Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Nowe zasady realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne  (Przeczytany 27447 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Nowe zasady realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne
« dnia: Styczeń 15, 2004, 05:00:40 pm »
Nowe zasady realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Od 1 stycznia 2004 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


Zgodnie z nowymi zasadami zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymagają, przed ich przyjęciem do realizacji, potwierdzenia przez właściwy Oddział Funduszu.
Odmienne zasady dotyczą zleceń na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (np. wkłady anatomiczne czy pieluchomajtki).

Refundowane przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze przysługują ubezpieczonym na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego do wystawiania zleceń. Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki traci ważność po upływie 90 dni od daty wystawienia. Bieg terminu zostaje jednak zawieszony na czas oczekiwania na potwierdzenie zlecenia.

Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (np. pieluchomajtki czy wkłady anatomiczne) traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia. Jednorazowo można zrealizować zaopatrzenie w takie środki maksymalnie na okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Pacjentowi, któremu przysługuje zaopatrzenie w środki pomocnicze wydawane co miesiąc, wystawiana jest "karta zaopatrzenia comiesięcznego". Karta wydawana jest pacjentowi na podstawie pierwszego zlecenia na okres 12 miesięcy. Kartę wystawia właściwy Oddział Funduszu.
Przed realizacją "karta zaopatrzenia comiesięcznego" podlega zaewidencjonowaniu oraz potwierdzeniu do realizacji przez Oddział Funduszu. Karta wraz ze zleceniami, które otrzymuje ubezpieczony, jest podstawą do realizacji zaopatrzenia przez 12 kolejnych miesięcy. Oddział NFZ może wydać wkładkę uzupełniającą do karty zaopatrzenia w ramach terminu ważności karty.
W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego nie jest konieczne każdorazowe potwierdzanie przed realizacją. Należy potwierdzać pierwsze zlecenie na dany środek pomocniczy. Przy potwierdzaniu należy okazać "kartę zaopatrzenia comiesięcznego".

Zgłoszenia do ewidencji i potwierdzenia zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może dokonać pacjent lub, w jego imieniu, pełnomocnik, opiekun i kurator - osobiście lub pocztą.

W przypadku, kiedy pacjent przebywa czasowo poza miejscem zamieszkania, może dokonać potwierdzenia w Oddziale NFZ, na terenie którego przebywa.

Jeżeli Oddział NFZ nie będzie posiadał wystarczających środków finansowych na realizację wszystkich zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, utworzone zostaną chronologiczne listy oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń. Na czas oczekiwania na potwierdzenie i realizację upływ terminu ważności zlecenia jest zawieszany. Pacjentowi przysługuje prawo wglądu do list w zakresie dotyczącym własnej osoby i uzyskania informacji na temat przewidywanego terminu oczekiwania. Oddział NFZ powiadomi ubezpieczonego o szczegółowym terminie potwierdzenia zlecenia.

Zlecenie, które zostało potwierdzone i zaewidencjonowane lub zlecenie wraz z kartą zaopatrzenia można zrealizować u dowolnie wybranego przez ubezpieczonego świadczeniodawcy, który ma podpisaną z Oddziałem NFZ umowę o współpracy.

Nowe "Zasady zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" zostały przyjęte uchwałą nr 341 z Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 30 grudnia 2003 roku. Na mocy uchwały został także przyjęty wzór "Umowy o współpracy w zakresie zaopatrzenia ubezpieczonych w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze".

Autor: Joanna Pertkiewicz

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7504
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 30, 2004, 07:53:09 am »
Jak zaopatrywać się w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze
Cytuj
Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne

Więcej na stronie.Zasady otrzymywania sprzętu ortopedycznego i pomocniczego dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Sprzęt refundowany jest wypisywany na trzech rodzajach wniosków w zależności
do której grupy dany produkt się zalicza:
. z nagłówkiem ORT - na sprzęt ortopedyczny
. z nagłówkiem POM - na sprzęt pomocniczy
. z nagłówkiem OPT - na środki oftalmologiczne

Wnioski składają się z trzech samokopiujących się i różniących się kolorem części:
białej, żółtej i niebieskiej.

Wniosek wypisywany jest przez lekarza uprawnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Po otrzymaniu wypisanych i podbitych druków (wszystkich trzech kopii), pacjent, dla po-
twierdzenia wniosku, musi udać się do punktu ewidencyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz informuje pacjenta o adresie przynależnego pacjentowi (ze względu na miejsce zameldowania) punktu ewidencyjnego.

W punkcie ewidencyjnym sprawdzane są:
. dane pacjenta (w oparciu o dane z dowodu osobistego) - imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
. przynależność pacjenta do Narodowego Funduszu Zdrowia,
. czy dany sprzęt był już pobierany przez pacjenta  i czy minął wymagany okres od ostatniego wydania sprzętu,
. poprawność wystawienia wniosku,
. identyfikator przedmiotu z stosowną wysokością limitu cenowego i procentem refundacji.
Pracownicy punktu ewidencyjnego wypełniają drugą część wniosku .

Narodowy Fundusz Zdrowia może sprawdzić zasadność wystawienia wniosku.

Formalności ewidencji wniosku może załatwić osoba pisemnie upoważniona przez  ubezpieczonego.

Wniosek może być zrealizowany w dowolnie wybranym punkcie sprzedaży posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   


Wprowadzenie: Leszek Solarz, Opracowała: Iwona Stańko, 2004-01-01

Zródło: Wrota Małopolski
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Dz.U.04.195.2013 - refund. na zestawy infuzyjne do pomp ins.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2004, 12:44:51 am »
Wprowadzenie refundacji na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych

7 września 2004 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu środków ortopedycznych i pomocniczych (Dz.U.04.195.2013).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie. (Dz. U. Nr 195, poz. 2013)

Cytuj
Rozporządzenie dodało do listy środków pomocniczych refundowanych przez NFZ zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych. Refundacja będzie przysługiwała dzieciom i młodzieży do 18. roku życia w wysokości 300 zł na maksymalnie 10 zestawów miesięcznie... Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


Pompa insulinowa jest to zminiaturyzowana pompa infuzyjna, służąca do ciągłego, podskórnego podawania insuliny. Jej używanie jest zalecane m.in. w przypadkach niestabilnego przebiegu cukrzycy typu I, porannej hiperglikemii, ciąży u chorej na cukrzycę czy niskiego dobowego
zapotrzebowania na insulinę.

Osoby używające pomp insulinowych potrzebują do nich wymiennych zestawów infuzyjnych, czyli zestawów igieł z drenami. Miesięczny koszt takich zestawów to ok. 400-600 zł miesięcznie, w zależności od indywidualnych potrzeb chorego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2005, 11:21:44 pm »
Zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2005 r.

Zaopatrzenie Ortopedyczne i Recepty  

Organizacja systemu i zasady refundacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla świadczeniobiorców zamieszkałych na terenie objętym działaniem Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Zaopatrzenie świadczeniobiorców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawne tj. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 275, poz. 2732, Dz.U. Nr 276, poz. 2739) oraz Uchwałę Nr 25/2004 Prezesa NFZ z dnia 13.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" oraz" wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej -zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ".

 Podstawę zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stanowi :
zlecenie wystawione przez upoważnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o specjalizacji zgodnej ze stosownym wykazem zawartym w powyższych przepisach i potwierdzone w wybranym Punkcie Ewidencyjnym (w województwie małopolskim funkcjonuje 25 Punktów Ewidencyjnych).

W przypadku zaopatrzenia w środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania tj. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki i zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych podstawę refundacji stanowi zlecenie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego, wydana przez Punkt Ewidencyjny.
 Ww. Karta ważna jest przez 12 kolejnych miesięcy i umożliwia pacjentowi realizację środków pomocniczych o miesięcznym okresie użytkowania bez konieczności zgłaszania się w Punkcie Ewidencyjnym co miesiąc lub co 3 miesiące w celu potwierdzenia zlecenia.

Realizacja ww. zleceń lekarskich może nastąpić w dowolnym sklepie, aptece, zakładzie optycznym lub punkcie sprzedaży, który podpisał z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej -zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ważne są przez 3 miesiące (od daty wystawienia przez lekarza do daty przyjęcia do realizacji) z wyjątkiem zleceń na :
pieluchy anatomiczne,
pieluchomajtki,
cewniki,
worki do zbiórki moczu,
sprzęt stomijny,
zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych,
które ważne są przez 1 miesiąc od daty wystawienia przez lekarza i nie mogą być prolongowane.
Przeterminowane zlecenia na zaopatrzenie o okresie użytkowania dłuższym niż l miesiąc mogą być prolongowane przez lekarza i ponownie zarejestrowane w Punkcie Ewidencyjnym. W przypadku napraw i przedterminowego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne zlecenia przed potwierdzeniem refundacji są weryfikowane przez Komisję specjalistów ds. ortopedii i rehabilitacji medycznej, powołaną przez MOW NFZ. MOW NFZ refunduje przedmiotowe zaopatrzenie na podstawie umów zawartych z podmiotami realizującymi zlecenia, pozostawiając swobodny wybór miejsca realizacji zlecenia świadczeniobiorcy. Wykaz umów podpisanych w ww. zakresie znajduje się na stronie internetowej MOW NFZ.

 Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych odbywa się wyłącznie poprzez rozliczenie pomiędzy podmiotem realizującym a MOW NFZ, na ściśle określonych w umowie zasadach. Refundacja zaopatrzenia dokonywana bezpośrednio świadczeniobiorcy jest niezgodna z obowiązującą procedurą.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2006, 09:16:26 pm »
Gazeta Podatkowa nr 78 (284) z dn. 2006.09.28, strona 3
Autor: Dawid Szwarc

Refundacja z NFZ

Czy emerytowi z wadą słuchu przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup aparatu słuchowego?

Tak. Taka refundacja przysługuje, o ile faktycznie lekarz laryngolog stwierdzi u pacjenta wadę słuchu określonego rodzaju. Warto jednak podkreślić, że refundacja kosztów zakupu aparatu słuchowego dla osób dorosłych wynosi 70% (30% to tzw. udział własny pacjenta) i można się o nią ubiegać raz na pięć lat. Nawet w sytuacji gdyby Czytelnik miał obustronną wadę słuchu, refundacja może dotyczyć tylko aparatu na jedno ucho. Refundowanie podwójnego protezowania dotyczy wyłącznie osób czynnych zawodowo
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2006, 09:33:35 pm »
Cytuj
Czytelnik miał obustronną wadę słuchu, refundacja może dotyczyć tylko aparatu na jedno ucho. Refundowanie podwójnego protezowania dotyczy wyłącznie osób czynnych zawodowo

A gdyby nie miał obu nóg-to też by otrzymał tylko jedną protezę?
Każdy organ jest niezbędny w funkcjonowaniu każdego z nas -chyba Ministerstwo tego nie wie, a może tam nie starzeją się, nie chorują?  ;)
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 29, 2006, 01:42:27 am »
LECZENIE UZDROWISKOWE Z NFZ

Rehabilitacja w sanatorium i na turnusie Poradnik GP
- Gazeta Prawna NR 210 (1828) 2006-10-27 > Prawo i Życie
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
OCHRONA ZDROWIA Prywatne badanie w stanie nagłym
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 13, 2006, 08:34:52 am »
Chory sam zapłacił, nie otrzyma więc refundacji

Pacjent nie może domagać się zwrotu kosztów badania wykonanego w stanie nagłym bez zlecenia lekarza specjalisty. Pieniądze te może jednak uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia placówka, która badania te przeprowadziła

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie Mariana Ż., któremu dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze odmówił refundacji kosztów rezonansu magnetycznego głowy. Chodziło o 550 zł, które pacjent zapłacił z własnej kieszeni. Od lekarza specjalisty ubezpieczeń zdrowotnych nie dostał na nie skierowania. Według dyrektora z NFZ tylko ono uzasadniałoby sfinansowanie rezonansu ze środków publicznych.

Krystyna Ż., żona pacjenta, odwołała się od takiej decyzji, podkreślając, że badanie okazało się niezbędne i potwierdziło stan zagrożenia życia męża.

Ponieważ prezes NFZ stwierdził, że nie ma podstaw do zmianydecyzji dyrektora oddziału, Krystyna Ż. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Napisała w niej, że przeprowadzone odpłatnie badanie przyczyniło się do zakwalifikowania jej męża do operacji usunięcia oponiaka i wykazało organiczne uszkodzenie mózgu.

- Lekarz pierwszego kontaktu nie wystawił zlecenia na wykonanie badania, mimo że pacjent miał do niego prawo, a wynik jednoznacznie wykazał, że było ono zasadne - argumentowała Krystyna Ż.

WSA uchylił decyzje organów NFZ. Jego zdaniem fundusz mógł uznać, że rezonans został wykonany w stanie nagłym. To zaś oznaczałoby, że mimo braku skierowania istniała możliwość refundacji jego kosztów.

Wyrok ten zaskarżył NFZ. W kasacji do NSA wyjaśniał, że NFZ nie może oceniać stanu ubezpieczonego w chwili wykonywania badania. NSA zgodził się z tym argumentem. Przypomniał, że na badania diagnostyczne niezbędne jest skierowanie od lekarza. Dopiero jego uzyskanie daje pacjentowi prawo do sfinansowania badania ze środków publicznych. Wyjątek stanowią usługi wykonywane w stanach nagłych. Finansowanie odbywa się wówczas na podstawie umowy za wartej między placówką wykonującą badanie a dyrektorem wojewódzkiego oddziału NFZ. Gdy brak takiej umowy, podstawą do zwrotu pieniędzy jest rachunek wystawiony przez wykonującego badanie dla NFZ.

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia o refundację do NFZ jest bowiem wyłącznie placówka, która wykonała badanie, nawet jeżeli to nie ona zawarła umowę z funduszem. W tym celu musi złożyć do oddziału NFZ wniosek, dołączając do niego rachunek, wykaz udzielonych świadczeń i ich kosztów oraz przedstawić na piśmie okoliczności wykonania badania.

-Przepisy nie przewidują zwrotu kosztów bezpośrednio ubezpieczonemu za badanie wykonane w stanie nagłym. Marian Ż. nie powinien był więc sam płacić za rezonans. Jego koszt powinna była początkowo ponieść placówka, która go wykonała, a następnie zażądać zwrotu pieniędzy od NFZ - uzasadnił wyrok sędzia Jacek Chlebny (sygn. GSK 403/05).

Anna Grabowska
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 25, 2006, 11:05:32 am »
NIEPEŁNOSPRAWNI CORAZ WYŻSZE KOSZTY DOPŁAT NFZ DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO.
Zmiany w refundacji sprzętu medycznego


• Rząd i producenci chcą zaktualizować listę refundowanych środków ortopedycznych i pomocniczych
• Zmianie mogą ulec także zasady przekazywania oraz wysokość dopłat do sprzętu medycznego
• Obecnie producenci sprzętu zawyżają kwoty dofinansowań, a NFZ zmusza ich do obniżania marż

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia pracują nad zmianą systemu dofinansowania do środków ortopedycznych i sprzętu medycznego. Jest to konieczne, ponieważ kontrole wykazały, że świadczeniodawcy sprzętu rehabilitacyjnego zawyżali koszty jego refundacji. Resort zdrowia i fundusz powołały już specjalny zespół ekspertów. Ustalą oni nowe zasady refundacji środków ortopedycznych.

– Projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie będzie gotowy w styczniu 2007 roku, a może obowiązywać już od połowy przyszłego roku – tłumaczy Marek Plura, sekretarz Konwentu Sprawnie dla Niesprawnych.Co trzeba zmienić

Lista refundowanego sprzętu medycznego nie była istotnie modyfikowana od kilku lat. W tym czasie znaczna część objętych dofinansowaniem przedmiotów przestała cieszyć się zainteresowaniem niepełnosprawnych.

– Będziemy pracować nad aktualizacją listy. Chcemy usunąć z niej ten sprzęt, z którego korzysta się coraz rzadziej, a zarazem wprowadzić nowe przedmioty, które mogą pomóc niepełnosprawnym – mówi Marek Plura.

Jego zdaniem konieczna jest także racjonalizacja dopłat za konkretny środek ortopedyczny. Obecnie dofinansowanie do zwykłego wózka inwalidzkiego wynosi 1500 zł, podczas gdy jego przeciętna cena rynkowa to około 5 tys. zł. Z kolei dofinansowanie do obuwia leczniczego wynosi 155 zł, ale można je uzyskać tylko raz w roku. Niepełnosprawni muszą więc wybrać – albo kupią obuwie letnie, albo zimowe. Obecny system refundacji powodował także inne patologie.

Zawsze cena maksymalna

Po kontroli przeprowadzonej w jednym z łódzkich szpitali tamtejszy oddział NFZ zażądał od tej placówki zwrotu 17 tys. zł z tytułu bezprawnie pobranej refundacji kosztów sprzętu ortopedycznego. Z ustaleń kontrolerów łódzkiego NFZ wynika, że refundacja za poszczególne środki ortopedyczne jest nawet kilkakrotnie wyższa niż rynkowa cena tych produktów.

– To może być początek afery, polegającej na wykorzystaniu wielkich pieniędzy z budżetu państwa, sięgających być może nawet milionów zł – tłumaczył Błażej Torański, rzecznik łódzkiego oddziału NFZ.

Potwierdził także, że oddział zapowiada dalsze kontrole u świadczeniodawców.

– Pismo w tej sprawie skierowano także do centrali funduszu – dodaje rzecznik łódzkiego oddziału NFZ.

Zawyżanie kwot

Jak to możliwe, że świadczeniodawcy swobodnie zawyżają kwoty refundacji? Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku (Dz.U. nr 275, poz. 2732) określa limity, czyli maksymalne stawki refundacji, za produkty ortopedyczne. Na jego podstawie świadczeniodawcy, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, zwracają się do Funduszu o refundację kosztów tego sprzętu. W opinii Błażeja Torańskiego, w zdecydowanej większości wnioskują oni o zwrot w maksymalnej wysokości określonej w rozporządzeniu, bez względu na rynkową wartość sprzętu.

– Jeśli zwrócą się do nas z prośbą o refundację np. protezy, której wartość rynkowa wynosi 80 zł wraz z marżą, to otrzymają od nas limit refundacji, który wynosi 350 zł – tłumaczy rzecznik łódzkiego NFZ.

Jego zdaniem praktyki takie mogą dotyczyć nawet kilkuset producentów. Na pismo łódzkiego NFZ zareagowała już centrala Funduszu.

– Prezes NFZ rozważa możliwość wystąpienia do ministra finansów z prośbą o dokonanie zmian w ustawie o cenach, dotyczących marż na środki ortopedyczne i pomocnicze – mówi Danuta Lewińska z Biura Informacji i Komunikacji Społecznej NFZ.


Producenci kontratakują

– Prywatni przedsiębiorcy, producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego mają prawo do nakładania marży. Być może brak określenia jej maksymalnej wysokości jest luką w prawie, ale prawo nie zabrania świadczeniodawcom uzyskiwania zysku od sprzedanego sprzętu – mówi Marek Plura.

Jego zdaniem w ciągu ostatnich dwóch lat wysokość marży pobieranej przez producentów rzeczywiście wzrosła (nawet o 50 proc.). Jednak często jest to odpowiedź na działania NFZ.

– Łódzki oddział Funduszu wymusił na świadczeniodawcach, aby w swoich ofertach określili oni maksymalne ceny przedmiotów na poziomie limitów przewidzianych rozporządzeniem ministra zdrowia. W rezultacie musieli oni sprzedawać niektóre przedmioty poniżej ceny hurtowej, czyli z marżą ujemną – tłumaczy Marek Plura.

Nad nowym rozporządzeniem w sprawie dopłat do sprzętu medycznego pracuje już zespół ekspertów powołany przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Z listy refundowanych przedmiotów znikną te, z których nie korzystają niepełnosprawni

W opinii producentów i dystrybutorów sprzętu najlepszym sposobem na regulację rynku środków ortopedycznych będzie wydłużenie tzw. okresu użytkowania sprzętu medycznego, czyli czasu, w jakim po uzyskaniu refundacji na konkretny przedmiot nie można ubiegać się o dofinansowanie do kolejnego produktu tego typu. Takie rozwiązanie wymuszałoby sprzedaż produktów droższych, ale dobrej jakości, które będą długo eksploatowane. Świadczeniodawcy wykorzystywaliby więc limity refundacji, niepełnosprawni mieliby dobry sprzęt, a budżet państwa dofinansowywałby rzadziej zakup przedmiotów, ale za to w maksymalnej wysokości.

– O przyjęcie takiego stanowiska będziemy przekonywać naszych partnerów w trakcie prac zespołu ekspertów – dodaje Marek Plura.

- Łukasz Guza, GAZETA PRAWNA NR 229 (1847) 2006-11-24 > Praca


Cytuj
Komentarze czytelników

zorro/hiszp/ -lis:2006-11-24 10:33
Wydaje mi się za bardzo pożądane kontrolowanie wydatków związanych z z zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny to jest rzecz oczywista .Korzystam z tych
usług w poradnii ortopedycznej już od dziecka,wydaje mi się ,że koszty obuwia są za wysokie pomimo refundacji przez NFZ bo moje buty ortopedyczne kosztowały
ponad 2600 zł z tego 30 procent musiałem sam zapłacić normalnie w sklepie za tą cenę kupiłbym gdybym był zdrowy buty luksusowe a obecnie robione buty to typowo robocze bez żadnego wzornictwa od ponad 40 lat tak panowie jedna para na rok w piątek i swiątek to chyba za mało na cztery pory roku? NIe mniej
bez nich nie mógł bym chodzić za co dziękuję wszystkim szewcom za ich trud.

matti:2006-11-24 10:33
Jestem niedosłyszący.W tym roku musiałem wymienić oba aparaty na nowe któr razem kosztują ponad 10tys...a refundacji dostałem tyle,że lepiej kwoty nie pisać.Polski system zdrowotny i cała służba zdrowia jest chora...na głupotę.Szkoda,że tego nie leczą

Zbyszek:2006-11-24 17:19
Chyba 260zł? Nie wszystko chyba da się objąć ustawą. Moje buty są bardzo skomplikowane. W całej Warszawie jest tylko jeden warsztat gdzie wogóle podejmują się je wykonać. W sumie buty ręcznie robione z korkiem, ze stalą sprężnową kosztują ok. ponad 500zł. Czy to drogo? Wydaje mo się że przy takim wkładzie pracy i umiejętności nie jest to cena zawyżona. Obawiam się że, jak to jest u nas dziecko będzie wylane z kąpielą. To znaczy przyjdzie nam chodzić boso. Bo zbyt skomplikowanych butów nikomu nie będzie się opłacało zrobić. A co do ich kształtu, ewentualnie wzornictwa. Przerabiałem temat styrogumy, żeby w zimie nie chodziło mi się jak na nartach. Okazuje się, że do butów robionych wielkoseryjnie podeszwa jest odlewana. Oczywiście do jednej pary nikt nie odleje podeszwy z bieżnikiem. Szewc znalazł na to radę. Dał podwójną styrogumę a bieżnik sam zrobił na frezarce. Od lat robię tam buty (warsztaty przy szpitalu na Oczki) i jestem bardzo zadowolny. Raz zaryzykowałem gdzie indziej. Nadawały się do użytku przez jeden tydzień po czym się powyginały. Zrobione na Oczki, choć już nawet przechodzone, zniszczone, ale mają swój kształt i zawsze można je założyć na nogę. Moim lękiem jest to - co by było gdyby zabrakło tego warszatu. Panowie politycy - pomyślcie co robicie, czy dostatecznie znacie temat aby się za niego zabierać?

bamara:2006-11-24 23:44
Ministerstwo Zdrowia i NFZ obcina dofinansowania a my inwalidzi skąd mamy brać pieniądze na ciągłe dopłacanie?? Przecież ten sprzęt, czy to jest wózek,aparat ortopedyczny czy aparat słuchowy jest nam potrzebny jak tlen do życia. Ale, jeżeli ktoś nie posługuje się takim sprzętem nawet pojęcia nie ma ile my inwalidzi płacimy dodatkowo, a proszę mi odpowiedzieć skąd mamy na to brać?????Osoby sprawne nie mają takich problemów. Jeszcze jeden absurd, dlaczego nie można naprawić 5 letniego aparatu ortopedycznego korzystając z dofinansowania? Czyżby mała naprawa nie opłacała się? Czy będzie w porządku jezeli go wyrzucę i będę robić następny? Przecież to dla mnie dużo wiekszy koszt!!!! a po małej naprawie mógłby słuzyć jeszcze 1-2 lata. Bardzo się boję,że wyjdzie kolejny ABSURD w nowych przepisach.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 10, 2008, 09:24:15 am »
Pacjenci zapłacą więcej za przedmioty ortopedyczne

Zmiana prawa - W przypadku niektórych przedmiotów ortopedycznych pacjent będzie musiał więcej dopłacić. Udział własny w ich zakupie wzrośnie nawet do 50 proc.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych ze środków publicznych. Określa ono nowy wykaz tych wyrobów oraz wysokość udziału własnego pacjenta w cenie ich nabycia. W przypadku tylko niektórych przedmiotów pacjent będzie zmuszony zapłacić nawet 50 proc. ceny danego sprzętu.

Zgodnie z projektem, np. za obuwie ortopedyczne pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni standardowo 40 proc. jego ceny. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia zrefunduje pozostałe 60 proc.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zapłacą za wspomniane obuwie korygujące od 30 do 15 proc. jego wartości w zależności od jego rodzaju obuwia. Z kolei dzieci do szóstego roku życia, kobiety w ciąży oraz osoby z orzeczeniem niesprawności narządu ruchu dopłacą do pary obuwia tylko 10 proc. Do niektórych przedmiotów ortopedycznych pacjenci ze wszystkich wyżej wymienionych grup mają zapewniony bezpłatny dostęp (np. w przypadku całej protezy kończyny górnej).

Projekt rozporządzenia wprowadza również nowy wzór zlecenia, dzięki któremu pacjent może starać się o zakup refundowanego przez NFZ sprzętu ortopedycznego. Zlecenie takie wystawia lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Refundacja z NFZ
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 21, 2008, 09:03:42 am »
Fundusz zapłaci za przewóz chorego z zagranicy

NFZ pokryje koszty transportu sanitarnego pacjenta z zagranicy. Jednak wskaże on najtańszy środek transportu odpowiedni do stanu zdrowia pacjenta.

Dzisiaj w życie wchodzi rozporządzenie z 23 lipca 2008 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. nr 143, poz. 897).
 Prezes NFZ na wniosek pacjenta wyraża zgodę na przeprowadzenie leczenia za granicą w zasadzie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, robi to w sytuacji, gdy dane świadczenie nie może być udzielone choremu w kraju ze względu na długi czas oczekiwania, co może stanowić zagrożenie dla jego stanu zdrowia i życia. Po drugie, zgoda taka jest udzielana, gdy pacjent w ogóle nie ma możliwości uzyskania danego świadczenia, bo nie jest ono wykonywane w kraju. W takich sytuacjach koszt leczenia za granicą jest pokrywany przez Fundusz.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, NFZ będzie mógł odmówić wydania zgody na leczenie za granicą, jeżeli uzna, że inna placówka w kraju, a nie ta, w której pacjent jest zapisany na liście oczekujących, ma możliwość natychmiastowego zoperowania chorego.

Fundusz uzyskał również prawo wskazania innego zagranicznego szpitala, który ma wykonać świadczenie, niż wpisany przez lekarza we wniosku o skierowanie na leczenie w innym kraju.

Dzięki nowelizacji rozporządzenia NFZ zapłaci również za transport pacjentów z zagranicy do Polski. Jednak o tym, jak pacjent zostanie dowieziony do kraju, zadecyduje NFZ. Ma on prawo wyboru najtańszego środka transportu dostosowanego do stanu zdrowia pacjenta.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość pokrywania kosztów leczenia przez NFZ w zagranicznych placówkach nie tylko na podstawie faktury, ale również w formie zaliczki, jeszcze przed udzieleniem świadczenia, jeżeli jest to podstawowy warunek udzielenia pomocy medycznej choremu. Do tej pory Fundusz nie mógł tego robić.

Od momentu wejścia Polski do UE na planowe leczenie za granicą wyjechało prawie 300 polskich pacjentów. Udzielono im świadczeń za około 11 mln zł. Większość chorych leczyła się w Niemczech, a pojedyncze osoby w Belgii i we Włoszech.

Autor: Dominika Sikora

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-08-21
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Nowe zasady realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 12, 2012, 11:49:06 pm »
Wyższe limity w zaopatrzeniu w środki pomocnicze
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna

W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawiciela Małopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z wiceministrem zdrowia Aleksandrem Soplińskim. Dotyczyło ono prac nad projektem rozporządzenia w sprawie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

Wreszcie zmiany?


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/111682
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Nowe zasady realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 21, 2012, 11:22:36 am »
PFRON uruchamia program „Aktywny samorząd”
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna


Już w maju Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomi pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który zakłada ścisłą współpracę Funduszu z powiatami. Na mocy porozumienia z PFRON powiaty będą realizowały program indywidualnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/112306
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach