Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Świadczenia rodzinne  (Przeczytany 1500188 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #950 dnia: Sierpień 26, 2012, 03:52:03 pm »

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5875,wyzsze-zasilki-rodzinne.html
Wyższe zasiłki rodzinne
24-08-2012


Od 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia  10 sierpnia  2012 roku ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty  zasiłków rodzinnych.
 
 
Pliki do pobrania
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r Nr 0, poz. 959)  (722.1 KB)
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/5875/1/Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_w_sprawie_kryteriow_dochodowych.pdf


a tu txtWarszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r.
Poz. 959
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych


Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.:
1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej
dalej „ustawą”, wynosi 539,00 zł;
2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 623,00 zł.
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.:
1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wynosi 574,00 zł;
2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 664,00 zł.
§ 2. Od dnia 1 listopada 2012 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
a) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy,
wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa
w art. 12a ustawy, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427,
Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223,
poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 959

6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa
w art. 13 ustawy, wynosi:
a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy,
wynosi 100,00 zł na dziecko;
8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany
jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
9) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi
1000,00 zł na jedno dziecko;
10) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;
11) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.
§ 3. Do dnia 31 października 2012 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz świadczenia rodzinne obowiązują
w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz. U. Nr 129, poz. 1058).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #951 dnia: Sierpień 28, 2012, 09:34:07 am »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/642699,beda_zmiany_w_zasadach_przyznawania_swiadczenia_pielegnacyjnego.html
Będą zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
G.P. Publikacja: 28 sierpnia 2012


Od przyszłego roku zaostrzone zostaną warunki otrzymania pomocy z tytułu opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Ma to zapobiegać uzyskiwaniu świadczeń pielęganacyjnych przez fikcyjnych opiekunów.


Zmianę przepisów, która to umożliwi, zawiera przyjmowany dziś przez rząd projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), wprowadzający istotne modyfikacje w zakresie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu oraz innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem że rezygnują z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.


Rząd postanowił jednak wprowadzić zmiany w zasadach jego otrzymywania, bo w ciągu ostatnich dwóch lat liczba otrzymujących świadczenia, a co za tym idzie wydatki budżetu na ich wypłatę zaczęły gwałtownie rosnąć. Co więcej, część tych osób nie powinna otrzymywać wsparcia, bo ich opieka jest fikcyjna, a ze względu na nieostre przepisy gminy nie mogą im odmówić przyznania pieniędzy.


– Niektórzy członkowie rodziny traktują wręcz świadczenie pielęgnacyjne jako zastępcze źródło dochodu, w sytuacji gdy nie mają pracy. Następuje więc szukanie członka rodziny, np. niepełnosprawnej babci, nad którą deklarowana opieka umożliwia uzyskanie pieniędzy – tłumaczy Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.


Nowelizacja zakłada więc, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wynoszącego 620 zł miesięcznie i niezależnego od wysokości dochodów, będą mieli rodzice, opiekunowie faktyczni oraz rodzice zastępczy spokrewnieni z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (lub jej stopniem), o ile powstała ona do ukończenia 18 lat oraz w trakcie nauki, przy czym nie później niż do ukończenia 25 lat.


– To dobre rozwiązanie, nawiązujące do tego obowiązującego wcześniej, gdy świadczenie przysługiwało wyłącznie rodzicom – uważa Elwira Kochanowska-Pięciak.


Natomiast pozostałe osoby, które są obciążone obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego członka rodziny, np. wnuki zajmujące się dziadkami i dzieci rodzicami, będą mogły ubiegać się o zupełnie nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie on wynosił 520 zł miesięcznie, a prawo do niego będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł. Pod uwagę będzie brany łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny niepełnosprawnego.


Dodatkowo nowela, która ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., przewiduje przepisy przejściowe dla wszystkich osób obecnie uprawnionych do świadczenia. Okres przejściowy będzie trwał do 30 czerwca 2013 roku. Po tym dniu decyzje przyznające pomoc wygasną z mocy prawa, a opiekunowie będą musieli ponownie starać się pomoc, już według nowych przepisów.


Etap legislacyjny


Przyjęcie przez rząd

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #952 dnia: Sierpień 31, 2012, 11:29:22 am »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/642916,rzad_wprowadzil_nowe_swiadczenie_specjalny_zasilek_opiekunczy.html
Rząd wprowadził nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy


G.P. Publikacja: 28 sierpnia 2012


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Przepisy zawarte w projekcie nowelizacji ustawy racjonalizują zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzają nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.


Obecnie katalog osób, które mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z 2003 r., jest dość szeroki. Dlatego od stycznia 2010 r. liczba osób ubiegających się o to świadczenie gwałtownie wzrosła, co wynikało także ze zniesienia kryterium dochodowego warunkującego prawo do jego przyznania. Ze statystyk wynika, że wśród osób, które uzyskały prawo do świadczenia, aż 83 proc. stanowią osoby inne niż rodzice dzieci niepełnosprawnych. W tej liczbie znaczną część stanowią osoby nadużywające pomocy finansowej ze strony państwa.


Znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Na ich podstawie uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą: rodzice (matka lub ojciec), opiekunowie faktyczni dziecka (osoby opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły do sądu o jego przysposobienie) oraz osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, a także inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Osoby te będą mogły ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole (lub szkole wyższej), jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.


Zdecydowano, że osobom dotychczas otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne zostanie zachowane prawo do niego przez 6 miesięcy (od 1 stycznia 2013 r. do 31 czerwca 2013 r.). Wysokość tego świadczenia będzie wynosić 520 zł (dodatkowo, w tym okresie, osobom spełniającym warunki do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów będzie przysługiwać dodatek do niego w wysokości 100 zł miesięcznie, co wynika z kontynuacji programu rządowego).

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów (w wysokości 620 zł miesięcznie - bez względu na dochody rodziny). Ma ono zrekompensować opiekunowi osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki uszczerbek w budżecie rodziny spowodowany rezygnacją z zatrudnienia, a także umożliwić właściwe sprawowanie opieki oraz zagwarantować mu kontynuację ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.


Specjalny zasiłek opiekuńczy


Założono również wprowadzenie do systemu świadczeń rodzinnych, nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego. Będzie on wynosił 520 zł miesięcznie. Otrzymywać go będą osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.


Taki zasiłek będzie uzależniony od kryterium dochodowego. Ma przysługiwać, gdy łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki – w przeliczeniu na osobę – nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Obecnie kryterium takie w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne wynosi 583 zł, od listopada 2012 r. kwota ta będzie wyższa (przewiduje się 623 zł). Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowe będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego.


Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdy m.in. mają one ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #953 dnia: Wrzesień 10, 2012, 11:45:00 am »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/645903,od_2013_roku_malzonkowie_otrzymaja_nowy_specjalny_zasilek_opiekunczy.html
Od 2013 roku małżonkowie otrzymają nowy specjalny zasiłek opiekuńczy.


G.P. z 10 IX 2012r.


Zona zajmująca się niepełnosprawnym mężem będzie mogła ubiegać się o nowe świadczenie ( specjalny zasiłek opiekuńczy )przysługujące z tytułu opieki nad nim. Gmina sprawdzi jednak, czy rodzina nie osiąga zbyt wysokich dochodów.


Dochody rodziny nie będą mogły przekraczać 623 zł na jednego jej członka


Zmianę przepisów w tym zakresie przewiduje znajdująca się w Sejmie rządowa nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Obecnie, zgodnie z art. 17 ust. 5 tej ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie może być przyznane, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, z wyjątkiem sytuacji gdy współmałżonek ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. To oznacza, że prawo do świadczenia ma np. córka zajmująca się niepełnosprawnymi rodzicami, ale mąż opiekujący się żoną już nie.


Takiej przesłanki negatywnej nie ma natomiast w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jest to nowy rodzaj wsparcia, który zostanie wprowadzony od 2013 r. rządową nowelizacją i będzie przysługiwał innym niż rodzice dziecka osobom zobowiązanym do alimentacji względem niepełnosprawnego członka rodziny.


– Małżonek będzie więc mógł otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, ale pod warunkiem że dochody rodziny nie będą przekraczać kryterium dochodowego, wynoszącego 623 zł na osobę w rodzinie – wyjaśnia Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


Dodaje, że już w 2008 roku Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 27/07) orzekł, że świadczenie pielęgnacyjne powinno przysługiwać małżonkom, ale gminy muszą odmawiać takim osobom składającym wnioski, właśnie dlatego że nie wykreślono z ustawy wspomnianej wcześniej negatywnej przesłanki (art. 17 ust. 5 ustawy).


– Osoby te często odwołują się do samorządowego kolegium odwoławczego i sądów administracyjnych, które zwykle orzekają na ich korzyść, powołując się na wyrok TK – potwierdza.


Warunek dotyczący niepozostawania w związku małżeńskim zostanie natomiast zachowany w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Jeżeli więc rodzic będzie starał się o nie na dorosłe dziecko, którego niepełnosprawność powstała, zanim ukończyło 18 lub 25 lat, jeżeli się uczyło i okaże się, że ma ono małżonka, to wsparcie nie będzie przyznane.


Etap legislacyjny, Czeka na I czytanie w Sejmie.


Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #954 dnia: Wrzesień 18, 2012, 09:41:09 am »

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/647645,ubezpieczenie_spoleczne_skladki_emerytalne_dla_opiekunow_beda_placone_przez_25_lat.html
Ubezpieczenie społeczne: Składki emerytalne dla opiekunów będą płacone przez 25 lat.


Resort pracy zmienia przepisy w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego. Gminy będą dłużej uiszczać należności na ubezpieczenie społeczne osób sprawujących opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny. Jednak łączny okres ubezpieczenia nie może być dłuższy niż 25 lat.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dokument ten dostosowuje przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r, nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). do uchwalonej 11 maja 2012 r. nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 637).


– Podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat spowodowało, że kobiety będą pięć lat dłużej pracować na minimalną emeryturę. Tym samy dłużej będzie trzeba płacić składki za osoby opiekujące się chorymi rodzicami lub rodzeństwem – tłumaczy Andrzej Strębski, ekspert ds. emerytalno-rentowych OPZZ.


Z tego też powodu rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2013 r. systematycznie wydłużać minimalny okres ubezpieczeniowy, za który będą odprowadzane składki za kobiety, które sprawują taką opiekę. Od 2014 roku przez dwa kolejne lata okres opłacania za nie składek będzie zwiększony o rok (obecnie jest to 20 lat). Od 2016 roku będzie on rósł co dwa lata o kolejne 12 miesięcy aż do 31 grudnia 2021 r. Wtedy minimalny okres ubezpieczenia kobiet i mężczyzn sprawujących opiekę nad chorymi członkami rodziny będzie zrównany i osiągnie 25 lat (okresy składkowe i nieskładkowe).


Gminy nie będą także musiały odprowadzać składek za osoby, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyły 50 lat i nie posiadają co najmniej 10 lat ubezpieczenia. Z takiej możliwości będą mogły korzystać również osoby młode po szkole, które nigdy nie były ubezpieczone i nikt za nich nie odprowadzał należności do ZUS.


Etap legislacyjny


Projekt
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #955 dnia: Listopad 04, 2012, 11:30:40 am »
Świadczenie pielęgnacyjne już nie dla wszystkich
Autor: Tomasz Przybyszewski, Źródło: inf. własna

Świadczenie pielęgnacyjne głównie dla rodziców, za to w wyższej kwocie, dla pozostałych – nieco niższy specjalny zasiek opiekuńczy. Takie są założenia rządowej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. 11 października na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji.


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/118607
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #956 dnia: Listopad 18, 2012, 03:24:03 pm »

http://finanse.wp.pl/kat,104132,title,Sejm-przyjal-ustawe-wprowadzajaca-nowe-swiadczenia-rodzinne,wid,15101000,wiadomosc.html?ticaid=1f8b7
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-oraz-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow/
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne - Dodano 5a.
Art. 16. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
5a. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Ponadto:
Zasiłek pielęgnacyjny - 620 zł - tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł - uzależniony od dochodu rodziny
22:51:52
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne
Zasiłek pielęgnacyjny - 620 zł - tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł - uzależniony od dochodu rodziny wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona w piątek przed Sejm.
Za przyjęciem ustawy głosowało 259 posłów, 167 było przeciwko, czterech wstrzymało się od głosu.


Ustawa - zaproponowana przez rząd - ma zracjonalizować zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i dostosować je do możliwości finansowych państwa.


W myśl noweli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieć rodzice dzieci z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki. Zasiłek w wysokości 620 zł, z opłacanymi przez budżet państwa składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będą otrzymywać co miesiąc, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.


Prawo do tego świadczenia będą miały także inne osoby niż rodzice, na przykład dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowiązane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka albo sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.


Nowela zakłada też wprowadzenie do systemu świadczeń rodzinnych nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego. Będzie on wynosił 520 zł miesięcznie. Przysługiwać będzie wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany będzie rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Zasiłek nie będzie przysługiwał rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował. Otrzymywać go będą również inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.


Specjalny zasiłek będzie uzależniony od kryterium dochodowego. Ma
22:51:53
przysługiwać, gdy łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne (obecnie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi ono 623 zł).


Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, m.in. gdy mają już ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nie będą mogły go otrzymać także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.


Ustawa przewiduje, że osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne zachowają prawo do niego przez sześć miesięcy (od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) i będą otrzymywać je w wysokości 520 zł.


Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów.


Znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.


Miedzy innymi dodano 5a.
Art. 16. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
4. Zasiłek [size=78%]pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.[/size]
5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
5a. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #957 dnia: Listopad 20, 2012, 08:28:19 am »
Jeszcze informacja z Gazety Prawnej o tym:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/662817,wyplata_swiadczenia_pielegnacyjnego_tylko_dla_niektorych_opiekunow.html
Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego tylko dla niektórych opiekunów


G.P. Publikacja: 19 listopada 2012


Wprowadzenie vacatio legis jest związane ze zmianami, które w zakresie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego wprowadza uchwalona właśnie przez Sejm ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Trafi ona teraz do Senatu.


Nowelizacja przepisów, która zacznie obowiązywać już za półtora miesiąca, ogranicza krąg osób, które będą mogły otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, wynoszące 620 zł. Na skutek wprowadzenia dodatkowych warunków, od których będzie uzależnione jego przyznanie, prawo do tej formy wsparcia zachowają głównie rodzice oraz opiekunowie faktyczni rezygnujący z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym stałej opieki. Nowe przepisy będą bowiem wymagać m.in. tego, aby niepełnosprawność osoby, na którą ustalane jest prawo do świadczenia, powstała zanim ukończy ona 18 lat lub 25 lat, gdy nastąpiło to w trakcie nauki.


Od 1 stycznia 2013 roku wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
Natomiast pozostałe osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (są to krewni w linii prostej oraz rodzeństwo) względem niepełnosprawnego członka rodziny będą mogły od 1 stycznia 2013 r. złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy. Ma on wynosić 520 zł miesięcznie i tak jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, budżet będzie za opiekuna opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przyznanie zasiłku będzie jednak uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.


– Opiekunowie będą więc musieli dołączyć odpowiednie dokumenty wskazujące na wysokość dochodów osiąganych przez członków rodziny, w tym też osoby, nad którą sprawują opiekę – tłumaczy Damian Napierała, kierownik działu świadczeń rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń.


Nowe zasady dla nowych osób
Nowe zasady ubiegania się o pomoc będą na początku obowiązywać tylko nowe osoby składające wnioski w gminach. Dla tych, które obecnie są uprawnione do świadczenia, wprowadzony został sześciomiesięczny okres przejściowy. W trakcie jego dwóch pierwszych miesięcy samorząd będzie musiał powiadomić wszystkie osoby uprawnione o zmianie przepisów i informujące ich o tym, że decyzja, na podstawie której jest im wypłacane wsparcie, wygaśnie z mocy prawa 30 czerwca 2013 r.


To oznacza, że te osoby będą musiały przyjść z nowym wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli okaże się, że nie spełniają nowych warunków uzyskiwania zarówno świadczenia, jak i specjalnego zasiłku, np. z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, w ogóle utracą prawo do pomocy.


Etap legislacyjny: Uchwalenie przez sejm
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #958 dnia: Styczeń 22, 2013, 06:05:37 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/674795,gminy_beda_dluzej_placic_na_ubezpieczenia_za_uprawnionych_do_swiadczenia_pielegnacyjnego.html
Gminy będą dłużej płacić na ubezpieczenia za uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Od 1 stycznia 2013 r. wydłuża się czas trwania obowiązku opłacania przez organy samorządu składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Zmiany wynikają przede wszystkim z podwyższenia wieku emerytalnego.


Obowiązek uiszczania należności do ZUS za pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynika z art. 6 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu obowiązującym do końca 2012 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłacał składki ubezpieczeniowe za uprawnionych do pomocy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez czas niezbędny do uzyskania przez nie okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.


Zmiany od nowego roku
1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian, które wprowadziła (związanych przede wszystkim z podwyższeniem wieku emerytalnego), znajdują się tam również te dotyczące opłacania składek przez organy samorządu za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.


Zmianie uległ art. 6 ust. 2a ustawy systemowej. Zgodnie z jego nowym brzmieniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pobierających świadczenie przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tzw. ustawy emerytalnej). Odwołanie się do art. 87 tej ustawy oznacza, że organ samorządu zobowiązany jest opłacać należności do ZUS przez taki okres, aby zapewnić w przyszłości osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne co najmniej minimalną emeryturę. A i ten przepis 1 stycznia 2013 r. uległ zasadniczej zmianie.


Do 31 grudnia 2012 r. podwyższenie emerytury przysługującej osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r. do kwoty najniższego świadczenia możliwe było wtedy, gdy udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Po wejściu w życie ustawy z 11 maja 2012 r. długość tego stażu dla mężczyzn pozostała bez zmian. Stopniowemu podwyższeniu podlega on natomiast w przypadku kobiet. Jego długość uzależniona jest od roku, w którym panie osiągną powszechny wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej. Staż ten wynosi:


● 20 lat dla kobiet, które wiek ten osiągną najpóźniej 31 grudnia 2013 r.,


● 21 lat dla kobiet, które wiek ten osiągną w latach 2014–2015,


● 22 lata dla kobiet, które wiek ten osiągną w latach 2016–2017,


● 23 lata dla kobiet, które wiek ten osiągną w latach 2018–2019,


● 24 lata dla kobiet, które wiek ten osiągną w latach 2020–2021,


● 25 lat dla kobiet, które wiek ten osiągną po 31 grudnia 2021 r.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #959 dnia: Marzec 12, 2013, 09:56:28 pm »

chodzi oczywiście o świadczenie pielęgnacyjne, a nie jak pisze red. tvn24- o zasiłek pielęgnacyjny. ;)

 :D

Rodzice powinni otrzymywać taką pomoc finansową od państwa, która będzie przynajmniej w jakiejś części ekwiwalentem wynagrodzenia w pracy zawodowej. /Donald Tusk/ :D
http://www.tvn24.pl/wyzsze-zasilki-dla-rodzicow-niepelnosprawnych-dzieci,311502,s.html
Wyższe zasiłki dla rodziców niepełnosprawnych dzieci


O 200 zł wzrośnie od kwietnia zasiłek pielęgnacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi całodobową opiekę - zapowiedział premier Donald Tusk. Zaznaczył, że docelowo, w ciągu pięciu lat świadczenie to ma osiągnąć wysokość płacy minimalnej.


Przedstawione rozwiązania przyjęła we wtorek "kierunkowo" Rada Ministrów.


Teraz rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego, jest ono niezależne od dochodu całej rodziny.


- Już w kwietniu zakładamy podwyżkę o 200 zł tej grupie, która jest w kategorii dzisiejszej 620 - powiedział premier.


"Radykalny wzrost"
Podkreślił jednocześnie, że rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy zmuszeni są zrezygnować z jakiejkolwiek pracy zawodowej, by się nimi opiekować, "powinni otrzymywać taką pomoc finansową od państwa, która będzie przynajmniej w jakiejś części ekwiwalentem wynagrodzenia w pracy zawodowej".


Dlatego zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego o 200 zł ma obowiązywać do końca 2013 r., a od początku 2014 r. świadczenie to ma się zwiększać tak, "aby w ciągu pięciu lat osiągnąć pułap płacy minimalnej".


- To jest oczywiście radykalny wzrost. To nie jest dużo pieniędzy dla takiej rodziny, ale to jest radykalny wzrost w porównaniu do tego, czym dzisiaj dysponuje - powiedział Tusk.


Zaznaczył, że istotne jest też, by pomoc trafiała do tych, którzy naprawdę jej potrzebują - "poświęcają cały swój czas niepełnosprawnemu, który całodobowej opieki wymaga".


- Inaczej ten system nie podoła finansowo temu wyzwaniu - dodał szef rządu.


Premier mówił, że nie ma w Polsce systemu z precyzyjnymi kryteriami uzależniającymi kwotę zasiłku od stopnia niepełnosprawności dziecka.


- Nad takim systemem będziemy pracowali - powiedział.


Minister: Skorzysta ok. 95 tys. osób
Z zapowiadanej od kwietnia podwyżki o 200 zł skorzysta - jak powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz - ok. 95 tys. osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne.


- Są to rodzice dzieci niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mają wskazania i którzy poświęcają swój czas, rezygnują z pracy lub jej nie podejmują i opiekują się swoimi dziećmi - wyjaśnił.


Jak dodał po podwyżce omawiane świadczenie wynosić będzie 820 zł, a po osiągnięciu pułapu płacy minimalnej - 1600 zł brutto.


Autor: MAC/iga / Źródło: PAPTam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #960 dnia: Marzec 27, 2013, 12:43:17 am »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/692863,rzad_podwyzsza_swiadczenie_pielegnacyjne_kto_dostanie_dodatkowe_pieniadze.html
Rząd podwyższa świadczenie pielęgnacyjne. Kto dostanie dodatkowe pieniądze?

Gazeta PrawnaPublikacja: 26 marca 2013

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (spełniające warunki zawarte w ustawie o świadczeniach pielęgnacyjnych), czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu
i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r. Środki trafią do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie później niż do ukończenia 25 lat. Pieniądze będą wypłacane  w szczególności rodzicom dzieci niepełnosprawnych.


W praktyce (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.


Pomoc - 200 zł - będzie wypłacana (w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo inny upoważniony organ gminy. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu, czyli zainteresowani nie będą musieli składać dodatkowych wniosków, co powinno zwiększyć dostępność pomocy. Wsparcie będzie realizowane ze środków budżetu państwa (na ten cel zostanie przeznaczone ok. 176 mln zł). Szacuje się, że z tej pomocy skorzysta ok. 95 tys. osób miesięcznie.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #961 dnia: Marzec 28, 2013, 12:39:45 am »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/693041,od_kwietnia_kolejny_dodatek_do_swiadczenia_pielegnacyjnego.html
Od kwietnia kolejny dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
GP. Publikacja: 27 marca 2013


820 zł miesięcznie wyniesie łączna wysokość pomocy, którą od przyszłego miesiąca do końca 2013 roku będą otrzymywać rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi.


Obecnie są oni uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł oraz 100 zł dodatku, który jest im wypłacany na podstawie art. 12 ustawy z 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548). Kolejne 200 zł dodatku przewidują przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów: uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków jego realizacji.


Aby od kwietnia uzyskać dodatkowe pieniądze, rodzice nie muszą składać wniosku. Środki zostaną im przyznane z urzędu na podstawie postępowania wszczętego przez gminę. Otrzymają decyzję w tej sprawie, a dodatek będzie im wypłacany w terminie, w którym zwyczajowo otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto mimo że podstawą rządowego programu są przepisy o pomocy społecznej, przyznanie dodatku będzie zwolnione z konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Zgodnie z szacunkami resortu pracy prawo do dodatku będzie przysługiwać ok. 95 tys. osób. Uprawnionych do niego będzie więc mniej, niż wynosi faktyczna liczba otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne (w połowie ubiegłego roku było ich 211,6 tys.). Jest to związane z tym, że 200 zł wsparcia ma przysługiwać tylko tym opiekunom, którzy spełniają obowiązującą od tego roku nową definicję tego świadczenia. Jej brzmienie zawęża bowiem krąg uprawnionych do rodziców zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem.


Na wypłatę od kwietnia do grudnia dodatków przeznaczonych ma być z budżetu 176 mln zł. Kwota ta obejmuje też koszty obsługi ponoszone przez gminę. Do ich wyliczenia będą stosowane te same zasady, które obowiązują przy pozostałych świadczeniach rodzinnych. W ich przypadku na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem postępowań przysługuje gminom 3 proc. dotacji przekazanej przez wojewodę.


Etap legislacyjny


Przyjęty przez rząd
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #962 dnia: Kwiecień 09, 2013, 11:42:57 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/695836,swiadczenia_pielegnacyjne_czesc_opiekunow_dostanie_dwie_decyzje_o_przyznaniu_dodatku.html
Świadczenia pielęgnacyjne: część opiekunów dostanie dwie decyzje o przyznaniu dodatku
G.P. z 9 kwietnia 2013


Rodzice, którzy uzyskali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do końca 2012 r. i obowiązuje ich półroczny okres przejściowy, początkowo otrzymają 200 zł wsparcia tylko przez trzy miesiące.
Jak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczy realizacji przez gminy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 413).


Zgodnie z nim prawo do wynoszącego 200 zł dodatku wypłacanego od kwietnia do grudnia 2013 r. mają osoby, które spełniają nowe warunki jego uzyskania obowiązujące od początku tego roku. Resort pracy przypomina, że obecnie są to dwie grupy opiekunów, a w zasadzie rodziców zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem, bo to oni najczęściej spełniają zmienione zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Do pierwszej z nich należą osoby, które nabyły prawo do tego wsparcia po 1 stycznia 2013 r., już na podstawie nowego brzmienia art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Im dodatek powinien być przyznany decyzją administracyjną, która jest wydawana na podstawie postępowania wszczętego przez gminę z urzędu, na cały okres obowiązywania programu, czyli od kwietnia do grudnia (chyba że wcześniej wygaśnie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).


Inna jest sytuacja rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed zmianą przepisów. Ich obowiązuje bowiem półroczny okres przejściowy, który kończy się 30 czerwca. Po tej dacie wydane opiekunom decyzje wygasną z mocy prawa. Muszą więc oni jeszcze raz złożyć wniosek o to świadczenie (mogą to zrobić już nawet teraz). W związku z tym przyznanie dodatku również jest możliwe jedynie do tej daty. Z kolei wypłacanie go w okresie od lipca do grudnia nastąpi, gdy gmina wyda im decyzję ponownie uprawniającą do świadczenia pielęgnacyjnego.


– To oznacza, że ta grupa rodziców otrzyma od nas dwie decyzje przyznające dodatek – wskazuje Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #963 dnia: Kwiecień 26, 2013, 02:39:18 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/700496,jedna_kwota_zasilku_rodzinnego_niezaleznie_od_liczby_dzieci.html
Jedna kwota zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci


G.P. 26 kwietnia 2013
Pani Magdalena jest matką trojaczków. – Chciałabym wiedzieć, czy przysługuje mi dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a jeśli tak, to czy liczba dzieci ma wpływ na jego wysokość? – pyta nasza czytelniczka.


Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym przysługuje tylko tym, którzy są uprawnieni do pobierania zasiłku na dziecko. Osoba ubiegająca się o dodatek musi mieć prawo do urlopu wychowawczego, a ponadto nie może przekraczać kryterium dochodowego przewidzianego w prawie do zasiłku rodzinnego. Tylko ci rodzice, którzy spełniają oba warunki, mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze.


Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł, a jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością – 623 zł. Nawet rodzina, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, może liczyć na zasiłek. Wówczas jednak kwota przekroczenia musi być niższa bądź równa kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie wynosi on 68 zł), a dodatkowo zasiłek musiał danej rodzinie przysługiwać w poprzednim okresie zasiłkowym. Aby uzyskać dodatek wychowawczy, należy również być zatrudnionym nieprzerwanie przez sześć miesięcy, ale zatrudnienie nie musi być koniecznie wykonywane u jednego pracodawcy. Dodatek wychowawczy wynosi 400 zł miesięcznie i, co warto zaznaczyć, jest wartością stałą. Oznacza to, że niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu jego wysokość się nie zmienia. Zmianie może jedynie ulec okres, przez który dany rodzic bądź opiekun może dodatek otrzymywać. Okres ten nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe, w niektórych przypadkach może jednak ulec wydłużeniu. Jeśli sprawuje się opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, okres ten wynosi 36 miesięcy, natomiast jeśli sprawuje się opiekę nad dzieckiem ze stwierdzoną niepełnosprawnością – 72 miesiące. W niektórych przypadkach kwota dodatku do zasiłku rodzinnego może być wyższa. Zależy to jednak wyłącznie od rady gminy. Jeśli dysponuje ona odpowiednimi środkami, może w drodze uchwały podjąć decyzję o zwiększeniu dodatku. Najczęściej na taki gest ze strony gminy mogą liczyć rodzice, którym podczas jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko bądź znajdują się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji gminy.


Dodatek wychowawczy może zostać odebrany, jeśli opiekun w czasie urlopu wychowawczego podejmie pracę bądź nie opiekuje się dzieckiem osobiście. Także wtedy, gdy dziecko przebywa w placówce z całodobową opieką więcej niż pięć dni w tygodniu.


Wniosek o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym należy złożyć w regionalnym ośrodku pomocy społecznej. Trzeba do niego dołączyć odpowiednie oświadczenia – potwierdzające sześciomiesięczne zatrudnienie, udzielenie urlopu wychowawczego oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego z informacją o przychodzie za poprzedni rok podatkowy.


Podstawa prawna

Art. 186 ustawy – Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Art. 3 – 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #964 dnia: Maj 10, 2013, 05:25:27 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/703043,jak_otrzymac_specjalny_zasilek_opiekunczy_po_zaostrzeniu_przepisow.html
Jak otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy po zaostrzeniu przepisów
G.P. 10 maja 2013


Osobami „na których ciąży obowiązek alimentacyjny” są krewni w linii prostej, a więc wstępni (rodzice, dziadkowie) i zstępni (dzieci, wnuki), a także rodzeństwo.


Dwa lata temu zajęłam się niepełnosprawną matką mającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do dziś pobieram zasiłek pielęgnacyjny – pisze pani Agnieszka. – W dniu składania wniosku byłam zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (spełniając tym samym wymóg ustawowy niepodejmowania zatrudnienia). Jednak w tym roku, po zmianie przepisów, konieczne jest złożenie kolejnego wniosku. Wiem, że powinnam ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz że muszę spełnić kryterium dochodowe. Czy spełniam jednak kolejny wymóg, a mianowicie rezygnację z zatrudnienia, skoro nigdy nie pracowałam?


Wątpliwości pani Agnieszki są uzasadnione. Dotychczas zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych były nieco łagodniejsze. Od 1 stycznia 2013 r. wymagania zaostrzono, zawężając tym samym krąg osób, które wsparcie mogą otrzymać.


Wraz z nowelizacją wprowadzono dwa rodzaje świadczeń. Pierwsze to świadczenie pielęgnacyjne przysługujące przede wszystkim rodzicom niepodejmującym pracy lub rezygnującym z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, przy którym, tak jak dotychczas, wysokość dochodu rodziny nie ma znaczenia.


Natomiast drugi to wspomniany przez naszą czytelniczkę specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony od dochodu podopiecznego i opiekuna. I to jest pierwszy z warunków, który pani Agnieszka musi spełnić, składając wniosek o to pomoc. Kolejny odnosi się do rezygnacji z zatrudnienia. To, że pani Agnieszka jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub w ogóle niepracująca, trudno uznać za rezygnację z zatrudnienia. Pomocny w rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących tego, czym jest rezygnacja z zatrudnienia, może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 maja 2010 r., z którego wynika, że między zakończeniem zatrudnienia a koniecznością opieki istniał związek przyczynowy, polegający na tym, iż bez konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki zainteresowana świadczeniami opiekuńczymi osoba nie zrzekłaby się zatrudnienia. Musi być jednoznaczne i niebudzące wątpliwości, że rezygnacja z pracy nie była spowodowana inną sytuacją, np. wygaśnięciem umowy lub redukcją zatrudnienia. Osobista opieka nad ciężko chorym krewnym musi być stanem trwałym, czyli opiekun definitywnie rezygnuje zarówno z aktualnego zatrudnienia, jak i z podejmowania tego zatrudnienia w przyszłości.


Również resort pracy przychyla się do takiej interpretacji, twierdząc, iż osobę nigdy niepracującą trudno uznać za taką, która faktycznie zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Najprawdopodobniej specjalnego zasiłku opiekuńczego nie dostaną także ci, którzy podejmą pracę na krótki okres przed złożeniem wniosku tylko po to, by z niej potem zrezygnować i w ten sposób spełnić ustawowe wymagania.


Przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego niezbędne będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez jednostkę przyznającą świadczenie (w zależności od sytuacji jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo działający z ich upoważnienia ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy), takiego samego, jak przy przyznawaniu innych świadczeń.


Od negatywnej decyzji pani Agnieszka może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego, a potem ewentualnie – do wojewódzkiego sądu administracyjnego.


Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.


Podstawa prawna


Art. 16a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).


Art. 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548).


Art. 42 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)


Wyrok NSA z 17 maja 2010 r. (sygn. akt I OSK 123/10).


OPINIA EKSPERTA
Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Ocena, czy w indywidualnej sprawie miała miejsce faktyczna rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zdefiniowanego w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy do kompetencji jednostki przyznającej świadczenia rodzinne w danej gminie. Również ocena, czy w indywidualnej sprawie ustalona faktyczna rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej związana była z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, spoczywa na właściwym organie realizującym te świadczenia, dokonującym rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy w formie decyzji administracyjnej.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #965 dnia: Czerwiec 05, 2013, 09:42:23 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/709014,swiadczenia_pielegnacyjne_coraz_trudniej_jest_otrzymac_pomoc_czesc_opiekunow_wkrotce_ja_straci.html#
Świadczenia pielęgnacyjne: coraz trudniej jest otrzymać pomoc, część opiekunów wkrótce ją straci
G.P. Publikacja: 5 czerwca 2013


Zbyt wysokie dochody oraz brak rezygnacji z pracy powodują, że niewiele osób uzyskuje specjalny zasiłek opiekuńczy. Znaczna część uprawnionych straci dotychczasową pomoc od 1 lipca 2013 r.


Od pięciu miesięcy trudniej jest otrzymać pomoc w przypadku rezygnacji z pracy spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Potwierdzają to dane gmin, które, jak sprawdziliśmy, w I kw. tego roku wydały mniej decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne niż w poprzednich latach.


To efekt zaostrzenia przepisów. Rząd chciał w ten sposób zatrzymać trwający od ponad trzech lat gwałtowny wzrost liczby uprawnionych do świadczenia skutkujący coraz wyższymi wydatkami budżetu na ten cel.


Tama dla nadużyć
Obowiązujące od początku tego roku zmiany w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) mają zapobiegać nadużyciom, do których prowadziły wcześniejsze rozwiązania. Część osób wykorzystywała bowiem liberalne przepisy i ubiegała się o świadczenia, mimo że nie sprawowała rzeczywistej opieki nad niesamodzielnym krewnym. W związku z tym, że w wielu rodzinach jest starsza osoba, która z powodu wieku i stanu zdrowia mogła uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to wśród pobierających świadczenie zaczęły dominować niepracujące dzieci oraz wnuki.


Obecnie otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego jest więc uzależnione od tego, czy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18 lat lub 25 lat (jeśli stało się to w trakcie nauki).


To spowodowało, że gminy zaczęły wydawać mniej decyzji przyznających pomoc. Na przykład w Lublinie w I kw. 2012 r. przyznano 158 świadczeń pielęgnacyjnych. Rok później było ich 76. Spadek odnotowano też w Krakowie i Łodzi. W okresie styczeń – marzec tego roku wydano w tych miastach odpowiednio 61 i 130 pozytywnych decyzji. W pierwszych miesiącach poprzedniego roku było ich po 173 (w obydwu). Z kolei w Częstochowie przyznano w I kw. 26, a w Katowicach 48 świadczeń mniej, niż było to w analogicznym okresie 2012 r.


– Nastąpił powrót do sytuacji, która miała miejsce przed 2010 r., kiedy to świadczenie przysługiwało rodzicom zajmującym się niepełnosprawnym dzieckiem – mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


Dodaje, że wśród nowo przyznanych świadczeń tylko trzy dotyczą sytuacji, gdy opieka jest sprawowana nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Chodzi tu o rodzeństwo, spośród których jedno doznało uszczerbku na zdrowiu w okresie dzieciństwa, a drugie się nim zajmuje, bo np. ich rodzice już nie żyją.
http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/709014,duze-zdjecie,1,swiadczenia_pielegnacyjne_coraz_trudniej_jest_otrzymac_pomoc_czesc_opiekunow_wkrotce_ja_straci.html


Zastępcza pomoc
Brak możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie oznacza, że osoby zajmujące się członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała po uzyskaniu pełnoletności, np. dziecko opiekuje się rodzicem lub wnuk babcią, nie otrzymują żadnej pomocy. Dla nich jest bowiem przeznaczony specjalny zasiłek pielęgnacyjny. To wsparcie również nie jest łatwe do uzyskania, bo wymaga łącznego spełnienia dwóch najważniejszych wymogów. Pierwszym z nich jest kryterium dochodowe, które wynosi 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (pod uwagę są brane dochody rodziny opiekuna i osoby, którą się zajmuje). Drugim jest konieczność rezygnacji z pracy z powodu opieki nad niepełnosprawnym. To zaś wymaga od gmin ustalenia, w jakim czasie i z jakiego powodu potencjalny opiekun przestał pracować oraz kiedy powstała niepełnosprawność. Jeżeli między tymi dwoma sytuacjami nie będzie bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, zostanie wydana decyzja negatywna.


O tym, jak trudne są te warunki do spełnienia, świadczy liczba decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy. Na przykład w Katowicach w I kw. złożonych zostało 12 wniosków i każdy z nich został rozpatrzony negatywnie. W Poznaniu na 42 przyjęte wnioski wydanych zostało 6 decyzji przyznających specjalny zasiłek, 34 było odmownych, a 2 sprawy zakończyły się umorzeniem. Podobnie było też we Wrocławiu, gdzie spośród 38 wniosków tylko 3 zostały załatwione pozytywnie.


Część osób, które otrzymały negatywną decyzję, odwoływała się do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO).


– Wszystkie rozpatrzone dotychczas przez SKO odmowy zakończyły się podtrzymaniem naszych decyzji. Wśród nich była też taka, która dotyczyła osoby, która przed złożeniem wniosku pobierała zasiłek dla bezrobotnych – tłumaczy Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń MOPS w Katowicach.


Lipcowa weryfikacja
Gminy spodziewają się, że wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy będzie coraz więcej (tendencja ta była już widoczna w kwietniu i maju), ponieważ 30 czerwca z mocy prawa wygasają wszystkie decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane do końca 2012 r. Otrzymujące je osoby, których na koniec ubiegłego roku było ponad 244 tys., muszą więc złożyć o nie nowy wniosek, a jeśli nie spełniają warunków do jego uzyskania – o specjalny zasiłek opiekuńczy.


– Oczywiście trudno jest przewidzieć teraz, ilu opiekunów uzyska prawo do drugiej z form pomocy, ale dotychczas przeprowadzone postępowania świadczą o tym, że nie dojdzie do znaczącego wzrostu uprawnionych do specjalnego zasiłku – wskazuje Natalia Siekierka.


Od l lipca nastąpi zaś zdecydowany spadek uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.


– Z naszej wstępnej symulacji wynika, że z 800 obecnie otrzymujących je osób pozostanie około 650 – informuje Damian Napierała, kierownik działu świadczeń rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń.


Z kolei we Wrocławiu szacuje się, że z 1120 uzyskujących świadczenie zostanie połowa, a w Katowicach – że ich liczba spadnie o jedną trzecią.


**
szukaj "wykluczeni opiekunowie"
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #966 dnia: Czerwiec 15, 2013, 02:37:59 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/711490,urzad_musi_przyjac_wniosek_o_swiadczenie_pielegnacyjne.html
Urząd musi przyjąć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne


G.P. Publikacja: 14 czerwca 2013


Moja niepełnosprawna córka wychowuje syna z dysfunkcjami, który wymaga opieki osoby trzeciej. Po 11 latach pracy otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie w związku z likwidacją działu, bez obowiązku świadczenia pracy. Każdy widzi, jak wygląda rynek pracy, więc córka postanowiła skorzystać z możliwości, jakie daje rodzicom dzieci niepełnosprawnych ustawa o świadczeniach rodzinnych, i wystąpiła w maju do gminnego ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne dołączając niezbędne załączniki. Wnioskowała o to świadczenie od 1 sierpnia 2013 r. W odpowiedzi otrzymała pismo, że jej sprawa nie będzie rozpatrywana, gdyż wystąpiła o świadczenie zbyt wcześnie, jako że jest jeszcze osobą pracującą. Nowy wniosek z tymi samymi załącznikami ma złożyć po okresie zatrudnienia, czyli w sierpniu – pisze pani Barbara. – Czy ostatnio zaostrzone przepisy nie pozwalają ośrodkowi pomocy społecznej rozpatrywać wniosku z takiego powodu? Jaka jest na to podstawa prawna? – pyta rozżalona.


Obowiązujące przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń odnośnie do daty, od której osoby zainteresowane mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Mechanizm wydawania decyzji ustalających prawo do danego świadczenia za okres, który jeszcze się nie zaczął, nie jest żadną nowością w świadczeniach rodzinnych. Taki sam jak obecnie był przed zmianą przepisów – przed 1 stycznia 2010 r., kiedy to świadczenie pielęgnacyjne było uzależnione od kryterium dochodowego i przyznawano je na okres zasiłkowy. Starając się o świadczenie pielęgnacyjne, obecnie nie trzeba wykazywać dochodów rodziny ani w jakiś specjalny sposób potwierdzać rezygnacji z zatrudnienia. Należy się ono tym bliskim, którzy rezygnują z pracy zarobkowej lub jej nie podejmują, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Za osoby niepełnosprawne uważa się te, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zalicza się do nich także osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność taka musiała powstać przed osiągnięciem pełnoletniości, czyli przed 18. rokiem życia, lub w trakcie nauki szkolnej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Od każdej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu. Zwykle jest to 14 dni od daty otrzymania pisma. Odwołanie – za pośrednictwem jednostki przyznającej świadczenia rodzinne w danej gminie – składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna


Art. 17, art. 24 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).


Art. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548).


W opisanym przypadku matka niepełnosprawnego dziecka ma prawo już dziś złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od sierpnia, tj. od miesiąca, w którym nie będzie już osobą zatrudnioną. Obowiązkiem organu właściwego realizującego świadczenia rodzinne jest taki wniosek przyjąć i rozpatrzyć go zgodnie z żądaniem strony i bez zbędnej zwłoki wydać decyzję administracyjną, ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od sierpnia 2013 r. Gdyby się zdarzyło, że po wydaniu tej decyzji wystąpią jakieś okoliczności powodujące utratę prawa do przyznanych świadczeń, to osoba, której je przyznano, ma obowiązek powiadomić o tym organ właściwy, który uchyli lub zmieni wydaną wcześniej decyzję.


Jeżeli gminny ośrodek pomocy społecznej odmawia, jak w opisanym przypadku, przyjęcia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od sierpnia 2013 r., to jest to działanie nieznajdujące żadnego oparcia w obowiązujących przepisach z zakresu świadczeń rodzinnych. Przepisy te nie przewidują możliwości odmawiania przyjęcia wniosku z uwagi na to, że „został on złożony zbyt wcześnie”. Mają tu zastosowanie ogólne przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności art. 24 ust. 2 i ust. 4, zgodnie z którym prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #967 dnia: Czerwiec 18, 2013, 06:42:47 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/712200,zasilek_rodzinny_rzad_oszczedza_na_biednych_dzieciach.html


Zasiłek rodzinny: Rząd oszczędza na biednych dzieciach
G.P. Publikacja: 18 czerwca 2013


Zbyt niska podwyżka zamrożonego przez lata kryterium dochodowego nie zwiększyła liczby uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Ta po raz kolejny spadła.


Liczba uprawnionych do świadczeń rodzinnych spada, mimo że 1 listopada ub.r. rząd podniósł wysokość kryterium dochodowego, od którego zależy uzyskanie zasiłku. W I kw. tego roku pomoc taką otrzymywało 2,36 mln dzieci. Było ich o 161 tys. mniej niż w 2012 r. Rząd szacował, że po podwyższeniu progu dochodowego liczba dzieci z zasiłkiem wzrośnie o ok. 130 tys. osób.


Obecnie kryterium wynosi 539 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 623 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Zostało odmrożone po raz pierwszy od maja 2004 r.


– W tym czasie rosły inflacja i pensje, chociażby ta najniższa, która w 2004 r. wynosiła 824 zł, a teraz jest to 1,6 tys. zł – mówi dr Piotr Broda-Wysocki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.


Kolejne rządy nie decydowały się na podwyższenie kryteriów, tłumacząc to brakiem pieniędzy w budżecie. W rezultacie liczba rodzin korzystających z pomocy w ciągu 9 lat spadła z 5,5 do 2,3 mln.


Kiedy zdecydowano o waloryzacji kryterium, wzrosło ono tylko o 35 zł. Na więcej nie zgodziło się Ministerstwo Finansów, które przeforsowało podzielenie podwyżki na dwa etapy. O kolejne 35 zł próg podskoczy od listopada 2014 r.


Najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące liczby dzieci uprawnionych do zasiłków potwierdziły informacje zebrane przez DGP w grudniu. Już wówczas gminy sygnalizowały, że zmiana progu dochodowego jest zbyt niska i dokonana po wielu latach zamrożenia, więc nie wpłynęła na wzrost uprawnionych do pomocy. Okazało się wręcz, że po tej zmianie uprawnionych do pomocy jest jeszcze mniej. Zdaniem ekspertów sytuacji może nie zmienić nawet drugi etap podwyżki, który jest zaplanowany na przyszły rok.


http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/712200,duze-zdjecie,1,zasilek_rodzinny_rzad_oszczedza_na_biednych_dzieciach.html
Podzielona waloryzacja
Wspomniane kryteria dochodowe powinny być weryfikowane w komisji trójstronnej co trzy lata. Rząd przedstawia swoje propozycje w oparciu o prowadzone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) badania progu wsparcia dochodowego rodzin. Do tej pory jednak nie decydował się na ich podwyższenie. W ubiegłym roku postanowił zaś rozłożyć wzrost na dwa etapy.


Pierwszy nastąpił wraz z rozpoczęciem trwającego jeszcze okresu zasiłkowego, czyli 1 listopada 2012 r. Wówczas kryterium wzrosło z 504 zł do 539 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz z 583 zł do 623 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Druga podwyżka nastąpi w listopadzie przyszłego roku. Od tego momentu progi dochodowe mają wynosić odpowiednio 574 zł oraz 664 zł.


Resort pracy podaje, że mimo zanotowanego spadku, między styczniem a marcem liczba wypłacanych świadczeń wzrosła o 42,8 tys. (z 2,33 mln do 2, 37 mln). Dodaje też, że na podstawie tendencji obserwowanych w poprzednich latach sytuacja ta może się powtórzyć w kolejnych miesiącach br.


– Rzeczywiście dzieci z prawem do zasiłków może przybywać, ale wynika to raczej z coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej i tego, że część rodziców traci pracę, niż jest konsekwencją podwyższenia progów dochodowych – uważa dr Piotr Broda-Wysocki z IPiSS.


Niewielkie przekroczenie
Również gminy wskazują, że na podwyższeniu progów skorzystała niewielka grupa rodziców.


– Są to głównie osoby, które korzystają z zasady umożliwiającej przyznanie świadczeń na dzieci w przypadku, gdy przekroczenie kryterium dochodowego nie jest wyższe niż kwota najniższego zasiłku – tłumaczy Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.


Dodaje, że w związku z tym, że od 1 listopada wzrosła wysokość zasiłku, wyższe jest też przekroczenie, na którego podstawie można rodzinie przyznać pomoc. Problem w tym, że z takiego uprawnienia można skorzystać tylko raz i pod warunkiem, że rodzina w poprzednim okresie zasiłkowym otrzymywała pomoc. Jeżeli obecnie jest dzięki tej zasadzie uprawniona do pomocy, a jej dochody okażą się wyższe ponownie, np. przed tym okresem zasiłkowym, który zacznie się 1 listopada br., wsparcie nie będzie już przysługiwać.


– Kryterium dochodowego nie spełniają nawet niektórzy samotni rodzice, zwłaszcza gdy otrzymują jeszcze świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz czteroosobowa rodzina, w której opiekunowie zarabiają najniższą płacę – wskazuje Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.


Pomoc społeczna
Eksperci podkreślają, że sytuacja demograficzna Polski jest na tyle trudna, że rząd nie powinien oszczędzać na polityce rodzinnej. Dlatego oprócz obowiązujących już zmian związanych z dłuższymi urlopami rodzicielskimi należy wprowadzić także te dotyczące zasiłków i umożliwić objęcie nimi jak największej liczby dzieci.


– Świadczenia na potomków są istotnym elementem takiej polityki, stosowanej zresztą przez wiele krajów UE. Trzeba więc znaleźć na ten cel dodatkowe pieniądze – podkreśla Piotr Broda-Wysocki.


Dodaje, że wielu młodych ludzi przestało już czekać na pomoc ze strony państwa i dlatego decydują się na wyjazd za granicę. Oferowane tam wsparcie, w tym o charakterze socjalnym, powoduje, że Polki chętniej rodzą dzieci, np. w Wielkiej Brytanii niż w kraju, o czym informował DGP.


– W sytuacji kryzysu gospodarczego i złej kondycji finansów publicznych trudno jednak spodziewać się wzrostu progów interwencji. Będą one raczej bardziej rygorystyczne – wskazuje dr Mariola Racław z Uniwersytetu Warszawskiego.


To z kolei powoduje, że świadczenia rodzinne stają się coraz bardziej podobne do pomocy społecznej, czyli wsparcia, które przysługuje osobom znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji dochodowej.


– Poza systemem mamy całą grupę rodzin niewspieranych, ale i niezamożnych – wyjaśnia Mariola Racław.


Potrzebę przekazywania rodzinom większej pomocy widzi też prof. Irena Kotowska, demograf ze Szkoły Głównej Handlowej.


– Zamiast przekazywania rodzicom bezpośrednio pieniędzy w formie zasiłków, lepiej skoncentrować się na działaniach służących zmniejszeniu kosztów usług opiekuńczych. Chodzi np. o zwiększenie dostępności do żłobków i przedszkoli z niskimi opłatami za pobyt w nich oraz dofinansowanie do zakupu podręczników – podkreśla.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline myszek

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1270
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #968 dnia: Czerwiec 18, 2013, 07:50:14 pm »
Ja od nowego okresu zasiłkowego już się nie załapię na rodzinne :-(
Viola mama Patryka 21 lat autyzm, upośledzenie i inne...

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #969 dnia: Czerwiec 18, 2013, 09:52:13 pm »
Myszek masz prawo przekroczyć dopuszczalny dochód o najniższy zasiłek rodzinny t.j. 77 zł/1 osobę.
Jedynym warunkiem jest fakt, że wcześniej miałaś przyznany ten zasiłek. Można 1x tylko przekroczyć taki dochód.
Ja w b. okresie zasiłkowym dokonałam korekty PIT-u zwracajac ulgę na dziecko i załapałam się w tym okresie na zasiłek. W tym roku 2013/2014 przekroczę minimalnie dochód ale skorzystam z prawa  2x 77zł.
My już tylko do 19.02.2014 będziemy miały jakiekolwiek prawa. Z chwilą gdy Monia osiągnie 18 rok życia- idzie na rentę socjalną i wtedy przekroczymy dochód o grosze ale jednak. Tracę zasiłki i F.A.

Wiecej informacji o zasiłakch na krakowskiej stronie:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27327
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline myszek

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1270
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #970 dnia: Czerwiec 18, 2013, 10:20:29 pm »
No tak ale ja mam przekroczone kryterium sporo i  nawet jak odejmę 77x3os =231 to i tak mam za dużo. Bo za ub rok w skład dochodu muszę już wliczyć rentę patryka. Gdyby nie ten fakt to jeszcze byśmy mieli zasiłek.

A przepisy dotyczące alimentów moim zdaniem są głupie. Bo zdrowa pełnoletnia osoba jak się uczy to ma chyba do 24 lat a ON? Nie ma alimentów  bo dostanie rentę, a i tak z niej nie będzie w stanie się utrzymać bo to są marne grosze.
Viola mama Patryka 21 lat autyzm, upośledzenie i inne...

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #971 dnia: Czerwiec 18, 2013, 11:21:18 pm »
To jest ta DBAŁOŚĆ  o dzieci niepełnosprawne w naszym kraju.
My po uzyskaniu renty socjalnej przekroczymy o 74 zł i już nie będzie F.A.

Renta socjalna  Od 1 marca 2013 r. 698,17 zł (brutto) - podatek i ubezpieczenie!!!
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

A jak mnie braknie to za rentę socjalną (610, 13zł) dziecko nie zrobi nawet opłat, nie mówiąc  o rehabilitacji, zmianie okularów, nie wspomnę o jedzonku, ubraniu czy butach specjalistycznych z ortezami.
Więc co wtedy?- DPS i wg przpisów sprawa rozwiązana.
Pracy dla nich nie ma, z renty nie wyżyją -gdzie są nasi myśliciele z wyźszej półki, żeby do tego dopuścić w naszym kraju.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #972 dnia: Czerwiec 24, 2013, 05:23:38 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/713392,od_lipca_bedzie_mniej_swiadczen_pielegnacyjnych.html
Od lipca będzie mniej świadczeń pielęgnacyjnych
G.P. Publikacja: 22 czerwca 2013


Od lipca duże zmiany w świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Część osób, które dotąd zasiłki pielęgnacyjne otrzymywały, straci je - ale ci, którzy spełnią zaostrzone kryteria otrzymają wyższe świadczenia.


Świadczenie pielęgnacyjne - 820 złotych - niezależnie od dochodu w rodzinie, będzie przysługiwać rodzicom niepełnosprawnych dzieci. "Otrzymają to świadczenie, jeśli niepełnosprawność powstała przed pełnoletnością lub zakończeniem edukacji dziecka" - mówi Tomasz Wardach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci ma systematycznie wzrastać, aż do osiągnięcia wysokości najniższego wynagrodzenia.


Opiekunowie osób, które stały się niepełnosprawne w dorosłości, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 złotych. Jednak tu warunki są znacznie ostrzejsze: dochód w obu rodzinach, podopiecznego i opiekuna, nie może przekraczać 623 złotych na osobę. Trzeba też mieć zobowiązanie alimentacyjne wobec podopiecznego.Taką opiekę mogą sprawować małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie i wnukowie.


Wardach zaznacza, że dotychczasowe decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasają automatycznie z końcem czerwca. Dlatego apeluje do rodziców niepełnosprawnych dzieci by złożyli ponowny wniosek jak najszybciej, aby zagwarantować sobie ciągłość wypłaty świadczeń. Jak mówi Wardach niezbędne informacje i formularze są w urzędach gmin i ośrodkach pomocy społecznej, które dotąd wypłacały świadczenia.


Także tam można znaleźć informacje o dokumentach niezbędnych do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego zobowiązanym do alimentacji krewnym osób, które stały się niepełnosprawne w dorosłości. Informacje o zmianach w systemie świadczeń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych można znaleźć także na stronach internetowych gmin oraz ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #973 dnia: Czerwiec 24, 2013, 11:24:24 pm »
Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych
Źródło: www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/168468
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #974 dnia: Czerwiec 26, 2013, 12:22:17 pm »

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/714220,cwierc-miliona-opiekunow-straci-prawo-do-swiadczenia-pielegnacyjnego-czy-maja-szansa-na-wygrana-w-sadzie.html
Ćwierć miliona opiekunów straci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Czy mają szansą na wygraną w sądzie?


G.P. Publikacja: 26 czerwca 2013,

Od przyszłego tygodnia 250 tys. osób, które nie pracują z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, straci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to spowodowane zaostrzeniem przez rząd przepisów, które ma powstrzymać obserwowany w ostatnich latach gwałtowny przyrost uprawnionych do tego wsparcia. W efekcie znaczna część opiekunów w ogóle zostanie pozbawiona pomocy, ponieważ nie spełnia warunków uzyskania ani świadczenia pielęgnacyjnego, ani specjalnego zasiłku opiekuńczego. Te osoby chcą walczyć o pomoc w sądzie i doprowadzić do zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.


Okres przejściowy
Rząd, modyfikując zasady uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, postanowił wprowadzić restrykcyjne wymagania nie tylko wobec osób, które składają wniosek o taką pomoc po 1 stycznia tego roku, ale też tych, które otrzymują ją na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2012 r. Takich opiekunów w ostatnim kwartale ubiegłego roku było 244,7 tys.


Artykuł 11 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548) wskazuje, że decyzje przyznające im świadczenie pielęgnacyjne wygasną z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. To oznacza, że aby otrzymać pomoc od 1 lipca, osoby te muszą jeszcze raz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, a jeśli nie spełniają kryteriów jego uzyskania – o specjalny zasiłek opiekuńczy. Problem w tym, że tę drugą formę pomocy jest im równie trudno uzyskać jak świadczenie pielęgnacyjne. Wskazują na to informacje zebrane w gminach przez DGP. Samorządy wydały niewiele decyzji przyznających specjalny zasiłek. Przyczyną jest kryterium dochodowe oraz konieczność udowodnienia, że rezygnacja z zatrudnienia była bezpośrednio powiązana z objęciem opieką niepełnosprawnego krewnego. Sam rząd szacuje zresztą, że liczba uprawnionych do specjalnego zasiłku wyniesie tylko ok. 30 tys.


Utrata bez decyzji
Część osób, które od przyszłego tygodnia zostaną pozbawione jakiejkolwiek pomocy, w tym np. dzieci opiekujące się rodzicami czy zajmujące się rodzeństwem, postanowiła zaprotestować przeciwko wprowadzonym zmianom. Powstała nawet grupa Wykluczonych Opiekunów.


– Protestowaliśmy w tej sprawie przed kancelarią premiera. Złożyliśmy też petycje w Sejmie i Senacie, ale nic nie udało nam się uzyskać – informuje Marcin Berent, jeden z opiekunów, który od lipca straci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.


Osoby, którym odebrano świadczenia, uważają też, że w ten sposób naruszone zostały ich prawa nabyte. Na takie wątpliwości zwracało już uwagę Rządowe Centrum Legislacji.


Niektórzy opiekunowie chcieliby więc odwołać się od odebrania im pomocy, a nawet zaskarżyć przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to jednak proste, ponieważ większość gmin nie wydaje im decyzji uchylających lub wygaszających świadczenia.


– Nie mamy do tego podstawy prawnej. Art. 11 ustawy nowelizującej wskazuje, że wygasają one z mocy prawa po 30 czerwca br. – mówi Edyta Zaleszczak-Dyks, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.


Dodaje, że gminy zostały zobowiązane tylko do powiadomienia wszystkich osób uprawnionych o tym, że od lipca nie będą otrzymywały pomocy, oraz o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Takie informacje zostały przekazane, zgodnie z nowelizacją, do końca lutego.


– Początkowo planowaliśmy też wydanie tym osobom decyzji, ale otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym wskazano, że takie postępowania prowadzące do wygaśnięcia świadczeń nie powinny być wszczynane – tłumaczy Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń MOPR w Zabrzu.


Tam jednak, na wniosek jednej z osób, wydana zostanie decyzja o odmowie wszczęcia postępowania.


Również zdaniem Aleksandry Urbanowskiej-Bohun, radcy prawnego z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski, gminy nie mają podstaw do wygaszenia mocą własnych decyzji. Ogólna regulacja w tym zakresie zawarta jest w art. 162 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego.


– Dany przepis prawa musi zawierać dyspozycję do wygaśnięcia decyzji. Musi więc wprost wskazywać, że potwierdzeniem okoliczności utraty jakiegoś uprawnienia jest konieczność wydania decyzji w tym zakresie przez właściwy organ – wyjaśnia Aleksandra Urbanowska-Bohun.


Dodaje, że w tej sytuacji brak przepisu upoważniającego oznacza też, że osoby pozbawione w ten sposób uprawnień nie mają możliwości indywidualnego kwestionowania tej okoliczności.


Skarga po wniosku
Niektóre gminy zdecydowały się zaś na wszczęcie postępowań wygaszających świadczenia dla opiekunów i wydanie im decyzji. Tak jest m.in. w Koninie i Opolu.


– Osoby niezadowolone z utraty uprawnień, a tych jest wśród opiekunów bardzo dużo, powinny mieć prawo do złożenia odwołania. A ewentualna skarga do TK może zakończyć się powodzeniem – uważa Anna Kwaśniewska, dyrektor MOPR w Koninie.


Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, dodaje, że dzięki takim decyzjom łatwiej będzie wznowić postępowanie w przypadku zakwestionowania przez trybunał nowych przepisów.


Jednak brak decyzji wygaszającej lub uchylającej dotychczasowe uprawnienia nie oznacza, że opiekun nie może odwoływać się od pozbawienia go pomocy. Osoby te muszą złożyć wniosek o świadczenia.


– Jeśli nie będą one spełniać kryteriów na podstawie nowych przepisów i otrzymają decyzje odmowne, to od nich mogą się odwołać i kwestionować niesłuszność zmiany warunków otrzymywania wsparcia – podkreśla Aleksandra Urbanowska-Bohun.


Dodaje, że w ten sposób sądy administracyjne zyskają możliwość zwrócenia się do TK o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją. Również samemu skarżącemu otwiera się droga do zaskarżenia wydanego orzeczenia, po tym jak wyczerpie środki odwoławcze.Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #975 dnia: Lipiec 08, 2013, 01:13:04 pm »
Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?
Autor: Wojciech Piętka, Źródło: Integracja 1/2013

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzicom lub opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Osoby opiekujące się innymi członkami rodziny mogą się starać o nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Wyjaśniamy, komu on przysługuje i na jakich zasadach.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/169140
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #976 dnia: Sierpień 02, 2013, 11:15:48 am »
Prawo, które dzieli
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, obowiązujące od 1 lipca br. wzbudzają sporo kontrowersji. Wydłuża się lista osób, które straciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniają kryteriów, aby otrzymać nową formę pomocy – specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO).

Cytuj
„Specjalny zasiłek pielęgnacyjny został tak sformułowany w ustawie, aby praktycznie nikt z obecnych opiekunów nie mógł go uzyskać, ponieważ: a) wprowadzono kryterium dochodowe 623 zł netto na osobę w rodzinie niepełnosprawnego, łącznie z rodziną opiekuna (może to być łącznie od kilku do nawet kilkunastu osób!), b) wprowadzono wymóg rezygnacji z zatrudnienia (w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wymóg ten jest szerszy, gdyż określa sytuacje rezygnacji bądź niepodejmowania zatrudnienia) i kto nie ma świadectwa pracy z wpisanym tytułem rozwiązania stosunku pracy z przyczyny zdefiniowanej jako: „opieka nad niepełnosprawnym”, ten w uznaniu MPiPS jak i działów świadczeń rodzinnych nie ma prawa uzyskać specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego” – pisze rozżalona forumowiczka na portalu www.niepelnosprawni.pl.

Więcej
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/170126
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #977 dnia: Wrzesień 13, 2013, 03:12:34 pm »

Protest rodziców niepełnosprawnych dzieci


Dramatyczny apel rodziców do Tuska - zobacz zdjęcia

Dramatyczny apel rodziców do Tuska - zobacz zdjęcia
Od czwartku do soboty przed sejmem trwa protest związkowców, którzy apelują o rozmowy z rządem. Okazuje się, że to nie jedyna grupa społeczna, która domaga się zauważenia swoich problemów. W piątek przed sejmem zgromadzili się rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy apelują do premiera Tuska, aby z nimi porozmawiał.


153 zł - czyli kwota zasiłku pielęgnacyjnego, jaki otrzymują rodzice na chore dzieci, to stanowczo za mało na jakiekolwiek leczenie czy rehabilitację. Obecnie rodzice chorych dzieci mogą liczyć, poza zasiłkiem pielęgnacyjnym, na rentę socjalną w wysokości 610 zł. To - ich zdaniem - nadal kwota niewystarczająca na podstawowe potrzeby.Rodzice protestują, bo według nich, ich problem nie jest zauważany przez polityków. Domagają się, aby opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem została uznana za pracę i była opłacana. Chcą rozmów z premierem Donaldem Tuskiem na ten temat.


(WP.PL/meg)Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline myszek

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1270
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #978 dnia: Styczeń 24, 2014, 11:55:47 am »
Wczorajszy protest pod Sejmem:
http://tvp.info/program-twoje-info/wideo/23012014-1715/13526484
Reportaż na ten temat Od 3 minuty do  chyba 11...
Czekamy dalej na spełnienie obietnic.....
Viola mama Patryka 21 lat autyzm, upośledzenie i inne...

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #979 dnia: Maj 24, 2014, 10:58:15 pm »
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych
Anna Ryl
Stan prawny: 2014-04-04

W 2013 roku przyznawanie  i wypłacanie świadczeń rodzinnych uległo zmianom. Najważniejsze z nich to: wprowadzenie progu dochodowego przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zmiany w zakresie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.


Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. zmiany w zakresie świadczeń rodzinnych dotyczą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego). Wniosek o wypłatę tej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia (nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia). Kwota zapomogi wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Od 1 stycznia 2013 r. zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest nowym świadczeniem, wprowadzonym od 1 stycznia br. Należy się on osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności – łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do tego zasiłku zależy od poziomu dochodów i przysługuje, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 623 zł. Jeśli tak ustalony dochód przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego przysługującego w okresie, na który jest ustalany – zasiłek ten należy się tylko wówczas, gdy przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Natomiast w razie przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie.Świadczenie pielęgnacyjne od 1 maja 2014 r.
Emilia Dziubiela
Stan prawny: 2014-05-12

Dotychczas wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 620 zł miesięcznie. Od 1 maja 2014 r. wzrosła do 1000 zł miesięcznie. Stopniowe podwyższanie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego ma doprowadzić do zrównania go z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego


Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne, które przyznawane jest niezależnie od dochodu, wynosiło dotychczas 620 zł. Gdy przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe, wypłaca się je w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień, a należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Pomoc rządowa
Do pełnej kwoty świadczenie pielęgnacyjnego dolicza się obecnie dodatkowe 200 zł pomocy rządowej. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 1741), osobom mającym ustalone za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie. W związku z tym osoby, które mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywały łącznie 820 zł netto wsparcia na miesiąc.


Świadczenie pielęgnacyjne od maja 2014 r.
Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżnia się:

1.Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie)
2.Specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie)
3.Świadczenie pielęgnacyjne (do 1 maja 2014 r. 620 zł miesięcznie)

Świadczenie pielęgnacyjne docelowo ma równać się kwotowo płacy minimalnej. Już od 1 maja 2014 r. jego wysokość wynosi 800 zł netto miesięcznie. Do tego dochodzi 200 zł pomocy rządowej, która jest wypłacana z budżetu państwa tylko do końca tego roku. Osoby uprawnione już od maja otrzymują razem 1000 zł. Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. uprawnieni otrzymają 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego, a w 2016 r. mogą liczyć na świadczenie w wysokości 1300 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Są one określone przez prawo i dotyczą tylko wskazanych w przepisach osób. Należą do nich:

rodzice,
opiekun faktyczny dziecka,
osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #980 dnia: Maj 24, 2014, 11:04:17 pm »
Przepisy o wypłacie zasiłków dla opiekunów wchodzą w życie
 15-05-2014
http://prawo.rp.pl/artykul/1110122.html

W czwartek wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy w zeszłym roku stracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych.

Przygotowana przez rząd ustawa realizuje grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował część zapisów nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej od zeszłego roku. Chodziło o pozbawienie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych nabytych już uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie ustawą o wypłacie zasiłków, opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium dochodowego, jednak w wysokości 520 zł - tyle wynosiło świadczenie pielęgnacyjne przed zakwestionowaną nowelizacją. Obecnie jest to 1 tys. zł - takie świadczenie dostają w tej chwili rodzice niepełnosprawnych dzieci (w 2016 r. świadczenia dla tej grupy mają osiągnąć poziom płacy minimalnej).

Postępowanie w sprawie prawa do zasiłku wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o to uprawnienie. Wniosek musi być złożony nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Organ, który wypłaca świadczenia pielęgnacyjne, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy ma poinformować osoby, które mogą ubiegać się o zasiłek o możliwości złożenia wniosku oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Na etapie prac w Sejmie do ustawy wprowadzono kilka poprawek, m.in. dotyczącą grupy ok. 5 tys. opiekunów, którzy nie zakwalifikowali się do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że 1 stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. Osoby, które nie miały prawa do zasiłków w okresie 31 grudnia 2012 r. - 30 czerwca 2013 r. (a wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne), będą mogły otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wprowadzono też propozycję zmierzającą do wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych i jednoznacznego wskazania, że zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne należą się rolnikom - jeśli zrezygnują z pracy w gospodarstwie.

Zdecydowano również, że od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Będzie ich jednak obowiązywało kryterium dochodowe.

Ustawa nie przywraca opiekunom dorosłych niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu część opiekunów uważa, że ustawa nie realizuje wyroku TK. Opiekunowie, którzy w marcu i kwietniu protestowali przed Sejmem zapowiadali, że zrobią wszystko, by ustawa trafiła do Trybunału. Wskazywali również na to, że różnicowanie sytuacji opiekunów ze względu na wiek, w którym powstała niepełnosprawność ich podopiecznego, jest niesprawiedliwe.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz bronił zróżnicowania między opiekunami niepełnosprawnych dorosłych a rodzicami niepełnosprawnych dzieci. Jego zdaniem sytuacja tych dwóch grup jest różna; argumentował, że dorosłe osoby niepełnosprawne często miały okazję wypracować sobie świadczenia, np. rentę czy emeryturę. Tak jest np. w przypadku starszych osób niesamodzielnych, które potrzebują opieki ze względu na wiek.

Kosiniak-Kamysz przyznał jednak, że nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która była przedmiotem wyroku Trybunału, była błędem, za co przeprosił. TK jednak zakwestionował jedynie przepis, na mocy którego odebrano przyznane wcześniej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zapisy różnicujące sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych w zależności od tego, czy opiekują się dorosłymi, czy dziećmi zaskarżyli do TK posłowie PiS. Wniosek czeka na rozpatrzenie. Kosiniak-Kamysz mówił kilkakrotnie, że resort czeka na to rozstrzygnięcie, by przygotować kompleksowe rozwiązania dla opiekunów.

Na mocy nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych - której zapisy zakwestionował TK czego efektem było przygotowanie wchodzącej w życie ustawy - część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości.
Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, jednak przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki - nie przekroczy kryterium dochodowego (obecnie 623 zł na osobę).


Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #981 dnia: Październik 13, 2014, 06:11:43 pm »

http://biznes.onet.pl/mpips-chce-wprowadzic-mozliwosc-skladania-wnioskow,18488,5660781,1,news-detal
MPiPS chce wprowadzić możliwość składania wniosków o zasiłki przez internet


Złożenie przez internet wniosku o przyznanie zasiłku, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy urzędami, przeprowadzanie wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza - to rozwiązania, które wprowadzić ma przygotowywana w MPiPS nowela pakietu ustaw.


W ubiegłym tygodniu skończyły się konsultacje ws. projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on również zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w Prawie o ruchu drogowym, Prawie bankowym i w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Jak podkreśla resort, zmiany mają m.in. usprawnić proces składania wniosków i przyznawania świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej. W tym celu wprowadzona ma zostać możliwość składania dokumentów przez internet oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ten proces drogą elektroniczną. Umożliwi to m.in. funkcjonowanie portalu „Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego".Projekt przewiduje, że w formie elektronicznej będzie można złożyć wszystkie dokumenty, które można uwierzytelnić i przesyłać przez internet. Oznacza to, że w części przypadków procedury w całości - od złożenia wniosku po dostarczenie stronie decyzji - będą mogły odbywać się w formie elektronicznej.

Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą mogły zostać uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP oraz specjalnej procedury umożliwiającej identyfikację poprzez dane personalne identyfikujące wnioskodawcę oraz numer ostatniej decyzji w sprawie świadczeń.

Kolejną zmianą jest zobowiązanie organów realizujących świadczenia do samodzielnego uzyskiwania od innych podmiotów informacji i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie świadczeń. Chodzi o informacje dotyczące np. sytuacji dochodowej wnioskodawców, niepełnosprawności, składek na ubezpieczenie zdrowotne itp. Obecnie to osoby ubiegające się o świadczenia zobowiązane są do pozyskiwania od różnych instytucji szeregu zaświadczeń i informacji, a następnie przedstawiania ich urzędnikom. Po zmianach wnioskodawca będzie miał możliwość oświadczania o niektórych okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia, a pozostałe informacje będą pobierane bezpośrednio z systemów zewnętrznych gestorów tych danych.

Nowela uszczegółowić ma także katalog podmiotów, do których pracownik socjalny lub kierownik ośrodka pomocy społecznej mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji, które mają znaczenie dla decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. W obecnym stanie prawnym są to sądy, organy i jednostki organizacyjne. Po wprowadzeniu zmian w tym katalogu znajdą się m.in. jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, policja, ZUS, KRUS i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, podmioty lecznicze, placówki edukacyjne, i organizacje pozarządowe.

W związku z tym, konieczne jest umożliwienie instytucjom publicznym realizującym ustawy, na mocy których przyznawane są świadczenia, korzystania z danych gromadzonych w rejestrach utworzonych przez MPiPS. W zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań instytucje te będą mogły przetwarzać informacje z obszaru świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu EKSMOoN (Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) w celu weryfikacji danych osób ubiegających się o świadczenia oraz członków ich rodzin.

Obecnie dane pozyskiwane z systemów dziedzinowych są przechowywane w rejestrze centralnym jedynie w celach statystycznych i są odpersonalizowane, co uniemożliwia zidentyfikowanie konkretnego beneficjenta i pozyskanie niezbędnych informacji.

Informacje zawarte w rejestrach centralnych będą przechowywane przez określony czas, po upływie którego będzie trzeba je usunąć, dotyczyć to ma również podmiotów, którym informacje zostały udostępnione.

Ustawa ma także umożliwić powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności pozyskiwanie w drodze elektronicznej informacji o sytuacji zawodowej i społecznej osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Dane te gromadzone będą w systemie EKSMOoN.

Zmiany mają też umożliwić dostęp do danych z systemu EKSMOoN podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w celu weryfikacji statusu wnioskodawcy jako osoby niepełnosprawnej i wyłącznie w zakresie, w jakim dane te stanowią kryterium przyznania konkretnego świadczenia. Chodzi o dane gromadzone m.in. przez publiczne służby zatrudnienia, ZUS, KRUS, organy emerytalne służb mundurowych i specjalnych.

Obecnie przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przewidują możliwości udostępniania żadnych danych z systemu EKSMOoN, a organy przyznające świadczenia muszą pozyskiwać informacje o niepełnosprawności od osoby zainteresowanej, a w przypadku świadczeń z pomocy społecznej dodatkowo od zespołów orzekających. W każdym jednak przypadku następuje to w formie pisemnej, co wpływa na długość prowadzonego postępowania, jak też konieczność żądania od strony przedstawienia stosownego materiału dowodowego.

Nowela umożliwić ma także przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Ma to m.in. wyeliminować konieczność ręcznego przenoszenia danych z wywiadu papierowego do systemu komputerowego w ośrodku pomocy społecznej.

W zamierzeniu autorów projektu zmiany mają przyczynić się m.in. do skrócenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zredukowania przypadków wyłudzeń świadczeń (np. składania fałszywych oświadczeń lub prób uzyskania świadczenia w kilku miejscach w tym samym czasie).

Ustawa wprowadzić ma również zmiany w Prawie o ruchu drogowym w związku z możliwością odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. W celu uproszczenia złożonych dziś procedur autorzy projektu proponują upoważnienie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, do bezpłatnego wglądu do centralnej ewidencji kierowców. Dzięki temu urzędnik sam sprawdzi, czy dłużnik posiada prawo jazdy. Obecnie, nie mając takiej możliwości, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy również w przypadku, gdy dłużnik nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do katalogu podmiotów, którym udostępnia się dane lub informacje zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów, zostaną dodani również kierownik ośrodka pomocy społecznej i pracownik socjalny. Ma to pomóc ustaleniu sytuacji majątkowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Po zmianach ośrodek nie będzie ponosił odpłatności przy ustalaniu, czy osoba ubiegająca się o pomoc lub korzystająca z pomocy społecznej posiada pojazd.

Również w Prawie bakowym i ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostaną wprowadzone zmiany polegające dodaniu do katalogu podmiotów, którym bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnice bankową, kierownika ośrodka pomocy społecznej i pracownika socjalnego. Chodzi o informacje, które mają znaczenie dla decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie ośrodki pomocy społecznej nie mają żadnych instrumentów prawnych umożliwiających weryfikację składanych przez wnioskodawców oświadczeń majątkowych.


Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #982 dnia: Październik 21, 2014, 06:27:21 am »
Trybunał Konstytucyjny zajmie się jutro kwestią różnicowania opiekunów
Źródło: PAP

We wtorek Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią zgodności z konstytucją kryteriów przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych dla bliskich opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Przepisy w 2013 r. zaskarżyli posłowie PiS.

więcej:
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/203562
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #983 dnia: Maj 14, 2015, 01:32:38 pm »


http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/zlotowka-za-zlotowke-partie-zgodne-ws-swiadczen-rodzinnych,542169.html
"Złotówka za złotówkę". Po przekroczeniu progu, nie stracisz świadczeń


Wszystkie kluby opowiedziały się w środę wieczorem za projektem zwanym "złotówka za złotówkę", w myśl którego rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizujący jedną z zapowiedzi z expose premier Ewy Kopacz, przygotowało MPiPS.


Projekt wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę", dzięki której przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń.
Obecnie rodzina, która przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) choćby o złotówkę, traci wszystkie zasiłki rodzinne. Od początku przyszłego roku - kiedy ma wejść w życie projektowana nowela - wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Jeśli rodzina przekroczy kryterium o złotówkę, to dostanie to, co by jej się należało, pomniejszone o 1 zł, jeśli o 25 zł - pomniejszone o 25 zł, etc.


Wszystkie kluby za
- To w znaczący sposób poprawia sytuację rodzin z kłopotami materialnymi, to sprawia, że rodziny te nie będa bały się podejmowania pracy - mówiła w imieniu komisji pracującej nad projektem Magdalena Kochan (PO).


Halina Olendzka (PiS) mówiła, że jej klub popiera wszystkie rozwiązania, które mają na celu pomoc polskim rodzinom. - Tylko dlaczego tak późno? - pytała.


Anna Bańkowska (SLD) podkreśliła, że takie rozwiązania są od dawna oczekiwane i przekonywała, że analogiczne powinny obowiązywać przy wszystkich świadczeniach zależnych od dochodu, np. stypendiach.


Beata Kempa (ZP) zwróciła uwagę, że w obecnej sytuacji - gdy jest duże bezrobocie wśród młodych ludzi, niskie płace, powszechność tzw. umów śmieciowych - szczególnie ważne są rozwiązania, które pomagają rodzinom, a wysokość świadczeń rodzinnych i uprawniających do nich kryteriów powinna być stale waloryzowana.


Głosowanie nad projektem zaplanowane jest na piątek.
Minimalnie 20 złotych
Projekt dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: becikowego, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.


Gdy nowela wejdzie w życie, przy przekroczeniu kryterium świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.


Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł. Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, już by nie otrzymała tego świadczenia.
Pomoc za 384 miliony złotych.


Według MPiPS z nowych rozwiązań skorzysta w 2016 r. ok. 160 tys. rodzin; koszt tych rozwiązań wyniesie w przyszłym roku 384 mln zł.


Osoby, które już straciły prawo do zasiłków, będą mogły ponownie wystąpić o świadczenia.


O projekcie mówiły wcześniej, na konferencji prasowej, posłanki PO Domicela Kopaczewska i Marzena Okła-Drewnowicz. - Jest to bardzo oczekiwana reguła przez polskie rodziny, bo wielokrotnie spotykaliśmy się z takimi uwagami, że jedna złotówka spowodowała znaczące obniżenie dochodów w rodzinie i zmniejszenie statusu finansowego - mówiła Kopaczewska.


Okła-Drewnowicz podkreśliła ponadto, że rząd PO-PSL wprowadził także inne, korzystne rozwiązania dla polskich rodzin, m.in. roczny urlop rodzicielski, tzw. ustawę żłobkową, która ułatwia zakładanie żłobków i "klubów malucha", bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów, a także Kartę Dużej Rodziny.


Autor: msz/ / Źródło: PAP
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #984 dnia: Czerwiec 15, 2015, 08:32:46 pm »

http://www.petycjeonline.com/petycja_rodzicow_niepenosprawnych_dzieci_do_premier_ewy_kopacz
Petycja Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci do Premier Ewy Kopacz.


Pani Premier Ewa Kopacz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3


Szanowna Pani Premier,
my, niżej podpisani rodzice i opiekunowie dzieci/osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne, skupieni w grupie społecznościowej "Rodzice niepełnosprawnych dzieci - bierzemy sprawy we własne ręce", domagamy się realizacji postanowień podpisanej i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (KPON).
Sposób i stopień realizacji postanowień KPON, zostały poddane miażdżącej krytyce przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w opublikowanym na stronach RPO dokumencie pt.: "Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich". Znajdujemy tam następujące tezy i wnioski:


"Artykuł 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna.
Wprowadzenie – krótka charakterystyka.
Niezależnie od wieku osoby z niepełnosprawnościami ze względu na mniej lub bardziej ograniczoną sprawność organizmu mają większe potrzeby podstawowe związane m.in. z rehabilitacją lub z koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym mają mniejsze możliwości finansowania zaspokojenia tych i innych potrzeb podstawowych poprzez dochody z własnej pracy. Te dwa fakty decydują o zwiększonym ryzyku ubóstwa wieloosobowych gospodarstw domowych, w których znajdują się takie osoby lub też jednoosobowych gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnościami.
System ten w swym założeniu powinien w pełni zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny przed ubóstwem finansowym, co jednak w Polsce nie ma miejsca. Gospodarstwa z osobami dorosłymi i/lub dziećmi z niepełnosprawnościami są bardziej zagrożone ubóstwem skrajnym niż gospodarstwa bez takich osób. Jest to jeden z największych problemów systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, który nie chroni w pełni rodzin przed ubóstwem skrajnym.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przewiduje prawo do zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 111-112


"Z analiz wskaźników statystycznych wyłania się dość klarowny obraz, że niższym poziomem życia, ubóstwem skrajnym oraz deprywacją materialną bardziej zagrożone są gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami lub też mające w swoim składzie takie osoby. System zabezpieczenia społecznego nie rekompensuje więc czynników, które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na ubóstwo skrajne i deprywację materialną podstawowych potrzeb."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 118


"Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji
-zapewnienie koszyka gwarantowanych usług rehabilitacyjnych określonych indywidualnie dla każdej osoby z niepełnosprawnością w oparciu o cyklicznie weryfikowaną diagnozę funkcjonalną;
-takie zaprojektowanie systemu zabezpieczenia społecznego, aby z jednej strony zapewnić rekompensowanie osobom z niepełnosprawnościami i rodzinom, w których znajdują się takie osoby, wyższe koszty utrzymania, z drugiej zaś usunąć lub znacznie zmniejszyć bariery w podejmowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym zatrudnienia na otwartym rynku pracy;"
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 5


"W Polsce nie prowadzi się systematycznego monitoringu ubóstwa osób z niepełnosprawnościami. Jest to jednak jedna z kategorii uwzględniana w prezentowaniu wyników badań budżetów gospodarstw domowych w postaci wskaźników statystycznych ubóstwa. Są one obliczane na podstawie zastosowania różnych granic ubóstwa. Żadna z nich nie uwzględnia jednak specyficznych potrzeb gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. W szczególności dotyczy to linii minimum egzystencji, które obliczane jest dla kilku typów rodzin pracowniczych i emeryckich bez uwzględnienia potrzeb specyficznych dla osób z niepełnosprawnościami."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 116


Jak wynika z przytoczonych wyżej fragmentów sprawozdania RPO, Polska w niedostatecznym stopniu realizuje postanowienia KPON i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, a państwo realizuje głównie te postanowienia, których wpływ na budżet państwa jest możliwie neutralny. Tendencję tę widać wyraźnie we wdrażaniu konwencji w zakresie dotyczącym podstaw egzystencji osób niepełnosprawnych, tj. ochrony socjalnej, niedyskryminacji, rehabilitacji i wyrównywania szans, czyli w dziedzinach które wymagają od państwa nakładów finansowych.


Wg danych IPiSS, minimum socjalne w roku 2014 (dane średnioroczne) oscyluje między kwotą 835,38 zł a 1070,99 zł. Renta socjalna, to dziś 643,02 zł a zasiłek pielęgnacyjny 153 zł, co stanowi łączną kwotę 796,02 zł. Zestawiając te dane, widzimy że osoba niepełnosprawna pobierająca rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, zmuszona jest do funkcjonowania na poziomie poniżej minimum socjalnego i to minimum socjalnego obliczonego bez uwzględnienia zwiększonych potrzeb podstawowych, o których RPO wspomina w swoim sprawozdaniu.


Fakt ten pokazuje jasno, że państwo polskie nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z art. 28 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych mówiącego o "adekwatnych warunkach życia i ochronie socjalnej" a także z par.1 ust. 7 Karty Praw Osób Niepełnosprawnych tj zobowiązania do "zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności". W tych okolicznościach nie możemy też mówić o wyrównywaniu szans, czy też o realizacji innych praw ON zapisanych w KPON i w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, nierozerwalnie związanych ze sferą zabezpieczenia materialnego. Zamiast tego, obserwujemy powszechne, niezawinione ubóstwo rodzin z osobami niepełnosprawnymi i traktowanie ich przez państwo jako rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych.


W związku z powyższym, żądamy:
• wyrównania renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. do kwoty 880,45 zł brutto, oraz,
• podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 600zł
• corocznej waloryzacji obu kwot.


Oczekujemy także na zintensyfikowanie prac nad wdrażaniem Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, w tym na wypracowania kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Henryk Szczepanski i Rodzice oraz Opiekunowie Prawni Dzieci Niepełnosprawnych.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #985 dnia: Czerwiec 20, 2015, 04:28:16 pm »

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/wnioski-o-swiadczenia-zalatwisz-przez-internet,539495.html
Zasiłki, alimenty załatwisz przez internet. Rząd szykuje zmiany


Osoba ubiegająca się o różnego rodzaju świadczenia będzie mogła złożyć przez internet wszystkie niezbędne dokumenty


Możliwość ubiegania się o zasiłek, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego lub o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez internet oraz elektroniczna wymiana informacji pomiędzy urzędami - to niektóre z rozwiązań przyjętych we wtorek przez rząd.
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.


Co się zmieni?
Rozwiązania dotyczą informatyzacji i integracji działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym pozyskiwania informacji z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności - EKSMOoN).


"Dzięki nowym przepisom proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji – krótszy, weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze – znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne" - poinformowało CIR.


Osoba ubiegająca się o różnego rodzaju świadczenia będzie mogła złożyć przez internet wszystkie niezbędne dokumenty, decyzję otrzyma tą samą drogą. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany także przez internet.
Brak obowiązku
Wymiana informacji będzie się odbywać pomiędzy samymi urzędami, co oznacza brak obowiązku dostarczania danych czy dokumentów przez osoby ubiegające się o świadczenia. Chodzi o informacje z urzędów skarbowych, emerytalno-rentowych czy innych rejestrów publicznych, a dotyczące m.in. sytuacji dochodowej, niepełnosprawności, składek na ubezpieczenie zdrowotne.


"Dzięki tym zmianom zmniejszą się obciążenia biurokratyczne, znikną bariery administracyjne oraz zmniejszą się koszty związane z wykonywaniem zadań przez organy publiczne" - poinformowało CIR.


Organy publiczne będą mogły korzystać z danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez ministra polityki społecznej. Chodzi o weryfikację danych tych osób, które ubiegają się o świadczenia bądź już je otrzymują.
Przetwarzanie informacji
Uprawnionymi do dostępu do tych informacji będą m.in. wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.


Będzie więc możliwe przetwarzanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu EKSMOoN. Pozwoli to zweryfikować wiarygodność informacji składanych przez zainteresowane przyznaniem świadczeń osoby.


Zaproponowane przepisy umożliwią też odpowiednim organom bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (jest to baza danych o pojazdach i kierowcach posiadających prawo jazdy). Informacje te są istotne przy ustalaniu sytuacji majątkowej danej osoby. Przyjęte regulacje usprawnią także działania podejmowane przez gminy wobec dłużników alimentacyjnych, których celem jest wsparcie komorników sądowych prowadzących egzekucję świadczeń alimentacyjnych.
Przez internet
Także zespoły orzekające o niepełnosprawności będą miały dostęp do informacji mających wpływ na wydanie orzeczenia. Chodzi szczególnie o informacje o sytuacji zawodowej i rodzinnej, posiadane przez publiczne służby zatrudnienia, jednostki pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te będą przekazywane drogą elektroniczną.


Nowością ma być możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Obecnie dopuszczalna jest tylko papierowa wersja takiego wywiadu. Ta nowa forma ma usprawnić pracę pracownika socjalnego poprzez skrócenie czasu pracy przeznaczonego na wywiad.


Co załatwisz?
W skład Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego wejdą: Platforma Informacyjno-Usługowa (pozwoli załatwiać sprawy przez internet i otrzymywać elektronicznie wydaną przez organ decyzję), Platforma Integracyjna (umożliwi wymianę i pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia np. prawa do świadczenia, przekazywanie i wymianę informacji na poziomie organ-organ), Centralna Baza Beneficjentów (umożliwi weryfikację danych dotyczących wnioskodawców i świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych).
Autor: msz/ / Źródło: PAP
http://tvn24bis.pl/prawo,82/nie-otrzymujesz-alimentow-na-czas-radzimy-co-zrobic,553039.html
Nie otrzymujesz alimentów na czas? Radzimy, co zrobić

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #986 dnia: Czerwiec 21, 2015, 08:19:56 am »

MPiPS chce podwyższenia progów dochodowych i świadczeń rodzinnych
pap, mat 15-05-2015
http://prawo.rp.pl/artykul/1201417.html

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, by kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosiło 754 zł (obecnie to 574 zł); resort chce też zwiększenia kwot świadczeń rodzinnych. Swoje propozycje zmian przekazał w piątek Komisji Trójstronnej.


Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co trzy lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja odbyła się 1 listopada 2012 r. Weryfikacja nie musi oznaczać podniesienia wysokości progów i świadczeń. Tym razem jednak resort proponuje ich zwiększenie.


O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Jak przypomina MPiPS, chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.


W propozycji resortu wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do 754 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 31,4 proc.) i 844 zł dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (wzrost o 180 zł, czyli o 27 proc.).


Podwyższenie kryterium rozłożone ma być na dwa etapy: od 1 listopada 2015 r. do 674 zł i 764 zł (wzrost o 100 zł), a od 1 listopada 2017 r. 754 zł i 844 zł.


Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 tys. 922 zł na osobę, pozostać ma bez zmian.


MPiPS proponuje również podwyższenie zasiłku rodzinnego - w trzech etapach. Od 1 listopada br. zasiłek ma wynosić 89 zł na dziecko w wieku do 5 lat (wzrost o 12 zł), 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł) i 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).


Od 1 listopada 2016 r. kwoty zasiłku mają wynosić odpowiednio 95 zł, 124 zł i 135 zł, a od 1 listopada 2017 r. - 100 zł, 130 zł i 140 zł.


Jak informuje MPiPS, z zasiłku rodzinnego korzysta obecnie 934,1 tys. rodzin.


Wzrosnąć mają również kwoty innych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.


Świadczenia te także będą podwyższane w trzech etapach: od 1 listopada br., od 1 listopada 2016 r. i od 1 listopada 2017 r.


Bez zmian pozostać ma wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych: dodatku z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasieku opiekuńczego.


Nie zmieni się także wysokość zasiłku dla opiekuna (520 zł).


Kwota świadczenia pielęgnacyjnego - jak przypomina MPiPS - podlega weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie.


Szczegóły propozycji resortu można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7217,wyzsze-swiadczenia-rodzinne-i-progi-dochodowe.html


Jak poinformowało MPiPS, w piątek propozycje zmian zostały przekazane Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Do 15 czerwca Komisja powinna uzgodnić wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot świadczeń rodzinnych. Jeśli to się nie uda, Rada Ministrów do 15 sierpnia ustali kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń rodzinnych w drodze rozporządzenia (na poziomie nie niższym niż wynika to z zaproponowanych zmian).
PAP


http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7217,wyzsze-swiadczenia-rodzinne-i-progi-dochodowe.html


Wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe
15-05-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało dziś Komisji Trójstronnej propozycje zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych.
 
Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co 3 lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r. Ostatnia odbyła się 1 listopada 2012 r.
 
Kryterium dochodowe
 
O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.
 
W propozycji wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości:
 
 kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 31,4%),
 kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 27%).
 
Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.
 
I etap - od 1 listopada 2015 r.:
kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).
II etap - od 1 listopada 2017 r.:
kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).
 
Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.
 
Kwota zasiłku rodzinnego
 
Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem rodzinnym, z którego w całym kraju korzysta obecnie 934,1 tys. rodzin. Propozycja zmian zakłada, aby kwoty zasiłku rodzinnego wzrastały w 3 etapach począwszy od 1 listopada 2015 r. i wynosiły:
 
89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).
 
od 1 listopada 2016:
 
95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).
 
od 1 listopada 2017:
 
100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).
 
Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji.
 
Zaproponowano podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:
 
dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),
- powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),
 
dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);
 
dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
 
dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 
od 1 listopada 2016 r.:
 
dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),
- powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),
 
dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);
 
dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);
dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 
od 1 listopada 2017 r.:
 
dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 100 zł, (wzrost o 10 zł),
- powyżej 5. roku życia – 120 zł; (wzrost o 10 zł),
 
dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł (wzrost o 6 zł);
 
dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);
dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł) (280 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 
Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:
 
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.
 
Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).
 
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie.
 
Więcej informacji o świadczeniach rodzinnych dostępne są tutaj: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/
 
Jakie są dalsze kroki?
 
Dziś propozycje zmian zostały przekazane Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Do 15 czerwca br. Komisja powinna uzgodnić wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot świadczeń rodzinnych. W przypadku gdy to się nie uda, Rada Ministrów do 15 sierpnia br. ustali kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń rodzinnych w drodze rozporządzenia (na poziomie nie niższym niż wynika to z zaproponowanych zmian).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #987 dnia: Sierpień 06, 2015, 06:25:26 am »

http://www.tvn24.pl/rodzice-ktorym-nie-przysluguje-urlop-dostana-po-tysiac-zlotych,566303,s.html
Po tysiąc złotych dla rodziców bez prawa do urlopu.


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę ustawę wprowadzającą świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka. Chodzi m.in. o osoby bezrobotne i studentów.


Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami - w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego.
Również osoby nie będące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe) mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników. Takich uprawnień nie mają natomiast bezrobotni, studenci ani uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych i rolnicy.


Nowelizacja wprowadza dla nich świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Przy dwojgu dzieciach będzie to 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.


Także dla rolników
Ustawa umożliwia też finansowanie świadczeń rodzicielskich dla rolników. Z uwagi na to, że świadczenie będzie wypłacane przez KRUS, zwiększono wysokość odpisu na fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS z 5 do 6,5 proc. Nie zwiększy to jednak składek płaconych przez rolników do KRUS, ani też nie wniesie żadnych zmian do budżetu państwa.


Choć nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., przepisy przejściowe zakładają, że świadczenia przysługiwać będą też rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). Zatem np., gdy dziecko przyjdzie na świat 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy.
By uniknąć sytuacji, w której zasiłek macierzyński mógłby być niższy niż świadczenie rodzicielskie, zaproponowano wprowadzenie minimalnej wysokości netto zasiłku macierzyńskiego oraz świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy i określenie jej na poziomie 1 tys. zł. Oznacza to podwyżkę np. dla osób ubezpieczonych w KRUS, którym obecnie przysługują jednorazowe świadczenia wynoszące równowartość czterech najniższych emerytur.


Kto nie skorzysta?
Ze świadczenia nie będą mogły skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.


Nowela wprowadza też zapis, który pozwoli gminom na przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń. Byłoby to zupełnie odrębne świadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób co ustawa. Krąg beneficjentów i wysokość pomocy zależałaby od samej gminy. Będą one finansowane z jej budżetu.


W ustawie znalazł się także zapis dotyczący opiekunów dziennych, w myśl którego będą oni zatrudniani na podstawie umowy o pracę (obecnie jest to umowa zlecenie).


Autor: ts/ja / Źródło: PAP

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #988 dnia: Wrzesień 16, 2015, 10:54:32 am »

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych
oraz wysokości zasiłku dla opiekunahttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001238
Dz.U. z 2015 r poz. 1238
nowe progi dochodowe i wysokość zasiłków
Data wejścia w życie:   2015-09-11
Data obowiązywania:   2015-09-11
Organ wydający:   RADA MINISTRÓW


http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=2294B4B0A6173F4945AE5769BB3ACA4D?id=WDU20150001238&type=2
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #989 dnia: Styczeń 22, 2016, 10:05:55 pm »
Komu zasiłek, komu świadczenie? Wyjaśniamy, co, dla kogo i w jakiej kwocie

15.04.2014
Autor:  Beata Rędziak
Źródło:  inf. własna


Aktualizacja: 8.01.2015.
Parlament zakończył prace nad zmianami w systemie świadczeń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Ponieważ powstało przez to małe zamieszanie, podajemy w pigułce informacje o zmianach, czyli: co, dla kogo i w jakiej kwocie.
 
więcej tutaj:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/182264;jsessionid=350F018FE6A4CF788122936CBA9A8E50


Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #990 dnia: Luty 23, 2016, 11:45:12 pm »
Dwoje dzieci, świadczenia dla obojga rodziców

17.02.2016
Autor:  Mateusz Różański, fot. Freeimages.com

Świadczenia rodzinne trafią do obojga rodziców lub opiekunów, jeśli opiekują się więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością – tak zakłada projekt nowelizacji ustawy, zaproponowany przez senatorów. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów rodziców i opiekunów.


więcej:
http://forum.darzycia.pl/index.php?action=post;topic=1731.950;last_msg=162670
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #991 dnia: Marzec 22, 2016, 09:29:05 am »
Senat chce wsparcia dla rodzin z kilkorgiem dzieci z niepełnosprawnością

18.03.2016
Autor:  PAP, fot. Freeimages.com

Jeśli w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, to dwoje rodziców powinno mieć prawo do świadczeń w przypadku rezygnacji z pracy – zakłada senacki projekt ustawy przyjęty w czwartek, 17 marca 2016 r., przez Izbę jednogłośnie.

więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/315110
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #992 dnia: Kwiecień 09, 2016, 10:00:11 am »
1000 zł i program 500 plus, czyli na jaką pomoc może liczyć samotna matka w Polsce
autor: Agnieszka Brzostek07.04.2016,

Od 2016 roku samotne matki mogą skorzystać z nowych form wsparcia, między innymi w ramach programu 500 plus. Mają też nadal możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia się z dzieckiem i tzw. refundacji kosztów opieki.


Ustawa o świadczeniach rodzinnych za matkę samotnie wychowującą dziecko uznaje nie tylko pannę i wdowę, ale także osobę rozwiedzioną oraz pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

Państwo oferuje samotnej kobiecie z dzieckiem kilka rodzajów pomocy - przede wszystkim są to świadczenia pieniężne.

1. 1000 złotych kosiniakowego

Od stycznia 2016 roku część kobiet może więc starać się o przyznanie nowego świadczenia wychowawczego w wysokości 1000 złotych na miesiąc. Mają bowiem do niego prawo studenci, rolnicy, osoby bezrobotne (bez względu na rejestrację w Urzędzie Pracy) oraz osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych, którym urodziło się dziecko, ale nie korzystają one z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego.


Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok. W przypadku dzieci urodzonych przed 2016 rokiem, świadczenie jest wypłacane od 1 stycznia do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Jak wyjaśnia MRPiPS, te przepisy przejściowe nie zawierają ograniczenia, na podstawie którego mogłyby je uzyskać tylko te dzieci, które przyszły na świat w 2015 roku - pieniądze przysługują więc także na dzieci urodzone w 2014 rokiem

2. 500 złotych na dziecko
1 kwietnia 2016 roku ruszył też program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodziny mogą otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, u których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc będzie wypłacana także na pierwsze dziecko. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.


Wsparcie przysługuje również osobom samotnie wychowującym dzieci, nawet jeśli nie mają ustalonych alimentów na dziecko - tak twierdzi ministerstwo>> Jeżeli samotny rodzic zapewnia, że dzieci wychowuje samodzielnie, ale nie potrafi tego udowodnić, to drugi rodzic po prostu nie jest wliczany do składu rodziny i nie są wymagane informacje o jego dochodzie.

Natomiast jeśli alimenty zostały zasądzone, są wliczane jako dochód przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

3. Zasiłek rodzinny

Inaczej jest w przypadku zasiłku rodzinnego, o który także może starać się samotna matka. Nie przysługuje on bowiem, jeśli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty od ojca, chyba że sąd oddalił powództwo lub zobowiązał drugiego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, albo ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany.

Jednak przede wszystkim kobieta musi spełnić kryterium dochodowe - od 1 listopada zmieniły się progi uprawniające do świadczenia i zasiłek przysługuje teraz, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Wzrosła jednak także wysokość zasiłku rodzinnego i obecnie wynosi on:
•89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
•118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
•129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Osoba z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatki, w tym o dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo 1000 złotych) oraz o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który także został zwiększony od listopada 2015 roku. Wynosi teraz 185 zł miesięcznie lub 370 zł przy dwojgu i większej liczbie małoletnich dzieci. Kwota zasiłku nadal może być zwiększona o 80 zł na niepełnosprawne dziecko (lub o 160 zł, gdy jest ich co najmniej dwoje).

Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres roku, a wypłacają je gminy, które często pomagają ubogim mieszkańcom także w inny sposób, udzielając im między innymi nisko oprocentowanych pożyczek czy przyznając mieszkania komunalne czy socjalne.

4. Refundacja kosztów opieki

Bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko do 7 lat może także liczyć na tzw. refundację kosztów opieki nad dzieckiem, jeżeli podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zostanie skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych czy szkolenie - i z tego tytułu będzie osiągała miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna wynosi 1850 zł).

Refundacja przysługuje maksymalnie przez 6 miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia, a przy stażu lub szkoleniu dotyczy okresu ich odbywania.

5. Pieniądze z funduszu alimentacyjnego

Jeżeli ojciec dziecka uchyla się od płacenia alimentów, a egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna, samotna matka może starać się  świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Może je otrzymać dziecko do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia, gdy kontynuuje naukę (dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przysługują bezterminowo).

Wysokość świadczeń przysługuje w takiej kwocie, w jakiej zasądzone zostały alimenty od ojca dziecka - nie mogą być jednak wyższe niż 500 złotych na dziecko.

O pieniądze mogą ubiegać się tylko osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Bierze się przy tym pod uwagę zarobki wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo - także dochody nowych partnerów matki.

5. Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Samotna matka może wreszcie preferencyjnie rozliczyć się z dzieckiem (nie musi ono przy tym faktycznie zarabiać). Wypełniając PIT, samotny rodzic zapłaci w tym wypadku podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Tym sposobem skorzysta z niższej stawki podatku od tej, którą zastosowałby rozliczając się samotnie i odliczy podwójnie kwotę wolną od podatku.

Do ulgi ma prawo matka, której dziecko jest niepełnoletnie, nie ukończyło 25 lat, uczy się i nie osiąga dochodów lub otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek).


Kobieta może też odliczyć ulgę prorodzinną - od stycznia 2016 roku wzrosła jej wysokość na trzecie oraz każdej kolejne dziecko i wynosi teraz:
•1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
•2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
•2 700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Samotne matki mają również pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka, przedszkola czy świetlicy szkolnej. Nierzadko także same placówki edukacyjne pomagają potrzebującym tego rodzicom, na przykład dofinansowując obiady bądź obniżając opłaty za zajęcia pozalekcyjne - w tym naukę języków czy pływania - wycieczki i "zielone szkoły"

Program „Rodzina 500+"

http://forum.darzycia.pl/topics,10689,162901,odp:-program-„rodzina-50-.htm#msg162901
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #993 dnia: Maj 16, 2016, 08:15:48 am »
Prawo do świadczeń dla rodzin z kilkorgiem dzieci z niepełnosprawnością


12.05.2016
Autor:  PAP, fot. sxc.hu

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice, którzy mają dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością i zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, oboje będą mieli prawo do świadczeń – zakłada projekt pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny.

więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/323865;jsessionid=1CF93B70188238A8843DAA31E6E337EB
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #994 dnia: Maj 24, 2016, 09:44:19 pm »

1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje także opiekunom osób dorosłych?


24.05.2016
Autor:  Beata Rędziak, fot. sxc.hu


Kobiecie, która opiekuje się swoją matką, odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie w kwocie 1300 zł). Matka od 51. roku życia ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu uznał, że ta odmowna decyzja jest niewłaściwa.

więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/325978
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #995 dnia: Czerwiec 20, 2016, 12:17:59 pm »
Senat za wspieraniem rodzin z kilkorgiem dzieci z niepełnosprawnością


17.06.2016
Autor:  PAP, fot. sxc.hu

Senat nie zaproponował w czwartek 16 czerwca poprawek do nowelizacji przepisów nt. świadczeń rodzinnych. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2017 r. oboje rodziców, którzy mają dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością i zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, będą mieć prawo do świadczeń.

więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/331429;jsessionid=DC114E2548376D2A397CBD4EDE1511A8
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #996 dnia: Czerwiec 29, 2016, 10:52:13 pm »
Czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny?


23.06.2016
Autor:  Iwona

Chciałabym się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłaek pilęgnacyjny. Zaliczono mnie do stopnia niepełnosprawności znacznego o symbolu 10-N. Proszę o odpowiedź.

więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/331019;jsessionid=63149A5195E3907CE6AE762CD580BB78
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #997 dnia: Lipiec 21, 2016, 07:54:10 am »


Zasiłek pielęgnacyjny podwyższony i waloryzowany? Posłowie są za


20.07.2016


Autor:  Mateusz Różański, fot. Freeimages.com


153 zł – tyle od 2006 roku wynosi zasiłek pielęgnacyjny. Postulat podniesienia i wprowadzenia waloryzacji tego świadczenia znalazł się w petycji, nad którą 20 lipca 2016 r. obradowali posłowie Komisji ds. petycji.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/335778;jsessionid=241E4C4CAB18E3694238C5067182D829

Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline agutka84

 • User z prawami do pisania
 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 4
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #998 dnia: Lipiec 26, 2016, 10:20:16 pm »
Kochani, w lipcu przedłużałam sobie świadczenia na syna z autyzmem, skończył on teraz 16 lat i składając papier kobita w UM powiedziała że decyzję otrzymam dopiero po wywiadzie środowiskowym... Co to oznacza? po co ten wywiad? nigdy nie miałam doczynienia z MOPS-em, spełniam wszystkie przesłanki a tu taka ciekawostka :/ Jeżeli dziecko potrafi odpowiadac na pytania to jest możliwość że pracownik socjalny może negatywnie wpłynąć na decyzję?

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #999 dnia: Lipiec 26, 2016, 10:57:15 pm »
Z tego co mi jest wiadomo,to zawsze starając się o jakiekolwiek świadczenia w MOPS-ie zawsze jest przeprowadzany wywiad środowiskowy.

Tutaj jest dość dobrze i jasno wytłumaczone.


Okiem Eksperta: co to jest wywiad środowiskowy?

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, aby na podstawie uzyskanej wiedzy można było przyznać pomoc. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski, stanowiące podstawę planowania pomocy

cały artykuł:

http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/273233,Okiem-Eksperta-co-to-jest-wywiad-srodowiskowy.html


Jest też wątek, ale nie wiem na ile aktualny, ponieważ prawo wciąż się zmienia
http://forum.darzycia.pl/index.php/topic,261.0.html
Wątek: Karta Praw Osób Autystycznych
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach