Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Awans-nowe zasady postępowań kwalifikacyjnych nauczycieli  (Przeczytany 2152 razy)

Offline sonia

  • User z prawami do pisania
  • Rozgadany Weteran
  • *******
  • Wiadomości: 25627
    • Dar Życia
Awans-nowe zasady postępowań kwalifikacyjnych nauczycieli
« dnia: Grudzień 03, 2007, 10:14:42 am »
Nowe zasady postępowań kwalifikacyjnych nauczycieli

Magdalena Kasprzak 30-11-2007

Już od jutra w skład komisji oceniających nauczyciela starającego się o awans zawodowy wejdą bardziej wyspecjalizowani fachowcy.

By zdobyć kolejny stopień awansu zawodowego, nauczyciel musi odbyć staż, załączyć do wniosku dokumentację o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej. Zmiany w procedurze przewiduje nowelizacja z 14 listopada br. rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU nr 214, poz. 1580).

Zmiany obowiązują od 1 grudnia.Dokumentacja bardziej szczegółowa

Nauczyciele kontraktowi i mianowani nie muszą od jutra załączać do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oryginałów dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Wystarczą kopie.

Dyrektorów szkół czeka natomiast więcej papierkowej roboty. W zaświadczeniu, jakie składają przy postępowaniu kwalifikacyjnym nauczyciela, będą dodatkowo określać:

- przedmiot lub rodzaj zajęć, jakie prowadzi nauczyciel w dniu wydania zaświadczenia,
- daty zatwierdzenia planu jego rozwoju zawodowego oraz złożenia sprawozdania z realizacji tego planu,
- ocenę jego dorobku zawodowego.

Wyższa poprzeczka dla komisji

Eksperci wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych powinni od 1 grudnia mieć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co placówka, w której jest zatrudniony zainteresowany. Nowela wprowadza ponadto rygory, by co najmniej jeden z członków gremium:

- był zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju,
- wykładał ten sam przedmiot lub prowadził ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.

Dotychczas w komisji musiała zasiadać przynajmniej jedna osoba o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której pedagog pracuje, oraz jego specjalności.

Nauczyciele urlopowani w związku z pełnionymi funkcjami związkowymi mieli do końca listopada 2007 r. zapewnionych w komisjach kwalifikacyjnych ekspertów pełniących z wyboru funkcje związkowe.

Od 1 grudnia wymóg ten powinien spełniać co najmniej jeden z ekspertów.

Odpowiedni ekspert dla dyrektora

W komisji sprawdzającej nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, znajdzie się co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

Przynajmniej jeden powinien:

- sprawować funkcję kierowniczą w szkole,
- uczyć tego samego przedmiotu lub prowadzić ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

Do końca listopada eksperci tacy musieli pracować jedynie na stanowisku odpowiadającym stanowisku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Na poprawienie wniosku 14 dni

Gdy wniosek lub załączone dokumenty nie spełniały wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub organ nadający stopień awansu zawodowego wskazywali szczegółowo braki i wyznaczali termin na ich uzupełnienie. Od 1 grudnia wniosek lub załączniki trzeba będzie poprawić w ciągu 14 dni. Nieusunięcie braków na czas spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Dyrektor szkoły lub właściwy organ będą też w przechowywanej u siebie dokumentacji zostawiać wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz:

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
- poświadczone kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi kontraktowemu lub mianowanemu,
- zaświadczenia dyrektora szkoły o przebiegu zatrudnienia,
- dokumenty składane przez samych nauczycieli.

Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

Źródło : Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

  • to weteran
  • polecający usługi
  • *******
 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach