Forum Dar Życia

"Anatomia - kompendium wiedzy" => Prawo (w tym oświatowe) => Wątek zaczęty przez: Ulka w Październik 29, 2003, 10:24:26 am

Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 29, 2003, 10:24:26 am
W wyniku uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2004 r. znikną prawie wszystkie ulgi i odliczenia, dzięki którym do tej pory podatnik mógł trochę zaoszczędzić na podatku.

Bezpowrotnie z ustawy zostaną wykreślone dwa obszerne przepisy zawierające odliczenia (art. 27a i 27c). Po pierwsze, podatnicy przy rozliczaniu się za 2004 r. nie będą mogli już skorzystać z ulg na: dojazd dzieci do szkół, odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, a także zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywana pracą

 http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/3.html?numer=1066&dok=1066.3.3.2.15.1.0.1.htm
Tytuł: PIT- 2003 rozliczenia podatkowe
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 29, 2003, 02:58:30 pm
Formularze PIT w 2003 r.

http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Pity/pit_2003.html
Tytuł: Planowanie podatkowe 2003 r.
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 04, 2003, 12:03:38 pm
http://www2.gazeta.pl/podatki/0,45272,0.html
Tytuł: Nie trzeba ponosić wydatków na remont w br.
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 26, 2003, 03:46:17 pm
Czy trzeba już w bieżącym roku rozpocząć wydatki na remont, aby móc korzystać z limitu ulgi remontowej w następnych dwóch latach?

To pytanie najczęściej padało w trakcie wczorajszego dyżuru dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. Odpowiadająca na pytania czytelników Ewa Teofilak z izby skarbowej wyjaśniała, że nie ma takiej potrzeby. Ulga remontowa obowiązuje przez okres kolejnych trzech lat, a więc w latach 2003-2005. Na prawo do tej ulgi w dwóch następnych latach nie ma wpływu poniesienie albo nieponiesienie wydatków remontowo-modernizacyjnych w pierwszym roku tego trzyletniego okresu

http://gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1086&dok=1086.6.3.2.7.4.0.1.htm
Tytuł: Znikające ulgi i odliczenia podatkowe
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 28, 2003, 11:45:07 am
Pozostało tylko 31 dni na skorzystanie z odliczeń!
Znikające ulgi i odliczenia podatkowe


Wiadomo już, które ulgi znikną od przyszłego roku. Sejm uchwalił ostateczną wersję ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która będzie obowiązywać podatników w rozliczeniach za 2004 r.

W wyniku tych zmian musimy się niestety pożegnać z większością ulg podatkowych. Zniknie więc ulga na dojazd dzieci do szkół, ulga na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, ulga na zakup pomocy i przyrządów naukowych, ulga na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych. Mając świadomość, że rok bieżący jest ostatnim, w którym te ulgi obowiązują, rozsądnie będzie skorzystać z ostatniej szansy i odliczyć je od podatku. Z kolei od dochodu nie będziemy już mogli odliczyć składek płaconych na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, ani dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Zmianom, które wcale nie są korzystne dla podatników, uległy również przepisy ustawy dotyczące darowizn. Pocieszający jest tylko fakt, że ulga nie została całkowicie zlikwidowana. Jednak marne to pocieszenie, biorąc pod uwagę, że w ramach dokonanych darowizn w ciągu całego roku podatkowego podatnik będzie mógł maksymalnie odliczyć od dochodu 350 zł. Podatnicy, którzy w terminie określonym przez przepisy przejściowe do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoczęli lub rozpoczną np. szkolenia uczniów, będą mogli jeszcze w przyszłym roku skorzystać z ulgi uczniowskiej.

Podatnicy powinni pamiętać, że przepisy przejściowe gwarantują im również prawo do odliczania wydatków poniesionych na remont lub modernizację lokalu (budynku) mieszkalnego do 2005 r. włącznie. Choć sama ulga została wykreślona z przepisów ustawy, to w ramach praw nabytych podatnicy mogą z niej korzystać jeszcze w ciągu dwóch następnych lat. Prawo do nabycia ulgi nie jest uzależnione ani od rozpoczęcia remontu w br., ani od poniesienia w tym roku wydatków na ten cel.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1088&dok=1088.11.22.2.9.1.0.1.htm
Tytuł: przepisy prawne
Wiadomość wysłana przez: renata w Listopad 28, 2003, 01:10:15 pm
OKi ja jestem za tym wszystkim tylko co wzamian ja uwazalam czesc za niesprawiedliwe bo kto bardziej obrotny to zalatwil to i tanmto czy pieniadze na rehabilitacje a innego dziecko stalo i patrzylo tylko co w zamian u nas masz jednakowy dodatek podstawowy dla danej grupy uposledzenia i potem jesli np masz dziecko z down ktore jest bardziej chore niz normalnie Np po 4 latach ma pieluchy jest mniej rozwiniete wymaga wiekszej opieki to po rozmowie i pokazaniu rachunkow masz pieniadze zwrocone Dowoz dzieci uposledzonych to spejalne busy lub taksowki szkolne lub osoba Resurs ktora zajmuje sie dzieckiem w szkole i w drodze do szkoly tak samo jesli chodzi o leczenie jest w innym kraju specjalista zatwierdzone przez izbe lekarska ze pomoze to panstwo finansuje i kursy szkolemia sprzet to nasze panstwo placi musza byc tylko zatwierdzone w unii ze dzilaja sprwadzie czy panstwo nie jest zobowiazane do takich swiadczen ja oge poszperac tez wiem ze napewno Peto i mnostwo innych plywalnie i takie rzeczy to powinno finansowac panstwo dlatego trzeba szukac zeby oni nie wydali wszystkich pieniedzy unijnych
Tytuł: Darowizny na cele kościelne na podstawie ustawy o PIT
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 03, 2003, 01:58:12 pm
Obowiązuje limit

Przy odliczanych od podatku darowiznach na Kościół i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą obowiązuje limit do wysokości 10 proc. dochodu. Stosuje się tu bowiem ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie ustawę o stosunku państwa do Kościoła. Tak stwierdził wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w precedensowym wyroku.

Ograniczenie takie, wprowadzone od 1 stycznia 1995 r., przewiduje w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawa o PIT. Natomiast ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego wyłącza w całości (w art. 55 ust. 7) takie darowizny z podstawy opodatkowania, stawiając warunek, by było na to pokwitowanie, a w ciągu dwóch lat - sprawozdanie z ich wykorzystania. Również w sześciu ustawach regulujących stosunki państwa z innymi Kościołami, poza katolickim i prawosławnym, obowiązuje zasada, że takie darowizny można odliczyć w całości.

Wątpliwości, czy w takich sprawach dawać pierwszeństwo ustawie podatkowej czy ustawom kościelnym, powodowały, że organa skarbowe wydawały odmienne decyzje. Rozbieżne były również wyroki sądowe. Minister finansów, który początkowo uważał, że darowizny podlegają odliczeniu do wysokości 10 proc. dochodu, później uznał, że na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego są one całkowicie wyłączone z podstawy opodatkowania.

W czerwcu tego roku NSA w rozszerzonym składzie odmówił wyjaśnienia wątpliwości, jak odliczać od podatku takie darowizny. Uznał, że o wyborze podstawy prawnej powinien decydować sam skład orzekający. W ten sposób skargi Krystyny i Modesta W. wróciły ponownie na wokandę. Państwo W. zaskarżyli do NSA decyzje Izby Skarbowej w Olsztynie. Zakwestionowała ona odliczenie darowizn 70 tys. zł w 1997 r. oraz 15 tys. zł w 1998 r. dla dwóch parafii. Zdaniem organów skarbowych kwoty te nie mogły być odliczone w całości od dochodu, a tylko, zgodnie z ustawą o PIT, do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. tego dochodu. W sprawozdaniach były bowiem tylko ogólne, a nie konkretne informacje o sposobie wykorzystania pieniędzy.

Nie to jednak zdecydowało o oddaleniu skarg, lecz - jak przyjął NSA - przepis ustawy o PIT. Do 1 stycznia 1995 r. ustawa ta (z 1991 r.) umożliwiała odliczenia darowizn bez ograniczeń, gdy wynikało to z innych przepisów, w tym wypadku z ustaw o stosunku państwa do Kościołów. Od 1 stycznia 1995 r., czyli od jej zmiany i wprowadzenia limitu odliczeń, obowiązuje art. 26 ust. 1 pkt 9, ograniczający ich wysokoć. Z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego wynika natomiast tylko, że kościelna osoba prawna ma pokwitować darowiznę i złożyć sprawozdanie darczyńcy. Przepis ten nie reguluje innych kwestii.

Ustawa kościelna odnosi się m.in. do podatków, które już nie obowiązują. Tymczasem art. 54 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że z dniem jej wejścia w życie tracą moc ustawy zawierające ulgi czy zwolnienia od takich właśnie podatków. Do 1995 r. można by więc jeszcze przyjmować, że decyduje art. 55 ust. 7, czyli że są to darowizny bez ograniczenia, jeżeli przewidują to odrębne przepisy. Natomiast od 1995 r. jedyną podstawą może być tylko ustawa podatkowa, określająca limit darowizn. (Sygn. III SA 1209/01)

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_031203/prawo/prawo_a_6.html
Tytuł: Poradnik podatkowy Gazety
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 04, 2003, 10:56:28 pm
Co masz zapłacić w przyszłym roku, zapłać w tym. Zdążysz załapać się na ulgi podatkowe. W styczniu będzie już po herbacie. W przypadku ulg podatkowych, o których dziś piszemy, też warto się pospieszyć. Za niespełna miesiąc znikają one bezpowrotnie, więc spróbujmy się na nie załapać.

http://www2.gazeta.pl/podatki/8,25044,1810178.html
Tytuł: Ulga remontowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 04, 2003, 11:04:14 pm
Co roku z ulgi remontowej korzysta kilka milionów osób, które dzięki niej ratują przed podatkiem grubo ponad dwa miliardy złotych! Najpewniej z tego właśnie powodu ulga zniknie - rząd i parlament postanowiły ją wyrzucić z ustawy podatkowej. Ulga nie znika od razu. Wszystko dzięki tzw. prawom nabytym. W odróżnieniu od innych likwidowanych ulg remontowa obowiązuje w okresie trzech lat. Jej limity też są trzyletnie. Obecny okres funkcjonowania ulgi rozpoczął się w 2003 r. i zakończy dopiero w 2005 r. Powtórzmy zatem: choć formalnie ulga zostanie zlikwidowana, to w przyszłym roku nadal będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach. I w 2005 roku również (dopiero potem ma zniknąć bezpowrotnie, ale do tego czasu może się jeszcze wiele w podatkach wydarzyć...).

http://www2.gazeta.pl/podatki/8,25044,1807827.html
Tytuł: c.d. podatki
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 05, 2003, 08:54:05 pm
http://www2.gazeta.pl/podatki/8,25044,1810178.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 09, 2004, 11:26:10 pm
Myślę, że czas na główkowanie nad rozliczeniem PIT-ów za 2003r.

Interesuje mnie odliczenie ulgi na rehabilitację dziecka.
Co trzeba posiadać aby móc skorzystać z takiej ulgi?
Czy są nowsze przepisy mówiące o tym niż
Dz.U. z 2000r Nr 14 poz.176 (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0176.htm)

X. ULGI-USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. (źródło- tekst jednolity:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0176.htm
Dz.U.00.14.176 z późn. zm.


Kto łopatologicznie czuje się na siłach, aby moc odpowiedzieć "początkującej" matce dziecka niepełnosprawnego?
Ja nie mam doświadczenia, ponieważ nigdy z tego nie korzystam.
Tytuł: Poradnik Podatnika ON za 2003r- wyk. Bardom
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 12, 2004, 12:07:25 am
Poradnik Podatnika ON za 2003r (http://sonia.low.pl/sonia/rady/por_podatnika2003.htm) - w wykonaniu Bardom.

Bardom - dziekuję w imieniu własnym i wszystkich użytkowników Daru.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 13, 2004, 09:59:13 am
Vide Poradnik Podatnika ON w wyk Bardom:
http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=10170#10170

oraz od Derona:

- Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Co uznaje się za wydatki na cele rehabilitacyjne?

Są to następujące wydatki:

1) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności , czyli wydatki na: likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, "poszerzanie drzwi", likwidację progów, wyburzanie ścian działowych, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu, położenie terakoty antypoślizgowej, likwidację wanny i założenie brodzika ze specjalnym siedziskiem dla osób niesprawnych ruchowo, założenie "wiszącego" sedesu oraz umywalki "bez nogi" umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem, także umywalki sterowanej ręcznie lub automatycznie, montaż wszelkiego rodzaju uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niesprawnymi dłońmi, montaż opuszczanych szafek i blatu kuchennego z możliwością podjechania wózkiem, montaż drzwi przesuwnych itd.
Możemy również odliczyć: koszty prac związanych z adaptacją, np. musieliśmy wyburzyć ściany w łazience i zniszczyliśmy glazurę. Odliczamy wtedy także koszty położenia glazury. Ale jeśli glazurę kładziemy z własnej inicjatywy, bo nie podoba się nam kolor starej, to już nie!  
- Inne wydatki remontowe lub modernizacyjne nie związane z niepełnosprawnością odliczamy na ogólnych zasadach (od podatku) w ramach ulgi remontowej. Odliczenie na adaptację jest korzystniejsze od ulgi remontowej, ponieważ odliczamy od dochodu, a nie od podatku (ważne dla osób o wyższych dochodach). Poza tym nie ma limitów, ograniczeń kwotowych.
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności . Dotyczy to tzw. oprzyrządowania, a nie zakupu samochodu lub części do niego. Mieści się tu również zabezpieczenie progów samochodu przed zniszczeniem przez wózek, montaż bagażnika na wózek.
3)  zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Są to: wszelkiego rodzaju przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, a więc wózki i części do nich, opony, także kule, protezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski, chodniki, rotor, materace i poduszki przeciwodleżynowe, chwytaki itp., także urządzenia ułatwiające komunikowanie się (np. telefony dla niewidomych, dla osób mających trudności z przemieszczaniem się). Trudno wymienić wszystkie rzeczy, które mogłyby znaleźć się na tej liście, zresztą nie ma takiej. Zasadą podstawową jest związek pomiędzy przedmiotem / sprzętem a określoną, konkretną niesprawnością. Zakup tego samego przedmiotu w jednym przypadku będzie uzasadniony (np. telefax dla osób niesłyszących, dyktafon dla niewidomych), w innym może być zakwestionowany. Jeśli urządzenie nie ma związku z konkretnym schorzeniem lub jest powszechnie stosowane (np. telewizor, lodówka) to urząd skarbowy może zakwestionować celowość tego odliczenia.
4) zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych , stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności: książki, broszury, kasety audio, wideo dotyczące np. metod usprawniania, prasa dla osób niepełnosprawnych,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym ,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym , za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej 2280 zł (w 2003 r.),
8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w punkcie 7, psa przewodnika , w kwocie nie przekraczającej 2280 zł (w 2003 r.),
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10) opłacenie tłumacza języka migowego ,
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych ,
12) leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 152 zł (w 2003 r.) miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczyć można np. maści przeciwodleżynowe dla osób długotrwałe unieruchomionych. Jeśli np. w lipcu w związku z naszym schorzeniem / niepełnosprawnością (ale nie np. grypą), wydaliśmy na leki 200 zł, to odliczamy 48 zł (200 zł - 152 zł). Jeśli w sierpniu wydaliśmy 100 zł, to nie odliczamy za ten miesiąc żadnej kwoty.

WARUNKI : Musimy posiadać pisemne zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności stosowania konkretnych leków związanych z dana niesprawnością. Ulga przysługuje tylko osobom niepełnosprawnym i nie mogą z niej korzystać, np. osoby starsze lub chore, jeśli nie mają orzeczenia o niepełnosprawności (lub grupie inwalidzkiej).
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne :
- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
- osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu.
14) używanie samochodu osobowego , stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne , w kwocie nie przekraczającej 2280 zł (w 2003 r.). UWAGA: Mimo, że nie wynika to jasno z przepisów, można spotkać się z żądaniem Urzędu Skarbowego przedstawienia dokumentów poświadczających korzystanie z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
15)  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
a) turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz szkolno-wychowawczych,
c) koloniach i obozach dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych. W przypadku odpłatnych przejazdów transportem publicznym zachowajmy bilety!

Wymagane dokumenty:

Aby odliczyć wymienione wyżej wydatki musimy posiadać rachunki. Na przykład w przypadku prac adaptacyjno-remontowych konieczne są faktury wystawiane przez płatnika VAT.
Nie dotyczy to wydatków określonych w punktach: 7), 8) i 14) . Tu przyjęto rozwiązanie bez rachunków. Nie oznacza to, iż obowiązuje zupełna dowolność, więc np. jeśli osoba niewidoma nie posiada psa (pkt 8) albo niepełnosprawny nie ma samochodu (pkt 14), to oczywiście nie może odliczać tych kwot.
Tytuł: PIT-36 Jeśli masz nadpłatę, pospiesz się
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 15, 2004, 04:45:42 pm
Rozliczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040114/prawo/prawo_a_4.html

kto potrzebuje proszę sobie skopiować bo ' znika' do płatnej części
Tytuł: PIT-37 Zeznanie za 2003 rok
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 15, 2004, 04:48:18 pm
Rozliczenie dla pracowników, emerytów, rencistów

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040115/prawo/prawo_a_12.html
Tytuł: PIT/O i PIT/D Zeznanie podatkowe za 2003 rok
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 16, 2004, 05:25:25 pm
Jak skorzystać z ulg i odliczeń
Te same do wszystkich zeznań

PIT/D i PIT/O obejmują ulgi powszechne w tym sensie, że adresowane są zasadniczo do wszystkich obciążonych podatkiem od dochodów osobistych, bez względu na źródło czy źródła ich przychodów. Wyjątek stanowią zwłaszcza wykazywane w PIT/0 ulgi: z tytułu szkolenia uczniów (tzw. uczniowska), bo przysługiwać może wyłącznie prowadzącym działalność gospodarczą, i ulga na zakup przyrządów, pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą, bo przeznaczona jest dla pracowników najemnych.

Inną kwestią są odnoszące się tylko do pracujących na swoim, prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, możliwości dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Czym innym też są zwolnienia podatkowe zapisane w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo te obowiązują automatycznie.

Ze względu na powszechność ulg PIT/D i PIT/O są załącznikami zarówno do formularzy zeznań PIT-28, jak i PIT-36 oraz PIT-37. Na pierwszym z nich (PIT-28) składają zeznanie roczne przedsiębiorcy objęci ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby, które w 2003 r. skorzystały z nowej możliwości: opodatkowania ryczałtem także przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. PIT-36 przeznaczony jest dla opodatkowanych na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej), którzy w czasie roku podatkowego płacą zaliczki samodzielnie (przedsiębiorców, czerpiących dochody z najmu), oraz rodziców, którzy do swoich muszą doliczać dochody małoletnich dzieci. PIT-37 zaś - mówiąc najogólniej - wypełniają podatnicy, którzy w 2003 r. rozliczali się z zaliczek wyłącznie za pośrednictwem płatników, a więc przede wszystkim pracownicy, emeryci, renciści.


Wszyscy oni jednak, gdy chcą skorzystać z ulg, muszą sięgnąć po te same PIT/O lub PIT/D, albo w zależności od sytuacji - po oba te formularze. Wtedy są one integralną częścią zeznania. Jego sporządzanie należy zacząć od wypełnienia tych załączników, bo zawarte w nich odpowiednie dane przenosi się potem do zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-37).

więcej:

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040116/prawo/prawo_a_5.html

proponuję skopiować, bo zniknie w płatnym archiwum
Tytuł: Re: PIT/O i PIT/D Zeznanie podatkowe za 2003 rok
Wiadomość wysłana przez: kameljanda w Styczeń 16, 2004, 07:18:16 pm
Cytat: "Ulka"
Jak skorzystać z ulg i odliczeń

Ja w zeszłym roku skorzystałam z bezpłatnego programu firmy  IPS - Przedsiębiorstwo Informatyczne  (http://www.ips-infor.com.pl/) do  pobrania tutaj (http://pit.dobry.pl/index.php?plik=pliki). Można też skorzystać z pomocy forum technicznego  (http://pit.dobry.pl/forum1/index.php) oraz z pomocy  forum podatkowego  (http://pit.dobry.pl/forum2/index.php).
I byłam bardzo zadowolona :-)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 07, 2004, 03:51:24 pm
Pity 2003-Narzędzia wspomagające wypełnianie formularzy podatkowych (http://www.pcworld.pl/news/news.asp?m=12&id=63572)

Cytuj
Choć ostateczny termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych mija 30 kwietnia, to warto już teraz pomyśleć o złożeniu zeznania podatkowego. Każdego roku formularze PIT sprawiają podatnikom wiele kłopotów i ich wypełnianie zajmuje mnóstwo czasu. Jednakże w prosty sposób można ułatwić sobie to zadanie - wystarczy skorzystać ze specjalnych programów komputerowych.


Produkt firmy Elfin Sp. z o.o.:
www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2779/Elfin.JuPITer.2003.Standard.1.0.4.html

Produkty firmy IPS - Przedsiębiorstwo Informatyczne:
www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2780/PITy.2003.1.0.04.html
www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2781/Ryczalt.2003.1.0.03.html

Produkt firmy Varico:
www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2783/PITy.Roczne.9.00a.html

Produkt firmy Studio B2 (arkusz Excela):
www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2782/PITY.2003..html
Robert Milewski
Tytuł: Darowizny bis?
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 24, 2004, 01:34:15 am
Przedsiębiorstwa mogą przekazywać pieniądze organizacjom bez statusu pożytku publicznego

Darowizny bis?


Cytat:
LESZEK BIAŁOŃ, DORADCA PODATKOWY W FIRMIE KPMG POLSKA AUDYT SP. Z O.O.:

Gołym okiem widać to zróżnicowanie. W przypadku darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ważne jest, aby pieniądze trafiły do organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, podczas gdy darowizny przekazywane przez osoby prawne mogą trafić do organizacji, które prowadzą działalność pożytku publicznego, choć nie mają statusu organizacji pożytku publicznego. W tym przypadku, a mam tu na myśli art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uwagę należy zwrócić na jeszcze jeden drobny szczegół, który w przyszłości może budzić wątpliwości interpretacyjne. Chodzi o przecinek, dzięki któremu przepis ustawy o CIT o darowiznach można interpretować dwojako. Można twierdzić, że ważne jest jedynie to, żeby darowizna została przekazana na określony cel, bez względu na to, komu jest ona przekazywana, albo żeby trafiła do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych bez wyraźnego wskazania celu, na jaki została przekazana.


Wystarczy, że szef spółki ustanowi fundację za pośrednictwem osoby niepowiązanej bezpośrednio nazwiskiem ze wspólnikami firmy, której celem będzie choćby fundowanie stypendiów dzieciom z ich rodzin, by korzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej na ten cel darowizny od dochodu.

Organizacje pożytku publicznego alarmują: przepis podatkowy umożliwiający przedsiębiorstwom przekazywanie darowizn na cele pożytku publicznego może stać się źródłem nadużyć. O taką pomoc mogą się bowiem ubiegać organizacje pozarządowe, które realizują wprawdzie cele pożytku publicznego, ale same nie mają statusu organizacji pożytku publicznego. W grę wchodzić mogą pokaźne kwoty. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych firmy mogą bowiem przeznaczyć na taki cel nawet 10 proc. swego dochodu.

Prosty mechanizm

Możliwości jest wiele. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) wymienia dwadzieścia cztery cele pożytku publicznego, które mogą realizować organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych (np. fundacje czy stowarzyszenia). Na liście tej mieszczą się zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, podtrzymania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy - w tym rozwój przedsiębiorczości, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a ponadto kultury, sztuki, porządku i bezpieczeństwa publicznego czy działań na rzecz integracji europejskiej (art. 4 ust. 1).

Wystarczy więc, że szef spółki ustanowi fundację za pośrednictwem osoby niepowiązanej bezpośrednio nazwiskiem ze wspólnikami firmy, której celem będzie choćby fundowanie stypendiów dzieciom z ich rodzin, by korzystać przy tym z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej na ten cel darowizny od dochodu.

Ważne jest jedynie, aby działalność fundacji określona w jej statucie mieściła się w sferze zadań publicznych uznanych za działalność pożytku publicznego, czyli np. w ramach nauki, edukacji, oświaty i wychowania. - Tego nie można wykluczyć. Wystarczy, że odpowiednio ustali się regulamin i kryteria dla osób, którym udziela się pomocy - potwierdza główna księgowa jednej z fundacji działających w Warszawie.

Pytanie, czy te darowizny okażą się podobnym przebojem podatkowym jak pamiętne darowizny w roku 1996.

Liczy się cel czy organizacja

W przepisach podatkowych są dwa ważne z punktu widzenia organizacji pozarządowych - jeden w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27d ust. 1), a drugi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1). Oba dotyczą odliczeń darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tyle tylko, że darowizny w PIT można odliczać od podatku (1 proc. podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym), a w CIT - nie więcej niż 10 proc. dochodu.

Ale to nie jedyna różnica. Otóż osoby fizyczne mogą - jak stanowi art. 27d ust. 1 ustawy o PIT - odliczyć wpłatę dokonaną "na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego". Krótko mówiąc, mogą odliczyć darowiznę, która została przekazana na rzecz organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, co z kolei nie jest wymagane w przypadku darowizn przekazywanych przez osoby prawne. Art. 18 ust. 1 pkt 1 (nawiasem mówiąc, jego obowiązujące brzmienie jest efektem prac parlamentarnych - przyp. red.) stanowi, że odliczeniu podlegają darowizny "przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. dochodu (...)". Tymczasem wspomniany ust. 2 i 3 artykułu 3 mówi jedynie o organizacjach pozarządowych, którymi mogą być m.in. fundacje i stowarzyszenia, w tym także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. W powoływanych przepisach nie ma natomiast mowy o tym, że mają to być organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego.

- Artykuł 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zawarte w nim powołanie się na liczne cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, w którym mowa jest o organizacjach pozarządowych i działalności pożytku publicznego, sprawia, że przepis ten jest wbrew pozorom bardzo szeroki. Dlatego może być dość dowolnie stosowany. Każda organizacja pozarządowa realizująca cele określone w art. 4 ww. ustawy będzie się w tym przepisie mieściła, choć nie każda organizacja pozarządowa będzie miała status organizacji pożytku publicznego - powiedział "Rz" Przemysław Jeliński, główny księgowy w Alter Ego - Stowarzyszeniu Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych.

- My też tak interpretujemy ten przepis - potwierdza główna księgowa jednej z fundacji działających w Warszawie.

- Osoby fizyczne mogą dawać 350 zł rocznie na każdą organizację, która realizuje cele pożytku publicznego, a 1 proc. odliczyć od podatku na każdą organizację, która realizuje cele pożytku publicznego i dodatkowo ma status organizacji pożytku publicznego. Natomiast osoby prawne mogą przekazać 10 proc. swego dochodu na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji, która wcale nie musi być wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego. Pytanie tylko, czy to tak powinno być - zastanawia się ekspert jednej z warszawskich kancelarii doradztwa podatkowego.

Warunki są zróżnicowane

Naszą interpretację przepisów podatkowych potwierdza Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi przekazanej "Rz", w której resort zestawia ze sobą dwa przepisy: nie wiedzieć czemu art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (który odnosi się do odliczenia nie więcej niż 350 zł z tytułu darowizn - i to od dochodu - przyp. red.) z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, napisano: "Nie ulega wątpliwości, iż zakres ulgi związanej z darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych w powołanych ustawach jest taki sam i nie uzależnia odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. W obu wymienionych przepisach istotne jest tylko przekazanie darowizny na realizację celów pożytku publicznego, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych zdefiniowanych w tej ustawie".

Poniżej jednak czytamy: "Należy dodać, iż uzyskanie formalnego statusu organizacji pożytku publicznego jest istotne jedynie w przypadku korzystania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ze zmniejszenia podatku określonego w art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". - Grażyna J. Leśniak, Źródło: Rzeczpospolita - 23.02.04
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 06, 2004, 03:12:39 pm
Odliczenia za rok 2003 dla niepełnosprawnych (http://www.dzieciom.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=13)

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegające odliczeniom podatkowym za rok podatkowy 2003.
Niektóre limity i zasady odliczeń.


 Podatek dochodowy od osób fizycznych.

 Niektóre przychody zwolnione od podatku dochodowego.

 Odliczenia od dochodu.

 Ogólne warunki odliczeń podatkowych (od dochodu)
    na cele rehabilitacyjne.

 Kto może dokonać odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne.

 Potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej jako warunek
    odliczeń podatkowych na cele rehabilitacyjne oraz używana      terminologia.

 Wydatki, które można zaliczyć do wydatków na cele
    rehabilitacyjne oraz limity odliczeń.

 Dokumentowanie wydatków na cele rehabilitacyjne odliczanych
    od dochodu.

 Odliczenia od podatku.

 Inne ważne informacje.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn.zm.).

Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jest dochód czyli kwoty przychodów pomniejszone o określone ustawą koszty uzyskania przychodu.
Ustawa określa:
a) przychody zwolnione od podatku,
b) wydatki, które można odliczyć od dochodu (przed obliczeniem podatku),
c) wydatki, które można odliczyć od obliczonego podatku.

Niektóre przychody zwolnione od podatku dochodowego.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala listę kwot, które są wolne od podatku dochodowego. Poniżej wymieniamy najistotniejsze dla osób niepełnosprawnych zwolnienia; w przypadku wątpliwości zalecamy lekturę ustawy w art. 21:

renty przyznane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
niektóre odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw,
niektóre kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
zasiłki (dodatki) rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze oraz zasiłki porodowe,
świadczenia z pomocy społecznej,
kwoty pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłacone na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych,
zapomogi wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszów związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych,
niektóre stypendia socjalne,
renty kombatanckie i dodatki kombatanckie,
otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji,
dochody z działalności gospodarczej osób zatrudniających osoby niepełnosprawne, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
niektóre stypendia naukowe,
wartość niektórych świadczeń przyznawanych przez zakład pracy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika,
dodatki mieszkaniowe.
Odliczenia od dochodu.
W celu ograniczenia wysokości podatku, jeszcze przed jego obliczeniem, możemy odliczyć od podstawy obliczania podatku (czyli od dochodu) wydatki ustalone ustawą. Są to między innymi kwoty:

składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa,
wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,

darowizn (dokonywanych wyłącznie na rzecz osób prawnych i wyłącznie przelewając lub wpłacając bezpośrednio na ich konto bankowe):
a) na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów - łącznie do wysokości nie przekraczającej 15 % dochodu,
b) na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10 % dochodu.
Ogólne warunki odliczeń podatkowych (od dochodu) na cele rehabilitacyjne.

Wydatki podlegające odliczeniom na cele rehabilitacyjne odlicza się od dochodu w roku, w którym zostały poniesione, w wysokości faktycznie poniesionej lub z zachowaniem ustalonych ustawą limitów.
Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych (innych) funduszy, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z zakładowego albo państwowego funduszu rehabilitacji lub zwróconą z jakichkolwiek środków.
Dowody poniesienia wydatków winny być wystawiane na osobę, która będzie dokonywać odliczenia.
Kto może dokonać odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne.

Wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu przez:

a) osobę niepełnosprawną,
b) podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jeśli jest nim: współmałżonek, dziecko własne i przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki ponoszone na rehabilitację tej osoby tylko pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie przekroczyły w roku podatkowym 2003 kwoty 9.120,00 zł.

Jeśli dochody osoby niepełnosprawnej uzyskane w 2003 roku przekroczą kwotę kwotę 9.120,00 zł, wówczas utrzymujący ją podatnik nie może korzystać z ulgi.

Potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej jako warunek odliczeń podatkowych na cele rehabilitacyjne oraz używana terminologia.

Warunkiem korzystania z ulgi na rehabilitację jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

1. Orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności wydanego przez powiatowy (lub wojewódzki) zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
2. Decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
3. Orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia powiatowego zespołu ds orzekania o stopniu niepełnosprawności - zob. Orzekanie)

4. Odliczenia mogą być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 (a zatem orzeczeń zaliczających do tzw, grup inwalidzkich).

Tam gdzie w naszym informatorze (używamy sformułowań z ustawy) jest mowa o osobie zaliczonej do:
1. I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, lub
b) znaczny stopień niepełnosprawności,
2. II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy, lub
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki, które można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz limity odliczeń.
Za poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkania oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
4. zakup wydawnictw oraz materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5. odpłatność z pobyt na turnusie rehabilitacyjno - usprawniającym,
6. odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo - sanatoryjnych, rehabilitacyjno - szkoleniowych, leczniczo - opiekuńczych i szkolno - wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno - usprawniające,

7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł,

8. utrzymanie psa przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidów, w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł,
9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10. opłacenie tłumacza języka migowego,
11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,

12. leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 152 zł. Warunkiem korzystania z tego odliczenia jest posiadanie pisemnego zaświadczenia lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

13. odpłatny, konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu.

14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
a) turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo - sanatoryjnych, rehabilitacyjno - szkoleniowych i leczniczo - opiekuńczych oraz szkolno - wychowawczych,
c) koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.

Dokumentowanie wydatków na cele rehabilitacyjne odliczanych od dochodu.
Podstawą do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków.
Nie wymagają udokumentowania wydatki na:
a) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
b) utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidów,
c) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.
Pomimo, iż ustawa nie wymaga dokumentowania określonych wydatków to jednak należy wziąć pod uwagę, iż urząd skarbowy ma prawo żądać wyjaśnień i informacji dotyczących dokonanego odliczenia. Może na przykład zapytać o nazwiska osób, które były opłacane w roli przewodników osoby niepełnosprawnej.

Odliczenia od podatku.
Obliczony podatek dochodowy zmniejsza się, na zasadach i według limitów określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na m.in.:


niektóre własne potrzeby mieszkaniowe,
dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci,,

zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą,

odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika,

odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
Inne ważne informacje.

Podatnik posiada, choć ograniczony, wpływ na wysokość podatku dochodowego, może bowiem planując swoje wydatki, korzystać z przewidzianych ustawą zwolnień i odliczeń.
Odliczenia podatkowe mogą z pożytkiem wykorzystać zarówno osoby o stosunkowo wysokich dochodach jak i osoby zarabiające mało (lub bardzo mało). Ostatecznie bowiem wszyscy płacimy podatki.
Organ podatkowy może wezwać podatnika i inne osoby do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań. Dokonując odliczeń podatkowych należy to robić w sposób po prostu uczciwy, pamiętając, iż urząd skarbowy może dokładnie sprawdzić zarówno "duże" jak i "małe" odliczenia.
Wszelkie pytania szczegółowe dotyczące rozliczenia podatkowego należy kierować do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.
Nie należy obawiać się dokonywania odliczeń podatkowych. Pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych można poszukiwać w biurach porad obywatelskich, ośrodkach pomocy społecznej oraz u prawników i doradców podatkowych.
Jeżeli osoba wezwana przez urząd skarbowy do złożenia wyjaśnień nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może, na wniosek podatnika, przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.
Urząd skarbowy, na wniosek podatnika, może zaniechać w całości lub w części poboru podatku lub ustalania zobowiązania podatkowego, gdy pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji. Z tych samych przyczyn urząd skarbowy może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 06, 2004, 03:17:01 pm
Odliczenia za rok 2003 dla niepełnosprawnych (http://www.dzieciom.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=13)
Długa lista do przeanazlizowania.  :D
Tytuł: PIT jest niezdrowy
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 14, 2004, 06:50:46 pm
Ustawę o PIT skonstruowano w taki sposób, że niektórzy nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) podatek wyliczony przez podatnika w oparciu o skalę ze stawkami 19, 30 i 40 proc. "w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne". Prawo do odliczenia przysługuje wszystkim podatnikom, którzy zapłacili składkę, zarówno tym, którzy sami opłacali składkę, jak i tym, za których robił to zakład pracy czy ZUS.

Jednak tysiące podatników z odliczenia nie skorzystają. Wszystkiemu winna jest konstrukcja ustawy o PIT. W pierwszej kolejności od dochodu odpisuje się składki na ubezpieczenia społeczne i ulgi podlegające odliczeniu od dochodu. Od tego, co zostanie, oblicza się podatek. Potem są odliczenia od podatku - najpierw składki na ubezpieczenie zdrowotne, następnie ulg odpisywanych od podatku.

Wystarczy, że podatnik ma duży w stosunku do swoich zarobków odpis w ramach ulg odliczanych od dochodu, by "wyzerował" mu się podatek. A od zerowego podatku nie da się odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co gorsza, to odliczenie przepada, nie przechodzi na kolejne lata.

Załóżmy, że zeszłoroczny dochód pana Jurka to 12 tys. zł. Podatek od tej kwoty (po odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3,4 tys. zł) to nieco ponad 1,1 tys. zł. W rozliczeniu podatkowym za 2003 r. panu Jurkowi przysługuje prawo do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości około 1,1 tys. zł. I pan Jurek odlicza tę kwotę od podatku. W całości.

Pan Józek miał w zeszłym roku identyczny dochód. Kupił jednak na kredyt małe mieszkanie. Zyskał dzięki temu prawo do podatkowej ulgi odsetkowej - może sobie odliczyć od dochodu spłacone w zeszłym roku odsetki od kredytu na mieszkanie - 6 tys. zł. Jego podatek obliczony od dochodu pomniejszonego o składkę na ubezpieczenia społeczne (3,4 tys. zł) oraz ulgę odsetkową (6 tys. zł) spada w ten sposób do zera. W pierwszej chwili pan Józek się ucieszył. Dopiero po chwili dostrzegł, że nie ma od czego odliczyć swojej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest "w plecy" 1,1 tys. zł.

W praktyce straty podatników, którzy na skutek takiej konstrukcji ustawy o PIT nie będą mogą odliczyć w rozliczeniu z fiskusem całej zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, mogą sięgnąć od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Z reguły przekroczą 1 tys. zł.

Część podatników straci możliwość odliczenia części składki. Chodzi o osoby, których podatek na skutek odpisania ulg odliczanych od dochodu nie "wyzeruje" się, lecz będzie niższy od kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Strata będzie w takim przypadku odpowiadała różnicy pomiędzy składką a podatkiem.

Inni podatnicy nie mają one od czego odliczyć wydatków objętych ulgami na zakup przyrządów i pomocy naukowych, dojazd dzieci do szkół, dokształcanie i doskonalenie zawodowe czy płatne studia. Nie maja też możliwości przekazania na wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego 1 proc. podatku.

Wszystko to jednak z reguły oznacza dla podatnika znacznie mniejsze straty finansowe niż brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym korzystanie z ulgi jest w zasadzie dobrowolne - podatnik może, ale nie musi z niej skorzystać, może też rozplanować sobie ulgę w najdogodniejszy dla siebie sposób, podczas gdy płacenie składki jest przymusowe!

- Coś jest na rzeczy - mówi Andrzej Marczak, doradca podatkowy z firmy KPMG. - W wielu sytuacjach poprzez konstrukcję dokonywania odliczeń od dochodu i podatku faktycznie nie można odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, składka w wysokości 0,5 proc. [patrz ramka - red.] jest obecnie dodatkowo finansowana z kieszeni podatnika i niestety ta tendencja jeszcze się pogłębia. Niektórzy twierdzą wręcz, że ta składka to ukryty podatek! - dodaje.

- Składka miała być neutralna podatkowo, czyli inaczej mówiąc, miała nie mieć wpływu na nasze zobowiązania podatkowe. Można się tutaj także doszukiwać nierównego traktowania obywateli - mówi Andrzej Marczak. - Aż chce się powiedzieć, że składki na ubezpieczenie zdrowotne zachorowały. Może lekarzem, który uzdrowi sytuację, powinien być Trybunał Konstytucyjny - rzuca jeszcze.

Zdaniem Moniki Mirtchanov, dyrektor w dziale podatku dochodowego od osób fizycznych w firmie Deloitte, sprawa braku możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne mogłaby być tematem dla rzecznika praw obywatelskich. - To jest w pewnym sensie dyskryminacja podatnika - mówi Monika Mirtchanov. - Ustawodawca daje ulgę - odliczenie, z którego tak naprawdę nie można skorzystać.

Inny doradca (nie chciał wystąpić pod nazwiskiem) stwierdził, że wszystkiemu winny jest bardzo wysoki stopień skomplikowania przepisów podatkowych. - W takim gąszczu różnego rodzaju zasad i reguł łatwo po cichu przemycić podwyżkę podatków. Bo właśnie z tym mamy do czynienia w przypadku odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne - mówi doradca. - Ta sprawa pokazuje, że fiskalizm w naszym kraju rośnie - dodaje. Jego zdaniem trudno będzie jednak znaleźć normę konstytucyjną, która byłaby w tej sytuacji złamana.

Składka wyciągnięta z kieszeni

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest co roku podnoszona. Podczas gdy w 2002 r. wynosiła 7,75 proc. podstawy obliczenia składki, to w 2003 r. już 8 proc., a w 2004 r. 8,25 proc. W kolejnych latach będzie dalej rosła. Mimo to odliczeniu od podatku przez cały czas podlega tylko składka w wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. To, co przekracza ten poziom (w 2003 r. 0,25 proc., a w 2004 r. 0,5 proc.), podatnik musi pokryć dodatkowo z własnej kieszeni.

Sposób na chorą składkę

Czy jest możliwość takiej zmiany przepisów, dzięki której podatnicy nie byliby dyskryminowani ? Doradcy są zgodni. - Sprawę mogłoby załatwić wprowadzenie możliwości "odzyskania" podatku w latach przyszłych - np. składki na ubezpieczenie zdrowotne nierozliczone przez podatnika w danym roku podatkowym mogłyby podlegać odliczeniu od podatku dochodowego w kolejnych trzech latach w stosunku proporcjonalnym - mówi Monika Mirtchanov. - Może warto wprowadzić zasadę odliczania od podatku nieodliczonej w danym roku składki w latach następnych, aż do całkowitego jej odpisania - zastanawia się Andrzej Marczak.

http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34513,1964914.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Kwiecień 05, 2004, 05:09:15 pm
Heyo! Ja znowu z pytaniem do tych bardziej zorientowanych :)
W linku podanym przez Sonie o odliczeniach ON jest miedzy innymi  "odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno - usprawniające", czyli jak rozumiem moglabym odliczyc wydatki na rehabilitacje corki w prywatnym gabinecie.
Dalej jest o udokumentowaniu wydatkow: "Podstawą do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków. ", ale nie jest napisane czy to maja byc rachunki, faktury, czy wystarczy potwierdzenie rehabilitanta, np. prowadze specjalny zeszyt, w ktorym wpisuje date i kwote wydatku za jedna godzine rehabilitacji, a terapeuta potwierdza mi to swoi podpisem i pieczatka.
Przyznam szczerze, ze nie bralam rachunkow i teraz zastanawiam sie czy to nie byl blad. Co prawda nie bardzo sobie wyobrazam wystawianie rachunkow przez moja rehabilitantke, ktora ma pelne rece roboty i dzieci "ida tasmowo" ;), no ale moze miesiecznie...
Ja Wy sobie z tym radzicie?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 05, 2004, 05:16:07 pm
Zwykle wymagane są rachunki Vat.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 05, 2004, 06:02:32 pm
Manatko,
szkoda że za zeszły rok nie brałas potwierdzenia płatności za usługi rehabilitacyjne,
teraz już pewnie nikt ci tego nie wystawi

dla ciebie nie ma znaczenia czy ten, do kogo chodzisz z dzieckiem jest "vatowcem", czy nie i w jaki sposób rozlicza się z fiskusem

jeżeli ON działa legalnie( czyli ma firmę zarejestrowaną, jest to spółdzielnia czy prywatny lekarz-rehabilitant) to ma obowiązek wystawić ci dowód zakupu usługi
może to być faktura
on musi wiedzieć, czy na te usługi które ON prowadzi jest obowiązek odprowadzania vat-u

myślę, że od teraz np. raz w miesiącu ( jeżeli się tak umówicie) proś o taki zbiorczy rachunek czy fakturę- jeżeli uważasz że przy każdej wizycie to dla nich za duży kłopot

na takiej fakturze musi był nazwa firmy- lecznicy- gabinetu??
koszt usługi i NIP albo , jak jeszcze go nie mają ,to regon

oni najlepiej wiedzą co musi się znaleźć na fakturze
a tobie vat do niczego nie jest potrzebny, bo ty w ramach odliczeń na rehabilitację dziecka,
od swoich dochodów masz prawo odliczyć
wydatki poniesione na rehabilitacje
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Kwiecień 06, 2004, 05:50:47 pm
Dzieki Ula :)
Z tym zeszlym rokiem to nie ma klopotu, bo i tak mi zwracaja podatek i nie zyskalabym nic.
W srode sie zapytam reh. jak ona widzi sprawe z wystawianiem rachunkow.
Tylko sie wlasnie zastanawiam dlaczego te przepisy nie sa doprecyzowane. Przy odliczeniach mieszkaniowych jest jasno napisane, ze musi byc faktura VAT, a tu pisza tylko o "dowodach poniesienia wydatkow", tak trudno jest to okreslic scisle?  :evil:
To odliczenie dot. wykorzystania samochodu na dojazdy na zajecia rehabilitacyjne zrobilam tak. Kwote 2280 podzielilam przez 12 miesiecy i pomnozylam przez trzy, bo Taja miala orzeczenie od pazdziernika, wiec nie chcialam zeby sie Urzad czepial, ale jak mowilam podatkowo i tak mi to niewiele daje, z tym ze dochod nieco nizszy za rok.

Teraz mam inny klopot. Dotyczacy zasilkow. dochod za 2002 jest wiekszy od kryterium dochodowego :(( Tym glupiej, ze w 2003 roku dochod wyszedl polowe tego z 2002 roku i po przeliczeniu miesci sie prawie dwukrotnie w krytwrium dochodowym. Obawiam sie, ze moge nie dostac zasilku przez ten glupi przepis, ze wazne sa dochody z roku 2002, a nie poprzedniego, w ktorym sytuacja finansowa zmienila mi sie na gorsze. Co smieszniejsze w 2003 roku zasilek mi przyslugiwal ze wzgledu wlasnie na niski dochod. Przeciez dwa lata to kupa czasu, a sytuacja gospodarcza i co za tym idzie finansowa dosc szybko sie zmienia i to niestety na gorsze  :cry:
Tytuł: PIT 0 - pożegnanie z ulgami podatkowymi
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 15, 2004, 10:38:09 am
PIT 2003 - pożegnanie z ulgami podatkowymi


PIT 2003
LIMITY PODATKOWE ZA 2003 ROK
Zeznanie podatkowe za 2003 r. to ostatnia okazja do skorzystania z wielu ulg i odliczeń zniesionych od 1 stycznia 2004 r. Największe podatkowe korzyści przynoszą ulgi mieszkaniowe, w tym na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. O nich jutro. Dziś o pozostałych. Są to przede wszystkim ulgi wspierające zdobywanie wiedzy oraz ulgi z racji darowizn i na rehabilitację inwalidów. Wykazuje się je w załączniku PIT/O do zeznania podatkowego.

Warunkiem korzystania z tych ulg jest posiadanie dowodu ich poniesienia. W wypadku ulgi na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych i wydawnictw fachowych muszą to być faktury VAT albo dowody odprawy celnej. Darowizny pieniężne muszą być potwierdzone dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych

W odniesieniu do tej ulgi nie ma górnego limitu odliczeń, poza jednym: odlicza się od podatku 19 proc. wydatków, niezależnie od ich wysokości. Obejmuje ona wszystkie wydatki poniesione na dojazdy dzieci własnych i przysposobionych (adoptowanych) do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkiwania dzieci. Nie ma więc ulgi z racji dojazdów dziecka na uczelnię wyższą czy do szkoły policealnej.

Dla korzystania z tej ulgi nie jest istotny wiek dziecka. Odliczenie przysługuje więc także wtedy, gdy dziecko ukończyło 18 lat, jeżeli spełnione zostały jej warunki. Nie dotyczy dojazdów do szkół położonych w miejscowości, w której dzieci mieszkają. Obejmuje wydatki faktycznie poniesione na dojazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego. Wydatki te muszą być potwierdzone imiennymi biletami okresowymi. Chodzi o bilety miesięczne, kwartalne, półroczne, trzydziestodniowe, dziesięciodniowe. Nie ma odliczenia z racji wydatków na bilety jednorazowe.

Odpłatne studia

Premiowane ulgą są wydatki poniesione w 2003 r. na odpłatne kształcenie w szkole wyższej w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub o wyższych szkołach zawodowych. Do odliczeń uprawniają zarówno wydatki na kształcenie w szkole prywatnej, jak i państwowej, jeśli nauka w niej jest płatna. Odliczenie to jest odrębne od przysługującego na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (o którym dalej) i od niego korzystniejsze. Polega na odliczeniu od podatku 19 proc. wydatków na odpłatne kształcenie w uczelni, ale w 2003 r. nie więcej niż 760 zł. Oznacza to, że odliczenie odpowiada wydatkowi na czesne (także wpisowe oraz tzw. opłatę manipulacyjną uiszczoną w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia) w wysokości 4000 zł.

Ulga ta nie dotyczy wydatków na kupno podręczników i innej literatury, choćby jej znajomość w związku z programem studiów była wymagana czy polecana. Jeżeli wydawnictwa te mają jednocześnie bezpośredni związek z wykonywanym przez danego podatnika zawodem i wykonywaną pracą i jeżeli jest on pracownikiem najemnym, ma z tej racji prawo do innej ulgi - na kupno przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych.

Do 25 lub 35 lat

Ulga na odpłatne studia przysługiwała w 2003 r. wszystkim podatnikom, bez względu na rodzaj aktualnie wykonywanej pracy i źródło dochodów, a więc np. rencistom i bezrobotnym na własne odpłatne studiowanie. Ma do niej prawo:


sam studiujący lub

podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, czyli przede wszystkim rodzice, ale także pracujący mąż studentki czy babcia, jeśli osierocony wnuk jest na jej utrzymaniu.
Obowiązują istotne ograniczenia wiekowe, gdy chodzi o korzystanie z tej ulgi. Podatnik utrzymujący studenta może z niej korzystać do ukończenia przez studenta 25 lat. Natomiast sam student ma do niej prawo, jeśli nie przekroczył 35 lat. Nie ma odliczeń od momentu, w którym studiujący osiągnie granicę wieku.

Jeżeli np. 15 lipca 2003 r. podatnik skończył 35 lat, to w granicach limitu wolno mu odliczyć w zeznaniu rocznym za ten rok 19 proc. wydatków na czesne poniesionych do tej daty. Osoba, która przekroczyła granicę wieku, może w zeznaniu za 2003 r. uwzględnić wydatek na odpłatne studia w ramach niższej ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (o której dalej).


Dla utrzymujących studenta - z ograniczeniami

Limit tej ulgi przysługuje obojgu rodzicom (mogą nie być małżeństwem), jeżeli to oni finansują czesne na wyższej uczelni. Rodzice, bez względu na liczbę kształcących się dzieci, mają w ramach tej ulgi tylko jeden limit odliczeń.

Podatnik utrzymujący studenta może korzystać z omawianej ulgi do ukończenia przez niego 25 lat i pod warunkiem, że nie ma on własnych dochodów. Student mógł jednak uzyskiwać dochody:


opodatkowane ryczałtowo na podstawie art. 28 i art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zwolnione z podatku dochodowego i

w wysokości niepowodującej obowiązku płacenia podatku; ta kwota w 2003 r. wynosiła 2790 zł.
Nie pozbawia więc rodziców prawa do ulgi uzyskanie przez studenta stypendium zwolnionego z podatku (prawie wszystkie stypendia objęte są zwolnieniem), a także opodatkowanego, jeśli w sumie (z ewentualnymi innymi jego dochodami) dochód uzyskany z tej racji przez studenta czy ucznia nie przekroczył w 2003 r. 2790 zł.

Po przekroczeniu przez studenta 35 roku może on odliczać opłaty na swe wydatki na studia w ramach mającej niższy limit ulgi na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Wydatki na kształcenie studenta muszą być udokumentowane. Takim dokumentem jest rachunek czy potwierdzenie wpłaty czesnego wystawione przez szkołę (uczelnię).

Dokształcanie się i doskonalenie zawodowe

Ulga na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe dotyczy tylko wydatków finansowanych z własnej kieszeni osoby zdobywającej czy pogłębiającej wiedzę. Pozwala ona na pomniejszenie podatku za 2003 r. o 19 proc. poniesionych wydatków, ale nie więcej niż o 433,20 zł (wydatek 2280 zł).

Ulga na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe nie obejmuje wydatków na nabycie podręczników i innej literatury związanej z tematem szkolenia czy doskonalenia zawodowego. Jeżeli wydawnictwa te mają jednocześnie bezpośredni związek z wykonywanym przez podatnika zawodem oraz wykonywaną pracą i jeżeli jest on pracownikiem najemnym, ma z tej racji prawo do ulgi na kupno przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych.Bez znaczenia jest związek pobieranej nauki (lub jego brak) z wykonywaną aktualnie pracą czy zawodem. Przysługuje ona także studentom lub uczniom, którzy pracują dorywczo, jeśli np. uczą się języków obcych w formach zorganizowanych.

Ulga na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe dotyczyła tylko trzech rodzajów wydatków:


na poddanie się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,

na naukę języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (nie można więc pomniejszać podatku o kwoty wydane na indywidualną naukę języka obcego czy na korepetycje),

na dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Podatek z racji tej ulgi można za 2003 r. pomniejszyć o 19 proc. wydatków, ale nie więcej niż o 433,20 zł (co odpowiada wydatkowi 2280 zł), jeżeli:


nie zwrócono ich podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. przez zakład pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (to może dotyczyć prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych), chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.
Jeśli więc pracodawca zwrócił pracownikowi opłatę za kurs, ale od zwróconej kwoty pobrał podatek jak od wynagrodzenia, pracownik ma za 2003 r. prawo do odliczenia.

Jeśli wydatek na kształcenie w szkole wyższej nie został odliczony w ramach ulgi na odpłatne studia, np. ze względu na przekroczenie przez studenta granicy wieku (35 lat), można go zrekompensować w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe.  


Na przyrządy, pomoce naukowe, literaturę fachową

Ulga na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych i wydawnictw fachowych, bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i pracą, dotyczy tylko pracowników najemnych, a ściślej - podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych, zajmujących się produkcją rolną. W jej ramach można pomniejszyć podatek po raz ostatni w zeznaniu za 2003 r. o 19 proc. wydatków, ale nie więcej niż o 433,20 zł, co odpowiada wydatkowi 2280 zł. Nadwyżka wydatków ponad te kwoty nie jest już objęta ulgą. Nie przechodzi też na 2004 r.

Grupy podatników z niej korzystających oraz objęte nią przyrządy i pomoce naukowe wskazano na 2003 r. w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z 27 grudnia 2001 r. sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. nr 155, poz. 1812). Nie ma podobnych wykazów w odniesieniu do programów komputerowych i wydawnictw fachowych. W wykazach, będących załącznikami do rozporządzenia z 2001 r., przyrządy i pomoce naukowe usystematyzowano, posługując się aktualną Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług - PKWiU, ale podano także ich stare symbole SWW.


Zasada jest taka: jeśli jakiegoś wyrobu w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu z 27 grudnia 2001 r. nie ma, ulga nie przysługuje. To, czy wydatek na dany przyrząd lub pomoc naukową jest objęty ulgą, można łatwo stwierdzić, jeśli w fakturze VAT znalazł się symbol towaru.  Można skorzystać z tej ulgi, jeżeli wydatki nią objęte były poniesione w okresie zatrudnienia. Trzeba cały czas pamiętać o podstawowym warunku tej ulgi: wydatek można zrekompensować, pomniejszając podatek o 19 proc. wydatku wyłącznie wtedy, gdy jednocześnie ma on bezpośredni związek z wykonywanym zawodem i pracą. W razie zakwestionowania pomniejszenia podatku z tytułu konkretnego zakupu podatnik będzie musiał przekonać urząd skarbowy, że wydatek ma bezpośredni związek z wykonywanym przez niego zawodem i pracą.

Można korzystać z ulgi w razie kupienia przyrządu, pomocy naukowej, np. komputera, instrumentu muzycznego przez muzyka, na raty.

Możliwe jest korzystanie z ulgi przez oboje małżonków, jeśli wspólnie kupili przyrząd czy pomoc naukową służące do wykonywania zawodu, np. nauczycielka i księgowy kupili wspólnie komputer. W takim wypadku, zgodnie z ogólną zasadą, każdemu z nich przysługuje odrębny limit odliczeń.Jeżeli małżonkowie nabyli w 2003 r. komputer o wartości np. 6000 zł, każde z nich korzysta z ulgi w odniesieniu do połowy wydatku. W tym wypadku wydatek przypadający na każdego z małżonków przekracza kwotę objętą ulgą (2280 zł), każde więc z nich ma prawo do odliczenia od podatku tylko po 433,20 zł (w sumie małżonkowie odniosą korzyść w kwocie 866,40 zł).

Faktura z VAT może być wystawiona na imię tylko jednego albo na oboje małżonków.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Najważniejszym i najpowszechniejszym w praktyce odliczeniem od dochodu dla wszystkich podatników są składki na ubezpieczenia społeczne. Odlicza się je w całości (bez żadnego limitu) od dochodu. To odliczenie obowiązuje oczywiście także w 2004 r.

Chodzi o składki na ubezpieczenia: emerytalne; rentowe; na wypadek choroby i macierzyństwa, zwane chorobowym; z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane wypadkowym.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób, które płacą podatek od dochodów osobistych, jest co do zasady przychód (nie dochód) tożsamy z przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z pewnymi wyjątkami).

Pracownikom, członkom spółdzielni itd., czyli bardzo dużej grupie osób, od których składki pobiera i wpłaca do ZUS płatnik (chodzi przede wszystkim o pracodawcę), w praktyce nie jest potrzebna dokładna znajomość reguł ich ustalania. W zeznaniu podatkowym wystarczy posłużyć się informacjami o składkach przesłanymi przez płatników (gdy chodzi o pracowników - na PIT-11). Natomiast opłacający je z racji własnego ubezpieczenia oraz ubezpieczenia osób z nimi współpracujących odliczają je na podstawie dowodów wpłat.

Prawo do pomniejszenia dochodu o składki zapłacone (własne i osób współpracujących) nie przysługuje, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (to zastrzeżenie dotyczy w praktyce składek płaconych przez przedsiębiorców za siebie i osoby współpracujące).

Składki na ubezpieczenia społeczne są z zasady traktowane podobnie jak ulgi odliczane od dochodu - np. darowizny, składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, lub wydatki na budowę domów z mieszkaniami na wynajem. Jednak te inne ulgi płacący zaliczki na podatek od dochodów osobistych za pośrednictwem płatników zasadniczo konsumują dopiero w zeznaniu rocznym. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez podatnika z własnej kieszeni - zarówno na ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dla niektórych grup dobrowolne (jeśli dany podatnik zdecydował się na takie ubezpieczenie), są odliczane od dochodu na bieżąco (chyba że przedsiębiorcy "zabrakło" w ciągu roku dochodu z działalności gospodarczej do odliczenia, a pojawił się on w zeznaniu rocznym, co pozwoliło na odliczenie składek). Dotyczy to zarówno płacących zaliczki na podatek od dochodów osobistych samodzielnie (przede wszystkim prowadzących działalność gospodarczą), jak i tych, którym zaliczkę na podatek dochodowy potrąca płatnik.

Zakłady pracy (wypłacające należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej) są zobowiązane do obliczania i potrącania zaliczki na podatek od dochodów osobistych od uzyskanych w ciągu miesiąca przychodów, pomniejszonych o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika (czyli tenże zakład pracy) w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Pracownicy składający zeznanie podatkowe informacje o potrąconych składkach razem z informacją o dochodach, kosztach ich uzyskania i pobranych zaliczkach otrzymają od płatnika.

Nie podlegają odliczaniu ani od dochodu, ani od podatku składki wnoszone do pracowniczych funduszy emerytalnych, czyli płacone na tzw. III filar.Można natomiast odliczyć od dochodów np. z pracy, z działalności gospodarczej, z najmu itd. składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, zapłacone przez podatnika z racji ubezpieczenia rolniczego.

Teraz o regułach dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne. Te odlicza się od podatku, ale ustawodawca potraktował je w stosunku do innych ulg polegających na pomniejszeniu podatku (mieszkaniowych, na kształcenie) w sposób szczególny. To szczególne potraktowanie sprowadza się do zasady, że podatek pomniejsza się w pierwszej kolejności o tę składkę, a dopiero potem odlicza się - jeśli starczy podatku - inne wydatki (z reguły 19 proc. tych wydatków).

Składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne rekompensuje się w formie odliczeń od podatku. Wynosiła ona w 2003 r. 8 proc. podstawy jej wymiaru, jednakże odliczyć można ją tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. A zatem część składki nie może być w ten sposób rekompensowana. Obciąża wyłącznie kieszeń ubezpieczonego. Gdy chodzi o pracowników, emerytów i rencistów, składki te potrąca im płatnik. Nie mają więc w praktyce potrzeby zgłębiania zasad ich obliczania. Odliczają tę składkę w zeznaniu, posługując się informacjami z dostarczonych im PIT.

Prowadzący działalność gospodarczą składkę zapłaconą za siebie i osoby z nimi współpracujące odliczają w zeznaniu na podstawie dowodów wpłaty, pamiętając o ograniczeniu: podatek wolno im pomniejszyć tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.

Obowiązkowe składki

Od dochodu odlicza się, po raz ostatni w zeznaniu za 2003 r., zapłacone w tymże roku składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa. Dotyczy to m.in. lekarzy, lekarzy weterynarii, radców prawnych, aptekarzy, pielęgniarek i położnych, maklerów, doradców podatkowych. Odliczenie to przysługuje tylko wtedy, gdy składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie jest ono limitowane. Odlicza się od dochodu pełną kwotę faktycznie zapłaconych składek.

Nie można odliczać składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest dobrowolna, np. na rzecz związków zawodowych.

Podatnik zatrudniający osoby pozbawione wolności (w innym niż przywięzienny zakładzie pracy) ma prawo do odliczania od dochodu kwoty równej funduszowi wynagrodzeń przysługujących tym osobom. Chodzi o premiowanie przedsiębiorców decydujących się na zatrudnienie skazanych.

Nienależne emerytury i renty, nienależne świadczenia

Wolno odliczyć zwrócone do ZUS renty i emerytury pobrane nienależnie. Dochodzi zaś do tego najczęściej wskutek przekroczenia w danym roku limitu dodatkowego dochodu powodującego zawieszenie lub ograniczenie prawa do tych świadczeń. Odlicza się także zwrócone nienależne zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Te odliczenia obowiązują także w 2004 r.

Emeryt czy rencista ma obowiązek oddać nienależne (zawyżone) świadczenia w pełnej wysokości, bez pomniejszenia o pobrany podatek. Dotyczy to także nienależnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zwraca się więc wszystkie te świadczenia (nienależne renty i emerytury, nienależne zasiłki chorobowe) w wysokości brutto, choć podatnik otrzymał je w wysokości netto (pomniejszone o zaliczkę na podatek). Możliwość odliczenia zwróconego świadczenia (w pełnej kwocie) od swego dochodu powoduje odzyskanie tej różnicy (tj. potrąconej zaliczki na podatek).Odliczenie to jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nienależnych świadczeń nie potrącił ZUS.

Na rehabilitację inwalidów

Ulga z racji wydatków na cele rehabilitacyjne, w której ramach można odliczać od dochodu częściowo m.in. wydatki na lekarstwa, przysługuje wyłącznie niepełnosprawnym oraz podatnikom, którzy mają na utrzymaniu takie osoby. Polega na odliczeniu wydatków nią objętych od dochodu. Niektóre wydatki są limitowane, inne odlicza się w całości. Jest to jedna z nielicznych już ulg obowiązujących także w 2004 r.

Według przepisów podatkowych warunkiem korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:


orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organa orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo

orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Gdy chodzi o osoby dorosłe, do 1 września 1997 r. orzeczeniem o niepełnosprawności było oficjalne orzeczenie o zaliczeniu do określonej grupy inwalidów: I, II lub III. Odliczenia, oczywiście, przysługują także, gdy osoba, której wydatek dotyczy, posiada wydane przed 1 września 1997 r. przez właściwy organ orzeczenie o przyznaniu grupy inwalidzkiej I, II lub III albo - w odniesieniu do dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez lekarza specjalistę.

Korzystać z omawianej ulgi może również podatnik mający na utrzymaniu niepełnosprawnego, ale tylko, jeśli należy on do następującego kręgu: współmałżonek, dziecko własne i przysposobione, dziecko obce, przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Podatnik taki może odliczać wydatki ponoszone na rehabilitację jedynie pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej, będącej na jego utrzymaniu, nie przekroczyły w 2003 r. 9120 zł. Znakomita większość wydatków na cele rehabilitacyjne jest nielimitowana. Limity wydatków na te cele - w ramce obok. Obszerniej o tej uldze - w najbliższych dniach.

Darowizny: do 15 procent własnego dochodu

Finansowe skutki ulgi na darowizny zależą od tego, według jakiej stawki opodatkowane są dochody darczyńcy. Polega ona na odliczeniu wydatku od dochodu. Fiskus zwróci najwięcej, jeśli darowizna jest odliczana od dochodów objętych stawką 40 proc.

Ulgą premiowane są tylko donacje dla instytucji realizujących szlachetne cele. Nie obejmuje ona darowizn na rzecz osób fizycznych.

Darowizny na następujące cele: naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej (tu mieszczą się darowizny na rzecz powodzian), rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także na wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz na zaopatrzenia wsi w wodę - można odliczać do wysokości 15 proc. własnego dochodu.

Natomiast darowizny na cele: kultu religijnego i działalności charytatywno-opiekuńczej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, dobroczynne, związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego (gmin), budową strażnic przeciwpożarowych oraz ich wyposażeniem i utrzymaniem - odlicza się w granicach nieprzekraczających (łącznie) 10 proc. dochodu danego podatnika.

Łączna kwota odliczeń na wszystkie wskazane tu cele nie może być wyższa niż 15 proc. dochodu darczyńcy. Gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, każde z nich ma prawo do odrębnych limitów.

Wysokość darowizn podlega odliczeniu na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jeśli jednak przedmiotem darowizny są pieniądze, konieczne jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.


Niestety, podzielone są stanowiska co do obowiązywania odrębnej ulgi na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Ulga ta jest nielimitowana.Warunkiem skorzystania z niej jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną pokwitowania odbioru oraz - w ciągu dwóch lat od dnia przekazania darowizny - przekazanie mu sprawozdania o przeznaczeniu jej na tę działalność. Ministerstwo Finansów wydało pismo z 31 grudnia 2001 r. (PB5/KD 033-186-2393/01), mające rangę urzędowej interpretacji, uznające, że odrębna ulga na te cele obowiązuje nadal. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 grudnia 2003 r. (sygn. III SA 1209/01) zajął stanowisko odmienne. Jego zdaniem darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu wyłącznie na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 10 proc. dochodu podatnika.

W 2004 r. ulga na darowizny będzie obowiązywała, ale bardzo okrojona i z licznymi modyfikacjami.

O zupełnie nowej możliwości pomniejszenia w zeznaniu za 2003 r. podatku o 1 proc. z racji wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego pisaliśmy obszernie w "Rz" z 3 - 4 kwietnia na "Jeszcze każdy może zdążyć".
LIMITY PODATKOWE ZA 2003 ROK
Uwaga. Podatek pomniejsza się w pierwszej kolejności o faktycznie zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jednakże do wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.


Ulgi polegające na odliczeniu 19 proc. wydatków od podatku

Wykazywane w załączniku PIT/D:


remont i modernizacja budynku mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, a także na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej - nie więcej niż 5670 zł (wydatek 29 842,10 zł),

remont i modernizacja mieszkania - 4725 zł (wydatek 24 868,42 zł),

dodatkowo, jeżeli jednocześnie remontuje się i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub urządzenie gazowe - 945 zł (wydatek 4973,68 zł).
Uwaga. Wskazane limity obejmują lata 2003 - 2005. Minimalny wydatek warunkujący możliwość skorzystania z tej ulgi wynosi 567 zł.

W ramach praw nabytych:


zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania działki pod budowę domu mieszkalnego - 19 proc. kwoty przypadającej na 350 mkw. ceny nabytej działki,

duża ulga budowlana - 35 910 zł (wydatek 189 000 zł),

systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - (wyjątkowo!) 30 proc. wydatków, ale nie więcej niż 11 340 zł rocznie (oszczędności roczne 37 800 zł).
Wykazywane w załączniku PIT/O:


dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych: 19 proc. poniesionych wydatków (nie ma innego limitu),

własne dokształcanie: nie więcej niż 433,20 zł (wydatek 2280 zł),

odpłatne studia: maksimum 760 zł (wydatek 4000 zł),

na przyrządy, pomoce naukowe, wydawnictwa fachowe: nie więcej niż 433,20 zł (wydatek 2280 zł).
Ulgi polegające na odliczeniu wydatku od dochodów

Wykazywane w załączniku PIT/D:


spłata odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo (zaciągniętych od 1 stycznia 2002 r.) - odsetki przypadające od kwoty kredytu nieprzekraczającej 189 000 zł (odliczenie od podstawy obliczenia podatku),

budowa wielorodzinnych domów obejmujących co najmniej 5 mieszkań na wynajem - 189 000 zł razy liczba mieszkań budowanych z takim przeznaczeniem za cały okres budowy (dla kontynuujących inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 2001 r.).
Wykazywane w załączniku PIT/O:


z racji darowizn - 15 proc. lub 10 proc., w zależności od celu darowizny, a nigdy nie więcej niż 15 proc. rocznego dochodu danego podatnika,

na opłacenie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - 2280 zł,

na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub do II grupy inwalidztwa lub stanowiącego własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dziecko niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - 2280 zł,

na utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome - 2280 zł,

odliczenie wydatków na leki (wszystkich grup inwalidów) jest dopuszczalne, gdy przekraczały one miesięcznie 152 zł; ulga obejmuje tylko nadwyżkę między wskazaną kwotą a wydatkami poniesionymi w danym miesiącu (odliczenie to wylicza się oddzielnie za każdy miesiąc).

Ulga wykazywana bezpośrednio w zeznaniu


Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - 1 proc. podatku należnego od podatnika.
Uwaga. Taki status organizacji musi być oficjalnie potwierdzony.


http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040415/prawo/prawo_a_11.html
Tytuł: Ryczałt od drobnych zleceń bez PIT
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 15, 2004, 10:41:13 am
Ryczałt od drobnych zleceń

Osoby, które w 2003 r. otrzymywały od obcego zleceniodawcy drobne należności, nie powinny się niepokoić, że nie przesłał on im PIT do rozliczeń rocznych. Chodzi o należności, które były w 2003 r. objęte tzw. ryczałtem od drobnych zleceń.


Ta forma opodatkowania obowiązywała, jeśli należność ustalona na podstawie jednej umowy ze zleceniobiorcą niebędącym pracownikiem zleceniodawcy nie przekraczała jednorazowo 146 zł. Nie było ważne, ile w roku czy w miesiącu zawarła ich dana osoba, czy były to umowy z tym samym zleceniodawcą, czy z różnymi, jaka była łączna wysokość dochodu uzyskanego z tych umów. Takich umów (mogły one mieć też formę ustną) ta sama osoba, także z tym samym zleceniodawcą, mogła zawrzeć wiele, byle należność (brutto) ustalona w jednej umowie nie przekraczała tego limitu. Od należności z takiej umowy płatnik pobierał nie zaliczkę na podatek dochodowy, ale zryczałtowany podatek. Wynosił on zawsze 20 proc. należności.

Przy tej formie opodatkowania nie uwzględniało się żadnych kosztów uzyskania przychodu. Płatnik i podatnik nie mieli wyboru. Nie mogli uzgodnić, że od takich umów płatnik będzie pobierał zaliczkę z uwzględnieniem kosztów 20-procentowych czy 50-procentowych (jeśli przedmiotem umowy jest utwór podlegający prawu autorskiemu). Opodatkowanie ryczałtowe w stosunku do takich umów zlecenia było obowiązkowe. Jego zaletą było jednak to, że zryczałtowany podatek w wysokości 20 proc. należności brutto oznaczał koniec rozliczeń z fiskusem. 20-proc. dochodów tak opodatkowanych (podobnie jak innych opodatkowanych ryczałtowo) nie sumuje się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (np. z pracy na etacie, z innych umów zlecenia). Nie wypływają więc one na progresją podatkową. Podatnik, który sam rozlicza się z fiskusem, składając zeznanie podatkowe, nie musi też czekać na PIT z informacją od płatnika, bo żaden taki PIT tu nie występuje. Nie jest po prostu do niczego potrzebny.

Ale uwaga. W 2004 r. ryczałt od drobnych zleceń został nowelizacją z 12 listopada 2003 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zniesiony. Zleceniodawca potrąca więc, bez względu na to, czy zleceniobiorca jest jego pracownikiem czy nie i bez względu na wysokość należności ustalonej w jednej umowie, zaliczkę na podatek, która w 2004 r. wynosi 19 proc. należności. Po zakończeniu roku podatkowego będzie obowiązany przesłać podatnikowi PIT z informacjami o wysokości przychodu z umowy zlecania, kosztach ich uzyskania, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, o odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

W zależności od tego, czy zleceniobiorca korzysta z praw autorskich w odniesieniu do przedmiotu umowy, zleceniodawca musi uwzględniać 20-procentowe lub 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Podatnik zaś będzie musiał, jeśli nie jest pracownikiem zleceniodawcy (albo jest nim, ale nie zobowiązał na PIT-13 zakładu pracy do wyręczenia go w rozliczeniach z urzędem skarbowym), rozliczyć się z tych dochodów w zeznaniu rocznym. Ale dopiero za 2004 r.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040415/prawo/prawo_a_13.html
Tytuł: -PIT- D
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 16, 2004, 09:56:52 am
dla inwestujących w domy i mieszkania


Patrz też Podatki - PIT w naszym Serwisie Prawnym
Najwięcej można oszczędzić na podatku, inwestując w nowe mieszkanie lub budowę domu, jeśli ma się jeszcze prawo do dużej ulgi budowlanej, oraz z racji wydatków na utrzymanie dachu nad głową we właściwym stanie. Sporo oszczędności w rozliczaniach z fiskusem za 2003 r. daje ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, obowiązująca jeszcze w ramach praw nabytych, oraz na spłatę odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych.

Z ulg mieszkaniowych w 2004 r. obowiązują nadal tylko ulga na spłatę odsetek od kredytów (tzw. ulga odsetkowa) oraz remontowa. Ta ostatnia w ramach limitu na okres 3-letni, który rozpoczął się w 2003 r., obowiązywać będzie jeszcze w 2005 r. Z innych, a więc tzw. dużej ulgi budowlanej oraz ulgi na oszczędzanie w kasie, mogą w zeznaniu za 2003 r. korzystać tylko - w ramach praw nabytych - podatnicy, którzy kontynuują inwestycje i oszczędności rozpoczęte przed 1 stycznia 2002 r.

Na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych

Ta ulga weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Prawo do niej ograniczono od 1 stycznia 2003 r. do podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Obwarowano ją licznymi zastrzeżeniami ograniczającymi krąg uprawnionych.


Ulga odsetkowa nie obejmuje spłaty samego kredytu czy pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe, czyli kapitału, lecz tylko odsetki od nich. Jest przy tym limitowana. Tak jak we wszystkich ulgach mieszkaniowych, limit ten odnosi się do obojga małżonków. Jeśli składają odrębne zeznania, z odliczeń - według wyboru - może korzystać jedno z nich albo oboje w dowolnie ustalonych proporcjach.
 


Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku odsetek od tego kredytu (pożyczki). Odliczenie według przepisów obowiązujących w 2002 i 2003 r. nie obejmowało odsetek od konkretnych, wyliczonych w przepisach normujących tę ulgę kredytów preferencyjnych, jeśli inwestycja (także gdy prowadził ją deweloper, od którego kupuje się gotowe mieszkanie) nie została zakończona w ciągu trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę.

Ustawodawca jednak wziął sobie do serca to, że podatnicy nie mogą być karani pozbawianiem ulgi za coś, na co nie mają żadnego wpływu. Warunek ukończenia inwestycji w ciągu trzech lat od uzyskania pozwolenia na budowę odnosi się tylko do osób, które samodzielnie realizują tę inwestycję, tj. otrzymały pozwolenie na budowę na swoje nazwisko i budują dom albo prowadzą nadbudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego albo adaptację budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstaje samodzielne mieszkanie.


Prawo do ulgi odsetkowej przyznane zostało podatnikom inwestującym za pośrednictwem dewelopera albo spółdzielni, którzy w 2002 i 2003 r. spłacali odsetki od kredytu na inwestycję ukończoną w tych latach, a nie skorzystali z niej wyłącznie z tego powodu, że nie został spełniony warunek dotyczący 3-letniego okresu trwania inwestycji.
 


Jeśli według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. spełniliby wszystkie warunki do korzystania z niej, mają prawo do odliczenia, oprócz wydatków na spłatę odsetek od kredytów poniesionych w latach 2004 i 2005 r., także odsetek zapłaconych w 2002 i 2003 r. Jednakże - uwaga - odliczyć je mogą dopiero od dochodu uzyskanego w 2004 i 2005 r.

Zawsze podatnik dokonujący tych odliczeń musi mieć na względzie zasadę, że ulgą objęte są tylko odsetki przypadające od kredytu w kwocie nieprzekraczającej 189 tys. zł. Jeśli np. zaciągnął w 2002 r. kredyt w wysokości 200 tys. zł, odsetki przypadające od nadwyżki ponad ten limit (11 tys. zł) nie podlegają odliczeniu.


Ulga obejmuje tylko odsetki od kredytów (pożyczek) udzielonych po 1 stycznia 2002 r. przez banki (ewentualnie inne instytucje działające na podstawie prawa bankowego) i przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Nie wchodzi więc w rachubę odliczanie odsetek np. od pożyczek udzielanych na ten cel przez pracodawcę. Dotyczy ona odsetek zapłaconych od tego dnia.
 


Przepisy normujące tę ulgę nie wyłączają odliczenia także tzw. karnych odsetek, płaconych bankowi w razie opóźnienia w spłacie rat kredytu.

Prawo do odliczeń odsetek nie obejmuje inwestycji na wtórnym rynku, dotyczy tylko kredytów zaciągniętych na sfinansowanie nowo powstałych czy nowo budowanych mieszkań i domów. Oto te sytuacje:


budowa budynku mieszkalnego,

wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo mieszkania w takim budynku,

zakup nowo budowanego domu albo mieszkania w takim domu od gminy albo dewelopera,

nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia na cele mieszkalne, jeśli w wyniku tych inwestycji powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Nie podlegają odliczeniu odsetki od kredytu wykorzystanego na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania w związku z wymienionymi wyżej inwestycjami. Jeśli zaciągnięty kredyt został wykorzystany zarówno na te inwestycje, jak i na nabycie w związku z nimi praw do gruntu (np. odpowiedniej ułamkowej części własności gruntu, na którym będzie czy został wzniesiony dom z mieszkaniem), to nie wolno odliczyć odsetek od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu czy prawa użytkowania wieczystego w łącznych wydatkach na daną inwestycję.


Do rozliczenia ulgi odsetkowej przewidziano osobny PIT z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jego wypełnienia. Formularz ma symbol PIT-2K. Oświadczenie składa się po zakończeniu inwestycji uprawniającej do ulgi i dołącza do zeznania podatkowego. Wskazuje się w nim wysokość wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym odrębnie udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi przez podatnika niekorzystającego ze zwolnienia z VAT.
 


Kolejne warunki odliczenia są następujące:


odsetki muszą być faktycznie zapłacone,

ich wysokość i termin zapłaty udokumentowany dowodem wystawionym przez bank lub kasę,

odsetki nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ani odliczone od przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
W pierwszym zeznaniu składanym po terminowym zakończeniu inwestycji można odliczyć jednorazowo od dochodu wszystkie odsetki zapłacone po zaciągnięciu kredytu aż do końca roku, który obejmuje to zeznanie.

W niektórych sytuacjach, mimo spełnienia wskazanych tu rozlicznych warunków, nie przysługuje prawo do tej ulgi. Przede wszystkim więc wyłączono je, gdy podatnik albo jego małżonek korzystał w przeszłości lub korzysta z ulg mieszkaniowych: na nabycie działki budowlanej, na cele objęte dużą ulgą budowlaną (budowa, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, kupno mieszkania od dewelopera, rozbudowa itd.), a także - zaznaczmy - na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

Nie można odliczać od podstawy opodatkowania odsetek od kredytów mieszkaniowych udzielonych na warunkach preferencyjnych.

Trzeba zaznaczyć, że odliczenia niemające pokrycia w podstawie obliczenia podatku (dochodzie pomniejszonym o przysługujące od niego odliczenia - przede wszystkim składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i chorobowe) nie przechodzą na lata następne, co było zasadą w dotychczasowych przepisach odnoszących się do ulg mieszkaniowych. Odstępstwo od tej zasady dotyczy tylko odsetek zapłaconych przed pierwszym odliczeniem, które przysługuje dopiero po zakończeniu inwestycji.


Gdyby odsetki te za 2002 i 2003 r., przypadające pierwszy raz do odliczenia w zeznaniu za 2003 r., nie miały pełnego pokrycia w podstawie obliczenia podatku, wynikającej z tego zeznania, różnicę będzie można odliczyć, ale wyłącznie w roku następnym, czyli w zeznaniu za 2004 r. Oczywiście, jednocześnie odliczy się w nim także odsetki zapłacone w 2004 r.
 


Na remont i modernizację

Zasady tej ulgi były w 2003 r. takie same, jak w latach poprzednich. Różnica dotyczy tylko wysokości limitów. Ulgą objęte są wydatki wskazane osobno dla mieszkań i osobno dla domów w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. (Dz.U. nr 156, poz. 788). Załącznik nr 3 zawiera wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub gazowych.

Uwaga. Wydatki na roboty, które w nich nie figurują, nie są objęte ulgą.

Wysokość odliczeń nią objętych jest wyższa dla domów, niższa dla mieszkań. Obejmuje również (przy wyższym limicie) wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, a także wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. Limity odliczeń przysługują wspólnie małżonkom, chyba że są w separacji (orzeczonej przez sąd).

Z racji tej ulgi w granicach limitu odlicza się tylko 19 proc. wydatków faktycznie poniesionych i odpowiednio udokumentowanych. Limity odliczeń na lata 2003 - 2005 są następujące:


na remont i modernizację budynku mieszkalnego oraz z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - 5670 zł (co odpowiada wydatkowi 29 842,11 zł),

z racji takiej samej inwestycji w mieszkaniu - 4725 zł (wydatek - 24 868,42 zł),

dodatkowo, jeżeli jednocześnie remontuje się i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub gazowe - 945 zł (wydatek 4973,68 zł).

Limit niewykorzystany w okresie 3-letnim przepada. Nie przechodzi na okres następny. Można go skonsumować w całości w dowolnym roku okresu 3-letniego w dowolnych proporcjach w poszczególnych latach.
 


Ulga remontowa została zlikwidowana, ale dopiero od 2006 r. Z ulgi tej można więc będzie korzystać - w ramach limitów obowiązujących od 2003 r. - do końca 2005 r. Jeżeli jednak przysługujące za dany rok odliczenie jest wyższe niż podatek należny od danej osoby, nadwyżkę niepokrytą podatkiem wolno odliczyć od podatku w roku lub latach następnych, aż do pełnego odliczenia, a więc nawet w zeznaniach za 2006 r. i lata następne.

Dla dokonujących drobnych remontów i modernizacji oraz niewielkich stosunkowo wpłat na fundusze remontowe spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty istotne jest istnienie także dolnego limitu ulgi. Z ulgi tej będzie można korzystać, jeśli kwota wydatków na remont i modernizację przekroczy łącznie 0,3 proc. kwoty bazowej. Minimalny próg wynosi więc 567 zł.
 


Aby ustalić, czy dolny limit został osiągnięty, uwzględnia się wydatki poniesione od początku okresu 3-letniego: sumuje się wydatki z poszczególnych lat. Jeśli ktoś w 2003 r. wyda na remont np. 250 zł, w 2004 r. 200 zł, a w 2005 r. 270 zł, może skorzystać z ulgi dopiero w zeznaniu za 2005 r., odliczając od podatku 19 proc.

Limit ulgi remontowej jest jeden na małżeństwo, bez względu na to, ile mieszkań czy domów ono zajmuje, modernizuje i remontuje. Jeżeli podatnik (małżeństwo) będzie w okresie 3-letnim remontował i mieszkanie, i dom, ma prawo do jednej wyższej normy odliczeń. Również dolny roczny limit wydatków warunkujący prawo do ulgi dotyczy wydatków obojga małżonków.

Na fundusz remontowy wspólnoty i spółdzielni

Wyższa norma odliczeń (pomniejszenie podatku za lata 2003 - 2005 o 5670 zł) przysługuje również właścicielom mieszkań tzw. hipotecznych, stanowiących odrębne nieruchomości, wpłacającym na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, a także podatnikom wpłacającym na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej.

Nie jest to jakaś odrębna ulga. Również właściciele tych mieszkań (razem z małżonkami) mają jeden limit. Obejmuje on zarówno dokonane w latach 2003 - 2005 wpłaty (podatnika i jego małżonka) na te fundusze, jak i na remont czy modernizację mieszkania, którego dotyczą te wpłaty. Jeśli ktoś w 2003 r. z racji remontu mieszkania wydał np. 8000 zł, w związku z czym należy mu się pomniejszenie podatku o 1520 zł, a na fundusz remontowy wspólnoty wpłacił 570 zł, uzyskując prawo do odliczenia od podatku 108,30 zł, to w sumie odliczy od podatku w zeznaniu za 2003 r. 1628,30 zł. Na następne dwa lata będzie miał na ewentualny remont i na wpłaty na fundusz remontowy tylko pozostałą część limitu - 4041,70 zł zł (5670 zł - 1628,30 zł = 4041,70 zł). Odpowiada to wydatkowi w wysokości 21 272,11 zł.

Wysokość wydatków na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na ten fundusz.


Według interpretacji przyjętej przez Ministerstwo Finansów za dowód wpłaty na fundusz remontowy należy uznać zarówno przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak i dokument wpłaty w kasie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.
 


Warunkiem skorzystania z odliczeń jest, by remontowane czy modernizowane mieszkanie, dom były zajmowane przez podatnika na podstawie tytułu prawnego. Jest nim: prawo własności (domu, mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość); figurujący na podatnika (lub jego małżonka) przydział mieszkania komunalnego (kwaterunkowego); umowa najmu mieszkania albo domu; przydział mieszkania spółdzielczego lokatorskiego; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte na wolnym rynku, w spadku, w drodze darowizny lub w drodze przydziału od spółdzielni; umowa dzierżawy domu; umowa użyczenia; umowa dożywocia; umowa podnajmu. W tym ostatnim wypadku ulgą objęte są tylko wydatki na remont pomieszczeń zajmowanych przez podnajemcę.


Między członkiem rodziny będącym właścicielem, najemcą, członkiem spółdzielni a zajmującym część mieszkania synem, córką, wnuczkiem itp. może być zawarta umowa użyczenia (jest zawsze bezpłatna) tej części mieszkania (domu). W takiej sytuacji korzystający z użyczenia będzie się legitymował tytułem prawnym do zajmowanej części mieszkania i jeśli poniesie wydatki na jej remont czy modernizację, ma prawo do odliczenia. Oczywiście taka umowa może obejmować także całe mieszkanie lub dom.
 


Dla kontynuujących inwestycje sprzed 1 stycznia 2002 roku

W 2001 r. zniknęła, ale z prawem do kontynuowania inwestycji rozpoczętej przed 1 stycznia 2001 r., tylko ulga na budowę domów z mieszkaniami na wynajem. Od 1 stycznia 2002 r. zlikwidowano: ulgi na kupno działki budowlanej i tzw. dużą ulgę budowlaną, tj. na budowę domu; kupno nowego mieszkania od dewelopera albo gminy; wykupienie na własność w spółdzielni mieszkania o statusie własnościowym lub lokatorskim; wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie; nadbudowę, rozbudowę domu mieszkalnego lub na adaptację strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne; wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. Znikła ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej (obowiązują tylko dwie omówione wyżej ulgi mieszkaniowe: na remont i modernizację; na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych). Jednak wszyscy, którzy przed 1 stycznia 2002 r. ponieśli wydatki premiowane zlikwidowanymi ulgami budowlanymi i uzyskali w związku z tym prawo do odliczeń, mogą - jeśli kontynuują tę samą inwestycję - korzystać z nich na tych samych zasadach z racji wydatków poniesionych do 31 grudnia 2004 r.

Ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, od dochodu, tj. na starych zasadach, dokonują nadal odliczeń osoby, które rozpoczęły inwestycje wskazane w tym orzeczeniu (np. budowę domu) przed 1997 r.

Według starych reguł ocenia się zachowanie prawa do ulg i ich utratę.

Ulgi mieszkaniowe (poza ulgą na budowę domów z mieszkaniami na wynajem, z której w razie rozpoczęcia takiej budowy przed 1 stycznia w 2001 r. można korzystać także w latach 2001 - 2003, polegają na odliczeniu części wydatków mieszczących się w granicach limitu od podatku.


Prawo do odliczeń w ramach dużej ulgi budowlanej przysługuje tylko z racji kontynuowania wydatków na tę samą inwestycję mieszkaniową. Chodzi np. o tę samą budowę, wskazaną w konkretnym pozwoleniu na budowę, o to samo mieszkanie, wskazane w umowie z deweloperem itd.
 


Nie ma zwłaszcza mowy o kontynuowaniu inwestycji, jeśli pieniądze z kasy mieszkaniowej wycofane po upływie ustalonego w umowie z bankiem okresu systematycznego oszczędzania zostały wydane po 1 stycznia 2002 r. np. na rozbudowę domu, kupno mieszkania czy działki budowlanej. Rozbudowa ta czy kupno to inne inwestycje, z racji których po tej dacie ulga nie przysługuje (chyba że w ramach praw nabytych).

Z racji wydatków na wykończenie nowego mieszkania lub domu poniesionych w 2003 r., bez względu na to, czy z racji wydatków na jego nabycie lub wybudowanie przysługiwała duża ulga budowlana, czy nie, korzystać można z ulgi remontowej. Ulgą są objęte także wydatki na kupno mieszkania od dewelopera przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność mieszkania czy domu na podatnika.

Prawa nabyte mają zagwarantowane także osoby kontynuujące dużą ulgę budowlaną na starych zasadach, tj. w formie odliczeń wydatków (w granicach limitu). Chodzi o budowy rozpoczęte przed 1 stycznia 1997 r. Na starych zasadach mogą oni korzystać z ulgi do końca 2004 r.

Trzeba pamiętać, że limit dużej ulgi budowlanej, który w 2003 r. dla korzystających z niej w ramach praw nabytych wynosił jak w 2002 r. - 35 910 zł (wydatek - 189 000 zł), obejmuje "cały okres obowiązywania ustawy".


Żaden podatnik korzystający z ulgi w ramach praw nabytych nie może odliczyć z racji wydatków z 2003 r. całej tej kwoty. Warunkiem kontynuacji ulgi jest bowiem poniesienie wydatków przed 1 stycznia 2002 r. A zatem część tego limitu przypadła na rok czy lata poprzednie. W zeznaniu za 2003 r., z racji wydatków z tego roku, można korzystać tylko z różnicy między pełnym limitem (35 910 zł) a jego częścią, do której prawo nabyło się wcześniej.
 


Nie jest przeszkodą w korzystaniu z dużej ulgi budowlanej z racji wydatków z 2003 r. to, że w 2002 r. czy nawet wcześniej budowa została przerwana, podatnik nie poniósł na nią żadnych wydatków i nie korzystał z odliczeń. Jeśli tylko rozpoczął ją przed 1 stycznia 2002 r. i dokonał odliczeń z tej racji w zeznaniu za 2001 r. albo za lata wcześniejsze, jeśli podjął tę samą budowę w 2003 r., ma prawo w granicach limitów ulgi do odliczeń w zeznaniu za 2003 r.

Nadal korzystających z dużej ulgi mieszkaniowej w ramach praw nabytych obowiązują stare przepisy nakazujące pomniejszanie odliczeń, jakie przysługiwałyby z racji kontynuowania inwestycji, w następujących sytuacjach:


gdy podatnik finansuje wydatki mieszkaniowe przychodami zwolnionymi z 10-proc. podatku od przychodów ze sprzedaży nieruchomości oraz

o 20 proc. ekwiwalentu pieniężnego za rezygnację z kwatery, jaki przysługuje na podstawie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP.
Kwotę odliczeń od podatku z tytułu dużej ulgi mieszkaniowej, także ulgi na kupno działki budowlanej, pomniejsza się o 10 proc. wydatków mieszkaniowych pokrytych pieniędzmi pochodzącymi ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych zwolnionych ze zryczałtowanego 10-proc. podatku od sprzedaży. Podatek ten należy się, gdy do sprzedaży dochodzi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym mieszkanie, dom, nieruchomość zostały nabyte albo wybudowane. Innymi słowy, korzyść uzyskana z racji zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości pomniejsza dużą ulgę mieszkaniową. Co więc fiskus darował przy sprzedaży, odbiera przy korzystaniu przez podatnika z ulg mieszkaniowych. Ograniczenie ulgi nie obejmuje sytuacji, gdy zwolniony był dochód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości czy prawa majątkowego (prawa do spółdzielczego mieszkania, prawa użytkowania wieczystego), uzyskanych w drodze spadku lub darowizny.


Jeśli podatnik wykaże, że całość wydatków na nową inwestycję pokrył przychodami pochodzącymi z innych źródeł niż przychody ze sprzedaży mieszkania (np. kredyt, własne oszczędności), nie ma podstaw do pomniejszania ulgi mieszkaniowej przysługującej z racji tej inwestycji.
 


Jeśli część wydatków na nią pokrył pieniędzmi ze sprzedaży, a część pochodzącymi z innych źródeł, to pomniejsza ulgę tylko w odniesieniu do tej części wydatków, która została pokryta pieniędzmi ze sprzedaży.

Na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

Ta ulga od 2002 r. przestała obowiązywać, ale zagwarantowano - jako prawo nabyte - możliwość kontynuowania jej na starych zasadach. Odliczenia - w granicach limitów - przysługiwać będą przez cały okres oszczędzania w kasie mieszkaniowej ustalony w zawartej z bankiem przed 1 stycznia 2002 r. umowie o kredyt kontraktowy (nie ma limitu czasowego). Jeśli natomiast po 1 stycznia 2002 r. doszło do przedłużenia umowy, oszczędności wpłacone do kasy po upływie okresu oszczędzania ustalonego przed tą datą nie są objęte ulgą.

Kontynuujący w 2003 r. oszczędzanie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym, w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, mogą w zeznaniu za 2003 r. pomniejszyć podatek o 30 proc. oszczędności, ale nie więcej niż o 11 340 zł (odpowiada to rocznym oszczędnościom w wysokości 37 800 zł). Nadwyżka oszczędności nie jest objęta ulgą.

Minimalny okres oszczędzania wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek w kasie. Wycofanie pieniędzy z kasy przed upływem tego okresu powoduje utratę ulgi. Możliwe jest skrócenie go (ale nie więcej niż o 12 miesięcy), jeśli oszczędzający przeznaczył na realizację swego celu mieszkaniowego wkład oszczędnościowy zgromadzony na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną.

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej warunkuje uzyskanie kredytu kontraktowego na cele mieszkaniowe na preferencyjnych zasadach. Jednakże dla zachowania ulgi nie jest konieczne zaciągnięcie tego kredytu.

Tak jak przy innych ulgach mieszkaniowych, limit na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przysługuje jeden na małżeństwo.

Odliczenia odpowiednio zmniejszają należny podatnikowi limit: dużej ulgi budowlanej (na budowę domu, wkład do spółdzielni, kupno mieszkania lub domu od firmy budującej w ramach działalności gospodarczej itd.), co ma w praktyce coraz mniejsze znacznie z powodu likwidacji tych ulg, a także, niestety, ulgi na remont i modernizację. Może to w praktyce oznaczać, że z racji remontu nie będzie żadnego odliczenia. Jeśli więc tytułem ulgi na systematyczne oszczędzanie podatnik pomniejszył podatek w latach 2000 - 2002 w sumie np. o 9000 zł, a potem wycofane oszczędności, zaciągnięty jednocześnie kredyt i inne jeszcze oszczędności przeznaczył w 2003 r. na kontynuowanie rozbudowy domu rozpoczętej przed 1 stycznia 2002 r., to kwotę odliczenia, jakie by mu przysługiwało z racji poniesienia tego wydatku, np. 31 500 zł, musi w zeznaniu za 2003 r. pomniejszyć o kwotę odliczoną od podatku tytułem ulgi na systematyczne oszczędzanie, tj. w tym wypadku o 9000 zł. Jeśli rozbudowę zaczął w 2002 r. po likwidacji dużej ulgi budowlanej, oczywiście o żadnym pomniejszeniu nie może być mowy, ponieważ ulga na rozbudowę domu nie istnieje.

Odliczenia dokonane tytułem ulgi na systematyczne oszczędzanie wraz z odliczeniami wykorzystanymi w ramach dużej ulgi budowlanej nie mogą w sumie, w okresie obowiązywania ustawy, przekraczać limitu dużej ulgi budowlanej obowiązującego w poszczególnych latach. Oznacza to, że osoba, która korzystała z dużej ulgi np. w 1997 r. w związku z rozbudową domu, ale nie wyczerpała wówczas całego jej limitu, ma prawo do ulgi na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, jeśli rozpoczęła wpłaty przed 1 stycznia 2002 r. Odliczenia od podatku z obu tych tytułów nie mogą łącznie, i wraz z dokonanymi w latach poprzednich, przekroczyć limitu odliczeń objętego dużą ulgą budowlaną, tj. w 2003 r. odpowiednio - 35 910 zł i 11 340 zł.

Oczywiście odliczenia z dwu tytułów - z racji oszczędzenia w kasie i z racji dużej ulgi budowlanej - mogą ze względu na likwidację od 1 stycznia 2002 r. obu tych ulg wchodzić w rachubę wówczas, gdy obie inwestycje (oszczędzanie i np. rozbudowę domu) rozpoczęto przed tą datą.


Uwaga. Absolutnie złudne są nadzieje, że rozpoczęcie przed 1 stycznia 2002 r. oszczędzania w kasie da po jego zakończeniu w związku z przeznaczeniem pieniędzy na cele, które były objęte dużą ulgą budowlaną, prawo do odliczeń w związku z tą docelową inwestycją.
 


Możliwość odliczeń z racji kontynuowania wpłat do kasy mieszkaniowej rozpoczętych przed tą datą nie przechodzi na tę inwestycję.

Kiedy i jak oddać ulgę

Nadal w stosunku do tych, którzy korzystali z ulg mieszkaniowych oraz korzystają z nich w ramach praw nabytych (z racji kontynuowania inwestycji sprzed 1 stycznia 2002 r.), obowiązują stare przepisy mówiące o utracie ulgi. Wymieniają one pięć sytuacji, w których podatnik musi oddać ulgę w całości lub części.

Pierwsza to wycofanie ze spółdzielni wniesionego wkładu. Taki sam skutek powoduje wycofanie zaliczki (rat) wpłaconej na poczet nabycia mieszkania (domu) od firmy, która buduje mieszkania (domy) na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (firmy deweloperskiej).


Nie chroni, niestety, przed utratą ulgi przeznaczenie pieniędzy wycofanych ze spółdzielni czy od dewelopera na inne cele mieszkaniowe.
 


Dużą ulgę budowlaną traci się też, gdy osoba z niej korzystająca w całości zmieniła przeznaczenie mieszkania lub domu z mieszkalnego na użytkowy. Nie ma takiego skutku np. wynajęcie dwu pomieszczeń w domu na biuro, przeznaczenie jednego pokoju w mieszkaniu na gabinet lekarski itd.

Trzeci powód utraty ulg mieszkaniowych to otrzymanie po roku, w którym korzystało się z odliczeń, zwrotu wydatków poprzednio odliczonych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Utratę ulgi powoduje również - to czwarta sytuacja - "wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę", a także przeniesienie uprawnień "do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych". Odrębnie unormowane zostały zasady utraty ulgi na budowę domów z mieszkaniami na wynajem.

W razie utraty ulgi lub jej części podatnik ma obowiązek doliczyć w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym nastąpiła jej utrata:


kwoty odliczone od dochodu należnego za tenże rok - do dochodu (albo do przychodu - dla płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),

kwoty odliczone od podatku - do podatku, jeżeli ulga polegała na odliczeniu części wydatków od podatku.
Izabela Lewandowska

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040416/prawo/prawo_a_16.html
Tytuł: Podatki Preferencyjne rozliczenie po śmierci małżonka
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 21, 2004, 05:43:00 pm
Podatki Preferencyjne rozliczenie po śmierci małżonka
Wdowi grosz przed Trybunałem

Trybunał Konstytucyjny do 4 maja odroczył ogłoszenie werdyktu w sprawie opodatkowania małżonków owdowiałych w trakcie roku podatkowego albo w następnym roku, przed złożeniem zeznania podatkowego.


Wczoraj TK rozpatrzył wniosek rzecznika praw obywatelskich o stwierdzenie, że art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączający w takim wypadku uprawnienie wdów i wdowców do preferencyjnego opodatkowania, narusza kilka konstytucyjnych zasad. Rzecznik zarzucił mu sprzeczność z konstytucyjną zasadą ochrony małżeństwa i rodziny (art. 18 i art. 71 ust. 1 konstytucji) oraz zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). Przepis ten narusza też, zdaniem rzecznika, zasadę przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka (art. 30 konstytucji), bo wdowiec czy wdowa są traktowani gorzej tylko dlatego, że ich małżonek zmarł.

Zakwestionowane przez rzecznika wyłączenie obowiązuje od wielu lat i jest przyczyną rozgoryczenia i licznych skarg. - Rzecznik już kilkakrotnie zwracał się w tej sprawie do ministra finansów - mówił jego przedstawiciel dr Ryszard Zelwiański na rozprawie przed TK. - Skutek był taki, że w ministerstwie zaczynały się rozważania nad likwidacją preferencyjnego opodatkowania małżonków.

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów objęcie tymi preferencjami małżonków owdowiałych po zakończeniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania, kosztowałoby budżet ok. 9,5 mln zł rocznie. W razie objęcia nimi także małżonków, których taka tragedia dotknęła w trakcie roku podatkowego, ubytek dla budżetu wynosiłby ok. 56,9 mln zł.

Przedstawiciel Sejmu pos. Stanisław Rydzoń przekonywał, że kwestionowany przepis jest zgodny z konstytucją. Takiego samego zdania była przedstawicielka prokuratora generalnego Maria Bojarska. I.L.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040421/prawo/prawo_a_12.html
Tytuł: Podatki Rozliczenia PIT za 2003 rok
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 22, 2004, 12:19:19 pm
Podatki Rozliczenia PIT za 2003 rok
Wsparcie dla rehabilitacji niepełnosprawnych

PODATKI

Ulga z racji wydatków na cele rehabilitacyjne, w ramach której można odliczać od dochodu m.in. część wydatków na lekarstwa, przysługuje wyłącznie niepełnosprawnym oraz podatnikom, którzy mają na utrzymaniu takie osoby. Polega na odliczeniu wydatków nią objętych od dochodu. Niektóre wydatki są limitowane, inne odlicza się w całości.


Jest to jedna z nielicznych już ulg obowiązujących, z niewielkimi tylko zmianami, także w 2004 r.

Osoby uprawnione

Warunkiem korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:


orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organa orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo

orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Gdy chodzi o osoby dorosłe, do 1 września 1997 r. orzeczeniem o niepełnosprawności było oficjalne orzeczenie o zaliczeniu do określonej grupy inwalidów: I, II lub III. Odliczenia, oczywiście, przysługują także, gdy osoba, której wydatek dotyczy, posiada wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie o przyznaniu grupy inwalidzkiej I, II lub III albo - w odniesieniu do dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza specjalistę.

Korzystać z tej ulgi może również podatnik mający na utrzymaniu niepełnosprawnego, ale tylko, jeśli należy on do następującego kręgu: współmałżonek, dziecko własne i przysposobione, dziecko obce, przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Podatnik taki może odliczać wydatki ponoszone na rehabilitację jedynie pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej, będącej na jego utrzymaniu, nie przekroczyły w 2003 r. 9120 zł (ten sam limit dotyczy 2004 r.). Jeśli okazały się wyższe, podatnik nie może korzystać z ulgi. W wypadku, gdy wydatki na cele rehabilitacyjne pokrywał sam niepełnosprawny, wolno mu je oczywiście odliczyć od dochodu.

Wydatki limitowane i bez ograniczeń

Ulga obejmuje wydatki faktycznie poniesione w danym roku. Tylko niektóre są limitowane, inne odlicza się bez ograniczeń kwotowych, zasadniczo w pełnej wysokości (chyba że część wydatku została pokryta z funduszów na rehabilitację lub zwrócona w inny sposób).

Ulga obejmuje tylko następujące rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne poniesionych w 2003 r.:


na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

przystosowanie pojazdów mechanicznych (np. samochodów) do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

zakup wydawnictw (książek, broszur itp.) oraz materiałów (pomocy) szkoleniowych,

odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,

odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych oraz za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,

opłacenie przewodników osób niewidomych I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności), II grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolnych do pracy i osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności), w kwocie nieprzekraczającej w 2003 r. 2280 zł,

utrzymanie przez osoby niewidome psów przewodników, do tego samego limitu, tj. do 2280 zł za 2003 r.,

opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze, świadczone osobom niepełnosprawnym, zaliczonym do I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności),

opłacenie tłumacza języka migowego,

kolonie dla dzieci, obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,

odpłatny konieczny przywóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
- karetką transportu sanitarnego (bez względu na grupę inwalidztwa),

- również innymi środkami transportu (np. taksówką), ale tylko, gdy niepełnosprawny należy do I lub II grupy inwalidzkiej (odliczenie to nie dotyczy inwalidów III grupy), oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16,


używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, albo podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo dziecko niepełnosprawne do lat 16, do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej za 2003 r. 2280 zł; pojazd musi być własnością niepełnosprawnego lub osoby go utrzymującej, a nie użyczony, wynajęty, udostępniony, choćby przez członka najbliższej rodziny,

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego, związane z pobytem na:
- turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,

- leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych,

- koloniach, obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.

Możliwe jest też odliczenie od dochodu części wydatków niepełnosprawnego na leki. Można z niego w zeznaniu za 2003 r. skorzystać, gdy wydatki te przekraczały w 2003 r. miesięcznie 152 zł. Ulga na leki obejmuje tylko różnicę (nadwyżkę) między wskazaną kwotą (152 zł) a wydatkami na leki, poniesionymi w danym miesiącu (jest to ulga miesięczna).

Jeżeli więc niepełnosprawny wydał w 2003 r. w danym miesiącu na leki np. 195 zł, ma prawo odliczyć od dochodu tylko 43 zł (195 zł - 152 zł = 43 zł). W celu ustalenia przysługującego za cały 2003 r. odliczenia z tej racji trzeba więc zliczyć odliczenia w poszczególnych miesiącach.

Niezbędnym warunkiem odliczenia jest też stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować (stale lub czasowo) określone leki, których wartość w ciągu miesiąca przekraczała w 2003 r. 152 zł.

Dokumentowanie wydatków

Wydatki na wskazane cele rehabilitacyjne odlicza się od dochodu tylko wtedy, gdy nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź gdy nie zwrócono ich podatnikowi w żadnej innej formie. Jeśli były częściowo sfinansowane z tych funduszy (częściowo zwrócone), odlicza się różnicę między tym, co zapłacił niepełnosprawny (lub podatnik utrzymujący taką osobę), a kwotą zapłaconą z tych funduszy.

Wydatki objęte ulgą na rehabilitację muszą być udokumentowane (trzeba mieć dowód potwierdzający ich poniesienie). Nie trzeba dokumentować tylko wydatków na:


utrzymanie psa przewodnika osoby niewidomej (odliczenie za cały 2003 r. - 2280 zł),

używanie własnego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych, zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa, lub niepełnosprawnych dzieci do lat 16 na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (roczny ryczałt w 2003 r. - 2280 zł),

opłacenie przewodnika osoby niewidomej z I lub II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa (odliczenie za 2003 r. - 2280 zł).
Izabela Lewandowska

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040422/prawo/prawo_a_18.html
Tytuł: Wspólna ulga
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 23, 2004, 10:59:58 am
Wspólna ulga


Czy w sytuacji gdy dwie osoby (niebędące małżeństwem) kupią na współwłasność nowo wybudowane przez dewelopera mieszkanie i w związku z tym zakupem spłacają wspólnie zaciągnięty kredyt, mogą korzystać oddzielnie z dwóch ulg odsetkowych? Tego rodzaju problemy interesowały czytelników w trakcie wczorajszego dyżuru dotyczącego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.Udzielająca informacji Ewa Teofilak z izby skarbowej wyjaśniała, że w związku ze spłatą zaciągniętego wspólnie kredytu obie osoby mogą korzystać ze wspólnej ulgi odsetkowej, ale od kredytu w części nieprzekraczającej limitu wynoszącego 189 000 zł, i w takiej proporcji, jaka wynika z udziału we współwłasności. Jeśli chodzi o kredyt, trzeba pamiętać, że z dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków musi wynikać, że obie osoby dokonują spłaty odsetek. Nie wystarczy bowiem zapis w umowie, że kredyt jest zaciągnięty wspólnie przez te dwie osoby. Z punktu widzenia przepisów podatkowych bardzo ważne jest również, aby odliczane spłaty odsetek były faktycznie ponoszone przez te dwie osoby. Poza tym czytelnicy pytali, czy w przypadku gdy separacja została orzeczona przez sąd np. w czerwcu 2003 r., osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów uzyskanych w tym roku. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Z postanowień art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że wystarczy samotne wychowywanie dziecka w roku podatkowym. W związku z tym można stwierdzić, że dla nabycia prawa do preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003 r. nie jest wymagane, aby samotne macierzyństwo czy też ojcostwo trwało przez cały ten rok.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1189&dok=1189.27.3.2.6.4.0.1.htm
Tytuł: Wspólne rozliczenie małżonków nie do ruszenia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 05, 2004, 09:38:55 am
Wspólne rozliczenie małżonków nie do ruszenia

   
Prawo do wspólnego opodatkowania małżonków to nie ulga podatkowa, którą można odebrać, lecz zasada gwarantowana konstytucją - stwierdził wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że likwidacja wspólnego opodatkowania, którą niemal co roku straszy rząd, jest praktycznie niemożliwa

Zdaniem Trybunału, z uwagi na znaczenie rodziny, dochody małżeństw nie powinny być opodatkowane jak dochody podatników indywidualnych. - Łączne opodatkowanie jest postrzegane jako wyjątek od reguły lub pewien przywilej. Nie jest jednak ono przywilejem, ale konsekwencją konstytucyjnych zasad: sprawiedliwości społecznej oraz ochrony i opieki nad małżeństwem i rodziną - stwierdził we wtorek Trybunał w uzasadnieniu wyroku kończącego sprawę wszczętą na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik zakwestionował przepis ustawy o PIT, który dotyka podatników w najbardziej przykrych dla nich sytuacjach. Art. 6 ust. 2 daje wprawdzie małżonkom prawo do wspólnego opodatkowywania ich dochodów, ale stawia warunki: podatnicy muszą być w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mieć wspólność majątkową i wspólnie złożyć zeznanie roczne. To oznacza, że gdy jeden z małżonków umrze przed złożeniem rozliczenia, drugi nie może opodatkować swoich dochodów razem z dochodami zmarłego. W przypadku śmierci współmałżonka wygasa bowiem wspólność majątkowa, poza tym zmarły nie może podpisać się na zeznaniu podatkowym.

Skargi podatników na bezduszność przepisów nie wzruszyły fiskusa ani ustawodawcy. Dlatego rzecznik zwrócił się do Trybunału. Jego zdaniem sporny przepis narusza zasadę ochrony i opieki państwa nad małżeństwem i rodziną oraz jest sprzeczny z zasadą sprawiedliwości społecznej. Trybunał podzielił to stanowisko stwierdzając, że art. 6 ust. 2 jest niezgodny z Konstytucją "w zakresie, w jakim pozbawia prawa do łącznego opodatkowania małżonków podatników, którzy zmarli w ciągu roku podatkowego lub po upływie roku podatkowego, ale przed podpisaniem wspólnego zeznania rocznego". W uzasadnieniu wyroku TK podkreślił, że zarzut niekonstytucyjności może dotyczyć nie tylko tego co jest uregulowane w przepisie, ale także tego - jak w tym przypadku - czego w nim nie ma. Trybunał uznał, że pozbawiając owdowiałych podatników prawa do wspólnego rozliczenia ustawodawca wykazał nadmierny rygoryzm.

Art. 6 ust. 2 może być pułapką dla podatników, którzy planowali wydatki licząc na wspólne rozliczenie. - W wyniku śmierci małżonka powstaje rodzina niepełna. Zamiast zaoferować pomoc, państwo pogarsza sytuację takiej rodziny - wyjaśniał TK.

Wyrok nie oznacza, iż wszyscy, którzy zrezygnowali ze wspólnego rozliczenia będą teraz mogli złożyć korektę deklaracji podatkowej. - Wyrok nie działa wstecz - informuje sędzia Mirosław Wyrzykowski. Jego zdaniem w innej sytuacji są jednak ci podatnicy, którzy próbowali rozliczyć się wspólnie, ale urząd skarbowy odmówił im tego prawa za względu na brzmienie art. 6 ust. 2. Gdy w takich sytuacjach wydano postanowienie lub decyzję kończącą postępowanie, to podatnicy ci będą mogli żądać jego wznowienia.

Zdaniem Trybunału Sejm powinnien do końca listopada dostosować art. 6 ust. 2 do Konstytucji. - Mam nadzieję, że zamiast tego nie zechce w ogóle zlikwidować możliwości wspólnego opodatkowania małżonków - powiedział po wyroku Ryszard Zelwiański, dyrektor zespołu prawa gospodarczego w biurze RPO.

- Łączne opodatkowanie małżeństw ma korzenie w Konstytucji. Urzeczywistnia zasadę ochrony i opieki państwa nad małżeństwem i rodziną. Nie jest to rodzaj ulgi, którą ustawodawca może dać lub odebrać - uspokajał sędzia Andrzej Mączyński podczas spotkania z dziennikarzami.

Jeżeli Sejm będzie ociągał się z dostosowaniem kwestionowanego przepisu do Konstytucji, to za rok owdowiali małżonkowie i tak będą mogli dokonywać wspólnych roliczeń. Ze względu na brak odpowiednich formularzy problemy mogą mieć co najwyżej urzędy skarbowe.

Według obliczeń Ministerstwa Finansów orzeczenie TK zmniejszy wpływy do budżetu o ponad 50 mln zł rocznie.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,2055516.html
Tytuł: AKTUALNOŚCI
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 18, 2004, 10:35:41 am
AKTUALNOŚCI
Kontrowersyjne, ale zgodne z prawem

17 zł za poświadczenie PIT

Niemałe zaskoczenie spotkało w tym roku podatników Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, którzy składając zeznanie podatkowe za 2003 r., chcieli dostać odpowiednie poświadczenie

Okazało się, że muszą zapłacić 5 zł opłaty. - Wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Tylko opłata powinna być wyższa - mówi przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Czytelnicy, którzy zadzwonili do nas w tej sprawie, nie kryli oburzenia. Jak można było żądać od nich 5 złotych za potwierdzenie, że złożyli PIT-36 lub PIT-37? Sprawę wyjaśniliśmy u źródła.

- W tym roku przyjęliśmy inną praktykę niż w latach poprzednich. Zmusiły nas do tego przykre doświadczenia z lat poprzednich, kiedy to kopie zeznań niektórych podatników różniły się od oryginałów. Podatnicy twierdzili jednak, że były identyczne, skoro mieli na kopii przystawioną pieczątkę - mówi Jacek Klimowicz, kierownik Działu Ogólnego w praskim US. - W tym roku odeszliśmy więc od przystawiania pieczęci na kopii zeznania rocznego. Wydawaliśmy pokwitowanie, że zeznanie zostało złożone. Takie pokwitowania były wydawane bezpłatnie - zapewnia.

Jeśli natomiast podatnik chciał dostać potwierdzenie o zgodności kopii zeznania z oryginałem (bo zeznanie było mu potrzebne np. do okazania w banku), wówczas praski urząd wydawał poświadczenie. Ale za to trzeba już było zapłacić. Konkretnie - za złożenie wniosku o wystawienie takiego poświadczenia. Opłata skarbowa wynosiła 5 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (DzU z 2000 r. nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Wniosek był rozpatrywany w ciągu 7 dni. W tym czasie urząd sprawdzał, czy kopia zeznania jest zgodna z oryginałem. Jeśli tak było, podatnik dostawał poświadczenie.

- Czy nie można było go wystawiać bez wymogu składania wniosku? - zapytaliśmy. - Wystarczyłoby przecież odkładać na osobną kupkę zeznania tych podatników, którzy życzyli sobie dostać potwierdzenie za zgodność z oryginałem. Gdyby nie było wymogu składania wniosku, podatnicy nie musieliby uiszczać opłaty.

Jacek Klimowicz przyznaje, że może byłoby to wyjście, ale kolejki składających zeznania były duże i trzeba było wybrać jakiś tryb z poświadczaniem. Wybrano ten ze składaniem pisemnego wniosku.

- Urząd nie mógł postąpić inaczej - tłumaczy postępowanie urzędu Monika Derejko-Kotowska, naczelnik Wydziału Podatków Majątkowych i Opłat w Ministerstwie Finansów. - Gdy mowa o wydawaniu zaświadczeń, urząd nie może działać z urzędu. Robi to na wniosek podatnika. A od złożenia podania (wniosku) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł.

Naczelnik dziwi się natomiast, że urząd pobierał tylko 5 zł. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej powinien pobrać również opłatę od poświadczenia o zgodności kopii z oryginałem. Opłata wynosi 3 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. A że PIT-36 ma cztery strony (PIT-37 ma trzy), więc opłata wyniosłaby 12 zł (9 zł za PIT-37). Nie uwzględniając oczywiście załączników. K.J.

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firmaw_040518/firmaw_a_2.html
Tytuł: Podatki Czynności sprawdzające fiskusa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 19, 2004, 03:35:50 pm
Podatki Czynności sprawdzające fiskusa
Gdy urząd puka do drzwi

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych przyzwyczajeni są do składania wyjaśnień w urzędzie skarbowym. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pracownicy urzędu mogą złożyć wizytę w ich mieszkaniu.


Prawo takie daje przedstawicielom fiskusa art. 276 ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego brzmieniem organ podatkowy może dokonać oględzin lokalu mieszkalnego (lub części tego lokalu), jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe. Pracownik urzędu skarbowego może więc na własne oczy przekonać się, czy szafa wnękowa, której koszt pomniejsza podatek (z tytułu ulgi remontowej), faktycznie jest trwale umocowana do podłoża, czy też można ją w każdej chwili wystawić.

Aby jednak wykluczyć niespodziewane wizyty (niezaproszony gość nie zawsze jest mile widziany), oględziny uzależniono od zgody podatnika. Gościnny podatnik wspólnie z zapraszanym pracownikiem urzędu ustala termin spotkania. Jeżeli podatnik zmieni zdanie (jak mówi przepis "nie udostępni lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie"), nowy termin odwiedzin może już samodzielnie ustalić pracownik urzędu. Gdy następne spotkanie również nie dojdzie do skutku, przedstawiciel urzędu może wszcząć kontrolę podatkową. Natomiast w ramach kontroli oględziny mieszkania mogą być przeprowadzone nawet bez zgody podatnika - po uzyskaniu zezwolenia prokuratora (art. 288 ordynacji podatkowej). Jak więc widać, nieustępliwy pracownik urzędu może odwiedzić podatnika nawet bez jego zaproszenia.

Co istotne, niewyrażenie zgody na oględziny w trakcie czynności sprawdzających nie jest w żaden sposób sankcjonowane. Zagrożone karą grzywny jest natomiast udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających (art. 83 kodeksu karnego skarbowego). Udaremnianie przeprowadzenia czynności służbowej to takie zachowanie, w wyniku którego wykonanie przez osobę uprawnioną czynności służbowej staje się niemożliwe. Natomiast utrudnianie czynności służbowej to stwarzanie przeszkód w jej przeprowadzaniu (R. Kubacki, A. Bartosiewicz "Kodeks karny skarbowy. Komentarz", Warszawa 2003, s. 458). Jeżeli więc zdecydujemy się już na zaproszenie pracownika urzędu, nie możemy mu przeszkadzać w przeprowadzeniu oględzin. Przy czym Sąd Najwyższy w wyroku z 19 czerwca 2002 r. (sygn. V KKN 454/00) zauważył, iż nieprzychylne, niekulturalne czy nawet niegrzeczne traktowanie kontrolujących nie może być uznane za zachowanie wyczerpujące znaczenie słowa "utrudnia" w rozumieniu tego przepisu.

Do czynności sprawdzających nie stosuje się również kar porządkowych określonych w art. 262 ordynacji podatkowej. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 stycznia 2000 r. (sygn. I SA/Ka 963/98), bierna postawa podatnika w toku postępowania sprawdzającego nie może uzasadniać nałożenia kary porządkowej. Może natomiast stanowić asumpt do wszczęcia postępowania podatkowego, jeżeli wątpliwości nie usunięto w wyniku postępowania sprawdzającego.

Przemysław Wojtasik

Autor jest doradcą podatkowym

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040519/prawo/prawo_a_15.html
Tytuł: Ulga podatkowa na dostęp do Internetu?
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 08, 2004, 12:12:40 am
Z prac Sejmu: Ulga podatkowa na dostęp do Internetu?

Cytuj
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za wprowadzeniem ulgi na dostęp do Internetu. Poza tym nie wprowadzono znaczących zmian w podatkach.[/b]Komisja zakończyła prace nad projektem przyszłorocznych zmian w podatku od dochodów osobistych czyli PIT.

Poparta przez komisję finansów ulga na Internet umożliwi odliczenie na ten cel 760 złotych rocznie. Autor poprawki Marek Zagórski z SKL wyraził nadzieję, że Sejm podzieli opinie komisji. Jego zdaniem są duże szanse, by Sejm ten pomysł zaakceptował, ponieważ rozwiązuje on problem VAT-u.

Wiceprzewodniczący komisji Marek Olewiński z Socjaldemokracji Polskiej także uważa za prawdopodobne, iż Sejm poprze ulgę. Zgodnie z prawem europejskim posłowie będą musieli bowiem podnieść jednocześnie VAT na Internet do podstawowej stawki 22 procent. "Umożliwi to tanie korzystanie z usług internetowych" - zaznaczył Marek Olewiński.

Przeciwko wprowadzeniu ulgi na dostęp do Internetu jest ministerstwo finansów. Wiceminister Jarosław Neneman powiedział, że rząd szuka innych rozwiązań, by obniżyć koszty korzystania z Internetu. Jego zdaniem, wprowadzanie kolejnej ulgi jest półśrodkiem, a kwestia kosztów Internetu to nie kwestia podatkowa.

Komisja nie wprowadziła większych zmian w podatkach, niezmienione pozostały stawki, ale także progi podatkowe. Progi podatkowe pozostają bez zmian trzeci rok, co oznacza realny wzrost opodatkowania. Wiceminister finansów Neneman uważa jednak, że budżetu nie stać na waloryzację progów podatkowych.

Teraz ustawy podatkowe trafią do drugiego czytania w Sejmie. Prawdopodobnie sporo odrzuconych przez komisję poprawek zostanie ponownie zgłoszonych.
Onet.pl (http://info.onet.pl/990694,11,item.html)
Tytuł: Ulga na cele rehabilitacyjne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 17, 2004, 10:33:45 am
Ulga na cele rehabilitacyjne
Pościel dla osoby niepełnosprawnej

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup pościeli dla osoby niepełnosprawnej? Dużo zależy od tego, w którym urzędzie się rozliczamy.


Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego). Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lutego 2001 r. (sygn. SA/Sz 1985/99): "Określenie Čniezbędnych w rehabilitacjiÇ oznacza, że ustawodawca zalicza do niego tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiających tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. A zatem, aby skorzystać z odliczenia, zakupiony sprzęt, urządzenia czy narzędzia techniczne powinno cechować ich indywidualne przeznaczenie i niezbędność w rehabilitacji oraz ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych".

Nie może skorzystać z ulgi podatnik rozliczający się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Jak wynika z pisma z 19 kwietnia 2004 r. (nr L. IUS. XVII/415/27/04), pościel, nawet jeżeli wykazuje właściwości lecznicze, stanowi artykuł powszechnego użytku ze swej istoty ogólnodostępny do wykorzystania przez inne osoby. Nie cechuje się więc indywidualnym przeznaczeniem. Ponadto nie można uznać jej za sprzęt, urządzenie ani narzędzie techniczne. Tym samym jej zakup nie jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne.

Dochodu nie pomniejszy również podatnik rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Lubinie. Ze względu na dolegliwości zdrowotne kupił wykonaną z wełny pościel nazwaną przez producenta podkładem rehabilitacyjnym. Urząd uznał jednak, że nie ułatwia ona wykonywania czynności życiowych (pismo z 22 kwietnia 2004 r. nr USPDII/ 415-110/2286/03/306).

Większe szanse na odliczenie mają osoby płacące podatki w Mińsku Mazowieckim. W wyjaśnieniach z 26 maja 2004 r. (nr US. 12-PDF/415-46/04) Urząd Skarbowy stwierdził, że jest możliwe odliczenie od dochodu wydatku na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej. Warunkiem jest posiadanie zaświadczenia od lekarza specjalisty stwierdzającego, że zakup pościeli jest niezbędny w rehabilitacji oraz będzie ułatwiał wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Na odliczenie zakupu pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej zgadza się także Izba Skarbowa w Olsztynie (wyjaśnienia z 18 lutego 2004 r. nr PDF/005-2-1/04). Podatnik przedstawił bowiem zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jest ona wskazana przy danym schorzeniu.

Co można podpowiedzieć podatnikom? Muszą udowodnić, że pościel jest niezbędna w rehabilitacji oraz ułatwia wykonywanie czynności życiowych konkretnej osoby, stosownie do jej potrzeb. Przyda się tutaj opinia lekarza, która, jak wynika chociażby z przytaczanych pism, jest istotnym środkiem dowodowym. Warto też zawczasu sprawdzić, co o tym sądzi nasz urząd skarbowy.

Przemysław Wojtasik

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_041016/prawo/prawo_a_16.html
Tytuł: Problemy podatkowe
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 19, 2004, 03:58:37 pm
można zapytać

http://www.prawonet.pl/strony.asp?id=3382
Tytuł: podatki 2004
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 24, 2004, 04:52:25 pm
http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/10946
Tytuł: Ulga na leki
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 30, 2004, 04:53:09 pm
Ulga na leki

Niepełnosprawny może w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na leki, przysługującej, gdy wydatki na nie przekroczą miesięcznie 100 zł.


Po długiej chorobie mąż czytelniczki otrzymał w lipcu od komisji lekarskiej orzeczenie o niepełnosprawności odpowiadające dawnej I grupie inwalidztwa. Wydaje on poważne kwoty na lekarstwa, które musi stale przyjmować. Wie, że przysługuje mu z tej racji ulga podatkowa. Jak z niej korzystać? Jakie są jej zasady? - pyta.

Otóż ulga obejmuje tylko nadwyżkę między wskazaną kwotą a wydatkami poniesionymi w danym miesiącu. Jeżeli więc niepełnosprawny wydał w danym miesiącu na leki np. 195 zł, ma prawo odliczyć od dochodu 95 zł (195 zł - 100 zł = 95 zł). W celu ustalenia przysługującego za cały rok odliczenia z tej racji trzeba zliczyć odliczenia należne za poszczególne miesiące.

Niezbędnym warunkiem odliczenia jest też stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować (stale lub czasowo) określone leki, których wartość w ciągu miesiąca przekraczała 100 zł.

Ulga, tak jak wszystkie odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, polega na pomniejszeniu o nie dochodu uzyskanego w danym roku. Odliczenie przysługuje osobie niepełnosprawnej.

Rozliczy je w zeznaniu rocznym i wykaże w załączniku do zeznania (formularz PIT/O). Tylko w sytuacji, gdy dochody niepełnosprawnego są niższe niż 9120 zł w skali roku, odliczenia od swych dochodów dokonuje osoba, na której utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny.

Ulga na leki przysługuje na wskazanych zasadach wszystkim osobom mającym stwierdzone inwalidztwo, także inwalidom II i III grupy.

I.L.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_041130/prawo/prawo_a_17.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: agnes w Grudzień 09, 2004, 10:09:09 am
Cytuj
aby skorzystać z odliczenia, zakupiony sprzęt, urządzenia czy narzędzia techniczne powinno cechować ich indywidualne przeznaczenie i niezbędność w rehabilitacji oraz ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych".

Czy jest szansa, że będę mogła odliczyć od dochodu zakup laminarki (w ramach ulgi na wydatki rehabilitacyjne)? Chciałabym zalaminować Jasiowi obrazki, które ze względu na uszkodzenie wzroku wykonujemy farbami fluoerscencyjnymi. Wkładam dużo pracy w ich wykonanie i pomyslałam, że może warto byłoby je zabezpieczyć. Tylko, czy zgodnie z przepisami "ułatwi to osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych"?
Co o tym myślicie?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 09, 2004, 03:09:26 pm
Agnes, na przykładzie pościeli z wełny ( w poście powyżej) i różnej interpretacji U.S. w różnych miastach co do możliwości jej odliczenia
moje zdanie jest następujące:


Cytuj


 Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Co uznaje się za wydatki na cele rehabilitacyjne?

Są to następujące wydatki:

3) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
...
.........................................

Trudno wymienić wszystkie rzeczy, które mogłyby znaleźć się na tej liście, zresztą nie ma takiej. Zasadą podstawową jest związek pomiędzy przedmiotem / sprzętem a określoną, konkretną niesprawnością. Zakup tego samego przedmiotu w jednym przypadku będzie uzasadniony (np. telefax dla osób niesłyszących, dyktafon dla niewidomych), w innym może być zakwestionowany. Jeśli urządzenie nie ma związku z konkretnym schorzeniem lub jest powszechnie stosowane (np. telewizor, lodówka) to urząd skarbowy może zakwestionować celowość tego odliczenia.
4) zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych , stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności: książki, broszury, kasety audio, wideo dotyczące np. metod usprawniania, prasa dla osób niepełnosprawnych,


 cytat z postów powyżej

uważam,że zakup pomocy dla dziecka służących do rehabilitacji( mowy, wzroku, itd.)
jest jak najbardziej zasadny
możemy kupić gotowe pomoce i odliczyć ich koszt
możemy także wykonać je sami i odliczyć tylko koszt materiałów

logiczne wydaje się laminowanie wykonanych przez ciebie tablic, bo są trwałe, dłużej posłużą, a przede wszystkim łatwiej je utrzymac w czystości
bo można je umyć, te zafoliowane gdy dziecko będzie chciało  " spróbować polizać "

W zeszłym roku na forum dyskutowałyśmy już nt. możliwości odliczenia zakupu pralki automatycznej

teoretycznie pralka jest sprzętem codziennego użytku i nie powinna być przedmiotem odliczeń
ale:
jeżeli mamy dziecko starsze niz 2 lata( bo tak zwyczajowo przyjmuje się że w tym wieku dzieci wyrastaja z pieluch) a nasze dziecko w dalszym ciągi ma kłopoty  ze zwieraczami i musimy częściej prać mu ubrania, pościel itd.
to uważam że nawet pralka jest odliczeniem zasadnym

dobrze , jesli dodatkowo będziemy zaopatrzeni w zaświadczenie od lekarza że nasze dziecko ma kłopoty
z trzymaniem moczu

sama w zeszłym roku podpowiadałam mamom żeby pisały pismo z zapytaniem do U.S. ( Gaguniu złota- jak zanajdziesz to wklej  :P  bardzo proszę)
teraz uważam to za mało celowe

my napiszemy pismo z zapytaniem
- czy można odliczyć?  opłacimy znaczki skarbowe i ...
Urząd odbije do nas piłeczkę i zapyta nas
".. na jakiej podstawie chcemy to czy tamto kupić i odliczyć.."

we wcześniejszych postach można wyczytac jak różne są interpretacje tej samej ustawy przez różne Urzędy
Skarbowe

Urząd Skarbowy nie zna naszych dzieci, ani ich schorzeń
sprawdzając nasze delkaracje , może jakiś odpis  zakwestionować i wezwać nas w celu złożenia dodatkowych wyjasnień (robią to wyrywkowo, ale czasami robią) i wtedy zaopatrzeni w orzeczenie
+ zaświadczenie od lekarza o schorzeniu naszego dziecka idziemy i wyjaśniamy np. do czego była nam
potrzebna laminarka

uważam że rodzice czasami sami stosują nadinterpretację przepisow prawnych, choć teoretycznie jak nie ma listy szczegółowej robi się bałagan

trudno wytłumaczyć urzędnikowi że kupiliśmy komplet nowych okien i odliczyliśmy je bo chcemy żeby nasze dziecko mialo ciepło??
no , można się przyczepić

ale że kupiliśmy laminarkę, karton, specjalne farby i przygotowalismy dziecku pomoc rehabilitacyjną
np. do usprawniania mowy
mnie się to wydaje logiczne

to tak moim zdaniem, choć nic nie odliczałam i nie odliczam, ale tak bym to zinterpretowała
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: agnes w Grudzień 10, 2004, 03:58:31 pm
Ula, dziękuję :D  :D  :D
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 10, 2004, 04:37:34 pm
:D
Tytuł: podatki, odliczenia,darowizny
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 22, 2004, 06:13:02 pm
Podatki 2005. Ulga na internet
Trzeba zadbać o faktury
Każdy, kto korzysta z internetu, już w rozliczeniu za 2005 r. będzie mógł pomniejszyć swój dochód nawet o 760 zł. Będzie – o ile już teraz zadba o faktury VAT. Jeśli bowiem sami nie zażądamy faktury od dostawcy usług internetowych, ten jej raczej nie wystawi. A bez faktury z ulgą można się pożegnać.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1358&dok=1358.27.3.2.5.1.0.3.htm
Tytuł: wyjaśnienia U.S. -Dokumentowanie zakupu leków
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 22, 2004, 06:14:56 pm
wyjaśnienia us Dokumentowanie zakupu leków
Wystarczy potwierdzić wydatek
W przypadku wydatku na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać, kto jest sprzedającym lek, w jakim dniu miesiąca i roku nastąpiła sprzedaż, dla kogo lek jest przeznaczony, kto i ile za ten lek zapłacił oraz podpis osoby, która wystawiała ten dokument

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1358&dok=1358.27.3.2.7.2.0.3.htm
Tytuł: PITY 2004
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 31, 2004, 05:09:49 pm
Przygotuj swoje deklaracje podatkowe za 2004r (http://www.pcworld.pl/news/news.asp?m=12&id=73981)

Program służy do przygotowania rozliczeń podatkowych za 2004 rok i zawiera komplet obowiązujących za ten rok typów zeznań podatkowych:

- PIT- 28 zeznanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- PIT- 36 zeznanie dla osób, które nie wypełniają PIT- 37;
- PIT- 36L zeznanie dla osób, które wybrały 19 % podatek liniowy;
- PIT- 37 zeznanie dla osób, od których płatnicy pobrali zaliczki;
- PIT- 38 zeznanie ze sprzedaży udziałów i papierów wartościowych;

oraz wszystkie załączniki wymagane dla każdego typu zeznania.

Program wykonuje następujące wydruki:

- wydruki formularzy na czystych kartkach;
- wydruk dwustronny na drukarkach laserowych z "duplexem";
- wydruk zestawień wydatków budowlanych;
- wydruk dowodu wpłaty podatku;

Pobierz PITY 2004 1.0 (http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/5129/PITY.2004.1.0.html)

Program do przygotowania i wydruku zeznań podatkowych za 2004 rok. Zawiera PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 wraz z załącznikami. Do uruchomienia wymagany jest MS EXCEL wersje 97 -2003
Tytuł: Formularze PIT 2005 r.
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 04, 2005, 04:57:46 pm
Broszury informacyjne do formularzy PIT

http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=2&sgl=2&dzial=328

Formularze PIT

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=151&id=27734

wymagany  program Adobe Reader 6.0
Tytuł: Darowizny na rzecz naszych dzieci opodatkowane!!!!!!!!!!!!!!
Wiadomość wysłana przez: aguzale w Styczeń 07, 2005, 03:13:37 am
Witajcie serdecznie.
Nie niosę dobrych wiadomości, a wręcz druzgocące.
Nie wiem czy wiecie, że wszystkie darowizny, w naszym przypadku na „leczenie i rehabilitację” naszych dzieci są opodatkowane? Bo ja się dowiedziałam przez cysty przypadek mając kontakt z fundacją „Zdążyć z Pomocą. To tyczy się wszystkich dzieci i dorosłych będących członkami jakiejkolwiek instytucji pożytku publicznego, na której koncie gromadzone są fundusze na różne priorytetowe dla każdego cele.
Podatek ten jest w wysokości 19%. Czyli np. mój synek zgromadził w 2004r prawie 30000zl, podatek od tek kwoty to prawie 6000zl.
Dla mnie jest to kwota kosmiczna i na pewno nie zapłacę takiego podatku, bo nie mam takich pieniędzy, ba, nie mam żadnych pieniędzy.
Fundacja Dzieciom już zaczęła rozsyłać PIT-y (ten PIT ma symbol 8c), w których jest zawarta kwota wydana w 2004r na cokolwiek. Tą kwotę wpisujemy do głównego PIT-a w rubrykę „INNE DOCHODY”. Jeśli masz pieniądze na subkoncie dziecka, a w ubiegłym roku nic nie wydałaś z tych pieniędzy, nie płacisz podatku, bo ten podatek jest od sumy pieniędzy wydanych w danym roku.
Żyjemy w państwie kierowanym przez krwiożerców, nie ważne jak, nieważne czyim kosztem, ważne jest tylko to, żeby napchać sobie kieszenie kapuchą.
Ustawa, która tyczy się właśnie tego podatku została zatwierdzona w styczniu 2004 i nikt z rodziców, założę się, nie wiedział, że będzie trzeba płacić, i to słono.
 Fundacja też zawiniła, nie informując rodziców o istnieniu takiego aktu prawnego, ja gdybym wiedziała wcale bym nie zbierała pieniążków przez fundację. Tylko jest też taki problem, Kiedy byśmy zbierali pieniążki na własny rachunek, ale też po firmach i instytucjach, też trzebaby było wykazać jako dochód, bo firma zawsze darowiznę odpisuje od podatku, a jak jest darowizna to jest też obdarowany. Dodatkowo w liście z PITem będzie dołączony wzór pism, jaki można wysłać do swojego Urzędu Skarbowego o zwolnienie z owego podatku, decyzję o tymże zwolnieniu podejmuje naczelnik US.
Jeśli fundacja wysyła te PITY listem poleconym to ja nie wiem, ale chyba nie odbiorę, w sumie to jeszcze nie wiem, co mam zrobić.
Wczoraj była u mnie w domu pani redaktor z gazety codziennej FAKT i rozmawiałyśmy m.in. o tej sprawie, ona naprawdę chce coś zrobić.
Poza tym skontaktowałam się z „Sprawa dla Reportera”, „Express reporterów” i „Interwencją”, wszystkie te programy są zainteresowane ta sprawą, tylko, że ja w niedzielę (9 stycznia) wyjeżdżam z synkiem na turnus i dopiero po powrocie będę działać, czyli za dwa tygodnie. I właśnie w tej sprawie potrzebują kilku chętnych mam lub tatusiów do udziału w programie na temat tych naszych nieoczekiwanych podatków. Czekam na zgłoszenia.
Mamusie i Tatusie liczę na Was., Bo nasze biedne dzieci są okradane i pozbawiane możliwości leczenia.
Mój email       aguzale@interia.pl
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiorek w Styczeń 07, 2005, 10:07:40 am
Jestem w szoku.  Też wydaliśmy w ub.r. sporą sumę pieniędzy z subkonta Pawła. Ale wydaliśmy je zgodnie z jego potrzebami i wszystkie wydatki były potwierdzone fakturami, bo innej możliwości przecież nie ma. Zbieram pieniądze na subkoncie dziecka, ponieważ nie stać mnie na opłacenie rehabilitacji z własnej kieszeni, to skąd niby mam nagle wziąć tak ogromne pieniądze na zapłacenie podatku. Rozumiem gdyby była to darowizna na zakup mieszkania czy samochodu, można to uważać za luksus (chociaż ja tak akurat nie sądzę), ale zbieraliśmy też m.in. na poprawę bytu materialnego, a to już o czymś świadczy. A znając nasze krwiożercze państwo nie sądzę aby ktoś mnie z tego odatku zwolnił. Pomijam już fakt, że przekroczymy kryterium do otrzymania zasiłków rodzinnych. Rehabilitując dziecko ukręciłam bat na siebie, bo teraz to już naprawdę nie będę miała z czego żyć. Przykre. :(
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Anna w Styczeń 07, 2005, 11:18:43 am
Jak to jest - firmy odpisują darowiznę od podatku po to, żebyście Wy płacili podatek???? :shock:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Styczeń 07, 2005, 12:01:24 pm
Przecież to jakaś paranoja! Nie mam jeszcze subkonta w fundacji (właśnie wczoraj wysłałam prośbę o założenie) ale to chyba przecież jest tak, że rodzic tych pieniędzy pobieranych z własnego konta na jakikolwiek cel po prostu fizycznie nie widzi na oczy. Fundacja opłaca jakiśtam wydatek i finito.
Niby skąd mam na koniec roku podatkowego wziąć fizyczne pieniądze aby je zanieść US? Jeśli taki podatek istnieje to czy nie powinno być tak, że fundacja opłacając wydatek, pobiera z konta sumę potrzebną na podatek i ją zamraża albo płaci ten podatek w momencie dokonania wypłaty z konta?

Swoją drogoą państwo mamy cudowne. Ja już nie mówię, żeby pomagać, ale rzucanie kłód pod nogi niepełnosprawnym to już naprawdę przesada  :evil:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: mamawika w Styczeń 08, 2005, 12:00:23 am
My to się powinnyśmy cieszyć, że to nie nam Abdullah sfinansował jakąś operację, bo co ta mama zrobi, jak jej każą ileś tysięcy, albo i więcej petrodolarów płacić. Przecież się dorobiła. Miała dzieci w jednym kawałku, a teraz ma w dwóch.  :D
Myślę, że można by to w programie wykorzystać: co mają zrobić rodzice dzieci, którzy zebrali kilkaset tysięcy złotych na operację? Jak nie zapłacą podatku- do więzienia, jak zapłacą - jeszcze gorzej, bo skąd wzięli, przecież to musi być z udokumentowanych dochodów podatnika zapłacone.
Jabym tam temu, który to wymyslił, tak z 19% komórek nowotworowych mojego męża dała, bo od tych wszystkich zapomóg , które dostaliśmy, żeby opłacić mu leczenie nowatorską metodą w państwowej  :!:  klinice (jedyną dającą jakieś szansę), zapłaciliśmy już tyle podatku, że kilkanaście miesięcy życia  można by mu za to dodatkowo kupić. A jakby tak jeszcze z 19% problemów zdrowotnych mojego syna przy okazji zabrali, to ech...
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 08, 2005, 01:02:42 am
Jak tak dalej pójdzie to teraz św. Mikołaj będzie chodził w towarzystwie pani/a z Urzędu Skarbowego.
"Ciekawa" wizja - prawda?

(http://sonia.low.pl/sonia/smieszne/pod_od_darowizn.jpg)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: aguzale w Styczeń 08, 2005, 02:57:40 am
My też wszystkie wydatki mojego synka mamy udokumentowane fakturami, które są w fundacji.
My musimy zaplacić prawie 6 tyś zl.
Chyba poproszę o areszt bo nie będę miala innego wyjścia.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 08, 2005, 11:23:07 am
Cytuj
Finansowanie operacji dziecka przez fundację

Sfinansowanie przez fundację operacji chorego dziecka jest darowizną na rzecz rodziców, a nie ich przychodem. Rodzice muszą zatem zapłacić podatek od darowizn.

Do redakcji „Gazety Prawnej” docierają sygnały, że jeśli rodzice chorego dziecka otrzymują pieniądze np. na jego operację z fundacji, to jest to traktowane jako przychód tych rodziców. Jednak jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Finansów oraz jak wynika z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm. - zobacz pdf ), takie przekazanie pieniędzy jest traktowane jako darowizna. Zatem rodzice muszą zapłacić jedynie podatek od darowizny.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. W tym przypadku nabywca zaliczony jest do III grupy podatkowej, zatem opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości, przekraczającej w tym przypadku 4902 zł.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad wskazaną kwotę wolną od podatku, według skali.

Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:

Kwoty nadwyżki w zł   Podatek
Ponad do
  10 278 12 proc.
10 278 20 556 1233 z3 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   2877 z3 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 złEwa Matyszewska


cały artykuł z poprawną tabelą podatku od darowizn

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1370&dok=1370.6.388.2.3.1.0.1.htm
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 08, 2005, 11:41:36 am
1514 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2004 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn
(http://www.gazetaprawna.pl/du/2004.142.1514.pdf) - w formacie pdf

art. Ulki w całości (bo zniknie z Netu)

Organizacje Charytatywne. Dwa oblicza dobroczynności (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1370&dok=1370.6.388.2.3.1.0.1.htm)
- Gazeta Prawna Nr 5 (1370) piątek-niedziela 07-9 stycznia 2005 r.

"W Polsce działa kilka tysięcy fundacji, niektóre z nich wyrosły na duże instytucje, które stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Trudno wyobrazić sobie drugą niedzielę stycznia bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trudno również nie słyszeć o spektakularnych misjach Polskiej Akcji Humanitarnej wszędzie tam, gdzie dzieje się ludzka krzywda. Niestety, zdarzają się „czarne owce”, które rzucają cień na funkcjonowanie organizacji charytatywnych, przez co ponad połowa obywateli patrzy na nie przez pryzmat przekrętów.

Bośnia, Czeczenia, Sri Lanka, Sudan – wszędzie tam, gdzie wybuchają nieszczęścia, pojawiają się transporty z darami przywiezionymi przez Polską Akcję Humanitarną.

Dla ofiar tsunami fundacja zebrała już ponad 1 milion zł, który w najbliższych dniach trafi w formie darów do potrzebujących. Nowoczesny sprzęt medyczny, który ratuje życie tysiącom dzieci, to efekt corocznej imprezy organizowanej przez Jurka Owsiaka. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to już instytucja, która swoim zasięgiem objęła niemal cały świat. Do tego dochodzą jeszcze szczytne zbiórki Caritas, akcje organizowane przez fundacje „Barka”, „Polsat”, „TVN” i wiele innych.

Niestety, obok nich działają fundacje, których funkcjonowanie budzi wątpliwości, również prokuratorów. Psują one obraz bezinteresownej pomocy, podważając zaufanie opinii publicznej. Przed dwoma laty wskutek przestępczej działalności fundacji „Help”, która z zasądzanych przez sądy nawiązek wyłudziła kilkaset tysięcy złotych, znowelizowano kodeks karny, nakładając bardziej restrykcyjne wymagania na instytucje, na których konta spływają nawiązki. Obecnie prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów, której członkowie, a wśród nich również urzędnicy państwowi, podejrzewani są o wyprowadzenie z majątku fundacji prawie miliona złotych na prywatne konta. Ciągle niewyjaśnione pozostaje działanie fundacji Jolanty Kwaśniewskiej i tajemniczych wpłat dokonywanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.


Dwuznaczne odczucia opinii

Ten dwuznaczny obraz działalności fundacji rodzi również dwuznaczne odczucia opinii publicznej. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło badania, z których wynika, że mimo pojawiających się afer wizerunek organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej poprawia się. Organizacje pozarządowe zyskują, szczególnie kiedy oceniane są w porównaniu z instytucjami państwowymi – 65 proc. Polaków uważa, że organizacje społeczne na ogół skuteczniej dostarczają pomocy potrzebujący niż instytucje państwowe. 67,4 proc. dorosłych obywateli uważa, że działania organizacji społecznych, w tym fundacji, są teraz bardziej potrzebne niż 5 lat temu. Zwiększył się też odsetek Polaków (z 33,4 proc. do 38 proc.), którzy deklarują, że przekazali jakieś środki finansowe na rzecz organizacji pozarządowych. Niestety, równie wysoki odsetek badanych – aż 57 proc. – uważa, że w organizacjach społecznych często dochodzi do nadużyć i prywaty.

Rodzi to określone wnioski. Fundacje są potrzebne zwłaszcza w ciągle zubożałym społeczeństwie. Niestety, grunt, na jakim poruszają się, bywa często zbyt grząski i nawet najbardziej restrykcyjne przepisy prawne nie są w pełni w stanie zapobiec nadużyciom. Wydaje się, że najlepszą gwarancją czystości intencji pozostają ludzie, którzy tworzą te instytucje, i zaufanie do nich.


Działalność pożytku publicznego pod kontrolą

Najwyższymi rygorami, jeśli chodzi o przejrzystość finansową i organizacyjną, objęte są te stowarzyszenia, fundacje i związki, które otrzymały status organizacji pożytku publicznego. Aby go uzyskać, podmioty te musiały, dokonując wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, spełnić wiele warunków: m.in. dokładnie wskazać, na rzecz kogo działają; potwierdzić, że całe dochody przeznaczają na cele statutowe, udowodnić, że w wewnętrznych organach kontrolnych nie ma powiązań rodzinnych ani osób karanych, a także wprowadzić ograniczenia w wykorzystywaniu majątku organizacji – np. przez jej członków. Ustawodawca zastrzegł, że podstawową zasadą ich działalności będzie jawność. Wymógł, by podmioty te upubliczniały swoje roczne sprawozdania finansowe – nie tylko na stronach internetowych, ale także w Monitorze Polskim B, przesyłając je do Krajowego Rejestru Sądowego i Ministerstwa Polityki Społecznej, które będzie je kontrolować. W zamian mogą korzystać z przywilejów podatkowych i odpisu 1 proc. podatku, który każdy może podarować wybranej organizacji. W tym roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pierwsze OPP złożą swoje bilanse. – Zamysłem ustawodawcy było wyróżnienie tych podmiotów wśród innych organizacji także pod względem przejrzystości. Będziemy sprawdzać, na ile ten szczególny status generuje przejrzystość. Dziś trudno przesądzać, jak organizacje sobie z tym poradzą, pierwsze sprawozdania wpłyną zapewne na przełomie lutego i marca. Na pewno będą wyjątki, które potwierdzą regułę, ale myślę, że sam pomysł się sprawdzi – powiedział „GP” Krzysztof Więckiewicz, p.o. dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Rozliczenia finansowe i podatkowe rodzą jeszcze jeden problem – na ile osoby, które zajmują się pozyskiwaniem i wydawaniem publicznych darowizn, są do tego kompetentnie przygotowane i czy ich chęć niesienia pomocy nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami ekonomii.

Tomasz Pietryga, Magdalena Wojtuch
Więcej artykułów tych autorów ...

Jak fundacje zbierają pieniądze i jak je rozliczają

• Zbiórki publiczne. Zgodę na prowadzenie tych zbiórek wydaje MSWiA. Pieniądze muszą być wydatkowane i rozliczane zgodnie z treścią wcześniej wydanego zezwolenia.
• 1 procent. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania odpisu przez podatników od ich osobistych dochodów na rzecz organizacji pożytku publicznego. Pieniądze są rozliczane z fiskusem. Fundacja może tymi pieniędzmi rozporządzać dowolnie, jednak zgodnie ze swoimi statutowymi celami.
• Dotacje celowe. Przekazywane przez firmę X na podstawie umowy fundacji na ściśle określone cele np. na dożywianie dzieci. Rozliczenie odbywa się między firmą a fundacją na podstawie umowy.
• Granty instytucjonalne. Pieniądze z instytucji administracji publicznej oraz instytucji europejskich. Pieniądze muszą być wydatkowane i rozliczane zgodnie z umową zawartą z tymi instytucjami.
• Wpłaty indywidualne. Trafiają do ogólnej puli zebranych środków na określony cel, np. na akcję Pajacyk, i nie mogą być wydatkowane na inne cele. Darczyńca nie ma możliwości sprawdzenia, jak konkretnie zostały wydane jego pieniądze.
• Nawiązki – sumy zasądzane na rzecz fundacji przez sądy. Pieniądze pochodzą od sprawców wypadków i są przeznaczane na leczenie ich ofiar.
Fundacje są zobowiązane do publikowania corocznych sprawozdań ze swojej działalności, w tym również z wydatkowania otrzymanych środków. W większości fundacji sprawozdania te są dostępne na ich stronach internetowych. Fundacje mają prawo wykorzystania do 10 proc. wpływających środków na swoje cele statutowe, mogą również prowadzić działalność gospodarczą, inwestować itd.

Zaniechanie poboru podatku VAT

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług w związku z SMS-ami wysyłanymi przez obywateli polskich w celu pomocy finansowej ofiarom tsunami w Azji.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. został zmieniony art. 22 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) i w związku z tą zmianą brak jest obecnie podstawy prawnej do orzekania w sprawie wniosku indywidualnego podatnika o zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 22 par. 1 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Instytucje te nie przewidują jednak zaniechania ustalania podatku, a zatem w przypadku ewentualnego zaniechania poboru podatku VAT, w tym np. od opłat za połączenie SMS-owe, finalny odbiorca – mimo zaniechania poboru – płaciłby podatek VAT zawarty w cenie zakupywanych usług, natomiast operator nie odprowadzałby tego podatku do budżetu. Zaniechany byłby bowiem tylko pobór podatku VAT, bez zaniechania ustalania tego podatku, a tym samym bez obniżenia ceny.

Finansowanie operacji dziecka przez fundację

Sfinansowanie przez fundację operacji chorego dziecka jest darowizną na rzecz rodziców, a nie ich przychodem. Rodzice muszą zatem zapłacić podatek od darowizn.

Do redakcji "Gazety Prawnej" docierają sygnały, że jeśli rodzice chorego dziecka otrzymują pieniądze np. na jego operację z fundacji, to jest to traktowane jako przychód tych rodziców. Jednak jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Finansów oraz jak wynika z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm. - zobacz pdf  http://www.gazetaprawna.pl/du/2004.142.1514.pdf

1514
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn, takie przekazanie pieniędzy jest traktowane jako darowizna. Zatem rodzice muszą zapłacić jedynie podatek od darowizny.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. W tym przypadku nabywca zaliczony jest do III grupy podatkowej, zatem opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości, przekraczającej w tym przypadku 4902 zł.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad wskazaną kwotę wolną od podatku, według skali.

Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:

Kwoty nadwyżki w zł   Podatek
Ponad do 10 278 12 proc.
10 278 20 556 1233 z3 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   2877 z3 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł

Ewa Matyszewska"
Tytuł: Dostawcy internetu prześlą faktury
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 08, 2005, 11:47:38 am
Dostawcy internetu prześlą faktury


Niektórzy operatorzy sieci zawiadomili swoich klientów, że z własnej inicjatywy będą co miesiąc przysyłać im faktury uwzględniające koszty związane z korzystaniem z internetu – wynika z informacji „Gazety Prawnej”. Faktury te będą stanowiły podstawę do skorzystania przez osobę fizyczną z ulgi na dostęp do internetu. Obowiązujące od początku 2005 r. przepisy ustawy o PIT umożliwiają bowiem podatnikom odliczenie od dochodu maksymalnie 760 zł z tytułu użytkowania sieci internetowej.

http://www.infor.pl/?rodzaj=2&news=5261
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 10, 2005, 01:19:05 am
Integracja organizacją pożytku publicznego (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/11410)
Cytuj
Od 2004 roku każdy obywatel RP może przekazać 1 proc. podatku należnego państwu na rzecz organizacji pozarządowej, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

To nie filantropia
1 proc. nie jest darowizną, lecz swoistym testem demokracji. Każdy podatnik może samodzielnie zdecydować, do kogo trafi 1 proc. jego podatku dochodowego, który należny jest państwu.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Styczeń 13, 2005, 06:37:02 pm
brak słów...
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 13, 2005, 06:52:09 pm
Darowizny w 2004 r. (http://www.jgora.darzycia.org/darowizna.html)
Cytuj
W roku 2004 obowiązują następujące zasady dotyczące pomniejszenia podatku dochodowego w związku z przekazaniem darowizny na cele społeczne: Darowizny osób fizycznych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (Art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego. Od 01.01.2004 r będzie można odliczyć darowizny:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Hata w Styczeń 15, 2005, 07:59:39 am
Artykuły z Rzeczpospolitej

Dobroczynność jak przychód
http://forum.darzycia.pl/topic,4986

Dopłacić fiskusowi za operację
http://forum.darzycia.pl/topic,4987
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 15, 2005, 05:36:04 pm
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7377 w sprawie możliwości zwolnienia z obowiązku podatkowego niektórych darowizn dla osób przewlekle chorych (http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i7377-o1.htm)

"Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie opodatkowania darowizn dokonywanych na rzecz osób przewlekle chorych, przekazaną przy piśmie z dnia 14 maja 2004 r. znak: SPS-0202-7377/04, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym zasady opodatkowania przysporzeń majątkowych dokonywanych na rzecz osób fizycznych pod tytułem darmym normuje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, z poźn. zm.), zwana dalej ˝ustawą˝. W świetle rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie, ustalenie oraz pobór podatku zależy od kilku zasadniczych czynników. Wśród nich warto zwrócić uwagę na takie jak: wartość rynkowa przedmiotu darowizny, przynależność obdarowanego do określonej grupy podatkowej z uwagi na więź łączącą go z darczyńcą (najczęściej wynikająca z pokrewieństwa albo powinowactwa), a także możliwość zastosowania odliczeń, zwolnień i wyłączeń, w tym związanych z przedmiotem darowizny, jej celem oraz sposobem wykorzystania nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Ponadto istotne znaczenie ma wielokrotność przysporzeń, jeśli są one skutkiem umów darowizn zawieranych między tymi samymi osobami w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie przysporzenie.

W myśl obowiązujących przepisów przewlekła choroba obdarowanego nie stanowi normatywnej przesłanki odliczenia, zwolnienia albo wyłączenia od podatku i wobec tego nie rzutuje na ustalenie jego wysokości oraz pobór.

Konkretyzacja zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia leków, których łączna wartość jest wyższa od kwoty wolnej, określonej w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy (obecnie kwota ta przewidziana dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej wynosi 4902 zł), nie musi jednak oznaczać konieczności zapłaty podatku przez obdarowanego. Ze względu na solidarny charakter zobowiązania podatkowego wygaśnie ono w stosunku do nabywcy, jeżeli zostanie wykonane w całości przez fundację. Natomiast w razie braku możliwości wykonania zobowiązania przez obdarowanego ze względu na trudną sytuację materialną, podatnik ten będzie mógł wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zapłaty podatku na raty lub umorzenie go w części albo w całości. Zgodnie bowiem z art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika organ podatkowy może na jego wniosek umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe.

Wprowadzenie zwolnienia, obejmującego nieodpłatne (pod tytułem darmym) nabycie leków przez osoby przewlekle chore, wymaga uprzedniej analizy skali zgłoszonego w interpelacji problemu, jak również oceny skutków finansowych zwolnienia dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te (gminy) są bowiem wyłącznymi beneficjentami wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Łączę wyrazy szacunku
Podsekretarz stanu
Elżbieta Mucha
Warszawa, dnia 29 czerwca 2004 r."
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Styczeń 15, 2005, 08:29:11 pm
może ktos to teraz przełoży na normalny język. Nadal nie rozumiem czy mamy płacic ten podatek, czy nie... Jeśli tak to czy zostanie umozony przez urząd skarbowy jeśli gmina wyrazi na to zgodę??
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 17, 2005, 07:30:24 am
Dobroczynność opodatkowana (http://wiadomosci.wp.pl/prasaWiadomosc.html?wid=6502696&kat=9911&redId=139186796241eb5a854b799)-wp.pl

Czy niejasne przepisy podatkowe ograniczą działalność charytatywną? Gdy państwo nie finansuje kosztownego leczenia pacjenci zwracają się z apelami o finansowe wsparcie. Tymczasem urzędy skarbowe każą płacić od takiej pomocy podatki - pisze "Rzeczpospolita".

Nie ma dnia, żeby w mediach nie pojawiały się apele o pomoc cierpiącym. Zazwyczaj prośba kończy się podaniem konta fundacji, która zbiera pieniądze na ten cel. Fundacja przeznacza je na kosztowne leczenie. Może się jednak zdarzyć, że fiskus zażąda od obdarowanej rodziny podatku od "nieodpłatnego świadczenia" lub od darowizny. Rodzinom, które skorzystały z pomocy finansowej fundacji "Zdążyć z pomocą", wysyła ona na polecenie urzędu skarbowego do wypełnienia formularz PIT-8C. Służy on wykazaniu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, a za takie uznano pokrycie kosztów leczenia dziecka przez fundację - podaje dziennik.

Wartość tych świadczeń należy doliczyć do swojego dochodu i opodatkować. Przy kosztownych operacjach, np. za 150 tys. zł, rodzice mogą nawet płacić 40 proc. podatku! Wypełnienia PIT-8C zażądał od obdarowanych Urząd Skarbowy Warszawa Bielany. Do redakcji napływają także sygnały o podobnych oczekiwaniach innych urzędów, mimo że prawnicy mają poważne wątpliwości, czy urzędy skarbowe mogą żądać zapłacenia podatku. Ministerstwo Finansów nie zajęło dotychczas w tej sprawie stanowiska. Rodzice leczonych dzieci zawsze mogą wystąpić o zaniechanie poboru tego podatku - informuje "Rzeczpospolita". (PAP)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Styczeń 17, 2005, 05:27:24 pm
no tak poboru mogą zaniechać ale po doliczeniu tak wysokiej kwoty do dochodu z innych źródeł nasz dochód na osobe wzrośnie ogromnie i żegnajcie inne dodatki, dofinansowania do sprzętu lub na turnus. więc to nadal nie jest rozwiązaniem problemu. Zrezygnowałam z pracy by zająć się dzieckiem. Dostaje za to co miesiąc 420zł a teraz chyba powinnam znowu szukać pracy bo jak wykażę dochód za 2004r to mi to zabiorą.  :(
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Styczeń 18, 2005, 10:46:56 am
Strach się bać w tym kraju  :evil:  
Afera finansowa goni aferę, a najbiedniejszych kopią po d....  :evil:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 18, 2005, 11:01:00 am
Mam to samo odczucie  :evil:
Na szczęście nigdy nie zakładałam konta dziecku i  choć jeden problem mam teraz z głowy.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: marias52 w Styczeń 18, 2005, 03:07:35 pm
To woła o pomste do nieba. nie chodzi o to kto bral czy dostawał takie darowizny , tu chodzi o chorobe dziecka , na kase chorych leczyc nie chca, a tu kiedy ktos juz uzbiera troche tych pieniedzy i zaczyna sie cieszyć ze pomoże wlasnemu dziecku to odrazu zabieraja , wlściwie kto tu w tym kraju rządzi? mysle tu z troska o dzieciach szczegolnie potrzebujących specjalnego leczenia, to że moje dziecko akurat niepotrzebowalo taliego leczenia ale jest cała masa dzieci z biednych rodzin gdzie utrzymuja sie z zasilku dla bezrobotnych.....poprostu rozpacz.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 18, 2005, 04:45:18 pm
Wcześniejsze sygnały o tym na Darze z ub.roku

Darowizny bis? (http://forum.darzycia.pl/topic,2518)
zmiany w darowiznach??? (http://forum.darzycia.pl/topic,714)
Jak dochodzić swoich praw (http://forum.darzycia.pl/topic,816)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 19, 2005, 11:05:57 am
Kolejne "nowinki"   :roll:

http://www.dzieciom.pl/forum/viewtopic.php?t=6

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i7377-o1.htm

http://www.dzieciom.pl/forum/viewforum.php?f=3&sid=61387c949beff43fa84ac5a1f11ffa14
Tytuł: podatki 2005
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 19, 2005, 05:34:31 pm
informator

http://gospodarka.gazeta.pl/podatki/8,25044,2499525.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiorek w Styczeń 21, 2005, 10:07:40 am
A jednak ktoś zmądrzał, nie będzie tego nieszczęsnego podatku. Co za ulga :D Szczegóły na forum dzieciom, link wklejony przez Sonię powyżej.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 21, 2005, 10:27:14 am
Super wiadomość na pewno dla Was

Dobra wiadomość NIE MA PODATKU!!!!!!! (http://www.dzieciom.pl/forum/viewtopic.php?t=20&sid=d8f9ddb7c2f610bbd26ddbd1fa6596d0)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Styczeń 21, 2005, 12:29:47 pm
Soniu naprawdę DOBRA !!!
Właśnie odebrałam stos wiadomości z różnych stron. Każdy chciał przekazać te wspaniałe nowiny. Mam znowu dobry humor i zaraz nastawię pyszniutki obiad bo to przecież wielkie święto.... A później lody dla dzieci i kino i lampa wina przed snem. HURRRRRA
Tytuł: Czy można odliczyć darowiznę
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 21, 2005, 04:49:08 pm
Czy można odliczyć darowiznę?

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadach ogólnych. W ubiegłym roku ufundowałam pobyt rehabilitacyjny chorej osoby obcej względem mnie. Czy taki wydatek mogę odliczyć od podatku?

NIE.  Choć wpłaciła pani pieniądze na konto instytucji, to w rzeczywistości była to darowizna na rzecz konkretnej osoby fizycznej. W takim przypadku zaś nie ma możliwości odliczenia wydatku od dochodu jako darowizny na szlachetne cele w wysokości do 350 zł za 2004 r.

 Zbigniew Biskupski

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1380&dok=1380.11.22.8.14.4.0.1.htm
Tytuł: Czy może być wspólne rozliczenie małżonków
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 21, 2005, 04:51:39 pm
Czy może być wspólne rozliczenie małżonków


W ubiegłym roku osiągnąłem tylko dochody z pracy, zaś żona straciła pracę i nie uzyskała dochodów w ogóle. Jaki PIT powinienem złożyć? Czy możemy rozliczyć się wspólnie? TAK.   Jeśli małżeństwo trwało cały rok, wiąże małżonków wspólnota majątkowa i żadne z nich nie miało prawa do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, małżonkowie mają prawo do preferencyjnego sposobu ustalenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Oblicza się go w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych kwot małżonków, po uprzednim odliczeniu od dochodu każdego z małżonków kwot określonych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków rehabilitacyjnych oraz przekazanych darowizn. Oczywiście dochód małżonki (i jej odliczenia od dochodu) wyniesie 0.

Od dochodów z pracy powinien pan złożyć PIT-37 (i tam zastosować powyższe preferencyjne wyliczenie podatku).

 Zbigniew Biskupski
Więcej artykułów tego autora ...PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - zobacz pdf.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1380&dok=1380.11.22.8.14.8.0.1.htm
Tytuł: Czy odliczyć wydatki na rehabilitację
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 21, 2005, 04:54:28 pm
Czy odliczyć wydatki na rehabilitację


Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu. Mam niepełnoletnią córkę, która ma przyznaną rentę po zmarłym ojcu. Renta przysyłana jest na mnie. Jaki PIT roczny powinnam złożyć? Czy mogę odliczyć wydatki ponoszone na rehabilitację córki? TAK.  Podatnik ma prawo do odliczenia od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. W tej sytuacji ma pani wybór: może pani wydatki na rehabilitację odliczyć (za pośrednictwem PIT/„O”) albo od przychodów zryczałtowanych (w ramach PIT-28), albo od dochodu z tytułu renty, na okoliczność którego musi pani złożyć dodatkowo PIT-37.

 Zbigniew Biskupski

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1380&dok=1380.11.22.8.14.9.0.1.htm
Tytuł: Ofiarność wolna od podatku
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 22, 2005, 12:46:34 pm
Ofiarność wolna od podatku


Świadczenia fundacji i organizacji pożytku publicznego na rzecz chorych dzieci nie są opodatkowane. Izba Skarbowa w Warszawie stwierdziła, że odpowiedź warszawskiego Urzędu Skarbowego Bielany udzielona Fundacji Dzieciom jest błędna.


Bielański Urząd Skarbowy kazał Fundacji Dzieciom wysyłać PIT-8C rodzicom, których dzieci skorzystały z pomocy Fundacji ("Rz" z 14 stycznia, C1). Jeżeli dziecku opłacono leczenie, rodzice mieliby jego koszt wykazać w formularzu PIT-8C jako "nieodpłatne świadczenie" i doliczyć do swoich dochodów do opodatkowania.

Reakcja rodziców, a także darczyńców fundacji, była natychmiastowa. Na internetowym forum, na którym spotykają się rodzice chorych i niepełnosprawnych dzieci, nie brakowało słów oburzenia - nawet z innych krajów i zza oceanu.

Dziś mamy dobrą wiadomość. Warszawska Izba Skarbowa w piśmie z 18 stycznia nr 2005 FB /005A-1067 /AW/04 stwierdziła, że: "W omawianej sytuacji nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu na rzecz adresatów pomocy. Każda ze statutowych form działalności fundacji finansowana jest bowiem ze środków fundacji, pochodzących z darowizn, które trafiają bezpośrednio do organizatorów tej pomocy (usługodawców) bez dokonywania jakichkolwiek wypłat na rzecz rodziców chorych dzieci.

Z uwagi na to, iż w przedstawionej sytuacji nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, nie ma podstaw do sporządzania przez fundację informacji PIT-8C, a rodzice dzieci nie muszą doliczać wartości otrzymanych świadczeń do zeznania rocznego." Również Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów przysłało nam odpowiedź w tym samym duchu, że jeśli finansowanie leczenia jest w zakresie działalności statutowej fundacji - nie jest to świadczenie nieodpłatne i nie ma potrzeby wysyłania korzystającym z tej formy pomocy formularza PIT 8c.

W rozmowie z naczelnik Jadwigą Pogodzińską z Warszawskiej Izby Skarbowej upewniliśmy się jeszcze, że takie finansowanie leczenia przez fundację nie jest również darowizną, a więc nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Jest to więc dobra wiadomość dla wielu fundacji, które działają jako organizacje pożytku publicznego, dla osób, które korzystają z pomocy tych fundacji, a także darczyńców, którzy na te szlachetne cele przekazują swe pieniądze. Przypomnijmy, że podatnik - osoba fizyczna może przekazać jako darowiznę 1 proc. swojego należnego podatku. Ponieważ właśnie rozliczamy nasze podatki, to jest okazja, aby ten 1 proc., z którego fiskus rezygnuje, przekazać najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego.

Krystyna Milewska

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050122/prawo/prawo_a_1.html

mam nadzieję że nikt nie będzie kwestionował
faktu że nie wszystkie wydatki idą na leczenie, a wyraźnie to podkreslają

Cytuj
jeśli finansowanie leczenia jest w zakresie działalności statutowej fundacji - nie jest to świadczenie nieodpłatne i nie ma potrzeby wysyłania korzystającym z tej formy pomocy formularza PIT 8c.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 22, 2005, 02:18:25 pm
Warto odwiedzić Stronę
www.mofnet.gov.pl

wejdźcie w Menu - podatki, a w nich w orzeczenia i interpelacjae.
podajcie np.darowizny -zobaczycie mnóstwo odpowiedzi o nich

przykładowo:
http://www.mofnet.gov.pl/szukaj.php?Text=darowizny&dzial=130&pagelenght=20&rok_od=2004&mc_od=1&rok_do=2005&mc_do=1&submit.x=6&submit.y=7
Tytuł: Ustawy podatkowe
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 28, 2005, 11:52:06 am
http://bap-student.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?comm=akt_has&kn=POOB&nr=1

Serwer Studentów Prawa

Teksty zamieszczonych poniżej aktów prawnych prezentowane są w wersji ujednoliconej wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.
Tytuł: Ulga rehabilitacyjna
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 04, 2005, 01:43:08 pm
Ulga rehabilitacyjna
Częściowa niezdolność to III grupa


Podatnik posiadający orzeczoną częściową niezdolność do pracy kwalifikuje się do III grupy inwalidztwa. To wyklucza skorzystanie z ulgi związanej z odliczeniem wydatków na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.Podatniczka ma orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Przewlekła choroba płuc wymaga zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych. Do szpitala podatniczka dojeżdża taksówkami. Pytała w związku z tym czy może wydatki za taksówki odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

W odpowiedzi organ podatkowy przypomniał, że rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm. - zobacz pdf ), zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu. Jak zauważono w piśmie za wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się m.in. wydatki poniesione na odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego.

Organ zauważył też, że do I grupy inwalidztwa kwalifikują się osoby, w stosunku, do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Zaś do II grupy inwalidztwa, jeśli orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Jak zauważono w piśmie stosownie do treści art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162 poz. 1118 z późn. zm. - zobacz pdf ) częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
Zgodnie zaś z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z późn. zm. - zobacz pdf ) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności traktowane jest na równi z orzeczeniem o zaliczeniu do III grupy inwalidów. W związku z tym w ocenie organu podatkowego podatniczce nie przysługuje odliczenie od dochodu wydatków związanych z koniecznym przewozem środkami transportu na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne. Podatniczka posiadająca orzeczoną częściową niezdolność do pracy kwalifikuje się do III grupy inwalidztwa, a tym samym wymogi ustawowe uprawniające do skorzystania z przedmiotowej ulgi nie zostały spełnione.


(Pismo z 8 listopada 2004 r., nr BI/005-0783/04.)

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1390&dok=1390.27.3.2.8.1.0.1.htm
Tytuł: Zeznanie na PIT-36L, czasem z załącznikami
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 08, 2005, 01:21:45 pm
Tylko link podaję, kto zainteresowany proszę  sobie skopiować

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek2_050208/dodatek2_a_1.html
Tytuł: Świadczenie pielęgnacyjne i rozliczenie z Urzędem Skarbowym
Wiadomość wysłana przez: MP w Luty 28, 2005, 04:56:32 pm
Słyszałam że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne /w wys.420 zL/ nie muszą sie rozliczać z Urzędem Skarbowym. Czy to prawda?  :(
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Małgośka w Luty 28, 2005, 05:02:05 pm
Prawda.
Nie są od tego świadczenia odprowadzane składki na podatek.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 28, 2005, 05:17:42 pm
Czy mogłabym prosić o podanie podstawy prawnej?
Jak więc rozliczyć PIT za 2004r?
Wg mnie U.Miast powinny wysłać nam jakiś dokument wiarygodny dla U.Skarbowych celem rozliczenia się w PIT całorocznym.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Małgośka w Luty 28, 2005, 05:58:34 pm
Twoim dokumentem jest decyzja o przyznaniu w/w zasiłku.Tam jest napisane,ze sa odprowadzane składki zdrowotne i tyle.
z tego co wiem,nie mamy w ogóle obowiażku składania PIT-u.
chyba,ze jestem w błędzie,a sama o tym nie wiem... :?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 28, 2005, 06:27:44 pm
W Prawie jest temat
 podatki - odliczenia-darowizny (http://forum.darzycia.pl/topic,1567)
Ale czy coś wyjaśni? Niewiem.
Tytuł: odpowiedz
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Luty 28, 2005, 06:38:48 pm
Soniu podstawa prawna powinna być tutaj
 Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255  
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 28, 2005, 07:02:20 pm
Ale są matki pobierające oprócz świadczenia pielęgnacyjnego (420zł) także zasiłki na dziecko niepełnosprawne- co wtedy?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: agnes w Luty 28, 2005, 07:18:51 pm
Wydaje mi się, że zasiłki na dziecko niepełnosprawne także są nieopodatkowane.
Tytuł: odpowiedz
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Luty 28, 2005, 08:17:33 pm
Soniu znalazłam dochody zwolnione od podatku i tu ujęte są też zasiłki:zwolnione z podatku (http://alfabytom.republika.pl/LEX/ULGI/02b.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 28, 2005, 09:07:25 pm
Bardzo dziękuję wszystkim- to miłe uczucie otrzymać coś konkretnego.  :D
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 01, 2005, 06:12:45 pm
Przydatne w rozliczeniach PIT

http://gospodarka.gazeta.pl/podatki/1,25044,2574596.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 01, 2005, 07:54:36 pm
To istotne rzeczy - postanowiłam je "utrwalić"  :D


Jak się rozliczać za 2004 rok i bezpiecznie przepłynąć przez rafy ulg podatkowych (http://gospodarka.gazeta.pl/podatki/1,25044,2574596.html)
- Piotr Skwirowski 27-02-2005
Gazeta.pl > Podatki > Wiadomości
Wtorek, 1 marca 2005

No i znów nam się pozmieniało w podatkach. Miało być prościej, bo ubyło ulg. Prościej nie będzie. Radzimy więc, jak przebrnąć przez rozliczenia z fiskusem.

Zanim opowiemy o zmianach w przepisach i o tym, co ważne przy rozliczeniu podatkowym za 2004 r., musimy pewne informacje... sprostować! Sprawa jest poważna. Nie dotyczy wcale tekstów podatkowych z "Gazety", lecz informacji zapisanej w broszurach mających ułatwić wypełnienie rocznych zeznań podatkowych. Czytamy tam, że "zeznanie za 2004 r. należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r.".

To nieprawda! A wszystko przez to, że w tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę. Tymczasem zgodnie z ordynacją podatkową, "jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy". Wynika z tego, że tegoroczna kampania rozliczeń z fiskusem z podatku za zeszły rok zakończy się w poniedziałek 2 maja.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów. W biurze prasowym resortu udało nam się ustalić, że jeszcze w grudniu minister finansów rozesłał do izb i urzędów skarbowych "wytyczne w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.".

Jest tam mowa także o organizacji pracy urzędów skarbowych pod koniec kampanii rozliczeń podatkowych z fiskusem. Minister finansów zaleca więc naczelnikom urzędów skarbowych, by - "stosownie do posiadanego rozeznania o liczbie podatników składających zeznania roczne i dokonujących wpłat podatku" - w razie potrzeby przedłużali czas pracy swoich placówek. Ponadto mają zapewnić podatnikom możliwość złożenia zeznania rocznego 30 kwietnia i 2 maja. Oznacza to, że urzędy skarbowe będą dodatkowo pracować w sobotę 30 kwietnia. Będą też czynne w poniedziałek 2 maja.

Złożenie zeznania po tym terminie będzie traktowane już jako spóźnienie podatnika.

Czy warto czekać z rozliczeniem?

Skoro już jesteśmy przy terminach, warto się zastanowić nad tym, czy z PIT-em warto biec do urzędu jak najwcześniej, czy lepiej z tym poczekać do końca akcji rozliczeń. Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórym podatnikom bardziej opłaca się pośpiech, innym zwlekanie ze złożeniem PIT-a. Warto się pospieszyć, jeśli podatnik ma tzw. nadpłatę, czyli w zeszłym roku wpłacił fiskusowi w formie zaliczek na podatek więcej pieniędzy, niż powinien wpłacić. Najczęściej nadpłatę mają osoby, które ponoszą duże wydatki na cele objęte ulgami podatkowymi. W takim wypadku warto wcześniej złożyć zeznanie, by jak najszybciej odzyskać nadpłacone pieniądze z urzędu skarbowego. Trzeba przy tym pamiętać, że fiskus ma trzy miesiące (licząc od daty złożenia zeznania w urzędzie) na zwrócenie nadpłaty.

A kiedy warto wstrzymywać się ze złożeniem zeznania do końca kampanii rozliczania podatków, czyli w naszym wypadku nawet do 2 maja? Wtedy gdy musimy dopłacić fiskusowi jakieś pieniądze, bo zaliczki, które płaciliśmy w ciągu roku, nie pokryły całego podatku za 2004 r., jaki powinniśmy wpłacić do kasy urzędu skarbowego.

Jak złożyć zeznanie?

Zeznanie roczne można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście. Można je także wysłać do urzędu pocztą. Niestety, za wysyłanie pocztą listu poleconego z rocznym zeznaniem podatkowymi oraz wpłatę na poczcie podatku trzeba zapłacić (przez internet PIT-a ciągle nie da się wysłać do urzędu).

Jeśli chodzi o numery kont urzędów skarbowych, to można je znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl. Prawdopodobnie numer konta urzędu tak jak w latach poprzednich bez trudu uda się też ustalić na poczcie.

Jeżeli wysyłamy zeznanie pocztą, to za dzień jego przekazania do urzędu skarbowego przyjmuje się datę ze stempla na liście poleconym.

Tu kilka bardzo ważnych spraw. Jeśli podatnik ma nadpłatę i fiskus zwróci mu pieniądze pocztą, ta pobierze od zwracanej kwoty opłatę. Lepiej więc poprosić urząd o zwrot pieniędzy na konto bankowe. Jeśli dotąd podatnik nie podawał urzędowi numeru konta, na które mają być zwrócone pieniądze, powinien to zrobić. W tym celu składa wraz z zeznaniem formularz NIP-3.

Z urzędem skarbowym można się też umówić na odbiór nadpłaconego podatku w kasie urzędu. Trzeba się jednak wówczas stawić w urzędzie po pieniądze w wyznaczonym terminie.

Kto wypełnia PIT?

Co roku samodzielnie rozlicza się z urzędem skarbowym kilkanaście milionów podatników. Wszystkich podatników jest ponad 23 mln. Z tego wniosek, że nie wszyscy rozliczają się samodzielnie. Kto musi to zrobić? Osoby, które:

•  chcą opłacić podatki wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowują;

•  poza dochodami w swoim zakładzie pracy (gdzie mają etat) miały także inne dochody (z prac zleconych, z pracy w innym zakładzie pracy, np. na ćwierć etatu, honoraria autorskie itd.);

•  chcą skorzystać z ulg podatkowych.

PIT-ów nie muszą samodzielnie wypełniać osoby, które poprosiły swój zakład pracy, aby rozliczył je z podatku za 2004 r. Nie muszą się także rozliczać z fiskusem osoby, które nie osiągnęły w zeszłym roku żadnych dochodów, oraz ci, których dochody były niewielkie - nie przekroczyły kwoty dochodów, których osiągnięcie "nie powoduje konieczności zapłaty podatku" (w zeszłym roku - 2790 zł). Jeśli jednak ktoś zarobił w zeszłym roku np. 2000 zł i zapłacił od tej kwoty zaliczkę na podatek, może (i powinien) złożyć zeznanie podatkowe po to, by odzyskać pieniądze wpłacone do kasy fiskusa w formie zaliczki.
 
Rozliczeniem podatkowym z fiskusem nie musi sobie zaprzątać głowy większość emerytów i rencistów. Wyręczy ich w tym ZUS albo KRUS. Samodzielne rozliczenie się z fiskusem czeka jednak emerytów i rencistów, którzy chcieliby odliczyć sobie kwoty, jakie przeznaczyli na cele objęte ulgami, pragną opodatkować się ze współmałżonkiem albo gdzieś dorabiali.

Gdzie szukać PIT-ów?

Tu nic nowego. Formularze podatkowe można pobrać w urzędach skarbowych, można je także ściągnąć z internetu, np. ze strony Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), albo z naszego serwisu podatkowego www.gazeta.pl/podatki

Komu jaki PIT?

A tu niespodzianka. Przyzwyczailiśmy się, że do rozliczeń z fiskusem służą dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 i PIT-37. Tak było przez ostatnich kilka lat. Ale to już przeszłość. W tym roku doszły bowiem dwa nowe formularze: PIT-36Li PIT-38.

Jak się w tym wszystkim teraz połapać? Już podpowiadamy.

•  PIT-36 wypełniają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz ci, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, np. rentę rodzinną. Nie cała działalność gospodarcza mieści się teraz w PIT-36. Ten formularz przeznaczony jest bowiem jedynie dla osób prowadzących działalność i rozliczających się w oparciu o skalę podatkową.

•  PIT-36L wypełniają podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną - to absolutna nowość - jedną, liniową, 19-proc. stawką.

•  PIT-37 wypełniają tradycyjnie „zwykli podatnicy”, czyli osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, otrzymujące wynagrodzenie za pracę, emeryci i renciści, oraz ci, którzy pracują na zlecenia.

•  PIT-38 to nowość dla osób, które w zeszłym roku miały przychody kapitałowe, m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych, np. akcji.

Tak jak do tej pory, oprócz formularzy podstawowych, podatnicy wypełniają także załączniki. Najważniejsze są jak zwykle "ulgowe" załączniki PIT/D i PIT/O.

Z żoną/mężem czy bez?

Decyzja w tej sprawie nie ma co prawda wpływu na wybór formularza podatkowego, ale to pytanie trzeba sobie zadać przed przystąpieniem do rozliczenia z fiskusem. A zatem rozliczamy się razem z żoną/mężem czy bez?

Oczywiście razem! Wspólne opodatkowanie dochodów - to tłumaczyliśmy już wielokrotnie - nigdy nie jest niekorzystne. Często zaś pozwala oszczędzić dodatkowe kwoty.

Kiedy wspólne opodatkowanie się opłaca? Gdy jedno z małżonków nie pracowało i nie uzyskało dochodów. Albo gdy dochody każdego z małżonków mieściły się w różnych przedziałach skali podatkowej - np. jedno w pierwszym ze stawką 19-proc., a drugie w drugim ze stawką 30-proc.

Niestety, wspólne opodatkowanie dochodów nie zawsze jest możliwe. Mogą z niego skorzystać jedynie małżonkowie, których związek trwał przez cały rok podatkowy oraz przez cały rok istniała między nimi tzw. wspólność majątkowa. Z dobrodziejstw wspólnego opodatkowania nie mogą więc skorzystać pary, które pobrały się w trakcie roku, np. w styczniu lub maju 2004 r. Od tej zasady - to kolejna nowość - jest jednak wyjątek. Osoba, której małżonek zmarł w trakcie 2004 r. albo już po jego zakończeniu, ale przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego, może się rozliczyć w sposób zarezerwowany dla małżonków. Czyli może dodać do swoich dochodów zeszłoroczne dochody zmarłego małżonka i opodatkować je łącznie. Do tej pory fiskus odmawiał podatnikom tego prawa.

Wspólnie mogą także opodatkowywać swoje dochody rodziny niepełne. W tym wypadku rodzic samotnie wychowujący dziecko łączy swoje dochody z dochodami dziecka (których ono zazwyczaj nie ma). Daje to więc taki sam efekt jak wspólne opodatkowanie się małżonków, z których jedno nie ma dochodów, bo nie pracuje.

Niestety, wspólne opodatkowanie dochodów rodzin niepełnych także nie zawsze jest możliwe. Samotny rodzic może się opodatkować wspólnie z małoletnim dzieckiem do roku, w którym kończy ono 17 lat, albo nawet do chwili ukończenia przez nie 25 lat (ale tylko w sytuacji, gdy dziecko się uczy i nie osiąga dochodów opodatkowanych według skali, powodujących obowiązek płacenia podatku).

Aby samotny rodzic mógł się opodatkować wspólnie z dzieckiem, nie musi go wychowywać (samotnie) przez cały rok. Wystarczy nawet jeden dzień. Jeśli więc np. samotna matka urodziła dziecko 31 grudnia 2004 r., to może opodatkować swoje zeszłoroczne dochody "na spółkę" z tym dzieckiem. Zyska na tym finansowo.

Jak liczymy podatek małżeński i podatek rodziny niepełnej? Zasada jest w obu przypadkach identyczna. Łączny dochód do opodatkowania małżonków (lub rodziny niepełnej) dzieli się przez dwa. Od uzyskanej w ten sposób kwoty liczy się podatek według skali podatkowej, a potem mnoży się to, co wyjdzie, przez dwa. I jest podatek
 
Nie każdy przychód to przychód

Wiemy już, skąd wziąć PIT i jaki wziąć PIT, wiemy, jak go złożyć i kiedy go złożyć, wiemy wreszcie, jak będziemy się rozliczać. Pora na najważniejsze informacje - absolutnie niezbędne do prawidłowego wypełnienia rocznego zeznania podatkowego: co opodatkować, jak opodatkować, co odliczyć, jak odliczyć itp.

Zacznijmy od tego, co należy wykazać w zeznaniu, a czego wykazywać nie trzeba. Ogólnie rzecz biorąc w PIT-ach wykazujemy przychody. Przychód to w uproszczeniu pieniądze otrzymane za pracę lub jakieś działania. Ustawa podatkowa wyróżnia wiele kategorii przychodów, którymi musimy się "pochwalić" fiskusowi w zeznaniach rocznych.

Mamy tu więc m.in.:

•  wynagrodzenia uzyskiwane za pracę etatową (czy z umowy-zlecenia),

•  emerytury i renty (krajowej i zagranicznej),

•  przychody z działalności gospodarczej,

•  z wynajmowania mieszkania,

•  ze sprzedaży rzeczy (np. samochodu, mebli, biżuterii) posiadanych krócej niż pół roku,

•  z zasiłków (np. dla bezrobotnych).

Jest jednak spora grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o:

•  ubezpieczenia za rozbity samochód;

•  odszkodowania za wypadek w pracy;

•  odsetki z obligacji skarbu państwa;

•  odsetki od oszczędności w bankach;

•  odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;

•  zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze i porodowe;

•  jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka;

•  wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę albo żołd żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (także zastępczej).

Koszty, czyli ile kosztuje zarabianie pieniędzy

Obok przychodów w zeznaniu rocznym określa się też coś, co fachowo nazywa się kosztami uzyskania przychodu. Najogólniej mówiąc, chodzi tu o kwoty, które trzeba wydać po to, by cokolwiek zarobić (np. pieniądze wydane na dojazd do pracy). Koszty nie podlegają opodatkowaniu - przeciwnie, odlicza się je od przychodów. Dopiero to, co pozostaje z przychodu po odliczeniu kosztów, stanowi dochód, który później m.in. po odliczeniu ulg jest opodatkowywany.

Wysokość kosztów uzyskania reguluje ustawa. I tak, jeśli w 2004 r. cały zarobek podatnika pochodził z pracy etatowej, to przysługującym mu rocznym kosztem jest kwota 1199 zł 52 gr. Jeśli podatnik pracował na więcej niż jednym etacie, to jego roczne koszty wynoszą 1799 zł 37 gr. Jeszcze inaczej wygląda to u osób pracujących na jednym etacie, ale dojeżdżających do pracy z innej miejscowości. Przysługuje im podwyższenie kosztów o 25 proc. - w efekcie mogą one sięgnąć kwoty 1499 zł 40 gr. U wieloetatowców dojeżdżających do pracy z innej miejscowości zeszłoroczne koszty to 2249 zł 21 gr. W większości przypadków pracodawca odlicza pracownikowi koszty już w trakcie roku podatkowego. Jeśli tego nie zrobił, to w trakcie wypełniania zeznania rocznego podatnik może sobie sam odliczyć przysługujące mu koszty.

Podatnicy mają także możliwość - warto o tym pamiętać - rozliczenia kosztów na podstawie rzeczywistych wydatków. Można to zrobić, gdy kwota wydana na zakup imiennych biletów okresowych na dojazdy do pracy jest wyższa od ustalonych ustawowo kosztów. Czyli gdy np. u pracownika zatrudnionego na jednym etacie dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości wydatki na bilety wyniosły 1700 zł.

W niektórych przypadkach koszty określone są w procentach. Gdy np. korzystamy z tzw. praw autorskich, to nasze koszty uzyskania stanowią aż 50 proc. przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Tabelka kosztowa 2004

Rodzaj etatu  Roczne koszty  
Jeden etat 1227 zł
Więcej niż jeden etat 1840 zł 77 gr
Jeden etat i dojazd do pracy 1533 zł 84 gr
Więcej niż jeden etat i dojazd do pracy 2300 zł 94 gr


Dochód i i zaliczki na podatek

Podatek płacimy od dochodu. Dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. U tych podatników, którzy nie mają kosztów (np. u emerytów), dochód jest równy przychodowi.

Jeśli dochodu nie policzy za nas pracodawca, to musimy policzyć go samodzielnie. Z reguły jednak liczy to pracodawca. Z firmy, która zatrudnia nas na etacie, powinniśmy dostać tzw. PIT-11. Będą w nim wyszczególnione: przychód, koszty uzyskania przychodu oraz kwota zaliczek odprowadzonych w ciągu roku do kasy fiskusa. Ponadto kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. No i kwota dochodu. Formularz PIT-8B powinien otrzymać od pracodawcy pracownik zatrudniany przezeń np. na umowę-zlecenie.

Trzeba zebrać informacje o dochodach od wszystkich pracodawców. To absolutnie konieczne. Jeśli tego nie zrobimy, a tym samym nie wykażemy jakiejś części naszych dochodów w zeznaniu rocznym i fiskus to wykryje - będą kłopoty. Tłumaczenie, że po prostu zapomnieliśmy o jakiejś "fusze", raczej nie przejdzie. Zwłaszcza jeśli będzie to miało istotny wpływ na wysokość naszego podatku.

Także emeryci i renciści otrzymują informacje o swoich dochodach. Dostarcza je ZUS (albo KRUS). Jest tam nie tylko informacja o dochodach z emerytury lub renty oraz pobranych od nich zaliczkach (przydatne, jeśli emeryt czy rencista będzie chciał sam się rozliczać), ale także całe rozliczenie z podatku (na wypadek, gdyby emeryt bądź rencista nie chciał się sam rozliczyć z fiskusem).

Skala podatkowa - liczymy podatek

Podatek za 2004 r. płacimy według stawek 19, 30 i 40 proc. Tu w porównaniu do roku poprzedniego nic się nie zmieniło. I - co ważniejsze - zeszłego roku nie dotyczy zamieszanie z dodatkową stawką 50-proc. Krótko mówiąc, w 2004 r. stawki podatkowe nie wzrosły. I to jest dobra wiadomość dla podatników. Gorsza jest taka, że nie wzrosły też kwoty progów podatkowych. Nadal obowiązują te same, które obowiązywały w 2004 r.! Dla niektórych podatników, którym rosły pensje, może to oznaczać konieczność zapłaty wyższego podatku. No bo skoro progi nie rosły, a dochody tak, to dochody mogły przeskoczyć przez próg i np. spod 19-proc. stawki wpaść pod stawkę 30-proc. Albo spod 30-proc. pod 40-proc. Kolejna zła wiadomość jest taka, że w 2004 r. nie wzrosła kwota dochodu wolnego od podatku. To także może negatywnie wpływać na wysokość podatku.

Skala podatkowa 2004

Podstawa obliczenia podatku w złotych (dochód)  Podatek wynosi  
do 37 024 19 proc. podstawy obliczenia minus 530,08 zł
ponad 37 024 do 74 048 6504,48 zł plus 30 proc. nadwyżki ponad 37 024 zł
ponad 74 048 17611,68 zł plus 40 proc. nadwyżki ponad 74 048 zł
W celu obliczenia podatku - to pewnie wie już zdecydowana większość podatników - należy kwotę dochodu do opodatkowania "podstawić do skali podatkowej". I liczyć. Jeśli kwota dochodu mieści się w pierwszym przedziale skali podatkowej (nie przekracza 37 024 zł), to wyciąga się z niej 19 proc., a potem od tego, co wyjdzie, odejmuje się jeszcze 530,08 zł. I jest podatek.

Trochę bardziej skomplikowane wyliczenia czekają osobę, której dochód przekroczył granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Załóżmy, że jej dochód mieści się w drugim przedziale skali podatkowej, czyli jest wyższy od 37 024 zł, ale nie przekracza 74 048 zł. W takim przypadku od kwoty dochodu odejmuje się 37 024 zł. Potem z tego, co zostanie, wylicza się 30 proc. Do wyniku tego działania trzeba następnie dodać 6504,48 zł (to wyliczony w skali podatek od 37 024 zł pomniejszony o 530,08 zł). To, co nam wyjdzie w wyniku tego dodawania, będzie naszym podatkiem.

Podobnie liczy się podatek od kwoty dochodu mieszczącej się w trzecim przedziale skali podatkowej (ponad 74 048 zł).

Dzięki ulgom podatek może być niższy. Mamy dwa rodzaje ulg. Takie, które niejako pośrednio wpływają na wysokość podatku (ulgi odliczane od dochodu), i takie, które na podatek wpływają bezpośrednio (ulgi odliczane od podatku). Niestety, czasy świetności, kiedy katalog ulg wprost pękał w szwach, już minęły. Teraz do dyspozycji mamy "marne resztki" tego, co było kiedyś.

Szczegóły ulg: za darowizny, remontowej, rehabilitacyjnej i mieszkaniowej patrz linki w ramce obok.

Gasnący blask starych ulg

Pora na wspomnienia. Od kilku lat z katalogu odliczeń podatkowych systematycznie znikają kolejne ulgi. Część z nich jednak mimo likwidacji nadal funkcjonuje w ramach tzw. praw nabytych. I tak, ze starych ulg związanych z budownictwem mieszkaniowym - za zakup działki, budowę bądź zakup domu lub mieszkania, oszczędzanie w kasie mieszkaniowej mogą nadal korzystać osoby, które kontynuują inwestycję budowlano-mieszkaniową rozpoczętą przed końcem 2001 r. albo odliczają nieodliczone dotąd wydatki związane z taką inwestycją. Warto tu wspomnieć o limitach takich "starych" ulg. Będą przydatne do rozliczenia podatkowego dla tych, którzy się na nie "załapali". I tak zeszłoroczny limit:

•  odliczanej od podatku ulgi budowlanej, to 19 proc. wydatków, ale nie więcej niż 35 910 zł;

•  odliczanej od dochodu ulgi budowlanej (w związku z inwestycją rozpoczętą przed końcem 1996 r.), to 189 tys. zł;

•  odliczanej od podatku ulgi za oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, to 30 proc. oszczędności, ale nie więcej niż 11 340 zł;

•  odliczanej od dochodu ulgi na budowę domów z mieszkaniami na wynajem (kontynuacja inwestycji rozpoczętej przed końcem 2000 r.), to 189 tys. zł za każde wybudowane mieszkanie na wynajem."- Piotr Skwirowski
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 04, 2005, 10:05:41 am
Przydatny poradnik

http://podatki.onet.pl/poradnik.html

http://podatki.onet.pl/plac_mniej.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Marzec 04, 2005, 10:20:26 am
Przegladałam ten temat ale nie moge znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli przegapilam to przepraszam.
Sprzęt rehabilitacyjny podlega odliczeniu ale jak jest w przypadku jeśli korzystałam z programó PCPR, czy wówczas moge go sobie odliczyć w wysokości poniesionych kosztów własnych??
Np. Rowerek kosztował 2.500,00, mój koszt to 1.000,00. Komputer ze specjalnym oprogramowaniem dla Moniki to koszt ok. 8tys. z czego ja zapłacilam polowę. Czy mogę więc odliczyć łącznie kwotę 5 tys jako zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka??
Czy ktos to juz robił bo w moim miescie nikt niczego nie odliczał gdy otrzymywał dofinansowanie.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 04, 2005, 11:38:26 am
Chyba będzie mogła odliczyć kwotę, którą Ty poniosłaś. Ja nie mam żadnych tego typu odliczeń, ale w Objaśnieniach do PIT-O jest napisane:
Cytuj

2. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych
, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą
niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, a
przeznaczone na:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych
oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
• opłacenie przewodników osób niewidomych I3) lub II4) grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - w kwocie
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
• utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika –
w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób
niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
• opłacenie tłumacza języka migowego,
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
• leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami
w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba
niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetką transportu
sanitarnego,
• używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane)
ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w
jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki były częściowo finansowane (dofinansowane) z tych
funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą
sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek
formie.

http://www.pit.pl/att/deklaracje/2004/obj_pit_o.pdf

Może w Twoim mieście osoby dostały dofinansowanie w pełnej kwocie, dlatego nie miały co odliczać. Ale ja tak teoretycznie, bo może lepiej jak wypowie się ktoś bardziej zorientowany.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 04, 2005, 12:00:25 pm
Hata ma rację
możemy odliczyć od dochodu to, co sami wydaliśmy

oby było tylko od czego odliczać  :lol:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Martuś w Marzec 04, 2005, 04:55:28 pm
Uwaga Renek i Mamy które były w Rusinowicach w roku ubiegłym na turnusie!!

Nie możemy sobie odliczyć od podatku wpłaty za turnus w Rusinowicach jako darowizny!!

Okazało się, że ośrodek nie jest wpisany do rejestru jako obiekt użyteczności społecznej.
Dziś mnie w skarbowym oświecono, zadzwoniłam do Rusinowic i rzeczywiście, nie są w rejestrze, bo "myśleli, że to nie potrzebne". I tak mi 70 zł. zwrotu przepadło.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Marzec 05, 2005, 11:26:54 am
Dzięki za informacje o Rusinowicach juz odłożyłam kwit wpłaty. Jeżeli odlicze sobie moja część na sprzęt rehabilitacyjny to przekroczę podatek o okolo 400zł więc i tak mnie nie ratuje wpłata za Rusinowice, ale w innym przypadku byłoby mi szkoda tego podatku.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Marzec 07, 2005, 03:22:54 pm
a mnie dzisiaj zaskoczyło, przeczytałam w integracji iż zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły jest traktowany jako dochód i należy zapłacić podatek. W podatkach jestem jak bezbronne dziecko nic nie rozumiem. jestem nieopodatkowana,bo żyje z zasiłków a tu raptem dochód w wysokosc 144 zł za ubiegły rok to co mam się rozliczać?Do tej pory nic nie mogłam odliczyć od podatku,bo brak dochodu to co teraz mogę już odliczac leczenie , rehabilitacje, itp?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 07, 2005, 06:53:11 pm
Dorotko, napisz dokładniej
jakie poniosłaś koszty na dowóz do szkoły i kto to zwracał?

jeżeli możesz to też ten fragment z Integracji
rozumiem  że z nowego nr. pisma Integracja?
myślę że interesuje to wiele osób
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Marzec 07, 2005, 08:20:56 pm
Zwrot kosztów dowozu do szkoły dziecka niepełnosprawnego opodatkowany

W najnowszym numerze Integracji, w dziale czytelnicy pytają jest list od matki dwojga dzeci niepełnosprawnych, która pyta sie czy urząd skarbowy miał prawo opodatkować koszty refundowane przez gminę z tytułu dowozu dzieci do szkoły.Zainteresowana  nie pracuje i nie posiada dochodu.Okazuje sie,że tak bo zwrot kosztów jest uważany za dochód tej rodziny i naliczono 20% od tej kwoty zwrotu.Wskazuje na to art.21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(DZ.U.z 2000r. Nr14, poz. 176 ze zm.) nie przewiduje sie zwolnienia od podatku tego rodzaju dochodów.
Może ktos z Was wie czy jeżeli mam konto na leczenie córki to też muszę płacić podatek od sumy tam nazbieranej? A jeśli ktoś zakupi mi sprzęt do rehabilitacji to jest traktowane jako darowizna i też musze zapłacić podatek, bo ja już zbaraniałam.Dla mnie zwrócono za 5 mies dowozu dziecka do szkoły ok 3km w jedną stronę 140zł, jak dla mnie to symboliczna cena a jeszcze z tego mam zapłacić podatek, to lepij mi będzie się opłacało zlecić dowóz dla URZĘDU, bo ja nic nie mogę odliczyć od podatku,.bo nie mam dochodów. A do szkoły jeżdze 3 razy , bo cewnikowanie i szkoła zwraca tylko za przywóz i odwóz.Jeszcze przejde sie do skarbówki.[/b]
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 07, 2005, 09:17:48 pm
Czegoś tu nie rozumiem. Moja córka jest także dowożona na koszt U.Miasta z racji tego,że szkoła jest położona powyżej 3 km od miejsjca zamieszkania.
W takim przypadku dowóz dzieci niepełnosprawnych jest bezpłatny i spoczywa na Urzędzie Miasta, skąd te rozliczenia, podatki?????
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Marzec 07, 2005, 09:42:38 pm
Soniu tu chodzi o rodziców dowożących własnym samochodem i mających podpisaną umowę z Urzędem na ten dowóz, wówczas Urząd zwracają koszty dowozu i własnie ten koszt jest opodatkowany.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 07, 2005, 10:13:09 pm
Analizując to co napsiałm i to co Ty piszesz- to jakaś parodia prawna.
Skoro dowóz jest bezpłtny (jeśli dziecko jest dowożone na koszt U.Miasta) - to dlaczego jeśi rodzice dowożą własnym środkiem transportu i korzystają z należnego im zwrotu za ten dowóz - teraz mają płacić jesczze podatek.
Tego nie trzyma się logika, choć prawo jest jakie jest. Tylko czyja to wina w logicznym podejmowaniu aktów prawnych?
To się nadaje do szopki całorocznej.
To dyskryminacja jednych rodziców względem drugich  :evil:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Marzec 07, 2005, 10:25:03 pm
Dlatego zwróce sie o dowóz córki na koszt urzędu, nie wiem jak z tym w praktyce będzie, bo przecież prawo sobie a życie sobie ale i tak za ubiegły rok muszę sie rozliczyć.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 07, 2005, 10:52:16 pm
Cytuj
Gmina ma obowiązek zorganizować taki dojazd dla dzieci z pierwszych czterech klas szkół podstawowych, które mają do szkoły więcej niż 3 km, oraz dla dzieci z klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów mieszkających dalej niż 4 km od szkoły.
http://forum.darzycia.pl/topic,3789


Cytuj
"3a. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.",

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki. Gmina nie może się ograniczyć tylko np. do zwrotu kosztów przejazdu komunikacją publiczną. W przypadku, kiedy samorząd uchyla się od tego obowiązku, rodzice powinni zwrócić się o pomoc do kuratorium, które jest odpowiedzialne za nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.
http://forum.darzycia.pl/topic,2192
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Marzec 08, 2005, 11:01:12 am
Dzisiaj byłam w urzędzie skarbowym i tam sie dowiedziałam,że owszem sa w związku z tym problemy ale nie jest to dochód opodatkowany, oczywiście każdy prawnik może różnie interpretować ten przepis ale należy zagłębic się w ten temat a wówczas okaże sie ,ze nie jest to opadkowane.Przepis ma poprostu niedomówienia ja nie umiem tego należycie powtórzyć bo przepisy to dla mnie magia ale tym razem Integracja nie popisała sie.Jest to zwrot kosztów, które powinien zapewnić Urząd.
Tytuł: PIT a zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Marzec 10, 2005, 08:09:36 pm
Życie mnie zmusiło do jak najszybszego rozliczenia się za 2004 rok. I teraz nie wiem, czy mam czekać z MOPSu na informację podatkową PIT-11 czy jakoś tak?
Jeśli nie, to czy w/w świadczenia w ogóle uwzględnia się w zeznaniu rocznym? One są chyba nieopodatkowane prawda?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Hubcio w Marzec 10, 2005, 08:48:31 pm
Manatko nie czekaj bo tych świadczeń nie uwzględnia się w rozliczeniu.  Ja juz dawno złożyłam pita. Teraz czekam na kase.
Pozdrawiam Dorota z Hubciem.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Marzec 10, 2005, 09:01:19 pm
O jakim pit 11 wy mówicie? ja mam tylko świadczenia z urzędu i one nie są opodatkowane, czyli nie musze się rozliczać, a moze musze mimo wszystko złożyć jakiś pit?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Manatka w Marzec 10, 2005, 09:06:53 pm
No właśnie - skoro mam zasiłki pielęgnacyjny, rodzinny i świdczenie pielęgnacyjne, które nie są opodatkowane to czy w ogóle muszę się rozliczać? Tzn składać jakiś "zerowy" PIT?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 10, 2005, 09:35:53 pm
Identyczny temat przewinąl się w kąciku "Poszukuję informacji"  :evil:
dochody zwolnione z podatku (http://alfabytom.republika.pl/LEX/ULGI/02b.htm)
Świadczenie pielęgnacyjne i rozliczenie z Urzędem (http://forum.darzycia.pl/topic,5322)

p.s.
działa już też wyszukwiarka na forum  :D
http://forum.darzycia.pl/search.php
Tytuł: fundacje. Czy jest podatek za leczenie dzieci
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 23, 2005, 04:27:54 pm
fundacje. Czy jest podatek za leczenie dzieci
O wszystkim decyduje umowa


Finansowanie przez fundacje leczenia dzieci nie jest wypłatą pieniędzy dla rodziców, gdyż fundacja płaci wybranej placówce medycznej za leczenie dziecka. Traktowanie tych pieniędzy przez niektóre urzędy skarbowe jako dodatkowego zarobku rodziców jest nieporozumieniem – uważają przedstawiciele fundacji. Mniej skore do opodatkowania tych pieniędzy niż przed rokiem jest też Ministerstwo Finansów.Z apelami o wsparcie leczenia dziecka chorego na raka, białaczkę czy inną przewlekłą chorobę każdy z nas spotyka się niemal codziennie. Rodzice ciężko chorych dzieci z braku środków na kosztowne leczenie często zwracają się do fundacji o pomoc finansową. Gdy uda im się znaleźć organizację, która sfinansuje leczenie ich dziecka, mają nadzieję na to, że ich pociecha powróci do zdrowia. Jednak czar pryska, gdy opiekunowie malucha otrzymują od fundacji PIT-8C, na podstawie którego muszą do swoich dochodów doliczyć koszty leczenia dziecka, a następnie zapłacić od nich podatek. Taki proceder stosują, na polecenie urzędów skarbowych, tylko niektóre fundacje.

Interpretacje w tej sprawie nie są jednolite i nie bardzo wiadomo, do której się stosować. Z najnowszego pisma Izby Skarbowej w Warszawie wynika, że o nieodpłatnym świadczeniu na rzecz adresatów pomocy nie może być mowy, gdy każda ze statutowych form działalności fundacji finansowana jest ze środków fundacji pochodzących z darowizn, które bezpośrednio trafiają do organizatorów tej pomocy (usługodawców), bez dokonywania jakichkolwiek wypłat na rzecz rodziców chorych dzieci. W takiej sytuacji nie ma mowy o nieodpłatnym świadczeniu, a także nie ma podstaw do sporządzania przez fundację informacji PIT-8C, a rodzice dzieci nie muszą doliczać wartości otrzymanych świadczeń do zeznania rocznego. Takie stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów. Od razu jednak zastrzegło, że nie ma żadnej reguły, a wystawienie PIT-8C zależy od szczegółowych warunków podpisanej między rodzicami chorego dziecka a fundacją umowy. Każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie. Z opinii tej wynika, że w niektórych przypadkach przychód taki mógłby zatem powstać. Wszystko wskazuje zatem na to, że to umowę należałoby sporządzać w taki sposób, aby płacenia podatku uniknąć. Tego, w jaki sposób to zrobić, resort finansów oczywiście już nie zdradził.

 Ewa Matyszewska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1423&dok=1423.6.3.2.1.1.0.1.htm
Tytuł: Czy niepełnosprawność musi trwać cały rok
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 31, 2005, 04:33:07 pm
Czy niepełnosprawność musi trwać cały rok


Orzeczenie o niepełnosprawności otrzymałem dopiero w listopadzie 2004 r. Jednak w grudniu poniosłem wydatki na lekarstwa podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Czy mogę je odliczyć, czy też posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności jedynie przez część roku uniemożliwia takie odliczenie? NIE. Aby było możliwe skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, nie trzeba być niepełnosprawnym przez cały rok podatkowy. Należy przy tym zaznaczyć, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały poniesione po orzeczeniu o niepełnosprawności. Tak więc, jeśli lekarz specjalista stwierdził, iż określone lekarstwa powinien pan stosować stale lub czasowo, to może pan tego rodzaju wydatek odliczyć od swojego dochodu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1427&dok=1427.27.3.1.8.3.0.1.htm
Tytuł: PODATKI Przywileje dla samotnych rodziców
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 27, 2005, 06:36:54 pm
PODATKI Przywileje dla samotnych rodziców

Wspólne rozliczenie albo rodzinny zasiłek

 
 
Jeżeli skorzystamy z preferencyjnego rozliczenia podatkowego, możemy stracić prawo do zasiłku rodzinnego.

Taka właśnie przykra niespodzianka spotkała jedną z naszych czytelniczek. Wychowuje ona samodzielnie niepełnosprawne dziecko. W związku z tym przysługuje jej prawo do preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Dzięki temu zapłaci mniejszy podatek dochodowy. Jednocześnie jednak wzrośnie jej dochód stanowiący podstawę ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Mniejszy podatek...
Wspólne rozliczenie z dzieckiem (samotnie wychowywanym) daje spore oszczędności podatkowe. Mechanizm rozliczenia wygląda tak: uzyskany dochód dzielimy na pół, a wyliczony według skali podatek mnożymy przez dwa.

Posłużmy się następującym przykładem: jeżeli w 2004 r. nasz dochód wyniósł 20 000 zł, to rozliczając się indywidualnie, zapłacimy około 3270 zł podatku dochodowego. Z kolei w wypadku wspólnego opodatkowania wyniesie on około 2740 zł. Jak więc widać, dziękiwspólnemu rozliczeniu zapłacimy o 530 zł mniej.

... ale wyższy dochód
Zasiłek rodzinny przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie (w której jest niepełnosprawne dziecko) nie przekracza 583 zł. Jak wyliczyć ten dochód? Otóż z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że jest to przychód pomniejszony o: koszty jego uzyskania, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz należny podatek dochodowy. Czyli im mniejszy podatek, tym większy dochód stanowiący podstawę ustalenia prawa do zasiłku. Może więc okazać się - jak było w wypadku naszej czytelniczki - że obniżenie podatku spowoduje przekroczenie limitu dochodu uprawniającego do zasiłku.

Trzeba przeliczyć
Tak więc ustawodawca przyznał osobie samotnie wychowującej dziecko prawo do preferencyjnego rozliczenia, ale skorzystanie z tej możliwości może ją pozbawić prawa do zasiłku rodzinnego. Musi wobec tego przeliczyć, co jest dla niej korzystniejsze.

Przemysław Wojtasik

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050425/prawo/prawo_a_22.html?k=on;t=2005042020050426
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Kwiecień 27, 2005, 06:52:29 pm
To podły kamuflaż, wyć się chce.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Kwiecień 27, 2005, 07:20:12 pm
To przykre Soniu ale masz rację. wiele razy trąbi sie o możliwościach jakie nam (rodzicom chorych dzieci i samotnym rodzicom) stwarza prawo. Nikt jednak nie zaznacza, że jest to podstępny plan bo zyskując jedno traci sie cos innego.
Pamiętam taka sytuację gdy mój mąż pobieral rodzinne na niepracująca żonę. Trwalo to tylko 2 lub 3 miesiące bo jak zwykle nikt nie powiadomił nas o takiej możliwości wcześniej a przecież w domu każdy grosz potrzebny. I nagle podniesiono nam zasiłek stały o kilka złotych przez co automatycznie  rodzinne na żonę opiekującą się chorym dzieckiem zostało wstrzymane. W ten sposób straciło wiele rodzin kilkanaście złotych miesiecznie.
Ogólnie mówiło sie tylko o tym, że zasiłki stałe wzrosły....
Tytuł: SENAT. GŁosowanie projektu NOWEGO ODLICZENIA
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 28, 2005, 09:09:44 pm
SENAT. GŁosowanie projektu NOWEGO ODLICZENIA
Ulga za krew


Jeżeli z proponowanej przez Senat ulgi na krew skorzystają wszyscy krwiodawcy, to budżet straci najwyżej 52,4 mln zł. Dziś Senat ma głosować stosowny projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.Odliczenie związane z krwiodawstwem zlikwidowano w 2004 r., gdy z katalogu zwolnień podatkowych w PIT wykreślono darowizny na cele ochrony zdrowia. Na początku tego roku pomysł przywrócenia ulgi na krew narodził się ponownie w Senacie. Organizacje zrzeszające honorowych krwiodawców wskazują, że zlikwidowane odliczenie było jednym z głównych instrumentów promocji krwiodawstwa w Polsce, a jego zniesienie prowadzi do załamania systemu krwiodawstwa.

Senacki projekt powrotu do ulgi dla krwiodawców zakłada zmianę art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Przepis ten umożliwia odliczenie od dochodu darowizn na cele kultu religijnego lub na cele pożytku publicznego. W tym roku odliczyć można do 6 proc. dochodu. Senatorowie chcą, by ulga obejmowała też darowizny na cele krwiodawstwa – także te przekazane w tym roku. Odliczyć od podstawy podatku można by kwoty ekwiwalentu za oddaną krew. Zgodnie z rozporządzeniem z grudnia ubiegłego roku litr krwi wycenia się dziś na 130 zł, a litr osocza na 170 zł.

Zdaniem Ministerstwa Finansów skutki finansowe wprowadzenia odliczenia zależeć będą od liczby honorowych dawców krwi, którzy z niego skorzystają. Zgodnie z obliczeniami resortu przy założeniu, iż rocznie krew oddaje 280 tys. osób, maksymalna kwota odliczenia osiągnie 780 zł, a średnia stawka podatkowa osób korzystających z ulgi wyniesie 24 proc., budżet straci:

■ 52,4 mln zł, jeżeli z ulgi skorzystają wszyscy krwiodawcy,
■ 26,2 mln zł, jeżeli z ulgi skorzysta połowa dawców,
■ 5,2 mln zł, jeżeli z ulgi skorzysta 10 proc. krwiodawców.

Projekt wprowadzenia ulgi na krew popiera rząd.

 Marcin Musiał


http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1448&dok=1448.27.3.2.7.1.0.1.htm
Tytuł: PIT. Odliczenia rehabilitacyjne dla niewidomych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 14, 2005, 11:16:33 am
PIT. Odliczenia rehabilitacyjne dla niewidomych
Fiskus szantażysta


Niewidomi, którzy korzystali z usług przewodnika, muszą być przygotowani na kontrolę z urzędu skarbowego, który wezwie ich do wskazania nazwiska przewodnika. Jeśli w trakcie przesłuchania przewodnik nie przyzna się do tego, że był przewodnikiem, osoba ociemniała straci prawo do ulgi. Jeśli się przyzna, sam zapłaci podatek.Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) pozwala odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej do 2280 zł tym osobom niewidomym, zaliczanym do I lub II grupy inwalidztwa, które opłacały przewodnika. Co ważne, ustawa o PIT nie mówi o konieczności dokumentowania wydatków poniesionych na ten cel. Teoretycznie, aby skorzystać z odliczenia, nie trzeba gromadzić żadnych dokumentów. Teoretycznie. Pracownicy urzędów skarbowych mają na ten temat inne zdanie. Właśnie rozpoczęła się fala kontroli odliczeń dokonanych przez osoby niewidome.

Sprawa nie jest błaha. Dotyczy blisko 80 000 osób. Z danych Polskiego Związku Niewidomych wynika, że tyle właśnie osób ociemniałych jest w Polsce (zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa i zrzeszonych w PZN). Z tego 70 000 osób korzysta z ulgi rehabilitacyjnej.

Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku wyjaśnił w rozmowie z „GP”, że ustawa o PIT nie wymaga posiadania dokumentów stwierdzających poniesienie takich wydatków. – Organ podatkowy może, w sytuacji gdy ma wątpliwości co do rzetelności zeznania podatkowego, przeprowadzić stosowne postępowanie wyjaśniające. Może poprosić też o podanie nazwisk przewodników. Kwota, jaką osoba niewidoma zapłaciła przewodnikowi, stanowi dla osoby świadczącej takie usługi przychód podlegający opodatkowaniu, który przewodnik zobowiązany jest wykazać w składanym przez siebie zeznaniu rocznym – dodał.

I do takiego swoistego szantażu sprowadzają się prowadzone kontrole. Albo osoba niewidoma wskaże przewodnika, skazując go na konieczność zapłacenia podatku, i to z reguły wraz z odsetkami, albo sama straci ulgę. Takie postępowanie jest, niestety, legalne. Nie tylko zdaniem przedstawicieli fiskusa.

Takiego zdania są także eksperci. Jednak, jak podkreślają, nie wydaje się ono celowe z punktu widzenia budżetu. Koszty zaangażowania fiskusa w kontrole przewyższą z pewnością korzyści wynikające z wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Ulga jest niewielka, a i kwoty wypłacane przewodnikom wręcz symboliczne. Potencjalnie chodzi o niecałe 160 mln zł odliczone od dochodu. Zatem zwroty podatku z pewnością nie przekraczają 30 mln zł. Podobnie jak podatek, który udałoby się ewentualnie ściągnąć od przewodników.

 Ewa Matyszewska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1478&dok=1478.6.708.2.1.1.0.1.htm

komentarz

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/12962
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 17, 2005, 09:46:36 pm
Buduj i licz na zwrot VAT

   Budujesz lub remontujesz samodzielnie swój dom czy mieszkanie? Zbieraj faktury VAT za materiały budowlane. Być może będziesz mógł odzyskać część wydanych na nie pieniędzy! W grę wchodzi co najmniej 10 tys. zł

cały tekst:

http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp58303.html#58303

(dotyczy zakupów po 1 maja 2004r. i podatku za 2004r.
Tytuł: Ulga dla samotnych rodziców
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 24, 2005, 11:21:38 am
Ulga dla samotnych rodziców
Opiekun prawny bez preferencyjnego rozliczenia podatku


Opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu nie może doliczyć do swoich dochodów tych, które uzyskają małoletnie dzieci.Wyrokiem Sądu Rodzinnego podatniczce przyznano opiekę nad małoletnimi dziećmi. Dzieci pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Za 2004 r. ZUS dokonał rozliczenia dochodów uzyskanych przez dzieci na druku PIT-40. Podatniczka dokonała wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Postanowiła jednak upewnić się, czy rozliczenie to jest końcowe, czy może na osobach sprawujących opiekę ciąży obowiązek łączenia dochodów małoletnich dzieci z dochodami opiekuna.

Pytany o to organ podatkowy zwrócił uwagę, że dziecko poddane opiece prawnej nie jest dzieckiem własnym ani przysposobionym opiekuna. Opiekun więc nie może rozliczyć dochodów małoletniego dziecka, nad którym sprawuje opiekę. Jak zauważył organ podatkowy, opiekun prawny to osoba sprawująca nad małoletnim opiekę w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego. W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekę ustanawia sąd opiekuńczy. Jeśli więc dziecko to uzyskało dochody, które w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, w takiej sytuacji będzie ono musiało złożyć zeznanie podatkowe. Opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu nie dolicza zaś dochodów małoletnich dzieci do swoich dochodów.


Postanowienie Urzędu Skarbowego w Przemyślu z 27 lipca 2005 r., nr US XV/415-17/05.
 Aleksandra Tarka

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1529&dok=1529.27.3.2.5.3.0.1.htm
Tytuł: Kłopoty z 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publiczneg
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 12, 2005, 09:28:30 pm
Kłopoty z 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego

   
 Piotr Skwirowski

W ramach zachęty do przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego wydłużono od tego roku okres na dokonywanie wpłat. Ale uwaga! Fiskus chyba nie lubi takich darowizn i stara się uprzykrzyć życie przekazującym je podatnikom

Pieniądze od podatników mogą dostawać tzw. organizacje pożytku publicznego - np. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność charytatywną, opiekuńczą, wspierające sport lub służbę zdrowia. Kwota, jaką otrzymują od osób przekazujących im 1 proc. swojego rocznego podatku, ciągle nie jest wysoka. Za 2003 r. było to 10 mln zł, za 2004 r. - przeszło 40.

Mogłoby być znacznie więcej - nawet około 300 mln zł, gdyby na przekazanie 1 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego zdecydowali się wszyscy podatnicy. Większość się jednak nie decyduje. Przede wszystkim ze względu na mocno skomplikowane zasady przekazywania podatku.

Od tego roku zasady nieco się zmieniły - na korzyść podatników. Do tej pory było tak, że 1 proc. podatku za dany rok można było przekazać na którąś z organizacji dopiero po zakończeniu tego roku - w czasie dorocznych rozliczeń podatkowych z fiskusem. Jeśli więc ktoś chciał przekazać jakiejś fundacji 1 proc. swojego podatku z 2004 r., mógł to zrobić w okresie od początku stycznia do 2 maja 2005 r.

Teraz jest inaczej. Wpłat w ramach 1 proc. podatnicy mogą dokonywać "od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku podatkowego oraz od 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania". Oznacza to, że okres, w którym podatnik może odliczyć 1 proc. podatku, został wydłużony. O osiem miesięcy.

- To dobre rozwiązanie dla osób zapobiegliwych, myślących o przyszłości. Takich, które darowizny mogą przekazywać w formie stałego zlecenia ze swojego rachunku bankowego, bo wiedzą, ile zarabiają i ile mogą przekazać w ramach 1 proc. Będzie to jednak dotyczyć niewielkiej grupy podatników, ludzi bardziej przedsiębiorczych, z wyższymi dochodami - oceniła dla nas Ewa Kulik-Bielińska z Fundacji Batorego.

Jej zdaniem większość podatników decyzję o ewentualnym przekazaniu 1 proc. podatku zostawi - tak jak samo rozliczenie z fiskusem - na ostatnią chwilę. Czyli będą przekazywać 1 proc. już po zakończeniu 2005 r. - w kwietniu przyszłego roku. - Wydłużenie czasu nie będzie więc miało dla nich większego znaczenia - powiedziała Kulik-Bielińska.

Do darowizn 1 proc. trzeba jednak podchodzić bardzo ostrożnie. Fiskus czyha nawet na drobne potknięcia podatników. Kilkoro czytelników "Gazety" odczuło to na własnej skórze. - Pewnie chodzi o to, żeby zniechęcić ludzi do przekazywania pieniędzy - denerwuje się jeden z nich.

Jego potknięcie polegało na tym, że swoje zeznanie roczne z odliczonym 1 proc. podatku złożył, zanim wpłacił pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego. - Chciałem to zrobić tego samego dnia, ale spóźniłem się do banku. Ostatecznie pieniądze wpłaciłem dzień po złożeniu PIT-a. Myślałem, że to drobiazg. Machnąłem na to ręką - opowiada.

Fiskus nie uznał tych wyjaśnień. Podparł się przepisem, z którego wynika, że pieniądze należy wpłacić na konto organizacji pożytku publicznego najpóźniej do dnia złożenia zeznania. Nasz czytelnik musiał zwrócić podatek wraz z odsetkami. - Na szczęście obeszło się bez kary finansowej - mówi i zapewnia, że nadal będzie się dzielił z organizacjami pożytku publicznego swoim podatkiem. - Może nawet trochę na złość fiskusowi - dodaje.

Przykrą przygodę miał też inny czytelnik "Gazety". Namówił wiele osób na to, by 1 proc. swojego podatku przekazały fundacji, która zbiera pieniądze na leczenie jego syna. Na przekazach osoby te pisały nie tylko nazwę fundacji, ale także imię i nazwisko dziecka, na którego leczenie miały pójść pieniądze.

Podczas kontroli u jednego z darczyńców fiskus zakwestionował takie odliczenie. Uznał, że podatnik chciał wesprzeć swoimi pieniędzmi nie fundację, lecz konkretną osobę, a to jest niedopuszczalne. I też nakazał zwrot odliczenia.

- Można się jednak przed tym zabezpieczyć - dodaje nasz czytelnik. I opowiada, że ze swoją fundacją ustalił, iż informacje o tym, kogo chce wesprzeć, będzie wpisywał na kopii przekazu. Kopię, w ślad za pieniędzmi, przesyła fundacji.

- Muszę tak robić. Muszę zbierać pieniądze na leczenie syna. Proszę o nie wszystkich swoich znajomych i nie mogę ich narażać na kłopoty z fiskusem - tłumaczy. - Mam nadzieję, że moja przygoda ułatwi życie innym podatnikom, którzy mają podobne do moich problemy
.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,2963068.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: iwona w Październik 13, 2005, 11:25:26 pm
Podatek dochodowy. Rozliczenia Przedsiębiorców -Coraz mniej kartowiczów.

Konieczność ewidencjonowania przychodów za pomocą kas fiskalnych sprawia, że prosta forma opodatkowania w postaci karty podatkowej opłaca się coraz mniejszej liczbie przedsiębiorców. Wolą wybrać bardziej skomplikowane rozliczenia, ale z możliwością uwzględniania niektórych wydatków.

Zdanych Ministerstwa Finansów wynika, że w ubiegłym roku z opodatkowania według karty podatkowej korzystało w kraju prawie 155 tys. małych przedsiębiorców. Tymczasem w 1998 r. w ten sposób rozliczało się z fiskusem prawie 230 tys. podatników. Karta podatkowa okazuje się coraz mniej atrakcyjną formą opodatkowania.

Czy drobni przedsiębiorcy przestali dostrzegać korzyści płynące z takiego rozliczenia? Nie wymaga ono prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z karty podatkowej korzystają nie tylko rzemieślnicy i przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią czy drobnym handlem. Kartę wybierają też lekarze i weterynarze. Podatek jest zwykle niski. Jego stawka wynika z tabel będących załącznikiem do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Może zależeć od godzin pracy podatnika, liczby mieszkańców miejscowości, w której działalność prowadzi podatnik czy też zatrudnionych przez niego osób. I tak np. lekarze (w tym dentyści), którzy na prywatną praktykę poświęcają do 48 godzin miesięcznie, płacą 11,60 zł podatku za każdą godzinę pracy. Jeżeli świadczą swe usługi powyżej 96 godzin miesięcznie, zapłacą 1,3 tys. zł podatku.

Prostotę rozliczenia trzeba przypłacić m.in. brakiem możliwości odliczenia wydatków poniesionych na prowadzenie działalności. Od podatku można jedynie odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Dlaczego więc z roku na rok ubywa podatników rozliczających się w formie karty podatkowej? Wielu z nich prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT. Tak czy inaczej muszą więc prowadzić ewidencję za pomocą kas fiskalnych. W ten sposób tracą główną korzyść karty – łatwe rozliczenie. Przejście na opodatkowanie na zasadach ogólnych wiąże się co prawda z obowiązkiem prowadzenia bardziej skomplikowanej dokumentacji, ale daje możliwość korzystania z wielu odliczeń.

Wiesław Sinkiewicz, dyrektor generalny Związku Rzemiosła Polskiego, zwraca też uwagę na stały spadek liczby małych, kilkuosobowych, zakładów rzemieślniczych.
W praktyce wielu przedsiębiorców zmieniających formę opodatkowania nie chce sobie zaprzątać głowy prowadzeniem ewidencji. Zlecają to biurom rachunkowym.

Także inna uproszczona forma rozliczeń – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – staje się coraz mniej popularny. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba podatników rozliczających się w ten sposób spadła o połowę.

źródło (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.htmlnumer=1565&dok=1565.27.3.2.5.1.0.1.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: iwona w Październik 13, 2005, 11:58:28 pm
Co zrobić, gdy nie stać nas na zapłatę podatku.

Brak pieniędzy na zapłatę podatku nie oznacza jeszcze sytuacji bez wyjścia. Możemy wtedy zawsze składać wnioski albo o rozłożenie na raty zapłaty podatku, albo o odroczenie terminu jego płatności, albo – w wyjątkowych sytuacjach – o umorzenie. To, czy organ przyzna nam rację, zależy często od tego, jak uzasadnimy nasz wniosek.


Gdy nie stać nas na zapłatę podatku, mamy do wyboru trzy możliwości. Możemy, jeśli nie minął jeszcze termin płatności podatku, złożyć wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku albo o odroczenie terminu płatności. Gdy minął już termin płatności, powinniśmy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności, lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Zawsze możemy też próbować uzyskać decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej.

źródło (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/22.html?numer=1565&dok=1565.22.383.2.31.1.0.3.htm)
Tytuł: PIT 2005
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 21, 2005, 04:10:34 pm
PIT 2005
Zamiast fiskusowi przekaż na szczytne cele

Im bliżej do końca roku, tym częściej zastanawiamy się, jakim "saldem" w stosunkach z fiskusem zamknie się on dla nas? Jedni liczą na zwrot podatku, inni niestety będą musieli podatek dopłacić. Jednocześnie uzyskujący zwrot podatku mogą go jeszcze powiększyć, a zobligowani do jego zapłaty mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. Dla przekazujących darowizny ustawodawca przewidział bowiem możliwość odliczenia ich od dochodu.

W stosunku do roku poprzedniego, w 2005 r. zasady odliczania darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne, określone w art. 26 updof, uległy modyfikacji. Tak jak w roku ubiegłym, podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele:m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz inne cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji realizujących ww. cele i prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w powołanej ustawie) oraz

kultu religijnego.
Warunkiem odliczenia jest dokonanie darowizn na ww. cele w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Oznacza to, że aby móc odliczyć darowiznę od dochodu w zeznaniu za 2005 r., podatnik musi ją przekazać do 31.12.2005 r. Darowizny wystarczy dokonać na rzecz określonych w ustawie podmiotów realizujących ww. cele - nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

O ile jednak w rozliczeniu za 2004 r. łączna kwota odliczeń dokonanych z tytułu przekazania darowizn na opisane wyżej cele nie mogła przekroczyć 350 zł, to dokonując rozliczenia za rok 2005 podatnicy będą mieli prawo do pomniejszenia swoich dochodów o darowizny przekazane na opisane powyżej cele, łącznie do kwoty nie wyższej niż 6% osiągniętego dochodu.

Ustawodawca ponadto zobowiązał darczyńcę dokonującego rozliczenia za 2005 r. i korzystającego z odliczeń od dochodu, do wykazania w zeznaniu kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, a w szczególności jego nazwy i adresu.
Niezmieniona pozostała kwestia dokumentowania dokonanych darowizn. Odliczane od dochodu darowizny powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Jeszcze jest czas na podjęcie decyzji. Tylko od nas zależy z kim podzielimy się pieniędzmi.


  http://www.gazetapodatkowa.pl/
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: mama Emi w Październik 24, 2005, 11:23:55 pm
Nie mogę nigdzie doczytać, czy korzystając np. z zajęć  rehabilitacyjnych na basenie (płatnych) z dzieckiem niepełnosprawnym i chcąc odliczyć to od podatku muszę mieć fakturę, czy wystarczy kp?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: mamawika w Październik 25, 2005, 07:31:04 am
No raczej fakturę. Tylko czy to można odliczyć? Bo zakup sprzętu to tak, ale czy usługę? Po za tym właśnie doczytałam o nowej pułapce, czyli odliczać można, jeżeli dochód podatnika nie przekracza coś ponad 9 tys rocznie, czyli 800 zł na miesiąc. Tylko jak wtedy ktoś może np. utrzymać z tego siebie i dziecko, nie mówiąc o samochodzie (OC, naprawy, oleje itp) j jeszcze wydać 200 zł miesięcznie na benzynę, żeby móc skorzystać z należnej mu ulgi na dowóz??? A przecież teoretycznie ma jeszcze inne ulgi, tylko nie ma na nie środków, ani tym bardziej podatku, z którego by mógł cokolwiek odliczyć, bo przecież jeszcze jest kwota wolna od podatku. I tym sposobem mamy ulgi , z których niewiele kto skorzysta. :(
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiaks w Październik 25, 2005, 08:18:56 am
nowa pułapka...?? a gdzie to wyczytałaś???
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 25, 2005, 09:15:02 am
Mając tylko zasiłki z U.M. nie mam odprowadzanych składek na podatki-nie przysługują mi więc żadne ulgi.
Mamawika kwota, którą podałaś jest i tak duża jak na moje możliwości dochodu  :wink:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiorek w Październik 25, 2005, 09:40:51 am
Cytat: "mamawika"
No raczej fakturę. Tylko czy to można odliczyć? Bo zakup sprzętu to tak, ale czy usługę? Po za tym właśnie doczytałam o nowej pułapce, czyli odliczać można, jeżeli dochód podatnika nie przekracza coś ponad 9 tys rocznie, czyli 800 zł na miesiąc. Tylko jak wtedy ktoś może np. utrzymać z tego siebie i dziecko, nie mówiąc o samochodzie (OC, naprawy, oleje itp) j jeszcze wydać 200 zł miesięcznie na benzynę, żeby móc skorzystać z należnej mu ulgi na dowóz??? A przecież teoretycznie ma jeszcze inne ulgi, tylko nie ma na nie środków, ani tym bardziej podatku, z którego by mógł cokolwiek odliczyć, bo przecież jeszcze jest kwota wolna od podatku. I tym sposobem mamy ulgi , z których niewiele kto skorzysta. :(

Też to czytałam, było w Tinie czy jakimś innym Życiu na gorąco. Ale wydaje mi się, że tam po prostu źle napisano. Chodzi najprawdopodobniej o dochód osoby niepełnosprawnej. Nie chciało mi się na razie za bardzo w to wnikać, bo im bliżej końca roku, tym więcej będzie się o ulgach pisało więc sprawa się wyjaśni. Szkoda mi czasu na wertowanie internetu, bo nawet jeśli to prawda i dochód dotyczy również opiekunów osób niepełnosprawnych , to i tak trzeba się będzie z tym pogodzić i nic się już nie da na to poradzić. Ale moim zdaniem to po prostu pomyłka. Nie można podawać brać jednego kryterium dochodowego dla 1 osoby i takiego samego dla rodziny powiedzmy 4-osobowej. Tego typu gazety podają najczęściej wiadomości mocno okrojone i ktoś po prostu coś za bardzo uprościł.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: mamawika w Październik 25, 2005, 01:25:34 pm
Mam nadzieję  :cry: . Bo nam te 400 zł za dojazdy to spadają jak z nieba, gdyż zwrot jest przeważnie w oklicy wakacji. Ale bym się nie dziwiła, jakby ktoś mający te marne 10000 zł miesięcznego dochodu coś takiego wymyślił.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 25, 2005, 10:34:24 pm
Wiem o co chodzi z tymi 9-cioma tysiacami
wytlumaczę na przykładzie  syna

Darek może rozliczyć się sam ( np. renta+praca za zeszły rok- O.N. dorosła)
ale jeżeli  miał  niskie  dochody (nie wiecej niz 9 tyś rocznie)
a my (rodzice) mamy większe :-) i syn w dalszym ciagu mieszka z nami
i jest O.N.
to MY rodzice mozemy rozliczyc sie razem z nim
i jego wydatki odliczyć od naszego (np. wspólnego )dochodu

lub, jeżeli z mężem rozliczamy sie osobno, jedno z nas odlicza wydatki syna
dodajac jego dochód do swojego

możemy odliczyć zabiegi rehabilitacyjne- nie mozemy odliczyć wizyty u lekarza
Tytuł: Rachunek za darowiznę?
Wiadomość wysłana przez: iwpal w Październik 31, 2005, 10:53:19 am
Mam pytanie dot. funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Otóż, czy fundacja bądź stowarzyszenie moze odmówić wystawienia rachunku za wpłacona na jej rzecz darowiznę? Czy ktoś wie, jaka jest podstawa prawna, która to reguluje?
W jaki sposób można sobie odliczyć tę darowiznę od podatku, jeżeli nie otrzyma się za nią rachunku?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiaks w Październik 31, 2005, 11:17:36 am
Ja ostatnio wpłacałam kasę za udział w konferencji. Powiedziano mi, że na przelewie mam wpisać "darowzna" i już.... Polecenie przelewu jest dokumentem potwierdzającym dokonanie darowzny.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 31, 2005, 11:21:33 am
Myślę, że ma tu znaczenie też zapis w Statucie danej Fundacji.
Może Ulka poda zarządzenie Min.Fin. w tej sprawie.?
dotyczące rozliczania darowizny.
Warto zapytać dziadka Janusza  :D
Na Stronie Stowarzyszenia miał o 1%
http://www.jgora.darzycia.org
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 31, 2005, 11:47:41 am
Nie mam pewności, ale wkleję czym dysponuję:

Ulgi i odliczenia. Darowizny (http://podatki.onet.pl/1159507,plac_mniej.html)

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na określone cele.
Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof

Omówienie
Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele:

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,
organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele, kultu religijnego
Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od
towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru
uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.

Za darowizny podlegające odliczeniu nie uważa się wpłat, o które
zmniejsza się podatek zgodnie z art. 27d ustawy lub ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Kwota odliczenia
Łącznie nie więcej niż 350 zł w roku podatkowym
Dokumentowanie wydatków
Dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Sposób odliczenia
Zmniejszenie podstawy opodatkowania

***
Ulgi i odliczenia.Darowizny (http://podatki.onet.pl/1120772,plac_mniej.html)

http://podatki.onet.pl/plac_mniej.html

http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp40580.html#40580
Czy można odliczyć darowiznę?

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadach ogólnych.

W ubiegłym roku ufundowałam pobyt rehabilitacyjny chorej osoby obcej względem mnie. Czy taki wydatek mogę odliczyć od podatku?

NIE. Choć wpłaciła pani pieniądze na konto instytucji, to w

rzeczywistości była to darowizna na rzecz konkretnej osoby fizycznej.

W takim przypadku zaś nie ma możliwości odliczenia wydatku od dochodu

jako darowizny na szlachetne cele w wysokości do 350 zł za 2004 r.

Zbigniew Biskupski

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1380&dok=1380.11.22.8.14.4.0.1.htm

***

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/11410
1% podatku

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1
tel.: 0*22 635 13 30, faks: 0*22 635 11 82
e-mail: integracja@integracja.org, www.integracja.org,

www.niepelnosprawni.info
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: iwpal w Październik 31, 2005, 12:38:23 pm
Dzięki za wszystkei odpowiedzi
Cytuj
Dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Jeżeli nie rachunek, to wystarczy dowód wpłaty do rozliczenia rocznego.
Tytuł: dokumentowanie odliczenia darowizn na OPP
Wiadomość wysłana przez: dziadek Janusz w Październik 31, 2005, 04:43:39 pm
Cytat: "sonia"
Kwota odliczenia
Łącznie nie więcej niż 350 zł w roku podatkowym


Taka zasada obowiązywała tylko w 2004 roku.
Górna granica kwoty w 2005 roku jest inna:

Cytuj
Co roku zmianie ulega maksymalna maksymalna kwota podlegająca odliczeniu:

- w przypadku osób fizycznych:  
     w 2003: limit do 10 lub 15% dochodu,
     w 2004: limit kwotowy do 350 zł,
     w 2005: limit do 6% dochodu.

- w przypadku osób prawnych:
     w 2003: limit do 10 lub 15% dochodu,
     w 2004 i 2005: limit do 10% dochodu.

Źródło: księgowość ngo.pl (http://ksiegowosc.ngo.pl/x/24988;jsessionid=D6445280FDED0BBA9D6CDB9F2BBF5373)

Natomiast nie ulegają zmianie zasady dokumentowania:
Cytuj
Dokumentowanie wydatków
Dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.


Nie jest potrzebna żadna faktura, tylko przechowywać trzeba jeden z w/w dowodów.

Nie można odliczyć darowizny wpłaconej bezpośrednio do kasy organizacji (np na podstawie KP), tylko kwoty przekazane na jej konto w banku z opisem "darowizna" lub "darowizna dla OPP".

Oczywiście mowa tu o darowiznach, a nie przekazzaniu 1% z podatku dochodowego - te dwa mechanizmy funkcjonują niezależnie (tzn można przekazać i 1% podatku i darowiznę).
Podstawowa różnica leży w tym, że kwotę stanowiacą 1% podatku należnego odlicza się od podatku, a kwotę darowizny od dochodu, a dokładniej od podstawy opodatkowania.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 31, 2005, 04:56:20 pm
Oczywiście-podałam za 2004r-zgodnie z linkiem wstawionym wyżej.
Ulgi i odliczenia 2004r. (http://podatki.onet.pl/plac_mniej.html)
Nikt nie pytał za jaki rok.
Za 2005r dopiero będziemy się rozliczać, a zmienić się może wiele.

Darowizny w 2005 (http://www.ksiegowosc.ngo.pl/x/24990)
Zasady odliczania darowizn dotyczące rozliczenia roku 2005, czyli zeznań podatkowych składanych w roku 2006.

Darowizna (http://www.prawo.ngo.pl/strona/61620.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 22, 2005, 04:36:59 pm
PODATKI

Masaże rehabilitacyjne z ulgą

Osoba z orzeczoną grupą inwalidzką m.in. z powodu poważnych schorzeń kręgosłupa może wydatki na masaże zlecone przez lekarza odliczyć od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Jest to bowiem niewątpliwie wydatek na cele rehabilitacyjne w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wymienia się m.in. wydatki na "zabiegi rehabilitacyjne".

Nie ma żadnego limitu tych wydatków, od dochodu odlicza się więc wszystkie. Z ulgi mogą korzystać także niepełnosprawni z II grupą inwalidzką.

Niezależnie od tego podatnikowi mającemu stwierdzoną I lub II grupę inwalidzką przysługuje odliczenie wydatków na odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (bez limitu) albo z tytułu używania w tym celu samochodu osobowego stanowiącego jej własność (lub współwłasność) lub własność osoby mającej niepełnosprawnego na utrzymaniu. To odliczenie jest limitowane. Dochód z tej racji można pomniejszyć w zeznaniu zarówno za 2005 r., jak i za 2006 r. o nie więcej niż 2280 zł. Jeśli przysługują odliczenia z obu tych tytułów, tj. wydatków na masaże jako niezbędne zabiegi rehabilitacyjne i na używanie na dowóz na te zabiegi samochodu osobowego, sumuje się faktycznie poniesione wydatki na masaże oraz kwotę 2280 zł w załączniku PIT/O do zeznania, a potem wraz innymi ewentualnymi odliczeniami przenosi do samego zeznania.

i.l.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051122/prawo/prawo_a_15.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Justyna P w Listopad 23, 2005, 04:42:42 pm
Czy ktoś wie czy można odliczyć na odukację czy rehabilitację sumę dopłaty do komputera który kupiliśmy z dofinansowaniem z Pefronu.
Mam jeszcze jedno pytanie.Znajomi kupili samochód miesiąc temu,czy za ten rok będą mogli skożystać z tej ulgi odliczeń wydatków na  konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.Dziękuję za odpowiedź.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Listopad 23, 2005, 05:22:08 pm
Na początku roku dzwoniłam z tymi samymi pytaniami do Biura Rachunkowego i do PCPR. Komputer zakupiny z dofinansowania jako sprzęt do rehabilitacji (edukacji)dziecka niepełnosprawnego mozna odliczyć uwzgledniając oczywiscie tylko wkład własny.  My zakupilismy auto w sierpniu i uzyskalismy odpowiedź, że naturalnie przysługuja nam z tego tytułu ulgi.
Tytuł: Ulgi pod choinkę, czyli zrób sobie prezent
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 06, 2005, 10:49:02 pm
Ulgi pod choinkę, czyli zrób sobie prezent (http://gospodarka.gazeta.pl/podatki/1,25044,3051162.html)
- Piotr Skwirowski 06-12-2005

Tak słabo jeszcze nigdy nie było. Jeszcze nigdy podatnicy nie mieli do dyspozycji tak małej liczby ulg podatkowych. Tym bardziej warto więc wykorzystać to, co nam jeszcze z ulg zostało

Koniec roku to moment, w którym większość z nas przypomina sobie o podatkach. - Co by tu jeszcze zrobić, żeby oszczędzić przed pazernością fiskusa jakieś pieniądze - zastanawiamy się nerwowo.

Niestety, katalog ulg podatkowych został w ostatnich latach tak
przetrzebiony, że teraz najpopularniejsze odliczenia można policzyć na palcach jednej dłoni. Minęły przy tym czasy, gdy w ramach ulgi podatkowej można było sprawić sobie prawdziwy prezent pod choinkę:

książkę, aparat fotograficzny, dyktafon czy komputer. Mimo to każdy może jeszcze wybrać coś dla siebie. A prezentem będzie zaoszczędzona dzięki uldze część podatku.

Na zaklepanie sobie ulgi podatkowej zostały nam tylko trzy tygodnie (odliczając święta). Mało, ale wystarczy. Szczególnie ważna jest w tym roku ulga remontowa, która z końcem grudnia po prostu przestanie istnieć. To ostatnia szansa, by dzięki uldze mniej zapłacić za remont.

I uratować naprawdę spore pieniądze. O tym, jak się załapać na ostatni remont z ulgą, czytaj w jutrzejszej "Gazecie Nieruchomości". Dziś piszemy o zwykłych ulgach, które jednak także pozwalają urwać fiskusowi nieco pieniędzy.

1. Ulga za darowizny - limit w górę

Jeszcze do końca roku można sobie zaklepać odliczaną od dochodu ulgę za darowizny. Wiele osób zapewne skreśliło tę ulgę po tym, jak w zeszłym roku jej limit obniżono do zaledwie 350 zł. - Nie warto sobie zawracać głowy tak śmiesznie niskim odliczeniem - mówili. Rzeczywiście przy limicie w wysokości 350 zł więk-szość podatników dzięki uldze oszczędzała kilkadziesiąt złotych. Teraz to się jednak zmieniło. Zyski mogą być wyższe. A to dlatego, że w 2005 r. limit ulgi za darowizny podwyższono. Wróciliśmy do limitu procentowego. Zamiast jednak - jak to było przez lata - 10 czy 15 proc. rocznego dochodu limit ulgi to teraz 6 proc. rocznego dochodu podatnika.

Odliczaniu podlegają darowizny na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego. Jeśli przed końcem roku podatnik dokona takiej darowizny, będzie mógł skorzystać z ulgi. Pod pewnymi warunkami.

Nadal bowiem obowiązuje przepis, który pozwala odliczyć od dochodu pieniężną darowiznę na tzw. szlachetny cel tylko wtedy, gdy darczyńca ma dowód wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego. Nie wystarczy więc zaświadczenie z parafii o przekazanej jej darowiźnie.

Potrzebny jest dowód bankowy wpłaty pieniędzy na tę parafię. Ponadto w zeznaniu podatkowym za 2005 r. trzeba będzie podać nie tylko kwotę przekazanej darowizny, ale także informacje o obdarowanej instytucji (m.in. jej nazwę i adres).

Oczywiście odliczeniu podlegają też darowizny rzeczowe. Ich wartość trzeba jednak będzie przeliczyć na złotówki, przy czym pod uwagę należy wziąć wartość rynkową przekazanych towarów. Wartość tę trzeba będzie podać w zeznaniu rocznym wraz z danymi obdarowanej instytucji.

2. Darowizny z superulgą

Jeśli dla kogoś 6-proc. limit ulgi za darowizny to za mało, może
pomyśleć o darowiźnie na tzw. działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów (hospicja, noclegownie czy stołówki dla biednych i bezdomnych). Tu odliczyć można od dochodu pełną kwotę darowizny bez żadnego limitu. W skrajnym przypadku mogłoby to być nawet 100 proc. rocznego dochodu podatnika.

Zgodę na tak wysokie odliczenie dał wiosną tego roku Naczelny Sąd Administracyjny. Dopuścił je w specjalnej uchwale. Wcześniej sprawa budziła kontrowersje. Na bezlimitowe odliczenie godziło się Ministerstwo Finansów, ale kwestionowały je niektóre urzędy i część sędziów w sądach administracyjnych. W tej sytuacji niektórzy podatnicy ryzykowali pełne odliczenie. Inni w ogóle wstrzymywali się z darowiznami.

Wątpliwości brały się stąd, że w ustawach podatkowych (o podatku
dochodowym od osób fizycznych, a także o podatku dochodowym od osób prawnych) ulga za darowizny zawsze miała górny limit. Jednak tzw. ustawy kościelne o stosunku państwa do poszczególnych Kościołów nie przewidują żadnych ograniczeń w odliczaniu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów.

Ostatecznie NSA rozwiał te wątpliwości. Uznał wyższość ustaw
kościelnych nad podatkowymi. Inaczej mówiąc, stwierdził, że każdy ma prawo odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą Kościołów. Tak jak jest to zapisane w ustawach kościelnych. Decyzja sędziów dotyczy Kościoła katolickiego, prawosławnego i sześciu mniejszych Kościołów, które mają w umowach z państwem zapisane ulgi podatkowe od działalności charytatywnej.

Co ciekawe, w ustawach kościelnych nie ma wymogu jakiegoś specjalnego dokumentowania superdarowizn. Nie wymagają one nawet, żeby przekazywać darowizny kwotowe na konta bankowe obdarowywanych instytucji kościelnych. A dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi może być nawet zwykłe zaświadczenie o dokonaniu darowizny wystawione przez obdarowaną instytucję. Dodatkowo po dwóch latach trzeba zdobyć sprawozdanie tej instytucji z wykorzystania darowizny. Nie określono jednak wymogów, jakie to sprawozdanie ma spełniać, wiele instytucji przygotowuje więc ogólne dokumenty, w których po prostu stwierdza, ile pieniędzy, na co wydały.

Z początkiem przyszłego roku wejdą w życie przepisy, które mają to zmienić, tak żeby darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów trzeba było dokumentować tak jak zwykłe darowizny. Nie wiadomo jednak, czy nowe przepisy będą skuteczne. A wszystko przez to, że wybrano dość karkołomny sposób ich wprowadzenia. Nie poprzez nowelizację ustaw kościelnych (bo to wymagałoby negocjacji i uzgodnień z poszczególnymi Kościołami), lecz poprzez zmianę ordynacji podatkowej. Ordynacja ma być w tym przypadku ustawą w pewnym sensie nadrzędną wobec ustaw kościelnych.

3. Internetowy zysk dodatkowy

Podatkowa ulga za wydatki na dostęp do internetu obowiązuje od
początku tego roku. Ma stanowić dla podatników rekompensatę za
podwyżkę VAT na internet do 22 proc. Dzięki uldze od dochodu można będzie odpisać do 760 zł rocznie. To limit na jednego podatnika. Z ulgi może jednak skorzystać jednocześnie kilku członków rodziny pod pewnymi warunkami. Informację o tym znaleźliśmy w piśmie (PB5/MC-033-29-368/05), które Ministerstwo Finansów wysłało do jednej z izb skarbowych.

Przede wszystkim podatnik, który chce skorzystać z ulgi, musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci w lokalu bądź budynku, w którym mieszka. Ponadto musi mieć dowód poniesienia tego wydatku. Musi to być zapłacona faktura VAT z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem.

Ministerstwo wyciąga z tego wniosek, że "w sytuacji, gdy użytkownikiem internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony". To żadna sensacja. Wiadomo o tym od dawna. Ministerstwo poszło jednak dalej.

Stwierdza, że "powyższa zasada ma zastosowanie również do pozostałych domowników". I tłumaczy, że "gdyby z ulgi internetowej chciała np. skorzystać córka ww. małżeństwa, to również musi mieć fakturę dokumentującą poniesiony przez nią wydatek z tytułu korzystania z internetu".

Na podobnej zasadzie z ulgi może skorzystać także mieszkająca z nimi babcia bądź dziadek. Wtedy na fakturze za internet muszą się jednak znaleźć imiona i nazwiska trzech bądź czterech osób. Wszyscy, jeśli chcą korzystać z ulgi, muszą być przy tym podatnikami. Muszą mieć dochody, żeby mieli od czego odliczać ulgę.

No i wydatek na internet musi być odpowiednio wysoki. Chodzi o to, że dwie osoby nie mogą odliczyć tego samego wydatku. Jeśliby więc np. małżonkowie płacili 760 zł rocznie, to oczywiście mogliby obydwoje korzystać z ulgi, z tym że musieliby się podzielić odliczeniem - np. po 380 zł. Taki podział nie ma jednak większego sensu, równie dobrze całe 760 zł mógłby odliczyć jeden z małżonków.

Co innego, gdy opłaty za internet są wyższe. Jeśli jest to np. 1,5 tys. zł rocznie, to jeden z małżonków będzie mógł odliczyć 760 zł, a dla drugiego zostanie jeszcze 740 zł. Przy 2 tys. zł rocznej opłaty zostanie coś także dla trzeciego członka rodziny itd.

W swoim piśmie Ministerstwo Finansów wyraźnie zastrzega (powołując się na art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT), że brak imiennej faktury pozbawia podatnika prawa do ulgi. Tymczasem większość rodzin otrzymuje faktury za dostęp do internetu wystawione na jedną osobę. Jeśli chcą mieć więcej ulg, powinny zmienić umowy ze swoimi dostawcami internetu.
Niektórzy z nich twierdzą, że wymaga to zmiany umowy, a za zmianę każą sobie płacić. Inni zmian dokonują za darmo.

Na dodatkowe zyski związane z podwójnym (potrójnym itd.) odliczeniem w ramach ulgi internetowej mogą liczyć podatnicy, którzy posłuchali naszych rad i już kilka miesięcy temu zapewnili sobie dopisanie dodatkowych nazwisk na faktury za dostęp do sieci. Ci, którzy do zmiany umowy wezmą się dopiero teraz, niewiele na tym skorzystają w tym roku. Może dostawca internetu wystawi im fakturę na kilka nazwisk za grudzień, ale wstecz, za poprzednie miesiące, raczej tego nie zrobi. I tak jednak warto jak najszybciej zająć się zmianą umowy - z myślą o przyszłym roku. Ulga internetowa wszak nie znika i już teraz
można sobie zaklepać dodatkowe związane z nią zyski w rozliczeniu podatkowym za 2006 r.

4. Rehabilitacja bez ograniczeń

Jest też cała grupa ulg, w przypadku których trudno mówić o
załapywaniu się na odliczenie. Chodzi bowiem o ulgi rehabilitacyjne przysługujące osobom niepełnosprawnym. Jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ma potwierdzające to orzeczenie, może korzystać z wielu ulg za wydatki, które ponosi po to, by choć trochę poprawić swoją sytuację życiową. Chodzi przy tym nie tylko o wydatki związane z leczeniem czy rehabilitacją, ale także te na dostosowanie domu czy mieszkania do potrzeb niepełnosprawności (m.in. podjazdy, specjalne uchwyty). Większość ulg rehabilitacyjnych nie ma limitów. Jeśli jednak osoba niepełnosprawna płaci dużo za leki, które stosuje zgodnie z zaleceniem, to w tym roku może sobie odliczyć nadwyżkę wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie. Oznacza to, że jeśli na leki wydaje np. 200 zł miesięcznie, do odliczenia będzie miała 100 zł (za każdy miesiąc) - to różnica między kwotą wydatkowaną na lekarstwa a limitem ulgi.

Limity do 2280 zł (odliczenie od dochodu) mają także ulgi za wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych, utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika i używanie własnego samochodu osobowego na potrzeby związane z przejazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Większość wydatków na cele rehabilitacyjne, jeśli mają być odliczone, trzeba udokumentować (nie dokumentuje się np. wydatków na utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika). Chodzi o różnego rodzaju dowody poniesienia tych wydatków, a więc rachunki, faktury czy bilety (w przypadku przejazdu tzw. środkami transportu publicznego, np. na turnus rehabilitacyjno-usprawniający).

5. 1 proc. podatku - już można dać

Na koniec kilka słów o odliczeniu, które ulgą tak naprawdę nie jest, bo nie zyskujemy na tym żadnych pieniędzy, ale... Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik może przekazać 1 proc. swojego rocznego podatku na organizację pożytku publicznego. Sam wybiera organizację, sam oblicza kwotę stanowiącą 1 proc. swojego rocznego podatku. Informacje na ten temat podaje swojemu urzędowi skarbowemu w zeznaniu rocznym.

Do tej pory 1 proc. podatku można było przekazywać organizacjom
pożytku publicznego dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z tegorocznymi przepisami można to robić już w czasie roku podatkowego, od momentu zakończenia akcji składania zeznań podatkowych za poprzedni rok, czyli od początku maja. W efekcie ktoś, kto przekaże 1 proc. tegorocznego podatku jeszcze przed końcem tego roku, będzie to sobie mógł uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, a fiskus zwróci mu przekazane pieniądze (oczywiście tak jak w latach poprzednich na przekazanie 1 proc. można się też zdecydować po zakończeniu roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego za 2005 r.).

Wiele osób ciągle nie przekonało się jeszcze do obdarowywania
organizacji pożytku publicznego małą cząstką swojego podatku. Jakoś nie dociera do nich, że dzięki temu same decydują, na co pójdzie część ich pieniędzy. A przecież jeśli nie zdecydują się na darowiznę, pieniądze nie zostaną w ich kieszeniach - zabierze je fiskus, i to państwo zdecyduje, jak je wydać.

Sporo winy leży tu prawdopodobnie po stronie skomplikowanych zasad przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Otóż decyzja o przekazaniu 1 proc. oznacza, że wokół własnych podatków trzeba trochę pochodzić. Potrzebne będą dodatkowe wyliczenia - trzeba wyliczyć kwotę stanowiącą 1 proc. rocznego dochodu (jeśli darowiznę chcemy przekazać przed końcem tego roku, kwotę tę trzeba oszacować).

Potem trzeba wybrać organizację pożytku publicznego, którą chcemy obdarować. I najtrudniejsze: pieniądze trzeba wyciągnąć z własnej kieszeni i wpłacić je na konto bankowe wybranej organizacji. Fiskus zwróci je najdalej w trzy miesiące od złożenia zeznania rocznego.

Znacznie łatwiejszym rozwiązaniem z punktu widzenia podatników byłoby wprowadzenie zasady, że wskazują oni w zeznaniu rocznym organizację, której chcą przekazać 1 proc., a całą resztę - przede wszystkim przekazanie pieniędzy - wykonuje za nich fiskus. Na razie jednak organizacje pożytku publicznego nie mogą przekonać rządu i parlamentu do takiej zmiany przepisów.

Nie udało im się też zachęcić nowego rządu do szybkiej zmiany
przepisów, która umożliwiłaby podatnikom prowadzącym działalność
gospodarczą i rozliczającym się według liniowej, 19-proc. stawki PIT przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Brak takiej możliwości rzecznik praw obywatelskich
zaskarżył już do Trybunału Konstytucyjnego, ale organizacje pożytku publicznego miały nadzieję, że przekonają nowy rząd do tego, by nie czekając na wyrok, szybko zmienił przepisy. Nic z tego. I jeszcze jedna ważna uwaga. Przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego nie odbiera podatnikom prawa do skorzystania z ulgi za darowizny.

Piotr Skwirowski
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 15, 2005, 06:28:06 pm
Podatki 2005r (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/10946)

Podstawa prawna:
- ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Informacje odnoszą się do stanu prawnego i kwot obowiązujących przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2005 r.

Podane w opracowaniu informacje określają ogólne, najważniejsze zasady dotyczące rozliczeń podatkowych. W każdej bardziej skomplikowanej sytuacji, kiedy nie jesteśmy do końca pewni, czy możemy, np. skorzystać z określonego odliczenia, lepiej to wyjaśnić zwracając się po poradę, wyjaśnienie do urzędu skarbowego.

Zobacz także:
jak przekazać 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/11410)
Tytuł: zakup wózka
Wiadomość wysłana przez: Patryk1 w Grudzień 21, 2005, 01:24:15 pm
Witam serdecznie.
Mam male pytanko,w zeszłym roku zakupilem wożek inwalidzki za 2300(bez dofinansowanie z CPR)i tak sie zlozylo ze nie odliczylem tego od podatku.Dlatego chcialem sie dowiedziec czy moglbym odliczyc to w tym roku.Bardzo prosze o odpowiedz.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiaks w Grudzień 21, 2005, 01:36:11 pm
Jeżeli wózek podlega odliczeniu, to wydaje mi się , ze powinieneś złożyc korektę zeznania za rok 2004.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 21, 2005, 10:28:24 pm
asiaks ma racje
konieczna jest korekta za 2004 r. i jest to możliwe

w tym roku nie można odliczyć wydatków poniesionych w 2004 r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 22, 2005, 11:54:39 am
Czy można odliczyć dwa razy

Czy mogę odliczyć jedną wpłatę na rzecz mojej parafii, która ma status organizacji pożytku publicznego, dwa razy – jako darowizny i 1-proc. zmniejszenia podatku?

 NIE.  Ale jeden dowód wpłaty może być podstawą do skorzystania zarówno z odliczenia darowizny kościelnej, jak i zmniejszenia podatku o 1 proc. Takie stanowisko potwierdziło MF uznając, że ten sam wydatek podatnika nie może stanowić podstawy do odliczenia raz z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, a drugi raz jako darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej. Jednakże, gdy podatnik przy wpłacie zaznaczy, że określona kwota stanowi 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (uprawniająca do zmniejszenia podatku), a pozostała to darowizna na rzecz kościelnej osoby prawnej prowadzącej działalność charytatywno-opiekuńczą, nie ma przeszkód, by ten sam dowód wpłaty stanowił podstawę odliczenia. Z tym że w przypadku darowizny kościelnej podatnik musi dodatkowo posiadać potwierdzenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Czy odliczyć darowiznę dla osoby fizycznej


W 2005 r. przekazałam darowiznę na rzecz córki sąsiadki chorej na przewlekłą chorobę. Pieniądze zostały wpłacone na konto założone specjalnie dla niej. Czy mogę kwotę darowizny odliczyć w zeznaniu rocznym?


 NIE.  Trzeba pamiętać, że odliczeniu w ramach darowizn nie podlegają kwoty darowane na rzecz osób fizycznych. W przypadku akcji zbiórek pieniędzy na leczenie konkretnych osób, wpłat najlepiej dokonywać na konta organizacji pożytku publicznego, które zajmą się dystrybuowaniem pieniędzy. Wpłata na konto konkretnej osoby fizycznej nie podlega odliczeniu


Czy można się rozliczyć z siostrą

Jestem osobą samotną (po rozwodzie), pełniącą obowiązki opiekuna prawnego swojej ubezwłasnowolnionej siostry, na którą pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. Na tej podstawie chciałabym skorzystać ze wspólnego opodatkowania dochodów. Czy jest to możliwe?

TAK.  W decyzji z 21 lipca 2005 r. (nr PD-3/4117/i-22/05/G) potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez sąd rejonowy podatniczka została ustanowiona opiekunem prawnym swojej całkowicie ubezwłasnowolnionej siostry. Opieka jest instytucją mającą na celu zapewnienie pieczy i reprezentacji osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym. Jak wynika z kodeksu cywilnego, osoba pełnoletnia całkowicie ubezwłasnowolniona znajduje się w podobnej sytuacji jak małoletni, który nie ukończył 13 lat.

Podatniczce przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów. Spełnione bowiem zostały wymogi wynikające z art. 6 ust. 4 pkt 2 i art. 6 ust. 5 ustawy o PIT, gdyż podatniczka jest osobą samotną i jako opiekun prawny sprawuje opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną siostrą (na którą pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny).


źrodło: Gazeta Prawna  21 i 22.12.2005 r
Tytuł: Kiedy warto skorygować zeznanie
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 23, 2005, 04:53:10 pm
Kiedy warto skorygować zeznanie

Zobowiązania podatkowe przedawniają się dopiero po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z jednej strony, jest to niekorzystne dla podatników – urząd ma dużo czasu na kontrolę. Z drugiej jednak, podatnicy mają w tym czasie możliwość złożenia korekty zeznania – także na swoją korzyść.


Często zdarza się, że już po złożeniu zeznania rocznego podatnik znajdzie w domu fakturę, którą zapomniał uwzględnić w deklaracji. Bywa też, że dopiero po pewnym czasie uświadamia sobie, że przysługiwało mu prawo do ulgi. W takim przypadku warto pomyśleć o korekcie deklaracji – szczególnie, gdy pominięta kwota była znaczna.

Przepisy dają na korektę stosunkowo dużo czasu. Można jej dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. A te przedawniają się po upływie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku podatku dochodowego, obowiązek podatkowy powstaje w terminie złożenia zeznania rocznego. Oznacza to, że 31 grudnia 2005 r. przedawnią się zobowiązania za 1999 r. (bo zeznanie składane było w 2000 r.). Natomiast do końca 2006 r. podatnicy mogą jeszcze składać korekty za 2000 r.

Ważne


Wraz z korektą należy złożyć wyjaśnienie przyczyn jej dokonania. W przeciwnym wypadku podatnik naraża się na sankcje zawarte w kodeksie karnym skarbowym.


Na jakich drukach dokonywać korekty

Jeden z problemów, jakie mają podatnicy, dotyczy formularzy, na jakich należy dokonywać korekt. Ponieważ rozporządzenia ministra finansów określają wzory druków rozliczeń podatkowych na poszczególne lata, to należy stosować te, które obowiązywały w roku, za który ma być złożona deklaracja korygująca. Stosowne wzory można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.Kiedy nie można składać korekty

Zasady korygowania deklaracji zawarte są w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji może być jednak „przerwane” – zgodnie z zasadą, że:

• ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
• przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,
b) postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.


Czy można ukarać za korektę

Jeszcze do niedawna korekta deklaracji wiązała się z koniecznością zgłoszenia tzw. czynnego żalu, czyli zastosowaniem instytucji zawartej w art. 16 kodeksu karnego skarbowego. W przeciwnym wypadku podatnik narażał się na zawarte w tym kodeksie sankcje za podanie nieprawidłowych danych. Od 1 września 2005 r. nie ma już wątpliwości, że prawidłowo dokonana korekta zwalnia z odpowiedzialności karnej skarbowej. Stanowi o tym wyraźnie art. 16a tego kodeksu. Według tego przepisu, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną (w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej) korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił – niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ – należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

W przypadku korekty zeznania na korzyść podatnika, z dniem jej złożenia powstaje nadpłata podatku. Od tego momentu urząd ma 3 miesiące na jej zwrot. Oczywiście przed dokonaniem zwrotu urząd ma prawo dokonać czynności sprawdzających jego zasadność.

Z powyższych zasad wynika, że warto jeszcze raz przeanalizować rozliczenia podatkowe za lata ubiegłe. Być może ktoś zapomniał o niektórych fakturach albo nie zdawał sobie sprawy z przysługujących mu ulg. Jeśli tak, warto pomyśleć o złożeniu korekty zeznania. Aby ułatwić weryfikację rozliczeń, w dzisiejszym dodatku przedstawiamy zestawienie ulg podatkowych obowiązujących w latach podatkowych 2000-2005.

 Konrad Piłat

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1614&dok=1614.11.22.2.13.3.0.1.htm
Tytuł: PIT. ULGA NA INTERNET
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 28, 2005, 09:30:36 pm
PIT. ULGA NA INTERNET
Trzeba mieć dochody, żeby odliczyć wydatki

Aby w rozliczeniu za 2005 r. skorzystać z ulgi na internet, trzeba pracować i otrzymywać dochody (przychody) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – twierdzą eksperci.


Do redakcji Gazety Prawnej napływa wiele pytań dotyczących ulgi na internet. Czytelnicy proszą o wyjaśnienie, czy ulga na internet może dotyczyć osób, które nie pracują, lecz mają dzieci, które się uczą i dorywczo pracują. Zgłaszane są również pytania, czy emeryci mają prawo do odliczeń?


760 zł – tyle maksymalnie może odliczyć podatnik korzystający z ulgi internetowej.

Zdaniem Marcina Biernackiego, prezesa zarządu firmy doradczej Biernacki w Krakowie, podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi na internet jest osiąganie dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci w lokalu lub budynku będącym miejscem jego zamieszkania zmniejszają podstawę opodatkowania. Ważne, aby wydatki były udokumentowane fakturą VAT wystawioną na podatnika jako osobę fizyczną. Odliczeniu podlega faktycznie poniesiona w roku podatkowym kwota, jednak w wysokości nieprzekraczającej 760 zł. W przypadku małżonków, osiągających dochody opodatkowane PIT, prawo do skorzystania z odliczenia przysługuje osobno każdemu z nich. Przy wspólnym rozliczeniu odliczeniu podlegać będzie podwójna kwota, czyli maksymalnie 1520 zł.

– W przypadku rodziców, którzy nie pracują i nie osiągają żadnych innych przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma podstaw do skorzystania z ulgi na internet. Mogłyby z niej jednak skorzystać ich dzieci osiągające i wykazujące dochody, pod warunkiem że faktury na dostęp do internetu byłyby wystawiane nie na rodziców, lecz na dzieci. Natomiast w przypadku emerytów istnieje możliwość skorzystania z tej ulgi pod warunkiem złożenia samodzielnie zeznania rocznego według wzoru PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O i wykazania w nim odliczeń z tego tytułu – wyjaśniał Marcin Biernacki.

Jednocześnie dodał, że trzeba jeszcze pamiętać o obowiązku informowania urzędu skarbowego o miejscu swojego zamieszkania, poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-1 lub NIP-3. Rozbieżności pomiędzy zgłoszonym adresem zamieszkania a adresem widniejącym na fakturach za dostęp do internetu mogą rodzić problemy z uznaniem prawa do skorzystania z ulgi.

 Ewa Matyszewska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1616&dok=1616.27.3.2.6.1.0.1.htm
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: MAKA w Grudzień 29, 2005, 08:38:54 am
Mam pytanie - wczoraj przeczytałam na stronie onet-podatki nastepująca uwagę do ulgi internetowej:
Cytuj
Uwagi:
Limit ulgi przysługuje każdemu z małżonków osobno, jeśli spełnią wymóg udokumentowania wydatków. Jeśli korzystają z Internetu w jednym lokalu, faktura za usługi telekomunikacyjne powinna wymieniać każdego z małżonków.


czy to prawda, jak telefon jest w TP SA na męża to tylko on ma prawo do ulgi, w tym artykule z gazety prawnej nic o tym nie piszą.

pozdrawiam, marta
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiaks w Grudzień 29, 2005, 09:29:44 am
TPSA
Z tej ulgi mogą skorzystać małżeństwa, które zamieszkują razem i rozliczają się wspólnie w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Odliczenie obejmuje wydatki poniesione na Internet w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Wymaganym dokumentem, który jest podstawą do odliczenia wydatków z tytułu użytkowania Internetu, jest faktura VAT wystawiona na oboje małżonków.

Małżonkowie powinni wypełnić oświadczenie o wspólnym korzystaniu z internetu. Można je otrzymać i złożyć w każdym Telepunkcie. Formularz można znaleźć także na strony internetowej TP S.A. i przesłać pocztą na adres:

Kancelaria Centralna Archiwów Śląskich
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Bażantów 35
40-668 Katowice

Łączna kwota odliczenia dla pary może wynieść 760 zł dla każdego z małżonków, co w sumie daje nawet 1520 zł.

Nie będą jednak wystawiane faktury, które uprawniają do zwolnienia oboje małżonków za okresy wcześniejsze niż przed złożeniem oświadczenia. TP wyklucza możliwość wystawiania korekt


http://www.pit.pl/pages/i/1468.php (http://)

Nie każdy internauta skorzysta z ulgi

Samotni rodzice, osoby wynajmujące mieszkania, studenci i ci, którzy mają bezprzewodowy dostęp do Internetu, mogą mieć problemy ze skorzystaniem z ulgi podatkowej.

Tylko faktura wystawiona przez operatora na nazwisko podatnika pozwoli mu odliczyć od dochodu wydatki na użytkowanie Internetu
 
W tym roku po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym będzie można odliczyć tzw. ulgę na Internet. Od dochodu nie więcej niż 760 zł rocznie, jeśli podatnik udokumentuje fakturami poniesione wydatki.

Już wkrótce jednak nowa ulga podatkowa może przysporzyć zmartwień sporej części podatników, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

- TP SA nie stwarza problemów abonentom i ich małżonkom, którzy chcieliby korzystać z podwójnej ulgi - zapewnia Barbara Górska, rzecznik prasowy Telekomunikacji Polskiej SA.

Obecnie jednak - ze względu na kwestie prawne i regulamin firmy - nie może wydawać faktur np. matce i synowi.

Kłopotliwe użytkowanie
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT, od dochodu odliczyć można wydatki ponoszone przez podatnika "z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (...)". I tu zaczynają się kłopoty. No bo jak rozumieć pojęcie użytkowania sieci? Czy chodzi wyłącznie o comiesięczne rachunki za korzystanie z Internetu, czy może również o inne wydatki, jak chociażby opłaty pobierane przez niektórych operatorów na wejściu (tzw. opłaty aktywacyjne) czy kupno modemu.

Zdania na ten temat są podzielone. Niektórzy doradcy podatkowi uważają, że do wydatków podlegających odliczeniu w ramach tej ulgi zaliczyć można jedynie te, ponoszone w związku z faktycznym już korzystaniem z Internetu. Inni twierdzą, że odliczane powinny być również wydatki związane z podpisaniem umowy na użytkowanie sieci.

Grunt to lokal
Nie wiadomo też, jak traktowany będzie przez fiskusa bezprzewodowy dostęp do Internetu (tzw. bluetooth). Ponieważ technologia ta daje możliwość korzystania z Internetu w dowolnym miejscu - niekoniecznie w domu.

Podobne wątpliwości budzi zresztą sytuacja osób wynajmujących mieszkania i osób studiujących poza miejscem swojego zamieszkania. Ponieważ operatorzy nie wystawiają faktur za telefon na nazwisko osoby wynajmującej lokal, lecz właściciela mieszkania.

Tymczasem tylko faktura wystawiona na nazwisko samego podatnika upoważnia go do odliczenia wydatków na Internet.

Dostęp wdzwaniany
Istotne jest również i to, że ulga przysługuje nie tylko podatnikom, którzy mają stały dostęp do Internetu (typu neostrada), lecz również tym, którzy korzystają z wdzwanianego dostępu do Internetu. W tym drugim wariancie odliczyć można wydatki wyszczególnione na fakturze jako połączenie z Internetem (czyli do sieci teleinformatycznych).

Ulga dla małżonków
Co ważne, z ulgi na Internet korzystać mogą nie tylko małżonkowie, ale - jak twierdzi Ministerstwo Finansów - także dzieci (pismo nr PB5/MC-033-29-368/05).

Dokonanie stosownej zmiany w umowie dopuszczają zresztą sami operatorzy. Czasami wiąże się to z koniecznością zawarcia nowej umowy, a czasami jedynie aneksu.

Przykładowo w firmie UPC Polska (największa sieć kablowa w kraju) przepisanie dotychczasowej umowy z jednego abonenta na oboje małżonków następuje na podstawie dokumentu nazwanego porozumieniem.

- Wystawiamy faktury na osoby spokrewnione, które są lub zostaną stroną umowy abonenckiej UPC. Muszą mieszkać w tym samym miejscu, w którym świadczona jest usługa - podkreśla Dorota Zawadzka, rzecznik prasowy UPC Polska. W październiku 2005 r. liczba użytkowników usługi internetowej UPC przekroczyła 100 000.

GRAŻYNA J. LEŚNIAK

Nie ma przeszkód

  Anna Bryńska, radca prawny w kancelarii prawnej Lovells
Przepisy nie zakazują dokonywania odliczenia wydatków przez każdego z domowników. Powinni zostać imiennie wymienieni w umowie zawartej z operatorem Internetu. Z prawnego punktu widzenia nie ma przeszkód, żeby jako strona umowy zawartej z operatorem występowali np. współmałżonkowie lub dodatkowo ich dorosłe dziecko mające to samo miejsce zamieszkania.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060309/prawo/prawo_a_11.html (http://)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: MAKA w Grudzień 29, 2005, 11:27:30 am
Dziękuję, szkoda, że nie zainteresowałam sie tym wcześniej
Tytuł: Jest wykaz materiałów budowlanych
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 01, 2006, 01:43:59 pm
Jest wykaz materiałów budowlanych. VAT Kto dostanie zwrot podatku (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051231/prawo/prawo_a_4.html)
- Rzeczpospolita 31.12.05 Nr 306

Jest wykaz materiałów budowlanych

Okna i drzwi, rury i przewody to tylko niektóre pozycje z wykazu materiałów budowlanych, których kupno pozwoli po 1 stycznia 2006 r. ubiegać się o zwrot części zapłaconego przy tej okazji VAT.

Jak dowiedziała się "Rz", minister finansów Teresa Lubińska 30 grudnia 2005 r. podpisała się pod tym wykazem. Stanowi on załącznik do obwieszczenia, jakie wydał w tej sprawie minister transportu i budownictwa. Zgodnie zresztą z art. 3 ust. 8 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468).

Wykaz dotyczy tych materiałów budowlanych, na które po 1 maja 2004 r. (czyli po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej) wzrosła stawka podatku od towarów i usług (VAT) z 7 do 22 proc. Jak wspomnieliśmy, na liście znalazło się 170 grup towarów. Wśród nich m.in. tapety papierowe i inne okładziny ścienne, okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane, kity szklarskie i budowlane uszczelniające. O zwrot różnicy podatku (między 7 a 22 proc.) będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, którekupiły również rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych, płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian i np. dachów oraz płytki ceramiczne - ścienne, podłogowe czy np. kafle. Także ci, którzy nabyli wyroby sanitarne ceramiczne, cement, wapno i gips.

Lista obejmuje też piece - grzewcze gazowe, uniwersalne, stałopalne i żeliwne przenośne oraz kuchnie węglowe stałe. Ponadto gazomierze, wodomierze i termostaty.

Przypomnijmy, że przepisy umożliwiające zwracanie się do urzędu skarbowego o zwrot różnicy podatku wchodzą w życie 1 stycznia 2006 r. Podstawą zaś obliczenia kwoty przysługującego zwrotu jest (podobnie zresztą jak to było w wypadku kończącej się w tym roku ulgi remontowej czy wcześniej - także budowlanej) faktura VAT wystawiona dla osoby fizycznej.

Pełny wykaz materiałów budowlanych opublikujemy w jednym z najbliższych wydań "Rz".

g.l
Tytuł: Jak rozliczyć ulgę na internet
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 05, 2006, 05:36:40 pm
Jak rozliczyć ulgę na internet? (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/14425)

W rozliczeniu podatkowym za 2005 r. po raz pierwszy będzie można skorzystać z ulgi na internet.

Osoby, które w 2005 r. poniosły wydatki związane z używaniem sieci, będą mogły odliczyć od swojego dochodu maksymalnie 760 zł. Do skorzystania z ulgi uprawniona jest osoba, która sama ponosiła wydatki na internet w miejscu swego zamieszkania. Warto
zwrócić uwagę, że nie tu znaczenia, gdzie dana osoba jest zameldowana, a jedynie gdzie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Podstawę do skorzystania z ulgi stanowią faktury VAT wystawione na imię i nazwisko podatnika.

Jako wydatki związane z użytkowaniem sieci traktuje się opłaty abonamentowe - w przypadku użytkowania stałego łącza lub koszt impulsów telefonicznych - w przypadku łączenia się z internetem za pomocą modemu telefonicznego. Do wydatków podlegających odliczeniu nie zalicza się kosztów instalacji internetu czy ewentualnych napraw.

Podstawą do dokonania odliczenia jest faktura VAT potwierdzająca wysokość poniesionych wydatków, wystawiona na podatnika, który chciałby skorzystać z ulgi. W związku z tym z ulgi nie będą mogły skorzystać osoby, które swoje rachunki za internet opłacają np. za pośrednictwem zlecenia stałego, a jedynym dowodem świadczącym o poniesionych przez nie kosztach jest wyciąg bankowy.

W przypadku małżeństw z ulgi skorzystać może każde z małżonków pod warunkiem, że obydwoje ponoszą wydatki na ten cel i oboje widnieją na fakturze dokumentującej poniesione wydatki. W takim wypadku każdy z małżonków może odliczyć od swojego dochodu
połowę kwoty widniejącej na fakturze. W takiej sytuacji każde z nich może odliczyć maksymalnie 760 zł od swojego dochodu.
Niektórzy operatorzy wprowadzili możliwość wystawiania faktur na imię obojga małżonków - szczegółowe warunki takiej usługi wyglądają różnie u poszczególnych operatorów internetowych.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 07, 2006, 03:33:39 pm
PRAWO FINANSOWE: Nie było ślubu, nie będzie ulgi podatkowej (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060107/prawo/prawo_a_1.html)

Konkubina prawie jak rodzina

Rzeczpospolita 07.01.06 Nr 6

Osoby żyjące wspólnie bez ślubu polskie prawo uważa najczęściej za osoby obce. Tak jest w prawie rodzinnym, spadkowym, podatkowym. Ale czasem traktowane są niemal jak małżeństwo.

Choć związki nieformalne są coraz powszechniejsze i zyskują coraz większą akceptację społeczną, nie znajduje to odzwierciedlenia w przepisach. Prawo jest tu zdecydowanie konserwatywne. Ma to zresztą uzasadnienie w konstytucji, która deklaruje ochronę i opiekę państwa nie nad wszelkimi związkami kobiety i mężczyzny, lecz tylko nad małżeństwem (art. 18). Życzliwszego traktowania związków nieformalnych można dopatrywać się natomiast w orzecznictwie sądowym.

Dla fiskusa - obca
Konkubinatu wciąż nie zauważa prawo rodzinne. W praktyce jedyna sytuacja, gdy ma on znaczenie prawne, to ustalenie ojcostwa. A to ze względu na domniemanie, że mężczyzna, który współżył z matką dziecka w tzw. okresie koncepcyjnym, jest jego ojcem. To domniemanie jednak, tak samo zresztą jak domniemanie ojcostwa męża matki, można obalić, jeśli prawda jest inna. Konkubinatu
nie zauważa właściwie także prawo cywilne i konsekwentnie - prawo podatkowe. Albo jest ślub i wtedy para staje się mężem i żoną, albo nie ma ślubu i ta najbliższa jest osobą obcą. Ma to
często daleko idące skutki majątkowe.

Jako osoba obca konkubina jest wyłączona z dziedziczenia ustawowego. Jeśli więc jej towarzysz życia umrze, nie pozostawiając testamentu na jej rzecz, a konkubina przyczyniła się do powiększenia jego majątku, pozostaną jej ewentualnie bardzo trudne rozliczenia z jego spadkobiercami. Inaczej nic po nim jej się nie należy.

Olga T. bez ulgi
Skutki traktowania życiowego partnera jak osoby obcej wyraźnie widać na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Konkubina nie ma prawa do ulgi przewidzianej dla członków rodziny spadkobiercy czy darczyńcy. Płaci ten podatek wedle najwyższej stawki skali podatkowej odnoszącej się do osób obcych.

Dlatego Oldze T., którą jej wieloletni towarzysz życia uczynił jedyną spadkobierczynią, nie przysługuje zwolnienie z podatku spadkowego, polegające na pomniejszeniu wartości spadku o wartość mieszkania lub domu obejmującą łącznie do 110 mkw. powierzchni. Ulga ta przysługuje bowiem spadkobiercom należącym do I i II grupy podatkowej oraz tylko tym osobom obcym (z III
grupy podatkowej), które sprawowały przez co najmniej 2 lata opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy o opiekę zawartej w urzędzie gminy. Olga T. takiej umowy nie zawierała, ciąży na niej więc - co do zasady - obowiązek zapłacenia podatku od całej wartość mieszkania (po uwzględnieniu tzw. kwoty wolnej, która dla nabywców z III grupy podatkowej wynosi teraz 4902 zł).

Pozostają jej ewentualnie starania o ulgę indywidualną. Taka ulga, w postaci rozłożenia podatku na raty, przesunięcia terminu jego płatności, a nawet umorzenia go w całości lub w części,
wchodzi w rachubę "w wypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym".

Z prawem do mieszkania
Sytuacja konkubiny jest lepsza na gruncie przepisów prawa mieszkaniowego, które osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą czy członkiem spółdzielni mieszkaniowej zaliczają do
bliskich. Status ten zaś daje prawo do uzyskania lokum po zmarłym. Tak samo traktuje konkubentów ustawa z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Można więc np. darować mieszkanie wykupione od gminy życiowemu partnerowi bez obawy, że straci się bonifikatę.

Taki status należeć się może konkubinie czy konkubentowi także w świetle niektórych przepisów kodeksu cywilnego. Można tu przytoczyć precedensowy wyrok z 13 kwietnia 2005 r. (sygn. IV CK
648/04), w którym Sąd Najwyższy uznał, że najbliższymi członkami rodziny zmarłego, którym przysługuje odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej wskutek jego śmierci, mogą być konkubina oraz jej dzieci.

Prawie tak samo jak żonę czy męża traktuje osobę pozostającą we wspólnym pożyciu prawo karne.

Oznacza to m.in., że konkubina może, tak jak żona, odmówić zeznań w sprawie karnej toczącej się przeciwko jej partnerowi.

Trudniej niż po rozwodzie
Póki konkubinat trwa, sprawy majątkowe między partnerami mają znaczenie drugorzędne. Wzajemne rozliczenia zaczynają się po rozpadzie związku. Kwestia ta nie została prawnie unormowana. Sądy konsekwentnie stoją na stanowisku, że nie wolno w takim wypadku stosować przepisów prawa rodzinnego o wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wiadomo, jak trudne bywają rozliczenia po rozwodzie, a co dopiero mówić o rozliczeniu konkubinatu. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, jeśli jeden z partnerów pozostawał w związku małżeńskim i obowiązywała go formalnie wspólność majątkowa małżeńska.

IZABELA LEWANDOWSKA


Dlaczego nie małżeństwo
Urszula Wilk proponowała niedawno na tych łamach ("Rz" z 7 listopada 2005 r.), by konkubenci zawierali umowy cywilne, określające ich wzajemne prawa, obowiązki i kwestie finansowe.

Przekonywała, że taka umowa to dowód rozwagi, a nie nieufności. Zapewne. Ale zawsze mnie zastanawiało, dlaczego, jeśli się kochają, mają wobec siebie uczciwe zamiary i są wolni, decydują się na konkubinat i wszystkie związane z nim niedogodności, a nie na małżeństwo.

Dlaczego chcą być traktowani przez prawo, np. w zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych, jak małżeństwo, a nie chcą ślubu? -i.l.
Tytuł: ROZLICZENIE PIT ZA 2005 ROK
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 11, 2006, 06:00:15 pm
ROZLICZENIE PIT ZA 2005 ROK
Wspólne rozliczenie nie zawsze możliwe

Mój mąż 4 lata temu założył działalność gospodarczą i był opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Dwa lata temu zawiesił działalność. W ubiegłym roku rozliczaliśmy się razem. W tym roku również chcieliśmy to zrobić, ale znajomy powiedział nam, że nie możemy. Czy to prawda?


 Tak.  Popełnili państwo błąd, rozliczając się wspólnie w minionym roku. Jednym z warunków skorzystania ze wspólnego rozliczenia małżeńskiego jest to, że do żadnego z małżonków nie mają zastosowania ani przepisy o podatku liniowym, ani o ryczałcie ewidencjonowanym.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, to nawet jej zawieszenie nie zmienia faktu podlegania przepisom o ryczałcie. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z 26 maja 2004 r. (nr PB2/RB-066-0241-898/04). Resort zauważył, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewiduje możliwości zawieszenia działalności gospodarczej, nawet w sytuacji nieuzyskiwania przychodów z tej działalności. Istnieje jedynie możliwość zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej w odniesieniu do podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej. Nawet jednak zgłoszenie tej przerwy i nawet, jeżeli przerwa trwała przez cały rok podatkowy, nie oznacza, że do podatnika nie mają zastosowania przepisy ustawy o ryczałcie.

Tym samym osoba, która nie zlikwidowała działalności gospodarczej, w świetle przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznawana jest za osobę prowadzącą taką działalność. Oznacza to, że do takiej osoby mają zastosowanie przepisy tej ustawy. MF wyjaśnił więc, że dla możliwości preferencyjnego zastosowania sposobu opodatkowania małżonków od 1 stycznia 2003 r. bez znaczenia pozostaje okoliczność, że podatnik nie osiągnął przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanej.

 Aleksandra Tarka

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/18.html?numer=1626&dok=1626.18.833.1.9.5.0.1.htm

Archiwum - Odliczenia od podatku PIT 2000-2004

http://www.pit.pl/pages/i/227.php

Ulgi i odliczenia rok 2005

http://www.pit.pl/ulgi-odliczenia/
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 27, 2006, 07:16:55 pm
Przeniesiono z: procenty, darowizny.. (http://forum.darzycia.pl/procenty-darowizny-vt6553.html)

mmmj   Wysłany: Pią Sty 27, 2006 18:30  

Cytuj
Mam pytanie, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, obowiązuje go 19% podatek liniowy to może odliczyć 1%? słyszałam też o jakiś 10% - czy te 10% us mu zwraca? Jestem zupełnie zielona w tych tematach a kolegi tata chciałby wpłacić pieniążki na konto mojej Majki tylko też nie bardzo się w tym orientuje...
proszę więc o radę
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dziadek Janusz w Styczeń 27, 2006, 07:31:03 pm
Polecam informacje na stronie
www.jedenprocent.pl (http://www.jedenprocent.pl)
Cytuj
Podatnicy tzw. "podatku liniowego 19%" nie są uprawnieni do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.


~~~~

Cytuj
Podatnicy, rozliczających się za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37, mogą dokonywać wpłaty od początku nowego roku podatkowego (czyli od 1 maja) do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni (czyli nie później niż do 30 kwietnia następnego roku podatkowego). Podatnicy, rozliczających się za pomocą formularza PIT-28 mogą dokonywać wpłaty od 1 lutego do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni

(cytat z portalu ngo.pl (http://pozytek.ngo.pl/x/30000;jsessionid=D4121E37670CC54CB4E15BB504D8C035.tomcat))
Tytuł: Inhalator
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Styczeń 31, 2006, 06:30:43 pm
Czy można odliczyć od podatku zakup inhalatora jeśli nie jest on bezpośrednio związany z powodem orzeczenia niepełnosprawności?Czy traktuje się go jak sprzęt rehabilitacyjny, jeśli konieczność zakupu potwierdzi lekarz pediatra?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 31, 2006, 09:11:07 pm
Ja uważam  - że nie
zakup powinien być jednoznacznie zwiazany z niepełnosprawnością
zerknij jeszcze tu post z 16 stycznia 2006 r

Cytuj
Zgodnie z decyzją wydaną przez Izbę Skarbową w Gdańsku 19 października 2005 r. (nr BI/415-0090/05), za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Wydatki na cele rehabilitacyjne podatnik może odliczyć od dochodów wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń lub narzędzi technicznych, które powinny jednocześnie spełniać trzy warunki: indywidualnego przeznaczenia, niezbędności w rehabilitacji, ułatwiania w wykonywaniu czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia, w tym z astmą oskrzelową. Jak wynika ze specyfikacji urządzenia typu Bioptron – może ono w sposób naturalny wzmacniać regeneracyjne i utrzymujące równowagę zdolności organizmu, stymulować różnorodne procesy biologiczne w organizmie, a tym samym wzmagać funkcje organizmu. Zatem wydatek poniesiony na zakup lampy Bioptron można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o ile spełnione zostały warunki uprawniające do skorzystania z ulgi oraz urządzenie to jest niezbędne w rehabilitacji (na potwierdzenie czego zasadne byłoby posiadanie zaświadczenia lekarskiego).

Ewa Matyszewskahttp://forum.darzycia.pl/2-vt786.html?start=50

przeniosę potem post do dyskusji o odliczeniach w dziale PRAWO
Tytuł: Niższe podatki dla rodzin z dziećmi?
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 09, 2006, 09:59:49 am
Niższe podatki dla rodzin z dziećmi?

Wiceminister polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowsk
 
Prawdopodobnie od przyszłego roku rodziny z dziećmi będą płacić niższe podatki. "Rzeczpospolita" dowiedziała się, że rząd chce im zaproponować ulgę.

Według informacji gazety stosowny projekt przygotowało już Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnie słowo będzie jednak należało do Ministerstwa Finansów - podkreśla dziennik.

"W Polsce obciążenia podatkowe dla ludzi, którzy mają dzieci, są wyższe niż dla tych, którzy ich nie mają" - tłumaczy wiceminister polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Resort proponuje więc, by rodzice mogli od swoich dochodów odliczać kwotę wolną od podatku na każde posiadane dziecko (do czasu zakończenia nauki, maksymalnie do 24 lat).

Z kwoty wolnej od podatku będą też mogły korzystać matki lub ojcowie, którzy już dziś mają przywileje podatkowe (mogą wspólnie z dzieckiem rozliczać się z podatku). Oni jednak będą mogli odliczyć kwotę wolną dopiero na drugie i kolejne dzieci.

"Z tego rozwiązania będą mogły korzystać wszystkie rodziny, bez względu na ich sytuację materialną. Kwota odpisu będzie jednakowa dla wszystkich, jednak największe znaczenie będzie miała dla najuboższych" - tłumaczy wiceminister.

Ile będzie wynosiła kwota wolna? "Nie wiem. Ta decyzja należy do Ministerstwa Finansów, które policzy wszystko, gdy tylko otrzyma nasz projekt" - dodaje Kluzik-Rostkowska.

"Rzeczpospolita" nieoficjalnie dowiedziała się, że są dwa warianty. Pierwszy zakłada, że mogłoby to być 316 zł na każde dziecko miesięcznie, czyli około 3800 zł rocznie. To oznacza, że w kieszeni rodzica zostawałoby w ciągu roku około 720 zł na każde dziecko.

Według drugiego wariantu kwota ma wynieść 233 zł miesięcznie, czyli 2800 zł rocznie. W tym przypadku rodzicowi zostawałoby w kieszeni około 508 zł na każde dziecko. Budżet - według szacunków gazety - projekt ten kosztowałby około 5 mld zł.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,3154821.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 09, 2006, 12:25:33 pm
Dostałam potwierdzoną informację od mamy, która starała się o zakup komputera ze środków PFRON.
Okazuje się, że kwota wpłacana przez rodziców jako uzupełnienie do doatcji z PFRON może być odliczana od podatku.
Czy ktoś z Was już usiłował to rozliczyć?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 09, 2006, 01:35:00 pm
Soniu, to może odliczyć sobie sama O.N. jeżeli samodzielnie się rozlicza,
rodzice mający dziecko niepełnosprawne na swoim utrzymaniu takie wydatki  mogą odliczyć sobie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej na dziecko
tak jest od kilku lat
tak samo jak remont mieszkania, turnus itd.( tylko koszty własne)
tylko trzeba mieć dochów , od którego odprowadzany jest podatek
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: siersciuch w Luty 09, 2006, 06:16:26 pm
zgadzam sie z ulą, dwa lata temu w ten sposób odliczalismy zakup aparatów słuchowych dla kubeczka.
odliczyć można ta kwote ,którą my dopłacili ....
mam siostre -księgową- obowiązuje to do dziś !
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 09, 2006, 06:34:13 pm
Ja nie pytam dla siebie  :D  mając tylko zasiłki z U.M. nie płacę podatków, więc NIC nie mogę odliczyć.
Są jednak miejscowości, które odmawiają matkom takiego odliczenia.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 09, 2006, 10:06:31 pm
Urząd Podatkowy nie może kwestionować odliczeń
jezeli wcześniej PFRON-PCPR przyznał pieniadze na ten cel
w ramach likwidacji barier czy rehabilitacji
w jakim mieście takie mądrale w Urzedzie??:-)

chyba ze rodzice próbują odliczyć coś co, według U.S., nie mieści się w ulgach, albo nie dla ich dzieci

ostatnio słyszałam o takim przypadku
odliczenie kuchenki gazowej od dochodu??
a dziecko niepełnosprawne ma 3 lata
to nie było w ramach likwidacji barier (remont przy współudziale
PRFON), zakupu dokonali sami
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 10, 2006, 07:26:26 am
PODATKI Można nic nie oddawać fiskusowi (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060210/prawo/prawo_a_8.html)

Stypendium częściowo opodatkowane

Stypendia przyznawane uczniom i studentom przez rady gmin i powiatów, przez sejmiki samorządowe oraz fundacje i stowarzyszenia są zwolnione z podatku od dochodów osobistych do kwoty 380 zł miesięcznie.

Zwolnienie to zostało zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ono niejednokrotnie błędnie interpretowane przez instytucje wypłacające te stypendia. Oto przykład.

"Mój syn - pisze czytelnik - otrzymał stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, w wysokości 400 miesięcznie zł na I i II semestr roku szkolnego 2005/2006 (a więc od września 2005 do czerwca 2006 r.).

Decyzja o przyznaniu stypendium ma datę 5 grudnia 2005 r. 28 grudnia 2005 r. syn otrzymał jednorazową wypłatę za okres od września 2005 do grudnia 2005 r., ale w kwocie 1368 zł 20 gr. Wypłacający przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy uwzględnił więc zwolnienie z podatku tylko za jeden miesiąc. Wynika to z następującego wyliczenia: 4 x 400 zł =1600
- 19 proc.(4 x 400 zł - 380 zł) = 1368 zł 20 gr. Czy postąpił
prawidłowo?"

Płatnik potrącił zaliczkę nieprawidłowo. Limit zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 40 b updf jest miesięczny. Oznacza to, że jeśli stypendium zostało ustalone na okresy miesięczne, a jego wysokość wynosi 400 zł, to zwolniona z podatku jest każdorazowo kwota 380 zł.

Zwolnienie tak rozumiane obowiązuje także wówczas, gdy stypendium za kilka miesięcy wypłacane jest jednorazowo. Syn czytelnika powinien więc otrzymać: 4 x 400 zł - 4 x 19 proc. (400 zł - 380 zł) = 1584 zł 80 gr.
Różnica jest niebagatelna, bo wynosi 216 zł 60 gr.

Ale mógł też otrzymać je w pełnej wysokości bez żadnych potrąceń,
jeśliby złożył stosowne oświadczenie płatnikowi. Zaliczki od stypendiów ustalane są wedle skali podatkowej, tak jak od wynagrodzeń za pracę.

Jeśli stypendysta złoży wypłacającemu stypendium przed pierwszą jego wypłatą albo przed pierwszą wypłatą w danym roku oświadczenie na formularzu PIT-2A, że nie osiąga innych dochodów, płatnik musi uwzględnić1/12 kwoty pomniejszającej zaliczkę, która wynosi miesięcznie 44,17 zł, czyli jest wyższa nie tylko od zaliczki, ale nawet od części stypendium objętej podatkiem. A więc w praktyce żadna zaliczka na podatek od stypendium nie będzie pobierana.

Takie oświadczenie to wygoda dla stypendysty i instytucji wypłacającej, bo nie musi w ciągu roku rozliczać się z zaliczek z urzędem skarbowym.

Dlatego płatnik powinien sam zasugerować złożenie takiego oświadczenia razem z oświadczeniem na PIT-2C, które jest niezbędne, by mógł korzystać ze zwolnienia.

Gdy zaś chodzi o bezpodstawnie pobraną zaliczkę, to najprostszym
sposobem na jej odzyskanie jest złożenie rocznego zeznania podatkowego.

Jeśli syn czytelnika nie miał w 2005 r. innych opodatkowanych dochodów, z których byłby potrącony podatek, albo jeśli inne dochody i dochód ze stypendium nie przekroczyły w sumie kwoty 2790 zł, to po złożeniu zeznania podatkowego otrzyma zwrot całej potrąconej zaliczki, bo cała ona jest nadpłatą.

Izabela Lewandowska

Bez żadnych obciążeń
Całkowicie, bez względu na wysokość, zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są następujące stypendia:

> otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym,
> otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki,
> doktoranckie, otrzymywane na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym,
> inne (niż otrzymywane na podstawie wymienionych wyżej przepisów) stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra edukacji po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo gdy chodzi o stypendia dla uczniów tylko przez tego ministra (do tej grupy m.in. należy wiele stypendiów zagranicznych).
Całkowitym zwolnieniem z podatku, bez względu na wysokość, objęte są, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy, świadczenia pomocy materialnej, w tym tzw. stypendia socjalne, dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia.

Warunkiem zwolnienia jest, by pomoc ta pochodziła z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego albo ze środków własnych szkół i uczelni, a podstawą przyznania tych stypendiów lub innych form pomocy materialnej były przepisy o systemie oświaty, prawo o szkolnictwie wyższym, przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym lub o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki.

Jak z tego wynika, opodatkowane są tzw. stypendia prywatne zarówno za wyniki w nauce, jak i podyktowane względami socjalnymi. O przyjętej niedawno przez Sejm korekcie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy pisaliśmy w "Rz" z 28 29 stycznia. i.l.
Tytuł: Podatnicy pytają, urzędy nie nadążają
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 16, 2006, 12:56:33 pm
Podatnicy pytają, urzędy nie nadążają

Wiążące interpretacje prawa podatkowego to jedna z najlepszych zmian legislacyjnych ostatnich lat. Wprowadzone zostały mimo wątpliwości niektórych ekspertów, czy interpretowanie ustaw przez urzędników będzie zgodne z konstytucją. Górę wziął jednak interes przedsiębiorców i wszystkich podatników, którzy nie chcieli dłużej znosić skutków sprzecznych często ze sobą objaśnień obowiązującego prawa. Od ponad roku każdy podatnik może pytać swój urząd skarbowy, jak ma postąpić w określonej sprawie, i spać spokojnie, jeśli tak zrobi. O tym, jak potrzebna to instytucja, świadczy ponad 60 tys. interpretacji wydanych w ubiegłym roku. Byłoby zapewne więcej, gdyby nie ograniczone moce przerobowe aparatu skarbowego.

  Polskie prawo podatkowe jest skomplikowane i niejasne, są więc powody, by oczekiwać na jego interpretacje. Urzędy sobie z tym nie dają rady, stosują więc specyficzną obstrukcję. Wydane w terminie niekorzystne decyzje mogą podatników zniechęcać do dalszych działań albo uruchomić procedurę odwoławczą. Urzędnicy dostają w ten sposób trochę więcej czasu na odpowiedź, ale niewiele im to przecież da, bo napływają kolejne zapytania.

Możliwość zablokowania urzędów skarbowych masowym napływem wniosków o interpretacje była brana po uwagę w trakcie prac na projektem ustawy. Jej autorzy uznali, że te jakoś sobie poradzą. Teraz problem stał się realny i Ministerstwo Finansów musi szukać rozwiązania. Czy będzie nim zapowiedziana przez Zytę Gilowską centralizacja interpretacji? Wyeliminowałoby to przypadki różnego interpretowania tych samych przepisów. Na pewno też odciążyłoby urzędy skarbowe. Tylko jak z dziesiątkami tysięcy indywidualnych pytań, których nie może przerobić kilkaset urzędów, poradzi sobie jedno ministerstwo?

Krzysztof Sobczak

WIĄŻĄCE INTERPRETACJE Negatywne decyzje sposobem na dużą liczbę wniosków

Skarbówka nie radzi sobie z pytaniami podatników

Każdy, kto czeka na wiążącą interpretację, może się spodziewać, że urząd skarbowy wyda ją w terminie. Prawdopodobnie jednak będzie ona niekorzystna.

   To sposób organów podatkowych na wydanie wiążących interpretacji prawa podatkowego w terminie. Wszystko po to, by nie dopuścić do sytuacji, w której prawem stanie się opinia samego podatnika
.

Sprawą zajmie się dopiero izba
Niestety, podatnicy nie mogą liczyć na to, że ich sprawa zostanie rzetelnie przeanalizowana już w urzędzie skarbowym. Zwłaszcza jeśli ich przypadek jest skomplikowany, wymaga czasu i pogłębionej analizy. Aby zdążyć w terminie, urzędy skarbowe wydają zazwyczaj niekorzystne dla podatników postanowienia, które następnie są zaskarżane do izby skarbowej.

W praktyce więc, obowiązek wydawania wiążących interpretacji został przerzucony na izby skarbowe. Dopiero one szczegółowo analizują sprawę i sytuację podatnika opisaną we wniosku. Oznacza to wydłużenie czasu wydawania interpretacji.

Mimo to Ministerstwo Finansów może się szczycić, iż od momentu obowiązywania wiążących interpretacji w nowej formule, tj. od 1 stycznia 2005 r., nie zdarzyło się, aby na skutek przekroczenia przez urzędy skarbowe ustawowego trzymiesięcznego terminu na wydanie interpretacji (w sprawach trudnych - cztery miesiące) zaczęła obowiązywać opinia podatnika zaprezentowana przez niego we wniosku o interpretację.

Wstydliwy problem
Kłopot polega jednak na tym, że odbywa się to kosztem innych zadań, jakie izby skarbowe muszą realizować - np. weryfikowania (jako organ drugiej instancji) decyzji podatkowych wydanych przez naczelników urzędów skarbowych. Co więc robią izby skarbowe, aby ustrzec się paraliżu i uniknąć zarzutu niewywiązywania się ze swoich obowiązków? Zaczęły przekazywać wszystkie inne sprawy podatkowe, a chodzi tu np. o zaskarżone decyzje podatkowe, do swoich ośrodków zamiejscowych. Sama tylko Izba Skarbowa w Warszawie ma cztery takie ośrodki - w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

- Żeby móc zmienić lub uchylić wiążącą interpretację prawa podatkowego, musimy dokładnie przeanalizować każdą sprawę z osobna. To wymaga czasu i nakładu pracy. Dlatego akta spraw podatkowych, które trafiają do nas, wysyłamy do naszego ośrodka zamiejscowego. Tam są one szczegółowo analizowane i wracają do nas razem z decyzją. Podatnik nie widzi żadnej różnicy, bo i tak otrzymuje decyzję w swojej sprawie sygnowaną przez izbę skarbową, a nie ośrodek zamiejscowy izby - powiedziano nam w jednej z izb skarbowych w kraju.

Czy taka praktyka jest nagminna, nie wiadomo. Ministerstwo Finansów nie prowadzi bowiem statystyki dotyczącej niekorzystnych interpretacji, które zostały zaskarżone do izb skarbowych. Wiadomo jedynie, że w 2005 r. wydano ich w sumie 60 352, tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku - 14 693.

Tak radzi sobie m.in. Izba Skarbowa w Warszawie. Wszystko po to, aby - jak twierdzi izba - "przyspieszyć załatwianie spraw podatkowych".

Podobnie jest w Izbie Skarbowej w Gdańsku. - W związku z dużą liczbą wniosków o wiążące interpretacje prawa podatkowego od sierpnia 2005 r. obowiązki dotyczące weryfikacji postanowień i decyzji wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych zostały przekazane ośrodkowi zamiejscowemu w Słupsku - powiedziała "Rz" Monika Kopiecka, rzecznik prasowy tamtejszej izby skarbowej.

Dokumenty bez wglądu
Pytanie, jak w takiej sytuacji respektowane jest prawo podatników do czynnego udziału w postępowaniu (art. 123 ordynacji podatkowej). Oficjalnie urzędnicy twierdzą, że nie powoduje to dodatkowych komplikacji dla podatnika, który może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w siedzibie izby. Z naszych informacji wynika jednak, że w wielu przypadkach prawo podatników do wglądu w akta ich sprawy pozostaje tylko na papierze. Po pierwsze dlatego, że nie wiedzą, iż ich sprawa analizowana jest przez urzędnika z ośrodka zamiejscowego. Po drugie - wzywanie podatników na mocy art. 200 ordynacji (tj. do zapoznania się z materiałem) jest czystą formalnością, która nic nie zmieni, bo zazwyczaj urzędnik ma już w zanadrzu przygotowaną decyzję w ich sprawie.

GRAŻYNA J. LEŚNIAK

Akta bez tajemnic

  Jacek Kędzior, partner w firmie Ernst & Young
Podatnik ma prawo przeglądać akta swojej sprawy na każdym etapie postępowania. To uprawnienie jednoznacznie wynika z art.178 ordynacji i stanowi realizację jednej z fundamentalnych zasad, jaką jest zasada czynnego udziału stron w postępowaniu. W praktyce oznacza to, że podatnik może w dowolnie wybranym przez siebie momencie przyjść do izby skarbowej i poprosić o udostępnienie dokumentów. Aby podatnik mógł to uprawnienie faktycznie zrealizować, organy podatkowe powinny informować podatnika o przekazywaniu jego sprawy do ośrodka zamiejscowego izby.
 
Interpretacje w jednym ręku
Wśród zmian w systemie podatkowym zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie "Działania na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów publicznych" wymienia się m.in. centralizację wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego. Mają być one wydawane przez ministra finansów, co "przyczyni się do ujednolicenia interpretacji i stosowania prawa podatkowego" (pkt 5 projektowanych zmian).
 
Rzeczpospolita 16.02.2006r
Tytuł: ROCZNE ZEZNANIA OSÓB MAŁOLETNICH
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 17, 2006, 08:12:54 pm
ROCZNE ZEZNANIA OSÓB MAŁOLETNICH
PIT tylko dla dorosłych

Jeśli małoletnie dziecko pracowało i zarobiło pieniądze, to jego roczne zeznanie PIT wypełniają i składają rodzice. Oni również odpowiadają za ewentualne nieprawidłowości w takim zeznaniu.

Podatnikami mogą być osoby małoletnie. Co do zasady dochody małoletniego dziecka podlegają opodatkowaniu wraz z dochodami rodziców. Wynika to z faktu, że zazwyczaj dochody dzieci są dochodami rodziny i spożytkowane są na jej utrzymanie. Dodatkowo, jak zauważa Łukasz Adamczyk, konsultant z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, w praktyce istnieje niewielka możliwość, aby małoletni podlegał odrębnemu opodatkowaniu. Dotyczy to jedynie dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

– Jeśli chodzi o dochody z pracy, możliwość podejmowania pracy przez małoletnich podlega ograniczeniom wynikającym z prawa pracy – dodaje Łukasz Adamczyk.

Gdy osoba małoletnia osiągnie np. dochody z pracy podlegające opodatkowaniu, to zeznanie roczne składają za nią rodzice. Sam małoletni nie może bowiem podpisać się pod zeznaniem podatkowym. Dziecko może np. otrzymać od pracodawcy PIT-8B, na podstawie którego rodzice później wypełniają PIT-37. W konsekwencji, to rodzice ponoszą też odpowiedzialność karną skarbową za ewentualne nieprawidłowości.

Jeśli w związku z działaniami rodziców małoletniego zostanie wytoczone postępowanie karne skarbowe, to będą oni mogli dobrowolnie poddać się odpowiedzialności.

Jeśli w związku z działaniami rodziców małoletniego zostanie wytoczone postępowanie karne skarbowe, to będą oni mogli dobrowolnie poddać się odpowiedzialności. Jak podkreśla Olga Krajniak z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności stosuje się w już toczącym się postępowaniu karnym skarbowym.

Jak już wspomniano, rodzice małoletniego jako sprawcy wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego zagrożonego karą grzywny mogą skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności powinni złożyć do organu prowadzącego postępowanie wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Organ kieruje taki wniosek do sądu, który może udzielić takiego zezwolenia wtedy, gdy spełnione są warunki przewidziane w przepisach kodeksu karnego skarbowego. Przede wszystkim wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości. Ponadto sprawca czynu musi uiścić w całości należność podatkową, kwotę odpowiadającą najniższej karze grzywny przewidzianej za dany czyn oraz zryczałtowane koszty postępowania. Pozostaje jeszcze ustalenie z czyich środków powinny być uregulowane należności publicznoprawnej. Zdaniem Lucyny Michalskiej, głównej księgowej Grupy Prawno-Finansowej Causa we Wrocławiu, podatek powinien być zapłacony do pełnej wysokości ze środków małoletniego, bo i tak musiałby go zapłacić. Natomiast karę i odsetki powinni zapłacić ze swoich środków rodzice małoletniego, bo to oni ponosili odpowiedzialność i nie mogą go narażać dodatkowo na odsetki i karę.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do rejestru karnego, a sprawę odpowiedzialności karnej za dany czyn uważa się za zakończoną.

 Edyta Wereszczyńska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1653&dok=1653.27.3.2.5.1.0.1.htm
Tytuł: Czy można rozliczyć się z pełnoletnim dzieckiem
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 21, 2006, 04:05:24 pm
Czy można rozliczyć się z pełnoletnim dzieckiem

Jestem rozwódką. Samotnie wychowuję 20-letnią córkę, która studiuje na UW. Czy mogę rozliczyć się za 2005 rok wspólnie z nią?

TAK.  Z przepisów wynika, że z preferencyjnego rozliczenia może skorzystać osoba, która samotnie wychowuje dzieci do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym albo w przepisach o wyższych szkołach zawodowych (odpowiednio w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym). Jest tylko jeden warunek. W roku podatkowym dzieci te nie mogą uzyskać innych dochodów niż: renta rodzinna, dochody zwolnione od podatku dochodowego, dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (czyli w 2005 roku nie więcej niż 2790 zł).

 Krzysztof Tomaszewski

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 6 ust. 4, 5, 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Gazeta Prawna 21.02.2006 r
Tytuł: PIT. ŚWIADCZENIA NA ZASPOKOJENIE POTRZEB NAJBLIŻSZYCH
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 22, 2006, 08:11:18 pm
PIT. ŚWIADCZENIA NA ZASPOKOJENIE POTRZEB NAJBLIŻSZYCH
Bałagan w przepisach uderza w rodzinę

Rzecznik praw obywatelskich, eksperci podatkowi, a nawet Ministerstwo Finansów są zgodni: świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodziny nie powinny podlegać opodatkowaniu. Tymczasem przepisy są nieprecyzyjne, zainteresowani wciąż płacą, a pytanie: dlaczego – ciągle pozostaje bez odpowiedzi.

Brak możliwości dokonania podziału dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodziny i uwzględnienia, że część przypadająca na dzieci nie stanowi przychodu – budzi zdaniem rzecznika praw obywatelskich wątpliwości. Podobnego zdania są eksperci.

– Z kontrowersyjną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wypłacania świadczeń na rzecz współmałżonka, gdy małżeństwo formalnie istnieje, a małżonków łączy ustawowa wspólność małżeńska – twierdzi Grzegorz Wiśniewski z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Jego zdaniem powstaje wątpliwość, czy znajdujący tu zastosowanie art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kreuje typowy obowiązek alimentacyjny, a uzyskiwane na jego podstawie środki należy uznawać za dochód podlegający opodatkowaniu, czy też należy tu mówić o alimentach jako specyficznej formie zaspokajania potrzeb rodziny, niekreującej przychodu do opodatkowania.

Potrzeby rodziny

– Potrzeby rodziny to zarówno wspólne potrzeby całej grupy rodzinnej, jak i potrzeby indywidualne poszczególnych jej członków. W związku z tym, mimo iż uprawnionym do wytoczenia powództwa o dostarczenie środków utrzymania jest małżonek, treścią powództwa jest żądanie zasądzenia odpowiednich świadczeń na rzecz całej rodziny – twierdzi Sławomir Łuczak, radca prawny w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

W konsekwencji zasądzone świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny stanowią, co do zasady, przychód wszystkich uprawnionych członków rodziny, a nie tylko małżonka-powoda – podkreśla.

Jego zdaniem odmienne traktowanie w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymywanych przez dzieci świadczeń z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i świadczeń alimentacyjnych nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia.

Twierdzenie, że części świadczenia przypadające na dzieci nie mogą być traktowane jak „alimenty na rzecz dzieci”, powoduje, że mimo alimentacyjnego charakteru świadczenia, w sytuacjach gdy będzie ono zasądzone na rzecz rodziny, do której należą dzieci, na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenie będzie traktowane inaczej niż alimenty na rzecz dziecka. Tymczasem, jak podkreśla RPO, w obu przypadkach – zarówno wtedy, gdy zasądzone zostały alimenty na rzecz dziecka, jak i wtedy, gdy zasądzone zostało świadczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny – chodzi o świadczenie o charakterze alimentacyjnym, gdzie zobowiązanym jest ta sama osoba. Wówczas sytuacja podatkowa osoby, na rzecz której zostało zasądzone świadczenie jest gorsza od tej, gdy zamiast powództwa o zasądzenie świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny osoba ta występuje z powództwem o zasądzenie alimentów odrębnie na rzecz swoją i dziecka.

Z rzecznikiem zgodził się minister finansów (zob. pismo nr PB5/IMD-033-2-SM6-375/06). Jego zdaniem świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny nie powinny podlegać opodatkowaniu.


 

Opodatkowane podatkiem dochodowym są...

• świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny
• alimenty wypłacane na rzecz osób innych niż dzieci


Podatku nie trzeba płacić od...

• alimentów na rzecz dzieciZmiany są konieczne

Jak zauważa Grzegorz Wiśniewski, brak wyraźnego przepisu regulującego taką sytuację powoduje, iż organy podatkowe prawdopodobnie przyjmą interpretację, w myśl której alimenty wypłacane małżonkowi w trakcie trwania małżeństwa należy potraktować tak samo, jak alimenty wypłacone byłemu małżonkowi po orzeczonym rozwodzie, tzn. zaliczyć je u otrzymującego do przychodów z innych źródeł. Podobnie twierdzą niektórzy eksperci. Podkreślają jednak konieczność odpowiednich zmian w przepisach.

Skoro świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny zasądzone są imiennie na rzecz małżonka, to w świetle tak skonstruowanych przepisów powinny być traktowane jako przychód tego małżonka – bez względu na faktyczne przeznaczenie tych środków – twierdzi Piotr Augustyniak, doradca podatkowy w kancelarii Hogan & Hartson. Jego zdaniem świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny nie mogą być utożsamiane z alimentami na rzecz dzieci.

– Zgodnie z prawem podatkowym są to inne pojęcia, chociaż cel ekonomiczny tego rodzaju świadczeń jest w praktyce ten sam. Zasadne wydaje się zatem dokonanie stosownych zmian w przepisach, zwłaszcza że nie są one w tym zakresie dostatecznie precyzyjne – dodaje.

Ministerstwo Finansów obiecuje, że uwzględni tę kwestie przy kolejnej nowelizacji ustawy o PIT. Na odpowiedź jednak, czy i w jakim zakresie, przyjdzie nam jeszcze poczekać.

 Edyta Wereszczyńska

Gazeta Prawna 22.02.2006r
Tytuł: PIT. ROZLICZENIA ZA 2005 ROK
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 24, 2006, 10:57:01 am
PIT. ROZLICZENIA ZA 2005 ROK
Kto nie skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej

Osoby, które nie są zaliczone do jednej z grup inwalidztwa lub nie mają na utrzymaniu osób niepełnosprawnych, nie będą mogły skorzystać w rozliczeniu za 2005 r. z ulgi rehabilitacyjnej. Nie będzie to również możliwe wtedy, gdy podatnicy nie posiadają odpowiednich dokumentów.

Podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

• orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
• decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo
• orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Tę zasadę stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. W tym przypadku trzeba jednak spełnić dodatkowy jeszcze warunek. Odliczenia można dokonać tylko wtedy, gdy w roku podatkowym, za który ma być dokonane doliczenie, dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

Katalog wydatków, które podlegają odliczeniu w ramach ulg rehabilitacyjnych, zawiera art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Katalog ten przewiduje ograniczenia co do rodzaju i wysokości wydatków, jakie można odliczyć od dochodu. Będą to m.in. wydatki na adaptację mieszkania, dojazdy na zabiegi lecznicze czy wydatki na zakup leków.

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

W przypadku zakupu leków będą to np. rachunki lub faktury wystawione przez aptekę. Jeśli podatnik nie będzie posiadał tych dokumentów, z ulgi nie skorzysta.

Jednak w niektórych przypadkach ustawodawca zwalnia podatników z obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne.

Dotyczy to opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa; utrzymania przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika; używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

W przypadku dojazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne brak obowiązku udokumentowania tych wydatków nie zwalnia jednak podatnika od obowiązku udowodnienia, że rzeczywiście z tych zabiegów korzystał.

Organ podatkowy może zażądać udowodnienia, że podatnik z zabiegów leczniczych korzystał. Uprawdopodobnienia faktu poniesienia wydatku na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne podatnik może dokonać wszelkimi dowodami, np. przedkładając zaświadczenie z placówki, w której były pobierane zabiegi.


 

 SŁOWNICZEK

I GRUPA INWALIDZTWA – zaliczenie do tej grupy oznacza odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

II GRUPA INWALIDZTWA – zaliczenie do tej grupy oznacza odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 Ewa Matyszewska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1657&dok=1657.27.3.2.7.2.0.1.htm
Tytuł: ulga rehabilitacyjna - korzystanie z samochodu osobowego
Wiadomość wysłana przez: Beatris w Marzec 12, 2006, 12:05:59 pm
Przeczytała na stronie http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

"Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami samochodu, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, zarówno gdy sami są niepełnosprawni, jak i w sytuacji, gdy na ich utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne."
Czy to oznacza że mając dziecko niepełnosprawne i będąc z mężem współwłaścicielem samochodu, możemy podwoić limit czyli 2280*2?
Będę wdzięczna za odpowiedź
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 12, 2006, 01:24:39 pm
temat ulg mamy http://forum.darzycia.pl/-vp77587.html#77587
Tytuł: ulga rehabilitacyjna - korzystanie z samochodu osobowego
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 12, 2006, 01:42:32 pm
Nie wiem, czy nie mieszam się kompetencje moderatorów, z przemieszczaniem pytań, ale mam odpowiedź na pytanie Beatris"
Cytat: "Beatris"
Przeczytała na stronie http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

"Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami samochodu, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, zarówno gdy sami są niepełnosprawni, jak i w sytuacji, gdy na ich utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne."
Czy to oznacza że mając dziecko niepełnosprawne i będąc z mężem współwłaścicielem samochodu, możemy podwoić limit czyli 2280*2?
Będę wdzięczna za odpowiedź


Interpretacja ze strony Ministerstwa Finansów RP - System informacji Podatkowej  http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=29589&i_smpp_s_strona=1 (http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=29589&i_smpp_s_strona=1)
Wprawdzie dotyczy 2003 roku, ale w zakresie ulgi rehabilitacyjnej przepisy się nie zmieniły
Cytuj
Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura US.PDOF/415/9/04
Data 2004.03.16

Autor Urząd Skarbowy w Ropczycach

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Ustalenie podstawy opodatkowania

Słowa kluczowe małżonek
odliczenie od dochodu
przejazdy
przewóz dzieci
rehabilitacja niepełnosprawnych
samochód osobowy
utrzymanie
wydatki na rehabilitację

Pytanie podatnika Czy mogę w zeznaniu rocznym za 2003 r. odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego, a mój małżonek wydatki z tego samego tytułu jako utrzymujący córkę?
 
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu do US 20.02.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w opisanym stanie faktycznym:

Warunkiem odliczenia wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Przepis art. 26 ust. 7f ww. ustawy stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o osobach zaliczonych do:

I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a. - całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b. - znaczny stopień niepełnosprawności,
II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a. - całkowitą niezdolność do pracy albo
b. - umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Istotne jest, aby rodzaj wydatków związanych z daną osobą odpowiadał rodzajowi lub przyczynie niepełnosprawności. Dlatego orzeczenie o niepełnosprawności, w którym jest podany stopień i jej przyczyna jest dokumentem rozstrzygającym o tym, które wydatki dana osoba może zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.1998 r., sygn. akt SA/Bk 1556/97).

Wśród wydatków uznawanych za wydatki na cele rehabilitacyjne wymieniony jest wydatek poniesiony na używanie samochodu osobowego. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy stanowi, że odliczeniu podlegają wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do wysokości nieprzekraczającej w 2003 r. kwoty 2.280 zł.

W oparciu o art. 26 ust 7e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę będącą na utrzymaniu uważa się: małżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie, pod warunkiem, że w 2003 r. dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Dla odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne należy udowodnić, iż podatnik utrzymuje osobę niepełnosprawną. Utrzymywać, czyli - zapewniać środki do życia, ponosić koszty związane z czyimś wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami.

Ulga, o której mowa wyżej nie przysługuje osobom z racji samego posiadania samochodu osobowego, czy też wyjazdów na badania lekarskie. Jest to ulga na konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Proces rehabilitacji ma spowodować usunięcie skutków choroby, zmniejszenie następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanym przywrócić ich społecznie przydatną sprawność. Rehabilitacja lecznicza to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, mechanoterapię, kinezyterapię i szereg innych.

Ulga nie przysługuje, gdy poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub ze środków kas chorych albo gdy zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo finansowane z wymienionych źródeł, odliczeniu podlega różnica między poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną lub zwróconą z jakichkolwiek innych środków.

Jeżeli każdy z małżonków jest osobą zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, a także właścicielem samochodu w związku np. z małżeńską wspólnością majątkową i wykorzystuje samochód do swoich potrzeb związanych z przejazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, każdemu z nich z tytułu używania samochodu osobowego przysługuje w 2003 r. odliczenie do wysokości 2.280 zł.

Z treści opisanej przez panią sytuacji wynika, że córka do 25.03.2003 r. była osobą, która nie ukończyła 16 roku życia, dlatego też ulga z ww. tytułu przysługuje po spełnieniu powyższych warunków. Mając na względzie powyższe, przy spełnieniu wymogów określonych cytowaną wyżej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, może pani w zeznaniu rocznym za 2003 r. odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego, a małżonek wydatki z tego samego tytułu jako utrzymujący córkę.

W przedstawionej w piśmie sytuacji, stanowisko pani w tej sprawie należy więc uznać za prawidłowe.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 12, 2006, 01:57:43 pm
Beatris, odpowiedziałam we wątku właściwym, podanym przez sonię.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 12, 2006, 02:07:57 pm
Jakie to prawo jest dziurawe :( . Mając jedno niepełnosprawne dziecko i wpółwłasność samochodu wraz z małżonkiem, można odliczyć ulgę 2 razy 2.280.
Mając dwie osoby niepełnosprawne na utrzymaniu i nie mając wpółwłasności samochodu, ta ulga wynosi 1 raz 2.280.

Interperetacja Ministerstwa Minansów RP- System Informacji Podatkowej, dotycząca ulgi rehabilitacyjnej - korzystanie z samochodu, mając na utrzymaniu dwie osoby niepełnosprawne.
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=32068&i_smpp_s_strona=1 (http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=32068&i_smpp_s_strona=1)
Cytuj
Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura PDOF-415/19/04
Data 2004.03.01

Autor Urząd Skarbowy w Gorlicach

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Ustalenie podstawy opodatkowania

Słowa kluczowe rehabilitacja niepełnosprawnych

Pytanie podatnika Jaką kwotę może odliczyć podatnik mający na utrzymaniu niepełnosprawnych rodziców ponoszący wydatki związane z utrzymaniem samochodu do ich przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu: 29.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne wymienione są szczegółowo w art. 26 ust. 7 a ustawy.

Stosownie do postanowienia art. 26 ust. 7 e ustawy przepisy ust. 7 a - 7 d stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120,00 zł. (na każdą osobę oddzielnie).

W sytuacji, gdy podatnik ma na utrzymaniu dwie osoby niepełnosprawne, ulga z tytułu używania samochodu podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem tych osób na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne nie może łącznie przekroczyć kwoty 2.280,00 zł. Natomiast, gdy obydwoje małżonkowie, zaliczeni do I lub II grupy inwalidztwa, są właścicielami tego samego samochodu np. w związku z małżeńską wspólnością majątkową, to obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, pod warunkiem, że samochód ten wykorzystują dla swoich potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 12, 2006, 02:48:05 pm
Cytuj
Beatris
 Wysłany: Nie Mar 12, 2006 12:05    Temat postu: ulga rehabilitacyjna - korzystanie z samochodu osobowego
 

Już scalony temat Beatris w tym wątku.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Marzec 14, 2006, 07:49:57 pm
Wtym tygodniu bede się rozliczała z urzędem  skarbowym tzn ulge rechabilitacyjną będe rozliczać.Moje pytanie jest takie czy trzeba płacić jaką opłate skarbową? mam znaczny stopień niepełnosprawności może jestem zwolniona z opłaty ?.Mam nadzieje że rozwiejecie moje wątpliwości z gory dzięki :)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 14, 2006, 08:38:44 pm
Paulinko, nic nie musisz płacic w Urzędzie Skarbowym składając rozliczenie roczne czyli PIT
możesz go także wysłać listem poleconym

to raczej Urząd Skarbowy zwróci Ci nadpłacony podatek
jaki ?? to musisz wyliczyć sama
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Marzec 14, 2006, 10:23:27 pm
Dzięki Ula chodzi o zwrot za część kosztów za turnus rechabilitacyjny.Wiem że czeka sie do 3 mies na pieniądze ale każy grosz jest ważny :D
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 14, 2006, 11:39:17 pm
Paulinko, jezeli masz dochód tylko z renty socjalnej
to dostaniesz zwrot podatku ok.36 zł
tyle, ile pobrano zaliczki na podatek, ale dobre i to :-)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Marzec 15, 2006, 07:24:17 am
Będe rozliczac turnus rechabilitacyjny wiem że moge odzyskac 19 proc sumy która zapłaciłam obliczyłam że to bedzie ponad 100zł
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 15, 2006, 09:37:39 am
Paulinko, trudno mi tak wyjasniać jak nie wiem, jakie miałaś opodatkowane dochody oprócz renty socjalnej???
jeżeli sama rentę socjalną to masz do zwroty 36.40 zł
bo taki podatek pobrano
i nie jest ważne czy odliczysz okna, wannę, turnus???
U.S. zwróci Ci max. Twój podatek czyli 36.40
(zerknij do PIT-40A który dostałaś z ZUS)

Ty nie odliczasz od podatku(19%)
dla Ciebie ulga rehabilitacyjna liczy się od dochodu
ale żeby nie wiem jak liczyć ,do zwrotu będzie tylko kwota podatku i nic ponad to
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Marzec 15, 2006, 11:21:15 am
Mi pow ze od kwoty którą zapłaciłam za turnus w tym wypadku 650 mogę mieć zwrotu 19  proc z tej sumy tak mi w us powiedzieli
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 15, 2006, 11:28:56 am
Paulinko, przepraszam
poddaję się
nie będę Ci więcej mieszać w głowie

 
tylko proszę, dopytaj wszystkiego w Urzedzie
tam sa osoby które powinny pomóc
weź wszystkie kwitki za turnus, i poproś o pomoc
i podaj numer konta do zwrotu podatku, bo jeszcze poczta polska coś sobie zabierze
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: paulina-w w Marzec 15, 2006, 11:45:07 am
Ulka nie gniewaj sie na mnie . Ja poprostu nie wiem teraz jakiej kwoty sie spodziewać ten pit już mam uzupełniony jutro ide go zawieżć Nie gnie waj się
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 15, 2006, 05:02:36 pm
Paulinko, wcale się nie gniwam :-), poważnie
przepisy są tak zagmatwane że nawet znawcy się gubią

wiem że dobrze załatwisz,dopytasz i dopilnujesz wszystkiego
dlatego nie chciałam Ci już mieszać
powodzenia :-)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 15, 2006, 06:47:59 pm
JAKIE WYDATKI ODLICZA NIEPEŁNOSPRAWNY?
 
Mój niepełnosprawny mąż uzyskał skierowanie do sanatorium (pierwszy stopień niepełnosprawności ze względu na chorobę serca). Zawiozłam go tam własnym samochodem. Emerytura męża przekracza rocznie 10 tys. zł. Czy może on odliczyć od swojego podatku wydatek na paliwo?

Tak. Podatnik mający status osoby niepełnosprawnej może odliczyć od swojego dochodu wydatki z tytułu używania własnego samochodu na dojazdy do szpitala, na rehabilitację. Jeżeli sanatorium miało na celu rehabilitację niepełnosprawnego, to spełniona jest ustawowa przesłanka umożliwiająca skorzystanie z tego przywileju. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku z odliczenia musi skorzystać osobiście niepełnosprawny, a nie jego opiekun, gdyż roczny dochód niepełnosprawnego przekroczył 9120 zł. Limit wynosi 2280 zł.

Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające takie wydatki, np. faktury ze stacji paliw?
Nie. Wydatki na paliwo (tak samo jak w wypadku osób niewidomych np. na psa przewodnika) nie wymagają żadnego udokumentowania.

Rzeczpospolita 14.03.2006r

ROWEREK DO ĆWICZEŃ

Wychowuję niepełnosprawnego sześcioletniego syna. Ma on problemy z koordynacją ruchowo-wzrokową. Dlatego kupiłam mu dziecięcy rower z doczepianymi kółkami, na którym wykonujemy różne ćwiczenia. Syn jest pod opieką ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i właśnie takie ćwiczenia zaleca mu rehabilitant. Czy wydatek na zakup roweru mogę odliczyć od dochodu?

Moim zdaniem tak - na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Przepis ten mówi o odliczeniu wydatków na "zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego". Z pytania wynika, że rower jest wykorzystywany w rehabilitacji syna, a ćwiczenia pomagają rozwiązać problemy z jego koordynacją ruchowo-wzrokową. Warto jednak mieć potwierdzenie na piśmie, że ćwiczenia na rowerze są elementem programu rehabilitacji. Informację taką może sporządzić lekarz albo rehabilitant z ośrodka, który opiekuje się pani synem.


WYDATKI NA LEKARSTWA

Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mogę odliczyć wydatki na lekarstwa?

Tak, ale tylko w wysokości różnicy między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Przykładowo, jeżeli w grudniu kupił pan lekarstwa za 230 zł, to od dochodu można odliczyć 130 zł. Powinien mieć pan także zaświadczenie od lekarza o konieczności ich stosowania.

Rzeczpospolita 22.03.2006r
Tytuł: "Remontówka" do rozliczenia w przyszłości
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 23, 2006, 10:56:45 pm
"Remontówka" do rozliczenia w przyszłości

Składając zeznanie podatkowe za 2005 r. po raz ostatni możemy odliczać wydatki poniesione w ramach tzw. ulgi remontowo-modernizacyjnej.

Zakończenie bytu prawnego ulgi remontowo-modernizacyjnej nie oznacza jednak, że wydatków poniesionych na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego nie będzie już można definitywnie odliczać w zeznaniach podatkowych. Otóż podatnicy, ale tylko ci którzy wykazali, a nie odliczyli w zeznaniu za 2005 r. ww. wydatków ze względu na zbyt niski podatek będą mogli pomniejszyć o nie swój podatek wykazany w zeznaniach za lata następne. Możliwość pomniejszenia podatku o ww. wydatki, aż do całkowitego ich odliczenia będzie przysługiwała na zasadzie praw nabytych wynikających z ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1956 ze zm.).

Ponadto warto w tym miejscu zauważyć, że formularze podatkowe, które stosujemy rozliczając się z fiskusem za 2005 r. zawierają odpowiednie pole, umożliwiające wpisanie kwoty "do odliczenia w latach następnych". Należy jednak pamiętać, że ulga remontowa była obwarowana limitami przysługujących odliczeń. Wydatkując pieniądze na remont i modernizację można było odliczyć tylko 19% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 5.670 zł w przypadku budynku mieszkalnego albo 4.725 zł dla lokalu mieszkalnego

Gazeta Podatkowa 23.03.2006r

WĄTPLIWOŚCI WOKÓŁ ULGI REMONTOWEJ
W 2004 r. za pieniądze z oszczędności kupiłam wyposażenie łazienki (wanna, umywalka, armatura), na które wydałam około 3 tys. zł. Ponieważ wtedy nie pracowałam, nie miałam dochodu, od którego mogłabym odliczyć ten wydatek. Pracę podjęłam w końcu 2005 r., toteż mój dochód jest zbyt niski, abym mogła całą kwotę wykorzystać z tytułu ulgi remontowej. Czy będę mogła zrobić to w rozliczeniu za 2006 r.?

Tak. Wszyscy, którzy wydali pieniądze na remont lub modernizację mieszkania bądź domu w latach 2003 - 2005, będą mogli kontynuować odliczanie w latach następnych. Istotne jest jedynie to, żeby minimalny wydatek wyniósł 567 zł. Trzeba też pamiętać, że maksymalne odliczenie nie może przekroczyć w wypadku remontu: mieszkania - 4725 zł, domu - 5670 zł. W obu wypadkach można ulgę powiększyć o 945 zł, jeżeli przedmiotem modernizacji była instalacja gazowa.

Jeśli zatem w 2005 r. może pani odliczyć np. tylko 1000 zł, to w rozliczeniu za 2006 r. pomniejszy pani swój podatek o kolejne 2000 zł. Wprawdzie ulgi remontowej już wówczas nie będzie w przepisach o PIT, ale w sytuacji przedstawionej w pytaniu zastosowanie ma zasada praw nabytych. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś nabył prawo do ulgi pod rządami przepisów, które ją przewidywały, może ją zrealizować do końca, nawet wówczas, gdy przepisy się zmienią. Ta realizacja polega zaś właśnie na odliczaniu wydanych na remont lub modernizację kwot, na które podatnikowi zabrakło podatku. Potwierdza to również Ministerstwo Finansów ("Rz" z 21 marca).

Rzeczpospolita 21.03.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 26, 2006, 06:03:34 pm
Czy złożyć zeznanie za dziecko

Nasz 14-letni syn uzyskał w tamtym roku wynagrodzenie z pracy, którą wykonywał pracując jako statysta w filmie. Nie była to duża kwota. Czy musi się rozliczyć z uzyskanych przychodów?

Tak  Przychody z pracy małoletniego dziecka stanowią źródło opodatkowania. Należy się rozliczyć z fiskusem. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. W tym przypadku mamy do czynienia z dochodami uzyskanymi przez dziecko z jego pracy. Oznacza to, że tych dochodów nie dolicza się do dochodów rodziców, tylko należy rozliczyć dziecko oddzielnie. W imieniu małoletniego zeznanie roczne powinni złożyć rodzice.

 
Podstawa prawna ■ Art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Gazeta Prawna 23.03.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 06, 2006, 05:04:02 pm
Czy korzystam ze zwolnienia podatkowego

Leczę się od kilku lat na przewlekłe schorzenie. W 2005 roku otrzymałam z zakładu pracy zapomogę w wysokości 700 zł na zakup lekarstw. Czy pomoc ta objęta jest zwolnieniem podatkowym?

TAK Przyznana zapomoga zwolniona jest z podatku dochodowego, ponieważ choroba, na którą pani cierpi, jest długotrwała. Istotne jest również to, że wypłacona pani zapomoga nie przekroczyła w roku podatkowym 2280 zł. Warunki te decydują o objęciu takiej zapomogi zwolnieniem podatkowym. Wyraźnie wynika to bowiem z przepisów obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Gazeta Podatkowa 6.04.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 23, 2006, 09:33:34 pm
Czy umowa zawarta na Internet przez małżeństwo może być podstawą odliczenia od dochodu w kwocie 1520 zł?

Jeśli chodzi pani o sytuację, w której umowa dotycząca korzystania z Internetu została zawarta np. z TP SA przez oboje małżonków, to każde z nich może skorzystać w zeznaniu z ulgi wynoszącej 760 zł w skali roku. Odlicza się jednak tylko wydatki faktyczne. Jeśli więc w sumie małżonkowie wydali na korzystanie z sieci np. 1200 zł, to każde z nich ma prawo do pomniejszenia w zeznaniu rocznym dochodu o 600 zł. Zakładamy, że udziały w tych wydatkach były równe.

Ulga na rehabilitację niepełnosprawnych
Orzeczenie o niepełnosprawności mojego dziecka zostało wydane w lipcu 2005 r. Czy w rozliczeniu podatkowym mogę skorzystać z całej wysokości ulgi z tytułu dowożenia dziecka na zajęcia rehabilitacyjne własnym samochodem osobowym, czy powinnam ją rozliczyć proporcjonalnie do okresu, w którym istniało orzeczenie o niepełnosprawności?

Odliczenie to (do wysokości 2280 zł za cały rok) jest ryczałtowe. Przepisy nie dają podstaw do rozliczania go na okresy miesięczne czy jakiekolwiek inne. Ważne jest, by osoba niepełnosprawna rzeczywiście korzystała z zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych i była na nie dowożona.

Mamy dwa samochody, jeden zarejestrowany na męża, jeden na mnie. Oboje też na zmianę wozimy dziecko na zajęcia rehabilitacyjne. Czy każde z nas może odliczyć oddzielnie swoją ulgę?

Nie. Z racji wykorzystywania samochodu osobowego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej czy niepełnosprawnego dziecka na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze może przysługiwać tylko jeden limit odliczenia.

Jestem inwalidą II grupy. Jakie wydatki mogę odliczyć w związku z używaniem samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne? To przecież nie tylko koszt paliwa, ale i zużycie podzespołów, bieżące naprawy, codzienna obsługa. Jak mam to sobie obliczyć? Jak się rozliczyć w razie kontroli urzędu skarbowego?

Z art. 26 ust. 7a pkt 14 i ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wynika, że podatnik, który rzeczywiście dojeżdżał na zabiegi rehabilitacyjne, może skorzystać z ulgi na używanie samochodu osobowego stanowiącego jego własność (współwłasność). Niepotrzebne są żadne faktury potwierdzające np. wydatki na paliwo czy naprawę ani żadne inne wyliczenia. Jest to bowiem odliczenie zryczałtowane i wynosi nie więcej niż 2280 zł rocznie. Musi być natomiast uprawdopodobniony sam wydatek na dojazdy. Można to udokumentować w każdy sposób, np. przedstawiając skierowanie lekarskie na takie zabiegi, dowody opłat za nie lub oświadczenie lekarza, że dana osoba korzystała z takich zabiegów.


Rzeczpospolita 19.04.2006r

Czy są dwa limity ulgi

Czy jeśli na fakturze dokumentującej wydatki na internet będą znajdowały się dane obojga małżonków, to będą oni mogli oboje skorzystać z ulgi, nawet w podwójnej wysokości przysługującego limitu?

Monika Kopiecka, Izba Skarbowa w Gdańsku

TAK  Możliwe jest odliczenie wydatków z tytułu używania internetu odrębnie przez każde z małżonków do wysokości limitu liczonego także odrębnie dla każdego z nich (2 x po 760 zł) pod warunkiem posiadania dwóch faktur wystawionych na imię i nazwisko każdego z małżonków albo jednej faktury wystawionej na imię i nazwisko obojga małżonków. Odrębne limity odliczeń (po 760 zł, łącznie 1520 zł) przysługują wtedy, gdy każde z małżonków posiada dowody wpłaty i faktury albo małżonkowie posiadają wspólne dowody wpłaty i faktury.

Małżonkowie skorzystają z limitu w podwójnej wysokości tylko wtedy, gdy każdy z nich uzyskał w 2005 roku dochód podlegający wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT, a więc podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie może dokonać odliczenia wydatku z tytułu korzystania z sieci internetowej ten małżonek, który chociaż korzysta z preferencyjnego wspólnego rozliczenia, ale nie uzyskał dochodów podlegających wspólnemu opodatkowaniu.
Jeśli małżonkowie ponieśli w roku podatkowym wydatki na korzystanie z sieci internet w kwocie nieprzekraczającej 760 zł i wydatki udokumentowane są fakturą wystawioną na imię obojga małżonków, każdemu z małżonków przysługuje odliczenie w równych częściach, tj. po 50 proc. kwoty wymienionej na fakturze.


Rzeczpospolita 26.04.2006r.

Czy można odliczyć więcej niż wynosi limit

Użytkuję internet wspólnie z córką. W 2005 roku zapłaciłyśmy za internet 1000 zł, co zostało udokumentowane fakturami na nasze nazwiska. Czy możemy obie odliczyć po 760 zł?

Nie Co prawda każdemu podatnikowi przysługuje własny limit ulgi. Ale nie można odliczyć więcej niż się wydało. Żeby mogły Panie odliczyć dwa maksymalne limity, należało wydać minimum 1520 zł (2x760 zł). W opisanym przypadku wysokość odliczenia w obu rozliczeniach w sumie nie może przekroczyć 1000 zł.

PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Rzeczpospolita 2.05.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 25, 2006, 05:28:30 pm
Wspólny PIT to przywilej nie tylko matki

Ojciec może rozliczyć się razem z dzieckiem, chociaż w wyroku rozwodowym to matce przyznano prawo do bezpośredniej opieki. Wyraźnie to powiedziało Ministerstwo Finansów

 Ta wiadomość zainteresuje wszystkich ojców, którzy do tej pory nie rozliczali się wspólnie ze swoim dzieckiem, gdyż nie było wiadomo, czy mogą to robić. A rozliczając się jako samotny rodzic, można sporo zaoszczędzić. Czasem są to kwoty rzędu kilku tysięcy. Dotychczas nie było jasne, czy osoba samotnie wychowująca dziecko to ta, której sąd w wyroku rozwodowym zlecił opiekę nad dzieckiem. Otóż, jak potwierdza Ministerstwo Finansów - nie jest to istotne. Ważne jest, kto faktycznie sprawuje tę opiekę. Jeśli ojciec, to nawet gdy dziecko jest zameldowane przy matce - on ma prawo do preferencyjnego rozliczenia. Prawo takie mają też ojcowie dzieci pozamałżeńskich.

Łatwiej, gdy jest dwójka
Rodzice przed złożeniem deklaracji muszą się zastanowić, komu bardziej opłaca się skorzystać z tej preferencji. Bywa i tak, że obydwoje zechcą rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Co, jeśli nie dojdą do porozumienia?

Zdaniem Andrzeja Rogoyskiego, adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, rodzice mogą wystąpić do sądu rejonowego o ustalenie, które z nich ma prawo do wspólnego rozliczenia.

Jeżeli oboje uznają się za samotnie wychowujących, to organy podatkowe będą musiały przeprowadzić wyczerpujące postępowanie dowodowe, aby w sposób obiektywny ustalić, komu ten status w danym roku przysługiwał.

- Najprawdopodobniej trzeba będzie przesłuchać oboje rodziców, ewentualnie innych członków rodziny. Dopiero na podstawie pełnych informacji organy podatkowe rozstrzygną, które z nich rozliczyło się prawidłowo - ostrzega Bernard Łukomski, radca prawny z White & Case.

To z rodziców, które skorzystało z preferencji bez uprawnienia, zapłaci zaległy podatek wraz z odsetkami.

Problemu takiego nie będzie, gdy dzieci jest np. dwoje. Jeśli każde wychowuje inny rodzic, oboje rozliczą się z dzieckiem.

Możliwa korekta
Dla bezpieczeństwa można przyjąć oświadczenie od matki dziecka, że faktycznie przebywa ono większość czasu z ojcem. Może się przydać, jeśli urząd skarbowy zechce w przyszłości przeprowadzić kontrolę.

- Oświadczenie takie nie jest jednak niezbędne w momencie składania deklaracji - mówi Marcin Zimny, prawnik z Cameron McKenna.

Do końca okresu rozliczeniowego zostało jeszcze kilka dni. Zdaniem Marcina Zimnego, jeśli rodzic rozliczył się i nie skorzystał z możliwości rozliczenia wspólnego z dzieckiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył do 2 maja korektę. Warto też wiedzieć, że samotnym rodzicem w poprzednim roku wystarczy być jeden dzień. Nawet jeśli rozwód uprawomocnił się 30 grudnia 2005 r., to 31 grudnia decyduje o tym, że jest się samotnym rodzicem. Prawo podatkowe, inaczej niż przy preferencyjnym rozliczeniu z małżonkiem, nie wymaga, aby samotne wychowywanie trwało przez cały rok podatkowy, którego dotyczy zeznanie.

Jak obliczyć ten podatek
Aby rodzic skorzystał z preferencyjnego rozliczenia z pełnoletnim dzieckiem, nie może ono uzyskiwać żadnych dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej i dochodów niepowodujących obowiązku zapłaty podatku ze względu na swoją wysokość i dochodów opodatkowanych ryczałtowo (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochody rodzica dzieli się przez dwa i to jest podstawa opodatkowania.

Dochody rodzica łączy się z dochodami dziecka, ale tylko małoletniego. I tu są jednak wyjątki. Do dochodów rodzica nie wlicza się dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów, dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. przychodów ze sprzedaży nieruchomości). Tak obliczoną sumę dochodów rodziców i małoletnich dzieci dzieli się na połowę. Połowa ta stanowi podstawę opodatkowania. Podatek obliczony według skali mnożymy następnie przez dwa. Jest to podatek należny.

MAGDALENA MATUSIK

Dobry kierunek

prof. dr hab. Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych
Opinia Ministerstwa Finansów bardzo mnie cieszy. Jest rozsądna, idzie w dobrym kierunku. Trzeba brać pod uwagę to, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Przepis ustawy jest adresowany do osoby samotnie wychowującej dziecko i tą osobą jest ten, kto to czyni, a nie ten, komu sąd w wyroku nakazał opiekę. Tak rozumując, należy zgodzić się też z tezą, że jeśli jest dwoje dzieci i każde z rodziców wychowuje jedno oddzielnie to obojgu przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia się.
 
Liczy się stan faktyczny

  Anna Misiak, doradca podatkowy z MDDP
Przepisy nie przewidują, jakie kryteria przesądzają o tym, że to właśnie jedno z rodziców może być uznane za samotnie wychowującego. Właściwej oceny należy dokonać przede wszystkim na podstawie stanu faktycznego. Wyrok sądu wskazujący, który z rodziców sprawuje władzę nad dzieckiem, może być pomocny w ustaleniach uprawnień rodzica, ale nie powinien być jedynym kryterium dowodowym. Stan faktyczny często może być inny i to on powinien przesądzać o prawie rodzica do wspólnego rozliczenia
 
Rzeczpospolita 25.04..2006r

o podatkach 2005r.  także

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/10946
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 03, 2006, 11:16:24 pm
PODATKI Darowizna i spadek z prawem do ulgi mieszkaniowej

Wspólne to nie własne

Kto odziedziczy albo otrzyma jako darowiznę dom lub mieszkanie, ma prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn


Nie stanowi przeszkody to, że jest współwłaścicielem innego lokum albo przysługuje mu prawo do niego wspólnie z małżonkiem.

Oczywiście może skorzystać z tej ulgi, jeśli spełnia warunki określone w art. 16 ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.). Najważniejszy, choć i od niego są wyjątki, to pięcioletnie zamieszkiwanie w otrzymanym lokum.

Według ust. 2 art. 16 ulga mieszkaniowa nie przysługuje m.in. osobom, które są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W odpowiedzi na pytanie "Rz" z 1 czerwca 2006 r. rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości potwierdził słuszność interpretacji warunku nieposiadania własnego mieszkania lub domu, zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów z 18 grudnia 1996 r. (sygn. PO 7-B-825222/3864/96). Wyjaśniono, że wyłączenie prawa do ulgi nie dotyczy osób, które są współwłaścicielami mieszkań albo domów mieszkalnych, w tym także w sytuacji gdy stanowią majątek wspólny małżonków. Spadkobierca lub obdarowany, który jest właścicielem mieszkania albo domu mieszkalnego, mógłby skorzystać z ulgi tylko w razie przeniesienia własności (sprzedaży, darowizny) tego mieszkania na rzecz dzieci, wnuków, prawnuków albo skarbu państwa lub gminy.

Podobne wyłączenie prawa do ulgi dotyczy osób, które dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do mieszkania lub są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania albo wynikającego z przydziału prawa do domu jednorodzinnego lub mieszkania w małym domu mieszkalnym. Jednakże również one mogą skorzystać z ulgi, jeśli przekażą swe prawa dzieciom, wnukom lub prawnukom albo postawią lokum do dyspozycji spółdzielni w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli dziedziczący mieszkanie czy dom albo obdarowany nim jest najemcą mieszkania czy domu, dla skorzystania z ulgi musi rozwiązać umowę najmu i wprowadzić się do otrzymanego lokum.

Izabela Lewandowska


Rzeczpospolita 3.06.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 12, 2006, 11:15:21 pm
Czy świadczenia podlegają opodatkowaniu

Czy alimenty, które otrzymuję od byłej żony na wychowywanie dzieci, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 Nie.  Opodatkowaniu podlegają przychody z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów takich zalicza się alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci. Alimenty w części przeznaczonej na utrzymanie dziecka nie podlegają opodatkowaniu

Czy pieniądze od męża są opodatkowane

Sąd nakazał mężowi co miesiąc wypłacać na moją rzecz 400 złotych. Nie został ogłoszony rozwód ani separacja. Czy środki te podlegają opodatkowaniu?

Nie.  Przychodem nie są świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu. Wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające jednemu z małżonków, a wypłacone w całości lub w części do rąk drugiego małżonka, traktowane są jako realizacja obowiązku wobec rodziny. Takie przesunięcie środków to nie to samo co alimenty. Środki te nie podlegają więc opodatkowaniu PIT.

Czy podatek można pomniejszyć o alimenty


Czy będę mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wypłacanych alimentów?

Nie.  Fakt, że z zasady osoba otrzymująca alimenty powinna od nich zapłacić podatek, nie oznacza, że wypłacający będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę przekazanych alimentów.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po dokonaniu odliczeń na które pozwalają przepisy. Wśród nich nie ma jednak alimentów.

Można więc uznać, że alimenty są podwójnie opodatkowane. Raz jako środki, z których są wypłacane, drugi raz jako kwoty otrzymane w postaci alimentów. Mimo to organy skarbowe są zgodne, że nie ma możliwości odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwot wypłaconych alimentów na rzecz np. żony. Podobne stanowisko reprezentuje Ministerstwo Finansów
 
Gazeta Prawna 12.06.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 20, 2006, 10:28:30 pm
PIT Czy pożyczki między najbliższymi są nieodpłatnym świadczeniem

Podatek od rodzinnej życzliwości

Czy osoby otrzymujące nieoprocentowane pożyczki od rodziny powinny płacić podatek? Izba skarbowa twierdzi, że owszem. Eksperci nie zgadzają się z tak rygorystyczną interpretacją

  KREDYT W WYSOKOŚCI 100 TYS. ZŁ. Bank to nastawiona na zysk firma. Udzielając na cele mieszkaniowe 100 tys. zł kredytu, pobiera ok. 5 proc. odsetek. Kredytobiorca musi więc zapłacić 5000 zł rocznie
 
  POŻYCZKA 100 TYS. ZŁ OD RODZICÓW. Zdaniem Izby Skarbowej otrzymujący nieoprocentowaną pożyczkę 100 tys. zł uzyskuje 5000 zł dochodu. Zdaniem ekspertów dochód u pożyczkobiorcy nie powstaje

Urzędy skarbowe starają się opodatkowywać coraz to nowe transakcje jako nieodpłatne świadczenia. Dotychczas przepisów tych nie stosowano do umów zawieranych w najbliższej rodzinie. Jednak to się zmienia. Izba Skarbowa w Łodzi w piśmie z 18 maja 2006 r. (nr PB I-3/4117/IN-16/2006/KA) nakazała jednemu z podatników obliczyć dochód z tytułu nieodpłatnej pożyczki od rodziców.

- Przepisy dotyczące nieodpłatnych świadczeń dają organom podatkowym bardzo silną broń. Praktycznie każde jednostronne świadczenie może spowodować przypisanie osobie, która je otrzymała, przychodu - mówi Andrzej Dębiec, radca prawny z kancelarii Lovells H. Seisler. Tłumaczy, że literalne brzmienie przepisu pozwala opodatkować także pożyczkę zawartą w najbliższej rodzinie.

Na szczęście eksperci nie zgadzają się z taką wykładnią. Jej efektem byłoby bowiem opodatkowanie wielu rodzinnych przysług. Przykładowo brat pożyczający samochód od siostry musiałby ustalić dochód - według stawek z wypożyczalni. A babcia podwożona do lekarza powinna wykazać w zeznaniu rocznym kwotę, jaką musiałaby zapłacić za taksówkę.

Zbyt fiskalna interpretacja
- Dotychczas nie spotkałem się z próbą ustalania dochodu z tytułu udzielenia nieoprocentowanej pożyczki w ramach najbliższej rodziny. Wydaje się, że urząd i izba skarbowa zastosowały zbyt fiskalną interpretację przepisów - mówi Łukasz Strzelec, ekspert z działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Przedstawia kilka argumentów. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę intencje stron zawierających umowę.

Najprawdopodobniej poprzez niepobieranie odsetek rodzice chcieli udzielić dziecku darowizny. Po drugie, w piśmie dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazuje, że w stosunkach gospodarczych regułą jest oprocentowanie pożyczki, i nakazuje wziąć pod uwagę wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i instytucje finansowe. Trudno uznać, aby stosunki między rodzicami i dziećmi był relacjami gospodarczymi. W konsekwencji nie ma żadnych powodów, aby rodzice udzielali dzieciom pożyczek na takich samych zasadach jak komercyjna firma.

- Kolejnym dowodem na to, że intencją ustawodawcy nie było określanie dochodu z nieodpłatnych świadczeń w najbliższej rodzinie, jest art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Wyłącza on z przychodów .z działalności gospodarczej świadczenia w naturze od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Skoro nie jest to dochód z działalności, to tym bardziej nie powinien być ustalany u osób niebędących przedsiębiorcami - tłumaczy Łukasz Strzelec.


 
Paweł Jabłonowski

Nieporównywalne transakcje
Paweł Jabłonowski, prawnik z kancelarii Chałas i Wspólnicy, przede wszystkim zwraca uwagę, że nie można porównywać rodzinnych pożyczek z kredytami bankowymi. Są to bowiem zupełnie inne świadczenia. Często pożyczający nie mógłby nawet uzyskać kredytu z banku, bo nie ma odpowiednio wysokich dochodów i zabezpieczenia. Zgodnie z ustawą o PIT wysokość takiego przychodu ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług tego samego rodzaju i gatunku. Nawet jeśliby oszacowano przychód z tytułu nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez rodziców, to powinien on wynieść zero. Tyle bowiem zwykle wynoszą odsetki w tego rodzaju umowach. Z istoty takiej pożyczki wynika bowiem jej nieodpłatność. - Podobny problem miały firmy korzystające z darmowego oprogramowania. W piśmie Ministerstwa Finansów został rozstrzygnięty na korzyść podatników. Uznano w nim, że programów takich nie można porównywać ze sprzedawanymi na ogólnych zasadach. Podobnie nie powinno się porównywać pomocy w rodzinie z usługami świadczonymi przez firmy na zasadach rynkowych - uważa Paweł Jabłonowski.

Odsetek nie trzeba egzekwować
Ustalenia dochodu według interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi można łatwo uniknąć.

- Jeśli strony zastrzegły w umowie pożyczki odsetki, które później nie będą zapłacone, to przychód nie powstaje. Ani po stronie biorącego pożyczkę, ani udzielającego - mówi Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Ważne jest bowiem, aby umowa była ekwiwalentna, a jej treść odpowiadała warunkom rynkowym w momencie zawierania.

Odsetki należne, ale niezapłacone, nie powodują skutków podatkowych. Z żadnych przepisów nie wynika także obowiązek domagania się ich zapłaty, szczególnie od rodziny.

Zdaniem Grzegorza Kujawskiego dosłowne stosowanie obowiązujących przepisów prowadzi do absurdów, a brak wyraźnego zwolnienia nieodpłatnych świadczeń od najbliższej rodziny wynika z przeoczenia ustawodawcy.

Potrzebę uporządkowania przepisów potwierdza Andrzej Dębiec.

- Przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o PIT warto by wprowadzić wyraźne wyłączenie z opodatkowania nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w najbliższej rodzinie - mówi.

KONRAD PIŁAT

Darowizny bez obciążeń
Od 1 stycznia 2007 r. ma nastąpić całkowite zwolnienie od podatku darowizn i spadków przekazywanych najbliższej rodzinie. Ma to dotyczyć: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma i macochy. Warunkiem niezapłacenia podatku będzie zgłoszenie nabycia majątku do urzędu skarbowego. Jeżeli przedmiotem darowizny będą pieniądze, to będą one musiały zostać wpłacone na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Co te zmiany oznaczają w praktyce? Obecnie od darowizny 100 tys. zł przekazanych w pierwszej grupie podatkowej (np. rodzice dzieciom) trzeba zapłacić 5709 zł. Jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, to w 2007 r. taka sama transakcja będzie zwolniona od podatku
.
 
Rzeczpospolita 20.06.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 23, 2006, 05:03:50 pm
Taniej napisać wniosek samemu

Niektórzy doradcy podatkowi zamiast udzielać klientom porady prawnej coraz częściej proponują, że napiszą w ich imieniu wniosek do urzędu skarbowego o interpretacje niejasnych przepisów. W przypadku pozytywnej interpretacji wynagrodzenie doradcy może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Tymczasem koszty są nieporównanie niższe, gdy podatnik sam zwróci się do urzędu o wydanie interpretacji. Ograniczają się wówczas do wniesienia opłaty za znaki skarbowe (5 zł od wniosku).

8 tys. zł (+ VAT) napisanie wniosku przez doradcę podatkowego
5 zł opłata skarbowa za wniosek składany samodzielnie

Klienci doradców mają więc wątpliwości, czy muszą płacić aż tak dużo za wniosek, w wyniku którego organ podatkowy wyda korzystną interpretację.

Doradcy bronią się, twierdząc, że bardzo ważne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku. Konieczne jest przedstawienie stanowiska podatnika w taki sposób, by przekonać organ podatkowy do zastosowanych rozwiązań.

Urzędnicy wydający interpetacje przekonują jednak, że stanowisko przedstawione we wniosku – mimo że jest wymagane – nie jest wiążące dla organu. Podkreślają też, że nie jest dla nich ważne, kto jest autorem wniosku – podatnik czy doradca.
O tym, co zrobić, podatnik musi zdecydować sam. Tym bardziej że nie ma jednolitej wykładni przepisów stosowanych przez organy podatkowe. W związku z tym pomoc doradcy czasem może okazać się przydatna.

Gazeta Prawna 20.06.2006r
Tytuł: Odpis podatkowy na turnus rehab i pomoce eduk
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Lipiec 15, 2006, 08:08:06 pm
W sierpniu jadę na drugi turnus oczywiście już za własne pieniądze.Jak wyglada mozliwość odpisu podatkowego , jakie trzeba przedstawić dokumenty i jaki rachunek.Co prawda ośrodek powinien to wiedzieć, ale ubezpieczam się na wszelki wypadek.Mam zamiar kupić mojemu dziecku trochę pomocy edukacyjnych - gier, książeczek i sprzętu.Jak ma wyglądać rachunek na takie pomoce by urząd skarbowy się nie czepiał i jakie są zasady odpisu tego typu pomocy.Wiem, że istnieją przepisy, ale są napewno napisane tak prostym językiem i jednoznacznym, że wolę się zapytać osób, które znają te sprawy z praktyki, a nie teorii.Z góry dziękuję.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Renek w Lipiec 16, 2006, 07:44:08 pm
Kiedy już bedziesz w ośrodku i dokonasz wpłaty poproś o rachunek. Na jego podstawie dokonasz odpisu wypełniając PIT za 2006r. Podobnie jest z innym sprzętem rehabilitacyjnym. Nie wiem co do pomocy edukacyjnych, ktore również u naszych dzieci spelniają funkcje rehabilitacyjne. Ja w przypadku niesłyszącej córeczki dokonywałam odpisów kupując specjalne podręczniki i gry na ktorych było napisane że są przeznaczone dla dzieci z niedosluchem. Dowiedzialam się jednak, że US tego nie uzna więc zaniechałam takich działań. Zadzwoń do swojego urzędu i dowiedz się bo nie chce Ci mieszać....
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: mamawika w Lipiec 16, 2006, 11:50:25 pm
A mi Pani w US powiedziała, że mogę odpisywać książki i gry dla syna, ale nie mogę literatury na temat schorzenia, bo to dla mnie. Na razie nie korzystałam z takiego odpisu, bo kupuję pomoce edukacyjne przez fundację. O sorry, w tym roku odpisałam takie drewniane układanki, ale nie miałam jeszcze kontroli.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: asiaks w Lipiec 17, 2006, 07:07:20 am
Ulga na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności... (www.pit.pl).
Podejrzewam, że każdy US potraktuje ten zapis jak chce...  :cry:  Ja w tym roku z rozpędu odliczyłam PUS`a, ale zrobiłam korektę, na wszelki wypadek....
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: mamawika w Lipiec 17, 2006, 10:28:30 am
No PUSa to ja bym odliczyła.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 17, 2006, 10:30:10 am
Ulga rehabilitacyjna

http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna
http://www.pit.pl/2006/index.php
http://www.pit.pl

a czy nie mogliby dać wszystkim wykazów konkretnych?
Wygląda to na "ciche" wewnętrzne prawo U.S., bo mnóstwo matek ma problem co może, a czego nie odliczyć.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Lipiec 17, 2006, 09:54:24 pm
Dziewczyny, jesteście jak zawsze nieocenione.Dzięki serdeczne!!!!
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 18, 2006, 11:24:30 pm
Kto zapyta, słono zapłaci

Bartłomiej Ciszewski

Rząd chce, żebyśmy za pytanie w sprawie podatków płacili aż 75 zł! Odpowiadać będą nam ośrodki Ministerstwa Finansów, a nie - jak do teraz - urzędy skarbowe

Każdy z nas może zapytać urząd skarbowy o to, jakie w danej sytuacji powinien płacić podatki. Obecnie wniosek o tzw. indywidualną interpretację podatkową kosztuje 5 zł. Odpowiedzi urzędów skarbowych są wiążące, co oznacza, że nikt nie zarzuci nam błędu, jeśli rozliczymy się zgodnie z tymi wskazówkami.

Ministerstwo Finansów chce przejąć na siebie obowiązek odpowiedzi na pytania, żeby zapobiec sytuacjom, w których różne urzędy skarbowe wydawały odmienne decyzje w podobnych przypadkach. - Głównym powodem proponowanych zmian jest konieczność wprowadzenia jednolitej interpretacji przepisów podatkowych - wyjaśnił wczoraj w Sejmie wiceminister finansów Marian Banaś pytany o powody podwyżki.

Jednocześnie rząd chce drastycznie podnieść opłaty za wydanie interpretacji. Za odpowiedź podatnik będzie musiał zapłacić 75 zł. Jeśli na jednym wniosku zapyta o trzy różne problemy podatkowe, zapłaci trzykrotność tej sumy. Jeśli - tak jak w roku 2005 - przez 12 miesięcy wpłynęłoby do urzędników 70 tys. zapytań, budżet państwa wzbogaciłby się o 5 mln 250 tys. zł.

- Centralizacja będzie tylko formalna, nadal będzie kilka ośrodków wydających opinię. Okaże się w praniu, jak to działa - komentuje rządowy pomysł Marcin Baran, menedżer w dziale postępowań podatkowych i sądowych w Ernst & Young. - Niepokojące jest to, że odpowiedzi będzie sygnował sam minister finansów, więc nie będzie się można od nich odwoływać - spostrzega

Metro 14.06.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 19, 2006, 12:00:00 am
Cytuj
Głównym powodem proponowanych zmian jest konieczność wprowadzenia jednolitej interpretacji przepisów podatkowych

to bardziej niż żenujące. Nauczyliby się pisać przejrzyście ustawy, a nie znowu zapychać budżet pańswta zdzieraniem z podatników i to aż w takiej kwocie.
Ciekawe ilu urzędników zatrudnią do tylu odpowiedzi płatnych.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 19, 2006, 11:44:33 pm
Dalej będzie "po uważaniu" jak komu pasuje (tak jak dotychczasowe interpretacje)
ale, że sobie dorobią, to fakt  :turn-l:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 24, 2006, 11:21:39 pm
PIT Wydatki osób niepełnosprawnych

Badania przed operacją nie obniżają podatku

Przed operacją usuwającą skutki inwalidztwa trzeba wykonać wiele drogich badań. Niepełnosprawny nie może jednak odliczyć tych wydatków od podatku.

Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. PB I-3/4117/IN-33/US/2006/AA).

Z pytaniem zwrócił się do niego podatnik z orzeczoną grupą inwalidzką i przyznaną rentą. W 2005 r. przeszedł on operacje mające na celu "usunięcie przyczyn inwalidztwa". Były one poprzedzone odpłatnymi badaniami (udokumentowanymi fakturami VAT). Ich koszt podatnik chciał odliczyć od dochodu z tytułu wydatków rehabilitacyjnych.

Dyrektor łódzkiej izby stwierdził, że dochód pomniejsza się o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub takiego, na którego utrzymaniu znajdują się takie osoby. Cele rehabilitacyjne to m.in.: adaptacja i wyposażenie mieszkania; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawnego; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego; opłacenie przewodników osób niewidomych, wtym psa przewodnika; opieka pielęgniarska w domu; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych; leki; konieczny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej; odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego. Dla wydatków tych ustawodawca określił oczywiście warunki i limity.

Autor interpretacji zaznaczył, że wydatki na rehabilitację można odliczyć od dochodu tylko wówczas, gdy nie były sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia ani nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej innej formie.

Chociaż sam zabieg chirurgiczny w określonych okolicznościach można zakwalifikować jako rehabilitacyjno-usprawniający, co daje prawo do odliczenia jego kosztów od dochodu, to jednak odpłatne badania przedoperacyjne nie mieszczą się w katalogu zwolnień podatkowych. Nie można ich też utożsamiać z rehabilitacją leczniczą, która obejmuje dodatkowe zabiegi, np. wodolecznictwo, fizykoterapię, światłolecznictwo, kinezoterapię, elektrolecznictwo i mechanoterapię. Koszt badań zatem nie może być zdaniem dyrektora izby podstawą do pomniejszenia dochodu określanego na potrzeby PIT.

a.g.

Rzeczpospolita 24.07.200r
Tytuł: Podatek od darowizny?
Wiadomość wysłana przez: kamlanucha1 w Lipiec 25, 2006, 09:53:33 am
Witam ! Prosze mi powiedziec czy to prawda iż kwoty które wpłyną na subkonto moich chłopców bede musiała doliczyć do swojego dochodu a tym samym zapłacić od nich podatek?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 25, 2006, 06:43:05 pm
Mamy już taki temat http://forum.darzycia.pl/topic,4921.htm
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 25, 2006, 07:27:54 pm
Czy obdarowany zawsze płaci podatek

Kto powinien zapłacić podatek od darowizn? Czy ten, kto daje darowiznę, czy ten, kto ją przyjmuje, czyli dziecko?

 Nie
 W przypadku darowizny obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. A to oznacza, że organ podatkowy może domagać się zapłaty podatku od obu stron umowy, nawet jeśli zastrzegły one, że podatek zapłaci np. darczyńca. Skutki tego są takie, że za podatek odpowiada każda ze stron: i darczyńca, i obdarowany.

Gazeta Prawna  25.07.2006r.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: marmati w Lipiec 25, 2006, 11:24:05 pm
Na szczęście już nie.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dziadek Janusz w Sierpień 01, 2006, 04:00:21 pm
Coś na podniesienie ciśnienia.
Zobaczcie, jak rząd będzie "wspomagał" rozwój organizacji społecznych i pozarządowych:
Cytuj
Niemiła "niespodzianka"

26 czerwca 2006 roku rząd złożył w sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym przewiduje likwidację odpisu z tyułu darowizn przekazywanych m.in. na dzialalność organizacji społecznych (do wysokości 10% dochodu). To, zwłaszcza dla wielu lokalnie działających organizacji, korzystających z dobroczynności przedsiębiorców, może mieć bardzo poważne, negatywne konsekwencje.

więcej na stronach portalu ngo (http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/216531.html)

Już sobie wyobrażam pozyskiwanie środków na działalność naszej organizacji w przyszłym roku...
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 01, 2006, 04:16:45 pm
Szok. Wciąż widać chcą łatać dziury budżetowe kosztem najsłabszych, najbiedniejszych, niepełnosprawnych.
Może lepiej było przemyśleć "becikowe" , zapobiec lukom prawnym wykorzystującym możliwość powstawania wielu afer  wpływajacych na deficyt budżetu :evil:
IV RP  :oops:
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Sierpień 16, 2006, 10:40:22 am
PIT  OPODATKOWANIE NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ
Fiskus weźmie podatek od niepełnosprawnych


• Urzędnicy twierdzą, że od świadczeń dla niepełnosprawnych trzeba zapłacić podatek
• Ministerstwo Finansów potwierdza niekorzystną interpretację wydaną przez urząd
• Jeśli resort nie zmieni przepisów, organizacje pozarządowe nie będą pomagały potrzebującym

W ubiegłym roku niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Knurowa byli na kilku wycieczkach przygotowanych przez organizację. Teraz Stowarzyszenie boi się, że fundu-jąc wycieczki niepełnosprawnym, wpędzi ich w tarapaty podatkowe. Gliwicki urząd skarbowy uważa, że są one tzw. nieodpłatnymi świadczeniami stanowiącymi przychód. Trzeba od nich zapłacić podatek – potwierdza Ministerstwo Finansów.

Interpretacja urzędu

Urszula Krawczyk, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, była zdumiona interpretacją II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, zgodnie z którą organizowane przez nich wycieczki stanowią dla jego członków przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Trzeba tylko ustalić jednostkowy koszt poniesiony przez Stowarzyszenie na rzecz uczestnika.

Urząd zwraca uwagę, że środki, z których były one finansowane, nie pochodziły bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, więc nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że zwolnione z podatku są otrzymane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Ponieważ liczba uczestników imprezy jest znana, można obliczyć jednostkowy koszt. W związku z tym Stowarzyszenie powinno do końca lutego przekazać uczestnikom i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, a uczestnik powinien wykazać ją w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 i zapłacić podatek. Niepełnosprawny, którego roczny dochód nie przekroczy tzw. kwoty wolnej w wysokości 2790 zł, co prawda nie zapłaci podatku, ale będzie musiał złożyć zeznanie roczne.

4,5 mln Polaków ma prawnie potwierdzoną niepełnosprawność

6,2 mln deklaruje tzw. niepełnosprawność biologiczną (badania stanu zdrowia ludności GUS w IV kw. 2004 r.)

3 mld złotych rocznie przeznacza PFRON na wsparcie niepełnosprawnych

Wszyscy zaskoczeni

– Łatwiejsze byłoby dla nas odprowadzenie podatku od dotacji niż wysyłanie naszym podopiecznym PIT-ów i obarczanie ich obowiązkiem rozliczenia się z urzędem skarbowym. Najczęściej to osoby upośledzone – mówi Urszula Krawczyk.

Dodaje, że zdaniem urzędu gdyby finansowali wycieczki ze środków otrzymanych z PFRON, podatku by nie było. Tymczasem 60 proc. pieniędzy Stowarzyszenia pochodzi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a to z kolei korzysta z funduszy PFRON.

– To dziwaczna interpretacja. Jeśli stanowisko urzędu będzie stosowane na szerszą skalę, to w dużym stopniu może ograniczyć działalność organizacji pożytku publicznego wspierających niepełnosprawnych – mówi Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii.

Także Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, nie słyszał wcześniej o interpretacji gliwickiego urzędu skarbowego.

– Nie wiem, w jakiej wysokości niepełnosprawni mieliby zapłacić podatek, ale obawiam się, że dla wielu z nich będzie to zbyt duży wydatek. Zrezygnują z udziału w wycieczkach. A przecież adresowane są one do osób, które same nie są ich w stanie opłacić – mówi Piotr Pawłowski i podaje przykład magazynu Integracja. Okazało się, że większość czytelników nie może sobie pozwolić na wydatek 20 zł na roczną prenumeratę. Dlatego teraz pismo jest bezpłatne.

– Stanowisko fiskusa może się okazać zamachem na szanse powrotu niepełnosprawnych do normalności – ocenia prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Minister potwierdza


Efekty interpretacji urzędu skarbowego już widać. Stowarzyszenie boi się fiskusa i nie chce wpędzać w kłopoty podatkowe swoich podopiecznych.

W sprawie u ministra finansów interweniowała poseł Krystyna Szumilas z PO. Odpowiedź, którą otrzymała z resortu finansów, nie pozostawia jednak wątpliwości
– stanowisko urzędu skarbowego jest słuszne. Minister powołuje się m.in. na zasadę powszechnego opodatkowania. Jego zdaniem polski system podatkowy uwzględnia w dużej mierze trudną sytuację osób niepełnosprawnych.

Tymczasem w ubiegłym tygodniu Stowarzyszenie otrzymało zawiadomienie z Izby Skarbowej o uchyleniu interpretacji urzędu skarbowego. Przesądziły jednak przyczyny proceduralne.

– Na razie nie musimy stosować się do wytycznych urzędu skarbowego, ale w dłuższym okresie niczego to nie rozwiązuje – mówi Urszula Krawczyk.

Zdaniem Sebastiana Gumieli, prawnika z kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy, zarówno stanowisko urzędu skarbowego, jak i Ministerstwa Finansów jest prawidłowe. Ustawodawca może jednak odstąpić od zasady powszechności opodatkowania z określonych przesłanek. Tutaj powinien skorzystać z tego uprawnienia.


(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1776/11.gif)

gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1776.27.835.2.11.1.0.1.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 16, 2006, 02:18:49 pm
PODATKI Haracz za darowizny. Państwo wyciąga ręce po pieniądze od fundacji (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060816/prawo/prawo_a_1.html)

Pieniądze lub lekarstwa podarowane chorej osobie przez fundację są opodatkowane. Ten, kto je otrzyma, lub ten, kto je przekaże, powinien zapłacić podatek od darowizny, nawet 20 procent. Tak twierdzą urzędy skarbowe.

O tym, że dla fiskusa pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym jest darowizną, której część trzeba oddać państwu w postaci daniny, przekonał się podopieczny Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko". Urząd skarbowy zażądał zapłaty podatku za operację sfinansowaną przez fundację, bo NFZ jej nie refunduje. Fundacja złożyła zażalenie na decyzję urzędu.

w.p.

***
PODATKI Wybierając formę wsparcia, organizacje muszą uważać na obciążenia. Za pomoc fundacji trzeba płacić fiskusowi (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060816/prawo/prawo_a_3.html)

Chory, który dostaje od fundacji lekarstwa albo pieniądze, płaci podatek od darowizny. Nie musi tego robić, jeśli pokrywa ona koszty usług medycznych.
Urzędy uważają, że pomoc dla osób chorych i niepełnosprawnych to darowizna obciążona na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Potwierdza to historia jednego z podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko". Badania wykazały u niego guza w nosogardzieli, co wymagało natychmiastowej operacji. Zabieg nie jest refundowany przez NFZ, dlatego pieniądze wyłożyła fundacja.

- Zapytaliśmy urząd skarbowy o skutki podatkowe - mówi Eliza Romaniak, główna księgowa fundacji. - Niestety, odpowiedź brzmiała: trzeba zapłacić podatek od darowizny. Nie zgadzamy się z tym, dlatego złożyliśmy zażalenie do izby skarbowej i czekamy na odpowiedź.

Choroba nie usprawiedliwia
Podobne problemy mają inne organizacje wspierające osoby poszkodowane przez los. Pomagają w różny sposób - pokrywają koszty turnusów rehabilitacyjnych, przekazują protezy i wózki inwalidzkie, dają pieniądze. Czy jest to opodatkowane? Większość urzędów nie ma wątpliwości. W ustawie o podatku od spadków i darowizn próżno bowiem szukać ulg dla wspomaganych darowiznami chorych osób. Z właściwym sobie wdziękiem podkreśliło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 29 czerwca 2004 r.: "W myśl obowiązujących przepisów przewlekła choroba obdarowanego nie stanowi normatywnej przesłanki odliczenia, zwolnienia albo wyłączenia od podatku i wobec tego nie rzutuje na ustalenie jego wysokości oraz pobór". Zdaniem resortu osoba, która dostała leki od fundacji, powinna zapłacić podatek, a jeśli nie ma na to środków, może to zrobić darczyńca. Można też wystąpić o umorzenie (rozłożenie na raty, odroczenie zapłaty).

Podobnie uważają urzędy. O konieczności opodatkowania darowizny przekonany jest np. Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście (interpretacja z 8 maja br.) oraz Urząd Skarbowy Warszawa Targówek (interpretacja z 28 listopada 2005 r.). Wspominają wprawdzie, że zwolnione z podatku są kwoty do 4902 zł, ale z reguły chodzi tu o większe sumy. Nawet w wypadku małych kwot trzeba się pilnować, bo podczas ustalania limitu kumuluje się darowizny z 5 lat od jednego darczyńcy.

Usługi poza ustawą
Czy każde świadczenie jest opodatkowane? - Praktyka bywa różna, generalnie fundacje i obdarowani płacą podatek od świadczeń rzeczowych - mówi Krzysztof Śliwiński ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, prowadzący serwis księgowy na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl. - Nie robią tego, jeśli darczyńca pokrywa koszty usługi (np. płaci szpitalowi za zabiegi medyczne) bądź użycza sprzętu. Dlatego niektóre fundacje preferują taką formę pomocy.

- Uważam, że przekazanie usługi, np. zapłata za turnus rehabilitacyjny podopiecznego, nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn - twierdzi Stanisław Kowalski, prezes Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą".

Co na to urzędy? Niektóre wrzucają wszystkie świadczenia do jednego worka, cytując po prostu przepisy. Ale są też korzystne dla podatników interpretacje, np. Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z 5 sierpnia 2005 r. Potwierdzono w niej, że pokrycie kosztów usługi rehabilitacyjnej nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn.- To prawidłowe stanowisko - przyznaje Bogusław Wolniewicz, radca prawny i doradca podatkowy. - Ustawa mówi o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych. Nie obejmuje więc świadczenia usług.

Czy na pewno darowizna
Wnikliwi czytelnicy urzędowych interpretacji mogą trafić na jeszcze jedno stanowisko. Otóż Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie w piśmie z 17 marca 2005 r. uznał, że pieniądze przekazane przez organizację charytatywną na zakup implantu i leczenie to nie darowizna. Chodziło o kwoty gromadzone na specjalnym koncie dla chorego dziecka. Jego przedstawiciel na podstawie umowy z fundacją zobowiązany był do podjęcia działań wspierających zbiórkę pieniędzy, np. wysyłania apeli o udzielenie pomocy. Dlatego urząd uznał, że nie można tu mówić o nieodpłatnym, nieekwiwalentnym świadczeniu. Ponadto stwierdził, że pieniądze, które wpłynęły na specjalne konto, nie należą do fundacji. Przekazując je osobie chorej, fundacja nie uszczupla swojego majątku.

Kwestię opodatkowania świadczeń dobroczynnych poruszaliśmy już w "Rz" ("Dobroczynność jako przychód" i "Dopłacić fiskusowi na operację" 15 stycznia ub.r., "Ofiarność wolna od podatku" 22 stycznia ub.r.). Wtedy jeden z warszawskich urzędów uznał, że świadczenia dla podopiecznych fundacji podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na szczęście Ministerstwo Finansów i Izba Skarbowa w Warszawie były innego zdania.

PRZEMYSŁAW WOJTASIK

Konieczne zmiany systemowe

Działalność charytatywna wspiera czynności państwa w szeroko rozumianym obszarze zabezpieczenia socjalnego. Poprzez tworzenie odpowiednich rozwiązań systemowych ustawodawca powinien zatem przynajmniej nie przeszkadzać w prowadzeniu tej działalności. Niestety jest inaczej, prawo podatkowe powoduje, że dobroczynne działania wiążą się z obciążeniami fiskalnymi. Zmusza to do posunięć niekoniecznie najbardziej racjonalnych, za to skuteczniejszych podatkowo. Zamiast więc dostać od fundacji urządzenie rehabilitacyjne na własność, potrzebujący powinien otrzymać je tylko do używania. Nie dojdzie w takiej sytuacji do darowizny, a co za tym idzie nie powstanie konieczność płacenia podatku od spadków i darowizn.

Rrzczpospolita 16.08.06 Nr 190
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 22, 2006, 02:13:53 pm
Kaganiec na fundacje (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1780.29.3.2.17.1.0.1.htm)

PROJEKT USTAWY UPRAWNIENIA KONTROLNE MINISTRÓW
Kaganiec na fundacje


■ Wszystkie uchwały trafią do kontroli ministrów
■ Działalność gospodarcza – bez darowizn i dotacji
■ Nowe rozwiązania sprzeczne z konstytucją

Jarosław Kaczyński chce zwiększyć uprawnienia kontrolne ministrów nad fundacjami, ponieważ obecne są niewystarczające.

Fundacje nie będą mogły przeznaczać środków z działalności statutowej na gospodarczą, a odpisy wszystkich uchwał będą przesyłać do kontroli właściwemu ministrowi – wynika z projektu nowelizacji ustawy o fundacjach, którego autorem jest Kancelaria Premiera. W razie nieprawidłowości minister wystąpi do sądu o uchylenie uchwały, zawieszenie zarządu lub ustanowienie zarządcy przymusowego. Będzie mógł nakładać też kary pieniężne.

– Projekt precyzuje zasady działalności gospodarczej fundacji, by zapewnić przejrzystość jej działania. Zwiększa uprawnienia kontrolne ministrów, ponieważ obecne są iluzoryczne – uzasadnia Angelina Sarota z Departamentu Prawnego Kancelarii Premiera.

Fundacje twierdzą jednak, że to zamach na ich niezależność, a skala nadużyć jest wyolbrzymiana.

– To zakładanie kagańca fundacjom jako podstawom społeczeństwa obywatelskiego. Obecne mechanizmy kontrolne są całkowicie wystarczające, tylko wykorzystywane są nieudolnie – mówi Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych.

Każda uchwała do ministra

Zgodnie z projektem – fundacje będą przekazywać właściwemu ministrowi wszystkie uchwały w terminie 30 dni od ich podjęcia.

– Minister wystąpi do sądu o uchylenie uchwały, jeśli będzie sprzeczna z celem fundacji, statutem lub prawem – mówi Angelina Sarota.

Fundacje wskazują jednak, że podstawowe informacje już znajdują się w KRS lub składane są w corocznym sprawozdaniu. Twierdzą, że zmiany mogą sparaliżować ich działalność.

– Nawet niewielka fundacja podejmuje około 100 uchwał rocznie. Uchwałami regulowana jest codzienna praca fundacji. Obowiązek czekania na akceptację ministra może te prace sparaliżować – mówi Ewa Kulik-Bielińska, prezes Forum Darczyńców.

– Aby ministerstwa mogły skontrolować uchwały 6 tys. fundacji, będą musiały zwiększyć zatrudnienie. Tylko, co z ideą taniego państwa – pyta Lidia Kuczmierowska, dyrektor programów krajowych Fundacji im. Batorego.

Jeżeli sąd na wniosek ministra stwierdzi, że fundacja działa niezgodnie z prawem, statutem lub celem fundacji, wyznaczy termin do usunięcia uchybień.

Po jego upływie zarząd złoży ministrowi informacje w sprawie ich usunięcia.
– Jeżeli fundacja nie usunie uchybień, minister nałoży karę pieniężną w wysokości od 500 do 5000 zł. Po bezskutecznym upływie powtórnego terminu wystąpi do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego – wyjaśnia Angelina Sarota.

Dodaje ona, że nowelizacja ma wyeliminować przypadki powoływania fundacji dla działalności gospodarczej, a nie dla realizacji celów społecznych.


Pozarządowe protestują

– Badanie przez organy państwowe zgodności działania fundacji z celem statutowym może być uzasadnione tylko, gdy korzysta ona ze środków publicznych. Jeśli została założona za prywatne pieniądze, to fundator powinien decydować, czy realizuje ona cele statutowe – twierdzi Lidia Kuczmierowska.

Właściwy minister będzie mógł zażądać także dokonania zmiany zarządu.
– Fundacje są samodzielnymi podmiotami prawa i nadanie ministrom prawa żądania zmian w zarządzie bez istotnej przyczyny jest naruszeniem ich autonomii – uważa Jakub Wojnarowski z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Naruszenie nie musi być istotne

Minister będzie mógł ingerować w działalność fundacji, nawet jeśli naruszenie ustawowych obowiązków przez nią nie będzie istotne. Zdaniem przedstawicieli fundacji oznacza to, że minister będzie musiał zareagować nawet w wypadku najmniejszych naruszeń.

– Te środki są nieproporcjonalne do zamierzonego celu. Teraz każde podejrzenie naruszenia prawa, statutu bądź celów fundacji, niezależnie od rangi naruszenia, uruchomi złożenie wniosku do sądu i umożliwi zawieszenie wykonania uchwały – twierdzi Anna Mazgal z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Kancelaria Premiera nie zgadza się z tym poglądem.

– Projekt nie nakłada na ministra obowiązku występowania do sądu. Usuwa określenie „w istotny sposób”, ponieważ stanowi ono niedookreśloną klauzulę generalną. Dlatego nie można mówić o zamachu na niezależność fundacji – twierdzi Angelina Sarota.

Zdaniem projektodawców dotychczasowe instrumenty kontrolne są nieskuteczne.

– W 2002 roku minister zdrowia wysłał ponad 1000 monitów do fundacji, które nie przesłały mu sprawozdań. Tylko połowa zareagowała. Fundacje nie traktują poważnie obowiązku sprawozdawczości – mówi Angelina Sarota.


Sprzeczny z konstytucją

Rozwiązania projektu dają ministrowi skarbu możliwość zmiany statutów fundacji powołanych przez skarb państwa. Zdaniem prawników – jest to sprzeczne z konstytucją.

– Poprawka dzieli fundacje na dwie kategorie i tym samym może naruszać konstytucyjną zasadę równości. Różnicuje traktowanie fundacji w zależności od osoby fundatora. Specjalne uprawnienia przyznaje skarbowi państwa. Inni fundatorzy – osoby prawne lub osoby fizyczne – nie mogą zmienić statutu fundacji – wskazuje Monika Zwęglińska, młodszy prawnik z kancelarii Baker&McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy.

Wątpliwości budzi również projektowany zakaz przeznaczania środków z działalności statutowej, np. darowizn, dotacji, spadków, na działalność gospodarczą. W drugą stronę projekt nakazuje przeznaczyć dochód z działalności gospodarczej na realizację celów statutowych.

– Taki przepis to bezzasadna ingerencja w prawo własności i swobodę działalności gospodarczej. Majątek fundacji stanowi jej własność prywatną – mówi Monika Zwęglińska.

Piotr Trocha
gp@infor.pl

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1780/17a.gif)

GAZETA PRAWNA NR 162 (1780) 2006-08-22 > Prawo Gospodarcze
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 25, 2006, 08:08:05 pm
Protest ws. darowizn (http://www.ksiegowosc.ngo.pl/strona/220705.html)
PROTEST ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE LIKWIDACJI 10% ULGI OD DAROWIZN DLA OSÓB PRAWNYCH.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 29, 2006, 12:23:38 pm
PODATKI. Pieniądze trafiły bezpośrednio do szpitala (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060829/prawo/prawo_a_4.html)


Sfinansowanie operacji to nie darowizna


Chory, któremu fundacja zapłaciła za operację, nie musi płacić podatku


Taka forma pomocy nie podlega bowiem ustawie o podatku od spadków i darowizn. To stanowisko Izby Skarbowej w Krakowie, która skorygowała interpretację urzędu skarbowego.

Sprawa dotyczyła jednego z podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko (pisaliśmy o  tym w "Rz" z 16 sierpnia). Badania wykazały u niego guza w nosogardzieli, co wymagało natychmiastowej operacji. Fundacja wyłożyła pieniądze i zapytała urząd o skutki podatkowe.

Odpowiedź była niepomyślna.

Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza uznał, że pokrycie kosztów zabiegu to darowizna. Doszło bowiem do bezpłatnego świadczenia. Trzeba więc zapłacić podatek (powinien to zrobić obdarowany bądź darczyńca), chyba że przysługuje zwolnienie (tylko do 4902 zł).

Fundacja złożyła zażalenie na interpretację.

- Na szczęście izba skarbowa uznała nasze argumenty i przyznała, że sfinansowanie operacji nie jest darowizną -mówi Eliza Romaniak, główna księgowa fundacji. - Nie musimy więc odprowadzać podatku.

Jaka jest argumentacja izby skarbowej? Podobna jak w naszym artykule. Ustawa o podatku od spadków i darowizn mówi o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych.

Nie obejmuje więc świadczenia usług. Tymczasem koszty leczenia opłacono bezpośrednio
placówce medycznej, a ta wystawiła fundacji rachunek. Fundacja zapłaciła więc za usługę
medyczną.

Nie doszło do darowizny, gdyż leczona osoba nie uzyskała przysporzenia majątkowego. Jak czytamy w interpretacji: "w przedmiotowej sprawie kosztami leczenia za świadczone usługi medyczne została bezpośrednio obciążona fundacja na podstawie rachunków wystawionych przez placówkę medyczną - nie można więc uznać, że konkretna osoba fizyczna nabyła własność rzeczy (w tym również pieniędzy) lub praw majątkowych". -

Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 29.08.06 Nr 201
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 31, 2006, 10:51:29 pm
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA PROBLEMY DARCZYŃCÓW I OBDAROWANYCH
Fiskus pobiera podatek

• Obecne przepisy nie sprzyjają prowadzeniu działalności charytatywnej
• Darczyńcy muszą lawirować, by nie zapłacić wysokiego podatku
• Potrzebne są zmiany w PIT, VAT i podatku od spadków i darowizn

Prowadzenie działalności charytatywnej w Polsce jest obarczone dużym ryzykiem podatkowym. Na problemy z fiskusem narażeni są zarówno przedsiębiorcy wspierający najbiedniejszych, jak i organizacje pozarządowe oraz osoby otrzymujące pomoc. Pułapki czyhają w podatku dochodowym od osób fizycznych, VAT i podatku od spadków i darowizn.


(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1787/11.gif)

Niepełnosprawni płacą PIT...

Niedawno opisaliśmy (GP nr 158/2006) problemy podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Knurowa. Fiskus uważa, że wycieczki organizowane niepełnosprawnym są dla nich tzw. nieodpłatnym świadczeniem stanowiącym przychód podlegający opodatkowaniu. Także Ministerstwo Finansów twierdzi, że świadczenia te nie mogą korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli nie są finansowane przez PFRON.

– Przepisy nie pozwalają na odmienną interpretację. Niepełnosprawny może jednak liczyć na przychylność urzędu skarbowego ze względu na ważny interes podatnika oraz publiczny. Można uznać, że tego typu świadczenia są w rzeczywistości nieodpłatnymi świadczeniami na rzecz państwa, którego obowiązkiem jest zapewnienie opieki obywatelom – mówi adwokat Jacek Reps z kancelarii Reps Wojnar i Wspólnicy.

Podatnik, którego nie stać na zapłacenie podatku, może wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie zaległości lub rozłożenie jej na raty. Zgodnie z art. 67a par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) podstawą umorzenia może być ważny interes podatnika lub publiczny. Brak jednak jego definicji. O wszystkim decyduje urzędnik. Ważnym interesem niepełnosprawnego może być jego powrót do sprawności. W interesie publicznym jest z kolei taka poprawa zdrowia niepełnosprawnego, by nie musiał korzystać z pomocy państwa. Jeżeli urząd odmówi, można odwołać się do izby skarbowej, a potem wnieść skargę do sądu administracyjnego. Szanse na wygranie są jednak nikłe. W tym przypadku sąd nie ocenia, czy były przesłanki do zastosowania ulgi, tylko czy decyzja została wydana zgodnie z procedurą.

Organizacje dobroczynne mogą wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty

...a przedsiębiorcy VAT

Problemy mają również firmy, które przekazują organizacjom charytatywnym np. wyprodukowaną przez siebie żywność. Artykuł 7 ust. 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mówi, że za dostawę towarów uważa się przekazanie towaru bez wynagrodzenia, w szczególności darowiznę, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części. Dlatego firmom bardziej opłaca się zniszczyć żywność niż przekazać ją potrzebującym.

Doktor Tomasz Nowak, prawnik z kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy wskazuje, kiedy podatku nie trzeba zapłacić.

– Nie ma VAT, jeśli producent zorganizuje przekazanie żywności tak, by wartość jednorazowego wydania na rzecz jednej osoby nie przekroczyła 100 zł netto. Przy tej kwocie należy prowadzić ewidencję osób, na rzecz których dokonano wydania. Jeśli zaś producent jednorazowo przekaże na rzecz jednej osoby towar o wartości poniżej 5 zł, to przekazanie nie będzie obciążone VAT, nie będzie też obowiązku prowadzenia ewidencji osób obdarowanych – tłumaczy Tomasz Nowak.

Zwraca uwagę, że limit 5 zł dotyczy jednorazowego przekazania, jednej czynności. Przepisy nie zawierają ograniczeń czasowych, w ramach których limit nie może zostać przekroczony. Oznacza to, że np. chleb można przekazywać codziennie. Sytuacji nie zmieni fakt, że przekazanie nastąpi za pośrednictwem innego podmiotu, np. organizacji charytatywnej.

– W takim wypadku nie ma przekazania na rzecz organizacji. Nie nabędzie ona prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że doszło do sytuacji, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Wydanie następuje na rzecz ostatecznych beneficjentów, a ponieważ wartość tego wydania nie przekroczy zapewne 5 zł, to czynność ta pozostanie poza VAT – uważa Tomasz Nowak.

Ostatecznie przedsiębiorca może wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie podatku, którego zapłata groziłaby np. upadłością. W interesie publicznym jest to, by firma istniała, zatrudniała pracowników i odciążała państwo w pomocy najbiedniejszym.

POSTULUJEMY

Sejm powinien jednoznacznie zwolnić z PIT i podatku od spadków i darowizn pomoc przekazywaną przez organizacje pożytku publicznego osobom potrzebującym. Oprócz tego należy zwolnić z VAT rzeczy przekazywane przez przedsiębiorców organizacjom charytatywnym.Podatek od darowizn

Kłopoty z fiskusem mogą mieć podopieczni organizacji, które refundują im koszty leczenia szpitalnego, zakupu protez czy sprzętu rehabilitacyjnego. Z interpretacji krakowskiego urzędu skarbowego Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko dowiedziała się, że operacje, które finansuje niepełnosprawnym, powinny być opodatkowane jako darowizna. Podobne zdanie wyraziło Ministerstwo Finansów. Podatek powinien zapłacić obdarowany, a jeżeli nie jest w stanie, to darczyńca. Fundacja złożyła zażalenie do izby skarbowej. Z odpowiedzi wynika jednak, że tego typu darowizna nie podlega opodatkowaniu. Zdaniem izby, skoro środki fundacji pochodzą z darowizn i przekazywane są na działalność statutową, to w sprawie nie znajduje zastosowania art. l ust. l ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

– Ważne, aby faktury i rachunki za operacje były wystawiane na fundację, a nie leczoną osobę – podkreśla Eliza Romaniak, księgowa Fundacji Anny Dymnej.

Nie wiadomo jednak, jak potraktować sfinansowanie niepełnosprawnemu protezy czy sprzętu rehabilitacyjnego. Aby uniknąć zapłaty podatku, organizacje zamiast darować sprzęt po prostu go nieodpłatnie użyczają.

– Nie spowoduje to po stronie chorego obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, natomiast skutkować będzie dla niego uzyskaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń, opodatkowanego PIT na zasadach ogólnych. Ustawa ta wprawdzie przewiduje zwolnienie od podatku wartości nieodpłatnych świadczeń, jednakże jedynie w przypadku gdy są one otrzymywane od pomocy społecznej – zwraca uwagę Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy ze spółki doradztwa podatkowego Ożóg i Wspólnicy. Radzi, by skorzystać z możliwości ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika.

– Organy podatkowe niekiedy przychylają się do takich wniosków, szczególnie gdy obowiązek zapłaty podatku nie wiązał się z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą – mówi doradca.

Problematyczne pozostaje ciągle przekazanie leków. Zgodnie z postanowieniem Urzędu Skarbowego w Staszowie (pismo nr PO/436-1/2005) w sprawie jednej z fundacji: darowizna leku na rzecz osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Także w tym wypadku można jedynie liczyć na łaskę urzędników.

Marcin Musiał

Gazeta Prawna 31.08.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 04, 2006, 10:07:36 pm
Rząd chce odebrać ulgę za darowizny

Społecznicy w Polsce mogą stracić ćwierć miliarda złotych, które dostają od firm. Rząd chce odebrać przedsiębiorcom ulgę podatkową za darowizny dla organizacji pozarządowych
Dziś sejmowa komisja finansów zaczyna prace nad projektem zmian w ustawie o podatku CIT, który płacą firmy. Zmiany zaproponował rząd, który chce zabrać przedsiębiorcom 10-proc. ulgę od darowizn na cele pożytku publicznego - oświatę, kulturę, sport, pomoc społeczną itp.

- To pomysł absurdalny. Rząd wylicza, że zarobi na tym 45 mln zł. Ale sektor pozarządowy straci znacznie większą kwotę darowizn od przedsiębiorców! - mówi Ewa Kulik-Bielińska z Fundacji Batorego.

Wedle naszych wyliczeń chodzi o prawie 240 mln zł - tyle muszą przekazać przedsiębiorcy, żeby oszczędzić dzięki uldze 45 mln zł.

- Za te pieniądze organizacje pozarządowe i lokalne inicjatywy robią to, co należy do zadań władzy: karmią głodnych, szkolą bezrobotnych, remontują szkoły, szpitale, muzea, prowadzą domy kultury i świetlice dla zaniedbanych dzieci. Czy rząd policzył, ile musi na to wydać, jeśli nie sfinansują tego w ramach darowizn prywatni przedsiębiorcy? - pyta Kulik-Bielińska.

Likwidacja ulg uderzy przede wszystkim w małe, lokalne organizacje, które według stowarzyszenia Klon-Jawor ok. 40 proc. wpływów mają właśnie od miejscowych firm.

- To może przyhamować proces odbudowywania zniszczonej w PRL filantropii wśród polskich przedsiębiorców i więzi społecznych w lokalnych społecznościach. Nie będzie już z czego sfinansować takich wspólnych inicjatyw jak budowa drogi czy szkoły - mówi Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii, która propaguje wśród przedsiębiorców wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman uspokaja: - Na pewno organizacje wszystkiego nie stracą, bo to by znaczyło, że przedsiębiorcy dają tylko z powodu ulgi.

Według Nenemana ulga jest niezgodna z traktatem unijnym. Chodzi o to, że przysługuje tylko tym firmom, które przekazują darowizny organizacjom prowadzącym "działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych". Część firm nie dostaje więc ulgi za swoje darowizny. To prowadzi do nierównego traktowania firm i organizacji.

- W zamian za ulgę damy prawo odpisu 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego tzw. liniowcom [przedsiębiorcom płacącym liniowy, 19-proc. PIT] i osobom, które mają tzw. kontrakty menedżerskie, np. dyrektorom banków - mówi minister.

- Gdyby wszyscy "liniowcy" skorzystali z maksymalnego odpisu, w grę wchodzi kwota rzędu 55-60 mln zł, czyli znacznie mniej niż to, co społeczeństwo zyskuje z darowizn od przedsiębiorców. Poza tym prawo do "1 procenta" będą miały tylko organizacje pożytku publicznego, ale już nie np. społeczny komitet budowy szkoły - odpowiada Kulik-Bielińska. Nierówność w traktowaniu organizacji tylko się więc pogłębi.

Pomysłu odebrania ulg rząd nie skonsultował z organizacjami pozarządowymi. Nawet z Radą Działalności Pożytku Publicznego przy ministrze polityki społecznej.

Organizacje pozarządowe zbierają podpisy pod protestem do władz. Dziś przekażą go adresatom. Podpisało się pod nim blisko tysiąc organizacji.

Gazeta Wyborcza 4.09.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 05, 2006, 10:05:31 am
CIT Odliczanie darowizn od dochodu (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060905/prawo/prawo_a_5.html)

Organizacje pozarządowe chcą pozostawienia ulgi

Likwidacja możliwości odliczania od dochodu darowizn na cele pożytku publicznego to budząca największe kontrowersje zmiana w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z nią Marek Wikiński z SLD zgłosił nawet wiosek o wysłuchanie publiczne ustawy.

Został on jednak odrzucony przez Komisję Finansów Publicznych. Tomasz Szymanek z Rady Organizacji Pożytku Publicznego zwrócił uwagę, że obowiązujący przepis kosztuje budżet tylko około 50 mln zł rocznie. W zamian przedsiębiorcy przekazują na cele charytatywne ponad 260 mln zł.

- W razie likwidacji ulgi bylibyśmy jedynym krajem UE, który by takich rozwiązań nie miał
- zauważył Szymanek.

Inne zmiany budziły mniej emocji. Pozytywnie oceniono możliwość obliczania różnic kursowych według zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości. Także sprecyzowanie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu zostało dobrze ocenione. Pojawiły się jednak głosy, że warto byłoby zdefiniować, które koszty uznaje się za bezpośrednio związane z przychodami.

W zakresie kosztów reklamy i reprezentacji zmiany mają różny charakter. Z jednej strony ma zostać zniesiony podział na reklamę publiczną i niepubliczną - całość wydatków na ten cel będzie kosztem podatkowym. Z drugiej zaś firmy nie będą już mogły ujmować w rozliczeniach podatkowych kosztów reprezentacji.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman obiecał, że bardzo wnikliwie rozpatrzy wszelkie
poselskie poprawki niepowodujące skutków finansowych. Jako przykład podał krytykowaną likwidację uproszczonego sposobu rozliczeń bez składania miesięcznych deklaracji.

Konrad Piłat

"Podatki po nowemu"
Pod takim hasłem można już od dziś szukać w "Rz" bieżących relacji z posiedzeń Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która wczoraj zainaugurowała prace nad pakietem zmian w podatkach.

g.l.

- Rzeczpospolita 05.09.06 Nr 207
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 05, 2006, 06:58:57 pm
PO protestuje przeciwko likwidacji 10 proc. ulgi na darowizny

Platforma Obywatelska jest przeciwna proponowanej przez rząd likwidacji 10 proc. ulgi na darowizny dla organizacji pozarządowych - oświadczył w poniedziałek dziennikarzom rzecznik ds. finansów w gabinecie cieni PO Zbigniew Chlebowski. Jak podkreślił, PO "chce stanąć w obronie organizacji pozarządowych".

Chlebowski zaapelował do posłów koalicji rządowej o głosowanie przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o podatku CIT, którym zajmuje się sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Projekt ten zakłada zniesienie 10 proc. ulgi od darowizn na działalność społecznie użyteczną oraz na cele kultu religijnego.

Obecny na konferencji prasowej lider PO Jan Rokita podkreślił, że wspomaganie organizacji pozarządowych, w tym także ich działalności charytatywnej, jest jednym z podstawowych zadań publicznych.

Według Chlebowskiego, likwidacja ulgi to małe oszczędności dla budżetu, a rząd zapomina, jak "wielkie dobro czynią w Polsce organizacje pozarządowe".

Również SLD zaapelował we wtorek do koalicji rządzącej o utrzymanie dotychczasowej ulgi podatkowej.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman zaproponował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, szukanie - wspólnie z organizacjami pożytku publicznego - nowego rozwiązania na miejsce ulgi podatkowej od darowizn z CIT dla tych organizacji.

Chlebowski mówił też, o "próbach" rządu wycofywania się z projektowanego obniżenia kosztów pracy, jakim miało być zmniejszenie składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych o 4 proc. "Chcemy, żeby premier zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko, uważamy że ta propozycja zgłaszana jeszcze przez wicepremier Zytę Gilowską, była dobrą propozycją dla polskiego rynku pracy, walki z bezrobociem (...) i dlatego chcemy, żeby ta propozycja była zachowana" - mówił Chlebowski.

Z kolei rzecznik PO ds. gospodarki Adam Szejnfeld pytał, czemu rząd "uniemożliwia lub poważnie opóźnia procesy prywatyzacyjne w polskich stoczniach". Jak podkreślił, równocześnie rząd "potrzebuje olbrzymich środków na dokapitalizowanie stoczni, by poprawić ich stan finansowy".

Zdaniem Szejnfelda, strategia rządowa na rzecz przemysłu stoczniowego "wzbudza poważne kontrowersje".

Poseł Platformy zwrócił uwagę, że polski rząd "w ostatniej chwili, prawie po terminie" przedstawił Komisji Europejskiej materiały dotyczące restrukturyzacji polskiego przemysłu stoczniowego.

W poniedziałek KE otrzymała plany restrukturyzacyjne polskich stoczni Gdańsk, Gdynia i Szczecin. Jak zaznaczył rzecznik komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes Jonathan Todd, Komisja otrzymała około 800 stron dokumentów dotyczących wszystkich trzech stoczni, a ich analiza zajmie przynajmniej kilka tygodni.

Również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w poniedziałek w komunikacie, że "plany restrukturyzacji stoczni Gdynia, Gdańsk i Szczecin zostały dziś przesłane przez UOKiK do Komisji Europejskiej".

W zeszłym tygodniu do Brukseli dotarła 30-stronicowa strategia dla polskiego przemysłu stoczniowego, przyjęta przez Radę Ministrów. KE otrzymała też w piątek po południu dwustronicowy list, podpisany przez ministra gospodarki Piotra Woźniaka i ministra skarbu państwa Wojciecha Jasińskiego z zapewnieniem, że plany restrukturyzacyjne dotrą w poniedziałek 4 września.

"Zwracamy się do rządu o pilne ujawnienie planów, programów i strategii wobec wszystkich sektorów gospodarki w Polsce i poddanie ich debacie publicznej" - zaapelował Szejnfeld.


gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20060905134881254)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 07, 2006, 10:28:09 am
SEJM NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1792.27.112.2.15.1.0.1.htm)

Ulga na dobroczynność jednak pozostanie

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za pozostawieniem ulgi podatkowej dla firm wspierających działalność pożytku publicznego.

zmiana prawa

Posłowie z komisji jednogłośnie zdecydowali wczoraj o przyjęciu poprawki do rządowego
projektu zmiany ustawy o CIT utrzymującej 10-proc. ulgę dla firm przekazujących darowizny na rzecz działalności pożytku publicznego. Ministerstwo Finansów chciało zlikwidować ulgę tłumacząc, że jest niezgodna z przepisami unijnymi. Obecnie przepisy nie zezwalają na skorzystanie z odpisu w przypadku wsparcia zagranicznych organizacji pożytku publicznego.

Z informacji przekazanej posłom przez MF wynika, że rozwiązania podobne do naszych istnieją we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Holandii, która godzi się na wsparcie zagranicznych organizacji charytatywnych.

670 mln zł będzie kosztować budżet utrzymanie obecnych przepisów dotyczących
30-proc. amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych – Udało się wypracować kompromis polegający na tym, że ulga jest zachowana, a Unia zadowolona – powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Polscy przedsiębiorcy będą więc mogli wspierać także zagraniczne organizacje i korzystać z ulgi, jeżeli te będą spełniały określone kryteria.

Komisja, wbrew resortowi finansów, poparła przyjęcie poprawki posłów SLD i PO utrzymującej 30-proc. amortyzację fabrycznie nowych środków trwałych. Rząd chciał wykreślić to uprawnienie, gdyż zaproponował wprowadzenie jednorazowej amortyzacji dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Zdaniem Ministerstwa Finansów przyjęcie przez Sejm poprawki będzie kosztować budżet około 670 mln złotych.

Mimo protestów MF posłowie przyjęli także poprawkę przywracającą ulgę dla spółek wodnych – organizacji korzystających ze składek rolników, które zajmują się utrzymaniem infrastruktury melioracyjnej.

Rząd zgodził się na zaproponowaną przez komisję zmianę, zgodnie z którą zachowają moc
przepisy umożliwiające uproszczoną formę przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Akceptację resortu finansów znalazła także poprawka, która eliminuje groźbę podwójnego
opodatkowania w przypadku dywidend otrzymywanych przez polskie spółki od spółek
zagranicznych.

Marcin Musiał, GAZETA PRAWNA NR 174 (1792) 2006-09-07 > Podatki
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 08, 2006, 06:03:09 am
PODATKI. Największym problemem filantropów jest VAT (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060908/prawo/prawo_a_1.html)

Fiskus wśród obdarowanych

Posłowie chcą utrzymać ulgę od darowizn w CIT. To jednak nie koniec problemów filantropów.  Najwięcej tracą bowiem na VAT. Płacą go w tysiącach złotych od towarów wartych grosze


(http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/wydanie_060908/prawo_a_1-2.F.jpg)

- Nie można uprawiać filantropii na koszt państwa - powiedział podczas jednej z ostatnich
debat w Sejmowej Komisji Finansów na temat ulgi w CIT wiceminister Jarosław Neneman. I miał rację, tyle że problem opodatkowania darowizn ma też drugie dno, które uczestnicy
dyskusji o CIT pominęli. Chodzi o odprowadzanie do budżetu znacznych kwot z tytułu VAT
liczonego od rynkowej wartości starego telewizora, wideo czy wózka inwalidzkiego. Są one
tak duże, że nawet sprzedając te towary, nie sposób byłoby zarobić na podatek.

Dziesięcioletni komputer np., który nie ma dostępu do Internetu i można na nim korzystać
tylko ze starszych wersji programów, dziś jest wart ok. 500 zł, choć kupiony był za np. 10
tys. zł. Darczyńca musi jednak naliczyć 22 proc. od kwoty, za którą go kupił, co oznacza,
że podatek wyniesie ok. 2200 zł. Powstaje absurdalna sytuacja, w której opłaci się mu
sprzedać komputer temu, kogo chciał nim obdarować, i opodatkować transakcję od ceny
sprzedaży. VAT wyniesie wówczas ok. 110 zł. Potem mógłby wszystkie pieniądze, tj. 500 zł za towar plus 110 zł VAT, zwrócić nabywcy. W ten sposób miałby komputer za darmo, a
występujący w roli sprzedawcy oddałby fiskusowi 660 zł zamiast 2200 zł. Oczywiście to
czysta spekulacja i w praktyce potencjalny filantrop po prostu w ogóle nie będzie zawracał
sobie głowy ryzykowną finansowo darowizną.

Dobroczynność wiedzie do bezrobocia
- Dlaczego darując coś szkole czy bezdomnym, trzeba płacić państwu setki tysięcy złotych i w efekcie zbankrutować? - pyta Waldemar Gronowski, znany w całej Polsce piekarz, któremu coś takiego się przytrafiło. Po wydaniu decyzji nakazującej zapłatę ok. 25 tys. zł VAT od chleba darowanego ubogim władze skarbowe zablokowały mu konta, co doprowadziło firmę przedsiębiorcy do bankructwa. Dziś jest on bezrobotnym, a przyczyną wszystkiego są nadal obowiązujące przepisy o VAT, które nakazują płacić podatek od wartości rynkowej darowizny.

Nie ma znaczenia, że towar w chwili przekazania jest wart dziesięć razy mniej niż przy nabyciu, że gdyby nie został darowany, musiałby być wyrzucony na śmietnik. Władze skarbowe bezwzględnie egzekwują przepisy, a do tego często nie chcą uznać darowizny za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Nie zawsze można odliczyć
Na początku roku pojawiło się w tej sprawie interesujące pismo MF skierowane do marszałka Sejmu (nr SPS-024-116/05). Ówczesny wiceminister finansów Mirosław Barszcz twierdził, że przepisy o VAT "nie zakładają co do zasady opodatkowania VAT darowizn towarów, jeżeli podatnik nie skorzystał z odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z taką darowizną". Przemilczał jednak, że przepisy ustawy o VAT nie zawsze dają darczyńcy prawo do odliczenia. Wystarczy, że nie jest on z mocy prawa zwolniony z tego podatku, a już tego przywileju nie ma. Podobnie gdy obdarowanym jest osoba fizyczna lub inny podmiot niespełniający warunków definicji organizacji pożytku publicznego. Organy skarbowe bezwzględnie żądają również VAT przy przekazaniu na cele dobroczynne, gdy podatnik miał prawo do odliczenia, ale z niego nie skorzystał. Nie zważają na to, że narusza to zasadę neutralności VAT, którego ciężar spada na przedsiębiorcę zamiast na konsumenta.

Nadzieja w zmianach
Jedynym skutecznym sposobem uniknięcia kłopotów z fiskusem jest przekazanie towarów organizacji charytatywnej, która przekazałaby je potrzebującym. Tyle że trudno sobie wyobrazić, aby tą drogą trafiały do szkół pojedyncze komputery, wideo czy do bezdomnych łatwo psująca się żywność.

- Rozwiązaniem problemu jest zmiana przepisów, tak aby za podstawę naliczania VAT trzeba było uznawać rynkową wartość towaru z chwili jego przekazania, a nie z chwili produkcji czy nabycia - twierdzi doradca podatkowy Tomasz Michalik.

Takie rozwiązanie znajduje się w projekcie zmian do ustawy o VAT, ale nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle wejdzie w życie. W najbliższych miesiącach muszą zostać uchwalone nowe przepisy o PIT i CIT. Z VAT można poczekać, gdyż nie ma zakazu nowelizowania go w trakcie roku. Eksperci sugerują też, że nie zdziwiłoby ich, gdyby w ostatniej chwili zmiana w ogóle zniknęła z projektu, jak wiele innych, które początkowo MF zaakceptowało, a dziś nie ma już po nich śladu. Darczyńcy pewnie więc długo jeszcze będą na swojej dobroczynności tracić, a fiskus na niej korzystać.

ANNA GRABOWSKA

Kara za dobre serce

Przedsiębiorca, który decyduje się na bezpośrednią pomoc potrzebującym, jest karany przez fiskusa za swoją dobroczynność. Fakt, że korzysta z ulgi w CIT, nie pociesza w sytuacji, gdy musi płacić 22 proc. VAT od używanego komputera, sprzętu inwalidzkiego czy audio-wideo, udając dla potrzeb fiskusa, że są warte tyle, ile przed kilku czy kilkunastu laty. Proponowana obecnie zmiana przepisu nawiązująca do "ceny rynkowej" darowizny też nie wyeliminuje wszystkich sporów, gdyż to nieostre pojęcie z pewnością będzie inaczej interpretowane przez podatników, a inaczej przez urzędników skarbowych. Ci drudzy już dziś kwestionują wartość darowizn dla potrzeb CIT, dążą do obniżenia kosztów działalności darczyńców i zwiększenia płaconego przez nich podatku.

Rz 08.09.06 Nr 210

Darowizny tylko dla obdarowanych (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060908/prawo/prawo_a_5.html)

KOMENTARZ

Darowizny tylko dla obdarowanych


Budżet państwa zarabia na darowiznach, mimo że jest ulga w podatku dochodowym (posłowie proponują jej utrzymanie). Wszystko przez VAT od darowizny, który musi zapłacić firma wspierająca szlachetne cele. Fiskus bez zażenowania sięga po te pieniądze przy każdej nadarzającej się okazji. Jakkolwiek na to patrzeć, nawet gdy przedsiębiorca odliczy ulgę podatkową, i tak w ostatecznym rachunku dołoży do darowizny. Po prostu VAT, który musi zapłacić, jest znacznie większy niż kwota odliczenia w CIT.

Nie jest to uczciwe rozwiązanie. Utrzymanie ulgi w podatku dochodowym nie rozwiązuje problemu. Co prawda, dzięki niej darczyńcy mniej dopłacają, ale i tak operacja jest
korzystna dla kasy państwa. Przedsiębiorcy nie powinni dopłacić do darowizn. Te pieniądze powinny bezpośrednio trafiać do potrzebujących.

Szybko trzeba więc poprawić przepisy podatkowe. Można podwyższyć limit odliczeń w podatku dochodowym (teraz jest 10 proc. dochodu) albo zmienić na korzystniejsze zasady
opodatkowania darowizn VAT.

Nie trzeba długo czekać na okazję do zmiany przepisów. W Sejmie trwają prace nad ustawą o CIT, a wkrótce zaczną się nad nowelizacją ustawy o VAT.

Troska o państwową kasę to rzecz chwalebna, ale nie można sięgać do kieszeni ludzi, którzy chcą wpierać potrzebujących.

Paweł Blajer
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 08, 2006, 06:36:01 am
Oto jeden z przykładów rozsądnego prawa z życia wzięty:

Ukarali go za darmowy chleb (http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/dozywial_bezrobotnych_a_fiskus_zabral_mu_wszystko,789157,2943)

Piekarz, który przez kilkanaście lat dożywiał ubogich i bezrobotnych, po wizytach fiskusa
sam został jednym z nich - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

54-letni Waldemar Gronowski z Legnicy, z wykształcenia inżynier budownictwa, dostał już
swój pierwszy zasiłek. - Szukam pracy. Nie wiem, co będę robił, ale do zawodu piekarza nie wrócę - mówi.

Jeszcze w ubiegłym roku sam zatrudniał kilkunastu pracowników, prowadząc dobrze prosperującą piekarnię. Każdego dnia rozdawał po kilkaset bochenków chleba, którego nie
udało mu się sprzedać. Korzystali na tym bezdomni i ubodzy z dzielnicy Zakaczawie. Chleb brały też domy dziecka i szkolne świetlice.

Dramat piekarza zaczął się, gdy dostał od legnickiego magistratu tytuł Sponsora Roku 2004.

Natychmiast zjawili się u niego kontrolerzy urzędu skarbowego i uznali, że za darowane pieczywo należy się VAT - za sam 2003 r. aż 45 tys. zł - i że piekarz powinien zapłacić
200 tys. zł podatku dochodowego - przypomina gazeta.

Na początku roku przypadek piekarza opisały gazety na Śląsku. Interwencję obiecał premier Kazimierz Marcinkiewicz, a Izba Skarbowa we Wrocławiu nakazała podległemu urzędowi w Legnicy ponowną kontrolę piekarni.

W efekcie Gronowskiemu odblokowano 40 tys. zł, jakie miał na koncie. - Nie zmieniliśmy jednak zdania w sprawie opodatkowania charytatywnej działalności pana Gronowskiego - mówi p.o. rzecznik prasowy Izby Skarbowej we Wrocławiu Małgorzata Czartoryska. Postępowanie trwa.

- Musiałem sprzedać zakład, żeby nie popaść w długi. Popłaciłem pracownikom odprawy,
spłaciłem ZUS co do złotówki. Teraz żyjemy z pensji żony. Muszę szybko znaleźć pracę, bo potrzebujemy pieniędzy. Mamy córkę, która się jeszcze uczy. Jeżeli postępowanie skarbówki skończy się tak, że będę musiał jeszcze im zapłacić, to nie wiem, co będzie - mówi "Gazecie Wyborczej".

Źródło informacji: PAP
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 14, 2006, 08:03:28 am
PODATKI Naprawa odliczana jest tak, jak przeróbka samochodu (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060914/prawo/prawo_a_7.html)

Urząd nie podpowie korzystnego rozwiązania

Osoba niepełnosprawna nie może odliczyć wydatków na naprawę samochodu przystosowanego do jej niepełnosprawności w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Auto nie jest bowiem sprzętem niezbędnym w rehabilitacji oraz ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. Wydatki na jego naprawę mogą być jednak odliczone jako wydatki poniesione na przystosowanie pojazdu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Nie zmienił jednak niekorzystnego
postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku, ponieważ występująca z wnioskiem o wiążącą interpretację osoba zapytała o możliwość odliczenia wydatków w ramach tej konkretnej ulgi podatkowej. Dyrektor podkreśla w uzasadnieniu swojej decyzji z 8 września 2006 r. (sygn. I-2/4150-101/06): "(...) pomimo braku wskazania w zaskarżonym postanowieniu możliwości skorzystania przez podatniczkę z odliczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest podstaw do jego uchylenia lub zmiany. Wniosek podatniczki dotyczył możliwości odliczenia wydatków poniesionych na naprawę siłownika sprzęgła jako wydatków na naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, tj. na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy. W świetle powołanych przepisów odliczenie takie podatniczce nie przysługuje. Organ I instancji zasadnie zatem uznał jej stanowisko za nieprawidłowe".

Tym samym organy podatkowe pokazały, jak ważna jest dla nich litera prawa. W tym konkretnym wypadku - powołanie się przez podatnika na inny przepis, niż należało. Osoba, która wystąpiła o interpretację, chciała wiedzieć, czy może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z naprawą siłownika sprzęgła w samochodzie osobowym przystosowanym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Urzędnicy uznali, że wydatki na jego naprawę nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Ani słowem nie wspomnieli jednak, że wydatek ten można odliczyć jako przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 6).

"Siłownik sprzęgła jest urządzeniem niezbędnym do użytkowania pojazdu przez osoby z niepełnosprawnością dolnych kończyn. Brak lub nieprawidłowe funkcjonowanie tego urządzenia powoduje, że pojazd nie może być obsługiwany przez osobę z taką niepełnosprawnością, a tym samym nie jest przystosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. (...) Wydatek poniesiony na naprawę siłownika sprzęgła można więc uznać za wydatek poniesiony na przystosowanie pojazdu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Podlega on zatem odliczeniu stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - napisał w uzasadnieniu dyrektor IS w Zielonej Górze.

Teraz pozostaje tylko zaskarżenie tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Grażyna J. Leśniak, Rz 14.09.06 Nr 215
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 21, 2006, 08:05:42 am
PIT Zaległe wypłaty (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060921/prawo/prawo_a_13.html)

Będzie emerytura, będzie i podatek

Osoba, której ZUS wypłacił zaległą emeryturę, powinna zapłacić podatek dochodowy w roku, w którym pieniądze te faktycznie otrzymała

Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, utrzymując w mocy postanowienie naczelnika podległego sobie urzędu skarbowego (decyzja z 12 września 2006 r., sygn. IPB2/4117-13/06/3).

Pytanie podatniczki dotyczyło wspólnego opodatkowania małżonków. Chodziło o wypłaconą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2005 r. zaległą emeryturę za lata 1998 - 2005 po korzystnym dla podatniczki wyroku sądu okręgowego z marca 2005 r. Ponieważ pieniądze wypłacone zostały w jednym roku, to wspólny dochód małżonków za 2005 r. przekroczył wysokość pierwszego progu podatkowego. Małżonkowie uważali, że powinni mieć prawo do zastosowania pierwszego przedziału skali podatkowej do wspólnego rozliczenia dochodów osiągniętych w ubiegłym roku, bo kumulacja dochodów z emerytury nastąpiła nie z ich winy.

Ich opinii nie podzieliły jednak organy podatkowe. Zarówno urząd, jak i izba skarbowa stanęły na stanowisku, że ważne są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. "Mając na uwadze dyspozycję art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, fakt otrzymania ww. emerytury spowodował powstanie przychodu podatniczki w 2005 roku, który to przychód stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy winien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ten rok" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

g.l., Rz 21.09.06 Nr 221
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 21, 2006, 09:51:01 am
Mniej podatku od spadku (http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3632455.html?nltxx=856703&nltdt=2006-09-21-04-05)
- Piotr Skwirowski 2006-09-20

Sejmowa komisja finansów publicznych poprze zwolnienie od podatku spadków i darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny.

Rząd zapisał zwolnienie w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zwolnienie miałoby objąć część tzw. pierwszej grupy podatkowej, czyli małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierba, ojczyma i macochę. - Chodzi o to, by zwolnić od podatku klasyczne przenoszenie majątku z pokolenia na pokolenie - tłumaczyli w środę posłom z komisji finansów publicznych przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Zwolnienie ma objąć cały majątek, nie będzie żadnych ograniczeń kwotowych. Bez podatku, w ramach najbliższej rodziny, będzie też można przekazać dowolnie wysoką darowiznę. Warunkiem zwolnienia od podatku byłoby poinformowanie urzędu skarbowego o nabytym spadku bądź przyjętej darowiźnie.

- Chodzi o zapewnienie szczelności systemu podatkowego. Zawsze będziemy mogli sprawdzić, skąd darczyńca miał pieniądze i czy stać go było na darowiznę - tłumaczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Urzędu nie trzeba by było informować o nabyciu spadku lub darowizny, gdy byłyby one potwierdzone notarialnie. Albo gdy wartość majątku nabytego w ciągu pięciu lat od jednego członka najbliższej rodziny nie przekraczałaby (licząc od daty pierwszego nabycia) 9637 zł.

Posłom podoba się propozycja rządu. Maria Zuba z PiS już zapowiedziała jednak poprawkę rozszerzającą zwolnienie. Chce, by objęło ono także spadki i darowizny nabyte od rodzeństwa.

Jeszcze dalej idzie projekt przygotowany przez posłów PO. Ich zdaniem zwolnienie podatkowe powinno obejmować całą pierwszą grupę podatkową, czyli także zięcia, synową i teściów. - Tego będziemy się trzymać i mam nadzieję, że przekonamy do tego komisję - stwierdziła posłanka PO Krystyna Skowrońska.

Platforma chce przy okazji podnieść kwoty wolne od podatku od spadków. W przypadku drugiej grupy podatkowej (dalsza rodzina) miałaby ona wynieść 10 tys. zł (teraz jest 7276 zł), w trzeciej grupie zaś (osoby niespokrewnione) 7 tys. zł (teraz 4902 zł). Wyższe niż dziś miałyby być także progi podatkowe, czyli kwoty, po których przekroczeniu spadek lub
darowizna wpadają pod wyższą stawkę podatku.

Ani rząd, ani PO nie chcą przy tym zmieniać stawek podatku. W pierwszej grupie nadal
byłyby więc stawki 3,5 i 7 proc., w drugiej 7, 9 i 12 proc., a w trzeciej 12, 16 i 20 proc.

Zmiany mają za to objąć przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej. Dziś wolne od podatku jest nabycie w drodze spadku lub darowizny (pierwsza grupa) bądź tylko spadku (druga i pod pewnymi warunkami trzecia grupa) domu albo mieszkania o powierzchni do 110 m kw., jeśli jego nowy właściciel będzie w nim mieszkał przez co najmniej pięć lat. Rząd chce, by ulga przysługiwała osobom, które przez co najmniej pięć lat będą zameldowane w odziedziczonym lub podarowanym domu bądź mieszkaniu. Nieruchomość taką można będzie sprzedać przed tym terminem, pod warunkiem że uzyskane za nią pieniądze przeznaczy się w ciągu dwóch lat (teraz jest sześć miesięcy) na zakup innego domu albo mieszkania.

Podatnik, który - gdy urząd skarbowy zapyta, skąd miał pieniądze np. na zakup mieszkania - powie, że otrzymał darowiznę, ale zapomniał ją zgłosić, ma być objęty nową sankcją. Rząd chce, by nie zgłoszona darowizna podlegała 20-proc. podatkowi. W środę posłowie zastanawiali się, czy jeszcze nie podwyższyć tej stawki. To samo dotyczyłoby niezarejestrowanych pożyczek.

Zabawna sytuacja miała miejsce pod koniec środowego posiedzenia komisji. Posłowie, którzy przerobili już cały projekt zmian do ustaw o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych, trochę przez przypadek odkryli, że rząd chce zwolnić z tego ostatniego podatku pożyczki przekazywane w ramach najbliższej rodziny (wcześniej poseł Marek Wikiński z SLD zapowiedział złożenie poprawki obniżającej stawkę podatku od pożyczek z 2 proc. do 0,5 proc.). - Okazuje się, że rządowy projekt jest nawet lepszy, niż nam się zdawało - skomentowała przewodnicząca komisji Aleksandra Natalli-Świat.

Nad poselskimi poprawkami komisja będzie głosować w czwartek.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 22, 2006, 08:28:45 am
SEJM SPADKI I DAROWIZNY ORAZ CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1803.27.112.2.14.1.0.1.htm)

Darowizna od rodzeństwa będzie bez podatku
GAZETA PRAWNA NR 185 (1803) 2006-09-22 > Podatki

Darowizny od rodzeństwa również powinny być zwolnione z podatku - uznała wczoraj sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

zmiana prawa

Wczoraj sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt nowelizacji ustawy o
podatku od spadków i darowizn oraz ustawy od czynności cywilnoprawnych. Posłowie
przegłosowali część poprawek, w większości zgłoszonych przez PiS.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustaw, zwolnione z podatku od spadków i darowizn ma być nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez niektórych członków pierwszej grupy podatkowej: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma i macochę. Przyjęta przez komisję poprawka PiS dodaje do tego katalogu także rodzeństwo. Kolejne przyjęte przez komisję poprawki dotyczą obowiązku informowania urzędu skarbowego o przyjęciu zwolnionej z podatku darowizny. Według projektu rządowego, podatnik będzie miał na to miesiąc od otrzymania darowizny. Rząd proponował, że jeżeli podatnik dowie się o darowiźnie później, to powinien zgłosić się do urzędu w ciągu 14 dni. Posłowie jednak wydłużyli ten termin do miesiąca.

Zgodnie z wolą rządu, z obowiązku informowania będzie zwolniony podatnik, gdy darowizna nie przekracza tzw. kwoty wolnej, czyli 9637 zł oraz gdy umowa darowizny została podpisana notarialnie. Posłowie uznali, że do zwolnienia wystarczy spełnienie nie obu tych warunków łącznie, ale albo jednego, albo drugiego.

20-proc. karna stawka podatku będzie obowiązywać w przypadku próby powołania się na
niezgłoszoną wcześniej darowiznę lub nieudokumentowaną przelewem pożyczkę
Wprowadzili ponadto korzystniejsze kryteria dla zachowania ulgi podatkowej w przypadku
otrzymania w drodze darowizny lokalu lub budynku. Wydłużono z 3 miesięcy do 6 miesięcy termin na pozbycie się starego lokalu lub wypowiedzenie umowy najmu, co jest jednym z warunków prawa do ulgi.

Nie udało się obniżyć 20-proc. sankcji, która ma objąć podatników I grupy podatkowej w przypadku powołania się na nieudokumentowaną wcześniej darowiznę i podwyższyć sankcję dla członków innych grup. Domagała się tego opozycja.

– Fikcyjne umowy najczęściej podpisywane są z innym członkiem rodziny. Nie wiem, czemu mielibyśmy ułatwiać oszustwa – argumentował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Jedna z przyjętych poprawek do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych precyzuje warunki, w których fiskus będzie mógł zastosować 20-proc. karną sankcję.


Marcin Musiał
marcin.musial@infor.pl
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 03, 2006, 10:07:04 am
PIT.Odliczając wpłaty na komitet szkolny, ryzykujemy spór z fiskusem (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061003/prawo/prawo_a_6.html)

Rada rodziców zdaniem organów podatkowych nie jest organizacją pozarządową, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Darczyńcy nie korzystają więc z ulgi


(http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/wydanie_061003/prawo_a_6-2.F.jpg)

Odliczyć możemy tylko darowizny przekazane wymienionym w tej ustawie podmiotom, np. jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej. Ponadto przepisy przewidują kilka warunków. Czy spełnia je rada rodziców? Tak, ponieważ:
> tworzy się ją na podstawie ustawy o systemie oświaty (jest to reprezentacja rodziców, może też mieć inną nazwę, np. komitet rodzicielski),
> nie jest jednostką sektora finansów publicznych,
> nie działa w celu osiągnięcia zysku,
> może realizować cele działalności pożytku publicznego, np. prowadzić działania związane
z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.

Dlaczego wobec tego nie można skorzystać z ulgi? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów.

Odpowiedziało, że rada rodziców to wewnętrzny organ szkoły i nie może funkcjonować poza jej strukturą.

Tak samo uważa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi, którą dostaliśmy z Departamentu Pożytku Publicznego, stwierdzono, że rada rodziców jest wewnętrzną jednostką organizacyjną szkoły, a nie samodzielną organizacją.

Samodzielna i niezależna

Czy to oznacza, że nie ma szans na odliczenie? - Ministerstwo Finansów nie ma racji -

mówi Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów. - Rada rodziców to jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Jest to samodzielny podmiot niebędący osobą fizyczną lub prawną. Nie podlega szkole i ma swojego rodzaju autonomię.

Potwierdza to Marek Kolibski, doradca podatkowy ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy. - Rada rodziców nie jest organem szkoły, ale niezależną jednostką - uważa. -

Spełnia warunki ustawowe i przekazane jej darowizny można odliczyć od dochodu.

Korzystne dla siebie interpretacje znajdą też skrupulatni czytelnicy stron internetowych Ministerstwa Finansów. Przykładowo w piśmie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego (sygn. US. PD/42328/WC/04) stwierdzono: "Rada rodziców jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spełnia kryteria pozwalające na uznanie jej za organizację pozarządową". Tego samego zdania jest też Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie (sygn. P. I-423/2/2004). Ale większość urzędów popiera stanowisko ministerstwa.

Ile odliczyć

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6 proc. swojego dochodu. Osoby prawne mają większe możliwości - mogą odliczyć nawet 10 proc. dochodu. Jest więc o co powalczyć.

Ale trudno liczyć na przychylność urzędu, dopóki ministerstwo nie zmieni swojego poglądu albo nie zweryfikuje go sąd.

Pisma Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć
pod adresami:
http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/dokumenty/mf4.pdf
oraz http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/dokumenty/mpips3.html


- Przemysław Wojtasik

Komu można darować

interpretacje Z interpretacji urzędów wynika, że organizacją pozarządową, której możemy
przekazać darowiznę, jest m.in.:

>uczniowski klub sportowy działający przy szkole (Urząd Skarbowy w Olsztynie, US. VI/I-415-174-VI/04),

>ochotnicza straż pożarna (Świętokrzyski Urząd Skarbowy, RO/423/57/2005),

>koło gospodyń wiejskich (Pomorski Urząd Skarbowy, DP/P1/423-0042/3/05/AP),

>stowarzyszenie zbierające środki na budowę nowego domu dla pogorzelców (Urząd Skarbowy w Nowej Soli, II/423-2/06).

Rada jest samodzielna

Marek Kolibski, doradca podatkowy ze Społki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspolnicy

Rada rodziców jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką. Posiada własny regulamin, gromadzi i wydaje fundusze, ma własny rachunek bankowy oraz autonomicznie podejmuje decyzje. Może zawierać umowy z innymi podmiotami i występować jako samodzielna organizacja w relacjach z urzędami. Nie widzę więc przeciwwskazań do odliczenia przekazanej na rzecz rady rodziców darowizn

- Rz 03.10.06 Nr 231
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Październik 04, 2006, 12:23:45 pm
Ubodzy nie płacą podatku

Nie do końca jest prawdziwe określenie, że wszyscy osiągający dochody z pracy płacą podatki. Płacą je ci, których przychód przekracza miesięcznie 400 zł. Zatem najbiedniejsi już dziś są zwolnieni z podatków.

Paweł Wojciechowski, były minister finansów

Czy wszystkie osoby osiągające dochody z pracy płacą podatki?

– Dochody z pracy obciążone są podatkami dochodowymi i składkami na ubezpieczenia społeczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko podatek dochodowy, to okazuje, się że w rzeczywistości podatki płacą tylko ci, których miesięczny przychód wynosi nieznacznie ponad 400 zł miesięcznie – dla osób rozliczających się samodzielnie. To wynika z istnienia różnego rodzaju ulg, takich jak kwota wolna i koszty uzyskania przychodu. System ulg przychodowych, który funkcjonuje w systemie podatkowym, oznacza, że osoby o najniższych dochodach nie płacą podatków.

Zupełnie inaczej wyglądają obciążenia dochodów z pracy składkami ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne płacą wszyscy. I co ciekawe, to obciążenie jest dla niższych dochodów liniowe, a następnie dla dochodów powyżej 6100 zł miesięcznie – degresywne. To oznacza, że jakkolwiek system podatkowy jest progresywny i obciążenia podatkowe wahają się od 0 do 40 proc., to, jak weźmiemy pod uwagę wszystkie obciążenia dla podatnika (podatki i parapodatki), to efektywne obciążenia dochodów z pracy są nieznacznie degresywne.

■ Czyli osoby o najniższych dochodach nie płacą podatków już dziś. Skąd więc przekonanie wśród niektórych parlamentarzystów, że biedni jednak podatki płacą?


– To zależy, czy mówimy tylko o podatkach, czy o wszystkich obciążeniach pracy, uwzględniając składki ZUS. Jak powiedziałem, osoby o bardzo niskich dochodach już teraz nie płacą podatków, chociaż płacą bardzo wysokie składki ZUS.

■ Czy zatem osoby o najniższych dochodach również nie powinny płacić składek ZUS?


– Uważam, że osoby o bardzo niskich dochodach nie powinny płacić ani podatków, ani składek, poza składką emerytalną. To właśnie wysokie składki ZUS, a nie wysokie podatki, jak się powszechnie uważa, są rzeczywistą fiskalną przyczyną bezrobocia. Co z tego, że osoby zarabiające 400 zł miesięcznie nie płacą podatku dochodowego, skoro muszą zapłacić prawie 40 proc. składek ZUS. Sam system spycha pracowników o najniższych dochodach do szarej strefy. Dlatego należałoby rozważyć likwidację fiskalnej przyczyny bezrobocia, przede wszystkim w odniesieniu do osób o najniższych kwalifikacjach, a więc i najniższych dochodach. Nie ma przecież żadnego sensu, aby osoby zarabiające minimum socjalne płaciły składki na ZUS, a następnie otrzymywały inne świadczenia z ZUS. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zwolnienie od podatków i składek osób najmniej zarabiających. W tym celu najlepiej zastosować podatkowo-składkową kwotę wolną, a nie na przykład inne ulgi lub stawki i progi. Dodatkowe zwolnienie dochodów od obciążeń składkowych powinno objąć wszystkie składki, poza emerytalną. Pozostawienie składki emerytalnej, od której zależy przecież wysokość własnej emerytury, mogłoby zachęcić pracowników do legalnego zatrudnienia.

■ Czy nasz system opodatkowania dochodów z pracy funkcjonuje tak jak powinien?


– Cały system jest nie tylko niesprawiedliwy (skoro obciąża najbardziej osoby o średnich dochodach), ale też zbyt skomplikowany i nielogiczny. Komplikacje wynikają z autonomicznego rozwoju dwóch systemów poboru – podatkowego i składkowego, oraz z tworzenia wyjątków. Skoro zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę jest najbardziej kosztownym rozwiązaniem, to naturalne jest, że powszechnie wykorzystuje się umowy o podobnym charakterze do umów o pracę, takie jak umowy o dzieło, zlecenia i tzw. samozatrudnienie. Z punktu widzenia samego fiskusa – taki system, który nadmiernie obciąża dochody uzyskiwane na postawie umowy o pracę i jednocześnie stwarza zachęty do stosowania tzw. optymalizacji podatkowej – jest systemem irracjonalnym. Fiskus sam stwarza ludziom pokusę do optymalizacji podatkowej i ucieczki w szarą strefę. Nieszczelny, dziurawy system oznacza mniejsze wpływy budżetowe.

gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1811.27.759.2.14.1.0.1.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Październik 04, 2006, 12:38:29 pm
W Sejmie nowe odliczenia dla rodziców

Już trzy warianty ulg podatkowych związanych z wychowywaniem dzieci zawiera projekt nowelizacji ustawy o PIT, który czeka w Sejmie na drugie czytanie.


    zmiana prawa

Odliczenia podatkowe dla rodzin wychowujących dzieci przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz złożone do niego poprawki poselskie.

Zgodnie z założeniami rządu w rozliczeniu za 2007 rok podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane na ogólnych zasadach mogliby odliczyć od podatku kwotę równą iloczynowi liczby wychowywanych dzieci i kwoty zmniejszającej podatek. W 2007 roku miałaby ona wynieść 572,54 zł. Ulga ma przysługiwać rodzicom wychowującym co najmniej troje dzieci.

Ulga na każde dziecko

Odliczenie dotyczyłoby łącznie obojga małżonków, ale kwota odliczana byłaby od podatku jednego z nich lub obojga w określonych przez nich proporcjach. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub po orzeczeniu separacji odliczenie przysługiwałoby wyłącznie temu rodzicowi, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Modyfikację rozwiązania rządowego zaproponowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Podczas prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych złożyli poprawkę do projektu nowelizacji ustawy. Na podstawie art. 27f w brzmieniu wynikającym z poprawki podatnicy mieliby prawo odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn kwoty 120 zł oraz liczby wychowywanych własnych lub przysposobionych dzieci. Odliczenie opierałoby się na kwocie niższej niż tzw. kwota wolna od podatku (jak w propozycji rządowej), ale objęłoby każde posiadane dziecko.

TRZY WARIANTY JEDNEJ ULGI

Projekt rządowy


■ Ulga dla osób, które mają co najmniej troje dzieci
■ Odliczenie – 572,54 zł na każde dziecko

Projekt PO

■ Nie określono minimalnej liczby dzieci uprawniającej do ulgi
■ Odliczenie 50 zł na pierwsze dziecko i po 100 zł na każde kolejne

Poprawka PiS

■ Nie ma minimalnej liczby dzieci uprawniającej do ulgi
■ Odliczenie 120 zł na każde dziecko

Inne zasady odliczenia od podatku przysługującego w związku z posiadanymi dziećmi proponują posłowie Platformy Obywatelskiej. Odliczenie przysługiwałoby rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, które spełniałyby określone w ustawie kryteria. Jeżeli podatnik wychowywałby jedno dziecko, podatek po obliczeniu można by zmniejszyć o kwotę 50 zł. Jeżeli wychowywałby więcej niż jedno dziecko, mógłby odliczyć po 100 zł na każde kolejne dziecko. Odliczenie miałoby zmniejszać kwotę podatku podatników rozliczających się samodzielnie, łączną kwotę podatku określonego na imię obojga małżonków rozliczających się łącznie lub kwotę podatku osoby samotnie wychowującej dzieci. Odliczenie nie przysługiwałoby, gdy przynajmniej do jednego z małżonków osoby wychowującej dzieci lub jej dziecka miałyby zastosowanie przepisy o 19-proc. podatku liniowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Iloraz rodzinny


Przepisy pozwalające na zmniejszenie obciążeń podatników wychowujących dzieci proponuje także Liga Polskich Rodzin. Rozwiązanie nie polega na klasycznym odliczeniu, tylko sposobie obliczenie podatku. Chodzi o umożliwienie zastosowania tzw. ilorazu rodzinnego (zamiast obowiązującego dziś tzw. ilorazu małżeńskiego, czyli wspólnego rozliczenia się z małżonkiem).

Dochód małżonków posiadających dzieci byłby sumowany, a następnie dzielony przez liczbę członków rodziny. Obliczony od tej kwoty podatek (z uwzględnieniem kwoty wolnej) mnożony byłby przez dwa.

gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showServiceArticle&page=1&id=54&dok=1810.27.3.2.14.1.0.1.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 21, 2006, 10:40:40 pm
PODATKI Nawet jeśli nie będzie odsetek

Pożyczki od rodziny nie są przychodem

Osoba, która dostała pożyczkę od najbliższych, nie uzyskuje przychodu. Nawet wtedy, gdy nie musi płacić odsetek.Takie jest stanowisko ministra finansów w sprawie, którą opisaliśmy w " Rz" z 20 czerwca (Konrad Piłat "Podatek od rodzinnej życzliwości"). Chodziło o pieniądze na zakup mieszkania pożyczone od matki. Bez procentów, bo przecież rodzinie pomaga się bezinteresownie. Ta wielkoduszność nie spodobała się organom podatkowym. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, a potem Izba Skarbowa w Łodzi uznały, że pożyczka bez procentów to korzyść majątkowa. Nie płacimy odsetek (tak jak przy kredycie bankowym), otrzymujemy więc nieodpłatne świadczenie, które musimy opodatkować.

To absurd i wydaje się, że dostrzega to także minister finansów. Wprawdzie w odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie trochę kluczy, pisząc np. o konieczności dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Jednak konkluzja jest jasna - "jeżeli strony w umowie pożyczki zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek, to fakt ten nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez pożyczkobiorcę nieodpłatnego świadczenia". Zdaniem ministra "na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanie, jak i nieodpłatne udzielenie pożyczki jest obojętne podatkowo". Szkoda tylko, że nie uzasadnia szerzej swojej tezy. Ale może wezmą ją pod uwagę urzędy skarbowe.

Warto jednak wiedzieć, że zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, uchwalone w minioną środę łącznie z nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn, pozwalają bez obciążenia korzystać z pożyczek w kręgu najbliższych, jeśli ich wartość nie przekroczy w ciągu życia pożyczkobiorcy miliona złotych. Wejdą w życie od nowego roku, jeżeli na czas rozpatrzy je Senat i podpisze prezydent.

Przemysław Wojtasik
Pismo Ministerstwa Finansów można znaleźć pod adresem: http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/dokumenty/mf6.html

Rzeczpospolita 21.10.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 23, 2006, 09:16:15 pm
Niższe podatki od darowizn i spadków

Piotr Skwirowski
 
Osoby obdarowane przez najbliższych wysokimi darowiznami oraz dziedziczące rodzinne majątki zaoszczędzą na zmianach przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych

 Nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn Sejm uchwalił w zeszłym tygodniu. Nowe przepisy są bardzo korzystne, zwłaszcza dla członków najbliższej rodziny. Policzyliśmy jakie skutki dla podatników będą miały decyzje Sejmu.

Najważniejsza z nich zakłada, że od początku przyszłego roku zwolnione od podatku będą spadki i darowizny od najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy i rodzeństwa (do tej grupy posłowie nie zaliczyli: synowej, zięcia i teściów). Rząd chciał, by to zwolnienie nie miało żadnego ograniczenia kwotowego. W ostatniej chwili Sejm przyjął jednak poprawkę Marka Wikińskiego z SLD - zwolnienie obejmie spadki i darowizny do 1 mln zł. Inaczej mówiąc, w ciągu całego życia od członka najbliższej rodziny będziemy mogli przyjąć bez podatku darowizny bądź spadek w takiej właśnie kwocie. Milion złotych bez podatku będą mogli dać dziecku zarówno matka, jak i ojciec. Jeśli owe darowizny czy spadek będą wyższe niż 1 mln zł, to od nadwyżki trzeba będzie zapłacić 3 proc. podatku. - To będzie swego rodzaju podatek solidarnościowy - twierdzi poseł Wikiński.

I będzie to zawsze 3 proc., niezależnie od kwoty, o jaką spadek czy darowizna przekroczą 1 mln zł.

Warunkiem zwolnienia od podatku będzie zgłoszenie przyjęcia darowizny czy spadku "naczelnikowi urzędu skarbowego". Podatnik będzie miał na to miesiąc (nie trzeba będzie zgłaszać darowizn nieprzekraczających kwoty wolnej od podatku - o nich piszemy poniżej). Darowizny trzeba przy tym będzie dokumentować dowodami przekazania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Nie wiadomo, jak fiskus będzie zliczał kwotę darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu całego życia osoby obdarowanej. Czy będą się przy tym liczyć darowizny przyjęte przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, czyli przed 1 stycznia 2007 r.

A co z tymi, którzy podatek będą musieli płacić? Tu zasady właściwie się nie zmieniają. W tzw. pierwszej grupie podatkowej, będą tu teraz teściowie, zięć i synowa, nadal będą obowiązywać dotychczasowe stawki podatku - 3,5 i 7 proc. W drugiej grupie podatkowej (dalsza rodzina) podatek będzie się płacić wedle dzisiejszych stawek - 7, 9 i 12 proc., a w trzeciej (osoby niespokrewnione) - 12, 16 i 20 proc. Nie zmienią się kwoty wolne od podatku. Osoby z pierwszej grupy podatkowej będą nadal płacić podatek od nadwyżki darowizny czy spadku ponad kwotę 9637 zł. W przypadku drugiej grupy podatkowej będzie to 7276 zł, a w trzeciej grupie 4902 zł. Dotyczy to nadal darowizn i spadków otrzymanych od jednej osoby w okresie pięciu lat od pierwszej przyjętej darowizny czy spadku.

Nadal obowiązywać będzie ulga mieszkaniowa. Są tu jednak pewne istotne nowości. Dziś wolne od podatku jest nabycie w drodze spadku lub darowizny (pierwsza grupa) bądź tylko spadku (druga i pod pewnymi warunkami trzecia grupa) domu albo mieszkania o powierzchni do 110 m kw., jeśli jego nowy właściciel będzie w nim mieszkał przez co najmniej pięć lat. Po nowym roku ulga ma przysługiwać osobom, które przez co najmniej pięć lat będą zameldowane w odziedziczonym lub podarowanym domu bądź mieszkaniu. Nieruchomość taką można będzie sprzedać przed tym terminem, pod warunkiem że uzyskane za nią pieniądze przeznaczy się w ciągu dwóch lat (teraz jest sześć miesięcy) na zakup innego domu albo mieszkania.

I jeszcze jedna ważna zmiana. Podatnik, który - gdy urząd skarbowy zapyta, skąd miał pieniądze np. na zakup mieszkania - powie, że otrzymał darowiznę, ale zapomniał ją zgłosić, będzie objęty nową sankcją. Niezgłoszona darowizna ma podlegać 20-proc. podatkowi. Taki sam podatek zapłaci podatnik, który w czasie kontroli stwierdzi, że pieniądze np. na samochód pożyczył od znajomego, ale zapomniał od tej pożyczki zapłacić podatku. "Normalna" stawka podatku od pożyczki nie zmieni się i nadal będzie wynosić 2 proc.

Na razie nowelizacja ustawy o podatków od spadków i darowizn powędrowała do Senatu, który może ją nieco pozmieniać. Wtedy jeszcze raz trafi do Sejmu, który poprawki senatorów oceni. Następnie nowela trafi na biurko prezydenta, a jeśli ten ją podpisze, zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Gazeta Wyborcza 22.10.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 26, 2006, 07:33:38 am
Alimenty bez podatku? (http://forum.darzycia.pl/vp97501.htm#97501)
- Piotr Skwirowski2006-10-25

Cytuj
Niespodzianka: posłowie chcą zwolnić alimenty od podatku.
Wcześniej przez wiele lat nie godzili się na takie zwolnienie. Protestowało też Ministerstwo Finansów.
Poprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalniającą od podatku alimenty, przyjęła w zeszłym tygodniu sejmowa komisja finansów publicznych. Wolne od podatku mają być alimenty "zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł". W tej chwili alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, są opodatkowane. Część osób wypłacających i otrzymujących alimenty twierdzi nawet, że podwójnie.

O problemach z opodatkowaniem alimentów pisaliśmy wielokrotnie. W tej sprawie interweniował też rzecznik praw obywatelskich.


Darowizna "połowy" mieszkania a ulga podatkowa (http://forum.darzycia.pl/vp97500.htm#97500)
 
- Gazeta Podatkowa nr 85 (291) z dn. 2006.10.23, strona 17
Autor: Tomasz Konieczny

Cytuj
Moi rodzice są współwłaścicielami w 50% mieszkania, w którym od roku przebywam wraz z żoną. Pozostałe 50% wchodzi w skład mojego majątku osobistego. Chcielibyśmy, aby udział rodziców przeszedł na żonę, która nie ma tytułu prawnego do żadnego innego lokalu. Czy z podatkowego punktu widzenia korzystniej będzie zawrzeć umowę sprzedaży czy darowizny?

Czy przysługują jakieś zwolnienia?

Najprawdopodobniej korzystniejsza będzie darowizna. Przede wszystkim dlatego, że nabywcę (żonę Czytelnika), jako synową darczyńców, zaliczyć należy do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 28, 2006, 11:06:59 pm
Cytuj
WYJAŚNIEŃ URZĘDÓW SKARBOWYCH

Nie każdy pobyt w sanatorium do odliczenia

Wiele wątpliwości podatników wiąże się z odliczeniem wydatków związanych z pobytem osób niepełnosprawnych w sanatoriach i innych tego typu placówkach.

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają m.in. wydatki poniesione na

odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w

zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i

pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że warunkiem skorzystania z odliczenia również w tym

przypadku jest to, że nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego

funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu

świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Warto zauważyć, że pobyt na turnusie rehabilitacyjnym może wiązać się z dwoma tytułami

do odliczenia. Raz w pełnej kwocie w ramach pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, a

jeśli pobyt wiąże się z koniecznością opłacenia opiekuna, to dodatkowo podatnik ma

prawo do odliczenia wydatków za opiekującą się nią osobę w ramach ulgi na opłacenie

przewodnika w kwocie limitowanej. Oczywiście, o ile zostały spełnione pozostałe warunki

określone w ustawie.Gazeta Prawna 28.10.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 28, 2006, 11:13:45 pm
Cytuj
Z WYJAŚNIEŃ URZĘDÓW SKARBOWYCH

Problemy z odliczeniami wydatków na auto

Problemy dotyczące odliczeń związanych z samochodem wiążą się z dwiema kategoriami odliczenia. Podatnik może odliczyć wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz związane z dojazdami na zabiegi. Niestety, nie każda przeróbka to przystosowanie i nie każdy zabieg można uznać za niezbędny.

Do pierwszej kategorii odliczeń należy zaliczyć wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W tym przypadku podatnicy często mylą przystosowanie z nabyciem i chcą korzystać z odliczenia także od kwoty wydatkowanej na zakup auta.

Wydatki na przystosowanie

Jednak z brzmienia przepisów jasno wynika, że odliczeniu od dochodu podlegają tylko i wyłącznie wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie na zakup pojazdu mechanicznego (samochodu). Pamiętajmy, że katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko wydatki enumeratywnie w nim wymienione, a rozszerzająca interpretacja tego przepisu jest niedozwolona.

Umowa użyczenia nie stanowi tytułu własności użytkowanego samochodu

Remont i zakup bez odliczenia

Należy przy tym podkreślić, że za przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności rozumieć należy te czynności i wydatki, których skutkiem jest przerobienie pojazdu mechanicznego w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez osobę niepełnosprawną. Przeróbki te mogą dotyczyć np. elementów związanych z kierowaniem pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, elementów umożliwiających przemieszczanie się pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego pasażera. Organy podatkowe zwracają jednak uwagę, że przepis wyraźnie zawęża zakres przeróbek, uzależniając je każdorazowo od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z charakteru niepełnosprawności. Niemożliwe będzie zatem nie tylko odliczenie wydatków na zakup, ale także na remont samochodu.

WAŻNE

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługiwania prawa do ulgi rehabilitacyjnej warto występować z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego

Dojazdy na rehabilitację

Drugim odliczeniem związanym z samochodem, który przysparza podatnikom wielu wątpliwości, jest odliczenie wydatków na używanie auta. Przypomnijmy, że, zgodnie z ustawą, wydatkami na cele rehabilitacyjne są także wydatki ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa. Przy czym chodzi o używanie dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że odliczenie to nie przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej posiadającej stosowny dokument potwierdzający niepełnosprawność. Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia ani zabiegu, ani rehabilitacji. Również w tym przypadku organy podatkowe sięgają do znaczeń słownikowych. Uznają, że zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, będącego zwykle środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś. Rehabilitacja zaś w medycynie oznacza przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających. Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Innymi słowy, rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Niezbędny, czyli konieczny

Odliczeniu podlegają jednak tylko wydatki poniesione w związku z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W ocenie organów podatkowych, wyrażenie „zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne” zawęża w istotny sposób cel przejazdu, który upoważnia do zastosowania przedmiotowego odliczenia. W odliczeniu tym nie mieszczą się wizyty u lekarzy, których celem jest jedynie rozpoznanie bieżącego stanu zdrowia pacjenta, wizyty kontrolne czy wskazanie dalszego sposobu leczenia, itp. Samo odliczenie jest limitowane i wydatek nie musi być dokumentowany. W interpretacjach organy podatkowe zwracają jednak uwagę, że dla celów dowodowych potwierdzających uczestnictwo w zabiegach podatnik powinien posiadać np. skierowanie lekarskie, kartę zabiegową, zaświadczenie o uczestnictwie w zabiegach. Udokumentowania nie wymagają jedynie wydatki na przewóz na zabiegi, natomiast potwierdzenia wymaga uczestnictwo w niezbędnych zabiegach rehabilitacyjnych (np. postanowienie US w Łęczycy z 4 maja 2006 r. nr US I / 415 – 14 / 2006).

ULGI WYJĄTKIEM OD ZASADY

Organy podatkowe bardzo często przypominają, że zgodnie z zasadą przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy dotyczące ulg podatkowych, interpretowane powinny być ściśle, a każda ich nadinterpretacja jest niedopuszczalna (np. postanowienie Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 13 czerwca 2006 r., nr 1449/2CF/415/IP-45/06/GW).

POBRANIE KRWI NIE JEST ZABIEGIEM

W jednym z wyjaśnień organów podatkowych podkreślono, że zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś. Dlatego w jego ocenie np. pobranie do badania krwi, wizyty u lekarzy nie są zabiegiem leczniczo-rehabilitacyjnym, lecz badaniem diagnostycznym. Sam fakt pobrania krwi nie wywołuje żadnych skutków i w żaden sposób nie wpływa na stan zdrowia pacjenta. Badanie to stanowi jedynie bazę do analiz i dalszych działań. Odzwierciedla stan zdrowia, jednak w żaden sposób na niego nie wpływa. Dlatego wydatki z tytułu używania samochodu osobowego na dowóz dziecka na wizyty u lekarza, dietetyczki lub badania krwi mające na celu ustalenie poziomu fenyloanaliny nie mieszczą się w zakresie wydatku rehabilitacyjnego podlegającego odliczeniu (np. Postanowienie Urzędu Skarbowego w Nisku z 5 października 2005 r., nr US.I-OF-406/6/9/05).

Musisz być właścicielem

Samochód musi być własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej lub osoby, na utrzymaniu której znajduje się osoba niepełnosprawna. Przeniesienie własności następuje w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy. Umowa użyczenia nie stanowi już tytułu własności użytkowanego samochodu. Brak jest podstaw do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika, który używa samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jednak już przeszkodą do skorzystania z ulgi nie jest w tym przypadku brak posiadania dowodu rejestracyjnego na niepełnosprawnego małżonka. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, każdy z małżonków jest współwłaścicielem samochodu osobowego.

 Aleksandra TarkaGazeta Prawna 28.10.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 29, 2006, 01:39:27 am
Gdyby ktoś szukał
Rehabilitacja w sanatorium i na turnusie Poradnik GP (http://forum.darzycia.pl/topic,7424.htm)
- Gazeta Prawna NR 210 (1828) 2006-10-27 > Prawo i Życie
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 07, 2006, 09:33:05 am
PODATKI Od sprzedaży nieruchomości zapłacą tylko ci, co na niej zarobią (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061107/prawo/prawo_a_7.html)

Warto zaczekać z kupnem nieruchomości do nowego roku. Po ich szybkiej sprzedaży oddamy bowiem fiskusowi mniej, a nawet możemy być zwolnieni z wszelkich z nim rozliczeń.

Od podatku przy sprzedaży mieszkań i domów mieszkalnych zwalniać będzie 12-miesięczny okres zameldowania w danym lokum.

Ta innowacja i kilka innych zasadniczo zmieniających od 1 stycznia 2007 r. zasady opodatkowania sprzedaży (odpłatnego zbycia) nieruchomości zapisanych jest w ustawie nowelizującej ustawę z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sejm uchwalił
ją 27 października 2006 r. W tym tygodniu zajmie się nią Senat i wszystko wskazuje na to, że 1 stycznia 2007 r. stanie się obowiązującym prawem.

Stare nabytki wedle starych zasad
Nie zmieni się sytuacja właścicieli nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i praw spółdzielczych uzyskanych przed 1 stycznia 2007 r., tj. przed tą datą kupionych, uzyskanych w drodze zamiany, spadku lub darowizny lub wybudowanych (oddanych do użytku) przez sprzedającego. Tu przyśpieszenie sprzedaży lub powstrzymanie się z nią nic nie da. Do nich bowiem będą miały nadal zastosowanie, dotychczasowe zasady opodatkowania, a więc i stare zwolnienia z 10-proc. podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Oznacza to m.in., że osoba, która np. w 2009 r. sprzeda mieszkanie czy działkę budowlaną kupione w 2006 r., odda fiskusowi 10 proc. ceny pomniejszonej o ewentualne koszty transakcji, chyba że przeznaczy pieniądze z tej transakcji na inne cele mieszkaniowe.

Nadal będzie można odczekać
Nadal odrębne reguły będą odnosiły się do nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej i odrębne do pozostałych, w tym budynków mieszkalnych i mieszkań - zarówno tzw. hipotecznych, stanowiących odrębną nieruchomość, jak i spółdzielczych własnościowych i praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Tak więc nadal żaden podatek od sprzedaży nieruchomości niebiznesowych, a także mieszkań i domów mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie będzie wchodził w rachubę, jeśli od ich kupna minęło pięć lat. Okres ten liczy się i będzie liczył od końca roku, w którym zostały nabyte. Także więc po 1 stycznia 2007 r.
wystarczy odczekanie tego okresu.

19 proc. od dochodu
Przy sprzedaży nieruchomości i praw uzyskanych po 1 stycznia 2007 r. podatek będzie się płacić od dochodu uzyskanego z tej transakcji. Zapłacą go więc wyłącznie ci, co zarobili na sprzedaży. Teraz natomiast 10-proc. podatek płaci się od przychodu, czyli uzyskanej ceny pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Dochodem obciążonym podatkiem stanie się różnica między cenąa kosztami uzyskania, tj. udokumentowanymi wydatkami na kupno lub na wytworzenie i poczynionymi nakładami, powiększona o ewentualne odpisy amortyzacyjne. Warto więc będzie przechowywać faktury potwierdzające wydatki na wykończenie czy na remont budynków, ogrodzenie działki itd.

Liczyć się mają tylko wydatki udokumentowane fakturami VAT.

Oddawać się będzie fiskusowi zawsze 19 proc. dochodu. Jeśli więc sprzedamy przed upływem pięciu lat za 250 tys. zł nieruchomość kupioną np. 30 grudnia 2006 r. za 200
tys. zł, oddamy fiskusowi zasadniczo 25 tys. zł. Jeśli kupimy ją 2 stycznia 2007 r. za 200 tys. zł i sprzedamy za 250 tys. zł, zapłacimy tylko 9,5 tys. zł (250 tys. zł - 200 tys. zł = 50 tys. zł x 0,19 = 9,5 tys. zł).

Nowy podatek płacić się będzie po zakończeniu roku, w którym nieruchomość została sprzedana, w terminie zeznania podatkowego. I będzie to wszystko, co otrzyma fiskus, bo dochodów tych nie będzie się sumować z innymi.

Znikające zwolnienia
Zniknie zwolnienie dla przeznaczających pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na inwestycję mieszkaniową. Nie muszą się tym martwić osoby, które nabyły nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego czy prawa spółdzielcze przed 1 stycznia 2007 r. i sprzedają je przed upływem pięciu lat, by kupić inną. Nadal będą z tego zwolnienia korzystać.

Przestaje obowiązywać zwolnienie obejmujące przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw uzyskanych w drodze spadku lub darowizny. Co doradzić planującym darowiznę? Zależy, co ma być jej przedmiotem i co chce z nią zrobić obdarowany. Trzeba przede wszystkim mieć na względzie, że od 2007 r. zwolnione od podatku będą darowizny w najbliższej rodzinie o łącznej wartości do 1 mln zł. Podatek od sprzedaży może być jednak pokaźny.

Dochodem bowiem ze sprzedaży nieruchomości i podobnych dóbr uzyskanych w drodze spadku lub darowizny po 1 stycznia 2007 r. stanie się różnica między przychodem ze sprzedaży a nakładami oraz zapłaconym podatkiem spadkowym. W niektórych wypadkach będzie to oznaczać konieczność oddania fiskusowi prawie 19 proc. wartości sprzedawanej
nieruchomości.

Wystarczy jednak dla uwolnienia się od tego obowiązku powstrzymać się ze sprzedażą przez pięć lat, a gdy chodzi o mieszkania i domy - zameldowanie się na 12-miesięcy pobyt stały.

IZABELA LEWANDOWSKA


Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2007 roku  

Uzyskane przed 1 stycznia 2007 r.

Uzyskane po 1 stycznia 2007 r.  
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2007 roku    
   Uzyskane przed 1 stycznia 2007 r.  
podatek -  10 proc. od przychodu    
bez podatku -  po upływie 5 lat od nabycia      
zwolnienia -  w razie przeznaczenia przychodu na inwestycję mieszkaniową  
nieruchomości nabytych w drodze spadku i darowizny  
-    
-  

Uzyskane po 1 stycznia 2007 r.
19 proc. od dochodu
po upływie 5 lat od nabycia
-
-
mieszkań i domów pod warunkiem 12-miesięcznego zameldowania na pobyt stałyRzeczpospolita  
07.11.06 Nr 260
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 10, 2006, 07:48:57 am
PRAWO FINANSOWE. Darowizny od najbliższych bez podatku niezależnie od kwoty (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061110/prawo/prawo_a_1.html)

W czwartek późnym wieczorem Senat zakończył prace nad ustawami podatkowymi.

Zdecydował, że na konta organizacji pożytku publicznego będą trafiać darowizny minimum pięciozłotowe.

Senat wniósł poprawki do wszystkich ustaw podatkowych. Większość propozycji ma jednak charakter redakcyjny. Zanim ustawy trafią na biurko prezydenta, raz jeszcze będzie musiał rozpatrzyć je Sejm i to on zdecyduje o ostatecznym kształcie przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku.

Nie ma milionowego ograniczenia
Ważną zmianą zaproponowaną w czwartek przez Senat jest zniesienie wprowadzonego przez Sejm limitu zwolnienia w podatku dla spadków i darowizn otrzymanych w ciągu całego życia od jednej i tej samej osoby z najbliższej rodziny w wysokości 1 mln zł. Przy tej okazji do przepisu wprowadzono przecinek, ponieważ w brzmieniu przyjętym przez Sejm nie było jasności, czy do grona najbliższych zalicza się rodzeństwo i ojczyma, czy może rodzeństwo ojczyma.

Z kolei w ustawie o opłacie skarbowej senatorowie zdecydowali się wprowadzić obowiązek informowania organów podatkowych przez sądy o przypadkach nieuiszczania tej opłaty od
złożonych w sądzie pełnomocnictwa lub prokury.

1 proc. z progiem
Nie było zaskoczeniem przyjęcie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych poprawki wprowadzającej dolny limit darowizny przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego. Poprawka przeszła zdecydowaną większością głosów (77 senatorów było za, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu). Żeby więc w ogóle fiskus mógł po nowym roku przekazać 1 proc. podatku danej osoby na konto wskazanej przez nią organizacji pożytku publicznego, wpłata z tego podatku nie może być niższa niż 5 zł. Z tych pieniędzy finansowane będą bowiem, jak zdecydował Senat, koszty przelewu bankowego. Prostsze będzie za to wypełnianie zeznania podatkowego, bo nie trzeba będzie w zeznaniurocznym podawać numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numeru rachunku bankowego wybranej przez nas organizacji, jak chciał Sejm. Senatorowie ograniczyli ten obowiązek do podania numeru wpisu do KRS.

Tak jak można się było spodziewać, w głosowaniu przepadła poprawka PO przewidująca wprowadzenie dwustopniowej skali podatkowej (w wysokości 18 i 32 proc. zamiast obecnych 19, 30 i 40 proc.) już w 2007 r., a nie jak przyjął Sejm - od 1 stycznia 2009 r.

Kasy bez preferencji
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) nie będą korzystały z preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych. W głosowaniu senatorowie odrzucili bowiem
poprawkę, która pozwalała na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów rezerw na ich
działalność zmyślą o tzw. złych kredytach.

Natomiast akceptację Senatu zyskały poprawki, które są konsekwencją wprowadzenia zasady kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i zniesienia obowiązku składania deklaracji podatkowych.

Kosmetyczne zmiany w ordynacji
Ci, którzy spodziewali się jakichś istotnych zmian w ordynacji podatkowej, poczują się zawiedzeni. Senatorowie nie poparli wprawdzie wniosku o przyjęcie nowelizacji ordynacji bez poprawek (za wnioskiem opowiedziało się raptem 3 senatorów, 77 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu), ale też nie zgodzili się na wprowadzenie radykalnychzmian. Ich poprawki ograniczyły się do zwykłej kosmetyki rozwiązań zaproponowanych przez Sejm.

W głosowaniu przepadły poprawki zmierzające do usunięcia przepisów zmieniających zasady wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego na mniej korzystne dla podatników. Poprawki, których konsekwencją byłoby utrzymanie obecnego stanu, autorstwa senatora Ryszarda Ciecierskiego (PO), w głosowaniu zyskały raptem 8 głosów poparcia.

Zdecydowana większość izby (66 senatorów) była im przeciwna przy jednym głosie wstrzymującym się.

Bez szans na przyjęcie były też dwie inne poprawki PO, które znosiły opłaty za wydawanie indywidualnych interpretacji. Sejm zdecydował, że każda osoba, która będzie chciała poznać stanowisko ministra finansów (bo to on, a nie urząd skarbowy będzie wydawał w przyszłości interpretacje) w swojej sprawie, będzie musiała zapłacić 75 zł.

Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm, prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

GRAŻYNA J. LEŚNIAK
- Rz 10.11.06 Nr 263
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 11, 2006, 10:12:54 am
Jak umorzyć sobie podatek?  (http://fakty.interia.pl/biznes/news/jak-umorzyc-sobie-podatek,742487)

 11 listopada

Podatnik, który ma trudną sytuację i nie stać go na zapłacenie podatku, może starać się o jego umorzenie. Aby tak się stało, potrzebny jest odpowiedni wniosek.

Jak starać się o umorzenie podatku?


Mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o ulgowe traktowanie ze strony fiskusa na podstawie art. 67a ordynacji podatkowej. Z możliwości tej mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji i od umorzenia zaległości podatkowych zależy ich byt. Zgodnie z tymi przepisami odpowiedni organ może: odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty bądź umorzyć w całości lub części.

Można starać się o umorzenie: CIT, PIT, VAT, cła i akcyzy oraz podatków lokalnych (od nieruchomości, od środków transportu).

Umorzenie jest formą wyjątkową, stosowaną w naprawdę szczególnych przypadkach. Przepis stanowi wyraźnie, że umorzenie może nastąpić tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Jednak o umorzeniu podatku nie może decydować tylko i wyłącznie przekonanie podatnika, gdyż zgodnie z orzeczeniem NSA (wyrok z 14 września 2001 r., III SA 1590/00) o istnieniu ważnego interesu podatnika decydują kryteria zobiektywizowane. Warto więc pamiętać, że jeśli nawet wystąpią okoliczności wynikające z ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, to i tak organ podatkowy nie jest bezwzględnie zobowiązany do umorzenia zaległości podatkowej.

Jak podaje "Gazeta Prawna", decyzja organu upoważnionego jest całkowicie dowolna i arbitralna - organ może, ale wcale nie musi przychylić się do prośby podatnika. Jednakże fiskusa przy podejmowaniu decyzji obowiązuje kilka zasad: powinien dokładnie przeanalizować sytuację finansową podatnika, ustalić, czy trudności płatnicze mają charakter okresowy, stały bądź - co gorsza - pogłębiają się oraz czy ewentualna pomoc sprawi odzyskanie płynności finansowej przez firmę. Urząd powinien również sprawdzić, co podatnik zrobił do tej pory, aby poprawić sytuację finansową.

Diabeł tkwi w szczegółach

Podatnik składając wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego musi wykazać: ile wynoszą jego zaległości wraz z odsetkami, skąd się wzięły, jaka jest aktualna sytuacja finansowa i o co konkretnie wnosi. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej najlepiej wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście, żądając potwierdzenia jego złożenia.

Cztery kroki, czyli jak sporządzić wniosek

1. Przed sporządzeniem wniosku podatnik powinien zastanowić się, czy jego sytuacja jest wyjątkowa i czy podatki zagrażają jego dalszej egzystencji.

2. Przygotowując wniosek podajemy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Określamy organ podatkowy, do którego kierujemy prośbę, podając jego nazwę i adres. Wniosek kierujemy zawsze do naczelnika US. W piśmie określamy także zakres żądań, czyli jakie należności mają być odroczone.

3. Piszemy uzasadnienie, do którego dołączamy wszelkie dokumenty potwierdzające złą sytuację podatnika, np.: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, itp.

4. Pod wnioskiem należy umieścić własnoręczny podpis.

Źródło informacji: INTERIA.PL
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Listopad 14, 2006, 10:09:43 am
Skarbówka wyręczy podatnika w przesłaniu darowizny

Urzędy skarbowe będą same przekazywać darowizny podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego. Chcą jednak potrącać od nich koszty przekazów, choć same ich nie płacą

Dziś Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się poprawkami Senatu do ustaw podatkowych, w tym do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT). Przewiduje ona m.in. uproszczenie zasad przekazywania darowizn 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego.

Darowizny to już nie problem

Przeciętny Jan Kowalski, który każdego roku przeznacza 1 proc. swojego podatku na wsparcie organizacji pożytku publicznego, pomagających np. dzieciom z biednych rodzin czy uzdolnionej młodzieży, po 1 stycznia 2007 r. nie będzie już musiał sobie zaprzątać głowy przekazywaniem pieniędzy. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym wskaże organizację, na której konto mają trafić pieniądze i poda jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Całą resztą zajmie się fiskus.

Podatnik musi tylko pamiętać, że wdanym roku podatkowym jego 1 proc. podatku trafi na konto tylko jednej wskazanej przez niego w PIT organizacji. Kwota przekazywanej darowizny nie może być jednak niższa niż 5 zł. To nowość, a zarazem ograniczenie dla osób, których stać tylko na przekazanie mniejszych kwot. Jakiej części darczyńców to dotknie, niestety nie wiadomo. Jak powiedziano nam w Ministerstwie Finansów, nie dysponuje ono tak szczegółowymi danymi.

Skąd ten limit 5 zł? Otóż z tych pieniędzy skarbówka chce finansować koszty przelewu bankowego. W efekcie na konta organizacji trafiać będą darowizny pomniejszane o prowizję banku. Taki przepis, na wyraźną prośbę wiceministra finansów Jarosława Nenemana, wprowadził do noweli Senat.

- Mam nadzieję, że NBP, w którym urzędy skarbowe mają rachunki bankowe, będzie pobierał opłatę w wysokości 1,50 zł. Zrobimy wszystko, aby to było nie więcej niż 2,50 zł - mówił dziennikarzom w Senacie wiceminister Neneman.

I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie drobny szczegół.

Skarbówka chce zarobić


Okazuje się oto, że Narodowy Bank Polski, w którym organy podatkowe mają swoje rachunki, o prowizji nawet nie myśli. -NBP nie pobiera prowizji od środków na kontach państwowych jednostek budżetowych, również urzędów skarbowych, na których pieniądze nie podlegają oprocentowaniu - powiedział " Rz" Karol Smoląg, rzecznik prasowy Narodowego Banku Polskiego. I dodał: - Wynika to z tabeli prowizji i opłat, którą każdy posiadacz rachunku w NBP otrzymuje w chwili podpisania umowy oprowadzenie rachunku.

Jak to możliwe, żeby Ministerstwo Finansów o tym wcześniej nie wiedziało? Trudno przecież uwierzyć, że ministerialni urzędnicy nie widzą różnicy między zwykłymi rachunkami bankowymi a depozytami, jakie mają urzędy skarbowe.

Wielkie zaskoczenie

Całą sytuacją zdziwione są organizacje pożytku publicznego.

-Nie wierzę, że minister finansów o tym nie wiedział. Nawet jeżeli nie on sam, to z pewnością wiedzieli urzędnicy ministerstwa, którzy to rozwiązanie przygotowali - podkreśla w rozmowie z " Rz" Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Rady Działalności Pożytku Publicznego, nie kryjąc zaskoczenia. I dodaje: - Przez długi czas rząd nie dopuszczał tego rozwiązania, tłumacząc, że skarbówka przez to będzie miała więcej pracy. Jeśli te wszystkie fakty się potwierdzą, to może należy na to patrzeć jak na pomysł Ministerstwa Finansów zrekompensowania urzędnikom kosztów przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego.
Kolejny martwy przepis

O tym, czy propozycja Senatu stanie się prawem, zdecyduje Sejm. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, nie kryją, że będzie to kolejny martwy przepis. Nie ma wprawdzie ryzyka, że urzędnicy będą po cichu pobierali opłatę, jednak w praktyce ustalanie, czy prowizja jest, czy też jej nie ma, może tylko opóźnić przekazanie darowizn na konta organizacji pożytku publicznego. Niestety mimo naszych wysiłków nie udało się nam poznać stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Wiceminister Neneman cały dzień był nieuchwytny.


Rząd musiał liczyć się z kosztami

Wyznaczenie dolnej granicy darowizny w wysokości 5 zł w sytuacji, gdy Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od przekazywanych środków, oznacza, że organizacje nie dostaną często drobnych, z serca płynących pieniędzy. A z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że sporo osób o niskich dochodach dokonuje takich wpłat, nawet kilkuzłotowych. Można natomiast podzielić obawy Ministerstwa Finansów o koszty tej operacji, ale nie z powodu prowizji, lecz angażowania organów podatkowych, które będą musiały wypełnić każdą dyspozycję z zeznania rocznego. Jeżeli nawet przelewy będą dokonywane drogą elektroniczną, to i tak wymaga to nakładu pracy. Skoro jednak rząd takie rozwiązanie zaproponował, to znaczy, że liczył się z tymi kosztami.


rzeczpospolita.pl (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061114/prawo/prawo_a_1.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 16, 2006, 05:19:25 pm
Darowizny od rodziny bez podatku (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20061116111576055)

Darowizny od najbliższej rodziny nie będą objęte podatkiem - zdecydował w czwartek Sejm, przyjmując poprawkę Senatu. Przed tą zmianą, rodzina była zobowiązana płacić 3 proc. podatek za darowizny powyżej 1 mln zł.

W czwartek odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu do uchwalonej pod koniec października przez Sejm ustawy o podatku od spadków i darowizn. Posłowie przyjęli wszystkie poprawki Senatu.

Ustawa zwalnia z podatku darowizny otrzymane od najbliższej rodziny, czyli rodziców, dziadków, ojczyma i macochy oraz rodzeństwa. Zwolnienie z podatku nie obejmuje
darowizn otrzymanych od teściów.

Zgodnie z ustawą, o przyjęciu zwolnionej z podatku darowizny podatnik będzie musiał
poinformować urząd skarbowy. Według rządu, ma to uszczelnić system podatkowy. Nie będzie takiego obowiązku wówczas, gdy darowizna nie przekroczy łącznej kwoty 9 tys. 637 zł w ciągu 5 lat oraz gdy będzie dokonana w formie aktu notarialnego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r.

Teraz ustawa trafi do prezydenta RP.

Pisaliśmy o tym:

SEJM PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN. Nie będzie podatku od majątku przekazywanego najbliższej rodzinie (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1841.27.112.2.11.2.0.1.htm)

Jest szansa na to, że członkowie najbliższej rodziny niezależnie od wartości przekazanego sobie majątku nie będą musieli płacić podatku od spadków i darowizn.

zmiana prawa

Jeżeli Sejm uchwali nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Senat, to członkowie najbliższej rodziny nie zapłacą podatku niezależnie od wartości przekazywanego sobie majątku. Stanie się tak dzięki senackiej poprawce, która zniosła jednomilionowe ograniczenie darowizny zwolnionej od
podatku.

Posłowi Markowi Wikińskiemu z SLD nie udało się obronić podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych koncepcji solidarnościowego podatku od spadków i darowizn, który musieliby zapłacić najzamożniejsi Polacy. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała skreślenie z nowelizacji ustawy jednomilionowego ograniczenia. Takie rozwiązanie ma sprzyjać ochronie kapitałów rodzinnych.


WAŻNE

Sześć miesięcy będzie miał podatnik na przekazanie dotychczasowego mieszkania zstępnym lub spółdzielni, by skorzystać z ulgi w podatku, gdy otrzyma inny lokal w spadku lub darowiźnie.

Przypomnijmy, że zwolnienie od podatku od spadków i darowizn ma dotyczyć wąsko określonej I grupy podatkowej, czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. W gronie tym nie znaleźli się zięć, synowa i teściowi, którzy zapłacą podatek od nieodpłatnego nabycia majątku na dotychczasowych zasadach.

Sejmowa komisja przychylnie odniosła się także do senackiej poprawki, korzystnej dla zapisobierców. W przypadku nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze zapisu lub dalszego zapisu, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania zapisu, a nie przyjęcia spadku. Dzięki temu obowiązek podatkowy nie będzie ciążył np. na osobie, która nie chce lub nie może być zapisobiercą.

Senat doprecyzował również przepis dotyczący zwolnienia z podatku nieodpłatnego nabycia mieszkania o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 110 m2. Wydłużony został
do 6 miesięcy termin, w którym podatnik chcący skorzystać z ulgi musi przekazać prawo do dotychczas posiadanego lokalu spółdzielczego swoim zstępnym lub przekazać je do dyspozycji spółdzielni. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami termin ten wynosi
3 miesiące.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała Sejmowi przyjęcie znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn wraz z senackimi poprawkami.

 Magdalena Majkowska

Nowelizacja ustawy o podatku PIT z poprawkami Senatu (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20061116115223727)

Przekazując 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego, nie trzeba będzie znać numeru jej rachunku bankowego - zdecydował w czwartek Sejm przyjmując poprawkę Senatu do noweli ustawy o podatku dochodowym PIT.

Sejm odrzucił poprawkę, zgodnie z którą 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego nie będzie przekazywany, jeśli będzie to mniej niż 5 zł.

Zgodnie z ustawą o podatku PIT, w 2007 i w 2008 roku nadal będziemy płacić podatki według dotychczasowych stawek - 19, 30 i 40 proc. Stawki zostaną obniżone w 2009 r., kiedy mają wynosić 18 i 32 proc. Obciążenia podatkowe mają być nieco niższe dzięki zmianie progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku.

Progi, wynoszące obecnie 37 tys. 24 zł oraz 74 tys. 48 zł, zostaną podniesione w przyszłym roku do poziomu 43 tys. 405 zł i 85 tys. 528 zł. Kolejne podniesienie progów nastąpi w 2008 r.

Natomiast w 2009 r. ma obowiązywać tylko jeden próg podatkowy. Osoby o rocznych dochodach niższych niż 85 tys. 528 zł zapłacą wówczas 18 proc. podatku. Ci, którzy zarobią więcej od tej kwoty - jeszcze 32 proc. od "nadwyżki" ponad 85 tys. 528 zł.
9 listopada senat - podobnie jak wcześniej Sejm - odrzucił poprawkę PO, która miała na celu wprowadzenie dwóch stawek już w 2007 r. Nie zgodził się też na wprowadzenie ulgi na tworzenie nowych miejsc pracy, co proponował Adam Biela (LPR).

Ustawa o podatku PIT wprowadza ulgę prorodzinną - w 2007 r. od podatku będzie można odliczyć 120 zł rocznie na każde dziecko.

Zgodnie z ustawą, zmienią się zasady płacenia podatku przy sprzedaży mieszkań. Zamiast 10-proc. podatku od przychodów ze sprzedaży, zapłacimy 19-proc. podatek od dochodu. Po pięciu latach od momentu zakupu mieszkania, sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku. Natomiast jeśli ktoś był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu, nie będzie płacił podatku już po roku. Będzie to dotyczyć mieszkań kupionych po 1 stycznia 2007 r.

W przyszłym roku nie będzie już jednak ulgi odsetkowej, która pozwala odliczać od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu na zakup nowego mieszkania lub budowę domu.

Zgodnie z ustawą, koszty uzyskania przychodów będą - tak jak dotychczas - wynosić 50 proc. (w przypadku umów autorskich) i 20 proc. (w przypadku umów o dzieło). Rząd chciał wcześniej obniżyć koszty uzysku, w wyniku czego twórcy, naukowcy i zleceniobiorcy płaciliby wyższe podatki, jednak wycofał się z tego zamiaru pod wpływem protestów.

Pozostaną też, wbrew woli rządu, uproszczone formy opodatkowania, czyli ryczałt i karta podatkowa. Jednak od 2008 r. z ryczałtu skorzysta mniejsza liczba przedsiębiorców, ponieważ po przekroczeniu rocznych przychodów 150 tys. euro. będą musieli przejść na zasady ogólne. Obecnie jest to 250 tys. euro.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r.


Sejm przegłosował poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o CIT (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20061116121247558)

Jednostki samorządowe prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej będą zwolnione z podatku dochodowego - zdecydował w czwartek Sejm, przyjmując poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o CIT.

W ustawie Sejm przyjął wcześniej, że zwolnione z podatku będą komunalne zakłady budżetowe, ale już nie inne samorządowe jednostki organizacyjne - np. spółki prawa
handlowego.

Ustawa o podatku CIT zakłada, że Społeczne Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe (SKOK-i) nie będą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów rezerw związanych z ryzykiem działalności.

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na świadczenia medyczne pracowników oraz wydatki na reklamę. Nie będą natomiast mogli zaliczać do kosztów wydatków na usługi gastronomiczne, np. zakupu leków i napojów.

Ustawa o podatku CIT pozostawia też ulgę podatkową dla firm, wpłacających darowizny dla organizacji pożytku publicznego. Ulga będzie też dotyczyć wpłat na organizacje działające w UE. Jest to rozwiązanie zgodne z prawem UE. Dotychczas ulga dotyczyła jedynie krajowych organizacji.

Wprowadza też korzystną dla mniejszych firm zasadę amortyzacji, czyli możliwości odpisania pewnych wydatków inwestycyjnych. Z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będą korzystać firmy rozpoczynające działalność oraz te, których przychód ze sprzedaży nie przekracza 800 tys. euro.

Nie będzie natomiast 30-proc. odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych, np. komputerów, drukarek i nowych maszyn.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r.

Aby zmiany podatkowe weszły w życie od 1 stycznia 2007 r., nowe przepisy muszą ukazać się w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 30 listopada. Wynika to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o opłacie skarbowej (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20061116114932120)

Opłaty skarbowej nie będą wymagały m.in. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, podania i załączniki do nich, weksle oraz dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela - zdecydował Sejm.

Sejm przyjął w czwartek wszystkie poprawki Senatu dotyczące uchwalonej przez Sejm 27 października ustawy o opłacie skarbowej. Mają one głównie charakter doprecyzowujący.

Celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie zgłaszania podań drogą elektroniczną.

Opłacie skarbowej będą podlegać m.in. zaświadczenia, zezwolenia i koncesje wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu sądowym. Wysokość tych opłat ma być proporcjonalna do kosztów ponoszonym przez administrację.

Ustawa wprowadza też nowe stawki opłaty skarbowej, m.in.: za sporządzenie aktu małżeństwa zapłacimy 84 zł (obecnie 75 zł), za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym - 170 zł (obecnie 152 zł), za potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT - 170 zł (obecnie 152 zł).

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r. Teraz będzie ona przekazana do podpisu przez prezydenta.


Nie będzie podatku od majątku przekazywanego najbliższej rodzinie
Czytaj więcej o zmianach w podatkach

Nowelizacja ustawy o podatku PIT z poprawkami Senatu
Sejm przegłosował poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o CIT
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o opłacie skarbowej
j.w.

Gazeta Prawna z dnia 2006-11-16
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 17, 2006, 08:56:04 am
Bez podatku od rodzinnego spadku (http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3740327.html?nltxx=856703&nltdt=2006-11-17-04-05)

Sensacja! Darowizny i spadki od najbliższej rodziny będą od Nowego Roku całkowicie wolne od podatku. Wbrew rządowi

Dziś spadki i darowizny, także te przekazywane w ramach najbliższej rodziny, są opodatkowane (od 3 do 7 proc.). Można odliczyć jedynie stosunkowo niewielką kwotę wolną od podatku. Efekt jest taki, że znaczna część darowizn jest ukrywana przed fiskusem. Bardzo często rodzice dają dzieciom znaczne sumy i nikt przy tym nawet nie myśli o podatku. Jeśli potem dzieci nie potrafią udokumentować fiskusowi źródła pochodzenia pieniędzy, zaczynają się kłopoty.

(http://bi.gazeta.pl/im/6/3740/z3740596X.jpg)

W czerwcu rząd przesłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, w którym proponował całkowite zwolnienie od podatku spadków i darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny. Potem skłonił się jednak ku propozycji posłów SLD, żeby zwolnienie obejmowało darowizny i spadki do 1 mln zł od jednej osoby. Od nadwyżki ponad tę kwotę płaciłoby się podatek (3-7 proc.). Miesiąc temu Sejm poparł to rozwiązanie. Potem nowelizacja trafiła jednak do Senatu. Ten zaś zaproponował poprawkę do nowych przepisów znoszącą limit 1 mln zł.

- Rząd jest za limitem - mówił w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Limitu bronili też posłowie SLD. - Dla 95 proc. podatników nowe przepisy zwalniające od podatku spadki i darowizny do wysokości 1 mln zł są i tak znacznie bardziej korzystne niż zasady obecnie obowiązujące - denerwował się poseł Sojuszu Marek Wikiński. - Dlaczego mamy robić prezent dzieciom 100 najbogatszych Polaków? - wspierała go koleżanka klubowa Joanna Senyszyn.

- To zwolnienie będzie sprzyjało odbudowywaniu się kapitału rodzinnego zniszczonego przez komunizm - odpowiedział na to Krzysztof Tchórzewski z PiS.

Ostatecznie większość posłów poparła zniesienie limitu. Oznacza to, że od początku przyszłego roku całkowicie zwolnione od podatku będą spadki i darowizny od najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy i rodzeństwa. Dzięki zwolnieniu można będzie zaoszczędzić dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych (zobacz w tabeli). Zwolnienie nie obejmie spadków i darowizn od synowej, zięcia, teścia i teściowej, a także od dalszej rodziny i osób niespokrewnionych. Tu podatek będzie trzeba płacić na dotychczasowych zasadach.

•  1 proc. bez limitu. Dobrą wiadomość mamy też dla osób z niskimi dochodami. Sejm odrzucił w czwartek poprawkę Senatu odbierającą prawo do dzielenia się podatkiem z fundacjami i stowarzyszeniami osobom, u których 1 proc. rocznego podatku to mniej niż 5 zł. W czwartkowej „Gazecie” napisaliśmy, że poprawka uniemożliwi przekazywanie darowizn osobom z dochodami brutto niższymi niż 1150 zł. Ostatecznie posłowie, którzy jeszcze we wtorek popierali poprawkę Senatu, niespodziewanie zmienili zdanie. Żadnych ograniczeń więc nie będzie.

•  Stawki bez zmian. Inne decyzje dotyczące przyszłorocznych podatków zapadły już wcześniej. Najważniejsza jest taka, że w przyszłym roku od dochodów osobistych będziemy nadal płacić podatek wedle obecnych stawek 19, 30 i 40 proc. Obiecane przez PiS rok temu w kampanii wyborczej stawki 18 i 32 proc. mają wejść w życie dopiero w 2009 r.

•  Wyższe progi. Na razie musimy się zadowolić waloryzacją progów podatkowych, kwoty dochodu wolnego od podatku oraz kwot kosztów uzyskania przychodu. W przyszłym roku będą wyższe, ale znakomita większość podatników zyska na tym niewiele albo wcale, bo równocześnie wzrośnie składka, którą płacimy na ubezpieczenie zdrowotne.

•  Nowością będzie ulga prorodzinna. Dzięki niej rodzice odliczą od podatku 120 zł rocznie na każde dziecko. Zwolnione od podatku będą alimenty zasądzone przez sąd do wysokości 700 zł miesięcznie.

Znikające ulgi. Zniknie za to ostatnia ulga mieszkaniowa - na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. Osoby, które zaciągną kredyt przed końcem roku, będą mogły korzystać z ulgi do końca 2027 r. Po Nowym Roku nie będzie również ulg: sportowej oraz na zatrudnienie gosposi domowej (strata niewielka, bo prawie nikt z niej nie korzystał). Zostają: ulga za wydatki na dostęp do internetu, odpisy za darowizny oraz ulgi dla osób niepełnosprawnych.

Teraz nowelizacje ustaw podatkowych trafią na biurko prezydenta. Ten musi się spieszyć - jeśli nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku, muszą być podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada.
Piotr Skwirowski 2006-11-16
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 20, 2006, 09:14:50 pm
Dzieci przedsiębiorców bez ulgi

Piotr Skwirowski

Podatki

Niemiła niespodzianka dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową i liniową 19-proc. stawką PIT - nowa ulga podatkowa na dzieci nie dla nich

Z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać nowa ulga podatkowa - na dzieci. Dzięki tej uldze rodzice będą mogli odliczać sobie od podatku 120 zł za każde dziecko. Ulga jest raczej symboliczna, ale rząd i parlament uznały najwidoczniej, że dzieci przedsiębiorców i tak na nią nie zasługują.

W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazł się zapis, który prawo do ulgi daje jedynie osobom rozliczającym podatek zgodnie z art. 27. Chodzi więc o podatników rozliczających się z fiskusem w oparciu o skalę podatkową ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Według skali podatek płacą m.in. pracownicy etatowi, emeryci i renciści. Także część osób prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się z fiskusem na tzw. zasadach ogólnych, czyli wedle skali ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Ulga będzie im przysługiwać, jeśli w roku podatkowym wychowywały:

? dzieci małoletnie,

? dzieci, bez względu na ich wiek, na które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

? dzieci uczące się lub studiujące do 25. roku życia.

Niestety, część podatników prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się z fiskusem na zasadach innych niż te określone w art. 27 ustawy. I tak przeszło 200 tys. osób płaci podatek wedle liniowej stawki 19 proc. Ponadto 700-800 tys. osób płaci zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych oraz tzw. kartę podatkową. Oni wszyscy nie dostaną ulgi na dzieci.

To kolejny element wpisujący się w ciąg działań dyskryminujących drobnych przedsiębiorców. Dość wspomnieć, że rząd długo walczył o zlikwidowanie najprostszych form rozliczeń małych firm z fiskusem, czyli właśnie karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego. Proponowali im w zamian zasady ogólne (czyli skalę podatkową), a to oznaczałby wyższe obciążenia i bardziej skomplikowaną księgowość. Z kolei "liniowcy", czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną stałą 19-proc. stawką PIT, dopiero w przyszłym roku dostaną prawo przekazywania 1 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Do tej pory przepisy takiego prawa im odmawiały, mimo że "zwykli" podatnicy korzystają z niego od lat.

Na "pocieszenie" dla przedsiębiorców można przypomnieć, że nie są oni jedyną grupą obywateli, która nie dostanie ulgi na dzieci. Nie będą z niej też korzystać rolnicy, ale to wiadomo już od dawna - wszak rolnicy w ogóle nie płacą podatku dochodowego, więc nie mogą korzystać z przypisanych doń ulg.

Gazeta Wyborcza 20.11.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 22, 2006, 11:45:00 am
PODATKI Organizacje pozarządowe poczekają na darowizny
Urząd przekaże 1 procent w 2008 roku
(http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061122/prawo/prawo_a_8.html)

- Rz 22.11.06 Nr 272

W przyszłym roku organizacje pozarządowe mogą liczyć tylko na te pieniądze, które osoby fizyczne przekażą im przelewem, rozliczając podatek za2006 r.

Natomiast na pieniądze z 1 proc. podatku za rok2007, przekazywane według nowych zasad, przyjdzie im poczekać... nawet dolipca2008 r.


Czekająca na podpis prezydenta, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmienia zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Procedura będzie prostsza, bo to urząd skarbowy będzie przekazywał wynikający z zeznania rocznego1 proc. podatku. Ale, niestety, to dobre dla podatników rozwiązanie odbije się na finansach organizacji, które pieniądze otrzymają z opóźnieniem. Dziś podatnicy mogą w ciągu roku dokonywać wpłat na ich rzecz, a w zeznaniu odliczyć przekazaną wcześniej kwotę - do wysokości 1 proc. podatku. Według nowych zasad urząd skarbowy przekaże pieniądze dopiero po rozliczeniu PIT danego podatnika. Co więcej, zmienione zasady będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanychod1 stycznia2007 r., czyli od wejścia w życie tej noweli, jak zakłada jej art. 21.

W praktyce więc organizacje pozarządowe mogą otrzymać pieniądze dopiero w2008 r., gdy podatnicy będą rozliczać się za rok 2007. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż urząd skarbowy ma trzy miesiące - licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego -na zwrócenie nadpłaconego podatku, to ostatnie pieniądze z 1 proc. mogą trafić na konta organizacji pożytku publicznego z końcem lipca 2008 r. Wtedy bowiem fiskus zakończy wstępną weryfikację ostatnich otrzymanych zeznań i prześle wynikające z nich kwoty z tytułu 1 proc. na konta wskazanych przez podatników organizacji. -Organizacje pozarządowe nie uświadamiały sobie chyba konsekwencji tych zmian - powiedział " Rz" Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. - Teraz pozostanie apelować do podatników, żeby z rozliczeniem się z fiskusem nie czekali do ostatniej chwili.

Zdaniem Ireny Ożóg, doradcy podatkowego, organizacje mogą nawet stracić płynność finansową, bo przez cały rok i kawałek następnego nie dostaną ani grosza. Grażyna J. Leśniak

Grażyna J. Leśniak
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 22, 2006, 10:49:37 pm
Pies przewodnik dofinansowany – wyjaśnienie (http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=587)

W związku z artykułem w „Dzienniku” z 20.11.2006 r., pt. „Afera na czterech łapach”, w którym opisano kłopoty wrocławian z dofinansowaniem przez dolnośląski oddział PFRON psów przewodników, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych kolejny raz przypomina: osoby niewidome mogą uzyskać zwrot kosztów zakupu i utrzymania psa przewodnika.
 
Dofinansowanie, przyznane przez powiat ze środków PFRON, przysługuje tylko tym osobom, które przez ostanie trzy lata nie korzystały z tej formy wsparcia w ramach innych działań realizowanych ze środków PFRON - np. w ramach programu PARTNER.
 
Pies przewodnik dofinansowany (http://www.mps.gov.pl/ind...d=5&news_id=572[URL=http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=572)

2006-11-16

MPiPS informuje, że w tym roku istnieje możliwość dofinansowania zakupu, szkolenia i utrzymania psów przewodników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbywa się to w ramach programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”  - np. przez Polski Związek Niewidomych.
 
Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel (w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się) również ze środków PFRON przekazanych powiatom na podstawie algorytmu. Wnioski w tej sprawie należy składać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Osoby niekorzystające z dofinansowania mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na utrzymanie psa przewodnika – w wysokości nie przekraczającej w roku 2006 kwoty 2.280 zł.
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej), na odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Do tych wydatków zalicza się m.in. koszty utrzymania przez osoby niewidome, będące inwalidami I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
 
Wydatek ten  podlega odliczeniu od dochodu, jeżeli nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie został zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatek był częściowo sfinansowany (dofinansowany) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Tytuł: Pies dla dziecka autystycznego
Wiadomość wysłana przez: izaimiki w Listopad 23, 2006, 11:10:55 am
Czy istnieja jakieś odliczenia na utrzymanie psa dla dziecka autystycznego .
Mój syn dostał z fundacji psa labladora, który jets oboecnie szkolony na psa "rehabilitanta" dla Mikiego .Pies ten jest cały czas z nami i to my ponosimy koszty jego utrzymania.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 23, 2006, 01:03:48 pm
Czytaj więcej forum  :D
Wczoraj Ulka dała informację o tym
http://forum.darzycia.pl/vp99726.htm#99726


p.s.
Gaga scal ten wątek z linkiem, który podałam.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 23, 2006, 10:53:00 pm
Iza, myślę że to chodzi o osoby niewidome
Program "PARTNER" dotyczy osób niewidomych i niedowidzących
które  mogą odliczyć kwotę 2.280 zł.  na utrzymanie psa przewodnika

powinaś na piśmie zapytać swój Urząd Skarbowy, czy także TY możesz odliczyć poniesione koszty
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 25, 2006, 04:01:37 pm
Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20061125151563509)

Rodzice rozliczający się z fiskusem według progresywnej skali podatkowej będą mogli od przyszłego roku odliczać od podatku dochodowego ulgę rodzinną.

Ustawodawca, nowelizując ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, postanowił zrobić prezent podatnikom wychowującym dzieci. Począwszy od przyszłego roku, będą oni mogli obniżać należny podatek, korzystając z nowej prorodzinnej ulgi. Na każde własne lub przysposobione dziecko rodzicom będzie przysługiwało odliczenie w wysokości 120 zł. Ulga dotyczy wszystkich podatników PIT, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych i płacą podatek według progresywnej skali podatkowej.

O tym, jak skorzystać z ulgi prorodzinnej, w poniedziałek w Gazecie Prawnej
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 25, 2006, 09:18:50 pm
Domy darowane rodzinie nie całkiem wolne od podatku

Od nowego roku osoby, które będą chciały podarować dom lub mieszkanie członkom najbliższej rodziny, mogą nie skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Wszystko za sprawą dwóch sprzecznych przepisów

Chodzi o najnowszą nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn, która czeka na podpis prezydenta. Wprowadza ona od 1 stycznia 2007 r. zwolnienie od podatku dla darowizn i spadków przekazywanych ścisłemu gronu najbliższej rodziny. Zgodnie z nowym art.4a podarować można wszystko i to bez ograniczeń (własność rzeczy lub praw majątkowych, w tym również pieniądze), ale tylko małżonkowi, zstępnym, wstępnym, pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze. Pod warunkiem, że złożą w urzędzie skarbowym deklarację podatkową (przy nabyciu) lub udokumentują przekazanie darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy lub przelewem pocztowym.

Z tego przywileju wyłączeni są natomiast zięć, synowa i teściowie, choć (zgodnie art. 14 ust. 2 ustawy) należą do tzw. pierwszej grupy podatkowej. I tu zaczynają się problemy.


Jedna darowizna dwa przepisy
W tej samej ustawie, która wprowadza to nowe zwolnienie podatkowe, ustawodawca zmienił też inny przepis, który dotyczy zwolnienia od podatku, ale tylko mieszkań lub domów przekazywanych w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do pierwszej grupy podatkowej (art. 16 ust. 1 i 2). Tyle tylko, że w tym przepisie preferencja ta określana jest jako ulga podatkowa (mieszkaniowa). Dla obdarowanych ten przepis nie jest już, niestety, tak korzystny. Nie dość, że ogranicza wysokość zwolnienia od podatku do110 mkw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu, to jeszcze uzależnia prawo do skorzystania z tej ulgi od spełnienia łączniepięciu warunków. Nie wolno np. być właścicielem innego mieszkania niż to, które mamy otrzymać w spadku lub w darowiźnie.

Warunki te zresztą nowelizacja jeszcze bardziej zaostrza. Ustawodawca zdecydował bowiem, że te same wymogi, które dziś muszą być spełnione, aby nabywający własność mógł skorzystać z tej ulgi w podatku, w przyszłości (czyli po 1 stycznia 2007 r.) będą musiały być spełnione również w stosunku do nabycia współwłasności. W efekcie osoby, które - ze względów podatkowych - chciały obejść ten przepis i ustanowić współwłasność na nieruchomości, po nowym roku nic na tym nie zyskają.

Niestety, przepis ten nie nawiązuje do wspomnianego już art. 4a. Nie wiadomo więc, który z nich powinien mieć pierwszeństwo w stosowaniu, skoro nawet ten starszy (czyli art.16) będzie z nowym rokiem obowiązywał w zmienionym (nowym) brzmieniu.


Luka prawna czy kolizja przepisów
To ewidentny przykład niedoróbki legislacyjnej, który w praktyce może przysporzyć wiele kłopotów.

- Sytuacja prawna jest niejasna. Z jednej strony, zwalnia się z podatku pod warunkiem złożenia deklaracji wszelkie dobra majątkowe dla części pierwszej grupy podatkowej, aż drugiej, jakby zapomina o zwolnieniu dotyczącym mieszkań. Można więc mieć wątpliwości, czy przy zwolnieniu od podatku ważniejszy jest przedmiot: wszelkie dobra na podstawie art. 4a, czy tylko mieszkania zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt1, czy może podmiot: część osób z pierwszej grupy podatkowej czy też cała grupa. Wydaje się, że właściwą jest wykładnia, w myśl której osoby najbliższe, czyli rodzice, dzieci, wnuki, są zwolnione ze wszystkiego, także w zakresie mieszkań- powiedziała " Rz" Irena Ożóg, doradca podatkowy. - Wydaje się, że pierwszeństwo ma przepis art. 4a, bo po pierwsze, dotyczy on węższego zakresu podatników, czyli jest tzw. zawężeniem podmiotowym, a po drugie, jest niewątpliwie przepisem późniejszym. Choć zasada, zgodnie z którą przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy, jest tu w pewnym sensie ograniczona poprzez fakt, iż przepis wcześniejszy jest zmieniany - dodaje Ożóg.

Tymczasem wystarczyłoby wpisanie do art. 16 krótkiego zastrzeżenia ze wskazaniem na art. 4a, aby rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości.


Zamiar dobry, wykonanie gorsze
Prawdopodobnie już wkrótce te niejasne przepisy staną się źródłem problemów - i to zarówno dla aparatu skarbowego, który będzie miał trudności z ich interpretacją, jak i dla podatników, którzy będą chcieli skorzystać z pełnego zwolnienia na mocy art. 4a. Nie ma bowiem żadnej gwarancji, że organy podatkowe będą chciały interpretować niejasne prawo na korzyść obdarowanych osób.

-Intencja ustawodawcy jest oczywista, ale sposób wykonania nie jest już tak oczywisty i w przyszłości może budzić wątpliwości interpretacyjne - potwierdza Sławomir Mikołajuk, prawnik z kancelarii Lovells.

Świadomość kolizji przepisów ma również poseł Zbigniew Chlebowski, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych: - W tej sprawie wszystko zależy od ministra finansów, który powinien natychmiast zająć stanowisko, w którym wskaże urzędom skarbowym, jak mają interpretować te przepisy.

GRAŻYNA J. LEŚNIAK

Rzeczpospolita 25.11.2006r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 25, 2006, 09:50:31 pm
Jak oblicza się podatek (reszta w linkach  z prawej straony)

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17116
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 27, 2006, 02:22:05 pm
Papierowe dzieci podatkowe (http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3756156.html?nltxx=856703&nltdt=2006-11-27-04-05)

Piotr Skwirowski2006-11-27

Kolejny bubel podatkowy? Przepisy w sprawie nowej ulgi za dzieci otwierają pole do nadużyć.

Pewnego dnia o północy wiosną 1987 r. nagle zniknęło 7 mln amerykańskich dzieci. Największa fala porwań w historii? Bynajmniej. Był 15 kwietnia, pora składania zeznań podatkowych, a właśnie zmienił się pewien przepis w prawie podatkowym. Zamiast po prostu podawać imiona i nazwiska dzieci, podatnicy musieli teraz wpisywać numer ubezpieczenia społecznego każdego z nich. Nagle 7 mln dzieci - dzieci, które istniały tylko jako fikcyjne podstawy zwolnień od podatku na formularzach PIT z poprzedniego roku - wyparowało. A stanowiły około jednej dziesiątej wszystkich dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców w Stanach Zjednoczonych. To cytat z książki "Freakonomia. Świat od podszewki" Stevena D. Levitta, Stephena J. Dubnera.

Czy polskie dzieci też mogą nagle wyparować? Na razie nie. Przeciwnie, ich liczba może w najbliższym czasie gwałtownie wzrosnąć. A to za sprawą nowej ulgi podatkowej. W rozliczeniu podatkowym za 2007 r. Polacy po raz pierwszy będą mogli odpisywać sobie od podatku ulgę na dzieci. Wystarczy, że w roku podatkowym wychowywali dzieci. No i że płacą podatek według skali ze stawkami 19, 30 i 40 proc. (ulgi na dzieci nie będą więc mogli odliczać ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem oraz rolnicy, którzy nie płacą PIT).

Radość zwolenników zwiększania dzietności polskich rodzin jest jednak przedwczesna. Dzieci będzie przybywać nie za sprawą pomysłów zachęcających do prokreacji, lecz raczej na skutek nieudolności. Ściślej, nieudolności w pisaniu prawa podatkowego. Uchwalone niedawno przez Sejm przepisy wprowadzające ulgę nie nakładają na rodziców żadnych obowiązków dowodowych. Nie trzeba dokumentować faktu posiadania i wychowywania dzieci. Wystarczy podać w zeznaniu rocznym liczbę dzieci. A to może mieć przykre konsekwencje. Dla budżetu.

W połowie lat 90. z dnia na dzień Polska stała się nagle krajem darczyńców. Wcale nie dlatego, że drgnęły w nas serca i postanowiliśmy ze wszelkich sił pomagać słabszym i biedniejszym. Po prostu na jaw wyszła luka w przepisach podatkowych. Sprawiła, że podatnicy mogli fikcyjnie przekazywać najbliższym darowizny i korzystać przy tym z ulgi podatkowej. W ten sposób można było odliczać od podatku wydatki, które np. rodzice i tak musieli ponosić na utrzymanie dziecka. Niepotrzebne były żadne wiarygodne dokumenty. A bez nich fiskus nie mógł podatnikom udowodnić oszustwa. Potężnie uszczupliło to dochody budżetu. W 1995 r. z ulgi za darowizny skorzystało 4,1 mln podatników, a budżet stracił 900 mln zł. Bilans 1996 r. był jeszcze bardziej "imponujący": ulgową darowiznę przekazało 6,3 mln podatników, a budżet kosztowało to 1,9 mld zł.

Tym razem aż tak źle chyba nie będzie. Wcale jednak nie dlatego, że Polacy stali się uczciwsi. Po prostu ulga jest śmiesznie niska - 120 zł rocznie na każde dziecko. Jeśli to jednak przemnożyć przez kilka pociech... Papier jest cierpliwy. A Ministerstwo Finansów przyznało niedawno w Sejmie z rozbrajającą szczerością, że nie ma pojęcia, ile dzieci mogą mieć polscy podatnicy.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 30, 2006, 11:27:22 pm
Naga prawda o podatkach

Gra pozorów dobiegła końca. Zmiany w ordynacji podatkowej, które zostały wczoraj przyjęte przez Sejm, są korzystne przede wszystkim dla osób dobrze sytuowanych - ocenia "Trybuna".

Według dziennika, jeszcze kilka miesięcy temu mydlono obywatelom oczy "debatami" o tym, jak ulżyć najbiedniejszym. Padały nawet propozycje, żeby zwolnić z opodatkowania zarobki poniżej minimum socjalnego. "Debaty" okazały się pseudodebatami, a obietnice funta kłaków niewarte.

Podwyższenie progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku pomyślano bowiem tak, żeby za mocno nie uszczuplić dochodów do budżetu. Wbrew pozorom bowiem kasa państwa zasilana jest przede wszystkim podatkami ściąganymi z ludzi o niewielkich dochodach. Bogaci stanowią zaledwie kilka procent podatników, a mimo to, jeśli ktoś zyskał na PiS-owskiej ordynacji podatkowej, to właśnie oni - pisze "Trybuna".
 
 Obniżenie podatków było sztandarowym hasłem wyborczym PiS-u. Mamy więc do czynienia z ewidentnym oszustwem. Żeby je jakoś zamaskować, obóz rządzący wprowadza ulgi dla rodzin. W przyszłym roku będzie można odliczyć od podatku po 120 zł na każde dziecko, czyli po 10 zł miesięcznie. I znowu, jak w przypadku "becikowego", "dobrodziejstwo" to obejmie wszystkie rodziny - od najbiedniejszych do najbogatszych. Nie wszystkie jednak będą mogły z niej skorzystać. Te naprawdę ubogie mają bowiem tak niskie dochody, że podatków w ogóle nie płacą. Od czego więc mają tę ulgę odliczać? - pyta gazeta.

Źródło informacji: PAP

http://fakty.interia.pl/prasa/gazeta_prawna/news/naga-prawda-o-podatkach,818000
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Grudzień 01, 2006, 12:30:09 pm
Podatki JAK PŁACIMY PODATEK OD 2007 ROKU

ABC wszystko o zmianach w PIT (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showSection&numer=1833&dzial=146)
Cytuj
Nowa skala podatkowa, zmienione koszty uzyskania przychodów, likwidacja ulgi odsetkowej, nowa ulga rodzinna, opodatkowanie...
Wszystko o waloryzacji skali podatkowej i pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
W przepisie, który określa skalę PIT, już 1 stycznia 2007 r. znajdą się dwie niższe stawki PIT: 18 i 32 proc. - wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o...

Wspólność majątkowa musi trwać cały rok
Chociaż art. 6 ustawy o PIT trudnym przepisem nie jest, jednak wywołuje niejasności interpretacyjne. Chodzi o wspólność majątkową i określenie, czy powinna ona trwać cały rok....
Kiedy i jaki podatek zapłacimy
Od 1 stycznia zwolnione z opodatkowania będą nie tylko alimenty na rzecz dzieci, ale także zasądzone przez sąd na rzecz innych osób. Zwolnienie obejmie jednak tylko kwotę do 700 złotych...
Kto nadal będzie mógł odliczać odsetki od kredytów mieszkaniowych
Od nowego roku ulga odsetkowa zniknie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo do odliczania ulgi zachowają tylko osoby, którym w latach 2002-2006 udzielono kredytu czy pożyczki...
Co zrobi za nas urząd skarbowy
Podatnik, który zechce podzielić się swoim podatkiem, nie będzie już musiał samodzielnie wpłacać kwoty darowizny na konto organizacji pożytku publicznego. Od przyszłego roku będą...
Jakie korzyści da nam posiadanie dzieci
Począwszy od 2007 roku podatnicy wychowujący własne lub przysposobione dzieci będą mogli dokonywać nowych odliczeń od podatku.
Od czego nie zapłacimy podatku w 2007 roku
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wprowadziła kilka zmian w art. 21 ust. 1, który...
Zmiany w sposobie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
Od 2007 roku podatek z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości będzie wynosił 19 proc. osiągniętego dochodu. Obecnie płaci się 10 proc. uzyskanego przychodu.
Wyższe diety za pracę poza krajem
Osoby, które w 2006 roku uzyskały dochody za granicą, mogą odliczyć od zarobionych pieniędzy maksymalnie 30 diet.
Jak i jakie zaliczki zapłacimy w ciągu roku
Od nowego roku zakłady pracy wypełniające obowiązki płatników nie będą musiały składać deklaracji miesięcznych. Zastąpią je deklaracje roczne. Pojawi się także zaliczka kwartalna dla...
Jaki podatek w 2007 roku zapłacą małe firmy
Z zapowiadanej rewolucji podatkowej dla małych firm wyszło niewiele. Pozostaje karta podatkowa i ryczałt. Ten drugi z poważniejszymi zmianami dopiero od 2008 roku. Przedsiębiorcy opodatkowania...
Jak korzystnie rozliczać koszty inwestycji w majątek trwały
Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy nie będą mogli korzystać z amortyzacji według obowiązujących do tej pory reguł dla fabrycznie nowych środków trwałych. Wszyscy podatnicy będą mogli...
Co trzeba wiedzieć o przeliczaniu kosztów i przychodów z euro na złote
Podatnicy rozliczą różnice kursowe według swojego wyboru. Będą mogli skorzystać z reguł określonych w ustawie o PIT lub z zasad, jakie stosują zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: dziadek Janusz w Grudzień 03, 2006, 07:20:02 pm
Jak przekazać 1% dla opp?
autor(ka): dobr (redakcja ngo.pl)
2006-11-27  

 
W najbliższym podatkowym okresie rozliczeniowym (od stycznia do końca kwietnia 2007) 1% przekazujemy na starych zasadach. Prasowe doniesienia o zmianach w sposobie przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego [opp] wprowadziły zamieszanie. Wyjaśniamy wątpliwości.

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza m.in. uproszczenia w sposobie przekazywania 1% podatku dla opp. Dotyczy to jednak rozliczeń za 2007 rok.

W najbliższym okresie rozliczeniowym (od stycznia do końca kwietnia 2007) 1% przekazujemy na starych zasadach, czyli musimy zrobić to sami – samodzielnie obliczając i wpłacając 1% naszego podatku na konto wybranej opp. Więcej informacji o tym, jak postępować, aby prawidłowo przekazać 1% znajduje się w serwisie pozytek.ngo.pl pod adresem: http://pozytek.ngo.pl/x/89738

pełny tekst na stronach portalu ngo. (http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/244776.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 04, 2006, 10:04:41 pm
Ile dla fiskusa od sprzedaży w 2007 r.

Zmieniają się od przyszłego roku zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz praw spółdzielczych: własnościowego prawa do mieszkania i lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Przynosi je nowelizacja z 16 listopada 2006 r. ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updf). Jednakże nowe zasady dotyczyć będą tylko nieruchomości i praw uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. Transakcje wcześniejsze opodatkowane będą po staremu, tj. 10-proc. podatkiem.

Wystarczy odczekać
Zamierzam kupić mieszkanie, ale niewykluczone, że wkrótce będę musiała je sprzedać. Czy bardziej opłaci mi się podpisać umowę notarialną w 2006 r., czy też poczekać do nowego roku?

To zależy. Jeśli kupuje pani mieszkanie na własne potrzeby i będzie zameldowana na pobyt stały przed sprzedażą przez co najmniej 12 miesięcy, bardziej opłaci się kupić je w 2007 r. W razie sprzedaży bowiem skorzysta pani z nowego, całkowitego zwolnienia z podatku od sprzedaży przewidzianego dla osób spełniających ten warunek. Zapisano je w nowym art. 21 ust. 1 pkt 126 updf.

Czy nadal, także po nowym roku, nie będzie się płaciło podatku od sprzedaży, jeśli następuje ona po pięciu latach od kupna?

Tak, i to zarówno w wypadku nieruchomości i praw uzyskanych przed 1 stycznia 2007 r., jak i po tej dacie. Wystarczy więc odczekać ze sprzedażą przez ten okres, by uwolnić się od wszelkich rozliczeń z fiskusem. Okres pięcioletni nadal rozpoczynał się będzie od roku następującego po tym, w którym nastąpiło nabycie. Ktoś, kto np. kupił dom rekreacyjny w 2006 r., może go sprzedać bez podatku od sprzedaży w 2012 r., a jeśli go kupi w 2007 r. - w 2013 r.

Darowizna może być korzystniejsza
Zamierzam darować córce trzy działki budowlane. Córka sprzeda je na pewno po dwóch - trzech latach. Czy korzystniej będzie poczekać z darowizną do nowego roku?

tak
Warto poczekać. Zapłacą państwo, co prawda, podatek od darowizny, z którego od 1 stycznia 2007 r. darowizny między najbliższymi będą zwolnione, ale córka skorzysta ze zwolnienia z podatku od sprzedaży. Odnosić się do niej będzie dotychczasowe, całkowite zwolnienie z tego podatku, obejmujące przychody ze sprzedaży nieruchomości i podobnych praw uzyskanych w drodze spadku lub darowizny. Zwolnienie to zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 32d updf zniknie 1 stycznia 2007 r., ale ma obowiązywać nadal w odniesieniu do dóbr nabytych tą drogą wcześniej, bez względu na okres, jaki upłynął od nabycia do dnia sprzedaży. Podatek od darowizny będzie niższy niż nowy podatek od sprzedaży, który córka zapłaciłaby, gdyby darowiznę otrzymała po nowym roku.

Czy jest to duża różnica?

tak
Znaczna. Stawki podatku od darowizny między najbliższymi, po uwzględnieniu tzw. kwoty wolnej, wynoszą - zależnie od wartości darowizny - 3,5 i 7 proc. Tymczasem z racji nowego podatku od sprzedaży trzeba będzie oddać fiskusowi 19 proc. dochodu uzyskanego z takiej transakcji. Chodzi o to, że dochodem ze sprzedaży nieruchomości i podobnych dóbr uzyskanych w drodze spadku lub darowizny po 1 stycznia 2007 r. stanie się różnica między przychodem z tej transakcji powiększonym o ewentualne nakłady poczynione na dane dobro oraz zapłaconym podczas jego nabycia podatkiem od spadków i darowizn, przypadającym na wartość sprzedawanej nieruchomości. Ponieważ darowizn między najbliższymi ten podatek po 1 stycznia 2007 r. nie będzie obciążał. Córka, gdyby do darowizny doszło po tej dacie, oddałaby do urzędu skarbowego w praktyce 19 proc. ceny uzyskanej za działki.

Dla fiskusa tylko od zarobku
Jestem już umówiony na kupno działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego. Nie mam pewności, czy wystarczy mi środków na dokończenie tej inwestycji i czy nie będę musiał sprzedać działki, powiedzmy, po dwóch - trzech latach. Czy warunki sprzedaży będą korzystniejsze, jeśli zaczekam z kupnem do 2007 r.?

To zależy od tego, jaki uzyskałby pan dochód z tej transakcji, i od ewentualnych pana planów co do pieniędzy ze sprzedaży. Nowy podatek wynosić będzie 19 proc. uzyskanego dochodu, tj. różnicy między przychodem z takiej transakcji (ceną) a kosztami nabycia lub wytworzenia, powiększonymi o nakłady, które powiększają wartość nieruchomości, mieszkania spółdzielczego itd. Nakłady muszą być udokumentowane fakturami VAT. Jeśli więc tak rozumianego zarobku z transakcji się nie uzyska, podatek ten nie będzie wchodził w rachubę.

Z prawem do starego zwolnienia
Jakie będzie obciążenie podatkowe, jeśli pieniądze ze sprzedaży działki kupionej w 2005 r. i sprzedanej w 2007 r. wydam na kupno większego mieszkania?

W razie wydania ich na ten cel w ciągu dwóch lat od sprzedaży działki skorzysta pan z dotychczasowego zwolnienia z podatku od sprzedaży zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 32 updf. Będzie ono nadal obowiązywało do przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw uzyskanych przed 1 stycznia 2007 r.

A jeśli wydam na te cele tylko część pieniędzy za działkę z budową?

To od różnicy między przychodem uzyskanym ze sprzedaży (ceną a kwotą wydaną na cele mieszkaniowe) zapłaci pan wedle starych zasad 10 proc. podatku.

Decyduje data nabycia spadku


Ojciec zmarł w październiku 2006 r. Żadnych formalności spadkowych dotychczas nie załatwialiśmy. Ojciec pozostawił dom i inne nieruchomości. Czy jeśli będziemy sprzedawać je za rok lub dwa lata, zapłacimy podatek od sprzedaży?

nie
Będą państwo korzystali ze wspomnianego wyżej starego zwolnienia z podatku od sprzedaży, obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw spółdzielczych nabytych w drodze spadku i darowizny. Liczy się data nabycia. Tą zaś w wypadku dóbr uzyskanych w spadku jest - zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego - data otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. To więc, że np. postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku zapadnie po 1 stycznia 2007 r., jest bez znaczenia. Potwierdza ono bowiem fakt nabycia, który zaistniał wcześniej.

Od czynności cywilnoprawnych
Czy coś się zmieni w przyszłym roku, gdy chodzi o samo kupno nieruchomości?

Właściwie nic, poza sprzedażą przez podatników VAT używanych mieszkań spółdzielczych. Dotychczas takie transakcje były zwolnione z VAT i z podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC). Od nowego roku będzie je obciążał 2procentowy PCC. Data kupna: po lub przed 1 stycznia 2007 r. będzie istotna tylko z punktu widzenia przyszłego ewentualnego podatku od sprzedaży.

Czy w 2007 r. podczas sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym między poprzednimi właścicielami płacić się będzie podatek od czynności cywilnoprawnych?

tak
Nie zmieni się też jego wysokość. Nadal będzie wynosił 2 proc. wartości. Zmiana polega na tym, że obciążać on będzie jako podatnika wyłącznie kupującego (nabywcę). Teraz ciąży solidarnie na nabywcy i sprzedającym, ale zwyczajowo płaci go nabywca.

Izabela Lewandowska

Rzeczpospolita 4.11.2006r
Tytuł: Ulga rehabilitacyjna
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:08:46 pm
Ulga rehabilitacyjna (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1814.138.804.2.2.1.0.1.htm)
JAK PONIESIONE WYDATKI ODLICZYĆ OD DOCHODU

- GAZETA PRAWNA NR 196 (1814) 2006-10-09 > ABC ulgi na rehabilitację


Osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą po spełnieniu pewnych warunków skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej polegającej na odliczaniu określonych wydatków od dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odliczać od dochodu można wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Zasady i warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnej określają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT). Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Oprócz kręgu osób uprawnionych do ulgi przepisy określają także katalog wydatków, które można odliczyć od dochodów opodatkowanych PIT.

Podobnie jak w przypadku innych odliczeń, tak i w przypadku ulg rehabilitacyjnych, możliwość dokonania odliczenia uzależniona została przez ustawodawcę od spełnienia wielu, niejednokrotnie dość rygorystycznych, warunków.

Ulga dla określonej grupy osób
Zanim przejdziemy do omówienia zasad odliczania wydatków rehabilitacyjnych warto wyjaśnić, kto z ulgi rehabilitacyjnej może w ogóle skorzystać. Ulga bowiem nie jest przewidziana dla wszystkich podatników, lecz wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Przepisy określają przy tym zarówno to kogo należy uważać za osobę niepełnosprawną, jak i kiedy można mówić o tym, że na utrzymaniu podatnika jest osoba niepełnosprawna.


WAŻNE TERMINY

Ulgi podatkowe – przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Rehabilitacja – zgodnie ze słownikowym pojęciem to przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone.

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę,

której dotyczy wydatek:

■ orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
■ decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
■ orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem osoby, które nie mają orzeczonej niepełnosprawności, nie będą miały prawa do ulgi. Wskazał na to m.in. naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w interpretacji wydanej 9 marca 2006 r. (nr DL-II-415-IX/31/3/06), w której wskazał, że prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z odpłatnym pobytem w specjalistycznym zakładzie rehabilitacji spełniających kryterium wydatku rehabilitacyjnego nie przysługuje osobie, która nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Również NSA w wyroku z 20 sierpnia 1997 r. (sygn. akt III SA 830/96; niepublikowany) podkreślił, że podatnik nieposiadający orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o niepełnosprawności nie mógł odliczyć od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne.

Prawo do ulgi mają także podatnicy, na utrzymaniu których pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

PRZYKŁAD 1
Z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać nie tylko osoba niepełnosprawna, ale także niektóre osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Warunkiem jest to, by taka będąca na utrzymaniu podatnika osoba niepełnosprawna uzyskiwała w ciągu roku dochód nie większy niż 9120 zł. Zastanówmy się, jak w praktyce ustalić taki dochód.

Załóżmy w tym celu, że podatnik ma na utrzymaniu niepełnosprawną córkę. Przez część roku córka była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Przyjmijmy, że uzyskane przez nią wynagrodzenie brutto za cały okres pracy wyniosło 10 500 zł. Przyjmijmy też dla uproszczenia, że przysługujące córce podatnika zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów wyniosły 1000 zł (uwaga: kwota ta nie ma nic wspólnego z rzeczywiście obowiązującymi kosztami zryczałtowanymi dla stosunku pracy, zostały założone jedynie po to, by pokazać zasadę ustalania dochodu osoby niepełnosprawnej dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej). W takim przypadku dochodem córki podatnika uwzględnianym dla potrzeb określenia prawa podatnika do ulg rehabilitacyjnych jest kwota 9500 zł. Jest ona minimalnie wyższa od obowiązującego limitu, który wynosi 9120 zł. To jednak wystarcza, by podatnik prawa do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie miał.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że przepis mówi o dochodzie, a nie przychodzie osoby niepełnosprawnej. Dochód ten należy zatem rozumieć jako kwotę przychodu osoby niepełnosprawnej pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu.

Dochód ten obejmuje składki płacone ewentualnie przez osobę niepełnosprawną na ubezpieczenia społeczne. Ustalając więc wspomniany limit dochodów od „wynagrodzenia” brutto będącej na naszym utrzymaniu osoby niepełnosprawnej, możemy odjąć koszty uzyskania przychodów (np. zryczałtowane koszty przewidziane dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), jeżeli prawo do kosztów osobie tej przysługuje. Natomiast, jeśli od takiego „wynagrodzenia” odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne, nie pomniejszają one dochodu dla celów ustalenia omawianego limitu.

Odliczenie wydatków rehabilitacyjnych może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Sposoby korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Sposób dokonania w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeń od dochodu jest różny i zależy od sposobu rozliczania się podatników z fiskusem. Po pierwsze, odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dokonuje się od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej ze stawkami 19 proc., 30 proc., 40 proc.). Z odliczenia mogą także korzystać podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prawa do ulgi nie mają natomiast podatnicy liniowego PIT, a więc te osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i które od działalności tej opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych według jednolitej stałej stawki PIT wynoszącej 19 proc.

W przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej odliczenie dokonywane w ramach ulgi rehabilitacyjnej może nastąpić:

■ w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze (w deklaracji PIT-5) – podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym,
■ po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniach PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć załącznik o odliczeniach PIT/O.

CO OZNACZAJĄ GRUPY INWALIDZTWA

Osoby zaliczane do I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoby zaliczane do II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:10:56 pm
JAKIE WYDATKI PODLEGAJĄ ODLICZENIU

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na:

■ adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
■ przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
■ zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
■ zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
■ odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
■ odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
■ opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
■ utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,
■ opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
■ opłacenie tłumacza języka migowego,
■ kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
■ leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
■ odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
■ używanie samochodu osobowego – stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia – na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
■ odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

WYSOKOŚĆ ODLICZEŃ

Większość wydatków rehabilitacyjnych nie jest limitowana. Limity dotyczą wyłącznie czterech kategorii wydatków:

Jak już wspomniałam, odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dokonuje się również od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu rocznym PIT-28, do którego również należy dołączyć załącznik o odliczeniach PIT/O.

Już w tym miejscu trzeba też wyraźnie podkreślić, że odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej podlegają tylko te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i które nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I odwrotnie, odliczeniu – na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Powód, dla którego obowiązuje takie zastrzeżenie, jest prosty. Chodzi o to, by nikomu nie przyszło do głowy odliczyć tej samej kwoty dwa razy. A teoretycznie taki błąd jest możliwy. Podatnicy ryczałtu rozliczają się do końca stycznia w odrębnym zeznaniu (PIT-28). Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej rozliczają się do końca kwietnia na swoich formularzach (PIT-36 i PIT-37). Często zdarza się tak, że sam podatnik od działalności gospodarczej płaci ryczałt, a od wynagrodzenia z umowy o pracę podatek według skali. Składa zatem dwa różne zeznania. I właśnie po to, by nie było podstaw do błędów ani też żadnych wątpliwości, wprowadzono opisane w tym miejscu zastrzeżenia.

Jest dofinansowanie – nie ma ulgi

Korzystając z ulgi rehabilitacyjnej trzeba pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z wymienionych funduszy (środków), odliczyć można jedynie różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Adaptacja do potrzeb niepełnosprawnych

Jednym z wydatków, który można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Do adaptacji można również zaliczyć wydatki związane z przystosowaniem pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które zgodnie z ustawą o PIT również mogą zmniejszyć dochód podatnika.

PRZYKŁAD 2
Podatniczka ponosi wydatki związane z rehabilitacją syna i otrzymuje zasiłek z miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) na potrzeby dziecka niepełnosprawnego w wysokości 144 zł miesięcznie. Suma wydatków rehabilitacyjnych to 250 zł miesięcznie. Zdaniem podatniczki tylko kwota otrzymanego dofinansowania „w kwocie netto” powinna być odjęta od faktycznie poniesionych kosztów na rehabilitację dziecka. Czy tak jednak jest? Otóż zgodnie z art. 26 ust. 7b ustawy o PIT wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku dofinansowania z MOPS należy uznać, że mamy do czynienia z częściowym zwrotem wydatków. W przypadku zaś, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z wymienionych funduszy (środków) lub zwrócone w innej formie, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek innej formie. Z uwagi na fakt, że ustawa o PIT nie posługuje się w tym zakresie pojęciem wartości brutto i netto należy stwierdzić, że faktycznie poniesione wydatki na rehabilitację dziecka należy pomniejszyć o kwotę zasiłku określoną w decyzji MOPS, jeżeli otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na cele rehabilitacyjne. Kwota, która może być w takim przypadku brana pod uwagę jako podlegająca odliczeniu, wyniesie zatem 106 zł miesięcznie (250 zł wydane na rehabilitację – 144 zł dofinansowania). Stanowisko to potwierdził w interpretacji z 4 lipca 2006 r. Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik (nr PB415/55b/06/DJ).
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:11:25 pm
PRZYKŁAD 3
Podatnik wraz z żoną utrzymuje dwóch synów, z których jeden jest osobą niepełnosprawną, zaliczoną do II grupy inwalidztwa z przyznaną bezterminowo rentą inwalidzką. Dochód niepełnosprawnego syna nie przekroczył w 2006 roku kwoty 9120 zł. W kwietniu 2006 r. podatnik dokonał zamiany dotychczasowego mieszkania na większe i poniósł w związku z tym wydatek w wysokości 10 000 zł wraz z opłatami notarialnymi związanymi z tą zamianą. Zamiana mieszkania na większe wynikała z potrzeby ułatwienia niepełnosprawnemu synowi wykonywania czynności życiowych i konieczności przeprowadzenia niezbędnych dla niego ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Zdaniem podatnika wydatek na zamianę lokalu mieszkalnego na większy podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Niestety podatnik nie będzie mógł w przedstawionym zakresie skorzystać z ulgi. Aby skorzystać z odliczenia, nie wystarczy bowiem ponieść jakiegokolwiek wydatku na cele rehabilitacyjne czy też związanego z ułatwianiem czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Musi to być ponadto jeden z wydatków enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.
Za poniesione na cele rehabilitacyjne uznano m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności bez szczegółowego określenia, jakiego dokładnie rodzaju są to wydatki. Jednak opierając się na literalnym brzmieniu przepisu należy uznać, że adaptacja oznacza przystosowanie czegoś do innego użytku, przeróbkę dla nadania czemuś jakiegoś charakteru. Adaptacja mieszkania lub budynku to zatem nic innego jak przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku.

Dotyczy ona posiadanego już budynku lub lokalu i nie obejmuje swoim zakresem nabycia, także w drodze zamiany, innej substancji mieszkaniowej. Natomiast wyposażenie mieszkania lub budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe, a więc i w tym przypadku mamy do czynienia z dokonywaniem wydatków dotyczących już posiadanego budynku lub lokalu i niezwiązanych z jego nabyciem (w obydwu przypadkach: wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkania lub budynku mieszkalnego wymagane jest ponadto, aby były one uzasadnione realizacją potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika lub osoby niepełnosprawnej pozostającej na jego utrzymaniu). Zasadne jest zatem twierdzenie, że wydatek poniesiony na zamianę lokalu mieszkalnego na większy nie stanowi wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkania lub budynku mieszkalnego w rozumieniu ustawy o PIT. Brak jest również podstaw, aby zakwalifikować poniesiony przez podatnika i jego małżonkę wydatek do innych rodzajów wydatków rehabilitacyjnych. Dlatego podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia takiego wydatku jako poniesionego w 2006 roku na cele rehabilitacyjne (związane z wykonywaniem czynności życiowych) pozostającego na jego utrzymaniu niepełnosprawnego syna.

Z uwagi na takie sformułowanie przepisów konieczne staje się wyjaśnienie tego, czym jest adaptacja. Zgodnie ze słownikowa definicją to przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone. Z punktu widzenia praw do ulgi istotny jest też cel takiej adaptacji. Ma on mieć na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej łatwiejsze wykonywanie funkcji życiowych, a więc np. sprawniejsze poruszanie się po mieszkaniu czy też samodzielne korzystanie z urządzeń sanitarnych. To powoduje zaś, że każdy taki wydatek oceniany będzie indywidualnie, zależnie od konkretnych okoliczności oraz rodzaju niepełnosprawności danej osoby. Na to, że jest to konieczne, wielokrotnie zwracały uwagę sądy administracyjne, dając przy okazji podatnikom wskazówki, co można, a czego nie można uznać za adaptację stosowną do potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

I tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 kwietnia 1997 r. (sygn. akt SA/Sz 696/96; opublikowany w ONSA z 1997 r. nr 4, poz. 193) wyjaśnił, że unowocześnienie (modernizacja) mieszkania, np. przez zmianę systemu ogrzewania, może być równoznaczne z przystosowaniem (adaptacją) tego mieszkania lub jego wyposażeniem w konstrukcję czy też urządzenia podyktowane potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. O tym, czy wyposażenie lokalu mieszkalnego w określone urządzenia (np. w ogrzewanie elektryczne lub gazowe zamiast dotychczasowego tradycyjnego ogrzewania węglowego) stanowi tylko jego modernizację czy też jest podyktowane celami rehabilitacyjnymi, decydują potrzeby podatnika (lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu), wynikające z jego niepełnosprawności. Z pewnością natomiast wydatki na wyżywienie, opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną itp. nie mogą być zakwalifikowane jako wydatki rehabilitacyjne – wyrok NSA z 27 listopada 1996 r. (sygn. akt SA/Łd 2728/95; niepublikowany). To zresztą oczywiste. Wydatki takie w niczym bowiem nie ułatwiają w przyszłości normalnego, czy też raczej bardziej normalnego, funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania.

Warto w tym miejscu zacytować jeszcze jeden wyrok sądowy. NSA w wyroku z 25 września 1995 r. (sygn. akt SA/Ka 1739/94; niepublikowany) wskazał, że wydatek na urządzenie czyszcząco-filtrujące nie służy remontowi lub modernizacji budynku (lokalu) mieszkalnego. Takie cele osiąga się bowiem przez roboty budowlane wedle definicji prawa budowlanego, w tym przez roboty polegające na montażu urządzeń w danym obiekcie pożądanych. Wydatek na urządzenie przenośne i o przeznaczeniu bardziej uniwersalnym niż mieszkaniowe, nie może być zatem kwalifikowany jako remont lub modernizacja. Z drugiej strony sąd uznał, że nie można jednak uznać, że ten wydatek nie był poniesiony na cele rehabilitacyjne. Jak zauważył NSA, doświadczenie życiowe pozwala wyciągnąć wniosek, że zakup tego urządzenia ułatwia skarżącemu oddychanie w mieszkaniu wolnym od kurzu, co jest skutkiem niewątpliwie pożądanym, w sytuacji gdy osoba ta ma tylko jedno sprawne płuco. Do odmiennego wniosku dojść można byłoby tylko na bazie wiadomości specjalnych, a więc po dopuszczeniu w poczet dowodów opinii lekarza specjalisty w zakresie chorób płuc.

Tym samym sąd uznał, że to właśnie charakter niepełnosprawności przemawia za tym, że podatnik do odliczenia miał w tym przypadku prawo.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:11:58 pm
Sprzęt niezbędny do rehabilitacji

Od dochodu można również odliczyć zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Za wydatki rehabilitacyjne ustawodawca uznał także zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, co oznacza sformułowanie niezbędne w rehabilitacji. Pomocne w tym zakresie będzie bogate orzecznictwo sądów administracyjnych.

CO ZAZWYCZAJ JEST ODLICZANE PRZEZ PODATNIKÓW

W praktyce, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mieszczą się najczęściej: przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, takie jak: peruki, wózki, kule, protezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski, materace i poduszki, chwytaki, a także urządzenia ułatwiające komunikowanie się.

W wyroku NSA z 22 lutego 2001 r. (sygn. akt SA/Sz 1985/99; niepublikowany) sąd wyjaśnił, że określenie niezbędnych w rehabilitacji oznacza, że ustawodawca zalicza do niego tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiających tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnione wykonywanie wynika z niepełnosprawności.

Ponadto, aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, zakupiony sprzęt powinien cechować się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych w związku z konkretnym rodzajem niepełnosprawności (wyrok NSA z 14 grudnia 1999 r.; sygn. akt III SA 1276/99; niepublikowany).

W innym wyroku, z 26 lutego 1999 r. (sygn. akt III SA 2393/98; niepublikowany) NSA podkreślił, że maszyna czyszcząca typu Rainbow (odkurzacz dla alergików) jest sprzętem gospodarstwa domowego, a nie urządzeniem medycznym i nie wykazuje cech indywidualnego przeznaczenia i niezbędności w rehabilitacji. Jest sprzętem ogólnego użytku przeznaczonym do korzystania przez nieokreślony krąg osób.

W praktyce oznacza to, że wydatki na zakup sprzętów domowego użytku czy gospodarstwa domowego, jak np. odkurzacz, robot kuchenny czy pralka nie będą mogły zostać odliczone od dochodu.

PRZYKŁAD 4
Podatnik jest inwalidą w wieku 73 lat z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji (I grupa). Schorzenia podatnika spowodowały, że jest on pod stałą opieką lekarską oraz korzysta z pomocy innych osób na miarę swoich możliwości finansowych. Podatnik zakupił nową pralkę automatyczną (stara się zużyła). Podatnik chciałby koszt jej zakupu odliczyć w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Niestety, nie będzie miał takiej możliwości. Wśród wydatków wymienionych przez ustawodawcę jako rehabilitacyjne jest zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Z przepisów wynika zatem jednoznacznie, że do tej kategorii wydatków nie można zaliczyć wydatków poniesionych na nabycie sprzętu gospodarstwa domowego, a takim niewątpliwie jest pralka automatyczna. Odliczenie takie nie jest możliwe, choćby było to urządzenie ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Zatem poniesiony przez podatnika wydatek na zakup pralki automatycznej nie podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym.

PRZYKŁAD 5
Podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa. Kupiła w związku ze swoją niepełnosprawnością koncentrator tlenowy, który jest konieczny do normalnego funkcjonowania w życia społecznym. Podatniczka wydatek związany z tym zakupem chce uwzględnić w zeznaniu za 2006 rok. Będzie mogła to zrobić, ale pod pewnymi warunkami. Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione m.in. na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Decyzja o przyznaniu prawa do odliczenia konkretnych wydatków powinna być rozpatrywania indywidualnie, a osobą właściwą do stwierdzenia, co jest niezbędne w rehabilitacji i będzie ułatwiało wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jest lekarz specjalista. Zakupiony koncentrator tlenowy został sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Dziale 33 zatytułowanym: „Urządzenia oraz instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne, zegary i zegarki”, w klasie 33.10.16 – 55 pod nazwą: „Aparaty do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozołoterapii, aparaty do sztucznego oddychania”. Poniesiony przez podatniczkę wydatek na zakup koncentratora tlenowego, urządzenia technicznego niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, może być podstawą do obniżenia dochodu przed opodatkowaniem w ramach ulgi rehabilitacyjnej, przy założeniu, że lekarz specjalista potwierdzi przydatność zakupionego urządzenia w rehabilitacji, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatniczki.

W przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego trzeba pamiętać o obowiązkach dokumentacyjnych. Konieczność zakupu sprzętu musi wynikać bowiem z jakiejś ekspertyzy medycznej, np. orzeczenia medycznego, decyzji przyznającej rentę. Jeżeli podatnik w praktyce nie potrzebuje korzystać z wózka inwalidzkiego, to jego zakup nie będzie podlegał odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik będzie potrzebował sprzętu rehabilitacyjnego, np. specjalnego wózka inwalidzkiego, który będzie wykorzystywany w celach rehabilitacyjnych, to wydatek taki mieści się w ramach omawianej ulgi. Konieczne jest zatem uzasadnienie, że jest to niezbędne dla rehabilitacji podatnika lub ułatwi mu wykonywanie czynności życiowych, nawet jeśli jest to dość oczywiste.

Podatnik musi bowiem umieć wykazać, że poniesienie takiego, a nie innego wydatku było w jego przypadku koniecznością.

Podatnicy korzystający z ulgi na zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego zobowiązani są do przechowywania dowodów jego nabycia lub naprawy.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:12:26 pm
Zakup sprzętu komputerowego

W każdym przypadku zastosowania odliczeń od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne sprawę należy rozpatrywać w sposób indywidualny, mając na uwadze rodzaj niepełnosprawności i wynikające z niego potrzeby osoby niepełnosprawnej. Prawo do odliczenia od dochodu konkretnych wydatków uzależnione jest bowiem od stanu faktycznego, w jakim znalazła się osoba niepełnosprawna.

Potwierdzeniem tego są wydawane przez organy podatkowe interpretacje. Raz zdarzają się przypadki, że urząd uznaje wydatek za rehabilitacyjny i przyznaje prawo do ulgi, a innym razem, mimo że wydatek został poniesiony dokładnie na taki sam zakup, już nie. Przykładem może być zakup sprzętu komputerowego przez osoby niepełnosprawne.

Pierwszy przypadek to sytuacja, gdy podatnik posiada orzeczenie, które zalicza go do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podatnik dokonał zakupu zestawu komputerowego za kwotę 4126 zł, która w części została zrefundowana przez środki PEFRON, a w części z własnych funduszy. Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy można odliczyć od dochodu jako wydatek rehabilitacyjny kwotę 1214,90 zł (wydatek poniesiony przez podatnika), dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego, który ułatwia wykonanie czynności życiowych w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością?

Urząd Skarbowy w Dębicy w interpretacji z 5 grudnia 2005 r. (nr PO I 415/36/05) stwierdził, że w takim przypadku podatnik ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione za zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Wysokość wydatków na te cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem poniesiony przez podatnika wydatek na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 1214,90 zł będzie stanowić podstawę do odliczenia od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne. Skorzystanie z ulgi dotyczącej odliczenia wydatków
rehabilitacyjnych następuje poprzez złożenia w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym poniesiono wydatek zeznania podatkowego, z którego wyniknie nadpłata podatku dochodowego.

PRZYKŁAD 6
Podatnik jest inwalidą III grupy i choruje na cukrzycę, układ nerwowy oraz osteoporozę. Konieczność rehabilitacji zaleca podatnikowi lekarz. Podatnik zamierzakupić łóżko terapeutyczne typu CERAGEM MASTER CGM-M3500 o wartości 10 000 zł.

Podatnik chciałby ten wydatek odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W tym przypadku będzie mógł to zrobić. Wydatek na zakup łóżka terapeutycznego, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego i które należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, ale tylko w roku podatkowym, w którym został poniesiony. Odliczenie omawianych wydatków przysługuje osobie fizycznej, która jest uznana za osobę niepełnosprawną. Odliczenia dokonuje się w wysokości faktycznie poniesionej, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania. Dla skorzystania z odliczenia konieczne jest posiadanie dowodów potwierdzających poniesienie wydatków.

Drugi przypadek to interpretacja Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z 31 stycznia 2006 r. (nr PDII/005-50/415-I/48/05), w której urząd uznał, że wydatki na sprzęt komputerowy nie są wydatkami rehabilitacyjnymi. Jednak w tej sytuacji podatnik posiada drugą grupę inwalidzką z tytułu choroby wzroku. W 2005 roku zakupił komputer, który w znacznym stopniu polepszył komfort życiowy oraz przyczynił się do zatrzymania jaskry. Ponadto dokonał zakupu glukometra, z uwagi na to, że chorując na cukrzycę, zgodnie z zaleceniem lekarza, musi dokonywać codziennych pomiarów poziomu cukru.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wyjaśnił, że od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Wydatki na cele rehabilitacyjne to m.in. zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zatem można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym – indywidualnym, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiającej tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne, zatem pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności musi istnieć ścisły związek.

Komputer jest urządzeniem powszechnego użytku ogólnodostępnym i może być wykorzystywany przez inne osoby.

W tym przypadku komputer nie stanowi urządzenia niezbędnego w rehabilitacji, a jedynie pozwala na pełny kontakt z otoczeniem oraz pozwala na zachowanie aktywności. W orzeczeniu o niepełnosprawności brak jakichkolwiek wskazań dotyczących konieczności stosowania sprzętu specjalistycznego czy urządzeń technicznych zarówno związanych ze wzrokiem, jak i z cukrzycą. Właściwy do stwierdzenia, czy dane urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest niezbędne w rehabilitacji oraz będzie ułatwiało wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jest lekarz specjalista, a nie organ podatkowy. Dotyczy to stwierdzenia zarówno, że „używanie komputera zatrzymało jaskrę”, jak i zalecenia lekarza, że „należy dokonywać codziennych pomiarów poziomu cukru”. Takich opinii podatnik nie przedstawił, dlatego nie ma podstaw do twierdzenia, że w przypadku podatnika komputer i glukometr spełniają wymogi leczniczo-rehabilitacyjne.

PRZYKŁAD 7
Podatniczka jest osobą niepełnosprawną z orzeczoną I grupą inwalidztwa (niedowład kończyn dolnych). Wyjechała na turnus rehabilitacyjny wraz z opiekunem. W rozliczeniu rocznym chciałaby uwzględnić wydatki poniesione na ten turnus za siebie i opiekuna. Wydatki te ma udokumentowane fakturą VAT.
Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione m.in. na: opłacenie przewodników w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł oraz opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
Zatem podatniczka jako osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczona do I grupy inwalidztwa może odliczyć od dochodu wydatki poniesione z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym za siebie – w pełnej kwocie, oraz za opiekującą się nią osobę w ramach ulgi na opłacenie przewodnika w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł, o ile zostały spełnione warunki określone w art. 26 ust. 7b ustawy o PIT.

PRZYKŁAD 8
Mąż podatniczki w okresie 19 lipca 2006 roku – 27 września 2006 roku przebywał w domu pomocy społecznej. Mąż podatniczki ma orzeczoną grupę inwalidzką. Koszty pobytu w tej placówce ponoszone były z emerytury męża, jak również z dochodów podatniczki w części stanowiącej różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w tej placówce a należnością wnoszoną przez męża. Zdaniem podatniczki wydatki za pobyt męża w ośrodku rehabilitacyjnym można odliczyć od dochodu. Czy jednak jest to możliwe?
Zauważmy na początku, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Dom pomocy społecznej, w którym przebywa mąż jako mieszkaniec, działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), a nie w oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, i zajmuje się zapewnieniem całodobowej opieki, zaspokajaniem potrzeb w zakresie zamieszkania, wyżywienia, niezbędnych usług medycznych. Działania te nie służą więc leczeniu, rehabilitacji, przywracaniu sprawności fizycznej i psychicznej, jak w przypadku zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, ale mają na celu zapewnienie opieki w stopniu umożliwiającym godne życie osobom tam przebywającym.
Dom pomocy społecznej nie jest więc zakładem opieki zdrowotnej, tym samym opłaty poniesione za pobyt w tym domu w żadnym wypadku nie można traktować jako opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym. Nie jest to pobyt związany z rehabilitacją, która stanowi zorganizowany system działania obejmujący usprawnienie lecznicze, psychiczne, społeczne, zawodowe, a proces rehabilitacji ma spowodować usunięcie skutków choroby, zmniejszenie następstwa nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanym przywrócić ich społecznie przydatną sprawność.
Zatem wydatki związane z pobytem w domu pomocy społecznej, gdy jest on związany z koniecznością sprawowania całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, nie spełniają wymogów art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT i nie podlegają odliczeniu od dochodu.

Z przedstawionych tu dwóch różnych interpretacji wynika, że aby zakwalifikować dany sprzęt do wydatków rehabilitacyjnych poza posiadaniem orzeczenia lub decyzji o niepełnosprawności, stosowanie tego sprzętu musi być zalecone przez lekarza specjalistę, mieć charakter indywidualnego i niezbędnego w rehabilitacji. Warto o te elementy i stosowne dokumenty zadbać przed skorzystaniem z preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez nich może się okazać, że fiskus zakwestionuje zasadność ulgi.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:13:45 pm
Turnusy i kolonie rehabilitacyjne

Od dochodu odliczyć można także wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, a także odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

W ramach ulgi można odliczyć również wydatki poniesione na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, jednak pod warunkiem, że nie ukończyły one 25 roku życia. Odliczeniu podlegają także wydatki poniesione na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz związane z pobytem na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, pod warunkiem że nie ukończyły one 25 roku życia.

Trzeba podkreślić, że ustawa o PIT nie definiuje pojęć zakład opiekuńczo-leczniczy czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Dlatego należy odnieść się do ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.), zgodnie z którą zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonych i utrzymywanych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Zakładem opieki zdrowotnej jest szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, medyczne laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek, inny zakład, spełniający warunki określone w przepisach.

PRZYKŁAD 9
Podatniczka ponosi wydatki związane z pobytem w uzdrowisku na takie cele jak: zakwaterowanie, wyżywienie i zabiegi, a także opłaca miejsce parkingowe na terenie uzdrowiska lub na terenie parkingu ogólnie dostępnego w miejscowości uzdrowiskowej.

Ponosi też wydatek związany z opłatą miejscową w czasie tego pobytu. Powstaje pytanie, czy opłata parkingowa i miejscowa podlega odliczeniu od dochodu w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne z tytułu pobytu w uzdrowisku?
Opłacenie miejsca parkingowego i opłata miejscowa to wydatki pośrednio związane z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Wydatków poniesionych na opłacenie miejsca parkingowego i opłaty miejscowej nie można jednak traktować jako wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związane z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, ponieważ odliczeniu od dochodu podlegają jedynie wydatki bezpośrednio związane z takim pobytem. Wydatki poniesione na opłacenie miejsca parkingowego i na opłatę miejscową nie mieszczą się w kategorii wydatków poniesionych przez osobę niepełnosprawną na cele rehabilitacyjne, a co za tym idzie nie podlegają odliczeniu od dochodu z tego tytułu w zeznaniu podatkowym. Potwierdził to także Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią w interpretacji z 27 lutego 2006 r. (nr PD-2/415-1/06).

PRZYKŁAD 10
Podatnik ma orzeczoną I grupę inwalidztwa w związku z uszkodzeniem narządu wzroku. W 2006 roku podatnik ponosił koszty na opłacenie przewodnika. Powstaje pytanie, czy podatnik posiadający orzeczenie I grupy inwalidztwa z tytułu schorzenia narządu wzroku i ponoszący koszty na opłacenie przewodnika może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na opłacenie przewodnika osoby niewidomej?
Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł.
Wysokość wymienionych wydatków nie musi być ustalana na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych wydatków. A zatem nie jest konieczne posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych wydatków. Niemniej jednak odliczenie z tego tytułu uwarunkowane jest: posiadaniem przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa z tytułu schorzeń wzroku lub I grupy inwalidztwa z tytułu schorzeń narządów ruchu.
Chociaż podatnik nie musi dokumentować wysokości poniesionych wydatków, to jednak, aby dokonać odliczenia, musi ten wydatek ponosić. Fakt pomagania podatnikowi w poruszaniu się przez członków najbliższej rodziny, z którymi podatnik prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, nie jest równoznaczne z ponoszeniem wydatków na opłacenie przewodnika. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego nie skutkuje obowiązkami podatkowymi, natomiast płacenie przewodnikom rodzi po stronie przewodnika obowiązek opodatkowania uzyskanych dochodów.
W przedstawionej sytuacji podatnik jest inwalidą I grupy inwalidzkiej z tytułu schorzenia wzroku oraz ponosił w 2006 roku koszty na opłacenie przewodnika (co trzeba jednak umieć udowodnić) – podatnik ma zatem prawo do odliczenia wydatków rehabilitacyjnych na opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Zakład opiekuńczo-leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych.

Natomiast zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także
prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.
Działania prowadzone przez zakłady opieki zdrowotnej na rzecz osób niepełnosprawnych mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej, poprawę jakości życia, przystosowanie do nowych warunków, integracji w społeczeństwie.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:14:58 pm
Preferencje dla osób niewidomych

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Osoby niewidome mogą w swoim rozliczeniu dodatkowo uwzględnić wydatki poniesione w roku podatkowym na utrzymanie psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Warto podkreślić, że odliczenie z tytułu opłacania przewodnika nie przysługuje każdej osobie niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, lecz jedynie tej, która faktycznie poniosła przedmiotowy wydatek. Podobny warunek ma zastosowanie do utrzymywania psa. Wskazał na to NSA w wyroku z 2 września 2003 r. (sygn. akt I SA/Wr 1002/01; publikowany w PP z 2004 r. nr 2, poz. 62). Według sądu, niezbędnym warunkiem skorzystania z odliczenia poniesionych wydatków na utrzymanie psa przewodnika jest posiadanie i utrzymywanie takiego psa przez osobę niewidomą.

Podatnik nie jest zobligowany do dokumentowania kosztów wydatkowanych na utrzymanie tego psa, lecz jedynie do wykazania, że psa takiego posiada, a zatem i utrzymuje.

Nie chodzi tu o psa, który jest dorywczo wypożyczany czy też w inny okazjonalny sposób wykorzystywany przez osobę niewidomą, z czym związane są jakieś koszty, lecz o sytuację, w której pies ten stale utrzymywany jest w gospodarstwie domowym osoby niewidomej, ponoszącej z tego tytułu koszty jego utrzymania.

Podobnie rzecz ma się z przewodnikiem osoby niewidomej. Urzędu skarbowego nie będzie interesowało to, ile przewodnik dostał za swoją pracę. Może natomiast żądać dowodu na to, że osoba, która wydatek taki chce odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, z usług takiego przewodnika rzeczywiście korzystała. Wystarcza w tym przypadku każdy dowód, który dokumentuje fakt korzystania z takich usług.

Dowodem takim może być np. umowa podpisana z przewodnikiem lub złożone przez niego w urzędzie skarbowym oświadczenie. Oświadczenie takie składa się oczywiście dopiero wtedy, gdy urzędnicy tego od nas żądają. O inne dokumenty możemy natomiast zadbać już wcześniej.

Wydatki na używanie samochodu

W rozliczeniach podatkowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej najchętniej odliczane są wydatki związane z używaniem samochodu. Przepisy ustawy o PIT pozwalają na odliczenie do dochodu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wysokość tego odliczenia jest jednak limitowana do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Przez używanie samochodu należy rozumieć różnorodne wydatki eksploatacyjne. Do kosztów eksploatacji można wliczyć nie tylko paliwo, ale także inne płyny, koszty zużycia podzespołów, bieżące naprawy itp.

PRZYKŁAD 11
Podatnik jest rencistą I grupy inwalidztwa. Przebył poważną operację transplantacji serca, po której odbył długotrwałą rehabilitację. Z uwagi na dożywotnie stosowanie leków przeciwdziałających odrzuceniu organu (immunosupresyjnych), których skutkiem działania jest obniżenie do minimum odporności immunologicznej organizmu, nie zalecane jest przebywanie w dużych skupiskach ludzkich. Zalecane jest, aby kontakty z osobami odbywały się w dystansie, a jakikolwiek transport środkami komunikacji zbiorowej, który jest całkowicie niezalecany dla tej grupy osób, uniemożliwia przestrzeganie obowiązujących zasad i zaleceń, jest wręcz niebezpieczny. W związku z tym podatnik zakupił w 2006 roku samochód osobowy, za kwotę 6000 zł. Chciałby wydatki na ten zakup odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Niestety, nie będzie to możliwe.
Ustawodawca stworzył przepis, z którego wynika jednoznacznie, kiedy wydatki na cele rehabilitacyjne w przypadku pojazdu mechanicznego mogą być odliczone od dochodu, to znaczy, że tylko i wyłącznie mogą być odliczone od dochodu wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie na zakup pojazdu mechanicznego (samochodu). Ponadto katalog ulg rehabilitacyjnych jest katalogiem zamkniętym, tzn. odliczeniu podlegają wydatki enumeratywnie w nim wymienione, a rozszerzająca interpretacja tego przepisu jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie (nauce) prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy dotyczące ulg podatkowych interpretowane powinny być ściśle, a każda ich nadinterpretacja jest niedopuszczalna. Zakup samochodu osobowego nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania.

PRZYKŁAD 12
Podatnik decyzją wydaną przez lekarza orzecznika ZUS z 12 grudnia 2005 r. został
uznany za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji z tytułu choroby nowotworowej. W 2006 roku dojeżdżał własnym samochodem osobowym z miejsca stałego zamieszkania do szpitala na zabiegi lecznicze – chemioterapię. W związku z tym chciałby odliczyć z tego tytułu od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym kwotę 2280 zł. Może to zrobić.
Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Za wydatki, o których mowa, uważa się m.in. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Limit ulgi ustalony został na cały rok podatkowy. Nie jest natomiast istotne, czy podatnik będzie dokonywał wydatków, objętych limitem, sukcesywnie w trakcie roku podatkowego, czy też tylko przez jego część. Stąd też fakt, że podatnik spełnił warunki formalne w trakcie roku podatkowego, uprawniające go do ulgi rehabilitacyjnej, nie ma znaczenia dla wysokości limitu odliczeń. Pozostaje on bowiem niezmienny niezależnie od tego, czy podatnik był uprawniony do ulgi podatkowej przez 12 miesięcy w ciągu roku podatkowego, czy też przez jeden dzień.

PRZYKŁAD 13
Podatniczka wraz z mężem częściowo utrzymuje niepełnosprawną córkę posiadającą własną rodzinę, której dochód w 2006 roku wyniósł 8454 zł. Podatniczka używa samochodu osobowego stanowiącego jej własność w celu dowożenia niepełnosprawnej córki na badania lekarskie, kolejne wizyty u lekarzy, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc, w których córka miała atak choroby (epilepsja). Zdaniem podatniczki może ona odliczyć od dochodu wydatki, jakie poniosła z tytułu używania samochodu osobowego w celu dowożenia niepełnosprawnej córki na zabiegi. Nie ma jednak niestety racji. Dlaczego?
Otóż, za wydatki rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
Zarówno pojęcie zabieg, jak i rehabilitacja nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT, zatem wyjaśnienia tych pojęć należy dokonać w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Rehabilitacja w medycynie oznacza przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających. Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych.
Zatem podatniczka może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej związanej z używaniem samochodu osobowego na potrzeby osoby niepełnosprawnej, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: podatnik jest właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego; podatnik posiada na utrzymaniu osoby niepełnosprawne; osoba niepełnosprawna jest spokrewniona z osobą mającą ją na utrzymaniu; osoba niepełnosprawna została zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa; dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył w 2006 roku kwoty 9120 zł; podatnik przewozi osobę niepełnosprawną na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Odliczeniu od dochodu, podlegają jedynie te wydatki rehabilitacyjne, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Dowożenie niepełnosprawnej córki na kolejne wizyty u lekarzy, na badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe czy też odbieranie córki z różnych miejsc, w których miała atak choroby, niewątpliwie uznać należy za przewozy konieczne przy stanie zdrowia córki. Jednak odliczeniu od dochodu wolą ustawodawcy podlegają wyłącznie wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dlatego wydatki te nie mogą podlegać odliczeniu od dochodu podatniczki.

PRZYKŁAD 14
Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidów i jest właścicielem samochodu osobowego. W 2006 roku korzystał z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, na które dojeżdżał do Ciechocinka i Kołobrzegu. Na potwierdzenie pobytu w placówkach leczniczo-rehabilitacyjnych nie posiada żadnego dokumentu, nie ma również skierowania od lekarza zalecającego takie zabiegi.

Podatnik chciałby poniesione wydatki odliczyć od swojego dochodu. Niestety, nie będzie mógł tego zrobić.
Odliczenie wydatków rehabilitacyjnych nie przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej posiadającej stosowny dokument potwierdzający niepełnosprawność, a jedynie tej osobie, która faktycznie poniosła ten wydatek. Skorzystanie przez podatnika z wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, tj. na konieczne przewozy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, nie wymaga dokumentowania ich wysokości w formie faktur bądź rachunków.
Wyrażenie zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne zawęża w istotny sposób cel przejazdu, który upoważnia do zastosowania przedmiotowego odliczenia. W odliczeniu tym nie mieszczą się wizyty u lekarzy, których celem jest jedynie rozpoznanie bieżącego stanu zdrowia pacjenta, wizyty kontrolne czy wskazanie dalszego sposobu leczenia itp.
Zatem, aby skorzystać z ulgi związanej z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, należy posiadać I lub II grupę inwalidztwa oraz być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego oraz dojeżdżać na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samo zaliczenie podatnika przez Wojewódzką Komisję Lekarską do II grupy inwalidztwa oraz fakt posiadania samochodu osobowego nie upoważnia do skorzystania z ulgi. Dla celów dowodowych potwierdzających uczestnictwo w opisanych zabiegach podatnik powinien posiadać np. skierowanie lekarskie, kartę zabiegową, zaświadczenie o uczestnictwie w zabiegach.

Udokumentowania nie wymagają jedynie wydatki na przewóz na zabiegi, natomiast potwierdzenia wymaga uczestnictwo w niezbędnych zabiegach rehabilitacyjnych.

Stanowisko takie potwierdził Urząd Skarbowy w Łęczycy w interpretacji z 4 maja 2006 r. (nr US I/415–14/2006).
Należy natomiast podkreślić, że ulga przysługuje tylko i wyłącznie w związku z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, a zatem nie na dojazd w innych celach niż wskazano w przepisach. Można bez problemu określić wielkość takich wydatków, gdy samochód służył tylko do przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ponieważ byłyby to wszystkie wydatki eksploatacyjne. W przypadku jednak, gdy samochód używany jest również do innych celów, należałoby obliczyć sumę wszystkich wydatków i określić, jaka ich część przypada na przejazdy w celach leczniczo-rehabilitacyjnych. Najprościej byłoby prowadzić ewidencję pojazdu, która podawałaby ilość przejechanych kilometrów w celach leczniczo-rehabilitacyjnych i innych, mimo że przepisy nie wymagają gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesienie tych wydatków. O tym dlaczego, szerzej za chwilę. Natomiast w tym miejscu warto zwrócić uwagę jeszcze na dwa ważne aspekty. Odliczenie takich wydatków przez osobę, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, oraz używanie samochodu przez współmałżonków, z których każdy jako osoba niepełnosprawna jest uprawniony do ulgi.

W pierwszym przypadku warto przytoczyć wyrok NSA z 12 lipca 2000 r. (sygn. akt I SA/Lu 535/99; niepublikowany), w którym sąd podkreślił, że dla odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne należy udowodnić, że podatnik utrzymuje osobę niepełnosprawną. Utrzymywać, tj. zapewniać środki do życia, ponosić koszty związane z czyimś wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami.

Druga kwestia znalazła wyjaśnienie w interpretacji resortu finansów. Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 grudnia 1998 r. (nr PB5/IMD-01021-3176/98) podkreśliło, że jeżeli obydwoje małżonkowie, zaliczeni do I lub II grupy inwalidztwa, są właścicielami tego samego samochodu, np. w związku z małżeńską wspólnością majątkową, to obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, pod warunkiem że samochód ten wykorzystują dla swoich potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Ulga związana z używaniem posiadanego samochodu osobowego w związku z przejazdami na konieczne zabiegi rehabilitacyjne stanowi jedno z tych odliczeń rehabilitacyjnych, które z uwagi na nie dość precyzyjne brzmienie przepisów rodzi wyjątkowo wiele nieporozumień. Szczególnie w części dotyczącej dokumentowania prawa do takiego odliczenia.

Jak już wcześniej zasygnalizowałam, z treści art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, że akurat tych odliczeń nie trzeba dokumentować. Urząd skarbowy nie może więc domagać się od podatnika, który w swoim zeznaniu wykazał np., że poniósł koszty dojazdu na konieczne dojazdy związane z niezbędnymi dla osoby niepełnosprawnej zabiegami leczniczymi wydatek w wysokości 2000 zł czy nawet pełne 2280 zł, jakichkolwiek rachunków czy też innych dokumentów potwierdzających, że koszt dojazdu wyniósł rzeczywiście tyle, ile wykazał podatnik. Dotyczy to jednak wyłącznie wysokości poniesionych na wskazany cel wydatków.

Urząd ma bowiem prawo domagać się od podatnika udowodnienia, że osoba niepełnosprawna rzeczywiście korzystała z niezbędnych dla jej rehabilitacji zabiegów leczniczych, jak również, że w związku z tymi zabiegami konieczny był przewóz tej osoby do miejsca wykonywania tych zabiegów. O tym zastrzeżeniu warto pamiętać. Często bowiem z faktu, że odliczenia nie trzeba udokumentować, wyciągany jest pochopny wniosek, że faktu dokonania takich wydatków nie trzeba w ogóle udowadniać. Tak nie jest. Brak udokumentowania oznacza w tym przypadku wyłącznie to, że nie musimy posiadać dowodów opiewających na konkretne kwoty, które następnie odliczamy w zeznaniu.

Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, dotyczy własności samochodu. Przepisy wyraźnie zastrzegają, że samochód powinien stanowić własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. O zastrzeżeniu tym warto pamiętać. Inaczej może się okazać, że podatnik nie miał prawa skorzystać z ulgi i będzie musiał zwrócić to, co odliczył od dochodu. I to prawdopodobnie wraz z odsetkami.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:16:27 pm
Dowóz na zabiegi i wydatki na pielęgniarkę

Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają osobom niepełnosprawnym lub tym, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, na odliczenie od dochodu wydatków związanych z odpłatnym, koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

■ osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
■ osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego.

Od dochodu można także odliczyć wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Odliczenia te są na tyle klarowne, że nie wymagają szerszego omawiania.

Specjalne warunki dla leków

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym na leki. Jednak w tym przypadku obowiązują specjalne zasady: najpierw trzeba dużo wydać, aby móc z odliczenia skorzystać. Odliczenie to wysokość stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Zatem, aby wydatki na leki odliczyć, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki łącznie. Po pierwsze, lekarz specjalista musi zalecić stosowanie danego medykamentu. Dowodem potwierdzającym konieczność stałego lub okresowego stosowania określonych leków jest zaświadczenie lekarskie. Koniecznie należy zwrócić uwagę na fakt, że omawiane przepisy wymagają, aby czasowe lub okresowe stosowanie danego leku zalecił lekarz specjalista, a nie jakikolwiek lekarz. Organy podatkowe bardzo rygorystycznie podchodzą do tego warunku i nie pozwalają na odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków przepisanych przez lekarzy internistów (np. leków na grypę).

Po drugie, wydatek miesięczny musi być wyższy niż 100 zł. Zatem odliczenie to jest ulgą limitowaną, ale limitowaną w bardzo specyficzny sposób. Zamiast bowiem określać poprzez limit, ile maksymalnie można odliczyć od dochodu, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, ile trzeba wydać w ciągu miesiąca na zakup leków, by o jakimkolwiek odliczaniu wydatków na zakup leków w ogóle mogła być mowa.

Ponadto nie każdy podatnik może korzystać z ulgi na zakup lekarstw. Ulga ta – podobnie jak i inne ulgi rehabilitacyjne – przeznaczona jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz takich podatników, na utrzymaniu których znajdują się określone osoby niepełnosprawne.

Jeżeli wszystkie konieczne warunki zostaną przez podatnika spełnione, może on odliczyć w zeznaniu rocznym od wykazanego w nim dochodu (lub przychodu) kwoty wydatkowane na zakup leków w części przekraczającej 100 zł miesięcznie. Dowodem poniesienia wydatku jest w takim przypadku wydana przez aptekę faktura.

Kwotę odliczenia oblicza się w ten sposób, że od kwoty faktycznie wydatkowanej w danym miesiącu odejmowana jest kwota 100 zł. Wyliczona w ten sposób różnica stanowi kwotę podlegającą odliczeniu. Oczywiście, operację taką należy powtórzyć dla każdego miesiąca, w którym kupowane były leki. Po zsumowaniu nadwyżek z poszczególnych miesięcy, otrzymujemy kwotę do odliczenia w zeznaniu podatkowym. Tak wyliczona kwota ujmowana jest najpierw w sumie odliczeń rehabilitacyjnych, wykazywanych w załączniku PIT-O, a następnie łącznie z innymi ulgami w zeznaniu.

WAŻNE TERMINY

Lek apteczny – produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z przepisem przygotowania zawartym w farmakopei polskiej lub farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeznaczony do wydawania bezpośrednio w tej aptece.

Lek gotowy – produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu.

Lek recepturowy – produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej.

Produkt leczniczy – substancja lub mieszanina substancji, przeznaczona do zapobiegania lub leczenia chorób, lub podawana pacjentowi w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu.

Trzeba także podkreślić, że przepisy ustawy o PIT nie podają definicji leku. Pomocne tu będzie prawo farmaceutyczne. Zdefiniowanie pojęcia leku jest o tyle ważne, że nie będą podlegały odliczeniu od dochodu z tytułu wydatków rehabilitacyjnych wydatki na nabycie środków niespełniających cech wskazanych w definicji leku bądź takie, które są wyłączone spod jej zakresu przez prawo farmaceutyczne. Nie będzie można odliczyć np. materiałów opatrunkowych czy higienicznych. Potwierdził to naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w interpretacji z 21 czerwca 2005 r. (nr IX-005/237/Z/K/05), który stwierdził, że materiały opatrunkowe – zgodnie z przyjętymi definicjami w prawie farmaceutycznym – nie są sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji.

Materiały opatrunkowe ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym i współdomownikom takich osób, ale ich zakup nie został wymieniony w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokumentowanie wydatków

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ustala się na podstawie dokumentów
stwierdzających ich poniesienie. W przypadku zakupu leków będą to np. rachunki lub faktury wystawione przez aptekę.

Jednak w niektórych przypadkach ustawodawca zwolnił podatników z obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne. Dotyczy to opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa; utrzymania przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika; używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

PRZYKŁAD 15
Podatnik ma na utrzymaniu niepełnosprawnego syna. W styczniu lekarz zajmujący się rehabilitacją syna podatnika stwierdził, że stan jego zdrowia wymaga stałego stosowania określonych leków. Wydatki na zakup leków wyglądały w 2006 roku w sposób
następujący:
od stycznia do czerwca: 135 zł miesięcznie, w lipcu: 90 zł, od sierpnia do grudnia: 165 zł.
W sumie w całym 2006 roku na zakup lekarstw podatnik wydał 1725 zł. Podatnik nie będzie mógł jednak w zeznaniu odliczyć całej wydanej kwoty. Skoro odliczeniu za każdy z miesięcy podlega tylko nadwyżka ponad 100 zł, to za okres od stycznia do czerwca podatnik będzie mógł odliczyć 210 zł (135 zł – 100 zł = 35 zł; 35 zł x 6 miesięcy = 210 zł). Z lipca podatnik nic nie odliczy, bo wydatki nie przekroczyły 100 zł. Za ostatnie 5 miesięcy roku podatnik odliczy 325 zł (165 zł – 100 zł = 65 zł; 65 zł x 5 miesięcy = 325 zł). W sumie podatnik odliczy w zeznaniu podatkowym 535 zł, a więc tylko niewielką część poniesionych na zakup leków wydatków.

PRZYKŁAD 16
Podatnik jest inwalidą II grupy. Codziennie musi przyjmować zagraniczny lek, którego miesięczny koszt wynosi 400 zł. Zakład pracy dopłaca do lekarstw podatnika.

Po dostarczeniu faktur z apteki zakład w każdym miesiącu zwraca podatnikowi 20 proc. ceny leku. Zatem podatnik otrzymuje 80 zł zwrotu miesięcznie (400 zł x 0,2 = 80 zł). Nadwyżka, jaką podatnik może odliczyć w każdym miesiącu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wynosi 300 zł (400 zł – 100 zł = 300 zł). Ze względu na to, że podatnik otrzymał częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup leków, odliczyć będzie mógł nie całą nadwyżkę, ale tylko tę jej część, która zostanie po odjęciu zwrotu otrzymanego z zakładu pracy (300 zł – 80 zł). Zatem podatnik będzie mógł odliczyć 220 zł miesięcznie. Od dochodu w zeznaniu rocznym będzie mógł odliczyć 2640 zł (220 zł x 12 miesięcy = 2640 zł).

PRZYKŁAD 17
Podatniczka po pierwszej operacji kręgosłupa na skutek niepodania określonego leku doznała poważnych powikłań, co spowodowało konieczność przeprowadzenia kolejnej operacji. Obecnie na skutek choroby i powikłań podatniczka jest inwalidką w stopniu lekkim, na co posiada stosowne orzeczenie. Podstawą jego wydania były wyniki pierwszego zabiegu operacyjnego. Lek zakupiony został w 2006 roku i podany w trakcie drugiej operacji. Operację przeprowadzono w lutym, a w czerwcu podatniczka uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności. Według podatniczki ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, odliczając wydatki poniesione na zakup leku podanego podczas operacji.
Niestety, w opisanym przypadku nie jest to możliwe. W zakresie ulgi podstawę opodatkowania można pomniejszyć o wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Dodatkowym warunkiem, który muszą spełniać osoby korzystające z odliczeń tych wydatków, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach.
Z uwagi na to, że zarówno zakup, jak i użycie nie refundowanego leku nastąpiło kilka miesięcy przed uzyskaniem przez podatniczkę orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, nie jest możliwe odliczenie tego wydatku od podstawy opodatkowania.

W przypadku dojazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne brak obowiązków dokumentacyjnych nie zwalnia podatnika od obowiązku udowodnienia, że rzeczywiście z owych zabiegów korzystał. Zwolnienie dotyczy np. zakupu paliwa, lecz nie zwalnia z obowiązku uprawdopodobnienia, że wydatek taki został faktycznie poniesiony na przewidziany cel. Uprawdopodobnienia faktu poniesienia wydatku na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne podatnik może dokonać wszelkimi dowodami, np. przedkładając zaświadczenie z placówki, w której były pobierane zabiegi.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:17:20 pm
Ulga w zeznaniu rocznym i...

Na zakończenie została nam do wyjaśnienia jeszcze jedna kwestia. A mianowicie, gdzie ową ulgę rehabilitacyjną wykazać w zeznaniu. Rzecz nie jest skomplikowana. W pierwszej kolejności wszystkie ulgi rehabilitacyjne wykazuje się w załączniku PIT-O. Wszystkie, bez względu na to, ile ich jest, wykazuje się w jednej kwocie w poz. 15 i ewentualnie 16 (poz. 16 przeznaczona jest na wpisanie wydatków poniesionych przez małżonka podatnika wypełniającego wspólne zeznanie). Oznacza to, że najpierw trzeba podsumować wszystkie wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, a następnie ustaloną w ten sposób kwotę wpisać do wymienionych pozycji formularza PIT-O.

CO OZNACZA ZWOLNIENIE Z POSIADANIA DOKUMENTÓW

Sam fakt posiadania samochodu przez osobę niepełnosprawną nie uprawnia go do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Podatnik powinien posiadać inne dowody potwierdzające uczestnictwo w niezbędnych zabiegach rehabilitacyjnych, np. skierowanie lekarskie, kartę zabiegową, zaświadczenie o uczestnictwie w zabiegach.

Ustalona w poz. 15 (i ewentualnie również w poz. 16) formularza PIT-O suma wydatków poniesionych na cele objęte ulgami rehabilitacyjnymi nie jest jednak automatycznie przenoszona do zeznania rocznego. Wpisana we wskazanych pozycjach formularza PIT-O kwota jest następnie sumowana z innymi wydatkami odliczanymi od dochodu, np. darowiznami (poz. 11–14 formularza), wydatkami z tytułu używania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (poz. 19 i 20 formularza).

Suma tych wydatków wpisywana jest w poz. 24 (podatnik) i 25 (małżonek podatnika) formularza PIT-O. Dopiero tę kwotę można przenieść do zeznania. To, do której rubryki PIT-a rocznego wpiszemy tę sumę, zależy już tylko od tego, które z zeznań rocznych wypełniamy: PIT-36 czy PIT-37. Jeżeli wypełniamy PIT-36, kwota wykazana w poz. 24 przenoszona jest do poz. 137 tego zeznania, zaś kwota z poz. 25 do poz. 138 zeznania. W przypadku zeznania składanego na formularzu PIT-37, kwota z poz. 24 przenoszona jest do poz. 91 zeznania, zaś kwota z poz. 25 do poz. 92 formularza PIT-37.

...w zeznaniu ryczałtowców

Podatnik uzyskujący przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.; dalej: ustawa o podatkach zryczałtowanych) – odliczyć od przychodów stratę, o której mówi art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT), a także wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT.

Artykuł 11 ust. 2 ustawy o podatkach zryczałtowanych nakazuje odpowiednie stosowanie w tym ostatnim przypadku zasad wynikających z przepisów ustawy o PIT, dotyczących warunków oraz wysokości odliczeń dokonywanych od przychodu. Przepisy te umożliwiają podatnikom ryczałtu odliczanie m.in. wydatków rehabilitacyjnych.

Do wykazania tych odliczeń (z wyjątkiem odliczenia straty i składek na ubezpieczenia społeczne podatnika) służy załącznik PIT-D oraz załącznik PIT-O.

Obliczanie kwot odliczeń według stawek ryczałtu

Jeżeli podatnik korzysta z odliczeń od przychodów (uwaga: nie dotyczy to odliczeń od podatku) i jednocześnie jest opodatkowany różnymi stawkami zryczałtowanego podatku dochodowego, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów opodatkowane różnymi stawkami pozostają w roku podatkowym w ogólnej kwocie przychodów. W zeznaniu PIT-28 obliczenia tego dokonuje się w części E. (poz. 72-78).

Z konstrukcji zeznania PIT-28 wynika, że:

■ kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 3 proc. (poz. 72 zeznania) to kwota z poz. 71 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 50 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 3 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 72 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 36 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota wyższa niż wykazana w poz. 36, należy wpisać w poz. 72 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 36),
■ kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 5,5 proc. (poz. 73 zeznania) to kwota z poz. 71 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 51 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 5,5 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 73 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 37 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota
wyższa niż wykazana w poz. 37, należy wpisać w poz. 73 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 37),
■ kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 8,5 proc. (poz. 74 zeznania) to kwota z poz. 71 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 52 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 8,5 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 74 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 38 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota wyższa niż wykazana w poz. 38, należy wpisać w poz. 74 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 38),
■ kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 10 proc. (poz. 75 zeznania) to kwota z poz. 71 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 53 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 10 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 52 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 39 (jeżeli z wyliczenia wychodzi nam kwota wyższa niż wykazana w poz. 39, należy wpisać w poz. 75 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 39),
■ kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 17 proc. (poz. 76 zeznania) to kwota z poz. 71 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 53 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 17 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 52 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 40 (jeżeli z wyliczenia wychodzi nam kwota wyższa niż wykazana w poz. 40, należy wpisać w poz. 76 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 40).
■ kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 20 proc. (poz. 77 zeznania) to kwota z poz. 71 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 54 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 20 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 77 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 41 (jeżeli z wyliczenia wychodzi nam kwota wyższa niż wykazana w poz. 41, należy wpisać w poz. 77 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 41).

PRZYKŁAD18
W 2006 roku podatnik uzyskał następujące przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu: dla stawki 3 proc. 12 000 zł, dla stawki 5,5 proc. 20 100 zł, dla stawki 8,5 proc. 87 500 zł i dla stawki 20 proc. 5000 zł. Suma przychodów podatnika wykazanych zeznania wyniosła zatem 124 600 zł.
Udział przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu w sumie przychodów podatnika wyniósł:
■ dla przychodu opodatkowanego według stawki 3 proc.
12 000 zł : 124 600 zł x 100 proc. = 9,63 proc.,
■ dla przychodu opodatkowanego według stawki 5,5 proc.
20 100 zł : 124 600 zł x 100 proc. = 16,13 proc.,
■ dla przychodu opodatkowanego według stawki 8,5 proc.
87 500 zł : 124 600 x 100 proc. = 70,23 proc.,
■ dla przychodu opodatkowanego według stawki 20 proc.
5000 zł : 124 600 zł x 100 proc. = 4,01 proc.
Przyjmijmy, że w 2006 roku podatnik ten poniósł wydatki podlegające odliczeniu od przychodu opodatkowanego ryczałtem na cele objęte ulgą rehabilitacyjną w łącznej wysokości 24 516,20 zł (przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności).
Jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę, że suma przychodów podatnika wykazanych w poz. 33 zeznania wyniosła 124 600 zł, to wykazany przychód podatnika po odliczeniach wyniósł 110 083,80 zł (124 600 zł – 14 516,20 zł = 110 083,80 zł).
Tym samym kwoty wykazane w poszczególnych pozycjach części E zeznania wyniosą:
■ 24 516,20 zł x 9,63 proc. = 2360,91 zł,
■ 24 516,20 zł x 16,13 proc. = 3954,46 zł,
■ 24 516,20 zł x 70, 23 proc. = 17 217,73 zł,
■ 24 516,20 zł x 4,01 proc. = 983,10 zł.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poz. 78 tej części zeznania. W celu obliczenia kwoty wydatków podlegających odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy o ryczałcie i opodatkowanych różnymi stawkami, należy w pierwszej kolejności kwotę z poz. 71 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych stawek udziały procentowe (ustalone w pozycjach od 56 do 61), a następnie obliczone w ten sposób kwoty zsumować. Trzeba też pamiętać, że kwoty obliczone dla poszczególnych wskaźników procentowych nie mogą być wyższe od przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami karnymi (kwot z poz. 43 do 48).

JAK SIĘ LICZY UDZIAŁ PROCENTOWY

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odliczeń od przychodu dokonuje się z podziałem na przychody opodatkowane różnymi stawkami tego ryczałtu. Konieczne jest w związku z tym określenie udziału procentowego przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu w ogólnej sumie przychodów. Ustalenia tego udziału dokonuje się w części C zeznania PIT-28. Udział ten wylicza się według następującego wzoru:

(przychód opodatkowany daną stawką podzielony przez sumę kwot z poz. 42 i 49) x 100 proc. = udział procentowy

Ewa Matyszewska

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1814/abc.gif)
http://www.gazetaprawna.pl/numery/1814/abc1814.pdf
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - w formacie pdf

JAK PONIESIONE WYDATKI ODLICZYĆ OD DOCHODU (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1814.138.804.2.16.1.0.1.htm)

Co można odliczyć, a czego nie w ramach ulgi rehabilitacyjnej na wybranych przykładach

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1814/abc16.gif)

Co można odliczyć w ramach ulgi (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1814.138.804.2.18.1.0.1.htm)


Koncentrator tlenu

Jestem osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Potrzebuję
stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznieograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Posiadam orzeczenie, w którym określono przyczynę niepełnosprawności jako 07-S, co oznacza choroby układu oddechowego i krążenia. Dla zachowania czynności życiowych muszę korzystać z koncentratora tlenu. Ze względu na wysoką cenę nie stać mnie na zakup takiego aparatu. Z producentem urządzenia zawarłam umowę dzierżawy i opłacam miesięczny czynsz za korzystanie z koncentratora tlenu w wysokości 295 zł. Czynsz opłacam na podstawie faktur VAT wystawianych przez firmę. Czy wydatki te można odliczyć od dochodu?

 Tak  Ustawa o PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie zawiera wydatków poniesionych na dzierżawę urządzenia związanego z niepełnosprawnością. Wydatkami takimi będą jedynie m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Podjęcie decyzji o przyznaniu prawa do odliczenia konkretnych wydatków zależy od stanu faktycznego, w jakim znajduje się osoba niepełnosprawna. Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, a osobą właściwą do stwierdzenia, co jest niezbędne w rehabilitacji i co będzie ułatwiało wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jest lekarz specjalista.

W omawianym przypadku lekarz specjalista stwierdził konieczność używania przez podatniczkę aparatu. Zatem używanie przez podatniczkę urządzenia koncentrującego tlen nie tylko ułatwia wykonywanie czynności życiowych, ale jest niezbędne i konieczne dla życia.

Uwzględniając zatem stan chorobowy, w jakim znalazła się podatniczka, opłatę czynszu za korzystanie z urządzenia koncentrującego tlen, udokumentowaną fakturą VAT, należy zakwalifikować jako odliczenia w ramach ulgi na rehabilitację.

Kupno samochodu

Wobec mnie została orzeczona I grupa inwalidztwa. Zamierzam kupić samochód osobowy.

Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki na zakup samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu.

Istotne jest, aby rodzaj wydatków związanych z daną osobą odpowiadał rodzajowi i przyczynie niepełnosprawności. Dlatego orzeczenie o niepełnosprawności, w którym jest podany stopień i jej przyczyna, jest dokumentem rozstrzygającym o tym, które wydatki dana osoba może zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne.

Wśród wydatków rehabilitacyjnych ustawodawca wymienił m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego). Aby skorzystać z odliczenia od dochodu w związku z poniesieniem wydatków na cele rehabilitacyjne, zakupiony sprzęt powinien cechować się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych w związku z niepełnosprawnością. Zatem zakupiony sprzęt nie ma ogólnie ułatwiać wykonywania czynności życiowych, ale ma zapewnić ułatwienie wykonywania czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Jeżeli chodzi o zakup samochodu, to nie można uznać go za sprzęt, urządzenie ani narzędzie techniczne. Aby wydatek tego typu zakwalifikować jako poniesiony na rehabilitację, musiałoby to wynikać wprost z przepisów ustawowych. Tymczasem przepisy nie zawierają takich regulacji.

Ustawodawca, biorąc zapewne pod uwagę uciążliwości związane z poruszaniem się przez osobę niepełnosprawną, przewidział możliwość odliczenia jedynie w zakresie przystosowania pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł, czy też odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka.

Istnieje również możliwość odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł za używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jednak z uwagi na brak przepisów ustawowych pozwalających na dokonanie odliczenia od dochodu wydatku na zakup samochodu osobowego w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, wydatku takiego nie można odliczyć od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Łóżko rehabilitacyjne

Jestem osobą niepełnosprawną. Cierpię na chorobę cukrzycową II kategorii i zespół
innych powikłań związanych z tą chorobą. Z uwagi na przebyty udar mózgu w 2003 i 2004 roku, a także przebyte zabiegi operacyjne w 2004 roku poniosłem wydatki na zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego (łóżko rehabilitacyjne z niezbędnym oprzyrządowaniem) umożliwiającego codzienną egzystencję. Czy wydatki te można odliczyć od dochodu?

 Tak  Łóżko rehabilitacyjne spełnia warunki sprzętu rehabilitacyjnego, dlatego wydatki poniesione na jego zakup mogą zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odnosząc się do opisanej sytuacji, trzeba podkreślić, że wydatki na cele rehabilitacyjne (zakup łóżka rehabilitacyjnego z niezbędnym oprzyrządowaniem, zakup leków) poniesione przez podatnika w 2004 roku podlegają odliczeniu od dochodu.

Szczepionkę

Poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego. Jestem osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa. Z zaświadczeń lekarskich wynika, że pozostaję pod stałą opieką Poradni Ogólnej i Specjalistycznej, wymagam systematycznego zażywania leków oraz szczepień ochronnych, gdyż mam kłopoty z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i wymagam opieki innych osób. Czy wydatki na szczepionkę można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Tak  Wydatki poniesione na leki w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

W związku z wydatkiem poniesionym na zakup szczepionki przeciwko grypie podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia w składanym zeznaniu rocznym swojego dochodu.

Analizę moczu

Jestem osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa. Stałą opiekę zapewnia mi Poradnia Ogólna i Specjalistyczna. Czy wydatki na analizę moczu można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Ustawa o PIT wymienia rodzaj wydatków rozumianych przez ustawodawcę jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Katalog ten nie zawiera wydatku poniesionego na badania analityczne.

Dlatego nie ma podstaw prawnych dających podatnikowi możliwość pomniejszenia swojego rocznego dochodu o kwotę wydatku poniesionego na analizę moczu.

Aparaty słuchowe

Stwierdzono u mnie duży ubytek słuchu i aby w miarę normalnie funkcjonować i pracować zmuszona byłam kupić aparaty słuchowe. Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy wydatek na zakup aparatów słuchowych można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Tak  Odliczeniu od dochodu podlegają m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Aparaty słuchowe są takim sprzętem i wydatki poniesione na ich zakup można odliczyć od dochodu.

Warto podkreślić, że wydatki, o których mowa, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli wydatki były częściowo finansowane (dofinansowane) z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Urządzenie do przygotowywania posiłków

W 2005 roku byłam osobą niepełnosprawną z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Kupiłam urządzenie wielofunkcyjne TM31 za cenę 3850 zł wykorzystywane
przy przyrządzaniu posiłków. Czy wydatki te można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:18:18 pm
Nie.  Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Zakupione przez podatniczkę urządzenie Thermomix służące do przygotowywania posiłków zaliczyć należy do sprzętu gospodarstwa domowego. Dlatego podatniczka nie nabywa prawa do ulgi na cele rehabilitacyjne w związku z poniesionym wydatkiem na zakup Thermomiksu.

Urządzenie do kąpieli leczniczych

Jestem inwalidą II grupy w związku z chorobą kręgosłupa. Jestem także leczony z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i bioder. Czy urządzenie rehabilitacyjne do kąpieli perełkowej ozonoterapii Balsan Futura można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki poniesione na cele leczniczo-rehabilitacyjne? Mam fakturę VAT 77/AM/04 na zakupiony sprzęt Balsan Futura do Lecz.Mas.Reh.Kąp.Oz.

 Tak  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2004 r. nr 89, poz. 844 z późn. zm.) pod symbolem PKWiU 33.10.16-53 objęty jest sprzęt do mechanoterapii, aparaty do masażu. Samo pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT.

Przez pojęcie rehabilitacja należy rozumieć przywrócenie choremu aktywności poprzez fizyczne i psychiczne przystosowanie do zmienionych warunków życia. Ponieważ posiadanie aparatu do masażu w opisanym stanie faktycznym z pewnością ma na celu przywrócenie, poprawę lub utrzymanie psychofizycznej sprawności choremu za pomocą specjalnych zabiegów leczniczych, poniesiony wydatek na zakup zestawu Balsan Futura do Lecz.Mas.Reh.Kąp.Oz. podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawą odliczenia tych wydatków jest posiadanie dowodu ich poniesienia, natomiast warunkiem odliczenia jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną.

Robota kuchennego

W związku z niepełnosprawnością męża kupiłam urządzenie wielofunkcyjne do przyrządzania rozdrobnionych pokarmów. Mąż jest inwalidą I grupy z powodu usuniętej nerki oraz całkowicie usuniętego żołądka. Musi spożywać pokarmy świeżo przyrządzone, rozdrobnione, zupy kremowe. Czy zakup takiego urządzenia podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym przez osoby niepełnosprawne lub na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne mogą podlegać wydatki rehabilitacyjne, w tym m.in. na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Podatnik może odliczyć od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń lub narzędzi technicznych, które powinny jednocześnie spełniać następujące warunki:

indywidualnego przeznaczenia, niezbędności w rehabilitacji, ułatwiania wykonywania czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, nie może to być jednak sprzęt gospodarstwa domowego.

Między rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności powinien zatem zachodzić ścisły związek wskazujący na niezbędność danego wyrobu w procesie terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Podkreślić należy, że wyłączenie w omawianym przepisie sprzętu gospodarstwa domowego (bezsprzecznie ułatwiającego wykonywanie licznych czynności życiowych) z kategorii wyrobów, których zakup uprawnia do ulgi podatkowej, jednoznacznie potwierdza, że nie stanowi podstawy dla odliczenia podatkowego nabycie przedmiotów powszechnego użytku, ze swej istoty ogólnodostępnych do zwykłego wykorzystania przez różne osoby niezależnie od faktu ich ewentualnej niepełnosprawności.

Mąż podatniczki jest inwalidą I grupy z powodu usunięcia nerki oraz całkowicie usuniętego żołądka. Z tego powodu musi jeść pokarmy świeżo przyrządzone, rozdrobnione, zupy kremowe. Choroba Alzheimera, która również dotknęła męża, jeszcze bardziej potęguje dolegliwości i utrudnia życie. Zakupione urządzenie jest niezbędne dla ułatwienia i podtrzymywania życia. Urządzenie wielofunkcyjne TM31 firmy Vorwerk to bezkonkurencyjny, innowacyjny, posiadający ponad dwadzieścia patentów robot kuchenny, który łączy w unikalny sposób funkcje ponad dwudziestu urządzeń. To jedno urządzenie przygotowuje szybkie, łatwe i zdrowe posiłki oraz napoje. Zatem jako sprzęt gospodarstwa domowego jest urządzeniem powszechnego użytku, ze swej istoty ogólnodostępnym do wykorzystania przez inne osoby. Nie cechuje się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji. Mimo że może ułatwiać wykonywanie czynności życiowych w związku z niepełnosprawnością sprzęt ten został przez ustawodawcę w sposób wyraźny wykluczony w treści samego art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT uprawniającego do ulgi.

Suplement diety

Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grypy inwalidztwa związane z zakupem w Stanach Zjednoczonych suplementów diety zmniejszających objawy choroby?

 Nie  Ustawa o PIT nie zawiera definicji leku, zatem istnieje konieczność przeniesienia na grunt prawa podatkowego definicji wynikających z innych gałęzi prawa, w tym prawa farmaceutycznego, w którym zdefiniowano pojęcie leku aptecznego, leku gotowego oraz leku recepturowego, umieszczając je w kategorii produktów leczniczych. Co do zasady, do obrotu mogą być dopuszczone produkty lecznicze posiadające stosowne pozwolenia. Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia leki recepturowe i apteczne, ponadto produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu. Podstawą sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest jednak zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.
Suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzonych do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych.

Podatnik z uwagi na pogarszający się stan zdrowia poszukuje również na własną rękę leku, który jest w stanie pomóc lub zmniejszyć objawy choroby. W 2005 roku podatnik zakupił w USA suplement diety pod nazwą Transfer Factor Plus, który zmniejsza objawy choroby. Jak ustalono, preparat ten nie został wpisany do rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Polski.

Również przepisy ustawy o PIT nie dają podstaw do odliczania od dochodu w 2005 roku – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – poniesionych przez osobę niepełnosprawną kosztów zakupu suplementów diety nie zarejestrowanych jako leki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Fotel z masażem

Posiadam orzeczenie kwalifikujące mnie do II grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia oraz do II grupy inwalidztwa w związku z pobytem w obozie koncentracyjnym
oraz orzeczenie, że inwalidztwo ma charakter trwały. W celach rehabilitacyjnych w 2005 roku zakupiłem fotel z masażem. Dowód tego zakupu stanowi faktura. Mam też zaświadczenie lekarskie o konieczności systematycznego stosowania zabiegów rehabilitacyjnych w związku z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, co jest z kolei związane z zakupem odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego (bez sprecyzowania, jaki sprzęt jest odpowiedni). Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na zakup fotela z masażem? Czy można uznać, że ułatwia on rehabilitację?

 Tak  Jak wynika ze specyfikacji urządzenia, które podatnik zakupił (fotel z masażem), łagodzi ono bóle głowy, pleców i kręgosłupa, napięcia mięśni, zaburzenia krwiobiegu itp. Jednak osobą uprawnioną do stwierdzenia czy dane urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest niezbędne w rehabilitacji oraz czy będzie ułatwiać wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jest lekarz, a zatem, przy założeniu, że lekarz potwierdzi przydatność zakupionego urządzenia do tych celów, wydatki na zakup fotela będą mogły pomniejszyć dochód w rozliczeniu rocznym.

Oprawki i szkła korekcyjne

Wraz z mężem posiadamy orzeczenia o niepełnosprawności drugiej grupy, m.in. z tytułu schorzenia narządu wzroku. W 2005 roku ponieśliśmy wydatki na zakup oprawek i szkieł korekcyjnych. Czy ten wydatek można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych?

 Tak  Od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych podatnicy mogą odliczyć koszt zakupu oprawek okularowych oraz szkieł korekcyjnych, jako wydatki poniesione stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Warunkiem odliczenia tych wydatków jest to, by nie były one finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych.

Wydatki stomatologiczne

Jesteśmy inwalidami z orzeczoną grupą inwalidztwa. Ponieśliśmy wydatki na lekarza dentystę (posiadamy faktury). Czy możemy je odliczyć w ramach ulgi na rehabilitację niepełnosprawnych?

 Nie  Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się m.in. wydatki poniesione na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz na zakup leków itp. W katalogu tych wydatków nie mieszczą się wydatki na usługi stomatologiczne, które są powszechnie ponoszone przez wszystkich obywateli, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Zatem od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych podatnicy nie mogą odliczyć przedstawionych na fakturach wydatków stomatologicznych, ponieważ nie zostały one wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 7a ustawy o PIT.

Materiały papiernicze

Mam na utrzymaniu niepełnosprawnego syna z upośledzeniem zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności. Syn jest niepełnosprawny umysłowo w stopniu głębszym i wymaga ciągłej rehabilitacji. Dla dziecka kupiłem przybory piśmiennicze i materiały szkolno-papiernicze, takie jak zeszyty, kredki itp. Czy wydatki te można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Zakup materiałów typu zeszyty, kredki, papier, długopisy, farby czy wycinanki, tj. materiałów papierniczych, przyborów piśmiennych i rysunkowych nie mieści się w kategorii wydatków rehabilitacyjnych. Nie można ich uznać za sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne, nie należą one również do wydawnictw i materiałów szkoleniowych i mimo że są konieczne do realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka, to nie zostały wyszczególnione jako wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od podstawy obliczenia podatku.

Kupno mieszkania

Na moim utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. Niepełnosprawność syna wymusiła stworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla jego rozwoju. Kupiłem więc większe mieszkanie, które znajduje się na parterze, jest ogrodzone (bezpośredni dostęp do auta). Gdy rozpoczynałem transakcję kupna mieszkanie było w trakcie budowy, co umożliwiło stworzenie projektu zamiennego. Czy wydatki na zakup mieszkania wraz z kosztem projektu zamiennego podlegają odliczeniu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

 Nie  Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przykładem takich wydatków może być np. adaptacja pomieszczeń – pokoi, kuchni, łazienki, likwidacja progów, poszerzenie drzwi, podjazdów. Istotne jest, aby adaptacja i wyposażenie mieszkania podyktowane były potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wskazane przykłady świadczą o tym, że konkretny wydatek przeznaczony na cele rehabilitacyjne musi z reguły wyróżniać się pewną cechą charakterystyczną, określoną co prawda ogólnie przez ustawodawcę, ale konkretyzowaną w odniesieniu do danego wydatku z uwagi na jego specyficzne cechy.

Zakup mieszkania oraz koszty poniesione na stworzenie projektu zamiennego nie stanowią wydatków, o których mowa w ustawie o PIT, tj. adaptacji i wyposażenia mieszkań dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności – a więc nie kwalifikują się do wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Zmywarkę

Jestem osobą niepełnosprawną, niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji ze względu na stan wzroku.W celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych kupiłam zmywarkę. Czy wydatek ten mogę odliczyć od dochodu?

 Nie  Zmywarka nie jest sprzętem rehabilitacyjnym, a sprzętem gospodarstwa domowego. Przepisy ustawy o PIT wyraźnie określają, że za wydatki ponoszone na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną uważa się m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Dlatego zakupiona przez podatniczkę zmywarka nie podlega odliczeniu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.

Urządzenie do światłoterapii

Jestem inwalidką I grupy chorą na reumatoidalne zapalenie stawów. Kupiłam urządzenie rehabilitacyjne do światłoterapii BIO-V PL 3002, które wykorzystuje do celów leczniczych w warunkach domowych. Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Tak  Podatnik może odliczyć od dochodów wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń lub narzędzi technicznych, które powinny jednocześnie spełniać trzy warunki: indywidualnego przeznaczenia; niezbędności w rehabilitacji, ułatwienia w wykonywaniu czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W rozpatrywanym przypadku podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczaną do I grupy inwalidztwa, choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, ma chory kręgosłup, a tym samym problem z poruszaniem się. Jak wynika ze specyfikacji urządzenia do światłoterapii, może być ono wykorzystywane do poprawy stanu zdrowia. Zatem wydatek poniesiony na zakup lampy BIO-V PL 3002 podatniczka może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Materac i poduszkę ortopedyczną

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności stopnia lekkiego z powodu schorzenia narządów ruchu. Zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty kupiłam materac i poduszkę ortopedyczną. Ponadto korzystałam ze zleconych przez lekarza pełnopłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Na zakupione artykuły posiadam faktury VAT. Czy wydatki na zakup materaca i poduszki ortopedycznej podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Podatniczce nie przysługuje odliczenie z tytułu zakupu materaca oraz poduszki nazwanych ortopedycznymi, ponieważ zakup tych artykułów nie mieści się w katalogu wydatków rehabilitacyjnych zawartych w ustawie o PIT, gdyż artykuły te nie są indywidualnym sprzętem, urządzeniami czy narzędziami technicznymi niezbędnymi w rehabilitacji bądź ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na opłacenie zabiegów rehabilitacyjnych. Dokumentem stwierdzającym w tym przypadku wysokość poniesionego wydatku może być faktura lub dowód wpłaty.

Odkurzacz

Czy wydatki na zakup centralnego odkurzacza zainstalowanego w domu przez osobę niepełnosprawną dają podstawę do odliczeń od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

 Nie  Odliczeniu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne podlega zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, lecz z wyłączeniem wydatków na zakup sprzętu gospodarstwa domowego. Odkurzacze wymienione są w PKWiU w Podsekcji DK w Dziale 29 i zaliczone do sprzętu gospodarstwa domowego ujętego pod symbolem 29.7. Dlatego wydatki poniesione na zakup odkurzaczy, a także na ich zainstalowanie nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Protezę piersi

Czy ponoszone przeze mnie, jako osobę niepełnosprawną (po mastektomii piersi) wydatki na zakup protezy piersi podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Tak  Samo pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT, jednak przez pojęcie rehabilitacja należy rozumieć przywrócenie choremu aktywności poprzez fizyczne i psychiczne przystosowanie go do zmienionych warunków życia. Dlatego poniesiony przez podatniczkę wydatek na zakup protezy piersi podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, bowiem jej posiadanie niewątpliwie jest niezbędne w przywróceniu podatniczce aktywności fizycznej i w przystosowaniu się do zmienionych warunków życia, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Aparat do magnetoterapii impulsowej

Posiadam I grupę inwalidztwa, cierpię na schorzenia kręgosłupa. W związku z tym zakupiłam urządzenie – aparat do magnetoterapii impulsowej, który leczy schorzenia kostne, hamuje dalsze ich postępowanie, pozwala na wykonywanie czynności życiowych.

Czy w zeznaniu za rok 2005 będzie można odliczyć od dochodu zakup aparatu do magnetoterapii impulsowej w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

 Tak  Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny powinien cechować się indywidualnym charakterem i być niezbędny w rehabilitacji, a także jego zakup musi być związany z rodzajem schorzenia i mieć indywidualny charakter dla osoby niepełnosprawnej.
Ustawodawca nie określił zarówno limitu kwotowego poniesienia wydatków (zakup indywidualnego sprzętu), jak również rodzaju dokumentów, jakie powinien posiadać podatnik dla celów ulgi rehabilitacyjnej.

Właściwy do stwierdzenia, czy dane urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest niezbędne w rehabilitacji niepełnosprawności podatnika, jest lekarz specjalista. Z tych względów podatniczka będąca osobą niepełnosprawną, posiadająca I grupę inwalidztwa, ma prawo do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2005 rok udokumentowanego zakupu aparatu do magnetoterapii impulsowej, pod warunkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę.

Lampę Biotron

Jestem inwalidą z tytułu ogólnego stanu zdrowia, w tym z astmą oskrzelową i
osteoporozą posterydową. Czy wydatek na zakup lampy Bioptron można odliczyć od
dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Tak  Podatnik może odliczyć od dochodów wyłącznie wydatki na zakup sprzętu,
urządzeń lub narzędzi technicznych, które powinny jednocześnie spełniać pewne
warunki: indywidualnego przeznaczenia, niezbędności w rehabilitacji, ułatwiania w
wykonywaniu czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności.

Jak wynika ze specyfikacji urządzenia typu Bioptron, może ono w sposób naturalny wzmacniać regeneracyjne i utrzymujące równowagę zdolności organizmu, stymulować różnorodne procesy biologiczne w organizmie, a tym samym wzmagać funkcje organizmu.

Zatem wydatek poniesiony na zakup lampy Bioptron podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Maszynkę do golenia

Orzeczeniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z 2005 roku mój małżonek został uznany za osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Niepełnosprawność datuje się od 2000 roku i powoduje ją choroba Alzhaimera. Dodatkową dolegliwością jest nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa. Obecnie małżonek wymaga całodobowej opieki. W celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych kupiłam maszynkę do golenia i maszynkę do strzyżenia. Jest to sprzęt służący również do zapewnienia higieny i komfortu psychicznego choremu. Czy wydatki na te maszynki mogę odliczyć od dochodu?

 Nie  Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Określenie indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne. Między rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności musi pozostawać ścisły związek, zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz musi przywracać sprawność organizmu. Cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter (nie może stanowić artykułu powszechnego użytku, ogólnodostępnego do wykorzystania przez inne osoby).

W odniesieniu do poniesionego przez podatniczkę wydatku na zakup maszynki do golenia i maszynki do strzyżenia należy stwierdzić, że urządzenia te nie posiadają właściwości leczniczo-rehabilitacyjnych. Nie spełniają również wymogów indywidualnego przeznaczenia, ponieważ mogą być używane przez każdą osobę, bez względu na stopień sprawności fizycznej. Niewątpliwie urządzenia te ułatwiają wykonywanie czynności życiowych, jednak nie są niezbędne w rehabilitacji, ponieważ służą jedynie do pielęgnacji.

Operację neurochirurgiczną

Mam na utrzymaniu niepracującą zawodowo pełnoletnią córkę, która jest inwalidą II grupy, posiadającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Z racji inwalidztwa córka otrzymuje tzw. rentę szkolną. W roku podatkowym 2004 córka uzyskała dochód w kwocie 8939,71 zł, który mieści się w limicie określonym w ustawie o PIT, tj. 9120 zł. W związku z inwalidztwem córki w 2004 roku poniosłem wydatki na usługi lekarskie (w tym operację neurochirurgiczną), medyczne, diagnostyczne oraz usługi hotelu – udokumentowane fakturą VAT, przy czym przeprowadzona operacja neurochirurgiczna polegała na zmniejszeniu następstw nieodwracalnych zmian podstawowych funkcji organicznych organizmu córki. Czy mogę odliczyć od dochodu z tytułu wynagrodzenia za pracę wydatki poniesione w 2004 roku na usprawnienie funkcji życiowych córki?

 Tak  Z opisanej sytuacji wynika, że aby wyrównać następstwa nieodwracalnych zmian podstawowych funkcji organicznych organizmu, których doznała córka podatnika, została ona poddana operacji neurochirurgicznej mózgu, dzięki której w znacznym stopniu ułatwiono pacjentce wykonywanie podstawowych czynności życiowych oraz poprawiono jej sprawność. Koszt tej operacji oraz dodatkowe usługi (w tym medyczne, diagnostyczne oraz usługi hotelarskie związane z tym zabiegiem), zostały udokumentowane fakturą VAT.W związku z tym podatnikowi jako osobie, na utrzymaniu której pozostaje niepełnosprawna córka, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 26 ust. 7b – 7g ustawy o PIT przysługuje prawo odliczenia od dochodu za 2004 rok wydatku dotyczącego operacji neurochirurgicznej córki jako odpłatności za zabieg rehabilitacyjny związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Stanowisko to potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 1996 r. (sygn. akt SA/Sz 2668/95; niepublikowany). NSA stwierdził w nim, że nie podziela stanowiska, że zabieg chirurgiczny nie jest zabiegiem rehabilitacyjno-usprawniającym w rozumieniu przepisów regulujących zasady i warunki odliczeń od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.

Trzeba podkreślić, że przepisy ustawy o PIT nie dają jednak podstaw do odliczenia od dochodu podatnika za 2004 rok – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – należności towarzyszących owej operacji, tj. za konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne, diagnostyczne, usługi hotelarskie związane z leczeniem pacjenta.

Pościel rehabilitacyjną

Czy podatnikowi z przyznaną rentą inwalidzką przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004 roku na zakup pościeli rehabilitacyjnej?

 Nie  Ulgi podatkowe – jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania – stosowane mogą być jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek ściśle prawem określonych, przy czym nie jest dopuszczalna rozszerzająca interpretacja tychże przesłanek. Ponadto trzeba zaznaczyć, iż to na podatniku w całości spoczywa ciężar wiarygodnego wykazania, że w jego przypadku spełnione zostały warunki uprawniające do skorzystania z ulgi podatkowej.

Między rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności powinien
zachodzić ścisły związek wskazujący na niezbędność danego wyrobu w procesieterapeutycznym i rehabilitacyjnym. Wyłączenie z wydatków rehabilitacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego (bezsprzecznie ułatwiającego wykonywanie licznych czynności życiowych) jednoznacznie potwierdza, że nie stanowi podstawy dla odliczenia podatkowego nabycie przedmiotów powszechnego użytku, ze swej istoty
ogólnodostępnych do zwykłego wykorzystania przez różne osoby niezależnie od faktu ich ewentualnej niepełnosprawności.

Podatnik nie posiada zaświadczenia lekarza, że w konkretnym przypadku dany wyrób był niezbędny w procesie terapeutycznym i rehabilitacyjnym dotyczącym określonego rodzaju niepełnosprawności lub miał ułatwiać wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie kwestionując poświadczonych w opiniach medycznych walorów jakościowych pościeli, wyrób ten mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób niezależnie od faktu ich ewentualnej niepełnosprawności.

Skoro zatem nie powołano się na jednoznaczne medyczne wskazanie, że w danym przypadku pościel była niezbędna w rehabilitacji konkretnego rodzaju
niepełnosprawności albo w ułatwianiu czynności życiowych utrudnionych w wyniku niepełnosprawności, to nie można przyjąć, iż w omawianej sytuacji spełnione zostały przesłanki do skorzystania z ulgi podatkowej w formie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne. Dlatego nie można od dochodu odliczyć wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej.

Obuwie zdrowotne

Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W związku z dolegliwościami narządu ruchu lekarz zalecił zakup sprzętu rehabilitacyjnego, tj. obuwia zdrowotnego, przedmiotów pomocniczych łagodzących dolegliwości kończyn. Czy
poniesione wydatki na te zakupy podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Tak  Prawo do odliczenia od dochodu poniesionych wydatków z tytułu wydatków rehabilitacyjnych uzależnione jest od stanu faktycznego, w jakim znalazła się osoba niepełnosprawna. Istotne jest, aby rodzaj wydatków związanych z daną osobą odpowiadał rodzajowi lub przyczynie jej niepełnosprawności. Ponadto zakupiony sprzęt i urządzenia techniczne muszą się cechować niezbędnością w rehabilitacji. W przedstawionej sytuacji zakup obuwia zdrowotnego oraz przedmiotów pomocniczych łagodzących dolegliwości kończyn uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wodę mineralną

Jestem po przebytej operacji kamicy nerkowej, a dalsze leczenie wymaga stosowania oprócz lekarstw również wody mineralnej w celu zapobieżenia jej nawrotom. Czy w moim przypadku zakup wody mineralnej podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Wydatki na nabycie środków niespełniających cech leku bądź wyłączone spod jej zakresu przez prawo farmaceutyczne – a tak jest w przypadku wody mineralnej – nie mogą być zaliczane do wydatków na cele rehabilitacyjne w rozumieniu ustawy o PIT.

Materiały opatrunkowe

Po przebytych operacjach potrzebuje do dalszej rekonwalescencji oprócz lekarstw również materiałów opatrunkowych i specjalistycznych zasypek. Czy poniesione wydatki na zakup materiałów opatrunkowych podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Z definicji leku aptecznego, recepturowego bądź gotowego wynika, że lek jest produktem leczniczym. Przez produkt leczniczy należy rozumieć substancję lub mieszaninę substancji przeznaczoną do zapobiegania lub leczenia chorób, lub podawaną pacjentowi w celu postawienia diagnozy bądź w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu. Wydatki na nabycie środków niespełniających cech wskazanych w definicji leku bądź wyłączone spod jej zakresu nie mogą być zaliczane do wydatków na cele rehabilitacyjne w rozumieniu ustawy o PIT. Materiały opatrunkowe nie są więc sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji. Materiały opatrunkowe ułatwiają
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:18:50 pm
życie osobom niepełnosprawnym i współdomownikom takich osób, ale ich zakup nie został wymieniony w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną

Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wad fizycznych? Terapia psychologiczna jest na obecnym etapie jego rozwoju najważniejszym elementem rehabilitacji, ponieważ pomaga kontrolować zachowanie w grupie rówieśników i w szkole. Nieprawidłowe zachowania dziecka są spowodowane uszkodzeniem mózgu i stała pomoc psychologiczna jest niezbędna na tym etapie rozwoju dziecka.

 Tak  Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Jednym z kryteriów oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 lat jest niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, powodująca konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające. Zabieg to czynność lub zespół czynności zapobiegających skutkom choroby, natomiast rehabilitacja to przywrócenie choremu aktywności na skutek wyleczenia lub przez fizyczne i psychiczne przystosowanie go do zmienionych warunków życia.

W każdym przypadku zastosowania odliczeń od dochodu z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne sprawę należy rozpatrywać w sposób indywidualny, mając na uwadze rodzaj niepełnosprawności i wynikające z niego potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Prawo do odliczenia od dochodu konkretnych wydatków uzależnione jest bowiem od stanu faktycznego, w jakim znalazła się osoba niepełnosprawna.

W omawianym przykładzie w rehabilitacji dziecka konieczne jest uczestnictwo w terapiach i zajęciach psychopedagogicznych oraz pozostawanie pod stałą opieką neurologa, psychiatry i psychologa, a terapia psychologiczna pomaga dziecku w kontrolowaniu zachowania w szkole oraz wpływa na postępy w nauce. Zatem udokumentowane wydatki ponoszone przez podatników na indywidualną, prywatną terapię psychologiczną niepełnosprawnego syna podlegają odliczeniu od dochodu na warunkach określonych w art. 26 ust. 7b-7e ustawy o PIT.

Endoprotezę biodra

Jestem inwalidą I grupy z ogólnego stanu zdrowia na stałe, na podstawie orzeczenia wydanego przez obwodową komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Kupiłam za 2000 zł endoprotezę biodra, która wszczepiona została w trakcie operacji chirurgicznej. Zabieg był konieczny z tego względu, że przed operacją na skutek zwyrodnienia stawu biodrowego pozbawiona zostałam całkowicie możliwości samodzielnego poruszania się. Czy wydatek na zakup endoprotezy biodra podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 Tak  Wydatek zakupu endoprotezy biodra jest udokumentowany fakturą. Endoproteza biodra została w całości zakupiona ze środków własnych. Wydatek nie został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków kas chorych oraz nie został zwrócony w jakiejkolwiek innej formie.

Spełnia zatem warunki określone dla wydatku rehabilitacyjnego.
Zakupione urządzenie cechuje się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwia wykonanie czynności życiowych w związku z niepełnosprawnością, co wiąże się z przywróceniem aktywności fizycznej chorego.

Innymi słowy, zakupione urządzenie zapewnia ułatwienie wykonania czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i może zostać odliczone od dochodu.

Ciśnieniomierz

Jestem osobą niepełnosprawną z II grupą inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia. W związku z zaleceniami lekarzy prowadzących nakazujących codzienne pomiary ciśnienia tętniczego kupiłem ciśnieniomierz. Czy w ramach wydatków rehabilitacyjnych można odliczyć wydatki na zakup ciśnieniomierza?

 Tak   Podatnik jest osobą niepełnosprawną, a używanie ciśnieniomierza zostało zalecone przez lekarzy, wydatki na jego zakup mogą zostać odliczone w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.

Akumulatory do wózka inwalidzkiego

Jestem osobą niepełnosprawną i poruszam się na elektrycznym wózku inwalidzkim. Aby mógł on spełniać swoją funkcję, musiałam kupić akumulatory. Czy można odliczyć koszty na zakup akumulatorów do elektrycznego wózka?

 Tak   Przez wydatki na cele rehabilitacyjne należy rozumieć wydatki związane z przywracaniem w możliwie wysokim stopniu sprawności organizmu oraz przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do czynnego udziału w życiu społecznym. Istotne jest również, aby dany przedmiot (sprzęt, urządzenia, narzędzia techniczne) odpowiadał wymogom określonym w przepisie, powinien zatem charakteryzować się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych. Wózek inwalidzki, za pomocą którego porusza się podatniczka, jest niewątpliwie urządzeniem ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. Natomiast akumulatory do tego wózka stanowią jego integralną część, bez której nie będzie on spełniał swojej podstawowej funkcji. Konieczność wymiany akumulatorów jest spowodowana utrzymaniem wózka inwalidzkiego w stanie używalności w celu ułatwienia osobie, która nie może poruszać się samodzielnie, wykonywania czynności życiowych.
Tym samym wydatek poniesiony na zakup akumulatorów i udokumentowany dowodem potwierdzającym fakt jego poniesienia, jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem podlega odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem z tego tytułu.

Płyn do soczewek

Mam orzeczony stopień niepełnosprawności ze względu na wzrok w stopniu umiarkowanym i noszenie soczewek zostało zalecone przez lekarza. Soczewki kontaktowe wymagają specjalnego płynu do przechowywania, aby można było ich używać przez rok. Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup płynu do przechowywania takich soczewek?

 Nie  W świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw do uznania płynu do przechowywania soczewek za sprzęt, urządzenie, narzędzie techniczne czy też lek.

Wydatki poniesione na ich zakup nie podlegają odliczeniu od dochodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opłatę klimatyczną

W czasie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub w sanatorium jest pobierana od kuracjuszy opłata klimatyczna. Czy wydatki na jej opłacenie mogą być uwzględnione w
PIT rocznym jako wydatki z tytułu ulgi rehabilitacyjnej?

 Nie  Podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne. Wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli nie były finansowane w całości lub części za środków zakładowego lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W katalogu odliczeń zaliczanych do wydatków na cele rehabilitacyjne nie został wymieniony wydatek związany z opłatą klimatyczną, a zatem nie podlega on odliczeniu od dochodu.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:26:35 pm
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1857.11.22.2.12.2.0.1.htm)
- GAZETA PRAWNA NR 239 (1857) 2006-12-08 > Prawo i Życie
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Będzie grupa całkowicie zwolniona

Osoby najbliższe nie zapłacą podatku od spadków i darowizn, gdy darowane kwoty lub otrzymane spadki zostaną zgłoszone w terminie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Od przyszłego roku przy nabyciu spadków i darowizn przez osoby najbliższe można będzie skorzystać z nowego zwolnienia podatkowego. Umożliwi ono uniknięcie podatku od spadku lub darowizny, jeśli zostanie złożone do naczelnika urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie.

Warunki zwolnienia

Zwolnione od podatku będzie nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

• zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz
• udokumentują – w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie po terminie

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wskazanych wcześniej terminów, zwolnienie będzie przysługiwać, jeśli nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, czyli złożenia zawiadomienia po terminie lub braku uprawdopodobnienia faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Pozbawieni zwolnienia

Całkowite zwolnienie z podatku nie obejmie: zięcia, synowej, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków
rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych oraz osób obcych, czyli osób niespokrewnionych.

GRUPY PODATKOWE

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

• do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
• do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
• do grupy III – innych nabywców.

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1857/piz12.gif)

Brak zgłoszenia

Zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przewidują również sytuacje, gdy pomimo braku zgłoszenia, zwolnienie dla małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma, macochy będzie przysługiwało.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł. Zgłoszenia nie trzeba też składać, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Oznacza to, że jeśli wartość nabytych rzeczy i praw w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza kwoty wolnej określonej dla podatników z I grupy podatkowej, to zgłoszenia nie trzeba składać. Na koniec należy zaznaczyć, że pomimo nowelizacji ustawy o spadkach i darowiznach, skala podatkowa w tym podatku nie uległa zmianie.

Nie uległ zmianie również krąg osób zaliczanych do poszczególnych grup podatkowych, przy czym w stosunku do niektórych z I grupy podatkowej zostało wprowadzone całkowite zwolnienie, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zgłoszenia.

WAŻNE

Zwolnionymi z całości nabytych rzeczy i praw majątkowych będą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha

- Bogdan Świąder
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 09, 2006, 04:33:03 pm
Obszerne informacie w Gazecie Prawnej NR 239 (1857) 2006-12-08 > Prawo i Życie

Zmiany w podatkach w 2007 roku (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1857.11.22.2.1.1.0.1.htm)

  ABC ulgi na rehabilitację (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1814.138.804.2.2.1.0.1.htm)
- Sobota, 09 grudnia 2006 r.
GAZETA PRAWNA NR 196 (1814) 2006-10-09 >

http://forum.darzycia.pl/topic,7575.htm
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 12, 2006, 11:46:54 am
PODATKI - Z darowizną nie zawsze warto czekać do nowego roku (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061212/prawo/prawo_a_15.html)

- Rz 12.12.06 Nr 289

Od nowego roku nie będzie podatku od darowizn dla najbliższych. Lepiej więc się z nimi wstrzymać, jednak nie ze wszystkimi.

Decyzja, czy wstrzymać się z darowizną, zależy od tego, co ma być jej przedmiotem i jakie plany ma wobec niej obdarowany. Uwzględnić bowiem trzeba w tych kalkulacjach nie tylko nowe przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn wprowadzone do niej przez nowelizację z 16 listopada 2006 r. Trzeba też wziąć pod uwagę wprowadzane od 1 stycznia 2007 r. postanowienia ustawy z 1991 r. o podatku od dochodów osobistych dotyczące podatku odsprzedaży. Od nowego roku bowiem zmieniają się zasadniczo zasady opodatkowania sprzedaży (odpłatnego zbycia) nieruchomości i praw spółdzielczych. Zmiany te są korzystne dla podatników, ale nie we wszystkich sytuacjach.

O tym, czy nowe zwolnienie obejmie darowiznę, decydować będziedata zawarcia umowy,
a więc gdy chodzi o nieruchomości i prawa spółdzielcze -data aktu notarialnego. Nowe zasady opodatkowania będą się odnosiły wyłącznie do wskazanych dóbr uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. Do uzyskanych wcześniej będą się odnosiły stare zasady, a więc i stare zwolnienia.

Krąg obdarowanych i spadkobierców, którzy skorzystają z nowego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, został bardzo ściśle opisany w nowym art. 4a ustawy z 1983 r. Jest nieco węższy od kręgu bliskich zaliczanych przez tę ustawę do I grupy podatkowej. Zwolnieniem tym będą objęte darowizny i spadki na rzecz małżonka, dzieci, wnuków i prawnuków, rodziców i dziadków oraz na rzecz rodzeństwa, pasierba, ojczyma i macochy. Nie dotyczy więc ono syna i synowej, teścia i teściowej, którzy także należą do I grupy podatkowej.

Mimo jednak generalnego zwolnienia nie we wszystkich wypadkach wstrzymanie się z darowizną będzie się opłacać. Od nowego roku bowiem znika zwolnienie z podatku odsprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego i praw spółdzielczych nabytych w drodze spadku i darowizny, zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 32d ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tak więc w razie sprzedaży, np. placu budowlanego, domu rekreacyjnego uzyskanego w drodze darowizny od rodziców po 1 stycznia 2007 r. będzie się należał co do zasady podatek dochodowy.

19 procent od przychodu

A może się on okazać bardzo pokaźny. Według nowych zasad, które zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2007 r., podatek od sprzedaży nieruchomości, praw spółdzielczych, wieczystego użytkowania będzie się płaciło od dochodu ze sprzedaży, czyli różnicy między wydatkami na nabycie a uzyskaną ceną (przychodem). Podatek ten wyniesie 19 proc. dochodu.

Rzecz w tym, że dochodem ze sprzedaży nieruchomości i podobnych dóbr uzyskanych w drodze spadku lub darowizny po 1 stycznia 2007 r. stanie się różnica między przychodem z tej transakcji (zasadniczo -uzyskaną ceną) a poczynionymi nakładami oraz zapłaconym przy nabyciu podatkiem od spadków i darowizn.

Przykład
Załóżmy, że działka budowlana warta jest 80 tys. zł. Darczyńcami są rodzice, którzy przekazują ją córce. Są to więc dwie darowizny - każda o wartości 40 tys. zł między osobami z I grupy podatkowej. Teraz od tych darowizn należy się podatek w łącznej wysokości 2987 zł. Jeśli córka, nie czyniąc nakładów powiększających jej wartość, sprzeda tę nieruchomość np. w 2010 r. za 90 tys. zł, zapłaci podatek odsprzedaży w wysokości 16532,47 zł (90000 zł -2987 zł =87913 zł x 0,19 =16532,47 zł).

Córka jednak nie będzie musiała się bać tego podatku, jeśli powstrzyma się ze sprzedażą przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym uzyskała darowiznę.

Zwolnienie dla zameldowanych

Inaczej rzecz będzie się przedstawiać, gdy darowizna dotyczy domu albo mieszkania.
W takim wypadku obdarowany lokum przed 1 stycznia 2007 r., który będzie mieszkał w
nim przez pięć lat, skorzysta z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn.

W razie więc sprzedaży po pięciu latach nie zapłaci podatku ani od darowizny, ani od sprzedaży.

Nawet jednak obdarowany mieszkaniem po 1 stycznia 2007 r., który przez dwanaście miesięcy będzie w nim zameldowany na pobyt stały, może sprzedać je po tym czasie, nie płacąc ani podatku od darowizny, ani podatku odsprzedaży. Gdy bowiem chodzi o pierwszą daninę, obejmie go nowe bezwarunkowe zwolnienie dla najbliższych przewidziane w art. 4a ustawy od spadków i darowizn. Podatku zaś dochodowego odsprzedaży nieruchomości i podobnych praw nie zapłaci, bo skorzysta z nowego zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 1991 r. o podatku od dochodów osobistych.

IZABELA LEWANDOWSKA

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2007 roku    
Podatek  Uzyskane przed 1 stycznia 2007 r.  Uzyskane od 1 stycznia 2007 r.  
10 proc. od przychodu  19 proc. od dochodu  
Bez podatku  po upływie 5 lat  po upływie 5 lat  
Zwolnienia  przeznaczenie przychodu na inwestycję mieszkaniową nabyte w drodze spadku i darowizny  mieszkań i domów, pod warunkiem 12- miesięcznego zameldowania  
O opodatkowaniu sprzedaży podatkiem dochodowym według starych lub nowych zasad decyduje data nabycia. W wypadku nabycia w drodze kupna i darowizny jest nią data aktu notarialnego. Przy nabyciu w drodze spadku - data śmierci spadkodawcy.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 12, 2006, 12:27:55 pm
Spadki bez tajemnic (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1859.27.252.2.21.1.0.1.htm)

PODATEK OD SPADKÓW ZWOLNIENIE DLA NAJBLIŻSZEJ RODZINNY
Kiedy spadek bez podatku


- GP Nr 241 (1859) 2006-12-12 > Podatki

O tym, które spadki będą opodatkowane na nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. zasadach, decyduje nie data otwarcia spadku, ale data przyjęcia go przez spadkobiercę.

nowe prawo

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w ustawie o podatku od spadków i darowizn jest likwidacja od 1 stycznia 2007 r. podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny. Wszystko za sprawą zwolnienia, które przewiduje nowy art. 4a ustawy.

Przepis ten zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Dziś te same osoby muszą płacić podatek, który w zależności od wartości darowizny lub spadku wynosi od 3 do 7 proc. Podatku nie płaci się tylko wówczas, gdy wartość spadku lub darowizny nie przekracza 9637 zł (ale uwaga – to limit pięcioletni liczony dla wszystkiego, co otrzymujemy od jednej osoby – przykład 1).

PRZYKŁAD 1: JAK PILNOWAĆ LIMITU Podatnik dostał od ojca samochód wart 5000 zł.

Jest to pierwsza darowizna. W przypadku darowizn między ojcem i synem (zstępni) można będzie skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku. Nie trzeba też będzie zawiadamiać urzędu, gdyż wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, nie przekracza 9637 zł. Gdyby jednak podatnik uzyskał w kolejnym roku spadek po ojcu o podobnej wartości, zawiadomienia musiałby już dokonać. Wartość majątku nabytego od i po ojcu w ciągu 5 lat przekroczyłaby 9637 zł (wyniosłaby 10 000 zł). Aby korzystać ze zwolnienia od podatku spadkowego, podatnik powinien zatem złożyć zawiadomienie SD-Z1.

Potrzebny formularz SD-Z1

Ze zwolnienia od podatku będzie można skorzystać pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym specjalnego zawiadomienia. Przeznaczony będzie do tego specjalny formularz oznaczony SD-Z1. Należy w nim dokładnie opisać wszystko, co po określonej osobie odziedziczyliśmy. Na złożenie oświadczenia będziemy mieli co do zasady miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Od tej reguły są jednak wyjątki. I tak np. przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu lub dalszego zapisu, oświadczenie trzeba będzie złożyć w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

I tu uwaga. Przy ustalaniu terminu złożenia zwiadomienia SD-Z1 obowiązują ogólne zasady określone w Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że zastosowanie znajdzie reguła, iż terminy określone w miesiącach kończą się z z upływem dnia, który jest taki sam jak w dacie początkowej, w ostatnim miesiącu wyznaczonego terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład 2).

PRZYKŁAD 2: JAK LICZYĆ TERMINY W przypadku spadku zawiadomienie trzeba złożyć w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Załóżmy, że orzeczenie uprawomocniło się 5 maja 2007 r. Kiedy zatem trzeba złożyć zawiadomienie? Otóż najpóźniej 5 czerwca 2007 r. Zgodnie bowiem z przepisami Ordynacji podatkowej terminy określone w miesiącach kończą się z upływem dnia, który jest taki sam jak w dacie początkowej, w ostatnim miesiącu wyznaczonego terminu.

Czasami zdarza się, że osoba, która nabyła spadek, dowie się o tym już po upływie terminu złożenia zawiadomienia. Wówczas zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi nabyte rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz
uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Spadkobierca będzie też musiał wykazać, że o orzeczeniu stwierdzającym nabycie spadku dowiedział się później.

Brak oświadczenia powoduje, że spadek będzie opodatkowany na zasadach dotyczących pierwszej grupy podatkowej (czyli takich, jakie obowiązują dziś).

Zawiadomienia nie będzie trzeba składać w dwóch przypadkach. Gdy przekazanie majątku nastąpi na podstawie aktu notarialnego lub gdy wartość nabytego majątku nie przekracza 9637 zł.

PRZYJĘCIE SPADKU

Oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem albo w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz albo sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku. Oświadczenie może być składane także w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Otwarcie spadku to za mało

Kluczowe znaczenie w sprawach spadkowych ma moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy. W różnych komentarzach można przeczytać, że decydujący jest moment nabycia spadku. Taki pogląd bierze się zapewne stąd, iż z reguły z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku praw nabytych. Jednak przy podatku od spadków z takim poglądem trudno się zgodzić.

To oczywiście prawda, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. Spadek otwiera się zaś z chwilą śmierci spadkodawcy. Wyraźnie wynika to z kodeksu cywilnego (odpowiednio art. 925 i 924 k.c.). Tylko że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie wspomina o momencie nabycia spadku jako zdarzeniu, z którym łączyłby się obowiązek zapłaty podatku. Co zatem przewiduje ustawa? Otóż dwie rzeczy. Po pierwsze, że opodatkowaniu podatkiem od spadków podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy znajdujących się na terenie RP tytułem dziedziczenia. Po drugie, odpowiada na pytanie, kiedy (w którym momencie) podlega ono opodatkowaniu.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego. Nie ma wątpliwości, że zarówno z dziś obowiązujących przepisów, jak i tych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2007 r., jednoznacznie wynika, że przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Dlaczego przyjęto takie rozwiązanie?

Decyduje przyjęcie spadku

Zgodnie z kodeksem cywilnym, spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) bądź z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1012 k.c.). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli w tym terminie spadek odrzuci, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k. c.), czyli praw do spadku nie nabywa. Trudno zatem byłoby mówić o tym, że powstał wobec niego obowiązek zapłaty podatku albo że w drodze dziedziczenia nabył własność wchodzących w skład spadku rzeczy. Dlatego konstrukcja podatku od spadków nie wiąże momentu powstania obowiązku podatkowego z nabyciem prawa do spadku, czyli otwarciem spadku.

Stąd też obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą przyjęcia spadku (przykład 3).

PRZYKŁAD 3: KTÓRE SPADKI BEZ PODATKU Ojciec podatnika zmarł 2 września 2006 r. W tym dniu nastąpiło otwarcie spadku. Jednak oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza podatnik złoży dopiero 5 stycznia 2007 r. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstał dopiero 5 stycznia 2007 r. Do spadku będą zatem miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Podatnik będzie zatem mógł skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy. Pod warunkiem jednak, że w terminie złoży zawiadomienie SD-Z1.

O ile odrzucenie spadku wymaga wyraźnego oświadczenia osoby powołanej do spadku, o tyle jego przyjęcie już niekoniecznie. Wystarczy, że osoba powołana do spadku nie złoży w stosownym czasie potrzebnego oświadczenia. Kodeks cywilny wyraźnie przewiduje bowiem, że brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciomiesięcznym jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Natomiast gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 k.c.).

Brak oświadczenia oznacza w każdej z tych sytuacji przyjęcie spadku, tyle że w różniących się nieco zakresach. Dla powstania obowiązku podatkowego nie ma to jednak znaczenia (przykład 4). Trzeba też pamiętać, że odrzucenie spadku nie zawsze będzie możliwe (np. art. 1024 k.c. dotyczący odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli).

PRZYKŁAD 4: KIEDY PRZYJĘCIE SPADKU BEZ OŚWIADCZENIA Otwarcie spadku po matce podatnika nastąpiło 20 czerwca 2006 r. Do stycznia 2007 r. podatnik nie złożył jednak ani oświadczenia o przyjęciu, ani też o odrzuceniu spadku. Mimo to, spadek został przyjęty. Przyjęcie spadku nastąpiło z upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, czyli w grudniu 2006 r. Obowiązek podatkowy w podatku spadkowym powstał zatem w grudniu 2006 r. A zatem podatnik będzie musiał zapłacić podatek według zasad obowiązujących w pierwszej grupie podatkowej. Nowe zwolnienie dla osób z najbliższej rodzinny nie będzie mogło być w tym przypadku jeszcze zastosowane.

O ostatecznym nabyciu spadku orzeka sąd w specjalnym orzeczeniu. I tu uwaga. W razie zgłoszenia wniosku o nabycie spadku przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, sąd powinien wstrzymać się z wydaniem postanowienia do upływu tego terminu, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 1026 k.c.).

Marek Kutarba

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).
• Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629).
• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

PODAROWANY DOM (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1859.27.133.2.13.3.0.1.htm)

Konieczny stały meldunek

Osoba, która otrzyma w formie darowizny np. mieszkanie i skorzysta z ulgi, będzie m.in. musiała się w nim zameldować na pobyt stały.

nowe prawo

Także po wejściu w życie w 2007 roku zmienionych przepisów będą zachowane preferencje podatkowe w przypadku podarowania domu lub mieszkania komuś z rodziny.

Nie będzie się zatem wliczać do podstawy opodatkowania wartości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej domu lub lokalu.

Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba jednak będzie spełnić określone warunki. Obowiązujące od 2007 roku przepisy będą wymagać, aby osoba korzystająca z ulgi zamieszkiwała, będąc zameldowaną na pobyt stały, w nabytym mieszkaniu lub domu i nie dokonała jego zbycia przez okres pięciu lat. W obecnych przepisach mowa jest tylko o konieczności zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku przez okres pięciu lat.

- Krzysztof Tomaszewski
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Grudzień 14, 2006, 10:22:50 pm
NOWE ODLICZENIA W PIT

Odszkodowania, alimenty, świadczenia (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1857.11.22.2.3.2.0.1.htm)

Od 2007 roku zacznie obowiązywać kilka nowych ulg. Zwolnione z podatku będą m.in. alimenty zasądzone przez sąd na rzecz np. byłych małżonków do wysokości 700 zł miesięcznie. Z nowej ulgi skorzystają też pracujący za granicą.

Do najczęściej zmienianych przepisów należy zaliczyć te, które dotyczą zwolnień podatkowych wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Także ostatnią nowelizacją ustawy o PIT, która zacznie obowiązywać z początkiem 2007 roku, dokonano zmian w katalogu tych zwolnień podatkowych.

Najnowsza nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 217, poz. 1588. W tym materiale omawiamy tylko niektóre zmiany, które zostaną wprowadzone przez wspomnianą nowelizację w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.


Odszkodowania za szkody


Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o PIT, wolne od podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1. Chodzi w tym przypadku o opodatkowanie według progresywnej skali ze stawkami 19, 30 i 40 proc.

Znowelizowana ustawa o PIT zmodyfikuje tę regulację. Zwolnione z PIT będą odszkodowania z wyjątkiem wypłacanych za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali ze wspomnianego art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c. Przypomnijmy, że art. 30c zezwala podatnikom spełniającym określone warunki, na opodatkowania według jednolitej 19-procentowej stawki PIT.


Przebywający czasowo za granicą

Dla osób, które osiągają dochody z pracy za granicą, istotne znaczenie mają zmiany dokonane w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, wolna od podatku będzie część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.

Zgodnie ze wspomnianym ust. 15, zwolnienie, o którym mowa we wspomnianym art. 21 ust. 1 pkt 20, nie będzie miało zastosowania do wynagrodzenia:

• pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Polski,
• pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Polski w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,
• uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.


Nowe zwolnienie dla alimentów

Nowelizacja przewiduje istotne zmiany dotyczące opodatkowania alimentów. Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w art. 21 ust. 1 pkt 127, wolne od podatku będą alimenty:

• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
• na rzecz innych osób niż wyżej wymienione (czyli np. dla byłego małżonka), zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.


WAŻNE

Wolna od podatku będzie część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach


Przepisy uchylone i zmienione

Nastąpią również zmiany dotyczące zwolnień podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości i przeznaczaniem uzyskanych pieniędzy na inwestycje mieszkaniowe. Konkretnie uchylone będą regulacje zawarte w obecnym art. 21 ust. 1 pkt 32 – 32a ustawy o PIT. Wprowadzone natomiast zostanie nowe zwolnienie, zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT (zmiany dotyczące m.in. tych kwestii szczegółowo omawiamy w innej części tego dodatku).

Zmodyfikowany ponadto zostanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 32b. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, zwolnione z PIT będą przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł.

Uchylony też zostanie obecny przepis art. 21 ust. 1 pkt 78a ustawy o PIT. Aktualnie regulacja ta zwalnia z PIT dochody podatników prowadzących osobiście lub w formie spółki klub sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. nr 155, poz. 1298), w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.


WAŻNE

Zwolniona z PIT będzie wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, czyli od najbliższych


Świadczenia w naturze

Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, wolna od podatku będzie wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b), otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (z określonym zastrzeżeniem zawartym w ust. 20).

Oprócz tego zwolnione z PIT zostaną:

• świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 21 ust. 1 pkt 128 ustawy o PIT),
• dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT).


Wolne od podatku będą alimenty na dzieci, a także na rzecz innych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości 700 zł miesięcznie
Krzysztof Tomaszewski
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Grudzień 14, 2006, 10:27:05 pm
ULGA DLA WYCHOWUJĄCYCH DZIECI
Nie wszyscy rodzice skorzystają (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1857.11.22.2.4.1.0.1.htm)

W przyszłym roku z ulgi rodzinnej skorzystają wyłącznie ci rodzice, którzy rozliczają się z uzyskiwanych dochodów według skali podatkowej. Z możliwości tej nie skorzystają podatnicy podatku liniowego i ryczałtowcy.

Podatnicy wychowujący dzieci będą mogli skorzystać z nowej ulgi prorodzinnej. To efekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. Na każde własne lub przysposobione dziecko rodzicom będzie przysługiwało odliczenie w wysokości 120 zł.

Zasady ogólne

Ulga będzie jednak przysługiwała tylko tym podatnikom, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych i płacą podatek według skali podatkowej. Oznacza to, że z nowego rozwiązania nie skorzystają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały jedną z uproszczonych form opodatkowania, czyli kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obniżyć podatku nie będą mogli także podatnicy, którzy zdecydowali się na opłacanie 19-proc. podatku liniowego.

Ulga będzie mogła zostać odliczona niezależnie od tego, ile dzieci podatnik wychowuje oraz jakie uzyskuje dochody. Ulga dotyczy jedynie podatku dochodowego od osób fizycznych, a to oznacza, że nie będą mogły z niej korzystać osoby, które PIT w ogóle nie płacą. Podatku nie pomniejszą zatem o stosowne odliczenie np. rodziny rolników.

POZBAWIENI ULGI

Z ulgi nie skorzystają:


• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystający z uproszczonych form opodatkowania tj. ryczałtu lub karty podatkowej oraz opłacający 19-proc. podatek liniowy,
• osoby fizyczne, które nie są opodatkowane PIT, tj. rolnicy.

Na każde dziecko

Ulga w wysokości 120 zł będzie przysługiwała na każde dziecko. Łatwo domyślić się, że kwota odliczenia będzie tym wyższa, im liczniejsza jest rodzina. Odliczenie będzie przysługiwało zarówno na dzieci własne, jak i przysposobione. Wystarczy, jeśli podatnik pomnoży liczbę wychowywanych dzieci przez 120 zł, a otrzyma kwotę, o którą może pomniejszyć podatek. Na przykład rodzina z dwójką dzieci będzie mogła odliczyć 240 zł.

Ulga będzie przysługiwała na dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli:

• małoletnie,
• bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
• do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.


Niższy podatek

Ulgę rodzinną podatnik będzie mógł uwzględnić w rocznym PIT po raz pierwszy w rozliczeniu za 2007 rok. Odliczenia dokona albo sam podatnik, albo płatnik w składanym za podatnika rocznym rozliczeniu podatku (gdy podatnik zobowiąże zakład pracy do rozliczenia uzyskanych przez niego dochodów). Ulgę trzeba będzie odliczyć od podatku obliczonego według skali i pomniejszonego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Odliczenie będzie przysługiwać łącznie obojgu rodzicom. Ustaloną kwotę ulgi, stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł, będzie można odliczyć od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W tym drugim przypadku rodzice będą mogli sami ustalić, w jakiej proporcji odliczą ulgę.


Po rozwodzie

Wprowadzając ulgę rodzinną, ustawodawca pomyślał również o osobach rozwiedzionych. Okazuje się, że zasada, w myśl której wysokość odliczenia przysługuje rodzicom wspólnie, nie ma zastosowania do podatników rozwiedzionych lub w stosunku do których została orzeczona separacja. W tym przypadku odliczenie będzie przysługiwać tylko temu rodzicowi, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Ustawodawca przewidział także sytuację, w której po rozstaniu małżonków dzieci przez część roku podatkowego faktycznie zamieszkują u każdego z nich. Prawo do odliczenia będzie w takiej sytuacji przysługiwało obojgu rodzicom. Kwota, o jaką każdy z nich obniży podatek, będzie stanowiła iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 obliczonej kwoty ulgi.

Urząd może kontrolować

Wprowadzając ulgę rodzinną, ustawodawca nie nałożył na rodziców żadnych obowiązków dowodowych dotyczących liczby wychowywanych dzieci. Ale trzeba pamiętać, że podatnikowi, który skorzysta z ulgi niezgodnie z rzeczywistymi uprawnieniami, grożą określone konsekwencje, w tym dopłata odpowiedniej kwoty podatku wraz z odsetkami. Na tym nie koniec. Podatnik powinien też liczyć się z sankcjami karnymi skarbowymi.

Organ podatkowy może sprawdzić w ciągu pięciu lat od dnia złożenia zeznania, czy podatnik rzeczywiście był uprawniony do korzystania z ulgi rodzinnej. Wezwie wtedy podatnika do złożenia stosownych wyjaśnień lub przedstawienia odpowiednich dokumentów. Organ podatkowy ma również inne możliwości. Może dokonać weryfikacji liczby dzieci podatnika w organach administracji publicznej.

Ulga w wysokości 120 zł będzie przysługiwała na każde dziecko
Anna Wojda

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1857/piz4.gif)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Grudzień 23, 2006, 01:01:15 pm
PODATKI 2007 LIKWIDACJA ULG, WALORYZACJA PROGÓW, ZMIANY W KOSZTACH
Podatnicy nie zyskają na zmianach w PIT

• Zamiast obiecywanych dwóch stawek PIT, jedynie odmrożono progi podatkowe
• Będą kłopoty z przepisami o samozatrudnieniu, bo są niejasne i mało precyzyjne
• Urzędy skarbowe będą mogły zwlekać z wydaniem interpretacji podatkowych

 zmiana prawa

Nie zapłacimy w przyszłym roku niższych podatków. Nieznaczne odciążenie domowych budżetów podatnicy odczują dopiero w rozliczeniu za 2007 rok. Choć od początku roku podatnikom obiecywano dużą reformę podatkową, niewiele z tych obietnic zostało. Nawet jeśli pojawią się w przyszłym roku korzystne dla podatników rozwiązania podatkowe, to kosztem likwidacji innych przywilejów, w tym popularnej ulgi odsetkowej.

(http://www.gazetaprawna.pl/numery/1867/10a.gif)
/kliknij/

Budżet nie straci…

Karolina Tetłak, prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges podkreśla, że ustawodawca tak skonstruował przepisy nowelizujące, aby nie uszczuplić wpływów z podatków.

– W rezultacie zmiany wprowadzane od przyszłego roku mają charakter półśrodków i nie prowadzą do rzeczywistego obniżenia obciążeń podatkowych, np. wprowadzenie nowych ulg wiąże się ze zniesieniem dotychczasowych – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Jako przykład podaje odmrożenie po wielu latach progów podatku dochodowego od osób fizycznych i nieznaczne zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zamiast zapowiadanego obniżenia stawek. Dodaje, że większość podatników nie odczuje waloryzacji progów, ponieważ ich roczny dochód nie przekracza pierwszego progu.

Podobnie uważa Magdalena Kasiarz, prawnik z zespołu podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Również zdaniem Dariusza Malinowskiego, doradcy podatkowego KPMG, wiele wprowadzonych zmian miało ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety, spora część z tych zmian wywoła skutek odwrotny do zamierzonego.


…za to podatnicy sporo

– Kontrowersyjna jest zmiana pozwalająca organom podatkowym na określanie, czy stosunek łączący zleceniobiorcę i zleceniodawcę jest stosunkiem pracy czy nie – podkreśla Magdalena Kosiarz.

Powierzanie organom podatkowym interpretacji nieostrych przepisów budzi uzasadnioną obawę. Podatników, zwłaszcza zleceniobiorców, czeka stan niepewności prawnej. To na nich przerzucone zostało ryzyko niepobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Choć wskazana zmiana może poprawić jakość umów z samozatrudnionymi, to nie przyczyni się do zmniejszenia niektórych negatywnych aspektów samozatrudnienia ani do zmniejszenia zakresu tego zjawiska.


W 2007 roku pojawią się nowe ulgi – dla krwiodawców oraz osob posiadających dzieci. Nie będzie natomiast tak popularnej wśród podatników ulgi odsetkowej

Do katalogu najgorszych zmian Dariusz Malinowski zalicza jeszcze znowelizowany art. 14d Ordynacji podatkowej zakreślający termin wydania interpretacji prawa podatkowego. Tak jak dotychczas termin ten wynosi 3 miesiące, ale będzie mógł zostać przedłużony o okres opóźnień spowodowanych m.in z przyczyn niezależnych od organu.

– Można przypuszczać, że termin na wydanie interpretacji będzie nawet kilkakrotnie przedłużany, a wydanie interpretacji będzie się opóźniać – twierdzi ekspert. To z kolei podważa sens wydawania interpretacji, bo opóźnienia w uzyskaniu interpretacji uniemożliwią podatnikom planowanie podatkowe i skorzystanie z ochrony wynikającej z interpretacji.

Po nowym roku zaczną również obowiązywać zmiany korzystne dla podatników.


Będą też korzyści

Jedną z nich jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dla najbliższych. Kolejna to wyraźne wprowadzenie możliwości podpisu deklaracji przez pełnomocnika czy poszerzenie definicji kosztów uzyskania przychodu. Przykładem korzystnego rozwiązania jest też art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Dzięki jego zmianie podatnik będzie mógł zaliczyć całość wydatków reklamowych w koszty podatkowe.

Innym korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest obowiązujący już przepis art. 14c ustawy o kontroli skarbowej, umożliwiający podatnikom skorygowanie deklaracji podatkowych po zakończeniu kontroli prowadzonej przez urzędy kontroli skarbowej.

Aleksandra Tarka
zródło (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1867.27.3.2.10.1.0.1.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Grudzień 27, 2006, 01:43:51 pm
Podatek od spadków i darowizn po 1 stycznia 2007 roku (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061223/prawo/prawo_a_6.html)

W nowym roku wchodzi w życie generalne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych. Zmiany te przynosi ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych ( DzU nr 222, poz. 1629). Na pytania czytelników dotyczące tej nowości odpowiadała przy redakcyjnym telefonie dyrektor Justyna Przekopiak z Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów.

Darowizna z podatkiem, sprzedaż bez obciążenia
Jesteśmy już umówieni u notariusza 29 grudnia br. na spisanie umowy darowizny. Rodzice chcą mi dać działkę budowlaną. Zamierzam sprzedać ją w 2007 r. lub 2008 r. i kupić za nią mieszkanie. Czy będę wówczas płacił 19-proc. podatek?

Nie. Skorzysta pan bowiem z przysługującego w ramach praw nabytych zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które obejmuje przychody ze sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego i spółdzielczych praw własnościowych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

Babcia zamierza darować mi działkę rekreacyjną z domem letniskowym. Umowa u notariusza może być zawarta jeszcze w tym roku. Nie zamierzam sprzedać tej działki przez co najmniej 5 lat. Czy bardziej opłaci się poczekać z darowizną do 2007 r.?

Tak. Jeśli umowa zostanie zawarta po 1 stycznia 2007 r., darowizna będzie objęta nowym zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn. Jeśli działka zostanie sprzedana po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym notariusz spisał umowę, nie będzie też wchodził w rachubę nowy 19-proc. podatek od sprzedaży nieruchomości.

Całkowite zwolnienie dla najbliższych
Mój przyszły mąż ma otrzymać w darowiźnie od swoich rodziców - dom jednorodzinny z działką. Jego wielkość wynosi 178 mkw., a powierzchnia działki 340 mkw. Ze względu na informacje w prasie o zmianie przepisów jego rodzice wstrzymali się z darowizną do 2007 r. Zgodnie z ustawą z podatku są zwolnione darowizny między rodzicami i dziećmi. Wydaje mi się jednak, że jeśli darowane mieszkanie ma więcej niż 110 mkw., płaci się i tak podatek od wartości nadwyżki i od wartości działki. Czy dobrze zrozumiałam przepisy?

Nie. Od 1 stycznia 2007 r. zwolnione będą z podatku od spadków i darowizn wszystkie darowizny na rzecz: dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków oraz na rzecz rodzeństwa, bez względu na jej wartość i przedmiot. Jeśli przyszli teściowe darują swemu synowi, a pani narzeczonemu dom w 2007 r., nie będzie obowiązku wnoszenia podatku od tej darowizny.

W takim razie dlaczego została pozostawiona w ustawie ulga mieszkaniowa obejmująca 110 mkw. mieszkania albo domu? Kogo będzie ona dotyczyć po 1 stycznia 2007 r.?

Korzystać z niej będą mogli synowe, zięciowie i teściowie, których nie obejmuje nowe zwolnienie dla najbliższych, oraz spadkobiercy należący do II i III grupy podatkowej.

W styczniu 2007 r. otrzymam od matki jako darowiznę mieszkanie o pow. 46 mkw. Chcę je szybko sprzedać osobie trzeciej na wolnym rynku, a w ciągu kolejnych tygodni zamierzam przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na zakup równorzędnego mieszkania, ale w innej części miasta. Nowe mieszkanie w ramach przetargu ograniczonego może nabyć moja żona. Czy zapłacę podatek od darowizny i podatek od sprzedaży?

Tak. Zapłaci pan podatek od sprzedaży, ale nie zapłaci od darowizny, bo skorzysta pan z nowego zwolnienia obejmującego m.in. spadki i darowizny uzyskane od rodziców. Jeśli od końca roku, w którym pana matka nabyła to mieszkanie, upłynęło 5 lat, korzystniej będzie dla państwa, by sprzedała to mieszkanie i podarowała panu pieniądze ze sprzedaży. Ona w takiej sytuacji nie zapłaci podatku odsprzedaży, a pan od darowizny pieniędzy, jeśli zostaną przelane na pana rachunek bankowy lub przekazane pocztą, a naczelnik urzędu skarbowego zostanie zawiadomiony o darowiźnie. To, w jaki sposób wyda pan te pieniądze, nie ma znaczenia. Jeżeli przekaże je pan żonie na kupno mieszkania, to ona również nie zapłaci podatku od darowizny jako osoba całkowicie zwolniona z niego na podstawie nowych przepisów.

Nieposiadanie własnego mieszkania
Jestem jedynym spadkobiercą mojej matki, która zmarła w 2006 r. i pozostawiła mi w spadku mieszkanie będące własnością hipoteczną. Ja wspólnie z żoną zajmuję mieszkanie spółdzielcze własnościowe, które teściowie kupili jej przed ślubem. Zamierzamy zostawić to mieszkanie synowi i przenieść się do odziedziczonego mieszkania. Czy mogę skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Tak. Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania należy bowiem do majątku osobistego pana żony. Bez znaczenia jest też, że mieszka pan w nim obecnie. Warunek nie posiadania praw do innego mieszkania albo domu mieszkalnego zapisany w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy spadkobiercy, a nie jego małżonka.

Kiedy informować o darowiźnie
Czy, jeśli oboje rodzice będący małżeństwem podarują mi w nowym roku 15 tys. zł, będę musiał w celu skorzystania ze zwolnienia zawiadomić urząd skarbowy o darowiźnie?

Nie. Z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn są to dwie darowizny. Zawiadomienie urzędu skarbowego o darowiźnie m.in. od rodziców na rzecz dzieci nie jest konieczne, jeżeli wartość darowizny wraz z innymi darowiznami od tej samej osoby z ostatnich 5 lat nie przekroczyła kwoty wolnej, która dla obdarowanych należących do I grupy podatkowej wynosi 9637 zł.

Rodzice już wcześniej, w 2005 r., wspólnie podarowali mi 11 tys. zł. Wydałem je wraz ze swoimi oszczędnościami na kupno samochodu.

W takiej sytuacji wartość obu tych darowizn od każdego z rodziców przekroczy w sumie kwotę wolną. Do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn konieczne będzie zawiadomienie o tych darowiznach naczelnika urzędu skarbowego.

Justyna Przekopiak, notowała Izabela Lewandowska
Tytuł: PODATKI Spadki i darowizny od najbliższych bez obciążeń
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 03, 2007, 11:14:17 am
Zwolnienia tylko po zawiadomieniu (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070103/prawo/prawo_a_10.html)

Od tego roku nie płacimy podatku od darowizn i spadków uzyskanych od najbliższych. Jednakże warunkiem tego zwolnienia jest zawiadomienie urzędu skarbowego o darowiźnie lub spadku


W celu skorzystania ze zwolnienia trzeba wypełnić formularz, którego wzór zawiera rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych ( DzU nr 243, poz. 1762). Zwolnienie dotyczy darowizn i spadków uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. Gdy chodzi o spadki, decyduje data śmierci spadkodawcy.

Formularz, oznaczony symbolem SD-1, ma formę podobną do znanych nam formularzy PIT. Oprócz danych identyfikujących obdarowanego czy spadkobiercę podaje się w nim informacje o sposobie nabycia własności rzeczy lub praw (np. dziedzicznie, zapis, zachowek, darowizna, nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawiedyspozycji wkładcy), dane dotyczące dokumentu będącego podstawą nabycia (np. testament, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie praw do spadku, umowa).

W SD-1 muszą się też znaleźć dane dotyczące rodzaju uzyskanych rzeczy i praw majątkowych (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow... mkw., środki pieniężne), informacje o miejscu ich położenia i wartości rynkowej.

Zgłoszenie jest podstawowym warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia. Niedopełnienie go oznacza konieczność zapłacenia podatku według zasad odnoszących się do nabywców należących do I grupy podatkowej. Nie ma obowiązku zgłoszenia, gdy podstawą nabycia dóbr był akt notarialny. Dotyczy to w praktyce wszystkich umów darowizny obejmujących nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz własnościowe prawa spółdzielcze, bo te musi spisać notariusz.

Nie trzeba też zgłaszać darowizn, których wartość wraz z ewentualnymi darowiznami uzyskanymi od tej samej osoby wciągu ostatnich pięciu lat nie przekroczyła kwoty wolnej, tj. 9637 zł.

Warunkiem zwolnienia darowizn pieniężnych jest -oprócz zgłoszenia -przekazanie ich na rachunek bankowy obdarowanego lub jego rachunek w SKOK albo przekazem pieniężnym. W zgłoszeniu trzeba wskazać sposób przekazania pieniędzy, a także nazwę banku (SKOK).

Co ważne, nie wolno spóźnić się ze zgłoszeniem. Spadkobiercy mają na zgłoszenie miesiąc, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Dla obdarowanych, gdy darowizna nie ma formy notarialnej, termin ten biegnie od dnia spełnienia świadczenia, czyli wręczenia darowizny. W wypadku darowizn pieniężnych zgłoszenie na SD-1 obdarowany musi złożyć w urzędzie skarbowym albo nadać listem poleconym najpóźniej w miesiąc od dnia, w którym uzyska możność dysponowania pieniędzmi, a więc gdy znajdą się one na jego rachunku bankowym, uzyska przekaz pocztowy albo zawiadomienie z poczty o możliwości ich pobrania.

Izabela Lewandowska
Tytuł: PODATKI Nowy PIT-23 dla płacących od sprzedaży
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 03, 2007, 11:16:20 am
Zeszłoroczne nabytki obciążone na dotychczasowych zasadach (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070103/prawo/prawo_a_9.html)

Podatnicy z przychodu uzyskanego od 1 stycznia 2007 r. ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz praw spółdzielczych rozliczać się będą na nowym formularzu PIT-23.


Jak ma on wyglądać, minister finansów ustalił w rozporządzeniu z 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ( DzU z 2006 r. nr 243, poz. 1758).

Od nowego roku zmieniły się zasadniczo zasady opodatkowaniawpływów ze sprzedaży wskazanych dóbr. Zmiany te przynosi nowelizacja z 16 listopada 2006 r. do ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU z 2006 r. nr 217, poz.1588). Jednakże nowe zasady dotyczyć będą tylko nieruchomości i wskazanych praw uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. Do sprzedaży nieruchomości i praw uzyskanych przed tą datą odnosić się będą dotychczasowe zasady. Podatek od tych przychodów jest zryczałtowany i fiskusowi należy oddać 10 proc. przychodu pomniejszonego o ewentualne koszty transakcji, jeśli obciążały one sprzedającego (np. o opłatę notarialną, sądową, koszty pośrednika obrotu nieruchomościami). Nadal korzystać można w odniesieniu do przychodu ze sprzedaży: nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i praw spółdzielczych nabytych przed 1 stycznia 2007 r. z dotychczasowych zwolnień z tego podatku, m.in. zwolnienia dla przeznaczających pieniądze z takiej transakcji na inwestycje mieszkaniowe. Zamierzający skorzystać z tego zwolnienia muszą w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji, czyli notarialnej umowy sprzedaży, złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie. Ci, którzy z tego zwolnienia nie korzystają albo chcą przeznaczyć na cele mieszkaniowe tylko część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży, muszą w tym terminie złożyć PIT-23 i zapłacić należny ryczałt. Rozporządzenie ustalające nowy wzór PIT-23 weszło w życie 1 stycznia 2007 r.

i.l.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Styczeń 09, 2007, 12:53:43 pm
Czy i jak rozliczać się w kraju z zagranicznych dochodów


Zarobki w Irlandii


Pracowałam w 2006 r. przez trzy miesiące w Irlandii i otrzymywałam tam wynagrodzenie wedle najniższej stawki. Pracodawca irlandzki pobrał podatek od mojego wynagrodzenia. Czy muszę rozliczyć się z tych dochodów także w Polsce?

Tak. Jednak dopiero w zeznaniu rocznym i pod warunkiem, że uzyskała pani w 2006 r. również dochody w Polsce opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, np. z pracy, z umów-zleceń. Jeśli takich dochodów pani nie miała, żadne rozliczenie z polskim fiskusem w rachubę nie wchodzi. Stosownie do umowy z 1995 r. między Polską a Republiką Irlandii o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje tzw. metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że jeśli miała pani dochody w Polsce, które muszą być wykazane w zeznaniu podatkowym, dochody uzyskane w Irlandii uwzględni pani w tym zeznaniu tylko w jednym celu: do ustalenia odpowiednio wyższej stopy procentowej, zgodnie z którą zapłaci pani podatek od polskich dochodów. Przedtem jednak ma pani prawo pomniejszyć dochody uzyskane w Irlandii o równowartość diet w wysokości przysługującej osobom odbywającym z Polski podróż służbową do Irlandii. Pomniejszenie to przysługuje za każdy dzień wykonywania pracy, ale nie więcej niż za 30 dni w roku.

Dochody zagraniczne pomniejszane o diety


Pracowałam w 2006 r. od 1 czerwca do 30 września w Niemczech. Będę się z wynagrodzeń za tę pracę rozliczać w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Gdzie znaleźć wysokość diety, o którą mogę do celów tych rozliczeń pomniejszyć dochody uzyskane w Niemczech?

Przez cały 2006 r. obowiązywały takie same stawki diet zagranicznych. Ustalono je w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.). Stawki diet zagranicznych obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zamieszczone są w załączniku do tego rozporządzenia opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2005 r. nr 186, poz. 1555. Wszyscy podatnicy zamieszkali w Polsce, którzy uzyskują dochody ze stosunku pracy za granicą, mogą w zeznaniu rocznym za 2006 r. składanym w polskim urzędzie skarbowym pomniejszyć dochody o 30 proc. diety przysługującej podróżującym do danego kraju służbowo za każdy dzień pobytu za granicą. Dotychczas to zwolnienie przysługiwało w wysokości takiej diety za każdy dzień pracy, ale za nie więcej niż 30 dni.

Tę innowację przyniosła nowelizacja z 16 listopada 2006 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ona korzystna dla pracujących przez dłuższy czas, ale niekorzystna dla wyjeżdżających do pracy na krótko: na miesiąc, dwa lub trzy. Dlatego w rozliczeniu za 2006 r., jeśli odliczenie w wysokości 30 proc. diety byłoby niższe niż przysługujące na dotychczasowych zasadach (pełna dieta za 30 dni), można, ale tylko w zeznaniu za 2006 r., pomniejszyć zagraniczne dochody na dotychczasowych zasadach. Dieta za dobę delegacji służbowej w Niemczech wynosiła w 2005 r. 42 euro.

Kontrakt w Luksemburgu

Córka rozpoczęła w lutym 2006 r. pracę w Luksemburgu. Ma podpisany kontrakt na rok. W 2006 r. nie będzie miała w Polsce żadnych dochodów oprócz dochodów z dywidendy i ewentualnie ze sprzedaży akcji. Czy i w jaki sposób będzie się musiała rozliczyć z wynagrodzeń uzyskanych w Luksemburgu z polskim fiskusem?

Z dochodów uzyskanych w Luksemburgu z polskim fiskusem córka nie będzie się rozliczać. Umowa z 1996 r. zawarta z Luksemburgiem przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania tzw. wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochody uzyskane w Luksemburgu przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce są u nas zwolnione z podatku. Uwzględnia się je tylko przy ustalaniu stopy procentowej, według której będą opodatkowane dochody objęte ustawą o podatku dochodowym i opodatkowane wedle skali podatkowej dochody uzyskane w Polsce. Jeśli jednak córka w 2006 r. takich dochodów nie będzie miała, to z dochodów uzyskanych w Luksemburgu w ogóle z polskim fiskusem nie będzie się rozliczać. Gdyby jedynym jej dochodem była dywidenda, wypłacający pobierze od niej podatek zryczałtowany i żadnego zeznania za 2006 r. córka nie będzie składać. Natomiast z dochodów uzyskanych ewentualnie ze sprzedaży akcji rozliczy się na PIT-38.

Rozliczenie po powrocie z USA


W art. 16 umowy z 1976 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Stanami Zjednoczonymi zapisano, że jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania w pierwszym umawiającym się państwie osiąga wynagrodzenie w drugim umawiającym się państwie, dochody te mogą być opodatkowane tylko w pierwszym umawiającym się państwie, jeśli przebywa ona na terytorium drugiego umawiającego się państwa łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku podatkowego. Czy to oznacza, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która przebywała w USA mniej niż 183 dni w roku, nie musi się rozliczać z polskim fiskusem?

NIE. Wręcz przeciwnie. Oznacza to, że od wynagrodzenia uzyskanego w USA tam podatku nie płaci, natomiast płaci go w Polsce. Ale uwaga. Muszą być spełnione jeszcze dwa warunki. Musi to być wynagrodzenie wypłacane przez osobę lub instytucję niemającą w USA miejsca zamieszkania albo siedziby i nie może go wypłacać zakład, który taka osoba lub firma ma w USA. Przepis ten dotyczy w praktyce pracowników delegowanych do pracy w USA przez pracodawcę polskiego.

Na rzecz polskiej placówki we Francji


Otrzymałam wynagrodzenie z umowy-zlecenia wykonanej na rzecz polskiej placówki dyplomatycznej w Paryżu. Mam obywatelstwo polskie, ale od 20 lat mieszkam we Francji. W Polsce nie jestem zameldowana i nie zamierzam wracać do kraju. Mam jednak polski NIP, ponieważ płaciłam w Polsce podatek od spadku po rodzicach. Czy muszę rozliczyć się z wynagrodzenia z umowy-zlecenia z polskim fiskusem?

Nie. Z tego, co pani napisała, wynika, że miejscem pani zamieszkania jest tylko Francja. W Polsce miałaby pani tylko ograniczony obowiązek podatkowy, tj. płaciłaby go pani tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Polski. Z wynagrodzenia z umowy-zlecenia uzyskanego we Francji rozliczy się pani tylko z francuskim fiskusem. Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych bez znaczenia jest, że wynagrodzenie wypłaciła polska placówka dyplomatyczna.

Rozliczenia na PIT-36


W zeszłym roku poza zasiłkiem przedemerytalnym otrzymałem pieniądze z umowy o dzieło od zagranicznego przedsiębiorcy. Wpłaciłem zaliczkę na podatek i wypełniłem PIT-53. Jaki mam złożyć PIT na potrzeby rozliczenia podatkowego na koniec roku?

W razie osiągnięcia dochodów za granicą powinien pan złożyć PIT-36.

rzeczpospolita (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070109/prawo/prawo_a_4.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 12, 2007, 10:08:31 pm
Czy można rozliczyć się jako samotny rodzic

Od kilku lat jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. Mój syn skończył w lipcu 18 lat. Nie podjął dalszej nauki, a od września zaczął pracować jako mechanik w warsztacie samochodowym. Czy mimo wszystko mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Tak Co prawda prawo do rozliczenia w sposób preferencyjny przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko małoletnie (czyli do osiągnięcia pełnoletności), a pani syn stał się pełnoletni w chwili 18 urodzin. Nie uczy się, więc nie dotyczy go warunek mówiący, że preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci do ukończenia 25 lat uczących się w szkołach (w tym wyższych). Jednak w odróżnieniu od rozliczenia dla małżonków, warunków przewidzianych dla samotnych rodziców nie trzeba spełniać przez cały rok podatkowy. Ponieważ przez część roku spełniała pani warunki przewidziane dla tego sposobu rozliczenia, może pani w zeznaniu rocznym z niego skorzystać. Jednocześnie proszę pamiętać, że syn jako pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, będzie musiał samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności. Nawet, jeśli dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył kwoty powodującej konieczność zapłaty podatku. Za 2006 rok była to kwota 2790 zł. Jeżeli dochód był niższy, zaliczki pobrane w ciągu roku na podatek zostaną synowi zwrócone.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Gazeta Prawna 11.01.2007r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 15, 2007, 10:45:48 pm
ZEZNANIA ZA 2006 ROK DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM

Dziecko zarabia, PIT wypełnia rodzic

Dochody małoletnich dzieci rodzice doliczają do własnych i wykazują w PIT-36, ale tylko wtedy, gdy mogą dysponować tymi dochodami.

Jeśli dochody np. z wynajmu mieszkania otrzymuje małoletnie dziecko, ale rodzice nimi dysponują, to muszą oni wypełnić PIT, w którym te dochody wykażą.

Konieczność doliczania dochodów dzieci do własnych wynika z art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, osoby, które wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinny dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Zrobią tak jednak tylko wtedy, gdy przysługuje im prawo dysponowania dochodami dzieci. Prawa takiego nie będą miały np. osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej.

Nie wszystkie jednak dochody, jakie uzyskują dzieci, trzeba wykazywać w PIT. Rodzice nie wykazują we własnym zeznaniu dochodów z pracy dzieci, a także ze stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Oznacza to, że jeśli małoletnie dziecko osiąga takie dochody, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają jednak i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Zasady te dotyczą jednak wyłącznie dzieci małoletnich, a więc takich, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Jeśli dziecko ukończy 18 lat, z dochodów uzyskanych w ciągu roku będzie musiało rozliczyć się samodzielnie. Bez znaczenia pozostanie źródło i wysokość dochodów.

Załącznik do zeznania

Dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców należy wykazać w załączniku PIT-M. Nie jest to skomplikowany formularz. Wpisuje się w nim przychód, koszty uzyskania tego przychodu, dochód (lub stratę), a także zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów z rent krajowych i zagranicznych, najmu lub dzierżawy, praw majątkowych, a także innych przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców. Po wypełnieniu załącznika PIT-M rodzice muszą wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek przenieść do odpowiednich pozycji zeznania PIT-36. Służą do tego pozycje od 125 do 128.


Formularz dla opiekuna

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci do swoich własnych mają tylko osoby wychowujące własne dzieci lub dzieci przysposobione. Takiego obowiązku nie mają np. dziadkowie lub inni krewni, którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców. W takim przypadku, gdy dziecko uzyskało jakiś dochód, konieczne jest złożenie w jego imieniu odrębnego zeznania. Zasady te dotyczą również rodzin zastępczych.


PRZYKŁAD DOCHODY Z NAJMU MIESZKANIA

Rodzice wynajmują mieszkanie odziedziczone przez ich syna po zmarłym dziadku. Syn ma 12 lat. Roczny dochód z wynajmu wynosi 18 000 zł i otrzymuje go dziecko. Pieniędzmi dysponują jednak rodzice. W takim przypadku istnieje konieczność rozliczenia się z uzyskanych dochodów. Rodzice powinni więc doliczyć do swoich dochodów te, które uzyskało dziecko, i wykazać je w PIT-36. Poza wypełnieniem zeznania, konieczne będzie jeszcze wpisanie kwot dochodu uzyskanego przez dziecko w załączniku PIT-M.

Więcej: Formularz PIT-M oraz PIT-36 można pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

 Anna Wojda

Gazeta Prawna 15.01.2007r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 16, 2007, 10:49:53 pm
Alimenty od byłego męża trzeba wykazać w zeznaniu rocznym

Podatnik, który od byłego małżonka dostawał alimenty, musi je wykazać w zeznaniu rocznym za 2006 rok. Kwoty otrzymane z tego tytułu w ubiegłym roku nie były zwolnione z podatku.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca ubiegłego roku, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegały wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w samej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz tych, od których zaniechano poboru podatku. Za przychody z innych źródeł uważano zaś m.in. alimenty z innych źródeł, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci.

Bez zwolnienia

W stosunku do takich przychodów nie obowiązywało więc ani zwolnienie od podatku, ani też nie zdecydowano o zaniechaniu poboru podatku. W konsekwencji podatnicy, którzy np. w wyniku rozwodu dostawali zasądzone przez sąd alimenty od byłego małżonka, uzyskiwali przychód, który podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tego przychodu należy się teraz rozliczyć w zeznaniu rocznym. Tylko alimentów na rzecz dzieci, jako niestanowiących przychodu, nie uwzględnia się w zeznaniu rocznym.

Zmiana przepisów

Inaczej będzie, gdy rozliczenie roczne będzie dotyczyło 2007 roku. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Wprowadzono też nowe rozwiązanie, które dotyczy opodatkowania alimentów na rzecz innych osób, niż wymienione wyżej. Nie będą podlegały opodatkowaniu alimenty na rzecz tych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Opodatkowaniu będzie więc podlegała nadwyżka ponad tę kwotę. Trzeba też pamiętać o nowej treści art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. To oznacza, że alimenty niewymienione w art. 21 ust. 1 pkt 127 są traktowane jako przychód i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

 Edyta Wereszczyńska

Gazeta Prawna 16.01.2007r.
Tytuł: Urząd Skarbowy a darowizny
Wiadomość wysłana przez: Ania i Sebuś w Luty 13, 2007, 03:33:07 pm
Witam po długiej nieobecnosci na forum! Jeśli taki wątek już istnieje to prosze o wybaczenie i przeniesienie na stosowny. Szukałam, ale nie znalazłam a przy komputerze jestem na chwilkę. Mam pytanie: odtrzymałam na konto wpłaty ok kilku osób z dopiskiem ,,wpłata na leczenie Sebastiana". Chciałam się dowiedzieć czy te no w sumie darowizny musze wykazać w US i w ogóle jak wyglada cała sprawa z darowiznami, no i jak to sie ma do zasiłku pielęgnacyjnego w MOPSie. Chciałabym się dowiedzieć więcej na ten temat ( kwoty zwolnione od zgłaszania - jeśli w ogóle istnieją i inne cenne rzeczy). Ja ogólnie nie mam takiej siły przebicia jak inne mamy  a na dodatek nie wiem jak to potem jest z tymi darowiznami a US boję się jakoś, chyba jak wszyscy... Pozdrawiam! ANIA
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 13, 2007, 07:08:45 pm
Witam
Jest dość obszerny wątek i jeśli mnie pamięć nie myli,poruszany temat w nim już był.

podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
http://forum.darzycia.pl/topic,1567.htm
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 13, 2007, 11:10:39 pm
Aniu przeczytaj zwłaszcza drugą stronę tego watku :-)

http://forum.darzycia.pl/topic,4921.htm?postdays=0&postorder=asc&start=20

zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od dochodów i nie wykazuje się go w zeznaniu PIT
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Luty 16, 2007, 01:03:13 pm
Ulga rehabilitacyjna


Broszura informacyjna:
Ulga rehabilitacyjna (http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=328&id=33337)

 - do pobrania (http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/rehabilitacja_int.pdf?PHPSESSID=2d05e2ec6f8aed6da2810391bf5cca57)


Ulga rehabilitacyjna  (http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/index.php)

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę - szkoleniową albo rentę socjalną, albo
orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 9'120 zł.


Odliczeniu podlegają wydatki na:

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,  
zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,  
zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,  
odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,  
odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa przewodnika.  
opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
opłacenie tłumacza języka migowego,  
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,  
leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
13.1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
13.2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w p.13.1,
używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
15.1. na turnusie rehabilitacyjnym,
15.2. w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
15.3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 11.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: beszka w Luty 27, 2007, 05:00:01 pm
Mam takie pytanko, otóż w zeszłym roku w maju remontowałam łazienkę dla niepełnosprawnej córki. PFRON dofinansował mi 5 tys, zł a mój wkład wynosił 1. 500zł, czy tą moją sumkę możemy z mężem odliczyć od podatku?
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 27, 2007, 09:36:43 pm
Beszko tak, ale  od dochodu :-)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 27, 2007, 11:05:23 pm
Samotnym rodzicem nie trzeba być przez cały rok (http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1931.27.3.22.12.3.0.1.htm)

Osobą samotnie wychowującą dziecko wystarczy być tylko jeden dzień w roku, by skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia.

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wyraźnie, że nowożeńcy ze wspólnym rozliczeniem muszą czekać cały rok. Podatnikom, którzy chcą rozliczyć się jako osoby samotnie wychowujące dziecko, często wydaje się, że termin ten dotyczy również ich. Tymczasem jest inaczej.

Przemysław Polkowski, doradca podatkowy z kancelarii Chałas i Wspólnicy, przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów takiej osoby. Do sumy tych dochodów nie wlicza się jednak dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT. Z możliwości tej skorzystać mogą osoby wychowujące:

• dzieci małoletnie (do ukończenia 18 roku życia),
• dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
• dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów (z pewnymi wyjątkami).

– Okres opieki w ciągu roku nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z preferencji. Może to być nawet jeden dzień – twierdzi Przemysław Polkowski.

Osoby, które stały się samotnymi rodzicami w wyniku śmierci małżonka, muszą dokonać wyboru i rozliczyć się jako wdowiec (wspólnie ze zmarłym małżonkiem) albo jako samotny rodzic. Wybór jednego sposobu rozliczenia wyklucza bowiem możliwość skorzystania z drugiego.

 Aleksandra Tarka
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 07, 2007, 10:13:03 pm
PIT na migi
Osoby niesłyszące będą mogły łatwiej rozliczyć się z dochodów. Ułatwią im to pracownicy urzędów skarbowych, których kilkuset uczy lub uczyło się języka migowego. Dwutygodniowe kursy po połowie finansują Europejski Fundusz Społeczny i same urzędy.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/18460
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 18, 2007, 11:11:34 pm
Rozliczenie roczna PIT 2006

http://pit.rzeczpospolita.pl/
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Kwiecień 20, 2007, 12:26:54 am
Podatek w Polsce bez odliczania składek (http://rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070419/prawo/prawo_a_3.html)

Ministerstwo Finansów uważa, że chociaż Polacy pracujący za granicą nie mogą odliczać składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest to niezgodne z regulacjami unijnymi. Swoje argumenty podpiera orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości


To problem naszych rodaków zarabiających np
. w: Finlandii, Danii, Holandii, Belgii, Austrii, Islandii. Są to państwa, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą metodę zaliczania podatku uiszczonego za granicą na poczet PIT płaconego w kraju. Pracujący tam Polacy muszą się rozliczać z polskim fiskusem według naszej skali i z zastosowaniem naszych stawek, odpowiednio 19, 30 lub 40 proc., ale składek na ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalnej, nie mogą odliczać - w przeciwieństwie do zatrudnionych w Polsce.

- Taka regulacja jest sprzeczna z art. 39 ust. 2 TWE, który formułuje zakaz dyskryminacji unijnych obywateli. Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie systemu ubezpieczenia społecznego pracowników (...) gwarantuje im równe traktowanie - napisał rzecznik praw obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2006 r. Sprawa jeszcze nie została rozpatrzona.


Ministerstwo nie zważa na Trybunał

ETS wydał 30 stycznia wyrok w sprawie Danii i stwierdził w nim, że dyskryminacja ubezpieczonych taka jak w Polsce jest sprzeczna z zasadą swobody przepływu osób, czyli niezgodna z normami UE. Doradcy podatkowi natychmiast wskazali rodakom zatrudnionym za granicą możliwość skarżenia polskich przepisów aż do ETS -i to z szansą na wygraną.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, MF opracowało już stanowisko, z którego wynika, że wyrok Trybunału nic nie zmienia.

- Dotyczy on sprawy indywidualnej, a do tego Danii, która przewiduje możliwość wyboru systemu emerytalnego -w kraju lub zagranicą. Istnieje zresztą inny wyrok Trybunału, z 28 września 2005 r., w którym stwierdza on, że państwa członkowskie mogą ograniczyć system ulg i odliczeń od podatku do składek ubezpieczeniowych płaconych do funduszu krajowego. ETS uznał, że nie łamie to przepisów unijnych - argumentuje MF.

- Wiele państw unijnych pozwala swoim obywatelom pracującym zagranicą potrącać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że muszą się rozliczać z PIT w swoich krajach -mówi Jacek Bajson, doradca podatkowy w spółce MDDP.


Przykład z Finlandii

Eksperci wskazują też wyroki w sprawach: Skandia/Ramstedt (C-422/01), Safir (C-118/96), Wielockx (C-80/94) czy Danner (C-136/00), z których wprost wynika zakaz dyskryminacji podatników, którzy na skutek zmiany systemu ubezpieczeniowego, spowodowanej np. czasowym zatrudnieniem w innym państwie członkowskim UE, zmuszeni są do ponoszenia wyższych kosztów ubezpieczenia, niż gdyby pracowali w swoim kraju.

Najciekawszy jest ostatni ze wskazanych wyroków, w sprawie fińskiego obywatela Rolfa Dietera Dannera. Przyznano mu rację, że fińskie przepisy podatkowe dyskryminują pracę za granicą, uniemożliwiając odliczanie składek na zapłacone tam ubezpieczenie. ETS nakazał rządowi fińskiemu zmianę regulacji, co nastąpiło.

ANNA GRABOWSKARóżne wyroki ETS
Na poparcie swoich racji każda ze stron sporu w kwestii zgodności polskich przepisów z regulacjami unijnymi przedstawia różne orzeczenia ETS. Oto przykłady:

¦ Wyrok z 30 stycznia 2007 r. (C-150/04), Komisja Europejska przeciwko Danii:

Przepisy umożliwiające uwzględnienie do celów podatkowych jedynie składek zapłaconych w danym kraju są sprzeczne z zasadą swobody przepływu osób i kapitału wynikającą z traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

¦ Wyrok z 8 września 2005 r. (C-512/03), w sprawie Balnckaeart:

Nie narusza prawa wspólnotowego regulacja, zgodnie z którą państwo członkowskie ogranicza prawo do odliczania składek jedynie do podmiotów należących do krajowego systemu ubezpieczeń społecznych.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Kwiecień 28, 2007, 12:23:27 pm
Z wątku:
» Ulgi dla niepełnosprawnych-dośw. rodziców, prawo,NFZ
Niepełnosprawny odliczy lekarstwa tylko częściowo >>> (http://forum.darzycia.pl/vp110268.htm#110268)
Cytuj
Osoba korzystająca z ulgi rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych może m.in. odliczać wydatki na lekarstwa. Dla wielu podatników zasady tego odliczania wciąż nie są jasne

Jest to powód błędów, które mogą się stać przyczyną przegranego sporu z fiskusem.

Co ważne, odliczenie nie obejmuje całości wydatków na leki. Przysługuje, gdy dana osoba wydaje na lekarstwa ponad 100 zł miesięcznie.


Ulga dotyczy tylko nadwyżki między wskazaną kwotą a wydatkami zdanego miesiąca. Jeżeli więc niepełnosprawny przeznaczył na medykamenty, np. w listopadzie, 195 zł, ma prawo odliczyć od dochodu tylko 95 zł (195 zł -100 zł = 95 zł). W celu ustalenia odliczenia przysługującego z tej racji za cały rok trzeba zliczyć odliczenia należne za poszczególne miesiące.

Zdarza się, że nie we wszystkich miesiącach niepełnosprawny kupuje leki, bo np. realizuje jednorazowo recepty obejmujące środki wystarczające na 90 dni. Jest to zresztą ze względu na zasady ulgi korzystne dla jego kieszeni. Posłużmy się przykładem osoby, której wydatki na ten cel w skali miesiąca wynoszą 195 zł, czyli przez trzy miesiące - 585 zł. W takim wypadku za miesiąc, w którym zrealizuje receptę, może pomniejszyć dochód o 485 zł (585 zł - 100 = 485 zł). Jak łatwo policzyć, jeśli te same wydatki są rozłożone na trzy miesiące, odliczenie będzie wynosić tylko 285 zł (95 zł x 3 = 285 zł).

Niezbędnym warunkiem odliczenia jest też stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować (stale lub czasowo) określone leki. Ulga, tak jak wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, polega na pomniejszeniu o nie dochodu uzyskanego w danym roku. Odliczenie przysługuje osobie niepełnosprawnej, a także podatnikowi mającemu na utrzymaniu taką osobę, pod warunkiem że roczne dochody niepełnosprawnego nie przekroczą 9120 zł. Jeśli dochody te są wyższe, to tylko niepełnosprawny może korzystać z odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga na leki przysługuje na opisanych zasadach wszystkim osobom mającym stwierdzone inwalidztwo, także III grupy.

i.l.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 18, 2007, 08:42:42 am
Zatrudnieni w Holandii dopłacą PIT w kraju

Od 1 maja otworzył się dla Polaków holenderski rynek pracy. Nasi rodacy muszą jednak zdawać sobie sprawę, że w rocznym rozliczeniu PIT oddadzą polskiemu fiskusowi ze swoich zarobków tysiące złotych podatku

Więcej w wątku Praca w U.E
http://forum.darzycia.pl/vp111969.htm#111969
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 24, 2007, 10:19:26 am
Darowizny i spadki: Jakie sumy bez podatku? (http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,3887025.html)

Nie słabnie zainteresowanie nowymi przepisami ustawy o podatkach od spadków i darowizn. I nic dziwnego, bo za sprawą nowego zwolnienia można oszczędzić sporo pieniędzy.

Od 1 stycznia 2007 r. spadki i darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny (tzn. od małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierbów, ojczyma, macochy i rodzeństwa) są zwolnione od podatku. W całości. Nawet więc od bardzo wysokiej darowizny, choćby idącej w miliony złotych, czy spadku o olbrzymiej wartości (np. pałacu czy dzieł sztuki) nie trzeba już płacić podatku. Ani złotówki.

Kiedy 4 stycznia opublikowaliśmy informator o zmianach w prawie spadkowym, wielu Czytelnikom nie udało się kupić Gazety, dzwonili z pytaniami do redakcji. Na naszym forum wywiązała się żywa dyskusja - internauci wskazywali na niejasne przepisy, udzielali sobie rad. Dziś przypominamy, co się zmieniło w prawie spadkowym i wyjaśniamy wątpliwości czytelników i internautów. Zapraszamy też na dyżur eksperta podatkowego z firmy KPMG. Jutro - relacja z dyżuru.

Aby nie zapłacić podatku od spadku lub darowizny, trzeba spełnić dwa warunki:

•  darowizny i spadki przekraczające 9637 zł (od jednej osoby w ciągu pięciu lat) trzeba w terminie miesiąca zgłosić „właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego", czyli naczelnikowi urzędu, w którym się rozliczasz z podatków. Przy spadku - termin na zgłoszenia biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

•  darowizny pieniężne trzeba przekazywać obdarowanemu na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

To ważne, jeśli te warunki nie zostaną spełnione, darowizna będzie opodatkowana na dotychczasowych zasadach. Czyli wedle skali podatkowej (patrz niżej).

Ważne zgłoszenie SD-Z1

Minister finansów przygotował specjalny formularz "Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych". Druk oznaczono symbolem SD-Z1. Muszą go złożyć osoby, które od członka najbliższej rodziny otrzymały darowiznę bądź spadek i chcą korzystać ze zwolnienia od podatku. W SD-Z1 trzeba złożyć dość szczegółowe wyjaśnienia na temat przyjętych pieniędzy, nieruchomości i innych cennych rzeczy, które się otrzymało (np. dzieł sztuki) itd.

Formularz zgłoszenia liczy aż cztery strony, ale ostatnia to miejsce na uwagi urzędu skarbowego. Dostaniesz go w urzędzie skarbowym, albo możesz ściągnąć ze strony Ministrstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Na pierwszej stronie trzeba podać:

• W części A: dane urzędu skarbowego - to ten sam, do którego co roku wysyłasz PIT.

• W części B: swoje dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, adres, NIP).

• W części C: dane spadkodawcy lub darczyńcy.

• W części D: Trzeba określić tzw. tytuł nabycia własności, czyli wskazać, czy np. pieniądze otrzymaliśmy w ramach darowizny, dziedziczenia, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy itd. Formularz przewiduje tu aż 13 różnych sytuacji.

• W części E: Musisz określić rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie rzeczy lub praw majątkowych. Tu w grę wchodzą m.in. testament, prawomocne orzeczenie sądu czy umowa (np. darowizny).

• Część F to clou formularza. To tabela, w której należy podać „dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych”. O co chodzi? To proste - musisz opisać, co dostałeś, gdzie to jest i jaką ma wartość rynkową. Masz 9 możliwości: •  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, •  lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (wraz z działką), •  nieruchomość niezabudowaną (czyli po prostu ziemię), •  nieruchomość zabudowaną (czyli działkę z domem), •  gospodarstwo rolne (wraz z budynkiem mieszkalnym). Jeśli dostałeś •  samochód osobowy, •  pieniądze, •  jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym - musisz je także opisać.

W każdym przypadku trzeba określić:

•  czy jako jedyny jesteś właścicielem otrzymanych rzeczy, czy też jesteś jednym ze współwłaścicieli, czyli musisz określić wielkość udziału (np. jeśli ojciec podarował ci pół działki wpisujesz udział 50/50);

•  miejsce położenia otrzymanego majątku - np. podając adres odziedziczonego mieszkania;

•  wartość rynkową przyjętych rzeczy i praw majątkowych. Określasz ją samodzielnie, ale zaniżenie wartości może cię narazić na kłopoty. Nie warto ryzykować, zwłaszcza że nie chodzi w tym przypadku o wyliczenie kwoty podlegającej opodatkowaniu, a jedynie o wskazanie sumy, która podlegać będzie zwolnieniu. A zwolnienie jest przecież nielimitowane.


Uwaga! W przypadku nieruchomości trzeba za każdym razem podawać ich powierzchnię.

Idźmy dalej. Na trzeciej stronie formularza SD-Z1 jest dokończenie części F. I tylko jedna, ale bardzo ważna pozycja: ("inne rzeczy i prawa majątkowe". Należy tu wymienić te rzeczy (w przepisach nazywane "składnikami przyjętego majątku"), które nie "załapały" się na drugą stronę formularza. A więc np. biżuterię, dzieła sztuki, jachty, samoloty, papiery wartościowe, drogocenne pamiątkowe zastawy, księgozbiory, kolekcje znaczków pocztowych itp. I tu trzeba podać ich wartość, miejsce położenia i ewentualny udział we współwłasności.

Może się zdarzyć, że np. w ramach spadku otrzymamy nie tylko mieszkanie, ale także obrazy, drogocenną rzeźbę i motocykl. Każdą z tych rzeczy trzeba opisać w tabeli F oddzielnie. Na koniec podajesz łączną wartość przyjętego spadku. Bądź darowizn.

I to już prawie wszystko. Po przebrnięciu przez tabelę F. trzeba jeszcze tylko określić stosunek pokrewieństwa łączący cię ze spadkodawcą bądź darczyńcą, wskazując, czy pieniądze otrzymałeś od małżonka, dziadka, dziecka itp. Pamiętaj też, żeby podać, czy pieniądze dostałeś na rachunek bankowy czy przekazem pocztowym.

Potem zostaje już tylko podpisać zgłoszenie SD-Z1 i złożyć je w urzędzie skarbowym (zostawiając sobie w domu kopię). Zwolnienie podatkowe masz już w kieszeni i nie musisz sobie zawracać głowy rozliczeniem z fiskusem. Oczywiście, jeśli urząd skarbowy będzie miał jakieś wątpliwości albo zastrzeżenia do twojego zgłoszenia, może cię poprosić o złożenie wyjaśnień. Dlatego lepiej nieco przyłożyć się do wypełnienia formularza SD-Z1.

Grupy spadkowe

Niestety, spora grupa osób otrzymujących spadki i darowizny nadal będzie płacić podatek według wspomnianej już skali podatkowej (o której za chwilę). Wysokość podatku zależy przy tym od stopnia pokrewieństwa łączącego spadkobiercę ze spadkodawcą i obdarowanego z darczyńcą. A wszystko przez to, że stopień pokrewieństwa lub jego brak decyduje o tym, w której z trzech grup podatkowych jest spadkobierca lub obdarowany.

•  W pierwszej grupie są teraz: teściowie, synowa i zięć. Jest tu także najbliższa rodzina, jednak jej członkowie zapłacą podatek tylko wtedy, gdy nie spełnią wspomnianych już wcześniej warunków zwolnienia podatkowego.

•  Druga grupa - to dalsza rodzina, m.in. ciotki i wujkowie.

•  Trzecia grupa podatkowa to osoby niespokrewnione.

Najniższy podatek płacą osoby zaliczone do pierwszej grupy, najwyższy - te z trzeciej grupy.

Kwoty wolne od podatku

Podatek płaci się od nadwyżki spadku bądź darowizny ponad tzw. kwotę wolną od tego podatku. Niestety, kwoty te nie są zbyt wysokie, a co więcej, nie wzrosły w tym roku nawet o złotówkę. Do każdej grupy podatkowej przypisana jest inna kwota wolna.

•  W ramach I grupy, np. od teściowej, można w ciągu pięciu lat, licząc od pierwszej darowizny, przyjąć bez podatku 9637 zł. Jeśli darowizny są wyższe od nadwyżki ponad tę kwotę wolną, płaci się podatek według skali podatkowej (o niej za chwilę).

•  W II grupie podatkowej kwota wolna od podatku to 7276 zł. Jeśli więc darowizny przyjęte w okresie pięciu lat, np. od ciotki, są niższe od tej kwoty - nie ma podatku. Jeśli jednak przekroczą kwotę wolną, to od nadwyżki płaci się fiskusowi podatek.

•  Podobnie jest w III grupie podatkowej, z tym że tu kwota wolna od podatku wynosi tylko 4902 zł.

Najbliższa rodzina nie musi sobie zaprzątać głowy kwotami wolnymi od podatku - wszak całe spadki i darowizny są tu wolne od podatku.ramka

Kwoty wolne od podatku
grupa podatkowa kwota wolna od podatku
I 9637 zł
II 7276 zł
III 4902 zł
Skala podatkowa

W tym roku skala podatkowa podatku od spadków i darowizn jest taka sama jak w 2006 r.

•  W I grupie podatkowej nadal są więc stawki podatku - 3,5 i 7 proc. Im wyższa jest przy tym nadwyżka kwoty spadku czy darowizny ponad kwotę wolną od podatku, tym pod wyższą stawkę ona wpada.

•  Tak samo wygląda to w II grupie podatkowej, z tym że tu podatek płaci się wedle stawek - 7, 9 i 12 proc.

•  W III grupie stawki wynoszą nadal - 12, 16 i 20 proc.

Nie wzrosły też progi podatkowe, czyli kwoty, po przekroczeniu których spadek lub darowizna wpadają pod wyższą stawkę podatku. Dla wszystkich grup podatkowych progi są jednakowe: 10 278 zł i 20 556 zł.

Jak liczyć podatek według skali?

Dostałeś np. od ciotki darowiznę w wysokości 50 tys. zł. Ciotka to druga grupa podatkowa. Od kwoty darowizny musisz więc w pierwszej kolejności odliczyć kwotę wolną od podatku przypisaną do drugiej grupy podatkowej, czyli od 50 tys. zł odjąć 7276 zł. Do opodatkowania zostaje 42 724 zł. Tę kwotę podstawiasz do tej części skali podatkowej, która przypisana jest do drugiej grupy.

Otrzymana darowizna mimo odliczenia kwoty wolnej jest ciągle wyższa od drugiego progu podatkowego (czyli 20 556 zł). W takim przypadku zgodnie z tym, co zapisano w skali podatkowej, podatek wynosi 1644,5 zł plus dodatkowo 12 proc. od nadwyżki darowizny ponad 20 556 zł. Twoja nadwyżka to 22 168 zł, a 12 proc. od tej kwoty to 2660,16 zł. Czyli od 40 tys. zł otrzymanych od ciotki musisz zapłacić 1644,5 zł plus 2660,16 zł, co po zaokrągleniu daje 4305 zł.

Identycznie liczy się podatek w pozostałych grupach podatkowych. Należy tylko pamiętać, by kwotę spadku czy darowizny podstawić do tej części skali podatkowej, która jest przypisana do danej grupy podatkowej. Trzeba też uważać, by odliczyć odpowiednią kwotę wolną od podatku.

Zeznanie podatkowe SD-3

Ci, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, muszą podzielić się z fiskusem pieniędzmi i złożyć "Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych". Ich formularz oznaczono symbolem SD-3 (do ściągnięcia na www.mf.gov.pl). Jest bardzo podobny do opisanego wcześniej SD-Z1. Dodatkowo dochodzą tylko rubryki, w których należy określić wysokość długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe. To istotne, bowiem nie zawsze darowizna, a zwłaszcza spadek, to same korzyści. Często zdarza się, że np. odziedziczony dom obciążony jest różnymi długami. Liczą się one przy ustalaniu wysokości podatku - płaci się go od tzw. czystej wartości rzeczy lub praw majątkowych, czyli np. od wartości mieszkania pomniejszonej o kwotę jego zadłużenia.

Nie obliczasz podatku samodzielnie. Po złożeniu w urzędzie skarbowym formularza SD-3 czeka się na decyzję urzędu o wysokości podatku. Urząd wylicza go na podstawie danych, które wpisałeś w zeznaniu SD-3. Po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku masz 14 dni na jego zapłacenie.

Zeznania SD-3 nie trzeba składać, jeśli wartość spadku lub darowizn otrzymanych od jednej osoby nie przekroczyła w ciągu pięciu lat kwoty wolnej od podatku. Wtedy po prostu nie ma podatku.

Kara za ukrytą darowiznę


Uwaga, ważna zmiana. Do tej pory, gdy urząd skarbowy pytał podatników, skąd mieli pieniądze np. na zakup mieszkania, ci odpowiadali, że otrzymali darowiznę, ale zapomnieli ją zgłosić i zapłacić od niej podatek. Fiskus pobierał wtedy podatek obliczony według skali podatkowej i sprawa była w zasadzie załatwiona. Od 1 stycznia 2007 r. jest inaczej. Gdy "zapomnisz o darowiźnie", zostanie ona opodatkowana nową stawką, tzw. sankcyjną. Jej wysokość to 20 proc., niezależnie od grupy podatkowej.

Umowa darowizny

Nie ma jednolitego, urzędowego wzoru umowy darowizny. Każdy może więc właściwe sobie taką umowę sporządzić samodzielnie. Umowa powinna zawierać co najmniej: wyraźne określenie zawierających ją stron (imiona, nazwiska, adresy), zdefiniowany przedmiot darowizny oraz jej warunki. Można do tego dodać daty urodzenia oraz serie i numery dokumentów tożsamości osób zawierających umowę. Wskazane jest też, choć niekonieczne, dodanie informacji o stopniu pokrewieństwa między darczyńcą i obdarowanym. Powinna się w niej znaleźć także data zawarcia umowy. Umowy nie trzeba rejestrować u notariusza, choć oczywiście taka rejestracja zwiększa jej wiarygodność w oczach fiskusa.

A co jeśli darczyńca zażąda zwrotu darowizny? Może to zrobić, jeśli "obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności". Wtedy jednak podatek zapłacony od takiej darowizny przepadnie, fiskus go nie zwróci.


W czwartek napiszemy o uldze mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, o opodatkowaniu sprzedaży domów i mieszkań nabytych w spadku bądź darowiźnie i jak się od tego podatku uwolnić, a także o opodatkowaniu pożyczek.

W środę w godz. 10-12 na pytania o rozliczanie spadków i darowizn odpowiadał będzie pan Jan Jodłowski, ekspert podatkowy z firmy KPMG

tel. 0 22 555 31 80


http://forum.darzycia.pl/vp112498.htm#112498
Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku
Piotr Skwirowski
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Czerwiec 01, 2007, 03:00:31 pm
Polski fiskus jest łaskawszy dla rodzin z pociechami

O tym, że dziecko może sprawiać radość już samym faktem istnienia, mogą się przekonać jego rodzice nie tylko w Dniu Dziecka. Także przy okazji rozliczeń podatkowychTylko osoby samotnie wychowujące swoją własną lub przysposobioną pociechę mogą wspólnie z nią rozliczyć uzyskane w roku podatkowym dochody.

Małżonkowie, którzy mogą skorzystać z bonusu w postaci wspólnego rozliczenia się, mają jednak swoją ulgę. Będą też mogli łącznie odliczyć od podatku 120 zł na każde wychowywane dziecko.

Ci, którzy żyją w separacji lub są po rozwodzie, mogą również z niej skorzystać, ale tylko wtedy, gdy dziecko faktycznie u nich zamieszkuje. Jeśli natomiast malec mieszka u jednego i u drugiego rodzica, to odliczenie przysługuje każdemu z nich. Wystarczy, że rodzic pomnoży liczbę miesięcy, jaką dziecko (lub dzieci) mieszkało u niego, przez 1/12 kwoty odliczenia. W praktyce jest to po 10 zł miesięcznie na dziecko.

Co do zasady, dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodów rodziców lub osób samotnie je wychowujących. Chyba że nie przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów ich dzieci. Do dochodów rodziców lub osób samotnie wychowujących swoje pociechy nie dolicza się jednak dochodów z pracy dzieci (gdy córka lub syn występuje w reklamie czy w filmie), otrzymywanych przez nie stypendiów czy dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Dziecko samodzielnie musi złożyć zeznanie roczne.

Także wtedy, gdy jego dochody były zwolnione od podatku albo gdy wysokość dochodów nie powodowała obowiązku zapłaty podatku (w 2007 r. - 3015 zł).
Podobna zasada dotyczy dzieci pełnoletnich, które się uczą i nie ukończyły 25. roku życia.

Małżonkowie, którzy rozliczają się odrębnie, mogą po połowie doliczyć dochody małoletniego dziecka.

Największe preferencje przysługują osobom samotnie wychowującym dzieci. Mogą one rozliczyć się wspólnie z pociechami, płacąc podatek w podwójnej wysokości, ale od połowy uzyskanych dochodów.

Grażyna J. Leśniak
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070601/prawo/prawo_a_10.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Czerwiec 04, 2007, 06:53:58 am
Dajcie żyć rodzinie


Tylko Polska robi co może, żeby zniechęcić do rodzenia dzieci

Żadne cywilizowane państwo tak bezwzględnie nie łupi podatkami wielodzietnych rodzin. Naród przetrwa, gdy promowany będzie model dużej rodziny.

Jeśli dziecko już się urodzi, Urząd Skarbowy próbuje mu popsuć zdrową rodzinę. W Polsce wystarczy się rozwieść, żeby płacić mniejsze podatki. Jak? Dotąd kwotę wolną od podatku na dzieci mogli sobie odliczać w Polsce wyłącznie rodzice samotnie wychowujący dzieci. – Jednak takiej możliwości były pozbawione osoby wychowujące dzieci w małżeństwie – mówi Mateusz Mokrogulski z Katedry Ekonomii SGH w Warszawie. – I to automatycznie wprowadzało pewną nierówność. Stworzyło to wręcz bodźce do fikcyjnych rozwodów, żeby otrzymać korzyści podatkowe. Trudno ocenić skalę tego zjawiska, jednak na pewno do takich rozwodów w Polsce dochodziło – twierdzi. Rozwód, na- wet fikcyjny, zawsze jakoś kruszy rodzinę.

Jeśli państwo będzie dalej dyskryminować zdrowe rodziny, w Polsce mogą już nie wyrosnąć nowe pokolenia wierne zasadom. To argument ważny dla chrześcijan. Jednak kolejne argumenty na rzecz wspierania rodziny robią wrażenie nawet na niewierzących.
   
Otóż sąsiednie narody już dawno zrozumiały, że tylko rodzące się dzieci mogą przynieść ratunek przed załamaniem ekonomicznym. Ono nadchodzi nieubłaganie. Z każdym rokiem rodzi się coraz mniej dzieci w krajach Zachodu. Za to wydłuża się ludzki wiek i przybywa osób starszych. Efekt? W przyszłości nie będzie miał kto zapracować na emerytury ludzi, którzy dzisiaj są w średnim wieku lub dopiero wchodzą w dorosłość. Braknie rąk do pracy w fabrykach, w restauracjach i w szpitalach. System ekonomiczny zacznie się zwijać. Albo nawet się zawali.

Polscy politycy zachowują się, jakby nie przejmowali się nadciągającą katastrofą demograficzną. Może wystarcza im świadomość, że dojdzie do niej już nie za ich kadencji? Tymczasem liczba ludności w Polsce dramatycznie spada. W 1980 r. na świat przyszło 701 553 dzieci. A w 2006 roku już tylko... 374 tysiące. Więc liczba urodzeń spadła niemal o połowę w ciągu zaledwie ćwierć wieku.

To nie koniec złych wiadomości. Eksperci przewidują, że ten trend spadkowy się utrzyma. Według szacunków GUS, w 2030 roku będzie nas 35 693 mln, czyli o 2,5 mln mniej niż dzisiaj.

Niemiec z becikowym

Jak temu zapobiec albo chociaż złagodzić nadchodzącą katastrofę? Możemy oczywiście zaprosić do naszego kraju imigrantów. Jednak to rozwiązanie ma wiele wad. Chińczycy żyją w swoich enklawach i zupełnie nie integrują się ze społeczeństwami państw, do których przyjechali. Dzieci imigrantów z Afryki palą dziś samochody we francuskich miastach. Państwa Zachodu przeszły z imigrantami gorzką lekcję. I teraz stawiają na politykę prorodzinną.

Pewnie nie wszystkie z tych państw robią to sensownie. Jednak przynajmniej widzą problem. Na przykład Niemcy od stycznia tego roku wypłacają rodzicom wysokie becikowe. Rodzic, który rezygnuje z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem, przez rok dostaje 67 proc. swojej dotychczasowej pensji. Musi to być co najmniej 300 euro, ale nie więcej niż 1800 euro. A później przez dodatkowe dwa miesiące także drugi rodzic może zostać przy dziecku. I to na takich samych warunkach. Według PAP, na roczne becikowe decyduje się w Niemczech także wielu mężczyzn.

Do rodzicielstwa skutecznie zachęca też Francja. Im więcej dzieci we francuskiej rodzinie, tym niższe podatki płacą rodzice. Dlatego nie jest już tak jak przed kilku laty, że wielodzietne były tylko rodziny francuskich Arabów. Dzisiaj wśród rdzennych Francuzów zapanowała nawet moda na wielodzietność. – Dlaczego w Polsce nie ma ministra ds. rodziny, chociaż w wielu krajach, na przykład we Francji, taka instytucja występuje? – retorycznie pyta Łukasz Hardt, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Podatki przyjazne rodzinie stosują też państwa o wiele słabiej rozwinięte niż Niemcy czy Francja. Nawet Łotwa ma od pięciu lat ministerstwo do spraw rodziny. W zeszłym roku Łotysze wprowadzili dodatkowe świadczenia na kolejne dzieci i redukcje podatków dla rodzin wielodzietnych. Teraz planują wprowadzenie rocznych płatnych urlopów wychowawczych.

Kiedy Łotysze wprowadzali ministerstwo do spraw rodziny, polski rząd Leszka Millera powoływał... Pełnomocnika do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Stanowisko dostały wojujące feministki Izabela Jaruga-Nowacka i Magdalena Środa. Ich urząd działał na rzecz wprowadzania w Polsce absurdów politycznej poprawności, które uderzały w rodzinę. Ostatnia zmiana rządu niewiele zmieniła. Część zadań pełnomocnika przejęła Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej. Jej urząd wcale jednak nie jest odległy ideowo od środowisk feministycznych.

Kwota niezbyt wolna


– Rodzice płacą w Polsce niemal takie same podatki jak osoby, które dzieci nie mają – ocenia Mateusz Mokrogulski. – Tymczasem w innych krajach Unii Europejskiej, w USA czy Japonii istnieje bardzo duża różnica w opodatkowaniu na korzyść osób, które dzieci mają – mówi.

Mokrogulski uważa jednak, że w tym roku sytuacja w Polsce zaczęła zmierzać ku lepszemu: rodzice wychowujący dzieci mogą już odliczyć 120 zł rocznie. – Ale to chyba kwota symboliczna, jakieś 30 groszy na dzień? – pytamy. – To prawda. W przypadku Niemiec kwota wolna wynosi aż 1800 euro na rok, w Wielkiej Brytanii jest to około 1200 euro, w Irlandii 1500 euro – wylicza Mokrogulski. – Przyjrzymy się jednak któremuś z państw na podobnym do naszego poziomie rozwoju. Na przykład na Węgrzech rodzice otrzymują ulgę równą około 500 złotych na pierwsze dziecko, 670 zł przy dwójce i 1670 zł przy trójce dzieci. To mniej niż w krajach Zachodu, a jednak o wiele więcej niż w Polsce. Polska zdecydowanie odstaje od innych państw pod względem podatkowych rozwiązań prorodzinnych – podkreśla.

To już znalazło swoje odbicie w statystykach. Właśnie Polki mają najniższą dzietność w całej Unii Europejskiej. Państwo ma do wyboru dwa sposoby ratowania się. Może zedrzeć z wszystkich podatki, a potem zwrócić rodzinom wielodzietnym część ich pieniędzy. Wtedy jednak państwowa biurokracja połknie i zmarnuje spory procent naszych podatków. Aby łaskawie dać obywatelowi sto złotych, musi mu przedtem zabrać 140 złotych.

Państwo może jednak też zadziałać inaczej: po prostu odebrać rodzinom wielodzietnym nieco mniej ich pieniędzy w formie podatków. Niestety, propozycje Joanny Kluzik-Rostkowskiej, wiceminister pracy i polityki społecznej, idą w odwrotnym kierunku.

Wiceminister chce utworzenia w Polsce nowych darmowych żłobków i przedszkoli, wprowadzenia żywienia dzieci, zwiększenia liczby zajęć pozalekcyjnych. "W szkołach podstawowych (przynajmniej dla dzieci w klasach 1–3) powinna być ustawowo zapewniona całoroczna opieka pedagogiczna w godzinach od 6. do 18.” – proponuje zespół Kluzik-Rostkowskiej.

Niejeden, słysząc te propozycje po raz pierwszy, chce im przyklasnąć. Kto nie chciałby tego wszystkiego za darmo? Po chwili jednak przychodzi otrzeźwienie: kto za to zapłaci? Odpowiedź jest jedna: każdy z nas. Przez nasze podatki.

Dlatego rodzice zaproszeni do programu "Warto rozmawiać" Jana Pospieszalskiego w TVP2 z 14 maja ostro krytykowali te pomysły. – Idea tego rządowego programu polega na tym, żeby kobiety zagnać do pracy. Tu nie ma elementów nowoczesnej polityki rodzinnej. Bo nowoczesna polityka stwarza szansę wyboru kobiecie: ma możliwość pozostania w domu albo realizowania się w pracy – mówił Jan Maria Jackowski. Joanna Krupska, która poświęciła się wychowaniu siedmiorga dzieci w domu, wtórowała mu: – Nie posyłałam moich dzieci do przedszkola. Ale z płacy mojego męża, z pracy naszej rodziny, jest odprowadzany podatek na przedszkola i żłobki. Państwo jest więc dla takich rodzin jak nasza niesprawiedliwe – mówiła.

Być może minister Kluzik-Rostkowska chce zbliżyć Polskę do modelu szwedzkiego? Szwecja oferuje darmowe żłobki, przedszkola i jest państwem opiekuńczym. Jednak w zamian żąda od obywateli nieznośnie wysokich podatków. A to prędzej czy później zawsze prowadzi do tego, że gospodarka zaczyna się krztusić. Przede wszystkim jednak takie odgórne zdejmowanie z rodziców odpowiedzialności za wychowanie dzieci najwyraźniej nie służy szwedzkiej rodzinie.

Zespół pani minister proponuje też, żeby stopniowo zwiększać kwotę wolną od podatku na dzieci. Miałoby to się jednak dziać bardzo powoli. W 2013 kwota wolna miałaby osiągnąć maksymalną wysokość 500 zł rocznie na każde dziecko. Czyli wciąż bardzo mało.

Podatek za pieluchy


Założenia do tego programu przygotowywał na prośbę rządu m.in. Instytut Sobieskiego. Ekspert Łukasz Hardt żałuje, że rząd nie skorzystał z najodważniejszych pomysłów Instytutu. – Gdy rząd przygotowuje ustawę, ocenia skutki danej regulacji. Ale w karcie oceny skutków regulacji do tej pory brakowało punktu "rodzina". To zaskakujące, bo dla rządzącej koalicji podobno właśnie rodzina jest najważniejsza. Okazuje się, że ważniejsze jest jednak na przykład środowisko naturalne – mówi Łukasz Hardt. – Kwota wolna od podatku powinna rosnąć dla rodziny wraz z liczbą dzieci. Jeśli kupuję pieluchy czy lekarstwa, niezbędne do utrzymania mojego dziecka, płacę najwyższą stawkę VAT (22 procent). A przecież konsumpcji koniecznej nie wolno opodatkowywać – dodaje.

Instytut proponował kwotę wolną od podatku na każde dziecko w wysokości 3 tysiące złotych. – 3 tys. zł to pewne minimum egzystencjalne. Tyle wynosi kwota wolna dla każdego podatnika, a przecież dziecko też jest podatnikiem, bo ma potrzeby konsumpcyjne – komentuje Leszek Bosek, prezes Fundacji Academia Iuris. Według niego, po roku 1989 nie było w Polsce ani jednego spójnego programu polityki parorodzinnej. – W Polsce wydaje się około 14 mld złotych na różne zasiłki społeczne, które są kierowane do rodzin. Ale pełno w tym prawie absurdów: ojciec, który, by wyżywić swoje dzieci, musi pracować na kilku etatach, jest na koniec roku karany większym podatkiem. W zamian może liczyć na 120 zł ulgi podatkowej. We wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Polski i Czech, kwota wolna od podatku istnieje – mówi.


onet.pl (http://wiadomosci.onet.pl/1413548,2677,1,kioskart.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 04, 2007, 09:54:02 pm
Analiza GP: szanse na ulgę zdrowotną

Wicepremier Przemysław Gosiewski zapowiedział, że od przyszłego roku zostanie wprowadzona ulga na świadczenia zdrowotne. Odliczeniu od dochodu miałyby podlegać wydatki związane z leczeniem w prywatnych gabinetach. Tymczasem Jacek Dominik, wiceminister finansów, twierdzi, że plany dotyczące wprowadzenia ulgi zdrowotnej są, ale na razie nie ma konkretnych rozwiązań. O tym, czy wróci istniejąca w latach 1997-2001 ulga, zdecyduje rząd. Pod koniec czerwca powinny być znane pierwsze założenia, po uzgodnieniu stanowiska między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Zdrowia. Jeśli ulga powróci, odliczenie będzie przysługiwać od podatku, a nie - jak chce wicepremier - od dochodu. Może to jednak być zbyt kosztowne dla budżetu.

163 mln zł odliczenia od podatku z tytułu ulgi zdrowotnej w 2001 roku

Gazeta Prawna 4.06.2007r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 13, 2007, 12:03:45 pm
Izba Skarbowa w Łodzi o rozliczeniach podatkowych (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1982.27.0.39.11.1.0.1.htm)

O statusie rodzica decyduje wyrok

Jeśli w wyroku rozwodowym sąd przyznał władzę rodzicielską jednemu rodzicowi, to on będzie mógł wypełnić PIT jako samotnie wychowujący dziecko.

Izba Skarbowa w Łodzi rozstrzygnęła kwestię rozliczenia podatkowego osoby samotnie wychowującej dziecko.

Sąd okręgowy w wyroku rozwodowym zamieścił rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej. Powierzył ją obojgu rodzicom ustalając, że miejscem pobytu dziecka będzie miejsce zamieszkania matki. Córka zameldowana jest u ojca. W związku z tym to on chciałby rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) przez osobę samotnie wychowującą dzieci rozumie się rodzica albo opiekuna prawnego stanu wolnego: pannę, kawalera, osobę rozwiedzioną, wdowę oraz wdowca. Ponieważ status osoby rozwiedzionej kreuje wyrok rozwodowy, za osobę samotnie wychowującą dzieci uznać należy tę osobę, której w wyroku powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. W omawianej sprawie oboje rodzice zajmują się wychowaniem dziecka. Nie ma zatem podstaw do stwierdzenia, że podatnik ponosi wyłączne trudy rodzicielstwa - jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jednocześnie określając miejsce zamieszkania dziecka, sąd wskazał miejsce zamieszkania matki.

W odniesieniu do osoby rozwiedzionej samotnie wychowującej dzieci o uprawnieniu do szczególnego opodatkowania przesądza tytuł prawny, jakim jest orzeczenie sądowe.

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr PB I-3/4117/IN-14/US/2007/AA)

EWA MATYSZEWSKA
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 13, 2007, 08:10:26 pm
Wydatki na wnuki bez ulgi rehabilitacyjnej (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070613/prawo/prawo_a_13.html)

Dziadkowie nie mają prawa do odliczenia od swojego dochodu wydatku na zakup pompy insulinowej dla niepełnosprawnego wnuka. Nawet jeżeli wychowująca go córka jest na ich utrzymaniu

Tak postanowił naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie (nr USP-III-415/10/07). Jego interpretacja nie jest korzystna dla podatnika, który chciał wiedzieć, czy mając na utrzymaniu córkę i jej 2,5-rocznego syna, ma prawo odliczyć od dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej dla wnuka.

Zakup tej pompy - kosztującej 17 285 zł - był możliwy dzięki kredytowi zaciągniętemu przez podatnika (w wysokości 11 285 zł) oraz refundacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (6000 zł).

Podatnik uznał więc, że ma prawo odliczyć ten wydatek w części niesfinansowanej przez centrum.

Odmiennego zdania był jednak naczelnik US. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu postanowienia, wydatek na zakup pompy insulinowej dla niepełnosprawnego dziecka chorego na cukrzycę I stopnia "jest niewątpliwie wydatkiem spełniającym kryteria zakupu indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych".Mówi o nim art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A ponieważ wydatek był w części dofinansowany, to podatnik - zgodnie z art. 26 ust. 7b ustawy - mógłby odliczyć od dochodu tylko różnicę między poniesionym przez siebie kosztem a kwotą sfinansowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Problem polega jednak na tym, że zgodnie z art. 26 ust. 7e prawo do odliczenia wydatków rehabilitacyjnych przysługuje tylko temu podatnikowi, na utrzymaniu którego pozostaje niepełnosprawny współmałżonek, dzieci własne i przysposobione lub dzieci obce przyjęte na wychowanie. Także pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych niepełnosprawnych osób nie przekraczają 9120 zł.

"Katalog tych osób jest zamknięty i enumeratywnie wymienia osoby niepełnosprawne, których utrzymywanie przez podatnika uprawnia go do odliczenia od swoich dochodów wydatków rehabilitacyjnych. W katalogu tym nie wymieniono wnuków" - czytamy w uzasadnieniu interpretacji.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Czerwiec 14, 2007, 07:46:09 pm
PiS złoży projekt ustawy ws. ulgi prorodzinnej
PiS złoży projekt ustawy, zakładający odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty ponad 3 tys. 15 zł na każde dziecko w rodzinie - powiedziała w czwartek poseł Aleksandra Natalli-Świat (PiS).
"Chcemy, by ta ulga objęła rozliczenie dochodów osiągniętych w 2007 roku" - powiedziała. Ulga ma być równa kwocie wolnej od podatku w tym roku.

W czwartek wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska powiedziała w Sejmie, że możliwe jest wprowadzenie "jak najszybciej" ulgi prorodzinnej w wysokości pełnej kwoty wolnej od podatku na każde dziecko w rodzinie.

Gilowska dodała, że rząd nie "będzie stawiał żadnych przeszkód i jest czas, aby to przedsięwzięcie sfinalizować".


gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20070614192994348)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Czerwiec 16, 2007, 08:01:10 am
POLITYKA PRORODZINNA Cięcie składki może nie zapobiec żądaniom dalszego podnoszenia pensji, np. w budownictwie

Sejm obniża podatki

Składka rentowa zostanie zmniejszona. Cięcie sięgnie w sumie 7 punktów procentowych, co oznacza, że nasze pensje wzrosną w przyszłym roku o około 9 procent - uchwalił prawie jednomyślnie w piątek Sejm


 Mam dobre wiadomości dla Polski -mówiła bezpośrednio po głosowaniu zadowolona wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska. -Żaden z posłów nie sprzeciwił się redukcji składki rentowej, dzięki temu wszyscy będziemy mieli więcej pieniędzy w kieszeniach.

Propozycja wicepremier i rządu zakłada bowiem, że już od lipca tego roku pracownicy zapłacą składkę mniejszą o 3 punkty procentowe, a o kolejne 4 punkty procentowe - po połowie dla przedsiębiorcy i zatrudnionego - spadnie ona od stycznia 2008 roku. Po redukcji składka rentowa płacona przez pracowników wyniesie 1,5 proc., a przez pracodawców - 4,5 proc. płacy brutto.

Do ostatniej chwili sprawa obniżki wisiała jednak na włosku -po targach posłowie koalicji zgodzili się poprzeć taką wersję obniżki dopiero po uzyskaniu zapewnienia z ust Zyty Gilowskiej, że w budżecie znajdą się pieniądze na wprowadzenie ulgi prorodzinnej. Ostatecznie żaden poseł nie był przeciwny ustawie. Jedynie 37 z lewicy wstrzymało się odgłosu.

- Projekt odpowiedniej ustawy jest już dopracowany i lada moment pojawi się w Sejmie -wyjaśniła wicepremier. -Gdy wejdzie w życie, umożliwi odliczanie pełnej kwoty wolnej od podatku, czyli ponad 3 tys. zł na każde dziecko, którego choć jedno z rodziców płaci podatki. Gilowska dodała, że ulga obejmie blisko 6,2 mln dzieci w Polsce i będzie ją można łączyć z innymi już obowiązującymi. Koszty tego rozwiązania wicepremier oceniła na 2,7 mld zł.

Entuzjazmu Zyty Gilowskiej nie podzielali ekonomiści. Ich zdaniem radykalniejsze obniżenie składki po stronie pracowników nie przyczyni się do istotnego wzrostu liczby nowych miejsc pracy. Natomiast więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków to prosta droga do zwiększenia konsumpcji i inflacji.

-W konsekwencji Rada Polityki Pieniężnej może podnieść stopy procentowe powyżej tego, czego spodziewa się rząd - prognozuje Ryszard Petru, główny ekonomista Banku BPH.

Zdaniem Mirosława Gronickiego, ministra finansów w rządzie Marka Belki, wicepremier Gilowska i rząd, proponując cięcie składki w tej wersji za cenę ulg prorodzinnych, zdecydowali się na drogi scenariusz, który dodatkowo pogłębi nierównowagę w gospodarce.

-Jeżeli każdemu daje się po równo, to wszyscy za to zapłacimy - mówi Gronicki. - Kiedy nastąpią chude lata, z czego rząd będzie pokrywał dodatkowe wydatki?

Zadowoleni z wczorajszej decyzji posłów są za to pracodawcy.

- Cięcie składki spowoduje, że każdy zatrudniony dostanie miesięcznie średnio do ręki dodatkowe 150 zł, a przedsiębiorca zaoszczędzi około 50 zł - mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert Lewiatana. - Poza tym korzystniejsze dla gospodarki jest obniżanie kosztów pracy niż rozdawnictwo pieniędzy na cele socjalne.

ELŻBIETA GLAPIAK

2,5 tys. zł

Tyle rocznie zyska na zmianach, które zamierza wprowadzić w życie wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska, rodzina z jednym dzieckiem zarabiająca ok. 4 tys. zł brutto miesięcznie.

źródło: KPMG
 

5,5 tys. zł
Taka kwota zostanie w budżecie rodziny z trojgiem dzieci zarabiającej miesięcznie ok. 8 tys. zł brutto. Większa oszczędność to zasługa ulgi prorodzinnej.

źródło: KPMG
 

Rząd rozdaje to, co pożycza
prof. Andrzej Wernik, Akademia Finansów

Gdy koniunktura w Polsce jest bardzo dobra, propozycja obniżenia pozapłacowych kosztów pracy może tylko cieszyć. Zwłaszcza podatników, bo dla nich oznacza dodatkowe pieniądze na wydatki. Co będzie jednak w momencie, gdy gospodarka spowolni? Rząd rozdaje dziś pieniądze pożyczone. Gdy skończą się wyższe wpływy, jakie dziś daje 6-proc. wzrost, trudno będzie jednocześnie zahamować rozbujane wydatki. Obawiam się, że dziura w budżecie na miarę słynnej dziury Bauca grozi nam już w 2009 r.
 

To już nie są kosmetyczne zmiany
Aleksandra Natalli-Świat, z PiS, przewodnicząca Komisji Finansów

Zapowiedź wprowadzenia ulgi prorodzinnej jest niezwykle cenna dla wielu rodzin w Polsce. Na każde dziecko będzie można odliczyć od podatku kwotę blisko 580 zł, co oznacza, że osoby zarabiające najmniej tak naprawdę nie zapłacą podatku w ogóle. To nie są kosmetyczne zmiany. Na odliczeniach procentowych zyskują zawsze najbogatsi, tym razem skorzystają wszyscy.
 
zródło (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/pierwsza_strona_070616/pierwsza_strona_a_1.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Czerwiec 28, 2007, 09:23:53 am
Mieszkanie

       
 Można darować bez podatku i skorzystać ze zwolnień przy sprzedaży
 http://forum.darzycia.pl/vp114814.htm#114814
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 02, 2007, 09:59:44 pm
Urzędy skarbowe już nie wydadzą wiążącej interpretacji

Radosław Hancewicz■ Od 1 lipca zmieniły się zasady wydawania podatnikom pisemnych interpretacji podatkowych w ich indywidualnych sprawach. Wniosek o wydanie interpretacji kierować należy do jednego z czterech upoważnionych przez ministra finansów dyrektorów izb skarbowych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby interpretację na nowych zasadach otrzymać?

- Po pierwsze, wniosek, który do tej pory składało się w formie pisma odręcznego, teraz należy składać na specjalnym formularzu ORD-IN wraz z załącznikiem ORD-IN/A. Po drugie, podatnik wnioskujący o pisemną interpretację na nowych zasadach musi uiścić opłatę w wysokości 75 zł od każdego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.

■ Co w takim wniosku powinno się znaleźć?

- Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie interpretacji stanu faktycznego i przyszłego. Dlatego też składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Termin wydania interpretacji podatkowej wynosi trzy miesiące od dnia otrzymania wniosku.

■ Czyli teraz urzędy skarbowe nie będą już opowiadały na pytania podatników. Czy tak?

- Od 1 lipca urzędy skarbowe już nie przyjmują wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Niemniej, chcąc jak najlepiej służyć swoim klientom, urzędy nadal będą dokładały wszelkich starań, żeby jak najbardziej ułatwiać podatnikom załatwianie ich spraw i stosowanie się do przepisów prawa podatkowego, udzielając potrzebnych informacji według swojej najlepszej wiedzy, oczywiście z wyłączeniem form pisemnych.

Gazeta Prawna 2.07.2007r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 09, 2007, 05:07:41 pm
Czy separacja pozbawia wspólnego rozliczenia (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2001.130.0.40.14.3.0.1.htm)

Jesteśmy z mężem w separacji, którą orzekł sąd w ostatnich dniach grudnia 2006 r. Wyrok uprawomocnił się pod koniec stycznia 2007 r. Z mężem i dziećmi (już dorosłymi) mieszkamy razem. Mąż jest bezrobotny, a ja utrzymuję cały dom, opłacam wszystkie rachunki. Czy mogłam rozliczyć się wspólnie z mężem za 2006 rok?

PaweŁ Małecki

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów z Poznania

Nie

Jeśli wspólność majątkowa między małżonkami trwała przez cały rok, mają oni prawo rozliczyć swoje dochody wspólnie, niezależnie od tego, czy pozostawali w separacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT wspólnego rozliczenia z małżonkiem mogą dokonać podatnicy, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Niewątpliwie orzeczenie separacji nie stanowi rozwiązania małżeństwa. Zatem również obecnie podatniczka pozostaje w związku małżeńskim. Istniała więc możliwość wspólnego rozliczenia. Dotyczy to jednak tylko roku 2006, ponieważ uprawomocnienie się wyroku nastąpiło w 2007 roku i z tą chwilą wprowadzona została rozdzielność majątkowa. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Zatem od stycznia 2007 r. istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Dopiero wspólne rozliczenie za 2007 rok nie będzie możliwe.


PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Sierpień 11, 2007, 11:30:25 am
Lekkomyślne oddanie majątku może się okazać kosztownePrzelewanie gotówki na konto synowej zamiast syna, niezawiadomienie o darowiźnie urzędu skarbowego czy przekazanie pieniędzy bezpośrednio do rąk obdarowanego - takie pomyłki mogą podatników sporo kosztować

Piotr W. rok temu otrzymał od rodziców darowiznę - działkę wartą 200 tys. zł. Podatku nie zapłacił, jak twierdzi, z braku pieniędzy. Urząd skarbowy wszczął przeciwko niemu postępowanie w związku z przychodami z tzw. nieujawnionych źródeł. Gdy Piotr W. ujawnił, że został rok temu obdarowany, kazano mu zapłacić 40 tys. zł podatku.

Sankcja za spóźnienie

Piotr W. nie mógł w to uwierzyć, tym bardziej że chciał skorzystać z aktualnych przepisów zwalniających z podatku darowizny od najbliższej rodziny. Wymierzona mu kwota jest jednak prawidłowa. Zgodnie bowiem z art.15 ust. 4 nowej ustawy o podatku od spadków i darowizn sankcyjna stawka tego podatku wynosi 20 proc. wartości darowizny. Obciąża się nią także darowizny dokonane przed 1 stycznia 2007 r., nawet jeśli zostały ujawnione urzędowi skarbowemu po tej dacie. Tak więc pan Piotr nie tylko nie może skorzystać ze zwolnienia, lecz musi uiścić wysoki podatek sankcyjny.

Gdyby spóźnił się z zapłatą np. podatku dochodowego, musiałby, oczywiście poza zobowiązaniem zapłacić jedynie odsetki.

Gorsza pozycja synowej

Jeszcze bardziej skomplikowana okazała się sytuacja Krzysztofa Cz., który darowiznę, ok. 100 tys. zł, otrzymał w 2007 r., ale została ona przekazana na konto jego żony, choć darczyńcami byli rodzice pana Krzysztofa. Pieniądze dlatego trafiły do żony, a nie do niego, że to ona, na swoje nazwisko, podpisała z deweloperem umowę na budowę nowego mieszkania. Gdy zawiadomiła o darowiźnie urząd skarbowy, okazało się, że musi zapłacić podatek, chociaż za otrzymane pieniądze zostanie wybudowane mieszkanie, w którym zamieszka razem z synem darczyńców.

Także w tym wypadku nie ma, niestety, dobrego rozwiązania dla podatniczki. Ponieważ jako synowa (podobnie jak zięć czy teściowie) nie należy do uprzywilejowanej grupy podatkowej, musi zapłacić podatek od spadków i darowizn. Obdarowujący swoje dzieci rodzice powinni o tym pamiętać.

Trzeba wskazać swoje dziecko

Dobrym rozwiązaniem nie byłoby też darowanie pieniędzy razem synowi i synowej czy córce i zięciowi. Synowa i zięć mimo wszystko musieliby bowiem od swojej części zapłacić podatek. Chcąc ich przed tym uchronić, przekazujący majątek rodzice muszą w umowie darowizny wyraźnie wskazać, że jej nabywcą jest wyłącznie córka lub syn darczyńcy. Dopiero w dalszej kolejności obdarowani mogą przelać pieniądze na konto swoich współmałżonków.

Adam Mariuk, doradca podatkowy w spółce Deloitte

Jeżeli nie spełnimy warunków do zwolnienia z podatku otrzymanej przez nas darowizny, powinniśmy jak najszybciej zapłacić go z własnej inicjatywy. Jego wysokość będzie wynikała ze skali wskazanej w ustawie o podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem grupy podatkowej, do której jesteśmy zaliczeni (dla pierwszej, czyli dla bliskiej rodziny, wynosi maksymalnie 7 proc.). Jeżeli powołamy się na darowiznę dopiero wtedy, gdy organ podatkowy zacznie już kontrolować naszą sytuację, będziemy musieli zapłacić 20 proc. podatku. To kontrowersyjne rozwiązanie można byłoby zastąpić obowiązkiem zapłacenia podatku w normalnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę. Niefortunna jest też, wynikająca z nowych przepisów, sytuacja, w której rodzice muszą przekazywać darowizny wyłącznie swoim dzieciom. Tylko wtedy bowiem uda się uniknąć podatku. Darowizna na rzecz zięcia czy synowej nie korzysta już ze zwolnienia. Biorąc pod uwagę, że prawo podatkowe często traktuje małżonków wspólnie (np. w kwestii ulg czy limitu przychodów z najmu w podatku zryczałtowanym), takie rozróżnienie wydaje się nieuzasadnione. W efekcie zachęca do tworzenia sztucznych łańcuchów obiegu pieniędzy między poszczególnymi członkami rodziny, zanim trafią do właściwego adresata.¦


rzeczpospolita (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070811/prawo/prawo_a_19.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 20, 2007, 11:09:36 pm
Gazeta Podatkowa nr 62 z dn. 2007.08.02
Autor: Małgorzata Żujewska

Opłata za interpretację

Ile wynosi opłata, którą należy uiścić, składając wniosek o wydanie interpretacji?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 75 zł. Opłata ta ulega jednak zwielokrotnieniu, jeśli wniosek dotyczy kilku spraw. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłatę pobiera się od każdego z nich.

Opłatę należy wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do jej uiszczenia.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Sierpień 24, 2007, 01:49:45 pm
Od pożyczki trzeba zapłacić podatek


Jeśli podatnik VAT udziela jednorazowo pożyczki, to nie jest to działalność podlegająca podatkowi od towarów i usług. Od pożyczki należy zatem zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Spółka zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie interpretacji. Przedstawiła następujący stan faktyczny. Pożyczyła innej spółce ponad 6,5 mln zł na działalność bieżącą i inwestycje. Podkreśliła jednocześnie, że działalność finansowa nie jest działalnością żadnej ze spółek, a ponadto obie są podatnikami podatku od towarów i usług. Od transakcji spółka pożyczająca pieniądze zapłaciła jednak podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Prosiła więc naczelnika US o odpowiedź na pytanie: czy jednorazowe udzielenie pożyczki podlega PCC? Zdaniem spółki umowa pożyczki w przypadku, gdy jedna ze stron jest podatnikiem VAT, nie powinna być opodatkowana PCC.

Ze stanowiskiem tym nie zgodziły się jednak organy podatkowe. Naczelnik urzędu, a następnie dyrektor izby skarbowej uznali, że umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu PCC. Istnieje jednak wyjątek, zgodnie z którym pożyczka nie podlega opodatkowaniu, jeśli przynajmniej jedna ze stron jest podatnikiem VAT. Organy stwierdziły jednak, że fakt, że strony są podatnikami VAT, nie oznacza automatycznie wyłączenia z PCC. Ze stanu faktycznego nie wynikało bowiem, że do działalności spółki zaliczała się działalność finansowa. Ustawodawca dokonał rozróżnienia działalności podatników na działalność jednorazową (niepodlegającą VAT i niewskazującą na częstotliwy zamiar wykonywania) oraz działalność ciągłą (podlegającą VAT). Organy uznały więc, że skoro podatnik udzielił pożyczki jednorazowo, to nie można mówić o usłudze. Zatem nie można takiej działalności uznać za działalność w zakresie VAT. Jednorazowa umowa pożyczki jest więc opodatkowana PCC. Spółka złożyła skargę do WSA.

Sąd w uzasadnieniu przyznał rację organom. Uchylił natomiast decyzję z powodu udzielenia niepełnej odpowiedzi podatnikowi. Sąd uznał, że spółka ma prawo wyjść poza zakres zgłoszonej działalności gospodarczej. Wyjście poza ten zakres można uznać za działalność w zakresie VAT pod warunkiem, że będzie to działalność z zamiarem wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Spółka natomiast we wniosku o interpretację zaznaczyła, że udzielenie pożyczki jest czynnością jednorazową. Oznacza to więc, że powinna zapłacić PCC. W przypadku interpretacji urząd jest obowiązany odpowiedzieć na pytanie podatnika w stanie faktycznym przez niego przed- stawionym. Zatem w opisanej sprawie podatnik popełnił błąd, podając w stanie faktycznym, że udzielenie pożyczki jest działalnością jednorazową, mimo że spółka miała zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy. Miało to konsekwencje dla PCC i finansów spółki.


gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2034.27.0.39.10.1.0.1.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 28, 2007, 11:13:19 am
PIT Rozliczanie płatności na rzecz małżonka. Alimenty powyżej limitu są opodatkowane (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2036.27.0.39.12.4.0.1.htm)

Alimenty płacone przez męża żonie w trakcie małżeństwa są zwolnione z PIT do 700 zł miesięcznie. Gdy świadczenie na rzecz żony przekracza ten limit, od nadwyżki trzeba płacić podatek.

Kwestię opodatkowania alimentów reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT). Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, wolne od podatku są alimenty:

na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, na rzecz innych osób niż wymienione, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.
Pojawia się więc pytanie, jak będą opodatkowane alimenty płacone np. przez męża żonie w trakcie trwania małżeństwa.

Odpowiedzi udzielił Krzysztof Koślicki, ekspert podatkowy w BDO Numerica, który podkreślił, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oboje małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy, a także do wspólnego przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Należy zaznaczyć, że małżonkowie mają prawo do równej stopy życiowej.

- Jeśli jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, wówczas możliwe jest złożenie pozwu sądowego o przyznanie tzw. alimentów małżeńskich. Chodzi tu o sytuacje, w których jeden z małżonków nie uczestniczy np. w kosztach utrzymania mieszkania, zakupach żywności itd. W takich wypadkach możliwe jest zasądzenie przez sąd przekazywania części wynagrodzenia na rzecz drugiego małżonka. Istotne znaczenie ma tu fakt pozostawania przez małżonków we wspólnym pożyciu - tłumaczył Krzysztof Koślicki.

Jednocześnie dodał, że przy założeniu, że alimenty na żonę przekazywane na podstawie wyroku sądowego w trakcie trwania małżeństwa, cechującego się istniejącą wspólnością majątkową bez orzeczonej separacji, będą zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli ich wysokość nie przekroczy 700 zł miesięcznie.

- Jeśli ich wysokość będzie wyższa, będą one opodatkowane na zasadach ogólnych - podsumował ekspert BDO Numerica.

700 zł to miesięczny limit alimentów wypłacanych np. przez męża żonie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych

EWA MATYSZEWSKA
Gazeta Prawna Nr 166 (2036) wtorek, 28 sierpnia 2007 r. > Podatki
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 02, 2007, 10:27:16 pm
NIERUCHOMOŚCI

Jeśli byłeś zameldowany, nie zapłacisz podatku

Fiskus nie upomni się o podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, jeśli przed transakcją byli w nim zameldowani i mąż, i żona. Jeśli meldunek miało tylko jedno z nich, urzędowi skarbowemu trzeba będzie oddać połowę daninyPodatek ten wynosi 19 proc. dochodu uzyskanego ze sprzedaży, tj. różnicy między uzyskaną ceną (pomniejszoną o ewentualne koszty sprzedaży poniesione przez sprzedającego) a ceną zapłaconą za zbywane mieszkanie czy dom.


Decyduje data aktu

Mieszkanie kupiliśmy od dewelopera w 2006 r. - pisze czytelniczka. Oboje z mężem jesteśmy jego właścicielami. Umowa notarialna została podpisana, dopiero gdy deweloper wybudował cały blok, czyli w lipcu 2007 r. Czytelniczka pyta, czy w razie jego sprzedaży obowiązywać będą przepisy nowe, które weszły w życie po 1 stycznia 2007 r., czy stare, sprzed tej daty.

O tym, czy do ewentualnego podatku odsprzedaży mieszkania będą miały zastosowanie stare czy nowe przepisy, decyduje data aktu notarialnego, anie data zapłaty ceny mieszkania. Dopiero bowiem z dniem spisania przez notariusza umowy następuje nabycie własności -kupujący staje się właścicielem. A więc w tym wypadku do sprzedaży będą miały zastosowanie nowe przepisy, obowiązujące od1 stycznia 2007 r.


Co może sprawdzić fiskus

Częste wątpliwości czytelników budzi też możliwość skorzystania z nowego zwolnienia z podatku od dochodu ze sprzedaży, którego warunkiem jest zameldowanie w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zostało ono zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Problemy wzbudza często kwestia, czy urząd skarbowy, poza sprawdzeniem meldunku, również w jakiś inny sposób kontroluje, czy właściciele przed zbyciem faktycznie mieszkali w sprzedawanym mieszkaniu.

Urząd skarbowy ma prawo sprawdzać, czy warunki zwolnienia zostały dochowane. Jednakże wskazany przepis wymaga tylko zameldowania na pobyt stały na okres nie krótszy niż12 miesięcy przed datą sprzedaży(odpłatnego zbycia). Nie wymaga faktycznego zamieszkiwania w tym czasie w sprzedawanym lokalu. Nie ma więc prawnych podstaw do sprawdzania tych okoliczności przez urząd skarbowy.


Nie zapłaci mąż, zapłaci żona

Dla skorzystania z pełnego zwolnienia wymagane jest, aby przed sprzedażą zameldowani we wspólnym mieszkaniu byli obydwoje małżonkowie. Jeśli tylko jedno z nich spełnia ten warunek, fiskusowi należy oddać podatek od połowy dochodu uzyskanego z takiej transakcji. Jeśli w lokalu zamelduje się na stałe tylko mąż albo tylko żona, ten drugi małżonek musi oddać fiskusowi 19 proc. przypadającego na niego dochodu, czyli od 1/2 dochodu, gdyż udziały małżonków we wspólnej własności są równe.

Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie stanowiącym odpowiedź na pytanie "Rzeczpospolitej" (pismo zastępcy biura ministra, sygn. MB8/192/2007). Argumentacja jest taka: w stosunku do dochodów ze sprzedaży, objętych teraz 19-procentowym podatkiem liniowym, wspólne opodatkowanie małżonków jest wyłączone. Dochody te bowiem nie są objęte zeznaniem rocznym (art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1a updf). Małżonkowie muszą rozliczać się z nich oddzielnie. A skoro tak, to warunek zameldowania należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka. Każdy więc z nich może skorzystać ze zwolnienia, jeśli był zameldowany w sprzedawanym lokum przez okres 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że okres stałego zameldowania to nie wszystko. Konieczne będzie także złożenie w urzędzie skarbowym, w ciągu 14 dni odsprzedaży, oświadczenia, że spełnia się warunki do korzystania z tego zwolnienia, a więc warunek 12-miesięcznego zameldowania.


masz pytanie do autorki, e-mail:
i.lewandowska@rzeczpospolita.pl

IZABELA LEWANDOWSKAUzyskane przed 1 stycznia 2007 r.
Sprzedaż nieruchomości i spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania i lokalu użytkowego, uzyskanych przed 1 stycznia 2007 r., jest opodatkowana według starych zasad. Jeśli do zbycia dochodzi przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie, podatek ten wynosi 10 proc. uzyskanej ceny pomniejszonej o ewentualne koszty sprzedaży. Można się od niego uwolnić, jeśli w ciągu dwu lat od sprzedaży wyda się pieniądze uzyskane z tej transakcji na kupno innego lokum, na budowę lub rozbudowę domu, a także na poważniejszy remont lub na spłatę kredytu mieszkaniowego. ¦
 
zródło (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070901/prawo/prawo_a_15.html)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 06, 2007, 08:56:39 am
Sejm pokochał dzieci
Piotr Skwirowski2007-09-06
 
Ulgę podatkową 1145,08 zł na każde dziecko w rodzinie przegłosował wczoraj Sejm. Rząd chciał ulgi o połowę niższej, ale przegrał z opozycją. - Dzisiaj jesteśmy w logice wyborczej - tłumaczył poseł Platformy


Już w przyszłym roku w rozliczeniu podatkowym za 2007 r. rodzice mogliby odliczyć od podatku 1145,08 zł za dziecko (prawie 100 zł miesięcznie). Przy dwójce dzieci zaoszczędzą niemal 2300 zł, przy trójce - 3500 zł.

Pod warunkiem że przyzwoicie zarabiają. - Najsłabiej zarabiającym po prostu zabraknie podatku, by odpisać całą przysługującą im ulgę - przekonywał wczoraj posłów wiceminister finansów Jacek Dominik. - A to przecież im ta ulga jest najbardziej potrzebna.

- Z ulgi nie skorzystają osoby, które zarabiają mało, natomiast skorzysta z niej nieliczna grupa bogaczy, która zafundowała sobie wiele dzieci - wtórowała wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska uczestnicząca w Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Do tej pory ulga wynosiła 120 zł rocznie na dziecko. Szydzono, że to pozwoli co najwyżej na zakup ubranek dla dziecka w sklepie z używaną odzieżą.

Przed wakacjami PiS zgodził się na podwyżkę ulgi do 572 zł 54 gr, co wymogli na nim jego ówcześni koalicjanci z Samoobrony i LPR. Ale od tego czasu koalicja się rozpadła, a LPR razem z Prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka zgłosił w Sejmie poprawkę do nowelizacji PIT, by ulgę jeszcze podwoić.

Wczoraj tuż przed decydującym głosowaniem posłowie obu partii zaczęli z sejmowej mównicy zachwalać swój pomysł. Na nic zdały się protesty posłów PiS, który nie ma już większości w Sejmie, i ministra Dominika, że państwa nie stać na sfinansowanie podwojonej ulgi. Tylko w przyszłym roku ma to kosztować budżet 6,5 mld zł.

Minister Dominik zagroził: - Trzeba będzie zweryfikować możliwość podwyższania innych wydatków socjalnych.

Mimo oporu PiS poprawka z podwójną ulgą przeszła. W kolejnym głosowaniu nad całą nowelizacją PIT, która podnosi ulgę na dzieci, żaden z posłów nie głosował przeciw. "Za" tym razem głosował też PiS.

- Uważamy, że system podatkowy powinien uwzględniać wychowywanie dzieci. Uznaliśmy, że przyjęta kwota ulgi jest za wysoka. Obawialiśmy się jednak, że jeśli zagłosujemy przeciw, to tej podwyżki wcale nie będzie - powiedziała "Gazecie" Aleksandra Natalli-Świat (PiS), szefowa sejmowej komisji finansów publicznych.

Za hojną ulgą głosowała nawet Platforma Obywatelska. - Dzisiaj jesteśmy w logice wyborczej, a nie logice praktycznych i logicznych decyzji - przyznaje Zbigniew Chlebowski, wiceszef klubu PO. - Ostrzegaliśmy PiS przed forsowaniem w Sejmie w okresie kampanii wyborczej ustaw rodzących skutki finansowe dla budżetu. Tłumaczyliśmy, że w momencie, kiedy rząd nie ma większości w parlamencie, mogą się z nimi stać różne nieprzewidziane rzeczy. PiS nie chciał słuchać - powiedział "Gazecie".

Rząd ma nadzieję, że w Senacie ulgę uda się obciąć do 572,54 zł. - Taką zmianę musiałby jednak zaakceptować Sejm, a nie wiadomo, czy zbierze się jeszcze przed ewentualnymi wyborami i czy sam PiS zdecyduje się w trakcie kampanii wyborczej ciąć ulgę.

- Ulga na dzieci to pozytywna propozycja. Racjonalnie byłoby jednak większe wydatki na nią bilansować przez oszczędności w innych wydatkach budżetowych - mówi szef Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza.

Innego zdania jest Jerzy Osiatyński, ekonomista, były minister finansów: - To się układa w dosyć niedobry ciąg przedwyborczej kampanii kosztem budżetu.


Źródło: Gazeta Wyborcza
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,4463496.html
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 11, 2007, 02:13:44 pm
SPADKI I DAROWIZNY


Nie wszystkich obowiązują te same zasady (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek1_070910/dodatek1_a_1.html)

Uzyskanie spadku lub darowizny nie zawsze oznacza tylko zysk - spadkobiercy i obdarowani muszą zwykle podzielić się nimi z fiskusem. Są jednak wyjątki - od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych.

 Izabela Lewandowska, dziennikarka "Rzeczpospolitej"
W dzisiejszym poradniku czytelnicy znajdą informacje o tym, jakich formalności trzeba dopełnić, aby skorzystać z takiego zwolnienia.
Wraz z początkiem roku zmieniły się przepisy regulujące opodatkowanie spadków i darowizn. Część osób rozlicza się więc na starych, a część na nowych zasadach - decyduje o tym data darowizny, a w przypadku spadków - data śmierci spadkodawcy. Dlatego podpowiadamy, jak załatwiać sprawy związane ze spadkobraniem i dziedziczeniem, w jaki sposób ustalać wysokość podatku i rozliczać się z niego oraz jak składać zeznania podatkowe. Radzimy także, jak stosować przepisy, o które często pytają czytelnicy, dotyczące opodatkowania odziedziczonych lub darowanych domów i mieszkań.

i.lewandowska@rp.OD DÓBR W KRAJU I ZA GRANICĄ

Kiedy musimy podzielić się z fiskusem


To, ile podatku musimy zapłacić od spadku czy darowizny oraz czy mamy prawo do ulg i zwolnień - zależy przede wszystkim od stopnia bliskości między obdarowanym i darczyńcą albo spadkodawcą i spadkobiercą

 
Istotne jest również, co jest przedmiotem spadku lub darowizny. Podatek płacimy od uzyskanych w drodze darowizny lub dziedziczenia:
¦ rzeczy, w tym nieruchomości (np. domu, działki) znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych tu wykonywanych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w spółce z o.o., akcji),
¦ rzeczy (w tym nieruchomości) znajdujących się za granicą i praw tam wykonywanych (np. z akcji), jeśli jako nabywcy mamy obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w RP.

Polski fiskus nie pobiera podatku od ruchomości znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych podlegających tutaj wykonaniu, jeśli obdarowany, spadkobierca, zapisobiorca, spadkodawca czy darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby w Polsce. Jeśli jednak przedmiotem dziedziczenia albo darowizny są nieruchomości znajdujące się w Polsce, spadkobierca i obdarowany płacą podatek Polsce.

Co więcej, zapłacenie za granicą podatku od spadku lub darowizny nie zwalnia w tych sytuacjach od uiszczenia go w Polsce według omawianych tu reguł. Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu zwykle nie dotyczą tego podatku - odrębne umowy w tym zakresie Polska ma podpisane tylko z nielicznymi krajami, np. z Węgrami i Austrią.

Podatek ten obejmuje też prawa do wkładu oszczędnościowego uzyskane na podstawie dyspozycji właściciela rachunku bankowego na wypadek śmierci, a także do jednostek uczestnictwa w otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, uzyskane po śmierci ich właściciela.

Lista wyłączeń

Nie dzielimy się z fiskusem wartością:

¦ uzyskanych w drodze spadku lub darowizny praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych i wzorów zdobniczych oraz prawa domagania się zapłaty, wnikającego z uzyskania takich praw (wpływy z korzystania przez spadkobiercę i obdarowanego z praw autorskich obciążone są podatkiem dochodowym),
¦ uzyskanych w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego,
¦ uzyskanych w spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego,
¦ uzyskanych w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym.

Te dobra przy ewentualnym rozliczaniu się ze spadku czy darowizny z fiskusem nie są brane pod uwagę.

Jedne zniknęły, pojawiły się nowe

Lista zwolnień podatkowych zmieniła się z dniem 1 stycznia 2007 r., przede wszystkim na skutek wprowadzenia całkowitego zwolnienia z podatku dla najbliższych. Sporo dotychczasowych zwolnień dla nabywców, należących do tego właśnie kręgu, straciło rację bytu - zostały "skonsumowane" przez nowe zwolnienie, obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.

Dlatego osobno trzeba wskazać

¦ zwolnienia z podatku, które obowiązywały przed 1 stycznia 2007 r., z których nadal możemy korzystać przede wszystkim z racji uzyskania spadku przed tą datą (decyduje data śmierci spadkodawcy),
¦ nowe zwolnienia, których przed 1 stycznia 2007 r. nie było,
¦ liczne zwolnienia, które obowiązywały i nadal obowiązują.

Izabela Lewandowska

Zwolnienia obowiązujące do 1 stycznia 2007 r.

Obejmują:
¦ budynki mieszkalne, których własność została nadana na podstawie przepisów o osadnictwie rolnym, uzyskane w spadku,
¦ uzyskane przez przedsiębiorcę z zagranicy, w drodze darowizny, maszyny, urządzenia i narzędzia,
¦ przedsiębiorstwo uzyskane przez małżonka oraz dzieci, wnuki, prawnuki (zstępnych), jeśli będą prowadzić je w stanie niepogorszonym przez pięć lat,
¦ cesję wkładu na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej na rzecz małżonka, wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) oraz zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków, rodzeństwa); uwaga: pozostaje zwolnienie dla osoby pozostającej faktycznie we wspólnym współżyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku,
¦ budynki w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, opłacające czynsz regulowany,
¦ gospodarstwo rolne lub jego część wraz z budynkami mieszkalno-gospodarczymi przekazanymi na podstawie przepisów emerytalnych,
¦ budynki gospodarcze służące produkcji rolnej, ale znajdujące się na użytkach rolnych, które nie tworzą gospodarstwa rolnego,
¦ budynki do specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu, urządzenia do prowadzenia upraw specjalnych (np. szklarnie, pieczarkarnie), nabyte przez małżonka, dzieci, wnuki, prawnuki, pod warunkiem wykorzystywania ich w gospodarstwie przez pięć lat.
 
Kwoty automatycznie zwolnione z podatku
¦ 9637 zł - gdy nabywca należy do I grupy podatkowej
¦ 7276 zł - dla nabywców zaliczanych do II grupy podatkowej
¦ 4902 zł - gdy nabywca należy do III grupy podatkowej
 

Nowe zwolnienia od 1 stycznia 2007 r.

¦ całkowite zwolnienie dla najbliższych,
¦ obejmujące wartość wkładu na mieszkanie lokatorskie w spółdzielni uzyskanego w drodze dziedziczenia przez spadkobierców z I i II grupy podatkowej,
¦ prawo do wszystkich zwolnień na takich samych warunkach jak dla osób mających obywatelstwo polskie lub miejsce zamieszkania w Polsce dla obywateli i mieszkańców państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy otrzymują spadek i darowiznę od obywatela polskiego lub osoby tu zamieszkałej albo otrzymują jako spadek lub darowiznę nieruchomość położną w Polsce.
 

Tylko od osób fizycznych

Podatek od spadków i darowizn obciąża tylko osoby fizyczne. Nie dotyczy spółek, przedsiębiorstw, stowarzyszeń itd. Jeśli taka instytucja otrzymała darowiznę czy spadek, jest to dla niej dochód objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast zapłaci go osoba fizyczna, która w wyniku umowy darowizny otrzymała pewną kwotę, np. od spółki z o.o.
 

Grupy podatkowe

I grupa podatkowa
Małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki (tzw. zstępni), rodzice, dziadkowie, pradziadkowie (tzw. wstępni), pasierb, pasierbica, zięć, synowa, rodzeństwo (także przyrodnie), ojczym, macocha i teściowie; za rodziców uważa się także rodziców adopcyjnych, a za zstępnych - także dzieci adoptowane i ich dzieci, wnuki, prawnuki.

II grupa podatkowa
Dzieci, wnuki i prawnuki rodzeństwa, czyli siostrzeńcy, siostrzenice, bratankowie, bratanice oraz ich dzieci, wnuki, prawnuki; rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie, stryjowie); małżonkowie pasierbów oraz ich dzieci, wnuki, prawnuki; rodzeństwo małżonków oraz małżonkowie rodzeństwa małżonków (bratowe, szwagierki, szwagrowie); małżonkowie innych zstępnych (mąż wnuczki czy prawnuczki, żona wnuka i prawnuka).

III grupa podatkowa
To: obcy, czyli wszyscy dalsi krewni i powinowaci (nienależący do I i II grupy podatkowej) oraz inne osoby.
 

DECYDUJE DATA DAROWIZNY I OTWARCIA SPADKU

Stare spadki ze starymi ulgami


Spadki i darowizny uzyskane przed 1 stycznia 2007 r. opodatkowane są na starych zasadach. Dotyczy ich też stare zwolnienie podatkowe. W przypadku spadków decyduje data śmierci spadkodawcy

 
WZÓR: WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU (http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/dodatek1_070910/dodatek1_a_3-1.F.jpg)

Warto wiedzieć, że podatek od spadków i podatek od darowizn jest tak samo obliczany i w tej samej wysokości, choć istnieją pewne odrębności dotyczące np. sposobu rozliczania się z fiskusem, a także ulgi mieszkaniowej dla spadkobierców z dalszej rodziny oraz osób obcych. To, czy będzie się go płacić i w jakiej wysokości, zależy przede wszystkim od stopnia bliskości między obdarowanym i darczyńcą czy spadkodawcą i spadkobiercą, a także od tego, co jest ich przedmiotem (np. wyposażenie mieszkania jest zwolnione z podatku, gdy spadkobierca należy do II grupy podatkowej, a spadkobierca z I grupy podatkowej może skorzystać ze zwolnienia w odniesieniu do całego spadku).

O tym, czy nowe zwolnienie obejmie darowiznę, decyduje data zawarcia umowy - w wypadku nieruchomości i praw spółdzielczych jest to więc data aktu notarialnego. W odniesieniu do spadków decydujące znaczenie ma data otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Bez znaczenia jest to, kiedy załatwimy sprawy spadkowe, bo i tak spadek, zachowek, zapis po osobie, która zmarła przed ta datą, opodatkowany jest na podstawie starych przepisów.

W przypadku spadków i darowizn sprzed 1 stycznia 2007 r. nadal możemy skorzystać z dotychczasowych licznych zwolnień z podatku, w tym najważniejszych, obejmujących do 110 mkw. mieszkania i domu, gospodarstwo rolne oraz firmę (przedsiębiorstwo). Nadwyżka jest nadal opodatkowania według najłagodniejszej skali, obowiązującej dla bliskich z I grupy podatkowej.

Jeśli uzyskaliśmy na podstawie starych przepisów np. ulgę mieszkaniową czy odziedziczyliśmy firmę, wówczas z dopełniania warunków zwolnienia urząd skarbowy rozliczać nas będzie także wyłącznie na podstawie tych przepisów.

Na następnej stronie informacje dla tych, którzy teraz zamierzają dokonać darowizny na rzecz najbliższych lub liczą na darowiznę, a także dla tych, którzy uzyskali spadek od bliskich osób po 1 stycznia 2007 r.

Izabela LewandowskaSPADKI I DAROWIZNY OD NAJBLIŻSZYCH PO 1 STYCZNIA 2007 R.

Dla całkowitego uniknięcia podatku trzeba dopełnić kilku formalności


Z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn skorzystamy, jeśli spadkobierca lub darczyńca należy do najbliższej rodziny. Nie dotyczy ono zięcia i synowej, teścia i teściowej

 

 WZÓR: UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY (http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/dodatek1_070910/dodatek1_a_4-1.F.jpg)

Krąg obdarowanych i spadkobierców, którzy mogą skorzystać z nowego, całkowitego zwolnienia, jest więc nieco węższy od kręgu bliskich zaliczanych do I grupy podatkowej.

Przed 1 stycznia 2007 r. darowizna na rzecz np. syna i synowej, matki i teściowej była opodatkowana tak samo. Teraz syn, który wspólnie z żoną otrzymał od swych rodziców np. dom rekreacyjny, nie zapłaci żadnego podatku, natomiast jego żona musi rozliczyć się z niej fiskusem. Zapłaci jednak podatek według najłagodniejszej skali, bo taka obowiązuje w stosunku do spadków i darowizn dokonanych na rzecz osób należących do I grupy podatkowej.

Jeśli jednak teściowie stanowczo życzą sobie, by obdarowana domem była także synowa, wystarczy dla uniknięcia tego obciążenia, że darują (bez podatku) nieruchomość synowi, a ten dokona (bez podatku) darowizny udziału w domu na rzecz żony. W takim wypadku musimy się jednak liczyć z większymi opłatami, bo wynagrodzenie trzeba zapłacić notariuszowi dwa razy: raz od umowy darowizny na rzecz syna, drugi raz z racji darowizny udziału na rzecz synowej.


Trzeba zgłosić w urzędzie

Warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia dla osób najbliższych jest zgłoszenie otrzymanego spadku lub darowizny w urzędzie skarbowym - naczelnikowi urzędu. Takiego obowiązku nie ma tylko w dwóch sytuacjach:
¦ gdy umowa stanowiąca źródło przysporzenia ma formę aktu notarialnego,
¦ gdy wartość majątku uzyskanego od tej samej osoby albo po tej samej osobie w okresie poprzedzającym rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 9637 zł.

O zawarciu umowy mającej formę aktu notarialnego urząd wie od notariusza. Dotyczy to w praktyce przede wszystkim darowizn nieruchomości i własnościowych praw spółdzielczych do mieszkań i lokali użytkowych. Podobnie - nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości - np. nieruchomość należąca do rodziców i syna ma stać się wyłączną własnością syna.

Zgłoszenia w urzędzie skarbowym powinien dokonać nabywca - jest nim obdarowany albo spadkobierca, zapisobiorca itp. czy też inna bliska osoba, która otrzymała zachowek. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązek rozliczenia się z fiskusem ciąży wyłącznie na nabywcy - nie ma już solidarnej odpowiedzialności darczyńcy i obdarowanego.

Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego na czas spowoduje, że zapłacimy podatek zgodnie z zasadami odnoszącymi się do bliskich z I grupy podatkowej, tak jakby nie było tego generalnego zwolnienia. Jeśli więc spóźnimy się ze zgłoszeniem spadku czy zawiadomieniem urzędu skarbowego np. o darowiźnie otrzymanej od rodziców w kwocie 50 tys. zł, zapłacimy od niej podatek. Obciąży on nadwyżkę ponad kwotę wolną od podatku wynoszącą dla nabywców z I grupy podatkowej 9637 zł i obliczony będzie zgodnie z najłagodniejszą, progresywną skalą, przewidzianą dla tej grupy podatkowej.

Tylko miesiąc na zawiadomienie

Na złożenie zawiadomienia na formularzu SD-Z ("Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych") mamy tylko jeden miesiąc, licząc od dnia powstania obowiązku zapłaty podatku (obowiązku podatkowego). Moment jego powstania zależy od sposobu (spadek, darowizna, zapis itp.) uzyskania dóbr materialnych.

Zdarza się, w praktyce głównie przy spadkach, że w momencie stwierdzenia przez sąd praw do spadku spadkobierca nie wie o wszystkich dobrach wchodzących w jego skład. Jeśli więc później dowie się, że np. ojciec był współwłaścicielem jakiejś nieruchomości, powinien zgłosić to dodatkowo w urzędzie skarbowym. Na dopełnienie tego obowiązku będzie mieć miesiąc, licząc od dnia powzięcia wiadomości o przysporzeniu.


Darowizna pieniężna pod kontrolą

W wypadku darowizn pieniężnych, aby skorzystać z pełnego zwolnienia dla najbliższych, trzeba, oprócz zawiadomienia urzędu, spełnić dodatkowe warunki. Samo zawiadomienie jest jednak konieczne tylko wówczas, gdy wartość majątku uzyskanego od tej samej osoby w ciągu pięciu lat poprzedzających rok uzyskania ostatniej darowizny (łącznie z tą darowizną) przekracza kwotę wolną od podatku dla należących do I grupy podatkowej, czyli 9637 zł. Wcześniejsze darowizny się nie liczą. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy darowizn nieprzekraczających w okresie pięcioletnim tego limitu.

Dodatkowy warunek zwolnienia darowizny pieniężnej to przekazanie jej:
¦ na rachunek bankowy obdarowanego,
¦ na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
¦ przekazem pocztowym.

Do zawiadomienia na SD-Z trzeba dołączyć dowód, że darowizna została przekazana w taki sposób. Darowizna, jeśli nie dotyczy nieruchomości czy spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, nie musi mieć dla swej ważności formy notarialnej. Nie jest też bezwzględnie konieczne zawarcie jej na piśmie. Umowa darowizny jest bowiem zawarta, jeśli przedmiot darowizny, np. pieniądze, trafił do rąk obdarowanego. Jednak, chociażby w celu ewentualnych rozmów z fiskusem, warto zawrzeć ją na piśmie i sporządzić w dwóch egzemplarzach - dla obdarowanego i darczyńcy (patrz - wzór umowy).


Kary za niezgłoszenie darowizny

Opóźnienie w zgłoszeniu darowizny pieniężnej, a także przekazania jej z ręki do ręki zamiast na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym oznacza konieczność zapłacenia podatku od nadwyżki ponad kwotę 9637 zł, rozliczaną we wskazanym wcześniej pięcioletnim okresie.

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym może jednak kosztować znacznie drożej - np. gdy tłumacząc się, skąd wzięliśmy pieniądze na kupno mieszkania, powołamy się na darowiznę. Bywa tak, gdy urząd skarbowy pyta o źródło finansowania zakupu nieruchomości i wszczyna postępowanie pod kątem opodatkowania dochodu z nieujawnionego źródła. W razie powołania się na taką darowiznę w czasie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego trzeba zapłacić "karny" podatek wynoszący 20 proc. otrzymanej kwoty. Sytuacja jest lepsza w przypadku darowizn mieszkaniowych, bo te dla obdarowanych z I grupy podatkowej objęte są nadal zwolnieniem. Obejmuje ono darowiznę do wysokości 9737 zł (ponad kwotę wolną), gdy darczyńcą jest jedna osoba, i do wysokości 19 274 zł, gdy darczyńców było więcej (limity na okres pięciu lat od daty ostatniej darowizny).

20-procentowy podatek to duża dolegliwość, bo zgodnie z progresywną skalą podatkową stawka tego podatku dla należących do I grupy podatkowej wynosi 3, 5 i 7 proc.

"Karny" podatek należy się też, oczywiście, od innych darowizn, gdy należny podatek nie został zapłacony, a obdarowany powołuje się na darowiznę przed przedstawicielami fiskusa. Dotyczy to więc np. darowizn od teściów, zięciów, synowych, wujów, ciotek itd., które przekraczają kwotę wolną, właściwą dla danej grupy podatkowej.

Inne są konsekwencje powołania się przed organami podatkowymi na niezgłoszone nabycie w drodze dziedziczenia, np. kwoty pieniędzy po ojcu, otrzymania zachowku, pieniężnego zapisu. Dla osób, które należą do kręgu najbliższych i które - gdyby nie zaniechały zgłoszenia - korzystałyby z całkowitego zwolnienia z podatku, oznacza to konieczność zapłacenia podatku według podanej wcześniej skali dotyczącej I grupy podatkowej. Inni nabywcy zapłacą oczywiście podatek według skali dla nich właściwej.

Izabela Lewandowska


Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku

Dziedziczenie


Obowiązek zapłaty podatku powstaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Postanowienie takie staje się prawomocne, jeśli nikt z uczestników postępowania spadkowego nie wniesie od niego apelacji, po upływie trzech tygodni:
¦


od doręczenia go uczestnikowi (spadkobiercy) występującemu w sprawie bez adwokata czy radcy prawnego,
¦


od ogłoszenia, jeśli uczestnik (spadkobierca) był obecny przy ogłoszeniu postanowienia.

Zapis, dalszy zapis, polecenie spadkodawcy

Z chwilą otrzymania przez zapisobiorcę, dalszego zapisobiorcę, beneficjanta polecenia od wykonującego zapis czy polecenie spadkobiercy tego, co w testamencie przeznaczył spadkodawca, np. określonej kwoty pieniędzy, samochodu, obrazu itp.

Zachowek
Z chwilą otrzymania całości lub części kwoty należnej od zobowiązanego.

Darowizna
Z chwilą zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, a jeśli umowa ta ma inną formę - z chwilą wykonania (wręczenia) darowizny.

Polecenie darczyńcy
Z chwilą otrzymania od obdarowanego tego, co polecił przekazać beneficjantowi darczyńca.

Dyspozycja właściciela rachunku bankowego na wypadek śmierci
Z chwilą śmierci spadkodawcy.

Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Z chwilą śmierci uczestnika funduszu.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności
Z chwilą zawarcia umowy, ugody, uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeśli ich skutkiem jest nieodpłatne nabycie np. całości domu, placu, mieszkania przez jednego ze współwłaścicieli.

Nieodpłatne nabycie użytkowania, służebności, renty
Z chwilą ustanowienia tych praw.
 

Gdzie znajdziesz formularz
Zawiadomienie składa się na urzędowym formularzu, mającym konstrukcję podobną do znanych nam PIT-ów. Jest to formularz SD-Z "Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych". Można go znaleźć w Internecie: www.mofnet.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/inne/SD-Z1. Jest tam również wersja interaktywna.
 


SPADKI I DAROWIZNY SPRZED 1 STYCZNIA 2007 R. ORAZ UZYSKANE PO TEJ DACIE

Spadek wyższy od kwoty wolnej

Jeśli darowizna lub dobra uzyskane w spadku są zwolnione z podatku albo ich wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku, nie składamy zeznania podatkowego. Jednak gdy część z tych dóbr nie jest objęta zwolnieniem, musimy je ująć w zeznaniu


Ta ogólna zasada dotyczy zarówno spadków i darowizn sprzed 1 stycznia 2007 r., jak i uzyskanych po tej dacie. Moment, w którym powstaje obowiązek zapłaty podatku, zależy od tego, czy jest to darowizna, spadek, zapis itd.

Złożenia zeznania nie można mylić z zawiadomieniem urzędu skarbowego o spadku czy darowiźnie, które jest warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia z podatku najbliższych, o którym była już mowa.

Gdy powołujesz się na darowiznę

Jeżeli nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek zapłaty od niej podatku powstaje ponownie (odżywa) z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania darowizny (art. 6 ust. 4 upsd). Takie sytuacje zdarzają się, gdy urząd zauważy dysproporcję między poniesionymi przez podatnika wydatkami a wartością mienia zgromadzonego w danym roku i latach poprzednich, pochodzącego ze znanych, legalnych źródeł.

Jeśli podatnik tłumaczy, że wydatki sfinansował ze spadku albo darowizny, musi liczyć się z tym, że urząd skarbowy zainteresuje się, czy został zapłacony stosowny podatek. Jeśli podatek nie został zapłacony, choć się należał, trzeba go oczywiście uiścić. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje sankcja w postaci stawki podatku wynoszącej aż 20 proc..

Kiedy konieczne jest zeznanie

Zeznanie należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jest ono konieczne, gdy ze względu na wartość spadku, darowizny, zapisu czy polecenia należy się podatek spadkowy, tj. gdy jego wartość przekracza tzw. kwoty wolne, których wysokość jest zróżnicowana ze względu na stopień bliskości spadkobiercy i spadkodawcy oraz darczyńcy i obdarowanego.

Przy ustalaniu limitu kwoty wolnej uwzględnia się też wartość dóbr uzyskanych od tej samej osoby lub po tej samej osobie w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ostatniego nabycia.

UWAGA!
Jeśli ta sama osoba uzyskała prawo do wkładu oszczędnościowego na podstawie specjalnej dyspozycji właściciela rachunku na wypadek śmierci i jest spadkobiercą, musi złożyć dwa zeznania - jedno z racji uzyskania prawa do wkładu, drugie z racji praw do reszty spadku. Zeznanie jest niepotrzebne, gdy darowizna albo nieodpłatne zniesienie współwłasności miało formę aktu notarialnego, bo wtedy podatek oblicza, pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego notariusz jako płatnik.


Na oficjalnym formularzu


Zeznanie składa się na oficjalnym formularzu SD/3 i SD-3/A (załącznik). Formularz można otrzymać w urzędzie skarbowym albo znaleźć z Internecie: www.mofnet.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/inne/SD-Z1. Jest tam również wersja interaktywna.

Podaje się w nim dane nabywcy (obdarowanego, spadkobiercy), spadkodawcy, darczyńcy, wkładcy wkładów oszczędnościowych, zbywcy w umowie zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.


Sami obliczamy wartość spadku

W wielu wypadkach, zwłaszcza gdy chodzi o dobra uzyskane w spadku, możemy mieć problemy z określeniem ich wartości. Nie uwalnia nas to jednak od obowiązku podania tej wartości. Podstawę opodatkowania (potrzebną do wyliczenia podatku) stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (tzw. czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i stanu praw majątkowych w dniu nabycia (śmierci spadkodawcy) i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Punktem odniesienia wyliczeń jest więc wartość rynkowa.

Wartość tę określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w miejscu położenia (chodzi o lokalizację) rzeczy i praw majątkowych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia z dnia powstania obowiązku podatkowego (np. uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku).


Urząd może zakwestionować

Jeśli nie podamy w zeznaniu wartości spadku albo urząd skarbowy stwierdzi, że podana nie odpowiada wartości rynkowej, wezwie nas do podania tej wartości lub jej podwyższenia, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 14 dni. Urząd ma obowiązek podania także swojej wstępnej wyceny. Jeśli wezwany nie udzieli odpowiedzi albo podana przez niego wartość nie odpowiada rynkowej, ustala ją urząd, z uwzględnieniem opinii biegłych. Możemy jednak w takim wypadku przedstawić zamówioną przez nas wycenę rzeczoznawcy.

Gdy ustalona przez urząd wartość przekroczy o 33 proc. tę, jaką podał spadkobierca czy obdarowany, wówczas obciążają go koszty opinii biegłych.

Opisana wyżej korekta wartości wchodzi w rachubę także wtedy, gdy umowa darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności ma formę aktu notarialnego. Co do zasady, bowiem notariusz przyjmuje wartość podaną przez strony.


14 dni na zapłacenie

Podatek od spadków i darowizn płacimy dopiero po otrzymaniu decyzji urzędu skarbowego, ustalającej jego wysokość (chyba że pobrał go notariusz). Trzeba go zapłacić w ciągu 14 dni od doręczenia tej decyzji. Od tej ostatniej można odwołać się od izby skarbowej, a potem wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W rachubę wchodzi możliwość uzyskania ulg w ryczałcie podatkowym: odroczenia płatności, rozłożenia na raty, wyjątkowo - umorzenia całości lub części podatku.

Izabela LewandowskaSkale podatkowe (od 1 stycznia 2003 r.) Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skali:  

Grupa podatkowa  Podstawa obliczenia podatku w złotych  Podatek wynosi  
ponad  do  
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej  10 278  20 556  3 proc.  
308 zł 30 gr i 5 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł  
822 zł 20 gr i 7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł  
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej  10 278  20 556  7 proc.  
719 zł 50 gr i 9 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł  
1644 zł 50 gr i 12 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł  
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej  10 278  20 556  12 proc.  
1233 zł 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł  
2877 zł 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł  ULGA MIESZKANIOWA

Z licznymi warunkami i nie dla wszystkich


Jeśli nie mamy własnego mieszkania lub domu, to za lokum uzyskane w drodze spadku lub darowizny w wielu przypadkach nie będziemy musieli płacić podatkuObowiązuje bowiem ulga podatkowa, polegająca na wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn równowartości 110 mkw. takiego lokum. Oznacza to, że obdarowany lub spadkobierca, który otrzymał dom lub mieszkanie o takiej powierzchni lub mniejszej, nie zapłaci od niego podatku. Natomiast osoba, której lokal przekracza taką powierzchnię, zapłaci podatek od nadwyżki wartości mieszkania, przekraczającej 110 mkw. Niezależnie od tego przysługuje kwota wolna właściwa dla danej grupy podatkowej.

Od 1 stycznia 2007 r. ulga mieszkaniowa straci na znaczeniu wobec ogólnego zwolnienia dla osób najbliższych. Jednak także one, jeśli uzyskały darowiznę przed tą datą albo otrzymały dom lub mieszkanie (bądź udział w nich) po osobie, która zmarła przed tą datą - mogą uniknąć zapłacenia podatku tylko, jeśli spełniają przedstawione niżej warunki do skorzystania z ulgi.

Od początku tego roku osoby z I i II grupy podatkowej, które spełniają warunki do korzystania z ulgi mieszkaniowej, mają także prawo do zwolnienia obejmującego wartość wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, tj. wkład na mieszkanie lokatorskie, uzyskany w drodze dziedziczenia.


Dla I i II, a czasem i III grupy podatkowej

Inny jest krąg osób korzystających z tej ulgi, gdy dom lub mieszkanie są przekazywane w spadku, a inny, gdy są przedmiotem darowizny. Przy darowiźnie korzystają z niej tylko najbliżsi - osoby należące do I grupy podatkowej.

W odniesieniu do mieszkań i domów pozostawionych w spadku, w tym także na mocy zapisu czy polecenia spadkodawcy, ulga przysługuje spadkobiercom:
¦ zaliczanym do I i II grupy podatkowej,
¦ osobom obcym z III grupy podatkowej, które sprawowały przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym jej spadkodawcą na podstawie umowy o opiekę zawartej z nim przed organem gminy.

Po 1 stycznia 2007 r. warunkiem ulgi, jeśli przyszły spadkobierca należy do III grupy podatkowej, stała się pisemna umowa z przyszłym spadkobiercą z podpisem notarialnie poświadczonym. Okres sprawowania dwuletniej opieki będzie się liczył od dnia poświadczenia na niej podpisów (osoby, która ma sprawować opiekę, oraz przyszłego spadkodawcy) przez notariusza. Rzecz jasna dziedziczenie przez osobę obcą wchodzi w rachubę tylko wówczas, gdy spadkodawca sporządzi na jej rzecz testament.


Działka z podatkiem

Należy pamiętać, że ulga nie obejmuje wartości działki, udziału we własności działki ani też - gdy przedmiotem spadku czy darowizny jest udział w domu, mieszkaniu albo lokum będące odrębną nieruchomością (własność hipoteczna) - udziału we własności czy prawie użytkowania gruntu oraz w częściach wspólnych budynku. Osoba, która np. odziedziczy dom o powierzchni 110 mkw. stojący na działce mającej 800 mkw., nic od niego nie zapłaci, ale będzie obciążona podatkiem od wartości tej działki.

Często jednak, zwłaszcza w wypadku nabycia udziału we współwłasności domu czy mieszkania będącego odrębną nieruchomością (tzw. własność hipoteczna), korzystający z tej ulgi nie płaci podatku, a to ze względu na kwotę wolną.

Warunki do łącznego spełnienia

Ulga mieszkaniowa przysługuje tylko osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
¦ nie są właścicielami innego domu lub mieszkania (w tym tzw. spółdzielczego),
¦ nie są najemcami mieszkania lub budynku, a jeśli nimi są - rozwiążą umowę najmu,
¦ co najmniej przez pięć lat będą mieszkać w tym mieszkaniu lub domu.

Osoby posiadające własne lokum mogą korzystać z ulgi, jeżeli własność domu mieszkalnego lub mieszkania przekażą na rzecz dzieci, wnuków, prawnuków albo na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, a mieszkanie spółdzielcze lub prawo do domu w spółdzielni przekażą dzieciom, wnukom, prawnukom albo pozostawią spółdzielni mieszkaniowej.

Gdy chodzi o warunek nieposiadania własnego lokum, decyduje stan, jaki istnieje w momencie złożenia zeznania podatkowego czy podpisania notarialnego aktu darowizny. Przykładowo nie pozbawia prawa do ulgi fakt, że obdarowany miał wcześniej mieszkanie i je sprzedał. Nie stanowi też przeszkody w korzystaniu z ulgi to, że spadkobierca czy obdarowany jest współwłaścicielem innego mieszkania albo domu, w tym także domu albo mieszkania należącego do majątku małżeńskiego, dorobkowego.

Okres zamieszkania spadkobierców należących do II i III grupy podatkowej, którzy uzyskali dom lub mieszkanie w spadku po 1 stycznia 2007 r., musi być potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały.

Izabela Lewandowska

 Spadki i darowizny
Słowniczek


Zapis - zawarta w testamencie dyspozycja spadkodawcy, skierowana do spadkobiercy, przekazania określonej rzeczy, nieruchomości, akcji, określonej kwoty pieniędzy itp. na rzecz określonej osoby - zapisobiorcy.

Zachowek - należy się pominiętym w testamencie: małżonkowi oraz dzieciom, a gdy te nie przeżyły spadkodawcy - jego wnukom, prawnukom, a także rodzicom, jeśli z braku dzieci czy wnuków spadkodawcy byliby powołani do spadku według reguł dziedziczenia ustawowego. Zachowek, do którego wypłaty obowiązany jest spadkobierca, wynosi 1/2 tego, co należałoby się danej osobie na podstawie reguł dziedziczenia ustawowego, a 2/3 - gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni.

Dyspozycja wkładem - właściciel rachunku bankowego może zobowiązać bank do wypłacenia wskazanej osobie lub osobom określonej kwoty, ale nie wyższej niż 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ta kwota nie wchodzi do spadku po nim. W ten sposób można obdarować: małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, rodzeństwo.

Izabela Lewandowska


Zwolnienia z podatku, które obowiązywały i nadal obowiązują

¦ wyłączenie z podstawy opodatkowania (z czystej wartości, tj. po potrąceniu długów i ciężarów, np. w postaci hipoteki, zapisu) podatkiem od spadków i darowizn równowartości 110 mkw. mieszkań i domów nabytych przez:

- należących do I grupy podatkowej, jeśli uzyskali je w drodze spadku lub darowizny,
- należących do II grupy podatkowej, jeśli uzyskali je w spadku,
- należących do III grupy podatkowej, jeśli uzyskali je w spadku, a wcześniej przez co najmniej dwa lata sprawowali na podstawie oficjalnej umowy opiekę nad spadkodawcą, który jej wymaga,

¦ nieruchomości, w tym zabudowania gospodarcze, bez względu na grupę podatkową, jeśli stanowią gospodarstwo rolne albo weszły do gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem jednak budynków mieszkalnych i budynków do specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu i hodowli zwierząt, urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, np. szklarnie, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców,

¦ prawo do wkładów w spółdzielniach rolniczych i spółdzielniach kółek rolniczych,

¦ darowizny na cele mieszkaniowe dla nabywców z I grupy podatkowej, do wysokości 9737 zł (ponad kwotę wolną), gdy darczyńcą jest jedna osoba, i do wysokości 19 274 zł, gdy darczyńców było więcej (limity na okres pięciu lat od ostatniej darowizny),

¦ części nieruchomości uzyskane w drodze zasiedzenia do wysokości udziału nabywcy w nieruchomości,

¦ cesja oszczędności w kasie mieszkaniowej na rzecz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z właścicielem rachunku,

¦ pojazdy rolnicze i maszyny rolnicze otrzymane przez rolnika w drodze spadku lub darowizny, pod warunkiem że nie wyzbędzie się ich przez trzy lata,

¦ odziedziczone przez spadkobierców z I i II grupy podatkowej przedmioty wyposażenia mieszkania, pościel, odzież, bielizna, narzędzia pracy przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym - jeśli mieszkali oni razem ze spadkodawcą,

¦ uzyskane w spadku dzieła sztuki i rękopisy, będące przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiały biblioteczne, jeśli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną, i to bez względu na to, do jakiej grupy podatkowej spadkobierca należy,

¦ zabytki ruchome i kolekcje zabytków wpisane do rejestru zabytków,

¦ nieruchomości zabytkowe nabywane przez spadkobierców i obdarowanych z I i II grupy podatkowej, pod warunkiem właściwego ich utrzymywania,

¦ własność nabyta przez należących do I grupy podatkowej w drodze zniesienia współwłasności,

¦ prawo do rekompensaty uzyskane przez spadkobierców zabużan.

Izabela Lewandowska


Zródło:
Rzeczposolita 10 września 2007roku.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 13, 2007, 09:46:26 am
Obowiązki w podatku od czynności cywilnoprawnych

Darowizna przedmiotu wolnego od długu jest nieopodatkowana

Przekazanie w darowiźnie przedmiotu wolnego od długów lub ciężarów nie rodzi obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.


Umowa darowizny co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Umowy darowizny są objęte PCC, ale jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej, czyli zawarcia umowy, i ciąży na obdarowanym. Podstawę opodatkowania PCC przy umowie darowizny stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Ponieważ w przypadku umowy darowizny opodatkowane PCC jest samo obciążenie przedmiotu umowy darowizny, dla określenia wysokości podatku żadnego znaczenia nie ma wartość przedmiotu darowizny. Jeżeli darowany przedmiot jest wolny od zobowiązań, to umowa darowizny nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Obdarowany będzie zobowiązany jedynie do zapłaty podatku od darowizny.

STAWKI PODATKU PRZY UMOWIE DAROWIZNY

2 proc. - przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.
1 proc. - przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych.
MAGDALENA MAJKOWSKA
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2048.220.0.39.15.1.0.1.htm]zr
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 18, 2007, 09:51:02 pm
ZMIANA PRAWA KTO ZAROBI, A KTO STRACI NA ULDZE RODZINNEJ (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2051.178.0.39.1.1.0.1.htm)

Analiza GP: ulga na dzieci opłaca się przy dochodzie 2,4 tys. zł miesięcznie

Na nowej uldze podatkowej najmniej zyskają najbiedniejsze rodziny

Samorządy mogą stracić nawet 3 mld zł
Wprowadzenie ulgi na dzieci w wysokości 1145,08 zł cieszy rodziców. Ale nie wszystkich. Na nowej uldze najmniej zyskają bowiem najbiedniejsze rodziny. Aby móc w pełni skorzystać z odliczenia, rodzice, którzy wychowują jedno dziecko, miesięcznie powinni zarabiać łącznie 2,4 tys. zł brutto. Ci, którzy mają na utrzymaniu dwójkę dzieci - aż 3,5 tys. zł. Matki samotnie wychowujące dzieci muszą osiągnąć miesięczny dochód w wysokości 1750 zł. Eksperci szacują, że z ulgi nie skorzysta ponad milion dzieci, głównie rolników.

Wprowadzenie nowej ulgi będzie miało negatywne konsekwencje dla samorządów. Stracą one 3 mld zł z pieniędzy, z których finansują pomoc społeczną dla najbiedniejszych rodzin.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 18, 2007, 10:01:12 pm
Więcej za dyżur - szpital porządkuje opłaty

Agnieszka Pochrzęst
 
Szpital Bródnowski zalegalizował opłaty za indywidualną opiekę pielęgniarki nad pacjentem. Cena jest ruchoma w zależności od tego, jak dogadają się strony. Chory może sobie oficjalnie wynająć pielęgniarkę, ale nie wiadomo, czy jest to legalne.
"Prywatki", czyli indywidualna opieka pielęgniarki nad chorym, są powszechne w wielu szpitalach. Rodzina pacjenta płaci pielęgniarce za to, że zostaje w pracy poza swoim dyżurem i opiekuje się ich bliskim. Zazwyczaj siedzi przy jego łóżku, a nie w dyżurce. Najczęściej korzystają z tego chorzy tuż po operacji - rodzina chce mieć pewność, że ktoś na pewno przy nich będzie.

Część dyrektorów szpitali przyznaje, że u nich są opłaty za dyżury, inni nie. - Oczywiście, że wiem, że pielęgniarki za pieniądze siedzą przy chorych - mówi jeden z nich. - Opłaty przechodzą z rączki do rączki. Bez podatków. Tak jest od lat.

W Warszawie nocny dyżur pielęgniarki kosztuje średnio 200 zł. Więcej, gdy chory nie wstaje, trzeba go karmić, myć i przewijać.

Dyrekcja Szpitala Bródnowskiego postanowiła zalegalizować opłaty za indywidualne dyżury. Od 1 września można legalnie wynająć pielęgniarkę, nie wsuwa się już kopert do kieszeni. Pieniądze dostanie razem z pensją. Nazwa: "dodatkowa opieka pielęgnacyjna dla pracowników szpitala na życzenie pacjenta". - Porządkujemy różne obszary działalności szpitala - tłumaczy Elżbieta Madajczyk, naczelna pielęgniarek w Szpitalu Bródnowskim.

Ale pacjenci się skarżą, że teraz "prywatka" kosztuje więcej. Do tej pory było to ok. 200 zł. Teraz, nieoficjalnie - ok. 330 zł. Do opłaty dla pielęgniarki trzeba doliczyć 20-procentową składkę na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz 12 zł tzw. zryczałtowanej opłaty, która refunduje koszty pobytu dodatkowej osoby na oddziale. Tę kwotę od 1 września muszą ją wnosić także bliscy, którzy chcą przez całą dobę opiekować się chorym. - To koszty związane z używaniem prądu, wody czy wyrzucaniem śmieci - tłumaczy Elżbieta Madajczyk.

Rodzina za usługę płaci w kasie i dostaje rachunek.

Opłaty zostały wprowadzone, ale nie ma cennika, stawki nie są określone. - To pacjent z pielęgniarką ustala wysokość opłaty - mówi Madajczyk. Nie potrafi podać, o ile wzrosły stawki po legalizacji nocnej opieki, bo "nic jej nie wiadomo, żeby wcześniej coś takiego u nich miało miejsce".

Podkreśla, że opłaty są legalne: - Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki. Wybiera czy chce, żeby zajmowali się nim bliscy czy nasi pracownicy.

Opłaty za dyżury pielęgniarek budzą kontrowersje od lat.

- W publicznych szpitalach nie powinno się pobierać pieniędzy od pacjentów - mówi Jerzy Serafin, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia. - W stawki, które płacimy szpitalom, są też wliczone koszty opieki pielęgniarskiej.

Ale już Waldemar Roszkiewicz, wicemarszałek samorządu mazowieckiego, do którego należy Szpital Bródnowski, mówi: - Lepiej, żeby oficjalnie pobierać pieniądze, niż godzić się, by trafiały bokiem do czyjejś kieszeni. I zapewnia, że szpital na tym nie zarabia. Także Hanna Gutowska, przewodnicząca warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, podkreśla, że opłaty za nocną opiekę powinny być uregulowane, bo są powszechne.

W szpitalu św. Zofii od lat istnieje oficjalny cennik - od 250 do 350 zł za indywidualną opiekę. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że to usługi ponadstandardowe i dlatego są płatne.


Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna 18.09.2007r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 20, 2007, 04:21:06 pm
ORDYNACJA PODATKOWA

Pięć lat na przechowywanie PIT to fikcja (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070920/prawo/prawo_a_10.html)

Chociaż dokumentację podatkową powinniśmy przechowywać najwyżej pięć lat, to skarbówka może żądać wcześniejszej. To efekt luki w prawie

Wprawie podatkowym nie ma przepisu, który nakazywałby podatnikom przechowywanie wszelkich dokumentów mogących mieć wpływ na rozliczenia z fiskusem dłużej, niż wynosi okres przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie trzeba też rokrocznie składać oświadczeń majątkowych. Mimo to w praktyce skarbówka może zażądać szczegółowych informacji o dochodach nawet sprzed kilkunastu lat. Pozwala na to luka prawna, którą fiskus skwapliwie wykorzystuje.

Wszystko w jednym przepisie

Postępowanie w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów oparte jest na ust. 3 art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia. Zarzut posiadania nielegalnych dochodów może więc zostać postawiony osobie, której wydatki i majątek nie znajdują pokrycia w dochodach. I to zarówno tych, od których fiskus pobrał daninę, jak i tych zwolnionych od opodatkowania.

To daje dużą swobodę organom. Mogą bowiem, nie uprzedzając podatników o tym, że ciąży na nich więcej obowiązków, niż wynika z przepisów, sprawdzać dochody kontrolowanych na wiele lat wstecz. Weryfikacją powinny wprawdzie być objęte dochody z ostatnich pięciu lat, ale w praktyce nie ma przeszkód, aby fiskus sprawdził podatnika niemal od przedszkola. Wystarczy, że zechce zbadać, jak przez lata gromadził on swój majątek, i każe mu to szczegółowo udokumentować. A wtedy trzeba będzie udowodnić, skąd wzięliśmy pieniądze nakupioną przed laty nieruchomość. Doradcy podatkowi potwierdzają, że dla udokumentowania tego wydatku fiskus może zapytać podatnika nie tylko o pieniądze zgromadzone z okazji pierwszej komunii czy zarobione w trakcie studiów.


Zapomniana regulacja

Więcej problemów niż wspomniany art. 20 ust. 3 ustawy o PIT może sprawić art. 285a § 3 ordynacji podatkowej . Pozwala on urzędnikom zażądać oświadczenia o stanie majątku, gdy mają uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będący osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Mogą przy tym zażądać, aby podatnik sporządził takie oświadczenie na dowolnie wybrany przez nich dzień.

A wszystko pod groźbą odpowiedzialności karnej do trzech lat pozbawienia wolności za fałszywe zeznania.


Jest dochód, ale nie ma źródła
I tu zaczynają się problemy. Mianowicie organ podatkowy, wzywając do złożenia takiego oświadczenia, powinien wykazać, że jego podejrzenia są rzeczywiście uzasadnione.

W praktyce jednak tego nie robi, przerzucając - o czym wspominaliśmy już we wtorek, 18 września ("W poszukiwaniu lewych dochodów skarbówka sama łamie prawo") - cały ciężar dowodzenia na podatnika. To on, nie mając świadomości, że powinien zbierać wszelką dokumentację finansową, musi nie tylko uprawdopodobnić posiadanie określonych dochodów, ale i wykazać, jak przez lata gromadził majątek.

Prawnicy nie mają wątpliwości, że brak przepisów, które precyzowałyby obowiązki podatnika w tym względzie, jest luką prawną, która pozwala organom nie informować podatników o ich obowiązkach, a przez to działa na niekorzyść kontrolowanych. Podobnie jak brak przepisu, który określałby termin złożenia oświadczenia majątkowego. Dziś skarbówka daje na jego sporządzenie trzy dni i tłumaczy, że sprzyja to szybkiemu załatwieniu sprawy. Co ciekawe, nie ma też przepisu, który nakazywałby organom podatkowym wykazać źródło, z którego miałyby jakoby pochodzić zakwestionowane przez nich jako nieujawnione przychody. W efekcie decyzja wymierzająca sankcje w postaci 75-proc. podatku od nielegalnego dochodu nie zawiera zazwyczaj takiego ustalenia.

GRAŻYNA J. LEŚNIAK 
Ireneusz Krawczyk, radca prawny w spółce Ożóg i Wspólnicy
W praktyce często się zdarza, że organy skarbowe próbują opodatkować "wirtualne" nieujawnione dochody. Przyczyna tego tkwi w konieczności poszukiwania przez podatnika i co najmniej uprawdopodobnienia dochodów osiągniętych wiele lat przed okresem kontrolowanym. Brak dowodów na potwierdzenie osiągniętych dochodów, które już nie podlegają kontroli z powodu upływu okresu przedawnienia, działa zatem na niekorzyść podatników. Skoro w rzeczywistości konieczna jest wiedza i dowody na osiągniecie określonych dochodów nawet sprzed kilkunastu lat, to ustawodawca powinien z podatnikami grać w otwarte karty. Powinno to prowadzić do uszczegółowienia regulacji dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów i jasnego określenia obowiązków podatników i organów podatkowych. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będzie dochodziło do sytuacji, kiedy to nieujawnione dochody będą wynikały raczej z nieznajomości obowiązków dokumentowania zgromadzenia konkretnego majątku, a nie z rzeczywistych uszczupleń podatkowych. ¦
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 23, 2007, 06:43:46 pm
Dowód przekazania pieniędzy pozwoli uniknąć podatku

Darowując znaczne kwoty pieniężne, trzeba pamiętać o zawarciu umowy na piśmie i zachowaniu dowodu przekazania darowizny. Dzięki temu obdarowany krewny uniknie płacenia podatku.


Dziadkowie chcą przekazać wnukowi darowiznę pieniężną w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem tych środków na zakup mieszkania. W opisanej sytuacji obdarowany będzie mógł skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku dla najbliższej rodziny, jeżeli spełni wymogi związane z odpowiednim udokumentowaniem darowizny i poinformowaniem urzędu skarbowego o fakcie otrzymania majątku.

Przekazanie pieniędzy powinno nastąpić na podstawie pisemnej umowy darowizny. Zawarcie umowy jest bardzo istotne, przede wszystkim w perspektywie jej późniejszego udokumentowania w urzędzie skarbowym. Umowa darowizny w zasadzie powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, jednak w przypadku przekazywania pieniędzy brak zachowania tej formy nie będzie miał wpływu na ważność umowy. Zawarcie umowy darowizny u notariusza ma jednak tę zaletę, że jako płatnik podatku wyręczy on podatnika we wszystkich obowiązkach względem urzędu skarbowego. Sposób zawarcia umowy wpłynie również na moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zwykłej umowy pisemnej powstanie on z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, pieniądze należy przekazać w odpowiedni sposób, tzn. na rachunek bankowy nabywcy albo na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Dowód takiego przekazania należy dostarczyć urzędowi skarbowemu. Trzeba także pamiętać, aby w tytule przelewu lub przekazu wskazać, iż chodzi o darowiznę.

Obdarowany powinien poinformować urząd skarbowy (właściwy dla darczyńcy) o nabyciu majątku w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz SD-Z1 wraz z dowodem przekazania pieniędzy. Konieczne będzie również okazanie zawartej umowy darowizny.

MAGDALENA MAJKOWSKA
zr (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2050.220.0.39.14.1.0.1.htm)
Tytuł: Wystarczy, że uczy się jedno dziecko w rodzinie
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 23, 2007, 06:54:13 pm
Wystarczy, że uczy się jedno dziecko w rodzinie (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070922/prawo/prawo_a_17.html)

Jeżeli samotny rodzic wychowuje kilkoro dzieci, to jeśli w odniesieniu do choćby jednego z nich spełnione są warunki uzasadniające prawo do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego, może z niego skorzystać


Czytelniczka samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Jeden syn jest pełnoletni, uczy się i pracuje na umowę-zlecenie. Jego dochody z tego tytułu przekroczą prawdopodobnie w 2007 r. kwotę niepowodującą obowiązku płacenia podatku, tj. 3013,37 zł. Czytelniczka pyta, czy mimo to będzie mogła skorzystać z preferencyjnego opodatkowania ze względu na samotne wychowywanie drugiego syna, który rozpoczął studia w ubiegłym roku i nie osiąga żadnych dochodów.

Samotny rodzic ma prawo do preferencyjnego rozliczenia z racji wychowywania dziecka, jeśli:
> nie ukończyło ono 18. roku życia, bez względu na jego dochody, albo też
> jest pełnoletnie, ale uczy się lub studiuje, nie ukończyło 25. roku życia i nie miało dochodów albo jego opodatkowane dochody nie przekroczą w 2007 r. limitu 3013,37 zł.


Wystarczy, jeśli któraś ze wskazanych sytuacji odnosi się do jednego tylko dziecka.

Warto pamiętać, że dochód to przychód minus koszty jego uzyskania. Przy ustalaniu wskazanego limitu dochodów trzeba więc uwzględnić to, że koszty uzyskania przychodu np. z umowy-zlecenia wynoszą 20 proc. kwoty wynagrodzenia ustalonej w takiej umowie. Nie wchodzą do tego limitu dochody zwolnione z opodatkowania. Do nich należą m.in. praktycznie wszystkie stypendia (pisaliśmy o tym obszerniej w "Rz" z 8 - 9 bm. "Dorabiający do stypendium muszą rozliczyć się z fiskusem").

Jeśli dochody młodego człowieka nie przekroczą w 2007 r. 3013,37 zł, to po złożeniu przez niego zeznania rocznego urząd skarbowy zwróci mu całą zaliczkę na podatek dochodowy pobraną przez zleceniodawcę czy pracodawcę. W całości jest ona bowiem nadpłatą.

i.l.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 25, 2007, 12:38:24 pm
Będzie niższy VAT od darowanej żywności    *  zmiana prawa Rozliczając VAT, będzie można uwzględnić wartość rynkową darowanej żywności
    *  Do obniżenia podstawy opodatkowania konieczna będzie szczegółowa dokumentacja dostaw
    *  Zdaniem ekspertów uchwalone przepisy mogą budzić wątpliwości interpretacyjneANALIZA


Nowelizacja ustawy o VAT (z 19 września 2007 r.) wprowadziła preferencyjne zasady ustalania podstawy opodatkowania darowizn żywności na cele charytatywne, pod warunkiem prowadzenia przez przedsiębiorców szczegółowej dokumentacji dostaw. Przyjęte przez parlament zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

W świetle obowiązujących przepisów podatnicy zobowiązani są do samonaliczania VAT, określając podstawę opodatkowania w oparciu o historyczną ceną nabycia, która nie uwzględnia spadku wartości produktów. Dlatego, aby uniknąć obciążeń fiskalnych, przedsiębiorcy zamiast przekazywać żywność na cele społecznie użyteczne, często decydują się na jej wyrzucenie.

Uchwalona zmiana przepisów umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania VAT poprzez uwzględnienie wartości rynkowej przekazywanych towarów. Nowe regulacje dotyczące darowizn żywności i obejmujące zmiany art. 29 ustawy o VAT początkowo zostały uchwalone przez Sejm w brzmieniu proponowanym przez Ministerstwo Finansów. Na etapie prac senackich rządowe propozycje uległy jednak zasadniczej zmianie, a Sejm ostatecznie poparł senackie poprawki. Eksperci podatkowi pozytywnie oceniają kierunek przyjętych rozwiązań, wskazują jednak, że uchwalone przepisy mogą budzić wątpliwości interpretacyjne.

Cena nabycia z dnia dostawy

Dodany ust. 10a w art. 29 ustawy o VAT w brzmieniu uchwalonym przez Sejm zakładał, że w przypadku darowizn żywności podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych produktów. Identyczna zasada znalazła się w zmienionym ust. 10 art. 29 regulującym ogólne zasady ustala- nia podstawy opodatkowania w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów.

Roman Namysłowski, menedżer w zespole VAT Ernst & Young, wyjaśnia, że dzisiejszy przepis art. 29 ust. 10 stanowi, iż podstawą opodatkowania w takich przypadkach jest cena nabycia, a gdy ta nie istnieje - koszt wytworzenia określony w momencie dostawy.

- Zwracam uwagę na słowo określony, które użyte w liczbie pojedynczej, wbrew przepisom unijnym, pozwala władzom skarbowym twierdzić, że cena nabycia to cena historyczna. Zmiana tego przepisu polega na zastąpieniu słowa określo-ny słowem określone, co sugeruje, że obie wartości, tj. cenę nabycia, oraz koszt wytwo- rzenia powinniśmy określać w momencie dostawy, czyli uwzględniając aktualną wartość przedmiotu darowizny - twierdzi ekspert. W przypadku darowizn żywności zaproponowano, aby zmiany dotyczyły jedynie dostaw na rzecz organizacji pożytku publicznego i pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji.

Na etapie prac senackich przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców wskazywali jednak, że jedynym skutkiem tak skonstruowanych przepisów będzie nałożenie na podatników dodatkowych obowiązków spra- wozdawczych, natomiast nie przyniosą one żadnych zmian w zakresie obciążeń fiskal-nych. Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, doradca podatkowy w KPMG, podziela to stanowisko, tłumacząc, że wynika ono z niefortunnego określenia użytego przy definiowaniu podstawy opodatkowania, czyli cena nabycia określona w momencie dostawy towarów.

- Trudno jest bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której cena nabycia zmieniałaby się w momencie dostawy. Cena nabycia jest stała, określona w momencie zakupu i nie ulega zmianie w momencie dostawy - twierdzi Agnieszka Smolińska-Wiśnioch.

Poprawka senacka


W ocenie naszej rozmówczyni wprowadzone przez Sejm zmiany w zakresie ustalania podstawy opodatkowania przy nieodpłatnych dostawach niewiele zatem zmieniły w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących.

- Jakkolwiek Sejm w dodawanym ust. 10a art. 29 wyodrębnił metodę ustalania podstawy opodatkowania dla nieodpłatnej dostawy żywności dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej, to choć nie różniła się istotnie od zasady ogólnej, była od niej mniej korzystna w związku z dodatkowymi wymogami dokumentacyjnymi - podkreśla nasza rozmówczyni. Zdaniem Agnieszki Smolińskiej-Wiśnioch, kluczowe zmiany w tym zakresie zostały podjęte przez Senat, który zmodyfikował metodę ustalania podstawy opodatkowania dla nieodpłatnej dostawy żywności dla organizacji pożytku publicznego.

- Podstawa opodatkowania w takiej sytuacji bazuje na wartości rynkowej, której definicję do słownika ustawy wprowadziła ta sama nowelizacja. Tak ustalona wartość nie może być jednak wyższa niż cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszty wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Przyjęte przepisy pozytywnie oceniają również eksperci podatkowi z PricewaterhouseCoopers.

- Zakładając, że wartość rynkowa żywności wycofywanej ze sprzedaży, na przykład ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub uszkodzone opakowania albo żywności z przyczyn technologicznych nieprzeznaczonej do sprzedaży, jest bliska zeru, możliwe będzie opodatkowanie VAT takiej minimalnej wartości - mówi Wojciech Śliż, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

W ocenie eksperta takie rozwiązanie znacząco uatrakcyjni tę formę prowadzenia działalności charytatywnej dla przedsiębiorców, a w efekcie w istotny sposób poprawi sytuację osób korzystających z pomocy udzielanej przez organizacje pożytku publicznego.

Na korzyść przedsiębiorców

Tomasz Pabiański, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego firmy PricewaterhouseCoopers, zwraca uwagę, że przyjęty przepis zawiera co najmniej trzy mechanizmy kontrolne istotne z punktu widzenia funkcjonowania VAT. Po pierwsze, podstawa opodatkowania określona zostanie w oparciu o wartość rynkową, co wyeliminuje nadużycia związane z potencjalnymi darowiznami pełnowartościowej żywności, która, gdyby nie została darowana, mogłaby zostać sprzedana (w takiej sytuacji wartość rynkowa będzie zasadniczo równa możliwej do uzyskania cenie sprzedaży). Po drugie, preferencyjnym określeniem podstawy opodatkowania objęte będą jedynie odpowiednio udokumentowane wydania żywności na rzecz organizacji podatku publicznego. Ostatni z mechanizmów kontrolnych ma na celu ochronę podatnika w sytuacjach, gdy dokonuje on na rzecz organizacji pożytku publicznego darowizn pełnowartościowej żywności, której wartość rynkowa mogłaby być wyższa niż cena nabycia lub koszt wytworzenia.

- W takiej sytuacji wprowadzono ograniczenie podstawy opodatkowania zakładające, iż cena rynkowa dla takich darowizn nie może być wyższa od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia - twierdzi nasz rozmówca.

Obowiązek dokumentacyjny

Stosowanie preferencyjnych zasad ustalania podstawy opodatkowania darowizn żywności regulowane w ust. 10a art. 29 zostało obwarowane warunkiem prowadzeniem szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy. Należy się zatem zastanowić, co się stanie, jeśli podmioty przekazujące produkty spożywcze dla organizacji pożytku publicznego nie spełnią wymogów dokumentacyjnych. Eksperci podatkowi są zgodni, że należy się wówczas odwołać do zasady ogólnej z ust. 10 art. 29. Nie rozstrzygają jednak wątpliwości związanych z jej zastosowaniem. Zdaniem Agnieszki Smolińskiej-Wiśnioch, przepis ten nie uległ zasadniczej zmianie, zatem jego uwzględnienie oznacza powrót do obowiązujących obecnie zasad mniej korzystnych dla podatników.

Innego zdania jest Roman Namysłowski. Ekspert wskazuje, że jeżeli podatnik będzie prowadził szczegółową dokumentację potwierdzającą dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa tych towarów, a gdy ta nie istnieje, koszty wytworzenia określone w momencie dostawy.

- Paradoksalnie, niespełnienie warunków dokumentacyjnych spowoduje konieczność ustalania podstawy opodatkowania według zasady ogólnej, która również prowadzi nas do wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny. Senatorowie, modyfikując tekst przyjęty przez Sejm, uczynili przepisy mniej spójnymi, ponieważ zawsze wrócimy do wartości rynkowej - ocenia Roman Namysłowski.gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2056.220.0.39.12.1.0.1.htm)
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 26, 2007, 09:45:48 pm
Konkubent wypełni PIT jak samotny rodzic (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2057.220.0.39.15.2.0.1.htm)

Kawaler mieszkający z konkubiną, który wychowuje dzieci, może rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

ORZECZENIE

Zapadł wyrok korzystny dla samotnie wychowujących dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał bowiem, że osoby takie mogą się rozliczać na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą więc w rocznym zeznaniu podatkowym zaznaczyć tę formę rozliczenia i określić podatek w podwójnej wysokości podatku (obliczonego według zasad ogólnych), ale od połowy dochodów. Wyrok sądu oznacza, że w ten sposób mogą rozliczać się nie tylko osoby samotne, które wychowują dzieci, ale również osoby będące w konkubinacie.

W omawianej sprawie podatnik, kawaler w konkubinacie z panną, wychowujący czworo ich wspólnych dzieci, wystąpił do urzędu z prośbą o interpretację, czy może rozliczać się w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zdaniem podatnika może korzystać z tej preferencyjnej formy rozliczeń. Z interpretacją taką nie zgodziły się jednak organy podatkowe, które skupiły się na rozumieniu terminu samotność. Urząd i izba skarbowa twierdziły, że samotnie wychowującym dziecko może być jedynie osoba, która mieszka sama z dzieckiem lub dziećmi. Nie może być zatem w związku. A skoro podatnik jest w konkubinacie, to oznacza, że nie jest samotny. Ponadto organy stwierdziły, że zamieszkanie pod tym samym adresem również wyklucza możliwości samotnego wychowywania dzieci.

Skarżący podnosił jednak, że ustawodawca dopuścił taką sytuację. W art. 6 ust. 5 określił bowiem definicję osoby samotnie wychowującej dzieci. Za taką osobę uznaje się m.in. pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę i rozwodnika, ale także osobę w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

WSA uchylił decyzje organów i przyznał rację skarżącemu. W ustawie nie ma przepisu, zgodnie z którym wspólne zamieszkanie wykluczałoby możliwość samotnego wychowywania dzieci. Zdaniem sądu skoro podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, a więc nie przysługiwała mu możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, ale pozostawał w quasi-związku małżeńskim, to jest to pewna logiczna sprawiedliwość, że może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Sygn. akt III SA/Wa 1133/07

PIT SAMOTNYCH RODZICÓW

Z rozliczenia w PIT dla osób samotnie wychowujących dzieci mogą korzystać:

jeden rodzic
jeden opiekun prawny
panna
kawaler
wdowa
wdowiec
rozwódka
rozwodnik
osoba, w stosunku do której orzeczono separację
osoba w małżeństwie, jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
osoba w małżeństwie, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności
konkubina, panna
konkubent, kawaler

ŁUKASZ ZALEWSKI
Tytuł: Ulga na dzieci do odliczenia od podatku dochodowego na zasad
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 27, 2007, 01:08:22 pm
Ulga na dzieci do odliczenia od podatku dochodowego na zasadach ogólnych (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2058.220.0.39.13.2.0.1.htm)

ZMIANA PRAWA Podatnik osiągający przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, jak i w sposób zryczałtowany może odliczyć ulgę rodzinną od podatku obliczonego według skali.

Podatnicy uzyskujący dochody z różnie opodatkowanych źródeł pytają, czy przysługuje im prawo do pomniejszenia podatku o kwotę ulgi rodzinnej. Przypomnijmy, że począwszy od rozliczenia za 2007 rok podatnicy będą mogli odliczyć od podatku dochodowego opodatkowanego na zasadach ogólnych równowartość kwoty zmniejszającej podatek w I przedziale skali podatkowej. Czy zatem podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem i równocześnie osiągający przychody ze stosunku pracy opodatkowane na zasadach ogólnych może skorzystać z ulgi w rozliczeniu dochodów ze stosunku pracy. Paweł Jabłonowski, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy wyjaśnia, że tak.

- Przychody ze stosunku pracy są odrębnym źródłem przychodu, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie przychodów ze stosunku pracy na zasadach wyrażonych w tym przepisie umożliwia skorzystanie z ulgi na dzieci bez żadnych, poza wysokością odliczenia, ograniczeń - mówi Paweł Jabłonowski. Wyjaśnia, że rozliczenie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego czy też zryczałtowanego nie podlega kumulacji z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (m.in. dochodami ze stosunku pracy).

- Zatem rozliczenie tych dochodów jest w pewnym sensie autonomiczne. Dlatego podatnicy, mimo że posiadają źródła dochodów, które nie pozwalają na skorzystanie z ulgi na dzieci (opodatkowanie podatkiem liniowym), posiadając równocześnie inne źródła dochodów, które takich ograniczeń nie posiadają, mogą skorzystać z przedmiotowej ulgi - potwierdza nasz rozmówca.

1145,08 złotych wyniesie w rozliczeniu za 2007 rok kwota ulgi rodzinnej na każde dziecko

MAGDALENA MAJKOWSKA
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 29, 2007, 10:21:18 pm
Kiedy podarowane pieniądze są zwolnione z podatku

Kiedy otrzymanie od najbliższych pieniędzy, np. w formie darowizny, jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn?

Żeby skorzystać z tej preferencji, trzeba spełnić obowiązki określone w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4a ust. 1 zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4). Mają też obowiązek udokumentowania - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgodnie ze wspomnianym art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

Gazeta Prawna 29.09.2007r
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Październik 05, 2007, 02:47:38 pm
Ulga na dzieci przyklepana przez prezydenta (http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80353,4550855.html)

Prezydent Lech Kaczyński podpisał znowelizowaną we wrześniu ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wprowadzającą ulgę na dzieci - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Rząd chciał, by ulga wynosiła 572 zł 54 gr na każde dziecko. Posłowie zdecydowali jednak w głosowaniu, że kwota ta będzie dwukrotnie zwiększona i wyniesie 1.145 zł rocznie.

Obecnie od podatku można odliczyć 120 zł na każde dziecko. Oznacza to, że przyjęte rozwiązanie zwiększa obecną ulgę około dziesięciokrotnie.

Wiceminister finansów Jacek Dominik mówił podczas wrześniowej debaty w Sejmie, że według wstępnych wyliczeń resortu finansów "podwójna" ulga będzie kosztowała budżet państwa 6,5 mld zł i skorzystają z niej głównie najbogatsi.

"Koszt dla budżetu, wstępnie szacowany przez Ministerstwo Finansów, wynosi około 6,5 mld zł. O tyle spadają dochody budżetu w przyszłym roku. Rząd był przeciwny tak dużemu uszczupleniu dochodów, bo to musi spowodować dość istotną rewizję wydatków w innych dziedzinach" - mówił w Sejmie Jacek Dominik.

Z wyliczeń MF wynika, że aby rodzina mogła skorzystać z ulgi dla dwojga dzieci, jej dochody muszą znacznie przekraczać 30 tys. zł rocznie. Według Dominika, niewiele tu zmieni podwyżka płacy minimalnej, która od stycznia 2008 r. wzrośnie do 1126 zł. Wiceminister wyjaśniał, że dwie osoby mające zarobki w wysokości płacy minimalnej i tak nie wykorzystają ulgi w pełnym zakresie, bo będą miały za niski podatek.

Ministerstwo szacowało wcześniej, że ulga w wysokości 572 zł 54 gr na każde dziecko kosztowałaby budżet ok. 2,8 mld zł.

Wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska zapowiedziała, że jeśli po wyborach zostanie ministrem finansów, to nie będzie zabiegała o zmniejszenie ulgi na dzieci, do proponowanej przez rząd kwoty 572,54 zł na każde dziecko.

We wrześniu w Sejmie Gilowska podkreślała, że ulga w podatku PIT to nieporozumienie, jest ona niekorzystna dla budżetu i systemu podatkowego.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 08, 2007, 06:07:25 pm
Preferencje podatkowe dla rodzin
Będzie wyższa ulga na dzieci

2007-09-06Nowe prawo Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza podwyżkę ulgi na dzieci.


W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok podatnicy wychowujący dzieci będą mogli odliczyć od podatku 1145,08 zł na każde dziecko. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, wprowadzającą prawie dziesięciokrotną podwyżkę ulgi na dzieci, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 120 zł na każde dziecko. Z preferencji w tej wysokości rodzice mieli po raz pierwszy skorzystać w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok. Zmiana ustawy oznacza, że będą mogli odliczyć prawie dziesięć razy więcej.

Zgodnie z nowelizacją rodzice będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy o kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej. Ponieważ w 2007 roku kwota ta wynosi 572,54 zł, rodzicom przysługuje ulga w wysokości 1145,08 zł na każde dziecko. W 2008 roku ulga wyniesie 1173,70 zł (2 x 586,85 zł), a począwszy od 2009 - 1112,04 zł (2 x 556,02 zł).

Preferencja została przyznana wyłącznie podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej. Ulgę można odliczyć od podatku jednego lub obojga rodziców. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje temu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli zamieszkują u obojga rodziców, kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 obliczonej kwoty ulgi. Preferencja przysługuje zarówno na dzieci własne, jak i przysposobione: małoletnie, bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny oraz na dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach wyższych (jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku).

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ulga rodzinna

1145,08 zł 2007 rok

1173,70 zł 2008 rok

1112,04 zł od 2009 roku
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2065.220.0.39.13.2.0.1.htm
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Październik 09, 2007, 10:35:27 am
Wysoka ulga na dzieci obniży wpłaty (http://fakty.interia.pl/prasa/news/wysoka-ulga-na-dzieci-obnizy-wplaty,990501,16)

W 2008 roku organizacje pożytku publicznego mogą dostać mniej pieniędzy z tytułu wpłat 1 proc. podatku. Takie konsekwencje może mieć korzystanie z wysokiej ulgi na dzieci, odliczanej w zeznaniu rocznym od podatku. Po skorzystaniu z ulgi na dzieci podatnikowi może bowiem zabraknąć podatku na przekazanie go potrzebującym.

W rozliczeniu za 2007 rok podatnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z nowej ulgi na dzieci. Będzie odliczana od podatku, a jej wysokość to 1145,08 zł na każde dziecko. U większości podatników PIT, którzy z niej skorzystają, może zabraknąć podatku, którego część mogliby przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Biorąc pod uwagę fakt, że według szacunków Ministerstwa Finansów z nowego odliczenia skorzysta 16 mln podatników PIT (wszystkich podatników PIT w 2006 roku było ponad 23 mln), którzy w konsekwencji wyzerują swój podatek, potrzebujący mogą stracić praktycz- nie wszystkie środki, jakie corocznie otrzymywali z tytułu przekazywania 1 proc. podatku. A były to spore kwoty. Tylko w rozliczeniu za 2006 rok podatnicy na organizacje pożytku publicznego ofiarowali ponad 100 mln zł.

- Senat przyjął bez poprawek zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które m.in. wprowadziły nową ulgę na dzieci w wysokości 1145,08 zł na dziecko w odniesieniu do bieżącego roku podatkowego. Aby skorzystać w pełni z tej ulgi, rodzina z jednym dzieckiem musi uzyskać łączny dochód miesięczny w wysokości ok. 1750 zł brutto, w przypadku rodziny z dwójką dzieci będzie to odpowiednio ok. 2800 zł brutto. Dla przeciętnych podatników są to znaczne ulgi i w wielu przypadkach może się okazać, że skonsumują one w całości podatek, który powinien zostać zapłacony. Jest to na pewno dla nich dobra informacja. Natomiast dla organizacji pożytku publicznego może to oznaczać znaczne ubytki finansowe - wskazał Grzegorz Gniadek, konsultant podatkowy w BDO Numerica.

Jednocześnie dodał, że skoro podatnicy po skorzystaniu z ulgi nie będą mieli do zapłacenia podatku, to nie będą mogli także przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 proc. tego podatku.

- Skala tego zjawiska jest obecnie trudna do oszacowania. Wydaje się, że na pierwsze wiążące oceny należy poczekać do chwili rozliczeń podatków za 2007 rok - argumentował nasz rozmówca.

Potrzebny podatek

Aby skorzystać z ulgi na dzieci i przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, niezbędny jest podatek. Na ten aspekt zwróciła uwagę Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w kancelarii Dewey Ballantine Grzesiak. Według niej tzw. ulga prorodzinna wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy o PIT będzie rozliczana przez podatników-osoby fizyczne (rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli według stawek progresywnych) po raz pierwszy w 2008 roku w zeznaniach PIT za 2007 rok. Ulgę tę może zastosować sam podatnik w składanym przez siebie zeznaniu rocznym lub w rocznym obliczeniu podatku dokonywanym przez płatnika. Ulga ma charakter odliczenia od podatku. Kwota, o jaką można pomniejszyć podatek, będzie stanowiła iloczyn kwoty ulgi przez liczbę wychowywanych dzieci.

- Jak podkreślano w pracach sejmowych przyjęte rozwiązanie w zamierzeniu jest spójne z całym systemem podatkowym, a w związku z tym przyjazne, łatwiejsze do zrozumienia i do zastosowania przez podatników, niż inne, bardziej skomplikowane mechanizmy odliczenia. Wszystkie konsekwencje przyjętego rozwiązania (w tym w szczególności jego wpływu na inne postanowienia ustawy) nie zostały jednak w pełni zweryfikowane. W konsekwencji - organizacje pożytku publicznego mogą na tym sporo stracić.

Żeby bowiem mieć co odliczyć w ramach dostępnych ulg, musi istnieć podatek do zapłacenia. Wobec tego już tylko z samej ulgi prorodzinnej w całości mogą skorzystać tylk o ci, którzy zarabiają więcej, a w konsekwencji ich kwota podatku do zapłaty jest na tyle wysoka, aby możliwe było całkowite skonsumowanie ulgi. Ci, którzy zarabiają mniej, nie będą mieli od czego odliczyć nawet dostępnych kwot - tłumaczyła Katarzyna Bieńkowska.

Podkreśliła także, że jeżeli nie wystarczy podatku do pełnego wykorzystania ulgi prorodzinnej, tym bardziej nie będzie kwot, które można byłoby przekazać organizacjom pożytku publicznego.

- Jest wysoce prawdopodobne, że z listy potencjalnych donatorów organizacji pożytku publicznego znikną ci wszyscy podatnicy, których roczny podatek wystarczy jedynie na częściowe lub pełne wykorzystanie ulgi prorodzinnej - podsumowała Katarzyna Bieńkowska.

Ulga do wyboru

Skoro do skorzystania z ulgi na dzieci i przekazania 1 proc. podatku potrzebny jest podatek należny, podatnicy z mniejszymi zarobkami, a tym samym mniejszym podatkiem, będą musieli wybrać, z którego odliczenia skorzystać. Zdaniem ekspertów większość osób zdecyduje się na ulgę na dzieci niż wsparcie pożytku publicznego.

Michał Grzybowski, doradca podatkowy w Ernst & Young w rozmowie z nami podkreślił, że zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2007 limit ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci własnych lub przysposobionych wynosi 1145,08 zł na każde dziecko.

- Biorąc pod uwagę konstrukcję ulgi z tytułu wychowania dzieci, tj. odliczanie jej od podatku, możliwe jest, że pewna grupa podatników skorzysta jedynie w części z tej możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy dany podatnik otrzymuje stosunkowo niskie dochody, a w konsekwencji jego podatek po obniżeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne jest niższy niż dopuszczalna kwota odliczenia. W takiej sytuacji, po skorzystaniu z omawianej ulgi (w części), podatnik taki wykaże brak podatku należnego za dany rok. Oznacza to, że nie będzie mógł skorzystać z możliwości przekazania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taka wpłata jest w praktyce możliwa jedynie w przypadku, gdy podatnik zadeklaruje w zeznaniu podatkowym podatek należny - stwierdził Michał Grzybowski.

Straty dla organizacji

Analizując obowiązujące przepisy podatkowe w tym zakresie oraz konstrukcję formularzy rocznych zeznań podatkowych, które służyć będą rozliczeniu dochodów za 2007 rok, można dojść do wniosku, że wprowadzenie ulgi na dzieci może mieć negatywny wpływ na wysokość odliczeń 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Takiego zdania jest Marcin Rogalski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

- Zgodnie z aktualnym wzorem zeznań rocznych podatnicy, w celu ustalenia wysokości należnego podatku będącego podstawą do określenia 1 proc. wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, powinni w pierwszej kolejności uwzględnić ulgi odliczane od podatku (wykazane w części C załącznika PIT/O). Jedną z tych ulg jest właśnie ulga na dzieci. A zatem większe odliczenie z tytułu tej właśnie ulgi będzie mieć wpływ na zmniejszenie podstawy naliczania 1 proc. wpłaty na rzecz pożytku publicznego. Może to w efekcie spowodować, że organizacje pożytku publicznego otrzymają z tytułu wpłat 1 proc. podatku mniej pieniędzy niż w latach ubiegłych - wyjaśnił Marcin Rogalski.

7 mld zł będzie kosztować budżet państwa nowa ulga na dzieci

Ewa Matyszewska
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Październik 15, 2007, 10:37:56 am
Dzieci dają wielką ulgę. Ile i kto może sobie odliczyć? (http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,4561971.html)

Piotr Skwirowski

To już pewne. Na początku przyszłego roku rodzice odliczą sobie od podatku za 2007 r. nawet po 1145,08 zł na każde dziecko. Przy dwójce dzieci będzie to 2290,16 zł, przy trójce - 3435,24 zł, przy czwórce - 4580,32 zł...

Ulga na dzieci znajduje się w ustawie podatkowej od początku roku, ale teraz zyskała na atrakcyjności. I to niezwykle.

Gigantyczne odliczenie

Pierwotnie tegoroczny limit ulgi na dzieci miał wynosić 120 zł na dziecko. Taką wysokość, a raczej "niskość" ulgi rodzice zdążyli już obśmiać na forach internetowych. Ich zdaniem miała starczyć: na dwie, trzy paczki pieluch, dwie flaszki i zagrychę albo kilka sztuk używanych ubranek dziecięcych z lumpeksu. - To kpina - denerwowali się rodzice. Zanim jednak po raz pierwszy zdążyli odliczyć ulgę, ta wzrosła. Nie bez znaczenia były tu zbliżające się wybory. Pewnie dlatego popierany przez rząd nowy limit ulgi - 572,54 zł - został ostatecznie w parlamencie podwojony. W efekcie w rozliczeniach z fiskusem za 2007 r. rodzice będą mogli odliczyć od podatku 1145,08 zł na każde dziecko. Przy dwójce dzieci będzie to 2290,16 zł, przy trójce - 3435,24 zł, przy czwórce - 4580,32 zł...

Dla kogo?

Zgodnie z ustawą ulga przysługuje podatnikom, którzy "w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci". Mogą więc z niej korzystać, nie tylko rodzice, ale też opiekunowie prawni dzieci. Ulga przysługuje przy tym na: ** dzieci małoletnie, ** dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, ** dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko, choć oczywiście mogą się nim podzielić np. po połowie.

Rozwodnicy, separacja, konkubinat

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczony został rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich. Temu, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli jednak przez część roku dzieci zamieszkują u jednego z rodziców, a przez następną część roku u drugiego z nich, to każdy z rodziców może odliczyć kwotę, która stanowi "iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 limitu ulgi". Jeśli więc np. przez osiem miesięcy dwójka dzieci mieszka z matką, a przez cztery miesiące z ojcem, to matka będzie miała do odliczenia 1526 zł z groszami (8/12 z 2290,16 zł), mąż nieco ponad 763 zł (4/12 z 2290,16 zł).

Z odpisu mogą też korzystać podatnicy żyjący w konkubinacie. Ulgę odpisze w takim przypadku opiekun prawny dziecka.

Rzemieślnikom i rolnikom nie

Ulga na dzieci przysługuje ich rodzicom i opiekunom prawnym, jeśli podatek od swoich dochodów płacą wedle skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Z ulgi nie skorzystają więc rolnicy - nawet jeśli wychowują gromadkę dzieci - bo nie płacą podatku dochodowego. Odpisu na dzieci nie będą też mieli mali przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem ryczałtem. I ci, którzy od dochodów ze swojej działalności gospodarczej płacą liniowy 19-proc. podatek PIT. Z tego powodu Związek Rzemiosła Polskiego namawiał nawet prezydenta, aby nie podpisywał nowelizacji ustawy o podatku od dochodów osobistych zwiększającej ulgę na dzieci. Rzemieślnicy przekonywali, że nowelizacja ich dyskryminuje, że zgodnie z konstytucją "wszyscy są wobec prawa równi" i "nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Tłumaczyli, że ulga nie ma żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika, że ma wyłącznie charakter prorodzinny i jej jedynym celem jest uwzględnienie w systemie podatkowym kosztów utrzymania i wychowania dziecka w rodzinie. Prezydent nie posłuchał rzemieślników i podpisał ustawę.

Gdy się dziecko rodzi...

Wiele osób zachodzi pewnie w głowę, jaka ulga będzie im przysługiwać, gdy dziecko urodzi się np. w połowie roku. Cała? Tylko pół? Zdaniem Andrzeja Marczaka, doradcy podatkowego z firmy KPMG - cała ulga. - W ustawie jest mowa o tym, że ulga przysługuje podatnikom, którzy wychowywali dzieci "w roku podatkowym". Nie ma wymogu wychowywania dzieci przez cały rok. Wydaje się więc, że nawet jeśli dziecko urodzi się 31 grudnia 2007 r. rodzicom będzie przysługiwała pełna ulga - mówi "Gazecie" Andrzej Marczak. - Tak samo to wygląda dziś w przypadku wspólnego rozliczenia się z podatku rodzica i dziecka, które ów rodzic samotnie wychowuje.

...kończy naukę lub 18 lat

A co z dziećmi, które w trakcie roku skończą 18 albo gdy się uczą bądź studiują - 25 lat? I co z tymi, które w ciągu roku zakończą naukę? Zdaniem Andrzeja Marczaka w tych przypadkach sytuacja wygląda identycznie jak, ta gdy dziecko rodzi się w trakcie roku. - Za dany rok rodzicom przysługuje ulga. Mogą wykorzystać pełny jej limit. Dopiero w następnym roku ulgi już nie będzie - mówi ekspert KPMG.

Bajki o uldze na dzieci

Rządowi wielgachna ulga na dzieci nie przypadła do gustu. Akceptował o połowę niższą. Tłumaczył, że budżetu nie stać na wydatek 7,1 mld zł rocznie - o tyle ulga ma uszczuplić jego dochody. Aby przekonać posłów, senatorów, ale także podatników, do obcięcia ulgi o połowę (do 572,54 zł na każde dziecko) nie wahał się użyć argumentów, co tu dużo mówić - nieprawdziwych.

Przekonywał więc najpierw, że z dużej ulgi skorzystają "jedynie nieliczni bogacze, którzy zafundowali sobie dzieci". Jednak szybko okazało się, że skoro ulga ma kosztować budżet 7,1 mld zł, a jej limit wynosi 1145,08 zł - to jeśliby wszyscy odliczający chcieli w pełni wykorzystać odpis, załapałoby się nań przeszło 6,2 mln dzieci (łatwo to policzyć, dzieląc koszt ulgi przez jej limit). Niezłe stadko.

Rząd jakoś nie przyjął tego argumentu i dalej przekonywał, że duża ulga na dzieci "to ulga tylko dla najlepiej zarabiających". Dodał jednak, że "przez ulgę [choć raczej wypadałoby powiedzieć, że dzięki niej red.] 10 mln podatników (z niespełna 24 mln) w ogóle przestanie płacić fiskusowi". Bo w praktyce, jeśli dane Ministerstwa Finansów co do kosztów budżetowych odpisu są prawdziwe - a to wcale nie jest pewne, gdyż resort nie dysponuje informacjami o tym, ile dzieci mają podatnicy - ulga obejmie znacznie więcej dzieci niż owe wyliczone przez nas 6,2 mln. Część słabiej zarabiających rodziców rzeczywiście nie wykorzysta jej w całości - bo po prostu zabraknie im na to podatku. Wykorzysta ją jednak w części i tak, jak twierdzą pozarządowe organizacje ds. rodzin wielodzietnych, będzie to dla nich duża sprawa. Pełną ulgę odpiszą nawet osoby z dochodami grubo poniżej średniej krajowej, co własnymi wyliczeniami potwierdziło nawet... Ministerstwo Finansów (pokazało je niedawno w Senacie).

W zalewie podobnych argumentów przeciw uldze znaleźliśmy i taki: przez działania posłów, którzy poparli podniesienie odpisu do niemal 1200 zł na dziecko, nie da się podnieść składki na ubezpieczenie zdrowotne (służba zdrowia nie dostanie dodatkowych pieniędzy), bo przez wysoką ulgę na dzieci podatnicy nie mieliby od czego odpisać składki. No cóż, prawda jest taka, że zgodnie z ustawą o PIT od podatku w pierwszej kolejności odliczamy składkę zdrowotną. Dopiero potem ulgi. Z całą pewnością więc ulga nie zablokuje podwyżki składki. Przeciwnie, to ewentualna wyższa składka zabierze podatnikom część odpisu na dzieci.

W końcu całą tę "zabawę" uciął premier, który stwierdził, że budżet jednak stać na dużą ulgę na dzieci.

Kto skorzysta na uldze

Wbrew temu, co twierdził rząd, a ściślej Ministerstwo Finansów, na uldze skorzystają wszyscy podatnicy, którzy płaca minimalny choćby podatek. I oczywiście wychowują dzieci. Ulgę odczują nawet ci, którzy zarabiają naprawdę niewiele. Może nie odpiszą pełnej kwoty ulgi, bo może im do tego zabraknąć podatku, ale za to wyzerują sobie cały podatek.

Fiskus zwróci im go po tym, jak złożą zeznanie podatkowe i wykażą w nim ulgę. Wedle naszych wyliczeń, aby wykorzystać pełny odpis na jedno dziecko, rodzice muszą zarabiać nieco ponad 2500 zł brutto miesięcznie. Łącznie. Jeśli nie rozliczają się razem (bo np. jedno z rodziców jest ryczałtowcem), do odpisania pełnej ulgi rodzicowi wystarczy pensja miesięczna w wysokości niespełna 1750 zł brutto. Czyli mniej niż 1250 zł na rękę. To grubo poniżej średniej krajowej. Przy dwójce dzieci pełny odpis zagwarantują łączne zarobki miesięczne rodziców sięgające 3650 zł brutto, a jeśli rodzice nie rozliczają się łącznie - wystarczy pensja w wysokości niespełna 2730 zł brutto miesięcznie.

Ulga się nie kumuluje

Niestety, ulga niewykorzystana w danym roku nie przechodzi do odliczenia od podatku za kolejny rok. Ulgę za 2007 r. można więc odpisać tylko od podatku za 2007 r.

Dzieci już w PIT-ach

W załączniku PIT/O do zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-37 przygotowanych z myślą o rozliczeniach za 2007 r. są już rubryki przeznaczone do odpisania ulgi na dzieci. Przygotowano je wprawdzie z myślą o odpisie 120-złotowym, ale jego zwiększenie nie powoduje konieczności zmiany załącznika PIT/O. W części załącznika poświęconej odliczeniom od podatku trzeba będzie podać liczbę dzieci (Ministerstwo Finansów dało tu możliwość wpisania liczby dwucyfrowej), za które chcemy mieć ulgę, i kwotę przysługującego nam w związku z tym odpisu. Kwotę ulgi trzeba będzie potem przenieść do podstawowego formularza PIT-36 i PIT-37.

Wspólne rozliczenie niezagrożone

Małżonkowie korzystający z ulgi na dzieci nie tracą prawa do wspólnego opodatkowania się. Tak samo jak osoby samotnie wychowujące dzieci i wykorzystujący nowy odpis nie tracą prawa do rozliczenia się wspólnie ze swoimi pociechami.

Jak dokumentować dzieci

Z całą pewnością nie fakturą VAT. Co więcej, ustawa podatkowa nie stawia tu żadnych wymogów. - Może potrzebny będzie akt urodzenia dziecka - podpowiada Andrzej Marczak, doradca podatkowy z KPMG. Tyle że posiadanie aktu urodzenia nie jest równoznaczne z faktem wychowywania dziecka. W starych dowodach osobistych rodzice mieli wpisane dzieci. W nowych już takich wpisów nie ma. Może więc decydujące będzie wspólne zameldowanie z dzieckiem? Niestety, obowiązek meldunkowy w praktyce nie zawsze jest respektowany. Co więcej fakt, że dziecko jest zameldowane z rodzicem, nie zawsze oznacza, iż z nim mieszka i że ów rodzic go wychowuje. Przyprowadzenie dziecka do urzędu jako namacalnego dowodu też nie rozwiązuje problemu. Pomysłowi i niezbyt uczciwi podatnicy mogliby sobie przecież wypożyczać dzieci na czas okazania w urzędzie. Jedno jest pewne, może być wesoło.

W latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych źle skonstruowane przepisy spowodowały zgłoszenie do ulgi 7 mln wirtualnych dzieci. Potem, gdy przepisy nagle się zmieniły i wprowadzono obowiązek dokumentowania faktu posiadania pociech zgłoszonych do odpisu podatkowego, owe 7 mln dzieci nagle wyparowało. Złośliwcy mówili wtedy o największym porwaniu w dziejach USA. Nam chyba mimo wszystko takie przygody nie grożą.

Limit wzrośnie, a potem?

W 2008 r. limit odpisu za dzieci jeszcze wzrośnie. To dlatego, że jest uzależniony od wysokości kwoty wolnej od podatku. W przyszłym roku ta kwota będzie wyższa - limit ulgi wyniesie wówczas 1173,7, zł na każde dziecko. Niestety w 2009 r. spadnie do 1112,04 zł. To dlatego, że w 2009 r. dzisiejsze trzy stawki podatkowe 19, 30 i 40 proc. mają być zastąpione dwiema stawkami - 18 i 32 proc., przy okazji zaś kwota wolna od podatku ma być nieco obniżona. Na razie jednak nie ma się co martwić obniżką ulgi, przez ponad rok w podatkach może się jeszcze sporo wydarzyć.
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 15, 2007, 01:51:24 pm
Fiskus ingeruje powyżej limitu (http://www2.rp.pl/artykul/62087.html)
IL 13-10-2007

Jeśli darowizny od jednego darczyńcy uzyskane w ciągu pięciu lat nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, nie trzeba składać zeznania ani zawiadamiać o nich urzędu skarbowego

Czytelnik jest studentem informatyki. Nie pracuje, nie ma żadnych dochodów. W 2006 r. otrzymał kilka darowizn w kwotach wolnych od podatku od członków rodziny należących do I, II i III grupy podatkowej. Pieniądze te wykorzystał na zakup pierwszego mieszkania w 2007 r. Pyta, czy na koniec 2006 r. powinien był złożyć w urzędzie skarbowym PIT z podaniem ogólnej sumy otrzymanych darowizn i zapłacić z tego tytułu podatek.

W 2006 r. nie było takiego obowiązku i nie ma go także obecnie, jeśli darowizny od tego samego darczyńcy z ostatnich pięciu lat poprzedzających rok uzyskania ostatniej nie przekraczają kwoty wolnej, właściwej dla danej grupy podatkowej.

Zeznania się nie składało i nie składa, nawet jeśli darczyńców było kilku, ale żadna darowizna nie przekroczyła kwoty wolnej. 2 grudnia 2005 r. potwierdziło to MF w piśmie zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru (sygn. LK-834-38/BG/05/71), w pełni aprobowanym przez wszystkie urzędy skarbowe. Nie ma też żadnych podstaw do sumowania darowizn otrzymanych od różnych darczyńców.

Można dodać, że darowizny przeznaczone na cele mieszkaniowe, które pochodzą od bliskich zaliczanych do I grupy podatkowej, mają jeszcze limitowane zwolnienie z podatku od spadków i darowizn: 9737 zł (ponad kwotę wolną), gdy darczyńcą jest jedna osoba, oraz 19 274 zł (ponad kwoty wolne), gdy darowizna pochodzi od więcej niż jednej osoby (np. od ojca i matki). Również te limity rozliczane są w okresie pięcioletnim liczonym od daty ostatniej darowizny. Do ich ustalenia sumuje się wszystkie darowizny z tego okresu uzyskane od tej samej osoby z darowizną ostatnią. Jeśli więc darowizna mieszkaniowa nie przekracza kwoty wolnej i zwolnionej z podatku, nie było i nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego czy zawiadamiania o niej urzędu skarbowego.

Nie wchodzi też w rachubę składanie zeznania PIT od darowizn, bo on obejmuje dochody obciążone podatkiem od dochodów osobistych, a darowizny są objęte podatkiem od spadków i darowizn. A z tego rozliczamy się na formularzu SD-3.

Inną kwestią jest zawiadomienie fiskusa o spadkach i darowiznach, bo od 1 stycznia 2007 r. warunkuje to skorzystanie z nowego, całkowitego zwolnienia najbliższych z podatku od nich. Ale i to zawiadomienie nie jest potrzebne, jeśli wysokość darowizny nie przekracza wskazanych limitów.

Źródło : Rzeczpospolita
Tytuł: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 16, 2007, 10:07:57 am
Jak odliczyć od podatku leki i wydatki na rehabilitację (http://www.esculap.pl/main/news.html?news=17038)

- Z kraju; 2007-10-09 ["Życie Warszawy"]

Jesteś honorowym dawcą? Masz gromadkę dzieci i zatrudniasz opiekunkę? Jeśli tak, możesz na tym skorzystać finansowo. Jeszcze tylko niecałe trzy miesiące zostały, by podatnicy skorzystali z ulg i w przyszłym roku mogli dostać zwrot pieniędzy. Co i ile możemy odliczyć od podatku? O tym w dzisiejszym poradniku "Życia Warszawy".

INTERNET

Za korzystanie z internetu w domu możemy odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę nieprzekraczającą 760 zł. Takie wydatki musimy mieć udokumentowane na fakturach. Odpis nie dotyczy lokalu, lecz podatnika. Jeżeli w lokalu zamieszkuje kilka osób, i każda z nich swoje wydatki udokumentuje prawidłową fakturą VAT wystawioną na osobę korzystającą z ulgi, to każda z osób może skorzystać z możliwości odpisu. Ulgę wykazuje się w załączniku do zeznania rocznego PIT-O.

NA DZIECI

Ulga podatkowa na dzieci dotyczy rodzin, które wychowują zarówno własne potomstwo, jak i dzieci adoptowane.

Ulga należy nam się gdy wychowujemy:
- dzieci małoletnie (do 18. roku życia), dzieci w każdym wieku, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
- uczniów i studentów, którzy nie skończyli jeszcze 26 lat i w tym roku podatkowym nie mają dochodów (z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego do kwoty 3013 zł, renty rodzinnej lub dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku).

Ulga dotyczy wszystkich rodzin, niezależnie od liczby dzieci i wysokości rocznego dochodu. Z odpisu mogą skorzystać również rozwiedzeni rodzice. Wtedy jednak pieniądze należą się tylko jednemu z nich - temu, z którym dziecko mieszka. A jeśli przez kilka miesięcy jest u jednego z rodziców, a przez resztę roku u drugiego, wówczas odliczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka u rodzica.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą być opodatkowani według skali podatkowej, na zasadach ogólnych. Wykluczeni są ci, którzy nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz matki i ojcowie, jeśli każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i oboje zdecydowali się na opodatkowanie w uproszczonej formie albo opłacają 19-proc. podatek liniowy.

Rodzice mają prawo odliczyć 1145 zł od podstawy obliczenia podatku za każde dziecko. Tę kwotę opiekunowie będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku.

ULGA ZA REHABILITACJĘ

Przysługuje niepełnosprawnym bądź podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.Mogą oni odliczyć od dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych.

Ulga przysługuje opiekunom i niepełnosprawnym, gdy ich roczny dochód (tj. osób niepełnosprawnych) nie przekracza 9120 zł w roku 2007.

Za cele rehabilitacyjne uznaje się:
- adaptację i wyposażenie mieszkania oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
- zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
- odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
- opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
- opłacenie tłumacza języka migowego;
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
- opłaty za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
- opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczanych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
- utrzymanie przez osoby niewidome (I lub II grupa) psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego, związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym; w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych; na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć pod warunkiem, że nie były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Lub w przypadku gdy poniesione wydatki nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Gdy wydatki w jakiejś części zostały pokryte przez którąkolwiek z ww. instytucji, odlicza się różnicę
pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania. Odliczamy tylko te wydatki, które pokryliśmy sami.

Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musimy posiadać następujące dokumenty: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16. roku życia, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Według przepisów, osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa to takie, u których stwierdzono:
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- znaczny stopień niepełnosprawności;
Osoby zaliczone do II grupy inwalidztwa to takie, u których stwierdzono: całkowitą niezdolność do pracy; umiarkowany stopień niepełnosprawności.

DAROWIZNY

Darowizny mogą być przekazane organizacjom pozarządowym, jednostkom, których celem jest działalność służąca pożytkowi publicznemu (kompletny spis w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizującym te cele.

Darowizna nie może być przekazana m.in.: na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, soby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami (wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia).

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie, określić jego nazwę i dane teleadresowe. Wymagane jest pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. Darowiznę można przekazać na cele kultu religijnego. Kwota odliczenia nie może w sumie przekroczyć 6 proc. dochodu.

HONOROWI DAWCY KRWI

Ulga podatkowa należy się również honorowym dawcom krwi. Takie oddawanie krwi jest traktowane jak darowizna na cele działalności pożytku publicznego.

Przepisy podatkowe odnoszą się do rozporządzenia ministra zdrowia i każą ustalić wysokość darowizny na takich samych zasadach, jak ustala się ekwiwalent pieniężny wypłacany dawcom rzadkich grup krwi (choć ulga dotyczy wszystkich honorowych dawców krwi bez względu na grupę krwi, jaką posiadają). Wynosi on 130 zł za litr. Ponieważ honorowe krwiodawstwo traktuje się jak darowiznę, kwota odliczenia nie może w sumie przekroczyć 6 proc. dochodu.

Podstawą do skorzystania z ulgi jest dokument wystawiony przez stację krwiodawstwa, w którym zostanie określona wartość oddanej honorowo krwi.

ULGA Z TYTUŁU PRAW NABYTYCH

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu Na tzw. prawa nabyte składają się: wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z:
- budową budynku mieszkalnego; - wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku;
- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek);
- nadbudową albo rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie.

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 189 tys. zł. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki) przysługuje do upływu terminu spłaty, określonego w umowie o kredyt (pożyczkę), zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą (pożyczkodawcą) umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub SKOK.

Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

W ramach tzw. praw nabytych znajdują się także wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Przysługuje nam odliczenie 30 proc. poniesionych wydatków. Limit roczny odliczenia wynosi 11 340 zł (co stanowi 6 proc. ze 189 tys.).

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Opłacanie z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej