogę zostać na lodzie.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: BasiaB w Październik 02, 2005, 11:29:10 am
A czy osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna poszukująca pracy ma opłacane składki emerytalno - rentowe? Wydaje mi się, że tak, przynajmniej kiedyś tak było.  Jeżeli nie otrzymujecie świadczenia pielęgnacyjnego to możecie się zarejestrować na ten czas do urzędu dla bezrobotnych.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 02, 2005, 12:40:45 pm
Basiu, ani osoba bezrobota( czyli bez pracy)
ani osoba poszukująca pracy(np. rencista socjalny)
nie mają przez U.P. opłacanych skladek na ubezp.emerytalno-rentowe

bezrobotny ma tylko składkę zdrowotnną
poszukujacy nawet tego nie ma
bo:albo ma jakąś pracę, albo rentę i składkę zdrowotna przy niej

składkowy jest tylko okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: BasiaB w Październik 02, 2005, 03:14:59 pm
Czyli źle zrozumiałam się z panią, która obliczła mi okresy składkowe i nieskładkowe, teraz już będę wiedziała.
Dziękuję Ula za sprostowanie, bo nie chciałabym kogoś wprowadzić w błąd.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 02, 2005, 07:17:20 pm
Basiu, kobiety z ZUS twierdzą ( i pewnie mają rację), że okres pobierania zasilku dla bezrobotnych  jest liczony jako okres składkowy
trzeba dokładnie dopytać, bo w różnych latach różnie bylo liczone (niektóre lata sie licza, a niektóre -  nie,zalezy jak wtedy zmieniały sie przepisy

podobnie zamieszania  urlopami wychowawczymi
ja wprawdzie miałam płatny urlop wychowawczy, ale liczony jest jako okres nieskładkowy

wiem, że potem był liczony jako składkowy (późniejsze roczniki, bo ptem odprowadzano od tych urlopów składkę na ZUS)
panie w ZUS zawsze to sprawdzają (rocznikami)
nie tylko to czy byliśmy na wychowawczym,
ale także w jakich latach to było

i koszmarnie się przy tym mylą
ja 3 razy prosiłam o sprostowanie i miałam rację, poprawiały 3 razy
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: arti w Październik 05, 2005, 01:39:38 pm
Jeżeli dochód przekracza i nie otrzymuje się świadczenia pielęgnacyjnego to składki emerytalno rentowe nie są opłacane!?
To ja mam pytanie jak będzie wyglądała przyszłość mojej żony,czy kiedykolwiek nabędzie jakiekolwiek prawa emerytalne, jeżeli teraz ma 35 lat życia i 15 lat pracy ,teraz nie może pracować bo opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem , co dalej? czy będzie miała kiedyś jakąś emeryturę ? czy będzie miała z czego żyć na stare lata ? a co będzie jak mnie braknie?
To wszystko jest dla mnie niewiadomą (dopiero od niedawna zbieram informacje na ten temat ale już mnie głowa boli)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 05, 2005, 06:23:21 pm
Witaj "arti"

no niestety, jeżeli przekraczacie magiczną kwotę dozwolonego dochodu i nie należy się żonie świadczenie pielęgnacyjne to i nie ma składki
też uważam że to skandal
ale tak jest

ja musiałam iść do pracy , kiedyś nic nie dawali

żonie ( gdy osiągnie wiek emerytalny) emerytura będzie naliczona od posiadanych lat przacy
jedyna pociecha to " minimalna emerytura" ustalana przez ZUS i chyba mniej dać nie mogą

istnieje jeszcze coś takiego jak emerytura po mężu (tzw. renta rodzinna)

http://www.zus.pl/swiadcze/emer002.htm

czyli korzystniejsze przeliczenie emerytury żony po twojej śmierci ( 85 % tego co Ty byś dostawał bez Twoich dodatków)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 05, 2005, 06:54:57 pm
arti - wobec obecnego parwa http://www.zus.pl/swiadcze/emer005.htm#_odn2
najlepiej gdybyś miał niższe dochody aby żona załapała się na świadczenie pielegnacyjne.
Wówczas miałaby opłacane składki społeczene (emerytalno-rentowe) i składki zdrowotne.
Wybacz  0X  piszę to TYLKO) z punktu widzenia prawa, a życie wiadomo co dyktuje.
Oprócz odpowiednio niskiego dochodu musiałaby mieć odpowiednie orzeczenie o niep. ziecka, które wymaga ciagłej opieki.
To na dzień dzisiejszy jedyna możliwość aby żona mogła mieć opłacane składki i nadgonić sobie lata nieskładkowe do lat pracy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Justyna P w Październik 05, 2005, 10:50:16 pm
Niech sobie Ci rządzący wezmą 583 zł na osobę w swojej zdrowej rodzinie i przeżyją cały miesiąc.Niech pozapłacają wszystkie rachunki,wyżywią się ,powinno im jezcze trochę zostać ,bo przecież to jest kryterium na rodzinę gdzie jest dziecko wymwgające rehabilitacji,częstych wyjazdów do specjalistów ,itd,itd....Wątpię czy by przeżyli tydzień .To wszystko jest bardzo niesprawiedliwe,bo takie rodziny powinny mieć takie wsparcie,żeby godnie i spokojnie żyć.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: arti w Październik 06, 2005, 07:25:57 am
orzeczenie o niepełnosprawności dziecka które wymaga stałej opieki mamy od dawna, przypadek MPD u mojej córki jest ciężki tak ,że parca mojej żony jest niemożliwa, ja jestem urzędnikiem tak że dochody jakie mam takie mam ale tutaj nic nie da się oszukać. ALe pocieszeniem dla mnie jest to co napisała ULKA, to już coś! Ja nawet nie wiedziałem ,że może dostać minimalną emeryturę za swoje 15 lat pracy lub emeryturę po mnie!
Dziękuje i Pozdrawiam!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 06, 2005, 07:38:37 am
Cytuj
jestem urzędnikiem tak że dochody jakie mam takie mam ale tutaj nic nie da się oszukać.


Nikt nie pisał o oszukiwaniu - Tylko o wymaganiach prawnych na dzień obecny  :D
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 06, 2005, 10:44:38 am
A tak jest obecnie, jak ktoś nie łapie się na wcześniejsza emeryturę

Cytuj
Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
Prawo do emerytury według nowych zasad

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury według nowych zasad niezależnie od faktu przystąpienia lub nieprzystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 11, 2005, 07:54:17 pm
Ale pułapek niesie Ustawa o świadczeniach z 2003r -wiele punktów ulega zmianie od 1 września /vide margines Dz.U./

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html ten Dz.U mnostwo zmeinia od 1wrzesnia-wlasnei -chodzi m.in.  o składki do emerytury Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032282255&type=3&name=D20032255Lj.pdf

na marginesach są już naniesione wszelkie poprawki i nowe akty prawne, oraz co się zmienia od 1 IX.2005r.

Pilnujcie sobie składek społecznych (emerytalno-rentowych) przy świadczeniu pielęgnacyjnym  :!:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: arti w Październik 13, 2005, 01:41:29 pm
Przeglądałem Ustawę i z tego co przeczytałem wynika ,że jeżeli dochód przkracza kwotę od której przyznawane są świadczenia pielęgnacyjne to i tak odprowadzane są składki-emerytalno-rentowe (mimo tego że świadczenie to jest niepłacone) Tak by wynikało z art.37 ust.6 Ustawy .Proszę o potwierdzenie bo niewiem czy dobrze zrozumiałem!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 14, 2005, 10:55:33 am
" Arti "chyba nie mamy nikogo kto mógłby to potwierdzić
jak wiesz nie jest to forum eksperckie
spróbuj sam zapytać w Urzedzie Miasta lub Gminy
i proszę, podziel się potem otrzymaną informacją
może komuś z rodziców przyda się w przyszłości
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 14, 2005, 04:32:24 pm
w art 36 pisze:


Cytuj
6

6) w art. 31b:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Za osobę nieotrzymującą świadczenia pielęgnacyjnego zdolną do pracy,
lecz niepozostającą w zatrudnieniu ze względu na konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji,
polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym
współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz
edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny przekracza półtorakrotny dochód
określony zgodnie z art. 4, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność
wraz ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn.
zm.10)), ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego
na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, chyba
że osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu
z innych tytułów lub otrzymuje emeryturę albo rentę,
z zastrzeżeniem ust. 8.
3. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem
rodziny lub wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego
na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jeżeli
dochód w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza półtorakrotnego
dochodu określonego zgodnie z art. 4 i osoba opiekująca się nie
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z
innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to
również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki
pozostają na urlopie bezpłatnym.”,
c) w ust. 6:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby, o których mowa w ust. 2, przez okres niezbędny do uzyskania
20-letniego w przypadku kobiet i 25-letniego w przypadku
mężczyzn okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego),
jednak nie dłużej niż przez 20 lat,”,
- uchyla się pkt 2,
d) uchyla się ust. 7,
e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Nie opłaca się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę,
o której mowa w ust. 2 i 3, jeżeli w dniu złożenia wniosku o opłacanie
składki osoba ta ma więcej niż 50 lat i nie ma okresu ubezpieczenia
(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat, oraz
za osobę, która legitymuje się tym okresem w wymiarze 20 lat w przypadku
kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.”;


Teraz jest tak dużo zmian, że sama nie mam pewności.
Najlepiej pisać i oczekiwać odpowiedzi u źródła lub wybrednego prawnika
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Październik 14, 2005, 04:57:35 pm
Ja zrozumiałam z tego, że w wypadku żony artiego, jeśli w ich rodzinie dochód na członka rodziny nie przekracza 874,5 zł, MOPS powinien opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Tytuł: Niepełnosprawne dziecko i co dalej?-"przywileje"
Wiadomość wysłana przez: Wit w Październik 20, 2005, 05:36:40 pm
Witam!
byc moze tutaj dowiem sie czegokolwiek .....bo przeszukiwanie google na niewiele sie zdalo
26.12.2004 urodzila mi sie coreczka w 6 miesiacu ciazy masa urodzeniowa 900gr 7 miesiecy przelezala w szpitalu po urodzeniu, obecnie na wiekszosci zaswiadczen lekarskich wpisywane ma "stan dobry" mimo to ..... stwierdzone ma uposledzenie motoryczno ruchowe, dysplazja oddechowa, retinopatia, małogłowie, głuchota.
Za namowa lekarza rejonowego zlozylem wniosek na komisje d/s orzekania o niepelnosprawnosci, dwa dni temu odebralem orzeczenie w ktorym postanawia sie:
- zaliczyc moja coreczke do osob niepelnosprawnych.
Wskazania dotyczace:
pkt 5 koniecznosc zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ulatwiajace funkcjonowanie danej osoby - wg wskazan medycznych.
pkt 6 korzystanie z systemu srodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie sie korzystanie z uslug socjalnych, opiekunczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych swiadczonych przez siec instytucji pomocy spolecznej, organizacje pozarzadowe oraz inne placowki.
pkt 7 koniecznosc stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia egzystancji
pkt 8 koniecznosc stalego wspoludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji.
orzeczenie wydaje sie do dn 31.10.2006r
stopien niepelnosprawnosci -10N (cokolwiek to znaczy)

Mogłby mi ktos wyjasnic co teraz? gdzie sie z tym udac? co mi przysluguje?...zona moja nie moze pracowac, ze wzgledu na przewlekla chorobe coreczki obecnie pobiera zasilek dla bezrobotnych? jedynie ja pracuje zawodowo, jednak zarobki moje sa niewspolmierne do potrzeb....na miejscu lekarze rozkladaja rece i ograniczaja sie do wystawiania skierowan.....wydaje 2/3 zarobkow na dojazdy do shpitali w Legnicy i Wrocławiu (odpowiednio 30km i 100km odległosc) leki, rechabilitacje, w ubiegłym tygodniu odmowiono mi rechabilitacji (zbyt duza niewydolnosc oddechowa)
zasiłek pielegnacyjny to juz wiem ze nalezy sie na dziecko, ale w obecnej sytuacji 144zl nie zmienia mojego polozenia
dochod rodziny za 2004r. "na glowe" to 660zl....nie przysluguje mi nawet rodzinne  
z gory dzieki za kazda informacje
Pozdrawiam
Wit
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Nadziejka w Październik 20, 2005, 06:09:09 pm
Witaj Wit.
Masz za duży dochód w rodzinie na osobę, by ubiegać się o coś więcej niż zasiłek pielęgnacyjny. :cry:  Nie wiem, czy to dobrze, czy źle?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 20, 2005, 06:17:13 pm
Witaj Wit w naszym gronie.

piszesz:
Cytuj
stopien niepelnosprawnosci -10N (cokolwiek to znaczy)

To oznaczenie symbolu niepełnosprawności o podłożu neurologicznym
10-N - choroby neurologiczne

Daję Ci wykaz tych symboli:

01-U - upośledzenie umysłowe;
02-P - choroby psychiczne;
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O - choroby narządu wzroku;
05-R - upośledzenie narządu ruchu;
06-E - epilepsja;
07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T - choroby układu pokarmowego;
09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
10-N - choroby neurologiczne;
11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ogranicza wykonywanie czynności życiowych i aktywności społecznej.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden, ale nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, które wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.
źródło (http://forum.darzycia.pl/symbole-niepelnosprawnosci-vt5663.html?highlight=symbole+niep)

piszesz, że we wskazaniach w Orzeczeniu masz:

Cytuj
Wskazania dotyczące:

pkt 5 koniecznosc zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ulatwiajace funkcjonowanie danej osoby - wg wskazan medycznych.

pkt 6 korzystanie z systemu srodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie sie korzystanie z uslug socjalnych, opiekunczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych swiadczonych przez siec instytucji pomocy spolecznej, organizacje pozarzadowe oraz inne placowki.

pkt 7 koniecznosc stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia egzystancji

pkt 8 koniecznosc stalego wspoludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji.


Cytuj
orzeczenie wydaje sie do dn 31.10.2006r


tu to się szanowna Komisja nie wysiliła!!!!!! Schorzenia sprzężone nie mijają w ciągu roku czy dwóch lat. Tu mogłeś składać odwołanie.

Masz jednak dość istotne zapisy w cytowanych wyżej punktach.
Cytuj
pkt 7 koniecznosc stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia egzystancji

pkt 8 koniecznosc stalego wspoludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji

Te punkty dają możliwość uzyskania żonie lub Tobie otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 420zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (emerytalno-rentowe). Ubezpiecza się także dziecko.

Jest tu jeden szkopuł: świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie nie mającej żadnego źródła dochodu. Ty wspominasz, ze w chwili obecnej żona jest na zasiłku dla bezrobotnych.
Z chwilą utraty prawa do tego zasiłku - ma prawo starać się o to świadczenie pielęgnacyjne. Proponuję złożyć wizytę w Urzędzie Miasta w Referacie Świadczeń Rodzinnych. Otrzymacie specjalne druki, załączniki.

Wyróbcie sobie legitymację dziecka niepełnosprawnego -upoważnia ona do bezpłatnych przejazdów na terenie meijsca zameiszkania, oraz do częściowych ulg PKS i PKP.

Cytuj
dochód rodziny za 2004r. "na głowę" to 660zl....nie przysluguje mi nawet rodzinne


domyślam się, że w tym okresie pracowaliście oboje z żoną.
Jest takie pojęcie jak dochód utracony!!!!  - kolejna wizyta w U.Skarbowym do zaliczenia.

To tak troszkę na prędko, myślę, że inni dopowiedzą więcej.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: BasiaB w Październik 20, 2005, 06:59:19 pm
Witaj Wit, Sonia napisała
Cytuj
Jest takie pojęcie jak dochód utracony
to prawda, ja też z tego skorzystałam, mi pomogają zawsze panie z GOPS- u, obliczają co może przysługiwać, mówią jakie dokumenty trzeba złożyć, wszystkie zasiłki pobieram w GOPSie i mam tam bardzo fajne i pomocne panie.

Zasiłek pielęgnacyjny 144zł
Świadczenie pielęgnacyjne 420zł
Zasiłek rodzinny 43zł
Zasiłek rehabilitacyjny 50zł (dodatek do rodzinnego, przysługuje tylko z rodzinnym)

Musisz się dowiedzieć dokładnie jak wygląda sytuacja z dochodem utraconym w przypadku gdy Twoja żona pobiera jeszcze zasiłek dla bezrobotnych, no i ustalić jaki macie dochód z tym zasiłkiem żony. Świadczenie pielęgnacyjne możecie uzyskać dopiero gdy żona nie będzie pobierała zasiłku dla bezrobotnych i wyrejestruje się z urzedu dla bezrobotnych, bo to świadczenie jest dla rodzica, który rezygnuje z podjęcia pracy lub z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, niestety też zależy od wysokości dochodów.
Ale przysługuje wam karta parkingowa do parkowania w miejscu dla inwalidów  :D  - wiem to czarny humor, ale taka jest polska rzeczywistość. Cztery lata temu gdy pojawił się Michaś nie chciałam uwierzyć, że nic się prawie nam nie należy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 20, 2005, 07:08:23 pm
Zapoznaj się jeszcze z aktualnym artykułem
Wybrane ulgi i przywileje dla niepełnosprawnych (http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp64299.html#64299)

Dużo napisane, ale tak być powinno - co w imię prawa zostało zatwierdzone.

Uprawnienia (http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=237)
Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne (http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=262)
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=881)
Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=264)

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. POMOC SPOŁECZNA (http://bip.pcpr.slupsk.oitbd.pl/index.php?pid=25)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Wit w Październik 20, 2005, 09:07:10 pm
Cytat: "Nadziejka"

Masz za duży dochód w rodzinie na osobę, by ubiegać się o coś więcej niż zasiłek pielęgnacyjny. :cry:  Nie wiem, czy to dobrze, czy źle?

........bardzo zle  :( skad moglem wiedziec ze urodzi mi sie dziecko ktore bedzie niepelnosprawne odkladalbym "w skarpete" kazdy grosz ... pieniadze ktore mielismy odlozone na "wyprawke" dla corci pochlonely przejazdy do szpitala (łacznie ponad 12 000 km) ze nie wspomne jak NFZ zaopatruje oddzialy intensywnej terapii i patologii noworodka, nie ma na pieluchy, leki i jak mozna odmowic ...kiedy pielegniarka mowi ze dzis dzieciaczki nie beda mialy co jesc  :| bez zastanowienia bieglem do najblizszej apteki i siegalem reka do kieszeni aby kupic dla calego oddzialu "alpren"
Cytat: "sonia"

10-N - choroby neurologiczne

bylem przekonany ze chodzi o niewydolnosc oddechowa a tu prosze.... :roll:

Cytat: "sonia"

Jest tu jeden szkopuł: świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie nie mającej żadnego źródła dochodu. Ty wspominasz, ze w chwili obecnej żona jest na zasiłku dla bezrobotnych.
Z chwilą utraty prawa do tego zasiłku - ma prawo starać się o to świadczenie pielęgnacyjne. Proponuję złożyć wizytę w Urzędzie Miasta w Referacie Świadczeń Rodzinnych. Otrzymacie specjalne druki, załączniki.

zona dowiadywala sie w urzedzie pracy i moze pobierac rownoczesnie zasilek dla bezrobotnych i zasilek pielegnacyjny jesli jednak otrzyma swiadczenia pielegnacyjne czy inne, wyplaty zasilku zostana zawieszone .... a zadnych swiadczen nie otrzyma dopoki zasilek nie zostanie zawieszony  :roll:  normalnie koło graniaste :?

 
Cytat: "sonia"
domyślam się, że w tym okresie pracowaliście oboje z żoną.
Jest takie pojęcie jak dochód utracony!!!! - kolejna wizyta w U.Skarbowym do zaliczenia.

nooo mozna tak powiedziec zona w ostatnich miesiacach roku przebywala na zwolnieniu wysokosc "chorobowego" byla nie duzo nizsza niz jej pensja :?
byc moze wlasnie  ten "dochod utracony" ratuje sytuacje, rozumiem ze w urzedzia skarbowym musze wystapic z wnioskiem o wydanie zaswiadczenia o "dochodzie utraconym"
Cytat: "BasiaB"

Ale przysługuje wam karta parkingowa do parkowania w miejscu dla inwalidów

nawet z takim punktem w orzeczeniu??
pkt 9 spelnia przez osobe niepelnosprawna przeslanek okreslonych w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz 602 z poźn. zm.) -nie spelnia
bardzo wszystkim dziekuje za odpowiedzi kazda informacja jest dla nas w obecnej sytuacji na wage nie zlota a kolejnego opakowania sterydow wziewnych dla coreczki
jesli ma ktos jeszcze jakies cenne uwagi lub informacje prosze o info
dziekuje
pozdrawiam
Wit
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 20, 2005, 10:50:06 pm
W moim odczuciu:
Najpierw idź do U.Skarbowego w sprawie dochodu utraconego
Jeśli to wypali, wylicz nowy dochód na osobę.
Jesli zmieścicie się w trójkę w kwocie 584 zł na 1 osobę, macie prawo do zasiłku rodzinnego i wszelkich innych świadczeń.
Zasiłek dla bezrobotnych nie trwa wiecznie, po zakończeniu pobierania go - mając (zakładam niższy dochód) - żona wystąpi o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 420zł mies. wraz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia (zdrowotne i społeczne).
W ten sposób okres pobytu przy córeczce będzie jej liczony jako lata pracy.
Odwiedzać możecie MOPS o ciągle inne zasiłki specjalne na leki, na sprzęt.
Jeśli macie niezbyt duży metraż mieszkania możecie wystąpić o dodatek mieszkaniowy do czynszu. (także uzależniony od dochodów i metrażu).
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: BasiaB w Październik 21, 2005, 01:25:59 am
Sonia ma rację, jeszcze możecie się ubiegać o dopłatę do czynszu w UM. A czy pomyślałeś, żeby złożyć w pracy prośbę o pomoc finansową? Zakłady pracy maja tzw. fundusz socjalny, pomagają pracownikom, nawet najbardziej sknerowate zakłady pracy w obliczu choroby dziecka pracownika potrafią dużo dać. Mój mąż uzyskał taką zapomogę a nawet nie prosiliśmy o nią tylko o pożyczkę, i pracuje w firmie gdzie na święta dają bony na 50 zł raz w roku a i to nie zawsze. A tu nagle sami z siebie dali 4 tys. zł uratowali nas wtedy przed nędzą. Również opieka społeczna może Wam coś dać. Mają różne środki na zasiłki do celowe, mi w ten sposób zrefundowali okularki Michałka 200zł gdzie PFRON chciał mi zwrócić 5 zł ( 10 % za szkła, które kosztowały 50 zł, a oprawki?).
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Październik 23, 2005, 07:21:11 am
Witaj Wit :)
Mój Mat urodził się w 26 tyg. 930 gram. spędził w szpitalu pnad 6 miesięcy, potem z przerwami prawie 3 miesiace. Teraz Mat ma prawie 5 lat. Jeżeli chciałbyś porozmawiać o problemach wcześniaczych, napisz do mnie.

Mając orzeczenie o niepłnosprawności możesz sobie odliczyć w rozliczeniu rocznym koszty przejazdów samochodem na rehabilitację. Karta parkingowa Ci nie przysługuje, skoro masz pkt 9 NIE SPEŁNIA. Możesz sie odwoływać, ale nie wiem jak to wygląda w praktyce, bo myślałam, ze karta parkingowa przysługuje tylko dzieciom z chorobami narządu ruchu, ale tutaj na forum czytam, że dzieci z ZD też otrzymuja pkt 9. na TAK.
Tytuł: ŚWIADCZENIA SOCJALNE Wsparcie na niepełnosprawne dziecko
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 26, 2005, 10:45:19 pm
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Wsparcie na niepełnosprawne dziecko

Pomoc również dla rolniczej rodziny


Osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko.


Niektóre gminy nie przyznają takiego świadczenia matce lub ojcu, który nie jest nigdzie zatrudniony, ale ma ubezpieczenie w KRUS jako członek rodziny. Uzasadniają to tym, że nie jest bezrobotny. Tymczasem, jak wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie jest to warunek nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Od odmownej decyzji należy więc odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Przypomnijmy: świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie) przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi dziecka, który nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej, bo musi opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa to, wedle ustawy, praca na podstawie stosunku pracy, służbowego, umowa o pracę nakładczą, a także agencyjna, zlecenia i o dzieło. Jest nim również członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Takich wskazań nie musi zawierać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 583 zł. Jeśli rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 194 zł. Świadczenie nie należy się, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Nie należy się także, gdy osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej albo placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem ZOZ). Nie będzie również wypłacane rodzinie, w której osoba opiekująca się dzieckiem korzysta z wcześniejszej emerytury przyznanej ze względu na to dziecko, ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego na kształcenie lub rehabilitację albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko.

Przypomnijmy też: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeśli nie podlegają one obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu albo na podstawie odrębnych przepisów.

aro
Rzeczpospolita 26.10.05 Nr 251 (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051026/prawo/prawo_a_12.html)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 28, 2005, 11:31:58 pm
ewra napisała w wątku (http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp65201.html#65201)
 
Cytuj
Odkąd dowiedziałam się, że moje dziecko choruje na astmę, jedno mnie zastanawia. Czy starać się o orzeczenie o niepełnosprawności  Ten malutki zasiłek pielęgnacyjny nie jest mi potrzebny, choć pokryłby z nawiązką koszty leków. Zastanawiam się, co moje dziecko zyskałoby mając orzeczoną niepełnosprawność, a co mogłoby stracić  Czy np. mogłaby Elżunia pojechać za trzy lata na zwykłą kolonię z zakładu pracy męża, czy mogłaby nadal chodzić do zwykłego przedszkola itp.  
_________________
mama Eli z astmą (5,5 roku) i Oli z AZS (4 lata)


ewra zobacz w wątku
Orzekanie o niepełnosprawności-raz jeszcze (http://forum.darzycia.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci-raz-jeszcze-vt527.html)
I zerknij do tematów przyklejony
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 29, 2005, 07:13:33 pm
Utratę dochodu przez osobę uprawnioną lub członka jej rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu albo informację o przeciętnej miesięcznej kwocie utraconego dochodu (dochód otrzymany w 2004 r., który został utracony, podzielony przez 12, nawet jeżeli dochód był otrzymywany przez część roku 2004).

Wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego kalendarzowego miesiąca dokumentuje się: 1) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej,
2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
3) zaświadczeniem urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód powodujący obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej,
4) oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 92 ppkt 1, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - w takim przypadku dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od sześciokrotności sumy miesięcznego należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne...]
źródło (http://www.zus.pl/niusy/k050908.htm)
Komentarz określa zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. Komentarz jest przeznaczony dla płatników składek zobowiązanych do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz dla terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł: PRAWO RODZINNE
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 05, 2005, 12:21:53 pm
PRAWO RODZINNE

Zamiast ojca płaci dziadek

Po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego obowiązek wypłaty nowego świadczenia, tzw. zaliczki alimentacyjnej, spadł na gminy. Zmienione przepisy ułatwiają też egzekwowanie tych świadczeń od rodziny zobowiązanego.

W gminach działają komórki ds. świadczeń rodzinnych.
W gminach powstały nowe komórki do spraw świadczeń rodzinnych, nowe przepisy wprowadziły instrumenty pomocne w egzekucji alimentów, uprawnieni skwapliwie składają wnioski, nawet komornicy zostali postawieni na baczność. A dłużnik alimentacyjny jak nie płacił, tak nie płaci.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych i ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732) przyniosły wiele zmian - lepszych i gorszych.

Obowiązek krewnych
Przypominano też o art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w rękach zdesperowanych matek stał się niebezpiecznym narzędziem do walki z całą rodziną dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z jego brzmieniem, gdy bezpośrednio zobowiązany do alimentacji nie jest w stanie sprostać swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niego na czas środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, obowiązek alimentacyjny obejmuje dziadków i innych krewnych. Są to tzw. alimenty uzupełniające, których wysokość jest niższa niż zasądzonych od bezpośrednio zobowiązanego.

Zwolnienie z kosztów
Obok zaliczki alimentacyjnej uzależnionej z jednej strony od dochodów rodziny i wysokości zasądzonych alimentów, z drugiej od bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej, alimenty uzupełniające od dziadków stały się dość prostym sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu. Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych (art. 111 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego) nie naraża matki na wydatki w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, a dokumentacja zasiłkowa i egzekucyjna potwierdzi, iż uzyskanie alimentów od bezpośrednio zobowiązanego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Matka pouczona przez adwokata (na którego oficjalnie jej nie stać), deklamuje przed sądem, iż dziadkowie mają dużą "zdolność zarobkową i majątkową", bo przecież posiadają emerytury (lub renty).

Dla dobra dziecka
Zmieniające się przepisy prawa coraz mocniej akcentują wyrażoną w k.r.o. zasadę - "dobra dziecka". Nieumiejętnie interpretowana, wpływa jednak na pogłębianie zjawiska odrzucenia, wykorzystywania i dyskryminacji ludzi starszych. Nie można zapominać, że emerytura czy renta inwalidzka powinna zapewnić dożywotnio zaopatrzenie ludziom starszym. Powinna również zabezpieczyć ich wszystkie aktualne usprawiedliwione potrzeby. To na obojgu rodzicach spoczywa ciężar utrzymania i wychowania dzieci. Jeśli jedno z rodziców nie może sprostać temu obowiązkowi, przechodzi on przede wszystkim na drugiego. Orzecznictwo wyraźnie podkreśla, że obowiązek alimentacyjny dziadków nie polega na przerzuceniu na nich niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci.

Można współczuć matkom, które utraciły głównego sponsora, jakim był Fundusz Alimentacyjny. Można też ubolewać nad niedoskonałością prawa lub raczej krótkowzrocznością ludzi je stosujących. Przerażeniem jednak napawają wypowiedzi urzędników, którzy mówią, iż będą nakłaniać matki do występowania "o alimenty od dziadków". A może niedługo doczekamy się likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zamiast wypłat rent czy emerytur urzędnicy będą namawiać dziadków do skorzystania z dobrodziejstwa art. 133 § 2 k.r.o., tj. uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych w razie niedostatku?

Roszczeniowe postawy
Niedobrze jest, gdy uczymy nasze dzieci i dorosłych roszczeniowej postawy wobec rodziny i całego społeczeństwa.

Na marginesie, ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta o art. 91 § 1 i 2 k.r.o., które mówią, iż dziecko mieszkające u rodziców i pozostające na ich utrzymaniu jest zobowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie, a jeśli ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny?

Może warto zwrócić większą uwagę na ich obowiązki, a nie tylko na to, co im się "należy"?

JOANNA SZPIEGA
Autorka pracuje w kancelarii prawnej Ad Astrum w Krakowie
Rzeczpospolita 04.11.05 Nr 258 (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051104/prawo/prawo_a_15.html?k=on;t=2005102920051104)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 05, 2005, 12:39:07 pm
DOCHÓD PRZY UBIEGANIU SIĘ O ZASIŁEK

Rodzina biednieje, firma przelicza

Jeśli sytuacja finansowa rodziny pracownika się zmieniła, to pracodawca musi to uwzględnić obliczając dochód rodziny, od którego zależy wypłata zasiłku rodzinnego

1 września 2005 r. rozpoczął się ostatni rok realizacji świadczeń rodzinnych przez pracodawców. Uprawnienia do tych świadczeń (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego) zależą od dochodu rodziny.

Od 1 września tego roku zostały zmienione zasady ustalania dochodu. Mogą one stwarzać trudności, zwłaszcza że od ubiegłego roku zmieniła się sytuacja finansowa rodziny.

Opodatkowane i nieopodatkowane w 2004 r.
Podstawą ustalania prawa do świadczeń rodzinnych jest dochód rodziny, czyli przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wynika to z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2003 r. nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa).

W obecnym okresie zasiłkowym, trwającym od 1 września 2005 r. do końca sierpnia 2006 r., jest to dochód uzyskany przez członków rodziny w roku 2004. Składają się na niego dochody opodatkowane (o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b) oraz dochody nieopodatkowane (wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c).

Wysokość uzyskanych dochodów dokumentuje się przede wszystkim zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach opodatkowanych osiągniętych w 2004 r. przez poszczególnych członków rodziny, a także zaświadczeniami i oświadczeniami o innych uzyskanych dochodach, w tym nieopodatkowanych.

Członkowie rodziny
Członkami rodziny - w zależności od sytuacji - są: małżonkowie, rodzice, opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia przez nie 25 lat.

O tym, czy pełnoletnie dziecko, na które nie przysługuje zasiłek rodzinny, pozostaje na utrzymaniu rodziny, decyduje osoba występująca z wnioskiem o świadczenia. Zaliczenie tego dziecka do składu rodziny oznacza, że osiągany przez nie dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1, zostaje dodany do dochodu rodziny.

Do członków rodziny można zaliczyć także dziecko, które ukończyło 25 lat, ale tylko wtedy, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z tym rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Nie zalicza się natomiast do członków rodziny dziecka, które pozostaje pod opieką opiekuna prawnego. Ponadto dochód takiego dziecka liczy się odrębnie od dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę prawną.

Finansowa korekta
Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych dochód rodziny osiągnięty przez jej członków w 2004 r. może być:
> pomniejszony o dochód utracony (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy) lub
> powiększony o dochód uzyskany (zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy).

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2004 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Dochód uzyskany
W wypadku uzyskania dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany.

Osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych ma obowiązek informowania płatnika świadczeń o dochodach uzyskanych przez członków jej rodziny.

Jednak nie każde uzyskanie dochodu wymaga zgłoszenia. Dotyczy to tylko tych przypadków, które wymieniono w art. 3 pkt 24 ustawy (zob. ramka), o ile wystąpiły one po zakończeniu roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W tym okresie rozliczeniowym chodzi więc o dochody uzyskane po 2004 r. Jak je uwzględnić?

Dochód rodziny za 2004 r. należy powiększyć o miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, przyjmując wysokość z pierwszego pełnego miesiąca po jego uzyskaniu.

Wskazuje na to § 18 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2005 r. nr 105, poz. 881; dalej: rozporządzenie).

Obniżenie dochodu
Także nie każde obniżenie dochodu rodziny oznacza utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. O utracie można mówić tylko wtedy, gdy miały miejsce sytuacje, o których mowa w art. 3 pkt 23 ustawy (zob. ramka).

Lista utraconych dochodów jest analogiczna do listy dochodów uzyskanych.

Przy utracie dochodu, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, od dochodu rodziny osiągniętego w 2004 r. odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Zatem jeśli dochód utracił jeden członek rodziny, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w 2004 r. i o ten dochód - jako utracony - pomniejszyć dochód rodziny z 2004 roku.

Sposób postępowania w takich sytuacjach prześledźmy na przykładach.

PRZYKŁAD 1
Rodzina 5-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 3000 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 600 zł. Na dochód ten złożył się dochód ojca i matki. Matka była zatrudniona w 2004 r. przez 7 miesięcy, a następnie przeszła na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jej wynagrodzenie wynosiło 1500 zł netto miesięcznie, natomiast renta ok. 800 zł. Jednak rentę uzyskała jeszcze w 2004 r., a więc zmiana sytuacji znalazła odzwierciedlenie w dochodzie za rok 2004. Rentę otrzymuje do teraz - nie stosuje się więc przepisów o utracie dochodu. Matka nie utraciła bowiem dochodu osiąganego w 2004 r. Podstawą ustalania prawa do świadczeń rodzinnych jest w tej sytuacji wyłącznie dochód osiągnięty przez rodzinę w 2004 r.

PRZYKŁAD 2
Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 3000 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 750 zł. Złożył się na to dochód obojga rodziców. Matka pracowała tylko do października 2004 r. Od 1 listopada 2004 r. uzyskała prawo do urlopu wychowawczego, co, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utratę dochodu. Przeciętny miesięczny dochód matki osiągnięty w 2004 r. wyniósł 1167 zł. W chwili składania wniosku o świadczenia matka nadal przebywała na urlopie wychowawczym i nie osiągała żadnego dochodu. Po odliczeniu utraconego przez matkę dochodu dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł 458,25 zł [(3000 - 1167) : 4].

Dlaczego? Podstawą ustalania prawa do świadczeń jest dochód z roku 2004, który należy skorygować o wydarzenia zaistniałe w 2005 r. Przejście na urlop wychowawczy miało co prawda miejsce w 2004 r., jednak skutkuje w 2005 r. całkowitą utratą dochodu osiąganego w roku 2004. Jeśliby uznać, że w tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o utracie dochodu, oznaczałoby to, że osobie, która przeszła na urlop wychowawczy (lub została zwolniona z pracy) w grudniu 2004 r. i nie pracuje w 2005 r., nie uznaje się tego jako utraty dochodu, natomiast tej, która przeszła w styczniu 2005 r. - tak.

PRZYKŁAD 3
Rodzina 3-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 2300 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 767 zł. Złożył się na to dochód obojga rodziców, przy czym ojciec, który był zatrudniony od 15 czerwca 2004 r., osiągnął w 2004 roku przeciętny miesięczny dochód w wysokości 812,50 zł (6,5 miesiąca x 1500 zł wynagrodzenia : 12 miesięcy). Ojciec utracił pracę z dniem 15 stycznia 2005 r. Dochód rodziny po utracie wyniósł 1487,50 zł. W maju 2005 r. ojciec podjął pracę z wynagrodzeniem 900 zł netto i nadal pracuje. Dochód rodziny, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego, wynosi 2387,50 zł, czyli 795,83 zł na osobę w rodzinie.

PRZYKŁAD 4
Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 4800 zł, czyli w przeliczeniu na 1 członka rodziny 1200 zł. Na dochód rodziny osiągnięty w 2004 r. złożył się dochód obojga rodziców, przy czym przeciętny miesięczny dochód ojca wyniósł 2800 zł. 15 stycznia 2005 r. ojciec utracił pracę. Od końca stycznia 2005 r. do końca lipca 2005 r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Wniosek o zasiłek rodzinny złożyła matka u swego pracodawcy w sierpniu 2005 r., gdy jej mąż nie miał już prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W tej sytuacji dochód rodziny kształtuje się następująco: 4800 zł - 2800 zł = 2000 zł. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 500 zł.

Jeżeli ojciec podejmie pracę, matka, jako osoba uprawniona do świadczeń, jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Dochód rodziny będzie przeliczony ponownie z uwzględnieniem wynagrodzenia, jakie ojciec uzyskał w pierwszym pełnym miesiącu po zatrudnieniu.

PRZYKŁAD 5
Rodzina 3-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 1500 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 500 zł. Na dochód rodziny osiągnięty w 2004 r. złożył się wyłącznie dochód ojca, który pracuje od 1 lipca 2004 r. (wcześniej był bez pracy) z wynagrodzeniem miesięcznym netto 3000 zł. Jednak w 2005 r. rodzina ta, w porównaniu z 2004 r., nie uzyskała nowego dochodu, nie ma więc obowiązku informować o swoich obecnych dochodach. Ma prawo do świadczeń rodzinnych od 1 września 2005 r. i będzie je otrzymywać do końca marca 2006 r. Oświadczenie o dochodach za 2005 r. złożone w marcu 2006 r. zweryfikuje uprawnienia rodziny do świadczeń.

Dodajmy, że dotyczy to także pracodawców, gdyż osoby pobierające świadczenia w swoim zakładzie pracy muszą przedłożyć im w marcu 2006 r. oświadczenia o dochodach za 2005 r. Na podstawie tego oświadczenia może zostać wstrzymana wypłata zasiłku rodzinnego. Pracodawca nie ma jednak możliwości zweryfikowania jego prawdziwości na podstawie informacji uzyskanych z urzędu skarbowego; taką możliwość ma tylko gmina.

PRZYKŁAD 6
Osoba utraciła pracę 1 października 2003 r. - na potwierdzenie tego faktu przedłożyła świadectwo pracy. W 2004 r. wypłacono jej zaległe: odprawę i odszkodowanie z tytułu niewypłaconego w 2003 r. wynagrodzenia. Dochód ten wykazano w zaświadczeniu z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych w 2004 r. Jego wysokość powoduje, że rodzina przekracza kryterium dochodowe warunkujące prawo do świadczeń rodzinnych.

W tej sytuacji można rozważyć następujące warianty:

1) osoba ta nie pracowała w 2004 r. i dotychczas nie ma pracy. Nie uzyskała również innego dochodu wymienionego w katalogu dochodów uzyskanych (art. 3 pkt 24 ustawy). W takim razie mamy do czynienia z utratą dochodu spowodowaną utratą zatrudnienia. Dochód ze stosunku pracy zakończonego w 2003 r. otrzymany w 2004 r. należy potraktować jako dochód utracony,

2) osoba ta np. w październiku 2004 r. podjęła pracę i cały czas pracuje. Rozpoczęła więc pracę w roku, z którego dochód stanowi podstawę ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Sytuacja ta nie zmieniła się w 2005 r.: w chwili składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych osoba ta nadal była zatrudniona. Nie ma więc miejsca utrata dochodu, bez względu na przerwy w zarobkowaniu w 2004 r.,

3) osoba ta w 2004 r. nie pracowała, natomiast zatrudniła się od 1 lipca 2005 r. i dotychczas pracuje. Dochód ze stosunku pracy zakończonego w 2003 r. a otrzymany w 2004 r. należy więc potraktować jako dochód utracony. Jednocześnie do dochodu rodziny należy doliczyć dochód z pracy uzyskany w 2005 r. (dochód z pierwszego pełnego miesiąca, tj. w tym wypadku z lipca 2005 r.).

ALINA WIŚNIEWSKA
Autorka jest dyrektorem Departamentu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej

Kiedy utrata dochodu
a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) utrata emerytury lub renty,
e) nieotrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) wydzierżawienie gospodarstwa rolnego.
 

Kiedy uzyskanie dochodu
a) zakończenie urlopu wychowawczego,
b) uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskanie emerytury lub renty,
e) uzyskanie całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) dzierżawa gospodarstwa rolnego.

jam
 
Więcej informacji
Więcej informacji na temat liczenia dochodów można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej www.mps.gov.pl. oraz w "Komentarzu do ustawy o świadczeniach rodzinnych", opracowanym przez Departament Świadczeń Krótkoterminowych ZUS, dostępnym na stronach internetowych ZUS: www.zus.pl.
Rzeczpospolita 02.11.05 Nr 256 (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_051102/firma_a_9.html)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 05, 2005, 12:39:08 pm
Osbiście nie mogę już czytać tych "mądrych" wywodów  :evil:
Cytuj
Niedobrze jest, gdy uczymy nasze dzieci i dorosłych roszczeniowej postawy wobec rodziny i całego społeczeństwa.

kto je uczy? Dzieci mają swoje prawa, przede wszystkim chcą jeść i być ubrane.
Sa różne sytuacje rodzinne, w związku z tym choć jedna Dobra ustawa powinna wziąć pod uwagę wszelkie ewentualności.
Obowiązek alimentacji spada na dziadków? - a gdy ich nie ma już - to na kogo?
A czemu takim ojcom nie zleca się nadal prac (nawet publicznych)?
Dzieci maja rodziców i uważam, że w głównej mierze to oni powinni czuć się odpowiedzialni za utrzymanie dzieci.
Jeśli ojcom "odbija" - parwo powinno regulować surowe kary i zmuszanie do obowiązku alimentowania.
Komornicy ubodźcie się, ruszcie tyłki zza biurek -a znajdziecie rozwiązanie.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 05, 2005, 01:00:29 pm
Finansowa korekta
Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych dochód rodziny osiągnięty przez jej członków w 2004 r. może być:
> pomniejszony o dochód utracony (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy) lub
> powiększony o dochód uzyskany (zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy).

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2004 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Dochód uzyskany
W wypadku uzyskania dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany.
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_051102/firma_a_9.html
DOCHÓD PRZY UBIEGANIU SIĘ O ZASIŁEK

Rodzina biednieje, firma przelicza
Rezczpospolita 02.11.05 Nr 256

Jeśli sytuacja finansowa rodziny pracownika się zmieniła, to pracodawca musi to uwzględnić obliczając dochód rodziny, od którego zależy wypłata zasiłku rodzinnego

Kiedy utrata dochodu
a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) utrata emerytury lub renty,
e) nieotrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) wydzierżawienie gospodarstwa rolnego.

ALINA WIŚNIEWSKA
Autorka jest dyrektorem Departamentu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej
Vide wątek i post "Ulka"
http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp65800.html#65800
DOCHÓD PRZY UBIEGANIU SIĘ O ZASIŁEK
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 08, 2005, 05:49:42 pm
Dodatek kontra rodziny (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/14158)
-obszerne informacje:

Cytuj
Racjonalne założenia ustawy o świadczeniach rodzinnych zostały w dużej mierze zaprzepaszczone przez dodatek dla samotnie wychowujących - dowodzi Andrzej Zoll. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Premiera i Marszałka Sejmu z apelem o niezwłoczną zmianę złych rozwiązań. Niekorzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego i liczne zmiany w ustawie, która weszła w życie 1 maja 2004, nie poprawiły przepisów. Profesor Zoll ocenia, że nadal są one społecznie szkodliwe i niezgodne z Konstytucją.


(wszystkie cytaty pochodzą z wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów, Kazimierza Marcinkiewicza i Marszałka Sejmu RP, Marka Jurka, z 2 listopada 2005 r.)

Cytuj
Wprowadzenie tego dodatku (z tyt. samotnego wychowywania - przyp. rk), wysokiego w porównaniu z pozostałymi dodatkami do zasiłku rodzinnego okazało się szansą na uzyskanie znaczącego i stałego wsparcia finansowego dla wielu niezamożnych rodzin z dziećmi i wywołało trwałe zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego (podkr. rk) . W sądach pojawiły się masowo pozwy o rozwód i separację jako odpowiedź na tę nową "ofertę" socjalną ze strony państwa - relacjonuje w swoim liście Rzecznik. Próby "naprawy" nowych rozwiązań jeszcze pogorszyły sytuację - twierdzi Andrzej Zoll.

Zapomnieli o rodzinie...
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 08, 2005, 06:32:59 pm
Zła sytuacja materialna i określone, konieczne wydatki mogą wystąpić zarówno w rodzinach pełnych jak i niepełnych. Wyróżnienie jednej grupy rodzi kontrowersje.

W Konstytucji zapisane jest, że:

małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochrona i opieką.
Dlatego przepisy skłaniające do delegalizacji związków są niezgodne z ustawą zasadniczą. Wskazał na to Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swojego wyroku:

Cytuj
(...) treść kwestionowanych przepisów skłania do stwarzania sytuacji pozorującej rozkład pożycia między małżonkami po to by uzyskać pomoc finansową....


i dalej:
Tatuś nie płaci, dziadek pomoże (http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/132026.html)
- autor(ka): Joanna Szpiega, Kancelaria prawna "Ad Astrum"
2005-10-21

Po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego, obowiązek wypłaty nowego świadczenia tzw. zaliczki alimentacyjnej spadł na gminy. Powstały nowe komórki do spraw świadczeń rodzinnych, nowe przepisy wprowadziły nowe instrumenty pomocne w egzekucji alimentów, szał wniosków ogarnął uprawnionych, nawet komornik został postawiony na baczność. A dłużnik alimentacyjny jak nie płacił, tak nie płaci.

Nowelizacją ustawy „o świadczeniach rodzinnych” (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wejściem w życie ustawy „o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej” (Dz.U. Nr 86, poz. 732) wprowadzono wiele zmian lepszych i gorszych.

Przypominano też o art. 132 kro, który w rękach zdesperowanych matek stał się niebezpiecznym narzędziem do walki z całą rodziną dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z jego brzmieniem, gdy osoba zobowiązana do alimentacji w bliższej kolejności, nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub, gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, powstaje obowiązek alimentacyjny zobowiązanych w dalszej kolejności tj. dziadków, innych krewnych. Są to tzw. alimenty uzupełniające, których wysokość jest niższa niż wysokość alimentów zasądzonych od bezpośrednio zobowiązanego.

Obok zaliczki alimentacyjnej uzależnionej z jednej strony od dochodów rodziny i wysokości zasądzonych alimentów, z drugiej strony od bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej, alimenty uzupełniające od dziadków, stały się dla „wprawionych” w postępowaniach i wypełnianiu dokumentów matek, dość prostym sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu.

Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych (art.111§1 pkt 2 kpc), nie naraża matki na dodatkowe wydatki w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, a dokumentacja zasiłkowa i egzekucyjna stanowi
podstawowy dowód potwierdzający, iż uzyskanie alimentów od bezpośrednio zobowiązanego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Potrzeby dzieci są z reguły znaczne, więc o to również nie musi się martwić. Pouczona przez adwokata, (na którego oficjalnie ją nie stać), deklamuje przed sądem, iż dziadkowie mają dużą „zdolność zarobkową i majątkową”, bo przecież posiadają emerytury (lub renty).

Prawdą jest, że będąc inwalidą pierwszej grupy, dziadek ma rentę, a oprócz niej, cały plik niewykupionych recept i stos skierowań do lekarzy specjalistów. Budząc się rano zastanawia się czy zażyć lekarstwo, zapłacić za węgiel na zimę czy kupić nową laskę, bo stara się łamie. Majątkiem jego jest drewniany dom, w którym mieszkał jego pradziad i cztery grządki z ziemniakami, których sam już nie jest w stanie oporządzić. Na syna liczyć nie może, bo ten w podziękowaniu za wychowanie i wykształcenie, przysyła mu synową z pozwem o alimenty.

Ostatnią kromkę chleba dziadek odda wnuczkowi, bo przecież go kocha, jednak przed sądem nie potrafi się bronić. Tu znów uświadamiamy sobie jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach sędziego. W imieniu RP musi rozstrzygnąć czy dziecko raz w życiu skosztuje banana, czy starszy człowiek wykupi, choć raz całą receptę.

Zmieniające się przepisy prawa coraz mocniej akcentują wyrażoną w
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zasadę - „dobra dziecka”.

Nieumiejętnie interpretowana zasada wpływa na pogłębianie zjawiska odrzucenia, wykorzystywania i dyskryminacji ludzi starszych.

Nie można wymagać od inwalidów, aby przedsiębrali starania o uzyskanie dochodów, z takim wysiłkiem, który przekracza ich możliwości fizyczne i w konsekwencji mógłby zaważyć na ich zdrowiu w sposób ujemny. Nie można zapominać, że emerytura czy renta inwalidzka powinna zapewnić dożywotnio zaopatrzenie ludziom starszym. Powinna również zabezpieczyć ich wszystkie aktualne usprawiedliwione potrzeby. To na obojgu rodzicach, ciąży ciężar utrzymania i wychowania dzieci. Jeśli jedno z rodziców nie może sprostać temu obowiązkowi, przechodzi on przede wszystkim na drugiego rodzica. Istniejące orzecznictwo wyraźnie podkreśla, że obowiązek alimentacyjny dziadków, nie polega na przerzuceniu na nich, niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci.

Współczuję matkom, które utraciły głównego sponsora, jakim był Fundusz Alimentacyjny. Ubolewam nad niedoskonałością prawa lub raczej krótkowzrocznością ludzi go stosujących.

Z przerażeniem słucham wypowiedzi urzędników, którzy mówią, iż będą nakłaniać matki do występowania „o alimenty od dziadków”.

Może niedługo doczekamy się likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zamiast wypłat rent czy emerytur, urzędnicy będą namawiać dziadków do skorzystania z dobrodziejstwa art.133§2 kro tj. uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych w razie niedostatku?

Zmiany, szeroko rozumianych „przepisów alimentacyjnych” nie nauczą odpowiedzialności tatusia, który nie płaci alimentów. Zamiast jednoczyć rodzinę w przyczynianiu się do zaspokojenia jej potrzeb, pogłębiają rozdźwięki, mnożą konflikty i procesy.

Uczmy, więc nasze dzieci roszczeniowej postawy wobec rodziny i całego społeczeństwa. Niedługo każde dziecko występować będzie przeciwko swoim rodzicom, dziadkom i dalszym krewnym, z pozwem o alimenty, bo mu się prawnie należą.

Na marginesie, ciekawe czy ktoś jeszcze pamięta o art. 91§1 i 2 kro, które mówią, iż dziecko mieszkające u rodziców i pozostające na ich utrzymaniu jest zobowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie, a jeśli ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów trzymania rodziny?

Może warto zwrócić większą uwagę na to, jakie dzieci mają obowiązki, a nie tylko na to, co im się „należy”?

Nie zapomnimy o samotnym wychowywaniu (http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/123324.html)
- autor(ka): na podst. inf. int. Rafał Kowalski
2005-08-19
Cały cykl reportaży.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 15, 2005, 11:17:55 pm
TK: Przepisy dotyczące zasiłku niezgodne z konstytucją (http://wiadomosci.onet.pl/1195944,11,item.html)

Prawo do zasiłku rodzinnego powinno być uzależnione od sytuacji rodziny a nie od sposobu w jaki rozlicza ona podatek - wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

TK orzekł, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, dotyczące zasiłku rodzinnego dla osób, rozliczających się zryczałtowanym podatkiem dochodowym, są niezgodne z konstytucją.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, osoba rozliczająca się zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny nie może zadeklarować dochodu niższego od sześciokrotności należnego podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

TK uznał, że zapis ten "doprowadza do niesprawiedliwego i dyskryminującego ograniczenia szans dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tylko dlatego, że ich rodzic uzyskuje dochód opodatkowany w formie ryczałtu".

Trybunał orzekł, że przepis ten narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz ochrony rodziny w trudnej sytuacji materialnej
Tytuł: Zasiłek rodzinny wzrośnie nawet do 100 zł
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 20, 2005, 10:59:20 pm
Zasiłek rodzinny wzrośnie nawet do 100 zł

Becikowe w wysokości 800 zł, 20-tygodniowy urlop macierzyński i podwyżka zasiłku rodzinnego, nawet do kwoty 100 zł miesięcznie – to prawdopodobna wersja pakietu rodzinnego, jaki zaproponuje nowy rząd.

Rada Ministrów pracuje nad realizacją, zapowiedzianej przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza w exposé, polityki prorodzinnej. Jak się dowiedzieliśmy, rozważane są propozycje podniesienia zasiłku rodzinnego do kwoty 50 zł na pierwsze dziecko i 100 zł na drugie i kolejne. W tej chwili zasiłek wynosi 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie i 66 zł na czwarte i kolejne dziecko. Ponadto rząd rozważa wprowadzenie ulgi podatkowej. Także w wysokości 50 zł na pierwsze i 100 zł na drugie i kolejne dziecko. – Nie można się spodziewać, że obie te propozycje będą wprowadzone równocześnie – mówi „GP” Marek Zuber, doradca ekonomiczny premiera.

Co dla rodzin

• podwyżka zasiłku rodzinnego do 50 zł na pierwsze i 100 zł na kolejne dziecko lub ulga podatkowa w tej wysokości – dla rodzin, w których dochód nie przekracza 504 zł lub 583 zł na osobę,
• podniesienie dodatku do zasiłku rodzinnego za urodzenie dziecka – z 500 zł do 800 zł,
• wydłużenie urlopu macierzyńskiego – do 20 tygodni.

Ma też być wydłużony urlop macierzyński. Prawdopodobnie do 20 tygodni. – Planowaliśmy podniesienie tego urlopu do 26 tygodni, ale nie wiadomo, czy to się powiedzie – zauważa Tadeusz Cymański (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej.

Natomiast świadczenie dla rodziców, którym urodzi się dziecko (tzw. becikowe), wyniesie zapewne 800 zł. O 300 zł (z 500 zł) zostanie podniesiony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Będzie on więc wypłacany tylko rodzinom uprawnionym do świadczeń rodzinnych, tj. w których dochód na osobę nie przekracza 504 lub 583 zł na osobę.

Rząd nadal pracuje nad szacowaniem kosztów tych rozwiązań dla budżetu.

Bartosz Marczuk
Gazeta Prawna Nr 223 (1588) czwartek 17 listopada 2005 r. (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1588&dok=1588.2.3.2.25.4.0.1.htm)
Tytuł: Niepełnosprawni-świadczenie pielęgnacyjne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 25, 2005, 12:52:08 pm
Niepełnosprawni

Rodzic zastępczy bez wsparcia

Od 1 września rodzic zastępczy oraz opiekun prawny niepełnosprawnego dziecka nie może uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego. Niepokoi to rzecznika praw obywatelskich.

Zmiana ta jest kolejną nowelizacją, która dotkliwie uderza w rodziny zastępcze z niepełnosprawnymi wychowankami - alarmuje rzecznik ministra pracy i polityki społecznej. Uchwalona 22 kwietnia 2005 r. zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych niekorzystnie różnicuje sytuację rodziców zastępczych. Wyłączenie ich z grona uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego jest dla rzecznika niezrozumiałe. Mogłaby je bowiem otrzymać jedynie nieliczna grupa rodziców zastępczych.

Co prawda, pewne grupy opiekunów niepełnosprawnych dzieci (w tym rodzice zastępczy) zostały wcześniej przez ustawodawcę zabezpieczone na mocy przepisu przejściowego, zawartego w ustawie z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jednak wyłączona została możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, od którego odprowadzane byłyby składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do otrzymania świadczeń emerytalno-rentowych przez rodziny zastępcze, które rezygnują z zatrudnienia ze względu na konieczność opieki, rehabilitacji i ciągłej pomocy dziecku niepełnosprawnemu. Jest to niekorzystne dla propagowania idei rodzicielstwa zastępczego wobec tej grupy dzieci. Tymczasem państwo powinno gwarantować rozwiązania, które będą zachęcać rodziny zastępcze do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych.

d. fr.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051125/prawo/prawo_a_19.html
Tytuł: SEJM. BECIKOWE I DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 25, 2005, 06:19:47 pm
SEJM. BECIKOWE I DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Będą wyższe świadczenia za urodzenie dziecka


Od nowego roku rodziny, w których urodzi się dziecko otrzymają większą pomoc od państwa. Nie wiadomo, czy wszystkim przysługiwać będzie becikowe czy wzrośnie wypłacany obecnie rodzinom gorzej sytuowanym dodatek za urodzenie dziecka.


Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Większości posłów tak bardzo zależało na jego szybkim uchwaleniu, że nie tylko nie zgodzili się na jego odrzucenie w całości, ale zdecydowali – wbrew wcześniejszym planom – o przeprowadzeniu niezwłocznie drugiego czytania.

Projekt Ligi Polskich Rodzin zakłada, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wyniesie 1000 zł. Otrzymywaliby ją ojciec, matka albo opiekun prawny dziecka, niezależnie od dochodów. Rozwiązanie to kosztowałoby przyszłoroczny budżet około 340 mln zł.


Burzliwa debata

Przeciwko projektowi zdecydowanie opowiedziały się kluby Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Równo nie znaczy sprawiedliwie. Nie ma powodów, by podatnicy dofinansowywali prezesów banków czy posłów – mówiła Izabela Jaruga-Nowacka z SLD. Argumentowała, że pomoc nie powinna trafiać do wszystkich, ale do najbardziej potrzebujących. Podobnie uważa PO. Klub ten opowiedział się za zwiększeniem dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który trafia do najbiedniejszych. Poseł PO Sławomir Piechota podkreślał, że rodziny potrzebują szerokiego, systemowego wsparcia, a nie doraźnych działań.

Odmienne zdanie miały kluby Samoobrony, LPR i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Roman Giertych zauważył, że uchwalenie becikowego jest konieczne, aby wspomóc polskie rodziny. Mieczysław Kasprzak (PSL) zaproponował, aby wyniosło ono 2 tys. zł.


PiS za kompromisem

Niejednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajął największy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. A to od niego (przy obecnym układzie sił w Sejmie) zależy, jaki będzie ostateczny kształt pomocy dla rodzin, w których rodzą się dzieci. Budżet państwa na 2006 r. jest napięty, a pomysł LPR jest drogi.


 

8,9 mld zł – to planowany na 2006 r. koszt świadczeń rodzinnych.

Tadeusz Cymański (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej, powiedział „GP”, że jego klub będzie szukał kompromisu. – Przyznawanie becikowego wszystkim rodzinom bez względu na dochód nie jest szczęśliwym pomysłem. Chcę jednak, aby wsparcie trafiało do jak największej liczby rodzin – dodał.

PiS zaproponuje zwiększenie wypłacanego z systemu świadczeń rodzinnych dodatku z tytułu urodzenia dziecka (z 500 zł do kwoty 800-1000 zł), przy równoczesnym podniesieniu kryterium dochodowego uprawniającego do jego pobierania. Jak szacuje poseł Cymański, gdyby wyniosło ono 1000 zł na osobę w rodzinie, to dodatek otrzymałoby około 90 proc. polskich rodzin. Obecnie dodatek wypłacany jest rodzinom, w których dochód nie przekracza 504 zł (lub 583 zł), a otrzymuje 71 proc. nowo narodzonych dzieci. – Naszej propozycji nie można by zarzucić, że to rozdawnictwo pieniędzy podatnika – zauważa poseł Cymański.


Co od nowego roku

Projekt ustawy trafił do Komisji Polityki Społecznej oraz Rodziny i Praw Kobiet. Tam rozstrzygnie się jego dalszy los. Pewne jest jednak, że wzrośnie wsparcie dla rodzin, w których rodzą się dzieci. Wiele wskazuje na to, że posłowie uchwalą te rozwiązania na następnym posiedzeniu Sejmu (7-9 grudnia), aby zmiany mogły wejść w życie już od nowego roku.


 

Katalog świadczeń rodzinnych

Wypłacane po spełnieniu kryterium dochodowego:

■ zasiłek rodzinny (43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie i 66 zł na czwarte i kolejne dziecko) i 7 dodatków do niego z tytułu:
■ urodzenia dziecka – 500 zł jednorazowo,
■ urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
■ samotnego wychowania dziecka – 170 zł lub 250 zł na dziecko
■ kształcenia i rehabilitacji dziecka – 50 zł lub 70 zł miesięcznie,
■ rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego – 90 zł jednorazowo,
■ podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 80 lub 40 zł miesięcznie, 10 miesięcy w roku,
■ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 50 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko.

Ponadto można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny (144 zł miesięcznie) i świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie).

 Bartosz Marczuk

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1594&dok=1594.2.3.2.30.1.0.1.htm
Tytuł: proszę o poradę
Wiadomość wysłana przez: wiktorka w Listopad 26, 2005, 09:50:13 am
Mam zasiłek na wychowanie dzieci niepełnosprawne i z końcem grudnia kończy mi się decyzja przyznania.Ja obawiałam się o brak pieniędzy i złożyłam nowe papiery na komisje 2 miesiące za wcześnie komisja się odbyła i na decyzjach pisze, że nie uznano moich dzieci za dzieci niepełnosprawne, czyli decyzja jest odmowna,ale wiem teraz, że piszą tak, bo nie mogli mi przyznać zasiłku i pielęgnacyjnych, bo jeszcze były ważne tamte wcześniejsze decyzja..Ale proszę mi powiedzieć, co mam zrobić odwołać się od tej decyzji teraz czy po prostu po miesiącu złożyć nowe wnioski o pielęgnacyjne i zasiłek dla matki wychowującej niepełnosprawne dzieci.Boje się ze przez taką błahostkę mogę zostać bez środków do życia.Proszę o odpowiedz.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 26, 2005, 11:59:53 am
Czym uzasadnili odmowę? czy tylko dlatego, że jeszcze masz poprzednie orzeczenie, czy też ze względu na ich schorzenia?
Ale pośpieszyłaś się z tą nową Komisją  :shock:
przecież mogłaś zaznaczyć, że do dnia xxx masz stare orzeczenie.
Nie znam szczegółów schorzeń, ale jeśli masz jeszcze termin na odwołanie-to składaj bez namysłu.
Jak minie termin- to już nic nie zrobisz.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: wiktorka w Listopad 26, 2005, 01:58:35 pm
Napisali mi też ze stan zdrowia w ostatnim roku się nie pogorszył i dali odmownie.Co jest zupełnie nie prawdą? Córka w ostatnim roku dostała padaczkę i badania psychologiczne potwierdzają znaczne opużnienie w rozwoju w ciągu tego ostatniego roku. Teraz to ja już nie wiem czy mam się odwoływać czy tylko mam złożyć jeszcze raz papiery na kolejną komisje.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 26, 2005, 02:42:33 pm
Ja składałabym odwołanie z załącznikami i rzeczowym uzasadnieniem.

Nie masz żadnej gwarancji, że przyjmą nowe zgłoszenie o powolanei Komisji.

Może poczekaj co Ulka Ci odpisze.
Tytuł: Re: proszę o poradę
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 26, 2005, 09:48:01 pm
Cytat: "wiktorka"
Mam zasiłek na wychowanie dzieci niepełnosprawne i z końcem grudnia kończy mi się decyzja przyznania.Ja obawiałam się o brak pieniędzy i złożyłam nowe papiery na komisje 2 miesiące za wcześnie komisja się odbyła i na decyzjach pisze, że nie uznano moich dzieci za dzieci niepełnosprawne, czyli decyzja jest odmowna,


Wiktorko, bardzo chcę Ci coś doradzić, ale nie zrozumiałam
Twojego postu

-co się kończy w grudniu? orzeczenie ? czy wypłata zasiłku?
kto nie uznał Twoich dzieci za niepełnosprawnie??

jeśli to decyzja komisji d/s orzekania to koniecznie sie odwoluj
zbierz dodatkowe dokumenty (jezeli masz- o chorobie dzieci)
i koniecznie składaj odwolanie
ja się odwoływałam z synem do wojewódzkiej
nie donosiliśmy żadnych dodatkowych dokumentów
i zmienili orzeczenie bez problemów
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: wiktorka w Listopad 29, 2005, 09:32:25 am
Byłam z tym problemem w centrum pomocy rodzinie i tam powiedzieli, że nie musze się odwoływać, bo niema, od czego bo decyzja jest odmowna, dlatego że jeszcze wcześniejsze orzeczenie jest ważne po upływie czasu końca tego pierwszego orzeczenia, czyli z końcem grudnia mam złożyć ponowne wnioski o komisje o uznanie córki za niepełnosprawną i stanę jeszcze raz na komisje i wtedy bez problemowo dostane pozytywne orzeczenie.Wiec tak zrobię nie będę się odwoływać tylko cierpliwie poczekam. Potem wam napisze jak to wszystko się zakończyło dzięki za pomoc. Pozdrawiam was serdecznie.
Tytuł: Rząd podejmie decyzję ws. "becikowego" i emerytur
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 29, 2005, 10:01:14 am
Rząd podejmie decyzję ws. "becikowego" i emerytur górniczych
 
 Rząd ma przyjąć dzisiaj autopoprawkę do budżetu na rok 2006, która zakłada m.in., że od początku przyszłego roku rodziny o najniższych dochodach będą otrzymywać tysiąc złotych "becikowego", czyli jednorazowej zapomogi po narodzinach dziecka.Rada Ministrów ma podjąć także decyzję w sprawie ustawy o emeryturach górniczych. Wcześniej rząd zapowiadał, że chce ją wycofać z Trybunału Konstytucyjnego, dokąd skierował ją poprzedni premier Marek Belka.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że tak zwane "becikowe" będzie wypłacane od początku przyszłego roku. Wyniesie ono 1000 złotych i będzie przysługiwało osobom o najniższych zarobkach. Jak wyjaśnił premier, "becikowe" będą dostawać ci, którzy otrzymują pomoc socjalną. "Jednocześnie będziemy apelowali do samorządów terytorialnych, aby tym matkom, które nie mieszczą się w tych granicach, również pomóc - przeznaczyć tysiąc złotych na te pierwsze zakupy dla nowo narodzonego dziecka" - mówił premier.Jak dodał, rząd nie chce doprowadzić do sytuacji, w której "becikowe" otrzymywałyby dzieci osób bogatych - posłów, prezesów firm, biznesmenów itp. Marcinkiewicz powiedział, że autopoprawka umożliwi realizację większości spraw zapowiadanych przez niego w expose, o ile mogą być one zrealizowane już w roku 2006. Zaznaczył jednak, że mimo autopoprawki budżet na przyszły rok nie jest budżetem jego marzeń.

http://wiadomosci.onet.pl/1203230,11,item.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2005, 01:31:05 pm
Jednak wygrałam batalię z U.Miasta o opłacanie składek społecznych (emerytalno-rentowych).
Okres renty NIE wlicza się do lat nieskładkowych, w zwiazku z tym ZUS napisał do U.M., że nie mam pełnych 20 lat składkowych i nieskładkowych.

Dziś miałam rozmowę tel. z U.M. zebym zgłosła się podpisać druki o ubezpeiczeniu społecznym w zwiazku z pismem z ZUS-u.
Musza mi też zmienić kolejną Decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, w którym pozbawli mnie pierwotnie tych składek.

Piszę to aby rodzice otrzymujący świadzcenei pielęgnacyjne pilnowali sobie ubezpieczeń należnych przy tym świadczeniu.
Należy się Wam ubezpieczenie zdrowotne wraz z dziećmi, oraz sładki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno rentowe) do pełnych 20 lat składkowych i nieskładkowych.

Victoria  :D

p.s.
w zamian za mozół - mam otrzymywać wszelkie zasiłki i alimenty we wcześniejszm terminie i naraz -a nie dzielone na dziwne raty w ciągu całego miesiąca.  :lol:

Warto znać prawo i walczyć o należne nam sprawy.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Nadziejka w Grudzień 09, 2005, 02:46:09 pm
No, Ty Soniu to do ciap nie należysz.  :D Gratuluję wiedzy prawnej i postawy. Moja mama była taka, zawsze umiała wywalczyć to, co jej się należało, ale mnie to chyba do niej trochę brakuje.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Kondor w Grudzień 09, 2005, 05:34:03 pm
Soniu
Najmocniejsze GRATULACJE
super
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 28, 2005, 02:13:53 am
Dziś dostałam z U.M. ostatnią poprawioną Decyzję właśnie o te składki emerytalne. Będą płacone do końca sierpnia 2006 -a  potem kawalkada o wcześniejszą emeryturę.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Grudzień 29, 2005, 10:51:22 am
"Becikowe" dla wszystkich matek (http://wiadomosci.onet.pl/1220089,11,item.html)

Becikowe otrzymają wszystkie kobiety, niezależnie od dochodu
 - zdecydował Sejm, odrzucając poprawkę Senatu do znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Becikowe dla wszystkich, nie tylko dla najuboższych, zakładała ustawa wniesiona przez LPR.


Posłowie rozpatrzą jeszcze poprawki Senatu do rządowej wersji noweli o" becikowym", która zakłada, że dodatek z tytułu urodzenia dziecka otrzymają tylko kobiety, których dochód w rodzinie nie przekracza "na głowę" 504 zł.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 31, 2005, 09:28:34 am
Ojciec nieznany, zasiłek się należy (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051231/prawo/prawo_a_12.html)

POMOC SOCJALNA Samotne wychowywanie dziecka

Rzeczpospolita 31.12.05 Nr 306

Matce samotnie wychowującej dziecko, którego ojciec jest nieznany, nadal będzie przysługiwał zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.


Nie uzyskała akceptacji posłów sugestia Senatu, by dodatek przyznać tylko kobietom, których dziecko zostało poczęte na skutek czynu zabronionego i nie można ustalić ojca dziecka. Matka ubiegająca się o świadczenia rodzinne do wniosku o zasiłek rodzinny powinna dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka. W nim znajdą się informacje potwierdzające, że ojciec dziecka jest nieznany.

Nasze prawo nie zawiera definicji ojca nieznanego. Nie ma jej ani w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ani w cywilnym, ani w ustawie o aktach stanu cywilnego. Co więcej, nawet w akcie urodzenia dziecka wpisuje się, choćby fikcyjne, dane ojca. Nie ma już w dokumentach stanu cywilnego określenia "NN" dla nieznanego rodzica.

Nie ma problemu, gdy matka jest mężatką, wtedy zgodnie z domniemaniem ojcostwa jako ojciec dziecka figuruje mąż matki.

Co innego, gdy matka jest niezamężna. W takich wypadkach w akcie urodzenia dziecka w rubryce "Uwagi" wpisuje się notatkę, która jest podstawą wpisu danych dotyczących ojca. Jeśli uznaje on
dziecko, to składa oświadczenie w specjalnej formie w urzędzie stanu cywilnego. Wtedy w akcie urodzenia umieszcza się odpowiednią adnotację. Taki wpis oznacza, że ojciec dziecka ma pełnię praw rodzicielskich nad nim i musi je utrzymywać. Podobnie, gdy ojcostwo zostało ustalone sądownie. Wtedy w miejscu dotyczącym ojca wpisuje się wszystkie wymagane dane o nim. W tym wypadku jego władza rodzicielska jest uzależniona od decyzji sądu zawartej w wyroku. Nawet jeśli sąd mu jej nie przyzna, nie zwalnia to ojca od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.

Natomiast jeśli matka nie wie, kto jest ojcem dziecka, to wpisuje się fikcyjne dane ojca dziecka: jedno z imion zwykle używanych oraz nazwisko matki, jako nazwisko ojca i nazwisko
rodowe dziecka. Jeśli matka wie, kto jest ojcem jej dziecka, ale ten nie uznaje go, wtedy można wpisać jego prawdziwe dane dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu. Według rzymskiej zasady:
matka zawsze jest pewna, ojca wskazuje małżeństwo lub oświadczenie o uznaniu dziecka złożone w odpowiedniej formie przed odpowiednim organem albo orzeczenie sądu ustalające ojcostwo.

- Zatem w tych dwóch wypadkach, które można nazwać pozamałżeńskimi, mamy do czynienia z ojcem nieznanym. Stan ten trwa dopóty, dopóki nie nastąpi uznanie dziecka lub nie zapadnie pozytywne orzeczenie sądu ustalające ojcostwo. Wpisanie fikcyjnych danych dotyczących ojca nie rodzi skutków prawnych. Nie jest bowiem równoznaczne z tym, że ojciec pełni władzę rodzicielską nad dzieckiem i jest zobowiązany do łożenia na nie - mówi Jacek Ignaczewski, sędzia rodzinny Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Rząd zamierza stworzyć definicję ojca nieznanego i wprowadzić ją do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Agnieszka Rosa
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 31, 2005, 10:11:06 am
Prezydent Kaczyński podpisał ustawę o becikowym dla najuboższych matek (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3090526.html)

- Magdalena Kula, Krystyna Naszkowska 31-12-2005

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w piątek jedną ustawę o "becikowym" - w wersji rządowej. O "becikowym" dla wszystkich matek zdecyduje w styczniu. Ale i tak rząd musi znaleźć w budżecie ponad miliard złotych. Skąd je weźmie? I kosztem czego?

W czwartek - ku zaskoczeniu wszystkich - Sejm przyjął dwie ustawy o "becikowym". Projekt zgłoszony przez LPR przewiduje wypłacanie 1000 zł zasiłku dla każdej matki. Projekt zgłoszony przez rząd podwyższa z 500 do 1000 zł zasiłek porodowy, ale tylko dla uboższych matek.

W rządowym projekcie posłowie nieoczekiwanie przegłosowali jeszcze nowy, korzystniejszy dla rolników przelicznik ich dochodów. W dodatku nowy przelicznik będzie obowiązywał nie tylko przy wypłacaniu "becikowego", ale przy wszystkich rodzajach świadczeń rodzinnych!

Słowem - budżet jest w dużych tarapatach.

Według wczorajszych wyliczeń Ministerstwa Finansów sytuacja wygląda tak: u "becikowe" w wersji rządowej pochłonie 260 mln zł (tyle zapisano w budżecie); u "becikowe" w wersji LPR kosztować będzie ok. 400 mln zł; u a na rozmaite zasiłki rodzinne dla rolników potrzebny jest okrągły miliard.

A PSL przekonuje, że i ten miliard nie wystarczy.

Do tej pory na wsi obliczano dochody rolników według różnych kryteriów.

Jeśli rolnik starał się o kredyt z banku, to jego dochody liczono według danych GUS (za rok 2004 było to 1,6 tys. zł z hektara przeliczeniowego dla rodziny). Jeśli starał się o stypendium dla dziecka lub zasiłek rodzinny, to jego dochody liczono na podstawie ustawy o opiece społecznej (2,4 tys. zł z hektara).

Teraz będzie obowiązywało już tylko jedno kryterium - dane GUS. Ludowcy twierdzą, że po tej zmianie prawo do rozmaitych zasiłków zyska co druga wiejska rodzina.

Czy sprawdzą się wyliczenia rządu, czy prognozy ludowców - na razie nie potrafi rozstrzygnąć nikt.

Tak czy inaczej - zmiany zapisane w obu projektach o "becikowym" mogą kosztować budżet najmniej półtora miliarda, a jeśli spełnią się prognozy PSL, nawet grubo ponad dwa miliardy!

Minister finansów Teresa Lubińska nie ukrywa, że znalezienie pieniędzy na "becikowe" i zasiłki w napiętym budżecie będzie nie lada kłopotem.
Jednak w kłopocie był wczoraj nie tylko budżet, ale i prezydent Lech Kaczyński.

Gdyby podpisał obie ustawy, to postawiłby budżet przed gigantycznymi i nieplanowanymi wydatkami, ale też zatwierdził "becikowe" dla wszystkich, niezależnie od dochodów. A przeciw takiemu rozwiązaniu był i rząd, i PiS.

Decyzja zapadła wczoraj wieczorem. I zaskoczyła wszystkich. Kaczyński podpisał tylko jedną ustawę o "becikowym" - tę rządową. W sprawie "becikowego" w wersji LPR zadecyduje do 18 stycznia.Wtedy upływa konstytucyjny termin podpisania lub zawetowania ustawy.

- Prezydent podpisał ustawę, która będzie kosztować budżet ponad
miliard, a nie podpisał tej, na którą potrzeba 400 milionów. Dla
mnie wszystko jest jasne. PiS chce wymusić na LPR poparcie w Senacie ustawy samorządowej, tak by w Warszawie nie odbyły się
przedterminowe wybory prezydenckie.

Ale my tej ustawy nie poprzemy - komentował tuż po ogłoszeniu decyzji Kaczyńskiego Roman Giertych (LPR). A w resorcie finansów trwają gorączkowe poszukiwania brakującego miliarda złotych. Z czego rząd zabierze na beciki i zasiłki dla rolników?

- Trwają prace nad budżetem. Decyzje zapadną na początku przyszłego tygodnia - ucina Marcin Mazurek, rzecznik Ministerstwa Finansów.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Deron w Styczeń 02, 2006, 09:03:46 pm
Ukazal sie nowy Dz U nr 267 poz 2260
z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Mam rowniez pytanie.

Niby wszystko jest jasne, ale skad sie wzial w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dziennik Ustaw z 2003 r. > Nr 228 > poz. 2255 )

Art. 3 pkt 23 oraz pkt 24 ???????????????


Do chwili obecnej nowelizowano powyzsza Ustawe

2004 rok
-   Dz U Nr 54 poz 593 z 2004
      USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-   Dz U Nr 99 poz 1001
      USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-   Dz U Nr 192 poz 1963
USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
2005 rok

-   Dz U Nr 64 poz 565
USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

-   Dz U Nr 86 poz 732
USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej1

       -     Dz U Nr 94 poz 788
USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

-   Dz U Nr 95 poz 806
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 maja 2005 r.  sygn. akt K16/04

Dz U Nr 105 poz 881
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Dz U Nr 105 poz 882
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń


-   Dz U Nr 143 poz 1199
USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

-   Dz U Nr 164 poz 1366
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Oraz ta ostatnia:

-   Dz U nr 267 poz 2260
z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Moze "cos" przeoczylem ????????


A teraz pare "ustawowych niedociagniec"

Art 3 pkt 17 - zostal juz dawno uchylony
A w noweli jest napisane, ze po pkt 17 dodaje sie punkt 17a (powinno byc chyba zamiast)

Art. 3 pkt 23 oraz pkt 24 - nie ma takich punktow

Art. 8 pkt 3 takze dawno uchylony
W noweli jest napisane, ze po pkt 3 dodaje sie pkt 3a

 
Art. 11 uchylony zostal w calosci

Uchyla sie Art 25 a - nie ma takiego


Pozdrawiam Deron  - moze to ktos wyjasni ??
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 02, 2006, 09:07:35 pm
Widzę, że mamy nowego Prawnika  :D
Temat pikantny-wymaga analizy  :wink:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/2260.htm
Dz.U. z 2005r Nr 267 poz.2260
w przygotowaniu jeszcze. Lubie opierać się na oryg. zapisie ze strony sejmowej.
Tytuł: Zostali bez zasiłku pielęgnacyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 02, 2006, 10:54:57 pm
Zostali bez zasiłku pielęgnacyjnego

   Monika Adamowska

Od września nie dostaję zasiłku pielęgnacyjnego - martwi się nasza czytelniczka. - ZUS nie uprzedził mnie, że od nowa muszę starać się o pieniądze

Lidia Dzwinka, rzeczniczka praw dziecka TPD w Szczecinie, odbiera telefony od zdenerwowanych matek, które od września dostają o 144 zł mniej na niepełnosprawne dzieci, bo straciły zasiłek pielęgnacyjny.

- Zainteresowałam się ich sprawą i wtedy okazało się, że także moja podopieczna jest w takiej sytuacji - mówi rzeczniczka. - Nie wiedzieliśmy, że musimy w sierpniu ponownie starać się o to świadczenie dla niej.

Do końca sierpnia zasiłek wypłacały ZUS i KRUS. Od 1 września wypłatę przejęły gminy. Na gminnych urzędnikach skrupia się teraz złość tych, którzy stracili pieniądze.

- KRUS zawiadomił wszystkich jasno. Także nam przesłał kopie pisma do ludzi i z ich podopiecznymi nie mamy żadnych problemów - mówi Elżbieta Lewandowska z MOPS w Stargardzie Szczecińskim. - Jak to rozwiązał ZUS, nie wiemy. Wiem, że od sierpnia dzwonili ludzie z pytaniem, czy to prawda, że jest zmiana. Ok. 30 osób nawet pobrało zasiłek, a teraz oddają, bo mają dodatki z ZUS, więc im się nie należy.

Izabela Ciostek z MOPS w Szczecinku potwierdza: - Ludzie denerwują się, bo nie możemy im wypłacić pieniędzy wstecz. Niektórzy mają zamiar odwoływać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Danuta Cejmer-Orzechowska, rzeczniczka ZUS w Szczecinie, twierdzi, że zakład wysyłał informację o zmianie do wszystkich zainteresowanych (ok. 9 tys. osób): - Razem z informacją o jednorazowym dodatku pieniężnym - dodaje. - Wysyłaliśmy je od 13 do 15 czerwca. W ostatnim akapicie ulotki był zapis: "ZUS od września 2005 r. nie wypłaca już zasiłków pielęgnacyjnych, ale nadal będzie przyznawał i wypłacał dodatki pielęgnacyjne przysługujące emerytom i rencistom". Wytłuszczonym drukiem było też, że "wnioski należy składać w urzędzie gminy lub miasta".

Rzeczniczka ZUS przyznaje, że i oni już we wrześniu mieli sygnały od osób zaskoczonych, że nie otrzymały pieniędzy. - Ich niewiedza wynikała bądź z niezapoznania się z ulotką, bądź zapomnienia o tej informacji - uważa.

Lidia Dzwinka jest oburzona takim tłumaczeniem: - Jestem pewna, że nie dostałam takiej ulotki. Panie, które dzwonią, też nie kojarzą takiej informacji. A kiedy ja zadzwoniłam do ZUS, urzędniczka wpierała mi, że dostałam imienną informację. Skoro ja mam problemy, to co dziwić się starszym czy nieporadnym osobom.

Zasiłek pielęgnacyjny

144 zł miesięcznie przysługuje na: niepełnosprawne dziecko, osobę niepełnosprawną powyżej 16 roku życia (jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 lat) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Należy się on tym, którzy nie pobierają tzw. dodatku pielęgnacyjnego. Przykład: jeśli starsza osoba powyżej 75 roku życia pobiera rentę lub emeryturę, dostaje dodatek z ZUS lub KRUS, a jeżeli nie ma prawa do emerytury czy renty, bo nigdy nie pracowała - zasiłek z gminy.

http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,3088170.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 02, 2006, 11:14:15 pm
Kolejne "przeoczenie" czy celowe oszczędne działanie? :shock:

To teraz osoby winne zaniedbania powinny wypłacicć pieniążki wstecz. Ustawa nie zezwoli na wypłatę tych zasiłków wstecz, tylko od miesiąca, w którym zostaną złożone kompletne dokumenty.
Potem mają 60 dni na rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu Post. Admin.

Gdy otrzymywałam rentę z ZUS-u byłam z dużym wyprzedzeniem powiadomiona o zmianie przepisów, wysłano mi także druki.
Jeden błąd, że w ZUS-ie już nie mogłam brać zasłków, bo nowa Ustawa tego nie dopuszczała. Jednak ZUS Krakowski stanął na wysokości zadania.  :wink:

Cytuj
Zasiłek pielęgnacyjny

144 zł miesięcznie przysługuje na: niepełnosprawne dziecko, osobę niepełnosprawną powyżej 16 roku życia (jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 lat) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Należy się on tym, którzy nie pobierają tzw. dodatku pielęgnacyjnego. Przykład: jeśli starsza osoba powyżej 75 roku życia pobiera rentę lub emeryturę, dostaje dodatek z ZUS lub KRUS, a jeżeli nie ma prawa do emerytury czy renty, bo nigdy nie pracowała - zasiłek z gminy


zapis niezbyt scisły w reportażu:

Cytuj
144 zł miesięcznie przysługuje na: niepełnosprawne dziecko, osobę niepełnosprawną powyżej 16 roku życia (jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 lat)


144zł przysługuje dzieciom niep. od urodzenia!!!! -  nie powyżej 16 r.ż.
A ściślej po odbyciu Komisji ds Orzekania o Niepełnosprawności.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 03, 2006, 09:20:01 am
Ad zapisu Derona:

Cytuj
Mam rowniez pytanie.

Niby wszystko jest jasne, ale skad sie wzial w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dziennik Ustaw z 2003 r. > Nr 228 > poz. 2255 )

Art. 3 pkt 23 oraz pkt 24 ???????????????


mam przed sobą ten Dz.U. z Kancelarii Sejmu

zapis był
w art. 3
pkt. 23 - dotyczył utraty dochodu
a w pkt. 24 - dotyczył uzyskania dochodu.

wszelkie zmiany ww Ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, i Nr 179, poz. 1842 oarz z 2005r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94 poz. 788.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 03, 2006, 09:34:57 pm
Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 29 grudnia 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 grudnia 2005 r. Ustawa została opublikowana w Dz.U. Nr 267, poz. 2260. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
więcej i tekst ustawy

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=6&news_id=263

ważne dla nas:


Cytuj

6)      zmiana 9 dotycząca art. 24 ust. 3a powoduje, że w przypadku kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności prawo do świadczeń rodzinnych przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego;

7)   zmiana 10 uchyla art. 25a tj. obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w połowie okresu zasiłkowego. Tym samym w marcu br. nie będzie prowadzona weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych.

Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 03, 2006, 10:49:17 pm
7) zmiana 10 uchyla art. 25a tj. obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w połowie okresu zasiłkowego. Tym samym w marcu br. nie będzie prowadzona weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych
Jeśli dobrze interpretuję tę zmianę, to nie musimy do 15 marca 2006r dołącząć zaświadczeń z U.Skarbowego po rozliczeniu PIT-ów za 2005rok?
(przypomnę, że obecne wydane nam Decyzje przypominają wręcz o tym obowiązku)- (doręczenie zaśw. z U.S. do 15 marca 2006r.)

zapis Ustawy w rtf:
http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/DZ.U%20Nr267poz2260.rtf
Dz.U. Nr 267 poz.2260 z 2005r.

2006-01-02
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W dniu 29 grudnia 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 grudnia 2005 r. Ustawa została opublikowana w Dz.U. Nr 267, poz. 2260. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Cytuj
Najważniejsze zmiany:
 
1)      w art. 1 zmianie uległ ust. 3 dotyczący obowiązku przebywania na terytorium RP osoby pobierającej świadczenia rodzinne. Zmiana ta precyzuje prawo do świadczeń w przypadku gdy osoba pobierająca świadczenia rodzinne na krótki okres wyjechała z Polski. W takiej sytuacji osoba nie traci prawa do świadczeń rodzinnych;

2)      doprecyzowana została definicja osoby samotnie wychowującej dziecko. Wychowywanie co najmniej jednego dziecka wspólnie z jego ojcem/matką powoduje, że osoba nie jest „osobą samotnie wychowującą dziecko”. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3)      w art. 5 zmianie uległ ust. 8 określający wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Od dnia wejścia ustawy w życie wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2005 r. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r. wyniósł 135,50 zł. (Dz.Urz.GUS.05.11.69);

4)      zmiany 5 i 7 są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. Dotychczasowa treść przepisów art. 8 pkt 4 i art. 12 otrzymała nową numerację art. 8 pkt 3a i art. 11a. Zmiany te wchodzą w życie 1 stycznia 2006 r.;
5)      zmiana dotyczy dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Od 1 stycznia br. wysokość dodatku zostaje podniesiona do 1000 zł;

6)      zmiana 9 dotycząca art. 24 ust. 3a powoduje, że w przypadku kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności prawo do świadczeń rodzinnych przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego;

7)     zmiana 10 uchyla art. 25a tj. obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w połowie okresu zasiłkowego. Tym samym w marcu br. nie będzie prowadzona weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych.


dla przypomnienia:

wciąż bazujemy na tym, wraz ze wszelkimi zmianami i poprawkami:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20032282255
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Akty powiązane
   
Akty zmienione (31)
Akty uchylone (12)  
Akty uznane za uchylone (12)  
desłania (5)  
Akty wykonawcze (9)
Orzeczenia TK (2)  
Akty zmieniające (12)


było tych zmian  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 04, 2006, 10:47:56 am
Zanim ukaze sie na Stronie Sejmowej w pdf - możecie skorzystać z mojego źródła  :wink:
wczesniejsze zapisy
http://iwona.join.pl/od_soni/ustawa_o_swiadczeniach_z_poprawkami.doc
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 05, 2006, 06:52:42 pm
Świadczenia rodzinne: nie będzie weryfikacji w połowie okresu zasiłkowego (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/14638)

Prawo do świadczeń rodzinnych – m.in. zasiłku rodzinnego i dodatków - zależy od dochodów osób ubiegających się o pomoc. Sytuację dochodową bada się w momencie składania wniosku o
świadczenia. Zwykle następuje to na początku okresu zasiłkowego czyli w sierpniu lub wrześniu.

Od 2005 roku dochody miały być sprawdzane również w połowie okresu; pierwszy raz w marcu 2006 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, podpisana właśnie przez Prezydenta, oznacza dla świadczeniobiorców noworoczny prezent w postaci rezygnacji z tego spoczywającego na nich obowiązku.
Z prezentów mogą cieszyć się również przyszli rodzice lub osoby spodziewające się kolejnego dziecka. Podwyższona została kwota dodatku z tytułu urodzenia dziecka z 500 do 1000 zł.

Zrezygnowano również z wprowadzenia restrykcyjnej definicji opisującej kiedy wg ustawy ojciec dziecka jest nieznany. Definicja ta miała poważnie ograniczyć grupę matek pobierających dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (pisaliśmy o tym w informacji "Świadczenia rodzinne - nowelizacja na początku 2006 roku") (http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/150451).

Opisane wyżej zmiany zawiera nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, przygotowana przez rząd. Druga uchwalona przez Sejm nowelizacja – projekt poselski, wprowadzający pomoc dla wszystkich nowych matek, czyli niezależne od dochodu becikowe - czeka jeszcze na podpis Lecha Kaczyńskiego.

Teksty projektów przyjętych przez Sejm (pliki w formacie pdf, serwis internetowy Sejmu RP) (http://orka.sejm.gov.pl/opinie5.nsf/nazwa/138_u/$file/138_u.pdf) :
- projekt rządowy (podpisany 30 grudnia 2005 r., 56 KB)
http://orka.sejm.gov.pl/opinie5.nsf/nazwa/40_u/$file/40_u.pdf
- projekt poselski (48 KB)

Autor: RK
Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Deron w Styczeń 06, 2006, 07:42:13 am
Kto szuka ten znajdzie.
MAM:
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732


Pozdro Deron
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 06, 2006, 08:17:05 am
Nie pudło, zapewniam  :D
Ważne są zapisy na marginesach Dz.U. ze Strony Kancelarii Sejmu i odnośniki u dołu w podanych linkach do Dz.U. w formacie pdf.
Ja mam te wydruki i one są widoczne.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 06, 2006, 08:39:32 am
Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 29 grudnia 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 grudnia 2005 r. Ustawa została opublikowana w Dz.U. Nr 267, poz. 2260. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dostępne poprawki
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/2260.htm
Dziennik Ustaw z 2005 r.  Nr 267  poz. 2260

w formacie PDF
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d05m60.pdf

Na Stronie Sejmowej nadal nie ma zweryfikowanego zapisu Dz.U., ale mają czas 14 dni, więc czekamy.  :wink:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Styczeń 07, 2006, 12:51:11 am
O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

cyt.:
Cytuj
a) po ptk 17 dodaje się ptk 17a w brzmieniu:
"17a)osobę samotnie wychowującej dziecko
-oznacza to pannę kawalera,wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu
,osobę rozwiedzioną,chyba że wychowuje
 wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem"

 
Słuchajcie czy ja dobrze to rozumuję,że skoro ja NIE wychowuję bliżniąt wspólnie z JEGO a raczej ICH rodzicem czyli ojcem,tylko z moim obecnym mężem będą mnie traktowali jak samotna matkę (dla bliżniąt) tak jak bylo do sierpnia zeszłego roku?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 08, 2006, 06:30:05 pm
Ilonadora, ja tez to tak zrozumiałam (choc to dopiero projekt)
zerknij jeszcze TU:

Cytuj
ŚWIADCZENIA RODZINNE. ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Pomoc także dla pełnych rodzin


Zaliczka alimentacyjna ma przysługiwać nie tylko dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców. Rząd chce, aby otrzymywały ją także dzieci z pełnych rodzin.

Rząd zmierza jeszcze w styczniu przekazać do Sejmu projekt nowelizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Projektowana zmiana ma dać prawo do uzyskania zaliczki alimentacyjnej (wynosi minimalnie 120 zł, a maksymalnie 380 zł) dzieciom mającym zasądzone alimenty i faktycznie wychowywanym przez jednego z rodziców, choć ich rodzice formalnie pozostają w związku małżeńskim. Prawo do niej mają też zyskać dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, który ponownie zawarł związek małżeński.

Obecnie zaliczka jest wypłacana osobom uprawnionym do alimentów (dzieciom do ukończenia przez nie 18 lat lub 24 lat), ale wychowywanym tylko przez osobę samotną (lub pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona). Warunkiem jej otrzymania jest bezskuteczna egzekucja alimentów przez osobę do nich uprawnioną na podstawie wyroku sądu.

Taki sposób przyznawania prawa do zaliczki wzbudza kontrowersje. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich narusza on konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Jeśli  samotnie matka  wychowuje dziecko i ma prawo do zaliczki w momencie, w którym wyjdzie za mąż, traci do niej prawo.

– Blokujemy tym samym możliwość zawierania nowych małżeństw, bo kobieta, która wyjdzie drugi raz za mąż, traci należne dziecku pieniądze – zauważa wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-
-Rostkowska.

 Bartosz Marczuk


tekst pochodzi z Gazety Prawnej z 5 styczna 2006 r
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 08, 2006, 06:37:11 pm
Cytuj
Prawo do niej mają też zyskać dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, który ponownie zawarł związek małżeński.

Jeśli zapis tego projektu zostanie zatwierdzony to powinnaś otrzymywać zaliczkę alimentacyjną (120-380zł), mimo zawarcia zw. małż.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Styczeń 08, 2006, 06:40:59 pm
No w końcu coś dobrego! Mam nadzieję,że znów nie rozbudzają jakiś płonnych nadziei,i ta ustawa zostanie zatwierdzona.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 08, 2006, 07:16:58 pm
Trzeba śledzić teraz proces legislacyjny
projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 11, 2006, 10:44:12 am
PRAWO SOCJALNE Samotni rodzice Kłopoty z dodatkami (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060111/prawo/prawo_a_15.html)
- Rzeczpospolita 11.01.06 Nr 9

Gminy i ośrodki pomocy społecznej mogą mieć kłopot z interpretacją znowelizowanej po raz kolejny ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Liczne zmiany w ustawie spowodowały, że znalazły się w niej dwie różne definicje osoby samotnie wychowującej dziecko i dwa równorzędne dodatki do zasiłku rodzinnego dla samotnego rodzica.

Fakt pierwszy
Ustawa o świadczeniach rodzinnych zamiast zlikwidowanego funduszu
alimentacyjnego wprowadziła dwa dodatki do zasiłku rodzinnego: pierwszy dla samotnego rodzica, drugi - także dla samotnego rodzica, który nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Przysługiwały one po spełnieniu dwóch warunków: rodzic musiał być stanu wolnego i wychowywać dziecko w pojedynkę. Taki był stan prawny 1 maja 2004 r.

Fakt drugi
Rzecznik praw obywatelskich zakwestionował konstytucyjność unormowań ustawy, dotyczących tych dwóch dodatków, kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Konkretnie chodziło o przepisy: art. 3 pkt 17, art. 8 pkt 3 i 4, art. 11 i art. 12.

Fakt trzeci
Sejm 22 kwietnia 2005 r. - a więc przed wyrokiem Trybunału -
znowelizował ustawę, uwzględniając wniosek rzecznika. W efekcie nowela zmieniła dwa i uchyliła jeden ze wskazanych wyżej przepisów (Dz. U. z 2005 r. nr 86, poz. 732).

Fakt czwarty
Także Trybunał Konstytucyjny całkowicie przyznał rację rzecznikowi. W wyroku z 18 maja 2005 r. uznał, że samotne wychowywanie dziecka, od czego zależą oba dodatki, jest kryterium niezgodnym z konstytucją i konwencją praw człowieka. A to dlatego, że dyskryminuje rodziny pełne.

Jednocześnie orzekł, że niekonstytucyjne przepisy będą obowiązywać tylko do 31 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 806).

Fakt piąty
Trybunał analizował zaskarżone przepisy ustawy w brzmieniu
obowiązującym w 2004 r., co wynika z jego werdyktu, który wymienia następujące Dzienniki Ustaw: z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 35, poz. 305, nr 64, poz. 593 i nr 192, poz. 1963.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał wprost zaznaczył, że przedmiotem jego rozstrzygnięcia są przepisy sprzed nowelizacji z 22 kwietnia 2005 r.

Nie zajmował się też tym, czy zarzuty rzecznika są aktualne w stanie prawnym po tej ostatniej zmianie ustawy, czyli po 1 września 2005 r.

Krótko mówiąc: orzeczenie Trybunału nie tknęło noweli z 22 kwietnia 2005 r., a zatem nie mogło spowodować w niej żadnych zmian przepisów.

Fakt szósty
Sejm 29 grudnia 2005 r. po raz kolejny znowelizował tę samą ustawę (Dz. U. nr 267, poz. 2260), uznając, że orzeczenie Trybunału obejmowało kwietniową zmianę, choć, jak przedstawiliśmy wyżej, nie obejmowało.

Wskutek tego w ustawie o świadczeniach rodzinnych są dwie definicje osoby samotnie wychowującej dziecko (art. 3 pkt 17 i 17a) i dwa takie same dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a i art. 12).

To może spowodować trudności w interpretacji przepisów, które są
zdublowane, ale nie identyczne. Zatem które z nich stosować?

Agnieszka Rosa

Dwie definicje, dwa świadczenia
Wedle kwietniowej definicji osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeśli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.

W grudniu zdecydowano, że to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z rodzicem.

Wedle kwietniowej noweli dodatek dla samotnie wychowującego dziecko przysługiwał również, gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Także gdy rodzice nie byli rozwiedzeni, ale jeden z małżonków był pozbawiony władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolniony lub przebywał w areszcie albo w więzieniu.

Zgodnie z grudniową zmianą dodatek należy się tylko wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany. Natomiast w podwyższonej kwocie, dla najbiedniejszych rodzin, będzie przyznawany tylko do końca sierpnia 2006 r.

aro
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 15, 2006, 04:50:05 pm
Od jutra jednoznacznie wiadomo, jak postępować w sprawach o świadczenia uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności.


Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli orzeczenie utraci ważność, a zainteresowany uzyska kolejne, będące kontynuacją poprzedniego, to prawo doświadczeń będzie ustalone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym straciło ważność poprzednie orzeczenie.

Będą się jednak należały nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek o kontynuację.
Trzeba też złożyć w gminie odpowiednie zaświadczenie właściwej instytucji o tym, że osoba ubiega się o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia.

Agnieszka Rosa

Więcej wsparcia dla najuboższych

Od dzisiaj rolnicy mają szerszy dostęp do świadczeń rodzinnych, a rodzące matki wyższy dodatek porodowy.

Mówi o tym obowiązująca od dziś nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 267, poz. 2260). 1000 zł (zamiast 500 zł) dodatku porodowego otrzymają matki uprawnione do zasiłku rodzinnego, które po 1 stycznia otrzymały decyzję o jego przyznaniu. O wyższe już świadczenie mogą ubiegać się również te, które w ubiegłym roku urodziły dziecko, ale jeszcze nie wystąpiły o wypłatę.
Obniżono o kilkanaście złotych, do 135,50 zł, kryterium dochodowe z 1 ha przeliczeniowego. Dzięki temu więcej rolniczych rodzin dostanie zasiłek rodzinny i dodatki. Według noweli o świadczenia rodzinne mogą wystąpić również rodzice po rozwodzie, jeżeli sąd przyznał opiekę nad jednym z dzieci matce, a nad drugim - ojcu. Warunkiem jest to, że sąd zobowiąże do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka jednego z rodziców, a zwolni z tego obowiązku drugiego.

Jednoznacznie rozstrzygnięto, jak postępować w sprawach o świadczenia uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności. Zrezygnowano też z obowiązkowej weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, która miała być przeprowadzana do 15 marca.

Agnieszka Rosa

Rzeczpospolita 13 stycznia 2006 r
Poradnik o świadczeniach rodzinnych (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek1_060113)
Rzeczpospolita 13.01.06 Nr 11
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Styczeń 15, 2006, 06:30:18 pm
szkoda że nic nie zrobiono w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych, które po nowelizacji ustwy w sierpniu zostały zabrane.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 21, 2006, 12:15:39 am
Cos dla mamuś z Małopolski

Hojni radni Krakowa i Myślenic

Trzy razy becikowe


Radni Krakowa i Myślenic najprawdopodobniej ustanowią dodatkowe becikowe dla mieszkańców. Taką możliwość daje im podpisana w środę przez prezydenta nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z obowiązującym już prawem, każda matka, która urodzi dziecko, otrzyma 1 tys. zł. Drugi tysiąc złotych dostanie matka dziecka, gdy dochody w ich rodzinie nie przekraczają 504 zł na osobę. W podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych jest także zapis, że dodatkowe becikowe mogą ustanawiać gminy.

Do przyznania świadczenia przymierzają się radni Krakowa i Myślenic, których uchwały o ustanowieniu becikowego zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

- Tak jak obiecaliśmy, projekt w tej sprawie jest już gotowy - powiedział nam Piotr Döerre, przewodniczący klubu Ligi Polskich Rodzin w Radzie Miasta Krakowa. - Przedstawimy go radzie, jak tylko ustawa ukaże się w Dzienniku Ustaw. Projekt ten przewiduje, że każda krakowianka, która urodzi dziecko (lub urodziła je w tym roku) otrzyma z miejskiej kasy 1 tys. zł. Obecnie krakowscy radni debatują nad projektem uchwały, która przyznawałaby dodatkowy tysiąc złotych najbiedniejszym matkom. Jeśli ten dokument zostanie przyjęty, to z projektu LPR wyłączono by prawo do dodatkowego świadczenia dla najbiedniejszych kobiet, które otrzymałyby becikowego od gminy.

Jan Świerczek, radny LPR, przewodniczący Komisji ds. Rodziny w Myślenicach, przyznał, że trwają już dyskusje na temat wprowadzenia becikowego. - Tym razem chcemy pójść dalej i opracować program opieki nad rodziną. Za miesiąc lub dwa taki program będzie gotowy i to w niej najprawdopodobniej znajdzie się także becikowe - mówi radny.

Dla najbiedniejszych potrójne becikowe może być pułapką. Dodatkowe pieniądze znacznie zwiększą dochód rodziny i ci, którzy np. mają prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, z powodu wzrostu dochodów rodziny mogą je stracić.

Tekst (GEG)
20-01-2006
Dziennik Polski
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 27, 2006, 03:54:36 pm
PORADNIK - DODATKOWE PIENIĄDZE DLA RODZICÓW (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek1_060127/dodatek1_a_1.html)
Dla kogo becikowe i ile

- Rzeczpospolita 27.01.06 Nr 023

Po politycznej zawierusze Sejm przyjął wszystkie hojne projekty
finansowego wsparcia dla młodych matek. Ma to je zachęcić do
powiększania rodziny. Wszystkie dostaną zatem 1000 zł, a te uboższe jeszcze drugi tysiąc dodatku do zasiłku rodzinnego. Jeśli los pozwolił im zamieszkać w bogatej gminie, oprócz tego mogą dostać podwyżkę dodatku do zasiłku rodzinnego. I jeszcze jedną zapomogę na nowo urodzone dziecko, jeśli tak zdecyduje gmina

(http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/dodatek1_060127/dodatek1_a_1-1.F.jpg)

Tysiąc złotych dla wszystkich matek

Wszystkie kobiety, które zostały matkami po 8 listopada ubiegłego roku, powinny jak najszybciej zawiadomić o tym swoją gminę.

Czeka tam na nie nieopodatkowane 1000 zł jednorazowej zapomogi, zwanej powszechnie becikowym. Należy się na każde dziecko. Jeśli zatem matka urodzi bliźnięta lub trojaczki, otrzyma odpowiednio 2 lub 3 tys. zł.

Tak przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 12, poz. 67), która wejdzie w życie 9 lutego.

Wysokość dochodów nie ma wpływu na prawo do becikowego. Otrzyma je każda matka. Nie musi się osobiście fatygować po nie do gminy. Może ją wyręczyć ojciec dziecka. Jeśli dziecko nie ma biologicznych rodziców, becikowe otrzyma również opiekun prawny - także bez względu na to, jakie ma dochody.

Trzeba spełnić tylko jeden warunek: wniosek o wypłatę złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Spóźniony choćby o jeden dzień nie zostanie rozpatrzony.

PRZYKŁAD
Pani Zosia urodziła córkę 9 listopada 2005 r. Trzy miesiące od dnia jej narodzin upłyną 9 lutego, czyli w dniu wejścia w życie ustawy. Pani Zosia musi zatem udać się do gminy po becikowe do 9 lutego. Jeśli przyjdzie dzień później, jednorazowej zapomogi nie otrzyma.

PRZYKŁAD
Pani Karolina urodziła bliźnięta 25 stycznia. Aby otrzymać 2 tys. zł becikowego (po 1000 zł na każde dziecko), musi udać się do gminy do 25 kwietnia. Jeśli się spóźni, jednorazowej zapomogi nie dostanie.

1 KROK: Trzeba udać się do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania matki, do działu, który wypłaca świadczenia rodzinne. Jeśli do ich wypłat wójt, burmistrz lub prezydent miasta upoważnił ośrodek pomocy społecznej, to trzeba iść tam.

2 KROK: Składamy wniosek i załączniki. Należy do nich dołączyć dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej o becikowe oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo inny urzędowy dokument, który potwierdza datę jego urodzenia. Jeśli matka lub ojciec zameldowani są w innej gminie, niż mieszkają, potrzebne też będzie oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe ani nie toczy się postępowanie o jego przyznanie w tej ani innej gminie lub ośrodku pomocy społecznej.

3 KROK:Becikowe będzie wypłacone w takim samym terminie jak zasiłek rodzinny. Jeśli wniosek i dokumenty wpłyną do gminy do 10. dnia miesiąca, pieniądze będą do odebrania najpóźniej do ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeśli wniosek wpłynie po 10. dniu danego miesiąca, termin się przesunie do końca miesiąca następnego.

PRZYKŁAD
Pani Kasia urodziła córkę 3 stycznia. Zamierza udać się do gminy z
wnioskiem o wypłatę becikowego 15 lutego. Jednorazowa zapomoga będzie jej wypłacona dopiero pod koniec marca.

Uwaga! Pracodawców nie interesuje becikowe, nawet tych, którzy jeszcze do końca sierpnia wypłacają zasiłki rodzinne i niektóre dodatki. To sprawa gmin i ośrodków pomocy społecznej.

Kwota becikowego nie będzie wliczana do dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dwa tysiące dla uboższych

Becikowe zatem otrzyma każda świeżo upieczona matka, bez względu na to, jakie osiąga dochody. Uboższa, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, może również ubiegać się o dodatek porodowy.

Matki, które mają prawo do zasiłku rodzinnego i po 31 grudnia 2005 r. otrzymały decyzję o przyznaniu im dodatku do niego z tytułu urodzenia dziecka, zamiast 500 zł (bo tyle wynosił do tej pory) dostaną 1000 zł.

Dodatek należy się matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a jeśli nie został im przyznany - także opiekunowi faktycznemu.

O ten tysiąc złotych mogą ubiegać się również matki, które w ubiegłym roku urodziły dziecko, ale jeszcze nie wystąpiły o wypłatę dodatku. A to dlatego, że wniosek o dodatek można składać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Tak oto szczęśliwa mama, która urodziła dziecko po 8 listopada i ma już prawo do zasiłku rodzinnego, otrzyma 2000 zł: tysiąc zł becikowego i tysiąc zł dodatku.

W hojnych gminach jeszcze więcej

Nic nie stoi na przeszkodzie, by bogatsze gminy uchwalały wyższe dodatki dla najuboższych rodzin. I to nie tylko porodowe, ale także na opiekę nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, dla samotnych rodziców, dla rodzin wielodzietnych, na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego czy na rozpoczęcie roku szkolnego lub dojazdy do szkoły. Nie wszystkie gminy jednak na to stać, bo podwyżki muszą sfinansować z własnych środków. Niektóre młode mamy po 9 lutego mogą otrzymać nawet 2000 zł na nowo urodzone dziecko. A jeśli mieszkają w bogatej gminie, to i podwyżkę dodatku, jeśli gmina taką uchwaliła.

Od 9 lutego gmina będzie miała jeszcze jedną możliwość uchwalania
jednorazowych zapomóg na nowo narodzone dzieci. Zasady udzielania
wsparcia określone zostaną w wydanej przez nią uchwale. I tu gmina ma pole do popisu. Bo, w miarę możliwości finansowych, może dowolnie określić, jak długo będzie obowiązywała uchwała, komu będzie przysługiwało jednorazowe wsparcie i jaką będzie miało formę. Oznacza to, że gmina może zdecydować, iż np. dodatek na nowo narodzone dziecko otrzymają wszystkie matki, a wsparcie nie będzie pieniężne, ale rzeczowe.

AGNIESZKA ROSA

Komu inne dodatki (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek1_060127/dodatek1_a_4.html)

Przypomnijmy raz jeszcze: wszystkie dodatki należą się tylko uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

DLA SAMOTNYCH RODZICÓW

O ten dodatek może ubiegać się tylko taki samotny rodzic, który nie ma zasądzonych alimentów, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany.

Może o niego wystąpić:

- matka lub ojciec,
- opiekun faktyczny lub prawny dziecka,
- osoba ucząca się, czyli samodzielna, pełnoletnia (do ukończenia 24 lat), jeśli jej rodzice nie żyją.

Dodatek na dziecko w niepełnej rodzinie wynosi miesięcznie:

- 170 zł, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci,
- 250 zł na dziecko niepełnosprawne lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Rodziny o dochodzie na osobę w 2004 r. nieprzekraczającym 252 zł lub 291,50 zł (gdy dziecko jest niepełnosprawne) otrzymują dodatek wyższy o 50 zł, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci.

Taki podwyższony dodatek będzie jednak wypłacany tylko do końca
bieżącego okresu zasiłkowego, czyli do 31 sierpnia 2006 r.

DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
50 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego otrzymają rodziny wielodzietne.

Dodatek wypłaci gmina lub ośrodek pomocy społecznej rodzinie wielodzietne pełnej i niepełnej, w której wychowuje się troje i więcej dzieci z prawem do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu
dziecka.

NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
400 zł miesięcznie na dziecko otrzyma w czasie urlopu wychowawczego matka uprawniona do tego urlopu. Również ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, jeśli jest na takim urlopie.

Dodatek będą dostawać nie dłużej niż przez 24 miesiące, a jeśli sprawują opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu - 36 miesięcy. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność albo znaczny stopień niepełnosprawności - 72 miesiące.

Dodatek nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego była zatrudniona krócej niż 6 miesięcy,
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w czasie urlopu wychowawczego,
- w czasie tego urlopu pobiera zasiłek macierzyński.

Dodatek nie należy się także, gdy dziecko przebywa w placówce
zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu oraz gdy z innych powodów nie jest sprawowana osobista opieka nad dzieckiem. Dodatek wypłacany jest również na dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność i uczęszczają do żłobka lub przedszkola z powodów terapeutycznych, albo gdy przebywają w zakładzie opieki zdrowotnej (np. szpitalu), a nie jest to instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie.

Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Dodatek wynosi 90 zł na dziecko. Wypłaca się go raz w roku, nie tylko we wrześniu, ale także wtedy, gdy rok szkolny rozpoczyna się w innym miesiącu.

NA DZIECI UCZĄCE SIĘ POZA DOMEM
Dodatek należy się, gdy:

- dziecko mieszka poza domem w innej miejscowości, w której jest szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna z obowiązkiem szkolnym i nauki. Chodzi o pobyt w internacie, bursie, na stancji. Dostanie go także dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum, ale tylko gdy jest niepełnosprawne; wynosi 80 zł miesięcznie,
- dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i nauki na poziomie ponadgimnazjalnym;
wynosi 40 zł miesięcznie.

NA KSZTAŁCENIE I REHABILITACJĘ
Dodatek wynosi 50 zł na dziecko do 5 lat lub 70 zł na dziecko od 5 do 24 lat.

Należy się na dziecko:

- do ukończenia 16 lat, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
- od 16 do 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu
dziecka, a także osobie uczącej się.

BEZ WERYFIKACJI DOCHODÓW
Gminy i ośrodki pomocy społecznej nie muszą weryfikować prawa do świadczeń rodzinnych.

Miało być tak, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, do 15 marca będą przedstawiać oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, a urząd skarbowy potwierdzać ich prawdziwość.

Odstąpiono od tego zamiaru. Pracodawcy, gminy i ośrodki pomocy
społecznej zwolnieni są zatem z dodatkowych obowiązków, a osoby
pobierające zasiłki z fatygi.

GDY WSPARCIE PRZYSŁUGUJE NIEPEŁNOSPRAWNEMU
Już dokładnie wiadomo, jak postępować w sprawach o świadczenia
uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności.

Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Jeśli orzeczenie utraci ważność, a zainteresowany uzyska kolejne, będące kontynuacją poprzedniego, to prawo do świadczeń będzie ustalone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym straciło ważność poprzednie orzeczenie.

Świadczenia będą się jednak należały nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek o kontynuację. Trzeba też złożyć w gminie odpowiednie zaświadczenie właściwej instytucji o tym, że osoba ubiega się o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia.

AGNIESZKA ROSA

Komu dodatkowo zasiłek rodzinny (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek1_060127/dodatek1_a_3.html)

Przypomnijmy: zasiłek rodzinny należy się na dziecko do 18 lat. Jeśli się uczy, to do końca nauki (lecz nie w szkole wyższej), ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 lat.

Jeśli jest niepełnosprawne i uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 24 lat, pod warunkiem że ma orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Z wnioskiem o zasiłek rodzinny mogą wystąpić: rodzice dziecka, jego opiekun prawny oraz osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy się:
- rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu,
- pełnoletniej osobie uczącej się, do ukończenia przez nią 24 lat.
Ta ostatnia otrzyma zasiłek, jeśli nie utrzymują jej rodzice, bo nie żyją, albo też żyją, ale zasądzono od nich alimenty. Warunek: wyrok sądu orzekający alimenty musi być wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się.

Zasiłek rodzinny wynosi:
- 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
- 53 zł na trzecie dziecko,
- 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Zasiłek rodzinny nie należy się na dziecko w rodzinie zastępczej oraz na dziecko lub osobę uczącą się, jeśli:
- zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- pozostają w związku małżeńskim,
- są uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Instytucjami zapewniającymi całodobowe utrzymanie są:
- dom pomocy społecznej,
- placówka opiekuńczo-wychowawcza,
- młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
- schronisko dla nieletnich,
- zakład poprawczy,
- areszt śledczy,
- zakład karny,
- zakład opiekuńczo-wychowawczy,
- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
- szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne
utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

AGNIESZKA ROSA

Więcej pieniędzy dla uboższych (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek1_060127/dodatek1_a_2.html)

Każda mama otrzyma zatem 1000 zł becikowego. Ta uboższa może też dostać 1000 zł dodatku porodowego, pod warunkiem jednak, że ma prawo do zasiłku rodzinnego.

Należy on się zaś, jeśli dochód na osobę w rodzinie w 2004 r. nie był wyższy niż 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne - 583 zł. W niepełnej rodzinie zależy on również od tego, czy zostały zasądzone alimenty. Od dochodu odlicza się podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Gdy te warunki będą spełnione, można ubiegać się również o pozostałe dodatki do zasiłku: dla samotnych rodziców, na wychowywanie dziecka w czasie urlopu wychowawczego, dla rodzin wielodzietnych, na kształcenie i rehabilitację, na rozpoczęcie roku szkolnego i na naukę poza domem.

Od 14 stycznia o zasiłek rodzinny i dodatki do niego może ubiegać się więcej rodzin rolniczych. A to dlatego, że obniżono kryterium dochodowe, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych. Przyjęto bowiem, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ustalanego przez prezesa GUS na potrzeby podatku rolnego. Dane te ogłaszane są corocznie w październiku za poprzedni rok kalendarzowy. Za 2004 r. kryterium to wyniesie miesięcznie 135,50 zł zamiast dotychczasowych 194 zł. Rolnicze rodziny, które ze względu na zbyt wysokie dochody nie mogły
otrzymywać świadczeń, mogą się teraz o nie ubiegać.

DLA NIEPEŁNYCH RODZIN
O zasiłek i dodatki może ubiegać się także rodzina niepełna, pod
warunkiem że ma zasądzone alimenty. Zwolniony z tego warunku jest tylko samotny rodzic, który nie wystąpił o alimenty, bo drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany albo powództwo o alimenty zostało oddalone.

Zasądzenie alimentów nie jest wymagane także od rodziców po rozwodzie, jeśli sąd przyznał opiekę nad jednym dzieckiem matce, a nad drugim - ojcu.
Warunek: sąd zobowiąże każdego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania przyznanego dziecka.

ALE UWAGA! Rodzic z zasądzonymi alimentami nie dostanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jeśli drugi z rodziców nie będzie łożył na dzieci, alimenty zastąpi zaliczka alimentacyjna. Może za to ubiegać się o pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego.

Gdy prawo do świadczeń ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, bierze się pod uwagę tylko dochód dziecka. Jeśli opiekun prawny stara się o świadczenia rodzinne na swoje biologiczne dzieci, to nie bierze się pod uwagę dochodu jego podopiecznego.

AGNIESZKA ROSA
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Styczeń 31, 2006, 06:27:11 pm
Czy dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego zależy od dochodu?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 31, 2006, 06:59:23 pm
Tylko zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodu.

Nie napisałaś czy masz przyznane prawo do zasiłku rodzinnego i jego dodatków (w tym także do zasiłków o które pytasz)?

Od dochodu na członka rodziny zależny jest zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
Poczytaj ten wątek.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Nadziejka w Styczeń 31, 2006, 09:21:13 pm
Z tego co przeczytałam widzę, że jednak nie będę musiała przekładać do Opieki Społecznej żadnych dokumentów do 15 marca.
A to miła niespodzianka.  :wink:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Styczeń 31, 2006, 10:05:50 pm
No i widzę,że nie dostanę bo nie mam rodzinnego.Mam 1400 zł.pensji + 270 alimentów + pielegnacyjny  i nie chcę nikogo obrażać, ale z tych pieniedzy w dwie osoby przy wydatkach 300 na rehabilitację i 200 na leczenie(leki i prywatny lekarz bo z NFZ ma zwyczaj mordować antybiotykami), 300 za nianię i 700 opłat nie da się wyżyć.Prawa do urlopu wychowawczego nie mam, bo nasze państwo nie przewiduje tego,że wszelka rehabilitacja jest do 14.Właściwie pracuję tylko na dziecko, dorobić przy 4,5 latku nie można(zresztą kiedy i z kim go zostawię).I to są właśnie absurdy bo nikt nie liczy wydatków, ale tylko dochody najlepiej brutto
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 07, 2006, 04:43:08 pm
Czy obok dodatku przysługuje becikowe


10 stycznia 2006 r. urodziłam dziecko. Ośrodek pomocy społecznej przyznał mi już zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł. Wiem, że od 9 lutego 2006 roku wprowadzone zostanie nowe świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Czy mogę ubiegać się o to świadczenie, skąd pobrać druk wniosku i jakie dokumenty powinnam przedstawić?

 Tak.  Przyznawaniem i wypłatą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zajmują się urzędy gmin lub upoważnione przez gminy ośrodki pomocy społecznej (ops), właściwe dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się. W pani przypadku będzie to więc ośrodek pomocy społecznej, który wypłaca już pani zasiłek rodzinny. Instytucje te mogą we własnym zakresie ustalić jednolity formularz wniosku, jednak wystarczające jest zwykłe pisemne podanie o przyznanie jednorazowej zapomogi. W pani przypadku wszystkie niezbędne dokumenty (potwierdzające tożsamość rodzica oraz urodzenie dziecka) są już w posiadaniu ośrodka. W razie wątpliwości ops może zażądać od pani oświadczenia, że ojciec dziecka nie ubiega się o to świadczenie w innej gminie. Podanie-wniosek o przyznanie zapomogi powinna pani złożyć nie później niż 10 kwietnia 2006 r., gdyż wtedy dziecko kończy 3 miesiące i mija termin do złożenia wniosku.


Dla kogo podwyższony dodatek


20 grudnia 2005 r. urodziłam dziecko. Do tej pory nie ubiegałam się o zasiłek rodzinny ani żadne dodatki związane z urodzeniem dziecka. Miesięczny dochód mojej rodziny w przeliczeniu na osobę w roku 2004 wyniósł 490 zł. Czy jeśli w lutym złożę wniosek o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka, otrzymam ten dodatek w kwocie podwyższonej, czyli 1000 zł? Czy również mogę ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

– Od 1 stycznia 2006 roku kwota jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł. Dodatek ten przysługuje jeżeli wniosek został złożony nie później niż w ciągu roku od dnia narodzin dziecka. Składając wniosek w lutym spełnia pani ten warunek. Ponadto otrzyma też pani jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka również w kwocie 1000 zł, pod warunkiem że złoży pani wniosek o to świadczenie nie później niż 20 marca 2006 roku.


Czy można liczyć na wyrównanie


We wrześniu 2005 roku otrzymałam zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 500 zł. Wiem, że od 1 stycznia 2006 r. wysokość dodatku została podwyższona do kwoty 1000 zł. Czy mogę ponownie ubiegać się o ten dodatek w podwyższonej kwocie lub ewentualnie o wypłatę wyrównania?

 Nie.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ma charakter jednorazowy. Jeśli już raz został pani wypłacony, nie jest możliwe wydanie nowej decyzji w sprawie wypłaty dodatku w podwyższonej kwocie. Ustawa nie przewiduje także wypłaty wyrównania.


Czy becikowe wypłaci pracodawca


Obecnie zasiłek rodzinny otrzymuję w zakładzie pracy. Zakład pracy w styczniu 2006 roku wypłacił mi również dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł. Dziecko urodziło się 3 stycznia 2006 roku. Czy o przyznanie jednorazowej zapomogi również powinnam się ubiegać w zakładzie pracy?

 Nie.  Zakłady pracy nie są uprawnione do realizacji tego świadczenia. Wniosek o jednorazową zapomogę powinna pani złożyć w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, jeżeli to on został upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych.


Czy można dostać dwa becikowe


9 listopada 2005 r. urodziłam bliźniaki. Czy dostanę jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w podwójnej kwocie?

 Tak.  Jednorazowa zapomoga przysługuje na każde dziecko. Tak więc otrzyma pani po 1000 zł na każde nowo narodzone dziecko. Musi pani jednak złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami 9 lutego 2006 roku, gdyż w tym dniu upływają trzy miesiące od daty urodzenia się dzieci. Jest to bardzo ważne, bo jeśli się pani spóźni, świadczenia nie zostaną przyznane.


W jakiej formie mogą być wypłacone pieniądze


Jeśli wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka złożę 10 lutego 2006 roku, to kiedy otrzymam świadczenie i w jakiej formie dokonana zostanie wypłata?

– Kwotę świadczenia powinna pani otrzymać nie później niż 28 lutego 2006 roku. O formie wypłaty decyduje gmina. Jeśli posiada pani konto bankowe, to wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi powinna pani podać numer konta, co ułatwi płynne przekazanie świadczeń. W przypadku braku rachunku bankowego najprawdopodobniej wypłata dokonana będzie poprzez przekaz pocztowy lub w inny przyjęty w tej gminie sposób. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem rodzinnym, tak więc obowiązują takie same terminy, jak w przypadku realizacji np. zasiłku rodzinnego. Jeśli podanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożone do 10 dnia danego miesiąca, wydanie decyzji i wypłata zapomogi powinny nastąpić nie później niż ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeśli zaś podanie zostanie złożone po 10 dniu danego miesiąca, decyzja i wypłata powinny nastąpić nie później niż ostatniego dnia następnego miesiąca.


Czy można starać się o dwa dodatki


W grudniu 2005 roku został mi przyznany zasiłek rodzinny na dziecko urodzone 30 listopada 2005 r. Nie ubiegałam się wtedy o dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Czy obecnie mogę wystąpić o przyznanie tego dodatku i czy otrzymam go w kwocie 1000 zł, a także o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

 Tak.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka zostanie pani przyznany w kwocie 1000 zł, a także otrzyma pani jednorazową zapomogę również w kwocie 1000 zł. Świadczenia rodzinne są świadczeniami przyznawanymi na wniosek osoby uprawnionej. Jeśli osoba uprawniona wnioskowała jedynie o przyznanie zasiłku rodzinnego bez dodatku z tytułu urodzenia dziecka, to organ miał prawo przyznać jedynie zasiłek rodzinny. Ponieważ obecnie, w dniu składania wniosku o przyznanie samego dodatku z tytułu urodzenia dziecka, nie minął rok od jego urodzenia, to świadczenie to powinno zostać przyznane w kwocie 1000 zł. Przysługuje również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jeśli wniosek zostanie złożony nie później niż do końca lutego 2006 roku.


Czy bez alimentów przysługuje dodatek


Jestem panną, 29 stycznia 2006 roku urodziłam dziecko, które wychowuję samotnie. Zamierzam złożyć do sądu pozew o ustalenie alimentów od ojca dziecka. Mój miesięczny dochód osiągnięty w roku 2004 w przeliczeniu na moją obecnie dwuosobową rodzinę wynosi 380 zł na osobę. Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

 Nie.  W chwili obecnej nie przysługuje pani zasiłek rodzinny, a tym samym i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Zasiłek rodzinny i dodatki do niego nie przysługują osobie samotnej, jeżeli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne od drugiego z rodziców. Osoba samotnie wychowująca, pomimo braku zasądzonych alimentów, zasiłek rodzinny otrzyma jedynie, w sytuacji gdy ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone albo w przypadku gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Tak więc do czasu zasądzenia alimentów od ojca dziecka nie przysługuje pani zasiłek rodzinny z dodatkami. Nie oznacza to jednak, iż bezpowrotnie utraciła pani prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. O świadczenie to można się ubiegać w ciągu roku od daty urodzenia dziecka. Jeśli więc do 29 stycznia 2007 r. (w tym właśnie dniu minie roczny termin do złożenia wniosku o ten dodatek na pani dziecko) uzyska pani wyrok sądu w sprawie alimentów i nie później niż w wyżej wymienionej dacie złoży pani wniosek o zasiłek rodzinny i ten dodatek, to świadczenia te zostaną pani przyznane.

Natomiast może się pani ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, ponieważ brak zasądzonych alimentów nie ma wpływu na prawo do tego świadczenia. Wniosek powinna pani złożyć nie później niż 29 kwietnia 2006 roku.


Czy mieszkając za granicą można liczyć na becikowe


Od roku mieszkamy i pracujemy z mężem w Anglii. Za miesiąc urodzę dziecko. Czy będę się mogła ubiegać w Polsce o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

 Nie.  Generalną zasadą jest, iż wszystkie świadczenia rodzinne (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem rodzinnym) przysługują, jeżeli osoba ubiegająca się zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej rok przed złożeniem wniosku, a także w trakcie otrzymywania świadczeń. Zamieszkując w Anglii, nie spełnia pani tego warunku. Może się pani jednak ubiegać o odpowiednie świadczenia przewidziane ustawodawstwem kraju, w którym państwo obecnie zamieszkują i pracują.

Gazeta Prawna 7.02.2006 r.
Tytuł: zmiana terminu decyzji
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Luty 20, 2006, 03:44:11 pm
Witam mam pytanko otóż mam przyznaną dec do zasiłku pielęgnacyjnego na ostani dzień mieśiąca ale jest tak że przysyłają mi go wtedy kiedy im pasuje.Jak myślicie moge napisać proźe żeby np przysyłali mi  na początek miesiąca?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 20, 2006, 04:04:05 pm
Paulinko, powinni przysyłać nie później niż na decyzji,
synowi przysyłają regularnie , albo dzień-dwa wcześniej jeżeli wypada sobota lub niedziela
jeżeli pieniądze są Ci bardzo potrzebne wcześniej, możesz napisać prośbę , ale czy uwzględnią??
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Luty 20, 2006, 04:11:49 pm
Dzięki za odpowiedz :D
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 20, 2006, 04:16:20 pm
Ustawa o świadczeniach rodzinnych mówi, że do końca każdego miesiąca. I to jest termin wiążący wypłatę.
U.M. też muszą posiąść w ciągu danego miesiąca fundusze na wypłatę zasiłków.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Luty 20, 2006, 04:18:21 pm
tylko że oni mi przysyłaj jak wiatr zawieje
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 20, 2006, 04:21:08 pm
Terminem wiążącym jest "do końca każdego miesiąca"
i to jest prawnie dozwolone.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Luty 20, 2006, 04:22:38 pm
W tamty  :evil: mmiesiącu miałam 20stego w grudniu 12stego powinni sie zdecydować :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 20, 2006, 04:25:10 pm
Paulinko, syn do tej pory dostawał zas. pielęgnacyjny + rentę socjalną do 12-go każdego miesiąca (Ty chyba też tak masz razem płacone??)
w lutym przysłali pismo o zmianie terminu i od marca będzie dostawał do 15-go każdego miesiąca
i to jest dla ZUS termin wiążący , w przypadku mojego syna
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Luty 20, 2006, 04:41:21 pm
Ja miałam zasiłek tez przy rencje teraz wypłaca mi urząd miasta bu
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 06, 2006, 08:04:27 am
Nie płacisz alimentów, możesz stracić prawo jazdy (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060306/kraj/kraj_a_3.html)

PIENIĄDZE Rząd szuka sposobu, żeby odzyskać wypłacone miliardy

Niesolidni rodzice mogą trafić na listę dłużników, co uniemożliwi im choćby wzięcie kredytu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ocenia, że dług, jaki mają wobec państwa osoby niepłacące alimentów, sięga 8 mld zł. - Jesteśmy w stanie ściągnąć zaledwie około 10 proc. tej sumy - mówi wiceminister Joanna Kluzik-Rostkowska. Za tych, którzy nie płacą alimentów, zgodnie z prawem (częściowo) musi zapłacić skarb państwa.

Ministerstwo opracowało program, który ma zmusić zalegających z
alimentami do spłacania długów wobec skarbu państwa. - 8 mld zł to ogromna kwota, z takich pieniędzy można wypłacać becikowe przez 11 lat - mówi Kluzik-Rostkowska.

Program skierowany jest do komorników i samorządów. Ministerstwo zaleca tym pierwszym, żeby grozili niesolidnym rodzicom wpisaniem na ogólnopolską listę dłużników, a jeśli to nic nie da - umieszczali ich na tej liście. Komornicy na taką propozycję nie mówią nie. - Zastanowimy się, boto rzeczywiście szansa na poprawienie wyników naszej pracy.

Trafienie na listę dłużników niesie dość poważne konsekwencje, można wtedy zapomnieć o kredycie - twierdzi Iwona Karpiuk-Suchecka, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Najskuteczniejszym batem na niepłacących alimenty ma być jednak
zatrzymywanie prawa jazdy. Jeśli ktoś, kto nie płaci na dzieci, utrudnia prześwietlenie swojego majątku albo nie chce pracować w miejscu, które mu wskazała gmina, ta może zabrać mu prawo jazdy. Rząd do tego namawia.

- Gminy za rzadko decydują się na zatrzymanie prawa jazdy. A jest to zadziwiająco skuteczny sposób. Dwie trzecie tych, którym zatrzymano dokument, zaczyna spłacać alimenty - mówi Kluzik-Rostkowska. Zdaniem rządu samorządom powinno zależeć na jak największych wpływach zaległych alimentów, bo połowa odzyskanej kwoty zostaje w gminie.

Kolejne punkty programu to usprawnienie pracy samorządów w sprawie nieściągniętych alimentów: urzędnicy muszą lepiej współpracować z komornikami, powinni sporządzać listy dłużników i wyszukiwać instytucje, gdzie zalegający z alimentami mogliby pracować.

Program to na razie pilotaż - bierze w nim udział kilkanaście miast. - Ściągnięcie alimentów to dla nas duży problem, dlatego zgłosiliśmy się do programu - mówi rzecznik lubelskiego ratusza Tomasz Rakowski.

Po skończonym pilotażu (ma potrwać do końca roku) rozwiązania, które się sprawdzą, wejdą w życie we wszystkich samorządach.

Grzegorz Praczyk
Rzeczpospolita 6.03.2006r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 09, 2006, 11:42:11 am
ZUS / ZALEGŁE ZASIŁKI WYCHOWAWCZE
Korzystniej dla matek

Kobiety pozbawione w latach 1999–2004 zasiłku wychowawczego po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego na drugie dziecko mogą się ubiegać o jego zwrot.

Pod koniec stycznia tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł (wyrok z 30 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 39/04 – Dz.U. nr 22, poz. 170), że rozporządzenie pozbawiające matki prawa do zasiłku wychowawczego, w przypadku zbiegu z wypłatą zasiłku macierzyńskiego, jest niezgodne z konstytucją. Sędziowie uznali, że par. 12 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów (Dz.U. nr 68, poz. 761 z późn. zm.), bezprawnie odbiera matkom zasiłek. Dzięki rozstrzygnięciu TK mogą one teraz występować do ZUS o zwrot zabranych zasiłków.

– Kłopot w tym, że po uchyleniu 2 maja 2002 r. rozporządzenia, obecnie uznanego za niekonstytucyjne, minister pracy i polityki socjalnej wydał kolejne rozporządzenie redukujące uprawnienia matek do świadczeń – mówi Teresa Guzelf, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. – Aby kolejne sprawy, dotyczącej identycznej kwestii, nie trafiały do Trybunału Konstytucyjnego, podjęliśmy decyzję, aby prawo do wypłaty zaległych świadczeń przyznać również kobietom pozbawionym prawa do świadczeń na podstawie tego rozporządzenia.

Oznacza to, że prawo do zaległych świadczeń zyskują kobiety pozbawione prawa do zasiłku na podstawie par. 29 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego (Dz.U. nr 47, poz. 442).

– Sądzimy, że takich przypadków w całym kraju nie będzie dużo – wyjaśnia Przemysław Żółtowski, wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń MPiPS. – Obecnie ZUS na podstawie naszych wytycznych ma przygotować procedury wypłaty zaległych świadczeń.

ZUS jednak nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających wypłacenie zasiłków wychowawczych. Świadczenia te bowiem przyznawał i wypłacał pracodawca.

– Ponieważ zasiłki te były przyznawane bez jakiejkolwiek decyzji, uznaliśmy, że fakt ich wypłacenia jest równoznaczny z wydaniem decyzji w tej sprawie – dodaje Teresa Guzelf. – Dzięki temu podstawą do ubiegania się o zaległe świadczenie może być zaświadczenie od pracodawcy.

Świadczenia te będą wypłacane tylko na wniosek zainteresowanych po złożeniu niezbędnych dokumentów. Przypominamy, że osoby zainteresowane mają czas na złożenie wniosków do ZUS tylko do 11 maja.

ABY STARAĆ SIĘ O ZWROT ZASIŁKU, TRZEBA MIEĆ:

■ wniosek do ZUS o wypłatę zaległego zasiłku wychowawczego,
■ zaświadczenie od pracodawcy o pobieraniu zasiłku wychowawczego,
■ w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa zaświadczenie od następcy prawnego lub z archiwum przechowującego dokumentację pracowniczą,
■ skrócony akt urodzenia dziecka,
■ zaświadczenie o przyznaniu i pobieraniu zasiłku macierzyńskiego na drugie dziecko.

Gazeta Prawna 9.03.2006 r
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Marzec 09, 2006, 04:46:25 pm
Czy ja dobrze pamiętam, że w marcu trzeba składać oświadczenie w MOPSie o wysokości dochodów za ten rok? Czy za poprzedni?
Nie bardzo mam się jak wyrwać do MOPSu bo Tala od dzisiaj w gipsie na trzy tygodnie a telefon rzadko odbierają. Nie chciałabym czegoś przegapić bo mi odbiorą zasiłek...
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 09, 2006, 05:25:25 pm
Nie. Nowa ekipa zniosła to zarządzenie. Inaczej do 15 marca każdy musiałby rozliczyć się w U.S.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Marzec 10, 2006, 03:39:11 pm
A możesz mi Soniu podać jakąś podstawę prawną? Szukam, ale jakoś nie mogę zadać właściwego zapytania wyszukiwarce.
Pamiętam, że panie w MOPSie dały mi taką karteczkę, gdy składałam wnioski w lipcu i powiedziały, że to ma być oświadczenie i nie musi być potwierdzone ani przez pracodawcę ani przez US.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 10, 2006, 04:43:57 pm
Jestem pewna tego co piszę-to zostało zniesione.
To mieliśmy wszyscy pisane na Decyzjach o zasiłakch.
Oparte to było na tym:

Cytuj
5. Nowelizacja przewiduje nowy sposób weryfikacji dochodu osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Osoby te będą zobowiązane do 15 marca każdego roku w trakcie trwania okresu zasiłkowego do składania oświadczeń o dochodzie rodziny uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a instytucja wypłacająca świadczenie będzie je weryfikować na podstawie zaświadczeń otrzymywanych z urzędu skarbowego. Jeżeli dochód ten okaże się wyższy od tego, który uprawnia do świadczeń rodzinnych, ich wypłata zostanie wstrzymana.
tak miało być wg Zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

źródło:
http://www.mps.gov.pl/pliki_do_pobrania/swiadcz.pdf


Nowy przepis był przytaczany na forum.
Bądź więc pewna, że nie musisz do 15 marca nic donosić.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 10, 2006, 04:53:48 pm
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2005 r. od 30 listopada 2005 r. przestał obowiązywać art. 5 ust. 10 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, który rozliczał na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego pewną kategorię podatników. Od dnia 30 listopada 2005 roku ww. podatnicy przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne deklarują dochód netto z roku poprzedzającego okres zasiłkowy.

Dnia 29 grudnia 2005 roku Sejm RP przyjął poprawki do Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiany zostały podpisane przez prezydenta RP 30 grudnia 2005 roku.

5. Osoby mające ustalone na okres zasiłkowy 2005/2006 prawo do świadczeń rodzinnych zostały zwolnione zgodnie ze znowelizowanymi przepisami z obowiązku przedłożenia do dnia 15 marca 2006 roku oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w roku 2006
źródło na naszym forum http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp73293.html#73293
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Marzec 10, 2006, 10:41:13 pm
Dzięki   :ok:  
Ech, tylko mieszają ludziom w głowach...   :silly:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 13, 2006, 11:04:38 pm
Świadczenia rodzinne bez weryfikacji dochodów

Od 1 września 2005 r. do 13 stycznia 2006 r. w ustawie o świadczeniach rodzinnych znajdował się zapis dotyczący konieczności dokonywania weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w trakcie trwania okresu zasiłkowego.

I tak, osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, zobowiązana była do przedłożenia - w terminie do dnia 15 marca - oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązkiem podmiotu realizującego te świadczenia było zaś wstrzymanie, od najbliższego terminu płatności do końca okresu zasiłkowego, ich wypłaty, jeżeli wspomniane wyżej oświadczenie nie zostało złożone lub też gdy dochód określony w oświadczeniu przekracza wyznaczone przepisami kryterium dochodowe.

Po kolejnej nowelizacji przepisów o świadczeniach rodzinnych ustawodawca odstąpił od weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie oświadczenia, uchylając stosowną regulację. Zmiana ta obowiązuje od 14 stycznia 2006 r.

W praktyce oznacza to, że osoby uprawnione pobierające w aktualnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne nie mają obowiązku przedkładania w terminie do dnia 15 marca 2006 r. oświadczeń o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2005 r. Jednocześnie więc, podmioty realizujące świadczenia rodzinne (także uprawnione do tego zakłady pracy) nie są zobowiązane do dokonywania weryfikacji prawa do zasiłku rodzinnego oraz pozostałych świadczeń rodzinnych.

Gazeta Podatkowa 13.03.2006 r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 30, 2006, 09:40:00 pm
Czy świadczenia rodzinne przysługują z dwóch krajów UE?

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło naszym rodakom szukać pracy poza granicami RP. Polacy zatrudnieni w krajach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), zgodnie z prawem mają zagwarantowane traktowanie na równi z pozostałymi obywatelami Wspólnoty. Wśród praw przysługujących wszystkim obywatelom Unii jest także prawo do świadczeń rodzinnych.

Dzięki obowiązującym - również Polskę - zasadom koordynacji, rodzina zatrudnionego w Unii Polaka może również otrzymać taką pomoc, bez względu na to, w jakim kraju członkowskim ten zatrudniony przebywa, a w jakim przebywa jego rodzina.

Każde państwo będące członkiem Wspólnoty proponuje pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą pomoc dla rodziny, jeśli znajdują się oni w trudnej sytuacji. Czy oznacza to zatem, że rodzina może otrzymywać kilka świadczeń jednocześnie? Otóż nie. W sytuacji gdy przykładowo ubezpieczonemu przysługują świadczenia rodzinne w kraju, w którym pracuje, przy czym jednocześnie jego żonie i dzieciom mieszkającym w innym państwie świadczenia takie również przysługują, pomoc tę może otrzymać tylko jedno z rodziców. Świadczenia rodzinne bowiem można otrzymywać tylko z jednego państwa.

Decydują o tym określone przepisy wspólnotowe. W celu uniknięcia kumulacji praw do świadczeń, rozporządzenia UE przewidują specjalne uregulowania. Rozwiązanie to polega na ustaleniu tzw. reguł pierwszeństwa zbiegających się świadczeń. Mają one zastosowanie wówczas, gdy przysługuje prawo do dwóch świadczeń rodzinnych z różnych państw oraz wtedy, gdy prawo do takich świadczeń mają dwie różne osoby - a więc rodzice na to samo dziecko. Decyzja o tym, z którego kraju Wspólnoty rodzic nabędzie stosowne uprawnienia uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znajduje się dana rodzina, w tym m.in. od statusu poszczególnych członków tej rodziny oraz miejsca ich zamieszkania.

Uwaga! Każde państwo UE ma różną wysokość świadczeń rodzinnych. W sytuacji, gdy prawo do świadczeń przysługuje z dwóch krajów - jedno państwo wypłaca całą kwotę, a drugie dopłaca różnicę między wyższą i niższą kwotą świadczenia.
 
Gazeta Podatkowa 30.03.2006 r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 26, 2006, 03:00:20 pm
Byłam dziś w Urzędzie Miasta Kraków - chciałam wziać druki na zasiłki w nowym okresie rozliczeniowm. Niestety - bedą zmiany !!!! - nie wydano mi.
Musimy jak co roku wyczekiwać więc  zmian, wzorów - a potem ok 2 miesięcy bez dochodu.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Kwiecień 26, 2006, 06:33:26 pm
Uuuuuu  :(
 Znowu Soniu "powtÓrka z rozrywki" i zostaną mamy kolejny raz bez pieniążków  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 26, 2006, 06:56:09 pm
Soniu, a dowiedziałaś się co to za nowości nas czekają??
przecież w tym roku nie miało być zmian
ale oni lubią taką radosną beztroską twórczość,  sami sobie chcą wmówić
że są potrzebni, chyba w żadnym innym państwie prawo nie jest tak często zmieniane jak u nas, co tym razem "polepszą"??? :cry:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Kwiecień 26, 2006, 07:07:02 pm
Kobiety nie straszcie mnie,czy ktoś dokładnie wie co to za zmiany,i czy one nie łączą się z powrotem tego nieszczęsnego banku alimentacyjnego??
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Kwiecień 27, 2006, 02:33:25 am
Nie chcę wprowadzic w błąd, czy nie o to czasem chodzi?
Jakieś zmiany miały być  :(

tutaj >>> (http://forum.darzycia.pl/vp78641.htm#78641)
Cytuj
28 Marzec 2006, 23:58        
SEJM/PROJEKT USTAWY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 27, 2006, 06:20:49 am
Zobaczymy z czasem co zatwierdzą, jakie wzory druków wprowadzą, czy faktycznie wprowadzą F.A. oraz ustawę o Komornikach.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Kwiecień 27, 2006, 02:02:03 pm
Gdyby wprowadzili Fundusz Alimentacyjny czy wzięli się ostro za komorników lub dawali pracę alimenciarzom wcale bym się na nich nie pogniewała :D
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 29, 2006, 06:53:43 pm
Urzędnicy zapłacili za błąd z własnej kieszeni

Blisko 4,5 tys. zł musieli zapłacić pracownicy filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie 23-letniej kobiecie, której podali błędne informacje.

Samotnie wychowująca dziecko 23-latka miała orzeczoną III grupę inwalidzką. Kiedy po raz kolejny stanęła przed komisją, stopień niepełnosprawności okazał się umiarkowany. Otrzymała rentę socjalną z pomocy społecznej. W międzyczasie ubiegała się o szereg dodatków, do których zgodnie z przepisami miała prawo. Okazało się, że pracownik socjalny z filii MOPS przy al. Słowackiego nie poinformował jej o tym, że należy jej się również zasiłek pielęgnacyjny. Kobieta napisała skargę do prezydenta Krakowa. Pismo dotarło do Józefy Grodeckiej, dyrektora MOPS
- Ponieważ wina pracownika była ewidentna, pani dyrektor zdecydowała, że należne pieniądze zostaną petentce wypłacone z jego własnej kieszeni - wyjaśnia Marta Chechelska-Dziepak, rzeczniczka krakowskiego MOPS-u[/size].

4 tys. 306 zł, bo tyle kobieta straciła na błędnej decyzji MOPS-u, zostało podzielone między pracownika socjalnego, koordynatora ds. niepełnosprawnych i kierownika filii. Każda z tych osób miała bowiem w ręku dokumenty, na podstawie których zdecydowano o przyznaniu jej pomocy. Kierowniczka filii nie chce wracać do sprawy.

- Spłaciliśmy już całą sumę - ucina, prosząc o niepodawanie nazwiska. - Ta sytuacja nie powinna się była zdarzyć - wyjaśnia kierowniczka, dodając, że błędna informacja wynikła nie z zaniedbania, a z niewiedzy pracownika.

Zapytaliśmy, czy podobną karę otrzymał jakikolwiek urzędnik krakowskiego magistratu.

- Sprawdzimy to - zapewniło "Gazetę" biuro prasowe. Odpowiedź otrzymamy najwcześniej za kilka dni.

Gazeta Wyborcza 29.04.2006r

Jeżeli dobrze rozumiem, to pracownik socjalny ma nas poinformowac o należnych nam swiadczeniach, my nie musimy znać prawa-oni TAK
proponuję wydrukować, zapamietać i działać :-)
i nie dać się zbyć urzednikom w takich sytuacjach
to nowa sytuacja, chyba osoba zainteresowana nie ma odmowy na piśmie,
wystarczyło że stwierdziła że: nie brała zasiłku, bo nie była poinformowana???

To jest dokładnie przypadek taki jak u mojego syna
renta socjalna ( st.umiarkowany)  od 22 r.ż. i roczną korespondencję z OPS który twierdzi że  zas.pielęgnacyjny nie należy się???
mam wszystkie dokumenty odmowy,
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 29, 2006, 07:37:16 pm
Myślę, że najlepiej jak obie strony znają prawo.
Domyślam się, że panienki z MOPSU mają teraz zmieniony zakres czynności połączony z odpowiedzialnością karną. Inaczej nie poniosłyby konsekwencji karnej, finansowej- najwyżej upomnienie lub zwolnienei z pracy.
Super przykład aby przykładnie pracowały.
Ulka Ty pewnie pamiętasz ile ja miałam perypetii w ub.roku z U.Miasta o mylne w 3 miejscach wystawienie mi Decyzji, złe obliczenie lat pracy, odebranie mi skladek spolecznych. Wygrałam wszystko po 3-4 miesiącach batalii. Inaczej nigdy nie dostalabym emerytury z braku 6 miesięcy skladek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 30, 2006, 10:06:21 am
Soniu a ja uważam że byłas dla niech za miła i za mało walczyłaś
jezeli MOPS pomylkowo zbyt wczesnie przestal placic Ci skladki
i emerytura która należała ci się juz w lutym , odciaga się w czasie

to powinnas wywalczyć natychmiastowe wyrównanie  należnej zaległej zaleglej sumy
do ZUS, a ZUS miał obowiązek to uznac i naliczyc emeryture juz za luty 2006r

a tak, wywalczylaś wprawdzie przywrócenie składki, ale tracisz emeryturę którą mogłabyś mieć wypłacana juz od lutego

a to włąśnie błąd urzednika był
i Ciebie wcale nie powinno to obchodzić

najwyżej to urzędniczka w MOPS płaciłaby Ci tą emeryture juz od lutego z własnej kieszeni
i tak by było zgodnie z prawem i sprawiedliwie dla Ciebie
urzędnik nie  zostal ukarany, raczej Ty
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Maj 05, 2006, 01:51:48 pm
z powodu mojego wyjazdu za granice nie moglam wstawic sie w określonym terminie w RUP dzis się dowiedziałam że straciłam status osoby bezrobotnej bo powinnam przyjść i im powiedzieć że wyjeżdżam. Fakt mój błąd. Na dzień dzisiejszy jestem pozbawiona wraz z Olą ubezpieczenia zdrowotnego na okres 3 miesiace. Ja to ja zastanawia mnie tylko czy dziecko niepełnosprawne które pobiera rente rodzinna ma ubezpieczenie gdzie indziej czy tylko przy opiekunie. Mam dostać decyzje do domu i mogę pisać odwołanie tłumacząc wszystko.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 05, 2006, 10:26:28 pm
Małgosiu, a zerknij na ostatni odcinek renty
mój syn ma z renty socjalnej potrącaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne
na ostatnim (wrześniowym 2005 r. bo potem juz nie dawali) jest wyszczególnione
może tak samo jest w przypadku rent rodzinnych?
dla Darka podstawą ubezpieczenia jest renta(składka od niej na ubezpiecz. zdrowotne)
Tytuł: Św. rodzinne a dwoje dzieci niepełnosprawnych
Wiadomość wysłana przez: kamlanucha1 w Maj 07, 2006, 11:29:05 am
Witam serdecznie! Mam pytanie !Jest ustawa mówiąca na jakie kryterium dochodowe musi spełniać rodzina aby otrzymywać świadczenia rodzinne! Jest również ustawa mówiąca jakie kryterium musi spełniać rodzina w której jest dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (wyższe kryterium).A czy ktoś już (albo czy w końcu)zauważy ze są w
Polsce również rodziny w których jest więcej jak jedno dziecko niepełnosprawne(z orzeczeniem).?Czy dla tych rodzin kryterium dochodowe nie powinno tez być inne(wyższe)?.. W wypadku kiedy jest dwoje takich dzieci w rodzinie (jak w moim przypadku) to koszty są jeszcze większe. Jestem matką dwójki dzieci specjalnej troski(z orzeczeniami o niepełnosprawności) .Chłopcy lat 10,5 i  lat 9  cierpia na zespół genetycznie uwarunkowany –postepujacy. Wymagają zakupu leków,sprzętu rehabilitacyjnego,środków pomocniczych(pieluchomajtek) oraz rehabilitacji co wiąże się z ogromnymi  kosztami utrzymania dzieci.Od września najprawdopodobniej nie będę otrzymywać zasiłków rodzinnych,rehabilitacyjnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego na chłopców ponieważ przekroczy nam kryterium dochodowe 583zł netto na osobę.
Mąż z zakładu pracy otrzymywał zapomogi z fun.socjalnego na rehabilitacje chłopców co zostało wliczone mu w dochód roczny oraz jednorazowe wynagrodzenie jubilatowi.
Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 07, 2006, 02:53:50 pm
Masz dużo racji. Wydatki na 2 dzieci niepełnosprawnych są zdwojone.
Odnośnie przekroczenia dochodu - jest możliwość odkręcenia tego - "dochód utracony"
Pisałam już na forum o tym.

Przy utracie dochodu, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, od dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Zatem jeśli dochód utracił jeden członek rodziny, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w 2005 r. i o ten dochód - jako utracony - pomniejszyć dochód rodziny z 2005 roku.

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Załatwia się to w Urzędzie Skarbowym.
Jak to załatwisz - zasiłki będą  Ci się należały.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: kamlanucha1 w Maj 07, 2006, 03:15:43 pm
Cytat: "sonia"
Masz dużo racji. Wydatki na 2 dzieci niepełnosprawnych są zdwojone.
Odnośnie przekroczenia dochodu - jest możliwość odkręcenia tego - "dochód utracony"
Pisałam już na forum o tym.

Przy utracie dochodu, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, od dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Zatem jeśli dochód utracił jeden członek rodziny, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w 2005 r. i o ten dochód - jako utracony - pomniejszyć dochód rodziny z 2005 roku.

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Załatwia się to w Urzędzie Skarbowym.
Jak to załatwisz - zasiłki będą  Ci się należały.

ALE CZY MĄŻ W DALSZYM CIAGU PRACUJE W TYM SAMYM ZAKŁADZIE PRACY -JAK TO MA SIĘ DO SIEBIE?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 07, 2006, 03:21:11 pm
Owe 583 można przekroczyć o kwotę zasiłku rodzinnego. Jeśli jest tylko dwoje dzieci w rodzinie to do kwoty 583 dodajemy 43  złote. Powyżej tej kwoty nie ma co marzyć. Ja również bryluję na granicy. Warto tu poczytać:
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=796/#3 i tu
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/0401.htm
 miłej lektury pozdrawiam
Mam nadzieję,że chociaż ciut podniosą granicę kwotową.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Maj 07, 2006, 05:13:24 pm
marmati napisał/a:

Cytuj
Jeśli jest tylko dwoje dzieci w rodzinie to do kwoty 583 dodajemy 43 złote. Powyżej tej kwoty nie ma co marzyć. Ja również bryluję na granicy. Warto tu poczytać:Marmati
tu kamlanucha1 mówi o dwójce ,ale niepełnosprawnych dzieci..
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 07, 2006, 05:20:56 pm
Jeżeli dostał dotację na dzieci i nagrodę jubileuszową- to wiadomo, że jego dochód wzrósł w skali roku.
Uzasadnij w U.S., że były to jednorazowe wpłaty w ub. roku, w tym roku średnia dochodów wygląda znaczniej poniżej średniej ubiegłorocznej.
Dodam, że zasiłki pielęgnacyjne ( 2x 144zł) nie są liczone do średniej, to także obniży Wasz dochód.
Wybierz się do U.S. niech Ci policzą, wcześniej weź zaświadczenia z pracy męża  z wyszczególnieniem nagrody jubileuszowej i dodatkowych funduszy na pomoc dzieciom.
To były jednorazowe wpłaty i nie stanowią dochodu w tym roku.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Renek w Maj 07, 2006, 07:19:13 pm
Nas w domu jest 5 i również są dwie osoby niepełnosprawne i co za tym idzie wydatki na leczenie i rehabilitacje zdwojone. Niestety jeśli nie podniosą w tym roku kryterium dochodowego to od września pozostane bez zasiłków. W naszym przypadku nie ma co mówić o dochodzie utraconym, bo mąż nadal dwoi sie i troi by zarobic te pare groszywiecej. Pocieszajaca dla mnie jest informacja Soni, ze do dochodu nie wlicza sie zasiłków pielegnacyjnych .Bez nich na osobe mamy prawie 540zł za 2005r a wraz z nimi prawie 600zł. Ostatnio obliczali nam dochód w MOPS i doliczyli równiez zasiłek...czy tutaj jest inaczej?? Troszku się boję, że podniosą mi opłaty za opiekunkę z 1,50 na 4,50 za godzinę. Musiałabym wówczas zrezygnować a samej jest mi ciężko dźwigać teściową :(
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 07, 2006, 08:46:20 pm
Sądzę, że wszelkie przepisy ulegną zmianie w obecnym okresie zasiłkowym, ponieważ w Urzędzie Miasta odmówio mi wydania druków na nowe zasiłki. Mają być inne druki, inne zasady- zobaczymy.
Mamy Uleńkę śledzącą Prawo -pewnie poradzimy sobie ze szczegółami jak w latach poprzednich.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 07, 2006, 09:14:38 pm
No nic dzieweczki miłe na dzien dzisiejszy nie wymyślę
 według mojej wiedzy nie ma znaczenia czy jest jedno dziecko czy dwoje niepełnosprawnych, tego co podała  "kamlanucha" jako dodatkowe dochody męża
nie mozna wykazać  jako dochodu utraconego, a zasilki pielęgnacyjne w świadczeniach rodzinnych brane są pod uwagę
wcześniej dokładnie jest okreslone co jest , a co nie jest dochodem do celów zasiłkowych
nie jest becikowe, dodatek mieszkaniowy, jednorazowy dodatek zeszłoroczny dla emerytów i rencistów
niestety nagroda jubileuszowa TAK

Cytuj
Mąż z zakładu pracy otrzymywał zapomogi z fun.socjalnego na rehabilitacje chłopców co zostało wliczone mu w dochód roczny


no tego nie jestem pewna i raczej trzeba to wyjasnić w Urzędzie Skarbowym licząc na błąd w tym miejscu popełniony przez zakład pracy?? czy to jest dochód??),
 
nie wiem nic o zminach   w swiadczeniach rodzinnych ???,
 ale jak coś wyczytam to zaraz podam na Dar :-)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: mamawika w Maj 07, 2006, 11:04:14 pm
U nas była taka sama sytuacja. Mąż dostał zapomogę z funduszu socjalnego na leczenie i cała ta kwota wylądowała w centrum Onkologii, ale i tak do dochodów to zaliczyli i zasiłki przepadły. Teraz jako samotna matka znowu się załapałam na zasiłki, ale jakim kosztem  :( . Teraz będę tak kombinować, żeby nie przekroczyć dochodów. A kolejną zapomogę zakład pracy wpłacił nam na konto w fundacji i nie dość, że nie zapłacę od tego 19% podatku, to oni jeszcze dostaną zwrot podatku od tej sumy, czyli 36% do przodu. Z tej okazji wpłacili mi znacznie więcej niż obiecali i będziemy likwidować bariery architektoniczne, czyli kupię sobie nowe podłogi, żeby Wiktorek miał równo i ciepło do raczkowania.  ;)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 07, 2006, 11:29:30 pm
Nowe kryterium dochodowe od października?

http://www.ops.pl/news.php?id=2151

zasiłki rodzinne od 1 września 2005r (czyli obecne)

http://www.pomocspoleczna.ngo.pl/x/121985
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: kamlanucha1 w Maj 08, 2006, 06:55:43 am
No własnie mi tez teraz chodzi po głowie "separacja"-żeby ich nie stracic .Ale nie mam zielonego pojecia o spoksobie załatwiania tego
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 08, 2006, 07:42:10 am
ilandora w ustawie nie ma mowy o ilości dzieci niepełnosprawnych jest tylko o dziecku niepełnosprawnym. A to o czym pisałam czyli 583 plus ewentualne 43 czyli tyle ile wynosi najwyższy zasiłek rodzinny na dziecko. Jeśli na utrzymaniu jest dwoje to najwyższym jest 43 jeśli troje to najwyższym jest 53. Dlatego nawet w przypadku 2 dzieci niepełnosprawnych to kryterium pozostaje. Wiem bo przez dwa lata też miałam dwójkę niepełnosprawnych i niestety ale traktowano mnie jakbym miała jedno. A co się tyczy zapomóg to mam podobną sytuację i nietety w urzędzie skarbowym usłyszałam, że nia ma takiej mozliwości aby uznać to za dochód utracony bo do uzyskania świadczeń rodzinnych dochodem utraconym jest dochód, który wynika ze stosunku pracy czyli z wynagrodzenia i tak np. za dochód utracony traktuje się przejście na urlop wychowawczy, utratę zatrudnienia, utratę prawa do zaiłku dla bezrobotnych. Twarde są zasady oj twarde.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 08, 2006, 07:47:45 am
Renek jeśli wychodzi Ci prawie 600 to będziesz się łapać na tym progu maksymalnego przekroczenia czyli 583 bo dziecko niepełnosprawne plus 43 tyle ile wynosi zasiłek rodzinny w twojej rodzinie. Wychodzi, że dopiero powyżej kwoty 626 na osobę nie otrzymasz świadczeń rodzinnych. Ja liczę po cichu, że podniosą kryterium dochodowe. Przed zmianą ustawy te kryteria były o ponad 100 zł wyższe. Tak naprawdę uważam, że mmatki wychowujące dzieci niepełnosprawne wymagające naszej stałej opieki powinny otrzymywać te marne grosze bez względu na kryterium dochodowe.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Maj 08, 2006, 09:17:04 am
Ula masz rację zerknełam na decyzje z ZUS jest składka na ubezpieczenie zdrowotne dziękuje. Rozumiem że teraz jak już nie mam pieczątek w legt ubez to jak pójdę z Olą do lekarza to muszę przedstawić decyzję?
a może jest już taka komputeryzacja że znajdą ją po nr PSL?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 08, 2006, 09:49:28 am
Spójrzcie co planują?
http://www.ops.pl/news.php?id=2151
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 08, 2006, 08:50:37 pm
Małgosiu, nie licz na żadną komputeryzację
jest jeden wielki balagan
ale dokąd Ola będzie miała rentę rodzinną, dotąd będzie ubezpieczona
dla Oli dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego jest odcinek renty z września 2005r.
+jakaś legitymacja? lub  dokument stwierdzajacy jej tożsamość
(mają wysłać wszystkim emerytom i rencistom nowe legitymacje, ale to sie ślimaczy)
 
a Ty nie musisz zgłaszać siostry, jak już odzyskasz ubezpieczenie w U.P. dla siebie
wystarczy to jedno które ma
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 08, 2006, 10:58:06 pm
Najnowsze zmiany w bazie WZORY DRUKÓW, FORMULARZE
do nowych zasiłków rodzinnych i dodatków

http://www.gofin.pl/index.php?act=wd
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Maj 08, 2006, 11:10:37 pm
Ula dziękuję już się bałam że przez swoją nierozwagę pozbawiłam małej ubezpieczenia
Tytuł: fikcyjna separacja pilnie-pomocy
Wiadomość wysłana przez: orchidea3033 w Maj 09, 2006, 08:04:14 pm
Mam dwoje dzieci niepelnosprawnych .Muszę fikcyjnie sie rozwieśc z mężem zeby załapac sie na kryterium doch. do św . rodzinnych które nie mają odrebnych przepisów dla rodzin w których jest wiecej niż jedno dziecko niepełnosprawne w rodzinie.Bez tych św. nie bede mogła dalej dzieci rehabilitować na takim poziomie jak to jest robione obecnie-pomóżcie mi prosze .Jak to załatwić .
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 09, 2006, 11:52:28 pm
A Ty jesteś orchidea3033 czy kamlanucha1 ?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: orchidea3033 w Maj 10, 2006, 06:22:51 am
orchidea
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: małgosia w Maj 10, 2006, 02:22:31 pm
http://forumprawne.org/index.php

może tam uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.
Osobiście nie jestez zwolennikiem rozwiązywania rodziny dla paru złotych. Ustawa zawsze może się zmienić.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 11, 2006, 12:21:03 pm
Cytuj
Osobiście nie jestez zwolennikiem rozwiązywania rodziny dla paru złotych. Ustawa zawsze może się zmienić.

Mimo, że staram się rozumieć sytuację - podzielam zdanie małgosi - a pomoc w tym przypadku byłaby pomocą w łamaniu obowiązującego prawa.
Tytuł: Re: fikcyjna separacja pilnie-pomocy
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Maj 11, 2006, 03:11:45 pm
Cytat: "orchidea3033"
Mam dwoje dzieci niepelnosprawnych .Muszę fikcyjnie sie rozwieśc z mężem zeby załapac sie na kryterium doch. do św . rodzinnych które nie mają odrebnych przepisów dla rodzin w których jest wiecej niż jedno dziecko niepełnosprawne w rodzinie.Bez tych św. nie bede mogła dalej dzieci rehabilitować na takim poziomie jak to jest robione obecnie-pomóżcie mi prosze .Jak to załatwić .


Rozumiem Twoją sytuację materialną ,rozumiem ,że starasz się coś z tym zrobić-ja też po likwidacji banków alimentacyjnych miałam myśli by tak właśnie postąpić bo nie powiem ,że tym sposobem nie poprawiłabym jej sobie dosyć znacznie,ale czy złamanie prawa,potem nie przyjemności wynikające z tego, późniejsze ponoszenie kosztów przez taką decyzję jest tak na prawdę tego warta??? Przemyślcie to sobie jeszcze raz.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 11, 2006, 10:57:59 pm
orchidea3033

Podpisuję się pod powyższymi wypowiedziami poprzedniczek
Rozumiem,że chciałabyś dzieciom zapewnić jak najlepszą rehabilitację,ale seperacja nie jest wyjściem,tymbardziej fikcyjna
Zwłaszcza,że
Cytuj
Skutki rozwodu i separacji są zbliżone aczkolwiek orzeczenie separacji wyklucza zawarcie ponownego związku małżeńskiego
Separacja może być orzeczona gdy rozkład pożycia jest zupełny lecz nie musi mieć cech trwałości

Opłata  stała 600 zł
http://www.krakow.so.gov.pl/pisma/rodzinne/9.doc

Ani seperacji,ani rozwodu nie uzyskasz w jeden dzień,a czy naprawdę warto?
Może lepiej zastanowić się na innym wyjściem?
 Subkonto dla dziecka niepełnosprawnego (http://forum.darzycia.pl/topic,6205.htm)
Czy  jeszcze nad czymś  innym?
I tak jak Małgosia pisze ustawa zawsze może się zmienić.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 11, 2006, 10:59:16 pm
Dziwnym zbiegiem okoliczności w wątku
 Św. rodzinne a dwoje dzieci niepełnosprawnych (http://forum.darzycia.pl/topic,6894.htm)
Napisała  kamlanucha1
Cytuj
No własnie mi tez teraz chodzi po głowie "separacja"-żeby ich nie stracic .Ale nie mam zielonego pojecia o spoksobie załatwiania tego

Dla przypomnienia
Dar Życia - Warunki Rejestracji i używania forum (http://forum.darzycia.pl/topic,3972)
Cytuj
Niedozwolone jest logowanie się tej samej osoby pod różnymi nickami oraz/lub z użyciem fałszywych adresów e-mail.
Takie logowania będą usuwane niezwłocznie po ich wykryciu przez Administratorów Forum

Mam podstawę sądzić,ze albo jesteście dwie w podobnej sytuacji i z jednego IP piszecie,albo piszesz pod innym nickiem,bo nie widzisz wyjścia i myśl o seperacji  wydaje Ci się obecnie najlepsza.
Wyjście zawsze jest  orchidea3033 ,tylko nie kosztem rodziny i takiego kroku.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Renek w Maj 12, 2006, 08:49:26 am
Ja również nie popieram Twojej decyzji, chociaż borykam się z podobnym problemem. (myslę, ze na forum jest takich osob więcej) Rodzina to największy dar a dla swoich dzieci musicie byc nie tylko opiekunami ale i przykladem. Konto w fundacji jest lepszym rozwiązaniem. Ja duzo ćwiczeń wykonuje sama w domu: ruchowe, logopedyczne i terapeutyczne. Wszystko pod zalecenia specjalistów. Możesz postarać się o hydromasaż i inny sprzęt... Nie zawsze trzeba polegać na innych przy rehabilitacji. Uważam , ze my rodzice, odpowiednio pokierowani jestesmy w stanie zapewnić dziecku bardzo wiele. Nie myśl o rozwodzie jeśli go nie potrzebujesz...prawo narawdę może się zmienić. Głowa do góry.
Tytuł: subkonto dla dzieci na leczenie irehabilitacjie
Wiadomość wysłana przez: orchidea3033 w Maj 12, 2006, 10:03:53 am
Prosze mi powiedzieć w jaki sposób mozna założyć takie konto chłopcom.Cos słyszałam o tym ale nie mam zielonego pojęcia do jakiej instytucji nalerzy się zwrócic w tej sprawie.Ja sama jestem po operacji kręgosłupa więc moje możliwosci samodzielnej rehabilitacji chłopców są bardzo ograniczone,na męża nie mam za bardzo na co liczyć.Pozdrawiam
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Maj 12, 2006, 10:12:22 am
Orchidea3033 poczytaj tutaj subkonto dla dziecka niepełnosprawnego (http://forum.darzycia.pl/topic,6205.htm?highlight=subkonto)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Hata w Maj 12, 2006, 01:50:58 pm
A ja proponuje dystans do tego postu, skoro istnieje podejrzenie, że kamlanucha1 vel orchidea3033 to ta sama osoba.
Czasami "dziennikarze" kolorowych gazet tworzą fikcyjna tożsamość, żeby zebrać informacje do artykułu.  
No i nikt sam z siebie, nawet w necie nie przyzna sie do fikcyjnego rozwodu. Ja czuję "podpuchę"  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 12, 2006, 02:12:27 pm
Jedno jest pewne, że oba Niki korzystają z tego samego IP.  ;)
Miałam kilka propozycji, aby temat w ogóle usunąć z forum jako nieprzyjazny.
Kim trzeba być, żeby publicznie pisać o pomoc łamiąc jednocześnie ewidentnie prawo!!!!
I my jako Grupa Wsparcia mielibyśmy w  tym uczestniczyć?
Osobiście byłam ciekawa Waszej reakcji, nie usuwałam, nie ingerowałam.

Na podstawie tego postu nasze Sądy i Ministriowie powinni głębiej zamyśleć się i zmienić prawo karne na bardziej surowe, a prawo rodzinne na bardziej przyjazne i niezbędne rodzinom mającym dzieci niepełnosprawne.
A mimo wszystko jest mi wstyd za sam tytuł tego wątku.

Dziękuję za Wasze opinie.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: karlabaran w Maj 12, 2006, 10:53:56 pm
Tak Sonia masz racje to poniżające
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Maj 13, 2006, 07:04:31 pm
Miałam okazję załatwić dzieciom z "mojej" grupy terapeutycznej zajęcia Tomatisa.Okazało się, że z 30 osób NIKT nie był zainteresowany, bo nie ma na to czasu?!Dziwne, bo ja czas znalazłam, choć w przeciwieństwie do tych rodziców pracuję i nie mam samochodu.I takich przypadków jak orchidea jest pełno.Kombinować, kłamać , oszukiwać.A jak człowiek jest rzeczywiście sam to nic nie dostanie, bo ktoś sobie żyje na kocią łapę, lub w separacji i jest MATKĄ SAMOTNIE WYCHOWUJĄCĄ, biedną i niepracującą.A pracującej i zaradnej nie należy nic dawać, niech sobie sama radzi.Pognaj chłopa do roboty kobieto, ma chore dzieci niech jedzie zarabiać, a nie wyciągaj ręce do państwa...
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 13, 2006, 07:15:02 pm
Co gorsze "fikcyjne" samotne matki psują reputację tym na prawdę samotnym, bo każdą z nas wrzucają potem do "jednego worka".  :non:
Samotność bez wyboru, a samotność z wyrafinowania- to jednak szalona różnica.
Tytuł: Bank alimentacyjny
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 14, 2006, 08:38:02 pm
Bardzo proszę Was o poradę.
Znam dziewczynę ma 18 lat kończy szkołe srednią i chce studiować. Jej ojciec ma orzeczony rozwód z mamą i dziewczyna ma przyznane alimenty. Ojciec wyjechał i nie wiadomo gdzie jest. Bank alimentacyjny odmówił wypłaty alimentów tłumacząc, że jej obowiązkiem jest samemu dochodzić praw od ojca bo mama żyje w związku z drugim mężem. Dziewczyna jest na utrzymaniu matki. Chce dalej się uczyć ale nie ma środków. Prosze o pomoc może ktoś na forum ma podobny przypadek. jeśli powielam temat to proszę o wskazówkę gdzie szukać.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 14, 2006, 09:32:18 pm
Marmati, chyba się nie mylę
związek matki dziewczyny z innym partnerem  (rozumiem że ślub) chyba przerywa obowiązek alimentacyjny , bo wczesniej o rozwód i alimenty na dziecko występowała matka
teraz w rodzinie jest dodatkowa osoba która teoretycznie może finansowo pomóc rodzinie (ojczym)

teraz dziewczyna jest pełnoletnia i sama powinna wystapić do sądu o alimenty od ojca
bo  pelnoletnia TAK,  ale nie samodzielna
(nie samofinansujacą się )
 niech występuje sama do sądu
na uczelni może liczyć na wsparcie finansowe(stypendium), kredyt studencki  z banku
ale ojciec ma obowiązek alimentacyjny do ukończenia nauki (studiów)
nie wiem tylko czy zaoczne+praca też, ale na dziennych bez pracy tak
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 14, 2006, 09:41:03 pm
Dzięki Ulka. zgadza się sytuacja jest o tyle trudna, że tak naprawdę ojczym też nie wiadomo gdzie jest ale płaci tylko na swoje drugie dziecko. Chodzi mi też oto czy bank alimentacyjny będzie płacił jej jak otrzyma wyrok i czy sąd może orzec alimenty bez udziału ojca. ojciec wszystko co miał sprzedał i zniknął a dziewczynie potrzebne są pieniądze.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 14, 2006, 10:00:03 pm
Obecna ustawa NIE przewiduje wypłacania alimentów (nawet zasądzonych) jeśli matka weszła w nowy związek. ( skontaktuj się dodatkowo z "ilonadora")
Pełnoletnia córka ma prawo wystąpić o alimenty na siebie od swojego ojca i brać je do ukończenia studiów - nie dłużej jednak niż do 25 r.ż. Czy Sąd wyda wyrok zaoczny, jeśli nie jest znane miejsce zamieszkania?

W następnym okresie rozliczeniowym zasiłków rodzinnych zachodzi możliwość zmiany także Ustawy Alimentacyjnej.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Maj 14, 2006, 10:00:25 pm
A dziadkowie ze strony żyją?Jeśli tak to można od nich żądać alimentów, ja wiem , żre to przykre, ale takie są obecnie podstawy prawne.Mylisz się Soniu, ojczym nie ma obowiązku utrzymywać nie swojego dziecka, może, ale nie musi.Dziecko mają utrzymywać jego rodzice, a sąd może tylko wziąć pod uwagę, że obecność ojczyma zwiększa dochody matki(np. przez zmiejszenie opłat na dom i partycypowanie w kosztach utrzymania.)Dzięki Bogu to czy matka ułoży sobie z kimś życie czy nie nie zwalnia ojca z płacenia alimentów.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 14, 2006, 10:03:16 pm
Ja NIGDZIE nie napisałam, że ojczym ma obowiązek alimentowania.!!!!!!
tylko, że ustawa NIE przewiduje wypłacania alimentów (nawet zasądzonych) jeśli matka weszła w nowy związek.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 14, 2006, 10:04:40 pm
Nic nie wiem o dziadkach ze strony ojca. Ale z opowieści wnioskuję, że chyba już nie zyją a rodzina ojca należy do ubogich.Chciałabym jej jakoś pomóc bo widzę ,że nie ma na kogo liczyć. Matka tak naprawdę z drugim mężem nie żyje. Nie mają rozwodu jak na razie.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 14, 2006, 10:11:33 pm
Marmati, sąd zapyta o ostatni adres ojca
nie wiem jak  go będzie szukał? ustalać miejsce pobytu
jezeli dziewczyna wie gdzie on jest za granica (adres) powinna powiedzieć
 to niestety może trochę potrwać
gdy ojciec będzie nieuchwytny, w pierwszej kolejności alimentami sąd może obciążyć jego najbliższą rodzinę (np. rodziców ojca)
matka dziewczyny też ma obowiązek pomagać jej finansowo w czasie studiów
szczerze powiem że nie bardzo wiem co to bank alimentacyjny??
fundusz alimentacyjny został zlikwidowany
matki  - ojców nieuchwytnych, lub ojców bezrobotnych (po wyroku zasądzającym alimenty)dostają pieniądze z OPS od gminy
ale czy ten przypadek potraktują tak samo?? tego nie wiem
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 14, 2006, 10:14:36 pm
Szkoda, ze powstał nowy wątek - mamy już od kilku lat długi systematycznie prowadzony temat o świadczeniach rodzinnych i  zaliczce alimentacyjnej.

Odszukałam:

http://forum.darzycia.pl/vp71696.htm#71696
Ulka pisała tam:

Ilonadora, ja tez to tak zrozumiałam (choc to dopiero projekt)
zerknij jeszcze TU:

Cytuj
ŚWIADCZENIA RODZINNE. ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Pomoc także dla pełnych rodzin


Zaliczka alimentacyjna ma przysługiwać nie tylko dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców. Rząd chce, aby otrzymywały ją także dzieci z pełnych rodzin.

Rząd zmierza jeszcze w styczniu przekazać do Sejmu projekt nowelizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Projektowana zmiana ma dać prawo do uzyskania zaliczki alimentacyjnej (wynosi minimalnie 120 zł, a maksymalnie 380 zł) dzieciom mającym zasądzone alimenty i faktycznie wychowywanym przez jednego z rodziców, choć ich rodzice formalnie pozostają w związku małżeńskim. Prawo do niej mają też zyskać dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, który ponownie zawarł związek małżeński.

Obecnie zaliczka jest wypłacana osobom uprawnionym do alimentów (dzieciom do ukończenia przez nie 18 lat lub 24 lat), ale wychowywanym tylko przez osobę samotną (lub pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona). Warunkiem jej otrzymania jest bezskuteczna egzekucja alimentów przez osobę do nich uprawnioną na podstawie wyroku sądu.

Taki sposób przyznawania prawa do zaliczki wzbudza kontrowersje. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich narusza on konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Jeśli  samotnie matka  wychowuje dziecko i ma prawo do zaliczki w momencie, w którym wyjdzie za mąż, traci do niej prawo.

– Blokujemy tym samym możliwość zawierania nowych małżeństw, bo kobieta, która wyjdzie drugi raz za mąż, traci należne dziecku pieniądze – zauważa wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-
-Rostkowska.

 Bartosz Marczuk


tekst pochodzi z Gazety Prawnej z 5 styczna 2006 r

Cytuj
Prawo do niej mają też zyskać dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, który ponownie zawarł związek małżeński.

Jeśli zapis tego projektu zostanie zatwierdzony to powinnaś otrzymywać zaliczkę alimentacyjną (120-380zł), mimo zawarcia zw. małż.


Trzeba śledzić teraz proces legislacyjny
projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 14, 2006, 10:24:18 pm
Zaraz się dokleimy do wątku o alimentach :-)
no od stycznia nic  wiecej nie słychac??? :-(
czy na samotnych , czy na nowe pełne rodziny
ale zanim to uchwalą to ona studia skończy, więc powinna spróbować
tak myślę
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 14, 2006, 10:25:19 pm
Jeśli można Uleńko scal z tym
Fundusz Alimentacyjny (http://forum.darzycia.pl/topic,3051.htm)
Obecnie nosi on nazwę Zaliczka Alimentacyjna
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 14, 2006, 10:32:19 pm
Dziękuję za wskazówki. Poszukam coś jeszcze w przepisach.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 14, 2006, 10:38:07 pm
Już nic więcej nie wyszukasz

 Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732 (http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050860732)
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Data ogłoszenia:
   2005-05-17
Data wydania:
   2005-04-22
Data wejścia w życie:
   2005-06-01
Data obowiązywania:
   2005-06-01
Uwagi:
   1) art. 27 pkt 28 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 maja 2004 r.; 2) art. 27 pkt 23 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.; 3) art. 7-18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3-9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz art. 28, wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r. 4) art. 26 lit. b, wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 23, 2006, 06:51:33 pm
Nowe kwoty świadczeń

Dzisiaj rząd przyjmie nowe kwoty świadczeń rodzinnych.
Będą one obowiązywać od września przez 3 lata. Będą przysługiwały rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł. Wyższy będzie zasiłek rodzinny (48 zł, 64 zł, 68 zł), cztery z siedmiu dodatków do niego i zasiłek pielęgnacyjny (153 zł).

Gazeta Prawna 23.05.2006r

świadczenia-wnioski

http://www.wom.warszawa.pl/procedury_alfabetycznie.php
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 23, 2006, 07:24:24 pm
jedno ważne
Będą one obowiązywać od września przez 3 lata.

Cytuj
Wyższy będzie zasiłek rodzinny (48 zł, 64 zł, 68 zł),
cztery z siedmiu dodatków do niego i zasiłek pielęgnacyjny (153 zł).


no to znowu można będzie "dorobić" się.  :roll:

zas.rodz. wyższy aż o 5zł!!!!
pielęgancyjny ze 144zł -wzrasta na 153zł   aż 9 zł

będę mieć aż 14zł więcej - odkładam na mercedesa  ;)  :D
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 23, 2006, 09:45:30 pm
To Darek o 9 zł więcej będzie miał
ale poszalejemy  ;)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: mycha w Maj 24, 2006, 10:37:55 am
Jak Piotrek dostanie te 5 zł więcej, to może wreszcie zacznę sobie opłacać składki emerytalno-rentowe sama.   ;)
Z taką kwotą, to już można do ZUS-u uderzyć  :oops:
Brak słów. :lzy:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: monika22 w Maj 24, 2006, 12:34:10 pm
Kwoty śmiechu warte!!!  Ciekawe czy sami dołożyliby sobie taki dodatek , czy może doszłyby jakieś zera na koniec. Nie 9 zł. a 900zł. Chociaż może i to by ich nie zadowoliło.
A my mamy im pewnie jeszcze dziękować za dobroć serca!!!!!!!
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Joanna Went w Maj 24, 2006, 04:48:52 pm
ech...szkoda tylko,że podwyżki za wszystko inne są zawsze wyzsze niż te nasze zasiłki  :lzy: Przydałoby żeby Ci nasi włodarze pożyli za nasze pieniążki...
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 24, 2006, 06:00:16 pm
No Kobietki poszalejecie  :D i jeszcze przez 3 lata zapewnione to szaleństwo macie  :roll:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 24, 2006, 09:04:15 pm
Zbiór przydatnych informacji  :turn-l:

Ile ci się należy za dziecko

http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,67764,3364631.html

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,67764,3364390.html

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,67764,3364866.html
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 24, 2006, 11:45:16 pm
No Ulka to jest zbiór  :ok:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Adam Wrzesiński w Maj 25, 2006, 09:23:11 am
Z tego co piszecie ,wynika ,Zeto prędzej kieszonkowe niż podwyżka
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 25, 2006, 06:38:10 pm
Cytat: "sonia"
No Ulka to jest zbiór  :ok:


jakby co,  zabezpieczyłam -)
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 25, 2006, 09:08:21 pm
Uleńko ja też.  :ok:  :turn-l:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 26, 2006, 09:38:17 pm
POMOC DLA RODZIN NOWE STAWKI
Od września wyższe świadczenia

Od września około 6 mln osób otrzymujących świadczenia rodzinne może liczyć na podwyżki. Wczoraj rząd przyjął nowe stawki tych świadczeń.

Nie zmieni się kryterium dochodowe uprawniające do tego typu wsparcia. Będą z niego korzystać te rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczył w 2005 roku 504 lub 583 zł (jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Oznacza to, że ze świadczeń skorzysta zapewne nieco mniej osób niż dotychczas.

Nowością będzie to, że wysokość zasiłku rodzinnego – podstawowego świadczenia, od którego zależy możliwość uzyskania 7 dodatków do niego – będzie uzależniona od wieku dziecka. Wzrośnie też wysokość tego zasiłku. Od września wyniesie on 48 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 64 zł na dziecko w wieku 6–18 lat oraz 68 zł na dziecko pełnoletnie (do 24 lat).

Zwiększą się też cztery z siedmiu dodatków do zasiłku rodzinnego. Najbardziej wzrośnie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacany na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Wyniesie 80 zł miesięcznie (dotychczas wynosił 50 zł).

Ponadto wyższe będą 3 dodatki związane z kształceniem dzieci. Na popularną wyprawkę szkolną rodzice uprawnieni do zasiłku rodzinnego otrzymają we wrześniu nie 90 zł, ale 100 zł. Ponadto o 10 zł wzrośnie dodatek z tytuł kształcenia i rehabilitacji dziecka (wyniesie 60 zł na dziecko do 5 lat i 80 zł na starsze dzieci) oraz dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania. Rodzice dzieci dojeżdżających do szkoły otrzymają w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego 50 zł, a tych, które uczą się i mieszkają poza domem – 90 zł.

Ze 144 zł miesięcznie do 153 zł wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny wypłacany nie tylko niepełnosprawnym dzieciom, ale także osobom, które ukończyły 75 lat.

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1720/17.gif)

Rząd przesłał teraz swoje propozycje stawek do partnerów z Komisji Trójstronnej, którzy mają czas na zajęcie stanowiska na ten temat do 15 czerwca. Jeśli nie dojdą do porozumienia (wymagana jest jednomyślna uchwała związków, pracodawców i rządu), Rada Ministrów ogłosi je samodzielnie w rozporządzeniu do 15 lipca. Nie mogą być one niższe niż propozycja przesłana do KT. Wszystko wskazuje więc na to (mało prawdopodobne jest, żeby KT zmieniła propozycję rządu, bo to m.in. rząd musiałby się na to zgodzić), że zaproponowane stawki będą obowiązywać od września.

Weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych odbywa się raz na 3 lata. Obecne stawki obowiązują od maja 2004 roku, czyli od daty wprowadzenia nowego systemu świadczeń rodzinnych. Nowe stawki mają obowiązywać przez kolejne 3 lat – do sierpnia 2009 r.

Rząd szacuje, że wypłata świadczeń będzie kosztować w tym roku 9,75 mld zł. W 2007 roku wydatki na ten cel wzrosną do kwoty 10,58 mld zł, a w 2008 roku obniżą się do 10,39 mld zł.

Ze świadczeń korzysta około 6 mln osób. Tylko do zasiłku rodzinnego prawo posiada 5,5 mln dzieci.

 Bartosz Marczuk

Podwyżka świadczeń rodzinnych

Od września wyższe będą świadczenia rodzinne, które otrzymuje około 6 mln osób. Decyzję w tej sprawie podjął wczoraj rząd.

Nie zostanie zmienione kryterium dochodowe – świadczenia będą wypłacane tym rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 lub 583 zł. Może je więc otrzymywać nawet nieco mniej osób niż obecnie.

Wyższy będzie zasiłek rodzinny – jego wysokość ma zależeć od wieku dziecka. Wyniesie 48 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 64 zł w wieku 6-18 lat i 68 zł w wieku 19-24 lata.

Wzrosną też cztery z siedmiu dodatków do zasiłku rodzinnego. Na istotną podwyżkę mogą liczyć rodziny wielodzietne – dodatek wypłacany na trzecie i kolejne dziecko wzrośnie z 50 do 80 zł.

Wyższy będzie też dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł). Zostanie zwiększony także zasiłek pielęgnacyjny (153 zł), który oprócz dzieci otrzymują osoby po 75 roku życia.

Gazeta Prawna 26.05.2006r
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 26, 2006, 09:48:34 pm
Chyba osobiście zrobię transparent z tej "podwyżki"  ;)

oooo widzę w tabelce, ze wzrasta takze zasiłek 1x na rok z okazji rozpoczecia roku szkolnego z kwoty 90 na 100 zł.
To dojdzie mi 10zł!!!  ;)
Za 24 zł więcej wolałabym nie biegać kolejne wakacje z papierkami po urzędach i znowu pozostać 65 dni bez źródła utrzymania.  :evil:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Renek w Maj 26, 2006, 09:59:48 pm
Wyczytałam juz, ze o kilka smiesznych zlotych wzrastaja zasiłki a czy jest gdzieś wzmianka o swiadczeniu pielęgnacyjnym? (obecne 420zł) Czy ono również "podskoczy"?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 26, 2006, 10:23:34 pm
Wróć do podanej tabelki  :roll:  -tam masz całość.
Jeśli masz ją mało czytelną-kliknij na nią-uzyskasz powiększenie

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1720/17.gif)

Wynika  z niej, że kwota nie ulega zmianie-nadal 420zł.

Zwóćcie uwagę na ten zapis-widoczny w tabelce, oarz w treści postu Ulki:

Wyższy będzie zasiłek rodzinny – jego wysokość ma zależeć od wieku dziecka.

Wyniesie 48 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
64 zł w wieku 6-18 lat
i 68 zł w wieku 19-24 lata.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Renek w Maj 26, 2006, 10:40:40 pm
dzięki - rzeczywiście kliknięcie w tabelkę załatwia sprawę :)

No cóż bedziemy bogatsze....starczy mi na dodatkowa godzinę hipoterapii w miesiącu :(
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Adam Wrzesiński w Maj 29, 2006, 08:15:46 am
Nic nie pisze o osobach ,które mają więcej niż 24 lata ,a oni też mogą wymagać opieki
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: marmati w Maj 29, 2006, 01:48:40 pm
osobiście uważam, że dla matki która musi opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym świadczenie pielęgnacyjne powinno być wypłacane bez względu na kryterium dochodowe. Mówię o dzieciach głównie niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 29, 2006, 10:02:33 pm
Cytat: "Adam Wrzesiński"
Nic nie pisze o osobach ,które mają więcej niż 24 lata ,a oni też mogą wymagać opieki


mówią, mówią... w innych wątkach wcześniejszych i to nie uległo zmianie
jezeli dziecko ma stopień znaczyny - świadczenia pielęgnacyjne jest przyznawane bez ograniczeń wieku, rodzic może także dalej zgłaszać dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego
jezeli dziecko nie ma renty socjalnej
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: beszka w Maj 30, 2006, 09:52:58 am
Ulu a nie umiarkowany?jeżeli choroba powstała przed ukończeniem 16 roku życia? a może się mylę.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: beszka w Maj 30, 2006, 10:07:30 am
,osobie w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również w przypadku gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Adam Wrzesiński w Maj 30, 2006, 11:45:21 am
Czy są jakieś ,,haki" używane przez urzędników w celu nadużyć
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: beszka w Maj 30, 2006, 11:53:48 am
Może podasz przykład?
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Adam Wrzesiński w Maj 30, 2006, 12:15:33 pm
Brak powiadomień o sytuacjach ,kiedy zasiłek jest nie przyznawany;paragrafy sprzyjające wyłudzeniom i.t.p
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: beszka w Maj 30, 2006, 12:21:52 pm
Tutaj to tylko nasza niezastąpiona Ula może pomóc.
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: Adam Wrzesiński w Maj 30, 2006, 12:26:09 pm
No cóż na to poradzimy...
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 31, 2006, 05:18:55 pm
Wzrastają świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej (http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=5&news_id=423)

2006-05-31
– Są pieniądze na podniesienie wysokości świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej – powiedziała Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata podczas konferencji prasowej 31 maja 2006 r. – Rząd zaakceptował przedłożone przez mój resort propozycje zwiększenia od 1 września wydatków na te cele.
 
Najważniejszy dodatek z tytułu wielodzietności dzięki temu wzrośnie o 60 proc. i będzie wynosił 80 zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, uprawnione do zasiłku. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wzrośnie do 100 zł, a z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania do 90 zł w przypadku zamieszkania w internacie lub na stancji oraz do 50 zł w przypadku dojazdu do szkoły.
 
– Realizujemy w ten sposób program państwa solidarnego, staramy się dbać o polskie rodziny, ponieważ nie są nam obce problemy ludzi biednych i wykluczonych – stwierdziła min. Kalata. – Zdaję sobie sprawę, że wzrost zasiłku o 4 zł może wydawać się mały, jednak na ubogiej wsi popegeerowskiej będzie to 15 bułek dla dziecka lub trzy bochenki chleba.
 
- Dziękuję Pani Premier Zycie Gilowskiej. Negocjowaliśmy szczegóły finansowania tej operacji i cieszę się, ze będziemy mogli realizować wspólną politykę rządu - powiedziała min. Kalata.
 
Minister Kalata zapowiedziała także nowe rozwiązania w walce z bezrobociem. Znaczna część z nich będzie elementem umowy społecznej „Gospodarka-Praca-Rodzina-Godne Życie”, nad którą trwają prace.
 
Informacja na temat wzrostu wysokości świadczeń z pomocy społecznej
http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/informacjaps.pdf
(–> otwórz plik)
 
Informacja na temat wzrostu wysokości świadczeń rodzinnych
http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/informacjasr.pdf
(–> otwórz plik)

"mycha" dziekuję za nadesłanie info.  :ok:  :turn-l:
Tytuł: Świadczenia rodzinne
Wiadomość wysłana przez: