Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Świadczenia rodzinne  (Przeczytany 1493294 razy)

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #450 dnia: Styczeń 21, 2006, 12:15:39 am »
Cos dla mamuś z Małopolski

Hojni radni Krakowa i Myślenic

Trzy razy becikowe


Radni Krakowa i Myślenic najprawdopodobniej ustanowią dodatkowe becikowe dla mieszkańców. Taką możliwość daje im podpisana w środę przez prezydenta nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z obowiązującym już prawem, każda matka, która urodzi dziecko, otrzyma 1 tys. zł. Drugi tysiąc złotych dostanie matka dziecka, gdy dochody w ich rodzinie nie przekraczają 504 zł na osobę. W podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych jest także zapis, że dodatkowe becikowe mogą ustanawiać gminy.

Do przyznania świadczenia przymierzają się radni Krakowa i Myślenic, których uchwały o ustanowieniu becikowego zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

- Tak jak obiecaliśmy, projekt w tej sprawie jest już gotowy - powiedział nam Piotr Döerre, przewodniczący klubu Ligi Polskich Rodzin w Radzie Miasta Krakowa. - Przedstawimy go radzie, jak tylko ustawa ukaże się w Dzienniku Ustaw. Projekt ten przewiduje, że każda krakowianka, która urodzi dziecko (lub urodziła je w tym roku) otrzyma z miejskiej kasy 1 tys. zł. Obecnie krakowscy radni debatują nad projektem uchwały, która przyznawałaby dodatkowy tysiąc złotych najbiedniejszym matkom. Jeśli ten dokument zostanie przyjęty, to z projektu LPR wyłączono by prawo do dodatkowego świadczenia dla najbiedniejszych kobiet, które otrzymałyby becikowego od gminy.

Jan Świerczek, radny LPR, przewodniczący Komisji ds. Rodziny w Myślenicach, przyznał, że trwają już dyskusje na temat wprowadzenia becikowego. - Tym razem chcemy pójść dalej i opracować program opieki nad rodziną. Za miesiąc lub dwa taki program będzie gotowy i to w niej najprawdopodobniej znajdzie się także becikowe - mówi radny.

Dla najbiedniejszych potrójne becikowe może być pułapką. Dodatkowe pieniądze znacznie zwiększą dochód rodziny i ci, którzy np. mają prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, z powodu wzrostu dochodów rodziny mogą je stracić.

Tekst (GEG)
20-01-2006
Dziennik Polski
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #451 dnia: Styczeń 27, 2006, 03:54:36 pm »
PORADNIK - DODATKOWE PIENIĄDZE DLA RODZICÓW
Dla kogo becikowe i ile

- Rzeczpospolita 27.01.06 Nr 023

Po politycznej zawierusze Sejm przyjął wszystkie hojne projekty
finansowego wsparcia dla młodych matek. Ma to je zachęcić do
powiększania rodziny. Wszystkie dostaną zatem 1000 zł, a te uboższe jeszcze drugi tysiąc dodatku do zasiłku rodzinnego. Jeśli los pozwolił im zamieszkać w bogatej gminie, oprócz tego mogą dostać podwyżkę dodatku do zasiłku rodzinnego. I jeszcze jedną zapomogę na nowo urodzone dziecko, jeśli tak zdecyduje gminaTysiąc złotych dla wszystkich matek

Wszystkie kobiety, które zostały matkami po 8 listopada ubiegłego roku, powinny jak najszybciej zawiadomić o tym swoją gminę.

Czeka tam na nie nieopodatkowane 1000 zł jednorazowej zapomogi, zwanej powszechnie becikowym. Należy się na każde dziecko. Jeśli zatem matka urodzi bliźnięta lub trojaczki, otrzyma odpowiednio 2 lub 3 tys. zł.

Tak przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 12, poz. 67), która wejdzie w życie 9 lutego.

Wysokość dochodów nie ma wpływu na prawo do becikowego. Otrzyma je każda matka. Nie musi się osobiście fatygować po nie do gminy. Może ją wyręczyć ojciec dziecka. Jeśli dziecko nie ma biologicznych rodziców, becikowe otrzyma również opiekun prawny - także bez względu na to, jakie ma dochody.

Trzeba spełnić tylko jeden warunek: wniosek o wypłatę złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Spóźniony choćby o jeden dzień nie zostanie rozpatrzony.

PRZYKŁAD
Pani Zosia urodziła córkę 9 listopada 2005 r. Trzy miesiące od dnia jej narodzin upłyną 9 lutego, czyli w dniu wejścia w życie ustawy. Pani Zosia musi zatem udać się do gminy po becikowe do 9 lutego. Jeśli przyjdzie dzień później, jednorazowej zapomogi nie otrzyma.

PRZYKŁAD
Pani Karolina urodziła bliźnięta 25 stycznia. Aby otrzymać 2 tys. zł becikowego (po 1000 zł na każde dziecko), musi udać się do gminy do 25 kwietnia. Jeśli się spóźni, jednorazowej zapomogi nie dostanie.

1 KROK: Trzeba udać się do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania matki, do działu, który wypłaca świadczenia rodzinne. Jeśli do ich wypłat wójt, burmistrz lub prezydent miasta upoważnił ośrodek pomocy społecznej, to trzeba iść tam.

2 KROK: Składamy wniosek i załączniki. Należy do nich dołączyć dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej o becikowe oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo inny urzędowy dokument, który potwierdza datę jego urodzenia. Jeśli matka lub ojciec zameldowani są w innej gminie, niż mieszkają, potrzebne też będzie oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe ani nie toczy się postępowanie o jego przyznanie w tej ani innej gminie lub ośrodku pomocy społecznej.

3 KROK:Becikowe będzie wypłacone w takim samym terminie jak zasiłek rodzinny. Jeśli wniosek i dokumenty wpłyną do gminy do 10. dnia miesiąca, pieniądze będą do odebrania najpóźniej do ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeśli wniosek wpłynie po 10. dniu danego miesiąca, termin się przesunie do końca miesiąca następnego.

PRZYKŁAD
Pani Kasia urodziła córkę 3 stycznia. Zamierza udać się do gminy z
wnioskiem o wypłatę becikowego 15 lutego. Jednorazowa zapomoga będzie jej wypłacona dopiero pod koniec marca.

Uwaga! Pracodawców nie interesuje becikowe, nawet tych, którzy jeszcze do końca sierpnia wypłacają zasiłki rodzinne i niektóre dodatki. To sprawa gmin i ośrodków pomocy społecznej.

Kwota becikowego nie będzie wliczana do dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dwa tysiące dla uboższych

Becikowe zatem otrzyma każda świeżo upieczona matka, bez względu na to, jakie osiąga dochody. Uboższa, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, może również ubiegać się o dodatek porodowy.

Matki, które mają prawo do zasiłku rodzinnego i po 31 grudnia 2005 r. otrzymały decyzję o przyznaniu im dodatku do niego z tytułu urodzenia dziecka, zamiast 500 zł (bo tyle wynosił do tej pory) dostaną 1000 zł.

Dodatek należy się matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a jeśli nie został im przyznany - także opiekunowi faktycznemu.

O ten tysiąc złotych mogą ubiegać się również matki, które w ubiegłym roku urodziły dziecko, ale jeszcze nie wystąpiły o wypłatę dodatku. A to dlatego, że wniosek o dodatek można składać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Tak oto szczęśliwa mama, która urodziła dziecko po 8 listopada i ma już prawo do zasiłku rodzinnego, otrzyma 2000 zł: tysiąc zł becikowego i tysiąc zł dodatku.

W hojnych gminach jeszcze więcej

Nic nie stoi na przeszkodzie, by bogatsze gminy uchwalały wyższe dodatki dla najuboższych rodzin. I to nie tylko porodowe, ale także na opiekę nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, dla samotnych rodziców, dla rodzin wielodzietnych, na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego czy na rozpoczęcie roku szkolnego lub dojazdy do szkoły. Nie wszystkie gminy jednak na to stać, bo podwyżki muszą sfinansować z własnych środków. Niektóre młode mamy po 9 lutego mogą otrzymać nawet 2000 zł na nowo urodzone dziecko. A jeśli mieszkają w bogatej gminie, to i podwyżkę dodatku, jeśli gmina taką uchwaliła.

Od 9 lutego gmina będzie miała jeszcze jedną możliwość uchwalania
jednorazowych zapomóg na nowo narodzone dzieci. Zasady udzielania
wsparcia określone zostaną w wydanej przez nią uchwale. I tu gmina ma pole do popisu. Bo, w miarę możliwości finansowych, może dowolnie określić, jak długo będzie obowiązywała uchwała, komu będzie przysługiwało jednorazowe wsparcie i jaką będzie miało formę. Oznacza to, że gmina może zdecydować, iż np. dodatek na nowo narodzone dziecko otrzymają wszystkie matki, a wsparcie nie będzie pieniężne, ale rzeczowe.

AGNIESZKA ROSA

Komu inne dodatki

Przypomnijmy raz jeszcze: wszystkie dodatki należą się tylko uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

DLA SAMOTNYCH RODZICÓW

O ten dodatek może ubiegać się tylko taki samotny rodzic, który nie ma zasądzonych alimentów, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany.

Może o niego wystąpić:

- matka lub ojciec,
- opiekun faktyczny lub prawny dziecka,
- osoba ucząca się, czyli samodzielna, pełnoletnia (do ukończenia 24 lat), jeśli jej rodzice nie żyją.

Dodatek na dziecko w niepełnej rodzinie wynosi miesięcznie:

- 170 zł, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci,
- 250 zł na dziecko niepełnosprawne lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Rodziny o dochodzie na osobę w 2004 r. nieprzekraczającym 252 zł lub 291,50 zł (gdy dziecko jest niepełnosprawne) otrzymują dodatek wyższy o 50 zł, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci.

Taki podwyższony dodatek będzie jednak wypłacany tylko do końca
bieżącego okresu zasiłkowego, czyli do 31 sierpnia 2006 r.

DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
50 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego otrzymają rodziny wielodzietne.

Dodatek wypłaci gmina lub ośrodek pomocy społecznej rodzinie wielodzietne pełnej i niepełnej, w której wychowuje się troje i więcej dzieci z prawem do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu
dziecka.

NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
400 zł miesięcznie na dziecko otrzyma w czasie urlopu wychowawczego matka uprawniona do tego urlopu. Również ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, jeśli jest na takim urlopie.

Dodatek będą dostawać nie dłużej niż przez 24 miesiące, a jeśli sprawują opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu - 36 miesięcy. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność albo znaczny stopień niepełnosprawności - 72 miesiące.

Dodatek nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego była zatrudniona krócej niż 6 miesięcy,
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w czasie urlopu wychowawczego,
- w czasie tego urlopu pobiera zasiłek macierzyński.

Dodatek nie należy się także, gdy dziecko przebywa w placówce
zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu oraz gdy z innych powodów nie jest sprawowana osobista opieka nad dzieckiem. Dodatek wypłacany jest również na dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność i uczęszczają do żłobka lub przedszkola z powodów terapeutycznych, albo gdy przebywają w zakładzie opieki zdrowotnej (np. szpitalu), a nie jest to instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie.

Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Dodatek wynosi 90 zł na dziecko. Wypłaca się go raz w roku, nie tylko we wrześniu, ale także wtedy, gdy rok szkolny rozpoczyna się w innym miesiącu.

NA DZIECI UCZĄCE SIĘ POZA DOMEM
Dodatek należy się, gdy:

- dziecko mieszka poza domem w innej miejscowości, w której jest szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna z obowiązkiem szkolnym i nauki. Chodzi o pobyt w internacie, bursie, na stancji. Dostanie go także dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum, ale tylko gdy jest niepełnosprawne; wynosi 80 zł miesięcznie,
- dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i nauki na poziomie ponadgimnazjalnym;
wynosi 40 zł miesięcznie.

NA KSZTAŁCENIE I REHABILITACJĘ
Dodatek wynosi 50 zł na dziecko do 5 lat lub 70 zł na dziecko od 5 do 24 lat.

Należy się na dziecko:

- do ukończenia 16 lat, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
- od 16 do 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu
dziecka, a także osobie uczącej się.

BEZ WERYFIKACJI DOCHODÓW
Gminy i ośrodki pomocy społecznej nie muszą weryfikować prawa do świadczeń rodzinnych.

Miało być tak, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, do 15 marca będą przedstawiać oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, a urząd skarbowy potwierdzać ich prawdziwość.

Odstąpiono od tego zamiaru. Pracodawcy, gminy i ośrodki pomocy
społecznej zwolnieni są zatem z dodatkowych obowiązków, a osoby
pobierające zasiłki z fatygi.

GDY WSPARCIE PRZYSŁUGUJE NIEPEŁNOSPRAWNEMU
Już dokładnie wiadomo, jak postępować w sprawach o świadczenia
uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności.

Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Jeśli orzeczenie utraci ważność, a zainteresowany uzyska kolejne, będące kontynuacją poprzedniego, to prawo do świadczeń będzie ustalone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym straciło ważność poprzednie orzeczenie.

Świadczenia będą się jednak należały nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek o kontynuację. Trzeba też złożyć w gminie odpowiednie zaświadczenie właściwej instytucji o tym, że osoba ubiega się o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia.

AGNIESZKA ROSA

Komu dodatkowo zasiłek rodzinny

Przypomnijmy: zasiłek rodzinny należy się na dziecko do 18 lat. Jeśli się uczy, to do końca nauki (lecz nie w szkole wyższej), ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 lat.

Jeśli jest niepełnosprawne i uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 24 lat, pod warunkiem że ma orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Z wnioskiem o zasiłek rodzinny mogą wystąpić: rodzice dziecka, jego opiekun prawny oraz osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy się:
- rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu,
- pełnoletniej osobie uczącej się, do ukończenia przez nią 24 lat.
Ta ostatnia otrzyma zasiłek, jeśli nie utrzymują jej rodzice, bo nie żyją, albo też żyją, ale zasądzono od nich alimenty. Warunek: wyrok sądu orzekający alimenty musi być wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się.

Zasiłek rodzinny wynosi:
- 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
- 53 zł na trzecie dziecko,
- 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Zasiłek rodzinny nie należy się na dziecko w rodzinie zastępczej oraz na dziecko lub osobę uczącą się, jeśli:
- zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- pozostają w związku małżeńskim,
- są uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Instytucjami zapewniającymi całodobowe utrzymanie są:
- dom pomocy społecznej,
- placówka opiekuńczo-wychowawcza,
- młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
- schronisko dla nieletnich,
- zakład poprawczy,
- areszt śledczy,
- zakład karny,
- zakład opiekuńczo-wychowawczy,
- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
- szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne
utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

AGNIESZKA ROSA

Więcej pieniędzy dla uboższych

Każda mama otrzyma zatem 1000 zł becikowego. Ta uboższa może też dostać 1000 zł dodatku porodowego, pod warunkiem jednak, że ma prawo do zasiłku rodzinnego.

Należy on się zaś, jeśli dochód na osobę w rodzinie w 2004 r. nie był wyższy niż 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne - 583 zł. W niepełnej rodzinie zależy on również od tego, czy zostały zasądzone alimenty. Od dochodu odlicza się podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Gdy te warunki będą spełnione, można ubiegać się również o pozostałe dodatki do zasiłku: dla samotnych rodziców, na wychowywanie dziecka w czasie urlopu wychowawczego, dla rodzin wielodzietnych, na kształcenie i rehabilitację, na rozpoczęcie roku szkolnego i na naukę poza domem.

Od 14 stycznia o zasiłek rodzinny i dodatki do niego może ubiegać się więcej rodzin rolniczych. A to dlatego, że obniżono kryterium dochodowe, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych. Przyjęto bowiem, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ustalanego przez prezesa GUS na potrzeby podatku rolnego. Dane te ogłaszane są corocznie w październiku za poprzedni rok kalendarzowy. Za 2004 r. kryterium to wyniesie miesięcznie 135,50 zł zamiast dotychczasowych 194 zł. Rolnicze rodziny, które ze względu na zbyt wysokie dochody nie mogły
otrzymywać świadczeń, mogą się teraz o nie ubiegać.

DLA NIEPEŁNYCH RODZIN
O zasiłek i dodatki może ubiegać się także rodzina niepełna, pod
warunkiem że ma zasądzone alimenty. Zwolniony z tego warunku jest tylko samotny rodzic, który nie wystąpił o alimenty, bo drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany albo powództwo o alimenty zostało oddalone.

Zasądzenie alimentów nie jest wymagane także od rodziców po rozwodzie, jeśli sąd przyznał opiekę nad jednym dzieckiem matce, a nad drugim - ojcu.
Warunek: sąd zobowiąże każdego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania przyznanego dziecka.

ALE UWAGA! Rodzic z zasądzonymi alimentami nie dostanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jeśli drugi z rodziców nie będzie łożył na dzieci, alimenty zastąpi zaliczka alimentacyjna. Może za to ubiegać się o pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego.

Gdy prawo do świadczeń ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, bierze się pod uwagę tylko dochód dziecka. Jeśli opiekun prawny stara się o świadczenia rodzinne na swoje biologiczne dzieci, to nie bierze się pod uwagę dochodu jego podopiecznego.

AGNIESZKA ROSA
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline matkakarolina

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 146
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #452 dnia: Styczeń 31, 2006, 06:27:11 pm »
Czy dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego zależy od dochodu?

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #453 dnia: Styczeń 31, 2006, 06:59:23 pm »
Tylko zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodu.

Nie napisałaś czy masz przyznane prawo do zasiłku rodzinnego i jego dodatków (w tym także do zasiłków o które pytasz)?

Od dochodu na członka rodziny zależny jest zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
Poczytaj ten wątek.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Nadziejka

 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #454 dnia: Styczeń 31, 2006, 09:21:13 pm »
Z tego co przeczytałam widzę, że jednak nie będę musiała przekładać do Opieki Społecznej żadnych dokumentów do 15 marca.
A to miła niespodzianka.  :wink:
Mama Michałka (5 lat)

Offline matkakarolina

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 146
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #455 dnia: Styczeń 31, 2006, 10:05:50 pm »
No i widzę,że nie dostanę bo nie mam rodzinnego.Mam 1400 zł.pensji + 270 alimentów + pielegnacyjny  i nie chcę nikogo obrażać, ale z tych pieniedzy w dwie osoby przy wydatkach 300 na rehabilitację i 200 na leczenie(leki i prywatny lekarz bo z NFZ ma zwyczaj mordować antybiotykami), 300 za nianię i 700 opłat nie da się wyżyć.Prawa do urlopu wychowawczego nie mam, bo nasze państwo nie przewiduje tego,że wszelka rehabilitacja jest do 14.Właściwie pracuję tylko na dziecko, dorobić przy 4,5 latku nie można(zresztą kiedy i z kim go zostawię).I to są właśnie absurdy bo nikt nie liczy wydatków, ale tylko dochody najlepiej brutto

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #456 dnia: Luty 07, 2006, 04:43:08 pm »
Czy obok dodatku przysługuje becikowe


10 stycznia 2006 r. urodziłam dziecko. Ośrodek pomocy społecznej przyznał mi już zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł. Wiem, że od 9 lutego 2006 roku wprowadzone zostanie nowe świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Czy mogę ubiegać się o to świadczenie, skąd pobrać druk wniosku i jakie dokumenty powinnam przedstawić?

 Tak.  Przyznawaniem i wypłatą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zajmują się urzędy gmin lub upoważnione przez gminy ośrodki pomocy społecznej (ops), właściwe dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się. W pani przypadku będzie to więc ośrodek pomocy społecznej, który wypłaca już pani zasiłek rodzinny. Instytucje te mogą we własnym zakresie ustalić jednolity formularz wniosku, jednak wystarczające jest zwykłe pisemne podanie o przyznanie jednorazowej zapomogi. W pani przypadku wszystkie niezbędne dokumenty (potwierdzające tożsamość rodzica oraz urodzenie dziecka) są już w posiadaniu ośrodka. W razie wątpliwości ops może zażądać od pani oświadczenia, że ojciec dziecka nie ubiega się o to świadczenie w innej gminie. Podanie-wniosek o przyznanie zapomogi powinna pani złożyć nie później niż 10 kwietnia 2006 r., gdyż wtedy dziecko kończy 3 miesiące i mija termin do złożenia wniosku.


Dla kogo podwyższony dodatek


20 grudnia 2005 r. urodziłam dziecko. Do tej pory nie ubiegałam się o zasiłek rodzinny ani żadne dodatki związane z urodzeniem dziecka. Miesięczny dochód mojej rodziny w przeliczeniu na osobę w roku 2004 wyniósł 490 zł. Czy jeśli w lutym złożę wniosek o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka, otrzymam ten dodatek w kwocie podwyższonej, czyli 1000 zł? Czy również mogę ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

– Od 1 stycznia 2006 roku kwota jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł. Dodatek ten przysługuje jeżeli wniosek został złożony nie później niż w ciągu roku od dnia narodzin dziecka. Składając wniosek w lutym spełnia pani ten warunek. Ponadto otrzyma też pani jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka również w kwocie 1000 zł, pod warunkiem że złoży pani wniosek o to świadczenie nie później niż 20 marca 2006 roku.


Czy można liczyć na wyrównanie


We wrześniu 2005 roku otrzymałam zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 500 zł. Wiem, że od 1 stycznia 2006 r. wysokość dodatku została podwyższona do kwoty 1000 zł. Czy mogę ponownie ubiegać się o ten dodatek w podwyższonej kwocie lub ewentualnie o wypłatę wyrównania?

 Nie.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ma charakter jednorazowy. Jeśli już raz został pani wypłacony, nie jest możliwe wydanie nowej decyzji w sprawie wypłaty dodatku w podwyższonej kwocie. Ustawa nie przewiduje także wypłaty wyrównania.


Czy becikowe wypłaci pracodawca


Obecnie zasiłek rodzinny otrzymuję w zakładzie pracy. Zakład pracy w styczniu 2006 roku wypłacił mi również dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł. Dziecko urodziło się 3 stycznia 2006 roku. Czy o przyznanie jednorazowej zapomogi również powinnam się ubiegać w zakładzie pracy?

 Nie.  Zakłady pracy nie są uprawnione do realizacji tego świadczenia. Wniosek o jednorazową zapomogę powinna pani złożyć w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, jeżeli to on został upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych.


Czy można dostać dwa becikowe


9 listopada 2005 r. urodziłam bliźniaki. Czy dostanę jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w podwójnej kwocie?

 Tak.  Jednorazowa zapomoga przysługuje na każde dziecko. Tak więc otrzyma pani po 1000 zł na każde nowo narodzone dziecko. Musi pani jednak złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami 9 lutego 2006 roku, gdyż w tym dniu upływają trzy miesiące od daty urodzenia się dzieci. Jest to bardzo ważne, bo jeśli się pani spóźni, świadczenia nie zostaną przyznane.


W jakiej formie mogą być wypłacone pieniądze


Jeśli wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka złożę 10 lutego 2006 roku, to kiedy otrzymam świadczenie i w jakiej formie dokonana zostanie wypłata?

– Kwotę świadczenia powinna pani otrzymać nie później niż 28 lutego 2006 roku. O formie wypłaty decyduje gmina. Jeśli posiada pani konto bankowe, to wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi powinna pani podać numer konta, co ułatwi płynne przekazanie świadczeń. W przypadku braku rachunku bankowego najprawdopodobniej wypłata dokonana będzie poprzez przekaz pocztowy lub w inny przyjęty w tej gminie sposób. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem rodzinnym, tak więc obowiązują takie same terminy, jak w przypadku realizacji np. zasiłku rodzinnego. Jeśli podanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożone do 10 dnia danego miesiąca, wydanie decyzji i wypłata zapomogi powinny nastąpić nie później niż ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeśli zaś podanie zostanie złożone po 10 dniu danego miesiąca, decyzja i wypłata powinny nastąpić nie później niż ostatniego dnia następnego miesiąca.


Czy można starać się o dwa dodatki


W grudniu 2005 roku został mi przyznany zasiłek rodzinny na dziecko urodzone 30 listopada 2005 r. Nie ubiegałam się wtedy o dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Czy obecnie mogę wystąpić o przyznanie tego dodatku i czy otrzymam go w kwocie 1000 zł, a także o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

 Tak.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka zostanie pani przyznany w kwocie 1000 zł, a także otrzyma pani jednorazową zapomogę również w kwocie 1000 zł. Świadczenia rodzinne są świadczeniami przyznawanymi na wniosek osoby uprawnionej. Jeśli osoba uprawniona wnioskowała jedynie o przyznanie zasiłku rodzinnego bez dodatku z tytułu urodzenia dziecka, to organ miał prawo przyznać jedynie zasiłek rodzinny. Ponieważ obecnie, w dniu składania wniosku o przyznanie samego dodatku z tytułu urodzenia dziecka, nie minął rok od jego urodzenia, to świadczenie to powinno zostać przyznane w kwocie 1000 zł. Przysługuje również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jeśli wniosek zostanie złożony nie później niż do końca lutego 2006 roku.


Czy bez alimentów przysługuje dodatek


Jestem panną, 29 stycznia 2006 roku urodziłam dziecko, które wychowuję samotnie. Zamierzam złożyć do sądu pozew o ustalenie alimentów od ojca dziecka. Mój miesięczny dochód osiągnięty w roku 2004 w przeliczeniu na moją obecnie dwuosobową rodzinę wynosi 380 zł na osobę. Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

 Nie.  W chwili obecnej nie przysługuje pani zasiłek rodzinny, a tym samym i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Zasiłek rodzinny i dodatki do niego nie przysługują osobie samotnej, jeżeli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne od drugiego z rodziców. Osoba samotnie wychowująca, pomimo braku zasądzonych alimentów, zasiłek rodzinny otrzyma jedynie, w sytuacji gdy ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone albo w przypadku gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Tak więc do czasu zasądzenia alimentów od ojca dziecka nie przysługuje pani zasiłek rodzinny z dodatkami. Nie oznacza to jednak, iż bezpowrotnie utraciła pani prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. O świadczenie to można się ubiegać w ciągu roku od daty urodzenia dziecka. Jeśli więc do 29 stycznia 2007 r. (w tym właśnie dniu minie roczny termin do złożenia wniosku o ten dodatek na pani dziecko) uzyska pani wyrok sądu w sprawie alimentów i nie później niż w wyżej wymienionej dacie złoży pani wniosek o zasiłek rodzinny i ten dodatek, to świadczenia te zostaną pani przyznane.

Natomiast może się pani ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, ponieważ brak zasądzonych alimentów nie ma wpływu na prawo do tego świadczenia. Wniosek powinna pani złożyć nie później niż 29 kwietnia 2006 roku.


Czy mieszkając za granicą można liczyć na becikowe


Od roku mieszkamy i pracujemy z mężem w Anglii. Za miesiąc urodzę dziecko. Czy będę się mogła ubiegać w Polsce o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

 Nie.  Generalną zasadą jest, iż wszystkie świadczenia rodzinne (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem rodzinnym) przysługują, jeżeli osoba ubiegająca się zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej rok przed złożeniem wniosku, a także w trakcie otrzymywania świadczeń. Zamieszkując w Anglii, nie spełnia pani tego warunku. Może się pani jednak ubiegać o odpowiednie świadczenia przewidziane ustawodawstwem kraju, w którym państwo obecnie zamieszkują i pracują.

Gazeta Prawna 7.02.2006 r.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline paulina-w

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 315
zmiana terminu decyzji
« Odpowiedź #457 dnia: Luty 20, 2006, 03:44:11 pm »
Witam mam pytanko otóż mam przyznaną dec do zasiłku pielęgnacyjnego na ostani dzień mieśiąca ale jest tak że przysyłają mi go wtedy kiedy im pasuje.Jak myślicie moge napisać proźe żeby np przysyłali mi  na początek miesiąca?

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #458 dnia: Luty 20, 2006, 04:04:05 pm »
Paulinko, powinni przysyłać nie później niż na decyzji,
synowi przysyłają regularnie , albo dzień-dwa wcześniej jeżeli wypada sobota lub niedziela
jeżeli pieniądze są Ci bardzo potrzebne wcześniej, możesz napisać prośbę , ale czy uwzględnią??
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline paulina-w

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 315
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #459 dnia: Luty 20, 2006, 04:11:49 pm »
Dzięki za odpowiedz :D

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #460 dnia: Luty 20, 2006, 04:16:20 pm »
Ustawa o świadczeniach rodzinnych mówi, że do końca każdego miesiąca. I to jest termin wiążący wypłatę.
U.M. też muszą posiąść w ciągu danego miesiąca fundusze na wypłatę zasiłków.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline paulina-w

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 315
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #461 dnia: Luty 20, 2006, 04:18:21 pm »
tylko że oni mi przysyłaj jak wiatr zawieje

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #462 dnia: Luty 20, 2006, 04:21:08 pm »
Terminem wiążącym jest "do końca każdego miesiąca"
i to jest prawnie dozwolone.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline paulina-w

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 315
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #463 dnia: Luty 20, 2006, 04:22:38 pm »
W tamty  :evil: mmiesiącu miałam 20stego w grudniu 12stego powinni sie zdecydować :evil:

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #464 dnia: Luty 20, 2006, 04:25:10 pm »
Paulinko, syn do tej pory dostawał zas. pielęgnacyjny + rentę socjalną do 12-go każdego miesiąca (Ty chyba też tak masz razem płacone??)
w lutym przysłali pismo o zmianie terminu i od marca będzie dostawał do 15-go każdego miesiąca
i to jest dla ZUS termin wiążący , w przypadku mojego syna
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline paulina-w

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 315
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #465 dnia: Luty 20, 2006, 04:41:21 pm »
Ja miałam zasiłek tez przy rencje teraz wypłaca mi urząd miasta bu

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #466 dnia: Marzec 06, 2006, 08:04:27 am »
Nie płacisz alimentów, możesz stracić prawo jazdy

PIENIĄDZE Rząd szuka sposobu, żeby odzyskać wypłacone miliardy

Niesolidni rodzice mogą trafić na listę dłużników, co uniemożliwi im choćby wzięcie kredytu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ocenia, że dług, jaki mają wobec państwa osoby niepłacące alimentów, sięga 8 mld zł. - Jesteśmy w stanie ściągnąć zaledwie około 10 proc. tej sumy - mówi wiceminister Joanna Kluzik-Rostkowska. Za tych, którzy nie płacą alimentów, zgodnie z prawem (częściowo) musi zapłacić skarb państwa.

Ministerstwo opracowało program, który ma zmusić zalegających z
alimentami do spłacania długów wobec skarbu państwa. - 8 mld zł to ogromna kwota, z takich pieniędzy można wypłacać becikowe przez 11 lat - mówi Kluzik-Rostkowska.

Program skierowany jest do komorników i samorządów. Ministerstwo zaleca tym pierwszym, żeby grozili niesolidnym rodzicom wpisaniem na ogólnopolską listę dłużników, a jeśli to nic nie da - umieszczali ich na tej liście. Komornicy na taką propozycję nie mówią nie. - Zastanowimy się, boto rzeczywiście szansa na poprawienie wyników naszej pracy.

Trafienie na listę dłużników niesie dość poważne konsekwencje, można wtedy zapomnieć o kredycie - twierdzi Iwona Karpiuk-Suchecka, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Najskuteczniejszym batem na niepłacących alimenty ma być jednak
zatrzymywanie prawa jazdy. Jeśli ktoś, kto nie płaci na dzieci, utrudnia prześwietlenie swojego majątku albo nie chce pracować w miejscu, które mu wskazała gmina, ta może zabrać mu prawo jazdy. Rząd do tego namawia.

- Gminy za rzadko decydują się na zatrzymanie prawa jazdy. A jest to zadziwiająco skuteczny sposób. Dwie trzecie tych, którym zatrzymano dokument, zaczyna spłacać alimenty - mówi Kluzik-Rostkowska. Zdaniem rządu samorządom powinno zależeć na jak największych wpływach zaległych alimentów, bo połowa odzyskanej kwoty zostaje w gminie.

Kolejne punkty programu to usprawnienie pracy samorządów w sprawie nieściągniętych alimentów: urzędnicy muszą lepiej współpracować z komornikami, powinni sporządzać listy dłużników i wyszukiwać instytucje, gdzie zalegający z alimentami mogliby pracować.

Program to na razie pilotaż - bierze w nim udział kilkanaście miast. - Ściągnięcie alimentów to dla nas duży problem, dlatego zgłosiliśmy się do programu - mówi rzecznik lubelskiego ratusza Tomasz Rakowski.

Po skończonym pilotażu (ma potrwać do końca roku) rozwiązania, które się sprawdzą, wejdą w życie we wszystkich samorządach.

Grzegorz Praczyk
Rzeczpospolita 6.03.2006r.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #467 dnia: Marzec 09, 2006, 11:42:11 am »
ZUS / ZALEGŁE ZASIŁKI WYCHOWAWCZE
Korzystniej dla matek

Kobiety pozbawione w latach 1999–2004 zasiłku wychowawczego po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego na drugie dziecko mogą się ubiegać o jego zwrot.

Pod koniec stycznia tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł (wyrok z 30 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 39/04 – Dz.U. nr 22, poz. 170), że rozporządzenie pozbawiające matki prawa do zasiłku wychowawczego, w przypadku zbiegu z wypłatą zasiłku macierzyńskiego, jest niezgodne z konstytucją. Sędziowie uznali, że par. 12 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów (Dz.U. nr 68, poz. 761 z późn. zm.), bezprawnie odbiera matkom zasiłek. Dzięki rozstrzygnięciu TK mogą one teraz występować do ZUS o zwrot zabranych zasiłków.

– Kłopot w tym, że po uchyleniu 2 maja 2002 r. rozporządzenia, obecnie uznanego za niekonstytucyjne, minister pracy i polityki socjalnej wydał kolejne rozporządzenie redukujące uprawnienia matek do świadczeń – mówi Teresa Guzelf, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. – Aby kolejne sprawy, dotyczącej identycznej kwestii, nie trafiały do Trybunału Konstytucyjnego, podjęliśmy decyzję, aby prawo do wypłaty zaległych świadczeń przyznać również kobietom pozbawionym prawa do świadczeń na podstawie tego rozporządzenia.

Oznacza to, że prawo do zaległych świadczeń zyskują kobiety pozbawione prawa do zasiłku na podstawie par. 29 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego (Dz.U. nr 47, poz. 442).

– Sądzimy, że takich przypadków w całym kraju nie będzie dużo – wyjaśnia Przemysław Żółtowski, wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń MPiPS. – Obecnie ZUS na podstawie naszych wytycznych ma przygotować procedury wypłaty zaległych świadczeń.

ZUS jednak nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających wypłacenie zasiłków wychowawczych. Świadczenia te bowiem przyznawał i wypłacał pracodawca.

– Ponieważ zasiłki te były przyznawane bez jakiejkolwiek decyzji, uznaliśmy, że fakt ich wypłacenia jest równoznaczny z wydaniem decyzji w tej sprawie – dodaje Teresa Guzelf. – Dzięki temu podstawą do ubiegania się o zaległe świadczenie może być zaświadczenie od pracodawcy.

Świadczenia te będą wypłacane tylko na wniosek zainteresowanych po złożeniu niezbędnych dokumentów. Przypominamy, że osoby zainteresowane mają czas na złożenie wniosków do ZUS tylko do 11 maja.

ABY STARAĆ SIĘ O ZWROT ZASIŁKU, TRZEBA MIEĆ:

■ wniosek do ZUS o wypłatę zaległego zasiłku wychowawczego,
■ zaświadczenie od pracodawcy o pobieraniu zasiłku wychowawczego,
■ w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa zaświadczenie od następcy prawnego lub z archiwum przechowującego dokumentację pracowniczą,
■ skrócony akt urodzenia dziecka,
■ zaświadczenie o przyznaniu i pobieraniu zasiłku macierzyńskiego na drugie dziecko.

Gazeta Prawna 9.03.2006 r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Manatka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 461
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #468 dnia: Marzec 09, 2006, 04:46:25 pm »
Czy ja dobrze pamiętam, że w marcu trzeba składać oświadczenie w MOPSie o wysokości dochodów za ten rok? Czy za poprzedni?
Nie bardzo mam się jak wyrwać do MOPSu bo Tala od dzisiaj w gipsie na trzy tygodnie a telefon rzadko odbierają. Nie chciałabym czegoś przegapić bo mi odbiorą zasiłek...
Manatka
mama Natalii (mpdz)- wkrótce nastolatki ;). i Milenki 5l.
"Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius" (JPII)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #469 dnia: Marzec 09, 2006, 05:25:25 pm »
Nie. Nowa ekipa zniosła to zarządzenie. Inaczej do 15 marca każdy musiałby rozliczyć się w U.S.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Manatka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 461
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #470 dnia: Marzec 10, 2006, 03:39:11 pm »
A możesz mi Soniu podać jakąś podstawę prawną? Szukam, ale jakoś nie mogę zadać właściwego zapytania wyszukiwarce.
Pamiętam, że panie w MOPSie dały mi taką karteczkę, gdy składałam wnioski w lipcu i powiedziały, że to ma być oświadczenie i nie musi być potwierdzone ani przez pracodawcę ani przez US.
Manatka
mama Natalii (mpdz)- wkrótce nastolatki ;). i Milenki 5l.
"Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius" (JPII)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #471 dnia: Marzec 10, 2006, 04:43:57 pm »
Jestem pewna tego co piszę-to zostało zniesione.
To mieliśmy wszyscy pisane na Decyzjach o zasiłakch.
Oparte to było na tym:

Cytuj
5. Nowelizacja przewiduje nowy sposób weryfikacji dochodu osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Osoby te będą zobowiązane do 15 marca każdego roku w trakcie trwania okresu zasiłkowego do składania oświadczeń o dochodzie rodziny uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a instytucja wypłacająca świadczenie będzie je weryfikować na podstawie zaświadczeń otrzymywanych z urzędu skarbowego. Jeżeli dochód ten okaże się wyższy od tego, który uprawnia do świadczeń rodzinnych, ich wypłata zostanie wstrzymana.
tak miało być wg Zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

źródło:
http://www.mps.gov.pl/pliki_do_pobrania/swiadcz.pdf


Nowy przepis był przytaczany na forum.
Bądź więc pewna, że nie musisz do 15 marca nic donosić.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #472 dnia: Marzec 10, 2006, 04:53:48 pm »
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2005 r. od 30 listopada 2005 r. przestał obowiązywać art. 5 ust. 10 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, który rozliczał na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego pewną kategorię podatników. Od dnia 30 listopada 2005 roku ww. podatnicy przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne deklarują dochód netto z roku poprzedzającego okres zasiłkowy.

Dnia 29 grudnia 2005 roku Sejm RP przyjął poprawki do Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiany zostały podpisane przez prezydenta RP 30 grudnia 2005 roku.

5. Osoby mające ustalone na okres zasiłkowy 2005/2006 prawo do świadczeń rodzinnych zostały zwolnione zgodnie ze znowelizowanymi przepisami z obowiązku przedłożenia do dnia 15 marca 2006 roku oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w roku 2006
źródło na naszym forum http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp73293.html#73293
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Manatka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 461
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #473 dnia: Marzec 10, 2006, 10:41:13 pm »
Dzięki   :ok:  
Ech, tylko mieszają ludziom w głowach...   :silly:
Manatka
mama Natalii (mpdz)- wkrótce nastolatki ;). i Milenki 5l.
"Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius" (JPII)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #474 dnia: Marzec 13, 2006, 11:04:38 pm »
Świadczenia rodzinne bez weryfikacji dochodów

Od 1 września 2005 r. do 13 stycznia 2006 r. w ustawie o świadczeniach rodzinnych znajdował się zapis dotyczący konieczności dokonywania weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w trakcie trwania okresu zasiłkowego.

I tak, osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, zobowiązana była do przedłożenia - w terminie do dnia 15 marca - oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązkiem podmiotu realizującego te świadczenia było zaś wstrzymanie, od najbliższego terminu płatności do końca okresu zasiłkowego, ich wypłaty, jeżeli wspomniane wyżej oświadczenie nie zostało złożone lub też gdy dochód określony w oświadczeniu przekracza wyznaczone przepisami kryterium dochodowe.

Po kolejnej nowelizacji przepisów o świadczeniach rodzinnych ustawodawca odstąpił od weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie oświadczenia, uchylając stosowną regulację. Zmiana ta obowiązuje od 14 stycznia 2006 r.

W praktyce oznacza to, że osoby uprawnione pobierające w aktualnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne nie mają obowiązku przedkładania w terminie do dnia 15 marca 2006 r. oświadczeń o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2005 r. Jednocześnie więc, podmioty realizujące świadczenia rodzinne (także uprawnione do tego zakłady pracy) nie są zobowiązane do dokonywania weryfikacji prawa do zasiłku rodzinnego oraz pozostałych świadczeń rodzinnych.

Gazeta Podatkowa 13.03.2006 r.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #475 dnia: Marzec 30, 2006, 09:40:00 pm »
Czy świadczenia rodzinne przysługują z dwóch krajów UE?

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło naszym rodakom szukać pracy poza granicami RP. Polacy zatrudnieni w krajach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), zgodnie z prawem mają zagwarantowane traktowanie na równi z pozostałymi obywatelami Wspólnoty. Wśród praw przysługujących wszystkim obywatelom Unii jest także prawo do świadczeń rodzinnych.

Dzięki obowiązującym - również Polskę - zasadom koordynacji, rodzina zatrudnionego w Unii Polaka może również otrzymać taką pomoc, bez względu na to, w jakim kraju członkowskim ten zatrudniony przebywa, a w jakim przebywa jego rodzina.

Każde państwo będące członkiem Wspólnoty proponuje pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą pomoc dla rodziny, jeśli znajdują się oni w trudnej sytuacji. Czy oznacza to zatem, że rodzina może otrzymywać kilka świadczeń jednocześnie? Otóż nie. W sytuacji gdy przykładowo ubezpieczonemu przysługują świadczenia rodzinne w kraju, w którym pracuje, przy czym jednocześnie jego żonie i dzieciom mieszkającym w innym państwie świadczenia takie również przysługują, pomoc tę może otrzymać tylko jedno z rodziców. Świadczenia rodzinne bowiem można otrzymywać tylko z jednego państwa.

Decydują o tym określone przepisy wspólnotowe. W celu uniknięcia kumulacji praw do świadczeń, rozporządzenia UE przewidują specjalne uregulowania. Rozwiązanie to polega na ustaleniu tzw. reguł pierwszeństwa zbiegających się świadczeń. Mają one zastosowanie wówczas, gdy przysługuje prawo do dwóch świadczeń rodzinnych z różnych państw oraz wtedy, gdy prawo do takich świadczeń mają dwie różne osoby - a więc rodzice na to samo dziecko. Decyzja o tym, z którego kraju Wspólnoty rodzic nabędzie stosowne uprawnienia uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znajduje się dana rodzina, w tym m.in. od statusu poszczególnych członków tej rodziny oraz miejsca ich zamieszkania.

Uwaga! Każde państwo UE ma różną wysokość świadczeń rodzinnych. W sytuacji, gdy prawo do świadczeń przysługuje z dwóch krajów - jedno państwo wypłaca całą kwotę, a drugie dopłaca różnicę między wyższą i niższą kwotą świadczenia.
 
Gazeta Podatkowa 30.03.2006 r.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #476 dnia: Kwiecień 26, 2006, 03:00:20 pm »
Byłam dziś w Urzędzie Miasta Kraków - chciałam wziać druki na zasiłki w nowym okresie rozliczeniowm. Niestety - bedą zmiany !!!! - nie wydano mi.
Musimy jak co roku wyczekiwać więc  zmian, wzorów - a potem ok 2 miesięcy bez dochodu.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #477 dnia: Kwiecień 26, 2006, 06:33:26 pm »
Uuuuuu  :(
 Znowu Soniu "powtÓrka z rozrywki" i zostaną mamy kolejny raz bez pieniążków  :evil:
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #478 dnia: Kwiecień 26, 2006, 06:56:09 pm »
Soniu, a dowiedziałaś się co to za nowości nas czekają??
przecież w tym roku nie miało być zmian
ale oni lubią taką radosną beztroską twórczość,  sami sobie chcą wmówić
że są potrzebni, chyba w żadnym innym państwie prawo nie jest tak często zmieniane jak u nas, co tym razem "polepszą"??? :cry:
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #479 dnia: Kwiecień 26, 2006, 07:07:02 pm »
Kobiety nie straszcie mnie,czy ktoś dokładnie wie co to za zmiany,i czy one nie łączą się z powrotem tego nieszczęsnego banku alimentacyjnego??
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #480 dnia: Kwiecień 27, 2006, 02:33:25 am »
Nie chcę wprowadzic w błąd, czy nie o to czasem chodzi?
Jakieś zmiany miały być  :(

tutaj >>>
Cytuj
28 Marzec 2006, 23:58        
SEJM/PROJEKT USTAWY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #481 dnia: Kwiecień 27, 2006, 06:20:49 am »
Zobaczymy z czasem co zatwierdzą, jakie wzory druków wprowadzą, czy faktycznie wprowadzą F.A. oraz ustawę o Komornikach.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #482 dnia: Kwiecień 27, 2006, 02:02:03 pm »
Gdyby wprowadzili Fundusz Alimentacyjny czy wzięli się ostro za komorników lub dawali pracę alimenciarzom wcale bym się na nich nie pogniewała :D
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #483 dnia: Kwiecień 29, 2006, 06:53:43 pm »
Urzędnicy zapłacili za błąd z własnej kieszeni

Blisko 4,5 tys. zł musieli zapłacić pracownicy filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie 23-letniej kobiecie, której podali błędne informacje.

Samotnie wychowująca dziecko 23-latka miała orzeczoną III grupę inwalidzką. Kiedy po raz kolejny stanęła przed komisją, stopień niepełnosprawności okazał się umiarkowany. Otrzymała rentę socjalną z pomocy społecznej. W międzyczasie ubiegała się o szereg dodatków, do których zgodnie z przepisami miała prawo. Okazało się, że pracownik socjalny z filii MOPS przy al. Słowackiego nie poinformował jej o tym, że należy jej się również zasiłek pielęgnacyjny. Kobieta napisała skargę do prezydenta Krakowa. Pismo dotarło do Józefy Grodeckiej, dyrektora MOPS
- Ponieważ wina pracownika była ewidentna, pani dyrektor zdecydowała, że należne pieniądze zostaną petentce wypłacone z jego własnej kieszeni - wyjaśnia Marta Chechelska-Dziepak, rzeczniczka krakowskiego MOPS-u[/size].


4 tys. 306 zł, bo tyle kobieta straciła na błędnej decyzji MOPS-u, zostało podzielone między pracownika socjalnego, koordynatora ds. niepełnosprawnych i kierownika filii. Każda z tych osób miała bowiem w ręku dokumenty, na podstawie których zdecydowano o przyznaniu jej pomocy. Kierowniczka filii nie chce wracać do sprawy.

- Spłaciliśmy już całą sumę - ucina, prosząc o niepodawanie nazwiska. - Ta sytuacja nie powinna się była zdarzyć - wyjaśnia kierowniczka, dodając, że błędna informacja wynikła nie z zaniedbania, a z niewiedzy pracownika.

Zapytaliśmy, czy podobną karę otrzymał jakikolwiek urzędnik krakowskiego magistratu.

- Sprawdzimy to - zapewniło "Gazetę" biuro prasowe. Odpowiedź otrzymamy najwcześniej za kilka dni.

Gazeta Wyborcza 29.04.2006r

Jeżeli dobrze rozumiem, to pracownik socjalny ma nas poinformowac o należnych nam swiadczeniach, my nie musimy znać prawa-oni TAK
proponuję wydrukować, zapamietać i działać :-)
i nie dać się zbyć urzednikom w takich sytuacjach
to nowa sytuacja, chyba osoba zainteresowana nie ma odmowy na piśmie,
wystarczyło że stwierdziła że: nie brała zasiłku, bo nie była poinformowana???

To jest dokładnie przypadek taki jak u mojego syna
renta socjalna ( st.umiarkowany)  od 22 r.ż. i roczną korespondencję z OPS który twierdzi że  zas.pielęgnacyjny nie należy się???
mam wszystkie dokumenty odmowy,
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #484 dnia: Kwiecień 29, 2006, 07:37:16 pm »
Myślę, że najlepiej jak obie strony znają prawo.
Domyślam się, że panienki z MOPSU mają teraz zmieniony zakres czynności połączony z odpowiedzialnością karną. Inaczej nie poniosłyby konsekwencji karnej, finansowej- najwyżej upomnienie lub zwolnienei z pracy.
Super przykład aby przykładnie pracowały.
Ulka Ty pewnie pamiętasz ile ja miałam perypetii w ub.roku z U.Miasta o mylne w 3 miejscach wystawienie mi Decyzji, złe obliczenie lat pracy, odebranie mi skladek spolecznych. Wygrałam wszystko po 3-4 miesiącach batalii. Inaczej nigdy nie dostalabym emerytury z braku 6 miesięcy skladek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #485 dnia: Kwiecień 30, 2006, 10:06:21 am »
Soniu a ja uważam że byłas dla niech za miła i za mało walczyłaś
jezeli MOPS pomylkowo zbyt wczesnie przestal placic Ci skladki
i emerytura która należała ci się juz w lutym , odciaga się w czasie

to powinnas wywalczyć natychmiastowe wyrównanie  należnej zaległej zaleglej sumy
do ZUS, a ZUS miał obowiązek to uznac i naliczyc emeryture juz za luty 2006r

a tak, wywalczylaś wprawdzie przywrócenie składki, ale tracisz emeryturę którą mogłabyś mieć wypłacana juz od lutego

a to włąśnie błąd urzednika był
i Ciebie wcale nie powinno to obchodzić

najwyżej to urzędniczka w MOPS płaciłaby Ci tą emeryture juz od lutego z własnej kieszeni
i tak by było zgodnie z prawem i sprawiedliwie dla Ciebie
urzędnik nie  zostal ukarany, raczej Ty
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #486 dnia: Maj 05, 2006, 01:51:48 pm »
z powodu mojego wyjazdu za granice nie moglam wstawic sie w określonym terminie w RUP dzis się dowiedziałam że straciłam status osoby bezrobotnej bo powinnam przyjść i im powiedzieć że wyjeżdżam. Fakt mój błąd. Na dzień dzisiejszy jestem pozbawiona wraz z Olą ubezpieczenia zdrowotnego na okres 3 miesiace. Ja to ja zastanawia mnie tylko czy dziecko niepełnosprawne które pobiera rente rodzinna ma ubezpieczenie gdzie indziej czy tylko przy opiekunie. Mam dostać decyzje do domu i mogę pisać odwołanie tłumacząc wszystko.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #487 dnia: Maj 05, 2006, 10:26:28 pm »
Małgosiu, a zerknij na ostatni odcinek renty
mój syn ma z renty socjalnej potrącaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne
na ostatnim (wrześniowym 2005 r. bo potem juz nie dawali) jest wyszczególnione
może tak samo jest w przypadku rent rodzinnych?
dla Darka podstawą ubezpieczenia jest renta(składka od niej na ubezpiecz. zdrowotne)
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline kamlanucha1

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 11
Św. rodzinne a dwoje dzieci niepełnosprawnych
« Odpowiedź #488 dnia: Maj 07, 2006, 11:29:05 am »
Witam serdecznie! Mam pytanie !Jest ustawa mówiąca na jakie kryterium dochodowe musi spełniać rodzina aby otrzymywać świadczenia rodzinne! Jest również ustawa mówiąca jakie kryterium musi spełniać rodzina w której jest dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (wyższe kryterium).A czy ktoś już (albo czy w końcu)zauważy ze są w
Polsce również rodziny w których jest więcej jak jedno dziecko niepełnosprawne(z orzeczeniem).?Czy dla tych rodzin kryterium dochodowe nie powinno tez być inne(wyższe)?.. W wypadku kiedy jest dwoje takich dzieci w rodzinie (jak w moim przypadku) to koszty są jeszcze większe. Jestem matką dwójki dzieci specjalnej troski(z orzeczeniami o niepełnosprawności) .Chłopcy lat 10,5 i  lat 9  cierpia na zespół genetycznie uwarunkowany –postepujacy. Wymagają zakupu leków,sprzętu rehabilitacyjnego,środków pomocniczych(pieluchomajtek) oraz rehabilitacji co wiąże się z ogromnymi  kosztami utrzymania dzieci.Od września najprawdopodobniej nie będę otrzymywać zasiłków rodzinnych,rehabilitacyjnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego na chłopców ponieważ przekroczy nam kryterium dochodowe 583zł netto na osobę.
Mąż z zakładu pracy otrzymywał zapomogi z fun.socjalnego na rehabilitacje chłopców co zostało wliczone mu w dochód roczny oraz jednorazowe wynagrodzenie jubilatowi.
Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #489 dnia: Maj 07, 2006, 02:53:50 pm »
Masz dużo racji. Wydatki na 2 dzieci niepełnosprawnych są zdwojone.
Odnośnie przekroczenia dochodu - jest możliwość odkręcenia tego - "dochód utracony"
Pisałam już na forum o tym.

Przy utracie dochodu, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, od dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Zatem jeśli dochód utracił jeden członek rodziny, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w 2005 r. i o ten dochód - jako utracony - pomniejszyć dochód rodziny z 2005 roku.

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Załatwia się to w Urzędzie Skarbowym.
Jak to załatwisz - zasiłki będą  Ci się należały.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline kamlanucha1

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 11
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #490 dnia: Maj 07, 2006, 03:15:43 pm »
Cytat: "sonia"
Masz dużo racji. Wydatki na 2 dzieci niepełnosprawnych są zdwojone.
Odnośnie przekroczenia dochodu - jest możliwość odkręcenia tego - "dochód utracony"
Pisałam już na forum o tym.

Przy utracie dochodu, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, od dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Zatem jeśli dochód utracił jeden członek rodziny, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w 2005 r. i o ten dochód - jako utracony - pomniejszyć dochód rodziny z 2005 roku.

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2005 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Załatwia się to w Urzędzie Skarbowym.
Jak to załatwisz - zasiłki będą  Ci się należały.

ALE CZY MĄŻ W DALSZYM CIAGU PRACUJE W TYM SAMYM ZAKŁADZIE PRACY -JAK TO MA SIĘ DO SIEBIE?

Offline marmati

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 359
  • http://www.mateuszs.blog.onet.pl
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #491 dnia: Maj 07, 2006, 03:21:11 pm »
Owe 583 można przekroczyć o kwotę zasiłku rodzinnego. Jeśli jest tylko dwoje dzieci w rodzinie to do kwoty 583 dodajemy 43  złote. Powyżej tej kwoty nie ma co marzyć. Ja również bryluję na granicy. Warto tu poczytać:
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=796/#3 i tu
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/0401.htm
 miłej lektury pozdrawiam
Mam nadzieję,że chociaż ciut podniosą granicę kwotową.
"Nadzieja umiera ostatnia"mama 9 letniej Marty i 4 letniego Mateusza z mpdz

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #492 dnia: Maj 07, 2006, 05:13:24 pm »
marmati napisał/a:

Cytuj
Jeśli jest tylko dwoje dzieci w rodzinie to do kwoty 583 dodajemy 43 złote. Powyżej tej kwoty nie ma co marzyć. Ja również bryluję na granicy. Warto tu poczytać:Marmati
tu kamlanucha1 mówi o dwójce ,ale niepełnosprawnych dzieci..
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #493 dnia: Maj 07, 2006, 05:20:56 pm »
Jeżeli dostał dotację na dzieci i nagrodę jubileuszową- to wiadomo, że jego dochód wzrósł w skali roku.
Uzasadnij w U.S., że były to jednorazowe wpłaty w ub. roku, w tym roku średnia dochodów wygląda znaczniej poniżej średniej ubiegłorocznej.
Dodam, że zasiłki pielęgnacyjne ( 2x 144zł) nie są liczone do średniej, to także obniży Wasz dochód.
Wybierz się do U.S. niech Ci policzą, wcześniej weź zaświadczenia z pracy męża  z wyszczególnieniem nagrody jubileuszowej i dodatkowych funduszy na pomoc dzieciom.
To były jednorazowe wpłaty i nie stanowią dochodu w tym roku.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Renek

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 518
  • http://www.monika.smyki.pl
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #494 dnia: Maj 07, 2006, 07:19:13 pm »
Nas w domu jest 5 i również są dwie osoby niepełnosprawne i co za tym idzie wydatki na leczenie i rehabilitacje zdwojone. Niestety jeśli nie podniosą w tym roku kryterium dochodowego to od września pozostane bez zasiłków. W naszym przypadku nie ma co mówić o dochodzie utraconym, bo mąż nadal dwoi sie i troi by zarobic te pare groszywiecej. Pocieszajaca dla mnie jest informacja Soni, ze do dochodu nie wlicza sie zasiłków pielegnacyjnych .Bez nich na osobe mamy prawie 540zł za 2005r a wraz z nimi prawie 600zł. Ostatnio obliczali nam dochód w MOPS i doliczyli równiez zasiłek...czy tutaj jest inaczej?? Troszku się boję, że podniosą mi opłaty za opiekunkę z 1,50 na 4,50 za godzinę. Musiałabym wówczas zrezygnować a samej jest mi ciężko dźwigać teściową :(

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #495 dnia: Maj 07, 2006, 08:46:20 pm »
Sądzę, że wszelkie przepisy ulegną zmianie w obecnym okresie zasiłkowym, ponieważ w Urzędzie Miasta odmówio mi wydania druków na nowe zasiłki. Mają być inne druki, inne zasady- zobaczymy.
Mamy Uleńkę śledzącą Prawo -pewnie poradzimy sobie ze szczegółami jak w latach poprzednich.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #496 dnia: Maj 07, 2006, 09:14:38 pm »
No nic dzieweczki miłe na dzien dzisiejszy nie wymyślę
 według mojej wiedzy nie ma znaczenia czy jest jedno dziecko czy dwoje niepełnosprawnych, tego co podała  "kamlanucha" jako dodatkowe dochody męża
nie mozna wykazać  jako dochodu utraconego, a zasilki pielęgnacyjne w świadczeniach rodzinnych brane są pod uwagę
wcześniej dokładnie jest okreslone co jest , a co nie jest dochodem do celów zasiłkowych
nie jest becikowe, dodatek mieszkaniowy, jednorazowy dodatek zeszłoroczny dla emerytów i rencistów
niestety nagroda jubileuszowa TAK

Cytuj
Mąż z zakładu pracy otrzymywał zapomogi z fun.socjalnego na rehabilitacje chłopców co zostało wliczone mu w dochód roczny


no tego nie jestem pewna i raczej trzeba to wyjasnić w Urzędzie Skarbowym licząc na błąd w tym miejscu popełniony przez zakład pracy?? czy to jest dochód??),
 
nie wiem nic o zminach   w swiadczeniach rodzinnych ???,
 ale jak coś wyczytam to zaraz podam na Dar :-)
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline mamawika

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 262
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #497 dnia: Maj 07, 2006, 11:04:14 pm »
U nas była taka sama sytuacja. Mąż dostał zapomogę z funduszu socjalnego na leczenie i cała ta kwota wylądowała w centrum Onkologii, ale i tak do dochodów to zaliczyli i zasiłki przepadły. Teraz jako samotna matka znowu się załapałam na zasiłki, ale jakim kosztem  :( . Teraz będę tak kombinować, żeby nie przekroczyć dochodów. A kolejną zapomogę zakład pracy wpłacił nam na konto w fundacji i nie dość, że nie zapłacę od tego 19% podatku, to oni jeszcze dostaną zwrot podatku od tej sumy, czyli 36% do przodu. Z tej okazji wpłacili mi znacznie więcej niż obiecali i będziemy likwidować bariery architektoniczne, czyli kupię sobie nowe podłogi, żeby Wiktorek miał równo i ciepło do raczkowania.  ;)
Pozdrowienia,
mamawika
 Wiko już od jakiegoś czasu 10 lat- MPD, epi (N,E,R,L,O,P) & Gaba prawie 15 - szatan nie kogut.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #498 dnia: Maj 07, 2006, 11:29:30 pm »
Nowe kryterium dochodowe od października?

http://www.ops.pl/news.php?id=2151

zasiłki rodzinne od 1 września 2005r (czyli obecne)

http://www.pomocspoleczna.ngo.pl/x/121985
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline kamlanucha1

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 11
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #499 dnia: Maj 08, 2006, 06:55:43 am »
No własnie mi tez teraz chodzi po głowie "separacja"-żeby ich nie stracic .Ale nie mam zielonego pojecia o spoksobie załatwiania tego

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach