Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,  (Przeczytany 18998 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« dnia: Czerwiec 02, 2007, 02:50:50 pm »
Myślę, że warto też poświęcić miejsce Szkołom Specjalnym.

Szkoły specjalne prowadzą nauczanie dzieci i młodzieży o obnizonych mozliwościach uczenia się. Dotyczy to m. inn. upośledzeń umysłowych, głuchoty etc. Szkoły zatrudniaja specjalizowany personel m.inn. pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, surdopedagogów etc

Prawo

Kompetencje nauczyciela szkoły specjalnej w pdf "zapisz jako.."
- Ewa Urbańska-Ptak, nauczyciel jezyka polskiego i oligofrenopedagog w gimnazjum.


Spis treści:
Wstęp

Rozdział I :Pojęcie kompetencji w rozumieniu różnych autorów
Rozdział II:Omówienie wybranych kompetencji nauczyciela szkoły specjalnej.

1. Osobowość...................................................................................................s.10
2. Postawa pedagogiczna.................................................................................s. 14
3. Kompetencje merytoryczne i dydaktyczno- metodyczne nauczyciela jako
organizatora procesu edukacyjnego..............................................................s.16
4. Kompetencje interpersonalne i komunikacyjne............................................s.18
5. Współpraca nauczyciela szkoły specjalnej z domem rodzinnym ucznia......s.20

Rozdział III:Kompetencje nauczyciela szkoły specjalnej w zakresie kształcenia umiej tności
kluczowych u swoich uczniów.

1. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w kontekście kompetencji pedagoga specjalnego.................................s.25
2. Umiejętności kluczowe uczniów określone w podstawie programowej a kompetencje
nauczyciela............................................................................................................s.27
Zakończenie..........................................................................................................s.31
Bibliogrs.33

Opracowania
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2007, 02:59:43 pm »
Przepisy regulujące kształcenie specjalne i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Jeśli nie specjalna, pozostaje indywidualne nauczanie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży


(Dz. U. z 2003 r. Nr 23 poz. 193) mówią o nauczaniu indywidualnym w miejscu pobytu ucznia, któremu stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Taki uczeń potrzebuje też stosownego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
 Dz.U. 2003 nr 23 poz. 193  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20030230193&type=1&name=D20030193.pdf


Szkolnictwo specjalne w Unii Europejskiej

Koncepcja szkolnictwa specjalnego została opracowana w XIX w. z myślą o tym, by zagwarantować wszystkim dzieciom prawo do kształcenia. W dwunastu Państwach Członkowskich stworzono odrębne struktury, których celem było kształcenie dzieci "upośledzonych” - dziś powszechniej określanych jako dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Są to dzieci, które mają upośledzenia fizyczne, upośledzenia sensoryczne (np. głuchota czy problemy ze wzrokiem) bądź poważne problemy w nauce lub problemy emocjonalne.


Segregacja czy integracja?


Pierwszym krokiem było wprowadzenie odrębnych klas specjalnych do szkół głównego nurtu, a dopiero później następowała integracja. Belgia, Dania i Zjednoczone Królestwo (Szkocja) rozważały możliwość stworzenia w szkołach głównego nurtu odrębnych klas dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. W Belgii eksperyment ten jednak zawieszono w roku 1970, a obecnie rozwiązania integracyjne wprowadza się tam jedynie na niewielką skalę. Odwrotny trend obserwuje się we Włoszech, gdzie struktura integracyjna coraz szerzej zastępuje strukturę opartą na segregacji.


Trzy główne modele


Kraje można podzielić na trzy kategorie, zależnie od polityki w sprawie integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1) Kategoria "jednej ścieżki” - kraje opracowują politykę i praktyczne rozwiązania ukierunkowane na integrację prawie wszystkich dzieci w głównym nurcie edukacji. Podejście to przyjęto w Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Szwecji i Norwegii.

2) Kategoria "dwóch ścieżek” - istnieją dwa odrębne systemy edukacji.
Funkcjonują one na podstawie odrębnych przepisów dla szkolnictwa głównego nurtu i szkolnictwa specjalnego. Szkolnictwo specjalne jest dość dobrze rozwinięte o traktuje się je jako wyodrębniony sektor w Belgii i Holandii.

3) Kategoria "wielu ścieżek” - nie proponuje się jednego rozwiązania, lecz raczej oferuje różne rozwiązania łączące elementy z obydwu tych systemów. Do krajów tej kategorii należą Dania, Niemcy, Francja, Irlandia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Zjednoczone Królestwo, Islandia i Lichtenstein (kraje UE i EFTA).

Źródło: "Kluczowe dane o edukacji w Europie”, Komisja Europejska.

Opracowała: Joanna Tabor
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2007, 12:21:24 am »
Kształcenie specjalne
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/kszt_spec
Cytuj
Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych?

Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele bardzo często zwracają się do kuratorium oświaty z pytaniami dotyczącymi organizacji nauczania indywidualnego. Wy­chodząc im naprzeciw, postanowiliśmy odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

Podstawa programowa
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/kszt_spec/podst_pr
Cytuj
Poniżej zamieszczamy podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, która może się okazać pomocna w uzyskaniu niezbędnej wiedzy na temat tejże edukacji (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. Nr 19 poz.

Skazane na szkoły specjalne
http://www.dps.pl/home_new/index.php?rob=radar&dzial=9&art=359
Cytuj
Niepełnosprawny uczeń, raz skierowany do szkoły specjalnej, bez względu na stopień dysfunkcji, ma niewielkie szanse na to, by kontynuować później naukę w szkole integracyjnej. System orzekania nie weryfikuje bowiem po raz kolejny stopnia dysfunkcji dziecka ze szkoły specjalnej i możliwości przeniesienia go do innej szkoły.

Kształcenie integracyjne i specjalne
http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=182
Cytuj

   
Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych (26-06-2007)

Wykaz Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów w woj. podlaskim prowadzących oddziały integracyjne w roku szkolnym 2006/2007 (05-01-2007)

Tabele do wypełnienia dotyczące kształcenia integracyjnego (04-09-2006)

Wykaz Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów w woj. podlaskim prowadzących oddziały integracyjne w roku szkolnym 2005/2006 (06-03-2006)

Arkusz autodiagnozy (05-05-2005)

Wspaniałe sukcesy naszych uczniów w NAGANO/JAPONIA !!!
(25-03-2005)

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego
(21-02-2005)

Przedłużenie etapu edukacyjnego a zawieranie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym uczniem ZSZ specjalnej (21-01-2005)

Wymiar godzin dydaktycznych nauczyciela realizującego "przysposobienie do pracy" w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy (21-01-2005)
 Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli szkół specjalnych (21-01-2005)

Zasady realizacji programu "Student - Kształcenie Ustawiczne" (21-01-2005)

Zasady konstruowania indywidualnego programu edukacji ucznia niepełnosprawnego (21-01-2005)

Uczeń niepełnosprawny w szkole specjalnej, ogólnodostępnej I klasie integracyjnej (stan na wrzesień 2004r.) (24-09-2004)

Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów niepełnosprawnych w placówce niepublicznej (22-09-2004)

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych (22-09-2004)

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych (22-09-2004

Wykaz Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów w woj. podlaskim prowadzących oddziały integracyjne w roku szkolnym 2004/2005 (27-08-2004)

Karta praw osób niepełnosprawnych

Kształcenie integracyjne i specjalne ARCHIWUM
 

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY

oraz
Cytuj
UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY
W SZKOLE SPECJALNEJ, OGÓLNODOSTĘPNEJ
I KLASIE INTEGRACYJNEJ
(stan na wrzesień 2004 r.)

        Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a (dop. dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie), wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art.2, pkt. 5 ustawy o systemie oświaty (art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 04, 2007, 05:40:04 pm »
Myślę, że poniższe kryteria  rodzice mogą spokojnie zastosować do zabaw, ćwiczeń i nauki także w domu ze swoimi dziećmi.

Takie wymagania ma moja Monika w swojej szkole.


Kryteria oceniania ucznia z języka polskiego w klasie IV

Na ocenę celującą:

1.   W zakresie słuchania, mówienia, pisania uczeń powinien samodzielnie i w sposób wyróżniający:
-   nazywać rzeczy, czynności, cechy przedmiotów i ich usytuowanie, cechy osób i stanów psychicznych,
-   wypowiadać się w uporządkowanej formie na tematy związane z doświadczeniem życiowym, dotyczące ilustracji, plakatu, dzieła malarskiego, filmu
-   słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi innych, czytanych tekstów
-   prowadzić dialog
-   układać i pisać złożone z kilku zdań opowiadania i opisy przedmiotów
-   stosować poznane zasady ortografii
-   pisać wyrazy kształtnie i w odpowiednim tempie
2.   W zakresie czytania i pracy z tekstem uczeń powinien samodzielnie i w sposób
wyróżniający:
-   płynnie, poprawnie i wyraźnie czytać teksty głośno, cicho ze zrozumieniem,
indywidualne i zbiorowo, z podziałem na role,
-   wygłaszać wiersze z pamięci
-   ustalać w tekście kolejność zdarzeń
-   wskazać w utworze głównych bohaterów i postacie drugorzędne
-   samodzielnie dokonywać oceny bohaterów
-   wyszukiwać w tekście określone fragmenty
-   znać kilka utworów z literatury dla dzieci i młodzieży z podaniem autora i tytułu, tytuły czasopism młodzieżowych
-   korzystać z biblioteki szkolnej
3.   W zakresie wiedzy o języku uczeń powinien samodzielnie i w sposób wyróżniający:
-   wyróżniać w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach głoski,
porządkować wyrazy wg alfabetu
-   stosować zdania pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe, rozkazujące, równoważniki zdań
-   rozpoznawać części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik
-   określać i umieć stosować poznane formy rzeczownika (liczba, rodzaj), czasownika (liczba, osoba, czas) przymiotnika (liczba, rodzaj)   
-   grupować wyrazy wokół danego tematu
-   prawidłowo dobierać wyrazy przeciwstawne


Na ocenę bardzo dobrą:

1. W zakresie słuchania, mówienia, pisania uczeń powinien samodzielnie:
-nazywać rzeczy, czynności, cechy przedmiotów i ich usytuowanie, cechy osób i
stanów psychicznych,
-wypowiadać     się     w     uporządkowanej     formie     na     tematy     związane     z
doświadczeniem życiowym, dotyczące ilustracji, plakatu, filmu
-słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi innych, czytanych tekstów
-prowadzić dialog
-układać i pisać krótkie opowiadania i opisy przedmiotów
-stosować poznane zasady ortografii
-pisać wyrazy kształtnie
2.   W zakresie czytania i pracy z tekstem uczeń powinien samodzielnie:
-   poprawnie    i    wyraźnie    czytać    teksty    głośno,    cicho    ze    zrozumieniem,
indywidualne i zbiorowo,
-wygłaszać wiersze z pamięci
-ustalać w tekście kolejność zdarzeń
-wskazać w utworze głównych bohaterów i postacie drugorzędne
-z niewielką pomocą dokonywać oceny bohaterów
-wyszukiwać w tekście określone fragmenty
-korzystać z biblioteki szkolnej
3.   W zakresie wiedzy o języku uczeń powinien samodzielnie:
-   wyróżniać w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach głoski,
porządkować wyrazy wg alfabetu
-   stosować zdania pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe, rozkazujące, równoważniki zdań
-   rozpoznawać części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik
-   określać poznane formy rzeczownika (liczba, rodzaj), czasownika (liczba, osoba, czas) przymiotnika (liczba, rodzaj)
-   grupować wyrazy wokół danego tematu
-   prawidłowo dobierać wyrazy przeciwstawne

Na ocenę dobrą:
1.   W zakresie słuchania, mówienia, pisania uczeń powinien z minimalną    pomocą
nauczyciela:
-nazywać rzeczy, czynności, cechy przedmiotów i ich usytuowanie, cechy osób
i stanów psychicznych,
-wypowiadać      się      w     uporządkowanej      formie     na     tematy     związane
z doświadczeniem życiowym, dotyczące ilustracji, plakatu, dzieła malarskiego, filmu
-słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi innych, czytanych tekstów
-prowadzić dialog
-układać i pisać złożone z kilku zdań opowiadania i opisy przedmiotów
-stosować poznane zasady ortografii
-pisać wyrazy kształtnie i w odpowiednim tempie
2.   W zakresie  czytania  i pracy z tekstem  uczeń  powinien  z  minimalną pomocą
nauczyciela:
-płynnie,  poprawnie  i  wyraźnie  czytać teksty  głośno,  cicho  ze zrozumieniem,
indywidualne i zbiorowo, z podziałem na role,
-wygłaszać wiersze z pamięci z małymi pomyłkami
-ustalać w tekście kolejność zdarzeń
-wskazać w utworze głównych bohaterów i postacie drugorzędne
-samodzielnie dokonywać oceny bohaterów
-wyszukiwać w tekście określone fragmenty
-znać kilka utworów z literatury dla dzieci i młodzieży z podaniem autora i tytułu,
tytuły czasopism młodzieżowych
-korzystać z biblioteki szkolnej
3.   W zakresie wiedzy o języku uczeń powinien z minimalną pomocą nauczyciela:
- wyróżniać w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach   głoski, porządkować wyrazy wg alfabetu -znać rolę podmiotu i orzeczenia
-stosować     zdania     pytające,      oznajmujące,      wykrzyknikowe,      rozkazujące,
równoważniki zdań
-rozpoznawać części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik
-   określać i umieć stosować poznane formy rzeczownika (liczba, rodzaj), czasownika (liczba, osoba, czas) przymiotnika (liczba, rodzaj)
-   grupować wyrazy wokół danego tematu
-   prawidłowo dobierać wyrazy przeciwstawne
-   poprawnie łączyć wyrazy w związki znaczeniowe.

Na ocenę dostateczną:
1.   W zakresie słuchania, mówienia, pisania uczeń powinien z pomocą nauczyciela:
-nazywać rzeczy, czynności, cechy osób
-wypowiadać się w prosty sposób na tematy związane z    doświadczeniem
życiowym
-słuchać wypowiedzi innych, czytanych tekstów
-pisać wyrazy
2.   W zakresie czytania i pracy z tekstem z pomocą nauczyciela uczeń powinien:
-   czytać teksty głośno
-   wygłaszać wiersze z pamięci
-   ustalać w tekście kolejność zdarzeń
-   wskazać w utworze głównych bohaterów
-   dokonywać próby oceny bohaterów
-   wyszukiwać w tekście określone fragmenty
-   korzystać z biblioteki szkolnej
3.   W zakresie wiedzy o języku z pomocą nauczyciela:
-   wyróżniać w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach głoski,
-   stosować zdania pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe, rozkazujące,
-   rozpoznawać części mowy- rzeczownik, czasownik,
-   grupować wyrazy wokół danego tematu
-   dobierać wyrazy przeciwstawne

Na ocenę mierną:
1.   W zakresie słuchania , mówienia , pisania uczeń powinien z pomocą nauczyciela
próbować i mieć motywację aby:
-   nazywać rzeczy, czynności,
-   wypowiadać się na tematy związane z doświadczeniem życiowym
-   słuchać wypowiedzi innych, czytanych tekstów
-   pisać wyrazy
2.   W zakresie czytania i pracy z tekstem z dużą pomocą nauczyciela uczeń powinien próbować i mieć motywację aby:
-   czytać wyrazy głośno
-   wygłaszać krótkie wiersze z pamięci
-   wskazać w utworze głównych bohaterów
-   dokonywać próby oceny bohaterów
-   korzystać z biblioteki szkolnej
3.   W zakresie wiedzy o języku z dużą pomocą nauczyciela:
-   wyróżniać w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy,
-   stosować zdania pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe, rozkazujące
-   rozpoznawać części mowy- rzeczownik, czasownik,
-   grupować wyrazy wokół danego tematu.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 04, 2007, 05:43:49 pm »
Teraz analogicznie z matematyki:

Kryteria oceniania ucznia z matematyki w klasie IV

Na ocenę celującą uczeń powinien:
■   Wykazywać szczególne zainteresowania i uzdolnienia matematyczne.
■   Wykazywać się wiedzą matematyczną w znacznym stopniu wykraczającą poza wymagania programowe dla klasy IV.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien samodzielnie:
■   Wykonywać cztery działania arytmetyczne w myśli łub przy pomocy środków dydaktycznych.
■   Znać zapis symboliczny dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 20.
■   Porównać liczby dwucyfrowe.
■   Dodawać i odejmować pełne dziesiątki do 100.
■   Stosować ze zrozumieniem zwroty „o tyle więcej" , „o tyle mniej" w konkretnych sytuacjach.
■   Rysować prostokąty, kwadraty trójkąty za pomocą szablonów łub ekierki i linijki.
■   Umieć posługiwać się linijką i ekierką.
■   Rozpoznawać odcinki prostopadłe i równoległe.
■   Odczytać godziny na zegarze, ważyć przedmioty na wadze szalkowej, dokonywać pomiaru długości w najbliższym otoczeniu, oszacować wartość zakupu, wydać resztę.
■   Korzystać z kalendarza, zapisywać datę.

Na ocenę dobrą uczeń powinien z minimalną pomocą nauczyciela:
■   Wykonywać cztery działania arytmetyczne w myśli lub przy pomocy środków dydaktycznych.
■   Znać zapis symboliczny dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 20.
■   Porównać liczby dwucyfrowe.
■   Dodawać i odejmować pełne dziesiątki do 100.
■   Stosować ze zrozumieniem zwroty „o tyle więcej" , „o tyle mniej" w konkretnych sytuacjach.
■   Rysować prostokąty, kwadraty trójkąty za pomocą szablonów lub ekierki i linijki.
■   Umieć posługiwać się linijką i ekierką.
■   Rozpoznawać odcinki prostopadłe i równoległe.
■   Odczytać godziny na zegarze, ważyć przedmioty na wadze szalkowej, dokonywać pomiaru długości w najbliższym otoczeniu, oszacować wartość zakupu, wydać resztę.
■   Korzystać z kalendarza, zapisywać datę.

Na ocenę dostateczną uczeń powinien z dużą pomocą nauczyciela:
■   Wykonywać cztery działania arytmetyczne w myśli lub przy pomocy środków dydaktycznych.
■   Znać zapis symboliczny dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 20.
■   Porównać liczby dwucyfrowe.
■   Dodawać i odejmować pełne dziesiątki do 100.
■   Stosować ze zrozumieniem zwroty „o tyle więcej" , „o tyle mniej" w konkretnych sytuacjach.
■   Rysować prostokąty, kwadraty trójkąty za pomocą szablonów lub ekierki i linijki.
■   Umieć posługiwać się linijką i ekierką.
■   Rozpoznawać odcinki prostopadłe i równoległe.
■   Odczytać godziny na zegarze, ważyć przedmioty na wadze szalkowej, dokonywać pomiaru długości w najbliższym otoczeniu, oszacować wartość zakupu, wydać resztę.
■   Korzystać z kalendarza, zapisywać datę.

Na ocenę mierną uczeń powinien wykazywać chęć i motywację do pracy i z dużą pomocą nauczyciela:
■   Wykonywać cztery działania arytmetyczne w myśli lub przy pomocy środków dydaktycznych.
■   Znać zapis symboliczny dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 20.
■   Porównać liczby dwucyfrowe.
■   Dodawać i odejmować pełne dziesiątki do 100.
■   Stosować ze zrozumieniem zwroty „o tyle więcej" , „o tyle mniej" w konkretnych sytuacjach.
■   Rysować prostokąty, kwadraty trójkąty za pomocą szablonów lub ekierki i linijki.
■   Umieć posługiwać się linijką i ekierką.
■   Rozpoznawać odcinki prostopadłe i równoległe.
■   Odczytać godziny na zegarze, ważyć przedmioty na wadze szalkowej, dokonywać pomiaru długości w najbliższym otoczeniu, oszacować wartość zakupu, wydać resztę.
■   Korzystać z kalendarza, zapisywać datę.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2007, 05:48:17 pm »
Kryteria oceniania ucznia z przyrody w klasie IV


Na ocenę celującą uczeń:
■   W znacznym zakresie wykracza swą wiedzą przyrodniczą poza obszar programu dla klasy IV

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi samodzielnie:
■   Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.
■   Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.
■   Określić pozytywne i negatywne emocje i ich wpływ na wynik zachowań i uczenia się
■   Znać problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych,
■   Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■   Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■   Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■   Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■   Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■   Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■   Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■   Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne.   *
■   Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■   Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■   Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■   Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■   Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■   Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■   Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■   Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■   Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■   Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■   Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.

Na ocenę dobrą uczeń potrafi z minimalną pomocą nauczyciela:
■   Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.
■   Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.
■   Określić pozytywne i negatywne emocje i ich wpływ na wynik zachowań i uczenia się
■   Znać problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych.
■   Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■   Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■   Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■   Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■   Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■   Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■   Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■   Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne.
■   Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■   Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■   Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■   Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■   Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■   Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■   Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■   Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■   Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■   Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■   Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi z dużą pomocą nauczyciela:
■   Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.
■   Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.
■   Określić pozytywne i negatywne emocje i ich wpływ na wynik zachowań i uczenia się
■   Znać problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych.
■   Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■   Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■   Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■   Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■   Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■   Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■   Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■   Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne.
■   Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■   Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■   Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■   Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■   Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■   Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■   Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■   Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■   Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■   Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■   Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.

Na ocenę mierną uczeń powinien mieć motywację do pracy, aby z dużą pomocą nauczyciela:
■   Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.
■   Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.
■   Określić pozytywne i negatywne emocje i ich wpływ na wynik zachowań i uczenia się
■   Znać problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych.
■   Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■   Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■   Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■   Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■   Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■   Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■   Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■   Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne.
■   Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■   Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■   Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■   Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■   Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■   Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■   Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■   Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■   Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■   Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■   Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■   Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2007, 05:51:12 pm »
Kryteria oceniania ucznia ze sztuki w klasie IV

Przy ocenianiu ucznia z przedmiotu sztuka przede wszystkim nauczyciel bierze pod uwagę:
-motywację do pracy
-wysiłek włożony w pracę
-umiejętność pracy w grupie
-zachowanie bezpieczeństwa i czystości w czasie pracy

Na ocenę celującą uczeń powinien:
-   wykazywać szczególne uzdolnienia artystyczne: muzyczne, bądź plastyczne
-   wykazywać szczególne zaangażowanie w pracę na zajęciach przedmiotu sztuka

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien umieć samodzielnie:
-   wyrazić treść tematów za pomocą środków plastycznych, takich jak: plama barwna, linia, kreska, walor, światło, faktura, bryła
-   przedstawić na płaszczyźnie lub bryle zjawiska przyrodnicze, postać człowieka, postacie zwierząt, przedmioty
-   stworzyć układ form i treści na płaszczyźnie lub w przestrzeni
-   zaprojektować proste układy kompozycyjne
-   wypowiedzieć się plastycznie na podstawie barw
-   posługiwać się podstawowymi technikami malarskimi i rysunkowymi
-   wykonać płaskorzeźbę i formę przestrzenną z różnych materiałów plastycznych
-   zaśpiewać indywidualnie i w grupie
-   prawidłowo trzymać i posługiwać się szkolnymi instrumentami perkusyjnymi i melodycznymi
-   zagrać prosty akompaniament
-   reagować ruchem na zmiany w muzyce
-   rozpoznawać polskie tańce narodowe
-   rozpoznawać grupy instrumentów-smyczkowych, perkusyjnych, dętych, drewnianych i blaszanych
-   rozpoznawać i nazywać dźwięki z najbliższego otoczenia
-   umieć wymienić najważniejsze święta narodowe i utwory z nimi związane
-   umieć wymienić słynnych polskich kompozytorów

Na ocenę dobrą uczeń powinien z niewielką pomocą nauczyciela:
-   wyrazić treść tematów za pomocą środków plastycznych, takich jak: plama barwna, linia, kreska, walor, światło, faktura, bryła
-   przedstawić na płaszczyźnie lub bryle zjawiska przyrodnicze, postać człowieka, postacie zwierząt, przedmioty
-   stworzyć układ form i treści na płaszczyźnie lub w przestrzeni
-   zaprojektować proste układy kompozycyjne
-   wypowiedzieć się plastycznie na podstawie barw
-   posługiwać się podstawowymi technikami malarskimi i rysunkowymi
-   wykonać płaskorzeźbę i formę przestrzenną z różnych materiałów plastycznych
-   zaśpiewać indywidualnie i w grupie
-   prawidłowo trzymać i posługiwać się szkolnymi instrumentami perkusyjnymi i melodycznymi
-   zagrać prosty akompaniament
-   reagować ruchem na zmiany w muzyce
-   rozpoznawać polskie tańce narodowe
-   rozpoznawać grupy instrumentów-smyczkowych, perkusyjnych, dętych, drewnianych i blaszanych
-   rozpoznawać i nazywać dźwięki z najbliższego otoczenia
-   umieć wymienić najważniejsze święta narodowe i utwory z nimi związane
-   umieć wymienić słynnych polskich kompozytorów

Na ocenę dostateczną uczeń powinien z dużą pomocą nauczyciela:
-   wyrazić treść tematów za pomocą środków plastycznych, takich jak: plama barwna, linia, kreska, walor, światło, faktura, bryła
-   przedstawić na płaszczyźnie lub bryle zjawiska przyrodnicze, postać człowieka, postacie zwierząt, przedmioty
-   stworzyć układ form i treści na płaszczyźnie lub w przestrzeni
-   zaprojektować proste układy kompozycyjne
-   wypowiedzieć się plastycznie na podstawie barw
-   posługiwać się podstawowymi technikami malarskimi i rysunkowymi
-   zaśpiewać indywidualnie i w grupie
-   prawidłowo trzymać i posługiwać się szkolnymi instrumentami perkusyjnymi i melodycznymi
-   zagrać prosty akompaniament
-   reagować ruchem na zmiany w muzyce
-   rozpoznawać grupy instrumentów-smyczkowych, perkusyjnych, dętych, drewnianych i blaszanych
-   rozpoznawać i nazywać dźwięki z najbliższego otoczenia
-   umieć wymienić najważniejsze święta narodowe i utwory z nimi związane.

Na ocenę mierną uczeń powinien:
-   wykazywać chęci i mieć motywację do pracy w czasie zajęć
-
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2007, 05:52:17 pm »
Kryteria oceniania z przedmiotu technika w klasie IV

Przy ustalaniu oceny z techniki w szczególności bierze się pod uwagę:
-wysiłek i aktywność ucznia na zajęciach -indywidualne predyspozycje do pracy -samodzielność w wykonywaniu zadań technicznych -rozumienie instrukcji obsługi urządzeń -umiejętność stosowania zasad bhp -zaangażowanie w wykonywanie zadań technicznych

Stopień negatywny może wystąpić wówczas, gdy:
- uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, których w żaden sposób nie można zlikwidować, a które powstały wyłącznie z winy ucznia, jego lekceważącego stosunku do pracy oraz przy odrzuceniu wszelkiej pomocy ze strony nauczyciela.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 04, 2007, 05:54:43 pm »
Kryteria oceniania ucznia z historii w klasie IV

Na ocenę celującą uczeń powinien:
■   Posiadać wiedzę wykraczającą poza przewidziany program w klasie IV.

Na ocenę bardzo dobrą;
1.   W zakresie wiedzy uczeń samodzielnie:
Rozumie różnicę między legendą a wiedzą historyczną
Rozumie pojęcie rodzina, krewni, drzewo genealogiczne.
Zna historię i tradycję swojej rodziny.
Zna historię i tradycję swojej szkoły.
Rozumie podstawowe pojęcia historyczne.
Zna najważniejsze fakty i wydarzenia ze swojego regionu.
Zna zabytki, miejsca kultury i pamięci własnego regionu oraz najwspanialsze zabytki kultury narodowej. Rozpoznaje najważniejsze postacie historyczne.
2.   W zakresie umiejętności uczeń:
Właściwie posługuje się podstawowymi pojęciami historycznymi.
Potrafi umiejscowić podstawowe wydarzenia w miejscu i czasie.
Umie poszukiwać różnych rodzajów informacji.
Dostrzega różnice i podobieństwa w warunkach życia ludzi w dawnych czasach i obecnie.
Jest dobrym przewodnikiem po swojej okolicy, miejscowości. Zna  historię,   zabytki,   miejsca  kultury  i  pamięci   oraz  ludzi  zasłużonych  dla
środowiska.
3.   W zakresie postaw uczeń:
■   Ma rozbudowaną ciekawość historii i kultury własnej rodziny i środowiska.
■   Ma szacunek wobec dziejów ojczystych i wobec dorobku przeszłych pokoleń.
■   Szanuje osiągnięcia i pracę innych ludzi.

Na ocenę dobrą
1.   W zakresie wiedzy uczeń z niewielką pomocą nauczyciela:
■   Rozumie różnicę między legendą a wiedzą historyczną.
■   Rozumie pojęcie rodzina, krewni, drzewo genealogiczne.
■   Zna historię i tradycję swojej rodziny.
■   Zna historię i tradycję swojej szkoły.
■   Rozumie podstawowe pojęcia historyczne.
■   Zna najważniejsze fakty i wydarzenia ze swojego regionu.
■   Zna zabytki, miejsca kultury i pamięci własnego regionu oraz najwspanialsze zabytki kultury narodowej.
■   Rozpoznaje najważniejsze postacie historyczne.
2.   W zakresie umiejętności uczeń z niewielką pomocą nauczyciela:
■   Właściwie posługuje się podstawowymi pojęciami historycznymi.
■   Potrafi umiejscowić podstawowe wydarzenia w miejscu i czasie.
■   Umie poszukiwać różnych rodzajów informacji.
■   Dostrzega różnice i podobieństwa w warunkach życia ludzi w dawnych czasach i obecnie.
■   Jest dobrym przewodnikiem po swojej okolicy, miejscowości.
■   Zna  historię,   zabytki,   miejsca  kultury  i   pamięci   oraz  ludzi  zasłużonych  dla środowiska.
3.   W zakresie postaw uczeń z niewielką pomocą nauczyciela:
■   Ma rozbudowaną ciekawość historii i kultury własnej rodziny i środowiska.
■   Ma szacunek wobec dziejów ojczystych i wobec dorobku przeszłych pokoleń.
■   Szanuje osiągnięcia i pracę innych ludzi.

Na ocenę dostateczną
1. W zakresie wiedzy uczeń z pomocą nauczyciela:
■   Rozumie różnicę między legendą a wiedzą historyczną.
■   Rozumie pojęcie rodzina, krewni, drzewo genealogiczne.
■   Zna historię i tradycję swojej rodziny.
■   Zna historię i tradycję swojej szkoły.
■   Rozumie podstawowe pojęcia historyczne.
■   Zna najważniejsze fakty i wydarzenia ze swojego regionu.
■   Zna zabytki, miejsca kultury i pamięci własnego regionu oraz najwspanialsze zabytki kultury narodowej.
■   Rozpoznaje najważniejsze postacie historyczne.
2.   W zakresie umiejętności uczeń z pomocą nauczyciela:
■   Właściwie posługuje się podstawowymi pojęciami historycznymi.
■   Potrafi umiejscowić podstawowe wydarzenia w miejscu i czasie.
■   Umie poszukiwać różnych rodzajów informacji.
■   Dostrzega różnice i podobieństwa w warunkach życia ludzi w dawnych czasach i obecnie.
■   Jest dobrym przewodnikiem po swojej okolicy, miejscowości.
■   Zna  historię,   zabytki,   miejsca kultury  i  pamięci  oraz  ludzi  zasłużonych  dla środowiska.
3.   W zakresie postaw uczeń z pomocą nauczyciela:
■   Ma rozbudowaną ciekawość historii i kultury własnej rodziny i środowiska.
■   Ma szacunek wobec dziejów ojczystych i wobec dorobku przeszłych pokoleń.
■   Szanuje osiągnięcia i pracę innych ludzi.

Na ocenę miernąUczeń   z   dużą  pomocą  nauczyciela   i   w   miarę   swoich   możliwości   posługuje   się
najważniejszymi pojęciami historycznymi.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 02, 2007, 10:02:22 am »
Resort chce oszczędzić na niepełnosprawnych


Finansowanie kształcenia specjalnego

Powiaty ostrzegają, że zmiana sposobu zbierania danych oświatowych spowoduje, że otrzymają mniej funduszy na prowadzenie szkół specjalnych.

Od tego roku szkolnego podstawę naliczania subwencji oświatowejstanowią zestawienia danych zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Według SIO uczniowie niepełnosprawni ruchowo i niedostosowani społecznie nie są traktowani jak osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną.

Wskutek decyzji resortu edukacji w szkołach specjalnych znacznie zmniejszy się liczba uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością (mających więcej niż jedną ułomność), mimo że w rzeczywistości nie będzie ich mniej.

- W efekcie powiaty otrzymają znacznie mniejsze fundusze z subwencji oświatowej na prowadzenie szkół specjalnych - podkreśla Andrzej Szymanek, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego.

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną jest bowiem znacznie kosztowniejsza, ponieważ wymaga specjalnych, indywidualnych form i metod pracy.

Dlatego powiaty otrzymują znacznie więcej pieniędzy z subwencji oświatowej na takich uczniów.

- Kalkulacyjną kwotę subwencji przypadającą na jednego ucznia, służącą do wyliczenia kwot subwencji w przypadku osób z niepełnosprawnością sprzężoną, mnoży się przez dziewięć, a w przypadku pozostałych uczniów niepełnosprawnych przez dwa- tłumaczy Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Jeśli zatem zmniejszy się liczba takich uczniów, obniży się też wysokość subwencji.

Według SIO, w starostwie świdnickim w danych statystycznych zniknie około 100 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, a powiat otrzyma o 3 mln zł niższą subwencję. W rzeczywistości jednak uczniowie ci nadal będą kształceni w szkołach i będą wymagać dodatkowej opieki.

Dlatego Konwent Powiatów Dolnego Śląska oraz Województwa Łódzkiego zwróciły się do resortu edukacji o zmianę sposobu zbierania danych w SIO i naliczania subwencji.

- Jeśli resort nie uwzględni naszych uwag, poprosimy o pomoc rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka - podkreśla Stanisław Szelewa.

JOLANTA GÓRA, Gazeta Prawna Nr 213 (2083) piątek-niedziela, 2-4 listopada 2007 r. > Praca i ubezpieczenia
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline balbina

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 12
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 15, 2007, 09:35:58 pm »
Witam. Mam pytanie. Gdzie można znależć rozporządzenie mówiące o niepełnosprawności sprzężonej, jakie niepełnosrawności zaliczamy do tej grupy. Może to dziwnie brzmi ale pracuję w szkole specjalnej, mam uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną wg mnie, ale dzieci te nie mają tego napisanego w orzeczeniach z PPP. Rodzice mówią, że PPP nie chcą wypisywać takich orzeczeń. Wiadomo za tym idą spore pieniądze. Moje dzieci oprócz upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim mają: porażenie mozgowe, epilepsję, choroby psychiczne, są niedowidzące, mają cechy autyzmu. Żadne z nich nie ma orzeczenia o niepełnosprawności sprzężonej. Gdzie mogę to sprawdzić. Proszę o pomoc.

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 15, 2007, 09:52:31 pm »
balbina

Proszę zerknij tutaj:
Orzekanie o niepełnosprawności
http://forum.darzycia.pl/topic,527.htm

Stopnie niepełnosprawności
http://forum.darzycia.pl/topic,1285.htm

Jak siie nie mylę,to w pierwszym temacie coś na temat  niepełnosprawności sprzężonej
było.
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 15, 2007, 09:59:38 pm »
Co to znaczy, że PPP nie chce wystawiać informacji o schorzenaich sprzężonych?  :roll:  :evil:

A rodzice nie mają nic do powiedzenia?:

Ja załatwiłam bez żadnego problemu, mimo, że córka świetnie się rozwija.
wiotkość, zD, wada wzroku -trzeba aby rodzice byli świadomi swoich praw i domagali się odpowiednich zapisów.

upośledzenie sprzężone, rodzaje:
Z upośledzeniem sprzężonym mamy doczynienia, gdy u danej osoby występują dwie lub więcej niesprawności spowodowane przez jeden lub więcej czynników endo – lub/ i egzogennych działających jednocześnie lub kolejno w różnych okresach życia (w tym także w okresie prenatalnym).

Wyróżniamy następujące upośledzenia sprzężone:
1. osoby głuchoniewidome – to te, które mają uszkodzony wzrok i słuch;
2. osoby niewidome i upośledzone umysłowo – uszkodzenie wzroku a upośledzenie umysłowe jest spowodowane uszkodzeniem kory mózgowej;
3. osoby ociemniałe – czego często podłożem jest cukrzyca;
4. osoby ociemniałe z uszkodzonym narządem ruchu (często wśród żołnierzy wojennych);
5. osoby głuchonieme z przewlekłymi chorobami układu oddechowego;
6. osoby głuche i upośledzone umysłowo;
7. osoby z uszkodzonym narządem ruchu i zaburzeniami psychicznymi – najczęściej występują, gdy mają wspólną przyczynę, a mianowicie uszkodzoną korę mózgową na skutek wylewów;
8. osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych;
9. osoby niedostosowane społecznie i upośledzono umysłowo.
źródło

Zajrzyj też do Pedagogika specjalna

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną jest bowiem znacznie kosztowniejsza, ponieważ wymaga specjalnych, indywidualnych form i metod pracy.
- Kalkulacyjną kwotę subwencji przypadającą na jednego ucznia, służącą do wyliczenia kwot subwencji w przypadku osób z niepełnosprawnością sprzężoną, mnoży się przez dziewięć, a w przypadku pozostałych uczniów niepełnosprawnych przez dwa.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline balbina

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 12
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 15, 2007, 10:26:51 pm »
Rodzice proszą o takie orzeczenia ale PPP bardzo się wzbraniają. Jak już pisałam o czym wiecie za takim dzieckiem idzie wyższa subwencja, a poza tym jest mniejsza liczba dzieci w klasie więc jest potrzebna kolejna klasa i  kolejny nauczyciel.  W orzeczeniach jest napisane np. , że dziecko ma upośledzenie w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchową ale nie ma słowa sprzężona niepełnosprawność. Na 10 dzieci w klasie , każde ma dwie niepełnosprawności a tylko jedno dziecko ma w orzeczeniu niepełnosprawność sprzężona.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 15, 2007, 10:36:01 pm »
Z tego co się orientuję to w szkole specjalnej gdy jest dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną - NIE może być więcej niż 5 dzieci w klasie.
Wiem, że nie wszędzie tak jest, bo wiadomo finanse-subwencja oświatowa stoi na zbyt "niskiej półce" ekonomii i polskiej oświaty.

Rodzice sami powinni zadbać o odpowiednie zapisy w orzeczeniu PPP -wiem przez 8 lat integracji jaka jest spychotechnika w Komisjach PPP.
Ja już w składanym wniosku zapisałam czego się domagam i dołączyłam aktualne zaświadczenie lekarskie -szczegółowo opisane o zaburzenaich dziecka i wskazaniach do rewalidacji w szkole.

Żadna Komisja PPP   NIE może pominąć zapisów z zaświadczenia lekarskiego.!!!!
Jeśli to zrobią -  rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od wydanego Orzeczenia PPP w ciągu 14 dni.


Wszelkie zapisy z PPP to wytyczne dla dalszej nauki i rewalidacji danego dziecka.
To leży w interesie rodziców i szkół.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dla dziecka niepełnosprawnego ważnym dokumentem zawierającym wskazania dotyczące dostosowania programu nauczania do potrzeb dziecka, określającym warunki realizacji oraz wskazującym na potrzebę dodatkowych zajęć w zależności od deficytów, np.: logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych.

Zawiera też sugestie co do formy kształcenia: w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej lub do nauczania indywidualnego.

Myślę, że wielu rodziców nadal wymaga rzetelnej informacji i wyjaśnienia dlaczego te zapisy są tak istotne dla dobra dziecka.
Szkoła otrzymuje więcej subwencji, ale rodzice mają prawo domagać się realizacji zapisów z Orzeczenia PPP w kierunku stymualcji, rewalidacji a zatem poprawy efektów w nauce dziecka.

Dz.U. 2001 nr 13 poz. 114  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20010130114
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20010130114&type=2&name=ATT88ZMI w pdf
o Komisjach PPP


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2530
Regulacje dotyczące kształcenia specjalnego zawarte w ustawie z dnia 25 lipca 1998 r. i w ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw

W art. 1 dodano pkt 5a wskazujący na konieczność zapewnienia opieki nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwianie im realizowania indywidualnych form i programów nauczania.


Przez kształcenie specjalne należy rozumieć zorganizowany proces, dostosowany do potrzeb wychowanka i ucznia niepełnosprawnego, dla którego - ze względu na istotne zaburzenia lub dysfunkcje w różnych sferach rozwoju (motoryce, zmysłach, intelekcie, psychice) w sposób istotny zaburzające jego funkcjonowanie psychiczne, fizyczne, społeczne oraz możliwości uczenia się - konieczne jest specjalistyczne oddziaływanie dydaktyczne, wychowawcze i rewalidacyjne, ukierunkowane na jego wszechstronny rozwój http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2529

Wyliczenia realnych kosztów prowadzenia szkół specjalnych poszczególnych typów z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

część szkolna subwencji oświatowej jest naliczana wyłącznie na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych bądź dotowanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Zasada ta jest wprowadzona przez konsekwentne użycie pojęcia ucznia przeliczeniowego. Oznacza to przyjęcie zróżnicowanych wag dla wybranych grup uczniów i wybranych typów szkół w celu określenia uzasadnionych zwiększonych potrzeb oświatowych. Kwota subwencji na ucznia przeliczeniowego stanowi finansowy standard A podziału subwencji i jest kalkulacyjnym bonem oświatowym na ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Należy też zwrócić uwagę, że od 2000 roku wszystkie środki przeznaczone na bieżące zadania oświatowe przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego mają charakter subwencji i będą dzielone przez władze lokalne. Zadaniem Ministerstwa jest stworzenie równych szans w dostępie do takiej szkoły, która zdaniem ucznia i rodziców zapewni mu najlepszy rozwój i wykształcenie. Staramy się to osiągnąć, określając zasady podziału subwencji oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2538
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline balbina

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 12
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 16, 2007, 04:53:50 pm »
Soniu wielkie dzięki. Napisałaś bardzo dla mnie ważną rzecz, że lekarz może napisać a PPP nie może tego pominąć. Myprosimy rodziców o takie zmian jednak PPP bardzo się bronią. Jeszcze raz dziękuję.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 16, 2007, 05:32:35 pm »
W walce o respektowanie prawa względem dziecka niep. - pomogło "czytanie ze zrozumieniem"  ;)  zapisów prawnych.
Warto je czytać i analizować do indywidualnych potrzeb danego dziecka;

Dz.U. 2001 nr 13 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

czytamy m.in.o PPP:

2. W skład zespołu wchodzą:
1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba
— jako przewodniczący zespołu,
2) psycholog — opracowujący diagnozę psychologiczną,
3) pedagog — opracowujący diagnozę pedagogiczną,
4) lekarz — opracowujący diagnozę lekarską,
5) inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich
udział w pracach zespołu jest niezbędny — opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
§ 4. 1. Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka , zwanych dalej „wnioskodawcą" .....


My rodzice wnioskujemy w składanym wniosku, a w Komisji PPP zasiada lekarz - wniosek nausuwę się sam, że skoro jest lekarz to MUSI akceptować zaśw. lekarskie lekarza prowadzącego dane dziecko, albo w ciągu 14 dni zaprosić rodzica na posiedzenie Komisji.
My podpisujemy na końcu odbiór Orzeczenia z PPP, nie musimy się zgadzać z zapisami.
Mamy prawo odwołać się w ciągu 14 dni.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 24, 2008, 08:10:22 pm »
EDUKACJA | Podział subwencji oświatowej

Szkoły specjalne otrzymają mniej pieniędzy

Resort edukacji nie chce uznać uczniów przewlekle chorych i niedostosowanych społecznie za mających więcej niż jedną dysfunkcję.

Wskutek decyzji resortu edukacji w szkołach prowadzących kształcenie specjalne formalnie zmniejszy się liczba uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (mających więcej niż jedną dysfunkcję). W rzeczywistości ich nie ubędzie.

- Ta decyzja oznacza uszczuploenie dochodów samorządów przeznaczonych na realizację zadań w szkolnictwie specjalnym - podkreśla Cezary Przybylski, starosta bolesławiecki, przewodniczący Konwentu Powiatów Dolnego Śląska.

W 2008 roku na dziecko z jedną niepełnosprawnością, np. upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, samorząd otrzyma około 4620 zł. Jeśli ten sam uczeń ma ponadto niepełnosprawność ruchową, czyli jest uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, MEN przekaże na jego edukację już 31 350 zł.

- Natomiast na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, chorego na epilepsję, pochodzącego z tzw. trudnej rodziny i mającego w związku tym orzeczenie o zaburzeniach w zachowaniu, z którym realizowany jest w indywidualny program rewalidacji, powiat otrzyma jedynie 4620 zł - zauważa Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Do ubiegłego roku bowiem uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością, niezależnie od jej rodzaju, byli traktowani jako osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Od tego roku uczniowie, którzy są niepełnosprawni i niedostosowani społecznie lub przewlekle chorzy, nie są traktowani jak osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, wyjaśnia, że formy i metody pracy dydaktycznej z takim dzieckiem odnoszą się głównie do upośledzenia umysłowego lub ruchowego.

- Taki podział został dokonany bez żadnej podstawy prawnej - uważa Stanisław Szelewa W żadnym akcie prawa oświatowego nie ma bowiem definicji niepełnosprawności sprzężonych. Nie zawiera jej rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach (Dz.U. nr 19, poz. 167).

Nie ma jej też w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku (Dz.U. nr 246, poz. 1799).

- Nie ma zatem podstaw do różnicowania rodzajów niepełnosprawności na te, które mogą być uznane za podstawę do stwierdzenia niepełnosprawności sprzężonych i pozostałe - podkreśla Stanisław Szelewa.

Resort edukacji także nie potrafi wskazać podstawy prawnej, która określałaby, że niepełnosprawność sprzężona nie występuje u dziecka z upośledzeniem umysłowym i chorobą przewlekłą. Mimo to zmienił zasady wyliczania subwencji.

Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2006/2007 było prawie 18 tys. dzieci z więcej niż jedną dysfunkcją. Gdyby ta liczba nie zmieniła się w tym roku, to na ich edukację przeznaczono by 564,3 mln zł. MEN nie wie jeszcze, ilu takich uczniów jest w tym roku szkolnym. Nie wie zatem, o ile mniej pieniędzy zostanie przekazanych na ich naukę, bo nastąpiły zmiany w zasadach podziału subwencji. Na przykład Starostwo Powiatowe w Świdnicy otrzyma 2,5 mln zł mniej na edukację 93 uczniów.

Przeciwko nieoczekiwanej zmianie zasad finansowania uczniów niepełnopsrawnych zaprotestowali m.in. Konwent Powiatów Dolnego Śląska i Konwent Powiatów Łódzkich.18 tys. dzieci ma orzeczoną więcej niż jedną niepełnosprawność

Gazeta Prawna Nr 17 (2139) czwartek, 24 stycznia 2008 r. > Praca i ubezpieczenia, Jolanta Góra

a jak to się ma do:

Niepełnosprawność i choroby przewlekłe w życiu ucznia

Polskie prawo gwarantuje równy dostęp do edukacji wszystkim obywatelom (kliknij po (pdf) szczegóły podstaw prawnych). Polski system oświaty, podlegający ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu /MENiS/ , przewiduje możliwość kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, na równi z innymi, we wszystkich typach szkół. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej kształcenie się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych.

W przepisach tych określa się zasady kształcenia integracyjnego oraz specjalnego. Postanawia się w nich m.in. o dostosowaniu treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. W klasie integracyjnej jest zazwyczaj mniej uczniów (15-20 uczniów) niż w zwykłych klasach, w tym 3-5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

W systemie edukacyjnym wyróżnić można 13 kategorii niepełnosprawności:

Uszkodzenie narządu wzroku: ciężkie
Uszkodzenie narządu wzroku: głębokie, umiarkowane
Uszkodzenie narządu słuchu: ciężkie
Uszkodzenie narządu słuchu: głębokie, umiarkowane
Upośledzenie umysłowe: głębokie, umiarkowane
Upośledzenie umysłowe: lekkie
Autyzm
Choroby przewlekłe
Niepełnosprawność ruchowa
Niepełnosprawność sprzężona
Niepełnosprawność społeczna
Zaburzenia zachowania
Uzależnienia

Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Polsce ponad 3% populacji wszystkich uczniów wymaga specjalnych form kształcenia. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych realizowane jest w:  

szkołach specjalnych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, liceach ogólnokształcących, technicznych i policealnych),
szkołach ogólnodostępnych (w klasach integracyjnych, ogólnodostępnych, terapeutycznych lub wyrównawczych oraz w formie nauki indywidualnej),
domach w ramach programów nauczania indywidualnego.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 w sprawie szczegółowych zasad działania Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Specjalistycznych Poradni określa się zadania placówek psychologiczno-pedagogicznych uwzględniające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym dzieci i młodzież niepełnosprawną. Zadania te realizuje się m.in. przez:

-        diagnozę,
-        konsultacje,
-        doradztwo (np. w przygotowaniu zindywidualizowanych programów nauczania),
-        terapię,
-        psychoedukację,
-        rehabilitację,
-        kursy dokształcające dla nauczycieli.
Charakter pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz struktury organizacyjne określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i wolne od opłat.

Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświatowym oraz ustawa z dnia 25 lipca 1998 roku mówiąca o zmianie ustawy dotyczącej systemu oświaty, a także zarządzenie nr 29 Ministra Eduk. Narodowej z dnia 4 października 1993 roku dotyczącej zasad tworzenia i organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w integracyjnych publicznych przedszkolach i szkołach oraz placówkach. Dotyczy także organizacji kształcenia specjalnego które umożliwiły dzieciom oraz młodzieży niepełnosprawnej możliwości nauki w różnego typu szkołach.

Konwencja Praw Dziecka w artykule nr 23, mówi o tym, ze rodzice powinni decydować o miejscu edukacji ich dzieci.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 30, 2008, 11:26:15 am »
Rzecznik praw obywatelskich w sprawie dzieci przewlekle chorych

Resort edukacji oszczędza na chorych uczniach


W opinii rzecznika praw obywatelskich resort edukacji utrudnia dostęp do edukacji dzieciom chorym na hemofilię, astmę czy padaczkę.

Zdecydowana większość dzieci przewlekle chorych powinna uczęszczać do szkół powszechnych, gdzie dzięki stałemu kontaktowi z rówieśnikami będzie miała szansę na prawidłowy rozwój - podkreśla Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, w liście do ministrów edukacji i zdrowia.

Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka, już w październiku ubiegłego roku tłumaczyła, że nie wszystkie dzieci przewlekle chore muszą leżeć w szpitalu lub mieć nauczanie indywidualne. Niektóre zaś potrzebują specjalnych zajęć w szkole.

Tymczasem resort edukacji w oficjalnym komunikacie dotyczącym sposobu zbierania danych do Systemu Informacji Oświatowej stwierdza że, przepisy prawa oświatowego nie przewidują organizowania dzieciom przewlekle chorym kształcenia specjalnego. Według MEN tacy uczniowie uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej nie mają innych potrzeb edukacyjnych niż ich zdrowi koledzy. Jeśli stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia im uczęszczanie do szkoły, obowiązek nauki mogą realizować w szkołach przy szpitalach lub w formie indywidualnego nauczania.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, wyjaśnia, że w efekcie szkoły, w których uczą się dzieci przewlekle chore, nie dostają większej dotacji.

Na naukę dziecka, któremu powinno się zorganizować dodatkowe zajęcia ruchowe czy wyrównawcze, samorządy prowadzące szkoły otrzymają tyle samo pieniędzy, ile na zdrowe dziecko, czyli około 3,3 tys. zł. Gdyby dziecko chore na padaczkę miało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, koszt jego rocznej edukacji wynosiłby już 4620 zł.

Zdaniem Janusza Kochanowskiego takie stanowisko resortu spowoduje znaczne pogorszenie dostępu do edukacji tych uczniów. Z danych Biura RPO wynika, że aż 1,5 mln dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat cierpi na choroby przewlekłe. Ponad 500 tys. dzieci ma astmę, 279 tys. cierpi na choroby kręgosłupa, 114 tys. na choroby serca i układu krążenia, 109 tys. na choroby nerek i układu moczowego, 40 tys. na padaczkę, a 8 tys. ma cukrzycę.

- Co szósty uczeń ma zatem długotrwałe kłopoty ze zdrowiem - podkreśla rzecznik.

Tymczasem tylko 2,2 proc. uczniów posiada opinię lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dlatego Janusz Kochanowski zwrócił się o wypracowanie kryteriów orzekania o specjalnych potrzebach dzieci przewlekle chorych, a także zbadanie sposobu funkcjonowania przyszpitalnych placówek oświatowych. Jego zdaniem ich liczba systematycznie się zmniejsza.
JOLANTA GÓRA GP
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 06, 2009, 06:23:43 pm »
Upośledzeni uczniowie zagubieni w reformie

- Olga Szpunar
2009-06-06 Gazeta Kraków

Uczniowie lekko upośledzeni zostaną bez specjalnego podręcznika, bo reformatorzy programu nauczania zapomnieli o nich!

Krakowscy dyrektorzy szkół specjalnych piszą protest do ministerstwa.


We wrześniu do I klas szkół podstawowych oraz gimnazjów wchodzi nowa podstawa programowa.

A z nią nowe podręczniki. Tymczasem książek dla uczniów lekko upośledzonych, niesłyszących i niedosłyszących nie ma na rynku.

Jak ustaliliśmy, w ministerstwie leży tylko jeden wniosek o dopuszczenie takiego podręcznika do szkolnego użytku. To język polski dla I klasy gimnazjum.
Jednak, jak przyznaje jego wydawca - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (to jedyna w Polsce oficyna mająca w ofercie podręczniki dla niepełnosprawnych) - książka najwcześniej trafi do szkół w listopadzie. W przygotowaniu jest jeszcze matematyka i biologia. Kiedy pojawią się w szkołach, nie wiadomo. Inne przedmioty nie są nawet przygotowywane.

Tymczasem strona internetowa resortu edukacji wyraźnie informuje, że od
września w I klasach podstawówki i gimnazjum korzystanie ze starych podręczników, opartych na poprzedniej podstawie programowej, nie wchodzi w rachubę. - Z czego więc mamy uczyć? - pyta Franciszek Chudzio, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie.

MEN nie widzi problemu. Uważa, że skoro lekko upośledzeni i głusi uczniowie realizują tę samą podstawę programową, co ich zdrowi koledzy, mogą się też uczyć ze zwykłych podręczników.

- To granda - ocenia mama upośledzonej Agnieszki, która we wrześniu ma iść do I klasy gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych nr 4. - Nie wyobrażam sobie mojego dziecka uczącego się z podręcznika dla pełnosprawnych uczniów.

Ona potrzebuje specjalnych książek z prostymi, krótkimi tekstami, z łatwiejszymi ćwiczeniami. Takich, jakie miała do tej pory. Inaczej nie da sobie rady - dodaje.

Iwona Pasznicka kierująca krakowskim Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 podkreśla: - Przecież na zakończenie szkoły ci uczniowie piszą inne egzaminy, a to świadczy, że do tej pory władze oświatowe były łaskawe zauważać ich odrębność. Nie rozumiem, co się nagle zmieniło. Może w takiej sytuacji zlikwidujmy całą pedagogikę specjalną.

Po co ona komu, skoro ministerstwo i tak wsadza wszystkie dzieci do jednego worka - komentuje.

Jak to możliwe, że MEN wprowadzając reformę, nie zadbał o nowe podręczniki dla uczniów z problemami?

Ministerstwo odpowiada, że to wina autorów i wydawców, bo to od nich, a nie od MEN, zależy rynek podręczników.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że WSiP rzeczywiście miał kłopoty z autorami podręczników dla niepełnosprawnych. - Kwota, jaką im proponował, by dostosowali książki do reformy, była tak niska, że nikt się nie chciał za to zabrać - mówi nasz informator.

Jak tłumaczy się wydawnictwo?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki dla uczniów upośledzonych ma finansować państwo. W praktyce wygląda to tak, że ministerstwo wykupuje książki w WSiP. W tym roku przeznaczyło na ten cel ok. 3 mln zł.
- Budżet na wykup poznaliśmy dopiero w kwietniu. Bez tego nie mogliśmy ruszyć z przygotowaniami - tłumaczy Anna Łaska-Gmaj, zastępca redaktora naczelnego WSiP.

Zwykłe podręczniki, które teraz MEN proponuje lekko upośledzonym i niesłyszącym uczniom, ich rodzice muszą kupić sami. - To wbrew ustawie o
systemie oświaty! - przypomina Pasznicka.

Dlatego dyrektorzy krakowskich szkół specjalnych za kilka dni spotkają się, by napisać wspólny protest do ministerstwa edukacji. Przeciw temu, że podręczników nie ma i temu, że resort, proponując rodzicom kupno zwykłych książek, działa wbrew prawu, które uczniom upośledzonym gwarantuje darmowe podręczniki.

Nie wykluczają też skargi do rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcą, by dopóki nie powstaną nowe podręczniki, pozwolono uczniom korzystać ze starych. Z prośbą taką ma zamiar zwrócić się do MEN również WSiP.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline renata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 87
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 20, 2014, 01:49:05 pm »
Kochani pomocy wy jestescie dobre w wyszukiwaniu .Mam pytanie czy sa jakies przepisy unijne mowiace o szkole dla dzieci niepelnosprawnych?

Offline myszek

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1270
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 20, 2014, 02:18:28 pm »
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli jako przepisy unijne. W Polsce na pewno obowiązuje ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDownload%3Fid%3DWDU20042562572%26type%3D3&ei=Y-ltVPz1G67HsQTTiYCgCQ&usg=AFQjCNHe84wPBtbSfJE1406BDYfm8MPCjQ&sig2=FeAmo788HPfqBx7T4hzEaA&bvm=bv.80120444,d.cWc

w Dz.U z 2004 r:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572

Ja o innych przepisach nie wiem, korzystałam z przepisów o dowozach dzieci niepełnosprawnych do szkół.
Być może dziewczyny coś jeszcze znają.
Viola mama Patryka 21 lat autyzm, upośledzenie i inne...

Offline renata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 87
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 20, 2014, 02:30:26 pm »
Chodzi mi czy sa unijne mowiace o planie nauczania ilosci nauczycieli w klasach specjalnych itp

Offline myszek

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1270
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 20, 2014, 02:37:56 pm »
aha, to zerknij tu:
http://www.scdn.pl/index.php/informacja-pedagogiczna/prawo-oswiatowe/811-prawo-owiatowe-2014
może coś znajdziesz z tego tematu ja potem jeszcze spróbuję coś poszukać
Viola mama Patryka 21 lat autyzm, upośledzenie i inne...

Offline renata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 87
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 20, 2014, 03:05:46 pm »
dzieki

Offline myszek

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1270
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 21, 2014, 10:49:13 am »
Renata już nic innego nie znalazłam, powtarzają mi się strony.Pozdrawiam
Viola mama Patryka 21 lat autyzm, upośledzenie i inne...

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 21, 2014, 12:19:03 pm »
Renatko,ja z przepisami kiepsko stoję. :-[
W kasie integracyjnej jest do 18 uczniów + 2 nauczycieli w tym wspomagający.
No ale Ty nie o to pytasz,czy chodzi Ci i jakiś konkretny przykład czy o ogólny przepis.
Z tym drugim kiespko,ale zerknij jeszcze poniżej,może czegoś doszukasz się.


Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/styczen,205/niepelnosprawni_w_systemie_oswiatowym_ue,1712.html

Jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stoi obecnie szkolnictwo Unii Europejskiej, jest pomoc uczniom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo. Bardzo popularna stała się w ostatnich latach idea szkół integracyjnych, gdzie w sposób zupełnie naturalny następuje proces asymilacji uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi

http://www.zespoldowna.info/edukacja-osb-niepelnosprawnych-w-unii-europejskiej.html


Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa oświatowego
http://www.edukacja.edux.pl/p-405-edukacja-uczniow-o-specjalnych-potrzebach.php


Pomoc nauczyciela
http://www.glospedagogiczny.pl/d/pod-paragrafem/pomoc-nauczyciela.html

Asystent nauczyciela – nowy zawód od września w szkołach podstawowych i integracyjnych

http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/zawody/asystent-nauczyciela-nowy-zawod-od-wrzesnia-w-szkolach-podstawowych-i-integracyjn
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline renata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 87
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 21, 2014, 07:30:58 pm »
Robie u nas zadyme w szkole,opisze pozniej to  co sie dzieje to sredniowiecze .szukam przepisow zeby ich... nie powiem co .Myslalam ze sa unijne normy to ich do bym ich dalej zaskarzyla  ;D

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 21, 2014, 10:56:31 pm »
Renatko na podstawie przepisów,z danego kraju pewnie można  dalej zaskarżyć albo zwrócić się do mediów.
Zrobić szum koło sprawy,jeśli Wy Rodzice macie racje.
Jaki jest u Was przepis dotyczący ilości nauczycieli w szkole/klasie specjalnej?
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline renata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 87
Odp: Szkoła specjalna - kompetencje nauczyciela, program ramowy,
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 22, 2014, 02:49:59 pm »
Gaga Szwecja jest bardzo socjalistyczna z mediami nie mam problemow poniewaz moja kolezanka jest w odpowiedzialna w rzadzie za wszystkie publikacje, ale to trzeba rozgryz od dolu zeby rozwalic ta nic nie robiaca klike w urzedach. Wiesz jesli mi sie to uda to pomoze wszystkim .Zajmuje to duzo czasu ale dam rade ,Hi hi widac ze po 3 lat boreliozy jest mi lepiej

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach