Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Głuchoniewidomi  (Przeczytany 6791 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Głuchoniewidomi
« dnia: Październik 10, 2008, 11:08:48 pm »
Nie widzę, nie słyszę, JESTEM

Niewiele wiemy o osobach głuchoniewidomych. Większość z nas nie potrafi sobie nawet wyobrazić, jak można żyć, nie widząc i nie słysząc. Co wtedy robić? Jak spędzać czas? Jak realizować marzenia i żyć wśród innych? Jak można być szczęśliwym...

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/27996
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Mery6

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 282
Głuchoniewidomi
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2008, 08:47:02 am »
To sa fajni ludzie, przyjaxnie się z Kamilem który od urodzenianie nie widzi a na skutek powiklan po ospie traci stopniowo sluch ( w tej chwili znaczny niedosluch i czeka na wszczepienie implantu slimakowego) studiuje germanistyke przy dluzej pomocy wolontariuszy i przyjaciół.
,,Uśmiech gdy w sercu ból, to najtrudniejsza z życiowych ról'' Dorosła z ADHD w końcu po diagnozi

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Głuchoniewidomi
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2008, 02:07:52 pm »
Głuchoniewidomi- metody porozumiewania się cz 1

"Osoba głuchoniewidoma na skutek równoczesnego poważnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności, odmienne od spowodowanych samą tylko głuchotą lub ślepotą, szczególnie w poruszaniu się i wymianie informacji, zwłaszcza w komunikowaniu się. Człowiek taki ze względu na swoje trudności potrzebuje specjalistycznej pomocy w czynnościach życia codziennego, kontaktach międzyludzkich, w kształceniu się i zatrudnieniu”.


Jest to definicja przyjęta przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.

W Polsce zarejestrowanych jest około 1685 osób głuchoniewidomych.Myślę jednak,że jest ich o wiele..wiele więcej.
Jest to bardzo zróżnicowana grupa.Zarówno pod względem potrzeb jak i problemów.
Zależne jest to od: stopnia uszkodzenia zmysłów słuchu i wzroku albo okresu życia, w którym głuchoślepota wystąpiła.

Spośród wielu problemów związanych z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu za najpoważniejsze uznać można trudności w poruszaniu się oraz trudności w porozumiewaniu się z innymi osobami.
Istnieje wiele metod i sposobów umożliwiających osobom głuchoniewidomym porozumiewanie się z innymi ludźmi. Ich stosowanie uwarunkowane jest stopniem oraz momentem uszkodzenia wzroku i słuchu, uzależnione od potrzeb, możliwości, zdolności i nawyków tych osób, ale także od środowiska, w którym funkcjonuje taka osoba,bowiem inaczej porozumiewają się osoby niewidome od urodzenia-które później utraciły słuch (które posługiwały się językiem literackim), inaczej głuche od urodzenia ociemniałe (których naturalnym sposobem komunikowania się jest język migowy), jeszcze inaczej te, które ogłuchły i ociemniały gdy były dorosłe.

Dla osób głuchoniewidomych, które pozbawione są możliwości słuchowego lub wzrokowego odbioru mowy, pozostaje jej odbiór za pomocą zmysłu dotyku.

Problem rozwoju umiejętności porozumiewania się z otoczeniem szczególnie ostro występuje u dzieci głuchoniewidomych od urodzenia.Często dzieci te, obok uszkodzenia słuchu i wzroku, mają ograniczone zdolności uczenia się, wynikające z upośledzenia umysłowego.Należy uczyć je przede wszystkim porozumiewania się od podstaw-uczyć przede wszystkim języka (systemu symboli), sposobów odbierania i przekazywania informacji.

Istnieje wiele metod porozumiewania się.Wynika to stąd, że wśród osób głuchoniewidomych istnieje duża różnorodność w stopniu niepełnosprawności, a zatem potrzeb i możliwości opanowania określonego sposobu porozumiewania się.

Jako pierwsze przedstawie metody uniwersalne,a w nich kreślenie na dłoni drukowanych liter :
Za ich pomocą (każdy znający pismo) od razu, bez specjalnego przygotowania, może porozumieć się z osobą głuchoniewidomą pod warunkiem, że zna ona daną metodę.Mogą one być stosowane przez szeroki krąg osób,więc zostały nazwane metodami uniwersalnymi.
W Polsce, spośród nich stosowane są trzy, dostosowane do języka polskiego, a mianowicie: kreślenie na dłoni liter drukowanych, alfabet punktowy do dłoni i posługiwanie się tabliczką brajlowsko-czarnodrukową.

*Kreślenie na dłoni liter drukowanych

polega na kreśleniu palcem dużych liter drukowanych na dłoni osoby głuchoniewidomej celem przekazania jej określonej informacji.

Oto sposób kreślenia liter:
Widzimy tu określony kierunek kreślenia liter.


Podczas pisania liter ręka osoby głuchoniewidomej jest wysunięta do przodu,bierna,a osoba przekazującą informację pisze na niej litery jedną po drugiej tworząc wyrazy i zdania.
Po każdej literze,wyrazie lub zdaniu następuje mała przerwa,oznaczająca ich koniec.

Nie jest to najszybsza metoda porozumiewania się z osobami głuchoniewidomymi,
Jest za to bardzo skuteczna i powoduje stosunkowo mało omyłek i błędów.

Tą metodą łatwo posługuja się osoby, które w późniejszym okresie życia stały się głuchoniewidome, które wcześniej znały alfabet języka polskiego.
Jedynym warunkiem korzystania z metody jest znajomość pisma drukowanego,wielkich liter alfabetu polskiego przez obu partnerów.

Kolejne metody porozumiewania sie z głuchoniewidomymi to :


* Alfabet łaciński


Metoda ta polega na kreśleniu drukowanych liter alfabetu łacińskiego na dłoni (lub np. przedramieniu) osoby głuchoniewidomej.
Zaleca się robienie tego w taki sposób, jak pokazuje diagram (choć nie jest to konieczne).Więcej uwagi poświęce metodzie nazywanej:

*Alfabet punktowy do dłoni
polega ona na dotykaniu części dłoni (głównie paliczków palców, które odpowiadają poszczególnym literom, cyfrom i innym znakom graficznym).

Ten alfabet przeznaczony jest głównie dla ludzi,którzy zdążyli już opanować mowę dźwiękową, sztukę pisania i czytania oraz liczenia(zatem znają litery i cyfry, słowa, zdania, znaki interpunkcyjne, potrafią posługiwać się podstawowymi działaniami matematycznymi)
Jest on także dla osób, które nie miały bliskich kontaktów z osobami głuchoniemymi, stąd też nie znają ani języka migowego ani alfabetu palcowego (tzw. daktylografii).

Alfabet punktowy do dłoni ma swoje zalety i wady.

Jest wolniejszy od języka miganego, ale za to znacznie prostszy, co sprawia, że łatwiej się go nauczyć.

Alfabet jest szybszą techniką od innych metod porozumiewania się, takich jak np. kreślenie liter drukowanych na dłoni.

Porównywalny jest z alfabetem palcowym głuchych, a po osiągnięciu biegłości w posługiwaniu się nim może być od niego szybszy.

Istnieje możliwości zastosowania specjalnej rękawiczki.Dla ułatwienia porozumiewania się z osobami widzącymi, które nie znają układu znaków graficznych na dłoni, osoba głuchoniewidoma zakłada specjalną rękawiczkę z naniesionymi na nią w odpowiednich miejscach literami, cyframi i znakami interpunkcyjnymi.Wykonanie takiej rękawiczki we własnym zakresie nie jest trudne.Do naniesienia liter, cyfr i znaków można użyć czarnego flamastra wodoodpornego.Ważne jest, aby to zrobić gdy rękawica znajduje się na dłoni osoby głuchoniewidomej, łatwiej wówczas zlokalizować punkty czuciowe dłoni, będące miejscami-punktami wszystkich znaków.Cyfry i znaki działań arytmetycznych powinny znajdować się na zewnętrznej stronie lewej dłoni.Litery alfabetu na wewnętrznej stronie.


Przez to wydaje się alfabetem bardziej uniwersalnym i szczególnie przydatnym w przypadku kontaktu osoby głuchoniewidomej z kimś, kto nie zna żadnego sposobu porozumiewania się z takimi ludźmi.
Wszystkie litery, cyfry oraz znaki niezbędne do przekazywania informacji są rozmieszczone w ściśle określonych miejscach lewej dłoni i stanowią punkty.Dla osoby widzącej znającej dobrze pismo alfabet jest łatwo przyswajalny (można się go nauczyć w ciągu 2 - 4 godzin).

Osobie głuchoniewidomej zabiera to zwykle więcej czasu.Rozmieszczenie cyfr:

    * 1 - dolny paliczek palca serdecznego
    * 2 - dolny paliczek palca środkowego,
    * 3 - dolny paliczek palca wskazującego
    * 4 - środkowy paliczek palca serdecznego,
    * 5 - środkowy paliczek palca środkowego,
    * 6 - środkowy paliczek palca wskazującego,
    * 7 - górny paliczek palca serdecznego,
    * 8 - górny paliczek palca środkowego,
    * 9 - górny paliczek palca wskazującego,
    * 0 - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca środkowego (pod cyfrą 2).Rozmieszczenie znaków podstawowych działań arytmetycznych i nawiasów:    * + (plus, znak dodawania) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca małego,
    * - (minus, znak odejmowania) - dolny paliczek palca małego,
    * x (znak mnożenia) - środkowy paliczek palca małego,
    * : (znak dzielenia) - górny paliczek palca małego,
    * = (znak równości) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca wskazującego,
    * . (kropka dziesiętna) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca wskazującego,
    * ( (nawias otwarty) - dolny paliczek kciuka,
    * ) (nawias zamknięty) - górny paliczek kciuka.


Nadawca dotyka palcami swej prawej dłoni tych miejsc na lewej dłoni osoby głuchoniewidomej w których usytuowane są litery, cyfry i znaki składające się na przekazywaną informację.

Jeśli np. chcemy przekazać słowo „LAS” dotykamy na wewnętrznej stronie lewej dłoni rozmówcy kolejno:

    * górnego paliczka (członu) palca środkowego (wskazujemy literę „L”),
    * górnego paliczka palca małego (wskazujemy literę „A”),
    * dolnego paliczka palca środkowego (wskazujemy literę „S”).

Jeżeli informacja składa się z kilku słów musimy odpowiednio zasygnalizować koniec poszczególnych słów, tj. zaznaczyć odstępy między słowami.Robimy to dotykając całą swoją dłonią dłoń rozmówcy.

Ay rozgraniczyć zdania należy zasygnalizować to „kropką”. Jest ona umieszczona na czubku palca środkowego, nad literą „L”.Znak wielkiej litery zaznaczamy przez pociągnięcie z boku palca wskazującego poczynając od jego czubka aż do nasady kciuka. Stosowanie wielkiej litery jest wskazane wtedy,gdy zależy nam na podkreśleniu, że dane słowo jest imieniem własnym lub nazwą.

Te rozmieszczenie liter na dłoni nie jest przypadkowe, uwzględnia ono częstotliwość z jaką pewne kombinacje liter występują w wyrazach.
Również wybór lewej dłoni dla rozmieszczenia liter nie jest przypadkowy,ponieważ przekazywanie informacji wymaga większej sprawności manualnej niż jej odbiór. Dotyczy to oczywiście osób praworęcznych. Jeśli lewa dłoń głuchoniewidomego jest niesprawna to nie ma przeciwwskazań,by w komunikacji wykorzystać dłoń prawą.
Ważne jest to,aby osoba głuchoniewidoma znajdowała się z prawej strony,gdyż jej lewa dłoń będzie się wówczas stykać z prawą dłonią "rozmówcy".

Zawsze sie zastanawiałam jak porozumieć sie z ludźmi głuchoniewidomymi.Powoli zaczynałam myśleć ze jest to niemozliwe.Bo..niby jak...?
A tu jednak..proszę..
Zasięgnełam informacji,które wydały mi sie baaardzo ciekawe,dlatego szybko je tu opisałam.
Jak dla mnie to świetna metoda.Nieskomplikowana,łatwa do opanowania :)
A wy co o niej myślicie?


po drugiej stronie lustra
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Mery6

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 282
Głuchoniewidomi
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2008, 04:11:05 pm »
Dobre ale trzeba pamietac ktory zmysl jest najlepiej zachowany i którym najlepiej sie posługuje. to jetst pierwszy student z tego typu niepelnosprawnością na uczelni ale KUL zawsze przyjmował ciężkie przypadki
,,Uśmiech gdy w sercu ból, to najtrudniejsza z życiowych ról'' Dorosła z ADHD w końcu po diagnozi

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach