Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-mózgu  (Przeczytany 11601 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-mózgu
« dnia: Październik 25, 2004, 12:27:43 am »
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego

Wady rozwojowe OUN powstają w okresie zarodkowym, podczas różnicowania narządów, lub rzadziej w okresie płodowym z powodu różnego tempa dojrzewania struktur układu nerwowego. Defekty strukturalne pojawiają się w tych okolicach, które w czasie działania czynnika teratogennego znajdują się w fazie migracji i podziału komórek. Skomplikowany rozwój mózgu jest przyczyną dużej różnorodności wad układu nerwowego u człowieka. Uważa się, że występowanie większości wad rozwojowych OUN jest uwarunkowane wieloczynnikowo. Czynniki egzogenne mogą odgrywać znaczną rolę w ujawnianiu się zmutowanego genu bądź genów. Wady OUN mogą być jednym z elementów zespołu genetycznego bądź rezultatem szkodliwego wpływu czynników środowiskowych. W większości przypadków pojawiają się one w danej rodzinie po raz pierwszy. Częstość występowania wad OUN zależy od pochodzenia etnicznego, warunków życia i wielu innych czynników. W USA ryzyko występowania wad OUN w populacji białej wynosi 24/10000, w populacji czarnej 9/10000. Około 2/3 płodów z wadami OUN jest płci żeńskiej. Ryzyko wystąpienia wad OUN płodu u ciężarnych chorych na cukrzycę jest 10-krotnie wyższe od ryzyka populacyjnego. W wielu przypadkach wady OUN kojarzą się z wadami serca, nerek, powłok brzusznych (omphalocoele), narządów płciowych. Najczęściej są jednak wadami izolowanymi.

Ich etiologia nie może być podstawą klasyfikacji ze względu na niemożliwość ustalenia różnorodnych i złożonych przyczyn zaburzeń rozwojowych; ta sama wada może wystąpić jako uwarunkowana genetycznie i jako wywołana przez uszkodzenie egzogenne. Istotną rolę przypisuje się niedoborom żywieniowym, zwłaszcza w zakresie kwasu foliowego i witaminy A oraz infekcjom wirusowym.

Wady rozwojowe układu nerwowego można podzielić na kilka grup:

Wady wrodzone mózgu

bezmózgowie (anencephalia) - polega na braku mózgu lub większości jego struktur, szczególnie w obrębie przodomózgowia i móżdżku. Kości pokrywy czaszki nie są wykształcone, a kości podstawy często wykazują wady w budowie. W około połowie przypadków bezmózgowie występuje łącznie z rozszczepem kręgosłupa. Wada jest spowodowana niezamknięciem cewy nerwowej w jej przednim odcinku. Częstość występowania w populacji polskiej wynosi 0,75 na 1000 urodzeń, natomiast w Wielkiej Brytanii dochodzi do 10 na 1000

akrania (exencephalia) - jest bardzo rzadką wadą rozwojową, polegającą na braku kości pokrywy czaszki. Mózgowie jest osłonięte jedynie oponami miękkimi.

przepukliny mózgowe (encephalocoele) - to wady, w których przez wrodzony otwór w czaszce dochodzi do uwypuklenia opon i części mózgu. W zależności od tego, która i jak duża część mózgu zostanie uwięziona w worku przepuklinowym, pozostałe struktury rozwijają się w sposób nieprawidłowy. Najczęstszym umiejscowieniem przepuklin jest okolica potyliczna w obrębie łuski kości potylicznej lub otworu potylicznego wielkiego. (częstość występowania w populacji polskiej wynosi około 0,14/1000 urodzeń)

przepuklina mózgowo-rdzeniowa (encephalomyelocoele) - powstaje w wyniku defektu kości potylicowej oraz niezamknięcia kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym.

małomózgowie prawdziwe (microencephalia vera) - jest wadą, która polega na pierwotnym niedorozwoju półkul mózgowych

wielkomózgowie (megalencephalia) - polega na zwiększeniu masy mózgu w całości lub w jego części

Zespół Arnolda-Chiariego jest spowodowany zaburzeniem rozwoju struktur tyłomózgowia i polega na przemieszczeniu pnia mózgu i rdzenia do kanału kręgowego. Klinicznie w zespole Arnolda-Chiarego stwierdza się objawy uszkodzenia móżdżku i dolnych par nerwów czaszkowych.

Morfologicznie zespół ten można podzielić na cztery typy:

typ 1 - do otworu potylicznego zepchnięte są migdały móżdżku

typ 2 - do otworu potylicznego przemieszczony jest robak móżdżku, opuszka i most łącznie z komorą

typ 3 - w otworze potylicznym znajduje się prawie cały móżdżek

typ 4 - móżdżek znajdujący się w otworze potylicznym jest niedokształcony. W diagnostyce wad mózgu oprócz USG coraz większe znaczenie ma magnetyczny rezonans jądrowy (NMR).

Brak zakrętów kory mózgu

Zaburzenia migracji neuronów prowadzą do nieprawidłowego rozwoju kory mózgowej i wiążą się upośledzeniem umysłowym. Rozpoznanie jest bardzo trudne i wymaga badania NMR. Stawiane jest zwykle w rodzinach dotkniętych genetycznie uwarunkowanymi formami tej choroby lub przy współistniejących wadach mózgu, kości, nerek, przewodu pokarmowego. Rozpoznanie przed trzecim trymestrem ciąży jest prawdopodobnie niemożliwe, ponieważ migracja komórek nerwowych powodująca pofałdowanie kory mózgowej odbywa się dopiero w drugiej połowie koniec ciąży.

Agenezja/hipoplazja (brak/niedorozwój) ciała modzelowatego. Ciało modzelowate jest największym spoidłem, prowadzącym włókna nerwowe umożliwiające komunikację pomiędzy półkulami mózgu. Brak ciała modzelowatego może być przyczyną upośledzenia umysłowego, ale opisywano przypadki prawidłowego rozwoju intelektualnego u osób z tą wadą. Brak ciała modzelowatego wiąże się z nieprawidłowymi obrazami USG, chociaż definitywne rozpoznanie może być trudne i wymagać dodatkowego badania NMR. Niedorozwój ciała modzelowatego może być niemożliwy do rozpoznania przed urodzeniem. Niedorozwój ciała modzelowatego jest częścią wielu zespołów genetycznych.

Wady wrodzone rdzenia kręgowego.

Rozszczep kręgosłupa (spina bifida) - w postaci typowej polega na braku zamknięcia blaszek tylnych na dowolnym poziomie kanału kręgowego i może istnieć bez zmian w zakresie opon i rdzenia  Częstość występowania w populacji polskiej 0,75/1000 urodzeń.

Przepuklina oponowa (meningocoele) - jest uwypukleniem opony twardej i pajęczej przez kanał rozszczepu, podczas gdy rdzeń pozostaje w kanale kręgowym. Opony rdzeniowe uwypuklają się na zewnątrz kanału kręgowego przez ubytek jego ściany w części grzbietowej. Guz pokryty jest niezmienioną lub nieco ścieńczałą skórą.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa (meningomyelocoele) - polega na obecności worka przepuklinowego z opon rdzeniowych z zawartym w nim odcinkiem rdzenia kręgowego. W bezpośrednim sąsiedztwie przepukliny struktura rdzenia jest  zmieniona. Nie pokryta skórą powierzchnia opon ma bezpośredni kontakt z otoczeniem. Worek przepukliny oponowo-rdzeniowej niekiedy pęka przed urodzeniem lub w czasie porodu obnażając tkankę nerwową, co umożliwia jej uszkodzenie lub infekcję. Przepukliny oponowo-rdzeniowe najczęściej - w około 80% przypadków występują w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Zwykle towarzyszą im zaburzenia neurologiczne, często w postaci niedowładów kończyn dolnych i zaburzeń zwieraczy.

Przepuklina rdzeniowa (myelocoele)- charakteryzuje się brakiem worka oponowego, zwykle przekracza 2 - 3 kręgi. Wynicowany rdzeń kręgowy w postaci żywo-czerwonej, lśniącej płytki styka się bezpośrednio ze światłem zewnętrznym. Dochodzi do bezpośredniego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Obnażona powierzchnia rdzenia często jest wrotami zakażenia.

Wodordzenie (hydromyelia) - odpowiada pozostałości stanu embrionalnego, kiedy bardzo szeroki kanał środkowy jest przejściowo zjawiskiem fizjologicznym. Wada ta najczęściej występuje w okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

Rozdwojenie rdzenia (diastematomyelia, diplomyelia) - polega na podziale rdzenia na dwie odrębne struktury odpowiadające dwóm połowom rdzenia. Znajdują się one zwykle w jednym, czasem w dwóch oddzielnych workach opony twardej.

Jamnistość rdzenia (syringomyelia) - polega na obecności w rdzeniu jam umiejscowionych zwykle grzbietowo od kanału środkowego, zajmujących rogi tylne, niekiedy i sznury tylne, dochodzących ku przodowi do spoidła przedniego.  

Wodogłowie (hydrocephalus) - polega na zwiększeniu ilości płynu mózgowo-rdzeniowego w całym układzie przestrzeni płynowych, zwłaszcza w komorach. Jego przyczyny mogą być różnorodne. Dzieli się je na wodogłowie wywołane wzmożonym ciśnieniem płynu i wodogłowie normotensyjne. Wzmożone ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego może powstać poprzez:

- nadmierną jego produkcję, np. w brodawczakach splotu

- niewystarczającą resorpcję

- zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego (występuje najczęściej)

Dochodzi wtedy do balonowatego rozdęcia komór, ścienczenia ścian półkul oraz uszkodzeń w obrębie kory i istoty białej.

Wodogłowie normotensyjne często współistnieje z wadami rozwojowymi OUN, np. z przepukliną oponowo-rdzeniową. Charakterystyczne jest symetryczne poszerzenie układu komorowego.

Wodogłowie może być występować w przypadkach aberracji chromosomowych: w 3% dotyczy to wodogłowia izolowanego, w 8% wodogłowia związanego z innymi wadami OUN.

Częstość występowania wodogłowia waha się w granicach od 1 na 1000 do 1 na 500 urodzeń. W oparciu o USG można rozpoznać około 95% przypadków wodogłowia. Przed 18-20 tygodniem ciąży rozpoznaniewiększości przypadków wodogłowia bez towarzyszących wad jest bardzo trudne, ponieważ komory boczne mózgu płodu w tym okresie ciąży są szerokie i zajmują większość półkul mózgowych."
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Marlena

 • Gość
Agenezja ciała modzelowatego
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 19, 2007, 10:40:41 pm »
Witam serdecznie,
 Mój synek ma agenezje przegrody przezroczystej, czy to jest to samo co ciało modzelowate? Proszę odpiszcie.Czy są tu mamusie mające dzieci z tą właśnie wadą lub bielmem rogówki?

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-mózgu
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 19, 2007, 10:58:02 pm »
Marlenko
Tylko Agunia synek ma agenezję,to co pamiętam.
Spróbuj się z Nią skontaktować.
http://forum.darzycia.pl/topic,4329

Marlenko tutaj Ci dziewczyny odpisały
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=40324&w=69176416&v=2&s=0

A wierz mi,że jeżeli ktokolwiek wie coś i może na dany temat gdzieś skierować,
coś napisać,to napewno  mamy dzieci ( rodzice) chętnie pomogą  :D
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-mózgu
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2007, 11:12:25 pm »
Marleno nie powielaj postów gdyż jeżeli są osoby zainteresowane danym tematem ,lub schorzeniem na pewno odpowiedzą -skoro nie odpowiadają być może aktualnie na forum nie ma takich osób lub będą za jakiś czas .Każdy post jest czytany i w miarę możliwości naszych odpowiadamy .
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-mózgu
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2007, 11:38:18 pm »
Marlenko
Jeżeli nie możesz trafić na wcześniejsze posty,proszę naciśnij na swój profil.


Dostaniesz się wtedy do swoich napisanych wczesniej postów. :D
Odscaliłam do wzroku temat "bielmo rogówki" i proszę pozostań w jednym,bo naprawdę nie ma potrzeby powielania postów  ;)

Ten temat również odcalę i przeniosę,jak odczytasz.

Polecam zapoznanie się z tematem  :)
http://forum.darzycia.pl/topic,4448.htm
Jak poruszać się po forum?
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-mózgu
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2008, 10:36:43 pm »
Cytat: "Emilia"
Witam,
Mam córeczka z poszeroną lewą komorą mózgową.W tej chwili Amelka ma 20 miesięcy i dopiero zaczyna sama podnosić się do siedzenia.Cały czas jest rehabilitowana.Jeśli ktoś miał lub ma podobne schorzenie proszę o kontakt.Czekają nas badania rezonansu i tomografi głowy i kręgosłupa trochę sie boimy.Może wasze dziecko mialo takie badanie?
Emilia

zródło
http://forum.darzycia.pl/topic,8582.htm
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-mózgu
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 11, 2008, 05:55:11 pm »
Cytat: "Mulesia"
Emilia . Moje dziecko miało rezonans magnetyczny. U dzieci można go wykonać w narkozie, jeśli ośrodek ma sprzęt do narkozy w rezonansie ( dziecko nie może się ruszać ).
Mój synuś dostał zastrzyk i zasnął na moich rękach. Badanie trwało ponad 40 minut.
Miał je robione " normalnie"  i z kontrastem. Po badaniu weszłam do gabinetu, Pani anastezjolog podała synciowi drugi zastrzyk i mały się obudził. Badanie jest z zasadzie  nieinwazyjne ( poza podaniem kontrastu ) i nie ma się czego bać.Trzeba tylko przypilnować, by dziecko nie miało na sobie niczego matalowego ( np. metalowy zamek przy spodniach, czy skuwki wokół dziurek na sznurowadła przy bucikach).
Samemu najlepiej też pozbyć się na ten czas zegarka czy biżuterii ( kolczyki i inne) oraz komórki.
Po badaniu synuś czuł się dobrze i nie miał żadnych dolegliwości.

zródło
http://forum.darzycia.pl/vp126777.htm#126777
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach