Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: PRZEPISY EDUKACYJNE  (Przeczytany 389464 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« dnia: Luty 07, 2003, 04:07:01 pm »
Z pewnością pomocne okażą się niektórym rodzicom przepisy dotyczące edukacji i intergracji dzieci niepełnosprawnych:

Do czego ma prawo uczeń niepełnosprawny
Akty prawne regulujące sprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wolność w doborze szkoły

Edukacja -prawo z sdsi

Prawo edukacyjne-zbiór przepisów

Kształcenie  niepełnosprawnych - z iDN
SPES Prawo
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232) jest na stronie http://www.men.waw.pl

Edukacja dzieci niepełnosprawnych

http://www2.gazeta.pl/edukacja/0,27245.html

Jakie akty prawne regulują prawo do nauki
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113221.html

Czy istnieją preferencje związane z niepełnosprawnością w przyjmowaniu uczniów do publicznych placówek oświatowych?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113260.html

Jakie obowiązki mają rodzice dziecka niepełnosprawnego w zakresie realizacji obowiązku szkolnego ich dziecka?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113259.html

Czy deficyty rozwojowe dziecka są brane pod uwagę przy ocenie postępów w nauczaniu?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113258.html

Jaki jest zakres świadczeń na rzecz uczniów niepełnosprawnych?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113257.html

Na czym polega nauczanie i wychowanie integracyjne?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113256.html

Czy nauczanie indywidualne jest korzystne dla dziecka niepełnosprawnego?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113255.html

Jakie są rodzaje i formy placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113254.html

Jak długo dzieci niepełnosprawne są objęte obowiązkiem szkolnym?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113253.html

Adresy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dla Warszawy i okolic
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,114562.html

Kto orzeka o rodzaju i formie edukacji dziecka niepełnosprawnego?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113251.html

Polecam rodzicom i nauczycielom pokaźny zbiór przepisów do nauczania integracyjnego, sposobów radzenia z wadami wymowy itp.:

LOGOPEDIA W SZKOLE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=138&n=5

NAUCZANIE INTEGRACYJNE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=21&n=3

NAUCZANIE SPECJALNE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=22&n=3

Jak tworzyć integrację?
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/szkola/wspolpraca/rodzice.html

Rodzice, samorząd, szkoła
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/szkola/wspolpraca/rodzice_nauczyciele.html

prawo dla rodziców:
http://www.vulcan.edu.pl/prawo/akty_prawne/rodzice.html

płaszczyzny porozumienia
RODZICE W SZKOLE
Rodzice i nauczyciele - płaszczyzny współpracy
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

Projekt programu budowania partnerstwa:rodzina - szkoła - dom
powstały przy wsparciu ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
pod redakcją Marii Mendel
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/roz1-3.html#karta

Świadomość współistnienia
- dr psychologii Renata Stefańska-Klar w swoim Pismie Interentowym:
http://www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm/baca.html

SPES:
http://www.spes.org.pl/prawa03.htm

http://www.uwoj.wroc.pl/kuratorium/Szk_podst_gimn/obowiazek.htm
MATERIAŁ POMOCNICZY
Opracowała: wizytator Małgorzata Byłów na rok szk. 2003

Mam nadzieję, że inni rodzice także będą uzupełniać te przepisy nadal.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Edukacja niepełnosprawnego dziecka
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2003, 06:18:08 pm »
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
.
ważne informacje o edukacji dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym, PPP, itp

Edukacja niepełnosprawnego dziecka - polecam.

Cytuj
Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci. Zobowiązania w zakresie spraw dotyczących rodziców zostały wyrażone w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach międzynarodowych. Stanowią one podstawę do współpracy rodziców i nauczycieli w trosce o wspólne dobro, jakim jest edukacja młodzieży - najlepsza gwarancja przyszłości Rzeczpospolitej.


Prawa Rodziców - czyli Rodzice w szkole, 2-mies. Wychowawca


SUBWENCJA
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004


http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17066589&ver=-1&jedn=-1
Dz.U.03.225.2231
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)

Trzeba podkreślić, że rozporządzenie określa jedynie zasady podziału subwencji oświatowej miedzy jednostki samorządu terytorialnego. Dalszy podział tych środków, pomiędzy poszczególne szkoły i placówki pozaszkolne, należy do kompetencji władz samorządowych. Oczywiście, jak każdy obywatel, masz prawo do informacji w gminie, czy wszystkie pieniądze z subwencji oświatowej przeznaczane są na szkoły (na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej)
źródło
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo w oświacie
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2003, 12:03:53 am »
Logowanie
Dostęp do pełnej bazy aktów prawnych IPwO możliwy jest po zalogowaniu się poprzez podanie nazwy użytkownika oraz jego hasła. W tej chwili z usług IPwO może skorzystać każdy, przedstawiając się jako użytkownik ipwo i wpisując hasło ipwo.
Przeniesione Prawo w Oświacie

Ustawa o systemie oświaty

Polecam

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)


Tekst ujednolicony. Stan prawny na 10 lipca 2004 roku - m.in. organizacja kształcenia, wychowanie i opieka w szkołach i placówkach publicznych...

więcej informacji - sdsi, rzeczpospolita 01 09 2004

warto to poznać
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


Ustawa o systemie oświaty

Polecam

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)Tekst ujednolicony. Stan prawny na 10 lipca 2004 roku - m.in. organizacja kształcenia, wychowanie i opieka w szkołach i placówkach publicznych...

więcej informacji - sdsi, rzeczpospolita 01 09 2004
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Agnieszka

 • User z prawami do pisania
 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu masowym
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2005, 10:39:20 pm »
Mój 4-letni synek z zespołem Downa został przyjęty do miejscowego przedszkola masowego. W naszej małej miejscowości nie ma przedszkola integracyjnego ani nawet grup integracyjnych. Najbliższe tego typu znajdują się w odległej miejscowości. W chwili obecnej uczęszcza do przedszkola na takich samych zasadach, jak każde inne, sprawne dziecko w tej placówce. Chciałam zapytać, czy przedszkole to może starać się o jakieś subwencje na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ?. Pozdrawiam. Agnieszka

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2005, 10:59:26 pm »
W myśl prawa edukacyjnego-Nie.
Podział subwencji oświatowej dotyczy integracji, ale myślę, że warto aby przedszkole wystąpiło z prośbą o dotacje załączając dokumentację synka.
Czy tylko Twój synek tam uczęszcza, czy też są inne dzieci niepełnosparwne (odmienne).
Jesli jest więcej dzieci - starajcie się jako rodzice o utworzenie przynajmniej grupy integracyjnej przy tym przedszkolu.
Tak zrobili rodzice i Dyrekcja Przedszkola, do którego uczęszczała moja Monika.
Zajrzyj Kształcenie niep, jak założyć klasę integracyjną
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Agnieszka

 • User z prawami do pisania
 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2005, 11:34:00 pm »
Dziękuję Soniu za tak szybką odpowiedź. Oprócz mojego synka jest jeszcze jedno, trochę starsze dziecko z głębszym upośledzeniem (jest w innej grupie wiekowej). Ma przyznane 2 godz. dziennie pracy z pedagogiem. Myślę, że ja też mogłabym wystąpić już teraz do PPP o wczesne wspomaganie (4-8 godz. w mies.). Prześledzę dokładnie informacje, które mi podałaś i liczę na to, że przedszkole nasze będzie mogło jednak otrzymać jakąś pomoc finansową. Pozdrawiam serdecznie. Agnieszka

Offline katrin19

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 9
Uczeń niewidomy w szkole masowej !
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 24, 2005, 12:28:20 am »
Witajce.
Bardzo proszę o podanie mi namiarów na informacje dotyczące funkcjonowania uczniów niewidomych w szkołach masowych.
Najbardziej chodzi mi kontrolę ich wiedzy ( np wydłuzony czas pracy na klasówkach, stosowanie poleceń zamiennych jeśli są jakieś szczegółowe rysunki, tabele, mapy), korzystanie z pomocy lektora, warunki panujące podczas egzaminów gimnazjlanych, testów kompetencji, wszelkiego rodzaju konkursów, olimpiad  idp
CZy są jakieś dokładne przepisy regulujące te sprawy?
Bede wdzięczna za wszelkie informacje na ten temat.

Pozdrawiam
Katrin19

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 24, 2005, 12:44:26 pm »
katrin19

Proszę zapoznaj się z tym wątkiem:
» Prawo oświatowe - zbiór

Może tu coś znajdziesz?
Wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych
Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem.
Strona Osrodka Szkoleniowego w Bydgoszczy
Cytuj
EGZAMINY
    » Szkoła
       Podstawowa
    » Gimnazjum
    » Zasadnicza Szkoła
       Zawodowa
    » Liceum
       Ogólnokształcące
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline katrin19

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 9
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2005, 01:23:55 pm »
Dziękuję za info
Pozdr
Katrin

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 02, 2006, 12:29:05 pm »
W dziale "Wolna dyskusja" toczy się temat o edukacji dzieci niepełnosprawnych.


Cytuj
Oj słychać strasznie w dziedzinie edukacji dzieci integrowanych w zerówkach. Plany nauczania bez uzgodnień z matkami, bez zatwierdzeń, nieprzystosowane do deficytów dziecka.

No własnie kto mocny w tej dziedzinie?


Jak to jest prawnie?

Kto może być nauczycielem grupy integracyjnej?
Kto i z kim powinien zatwierdzać Program nauczania dziecka niepełnosparwnego z lekkim stopniem upośledzenia?
Jak w tym wszystkim ma być rola rodzica?


"Katarzynka"
Cytuj
Strasznie z integracją? Mam nadzieje, że sie poprawi. Ola do zerówki ma jeszcze czas, ale już w przyszłym roku chcielibyśmy, żeby trafiła do przedszkola na dzień, czy dwa w tygodniu.

Sonia pyta jak to jest prawnie. Programy zatwierdza MEN. Listę zatwierdzonych można zobaczyć na stronie: www.men.waw.pl

Jednak kazdy nauczyciel może ułożyć własny dostosowany indywidualnie do ucznia. Musi być przygotowany w oparciu o podstawę programową
W nauczaniu dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa programowa, co w kształceniu ogólnym.

Nauczycieli w klasie integracyjnej powinno być dwóch:
główny i wspierający. Nauczyciel wspierajacy powinien mieć cytuję "Specjalne przygotowanie pedagogiczne w zakresie niepełnosprawności, która jest stwierdzona u ucznia". Uczący jest zobowiązany stworzyć w oparciu o podstawę program dostosowany do ucznia.


"sonia"

1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
pełny tekst ujednolicony

http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/82f3f436377d304ac1256a760039cf8b/$FILE/D20010624.pdf

Fragmenty z poszczególnych Załączników (nr 1 - przedszkole):

Zał. nr 1
§ 14. 1. W przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

2. W przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela...

Cytuj
Osoba zajmująca się dzieckiem z zD ma tylko nauczanie początkowe (nie pedagogikę specjalną)i log.- to po pierwsze.

Bez zgody matki okazało się, że dziecko z zD jest uczone czytania metodą Domana, której matka zakazała przed 5 laty!!! życząc sobie edukacji zgodnie z glottodydaktyką (prof. Rocławskiego)


Powstaje pytanie:

czy matka ma wywalczyć zmianę nauczyciela w grupie integracyjnej, czy zmienić zerówkę w przedszkolu?
Co radzicie, aby móc odpowiedzieć i zadecydować o dalszych losach dziecka z zD?


Od siebie dodam: kto więc upośledza w ten sposób dzieci z zD (genetyka, czy ignorancja nauczycieli)?

"Ulka"
Cytuj
nie wiem czy dobrze skopiowałam, ale jest w przygotowaniu projekt. zobacz :

http://www.men.waw.pl/oswiata/projekty/rozp_14.htm

to ze strony głównej link p.t. Dopuszczanie programów i podręczników
http://www.men.waw.pl

na str. głównej jest tez adres do Ministerstwa ich e-mail, napisz i opisz zaistniałą sytuację. Masz prawo rządać aby twoje dziecko było w publicznym przedszkolu uczone w/g programu zatwierdzonego przez Ministerstwo, a nie w/g tego co sam wprowadza nauczyciel - to niedopuszczalne,  napisz do nich
Darek pisał z watpliwościami w spr. I-szej pracy i dośc szybko dostał odpowiedź i informuj nas co udało sie załatwić.


Jakie jest Wasze zdanie. Może ktoś z doświadczonych nauczycieli napisze?

dopisuję:

Wymagania dotyczące kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie (Dz. U. z 1991 r. Nr 98 poz. 433) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. z 1993 r. Nr 5 poz.19) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji... (Dz. U. Nr 14 poz. 127).

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2537
Integracyjne formy nauczania i wychowania
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 02, 2006, 12:44:01 pm »
Raport NIK na temat kształcenia osób niepełnosprawnych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli organizacji i finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach publicznych.

W raporcie można znaleźć m.in., że w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych udało się już wiele osiągnąć - zwiększono np. ilość szkół i oddziałów prowadzących nauczanie integracyjne, jednak nadal w wielu przypadkach nie zdołano zapewnić warunków kształcenia określonych w przepisach.

Raport NIK na temat kształcenia osób niepełnosprawnych - autor: Dorota Landsberger, 2004-03-08
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 02, 2006, 01:53:54 pm »
http://prawo.vulcan.pl/index.asp?qindrodzaj=1&qdatprz=01-02-2006 organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=74

z dnia 12 lutego 2001 r.w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania(Dz. U. Nr 13, poz. 114 oraz z 2003 r. Nr 23, poz. 192)ogłoszono dnia 23 lutego 2001 r.
obowiązuje od dnia 10 marca 2001 r.Daty wejścia w życie zmian: 12 lutego 2003 r.

http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 4 kwietnia 2005 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. Nr 68, poz. 587)ogłoszono dnia 25 kwietnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 10 maja 2005 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 4 kwietnia 2005 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. Nr 68, poz. 587)ogłoszono dnia 25 kwietnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 10 maja 2005 r.


http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=67 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 26 lutego 2002 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 165)ogłoszono dnia 9 maja 2002 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2002 r.Daty wejścia w życie zmian: 11 grudnia 2003 r., 1 lutego 2005 r.

sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=84 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 29 stycznia 2003 r.w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży(Dz. U. Nr 23, poz. 193)ogłoszono dnia 12 lutego 2003 r.
obowiązuje od dnia 12 lutego 2003 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKIz dnia 22 grudnia 2005 r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006(Dz. U. Nr 266, poz. 2231)ogłoszono dnia 30 grudnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zarej


sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 19 lutego 2002 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)ogłoszono dnia 16 marca 2002 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2002 r.Daty wejścia w życie zmian: 9 lipca 2003 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 http://prawo.vulcan.pl/index.asp?qindrodzaj=1&qdatprz=01-02-2006

http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=191 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 21 marca 2005 r.w sprawie szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006(Dz. U. Nr 69, poz. 611)ogłoszono dnia 26 kwietnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2005 r.

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 11 grudnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)ogłoszono dnia 17 stycznia 2003 r.
obowiązuje od dnia 1 lutego 2003 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=78 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 19 grudnia 2001 r.w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28)ogłoszono dnia 15 stycznia 2002 r.
obowiązuje od dnia 30 stycznia 2002 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych(Dz. U. Nr 19, poz. 167)ogłoszono dnia 1 lutego 2005 r.
obowiązuje od dnia 16 lutego 2005 r.

http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach(Dz. U. Nr 19, poz. 166)ogłoszono dnia 1 lutego 2005 r.
obowiązuje od dnia 16 lutego 2005 r. - warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 30 stycznia 1997 r.w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim(Dz. U. Nr 14, poz. 76)ogłoszono dnia 18 lutego 1997 r.
obowiązuje od dnia 5 marca 1997 r.

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=73 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 7 stycznia 2003 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. Nr 11, poz. 114)ogłoszono dnia 29 stycznia 2003 r.
obowiązuje od dnia 13 lutego 2003 r.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 02, 2006, 02:01:23 pm »
Zrobiłam krótki wykaz istotnych tematów interesujących rodziców w dyskusjach:

Wymagania dotyczące kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie (Dz. U. z 1991 r. Nr 98 poz. 433) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. z 1993 r. Nr 5 poz.19)  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji... (Dz. U. Nr 14 poz. 127).
źródło: http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2537
Integracyjne formy nauczania i wychowania

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2538
Finansowanie szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego

http://forum.darzycia.pl/ksztalcenie-niep-jak-zal-kl-int-co-nowego2003-2004-vt974.html
Kształcenie niep, jak zał kl. int. co nowego2003/2004

http://forum.darzycia.pl/rok-szkolny-2004-2005-2005-2006-vt3808.html
Rok szkolny 2004/2005-2005/2006

http://forum.darzycia.pl/jak-zalatwic-dojazdy-do-szkoly-vt3789.html
Jak załatwić dojazdy do szkoły?

http://forum.darzycia.pl/godziny-rewalidacji-indyw-i-zaj-wspomagajace-w-kl-int-vt6584.html
Godziny rewalidacji indyw. i zaj. wspomagające w kl. int.
Rola i znaczenie zajęć rewalidacyjnych w kszt. dzieci niep.

Rola i znaczenie zajęć rewalidacyjnych w kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Opracowanie: mgr Anna Gralla
Więcej o podobnych problemach


przedszkole

http://forum.darzycia.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dzieci-z-zd-w-przedszkolu-vt6485.html
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z ZD w przedszkolu

http://forum.darzycia.pl/przedszkole-integracyjne-vt3025.html
przedszkole integracyjne


Zapraszam do obszernych informacji
http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp27419.html#27419
Godziny rewalidacji indyw. i zaj. wspomagające w kl. int.

oraz
http://forum.darzycia.pl/topic,974
Kształcenie niep, jak zał kl. int. co nowego2003/2004

scalanie już istniejących tematów w tej dziedzinie nie odnioslo oczekwianego efektu.
Ale może doszukamy się tego czego szukamy.

Najlepiej byłoby stworzyć od podstaw cały zbiór prawa edukacyjnego.
Jeśli jest ktoś chętny - zapraszam.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline matkakarolina

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 146
Zajęcia indywidualne dla przedszkolaka
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 02, 2006, 01:00:08 am »
Proszę o radę.Moje dziecko po 2 miesiącach poszło znowu do przedszkola. I po trzech dniach było chore.W tamtym roku zaliczyło 16 antybiotyków i 2 razy w miesiącu poważną infekcję dróg oddechowych.Trafiłam wreszcie na lekarza, który przyjżał się bliżej tej całej sytuacji i stwierdził,że być może to nabyty brak odporności.Przede mną cała diagnostyka, ale już teraz bojęsię co będzie jeśli Micho nie będzie mógł chodzić do przedszkola.Czy jest szansa na zajęcia indywidualne dla przedszkolaka.Wiem,że nie ma obowiązku szkolnego, ale dziecko ma od wszystkich możliwych specjalistów zalecenia jak największej ilości zajęć edukacyjno-rehabilitacyjnych.No cóż ma 3 godziny logopedy i to wszystko.A zdecydowanie potrzebuje jeszcze innych form pracy, bo siedzenie z nianią choćby najlepszą sprawy nie załatwia.Ja się z pracy nie zwolnię bo umrę z głodu(sama syna utrzymuję), a po godzinie 16 nie można mówić raczej o efektywnej pracy z dzieckiem.Doszłam do wniosku, że jeśli gmina dopłaca do przedszkola 270 złoty to może za te pieniądze możnaby zoorganizować dziecku jakieś zajęcia .???Jak to wygląda od strony prawnej.Dziecko jest zakwalifikowane do wczesnego wspomagania, ale ze względu na kolidowani tych zajęć z logopedą(inna branża bo NFZ) ni uczęszcza na nie/

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 02, 2006, 07:57:25 am »
Cytuj
Czy jest szansa na zajęcia indywidualne dla przedszkolaka

Rozumiem, że miałyby one odbywać się w domu ze względu na stan zdrowia dziecka.
O podobną sprawę walczyła "Raduś" z forum.

O prawnym obowiązku takich zajęć nie słyszałam.
Ale w związku z Twoją sytuacją i potrzebami rozwojowymi dziecka myślę, że mogłabyś powalczyć w Gminie.
Status samotnej matki + dziecko niepełnosprawne obligatoryjnie zmusza wszelkie instytucje do niesienia pomocy.
Tylko wiemy, że jakoś Prawo z życiem stale lubią się wymijać.  :shock:
Może napisz do Gminy, Oświaty, przedstaw dokumentację (swoją i dziecka)-zapytaj, uzsadnij i poczekaj na odpowiedź.

Zajrzyj jeszcze Godziny rewalidacji indyw. i zaj. wspomagające w kl. int.

Oby Ci udało się-będę trzymać kciuki.   ::sercer
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline barmi

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 02, 2006, 04:05:46 pm »
Obawiam sie, ze o nauczanie indywidualne, mozna sie starać dopiero dla pierwszoklasisty. Chyba, ze w tak szczegolnym przypadku, kiedy dziecko ma wrecz zalecenie specjalistów jest inaczej.mam nadzieje , że uda ci sie coś "wychodzic" i "wyprosić", bo chyba tak to będzie wyglądać w  praktyce.
Powodzenia.

Offline barmi

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 02, 2006, 04:25:41 pm »
Moze to pomoże,jest tam coś o wczesnym wspomaganiu oraz wykaz aktów prawnych które mogą ci sie przydać

<http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=27&idp=0>

Offline barmi

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 02, 2006, 04:27:49 pm »

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 02, 2006, 07:54:19 pm »
"barmi" wielkie podziękowanie   ::sercer
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 09, 2006, 08:08:05 pm »
Rok szkolny zakończy się 23 czerwca

W Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia
ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. nr 36, poz. 250). Zacznie obowiązywać 17 marca. Skrócenie nauki o tydzień zapowiedział niespodziewanie na początku stycznia premier Marcinkiewicz. Wakacje w 2006 r. miały się bowiem zacząć 30 czerwca, czyli późno jak nigdy. Na potwierdzenie tej zapowiedzi w przepisach czekali dyrektorzy szkół, urzędnicy samorządowych wydziałów oświaty oraz kuratoriów. Zgodnie z nowym brzmieniem § 2 ust. 1 rozporządzenia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach będą się kończyć nie w ostatni piątek czerwca, jak dotychczas, lecz w pierwszy piątek po 18 czerwca. W tym roku wypada to 23 czerwca. Zmiana jest powrotem do zasad
kończenia nauki obowiązujących przed rokiem szkolnym 2003/2004. Zdaniem ministra edukacji nie zdezorganizuje to pracy szkół, a liczba dni nauki (184) jest zgodna z wymogami rozporządzenia, które określa minimum na 178 dni. Przyśpieszenie wakacji zapobiegnie spiętrzeniu wyjazdów na urlopy i poprawi bezpieczeństwo letniego podróżowania - argumentuje minister.
- i.w.
- Rzeczpospolita  09.03.06 Nr 058

Dz.U. 2006 nr 36 poz. 250
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
w formacie pdf

Data ogłoszenia:   2006-03-02
Data wydania:   2006-02-22
Data wejścia w życie:  2006-03-17
Data obowiązywania:    2006-03-17
Organ wydający:    MIN. EDUKACJI I NAUKI
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 25, 2006, 08:19:57 pm »
Agnieszko wystaraj się o odpowiedni zapis w Orzeczeniu PPP.
W sprawie Wczesnego wspomagania -czytaj w podanym Ci wyżej linku, oraz tutaj:
Wczesne wspomaganie_Google
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
W szkołach integracyjnych lub w masowych z klasami integracyjnymi dziecko powinno mieć zlecone także przez PPP - zajęcia rewalidacji indywidualnej. Polegają one na wyrównywaniu deficytów rozwojowych dziecka. (nie mylić z indywidualnym nauczaniem, to 2 różne rzeczy).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 30, 2006, 10:03:21 pm »
SYSTEM EDUKACJI
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


http://www.buwiwm.edu.pl/publ/system/index.htm

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA
I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ


http://www.buwiwm.edu.pl/
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline SylwiaB

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 449
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 25, 2006, 12:34:50 am »
Julka chodziła do przedszkola masowego w Poznaniu i tutaj musiałam zapodac xero orzeczenia o niepełnosprawności. Z tego co wiem, a znam dobrze kogoś z wydziału oswiaty, przedszkola w takiej sytuacji (jesli są miasta rzecz jasna) dostają podwójną dopłatę do dziecka niepełnosprawnego, a to po to, aby zapewnić mu m.in. dodatkowe zajęcia.

Znajomi starali się o dodatkowe zajęcia dla niedowidzącej córeczki i dostali.
"O wartości życia rozstrzygają nie czyny, choćby wielkie, ale miłość, choćby mała" kard.Wyszyński
Julia 11l/ZD

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 01, 2006, 01:17:34 am »
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=65&Itemid=80
Centralna Komisja Egzaminacyjna
a w tym:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz.166)
http://www.cke.edu.pl/images/stories/pdf/specjalne_specjalne.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0166.htm

Dz.U. 2005 nr 19 poz. 166
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050190166
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190166&type=2&name=D20050166.pdf


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz.167)
Dz.U. 2005 nr 19 poz. 167

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050190167
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190167&type=2&name=D20050167.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0167.htm

Dz.U. 2005 nr 19 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050190165
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190165&type=2&name=D20050165.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0165.htm

Akty prawne pośrednio dotyczące systemu oceniania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( DzU nr 155, poz. 1288)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1288.htm
szukaj zmiany.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline matkakarolina

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 146
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 01, 2006, 10:34:20 pm »
Rzecznik Praw Dziecka wystosował pismo do ministra edukacji o przyznanie godzin zajęć indywidualnego nauczania dla dzieci 6-letnich niemogących uczęszczać do szkoły ze względów zdrowotnych.W tym roku ma być realizowany również projekt:

MEN dla uczniów niepełnosprawnych


Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt "Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Dzieci niepełnosprawne mają specyficzne potrzeby edukacyjne. Kształcenie oraz umożliwienie rozwoju większości z nich wymaga często zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz fachowej opieki specjalistów.

Ministerstwo Edukacji realizuje projekt, którego priorytetowym celem jest zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Obecnie realizowana jest trzecia z czterech części projektu. Dzięki dotychczasowym działaniom w tym roku szkolnym 200 placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w całej Polsce otrzymało specjalistyczny sprzęt do usprawniania czynnego słuchania Metodą Tomatisa a specjaliści z tych placówek zostali przeszkoleni. Zrealizowane zostały również dostawy środków dydaktycznych do zintegrowanego i specjalnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych- materiały te dostało 750 placówek. Natomiast 500 placówek otrzymało specjalistyczne wyposażenie do terapii logopedycznej.

W roku szkolnym 2005/2006 został również rozstrzygnięty przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu do prowadzenia terapii metodą Biofeedbacku, czyli terapii dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Zastosowanie tej nowoczesnej metody znacznie ułatwi specjalistom pracę z dziećmi. Rozstrzygnięto również przetarg na dostawę środków dydaktycznych do kształcenia zintegrowanego i specjalnego dla kolejnych 600 placówek.

Poprzez realizację projektu specjaliści pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają możliwość stosowania nowych i sprawdzonych metod diagnozy i terapii. Dzięki temu potrzeby uczniów niepełnosprawnych są lepiej zaspokajane, a ich sytuacja ulega poprawie. W dalszej perspektywie uczniowie niepełnosprawni będą osiągali lepsze wyniki podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Projekt jest współfinansowany z EFS, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Całkowita wartość projektu 500 mln zł.

Na podstawie informacji przekazanych przez Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 01, 2006, 10:55:28 pm »
Zainteresowanych ta metodą odsyłam do Anatomia-Słuch- Metoda Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna) i jej zastosowania

Cytuj
Dzięki dotychczasowym działaniom w tym roku szkolnym 200 placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w całej Polsce otrzymało specjalistyczny sprzęt do usprawniania czynnego słuchania Metodą Tomatisa a specjaliści z tych placówek zostali przeszkoleni

Niestety w wielu szkołach jest sprzęt dany a nie wykorzystany dla dzieci
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline matkakarolina

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 146
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 02, 2006, 01:24:23 pm »
Znam to Soniu z autopsii - u nas Tomatis trafił do szkoły specjalnej, gdzie jego wykorzystanie jest ...problematyczne.Inne dzieci , którym przydałby się bardziej niestety nie mogą z niego skorzystać, bo dyrekcja szkoły sama nie wie co ma z tą pracownią dalej robić.O wiele lepiej byłoby gdyby trafił do PPP.I tak jest pewnie w wielu przypadkach - jest sprzęt, a dzieci z niego nie korzystają. Polska, po prostu Polska.

Offline Iwona7

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
Etat logopedy w szkole integracyjnej
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 14, 2006, 09:26:20 pm »
Witam! Mam pytanie dotyczące pełnego etatu logopedy w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi- ile godzin zegarowych czy lekcyjnych przypada oraz czy jest gdzieś zapisane z iloma uczniami powinien pracować logopeda. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Iwona

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 14, 2006, 11:47:54 pm »
Witaj Iwona na Darze.

Sądzę, że to leży w gestii arkusza organizacyjnego Dyrekcji takiej Szkoły.
Aż tak głęboko nie sięgam prawnie.
Myślę, że warto zwrócić się do Dyrektorki Szkoły lub Oświaty.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline WCH

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 4
Odroczenie od obowiązku szkolnego
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 28, 2007, 03:24:40 pm »
Mój Krzyś z ZD skończy we wrześniu 7 lat. Od kilku lat chodzi do Przedszkola Specjalnego i póki co uważam, że tam jest mu najlepiej a na jakąkolwiek szkołę jeszcze za wcześnie. W związku z tym chciałbym odroczyć go od obowiązku szkolnego. Bardzo proszę o rady jak się zabrać do przeprowadzenia tej procedury.
Wojtek

Offline amara

 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 781
Witaj
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 28, 2007, 05:58:30 pm »
Aby uzyskać odroczenie obowiązku szkolnego musisz zgłosić się do poradnii psychologiczno - pedagogicznej i złożyć podanie,że chcesz odroczenia.Tam Krzyś powinien spotkać sie z psychologiem i pedagogiem,którzy wydadzą odpowiednią decyzje.
Pozdrawiam
"Człowieka poznaje się po tym co nosi w sercu"
terapeuta zajęciowy, mama Mateusza 11l z zD

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 28, 2007, 06:08:02 pm »
http://forum.darzycia.pl/topic,40.htm
PRZEPISY EDUKACYJNE

http://forum.darzycia.pl/topic,7470.htm
Prawo edukacji integracyjnej

http://forum.darzycia.pl/topic,3040.htm
» Dojrzałość szkolna i przedszkolna

http://forum.darzycia.pl/topic,792.htm
Niepełnosprawność, upośledzenie, testy na inteligencję

Dużo na temat testów w poradni znajdziesz w wielu wątkach dyskusje
Edukacja
http://forum.darzycia.pl/vf75.htm
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 03, 2007, 11:50:23 am »
Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna w wieku 6 lat, aż dziwne, że nie dostałeś wezwania ze szkoły we wrześniu 2006, bo dziecko jest niejako przypisane do szkoły w miejscu zameldowania. Na pewno Wasza Dyrektor sama zgłosiła w Szkole fakt uczęszczania dziecka do Przedszkola.
Mój Mat skończył 6 lat w listopadzie 2006. W czasie zapisów do szkoły zgłosiłam fakt, że dziecko będzie uczęszczało w przyszłym roku do Przedszkola Specjalnego i Dyrektor Przedszkola napisała pismo do szkoły, że Mat będzie chodził do Przedszkola w roku szkolnym 2006/2007.
W PPP powiedziel mi, że skoro mam w orzeczeniu napisane "na czas edukacji przedszkolnej", to nie musze się zgłaszać do PPP, skoro chcę, żeby dziecko nadal uczęszczało do Przedszkola. Gdybym zdecydowała się wysłać Mata do szkoły, wtedy musiałby się zgłosic do PPP, żeby uzyskać orzeczenie o gotowości szkolnej.
.:.carpe diem.:.

Offline amara

 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 781
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 03, 2007, 07:32:36 pm »
O ile sie orientuje "zerówka" jest obowiązkowa.Poza tym o ile mi wiadomo jest potrzebne "odroczenie obowiązku szkolengo" jeśli dziecko skończy 7 lat i powinno (a z różnych przyczyn nie może ) iść do szkoły.
Ja uzyskałam takie odroczenie właśnie dopiero gdy Mati skończył 7 lat (w lutym) a od września powinien iśc do szkoły.
Jeśli dobrze pamietam to nasze dzieci moga być w przedszkolu do ukończenia 10 roku życia.
"Człowieka poznaje się po tym co nosi w sercu"
terapeuta zajęciowy, mama Mateusza 11l z zD

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 04, 2007, 08:32:41 am »
Cytuj

Art.14. 1.a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Ustawa o systemie oświaty

Z tego jasno wynika, że mając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, nie potrzeba mieć dodatkowo orzeczenia o odroczeniu obowiązku szkolnego. A dalej w ustawie jest napisane, że dyrektorzy placówek oświatowych są zobowiązani do poinformowania szkoły w obwodzie, której mieszka dziecko, gdzie spełnia obowiązek szkolny.
Cytuj
Art. 15. 1.3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czyli ten przepis dotyczy dzieci, które nie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.
To na potwierdzenie, tego co napisałam wcześniej i tak mnie też poinformowano w naszej PPP.
.:.carpe diem.:.

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 04, 2007, 01:53:45 pm »
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 13, 2007, 09:59:02 am »
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. nr 120, poz. 819)

Państwo dopłaci do książek i mundurków

Uczniowie z najbiedniejszych rodzin dostaną dofinansowanie do szkolnej wyprawki - podręczników i mundurków. Wystarczy, że ich rodzice złożą w szkole odpowiedni wniosek

Tak wynika ze specjalnego rządowego programu, który przewiduje, że na pomoc mogą liczyć uczniowie, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Wsparcie dostaną jednak tylko zaczynający roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III podstawówki lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Wartość pomocy waha się od 70 zł (przedszkolaki) do nawet 170 zł (klasy trzecie). Na 50 zł dopłaty do mundurka mogą natomiast liczyć ubodzy uczniowie zarówno z podstawówek, jak i gimnazjów.

Wniosek o pomoc trzeba złożyć w szkole, do której będzie od września uczęszczał uczeń. Terminy składania wniosków ustalają poszczególne gminy, ale warto to uczynić jak najszybciej. O termin składania wniosków najlepiej zapytać w szkole.

Część gmin już wyznaczyła terminy - z reguły jest to ostatni tydzień lipca. Wniosek składają rodzice, ewentualnie prawni opiekunowie ucznia, rodzice zastępczy, a także - za ich zgodą - dyrektor szkoły, nauczyciel lub pracownik socjalny. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Gdy jednak rodzina ucznia korzysta z pomocy społecznej, to w szkole trzeba pokazać stosowne zaświadczenie.

Dyrektor na podstawie wniosków tworzy listę uczniów, którzy powinni otrzymać pomoc, i przekazuje ją gminnym urzędnikom. Z gminy pieniądze na pomoc uczniom trafiają do szkoły, a ta zwraca rodzicom wydatki na podręczniki i mundurki, gdy przedstawią dowody ich zakupu. Jeśli rodzice nie są w stanie pokazać paragonu za książki, to dyrektor może im zwrócić wydatki na ten cel nawet wtedy, gdy złożą jedynie odpowiednie oświadczenie. Przy refundacji mundurków przedstawianie jakichkolwiek faktur albo paragonów nie jest wymagane.

Dokładne informacje o pomocy można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju (DzU nr 1120, poz. 819), które obowiązuje od 13 lipca.
- Michał Kosiarski, Rz. 13.07.07 Nr 162

/tu wkradł się im błąd ma być Dz.U. 120, poz.819/

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071200819
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 819  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071200819&type=2&name=D20070819.pdf
Data obowiązywania:  2007-07-13
Zobacz także w Gazecie Prawnej:

OŚWIATA. Pomoc na zakup mundurków szkolnych
Szkoły liczą, ilu uczniów dostanie dofinansowanie

Zobacz także starsze wiadomości:
50 zł na mundurek dla biednego ucznia
2007-06-01 NOWE PRAWO Samorządy muszą poinformować kuratorów oświaty, ilu uczniów ma prawo do dofinansowania zakupu mundurków i podręczników.

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. nr 120, poz. 819). Jednak kuratoria oświaty już zbierają od starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów dane o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. W województwie mazowieckim termin ich przesłania minął 6 lipca, a w kujawsko-pomorskim 5 lipca. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi również o podanie kosztów, jakie rodzice ponieśli na zakup podręczników. Tymczasem szkoły mają ograniczony kontakt z rodzicami i uczniami. Wakacje bowiem zaczęły się 22 czerwca.

Wtedy samorządy znały jedynie projekt rozporządzenia.

- Nie mieliśmy możliwości rzetelnego zebrania danych, dlatego podaliśmy jedynie dane szacunkowe - mówi Iwona Sobka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzynie, woj. mazowieckie.

Natomiast Jacek Rudnik, dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Puławach, w województwie lubelskim, podał informacje na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz listy uczniów otrzymujących stypendium socjalne.

Faktyczna liczba osób uprawnionych w Puławach będzie znana dopiero w drugiej połowie miesiąca. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 10 lipca, czyli zanim zacznie obowiązywać rozporządzenie.

W Wieruszowie, woj. łódzkie, jeszcze w czerwcu ustalono, że o pomoc będzie można ubiegać się aż do 15 września.

- Rodzice nie mogą być pokrzywdzeni z powodu opóźnień ministerstwa, stąd taki długi termin. Natomiast dane do kuratorium przesłaliśmy na podstawie liczby uczniów objętych programem Dożywianie dzieci w szkołach - podkreśla Iwona Szkopińska, burmistrz Wieruszowa.

Resort edukacji uważa jednak, że tak zebrane informacje będą odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby.

- Dzięki temu, że liczbę uprawnionych poznamy już w lipcu, pieniądze szybciej trafią do gmin i szkół - podkreśla Elżbieta Matejka z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zdaniem samorządowców i dyrektorów szkół, ministerstwo kolejny raz zaburzyło kolejność działań i zmusiło ich do podejmowania decyzji przed poznaniem obowiązujących podstaw prawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o dofinansowanie będą przyjmowały szkoły w terminie ustalonym przez wójta, burmistrza czy prezydenta. To one będą również wypłacały pieniądze. Pomoc otrzymają uczniowie, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 351 zł.

Dopłata do mundurka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyniesie 50 zł, natomiast do zakupu podręczników dla sześciolatków i uczniów klas I-III od 70 do 170 zł.

JOLANTA GÓRA, Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Praca

OŚWIATA Pomoc materialna 50 zł na mundurek dla biednego ucznia

zmiana prawa Dzieci pochodzące z biednych rodzin będą mogły otrzymać pieniądze z budżetu państwa na zakup mundurka i podręczników.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymają 50 zł z budżetu państwa na zakup mundurka. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy uczniom, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rząd planuje również pomóc najbiedniejszym rodzinom w zakupie podręczników dla sześciolatków, uczniów klas I-III ze szkół podstawowych oraz ogólnokształcących muzycznych. Pomoc ta nie będzie mogła być wyższa niż:

a) 70 zł - dla jednego sześciolatka

b) 130 zł - dla jednego pierwszoklasisty ze szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

c) 150 zł - dla jednego ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

d) 170 zł - dla jednego ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Ponadto dofinansowanie będzie wypłacona tylko po okazaniu dowodu zakupu. Rozporządzenie nie precyzuje jednak, kto i na podstawie jakich kryteriów będzie ustalać wysokość dofinansowania na zakup podręczników.

O pomoc będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), czyli 351 zł. Wnioski zawierające zaświadczenie o dochodach ma przyjmować szkoła, do której uczęszcza uczeń, ale w terminie ustalonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Następnie dyrektor szkoły będzie sporządzał listę uczniów uprawnionych do pomocy i przekazywał urzędowi gminy lub miasta. Później samorząd przekaże odpowiednią kwotę pieniędzy dyrektorowi szkoły.

Pieniądze na pomoc będą pochodzić z Narodowego Programu Stypendialnego (120 mln zł) i programu Wyprawka szkolna (11 mln zł). MEN szacuje, że pomoże 1 mln uczniów kupić mundurki, a 500 tys. podręczniki.

JOLANTA GÓRA, Gazeta Prawna Nr 106 (1976) piątek-niedziela, 1-3 czerwca 2007 r. > Praca
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 13, 2007, 10:30:44 am »
ZMIANA PRAWA EDUKACJA Wychowanie uczniów.

Do ośrodków będą kierowane jednostki patologicznie agresywne, które powodują demoralizację innych - podkreśla minister Roman Giertych
Za rok trudna młodzież trafi do szkół specjalnych

Resort edukacji przygotował nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Dla sprawiających kłopoty gimnazjalistów powstaną specjalne ośrodki wsparcia.


kliknij, powiększ

Szkoły będą musiały stosować kary i nagrody przewidziane w ustawie.

Roman Giertych, wicepremier i minister edukacji narodowej, przedstawił wczoraj projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzający m.in. ośrodki wsparcia wychowawczego (OWW), oddzielne dla chłopców i dziewczyn. W noweli znajdzie się również wykaz praw i obowiązków ucznia. Jak dowiedziała się Gazeta Prawna, resort wprowadzi ponadto specjalny program dla rodziców i wychowawców, uczący ich sposobu postępowania z agresywnymi uczniami. Finansowe wsparcie otrzymają też najlepsze młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOW, MOS). Zmiany te mają wyeliminować przemoc i agresję z polskich szkół. Eksperci popierają część zaproponowanych rozwiązań, ale nie wszystkie.

Ośrodki dla niepokornych

Łukasz Ługowski, dyrektor warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Kąt, uważa, że zwiększenie oferty to krok w dobrym kierunku.

Jego zdaniem skierowanie do ośrodka nie może być karą za niechodzenie do szkoły czy nienoszenie mundurka. Ważne jest, aby trafiały tam osoby, które nie tylko rzeczywiście potrzebują pomocy, ale także chcą ją otrzymać. Do jego ośrodka przyjmowana jest tylko młodzież na prośbę rodziców, na siłę bowiem nikomu nie da się pomóc. Zwykle są to osoby
nieradzące sobie emocjonalnie w normalnej szkole.

Zgodnie z projektem, do ośrodków wsparcia mogą trafić uczniowie gimnazjów, którzy sprawiają szczególne trudności wychowawcze, nagminnie nie chodzą do szkoły, wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wzmożonego nadzoru wychowawczego.

Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obawia się jednak, że OWW staną się straszakiem dla niegrzecznych dzieci, których jest bardzo dużo.

Prawo rodziców albo sądu

Decyzję o umieszczeniu w ośrodku ma podejmować dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców. Jeśli jednak rodzice nie zaaprobują pomysłu szkoły, sprawa będzie kierowana do sądu
rodzinnego.

Prawnicy podkreślają, że komisja nie może orzekać w takich sprawach.
- Nie mam zaufania do ciał społecznych, które nie kierują się jasno określonymi kryteriami. Zawsze bowiem mogą wziąć górę subiektywne pobudki, a tu chodzi o przyszłość młodych osób - podkreśla Maria Osuchowa, sędzia krakowskiego sądu okręgowego.

Elżbieta Czyż dodaje, że dyrekcja szkoły będzie naciskać na rodziców, którzy często nie będąc świadomi swoich praw wyrażą zgodę na umieszczenie dziecka w odizolowanej placówce. Z drugiej strony zaś, jeśli rodzice nie będą wyrażać zgody na umieszczenie ich pociech w OWW, sądy rodzinne zostaną zablokowane błahymi sprawami. Na dodatek, zgodnie z projektem, będą musiały wydać postanowienie w ciągu 14 dni.

Zdaniem Łukasza Ługowskiego obecne przepisy w tym zakresie są wystarczające. O skierowaniu ucznia do ośrodka decydują albo sąd, albo rodzice.

Problemem jest jednak liczba dostępnych miejsc. Do ośrodka Kąt młodzież czeka w kolejce.

Brakuje miejsc

W Polsce funkcjonują obecnie zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, do których trafiają ci, którzy popełnili czyny karalne, oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W niektórych placówkach trzeba jednak czekać na miejsce nawet pół roku. W czerwcu w kolejce czekało ponad 1,6 tys. osób, z tego ponad 1,2 tys. to uczniowie gimnazjów. Roman Giertych uważa, że powołanie nowych placówek rozwiąże ten problem. Resort edukacji ponadto przygotował specjalny program wspierający finansowo MOW-y i MOS-y.

- Ośrodki te mogły ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem przygotowania projektu poprawy jakości pracy i zwiększenia liczby miejsc - wyjaśnia Elżbieta Matejka, dyrektor departamentu wychowania i bezpieczeństwa w szkołach w resorcie edukacji.

Większość MOW-ów i MOS-ów złożyło już w tym ministerstwie swoje programy. Kto otrzyma dofinansowanie, będzie wiadomo w sierpniu.

Czym skorupka nasiąknie...

Eksperci twierdzą ponadto, że to szkoła musi odpowiednio wcześnie reagować na złe zachowania, zwłaszcza najmłodszych uczniów.

Maria Osuchowa podkreśla, że nauczyciele, dyrektorzy i wychowawcy nie mogą tolerować zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Tymczasem często zdarza się, że nauczyciele są zbyt pobłażliwi. Elżbieta Czyż dodaje, że szczególnie w szkołach podstawowych nauczyciele muszą być wymagający, bo wtedy kształtują się postawy.

Elżbieta Matejka potwierdza, że problemem są kompetencje wychowawcze nauczycieli i dyrektorów szkół. Podkreśla jednak, że także rodzice nie potrafią radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Dlatego resort chce uruchomić program Szkoła dla rodziców i wychowawców. Od września w szkołach powstaną punkty konsultacyjne dla rodziców. Będą czynne cztery razy w tygodniu. Pomocy, także uczniom, będą udzielać pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Natomiast Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli będzie uczył wychowawców, jak radzić sobie z agresywnymi uczniami, jak rozwiązywać konflikty oraz jak współpracować z rodzicami.

- Im więcej szkoleń, tym lepiej - uważa Łukasz Ługowski. Dodaje jednak, że udział w nich powinien być jednym z elementów awansu zawodowego nauczycieli.

W szybszej reakcji i dyscyplinowaniu uczniów ma również pomóc wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty rozdziału prawa i obowiązki ucznia. Niektóre z zaproponowanych kar będą też dyscyplinować rodziców. Na przykład, agresywni uczniowie czy niereagujący na uwagi zostaną pozbawieni stypendium.

Łukasz Ługowski uważa jednak, że każda szkoła powinna mieć swój własny, indywidualny system kar i nagród, dopasowany do jej specyfiki.
Elżbieta Matejka wyjaśnia, że poza zasadami zawartymi w ustawie, szkoły będą mogły zapisać w statutach własne zasady.

Roman Giertych podkreśla, że każdy uczeń będzie miał kartę kar i nagród na cały okres nauki. Dzięki temu kolejni nauczyciele i wychowawcy będą wiedzieli więcej o swoich uczniach.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty
JOLANTA GÓRA
Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Praca

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzający m.in. ośrodki wsparcia wychowawczego dla zdemoralizowanych gimnazjalistów

Roman Giertych, wicepremier i minister edukacji narodowej, przedstawił wczoraj projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzający m.in. ośrodki wsparcia wychowawczego dla zdemoralizowanych gimnazjalistów. Nowela wprowadzi również katalog praw i obowiązków ucznia oraz system kar i nagród. Straż miejska zostanie zobowiązana do informowania dyrektorów szkół o wagarowiczach, a rady gmin uzyskają prawo do wprowadzenia godziny policyjnej dla małoletnich. Rząd ma przyjąć nowelizację pod koniec sierpnia. Eksperci krytykują część zaproponowanych rozwiązań.
Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Pierwsza strona

Tresowanie uczniów

Polska szkoła wymaga zmian. Za dużo w niej alkoholu, przekleństw i przemocy. Rozumieją to pracownicy niektórych departamentów resortu edukacji i tworzą programy pomocy dla wychowawców i rodziców. Żeby bowiem odnieść sukces wychowawczy, konieczna jest współpraca pomiędzy domem a szkołą.

Ta jednak układa się nie najlepiej, zwłaszcza w podstawówkach i gimnazjach. Świadczą o tym relacje policjantów i wizytatorów z tzw. giertychowskich trójek. Nauczyciele wolą bowiem zamieść problem pod dywan niż go rozwiązać. Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy oświatowej mogą zmobilizować szkoły do większej aktywności, ale nie muszą. Najgorzej byłoby jednak wtedy, gdyby zaostrzone przepisy spowodowały zwiększenie agresji wśród młodzieży, a nawet wywołały bunt. Wówczas dziecko wylałoby się razem z kąpielą.

Jolanta Góra, Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Wolny rynek
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia


Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 06, 2007, 09:03:35 am »
Sąd Najwyższy o umowie o pracę na czas określony. Nauczyciel mianowany zostaje nim na zawsze

Szkoła nie może zatrudniać nauczyciela mianowanego na czas określony, zasłaniając się potrzebą organizacji nauczania.

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego przed 6 kwietnia 2000 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 19, poz. 239) reformującej zasady awansu zawodowego nauczycieli, powinni nadal być zatrudniani na podstawie mianowania. Zawieranie z nimi umów na czas określony musi być podyktowane potrzebami faktycznymi i rzeczywistymi związanymi z organizacją nauczania, a nie abstrakcyjnymi. Taki jest sens wczorajszego orzeczenia Sądu Najwyższego.

Umowa na czas określony

Sprawa dotyczy Katarzyny Z., wieloletniej nauczycielki w klasie fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. W listopadzie 1999 r. zwolniła się z pracy, by nabyć prawo do emerytury (to warunek jej przyznania). 1 grudnia szkoła zatrudniła ją ponownie na umowę o pracę, ale na czas określony do końca sierpnia 2000 r. Pracownica godziła się na taką formę zatrudnienia, tym bardziej że umowy były przedłużane co roku aż do sierpnia 2004 r., gdy zmieniła się dyrekcja szkoły. Wówczas, tuż przed końcem wakacji, poinformowano ją o nieprzedłużeniu umowy na kolejny rok.

Niepewny grafik zajęć

Swoją decyzję dyrekcja uzasadniła kwalifikacjami zawodowymi nauczycielki niezgodnymi z rozporządzeniem z 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz.U. nr 14, poz. 135). Wymaga ono bowiem, by nauczyciele legitymowali się ukończeniem studiów wyższych na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem. Zdaniem dyrekcji, nauczycielka z dyplomem wyższej szkoły muzycznej o kierunku teoria fortepianu, takich nie miała, by uczyć przedmiotu:
fortepian podstawowy.

Pracownica zaskarżyła decyzję szkoły do sądu. Domagała się przywrócenia do pracy i wypłaty wynagrodzenia za czas gotowości do pracy. Sądy niższych instancji przyznawały jej rację. Szkoła muzyczna odwoływała się od wyroków. Uzasadniała, że powodem zatrudniania jej na czas określony była m.in. niepewność zapewnienia pełnego grafiku zajęć lekcyjnych w szkole artystycznej, w której nauka jest przecież dobrowolna. A tak zatrudniać można nauczyciela tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Mianowanie z mocy prawa

Sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Szkoła uzasadniała, że powódka nie jest nauczycielem mianowanym, a pedagodzy z tym statusem mają pierwszeństwo w zatrudnieniu. Tym tłumaczyła zatrudnianie Katarzyny Z. na czas określony. Obrońca nauczycielki w odpowiedzi wskazywała, że skoro Katarzyna Z. była nauczycielką mianowaną, to nie można było z nią zawrzeć umowy na czas określony. Nie było też podstaw do zawierania z nią umów na czas określony, skoro zawsze miała zapewniony pełny grafik godzin wraz z nadgodzinami.

Sąd Najwyższy oddalił kasację szkoły muzycznej. Przytoczył wcześniejszą uchwałę 7 sędziów SN z 27 maja 1993 r. (sygn. akt I PZP 14/93). Wyraził w niej pogląd, że uzyskanie przez nauczyciela mianowania z mocy prawa oznacza, że jego stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania. Szkoła ma zatem obowiązek wydania nauczycielowi potwierdzenia, że uzyskał on mianowanie z mocy prawa.

Sędzia Józef Iwulski powiedział, że organizacja nauczania nie uzasadniała czasowego zatrudniania nauczycielki. Zwrócił też uwagę, że z mocy prawa zachowała po 6 kwietnia 2000 r. uzyskany wcześniej stopień nauczyciela mianowanego. A skoro wcześniej była zatrudniona na podstawie mianowania, to nie można jej było zatrudnić później na umowę na czas określony. Potwierdza to dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego (wyrok z 9 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 517/99). Dlatego nie można było rozwiązać stosunku pracy w 2004 roku, a stanowisko szkoły w tej sprawie jest błędne (sygn. I PK 104/07).

AGNIESZKA R
Gazeta Prawna Nr 172 (2042) środa, 5 września 2007 r. > Praca i ubezpieczenia
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Emilianka

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 3124
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 10, 2007, 07:14:11 pm »
Przewodnik prawny dla uczniów i nauczycieli

Gazeta Prawna/06.09.2007
 
Mundurki to tylko jedna z nowości. O wiele ważniejszymi zmianami są wliczanie oceny z religii do średniej, zmiana podstaw programowych i zniesienie tzw. amnestii maturalnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na życie szkoły.
 

Ocena nie tylko z religii wpłynie na średnią

- Nie chodziłem i nie będę chodził na lekcje religii - mówi Michał Forek, gimnazjalista z Wrocławia. Dlaczego?

- Chociaż jestem osobą wierzącą, to nie mogę porozumieć się z księdzem, nie chcę też być oceniany za udział w niedzielnej mszy, a przede wszystkim nie chcę mieć trójki na świadectwie - wyjaśnia Michał.

Dodaje, że jego ksiądz nie lubi uczniów, którzy z nim dyskutują. Wszyscy pozostali dostają piątki lub szóstki.

Tymczasem od tego roku szkolnego stopień z religii lub etyki, a także z innych przedmiotów dodatkowych, np. języków obcych, wychowania w rodzinie, będzie wliczany do średniej ocen. Od niej zaś zależy, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, stypendium naukowe oraz czy dostanie się do szkoły średniej. Zdaniem Ireny Dzierzgowskiej, byłego wiceministra edukacji, powinno się w ogóle zrezygnować z wpisywania oceny z religii na świadectwie.

- Uczniowie nieuczęszczający na religię zazwyczaj nie mają etyki, a na świadectwie otrzymują kreskę przy religii oraz o jedną ocenę mniej - wyjaśnia Irena Dzierzgowska.

Zajęcia z religii lub etyki są organizowane przez szkołę na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Szkoła musi je wpisać do planu, jeśli na lekcje będzie uczęszczało co najmniej siedmiu uczniów. W przypadku, gdy rodzic nie chce, aby jego dziecko chodziło na religię czy etykę, wystarczy, że powie o tym wychowawcy. Nie musi przy tym składać żadnego oświadczenia na piśmie.

 Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906).  


Lektury i matematyka

Od 1 września w szkołach obowiązuje nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z matematyki. Lektury według nowego kanonu będą jednak omawiać tylko uczniowie pierwszych klas. W wyższych, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Tym razem poloniści podkreślają, że Ryszard Legutko, minister edukacji, dodał licealistom prawie osiemnaście nowych lektur, ale nie zwiększył liczby godzin języka polskiego.

Natomiast zmiany w programie nauczania matematyki obejmą wszystkich uczniów. W ich efekcie już szóstoklasiści, a nie gimnazjaliści, będą uczyć się o bryłach obrotowych. Natomiast gimnazjaliści poznają twierdzenie Talesa, o którym wcześniej uczyli się licealiści.

- Zmiana programowa z matematyki była konieczna ze względu na wprowadzenie od 2010 roku obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu na maturze - podkreśla minister Ryszard Legutko.

Jednak w efekcie tych zmian nieaktualne stały się podręczniki do matematyki oraz języka polskiego.

Wydawcy książek zapowiadają jednak, że nie będzie zmian w podręcznikach, bo zabrania im tego ustawa o systemie oświaty. Jednak postarają się jak najszybciej przygotować pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zwłaszcza do matematyki. Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, wyjaśnia, że pomogą one nauczycielom zorientować się, czego powinni uczyć, a z czego muszą zrezygnować.

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodaje, że w piątek na stronach internetowych komisji (www.cke.edu.pl) zostanie opublikowany poradnik dla uczniów i nauczycieli na temat dostosowania wymogów egzaminacyjnych do zmian w programie. Dzięki temu nauczyciele będą wiedzieli, na jakie tematy zwracać szczególną uwagę.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. nr 157, poz. 1100).
 
 
Komórki tylko wyłączone

Statuty szkół, uchwalane przez rady pedagogiczne po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, muszą określać warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Większość szkół zwykle nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych czy mp3 na lekcjach. Zdarzają się jednak i takie placówki, które zakazują przynoszenia telefonów do szkoły. Urszula Przybylska-Zioło z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnia, że statut szkoły nie może całkowicie zabronić korzystania z telefonów na jej terenie.

- Czy dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy i oddać go dopiero po zakończeniu roku szkolnego - pyta mama gimnazjalisty, która chce pozostać anonimowa. Nauczyciel zabrał aparat jej synowi, ponieważ odebrał sms-a na lekcji.

Grażyna Puchalska z biura prasowego Komendy Głównej Policji jest zdziwiona, że takie zdarzenie miało miejsce. W ten sposób nauczyciel bowiem dopuścił się przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy. Grażyna Puchalska dodaje jednak, że statut szkoły powinien także przewidywać postępowanie w przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonu. Jeśli takich zasad brakuje, aparat powinien być zwrócony po lekcjach uczniowi lub jego rodzicom.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz. 222).
 
 
Ocena z zachowania

Od tego roku szkolnego uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania, nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna będzie mogła ponadto podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę. Dotychczas ocena z zachowania nie decydowała o tym, czy uczeń zdał do następnej klasy. Skłonnym do wybryków już za dwa lata może grozić powtarzanie klasy.

Profesor Elżbieta Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ma nadzieję, że nauczyciele nie będą nadużywać tego przepisu. Jej zdaniem brak promocji nie rozwiąże problemów wychowawczych. Pozostawienie w tej samej klasie osoby, która jeszcze całkowicie nie odwróciła się od szkoły i społeczeństwa, może wręcz spotęgować negatywne zachowanie.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. nr 83, poz. 562).
 

Koniec amnestii maturalnej

W 2008 roku, aby zdać maturę, będzie trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Uczeń, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, będzie mógł jedynie zdać w sierpniu poprawkę (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił już terminy poprawkowych egzaminów. W przyszłym roku egzaminy pisemne odbędą się 26 sierpnia, a ustne od 25 do 29 sierpnia. Tego egzaminu nie można mylić z dodatkowym, przeprowadzanym dla tych maturzystów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach maturalnych.

Warto też pamiętać, że uczniowie drugich klas gimnazjum muszą przyłożyć się do nauki języka obcego. Będą musieli go zdać na egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku. Uczeń będzie musiał wybrać język, który w danej szkole jest nauczany jako obowiązkowy.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562).
 
 
Rady rodziców obowiązkowe

Od tego roku rodzice dzieci chodzących do szkoły muszą utworzyć radę rodziców, reprezentującą ich w kontaktach m.in. z organem prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór, czy radą pedagogiczną. Wybory powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu według zasad ustalonych przez radę pedagogiczną lub poprzednią radę. To rady rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach w porozumieniu z dyrektorem szkoły określają wzór jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem określa dni, w których noszenie mundurka nie jest wymagane ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, podkreśla, że rada rodziców ma także prawo wnioskować do dyrektora szkoły o ocenę pracy każdego nauczyciela szkoły, a do kuratora oświaty o ocenę dyrektora. Jego zdaniem uprawnienie to wykorzystywane jest jednak niezwykle rzadko. Tymczasem jest to jedna ze skuteczniejszych metod pozbycia się złych nauczycieli. Dyrektor szkoły może bowiem zwolnić nawet nauczyciela mianowanego, który uzyskał drugą ocenę negatywną.

Podstawa prawna  
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).
 

 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE  

Za bezpieczeństwo w szkole odpowiadają: dyrekcja szkoły, jej pracownicy, władze oświatowe i lokalne oraz różnego rodzaju instytucje kontrolujące. Od nowego roku szkolnego w każdej placówce został także powołany pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. Resort edukacji jednak nie określił, co będzie należało do jego obowiązków. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów nie tylko podczas lekcji, ale również w trakcie przerw. Oznacza to, że jeśli np. religia nie jest na pierwszej lub ostatniej lekcji, to osobom niebiorącym w niej udziału szkoła musi zapewnić opiekę lub inne zajęcia. Dzieci przebywające na terenie szkoły powinny być pod stałą opieką. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby.  
 
 


15 września 2007 r. mija termin składania wniosków o stypendium socjalne

15 października 2007 r. mija termin składania wniosku o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego

8 kwietnia 2008 r. sprawdzian szóstoklasistów

22-23 kwietnia 2008 r. egzamin gimnazjalny

20 czerwca 2008 r. zakończenie roku szkolnego


JOLANTA GÓRA

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 12, 2007, 08:30:36 am »
OŚWIATA

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (DzU nr 163, poz. 1155) - patrz tekst "Rząd dołoży samorządom pieniędzy na kamery dla szkół"

DzU nr 163, poz. 1155

Rząd dołoży samorządom pieniędzy na kamery dla szkół

Monitoring wizyjny ma poprawić bezpieczeństwo uczniów. Samorządy prowadzące szkoły i placówki wychowawcze będą mogły się starać o dotacje z budżetu państwa na potrzebny sprzęt.

Rząd przyjął właśnie program wspierania organów prowadzących publiczne szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze, które chcą poprawić bezpieczeństwo uczniów i wychowanków za pomocą kamer przemysłowych, oraz rozporządzenie, które będzie prawną podstawą dotowania zakupu i instalacji takich urządzeń.

Rozporządzenie, wydane na mocy znowelizowanych w tym roku przepisów ustawy o systemie oświaty, weszło w życie 11 września (DzU nr 163, poz.1155). W tym roku termin na wystąpienie do wojewody o dotację jest bardzo krótki i upływa 21 września.

Dofinansowanie będzie dotyczyć szkół i placówek liczących minimum 200 uczniów lub wychowanków. Dotacje mają wynosić do 80 proc. kosztów zakupu i instalacji monitoringu
wizyjnego oraz 90 proc. wydatków na modernizację i rozbudowę zestawów już działających.

Rozporządzenie precyzuje, że standardowy zestaw do monitoringu obejmuje dwie kamery umieszczone od wewnątrz i na zewnątrz wejścia do szkoły o rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób wraz z urządzeniem rejestrującym, kolorowym monitorem i dodatkowym sprzętem niezbędnym do zainstalowania zestawu.

We wniosku trzeba będzie określić m.in. liczbę placówek, które mają zostać wyposażone w monitoring, podać zwięzły opis najczęściej występujących zagrożeń, kalkulację kosztów oraz wysokość wkładu własnego. Potrzebna będzie również opinia policji lub straży gminnej uzasadniająca konieczność założenia monitoringu. Wnioski mają być ocenione do 6 października przez specjalny zespół, który zarekomenduje wojewodzie, komu przydzielić
dotację.

Ireneusz Walencik, Rz.12.09.07 Nr 213
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 04, 2007, 08:16:10 am »
Już obowiązuje

4 PAŹDZIERNIKA

FINANSOWANIE NAUKI
minister nauki i szkolnictwa wyższego określił sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę


(DzU nr 170, poz. 1197)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071701197
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071701197&type=2&name=D20071197.pdf
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 14, 2007, 01:11:14 am »
KO/2005-03-11

Zawieszenie w prawach ucznia
Skreślanie ucznia z listy uczniów

 
Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów

   Szkoła, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (zwana dalej ustawą) pełni nie tylko funkcje dydaktyczną, lecz również opiekuńczo-wychowawczą. Skreślenie ucznia z listy uczniów powinno zatem być stosowane wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 84/92) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.

W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący tok postępowania:
1. Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół zeznań świadków – art. 14 KPA (zasada pisemności).
2. Sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu – art. 39 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 pkt 7) ustawy o systemie oświaty.
3. Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców ucznia).
4. Zwołać zebranie rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej).
5. Poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów - § 18 ust. 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ....

Należy wziąć także pod uwagę zapis § 12 ust. 5 Rozporządzenia jw., tj. „oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania”.  
6. Przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Sporządzić protokół z zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały.
8. Zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców (uczniów) oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy.
9. Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej) – stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed radą pedagogiczną ze sposobu jej wykonania – art. 41 ust. 1 ustawy.
10. Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie - art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Opinia  ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna.
11. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa (art. 41 ust. 3 ustawy) dyrektor szkoły podejmuje decyzję.
12. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego – decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno faktyczne jak i prawne - art. 107 KPA.
13. Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) – KPA, Rozdział 8 Doręczenia - data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji.
14. Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności – rygor natychmiastowej wykonalności obwarowany jest przepisem art. 108 KPA.
15. W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą.

Zawieszenie w prawach ucznia

Niedopuszczalne jest zawieszanie uczniów szkół (zarówno publicznych jak i niepublicznych) w ich obowiązkach. Powyższe pozostaje w sprzeczności z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, uniemożliwia bowiem realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Statut szkolny nie może być sprzeczny z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka i ogólnymi normami państwa demokratycznego. Tak więc wszelkie zapisy w statutach szkół, które utożsamiają zawieszenie w prawach ucznia z ograniczeniem praw ucznia do uczęszczania do szkoły – jako niezgodne z prawem powinny zostać zmienione.

Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572, ze zmianami)
Art. 15.

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Art. 31
Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:
5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA:
b) w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów.
Art. 39.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
Art. 41.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
Art. 60 ust. 1 pkt. 7 (szkoły publiczne)
Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać:
prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.
Art. 84. ust 2 pkt. 5 (szkoły niepubliczne)
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społ. z dnia 9 listopada 2001 r. III RN 149/2000

W wypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego obowiązkiem szkolnym dokonali dobrowolnego wyboru odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku w niepublicznej szkole podstawowej, a następnie nie wywiązują się wobec szkoły niepublicznej z przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki świadczonej na rzecz ich dziecka (tzw. czesnego), dyrektor szkoły niepublicznej nie jest związany ograniczeniem ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) i może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). Jest jednakże obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka (art. 16 ust. 6 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 18 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

 wz. Podkarpackiego
   Kuratora Oświaty

Jolanta Tudrój-Darska
      I Wicekurator

 Wzór decyzji - plik MS Word
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/1103200503.dochttp://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html
Cytuj
Art. 39. 1.ustęp 2

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

2a.  Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 15, 2007, 11:39:58 pm »
Przewodnik prawny dla uczniów i nauczycieli

Najważniejsze zmiany dla uczniów

Mundurki to tylko jedna z nowości. O wiele ważniejszymi zmianami są wliczanie oceny z religii do średniej, zmiana podstaw programowych i zniesienie tzw. amnestii maturalnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na życie szkoły.

Ocena nie tylko z religii wpłynie na średnią

- Nie chodziłem i nie będę chodził na lekcje religii - mówi Michał Forek, gimnazjalista z Wrocławia. Dlaczego?

- Chociaż jestem osobą wierzącą, to nie mogę porozumieć się z księdzem, nie chcę też być oceniany za udział w niedzielnej mszy, a przede wszystkim nie chcę mieć trójki na świadectwie - wyjaśnia Michał.

Dodaje, że jego ksiądz nie lubi uczniów, którzy z nim dyskutują. Wszyscy pozostali dostają piątki lub szóstki.

Tymczasem od tego roku szkolnego stopień z religii lub etyki, a także z innych przedmiotów dodatkowych, np. języków obcych, wychowania w rodzinie, będzie wliczany do średniej ocen. Od niej zaś zależy, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, stypendium naukowe oraz czy dostanie się do szkoły średniej. Zdaniem Ireny Dzierzgowskiej, byłego wiceministra edukacji, powinno się w ogóle zrezygnować z wpisywania oceny z religii na świadectwie.

- Uczniowie nieuczęszczający na religię zazwyczaj nie mają etyki, a na świadectwie otrzymują kreskę przy religii oraz o jedną ocenę mniej - wyjaśnia Irena Dzierzgowska.

Zajęcia z religii lub etyki są organizowane przez szkołę na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Szkoła musi je wpisać do planu, jeśli na lekcje będzie uczęszczało co najmniej siedmiu uczniów. W przypadku, gdy rodzic nie chce, aby jego dziecko chodziło na religię czy etykę, wystarczy, że powie o tym wychowawcy. Nie musi przy tym składać żadnego oświadczenia na piśmie.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906).

Lektury i matematyka

Od 1 września w szkołach obowiązuje nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z matematyki. Lektury według nowego kanonu będą jednak omawiać tylko uczniowie pierwszych klas. W wyższych, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Tym razem poloniści podkreślają, że Ryszard Legutko, minister edukacji, dodał licealistom prawie osiemnaście nowych lektur, ale nie zwiększył liczby godzin języka polskiego.

Natomiast zmiany w programie nauczania matematyki obejmą wszystkich uczniów. W ich efekcie już szóstoklasiści, a nie gimnazjaliści, będą uczyć się o bryłach obrotowych. Natomiast gimnazjaliści poznają twierdzenie Talesa, o którym wcześniej uczyli się licealiści.

- Zmiana programowa z matematyki była konieczna ze względu na wprowadzenie od 2010 roku obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu na maturze - podkreśla minister Ryszard Legutko.

Jednak w efekcie tych zmian nieaktualne stały się podręczniki do matematyki oraz języka polskiego.

Wydawcy książek zapowiadają jednak, że nie będzie zmian w podręcznikach, bo zabrania im tego ustawa o systemie oświaty. Jednak postarają się jak najszybciej przygotować pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zwłaszcza do matematyki. Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, wyjaśnia, że pomogą one nauczycielom zorientować się, czego powinni uczyć, a z czego muszą zrezygnować.

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodaje, że w piątek na stronach internetowych komisji (www.cke.edu.pl) zostanie opublikowany poradnik dla uczniów i nauczycieli na temat dostosowania wymogów egzaminacyjnych do zmian w programie. Dzięki temu nauczyciele będą wiedzieli, na jakie tematy zwracać szczególną uwagę.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. nr 157, poz. 1100).

Komórki tylko wyłączone


Statuty szkół, uchwalane przez rady pedagogiczne po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, muszą określać warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Większość szkół zwykle nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych czy mp3 na lekcjach. Zdarzają się jednak i takie placówki, które zakazują przynoszenia telefonów do szkoły. Urszula Przybylska-Zioło z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnia, że statut szkoły nie może całkowicie zabronić korzystania z telefonów na jej terenie.

- Czy dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy i oddać go dopiero po zakończeniu roku szkolnego - pyta mama gimnazjalisty, która chce pozostać anonimowa. Nauczyciel zabrał aparat jej synowi, ponieważ odebrał sms-a na lekcji.

Grażyna Puchalska z biura prasowego Komendy Głównej Policji jest zdziwiona, że takie zdarzenie miało miejsce. W ten sposób nauczyciel bowiem dopuścił się przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy. Grażyna Puchalska dodaje jednak, że statut szkoły powinien także przewidywać postępowanie w przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonu. Jeśli takich zasad brakuje, aparat powinien być zwrócony po lekcjach uczniowi lub jego rodzicom.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz. 222).

Ocena z zachowania


Od tego roku szkolnego uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania, nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna będzie mogła ponadto podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę. Dotychczas ocena z zachowania nie decydowała o tym, czy uczeń zdał do następnej klasy. Skłonnym do wybryków już za dwa lata może grozić powtarzanie klasy.

Profesor Elżbieta Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ma nadzieję, że nauczyciele nie będą nadużywać tego przepisu. Jej zdaniem brak promocji nie rozwiąże problemów wychowawczych. Pozostawienie w tej samej klasie osoby, która jeszcze całkowicie nie odwróciła się od szkoły i społeczeństwa, może wręcz spotęgować negatywne zachowanie.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. nr 83, poz. 562).

Koniec amnestii maturalnej

W 2008 roku, aby zdać maturę, będzie trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Uczeń, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, będzie mógł jedynie zdać w sierpniu poprawkę (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił już terminy poprawkowych egzaminów. W przyszłym roku egzaminy pisemne odbędą się 26 sierpnia, a ustne od 25 do 29 sierpnia. Tego egzaminu nie można mylić z dodatkowym, przeprowadzanym dla tych maturzystów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach maturalnych.

Warto też pamiętać, że uczniowie drugich klas gimnazjum muszą przyłożyć się do nauki języka obcego. Będą musieli go zdać na egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku. Uczeń będzie musiał wybrać język, który w danej szkole jest nauczany jako obowiązkowy.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562).

Rady rodziców obowiązkowe

Od tego roku rodzice dzieci chodzących do szkoły muszą utworzyć radę rodziców, reprezentującą ich w kontaktach m.in. z organem prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór, czy radą pedagogiczną. Wybory powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu według zasad ustalonych przez radę pedagogiczną lub poprzednią radę. To rady rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach w porozumieniu z dyrektorem szkoły określają wzór jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem określa dni, w których noszenie mundurka nie jest wymagane ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, podkreśla, że rada rodziców ma także prawo wnioskować do dyrektora szkoły o ocenę pracy każdego nauczyciela szkoły, a do kuratora oświaty o ocenę dyrektora. Jego zdaniem uprawnienie to wykorzystywane jest jednak niezwykle rzadko. Tymczasem jest to jedna ze skuteczniejszych metod pozbycia się złych nauczycieli. Dyrektor szkoły może bowiem zwolnić nawet nauczyciela mianowanego, który uzyskał drugą ocenę negatywną.

Podstawa prawna

■ Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Za bezpieczeństwo w szkole odpowiadają: dyrekcja szkoły, jej pracownicy, władze oświatowe i lokalne oraz różnego rodzaju instytucje kontrolujące. Od nowego roku szkolnego w każdej placówce został także powołany pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. Resort edukacji jednak nie określił, co będzie należało do jego obowiązków. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów nie tylko podczas lekcji, ale również w trakcie przerw. Oznacza to, że jeśli np. religia nie jest na pierwszej lub ostatniej lekcji, to osobom niebiorącym w niej udziału szkoła musi zapewnić opiekę lub inne zajęcia. Dzieci przebywające na terenie szkoły powinny być pod stałą opieką. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby.

15 września 2007 r. mija termin składania wniosków o stypendium socjalne

15 października 2007 r. mija termin składania wniosku o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego

8 kwietnia 2008 r
. sprawdzian szóstoklasistów

22-23 kwietnia 2008 r. egzamin gimnazjalny

20 czerwca 2008 r. zakończenie roku szkolnego
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 05, 2007, 10:19:01 am »
Szkoła nie może odmówić przyjęcia ucznia

Placówka oświatowa musi przyjąć dzieci powracające z rodzicami z zagranicy. Powinni oni jednak przedstawić dokumenty z poprzedniej szkoły.

Coraz więcej osób, które wyjechały po przystąpieniu Polski do UE, wraca do kraju. Często wracają z dziećmi, które wcześniej chodziły do szkoły za granicą. Polska szkoła podstawowa i gimnazjum nie mogą odmówić przyjęcia ucznia, który przeprowadził się w jej rejon z zagranicy. Rodzice muszą jednak przedstawić w nowej szkole świadectwo lub zaświadczenie wydane przez zagraniczną szkołę i ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce, jeśli uczeń wcześniej uczył się w naszym kraju. Na tej podstawie dyrektor placówki sumuje lata spędzone w szkole i przyjmuje do odpowiedniej klasy.

Może się zdarzyć, że uczeń ma problemy z językiem polskim albo materiał przerabiany w zagranicznej szkole odbiega programowo od obowiązującego w Polsce. Wtedy dyrektor i nauczyciele uzgadniają warunki wyrównania różnic. Dyrektor nie musi jednak przeprowadzać egzaminu klasyfikacyjnego potwierdzającego znajomość polskiego czy pozwalającego ocenić jego wiedzę. Uczeń chodzi do klasy, do której został zapisany, i jest oceniany na bieżąco.

Rodzice wracający z dziećmi powinni pamiętać, że od 14 sierpnia 2005 r. Polska jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej 5 października 1961 r. w Hadze (Dz.U. nr 112, poz. 938 i 939). Obowiązuje ona w 67 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji. Na jej mocy polscy konsulowie urzędujący w krajach będących jej stronami zaprzestali legalizacji zagranicznych dokumentów przeznaczonych do wykorzystania w Polsce. Zamiast tego wydają specjalne poświadczenie, zwane apostille. To właśnie o nie powinni zadbać rodzice wracający do Polski z dziećmi.

Świadectwa szkolne i maturalne uzyskane za granicą podlegają też nostryfikacji. Uznawane są wtedy za równorzędne świadectwom ukończenia polskich szkół. Nostryfikować nie trzeba tylko dokumentów wydanych w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o uznawaniu wykształcenia. Wykaz umów znajduje się na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Kiedy taka umowa nie obowiązuje, dokumenty muszą być nostryfikowane przez kuratora oświaty.

Jeśli dziecko chodziło za granicą do szkoły podstawowej lub gimnazjum, trzeba, starając się o przyjęcie w polskiej szkole, dołączyć też zaświadczenie o okresie nauki, niezbędnym do uzyskania świadectwa. Na jej podstawie uczeń jest przyjmowany do odpowiedniej klasy. Z zaświadczenia powinno wynikać, w jakim wieku na terenie danego państwa rozpoczyna się edukację i po ilu latach nauki wydawane jest świadectwo przedkładane do nostryfikacji.

JOLANTA GÓRA


PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Mulesia

 • Gość
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 18, 2008, 07:01:43 am »
Chore dzieci powinny się uczyć

Danuta Frey 17-02-2008, ostatnia aktualizacja 17-02-2008 23:36

Niepełnosprawne i przewlekle chore dzieci powinny mieć równy z innymi uczniami dostęp do edukacji. Wymaga to znowelizowania ustawy o systemie oświaty – twierdzi rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniach do ministrów edukacji narodowej oraz zdrowia.

Sprawa jest ważna, gdyż dotyczy przeszło 290 tys. dzieci i młodzieży w wieku 5 – 19 lat. Jeszcze więcej, bo ponad 1,2 mln, czyli co szósty uczeń, ma długotrwałe kłopoty ze zdrowiem: słuchem, wzrokiem, poruszaniem się. Aż 1,5 mln, czyli co piąty, cierpi na choroby przewlekłe. Jednocześnie tylko 2,2 proc. uczniów ma opinie bądź orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów. Zdaniem rzecznika zdecydowana większość dzieci przewlekle chorych powinna uczęszczać do szkół powszechnych, gdzie dzięki kontaktowi z rówieśnikami będzie miała szansę na prawidłowy rozwój.

Obecne przepisy mające na celu zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym równego dostępu do edukacji w praktyce nie spełniają tej funkcji. Sytuacja może się nawet pogorszyć, ponieważ we wrześniu 2007 r. MEN (wówczas pod kierownictwem Romana Giertycha) wydało komunikat w sprawie wykazywania w systemie informacji oświatowej uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną. Stwierdzono tam m.in., że „przepisy prawa oświatowego nie przewidują organizowania dzieciom przewlekle chorym kształcenia specjalnego”.

W opinii rzecznika konieczne jest więc wypracowanie wspólnego stanowiska MEN i Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci przewlekle chorych w warunkach szkolnictwa powszechnego. Należałoby też tak znowelizować ustawę o systemie oświaty, aby ustawowo zapewnić im dostęp do edukacji.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/94288.html

Mulesia

 • Gość
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 19, 2008, 03:24:39 pm »
Wtorek, 19 lutego 2008
PAP - dodane 56 minut temu


16-letni uczeń gimnazjum z Suwałk musi przeprosić nauczycielkę historii za wulgaryzmy, których użył wobec niej na lekcji - zdecydował Sąd Rodzinny i dla Nieletnich w Suwałkach.

Wyrok jest konsekwencją obowiązujących od 1 września 2007 przepisów, zgodnie z którymi nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi a ich znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela ścigane jest z urzędu.

Więcej: http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1342&wid=9673568&rfbawp=1203427171.734

Mulesia

 • Gość
PRZEPISY EDUKACYJNE
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 21, 2008, 06:42:38 am »
Czwartek, 21 lutego 2008

Wakacje częstsze, ale krótsze?

Już za miesiąc do resortu edukacji trafią pierwsze, rewolucyjne propozycje nowej organizacji roku szkolnego. Dyrektorzy szkół chcą zmiany w szkolnym kalendarzu. Miałoby być tak jak w Niemczech, Finlandii czy - po części - we Francji. Czyli krótsze wakacje, ale więcej przerw w nauce w ciągu roku - zapowiada "Polska".

Na nowe pomysły ministerstwo jest otwarte. Zapalamy zielone światło i czekamy na propozycje - mówi gazecie rzecznik MEN Joanna Dutkiewicz. A eksperci od oświaty sypią propozycjami zmian. Dyrektorzy szkół z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (zrzesza blisko 2 tys. osób) chcą przenieść maturę na czerwiec albo lipiec.

Matura to teraz ogromne przedsięwzięcie, szkoły muszą organizować nawet kilkanaście różnych egzaminów. Tracą na tym młodsze klasy, nie mają szans na normalną, spokojną naukę - mówi Marek Pleśniar, szef stowarzyszenia.

Swoje pomysły przekaże do MEN już w marcu wrocławskie kuratorium oświaty. Eksperci chcą, żeby rok szkolny zaczynał się nie 1 września, ale 15 sierpnia. To skróciłoby wakacje o dwa tygodnie. Uczniowie mogliby za to liczyć aż na sześć dłuższych przerw w nauce. Poza wakacjami, zimowymi feriami, przerwami z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy byłaby jeszcze kilkunastodniowa przerwa na przełomie października i listopada oraz w kwietniu (bo wtedy dolnośląscy specjaliści proponują organizować w szkołach egzaminy, w tym maturę).

Urzędnicy ministerialni ostrożnie wypowiadają się o zmianach. Obawiają się chaosu, jaki może wywołać zmiana utartych przyzwyczajeń. Podobnie mówią specjaliści. Zmiany szkolnego kalendarza są potrzebne - mówi Irena Dzierzgowska, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka. Zwraca jednak uwagę, że w Polsce 1 września automatycznie kojarzy się z początkiem nauki i ciężko byłoby to zmienić. (PAP)

http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=83914&wid=9679533&rfbawp=1203572407.838

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach