Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Świadczenia rodzinne  (Przeczytany 1489910 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #400 dnia: Październik 20, 2005, 10:50:06 pm »
W moim odczuciu:
Najpierw idź do U.Skarbowego w sprawie dochodu utraconego
Jeśli to wypali, wylicz nowy dochód na osobę.
Jesli zmieścicie się w trójkę w kwocie 584 zł na 1 osobę, macie prawo do zasiłku rodzinnego i wszelkich innych świadczeń.
Zasiłek dla bezrobotnych nie trwa wiecznie, po zakończeniu pobierania go - mając (zakładam niższy dochód) - żona wystąpi o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 420zł mies. wraz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia (zdrowotne i społeczne).
W ten sposób okres pobytu przy córeczce będzie jej liczony jako lata pracy.
Odwiedzać możecie MOPS o ciągle inne zasiłki specjalne na leki, na sprzęt.
Jeśli macie niezbyt duży metraż mieszkania możecie wystąpić o dodatek mieszkaniowy do czynszu. (także uzależniony od dochodów i metrażu).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline BasiaB

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 2730
  • http://www.michalek_b.republika.pl/index.html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #401 dnia: Październik 21, 2005, 01:25:59 am »
Sonia ma rację, jeszcze możecie się ubiegać o dopłatę do czynszu w UM. A czy pomyślałeś, żeby złożyć w pracy prośbę o pomoc finansową? Zakłady pracy maja tzw. fundusz socjalny, pomagają pracownikom, nawet najbardziej sknerowate zakłady pracy w obliczu choroby dziecka pracownika potrafią dużo dać. Mój mąż uzyskał taką zapomogę a nawet nie prosiliśmy o nią tylko o pożyczkę, i pracuje w firmie gdzie na święta dają bony na 50 zł raz w roku a i to nie zawsze. A tu nagle sami z siebie dali 4 tys. zł uratowali nas wtedy przed nędzą. Również opieka społeczna może Wam coś dać. Mają różne środki na zasiłki do celowe, mi w ten sposób zrefundowali okularki Michałka 200zł gdzie PFRON chciał mi zwrócić 5 zł ( 10 % za szkła, które kosztowały 50 zł, a oprawki?).
Basia - mama Michałka z ZD lat 16

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #402 dnia: Październik 23, 2005, 07:21:11 am »
Witaj Wit :)
Mój Mat urodził się w 26 tyg. 930 gram. spędził w szpitalu pnad 6 miesięcy, potem z przerwami prawie 3 miesiace. Teraz Mat ma prawie 5 lat. Jeżeli chciałbyś porozmawiać o problemach wcześniaczych, napisz do mnie.

Mając orzeczenie o niepłnosprawności możesz sobie odliczyć w rozliczeniu rocznym koszty przejazdów samochodem na rehabilitację. Karta parkingowa Ci nie przysługuje, skoro masz pkt 9 NIE SPEŁNIA. Możesz sie odwoływać, ale nie wiem jak to wygląda w praktyce, bo myślałam, ze karta parkingowa przysługuje tylko dzieciom z chorobami narządu ruchu, ale tutaj na forum czytam, że dzieci z ZD też otrzymuja pkt 9. na TAK.
.:.carpe diem.:.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Wsparcie na niepełnosprawne dziecko
« Odpowiedź #403 dnia: Październik 26, 2005, 10:45:19 pm »
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Wsparcie na niepełnosprawne dziecko

Pomoc również dla rolniczej rodziny


Osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko.


Niektóre gminy nie przyznają takiego świadczenia matce lub ojcu, który nie jest nigdzie zatrudniony, ale ma ubezpieczenie w KRUS jako członek rodziny. Uzasadniają to tym, że nie jest bezrobotny. Tymczasem, jak wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie jest to warunek nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Od odmownej decyzji należy więc odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Przypomnijmy: świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie) przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi dziecka, który nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej, bo musi opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa to, wedle ustawy, praca na podstawie stosunku pracy, służbowego, umowa o pracę nakładczą, a także agencyjna, zlecenia i o dzieło. Jest nim również członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Takich wskazań nie musi zawierać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 583 zł. Jeśli rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 194 zł. Świadczenie nie należy się, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Nie należy się także, gdy osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej albo placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem ZOZ). Nie będzie również wypłacane rodzinie, w której osoba opiekująca się dzieckiem korzysta z wcześniejszej emerytury przyznanej ze względu na to dziecko, ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego na kształcenie lub rehabilitację albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko.

Przypomnijmy też: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeśli nie podlegają one obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu albo na podstawie odrębnych przepisów.

aro
Rzeczpospolita 26.10.05 Nr 251
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #404 dnia: Październik 28, 2005, 11:31:58 pm »
ewra napisała w wątku
 
Cytuj
Odkąd dowiedziałam się, że moje dziecko choruje na astmę, jedno mnie zastanawia. Czy starać się o orzeczenie o niepełnosprawności  Ten malutki zasiłek pielęgnacyjny nie jest mi potrzebny, choć pokryłby z nawiązką koszty leków. Zastanawiam się, co moje dziecko zyskałoby mając orzeczoną niepełnosprawność, a co mogłoby stracić  Czy np. mogłaby Elżunia pojechać za trzy lata na zwykłą kolonię z zakładu pracy męża, czy mogłaby nadal chodzić do zwykłego przedszkola itp.  
_________________
mama Eli z astmą (5,5 roku) i Oli z AZS (4 lata)


ewra zobacz w wątku
Orzekanie o niepełnosprawności-raz jeszcze
I zerknij do tematów przyklejony
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #405 dnia: Październik 29, 2005, 07:13:33 pm »
Utratę dochodu przez osobę uprawnioną lub członka jej rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu albo informację o przeciętnej miesięcznej kwocie utraconego dochodu (dochód otrzymany w 2004 r., który został utracony, podzielony przez 12, nawet jeżeli dochód był otrzymywany przez część roku 2004).

Wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego kalendarzowego miesiąca dokumentuje się: 1) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej,
2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
3) zaświadczeniem urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód powodujący obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej,
4) oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 92 ppkt 1, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - w takim przypadku dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od sześciokrotności sumy miesięcznego należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne...]
źródło
Komentarz określa zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. Komentarz jest przeznaczony dla płatników składek zobowiązanych do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz dla terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PRAWO RODZINNE
« Odpowiedź #406 dnia: Listopad 05, 2005, 12:21:53 pm »
PRAWO RODZINNE

Zamiast ojca płaci dziadek

Po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego obowiązek wypłaty nowego świadczenia, tzw. zaliczki alimentacyjnej, spadł na gminy. Zmienione przepisy ułatwiają też egzekwowanie tych świadczeń od rodziny zobowiązanego.

W gminach działają komórki ds. świadczeń rodzinnych.
W gminach powstały nowe komórki do spraw świadczeń rodzinnych, nowe przepisy wprowadziły instrumenty pomocne w egzekucji alimentów, uprawnieni skwapliwie składają wnioski, nawet komornicy zostali postawieni na baczność. A dłużnik alimentacyjny jak nie płacił, tak nie płaci.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych i ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732) przyniosły wiele zmian - lepszych i gorszych.

Obowiązek krewnych
Przypominano też o art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w rękach zdesperowanych matek stał się niebezpiecznym narzędziem do walki z całą rodziną dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z jego brzmieniem, gdy bezpośrednio zobowiązany do alimentacji nie jest w stanie sprostać swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niego na czas środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, obowiązek alimentacyjny obejmuje dziadków i innych krewnych. Są to tzw. alimenty uzupełniające, których wysokość jest niższa niż zasądzonych od bezpośrednio zobowiązanego.

Zwolnienie z kosztów
Obok zaliczki alimentacyjnej uzależnionej z jednej strony od dochodów rodziny i wysokości zasądzonych alimentów, z drugiej od bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej, alimenty uzupełniające od dziadków stały się dość prostym sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu. Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych (art. 111 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego) nie naraża matki na wydatki w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, a dokumentacja zasiłkowa i egzekucyjna potwierdzi, iż uzyskanie alimentów od bezpośrednio zobowiązanego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Matka pouczona przez adwokata (na którego oficjalnie jej nie stać), deklamuje przed sądem, iż dziadkowie mają dużą "zdolność zarobkową i majątkową", bo przecież posiadają emerytury (lub renty).

Dla dobra dziecka
Zmieniające się przepisy prawa coraz mocniej akcentują wyrażoną w k.r.o. zasadę - "dobra dziecka". Nieumiejętnie interpretowana, wpływa jednak na pogłębianie zjawiska odrzucenia, wykorzystywania i dyskryminacji ludzi starszych. Nie można zapominać, że emerytura czy renta inwalidzka powinna zapewnić dożywotnio zaopatrzenie ludziom starszym. Powinna również zabezpieczyć ich wszystkie aktualne usprawiedliwione potrzeby. To na obojgu rodzicach spoczywa ciężar utrzymania i wychowania dzieci. Jeśli jedno z rodziców nie może sprostać temu obowiązkowi, przechodzi on przede wszystkim na drugiego. Orzecznictwo wyraźnie podkreśla, że obowiązek alimentacyjny dziadków nie polega na przerzuceniu na nich niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci.

Można współczuć matkom, które utraciły głównego sponsora, jakim był Fundusz Alimentacyjny. Można też ubolewać nad niedoskonałością prawa lub raczej krótkowzrocznością ludzi je stosujących. Przerażeniem jednak napawają wypowiedzi urzędników, którzy mówią, iż będą nakłaniać matki do występowania "o alimenty od dziadków". A może niedługo doczekamy się likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zamiast wypłat rent czy emerytur urzędnicy będą namawiać dziadków do skorzystania z dobrodziejstwa art. 133 § 2 k.r.o., tj. uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych w razie niedostatku?

Roszczeniowe postawy
Niedobrze jest, gdy uczymy nasze dzieci i dorosłych roszczeniowej postawy wobec rodziny i całego społeczeństwa.

Na marginesie, ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta o art. 91 § 1 i 2 k.r.o., które mówią, iż dziecko mieszkające u rodziców i pozostające na ich utrzymaniu jest zobowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie, a jeśli ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny?

Może warto zwrócić większą uwagę na ich obowiązki, a nie tylko na to, co im się "należy"?

JOANNA SZPIEGA
Autorka pracuje w kancelarii prawnej Ad Astrum w Krakowie
Rzeczpospolita 04.11.05 Nr 258
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #407 dnia: Listopad 05, 2005, 12:39:07 pm »
DOCHÓD PRZY UBIEGANIU SIĘ O ZASIŁEK

Rodzina biednieje, firma przelicza

Jeśli sytuacja finansowa rodziny pracownika się zmieniła, to pracodawca musi to uwzględnić obliczając dochód rodziny, od którego zależy wypłata zasiłku rodzinnego

1 września 2005 r. rozpoczął się ostatni rok realizacji świadczeń rodzinnych przez pracodawców. Uprawnienia do tych świadczeń (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego) zależą od dochodu rodziny.

Od 1 września tego roku zostały zmienione zasady ustalania dochodu. Mogą one stwarzać trudności, zwłaszcza że od ubiegłego roku zmieniła się sytuacja finansowa rodziny.

Opodatkowane i nieopodatkowane w 2004 r.
Podstawą ustalania prawa do świadczeń rodzinnych jest dochód rodziny, czyli przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wynika to z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2003 r. nr 228, poz. 2255 ze zm.; dalej: ustawa).

W obecnym okresie zasiłkowym, trwającym od 1 września 2005 r. do końca sierpnia 2006 r., jest to dochód uzyskany przez członków rodziny w roku 2004. Składają się na niego dochody opodatkowane (o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b) oraz dochody nieopodatkowane (wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c).

Wysokość uzyskanych dochodów dokumentuje się przede wszystkim zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach opodatkowanych osiągniętych w 2004 r. przez poszczególnych członków rodziny, a także zaświadczeniami i oświadczeniami o innych uzyskanych dochodach, w tym nieopodatkowanych.

Członkowie rodziny
Członkami rodziny - w zależności od sytuacji - są: małżonkowie, rodzice, opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia przez nie 25 lat.

O tym, czy pełnoletnie dziecko, na które nie przysługuje zasiłek rodzinny, pozostaje na utrzymaniu rodziny, decyduje osoba występująca z wnioskiem o świadczenia. Zaliczenie tego dziecka do składu rodziny oznacza, że osiągany przez nie dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1, zostaje dodany do dochodu rodziny.

Do członków rodziny można zaliczyć także dziecko, które ukończyło 25 lat, ale tylko wtedy, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z tym rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Nie zalicza się natomiast do członków rodziny dziecka, które pozostaje pod opieką opiekuna prawnego. Ponadto dochód takiego dziecka liczy się odrębnie od dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę prawną.

Finansowa korekta
Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych dochód rodziny osiągnięty przez jej członków w 2004 r. może być:
> pomniejszony o dochód utracony (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy) lub
> powiększony o dochód uzyskany (zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy).

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2004 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Dochód uzyskany
W wypadku uzyskania dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany.

Osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych ma obowiązek informowania płatnika świadczeń o dochodach uzyskanych przez członków jej rodziny.

Jednak nie każde uzyskanie dochodu wymaga zgłoszenia. Dotyczy to tylko tych przypadków, które wymieniono w art. 3 pkt 24 ustawy (zob. ramka), o ile wystąpiły one po zakończeniu roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W tym okresie rozliczeniowym chodzi więc o dochody uzyskane po 2004 r. Jak je uwzględnić?

Dochód rodziny za 2004 r. należy powiększyć o miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, przyjmując wysokość z pierwszego pełnego miesiąca po jego uzyskaniu.

Wskazuje na to § 18 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2005 r. nr 105, poz. 881; dalej: rozporządzenie).

Obniżenie dochodu
Także nie każde obniżenie dochodu rodziny oznacza utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. O utracie można mówić tylko wtedy, gdy miały miejsce sytuacje, o których mowa w art. 3 pkt 23 ustawy (zob. ramka).

Lista utraconych dochodów jest analogiczna do listy dochodów uzyskanych.

Przy utracie dochodu, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, od dochodu rodziny osiągniętego w 2004 r. odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Zatem jeśli dochód utracił jeden członek rodziny, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w 2004 r. i o ten dochód - jako utracony - pomniejszyć dochód rodziny z 2004 roku.

Sposób postępowania w takich sytuacjach prześledźmy na przykładach.

PRZYKŁAD 1
Rodzina 5-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 3000 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 600 zł. Na dochód ten złożył się dochód ojca i matki. Matka była zatrudniona w 2004 r. przez 7 miesięcy, a następnie przeszła na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jej wynagrodzenie wynosiło 1500 zł netto miesięcznie, natomiast renta ok. 800 zł. Jednak rentę uzyskała jeszcze w 2004 r., a więc zmiana sytuacji znalazła odzwierciedlenie w dochodzie za rok 2004. Rentę otrzymuje do teraz - nie stosuje się więc przepisów o utracie dochodu. Matka nie utraciła bowiem dochodu osiąganego w 2004 r. Podstawą ustalania prawa do świadczeń rodzinnych jest w tej sytuacji wyłącznie dochód osiągnięty przez rodzinę w 2004 r.

PRZYKŁAD 2
Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 3000 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 750 zł. Złożył się na to dochód obojga rodziców. Matka pracowała tylko do października 2004 r. Od 1 listopada 2004 r. uzyskała prawo do urlopu wychowawczego, co, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utratę dochodu. Przeciętny miesięczny dochód matki osiągnięty w 2004 r. wyniósł 1167 zł. W chwili składania wniosku o świadczenia matka nadal przebywała na urlopie wychowawczym i nie osiągała żadnego dochodu. Po odliczeniu utraconego przez matkę dochodu dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł 458,25 zł [(3000 - 1167) : 4].

Dlaczego? Podstawą ustalania prawa do świadczeń jest dochód z roku 2004, który należy skorygować o wydarzenia zaistniałe w 2005 r. Przejście na urlop wychowawczy miało co prawda miejsce w 2004 r., jednak skutkuje w 2005 r. całkowitą utratą dochodu osiąganego w roku 2004. Jeśliby uznać, że w tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o utracie dochodu, oznaczałoby to, że osobie, która przeszła na urlop wychowawczy (lub została zwolniona z pracy) w grudniu 2004 r. i nie pracuje w 2005 r., nie uznaje się tego jako utraty dochodu, natomiast tej, która przeszła w styczniu 2005 r. - tak.

PRZYKŁAD 3
Rodzina 3-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 2300 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 767 zł. Złożył się na to dochód obojga rodziców, przy czym ojciec, który był zatrudniony od 15 czerwca 2004 r., osiągnął w 2004 roku przeciętny miesięczny dochód w wysokości 812,50 zł (6,5 miesiąca x 1500 zł wynagrodzenia : 12 miesięcy). Ojciec utracił pracę z dniem 15 stycznia 2005 r. Dochód rodziny po utracie wyniósł 1487,50 zł. W maju 2005 r. ojciec podjął pracę z wynagrodzeniem 900 zł netto i nadal pracuje. Dochód rodziny, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego, wynosi 2387,50 zł, czyli 795,83 zł na osobę w rodzinie.

PRZYKŁAD 4
Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 4800 zł, czyli w przeliczeniu na 1 członka rodziny 1200 zł. Na dochód rodziny osiągnięty w 2004 r. złożył się dochód obojga rodziców, przy czym przeciętny miesięczny dochód ojca wyniósł 2800 zł. 15 stycznia 2005 r. ojciec utracił pracę. Od końca stycznia 2005 r. do końca lipca 2005 r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Wniosek o zasiłek rodzinny złożyła matka u swego pracodawcy w sierpniu 2005 r., gdy jej mąż nie miał już prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W tej sytuacji dochód rodziny kształtuje się następująco: 4800 zł - 2800 zł = 2000 zł. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 500 zł.

Jeżeli ojciec podejmie pracę, matka, jako osoba uprawniona do świadczeń, jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Dochód rodziny będzie przeliczony ponownie z uwzględnieniem wynagrodzenia, jakie ojciec uzyskał w pierwszym pełnym miesiącu po zatrudnieniu.

PRZYKŁAD 5
Rodzina 3-osobowa osiągnęła w 2004 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 1500 zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 500 zł. Na dochód rodziny osiągnięty w 2004 r. złożył się wyłącznie dochód ojca, który pracuje od 1 lipca 2004 r. (wcześniej był bez pracy) z wynagrodzeniem miesięcznym netto 3000 zł. Jednak w 2005 r. rodzina ta, w porównaniu z 2004 r., nie uzyskała nowego dochodu, nie ma więc obowiązku informować o swoich obecnych dochodach. Ma prawo do świadczeń rodzinnych od 1 września 2005 r. i będzie je otrzymywać do końca marca 2006 r. Oświadczenie o dochodach za 2005 r. złożone w marcu 2006 r. zweryfikuje uprawnienia rodziny do świadczeń.

Dodajmy, że dotyczy to także pracodawców, gdyż osoby pobierające świadczenia w swoim zakładzie pracy muszą przedłożyć im w marcu 2006 r. oświadczenia o dochodach za 2005 r. Na podstawie tego oświadczenia może zostać wstrzymana wypłata zasiłku rodzinnego. Pracodawca nie ma jednak możliwości zweryfikowania jego prawdziwości na podstawie informacji uzyskanych z urzędu skarbowego; taką możliwość ma tylko gmina.

PRZYKŁAD 6
Osoba utraciła pracę 1 października 2003 r. - na potwierdzenie tego faktu przedłożyła świadectwo pracy. W 2004 r. wypłacono jej zaległe: odprawę i odszkodowanie z tytułu niewypłaconego w 2003 r. wynagrodzenia. Dochód ten wykazano w zaświadczeniu z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych w 2004 r. Jego wysokość powoduje, że rodzina przekracza kryterium dochodowe warunkujące prawo do świadczeń rodzinnych.

W tej sytuacji można rozważyć następujące warianty:

1) osoba ta nie pracowała w 2004 r. i dotychczas nie ma pracy. Nie uzyskała również innego dochodu wymienionego w katalogu dochodów uzyskanych (art. 3 pkt 24 ustawy). W takim razie mamy do czynienia z utratą dochodu spowodowaną utratą zatrudnienia. Dochód ze stosunku pracy zakończonego w 2003 r. otrzymany w 2004 r. należy potraktować jako dochód utracony,

2) osoba ta np. w październiku 2004 r. podjęła pracę i cały czas pracuje. Rozpoczęła więc pracę w roku, z którego dochód stanowi podstawę ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Sytuacja ta nie zmieniła się w 2005 r.: w chwili składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych osoba ta nadal była zatrudniona. Nie ma więc miejsca utrata dochodu, bez względu na przerwy w zarobkowaniu w 2004 r.,

3) osoba ta w 2004 r. nie pracowała, natomiast zatrudniła się od 1 lipca 2005 r. i dotychczas pracuje. Dochód ze stosunku pracy zakończonego w 2003 r. a otrzymany w 2004 r. należy więc potraktować jako dochód utracony. Jednocześnie do dochodu rodziny należy doliczyć dochód z pracy uzyskany w 2005 r. (dochód z pierwszego pełnego miesiąca, tj. w tym wypadku z lipca 2005 r.).

ALINA WIŚNIEWSKA
Autorka jest dyrektorem Departamentu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej

Kiedy utrata dochodu
a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) utrata emerytury lub renty,
e) nieotrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) wydzierżawienie gospodarstwa rolnego.
 

Kiedy uzyskanie dochodu
a) zakończenie urlopu wychowawczego,
b) uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskanie emerytury lub renty,
e) uzyskanie całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) dzierżawa gospodarstwa rolnego.

jam
 
Więcej informacji
Więcej informacji na temat liczenia dochodów można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej www.mps.gov.pl. oraz w "Komentarzu do ustawy o świadczeniach rodzinnych", opracowanym przez Departament Świadczeń Krótkoterminowych ZUS, dostępnym na stronach internetowych ZUS: www.zus.pl.
Rzeczpospolita 02.11.05 Nr 256
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #408 dnia: Listopad 05, 2005, 12:39:08 pm »
Osbiście nie mogę już czytać tych "mądrych" wywodów  :evil:
Cytuj
Niedobrze jest, gdy uczymy nasze dzieci i dorosłych roszczeniowej postawy wobec rodziny i całego społeczeństwa.

kto je uczy? Dzieci mają swoje prawa, przede wszystkim chcą jeść i być ubrane.
Sa różne sytuacje rodzinne, w związku z tym choć jedna Dobra ustawa powinna wziąć pod uwagę wszelkie ewentualności.
Obowiązek alimentacji spada na dziadków? - a gdy ich nie ma już - to na kogo?
A czemu takim ojcom nie zleca się nadal prac (nawet publicznych)?
Dzieci maja rodziców i uważam, że w głównej mierze to oni powinni czuć się odpowiedzialni za utrzymanie dzieci.
Jeśli ojcom "odbija" - parwo powinno regulować surowe kary i zmuszanie do obowiązku alimentowania.
Komornicy ubodźcie się, ruszcie tyłki zza biurek -a znajdziecie rozwiązanie.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #409 dnia: Listopad 05, 2005, 01:00:29 pm »
Finansowa korekta
Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych dochód rodziny osiągnięty przez jej członków w 2004 r. może być:
> pomniejszony o dochód utracony (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy) lub
> powiększony o dochód uzyskany (zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy).

Chodzi więc o skorygowanie dochodu rodziny osiągniętego w 2004 r. Należy więc brać pod uwagę sytuacje, które mają miejsce po zakończeniu tego roku.

Dochód uzyskany
W wypadku uzyskania dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany.
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_051102/firma_a_9.html
DOCHÓD PRZY UBIEGANIU SIĘ O ZASIŁEK

Rodzina biednieje, firma przelicza
Rezczpospolita 02.11.05 Nr 256

Jeśli sytuacja finansowa rodziny pracownika się zmieniła, to pracodawca musi to uwzględnić obliczając dochód rodziny, od którego zależy wypłata zasiłku rodzinnego

Kiedy utrata dochodu
a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) utrata emerytury lub renty,
e) nieotrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) wydzierżawienie gospodarstwa rolnego.

ALINA WIŚNIEWSKA
Autorka jest dyrektorem Departamentu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej
Vide wątek i post "Ulka"
http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp65800.html#65800
DOCHÓD PRZY UBIEGANIU SIĘ O ZASIŁEK
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #410 dnia: Listopad 08, 2005, 05:49:42 pm »
Dodatek kontra rodziny
-obszerne informacje:

Cytuj
Racjonalne założenia ustawy o świadczeniach rodzinnych zostały w dużej mierze zaprzepaszczone przez dodatek dla samotnie wychowujących - dowodzi Andrzej Zoll. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Premiera i Marszałka Sejmu z apelem o niezwłoczną zmianę złych rozwiązań. Niekorzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego i liczne zmiany w ustawie, która weszła w życie 1 maja 2004, nie poprawiły przepisów. Profesor Zoll ocenia, że nadal są one społecznie szkodliwe i niezgodne z Konstytucją.


(wszystkie cytaty pochodzą z wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów, Kazimierza Marcinkiewicza i Marszałka Sejmu RP, Marka Jurka, z 2 listopada 2005 r.)

Cytuj
Wprowadzenie tego dodatku (z tyt. samotnego wychowywania - przyp. rk), wysokiego w porównaniu z pozostałymi dodatkami do zasiłku rodzinnego okazało się szansą na uzyskanie znaczącego i stałego wsparcia finansowego dla wielu niezamożnych rodzin z dziećmi i wywołało trwałe zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego (podkr. rk) . W sądach pojawiły się masowo pozwy o rozwód i separację jako odpowiedź na tę nową "ofertę" socjalną ze strony państwa - relacjonuje w swoim liście Rzecznik. Próby "naprawy" nowych rozwiązań jeszcze pogorszyły sytuację - twierdzi Andrzej Zoll.

Zapomnieli o rodzinie...
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #411 dnia: Listopad 08, 2005, 06:32:59 pm »
Zła sytuacja materialna i określone, konieczne wydatki mogą wystąpić zarówno w rodzinach pełnych jak i niepełnych. Wyróżnienie jednej grupy rodzi kontrowersje.

W Konstytucji zapisane jest, że:

małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochrona i opieką.
Dlatego przepisy skłaniające do delegalizacji związków są niezgodne z ustawą zasadniczą. Wskazał na to Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swojego wyroku:

Cytuj
(...) treść kwestionowanych przepisów skłania do stwarzania sytuacji pozorującej rozkład pożycia między małżonkami po to by uzyskać pomoc finansową....


i dalej:
Tatuś nie płaci, dziadek pomoże
- autor(ka): Joanna Szpiega, Kancelaria prawna "Ad Astrum"
2005-10-21

Po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego, obowiązek wypłaty nowego świadczenia tzw. zaliczki alimentacyjnej spadł na gminy. Powstały nowe komórki do spraw świadczeń rodzinnych, nowe przepisy wprowadziły nowe instrumenty pomocne w egzekucji alimentów, szał wniosków ogarnął uprawnionych, nawet komornik został postawiony na baczność. A dłużnik alimentacyjny jak nie płacił, tak nie płaci.

Nowelizacją ustawy „o świadczeniach rodzinnych” (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wejściem w życie ustawy „o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej” (Dz.U. Nr 86, poz. 732) wprowadzono wiele zmian lepszych i gorszych.

Przypominano też o art. 132 kro, który w rękach zdesperowanych matek stał się niebezpiecznym narzędziem do walki z całą rodziną dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z jego brzmieniem, gdy osoba zobowiązana do alimentacji w bliższej kolejności, nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub, gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, powstaje obowiązek alimentacyjny zobowiązanych w dalszej kolejności tj. dziadków, innych krewnych. Są to tzw. alimenty uzupełniające, których wysokość jest niższa niż wysokość alimentów zasądzonych od bezpośrednio zobowiązanego.

Obok zaliczki alimentacyjnej uzależnionej z jednej strony od dochodów rodziny i wysokości zasądzonych alimentów, z drugiej strony od bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej, alimenty uzupełniające od dziadków, stały się dla „wprawionych” w postępowaniach i wypełnianiu dokumentów matek, dość prostym sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu.

Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych (art.111§1 pkt 2 kpc), nie naraża matki na dodatkowe wydatki w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, a dokumentacja zasiłkowa i egzekucyjna stanowi
podstawowy dowód potwierdzający, iż uzyskanie alimentów od bezpośrednio zobowiązanego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Potrzeby dzieci są z reguły znaczne, więc o to również nie musi się martwić. Pouczona przez adwokata, (na którego oficjalnie ją nie stać), deklamuje przed sądem, iż dziadkowie mają dużą „zdolność zarobkową i majątkową”, bo przecież posiadają emerytury (lub renty).

Prawdą jest, że będąc inwalidą pierwszej grupy, dziadek ma rentę, a oprócz niej, cały plik niewykupionych recept i stos skierowań do lekarzy specjalistów. Budząc się rano zastanawia się czy zażyć lekarstwo, zapłacić za węgiel na zimę czy kupić nową laskę, bo stara się łamie. Majątkiem jego jest drewniany dom, w którym mieszkał jego pradziad i cztery grządki z ziemniakami, których sam już nie jest w stanie oporządzić. Na syna liczyć nie może, bo ten w podziękowaniu za wychowanie i wykształcenie, przysyła mu synową z pozwem o alimenty.

Ostatnią kromkę chleba dziadek odda wnuczkowi, bo przecież go kocha, jednak przed sądem nie potrafi się bronić. Tu znów uświadamiamy sobie jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach sędziego. W imieniu RP musi rozstrzygnąć czy dziecko raz w życiu skosztuje banana, czy starszy człowiek wykupi, choć raz całą receptę.

Zmieniające się przepisy prawa coraz mocniej akcentują wyrażoną w
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zasadę - „dobra dziecka”.

Nieumiejętnie interpretowana zasada wpływa na pogłębianie zjawiska odrzucenia, wykorzystywania i dyskryminacji ludzi starszych.

Nie można wymagać od inwalidów, aby przedsiębrali starania o uzyskanie dochodów, z takim wysiłkiem, który przekracza ich możliwości fizyczne i w konsekwencji mógłby zaważyć na ich zdrowiu w sposób ujemny. Nie można zapominać, że emerytura czy renta inwalidzka powinna zapewnić dożywotnio zaopatrzenie ludziom starszym. Powinna również zabezpieczyć ich wszystkie aktualne usprawiedliwione potrzeby. To na obojgu rodzicach, ciąży ciężar utrzymania i wychowania dzieci. Jeśli jedno z rodziców nie może sprostać temu obowiązkowi, przechodzi on przede wszystkim na drugiego rodzica. Istniejące orzecznictwo wyraźnie podkreśla, że obowiązek alimentacyjny dziadków, nie polega na przerzuceniu na nich, niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci.

Współczuję matkom, które utraciły głównego sponsora, jakim był Fundusz Alimentacyjny. Ubolewam nad niedoskonałością prawa lub raczej krótkowzrocznością ludzi go stosujących.

Z przerażeniem słucham wypowiedzi urzędników, którzy mówią, iż będą nakłaniać matki do występowania „o alimenty od dziadków”.

Może niedługo doczekamy się likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zamiast wypłat rent czy emerytur, urzędnicy będą namawiać dziadków do skorzystania z dobrodziejstwa art.133§2 kro tj. uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych w razie niedostatku?

Zmiany, szeroko rozumianych „przepisów alimentacyjnych” nie nauczą odpowiedzialności tatusia, który nie płaci alimentów. Zamiast jednoczyć rodzinę w przyczynianiu się do zaspokojenia jej potrzeb, pogłębiają rozdźwięki, mnożą konflikty i procesy.

Uczmy, więc nasze dzieci roszczeniowej postawy wobec rodziny i całego społeczeństwa. Niedługo każde dziecko występować będzie przeciwko swoim rodzicom, dziadkom i dalszym krewnym, z pozwem o alimenty, bo mu się prawnie należą.

Na marginesie, ciekawe czy ktoś jeszcze pamięta o art. 91§1 i 2 kro, które mówią, iż dziecko mieszkające u rodziców i pozostające na ich utrzymaniu jest zobowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie, a jeśli ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów trzymania rodziny?

Może warto zwrócić większą uwagę na to, jakie dzieci mają obowiązki, a nie tylko na to, co im się „należy”?

Nie zapomnimy o samotnym wychowywaniu
- autor(ka): na podst. inf. int. Rafał Kowalski
2005-08-19
Cały cykl reportaży.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #412 dnia: Listopad 15, 2005, 11:17:55 pm »
TK: Przepisy dotyczące zasiłku niezgodne z konstytucją

Prawo do zasiłku rodzinnego powinno być uzależnione od sytuacji rodziny a nie od sposobu w jaki rozlicza ona podatek - wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

TK orzekł, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, dotyczące zasiłku rodzinnego dla osób, rozliczających się zryczałtowanym podatkiem dochodowym, są niezgodne z konstytucją.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, osoba rozliczająca się zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny nie może zadeklarować dochodu niższego od sześciokrotności należnego podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

TK uznał, że zapis ten "doprowadza do niesprawiedliwego i dyskryminującego ograniczenia szans dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tylko dlatego, że ich rodzic uzyskuje dochód opodatkowany w formie ryczałtu".

Trybunał orzekł, że przepis ten narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz ochrony rodziny w trudnej sytuacji materialnej
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zasiłek rodzinny wzrośnie nawet do 100 zł
« Odpowiedź #413 dnia: Listopad 20, 2005, 10:59:20 pm »
Zasiłek rodzinny wzrośnie nawet do 100 zł

Becikowe w wysokości 800 zł, 20-tygodniowy urlop macierzyński i podwyżka zasiłku rodzinnego, nawet do kwoty 100 zł miesięcznie – to prawdopodobna wersja pakietu rodzinnego, jaki zaproponuje nowy rząd.

Rada Ministrów pracuje nad realizacją, zapowiedzianej przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza w exposé, polityki prorodzinnej. Jak się dowiedzieliśmy, rozważane są propozycje podniesienia zasiłku rodzinnego do kwoty 50 zł na pierwsze dziecko i 100 zł na drugie i kolejne. W tej chwili zasiłek wynosi 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie i 66 zł na czwarte i kolejne dziecko. Ponadto rząd rozważa wprowadzenie ulgi podatkowej. Także w wysokości 50 zł na pierwsze i 100 zł na drugie i kolejne dziecko. – Nie można się spodziewać, że obie te propozycje będą wprowadzone równocześnie – mówi „GP” Marek Zuber, doradca ekonomiczny premiera.

Co dla rodzin

• podwyżka zasiłku rodzinnego do 50 zł na pierwsze i 100 zł na kolejne dziecko lub ulga podatkowa w tej wysokości – dla rodzin, w których dochód nie przekracza 504 zł lub 583 zł na osobę,
• podniesienie dodatku do zasiłku rodzinnego za urodzenie dziecka – z 500 zł do 800 zł,
• wydłużenie urlopu macierzyńskiego – do 20 tygodni.

Ma też być wydłużony urlop macierzyński. Prawdopodobnie do 20 tygodni. – Planowaliśmy podniesienie tego urlopu do 26 tygodni, ale nie wiadomo, czy to się powiedzie – zauważa Tadeusz Cymański (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej.

Natomiast świadczenie dla rodziców, którym urodzi się dziecko (tzw. becikowe), wyniesie zapewne 800 zł. O 300 zł (z 500 zł) zostanie podniesiony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Będzie on więc wypłacany tylko rodzinom uprawnionym do świadczeń rodzinnych, tj. w których dochód na osobę nie przekracza 504 lub 583 zł na osobę.

Rząd nadal pracuje nad szacowaniem kosztów tych rozwiązań dla budżetu.

Bartosz Marczuk
Gazeta Prawna Nr 223 (1588) czwartek 17 listopada 2005 r.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Niepełnosprawni-świadczenie pielęgnacyjne
« Odpowiedź #414 dnia: Listopad 25, 2005, 12:52:08 pm »
Niepełnosprawni

Rodzic zastępczy bez wsparcia

Od 1 września rodzic zastępczy oraz opiekun prawny niepełnosprawnego dziecka nie może uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego. Niepokoi to rzecznika praw obywatelskich.


Zmiana ta jest kolejną nowelizacją, która dotkliwie uderza w rodziny zastępcze z niepełnosprawnymi wychowankami - alarmuje rzecznik ministra pracy i polityki społecznej. Uchwalona 22 kwietnia 2005 r. zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych niekorzystnie różnicuje sytuację rodziców zastępczych. Wyłączenie ich z grona uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego jest dla rzecznika niezrozumiałe. Mogłaby je bowiem otrzymać jedynie nieliczna grupa rodziców zastępczych.

Co prawda, pewne grupy opiekunów niepełnosprawnych dzieci (w tym rodzice zastępczy) zostały wcześniej przez ustawodawcę zabezpieczone na mocy przepisu przejściowego, zawartego w ustawie z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jednak wyłączona została możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, od którego odprowadzane byłyby składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do otrzymania świadczeń emerytalno-rentowych przez rodziny zastępcze, które rezygnują z zatrudnienia ze względu na konieczność opieki, rehabilitacji i ciągłej pomocy dziecku niepełnosprawnemu. Jest to niekorzystne dla propagowania idei rodzicielstwa zastępczego wobec tej grupy dzieci. Tymczasem państwo powinno gwarantować rozwiązania, które będą zachęcać rodziny zastępcze do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych.

d. fr.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051125/prawo/prawo_a_19.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
SEJM. BECIKOWE I DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO
« Odpowiedź #415 dnia: Listopad 25, 2005, 06:19:47 pm »
SEJM. BECIKOWE I DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Będą wyższe świadczenia za urodzenie dziecka


Od nowego roku rodziny, w których urodzi się dziecko otrzymają większą pomoc od państwa. Nie wiadomo, czy wszystkim przysługiwać będzie becikowe czy wzrośnie wypłacany obecnie rodzinom gorzej sytuowanym dodatek za urodzenie dziecka.


Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Większości posłów tak bardzo zależało na jego szybkim uchwaleniu, że nie tylko nie zgodzili się na jego odrzucenie w całości, ale zdecydowali – wbrew wcześniejszym planom – o przeprowadzeniu niezwłocznie drugiego czytania.

Projekt Ligi Polskich Rodzin zakłada, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wyniesie 1000 zł. Otrzymywaliby ją ojciec, matka albo opiekun prawny dziecka, niezależnie od dochodów. Rozwiązanie to kosztowałoby przyszłoroczny budżet około 340 mln zł.


Burzliwa debata

Przeciwko projektowi zdecydowanie opowiedziały się kluby Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Równo nie znaczy sprawiedliwie. Nie ma powodów, by podatnicy dofinansowywali prezesów banków czy posłów – mówiła Izabela Jaruga-Nowacka z SLD. Argumentowała, że pomoc nie powinna trafiać do wszystkich, ale do najbardziej potrzebujących. Podobnie uważa PO. Klub ten opowiedział się za zwiększeniem dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który trafia do najbiedniejszych. Poseł PO Sławomir Piechota podkreślał, że rodziny potrzebują szerokiego, systemowego wsparcia, a nie doraźnych działań.

Odmienne zdanie miały kluby Samoobrony, LPR i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Roman Giertych zauważył, że uchwalenie becikowego jest konieczne, aby wspomóc polskie rodziny. Mieczysław Kasprzak (PSL) zaproponował, aby wyniosło ono 2 tys. zł.


PiS za kompromisem

Niejednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajął największy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. A to od niego (przy obecnym układzie sił w Sejmie) zależy, jaki będzie ostateczny kształt pomocy dla rodzin, w których rodzą się dzieci. Budżet państwa na 2006 r. jest napięty, a pomysł LPR jest drogi.


 

8,9 mld zł – to planowany na 2006 r. koszt świadczeń rodzinnych.

Tadeusz Cymański (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej, powiedział „GP”, że jego klub będzie szukał kompromisu. – Przyznawanie becikowego wszystkim rodzinom bez względu na dochód nie jest szczęśliwym pomysłem. Chcę jednak, aby wsparcie trafiało do jak największej liczby rodzin – dodał.

PiS zaproponuje zwiększenie wypłacanego z systemu świadczeń rodzinnych dodatku z tytułu urodzenia dziecka (z 500 zł do kwoty 800-1000 zł), przy równoczesnym podniesieniu kryterium dochodowego uprawniającego do jego pobierania. Jak szacuje poseł Cymański, gdyby wyniosło ono 1000 zł na osobę w rodzinie, to dodatek otrzymałoby około 90 proc. polskich rodzin. Obecnie dodatek wypłacany jest rodzinom, w których dochód nie przekracza 504 zł (lub 583 zł), a otrzymuje 71 proc. nowo narodzonych dzieci. – Naszej propozycji nie można by zarzucić, że to rozdawnictwo pieniędzy podatnika – zauważa poseł Cymański.


Co od nowego roku

Projekt ustawy trafił do Komisji Polityki Społecznej oraz Rodziny i Praw Kobiet. Tam rozstrzygnie się jego dalszy los. Pewne jest jednak, że wzrośnie wsparcie dla rodzin, w których rodzą się dzieci. Wiele wskazuje na to, że posłowie uchwalą te rozwiązania na następnym posiedzeniu Sejmu (7-9 grudnia), aby zmiany mogły wejść w życie już od nowego roku.


 

Katalog świadczeń rodzinnych

Wypłacane po spełnieniu kryterium dochodowego:

■ zasiłek rodzinny (43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie i 66 zł na czwarte i kolejne dziecko) i 7 dodatków do niego z tytułu:
■ urodzenia dziecka – 500 zł jednorazowo,
■ urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
■ samotnego wychowania dziecka – 170 zł lub 250 zł na dziecko
■ kształcenia i rehabilitacji dziecka – 50 zł lub 70 zł miesięcznie,
■ rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego – 90 zł jednorazowo,
■ podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 80 lub 40 zł miesięcznie, 10 miesięcy w roku,
■ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 50 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko.

Ponadto można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny (144 zł miesięcznie) i świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie).

 Bartosz Marczuk

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1594&dok=1594.2.3.2.30.1.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline wiktorka

 • User z prawami do pisania
 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 40
  • http://foto.onet.pl/cxszi,qkg9t48ig944
proszę o poradę
« Odpowiedź #416 dnia: Listopad 26, 2005, 09:50:13 am »
Mam zasiłek na wychowanie dzieci niepełnosprawne i z końcem grudnia kończy mi się decyzja przyznania.Ja obawiałam się o brak pieniędzy i złożyłam nowe papiery na komisje 2 miesiące za wcześnie komisja się odbyła i na decyzjach pisze, że nie uznano moich dzieci za dzieci niepełnosprawne, czyli decyzja jest odmowna,ale wiem teraz, że piszą tak, bo nie mogli mi przyznać zasiłku i pielęgnacyjnych, bo jeszcze były ważne tamte wcześniejsze decyzja..Ale proszę mi powiedzieć, co mam zrobić odwołać się od tej decyzji teraz czy po prostu po miesiącu złożyć nowe wnioski o pielęgnacyjne i zasiłek dla matki wychowującej niepełnosprawne dzieci.Boje się ze przez taką błahostkę mogę zostać bez środków do życia.Proszę o odpowiedz.
elunia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #417 dnia: Listopad 26, 2005, 11:59:53 am »
Czym uzasadnili odmowę? czy tylko dlatego, że jeszcze masz poprzednie orzeczenie, czy też ze względu na ich schorzenia?
Ale pośpieszyłaś się z tą nową Komisją  :shock:
przecież mogłaś zaznaczyć, że do dnia xxx masz stare orzeczenie.
Nie znam szczegółów schorzeń, ale jeśli masz jeszcze termin na odwołanie-to składaj bez namysłu.
Jak minie termin- to już nic nie zrobisz.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline wiktorka

 • User z prawami do pisania
 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 40
  • http://foto.onet.pl/cxszi,qkg9t48ig944
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #418 dnia: Listopad 26, 2005, 01:58:35 pm »
Napisali mi też ze stan zdrowia w ostatnim roku się nie pogorszył i dali odmownie.Co jest zupełnie nie prawdą? Córka w ostatnim roku dostała padaczkę i badania psychologiczne potwierdzają znaczne opużnienie w rozwoju w ciągu tego ostatniego roku. Teraz to ja już nie wiem czy mam się odwoływać czy tylko mam złożyć jeszcze raz papiery na kolejną komisje.
elunia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #419 dnia: Listopad 26, 2005, 02:42:33 pm »
Ja składałabym odwołanie z załącznikami i rzeczowym uzasadnieniem.

Nie masz żadnej gwarancji, że przyjmą nowe zgłoszenie o powolanei Komisji.

Może poczekaj co Ulka Ci odpisze.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Re: proszę o poradę
« Odpowiedź #420 dnia: Listopad 26, 2005, 09:48:01 pm »
Cytat: "wiktorka"
Mam zasiłek na wychowanie dzieci niepełnosprawne i z końcem grudnia kończy mi się decyzja przyznania.Ja obawiałam się o brak pieniędzy i złożyłam nowe papiery na komisje 2 miesiące za wcześnie komisja się odbyła i na decyzjach pisze, że nie uznano moich dzieci za dzieci niepełnosprawne, czyli decyzja jest odmowna,


Wiktorko, bardzo chcę Ci coś doradzić, ale nie zrozumiałam
Twojego postu

-co się kończy w grudniu? orzeczenie ? czy wypłata zasiłku?
kto nie uznał Twoich dzieci za niepełnosprawnie??

jeśli to decyzja komisji d/s orzekania to koniecznie sie odwoluj
zbierz dodatkowe dokumenty (jezeli masz- o chorobie dzieci)
i koniecznie składaj odwolanie
ja się odwoływałam z synem do wojewódzkiej
nie donosiliśmy żadnych dodatkowych dokumentów
i zmienili orzeczenie bez problemów
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline wiktorka

 • User z prawami do pisania
 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 40
  • http://foto.onet.pl/cxszi,qkg9t48ig944
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #421 dnia: Listopad 29, 2005, 09:32:25 am »
Byłam z tym problemem w centrum pomocy rodzinie i tam powiedzieli, że nie musze się odwoływać, bo niema, od czego bo decyzja jest odmowna, dlatego że jeszcze wcześniejsze orzeczenie jest ważne po upływie czasu końca tego pierwszego orzeczenia, czyli z końcem grudnia mam złożyć ponowne wnioski o komisje o uznanie córki za niepełnosprawną i stanę jeszcze raz na komisje i wtedy bez problemowo dostane pozytywne orzeczenie.Wiec tak zrobię nie będę się odwoływać tylko cierpliwie poczekam. Potem wam napisze jak to wszystko się zakończyło dzięki za pomoc. Pozdrawiam was serdecznie.
elunia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Rząd podejmie decyzję ws. "becikowego" i emerytur
« Odpowiedź #422 dnia: Listopad 29, 2005, 10:01:14 am »
Rząd podejmie decyzję ws. "becikowego" i emerytur górniczych
 
 Rząd ma przyjąć dzisiaj autopoprawkę do budżetu na rok 2006, która zakłada m.in., że od początku przyszłego roku rodziny o najniższych dochodach będą otrzymywać tysiąc złotych "becikowego", czyli jednorazowej zapomogi po narodzinach dziecka.Rada Ministrów ma podjąć także decyzję w sprawie ustawy o emeryturach górniczych. Wcześniej rząd zapowiadał, że chce ją wycofać z Trybunału Konstytucyjnego, dokąd skierował ją poprzedni premier Marek Belka.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że tak zwane "becikowe" będzie wypłacane od początku przyszłego roku. Wyniesie ono 1000 złotych i będzie przysługiwało osobom o najniższych zarobkach. Jak wyjaśnił premier, "becikowe" będą dostawać ci, którzy otrzymują pomoc socjalną. "Jednocześnie będziemy apelowali do samorządów terytorialnych, aby tym matkom, które nie mieszczą się w tych granicach, również pomóc - przeznaczyć tysiąc złotych na te pierwsze zakupy dla nowo narodzonego dziecka" - mówił premier.Jak dodał, rząd nie chce doprowadzić do sytuacji, w której "becikowe" otrzymywałyby dzieci osób bogatych - posłów, prezesów firm, biznesmenów itp. Marcinkiewicz powiedział, że autopoprawka umożliwi realizację większości spraw zapowiadanych przez niego w expose, o ile mogą być one zrealizowane już w roku 2006. Zaznaczył jednak, że mimo autopoprawki budżet na przyszły rok nie jest budżetem jego marzeń.

http://wiadomosci.onet.pl/1203230,11,item.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #423 dnia: Grudzień 09, 2005, 01:31:05 pm »
Jednak wygrałam batalię z U.Miasta o opłacanie składek społecznych (emerytalno-rentowych).
Okres renty NIE wlicza się do lat nieskładkowych, w zwiazku z tym ZUS napisał do U.M., że nie mam pełnych 20 lat składkowych i nieskładkowych.

Dziś miałam rozmowę tel. z U.M. zebym zgłosła się podpisać druki o ubezpeiczeniu społecznym w zwiazku z pismem z ZUS-u.
Musza mi też zmienić kolejną Decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, w którym pozbawli mnie pierwotnie tych składek.

Piszę to aby rodzice otrzymujący świadzcenei pielęgnacyjne pilnowali sobie ubezpieczeń należnych przy tym świadczeniu.
Należy się Wam ubezpieczenie zdrowotne wraz z dziećmi, oraz sładki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno rentowe) do pełnych 20 lat składkowych i nieskładkowych.

Victoria  :D

p.s.
w zamian za mozół - mam otrzymywać wszelkie zasiłki i alimenty we wcześniejszm terminie i naraz -a nie dzielone na dziwne raty w ciągu całego miesiąca.  :lol:

Warto znać prawo i walczyć o należne nam sprawy.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Nadziejka

 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #424 dnia: Grudzień 09, 2005, 02:46:09 pm »
No, Ty Soniu to do ciap nie należysz.  :D Gratuluję wiedzy prawnej i postawy. Moja mama była taka, zawsze umiała wywalczyć to, co jej się należało, ale mnie to chyba do niej trochę brakuje.
Mama Michałka (5 lat)

Offline Kondor

 • User z prawami do pisania
 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 38
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #425 dnia: Grudzień 09, 2005, 05:34:03 pm »
Soniu
Najmocniejsze GRATULACJE
super
nie kłóć się z idiotami, bo inni ludzie mogą nie dostrzec różnicy między wami

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #426 dnia: Grudzień 28, 2005, 02:13:53 am »
Dziś dostałam z U.M. ostatnią poprawioną Decyzję właśnie o te składki emerytalne. Będą płacone do końca sierpnia 2006 -a  potem kawalkada o wcześniejszą emeryturę.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #427 dnia: Grudzień 29, 2005, 10:51:22 am »
"Becikowe" dla wszystkich matek

Becikowe otrzymają wszystkie kobiety, niezależnie od dochodu
 - zdecydował Sejm, odrzucając poprawkę Senatu do znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Becikowe dla wszystkich, nie tylko dla najuboższych, zakładała ustawa wniesiona przez LPR.


Posłowie rozpatrzą jeszcze poprawki Senatu do rządowej wersji noweli o" becikowym", która zakłada, że dodatek z tytułu urodzenia dziecka otrzymają tylko kobiety, których dochód w rodzinie nie przekracza "na głowę" 504 zł.
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #428 dnia: Grudzień 31, 2005, 09:28:34 am »
Ojciec nieznany, zasiłek się należy

POMOC SOCJALNA Samotne wychowywanie dziecka

Rzeczpospolita 31.12.05 Nr 306

Matce samotnie wychowującej dziecko, którego ojciec jest nieznany, nadal będzie przysługiwał zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.


Nie uzyskała akceptacji posłów sugestia Senatu, by dodatek przyznać tylko kobietom, których dziecko zostało poczęte na skutek czynu zabronionego i nie można ustalić ojca dziecka. Matka ubiegająca się o świadczenia rodzinne do wniosku o zasiłek rodzinny powinna dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka. W nim znajdą się informacje potwierdzające, że ojciec dziecka jest nieznany.

Nasze prawo nie zawiera definicji ojca nieznanego. Nie ma jej ani w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ani w cywilnym, ani w ustawie o aktach stanu cywilnego. Co więcej, nawet w akcie urodzenia dziecka wpisuje się, choćby fikcyjne, dane ojca. Nie ma już w dokumentach stanu cywilnego określenia "NN" dla nieznanego rodzica.

Nie ma problemu, gdy matka jest mężatką, wtedy zgodnie z domniemaniem ojcostwa jako ojciec dziecka figuruje mąż matki.

Co innego, gdy matka jest niezamężna. W takich wypadkach w akcie urodzenia dziecka w rubryce "Uwagi" wpisuje się notatkę, która jest podstawą wpisu danych dotyczących ojca. Jeśli uznaje on
dziecko, to składa oświadczenie w specjalnej formie w urzędzie stanu cywilnego. Wtedy w akcie urodzenia umieszcza się odpowiednią adnotację. Taki wpis oznacza, że ojciec dziecka ma pełnię praw rodzicielskich nad nim i musi je utrzymywać. Podobnie, gdy ojcostwo zostało ustalone sądownie. Wtedy w miejscu dotyczącym ojca wpisuje się wszystkie wymagane dane o nim. W tym wypadku jego władza rodzicielska jest uzależniona od decyzji sądu zawartej w wyroku. Nawet jeśli sąd mu jej nie przyzna, nie zwalnia to ojca od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.

Natomiast jeśli matka nie wie, kto jest ojcem dziecka, to wpisuje się fikcyjne dane ojca dziecka: jedno z imion zwykle używanych oraz nazwisko matki, jako nazwisko ojca i nazwisko
rodowe dziecka. Jeśli matka wie, kto jest ojcem jej dziecka, ale ten nie uznaje go, wtedy można wpisać jego prawdziwe dane dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu. Według rzymskiej zasady:
matka zawsze jest pewna, ojca wskazuje małżeństwo lub oświadczenie o uznaniu dziecka złożone w odpowiedniej formie przed odpowiednim organem albo orzeczenie sądu ustalające ojcostwo.

- Zatem w tych dwóch wypadkach, które można nazwać pozamałżeńskimi, mamy do czynienia z ojcem nieznanym. Stan ten trwa dopóty, dopóki nie nastąpi uznanie dziecka lub nie zapadnie pozytywne orzeczenie sądu ustalające ojcostwo. Wpisanie fikcyjnych danych dotyczących ojca nie rodzi skutków prawnych. Nie jest bowiem równoznaczne z tym, że ojciec pełni władzę rodzicielską nad dzieckiem i jest zobowiązany do łożenia na nie - mówi Jacek Ignaczewski, sędzia rodzinny Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Rząd zamierza stworzyć definicję ojca nieznanego i wprowadzić ją do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Agnieszka Rosa
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #429 dnia: Grudzień 31, 2005, 10:11:06 am »
Prezydent Kaczyński podpisał ustawę o becikowym dla najuboższych matek

- Magdalena Kula, Krystyna Naszkowska 31-12-2005

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w piątek jedną ustawę o "becikowym" - w wersji rządowej. O "becikowym" dla wszystkich matek zdecyduje w styczniu. Ale i tak rząd musi znaleźć w budżecie ponad miliard złotych. Skąd je weźmie? I kosztem czego?

W czwartek - ku zaskoczeniu wszystkich - Sejm przyjął dwie ustawy o "becikowym". Projekt zgłoszony przez LPR przewiduje wypłacanie 1000 zł zasiłku dla każdej matki. Projekt zgłoszony przez rząd podwyższa z 500 do 1000 zł zasiłek porodowy, ale tylko dla uboższych matek.

W rządowym projekcie posłowie nieoczekiwanie przegłosowali jeszcze nowy, korzystniejszy dla rolników przelicznik ich dochodów. W dodatku nowy przelicznik będzie obowiązywał nie tylko przy wypłacaniu "becikowego", ale przy wszystkich rodzajach świadczeń rodzinnych!

Słowem - budżet jest w dużych tarapatach.

Według wczorajszych wyliczeń Ministerstwa Finansów sytuacja wygląda tak: u "becikowe" w wersji rządowej pochłonie 260 mln zł (tyle zapisano w budżecie); u "becikowe" w wersji LPR kosztować będzie ok. 400 mln zł; u a na rozmaite zasiłki rodzinne dla rolników potrzebny jest okrągły miliard.

A PSL przekonuje, że i ten miliard nie wystarczy.

Do tej pory na wsi obliczano dochody rolników według różnych kryteriów.

Jeśli rolnik starał się o kredyt z banku, to jego dochody liczono według danych GUS (za rok 2004 było to 1,6 tys. zł z hektara przeliczeniowego dla rodziny). Jeśli starał się o stypendium dla dziecka lub zasiłek rodzinny, to jego dochody liczono na podstawie ustawy o opiece społecznej (2,4 tys. zł z hektara).

Teraz będzie obowiązywało już tylko jedno kryterium - dane GUS. Ludowcy twierdzą, że po tej zmianie prawo do rozmaitych zasiłków zyska co druga wiejska rodzina.

Czy sprawdzą się wyliczenia rządu, czy prognozy ludowców - na razie nie potrafi rozstrzygnąć nikt.

Tak czy inaczej - zmiany zapisane w obu projektach o "becikowym" mogą kosztować budżet najmniej półtora miliarda, a jeśli spełnią się prognozy PSL, nawet grubo ponad dwa miliardy!

Minister finansów Teresa Lubińska nie ukrywa, że znalezienie pieniędzy na "becikowe" i zasiłki w napiętym budżecie będzie nie lada kłopotem.
Jednak w kłopocie był wczoraj nie tylko budżet, ale i prezydent Lech Kaczyński.

Gdyby podpisał obie ustawy, to postawiłby budżet przed gigantycznymi i nieplanowanymi wydatkami, ale też zatwierdził "becikowe" dla wszystkich, niezależnie od dochodów. A przeciw takiemu rozwiązaniu był i rząd, i PiS.

Decyzja zapadła wczoraj wieczorem. I zaskoczyła wszystkich. Kaczyński podpisał tylko jedną ustawę o "becikowym" - tę rządową. W sprawie "becikowego" w wersji LPR zadecyduje do 18 stycznia.Wtedy upływa konstytucyjny termin podpisania lub zawetowania ustawy.

- Prezydent podpisał ustawę, która będzie kosztować budżet ponad
miliard, a nie podpisał tej, na którą potrzeba 400 milionów. Dla
mnie wszystko jest jasne. PiS chce wymusić na LPR poparcie w Senacie ustawy samorządowej, tak by w Warszawie nie odbyły się
przedterminowe wybory prezydenckie.

Ale my tej ustawy nie poprzemy - komentował tuż po ogłoszeniu decyzji Kaczyńskiego Roman Giertych (LPR). A w resorcie finansów trwają gorączkowe poszukiwania brakującego miliarda złotych. Z czego rząd zabierze na beciki i zasiłki dla rolników?

- Trwają prace nad budżetem. Decyzje zapadną na początku przyszłego tygodnia - ucina Marcin Mazurek, rzecznik Ministerstwa Finansów.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Deron

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 101
  • http://www.deron.eu
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #430 dnia: Styczeń 02, 2006, 09:03:46 pm »
Ukazal sie nowy Dz U nr 267 poz 2260
z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Mam rowniez pytanie.

Niby wszystko jest jasne, ale skad sie wzial w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dziennik Ustaw z 2003 r. > Nr 228 > poz. 2255 )

Art. 3 pkt 23 oraz pkt 24 ???????????????


Do chwili obecnej nowelizowano powyzsza Ustawe

2004 rok
-   Dz U Nr 54 poz 593 z 2004
      USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-   Dz U Nr 99 poz 1001
      USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-   Dz U Nr 192 poz 1963
USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
2005 rok

-   Dz U Nr 64 poz 565
USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

-   Dz U Nr 86 poz 732
USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej1

       -     Dz U Nr 94 poz 788
USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

-   Dz U Nr 95 poz 806
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 maja 2005 r.  sygn. akt K16/04

Dz U Nr 105 poz 881
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Dz U Nr 105 poz 882
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń


-   Dz U Nr 143 poz 1199
USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

-   Dz U Nr 164 poz 1366
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Oraz ta ostatnia:

-   Dz U nr 267 poz 2260
z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Moze "cos" przeoczylem ????????


A teraz pare "ustawowych niedociagniec"

Art 3 pkt 17 - zostal juz dawno uchylony
A w noweli jest napisane, ze po pkt 17 dodaje sie punkt 17a (powinno byc chyba zamiast)

Art. 3 pkt 23 oraz pkt 24 - nie ma takich punktow

Art. 8 pkt 3 takze dawno uchylony
W noweli jest napisane, ze po pkt 3 dodaje sie pkt 3a

 
Art. 11 uchylony zostal w calosci

Uchyla sie Art 25 a - nie ma takiego


Pozdrawiam Deron  - moze to ktos wyjasni ??
Brak wstrząsów powoduje niepokój twórczy


Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #431 dnia: Styczeń 02, 2006, 09:07:35 pm »
Widzę, że mamy nowego Prawnika  :D
Temat pikantny-wymaga analizy  :wink:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/2260.htm
Dz.U. z 2005r Nr 267 poz.2260
w przygotowaniu jeszcze. Lubie opierać się na oryg. zapisie ze strony sejmowej.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zostali bez zasiłku pielęgnacyjnego
« Odpowiedź #432 dnia: Styczeń 02, 2006, 10:54:57 pm »
Zostali bez zasiłku pielęgnacyjnego

   Monika Adamowska

Od września nie dostaję zasiłku pielęgnacyjnego - martwi się nasza czytelniczka. - ZUS nie uprzedził mnie, że od nowa muszę starać się o pieniądze

Lidia Dzwinka, rzeczniczka praw dziecka TPD w Szczecinie, odbiera telefony od zdenerwowanych matek, które od września dostają o 144 zł mniej na niepełnosprawne dzieci, bo straciły zasiłek pielęgnacyjny.

- Zainteresowałam się ich sprawą i wtedy okazało się, że także moja podopieczna jest w takiej sytuacji - mówi rzeczniczka. - Nie wiedzieliśmy, że musimy w sierpniu ponownie starać się o to świadczenie dla niej.

Do końca sierpnia zasiłek wypłacały ZUS i KRUS. Od 1 września wypłatę przejęły gminy. Na gminnych urzędnikach skrupia się teraz złość tych, którzy stracili pieniądze.

- KRUS zawiadomił wszystkich jasno. Także nam przesłał kopie pisma do ludzi i z ich podopiecznymi nie mamy żadnych problemów - mówi Elżbieta Lewandowska z MOPS w Stargardzie Szczecińskim. - Jak to rozwiązał ZUS, nie wiemy. Wiem, że od sierpnia dzwonili ludzie z pytaniem, czy to prawda, że jest zmiana. Ok. 30 osób nawet pobrało zasiłek, a teraz oddają, bo mają dodatki z ZUS, więc im się nie należy.

Izabela Ciostek z MOPS w Szczecinku potwierdza: - Ludzie denerwują się, bo nie możemy im wypłacić pieniędzy wstecz. Niektórzy mają zamiar odwoływać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Danuta Cejmer-Orzechowska, rzeczniczka ZUS w Szczecinie, twierdzi, że zakład wysyłał informację o zmianie do wszystkich zainteresowanych (ok. 9 tys. osób): - Razem z informacją o jednorazowym dodatku pieniężnym - dodaje. - Wysyłaliśmy je od 13 do 15 czerwca. W ostatnim akapicie ulotki był zapis: "ZUS od września 2005 r. nie wypłaca już zasiłków pielęgnacyjnych, ale nadal będzie przyznawał i wypłacał dodatki pielęgnacyjne przysługujące emerytom i rencistom". Wytłuszczonym drukiem było też, że "wnioski należy składać w urzędzie gminy lub miasta".

Rzeczniczka ZUS przyznaje, że i oni już we wrześniu mieli sygnały od osób zaskoczonych, że nie otrzymały pieniędzy. - Ich niewiedza wynikała bądź z niezapoznania się z ulotką, bądź zapomnienia o tej informacji - uważa.

Lidia Dzwinka jest oburzona takim tłumaczeniem: - Jestem pewna, że nie dostałam takiej ulotki. Panie, które dzwonią, też nie kojarzą takiej informacji. A kiedy ja zadzwoniłam do ZUS, urzędniczka wpierała mi, że dostałam imienną informację. Skoro ja mam problemy, to co dziwić się starszym czy nieporadnym osobom.

Zasiłek pielęgnacyjny

144 zł miesięcznie przysługuje na: niepełnosprawne dziecko, osobę niepełnosprawną powyżej 16 roku życia (jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 lat) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Należy się on tym, którzy nie pobierają tzw. dodatku pielęgnacyjnego. Przykład: jeśli starsza osoba powyżej 75 roku życia pobiera rentę lub emeryturę, dostaje dodatek z ZUS lub KRUS, a jeżeli nie ma prawa do emerytury czy renty, bo nigdy nie pracowała - zasiłek z gminy.

http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,3088170.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #433 dnia: Styczeń 02, 2006, 11:14:15 pm »
Kolejne "przeoczenie" czy celowe oszczędne działanie? :shock:

To teraz osoby winne zaniedbania powinny wypłacicć pieniążki wstecz. Ustawa nie zezwoli na wypłatę tych zasiłków wstecz, tylko od miesiąca, w którym zostaną złożone kompletne dokumenty.
Potem mają 60 dni na rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu Post. Admin.

Gdy otrzymywałam rentę z ZUS-u byłam z dużym wyprzedzeniem powiadomiona o zmianie przepisów, wysłano mi także druki.
Jeden błąd, że w ZUS-ie już nie mogłam brać zasłków, bo nowa Ustawa tego nie dopuszczała. Jednak ZUS Krakowski stanął na wysokości zadania.  :wink:

Cytuj
Zasiłek pielęgnacyjny

144 zł miesięcznie przysługuje na: niepełnosprawne dziecko, osobę niepełnosprawną powyżej 16 roku życia (jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 lat) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Należy się on tym, którzy nie pobierają tzw. dodatku pielęgnacyjnego. Przykład: jeśli starsza osoba powyżej 75 roku życia pobiera rentę lub emeryturę, dostaje dodatek z ZUS lub KRUS, a jeżeli nie ma prawa do emerytury czy renty, bo nigdy nie pracowała - zasiłek z gminy


zapis niezbyt scisły w reportażu:

Cytuj
144 zł miesięcznie przysługuje na: niepełnosprawne dziecko, osobę niepełnosprawną powyżej 16 roku życia (jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 lat)


144zł przysługuje dzieciom niep. od urodzenia!!!! -  nie powyżej 16 r.ż.
A ściślej po odbyciu Komisji ds Orzekania o Niepełnosprawności.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #434 dnia: Styczeń 03, 2006, 09:20:01 am »
Ad zapisu Derona:

Cytuj
Mam rowniez pytanie.

Niby wszystko jest jasne, ale skad sie wzial w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dziennik Ustaw z 2003 r. > Nr 228 > poz. 2255 )

Art. 3 pkt 23 oraz pkt 24 ???????????????


mam przed sobą ten Dz.U. z Kancelarii Sejmu

zapis był
w art. 3
pkt. 23 - dotyczył utraty dochodu
a w pkt. 24 - dotyczył uzyskania dochodu.

wszelkie zmiany ww Ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, i Nr 179, poz. 1842 oarz z 2005r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94 poz. 788.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #435 dnia: Styczeń 03, 2006, 09:34:57 pm »
Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 29 grudnia 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 grudnia 2005 r. Ustawa została opublikowana w Dz.U. Nr 267, poz. 2260. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
więcej i tekst ustawy

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=6&news_id=263

ważne dla nas:


Cytuj

6)      zmiana 9 dotycząca art. 24 ust. 3a powoduje, że w przypadku kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności prawo do świadczeń rodzinnych przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego;

7)   zmiana 10 uchyla art. 25a tj. obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w połowie okresu zasiłkowego. Tym samym w marcu br. nie będzie prowadzona weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych.

Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #436 dnia: Styczeń 03, 2006, 10:49:17 pm »
7) zmiana 10 uchyla art. 25a tj. obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w połowie okresu zasiłkowego. Tym samym w marcu br. nie będzie prowadzona weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych
Jeśli dobrze interpretuję tę zmianę, to nie musimy do 15 marca 2006r dołącząć zaświadczeń z U.Skarbowego po rozliczeniu PIT-ów za 2005rok?
(przypomnę, że obecne wydane nam Decyzje przypominają wręcz o tym obowiązku)- (doręczenie zaśw. z U.S. do 15 marca 2006r.)

zapis Ustawy w rtf:
http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/DZ.U%20Nr267poz2260.rtf
Dz.U. Nr 267 poz.2260 z 2005r.

2006-01-02
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W dniu 29 grudnia 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 grudnia 2005 r. Ustawa została opublikowana w Dz.U. Nr 267, poz. 2260. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Cytuj
Najważniejsze zmiany:
 
1)      w art. 1 zmianie uległ ust. 3 dotyczący obowiązku przebywania na terytorium RP osoby pobierającej świadczenia rodzinne. Zmiana ta precyzuje prawo do świadczeń w przypadku gdy osoba pobierająca świadczenia rodzinne na krótki okres wyjechała z Polski. W takiej sytuacji osoba nie traci prawa do świadczeń rodzinnych;

2)      doprecyzowana została definicja osoby samotnie wychowującej dziecko. Wychowywanie co najmniej jednego dziecka wspólnie z jego ojcem/matką powoduje, że osoba nie jest „osobą samotnie wychowującą dziecko”. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3)      w art. 5 zmianie uległ ust. 8 określający wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Od dnia wejścia ustawy w życie wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2005 r. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r. wyniósł 135,50 zł. (Dz.Urz.GUS.05.11.69);

4)      zmiany 5 i 7 są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. Dotychczasowa treść przepisów art. 8 pkt 4 i art. 12 otrzymała nową numerację art. 8 pkt 3a i art. 11a. Zmiany te wchodzą w życie 1 stycznia 2006 r.;
5)      zmiana dotyczy dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Od 1 stycznia br. wysokość dodatku zostaje podniesiona do 1000 zł;

6)      zmiana 9 dotycząca art. 24 ust. 3a powoduje, że w przypadku kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności prawo do świadczeń rodzinnych przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego;

7)     zmiana 10 uchyla art. 25a tj. obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych w połowie okresu zasiłkowego. Tym samym w marcu br. nie będzie prowadzona weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych.


dla przypomnienia:

wciąż bazujemy na tym, wraz ze wszelkimi zmianami i poprawkami:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20032282255
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Akty powiązane
   
Akty zmienione (31)
Akty uchylone (12)  
Akty uznane za uchylone (12)  
desłania (5)  
Akty wykonawcze (9)
Orzeczenia TK (2)  
Akty zmieniające (12)


było tych zmian  :evil:
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #437 dnia: Styczeń 04, 2006, 10:47:56 am »
Zanim ukaze sie na Stronie Sejmowej w pdf - możecie skorzystać z mojego źródła  :wink:
wczesniejsze zapisy
http://iwona.join.pl/od_soni/ustawa_o_swiadczeniach_z_poprawkami.doc
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #438 dnia: Styczeń 05, 2006, 06:52:42 pm »
Świadczenia rodzinne: nie będzie weryfikacji w połowie okresu zasiłkowego

Prawo do świadczeń rodzinnych – m.in. zasiłku rodzinnego i dodatków - zależy od dochodów osób ubiegających się o pomoc. Sytuację dochodową bada się w momencie składania wniosku o
świadczenia. Zwykle następuje to na początku okresu zasiłkowego czyli w sierpniu lub wrześniu.

Od 2005 roku dochody miały być sprawdzane również w połowie okresu; pierwszy raz w marcu 2006 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, podpisana właśnie przez Prezydenta, oznacza dla świadczeniobiorców noworoczny prezent w postaci rezygnacji z tego spoczywającego na nich obowiązku.
Z prezentów mogą cieszyć się również przyszli rodzice lub osoby spodziewające się kolejnego dziecka. Podwyższona została kwota dodatku z tytułu urodzenia dziecka z 500 do 1000 zł.

Zrezygnowano również z wprowadzenia restrykcyjnej definicji opisującej kiedy wg ustawy ojciec dziecka jest nieznany. Definicja ta miała poważnie ograniczyć grupę matek pobierających dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (pisaliśmy o tym w informacji "Świadczenia rodzinne - nowelizacja na początku 2006 roku").

Opisane wyżej zmiany zawiera nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, przygotowana przez rząd. Druga uchwalona przez Sejm nowelizacja – projekt poselski, wprowadzający pomoc dla wszystkich nowych matek, czyli niezależne od dochodu becikowe - czeka jeszcze na podpis Lecha Kaczyńskiego.

Teksty projektów przyjętych przez Sejm (pliki w formacie pdf, serwis internetowy Sejmu RP) :
- projekt rządowy (podpisany 30 grudnia 2005 r., 56 KB)
http://orka.sejm.gov.pl/opinie5.nsf/nazwa/40_u/$file/40_u.pdf
- projekt poselski (48 KB)

Autor: RK
Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Deron

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 101
  • http://www.deron.eu
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #439 dnia: Styczeń 06, 2006, 07:42:13 am »
Kto szuka ten znajdzie.
MAM:
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732


Pozdro Deron
Brak wstrząsów powoduje niepokój twórczy


Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #440 dnia: Styczeń 06, 2006, 08:17:05 am »
Nie pudło, zapewniam  :D
Ważne są zapisy na marginesach Dz.U. ze Strony Kancelarii Sejmu i odnośniki u dołu w podanych linkach do Dz.U. w formacie pdf.
Ja mam te wydruki i one są widoczne.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #441 dnia: Styczeń 06, 2006, 08:39:32 am »
Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 29 grudnia 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 grudnia 2005 r. Ustawa została opublikowana w Dz.U. Nr 267, poz. 2260. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dostępne poprawki
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/2260.htm
Dziennik Ustaw z 2005 r.  Nr 267  poz. 2260

w formacie PDF
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d05m60.pdf

Na Stronie Sejmowej nadal nie ma zweryfikowanego zapisu Dz.U., ale mają czas 14 dni, więc czekamy.  :wink:
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #442 dnia: Styczeń 07, 2006, 12:51:11 am »
O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

cyt.:
Cytuj
a) po ptk 17 dodaje się ptk 17a w brzmieniu:
"17a)osobę samotnie wychowującej dziecko
-oznacza to pannę kawalera,wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu
,osobę rozwiedzioną,chyba że wychowuje
 wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem"

 
Słuchajcie czy ja dobrze to rozumuję,że skoro ja NIE wychowuję bliżniąt wspólnie z JEGO a raczej ICH rodzicem czyli ojcem,tylko z moim obecnym mężem będą mnie traktowali jak samotna matkę (dla bliżniąt) tak jak bylo do sierpnia zeszłego roku?
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #443 dnia: Styczeń 08, 2006, 06:30:05 pm »
Ilonadora, ja tez to tak zrozumiałam (choc to dopiero projekt)
zerknij jeszcze TU:

Cytuj
ŚWIADCZENIA RODZINNE. ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Pomoc także dla pełnych rodzin


Zaliczka alimentacyjna ma przysługiwać nie tylko dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców. Rząd chce, aby otrzymywały ją także dzieci z pełnych rodzin.

Rząd zmierza jeszcze w styczniu przekazać do Sejmu projekt nowelizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Projektowana zmiana ma dać prawo do uzyskania zaliczki alimentacyjnej (wynosi minimalnie 120 zł, a maksymalnie 380 zł) dzieciom mającym zasądzone alimenty i faktycznie wychowywanym przez jednego z rodziców, choć ich rodzice formalnie pozostają w związku małżeńskim. Prawo do niej mają też zyskać dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, który ponownie zawarł związek małżeński.

Obecnie zaliczka jest wypłacana osobom uprawnionym do alimentów (dzieciom do ukończenia przez nie 18 lat lub 24 lat), ale wychowywanym tylko przez osobę samotną (lub pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona). Warunkiem jej otrzymania jest bezskuteczna egzekucja alimentów przez osobę do nich uprawnioną na podstawie wyroku sądu.

Taki sposób przyznawania prawa do zaliczki wzbudza kontrowersje. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich narusza on konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Jeśli  samotnie matka  wychowuje dziecko i ma prawo do zaliczki w momencie, w którym wyjdzie za mąż, traci do niej prawo.

– Blokujemy tym samym możliwość zawierania nowych małżeństw, bo kobieta, która wyjdzie drugi raz za mąż, traci należne dziecku pieniądze – zauważa wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-
-Rostkowska.

 Bartosz Marczuk


tekst pochodzi z Gazety Prawnej z 5 styczna 2006 r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #444 dnia: Styczeń 08, 2006, 06:37:11 pm »
Cytuj
Prawo do niej mają też zyskać dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, który ponownie zawarł związek małżeński.

Jeśli zapis tego projektu zostanie zatwierdzony to powinnaś otrzymywać zaliczkę alimentacyjną (120-380zł), mimo zawarcia zw. małż.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #445 dnia: Styczeń 08, 2006, 06:40:59 pm »
No w końcu coś dobrego! Mam nadzieję,że znów nie rozbudzają jakiś płonnych nadziei,i ta ustawa zostanie zatwierdzona.
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #446 dnia: Styczeń 08, 2006, 07:16:58 pm »
Trzeba śledzić teraz proces legislacyjny
projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #447 dnia: Styczeń 11, 2006, 10:44:12 am »
PRAWO SOCJALNE Samotni rodzice Kłopoty z dodatkami
- Rzeczpospolita 11.01.06 Nr 9

Gminy i ośrodki pomocy społecznej mogą mieć kłopot z interpretacją znowelizowanej po raz kolejny ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Liczne zmiany w ustawie spowodowały, że znalazły się w niej dwie różne definicje osoby samotnie wychowującej dziecko i dwa równorzędne dodatki do zasiłku rodzinnego dla samotnego rodzica.

Fakt pierwszy
Ustawa o świadczeniach rodzinnych zamiast zlikwidowanego funduszu
alimentacyjnego wprowadziła dwa dodatki do zasiłku rodzinnego: pierwszy dla samotnego rodzica, drugi - także dla samotnego rodzica, który nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Przysługiwały one po spełnieniu dwóch warunków: rodzic musiał być stanu wolnego i wychowywać dziecko w pojedynkę. Taki był stan prawny 1 maja 2004 r.

Fakt drugi
Rzecznik praw obywatelskich zakwestionował konstytucyjność unormowań ustawy, dotyczących tych dwóch dodatków, kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Konkretnie chodziło o przepisy: art. 3 pkt 17, art. 8 pkt 3 i 4, art. 11 i art. 12.

Fakt trzeci
Sejm 22 kwietnia 2005 r. - a więc przed wyrokiem Trybunału -
znowelizował ustawę, uwzględniając wniosek rzecznika. W efekcie nowela zmieniła dwa i uchyliła jeden ze wskazanych wyżej przepisów (Dz. U. z 2005 r. nr 86, poz. 732).

Fakt czwarty
Także Trybunał Konstytucyjny całkowicie przyznał rację rzecznikowi. W wyroku z 18 maja 2005 r. uznał, że samotne wychowywanie dziecka, od czego zależą oba dodatki, jest kryterium niezgodnym z konstytucją i konwencją praw człowieka. A to dlatego, że dyskryminuje rodziny pełne.

Jednocześnie orzekł, że niekonstytucyjne przepisy będą obowiązywać tylko do 31 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 806).

Fakt piąty
Trybunał analizował zaskarżone przepisy ustawy w brzmieniu
obowiązującym w 2004 r., co wynika z jego werdyktu, który wymienia następujące Dzienniki Ustaw: z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 35, poz. 305, nr 64, poz. 593 i nr 192, poz. 1963.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał wprost zaznaczył, że przedmiotem jego rozstrzygnięcia są przepisy sprzed nowelizacji z 22 kwietnia 2005 r.

Nie zajmował się też tym, czy zarzuty rzecznika są aktualne w stanie prawnym po tej ostatniej zmianie ustawy, czyli po 1 września 2005 r.

Krótko mówiąc: orzeczenie Trybunału nie tknęło noweli z 22 kwietnia 2005 r., a zatem nie mogło spowodować w niej żadnych zmian przepisów.

Fakt szósty
Sejm 29 grudnia 2005 r. po raz kolejny znowelizował tę samą ustawę (Dz. U. nr 267, poz. 2260), uznając, że orzeczenie Trybunału obejmowało kwietniową zmianę, choć, jak przedstawiliśmy wyżej, nie obejmowało.

Wskutek tego w ustawie o świadczeniach rodzinnych są dwie definicje osoby samotnie wychowującej dziecko (art. 3 pkt 17 i 17a) i dwa takie same dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a i art. 12).

To może spowodować trudności w interpretacji przepisów, które są
zdublowane, ale nie identyczne. Zatem które z nich stosować?

Agnieszka Rosa

Dwie definicje, dwa świadczenia
Wedle kwietniowej definicji osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeśli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.

W grudniu zdecydowano, że to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z rodzicem.

Wedle kwietniowej noweli dodatek dla samotnie wychowującego dziecko przysługiwał również, gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Także gdy rodzice nie byli rozwiedzeni, ale jeden z małżonków był pozbawiony władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolniony lub przebywał w areszcie albo w więzieniu.

Zgodnie z grudniową zmianą dodatek należy się tylko wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany. Natomiast w podwyższonej kwocie, dla najbiedniejszych rodzin, będzie przyznawany tylko do końca sierpnia 2006 r.

aro
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #448 dnia: Styczeń 15, 2006, 04:50:05 pm »
Od jutra jednoznacznie wiadomo, jak postępować w sprawach o świadczenia uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności.


Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli orzeczenie utraci ważność, a zainteresowany uzyska kolejne, będące kontynuacją poprzedniego, to prawo doświadczeń będzie ustalone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym straciło ważność poprzednie orzeczenie.

Będą się jednak należały nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek o kontynuację.
Trzeba też złożyć w gminie odpowiednie zaświadczenie właściwej instytucji o tym, że osoba ubiega się o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia.

Agnieszka Rosa

Więcej wsparcia dla najuboższych

Od dzisiaj rolnicy mają szerszy dostęp do świadczeń rodzinnych, a rodzące matki wyższy dodatek porodowy.

Mówi o tym obowiązująca od dziś nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 267, poz. 2260). 1000 zł (zamiast 500 zł) dodatku porodowego otrzymają matki uprawnione do zasiłku rodzinnego, które po 1 stycznia otrzymały decyzję o jego przyznaniu. O wyższe już świadczenie mogą ubiegać się również te, które w ubiegłym roku urodziły dziecko, ale jeszcze nie wystąpiły o wypłatę.
Obniżono o kilkanaście złotych, do 135,50 zł, kryterium dochodowe z 1 ha przeliczeniowego. Dzięki temu więcej rolniczych rodzin dostanie zasiłek rodzinny i dodatki. Według noweli o świadczenia rodzinne mogą wystąpić również rodzice po rozwodzie, jeżeli sąd przyznał opiekę nad jednym z dzieci matce, a nad drugim - ojcu. Warunkiem jest to, że sąd zobowiąże do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka jednego z rodziców, a zwolni z tego obowiązku drugiego.

Jednoznacznie rozstrzygnięto, jak postępować w sprawach o świadczenia uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności. Zrezygnowano też z obowiązkowej weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, która miała być przeprowadzana do 15 marca.

Agnieszka Rosa

Rzeczpospolita 13 stycznia 2006 r
Poradnik o świadczeniach rodzinnych
Rzeczpospolita 13.01.06 Nr 11
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #449 dnia: Styczeń 15, 2006, 06:30:18 pm »
szkoda że nic nie zrobiono w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych, które po nowelizacji ustwy w sierpniu zostały zabrane.

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach