Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Świadczenia rodzinne  (Przeczytany 1489865 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Przygotowani na lawinę wniosków o nowy zasiłek rodzinny
« Odpowiedź #100 dnia: Kwiecień 15, 2004, 05:50:54 pm »
Przygotowani na lawinę wniosków o nowy zasiłek rodzinny

 
Blisko sto tysięcy warszawiaków po długim weekendzie zacznie szturmować dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. Władze Warszawy zapewniają, że uda im się uporać z lawiną wniosków o nowy zasiłek rodzinny

W związku z nowa ustawą, która zacznie obowiązywać od 1 maja, blisko 100 tys. warszawiaków, którym zasiłek wypłacał do tej pory m.in. ZUS, będzie musiało odwiedzić dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. To właśnie tam będą mogli uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i przysługujących dodatków m.in. z tytułu samotnego wychowania dziecka.

Na przyjęcie klientów miasto przygotowało w każdej dzielnicy specjalnie oznaczone punkty, gdzie od 4 maja będzie można składać dokumenty i pobierać druki. Ich wydawanie ośrodki pomocy społecznej i urzędy dzielnic rozpoczną 19 kwietnia, ale złożyć je będzie można dopiero od 4 maja. - Prosimy, żeby były to dokumenty kompletne, to nam ułatwi pracę w pierwszym okresie - apeluje Paweł Wypych, dyrektor biura polityki społecznej. W Warszawie działa już specjalna, bezpłatna, miejska infolinia. Każdy, kto ma wątpliwości, gdzie zgłosić się po zasiłek, chce zapytać o warunki wypłaty nowych świadczeń, może dzwonić od poniedziałku do piątku pod numer 0 800 88 99 88 w godz. od 8 do 18. - Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że konsultanci są przeszkoleni. Sam pytałem, czy mam szansę i dowiedziałem się, że zasiłek mi nie przysługuje - mówi Paweł Wypych.

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,2021370.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Realizacja świadczeń rodzinnych-Warszawa
« Odpowiedź #101 dnia: Kwiecień 16, 2004, 09:30:24 am »
Realizacja świadczeń rodzinnych

„Od 4 maja można będzie składać w Warszawie wnioski o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych” - poinformował Prezydent Warszawy Lech Kaczyński.

"W Warszawie przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych będą zajmować się ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych dzielnicach, gdyż są lepiej do tego przygotowane niż urzędy dzielnic. Wnioski trzeba składać w ośrodku pomocy społecznej dzielnicy, w której się mieszka" - dodał.

"W Warszawie będzie 38 takich punktów, wydrukowaliśmy 100 tysięcy wniosków" - wyjaśnił Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy Paweł Wypych.

Od 19 kwietnia druki tych wniosków będą dostępne zarówno w ośrodkach pomocy społecznej, jak i w urzędach dzielnic.

„Do dyspozycji Warszawiaków oddana została bezpłatna infolinia świadczeń rodzinnych, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800 (numer 0 800-88-99-88), jak również specjalna strona internetowa (www.um.warszawa.pl/politykaspoleczna). Infolinia będzie działać do dnia 15 czerwca 2004 roku.” – dodał Wypych.

Osoby otrzymujące dotychczas świadczenia z Urzędu Pracy m.st. Warszawy mogą pobrać potrzebne druki i uzyskać pomoc w ich wypełnianiu w Urzędzie.

Rodzaje świadczeń

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł (lub kwoty 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18. roku życia (jeżeli się uczy – do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności - do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:
1. urodzenia dziecka;
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
4. samotnego wychowywania dziecka;
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
6. rozpoczęcia roku szkolnego;
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 583 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

W budżecie m.st. Warszawy na rok 2004 została utworzona specjalna rezerwa celowa na realizację ustawy w wysokości 4,5 mln złotych. Do dnia dzisiejszego Miasto nie otrzymało informacji od Wojewody Mazowieckiego o wysokości środków, jakie budżet Państwa przeznaczy na wdrożenie i realizację ustawy oraz obsługę wypłacania świadczeń w Warszawie.

W ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy realizacją ustawy zajmować się będzie 80 osób - w tym 21 osób nowozatrudnionych oraz 32 osoby, które znajdą pracę na podstawie programu aktywizacji osób bezrobotnych „W czym mogę pomóc?”, przygotowanego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. Kandydaci do programu muszą posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze bądź z zakresu nauk społecznych. W obecnej chwili trwa nabór kandydatów do programu, a wniosek o dofinansowanie programu został złożony do Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszym, najtrudniejszym okresie, realizacją ustawy zajmować się będą również dodatkowi pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Ich zaangażowanie nie będzie miało wpływu na jakość pracy socjalnej ośrodków.

Ośrodki pomocy społecznej otrzymają środki na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, tak aby sprawnie i szybko móc obsługiwać interesantów (ponad 80 komputerów i drukarek, kserokopiarki, program komputerowy do obsługi świadczeń). Zostaną przekazane dodatkowe pomieszczenia dla ośrodków, wyremontowane i wyposażone ze środków Miasta.

Wszyscy pracownicy włączeni do realizacji ustawy przechodzą cykl szkoleń z zakresu świadczeń rodzinnych (dotychczas przeszkolono ponad 120 osób), uruchomiono dla nich specjalną linię telefoniczną, w ramach której specjaliści pomogą rozwiązywać zgłaszane problemy.
 

http://um.warszawa.pl/v_syrenka/new/?dzial=aktualnosci&ak_id=374&kat=3
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #102 dnia: Kwiecień 16, 2004, 04:45:09 pm »
Link do str. ZUS - dość dokładnie wytłumaczone kto i gdzie składa dokumenty
na świadczenia od 1. maja 2004 r.

http://www.zus.pl/niusy/k040325.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Komenterz do ustawy o świadczeniach rodzinnych
« Odpowiedź #103 dnia: Kwiecień 16, 2004, 04:56:17 pm »
Komenterz do ustawy o świadczeniach rodzinnych

http://www.zus.pl/niusy/k040326.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Nowy system świadczeń rodzinnych
« Odpowiedź #104 dnia: Kwiecień 18, 2004, 11:01:41 am »
Nowy system świadczeń rodzinnych

 
Już od 1 maja! Zamiast rozmaitych świadczeń - jeden podstawowy zasiłek. A do niego różne dodatki. Nie wiesz, gdzie składać wnioski i jakie dokumenty zgromadzić? Wyjaśnimy ci krok po kroku

Komu przysługują nowe świadczenia

Dla każdej rodziny, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto (lub 583 zł z dzieckiem niepełnosprawnym). Taki dochód to także podstawa do starania się o kolejne dodatki. Uwaga! W naszym informatorze wszystkie kwoty i progi dochodowe podajemy netto, czyli na rękę.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko poniżej 18. roku życia (jeśli się uczy - do 21. roku życia). Uczący się (studiujący) niepełnosprawni pobierają zasiłek do 24. roku życia. Świadczenia wypłaca się zarówno rodzicom, jak i prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o tzw. przysposobienie dziecka).

O zasiłek może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i kryterium dochodowe).

Uwaga! Zasiłek nie przysługuje dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (nawet jeśli ta osoba nadal spełnia kryterium wieku i dochodowe).

Jak liczyć dochód

Musisz wykazać wszystkie dochody (ale bez świadczeń z pomocy społecznej!). Czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto, na rękę (innymi słowy - po odliczeniu podatku i różnych składek). Najlepiej wyciągnąć je z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego.

To ważne! W 2004 r., składając wniosek o zasiłek, wykazujesz wyjątkowo dochody za rok 2002. W 2005 r. będziesz wykazywać dochody netto już za 2004 r.

Uwaga! Jeżeli teraz pobierasz zasiłek, a po 1 maja 2004 r. średni dochód twojej rodziny przekroczy próg uprawniający do zasiłku rodzinnego o kwotę nie wyższą niż 43 zł, nadal będzie ci przysługiwało prawo do tego świadczenia.

Ważne dla rolników! Wyliczacie swój dochód na podstawie tzw. hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że miesięczny dochód z takiego hektara wynosi tyle, ile połowa progu dochodowego - a więc 252 zł. Przysługuje ci zatem prawo do nowego zasiłku rodzinnego, jeśli masz nie więcej niż dwa hektary przeliczeniowe (2 x 252 zł daje 504 zł).

Ile wynosi zasiłek?

W tzw. okresie przejściowym - od 1 maja 2004 do 31 sierpnia 2005 r. - miesięcznie 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł - na trzecie, 66 zł - na czwarte i kolejne dziecko. Od 1 września 2005 r. wysokość zasiłku będzie zależała od wieku dziecka: 44 zł na dziecko poniżej 5. roku życia, 56 zł od 5 do 18 lat, 65 zł na dziecko pełnoletnie i starsze (do 24. roku życia). Co trzy lata zasiłek rodzinny (i dodatki do niego) ma być waloryzowany (pierwszy raz 1 września 2006 r.).

A ile dodatki...

Zamiast dotychczasowych różnych zasiłków od 1 maja będzie kilka specjalnych dodatków do głównego zasiłku rodzinnego (przy ich nazwach musimy posługiwać się dość zawiłym językiem ustawy) i dwa świadczenia opiekuńcze. Najpierw dodatki:

•  Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (zamiast zasiłku wychowawczego). Przysługuje tylko tym osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (spełniają kryteria dochodowe „zasiłkowej podstawy”). Nowy dodatek to 400 zł miesięcznie. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun. Wypłacany jest przez dwa lata. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - przez trzy lata. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - do sześciu lat.

Ważne! Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu nie wolno pracować, trzeba opiekować się dzieckiem (a więc nie można oddać go np. do żłobka). Jeśli w tym czasie kobieta pobiera zasiłek macierzyński na inne dziecko, traci prawo do dodatku wychowawczego.

•  Z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla wszystkich rodzin niepełnych (zamiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego). Na każde dziecko miesięcznie 170 zł, na każde dziecko niepełnosprawne - 250 zł. Przysługuje niezależnie od tego, czy i jakie alimenty zostały zasądzone przez sąd i czy są one płacone! Jest tylko jeden warunek: oczywiście kryterium dochodowe - 504 zł (lub 583 zł przy dziecku niepełnosprawnym). Dodatek ten przysługuje także osobom uczącym się. Uwaga! Jeśli dziecko pobiera rentę bądź rentę socjalną, dodatek się nie należy.

•  Z tytułu urodzenia dziecka - tak samo dostaną go tylko te osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (a więc obowiązuje kryterium dochodowe!). To jednorazowy dodatek - 500 zł. Ważne! Przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, a także faktycznemu opiekunowi dziecka.

•  Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (dotyczy bezrobotnych rodziców bądź opiekunów, którzy nie mają prawa do zasiłku). Żeby go dostać, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, czyli wykazać się „gotowością” do podjęcia pracy. Wysokość dodatku: 400 zł miesięcznie, wypłacany maksymalnie przez trzy lata (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siedmiu lat). Należy o niego wystąpić w ciągu 30 dni od ustania prawa do zasiłku. Ale uwaga! Ten dodatek może być zawieszony, jeżeli matka, ojciec bądź opiekun podejmuje pracę. Gdy ją straci, a nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może ponownie złożyć wniosek o dodatek - trzeba to zrobić w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia! Prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy (lub została zwolniona z własnej winy). Dodatek nie należy się także emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne (więcej piszemy o nim poniżej).

Zapamiętajcie! Nie można pobierać równocześnie tego dodatku i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Trzeba wybrać jeden z nich.

A do tego jeszcze...

Od 1 maja 2004 r. pojawią się też trzy dodatki ekstra: •  50 zł miesięcznie na edukację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące); •  90 zł raz na rok - we wrześniu - na wydatki związane z rozpoczęciem nauki w szkole; •  80 zł miesięcznie (od września do czerwca) na dziecko uczące się poza miejscem zamieszkania. Warunek: dziecko mieszka w bursie, internacie, na stancji itp.

I dwa świadczenia opiekuńcze:

•  Zasiłek pielęgnacyjny: 144 zł miesięcznie. Prawo do niego mają dzieci niepełnosprawne i osoby powyżej 16. roku życia (niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. A także wszyscy powyżej 75. roku życia. Nie można go łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przy emeryturach i rentach. Ważne! Żeby go dostać, wyjątkowo nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych. Jest jeden warunek: osoby uprawnione nie mogą przebywać w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie.

•  Świadczenie pielęgnacyjne: 420 zł miesięcznie. Dostaną je osoby opiekujące się dziećmi do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi niż 16-letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Z tego świadczenia nie mogą korzystać osoby pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu.

Kiedy złożyć nowy wniosek

Od 1 maja (gdzie - sprawdź w ramce). Od tego dnia rusza też ich rozpatrywanie. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, zasiłek będziesz dostawać już od miesiąca, w którym złożyłaś wniosek. Ale wyjątkowo w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej ustawy świadczeniodawcy mają czas na ich wypłatę do 15 czerwca 2004 r.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek

Na rok. Uwaga! Za pierwszym razem wyjątkowo od 1 maja 2004 aż do 31 sierpnia 2005 r. (potem obowiązuje cykl wrzesień - sierpień).

To ważne! Jeśli zmieni się liczba członków twojej rodziny (urodziny, śmierć, usamodzielnienie się dziecka, rozwód itd.), zgłoś to jak najszybciej. Zmiana ta wpływa bowiem na wysokość dochodu na osobę - możesz stracić lub uzyskać prawo do świadczenia!

http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,1988239.html?as=2&ias=2
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline grazka

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 466
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #105 dnia: Kwiecień 18, 2004, 09:29:10 pm »
Jak sa zmiany to ja sie zaraz gubie i denerwuje :cry:  Dlatego bardzo prosze aby taka lopatologia ktos odpowiedzial mi na moje pytanie.

Otoz moj maz pracuje w zakladzie w ktorym jest zatrudnionych wiecej niz 5-ciu pracownikow. I to jego zakl. pracy wyplaca nam rodzinne oraz zas. pielegnacyjny. Natomiast MOPS wyplaca mi zasilek staly na Patryka.

Moje pytanie jest takie kto nam teraz bedzie wyplacal i co?  :oops: Jak narazie u meza wpracy jest cisza i nikt nic nie wie :cry: Dlatego nie bardzo wiem gdzie mam sie udac i jakie dokumenty zbierac :cry:
Serdecznie pozdrawiam - grazka :-)
Patryk-nastolatek astma + epi i Judzia ok.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #106 dnia: Kwiecień 18, 2004, 09:39:54 pm »
grazka - to po co my z Ulką tyle tu piszemy.
Niewiadomych jest wiele, ale w tych materiałach ejst zawarte wszystko.
podałam nawet druki obowiązujące.
Może Ulka ma więcej czasu- ja niestety nie.
Wystarczy przeczytać Dz.U.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline grazka

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 466
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #107 dnia: Kwiecień 18, 2004, 09:58:48 pm »
No i dostalo mi sie :cry:
 Soniu  przykro mi bardzo ze tak zareagowalas na moj post :( Ale ja bardzo doceniam Wasza prace tu na forum, tylko niestety nie potrafie "przelozyc" sobie tego na swoj przyklad.
Tak samo bylo jak staralam sie o zasilek pielegnacyjny, mnostwo postow na ten temat a ja ciemnogrod :oops:

Jeszcze raz przepraszam,ale nie chcialam Cie zdenerwowac :cry: (a tak odebralam Twoja odpowiedz)
Serdecznie pozdrawiam - grazka :-)
Patryk-nastolatek astma + epi i Judzia ok.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #108 dnia: Kwiecień 18, 2004, 10:37:50 pm »
Grazko, ja tez wole łopatologicznie, dlatego czesto pytam

a to o co pytasz jest proste
oni tak mieszają ze łatwo sie pogubić
spróbuję Ci wytłumaczyć
i w przypadku małych i w przypadku dużych zakladów
płatnik świadczen jest ten sam czyli ZUS a teraz gmina
w twoim zakladzie ( czyli powyżej 5 osób) pracodawca jest tylko pośrednikiem
czyli on ci wypłaca, on za ciebie pozalatwia jak dostarczysz dokumenty, a ja ( mały zaklad do 5 pracowników) musze biegac i skladac sama
ale to nie sa pieniądze twojego pracodawcy
tylko w dalszym ciągu ZUS-u albo gminy
Grazko, rozumiesz?
mam nadzieje ze tak, ze teraz ja ci w glowie nie namieszałam
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #109 dnia: Kwiecień 18, 2004, 10:46:06 pm »
także sporo o tym. Jest możliwość kierować pytania  drogą elektroniczną.
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia

a tu druki gotowe -podawalam to także wyżej
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/?id=wzory_drukow_umk.html

Wszystkie zasiłki od 1maja2004r.

Można jeszcze tu zajrzeć
http://www.mpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3160
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline grazka

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 466
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #110 dnia: Kwiecień 19, 2004, 07:57:36 am »
Bardzo dziekuje za odpowiedzi :lol: i za namowa mojej imienniczki dzis sie przejde do MOPSU i tam tez popytam.

Tym samym nie obiecuje, ze dam Wam spokoj :?
Serdecznie pozdrawiam - grazka :-)
Patryk-nastolatek astma + epi i Judzia ok.

Offline Grażyna

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1083
rodzinny
« Odpowiedź #111 dnia: Kwiecień 19, 2004, 08:46:03 am »
Z tego co wyczytałam to uważam, że teraz Grażce będzie płacił MOPS - gmina wszystkie zasiłki razem, czyli rodzinny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i opiekuńczy ( tzw. stały). Gdyby Grażka była uprawniona tylko do rodzinnego to nadal płaciłby jej ten rodzinny pracodawca jej męża, a ze względu na to że jest uprawniona do opiekuńczego to teraz będzie płaciła gmina.

Offline grazka

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 466
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #112 dnia: Kwiecień 19, 2004, 01:32:32 pm »
A wiec powiem Wam co sie dowiedzialam, otoz zas. staly nadal wyplacac bedzie mi MOPS. Natomiast rodzinne na dzieci (bo na doroslych juz sie nie bedzie nalezalo)i zas. pielgnacyjny i inne nalezace sie nam dodatki wyplacac nam bedzie Urzad Miasta. A zakladowi pracy mamy powiedziec "dziekuje" i juz nam nie bedzie wyplacal od maja.

Mam czas do 10-go maja aby zlozyc wszystkie dokumenty a za tydzien mam odebrac z U.Skarbowego zasw. o dochodach. No to chyba zdaze ;-)
Serdecznie pozdrawiam - grazka :-)
Patryk-nastolatek astma + epi i Judzia ok.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #113 dnia: Kwiecień 19, 2004, 04:37:52 pm »
Byłam dziś w Urzędzie Skarbowym - kolejkaaaaaaa taaakaaa, okazało się, że muszę mieć zaświedczenie o dochodach z aktualną data (nie z ub. roku) mimo, że dochody przecież i tak dotyczą za 2002r.
Złożyłam więc ponowny świstek- termin odbioru za tydzień.

Ci co maję takie zaświadczenia z datami ubiegłorocznymi-wracają z Urzędu Miasta po takie samo zaświadczenie z aktualną datą - pytajcie jak u Was, bo niemiłe rozczarowanie potem.

Uważam to za kolejny nonsens!!! co ma data do dochodu na takim zaświadczeniu, skoro i tak dotyczy dochodów za 2002r. Ja miałam wystawione w ub. roku tuż po złożeniu PIT 37. Trzymajcie mnie za durnotę przepisów w kraju, któregoś dnia braknie mi cierpliwości. Co lepsze pani z US jest tego samego zdania.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #114 dnia: Kwiecień 19, 2004, 04:40:08 pm »
Mówiłam że namieszam  :oops:
czytanie ze zrozumieniem mi się kłania
Grażko ja uważam że tobie wszystko będzie wypłacał OPS czy MOPS jak to sie u was nazywa
ale może ja nie powinnam zabierać głosu bo moje dzieci już na nic sie nie załapują, jak zwykle juz za stare

a w ostatniej wklejce z gazety znalazłam 2 błędy( nieścisłości) które mogą wprowadzać w błąd
ta że trzeba pytać( najlepiej dzwonoć)
do ZUS albo OPS
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #115 dnia: Kwiecień 19, 2004, 04:47:16 pm »
Cytat: "sonia"

Ci co maję takie zaświadczenia z datami ubiegłorocznymi-wracają z Urzędu Miasta po takie samo zaświadczenie z aktualną datą - pytajcie jak u Was, bo niemiłe rozczarowanie potem.

Uważam to za kolejny nonsens!!! co ma data do dochodu na takim zaświadczeniu, skoro i tak dotyczy dochodów za 2002r.


Sonia To pewnie dlatego, że zmieniły się wzory druków i wszystko musi być zgodnie z Ustawą.

Mnie już chyba nic w tym kraju nie jest w stanie zadziwić :?
.:.carpe diem.:.

Offline kameljanda

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1452
Re: Zasiłki rodzinne- aktualności ?
« Odpowiedź #116 dnia: Kwiecień 19, 2004, 06:15:28 pm »
A ja czekam na telefon z Urzędu Miejskiego, bo mam ponoć tak skomplikowaną sytuację rodzinną, że aż muszą radzić się prawnika...
Wszędzie słyszę, że gmin nie stać na wypłacanie świadczeń, jeszcze trochę takich rewelacji a zacznę uczyć się gotować trawkę z ogródka :(

Sorry, że tutaj ale już się zaczynam wnerwiać na tę całą kołomyję!

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zmiany we wnioskach o zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyj
« Odpowiedź #117 dnia: Kwiecień 20, 2004, 12:10:58 pm »
Zmiany we wnioskach o zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny
/2004-04-16/W związku z dokonaną dnia 12 marca 2004 roku nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) we wzorach wniosków stanowiących załączniki nr 1 oraz nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 433), należy dokonać następujących zmian:

Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  (załącznik nr 1)
W części II: „Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego” wykreślić następujące słowa : „nie mam prawa do renty socjalnej, emerytury lub renty i” , pozostawiając słowa : „nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego”
W części V w myślniku 4 po słowach: „placówce opiekuńczo-wychowawczej” dodać słowa: „młodzieżowym ośrodku wychowawczym”
W Pouczeniu: w części dotyczącej zasiłku rodzinnego ust. 1 punkt 1 dodać po słowach: „placówce opiekuńczo-wychowawczej”, słowa: ”młodzieżowym ośrodku wychowawczym”
W Pouczeniu: w części dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego skreślić punkt 1 o następującej treści:
„osoba ubiegająca się ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty„


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku  pielęgnacyjnego (załącznik nr 5)
W części II : „Oświadczenie służące ustaleniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego” po słowach : „placówce opiekuńczo-wychowawczej” dodać słowa: „młodzieżowym ośrodku wychowawczym” oraz skreślić następujące słowa: „chyba że pobyt poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie wynosi powyżej 14 dni w miesiącu”
W Pouczeniu w informacji dotyczącej komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje po słowach : „placówce opiekuńczo-wychowawczej” dodać słowa: „młodzieżowym ośrodku wychowawczym”, oraz skreślić następujące słowa: „chyba że pobyt poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie wynosi powyżej 14 dni w miesiącu”

Dotychczasowe formularze wniosków zachowują ważność! Zmian należy dokonać przez skreślenie (lub dopisanie) słów, według podanego wyżej wzoru. Nie należy usuwać (korektorem, komputerowo itp.) fragmentów tekstu.


http://www.mgpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3896
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline dziadek Janusz

 • User z prawami do pisania
 • Weteran
 • ******
 • Wiadomości: 3704
biurokracja, czy głupota?
« Odpowiedź #118 dnia: Kwiecień 20, 2004, 12:27:19 pm »
Witajcie. Dorzucam jeszcze jeden kamyczek do biurokratycznych idiotyzmów. Moja córka (mama Michaszka) w 2002 roku nie miała żadnych dochodów i takie zaświadczenie złożyła w zeszłym roku. Oczywiście, musi mieć aktualne zaświadczenie, że nadal nie miała dochodów za 2002 rok. Rewelacja, nieprawdaż ??
Na krańcach zwątpienia zawsze pali się światło.
Janusz - dziadek Michałka, 4 latka z zD i Natalki, 1 rok

Offline Grażyna

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1083
rodzinne
« Odpowiedź #119 dnia: Kwiecień 20, 2004, 02:42:43 pm »
Dzisiaj chciałam złożyć papiery na zasiłki i nie złożyłam, bo mam orzeczenie o niepełnospraności Kacpra na starym druku (z 2002 r.) na którym nie ma pkt. 7 i 8 więc panie stwierdziły, że muszę iść do komisji orzekającej po orzeczenie na nowym druku!
Poszłam, złożyłam podanie o wydanie orzeczenia na nowym druku, jutro mam odebrać!
Nawet się nie wkurzyłam tylko ręce mi opadły, no cóż biurokracja w rozkwicie, a ja robię kilometry!

Sprawdźcie oświadczenia czy macie pkt. 7 i 8!

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #120 dnia: Kwiecień 20, 2004, 03:10:41 pm »
O rany, ja też mam orzeczenie na druku z 2002 roku i ostatnim punktem jest V.
Najśmieszniejsze jest to, że orzeczenie mam do 31.05. więc muszę złożyć wniosek tylko na jeden miesiąc - maj.
W Gdańsku są wyznaczone tylko 3 miejsca, gdzie można pobrać i złożyć wnioski. No i jak to w Polsce bywa, nie mają jeszcze telefonów  :? .
.:.carpe diem.:.

Offline Manatka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 461
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #121 dnia: Kwiecień 20, 2004, 06:40:23 pm »
Tez mi sie wydaje, ze jest tylko jeden "organ wlasciwy" wyplacajacy wszystkie swiadczenia.
Ale jeszcze sie nie dowiadywalam bo mi sie slabo robi na mysl o zalatwianiu tego wszystkiego, tym bardziej, ze jak pisalam bede musiala kombinowac z dochodem utraconym i bede potrzebowac zaswiadczenia o dochodach za kwiecien tego roku. Najwczesniej wniosek o zaswiadczenie w US bede mogla zlozyc 4 maja i tylko od uprzejmosci (a takiej sie nie spodziewam) pan urzedniczek ze skarbowki bedzie zalezalo jak szybko dostane zaswiadczenie :evil:   I dopiero wtedy moge sie starac o zasilki. U nas tez ponoc w MOPSie. Az mi sie wlos jezy :evil:
Manatka
mama Natalii (mpdz)- wkrótce nastolatki ;). i Milenki 5l.
"Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius" (JPII)

Offline Manatka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 461
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #122 dnia: Kwiecień 20, 2004, 06:44:43 pm »
To jeszcze raz ja ;)
Kto sie zna choc troche na przepisach, no... kto potrafi je po prostu zrozumiec i pomoze mi w interpretacji paru zdan na temat zasilkow?
Please! Robie casting  :lol:

Od tego zalezy moj pobyt na Darze, bo jak nie dostane zasilku to sobie strzele w leb :twisted:
Manatka
mama Natalii (mpdz)- wkrótce nastolatki ;). i Milenki 5l.
"Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius" (JPII)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #123 dnia: Kwiecień 20, 2004, 09:22:26 pm »
Manatko, ty pisz o co chodzi
jest nas tu tyle i prawie każdy gdzieś - coś będzie załatwiał, w razie czego zapyta i o cos dla Ciebie
juz proponowałam zeby dzielic się doświadczeniami, dzięki Soni i Dziadkowi Michaszka  wiemy ze zaświadczenie o dochodach musi być z tego roku
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #124 dnia: Kwiecień 20, 2004, 09:49:16 pm »
Dziś dostałam z ZUS-u pełną kopertę druków- chyba oślepnę jak to wszystko przeczytam. Czy do Was też trafiły juz te druki?
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #125 dnia: Kwiecień 20, 2004, 11:28:16 pm »
Syn dostał w zeszlym tygodniu z ZUS
ale u niego to tylko formalnośc, bo tylko na zas. pielęgnacyjny przy rencie socjalne
więc tylko imię, nazwisko  adres, bez żadnych załączników , bo bez wzgledu na zarobki
o osobach pobierających rente ZUS pamięta
ale Ci, którzy dopiero zaczynają
musza sie nabiegac
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline grazka

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 466
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #126 dnia: Kwiecień 21, 2004, 07:43:14 am »
Aha cos jeszcze mi sie przypomnialo, otoz jak bylam w Opiece to chcialam dac spoznione zaswiadczenie od lekarza , ze samochod jest nam niezbedny dla Patryka .(pani z opieki na ostatnim wywiadzie zazyczyla sobie taki papierek)To teraz pani powiedziala, ze to juz niepotrzebne. I ze ona juz do mnie nie bedzie przychodzic na wywiad , jesli bede pobierac tylko zas. staly :lol:
Natomiast gdybym starala sie o inna dodatkowa pomoc to wtedy przyjdzie.
Serdecznie pozdrawiam - grazka :-)
Patryk-nastolatek astma + epi i Judzia ok.

Offline Grażyna

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1083
Hata
« Odpowiedź #127 dnia: Kwiecień 21, 2004, 08:15:33 am »
Hata pośmiejemy się razem, bo ja też ma orzeczenie do 31.05.2004 czyli pod koniec maja staję z Kacprem na komisję!
Czyli poprawiam orzeczenie ważne jeszcze tylko 1 miesiąc  :evil:

Offline dziadek Janusz

 • User z prawami do pisania
 • Weteran
 • ******
 • Wiadomości: 3704
składanie wniosków
« Odpowiedź #128 dnia: Kwiecień 21, 2004, 04:03:55 pm »
Teraz ja. Najpierw dowiedzieliśmy się, że wnioski można składać tylko od 1 do 5 maja (de facto 4 i 5 maja). Wczoraj córka była w MOPSie po druk (o dziwo, bez kolejki) i tam dowiedziała się, że dokumenty można będzie składać przez cały maj, będzie w jeleniogórskim MOPSie wydzielone w tym celu biuro, czyli nie trzeba wystawać w urzędzie, a data 5 maja jest datą, do której musi być wypłacone świadczenie za kwiecień.
Przy okazji brawa dla jeleniogórskiego MOPSu. Do wniosku sami dołączyli obszerną informację o niezbędnych załącznikach, a na korytarzu jest wielka tablica, gdzie wyszczególnione są wszystkie zasiłki i informacje o niezbędnych załącznikach. To miło czasem pochwalić urzędników, którzy dbają o interesantów.[/b]
Na krańcach zwątpienia zawsze pali się światło.
Janusz - dziadek Michałka, 4 latka z zD i Natalki, 1 rok

Offline Manatka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 461
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #129 dnia: Kwiecień 21, 2004, 04:59:44 pm »
W linku podanym przez Ule (ZUS) znalazlam takie zdanie o dochodzie utraconym:
Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny, który dochód utracił, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek nie osiąga dochodów (np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, rozpoczęcia urlopu wychowawczego, sprzedaży gospodarstwa rolnego) lub jego dochód z tego miesiąca jest niższy od przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego przez niego w roku kalendarzowym, z którego dochód się ustala.
Dochód rodziny pomniejsza się o dochody utracone na zasadach określonych w pkt. 60.

Wniosek: Zeby otrzymac zasilki musze zlozyc zaswiadczenie o dochodach za 2002 rok i zaswiadczenie o dochodzie za miesiac kwiecien 2004 Dochody za 2002 sa zbyt wysokie i nie mieszcza sie w kryterium dochodowym, a dochod za kwiecien 2004 sie miesci. Dodam, ze caly rok 2003 pobieralam zasilek staly z MOPSu, wiec dochody za 2003 miescily sie w owczesnym kryterium dochodowym.
Czyli wg. tego, co napisane w linku bede mogla dostawac zasilek?

Wlasnie wrocilam z MOPSu. Zero kolejek, panie daly mi wszystkie wnioski, pouczyly jak wypelnic. Okazalo sie, ze moje przypuszczenia sie potwierdzaja i nawet panie wiedza co to ten dochod utracony. Kazaly przyniesc zaswiadczenie za 2002 i IV 2004 i powiedzialy, ze jesli kwiecien sie miesci, to zasilki przysluguja. Ech, boje sie, ze za piekne, zeby bylo prawdziwe :roll: Cos za latwo poszlo...
No i moge skladac wnioski nawet po 10 maja, bez problemu!
Ech! Wierzyc sie nie chce :)
Manatka
mama Natalii (mpdz)- wkrótce nastolatki ;). i Milenki 5l.
"Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius" (JPII)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Sejm. ŚWIADCZENIA RODZINNE
« Odpowiedź #130 dnia: Kwiecień 23, 2004, 10:46:00 am »
Sejm. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Bez alimentów i bez dodatku?


W przypadku przesunięcia terminu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie mógł wprowadzić do systemu komputerowego nowych osób, które po 1 maja br. uzyskają prawo do alimentów na podstawie wyroków sądowych.Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko do końca kwietnia br. ZUS będzie wypłacał alimenty finansowane z budżetu państwa.

– Nasz system komputerowy obsługujący wypłatę tych świadczeń jest już zamknięty i nie będziemy do niego wprowadzać nowych osób – wyjaśnia Anna Warchoł, rzecznik prasowy ZUS. – Jeśli jednak prawo zostanie zmienione, będziemy wykonywać nałożone na nas zadania.

Jest mało prawdopodobne, żeby przeciwnikom likwidacji Funduszu Alimentacyjnego udało się w terminie uchwalić projekt ustawy PiS i LPR, zakładający przesunięcie terminu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego z 1 maja 2004 roku na styczeń 2005 roku. Każda ustawa musi mieć vacatio legis, w innym przypadku może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zdecydowała się ponownie przedstawić projekt Sejmowi. Nie wiadomo tylko, czy uda się przeprowadzić głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, bo nie zdołano wybrać posła sprawozdawcy. Komisja musi się zebrać ponownie, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Dodatkowo problem polega na tym, że treść ustawy przeczy zasadom przyzwoitej legislacji. Według ekspertów Biura Legislacyjnego Sejmu, ustawa nie może wejść w życie 1 maja br., ponieważ w tym czasie nie będzie już istniał FA. Nie można bowiem zachować funduszu, którego już nie ma. Jednocześnie projekt nowelizacji ustawy nie zakłada możliwości wypłaty świadczeń nowym osobom, które po 1 maja br. nabędą prawo do alimentów. Projekt proponuje także wstrzymanie do końca roku wypłaty nowych dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Zdaniem ekspertów oznacza to, że część osób, które dotychczas nie pobierały alimentów, nie będzie mogła ubiegać się o nowy dodatek, czyli nie dostanie żadnych pieniędzy.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1189&dok=1189.2.3.2.8.2.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #131 dnia: Kwiecień 24, 2004, 04:14:43 pm »
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego


Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) wnoszę o
stwierdzenie niezgodności art. 8 pkt 3 i art. 11 w zw. z art. 3 pkt 17 oraz art. 8 pkt 4 i art. 12 w zw. z art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255) z art. 32 ust. 1, art. 18 Konstytucji oraz art. 48 Konstytucji w związku z art. 27 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 586 ze zm.)


Uzasadnienie

     Pismem z dnia 12 marca 2004 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do mnie, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPD z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 69), z wnioskiem o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego art. 8 pkt 3 i 4, art. 11 i art. 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych z uwagi na niezgodność z art. 18, art. 32, art. 48 Konstytucji RP oraz z art. 27 Konwencji o prawach dziecka. W swym piśmie (kopia w załączeniu) Rzecznik Praw Dziecka podniósł prawne i faktyczne dyskryminowanie oraz defaworyzowanie w tych przepisach dzieci rodziców pozostających w związkach formalnych (i dzieci rodziców niepozostających w takich związkach, którzy zgodzili się wychowywać swe dzieci razem) wskazując przy tym, że to naruszające konstytucyjną zasadę równości zróżnicowanie nie znajduje również uzasadnienia w innych przepisach Konstytucji, zwłaszcza w art. 18 oraz w art. 48 wiązanym przez Rzecznika z zasadą pomocniczości i, tym samym, z wyrażoną w szczególności w art. 27 Konwencji o prawach dziecka zasadą prymatu rodzicielskiej odpowiedzialności za dziecko również w aspekcie finansowym.
     Stanowisko takie Rzecznik Praw Obywatelskich podziela, rozszerzając je o następujące argumenty:
     1. Art. 3 pkt 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) zawiera definicję ustawową samotnego wychowywania dziecka, która pozwala na określenie kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania dwóch dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu "samotnego wychowywania dziecka" określonego w art. 12 ustawy oraz dodatku z tytułu "samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania" określonego w art. 11 ustawy.
     Artykuł 8 ustawy, który zawiera enumeratywne wyliczenie dodatków do zasiłku rodzinnego, dodatki te wymienia w pkt 3 i pkt 4.
     Dookreślenie w art. 12 - i, odpowiednio, w art. 11 ustawy - podmiotów uprawnionych do otrzymania dodatku, jego wysokości oraz sytuacji, gdy dodatek nie przysługuje, pozwala na pełne zrekonstruowanie zarówno normy statuującej uprawnienie do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jak i uprawnienie do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
     Równe traktowanie przez ustawodawcę uzasadnia występowanie (w równym stopniu) cechy relewantnej; podobnie zróżnicowane traktowanie w prawie jest uzasadnione, o ile jest ono usprawiedliwone, tj. możliwe jest wskazanie cechy faktycznej lub prawnej z uwagi na ktorą przepisy prawa dokonały zróżnicowania sytuacji prawnej swoich adresatów i różnice te dają się uzasadnić konstytucyjnie. Cechą istotną w omawianej regulacji jest samotne wychowywanie dziecka, które stanowi o celu i treści normy. Pojęcie to zdefiniowane jest w ustawie następująco: "(Ilekroć w ustawie jest mowa o) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę i wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka". Kryterium, zgodnie z którym wyodrębnia się adresatów normy powinno być łatwe do stosowania i ten wymóg omawiana definicja spełnia w swej części podmiotowej. Powinno być ono jednak także łatwe do ustalenia w części przedmiotowej, a zatem precyzyjne i pozwalające na opisanie elementów sytuacji faktycznej, które są prawnie relewantne. Tego warunku kryterium nie spełnia, gdyż nie wskazuje, co oznacza samotne wychowywanie dziecka.
     Zarzutu takiego nie można postawić ustawowej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko zawartej w art. 2a obowiązującej jeszcze ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.), zgodnie z którą jest nią: "osoba gospodarująca wspólnie z dzieckiem pozostającym pod jej opieką i na jej wyłącznym utrzymaniu, nawet jeżeli otrzymuje alimenty". W tym kształcie stanowiła ona podstawę dla ustalenia uprawnienia do świadczenia przewidzianego w art. 31 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej (tzw. gwarantowanego zasiłku okresowego), które obecnie zostało zmodyfikowane i wprowadzone do ustawy o świadczeniach rodzinnych jako dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (art. 8 pkt 3 i art. 11 w zw. z art. 3 pkt. 17 ustawy).
     Wskazać należy dodatkowo w tym miejscu, że zarówno art. 11 ust. 1 ustawy, jak i art. 12 ust. 1 dookreśla krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dodatków wskazując, że przysługują one: "matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka". Dodanie w art. 11 fragmentu: "jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką" jest prawdopodobnie pozostałością uregulowania zawartego w ustawie o pomocy społecznej, które zawierało kryterium odnoszące się do sytuacji faktycznej. Ograniczenia takiego nie wprowadza natomiast art. 12 ustawy, co sprawia, że o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, oprócz matki czy ojca mogą także ubiegać się opiekunowie faktyczni i prawni dziecka, z określonym w art. 7 pkt 1 ustawy wyjątkiem (dotyczy on rodziców zastępczych i pracowników placówek, którzy ustanowieni zostali opiekunami prawnymi wychowanków).
     Ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia zbiegu prawa do świadczeń rodzinnych rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych dziecka - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, świadczenia wypłacane są temu z nich, który pierwszy złożył wniosek (!). Zbieg taki w przypadku samotnego wychowywania dziecka, co należy podkreślić, ani w teorii ani też w praktyce nie powinien wystąpić, jednak - wobec niedookreślenia tego pojęcia oraz braku w przepisach ustawy wymogów związanych z udokumentowaniem (ustaleniem) miejsca zamieszkania dziecka - założenie ustawodawcy może w pełni się sprawdzić i przepis ten będzie wykorzystywany. Z drugiej strony nie powinno umknąć uwadze, że promowanie w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych osób samotnych (lub formalnie samotnych) jako opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka poprzez dodatkowe ich dofinansowanie, w przeciwieństwie do opiekunów dzieci funkcjonujących w rodzinach pełnych, jest niezgodne ze standardami prawa rodzinnego, w którym w zdecydowany sposób preferowany jest ten drugi typ rodzinnej opieki zastępczej (z matką i ojcem).
     2. Aby wykazać naruszenie konstytucyjnej zasady równości należy ustalić, czy wyodrębnione w ten sposób przez ustawodawcę podmioty znajdują się w takiej samej lub podobnej sytuacji faktycznej, gdyż adresaci norm prawnych charakteryzujących się daną cechą istotną (która stanowi podstawę ich wyodrębnienia) powinni być traktowani jednakowo. Ustalenie takie wymaga określenia kręgu adresatów, do których dana norma odnosi się i opisania ich sytuacji faktycznej i prawnej. Przy definiowaniu samotnego wychowywania dziecka ustawodawca nie ustrzegł się błędu logicznego ("wychowywanie" oznacza wychowywanie przez osobę należącą do wymienionych wyżej grup, jeżeli osoba ta "wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka"). Zakres pojęcia "samotne wychowanie" nie został zatem określony. Ustawodawca zakreślił natomiast precyzyjnie krąg podmiotów, których dotyczyć może ta cecha: "pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę i wdowca" (jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka) i taką definicję, opartą na formalnym kryterium pozostawania w stanie bezżennym, odniósł do grup osób, którym mogą przysługiwać określone w art. 11 i 12 ustawy dodatki (ojciec, matka, opiekun faktyczny lub prawny dziecka). Prowadzi to - po pierwsze - do wyłączenia z kręgu adresatów osób, które pozostają w związku małżeńskim (także - rekonstruowanym, a więc z osobą, która rodzicem dziecka nie jest), lecz faktycznie samotnie wychowują dziecko. Po drugie - ponieważ dla uzyskania dodatku wystarczy dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów lub oświadczeń i wyjaśnień wskazujących na pozostawanie poza związkiem małżeńskim (art. 23 i 28 ustawy) w kręgu odbiorców dodatku może znaleźć się liczna grupa rodziców, którzy faktycznie wychowują dziecko wspólnie z drugim z rodziców dziecka. Dla ustalenia uprawnienia do świadczeń rodzinnych nie przewiduje się bowiem, co do zasady, procedur uwzględniających sprawdzenie sytuacji faktycznej w jakiej znajdują się podmioty uprawnione do świadczeń. Poprzestanie na oświadczeniu osoby ubiegającej się o dodatek, że samotnie wychowuje dziecko oczywiście nie wyklucza - wobec regulacji zawartej w art. 32 ustawy umożliwiającej zastosowanie Kpa w przypadkach nieuregulowanych - uruchomienia procedury przewidzianej w art. 145 § 1 Kpa. Jednakże niejasność definicji samotnego wychowywania dziecka (jak też "wspólnego niewychowywania z ojcem lub matką dziecka") - znacznie utrudni, a nawet uniemożliwi przeprowadzenie ewentualnych procedur sprawdzających o których wyżej, jak również uznanie pobranych świadczeń za nienależne (zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2, jak również pkt. 1 ustawy), natomiast dostarczy zainteresowanym skutecznych argumentów w postępowaniach odwoławczych od decyzji odmawiających przyznanie świadczenia.
     Tymczasem żadna regulacja ustawowa nie może pozostawiać poza swym zakresem podmiotów, które nie różnią się w sposób istotny od osób uprawnionych do tego dodatku (a więc osób, które funkcjonują poniżej progu wsparcia dochodowego rodziny i samotnie wychowują dziecko), nie powinna też włączać do tego zakresu podmiotów, które cechy tej nie posiadają. Przy tej skali przedsięwzięcia niewiele zmienia fakt, że adresatami przepisów są głównie klienci pomocy społecznej, co zgodnie z art. 23 ust. 2 , art. 48 ust. 2 pkt 1 c, art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy oznacza rozpatrzenie wniosku w tym samym organie właściwym, który przeprowadza wywiady środowiskowe dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej.
     Efektem wprowadzenia przepisów w kwestionowanym kształcie będzie zatem zachwianie równowagi finansów publicznych z uwagi na olbrzymią liczbę osób pozostających w związkach małżeńskich, które wraz ze swymi dziećmi funkcjonują na granicy lub poniżej granicy progu wsparcia dochodowego rodziny, a które w stosunkowo szybkim czasie mogą spełnić wymogi przewidziane w ustawie i ustalić swój formalny status jako osoby samotnie wychowującej dziecko wyłącznie w celu uzyskania uprawnienia do dodatku. Jest on bowiem wypłacany w znacznej wysokości w porównaniu z wysokością zasiłku rodzinnego czy innych dodatków jak i świadczeń z pomocy społecznej, a poza tym - jest osiągalny w sposób pewny w dłuższej perspektywie czasowej. Racjonalny ustawodawca powinien rozważyć nie tylko zagrożenie zachwiania równowagi budżetowej państwa wobec masowego dostosowywania się najbiedniejszych rodzin do wymogów związanych z nabyciem tego uprawnienia, ale także inne poważne koszty społeczne z tym związane: obciążenie sądów znaczną ilością spraw rozwodowych i o separację (i to przy dochodach stron uprawniających strony do zwolnienia od kosztów sądowych), a także obsługa bytowych i psychicznych problemów dzieci ze związków rozbitych, które zazwyczaj pogłębiają się z czasem nawet wówczas, gdy rodzice "faktycznie" pozostają razem.
     3. Zróżnicowanie sytuacji prawnej obywateli, jak wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny jest wtedy sprzeczne z Konstytucją, jeżeli traktuje się w sposób różny podmioty lub sytuacje podobne, a różnice traktowania nie mają uzasadnienia konstytucyjnego. W świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych "podmiotami podobnymi" są rodziny posiadające dzieci, których poziom dochodów pozostaje poniżej określonego w ustawie progu wsparcia dochodowego rodziny i które otrzymują zasiłek rodzinny. Odstępstwo od zasady ich równego traktowania, w tym przypadku poprzez wprowadzenie uprawnienia do dodatku w związku z samotnym wychowywaniem dziecka jest - jak wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny - możliwe, lecz argumenty które przemawiają za odstępstwem od zasady równego traktowania winny mieć, po pierwsze, charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z celem i treścią przepisów, w których zawarta jest norma. Brak powiązań, które jednoznacznie przesądziłyby o konstytucyjności rozróżnień może wynikać z faktu, że dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka miał pierwotnie w istocie zastępować świadczenie z likwidowanego funduszu alimentacyjnego (mogłoby to stanowić ukryty cel przepisów, wpływający na ich treść). Całkowicie inna konstrukcja (oderwanie od systemu alimentacyjnego, inaczej zakreślony krąg uprawnionych), brak jakichkolwiek powiązań legislacyjnych sprawiły, że nie można mu przypisać takiego charakteru.
     Wprowadzone w przepisach zróżnicowanie musi być racjonalnie uzasadnione i nie wolno go dokonywać według dowolnie ustalonego kryterium. W świetle przedstawionych wcześniej argumentów kryterium samotnego wychowywania dziecka zastosowane w kwestionowanych przepisach jest dowolne i nieprecyzyjne. Wpływa to na racjonalność tego rozróżnienia od strony formalnej (jak wyżej wykazywano - koszty wprowadzenia tych przepisów nie zostały właściwie oszacowane) natomiast racjonalność merytoryczna wymaga uzasadnienia konstytucyjnego. W świetle ustabilizowanego orzecznictwa TK istotne jest także ustalenie, czy możliwa jest taka interpretacja użytego w ustawie pojęcia samotnego wychowania dziecka - nie wspólnego z ojcem lub matką dziecka - która jest zgodna z Konstytucją (jedynie wyłączenie możliwości takiej interpretacji przepisów oznacza naruszenie Konstytucji).
     Rekonstrukcję prawnego kształtu prawa rodziców do wychowania dziecka determinują zdefiniowane w art. 48 ust. 2 Konstytucji ograniczenia. Zgodnie z nim ograniczenie bądź pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Tak zakreślona "gwarancyjna ochrona" nakazuje uwzględnienie całego spektrum praw rodzicielskich związanych z wychowaniem dziecka, prawo rodzica do wychowywania dziecka wiąże się nie tylko z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ale także z prawem do osobistej styczności z dzieckiem, z obowiązkami alimentacyjnymi, stosunkami rodzinnymi. Jakakolwiek ingerencja w te prawa zarezerwowana jest w polskim systemie prawa wyłącznie dla władzy sądowniczej. Środki prawne zabezpieczające ich dochodzenie nie tyle wymuszają realizację prawa rodziców przez władze publiczne, co zabezpieczają rodzinę i rodziców, na których spoczywa ciężar wychowania dziecka przed nadmierną i niepożądaną ingerencją władz. Nie ulega wątpliwości, że żadne z rozstrzygnięć sądu związane z podziałem kompetencji pomiędzy rozwodzących się rodziców (w przypadku konfliktu między rodzicami), czy nawet zarządzeniami sądu w przypadku zagrożenia dobra dziecka nie oznacza utraty prawa do wychowania dziecka. Stan taki w prawie rodzinnym można wiązać jedynie z sytuacją pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej i to wyłącznie wówczas, gdy przy zaistnieniu tej przesłanki sąd zdecydował o zakazie osobistej styczności z dzieckiem rodzica, przez co odebrał mu możliwość jakiegokolwiek wpływu na dziecko, a zatem i jego wychowanie. Oznacza to, że zakres tego prawa jest bardzo szeroki i ma mocne gwarancje instytucjonalne. Uzasadnione wątpliwości w tym świetle budzić musi wiązanie skutków prawnych z jednostronnym oświadczeniem rodzica, że wychowuje dziecko samotnie, bez udziału drugiego z rodziców (i, odpowiednio, z oświadczeniem opiekunów). Gwarancje konstytucyjne powodują, że rozciągnie się to również na przypadki "poparte" oświadczeniem drugiego z rodziców, że dziecka nie wychowuje (praw rodzicielskich nie można się zrzec) lub ustaleniem, że w danym okresie faktycznie dziecka nie wychowuje (nawet przy założeniu, że jest to przypadek określony w ustawie, tj. w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie jest spełniony drugi z wymogów określonych w art. 48 ust. 2 Konstytucji - nie sankcjonuje go orzeczenie sądu). Przyjęte w ustawie rozwiązanie sprawia, że w miejsce konstytucyjnie zastrzeżone dla praw rodzicielskich i odpowiedzialności rodzicielskiej wkracza państwo, przejmując finansowe obowiązki rodzica.
     Już tylko na marginesie można stwierdzić, że konstrukcja ta jest całkowicie odmienna od tej, na której opierał się fundusz alimentacyjny (fundusz - co prawda nieudolnie - realizował założenie, że zastępczo wypłaca świadczenia za dłużnika, od którego następnie je odzyskuje).
     4. Właściwe uzasadnienie konstytucyjne rozróżnienia wprowadzonego w przepisach jest nieodmiennie związane z rozważaniem w następnej kolejności, kwestii jego proporcjonalności. Waga interesu, któremu zróżnicowanie wprowadzone w normie ma służyć, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów naruszonych. Interesem naruszonym jest, przy takim ujęciu kwestionowanej normy, zagwarantowane rodzicom w art. 48 Konstytucji RP prawo do wychowania dziecka (i, odpowiednio, prawo dziecka do wychowania przez rodziców). Co prawda "prawa rodzicielskie" w znaczeniu podmiotowym nie zostały w tym artykule expressis verbis zdefiniowane, jednak w ocenie Trybunału Konstytucyjnego " nie ulega wątpliwości, że należy do nich prawo do wychowywania dziecka, o którym stanowi ust. 1 tego przepisu" (wyrok z dnia 28 kwietnia 2003 r .; K 18/02). Zagwarantowana w art. 48 ust. 2 ochrona praw rodzicielskich sprawia, że wszelkie pozasądowe działania, w tym regulacje innych władz publicznych uzależniające skutki prawne od uznania, że rodzic nie wychowuje dziecka powinny wywołać wątpliwości natury konstytucyjnej. Odwołanie się do ochrony przewidzianej w art. 31 ust. 3 Konstytucji jest zatem potrzebne jedynie w celu przypomnienia, że ewentualne ich ograniczenia nie mogą naruszać praw innych osób; co w tym przypadku ma szczególne znaczenie z uwagi na zabezpieczenie praw dzieci.
     W przypadku trudności związanych z interpretacją użytych w Konstytucji RP pojęć związanych z dzieckiem i rodziną i zakresu ich praw konstytucyjnych uprawnione wydaje się sięganie do Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm., s. 98). Liczne przepisy konstytucyjne przyznały dzieciom szczególny status (art. 72 ust. 1), uznały prawo dziecka do wychowania w rodzinie za model wychowania (art. 18, art. 71) i potwierdziły odpowiedzialność rodziców za jego wychowanie (art. 48, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 3). W doktrynie przyjęto, że przepisy te wywodzą się z Konwencji o prawach dziecka (L. Garlicki - Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 4, W-wa 2000 r. s. 98). Szereg przepisów Konwencji - w szczególności art. 3 oraz art. 5, art. 18 i art. 27 a także cała jej preambuła - wskazuje na konieczność podejmowania działań na rzecz rozwoju i odpowiedniego ukierunkowania dziecka; odpowiedzialność za te działania składając w pierwszym rzędzie na rodziców. Art. 3 ust. 2 Konwencji zawiera nakaz uwzględniania praw i obowiązków rodziców dziecka w działaniach państwa na rzecz dziecka. Podobne ograniczenie przewidziane w art. 48 ust. 2 Konstytucji ma stanowić balans między możliwością ochrony zagrożonego dobra dziecka, a zapewnieniem ochrony prawa do wychowania dziecka rodzicom, odpowiedzialnym za wypełnienie tej misji, otoczonym opieką i odpowiednio wspieranym, nie zaś - zastępowanym przez państwo. Do czasu usamodzielnienia się dziecka nie ustaje też obowiązek rodzica pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W świetle art. 27 Konwencji o prawach dziecka państwo realizuje prawo dziecka do godziwych warunków życia (ust. 1 art. 27) przez wymuszenie w pierwszym rzędzie odpowiedzialności rodziców (art. 27 ust. 2), zaś zawarty w art. 27 ust. 3 nakaz wspierania rodziców nie może oznaczać zastępowania rodziców w ich obowiązkach. W regulacjach tych w widoczny sposób przejawia się zasada pomocniczości, jak również prymat prawa rodzinnego nad socjalnym w systemie prawnym stworzonym przez państwo respektujące podmiotowość i więzi rodzinne swych obywateli.
     W tym kontekście nie sposób pozytywnie ocenić regulacji, która ustala obowiązki państwa przed obowiązkiem alimentacyjnym rodzica odseparowanego od dziecka. Zagwarantowane w ustawie zabezpieczenie potrzeb dziecka do wysokości zasiłku rodzinnego i dodatku dla samotnie wychowujących stanowić będzie, dodatkowo, wskazówkę dla sądu w sprawach o ustalenie obowiązku alimentacyjnego (pozwany o alimenty będzie nawet mógł podnieść w postępowaniu sądowym brak dbałości osoby opiekującej się dzieckiem, która o takie świadczenie nie wystąpiła). Natomiast zawarcie małżeństwa przez rodzica, uznanego za samotnie wychowującego nie tylko sprawia, że osoba ta traci status osoby samotnie wychowującej dziecko (a więc dodatek), ale także rodzi skutki dla współmałżonka, którego dochody składają się na dochód rodziny. W większości przypadków oznacza to częściowe przejęcie obowiązków łożenia na dziecko i, co więcej - wyprzedzenie obowiązku drugiego z biologicznych rodziców dziecka. Normy prawa rodzinnego (z art. 129 i art. 144 Kro włącznie) stan taki wykluczają, natomiast przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych sankcjonują go.
     Rozwiązania ustawy prowadzą do erozji odpowiedzialności rodzicielskiej i stanowią zachętę do ustalania przez rodziców swego statusu jako osoby formalnie samotnej (bez względu na potrzeby dzieci).
     Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajduje się pod ochroną i opieką RP. Tymczasem przyjęta regulacja rażąco niesłusznie uprzywilejowuje wyłącznie rodziców, którzy nie pozostają w związkach małżeńskich (samotnych lub pozostających w związkach partnerskich).
     6. Z uwagi na dochowanie zasady równości ocenie podlegać musi również związek odstępstwa od zasady równego traktowania z innymi zasadami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych. Art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji stanowi, iż rodziny w trudnej sytuacji, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Artykuł ten w tej części kształtuje prawo podmiotowe. Prawa tego można dochodzić, zgodnie z art. 81 Konstytucji, w granicach określonych w ustawie. Ustawa o świadczeniach rodzinnych gwarantuje szczególną pomoc rodzinom niepełnym; w istocie bowiem te właśnie rodziny są adresatami kwestionowanego uregulowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że wartość konstytucyjna opisana w art. 71 ust. zd.2 Konstytucji uzyskuje pełną treść wówczas, gdy jest stosowana w całości, nie zaś wyrywkowo, wyrwana z kontekstu. W pełnym brzmieniu jest ona wytyczną polityki państwa; zapewnia ochronę wartości, jaką stanowi rodzina przez zabezpieczenie szczególnej pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym. W przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych rodziny wielodzietne nie uzyskują jednak dodatkowego wsparcia na porównywalnym choćby poziomie, jak rodziny niepełne. Rozwiązanie takie określane jest w listach do Rzecznika Praw Obywatelskich jako pogwałcenie zasady sprawiedliwości społecznej. Z poglądem o dyskryminacyjnym charakterze tego rozwiązania - również w świetle wartości konstytucyjnej, którą wydaje się realizować - należy się zgodzić. Przypomnieć wypada w tym kontekście ugruntowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stanowisko o nierozerwalnym związku zasady równości z zasadą sprawiedliwości społecznej.
     Natychmiastowe wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w przypadku uwzględnienia niniejszego wniosku prowadziłoby do zaprzestania dobrze już ugruntowanej pomocy, świadczonej na rzecz grupy osób samotnie sprawujących opiekę nad dzieckiem, które utraciły prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Tzw. gwarantowany zasiłek okresowy świadczony był dotychczas na podobnych zasadach i w zbliżonej wysokości do dodatku przewidzianego w 8 pkt 3 oraz art. 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wnoszę zatem o odroczenie, na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji RP, na okres 12 miesięcy utraty mocy obowiązującej przez wymienione przepisy.
źródło: Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Dorota

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 503
  • http://www.oliwia.iskierka.org
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #132 dnia: Kwiecień 24, 2004, 05:04:56 pm »
Witam wszystkich.
My też składaliśmy wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o zarobkach do zasiłku rodzinnego.Niewiemy jeszcze czy będzie nam przysługiwał ale wiemy że żeby przeżyć musielibyśmy cofnąć się w czasie do roku 2002.Czyż nie jest śmieszne żeby nasze urzędy wymagały od nas zaświadczeń z tego właśnie roku?
Przecierz mamy 2004 i musimy żyć i mieć za co żyć-- a ONI wchodząc do Uni cofają się do "murzynów".(żeby dostać zasiłek stały z tytułu chorego dziecka przekracza nam kwota 57zł--śmieszne ale prawdziwe)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #133 dnia: Kwiecień 24, 2004, 05:28:50 pm »
Tak mogą rządzić tylko "czerwone umysły"
Faktycznie wspaniale wkraczamy do wrót Europy - bezprawiem i nędzą  :oops:
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Dorota

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 503
  • http://www.oliwia.iskierka.org
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #134 dnia: Kwiecień 24, 2004, 05:43:55 pm »
Soniu już nawet chyba nie czerwone one zdadzą się już szarzeć.Oliwia ma takie szare komórki i one są podobno uszkodzone.To chyba tak jak nasza władza i sejm.

Offline Dorota

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 503
  • http://www.oliwia.iskierka.org
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #135 dnia: Kwiecień 24, 2004, 05:44:30 pm »
Czy napisałam zbyt ostro???????????????

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #136 dnia: Kwiecień 24, 2004, 09:42:32 pm »
Jak to za ostro  :D  - to wszystko zbyt miłe jak na takie poczynania wobec wyborców.
Przecież naszych podatkow mają te "malutkie pensje" - a nas tylko poskramiaja wszystkiego.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Dorota

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 503
  • http://www.oliwia.iskierka.org
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #137 dnia: Kwiecień 25, 2004, 02:56:31 pm »
Bo tak już jest Soniu ten biedny co dojdzie do władzy musi się najperw dorobić a później zmiana.Niewiem czy oglądałaś program"jestem jaki jestem" w nim M.wiśniewski rozmawiał z Lepperem no i okazało się że jego córka nosi bluzeczki po
25 euro.Czy to nie przesada???? a co z naszymi dziećmi? czsami nie stać nas żeby kupić im za 15zł zwykłej bluzeczki.  :?

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #138 dnia: Kwiecień 27, 2004, 03:03:34 pm »
Ukazał się nowy Dz.U.
Dz.U. z 2004r. Nr 80 poz. 739
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 739 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych
klikając na podany link - wybierzcie odpowiedni Dz.U.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #139 dnia: Kwiecień 28, 2004, 10:03:57 am »
Walka o Fundusz Alimentacyjny
 
Z niekorzystnymi skutkami ustawy o świadczeniach rodzinnych walczy grupa rodziców z Krakowa.
W staraniach o przywrócenie Funduszu Alimentacyjnego mają poparcie rzecznika praw obywatelskich.
To szansa dla ponad dwunastu tysięcy samotnych rodziców w Krakowie i sześciuset tysięcy w kraju, by nie stracić znacznej części świadczeń na dzieci.

 

Bubel prawny, ustawa dla bogatych - tak nowe przepisy o świadczeniach rodzinnych określają ci, którzy na nich stracą. Większość wyraża irytację przy składaniu wniosków.

Kraków jest jednym z niewielu miast, gdzie wnioski zaczęto przyjmować w dwóch punktach, przy ulicy Halickiej i na osiedlu Handlowym, niemal dwa tygodnie wcześniej niż wymagała ustawa.

Przyjęto już niemal półtora tysiąca wniosków. Rozładowało to kolejki, choć ludzie przyjmowani są w prowizorycznych warunkach.

Przyjmowanie wniosków utrudnia to, że większość jest źle wypełniona. Urzędnicy informują, że nagminne są przypadki wydawania przez ZUS, Urząd Skarbowy i komorników niewłaściwych zaświadczeń.

Wojnę nowej ustawie, a zwłaszcza likiwdacji Funduszu Alimentacyjnego, wydało krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnych Rodziców.

Równocześnie rzecznik praw obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Dzięki determinacji krakowskich rodziców jest szansa, że ustawę uda się zmienić.- ptr"
http://tvp.pl/369,2004042793447.strona
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
« Odpowiedź #140 dnia: Kwiecień 28, 2004, 04:09:48 pm »
Zmienione uprawnienia oraz obowiązki płatników i świadczeniobiorców

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
VADEMECUM RZECZPOSPOLITEJ
STANISŁAW MAJKOWSKI

Nowe zasady przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych omawialiśmy już m.in. w "Rz" nr 21 z 26 stycznia i nr 57 z 8 marca. Poszczególne zagadnienia przedstawiamy też w bieżących wydaniach "Dobrej Firmy". Jednak kolejna nowelizacja ustawy o tych świadczeniach, wchodząca w życie już za kilka dni, skłania do przypomnienia w jednym artykule wszystkich najważniejszych zmian w zakresie uprawnień rodzin do otrzymywania różnych form pieniężnej pomocy oraz obowiązków instytucji i pracodawców ustalających i wypłacających zasiłki, dodatki i inne świadczenia przewidziane w ustawie.

Od 1 maja br. zasady ustalania uprawnień do świadczeń oraz ich wypłaty będą regulowane przez przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) [czytaj też "Poprawki tuż przed startem"]. Ostatnia, już druga nowelizacja tej ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593. Procedury i wzory druków określono w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 45, poz. 433). Zamieściliśmy je w Vademecum "Rzeczpospolitej" z 8 marca br.

Kto ustala i wypłaca świadczenia
W myśl art. 48 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych funkcję ich płatników w pierwszym okresie zasiłkowym - trwającym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. - pełnią wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast wobec następującej grupy uprawnionych:


bezrobotnych oraz pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,

osób, którym przed wejściem w życie ustawy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne były przyznawane i wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej,

ubiegających się o dodatki wymienione w art. 10 - 12 ustawy, czyli dodatki z tytułu: opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka, a także o świadczenie pielęgnacyjne,

zatrudnionych albo wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego 31 marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,

otrzymujących za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

posłów i senatorów,

osób, którym po wejściu w życie ustawy ustalone zostanie prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej albo uposażenia rodzinnego.
W okresie tym płatnikami zasiłków rodzinnych, dodatków do nich z tytułu: urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłków pielęgnacyjnych mogą być również:


pracodawcy zatrudniający 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracowników - dla swoich pracowników (w trakcie trwania zatrudnienia) oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej,

właściwe jednostki organizacyjne podległe ministrowi obrony narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, szefom Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministrowi sprawiedliwości - w stosunku do żołnierzy lub funkcjonariuszy tych służb,

prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wobec ubezpieczonych wyżej niewymienionych, prowadzących pozarolniczą działalność i ich współpracowników, duchownych oraz osób, którym ZUS wypłacał do dnia wejścia w życie ustawy emeryturę, rentę, rentę socjalną albo rentę rodzinną,

rolnicze spółdzielnie produkcyjne, upoważnione do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom - w stosunku do swoich członków,

jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub zlecenia, jeśli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom - wobec osób wykonujących te umowy,

właściwe organy emerytalne lub rentowe - dla osób, którym wypłacały przed wejściem w życie ustawy emerytury, renty, renty rodzinne albo uposażenia rodzinne.
Prawo do wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub samotnego wychowywania dziecka, posiada tylko organ właściwy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli dana osoba będzie wnioskować o jedno z wymienionych świadczeń, w organie tym składa także wniosek o ewentualne przyznanie pozostałych - nawet jeśli do ich wypłaty upoważnione są inne jednostki.Po 1 września 2005 r. zwiększać się będzie rola gmin w realizacji ustawy, co znajdzie wyraz m.in. w przejmowaniu przez samorząd gminny wypłat dla wszystkich rodzin, poza tymi, w których osoba uprawniona do otrzymywania wypłaty jest zatrudniona w zakładzie pracy mającym powyżej 20-osobową załogę.

Zasiłek rodzinny

Zgodnie z art. 5 ustawy prawo do zasiłku przysługuje, jeśli przeciętny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota ta wynosi 583 zł. Świadczenie to przysługuje, mimo przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku, jeżeli przekroczenie to jest mniejsze lub równe najniższemu zasiłkowi rodzinnemu w okresie, na który ustalane jest uprawnienie, oraz jeśli przysługiwało ono w poprzednim okresie zasiłkowym.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego na okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. bierzemy pod uwagę przychody osiągnięte w 2002 r. - art. 47 ust. 2 ustawy.  Artykuł 4 ust. 2 ustawy prawo do zasiłku przyznaje następującym osobom:


rodzicom, jednemu z nich albo opiekunowi prawnemu dziecka,

opiekunowi faktycznemu - jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

osobie uczącej się.
Omawiane świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko:


18. roku życia lub

nauki w szkole - nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wieku 21 lat, albo

24. roku życia - jeżeli kontynuuje ono naukę i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Stosownie do art. 7 ustawy zasiłek nie należy się na dziecko przebywające w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej albo pozostające w związku małżeńskim.

Wysokość świadczenia w pierwszym okresie zasiłkowym wynosi odpowiednio:


43 zł na pierwsze i drugie dziecko,

53 zł na trzecie dziecko oraz

66 zł na czwarte i kolejne (art. 47 ustawy). Później wysokość zasiłku będzie uzależniona od wieku dziecka. Będzie ona wynosić 44 zł na dziecko do 5. roku życia, 56 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat oraz 65 zł na dziecko powyżej 18 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Przysługujące dodatki

Ustawa w art. 8 stanowi, że do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać dodatki (jednorazowe lub wypłacane co miesiąc) z tytułu:


urodzenia dziecka,

opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego czasu jego pobierania,

samotnego wychowywania dziecka,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

rozpoczęcia roku szkolnego,

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Zobacz też tabela obok.

Świadczenia opiekuńcze

W rozdziale trzecim ustawa reguluje zasady przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych. Pierwszym z tych świadczeń jest zasiłek pielęgnacyjny. W myśl art. 16 ustawy przysługuje on:


niepełnosprawnemu dziecku,

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie, która ukończyła 75 lat.
Uprawnionym do zasiłku jest także osoba niepełnosprawna powyżej 16 lat posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.  Omawiane świadczenie nie będzie wypłacane osobie przebywającej w rodzinie zastępczej albo instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeśli pobyt oraz udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek nie przysługuje także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Drugim z tej grupy jest świadczenie pielęgnacyjne (art. 17 ustawy). Prawo do niego mają matka lub ojciec, opiekun faktyczny (jeżeli wystąpił z wnioskiem o przysposobienie) albo prawny dziecka. Warunkiem jest to, że dana osoba nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem oraz nie została przekroczona kwota graniczna dochodu na członka rodziny, która w tym przypadku wynosi 583 zł. Świadczenie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczonymi wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). W druku tym powinna więc znaleźć się informacja o:


konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji dziecka lub

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Dziecko może również legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie ust. 5 art. 17 ustawy świadczenie nie przysługuje, jeśli:


osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, emerytury albo innego świadczenia rentowego,

dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

członek rodziny ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 144 zł, a świadczenia - 420 zł miesięcznie.

O innych problemach wynikających z wdrażania nowego systemu świadczeń na rzecz rodziny, oraz o projektach zmiany ustawy, dotyczących następstw likwidacji Funduszu Alimentacyjnego będziemy systematycznie informować na naszych łamach.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040428/prawo/prawo_a_16.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Dodatki do zasiłku
« Odpowiedź #141 dnia: Kwiecień 28, 2004, 04:13:51 pm »
Dodatki do zasiłku

1 maja rusza nowy system wsparcia z budżetu państwa niezamożnych rodzin tzw. świadczeniami rodzinnymi. W pierwszym okresie zasiłkowym, trwającym od 1 maja br. do końca sierpnia 2005 r., nadal ich płatnikami pozostaną pracodawcy zatrudniający na koniec marca br. przynajmniej 5 pracowników

URSZULA ŻÓŁTAK OLGIERD PODGÓRSKI


W poprzedniej DF opisaliśmy zasady przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych. Dziś czas na dodatki do zasiłku rodzinnego. Uprawnienie do któregokolwiek z nich jest ściśle skorelowane z prawem do tego zasiłku. Słowem dodatek przysługuje podczas pobierania przez uprawnionego zasiłku rodzinnego.

Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Zastępuje świadczenia z likwidowanego od 1 maja Funduszu Alimentacyjnego. Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie) oraz opiekunowi prawnemu dziecka, a także pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od nich alimentów. Dostanie go tylko ten uprawniony, którzy samotnie wychowuje dziecko.


Samotnie wychowuje dziecko ten, kto spełnia dwa warunki:


jest stanu wolnego w sensie prawnym, tj. panną, kawalerem, rozwódką lub rozwodnikiem, wdową lub wdowcem czy też pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

nie wychowuje dziecka wspólnie z jego ojcem czy matką.

Tak wynika z art. 3 pkt 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa) [czytaj]. Dodatek należy się na każde dziecko wychowywane samotnie w wysokości 170 albo 250 zł miesięcznie, gdy ono legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zapewne często się zdarzy, że ktoś jednocześnie spełni warunki do uzyskania dwóch dodatków: tego oraz z tytułu samotnego wychowywanie dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (400 zł). Wówczas wyboru dokonuje sam zainteresowany; łączne pobieranie obu świadczeń nie jest bowiem możliwe. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania nie przysługuje na dziecko lub osobę uczącą się, mających ustalone prawo do rent: socjalnej, z tytułu niezdolności do pracy, inwalidzkiej albo szkoleniowej.

Ustawa zawiera przepisy przejściowe chroniące prawa nabyte pewnych grup, które do końca kwietnia br. otrzymywały świadczenia z FA. I tak osoby powyżej 50 lat, które pobierały na siebie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą na swój wniosek pobierać 170 zł dodatku aż do uzyskania prawa do emerytury, renty lub zasiłku stałego wyrównawczego z pomocy społecznej.

W tym celu muszą sprostać dwóm wymaganiom:


dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł,

egzekucja alimentów zasądzonych przez sąd rodzinny okazała się bezskuteczna.
Szansę na pobieranie tego dodatku jeszcze przez rok mają także osoby pozostające w związku małżeńskim, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Dostaną go na dzieci, na które do końca kwietnia br. otrzymywały świadczenia z FA.

Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA I UTRATY PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

Zastępuje dotychczasowy gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Przysługuje tylko samotnie wychowującym dziecko matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu czy prawnemu dziecka, jeżeli pozostaje ono pod ich faktyczną opieką.

Kryteria samotnego wychowywania dziecka są takie same jak przy dodatku opisanym wyżej. Należy się przez 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 lat, w wysokości 400 zł miesięcznie. Przypomnijmy, że gwarantowany zasiłek okresowy wynosił 461 zł przez pierwsze 12 miesięcy jego otrzymywania oraz 80 proc. tej kwoty (369 zł) przez następne 24 miesiące.

Wypłata dodatku ulega zawieszeniu od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Gdy potem uprawniony straci zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przywraca mu się prawo do dodatku, ale tylko wtedy, gdy:


nie nabył prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

z wnioskiem o przywrócenie dodatku wystąpił w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

nie zrezygnował sam z pracy ani też nie nastąpiło to z przyczyn leżących po jego stronie.
Dodatek ten nie przysługuje osobie, która:


zawnioskowała o jego przyznanie po upływie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy,

ma ustalone prawa do renty socjalnej, emerytury, renty lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Za osoby pobierające dodatek opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (420 zł), jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Nie odprowadza się natomiast za nie składek emerytalnej i rentowych. Na dodatek ten mogą liczyć wszyscy, którzy do końca kwietnia br. dostawali gwarantowany zasiłek okresowy zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. Do 3-letniego okresu pobierania dodatku wlicza się jednak okresy, za które wypłacono wskazany zasiłek.

Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu oraz opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka:


do ukończenia 16 lat, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności,

powyżej 16, ale do ukończenia 24 lat, legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 lat lub 70 zł - powyżej 5, ale do ukończenia 24 lat. Gdy dziecko osiągnie 5 lat podczas okresu zasiłkowego, wyższy dodatek wypłaca się od następnego miesiąca.

Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Mają do niego prawo matka, ojciec, opiekun prawny dziecka czy faktyczny, jeżeli opiekuje się dzieckiem do ukończenia roku, a rodzice lub opiekun prawny nie pobierają na nie dodatku. Przysługuje jednorazowo wyłącznie jednemu uprawnionemu w wysokości 500 zł na każde dziecko. W razie urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas porodu, kwotę dodatku mnoży się odpowiednio. W pewnym sensie zastępuje on likwidowane z końcem kwietnia br. jednorazowy zasiłek macierzyński (201 zł) z pomocy społecznej oraz jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacany rolnikom na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.). Dodatek przysługuje tylko na dzieci urodzone po 30 kwietnia 2004 r. do ukończenia przez nie roku, z tym że wniosek trzeba złożyć przed osiągnięciem tego wieku. Rodzina nie musi jednak spełniać warunków do zasiłku rodzinnego w miesiącu urodzenia dziecka. Równie dobrze prawo do zasiłku może nabyć potem, byle nie później niż przed osiągnięciem przez nie roku.

Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM PODCZAS KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Zastępuje zasiłek wychowawczy. Przysługuje wyłącznie pracownikowi lub pracownicy, będących ojcem, matką, opiekunem prawnym czy faktycznym dziecka, przez 24 miesiące, 36 - w razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas porodu, albo 72 - nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do okresów pobierania dodatku wlicza się okresy otrzymywania do końca kwietnia br. zasiłków wychowawczych na to samo dziecko.


Z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego nie skorzystają osoby, które:


pracowały krócej niż 6 miesięcy bezpośrednio przed urlopem wychowawczym,

podjęły lub kontynuują zatrudnienie, inną pracę zarobkową czy pobierają zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego.
Nie przysługuje on także:


na dziecko przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę,

w razie zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Wynosi 400 zł miesięcznie. Osoba samotnie wychowująca syna czy córkę oraz osoba wychowująca troje lub więcej dzieci, która do końca kwietnia otrzymuje podwyższony zasiłek wychowawczy (505,80 zł), nabywa od 1 maja prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego właśnie w tej wysokości. Ale uwaga - tylko wtedy, jeśli spełnia wymogi określone w ustawie z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 102, poz. 651 ze zm.). Pod tym samym warunkiem dodatek dostanie również osoba otrzymująca zasiłek wychowawczy do końca kwietnia, która przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowała krócej niż 6 miesięcy. A także osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli do końca kwietnia była uprawniona do 36-miesięcznego zasiłku wychowawczego (dodatek przysługuje jej przez wskazany okres). Natomiast ten, kto do końca kwietnia pobierał zasiłek wychowawczy na podstawie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zachowuje prawo do dodatku tylko do końca 2004 r. Aby potem skorzystać z 72-miesięcznego okresu pobierania dodatku, musi przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Przysługuje jednorazowo we wrześniu matce, ojcu, opiekunowi prawnemu czy faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się, w wysokości 90 zł. Należy się wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole.


Przez szkołę w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych należy rozumieć szkoły: podstawową, gimnazjum, ponadpodstawową i ponadgimnazjalną, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ponadgimnazjalnymi są również szkoły policealne o okresie nauczania do 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.


Dodatek nie przysługuje na dziecko rozpoczynające naukę w szkole wyższej czy przygotowanie przedszkolne w zerówce (rok zerowy). Uprawniony, który nie pobiera zasiłku rodzinnego na dziecko za wrzesień, nie dostanie również tego dodatku.

Dodatek przysługuje podczas pobierania przez uprawnionego zasiłku rodzinnego


Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Należy się matce, ojcu, opiekunowi prawnemu czy faktycznemu albo osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca. Służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (80 zł miesięcznie na dziecko), albo związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (40 zł, gdy w grę wchodzą szkoły ponadpodstawowa lub ponadgimnazjalna). Nie przysługuje podczas ferii letnich, czyli za lipiec i sierpień.


Autorzy są ekspertami w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firmas_040428/firmas_a_6.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne w szczegółach
« Odpowiedź #142 dnia: Kwiecień 28, 2004, 04:15:12 pm »
Świadczenia rodzinne w szczegółach

DOBRA FIRMA, SŁUCHAM... - Eksperci odpowiadają na pytania czytelników dotyczące nowego systemu wsparcia niezamożnych rodzin

URSZULA ŻÓŁTAK I OLGIERD PODGÓRSKI
EKSPERCI Z DEPARTAMENTU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MGPiPS

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Czy dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej?
Zasiłek rodzinny należy się do ukończenia przez dziecko 24 lat, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy. Tym samym dodatek ten przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej.Na jaki dodatek może liczyć samotna matka, która przestała pobierać zasiłek dla bezrobotnych - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy z tytułu samotnego wychowywania dziecka?
Łączne pobieranie obu świadczeń nie jest możliwe. W razie zbiegu prawa do nich uprawniony musi się zdecydować na jedno z nich. Zapewne wybór padnie na wyższy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wynoszący 400 zł miesięcznie. Tymczasem dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to 170 lub 250 zł.Wychowuję syna wspólnie z konkubentem niebędącym jego ojcem. Czy mam szansę na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?
Z formalnego punktu widzenia jest pani osobą samotnie wychowującą dziecko, tj. pozostaje pani w stanie wolnym i nie wychowuje dziecka wspólnie z jego ojcem. Jeśli spełnia pani warunki uzyskania zasiłku rodzinnego, może się pani ubiegać o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.Jestem samotną matką 10-letniego niepełnosprawnego chłopca, w dodatku bezrobotną. Pobieram na niego świadczenia z FA (tylko do końca kwietnia), zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. A co dostanę po 1 maja?
Dochód na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne nie może przekroczyć 583 zł. Jeśli pani spełnia to kryterium, uzyska od 1 maja zasiłek rodzinny w wysokości 43 zł miesięcznie na dziecko. Także dodatki z tytułu: samotnego wychowania dziecka w kwocie 250 zł miesięcznie na syna, rozpoczęcia roku szkolnego90 zł raz w roku we wrześniu oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 70 zł miesięcznie. Dostanie pani również, i to niezależnie od dochodu, 144 zł miesięcznie zasiłku pielęgnacyjnego. Gdy nie podejmie pani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad synkiem, dostanie także 420 zł miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego.Wspólnie z konkubentem wychowuję syna i jeszcze dwoje dzieci, których ojcem jest mój były mąż. Czy dostanę dodatki z tytułu samotnego wychowywania na dzieci z poprzedniego związku?
Nie. A to dlatego, że wychowuje pani chłopca wspólnie z jego ojcem. Nie jest pani zatem osobą samotną w świetle ustawy. Fakt, że tylko jedno dziecko wychowuje pani wspólnie z jego ojcem, nie ma tu żadnego znaczenia.Urodzę bliźnięta prawdopodobnie w czerwcu. To moje pierwsze dzieci. Spełniam kryteria dochodowe. Na jakie świadczenia rodzinne mogę liczyć?
Otrzyma pani jednorazowo dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości po 500 zł na każde dziecko (czyli łącznie 1000 zł). Oprócz tego miesięcznie po 43 zł zasiłku rodzinnego na każde dziecko (razem 86 zł).Córka urodziła się w marcu br. Czy dostanę w maju dodatek z tytułu jej urodzenia?
Nie. Zgodnie z ustawą dodatek ten przysługuje na dzieci urodzone po 30 kwietnia br. Może pani natomiast otrzymać jednorazowy zasiłek macierzyński z pomocy społecznej. Oczywiście jeśli spełni pani warunki uprawniające do niego, określone w ustawie o pomocy społecznej.Do końca kwietnia pobieram 505,80 zł zasiłku wychowawczego na dziecko, które wychowuję samotnie. Dorabiam sobie na umowę-zlecenie. Jaki dodatek z tego tytułu uzyskam w nowym systemie?
Osoba, która otrzymuje do końca kwietnia br. podwyższony zasiłek wychowawczy, w zamian w nowym systemie dostanie dodatek z tytułu opieki nad tym samym dzieckiem podczas urlopu wychowawczego także w wysokości 505,80 zł. Gwarantują to przepisy przejściowe ustawy (art. 59). Skoro przysługuje pani zasiłek wychowawczy przez 36 miesięcy, przez ten okres będzie też pani otrzymywać po 1 maja dodatek. Oczywiście okresy pobierania obu świadczeń kumulują się. Oznacza to, że jeśli zasiłek wychowawczy dostała pani np. za 10 miesięcy, to dodatek należy się jeszcze za 26 miesięcy.No dobrze, ale czy podczas pobierania tego dodatku mogę pracować?
Uprawniony może pobierać podwyższony dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego (505,80 zł), jeżeli sprosta wymogom wynikającym z ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. A ta dopuszcza osiąganie pewnych dochodów podczas przebywania na zasiłku wychowawczym, jeśli miesięcznie nie przekroczą one 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Chodzi tu o dochody ze stosunku pracy lub na innej podstawie, innej działalności zarobkowej, a także z emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli łączny dochód z tych tytułów nie przekraczał miesięcznie kwoty stanowiącej. Na tych zasadach może pani dorabiać podczas otrzymywania dodatku.Jestem 22-letnim studentem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy dostanę dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Nie. Dodatek ten przysługuje na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. A jak wyjaśniliśmy obok, do szkół nie zalicza się szkół wyższych. Studenci rozpoczynają rok akademicki w szkole wyższej. Zatem nie ma pan szans na ten dodatek, nawet jeżeli spełnia warunki uprawniające do zasiłku rodzinnego.Mój 17-letni syn będzie powtarzał rok w szkole podstawowej. Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby otrzymywać na niego dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Generalnie nie ma konieczności przedstawiania żadnych dokumentów, gdy chodzi o dzieci uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Jednakże w każdej nietypowej sytuacji, gdy z wieku dziecka wynika, że powinno uczyć się w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, należy dostarczyć zaświadczenie szkoły. W celu uzyskania takiego dodatku na dzieci uczące się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych trzeba przedłożyć zaświadczenie szkoły.15-letnia córka dojeżdża bezpłatnie do szkoły gimnazjalnej. Czy dostanę na nią dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania?
Nie. Z tego dodatku skorzystają jedynie dzieci dojeżdżające do szkół ponadpodstawowych czy ponadgimnazjalnych. Dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych należy do zadań własnych gminy i jest zapewniane bezpłatnie.Syn uczy się w szkole ponadgimnazjalnej i wynajmuje pokój na stancji. Czy uzyskam na niego dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania? Jeśli tak, jakie dokumenty muszę złożyć?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Zatem dostanie go pani na dziecko mieszkające na stancji. Do wniosku o dodatek należy dołączyć zaświadczenie szkoły, w której dziecko się uczy, oświadczenie osoby wynajmującej mu pokój oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Tak wynika z § 6 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 45, poz. 433).Rozliczam płace w spółce zatrudniającej 30 pracowników. Jeden z pracowników pobiera zasiłek pielęgnacyjny na dziecko o niepełnosprawności orzeczonej do końca kwietnia 2006 r. Kto ma wypłacać mu ten zasiłek po 30 kwietnia? Nadal pracodawca? Jeśli tak, czy musi złożyć nowy wniosek?
Nadal pracodawca, jeśli 31 marca będzie miał przynajmniej 5 pracowników. Stanowi o tym art. 48 ust. 2 pkt 2 ppkt a ustawy. Oczywiście pracownik musi złożyć u niego nowy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, według wzoru z załącznika nr 5 do rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość ubiegającego się.Firma handlowa angażuje 17 osób, w tym 4 na urlopach wychowawczych. Jedna z pracownic urodziła drugie dziecko podczas urlopu wychowawczego, pobiera zasiłki rodzinne na dwoje dzieci. Inna z kolei do 12 marca 2005 r. przebywa na dłuższym urlopie wychowawczym na dziecko specjalnej troski. Obecnie jeszcze zasiłki macierzyńskie i wychowawcze wypłaca im ZUS. Gdzie mają się zwracać po zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu urlopu wychowawczego po 30 kwietnia?
Od 1 maja uprawnionym do dodatków z tytułu opieki na dzieckiem podczas urlopu wychowawczego wszystkie świadczenia rodzinne wypłaca urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego. Mówi o tym art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy. Natomiast dla kobiet uprawnionych w nowym systemie do zasiłku rodzinnego bez wskazanego dodatku płatnikiem będzie pracodawca. A to dlatego, że 31 marca będzie zatrudniał przynajmniej 5 pracowników.Czy gmina będzie od 1 maja wypłacała zasiłek rodzinny kobiecie, która pobiera zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego?
Zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko podczas tego urlopu. Po 30 kwietnia zasiłek rodzinny będzie jej wypłacał pracodawca, jeżeli na 31 marca będzie miał przynajmniej 5 pracowników, a gdy nie - gmina właściwa dla jej miejsca zamieszkania.Sama wychowuję roczne niepełnosprawne dziecko. Od października 2003 r. przebywam na urlopie wychowawczym, pobierając około 505 zł zasiłku wychowawczego. Czy nadal będę go otrzymywać od 1 maja w dotychczasowej wysokości?
Nie. Z końcem kwietnia br. zasiłki wychowawcze zostają zlikwidowane. Osoba samotnie wychowująca dziecko, która do końca kwietnia br. otrzymuje podwyższony zasiłek wychowawczy (505,80 zł), nabywa po tej dacie prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad tym samym dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego, również w wysokości 505,80 zł. Gwarantuje to przepis przejściowy - art. 59 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [czytaj] (DzU nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa).Dodam, że nie mam ustalonych sądownie alimentów, a z ojcem dziecka zerwałam wszelkie kontakty. Nie osiągam żadnych dochodów. Czy uzyskam coś jeszcze z nowego systemu?
Oczywiście. Czytelniczka dostanie od 1 maja - oprócz 43 zł zasiłku rodzinnego - jeszcze 250 zł miesięcznie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W takiej wysokości dodatek ten przysługuje niepełnym rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, gdy dochód netto na osobę w rodzinie z 2002 r. nie przekroczy 504 lub 583 zł - w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Może również liczyć na dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 50 zł na miesiąc (do ukończenia 5 lat) oraz na zasiłek pielęgnacyjny - 144 zł miesięcznie.Do jakiego wieku dziecka przysługuje dodatek z tytułu jego samotnego wychowywania?
Dodatek ten przysługuje podczas pobierania zasiłku rodzinnego na dziecko, czyli do ukończenia przez nie 18 lat lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 albo 24 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

NOTOWAŁA RENATA MAJEWSKA

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firmas_040428/firmas_a_7.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #143 dnia: Kwiecień 28, 2004, 06:45:20 pm »
Dziewczyny Kochane  :D

Piszę w imieniu znajomej
Cytuj
Szukam wzoru zaswiadczenia wystawionego przez pracodawce dla MOPR/MOPS ze jestem na urlopie od do i ile przedtem pracowalam

Poradzcie coś... Ja nie staram się o rodzinny itd. więc nie bardzo wiem jakie dokumenty są potrzebne
.:.carpe diem.:.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #144 dnia: Kwiecień 28, 2004, 06:59:39 pm »
w innym wątku pisałam:

także sporo o tym. Jest możliwość kierować pytania  drogą elektroniczną.
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia

a tu druki gotowe -podawalam to także wyżej
http://www.krakow.pl/samorzad/swiadczenia/?id=wzory_drukow_umk.html

Wszystkie zasiłki od 1maja2004r.

Można jeszcze tu zajrzeć
http://www.mpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=3160
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #145 dnia: Kwiecień 28, 2004, 07:12:24 pm »
Dzięki Soniu Kochana  :D

Te druki,które podajesz wcześniej przejrzałam. Przejrzałam Ustawy, Kodeks Pracy i nie ma wzoru takiego druku.
Może jakaś mama już składała druki/wnioski i doradzi o jaki druk chodzi. Ja podejrzewam, że taki druk powinien zakład pracy wystawić.
.:.carpe diem.:.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #146 dnia: Kwiecień 28, 2004, 07:27:13 pm »
Te, które uległy zmianie -podałam.
Hata może na te inne nie było zmian?- a jeśli nawet to leży w gestii Zakładu Pracy.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline mamawika

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 262
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #147 dnia: Kwiecień 28, 2004, 09:27:53 pm »
Mi pani sekretarka wypisała na zwykłym druku z nagłówkiem "Zaświadczenie" i tam to wszystko po prostu wpisała.
Pozdrowienia,
mamawika
 Wiko już od jakiegoś czasu 10 lat- MPD, epi (N,E,R,L,O,P) & Gaba prawie 15 - szatan nie kogut.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #148 dnia: Kwiecień 28, 2004, 11:37:54 pm »
Do takich celów, czyli poświadczenia zarobków, wystarczy zwykly druczek z zakladu pracy a jak nie ma druków, u mnie piszemy na zwyklej kartce zaswiadczenie i dalej że ktos tam jest zatrudniony od-do i za ostatnie 3 miesiące osiagnął dochod czy cos takiego , co tam potrzebne
wiem ze np. do banku nie wystarczy takie zaswiadczenie , banki maja własne druki i na nich życza sobie takie zaswiadczenia ale do spraw zasiłkowych to chyba zwykle zaswiadczenie wystawione przez zaklad pracy, nic nie slyszalam o specjalnych drukach
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #149 dnia: Kwiecień 29, 2004, 11:33:59 am »
Trochę zbaczam z tematu:

Chodzi mi o druk o takiej treści
Cytuj
W związku ze złożonym przez Panią wnioskiem, zgodnie z art. 186 K.P. oraz Rozporządzeniem R.M. z dnia 28.05.1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. 60. poz. 277) udzielam Pani urlopu wychowawczego w okresie:
od dnia ... do dnia ... w celu sprawowania opieki nad dzieckiem: ..... ur. ..... w .....

Przypomniałam sobie, że takiego druku zażądano ode mnie w ZUS, a ja ten druk przepisałam z Komentarza do K.P.
Nie wiem, czy ten druk nadal obowiązuje.
A może ktoś jest zorientowany, czy w necie można znaleźć Komentarz do K.P.
.:.carpe diem.:.

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach