Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Świadczenia rodzinne  (Przeczytany 1500192 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Pomoc spoŁeczna. Nowe rozporządzenie
« Odpowiedź #300 dnia: Maj 25, 2005, 05:41:03 pm »
Pomoc społeczna. Nowe rozporządzenie
Próg wsparcia dochodowego określi wysokość świadczenia

- Gazeta Prawna Nr 101 (1466) środa-czwartek 25-26 maja 2005 r.

Przy ustalaniu progu wsparcia dochodowego rodzin, na podstawie którego przyznawane są świadczenia rodzinne, bierze się pod uwagę m.in. typ rodziny (czy jest ona pełna czy niepełna), a także wiek dzieci.

WCHODZI W ŻYCIE 25 maja

Regulacja ta wynika z obowiązującego od dziś rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz.U. nr 80, poz. 700 - zobacz skan).

Zgodnie z rozporządzeniem, które jest aktem wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 228, poz. 2255 - zobacz skan z późn. zm.), badanie progu wsparcia dochodowego rodziny należy przeprowadzić w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym dokonywana jest m.in. weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych. Z kolei kwoty zasiłku oraz wysokości świadczeń rodzinnych, jak określa ustawa, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwsza weryfikacja przewidziana jest na dzień 1 września 2006 r.

Świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny i dodatki do niego), zgodnie z ustawą, ma pokrywać częściowo wydatki na utrzymanie dziecka. Prawo do niego mają m.in. osoby uczące się, rodzicie dziecka lub jeden rodzic, a także prawny opiekun dziecka lub opiekun faktyczny. Świadczenie to przysługuje m.in. tym osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł (dotyczy to sytuacji, w których członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

 Izabela Rakowska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1466&dok=1466.2.3.2.34.1.0.1.htm

Dz.U. nr 80, poz. 700 skan http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2005&num=80&poz=700&str=0001

Zgodnie z rozporządzeniem, które jest aktem wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U. nr 228, poz. 2255 - zobacz skan z późn.zm http://infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2003&num=228&poz=2255&str=0001
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Czy będzie dodatek dla samotnych i bezrobotnych
« Odpowiedź #301 dnia: Maj 27, 2005, 04:05:42 pm »
Czy będzie dodatek dla samotnych i bezrobotnych

Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko i pobieram w tej chwili zasiłek dla bezrobotnych, który kończy mi się w październiku. Do tej pory myślałam, że jeśli nie znajdę pracy, to będę mogła później skorzystać z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałam jednak, że ma go już nie być. Czy to prawda?

Tak.  Od września nie będzie już możliwości ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (400 zł miesięcznie). Zostanie on zlikwidowany. Zaznaczamy jednak, że osoby otrzymujące ten dodatek do 31 sierpnia br. zachowają do niego prawo do zakończenia trzyletniego okresu pobierania. Stanie się tak, jeśli nadal będą spełniać dotychczasowe warunki uprawniające ich do korzystania z świadczeń rodzinnych, np. kryterium dochodowe, pozostawanie bez pracy, nieukończenie przez dziecko 7 lat.

Czy od września stracę dodatek dla samotnych


Jestem po rozwodzie i wychowuję w tej chwili samotnie troje dzieci (jedno z nich jest niepełnosprawne), na które mam zasądzone alimenty w wysokości 300 zł. Nie mogę ich jednak wyegzekwować od byłego męża. Słyszałam, że od września nie będzie mi już przysługiwać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Czy to prawda?

 Tak.  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka będzie od września przysługiwać samotnie wychowującym dzieci ojcu lub matce, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka jeśli nie mają zasądzonych alimentów od rodziców dziecka, z „obiektywnych” przyczyn. Chodzi tu o sytuacje, w których drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Z uwagi że w pani sytuacji nie zostaną spełnione wymienione warunki, nie otrzyma pani tego dodatku. Jednak w zamian za dodatek otrzyma pani (jeśli dochód na członka pani rodziny nie przekroczył w ubiegłym roku 583 zł) z gminy zaliczkę alimentacyjną w wysokości 410 zł: 240 zł na dwoje dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności oraz 170 zł na dziecko niepełnosprawne (120 zł + 120 zł + 170 zł). Jeśli natomiast dochód nie będzie przekraczał 291,5 zł, to otrzyma pani świadczenie w wysokości 800 zł – 500 zł na dwoje dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności oraz 300 zł na dziecko niepełnosprawne (250 zł + 250 zł + 300 zł).

Czy otrzymam wyższy dodatek dla samotnych

Jestem wdową i wychowuję samotnie dwoje dzieci. W tej chwili otrzymuję 2 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dochód na członka mojej rodziny wynosi zaledwie 250 zł. Słyszałam, że od września osoby o takich skromnych dochodach jak moje mogą liczyć na wyższe kwoty dodatków. Czy to prawda?

Tak. W tej chwili otrzymuje pani 2 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w łącznej wysokości 340 zł (2 x 170 zł). Od września br. otrzyma pani dodatki w wyższej wysokości – 440 zł. Stanie się tak, ponieważ dotychczasowe dodatki zostaną powiększone o 100 zł (każdy o 50 zł) z tego tytułu, że dochód w pani rodzinie nie przekracza połowy dochodu uprawniającego do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych (252 zł).

Czy od września będzie nowy dodatek dla rodzin wielodzietnych

Wychowujemy w tej chwili troje dzieci i otrzymujemy co miesiąc 3 zasiłki rodzinne w wysokości 139 zł – po 43 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz 53 zł na trzecie dziecko. Słyszeliśmy, że od września ma się pojawić nowe, specjalne świadczenie dla takich rodzin jak nasza. Czy to prawda?

Tak.  Od września br. będziecie państwo otrzymywać oprócz wymienionych zasiłków rodzinnych (oraz ewentualnie innych dodatków) co miesiąc dodatek dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50 zł miesięcznie. Zmienione przepisy przewidują bowiem wypłatę od września br. całkowicie nowego świadczenia, tj. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (50 zł), przez którą rozumie się rodzinę, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci. Łącznie otrzymacie więc państwo od września 189 zł miesięcznie.

http://www.gazetaprawna.pl/
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
POMOC SOCJALNA Świadczenie dla niepełnosprawnych
« Odpowiedź #302 dnia: Czerwiec 02, 2005, 08:44:46 pm »
POMOC SOCJALNA Świadczenie dla niepełnosprawnych

Wypłata po orzeczeniu


Osoby niepełnosprawne, które uzyskały ponowne orzeczenia o niepełnosprawności, będą miały wypłacone świadczenia bez przerwy.

Chodzi o osoby, które złożyły wniosek o dalszą wypłatę pomocy, ale nie był on kompletny, bo czekały na orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenia będą im wypłacone od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Tak wynika z wchodzących dziś w życie niektórych przepisów ustawy z 22 kwietnia o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732), która zreformowała także świadczenia rodzinne.

Natomiast osoby pozostające w związku małżeńskim, które otrzymywały do 1 maja ubiegłego roku świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, mogą pobierać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do końca sierpnia tego roku.

Gminy mogą zaś podjąć uchwałę podwyższającą kwoty dodatków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego jego wychowywania, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Mogą też podnieść kwotę dodatku z tytułu wielodzietności, jednak będzie on przysługiwał dopiero od września tego roku. Jeśli gmina zdecyduje o wyższych dodatkach, różnicę musi sfinansować sama.

Od dziś obowiązują także m.in. znowelizowane przepisy określające definicję szkoły, uzyskania dochodu, udzielenia informacji na podstawie wywiadu środowiskowego, terminów wypłaty świadczeń rodzinnych, prowadzenia postępowania w sprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, realizowanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 maja 2004 r.

aro

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050601/prawo/prawo_a_12.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #303 dnia: Czerwiec 05, 2005, 10:15:38 am »
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005r do Ustawy o świadczeniach rodzinnych
syg. akt K 16/04


(punkt nr 1 przestaje obowiazywać z dniem 31 grudnia 2005r)
http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/2005/95/806.0001.gif

http://nfow.pl/viewtopic.php?t=5214

Zgodnie z rozporządzeniem, które jest aktem wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U. nr 228, poz. 2255 - zobacz skan z późn.zm http://infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2003&num=228&poz=2255&str=0001


Dz.U. nr 80, poz. 700 skan http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2005&num=80&poz=700&str=0001
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline aqua

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 381
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #304 dnia: Czerwiec 06, 2005, 05:38:55 pm »
czyli teraz zaskarzyc nalezy przywilejowanuie rodzin wielodzietnych??
Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.
/Henry David Thoreau/

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #305 dnia: Czerwiec 06, 2005, 06:01:39 pm »
:D  Huśtawka uczuć parlamentarzystów względem przyrostu chyba.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #306 dnia: Czerwiec 07, 2005, 09:43:47 am »
Alimenty - przewodnik po nowych przepisach
- Katarzyna Klukowska 29-04-2005

Sejm przyjął ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Gdy podpisze ją prezydent, ustawa zacznie obowiązywać już w połowie maja

Wychowujesz samotnie dziecko? Jego ojciec (matka) nie płaci zasądzonych alimentów? Masz niewielki dochód na siebie i dziecko? Uwaga! Sejm przyjął właśnie ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Jak wszystko dobrze pójdzie, nowe prawo zacznie obowiązywać od połowy maja. Pierwsze wypłaty świadczeń "po nowemu" zaczną się od 1 września. Co się zmieni i kogo te zmiany dotkną - wyjaśniamy poniżej w naszym informatorze.

Ustawa przewiduje srogie kary dla tzw. alimenciarzy, czyli rodziców z wyrokami sądowymi, którzy nie płacą na swoje dzieci. To głównie ojcowie lekceważą obowiązki alimentacyjne. Zdyscyplinować ich ma więzienie, przymusowe roboty, wpis nazwiska do krajowego rejestru dłużników, czy zatrzymanie prawa jazdy.

- Czasy, kiedy państwo poczuwało się do opieki nad dziećmi bardziej niż ich ojcowie, należą do przeszłości. Osaczymy alimenciarzy, nie damy im spokoju - zapowiada Cezary Miżejewski, wiceminister polityki społecznej.

Co więc czeka niepłacących alimentów rodziców? Lista możliwych sankcji jest długa.

Najpierw wyrok, potem zaliczka

Najnowsza historia pomocy państwa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wygląda tak:

•  do 1 maja 2004 r. - nie trzeba było mieć rozwodu, by dostawać alimenty na dziecko. Wystarczył wyrok sądu. Gdy zobowiązany do płacenia rodzic wymigiwał się od tego obowiązku - płacił Fundusz Alimentacyjny.

•  po 1 maja 2004 r. Fundusz Alimentacyjny przestał istnieć. Aby pobierać dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa, wyrok sądu ustalający alimenty nie był potrzebny. Konieczny za to był rozwód lub separacja. Niezależnie od tego, czy ojciec płacił alimenty, czy nie, matka dziecka mogła się starać o dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Sądy zanotowały wzrost liczby pozwów rozwodowych.

•  po 1 września 2005 r. - zamiast dodatku - zaliczka alimentacyjna. Trzeba mieć i rozwód (separację), i wyrok zasądzający alimenty, by mieć prawo do zaliczki. Dziecko (nie matka!) ma do niej prawo, gdy ojciec nie płaci alimentów dłużej niż trzy miesiące albo płaci nieregularnie i „po uważaniu”. Jeśli wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego - zaliczka się nie należy.

Za niepełnoletnie dziecko zaliczkę pobiera matka.

Uwaga! Matki dzieci, których ojciec nie żyje, jest nieznany (dziecko poczęło się w wyniku gwałtu) lub sąd oddalił wniosek o alimenty (bo rodzic jest ubezwłasnowolniony, pozbawiony praw rodzicielskich albo odsiaduje wyrok więzienia dłuższy niż 3 miesiące) nadal będą pobierać dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa.

Ile zaliczki

Uwaga! W naszym informatorze wszystkie kwoty podajemy netto, czyli na rękę.

Dzieci, które mają zasądzone alimenty, ale rodzic nie chce lub nie może ich płacić - dostaną zaliczkę alimentacyjną. Warunek: dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 583 zł miesięcznie. Gdy jest wyższy choćby o złotówkę - o świadczeniu można zapomnieć.

Wysokość zaliczki alimentacyjnej zależy od liczby dzieci w rodzinie i wynosi:

•  170 zł na pierwsze i drugie dziecko (250 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne);

•  120 zł na trzecie i kolejne (170 zł, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność).

Uwaga! Wszystkie rodziny wielodzietne mogą liczyć na nowy dodatek w wysokości 50 zł na trzecie i kolejne dziecko (więcej o nowym dodatku w naszym informatorze w poniedziałek). Warunek: ich miesięczny dochód nie może przekroczyć 504 zł na osobę.

Rodziny w skrajnej nędzy - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 291,5 zł - dostaną wyższą zaliczkę alimentacyjną:

•  300 zł na pierwsze i drugie dziecko (380 zł na dziecko niepełnosprawne);

•  250 zł na trzecie i kolejne (300 zł, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Uwaga! Nowa zaliczka alimentacyjna wyparła "stary" dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przez rodzica, który utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Likwidowany dodatek jest trzyletni. Jeśli ktoś nabył lub nabędzie do niego praw do 31 sierpnia tego roku, będzie pobierał świadczenie do końca 3-letniego okresu jego obowiązywania albo do czasu ukończenia przez dziecko 7 lat. Dodatek wynosi 400 zł miesięcznie.

Budżet państwa, który wykłada pieniądze na dzieci alimenciarzy, postanowił dopilnować, by były wydawane we właściwy sposób. Jeśli ośrodek pomocy społecznej ustali, że dziecko lub rodzic marnotrawią zaliczkę lub wydatkują pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem - gmina może zamienić gotówkę na pomoc rzeczową. Zamiast pieniędzy dziecko dostanie nowe buty albo talony na żywność.

Ojciec ścigany przez komornika

Jeśli myślisz, że jak sąd przyznał twojemu dziecku np. 600 zł alimentów, to właśnie tyle dostanie zaliczki alimentacyjnej, jesteś w błędzie. Jeśli nie ma orzeczonej niepełnosprawności dostanie tylko 170 zł (300 zł, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 291,5 zł). Jeśli sąd przyznał mu 100 zł alimentów - zaliczki też dostanie 100 zł. Nie więcej.

Jeżeli z zasądzonych 170 zł alimentów ojciec będzie płacił 100 zł - państwo dopłaci brakujące 70 zł.

Jeśli z zasądzonych 250 zł alimentów ojciec zapłaci 170 zł, czyli tyle, ile wynosi zaliczka, dziecko nie dostanie od państwa ani złotówki. Co nie znaczy, że różnica między zasądzonymi faktycznie płaconymi alimentami czyli 80 zł, "upiecze" się ojcu. Póki nie zapłaci wszystkiego, co nakazał mu sąd, póty będzie miał komornika na głowie.

Do zaliczki mają prawo dzieci, uczniowie i studenci. Dodatek z tytułu samotnego wychowania nie obejmował studentów, chyba że byli sierotami społecznymi (oboje rodzice mieli zasądzone alimenty) albo biologicznymi (rodzice nie żyją lub są nieznani).

Reasumując: zaliczka alimentacyjna należy się dziecku do 18. albo 24. roku życia, o ile uczy się lub studiuje. Dodatek - dziecku do 18. lub 21. roku życia, o ile uczy się w szkole, np. wieczorowej, ale nie w szkole wyższej.

Walka starego z nowym

Który system jest korzystniejszy: stary dodatek czy nowa zaliczka? Sprawdźmy na przykładzie.

Pani Kasia żyje z ojcem dziecka, pod jednym dachem (nie są małżeństwem). Pan Janek dokłada się do prowadzenia gospodarstwa domowego, daje 200 zł na dziecko. Robi to nieoficjalnie (i oczywiście wbrew prawu), bo pani Kasia nie występowała do sądu z pozwem o alimenty. Formalnie jest samotnym rodzicem, więc należy się jej teraz 170 zł dodatku.

Po 1 września: Pani Kasia ma dwa wyjścia:

•  pierwsze - pójdzie do sądu z pozwem o alimenty od ojca dziecka, a gdy ten nie będzie płacił - dostanie 170-złotową zaliczkę od gminy. Musi się jednak liczyć z tym, że na głowę pana Janka ściągnie komornika, policję, gminę. Szybko się wyda, że rodzice dziecka mieszkają pod jednym dachem, a do tego mężczyzna wcale nie jest wyrodnym ojcem.

•  drugie - zrezygnuje z chodzenia po sądach. To jednak oznacza, że niezależnie od dochodów definitywnie wypadnie z systemu świadczeń rodzinnych. Będzie musiała zapomnieć nie tylko o zaliczce alimentacyjnej, ale też o zasiłku rodzinnym czy dodatku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole (o tych dodatkach napiszemy więcej w informatorze w poniedziałek). Szansę na świadczenia rodzinne odzyska, jeśli wyjdzie za mąż za pana Janka, a ich dochód nie będzie przekraczał 504 zł miesięcznie.

Jak się starać o zaliczkę

O zaliczkę należy wystąpić za pośrednictwem komornika. Inaczej niż dotąd, matka samotnie wychowująca dziecko nie musi już ustalać za komornika, gdzie przebywa jej były mąż, czy ma pracę, ile zarabia i jaki jest numer konta, na które trafia jego wynagrodzenie. Teraz obowiązkiem komornika będzie samemu ustalić, z czego można ściągnąć dług. Wyjawienie majątku dłużnika ma następować nie, jak dotąd, co 12 miesięcy, ale co pół roku.

Jeśli komornikowi nie uda się ustalić miejsca pobytu wyrodnego ojca ani tym bardziej jego stanu majątkowego - może poprosić o pomoc policję. Gdy i to nie pomoże, komornik ma prawo zwrócić się do sądu, by nakazał dłużnikowi wyjawienie majątku. Zajęciu komorniczemu podlega wszystko, co należy do dłużnika, z wyjątkiem nieruchomości.

Gdy ojciec nie płaci dłużej niż 12 miesięcy, komornik może złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis jego nazwiska do rejestru dłużników niewypłacalnych. Dostęp do czarnej listy dłużników mają wszystkie banki. Żaden nie zgodzi się skredytować niesolidnemu płatnikowi zakupu choćby odkurzacza czy telewizora na raty.

Komornikowi będzie też pomagać gmina. Jak?

Gminny ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić wywiad środowiskowy u dłużnika, a swoimi ustaleniami podzielić się z komornikiem.

Gmina może "aktywizować" bezrobotnego ojca, dając mu jakąś pracę, np. zatrudniając przy robotach publicznych. Gdy niepłacący ojciec będzie robił wszystko, by uniknąć kopania rowów czy sprzątania ulic - gmina może wystąpić do starosty z wnioskiem o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy. To jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów tej ustawy i dlatego może zostać zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.

Jest też druga strona medalu. Jeśli były mąż i ojciec dziecka żyje z głodowej renty, a ma obowiązek płacić alimenty wyższe niż jego dochód, może wystąpić do sądu o zmniejszenie świadczenia. Do 1 maja zeszłego roku nie widział sensu w takim działaniu, bo odbyłoby się to ze szkodą dla dziecka, któremu płacił fundusz alimentacyjny. Teraz powinien wystąpić z takim wnioskiem, inaczej jego dług będzie narastał.

Uwaga! Nowe świadczenie nie bez kozery nazywa się zaliczka alimentacyjna. Zaliczkę trzeba zwrócić. Ojcowie, za których płaci budżet państwa, stają się jego dłużnikami. Państwo będzie ich ścigać tak długo, aż zwrócą to, co są winni.

Nawet jeśli dziecko złoży wniosek, by zostawić rodzica w spokoju, to komornik i tak nie zaprzestanie swoich działań. Ojciec musi bowiem zwrócić gminie, a za jej pośrednictwem budżetowi państwa, wszystko, co wydała na utrzymanie jego dziecka.

Kiedy zaliczka się nie należy

Jeżeli dziecko zostało oddane do sierocińca albo trafiło do poprawczaka wypłata zaliczki alimentacyjnej zostanie wstrzymana.

Ustawa mówi, że samotny rodzic nie dostanie pieniędzy na dziecko, jeżeli:

•  przebywa ono w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, ośrodek pielęgnacyjno-leczniczy) albo w rodzinie zastępczej;

•  zawarło związek małżeński;

•  jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Gmina może też wstrzymać wypłatę zaliczki, gdy:

•  dziecko dostaje alimenty w pełnej wysokości;

•  matka dziecka okłamuje komornika i gminę, podając nieprawdziwe informacje o byłym mężu i ojcu dziecka.

Uwaga! Zaliczki będą waloryzowane co 3 lata. Pierwsza waloryzacja jest zaplanowana na 1 września 2006 r.

Uwaga! Okres zasiłkowy trwa od 1 września jednego roku do 31 sierpnia następnego roku.

Definicje

Kto to jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Panna, kawaler, rozwodnik, osoba pozostająca w separacji, wdowa, wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowują dziecka z jego ojcem lub matką.

Kto to jest dłużnik alimentacyjny?

Rodzic, najczęściej ojciec, zobowiązany do płacenia alimentów, który zalega z ich wypłatą dłużej niż trzy miesiące. Gdy się spóźni rok - trafi do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych.

Ile wynosi zaliczka alimentacyjna?

Według ustawy "zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia", nie więcej jednak niż 170 zł na pierwsze i drugie dziecko (250 zł na niepełnosprawne), oraz 120 zł na trzecie i kolejne (170 zł, gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.)"
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zasiłki rodzinne tylko u większego pracodawcy
« Odpowiedź #307 dnia: Czerwiec 09, 2005, 01:06:41 pm »
Zasiłki rodzinne tylko u większego pracodawcy


Świadczenia rodzinne dla pracowników oraz osób pracujących na umowy zlecenia lub agencyjną będą wypłacać od 1 września tylko pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 osób


Dziś niektóre świadczenia rodzinne wypłacają pracodawcy zatrudniający 31 marca ubiegłego roku co najmniej 5 osób. Część z nich od 1 września 2005 r. zostanie zwolniona z tego obowiązku.

Nadal świadczenia rodzinne będą wypłacali pracodawcy, którzy 31 lipca tego roku będą zatrudniać co najmniej 20 osób. Tak jak jest teraz, przekażą zasiłki swoim pracownikom razem z pensją.

Oznacza to koniec obowiązku dla pracodawców zatrudniających od 6 do 19 osób.

Wypłatę świadczeń rodzinnych pracownikom zakładów zatrudniających poniżej 20 osób przejmą od najbliższego okresu zasiłkowego (czyli od 1 września) urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej. Zazwyczaj będą to robiły ośrodki pomocy społecznej, gdyż do nich w większości należy ustalanie prawa i wypłaty świadczeń. W związku z tym pracodawcy muszą przekazać im oryginały dokumentów złożonych przez pracownika niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych: wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do niego oraz zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd skarbowy.

Do 31 sierpnia
Do końca sierpnia firma wypłaca zasiłek pielęgnacyjny oraz rodzinny z czterema dodatkami do niego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Od 1 września tego ostatniego dodatku nie będzie wypłacał pracodawca, ale urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Tak wynika z ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2005 r. nr 86, poz. 732).

Świadczenia rodzinne przysługujące danej rodzinie wypłaca jeden płatnik. Jeśli więc pracownik w najbliższym okresie zasiłkowym (trwającym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.) będzie uprawniony do zasiłku rodzinnego, którego płatnikiem będzie pracodawca (bo zatrudnia co najmniej 20 osób), i do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wtedy i zasiłek, i dodatek wypłaci gmina lub ośrodek pomocy społecznej. Pracodawca będzie zwolniony z wypłat świadczeń rodzinnych pracownikowi.

Na kwietniowe dzieci
Jeszcze do końca sierpnia płatnicy świadczeń rodzinnych, więc siłą rzeczy także pracodawcy wypłacą jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka swoim pracownikom zatrudnionym na umowy zlecenia i agencyjne, jeśli dziecko urodziło się w kwietniu ubiegłego roku. Dotyczy to oczywiście rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Chodzi o wypłatę dodatku na dzieci, których nie objęły ani stare (obowiązujące przed 1 maja 2004 r.), ani nowe przepisy.

Rodziny, których potomstwo urodziło się w kwietniu 2004 r., często nie zdążyły w terminie złożyć wniosku i otrzymać jednorazowego zasiłku z pomocy społecznej lub jednorazowego zasiłku z KRUS. Osoby ubiegające się o takie wsparcie muszą przedstawić zaświadczenie kierownika ośrodka pomocy społecznej bądź właściwego oddziału KRUS, że nie został im przyznany jednorazowy dodatek na podstawie przepisów o pomocy społecznej lub o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dodatek na dzieci urodzone w kwietniu ubiegłego roku będzie wypłacany tylko do końca sierpnia, więc już teraz trzeba złożyć stosowne dokumenty.

Przypomnijmy: prawo do dodatku na dzieci urodzone w kwietniu przysługuje rodzinom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego w bieżącym okresie zasiłkowym (trwającym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.). Chodzi więc o te rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczył w 2002 r. 504 zł. Przy dziecku mającym orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do zasiłku rodzinnego uprawnia dochód nie wyższy niż 583 zł na osobę.

Nowy obowiązek: weryfikacja
Pracodawcom wypłacającym świadczenia rodzinne przybędzie od najbliższego okresu zasiłkowego nowy obowiązek - weryfikowanie prawa do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego.

Osoby uprawnione będą musiały do 15 marca każdego roku złożyć oświadczenie o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. O tym obowiązku do końca stycznia będzie musiał przypomnieć im pracodawca.

Jeśli osoby pobierające zasiłek oświadczenia nie złożą lub okaże się, że dochód przekroczy kryterium uprawniające do pomocy, pracodawca będzie musiał wstrzymać wypłatę zasiłku rodzinnego i dodatków.

Jeśli pracownicy się spóźnią, świadczenia będą wypłacone od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

AGNIESZKA ROSA

--------------------------------------------------------------------------------

co wypłaci pracodawca po 1 września
Od 1 września pracodawca wypłaci swoim pracownikom, zleceniobiorcom i pracującym na podstawie umowy agencyjnej:

> zasiłek pielęgnacyjny,

> zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego.

Uwaga: pracodawca nie będzie wypłacać dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
 
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_050608/firma_a_2.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Dla kontynuacji potrzebne dwa wnioski
« Odpowiedź #308 dnia: Czerwiec 10, 2005, 05:33:51 pm »
Dla kontynuacji potrzebne dwa wnioski


Osoby niepełnosprawne otrzymają świadczenia rodzinne także za czas, kiedy czekały na orzeczenie o niepełnosprawności będące kontynuacją poprzedniego.


 

Warunek - trzeba złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Kwestie ustalenia prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, gdy utraciło moc dotychczasowe orzeczenie o niepełnosprawności (lub o jego stopniu) i uprawniony czeka na nowe, reguluje nowy ust. 3a w art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chodzi o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, zasiłeklub świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory sprawa ta nie była jednoznacznie uregulowana. Jeśli poprzednie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności utraciło ważność, a trzeba czekać (czasami dwa, trzy miesiące) na następne, osoba ubiegająca się o wsparcie powinna złożyć wniosek do komisji lekarskiej o wydanie następnego orzeczenia i jednocześnie niekompletny wniosek o świadczenia rodzinne.

Po uzyskaniu brakującego orzeczenia i uzupełnieniu dokumentacji prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalone od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050609/prawo/prawo_a_9.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #309 dnia: Czerwiec 17, 2005, 06:26:08 pm »
Dz.U. z 2005r. Nr 105 poz 881, 882
http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.881.htm
Dz.U. z 205 Nr 105 poz. 881
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne


oraz
http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.882.htm
Dz.U. z 205 Nr 105 poz. 882
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 7 czerwca 2005 r.
w sprawie
wzoru wnioskuo ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń

w sprawie wzoru   1-9
źródło
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #310 dnia: Czerwiec 20, 2005, 09:48:57 am »
Załączniki do pobrania ustawy o świadczeniech rodzinnych
Dz.U Nr 105

http://bap-psp.lex.pl/serpra/pdf/d05881.pdf
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #311 dnia: Czerwiec 23, 2005, 11:26:07 am »
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #312 dnia: Czerwiec 23, 2005, 11:55:59 am »
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051050881
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 881
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Status aktu prawnego:
   obowiązujący
Data ogłoszenia:
   2005-06-15
Data wydania:
   2005-06-02
Data wejścia w życie:
   2005-06-30
Data obowiązywania:
   2005-06-30
Organ wydający:
   MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051050881&type=2&name=D20050881.pdf
w pdf
***
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051050882
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 882
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
Status aktu prawnego:
   obowiązujący
Data ogłoszenia:
   2005-06-15
Data wydania:
   2005-06-07
Data wejścia w życie:
   2005-09-01
Data obowiązywania:
   2005-09-01
Organ wydający:
   MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

Dz.U. 2005 nr 105 poz. 882
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
Status aktu prawnego:
   obowiązujący
Data ogłoszenia:
   2005-06-15
Data wydania:
   2005-06-07
Data wejścia w życie:
   2005-09-01
Data obowiązywania:
   2005-09-01
Organ wydający:
   MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051050882&type=2&name=D20050882.pdf
w pdf
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
WypŁata świadczeń rodzinnych. wymagane dokumenty
« Odpowiedź #313 dnia: Czerwiec 30, 2005, 09:42:43 am »
WypŁata świadczeń rodzinnych. wymagane dokumenty
Jak ubiegać się o pomoc


Jak starać się o świadczenia rodzinne, jakie dokumenty złożyć w instytucjach je wypłacających oraz jak będzie ustalany dochód osób ubiegających się o takie wsparcie, określa wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie.


WCHODZI W ŻYCIE

Rozporządzenie ministra polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881) zostało wydane w związku z tym, że w kwietniu br. Sejm uchwalił nową ustawę regulującą sposób postępowania wobec osób uchylających się od opłacania alimentów. Zmieniła też ona nieco zasady przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych od września br. Zostanie m.in. ograniczona liczba osób otrzymujących dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz przewiduje się nowy dodatek dla rodzin wielodzietnych (50 zł). Rozporządzenie określa m.in. sposób ubiegania się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego, wymienia także dokumenty, jakie musi złożyć osoba starająca się o taką formę wsparcia w instytucji wypłacającej zasiłki i dodatki. Zawiera również informacje, w jaki sposób liczyć dochody członków rodziny, która ubiega się o świadczenia, oraz m.in. wzory: wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodzie osób podlegających opodatkowaniu, oświadczeń o dochodach rodziny (w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym) oraz innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.

Wszystkie te informacje są potrzebne zarówno osobom ubiegającym się o świadczenia (będą one musiały posługiwać się zawartymi wzorami dokumentów), jak i instytucjom (przede wszystkim gminom, ale i pracodawcom), które będą je wypłacać.

  BM

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1491&dok=1491.2.3.2.34.4.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
ŚWIADCZENIA SOCJALNE
« Odpowiedź #314 dnia: Czerwiec 30, 2005, 09:59:15 am »
Nowe wzory wniosków


Osoby ubiegające się obecnie o świadczenia rodzinne muszą złożyć wniosek już według nowego wzoru.

Wynika to z wchodzącego dziś w życie rozporządzenia regulującego sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881), które zastąpiło dotychczasowe. To skutek ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zmieniła katalog wsparcia i zasady jego przyznawania. Wprowadzono zmiany we wnioskach, zaświadczeniach i oświadczeniach. Rozszerzono też wachlarz dokumentów, jakie musi złożyć osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny. Chodzi m.in. o udokumentowanie składników dochodu niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Określono także, jakie dokumenty musi złożyć osoba starająca się o zasiłek rodzinny i dodatek do niego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Do wniosku powinna dołączyć kopie: skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, skróconego aktu urodzenia, jeśli ojciec dziecka jest nieznany albo odpisu wyroku sądu orzekającego oddalenie powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

Do końca sierpnia tego roku płatnikami świadczeń rodzinnych są m.in. gminy, pracodawcy, którzy 31 marca ubiegłego roku zatrudniali co najmniej 5 pracowników, ZUS i KRUS. Od 1 września będą to robiły tylko gminy (lub ośrodki pomocy społecznej) oraz pracodawcy zatrudniający 31 lipca br. co najmniej 20 osób.

aro

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050630/prawo/prawo_a_11.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #315 dnia: Lipiec 06, 2005, 05:22:16 pm »
REAKCJE Reguły matematyczne nie zawsze dają się przełożyć na zasady prawne

Czy ZUS zaoszczędził na matkach

W "Rz" z 27 czerwca na żółtych stronach ukazał się artykuł "Czy ZUS zaoszczędził na matkach". Opisuje on dyskusję dotyczącą wypłacania zasiłku macierzyńskiego na pierwsze dziecko za 112 dni

ZUS oblicza urlop macierzyński poprzez przemnożenie czasu trwania tego urlopu określonego w tygodniach (16, 18 lub 26) przez 7 dni.
Praktykę tę zakwestionował Sąd Okręgowy w Poznaniu, wskazując, że nie znajduje ona oparcia w przepisach prawa. Sąd wyjaśnił, iż należy zastosować pomocniczo normę prawną zawartą w art. 112 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Na jej podstawie można określić długość trwania urlopu macierzyńskiego i okres wypłaty zasiłku bez przeliczania na dni.

Stanowisko Sądu Okręgowego w Poznaniu w dalszym ciągu jest podważane przez ZUS oraz przez niektórych przedstawicieli nauki prawa. Wyrok poznańskiego sądu zapadł w sprawie, w której braliśmy udział. Właśnie dlatego zależy nam, aby zastosowana wykładnia przepisów prawa, odbiegająca od praktyki ZUS, została przedstawiona przejrzyście i logicznie.

Jak wynika z artykułu, obecnie ZUS przyjmuje, że tydzień liczy 7 dni, a zatem zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia pierwszego dziecka wypłacany będzie za 112 dni (16 tygodni razy 7 dni daje taki wynik). ZUS powołuje się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1996 r., sygn. I PKN 47/96, który w jego przekonaniu w całości ucina dyskusję. Rzeczywiście, sposób, w jaki została w artykule przywołana teza tego wyroku, mógłby sugerować, że praktyka ZUS ma jakieś uzasadnienie, skoro - jak wskazano - "sposobu liczenia terminów określonych w art. 112 k.c. nie używa się do liczenia okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (w tym do ustalania długości urlopu macierzyńskiego i czasu pobierania zasiłku macierzyńskiego)". Wbrew jednak temu, co wynika z artykułu, SN ani w tezie przywołanego wyroku, ani w jego uzasadnieniu nie odniósł się do obliczania okresu urlopu macierzyńskiego lub tym bardziej do okresu pobierania z tego tytułu zasiłku. Uzasadnienie nie pozostawia wątpliwości, że SN wypowiedział się w zupełnie innej materii, dotyczącej ustalania okresu pracy, od którego zależy nabycie urlopu wypoczynkowego. W tej konkretnej sprawie wyłączył zastosowanie art. 112 k.c., ponieważ jego zdaniem byłoby to niezgodne z zasadami kodeksu pracy. Z wyroku nie wynika jednak, aby w ogóle nie dopuszczał możliwości odpowiedniego stosowania art. 112 k.c. poprzez odesłanie z art. 300 k. p. Świadczy o tym treść innych orzeczeń SN, w których wprost uznano zasadność takiej wykładni przy obliczaniu okresów wskazanych w kodeksie pracy. W wyroku z 7 lutego 2001 r., I PKN 231/00 SN uznał, że "do obliczenia terminu, o którym stanowi art. 177 § 3 k.p., zastosowanie ma art. 112 k. c.". Podobną wykładnię odnaleźć można w wyroku z 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02.

Trzeba też podkreślić, że stanowisko SN wyrażone w wyroku z 19 grudnia 1996 r. w żaden sposób nie tłumaczy postępowania ZUS w sprawie zasiłku macierzyńskiego. Jeśli ZUS uznaje za niedopuszczalne stosowanie do wyliczania okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przepisu art. 112 k.c., to powinien wskazać inną podstawę prawną swojego działania.

Przedstawmy zatem wykładnię przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz kodeksu pracy i kodeksu cywilnego, wywiedzioną przez nas, a popartą przez poznański sąd i rzecznika praw obywatelskich:

1. Art. 29 ust. 5 ustawy stwierdza, iż zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego;

2. Powyższy przepis nie wskazuje, co należy rozumieć przez pojęcie okres urlopu macierzyńskiego, dlatego wyjaśnienia poszukiwać należy w kodeksie pracy. Uzasadnia to odesłanie wprost do kodeksu - tu do art. 180 § 1 pkt 1 k.p., który wskazuje, iż pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 16 tygodni (przy pierwszym porodzie);

3. Kodeks pracy nie reguluje samodzielnie sposobu obliczania okresu 16 tygodni. Odsyła poprzez art. 300 do odpowiednich norm prawa cywilnego materialnego;

4. Art. 112 k.c. przewiduje natomiast, że jeżeli termin oznaczony jest w tygodniach, to kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. W sprawie, w której uczestniczyliśmy, termin 16 tygodni urlopu bieg swój rozpoczął w piątek (7 listopada 2003 r., dzień porodu), a zatem upływ tego terminu nastąpił w piątek po upływie owych 16 tygodni (27 lutego 2004 r.). Wypłatazasiłku macierzyńskiego powinna zatem nastąpić za okres od dnia porodu do 27 lutego 2004 r., a nie do 26 lutego, jak ustalił ZUS.

Gdyby intencją ustawodawcy było obliczanie zasiłku macierzyńskiego w dniach, to ująłby to wprost, tak jak to zrobił w art. 8 ustawy. Brak natomiast przepisu analogicznej treści odnoszącego się do zasiłku macierzyńskiego, a tym bardziej do urlopu macierzyńskiego, i to zarówno w ustawie, jak i w kodeksie pracy. Skoro ustawodawca nie zdecydował, by urlop macierzyński określić w dniach i wprost napisać, iż wynosi on 112 dni, to należy respektować zapisy prawa tak, jak są dane i nie zmieniać ich w drodze wykładni, zwłaszcza gdy jest ona błędna.

Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że podejmując polemikę, w żadnym razie nie dążymy do podważania zasad matematyki. Nie możemy jednak zgodzić się z tym, aby ZUS wykorzystując reguły matematyczne, które nie zawsze dają się przełożyć wprost na zasady wyrażone przepisami prawa, działał z pokrzywdzeniem ubezpieczonych tylko z tego względu, że prościej jest mu wypłacać zasiłek przez okres obliczony w dniach, a nie w tygodniach.

Anna Romejko-Borkowska, Przemysław Stobiński, aplikanci radcowscy przy OIRP w Poznaniu
zródło [/u]

Wyłudzanie nienależnych świadczeń
Obywatel nie zawsze kryształowy

Jedni świadomie wprowadzają w błąd pracownika socjalnego lub lekarza, symulując chorobę lub niepełnosprawność. Czasem kupują korzystną dla siebie decyzję.

Inni zatajają faktyczną wysokość dochodów, przybierają fałszywą tożsamość lub rozwodzą się. Wszystko po to, by pozyskać zasiłek, rentę lub zapomogę.

Czy takie oszustwa są powszechne?
A może to tylko polityczny slogan neoliberalnych demagogów, próbujących ograniczyć pomoc dla niepełnosprawnych, biednych i bezradnych? Dlaczego w ogóle ludzie oszukują? Jak sobie z tym radzić?

Nie wiadomo, ile osób wyłudza świadczenia. Metodologia obliczeń często jest skomplikowana, a badania żmudne – trzeba wszak oddzielić oszustwa od zwyczajnych błędów. Na dodatek, władze niechętnie dzielą się z opinią publiczną tego rodzaju informacjami – na dobrą sprawę jest to wszak miara nieskuteczności państwa

Więcej>>> [/color]
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #316 dnia: Lipiec 08, 2005, 05:06:27 pm »
Polecam obszerne bieżące informacje o świadczeniach od 1 wreśnia 2005r.
Kto wypłaci świadczenia rodzinne po 1 września 2005r

wcześniejsze wyjaśnienia:

Alimenty po nowemu

Sejm przyjął ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

- Alimenciarz musi czuć się osaczony; powiedział minister Cezary Miżejewski - przez sąd, gminę, komornika, policję, Krajowy Rejestr Sądowy. Osaczanie przybrało 22 kwietnia 2005 roku konkretny kształt przyjętej przez Sejm ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Już niedługo ponad pół miliona ojców, którzy nie chcą utrzymywać własnych dzieci, przestanie spać spokojnie. Do ich drzwi w każdej chwili będzie mógł zapukać pracownik pomocy społecznej, by sprawdzić, czy istotnie są bez pracy i bez dochodów. Komornik zajmie należące do nich sprzęty. Gmina będzie się starała nakłonić ich do znalezienia zajęcia, aby zarabiali i mieli z czego płacić. Jeśli nie zechcą, dostaną skierowanie do bezpłatnej pracy, w ramach robót publicznych, np. przy sprzątaniu osiedla. Jeśli taki delikwent będzie unikał wizyty osób, chcących przeprowadzić wywiad środowiskowy i nie stawi się do wyznaczonej pracy – starosta odbierze mu prawo jazdy. Jeżeli i to nie pomoże – trafi do więziennej celi.


- Ściągalność alimentów na poziomie niewiele przekraczającym 10 procent jest hańbą dla państwa polskiego; twierdzi minister Miżejewski. Z drugiej strony przecież niewiele z dzieci wychowujących się bez jednego z rodziców to sieroty. Ojcowie najczęściej żyją i gdzieś pracują. Dlaczego więc na ich potomstwo ma łożyć państwo, to znaczy wszyscy podatnicy? Takie pytania przyświecały twórcom nowej ustawy. Odpowiedzią są pomysły na zwiększenie skuteczności komorników, mających ściśle współpracować z gminą, urzędami pracy oraz Krajowym Rejestrem Sądowym, prowadzącym listę dłużników. Komornicy mają też obowiązek co pół roku informować sąd o efektach swojej pracy. Gmina, za pośrednictwem pracowników socjalnych, ustali, czy zalegający z alimentami nie płaci – bo nie ma z czego, czy też po prostu nie chce. Egzekucja zostanie uznana za skuteczną jedynie wówczas, gdy zostanie wyegzekwowana całą należność. Zapłacenie jedynie części nie pozbawi osoby uprawnionej prawa do zaliczki.


Twórcy ustawy już w użytej terminologii wyraźnie określili, kto ma obowiązek łożyć na dzieci. Dlatego pieniądze, których nie płacą ojcowie, a przysługujące samotnym matkom, będą jedynie zaliczką alimentacyjną, finansowaną ze środków państwa. Zaliczką, wypłacaną przez gminę, na poczet tego, co zostanie odzyskane od dłużników.
Równocześnie, aby nie faworyzować rodzin niepełnych, zmieniono ustawę o świadczeniach rodzinnych. Wprowadzono do niej nowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Z tej formy pomocy skorzysta około 1,3 mln dzieci.

Informacje o ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

22 kwietnia 2005 r.
Ministerstwo Polityki Społecznej

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Działania służące poprawie skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów:
1.
Ścisła współpraca gmin z komornikami w zakresie poprawy skuteczności egzekucji alimentów. Komornik będzie obowiązany informować gminę o stanie egzekucji alimentów lub przyczynach jej bezskuteczności. Ośrodek pomocy społecznej będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego w celu ustalenia jego statusu materialnego i przyczyn niepłacenia alimentów.
2.
Zwiększenie kontroli sądu nad działalnością komorników. Nie rzadziej, niż co pół roku, komornik będzie przekazywał sądowi sprawozdanie z wszelkich czynności podejmowanych w celu egzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Ponadto gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika będzie miała obowiązek informowania sądu o wszelkich przejawach opieszałości komornika.
3.
Współpraca gminy z urzędem pracy, mająca na celu aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego, a w przypadku braku takiej możliwości – skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych.
4.
Obowiązek złożenia przez gminę wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uchyla się od prac wskazanych przez właściwe organy lub uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jeżeli powstaną zaległości w płatnościach alimentów za okres dłuższy niż rok, komornik będzie zobowiązany do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zaliczka alimentacyjna.
1. Uprawnieni.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje w rodzinie niepełnej, jeżeli na dziecko zostały zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna.

Uwaga! Egzekucja jest uznana za skuteczną tylko wówczas, gdy zostanie wyegzekwowana cała należność. Zapłacenie przez dłużnika części należnej kwoty nie pozbawia osoby, na rzecz której alimenty zostały zasądzone, prawa do zaliczki.
Adresatami zaliczki są również osoby będące sierotami naturalnymi lub społecznymi, jeżeli alimenty zostały zasądzone przed osiągnięciem przez te osoby pełnoletności. Do zaliczki uprawnione są dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a jeżeli uczą się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 24 roku życia.
2. Kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającej się o zaliczkę nie może przekraczać 583 zł.
3. Wysokość świadczenia. Zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a wyegzekwowanymi alimentami, jednak nie więcej niż:
- 170 zł na dziecko lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest nie więcej niż dwoje dzieci;
- 120 zł na dziecko lub 170 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest więcej niż dwoje dzieci.

W przypadku rodzin najuboższych, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza połowy kwoty kryterium dochodowego (tj. 291,50 zł), zaliczka przysługuje do wysokości:
- 300 zł na dziecko lub 380 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest nie więcej niż dwoje dzieci;
- 250 zł na dziecko lub 300 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy do zaliczki uprawnionych jest więcej niż dwoje dzieci.
Rada Gminy może, w drodze uchwały, z własnych środków, podwyższyć maksymalne kwoty wypłacanej zaliczki alimentacyjnej.

5.
Wniosek o zaliczkę składa się u komornika, a jej wypłata następuje w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Druki wniosków będą dostępne w gminie lub ośrodku pomocy społecznej.
6.
Wypłata zaliczki finansowana jest ze środków budżetu państwa. Do zwrotu zaliczki zobowiązany jest dłużnik alimentacyjny.
7.
Osoby pozostające w związkach małżeńskich, jeżeli złożyły do sądu pozwy o rozwód lub separację i spełniają pozostałe warunki określone w ustawie, będą uprawnione do zaliczki alimentacyjnej przez okres jednego roku.

----------------------------------
Informacje o zmianach w ustawie o świadczeniach rodzinnych

22 kwietnia 2005 r.
Ministerstwo Polityki Społecznej

Zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zasadniczym celem wprowadzanych zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych jest zwiększenie pomocy dla rodzin wielodzietnych.

1.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza do katalogu dodatków do zasiłku rodzinnego nowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek ten będzie przysługiwał w wysokości 50 zł na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, zarówno w rodzinach niepełnych, jak i pełnych. Szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 1, 3 mln dzieci. Jednocześnie została ograniczona łączna kwota dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługująca danej rodzinie: dodatek ten wypłaca się na nie więcej niż dwoje dzieci.
2.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:
1) osobom, które nie mają zasądzonych
alimentów na dzieci z następujących przyczyn: • drugi z rodziców dziecka nie żyje, • ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
2) „osobom uczącym się” czyli pełnoletnim osobom niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na ich rzecz alimentów,
jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się;
3) osobom pozostającym w związkach małżeńskich, jeżeli drugi małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej, został bezwłasnowolniony lub przebywa w areszcie lub więzieniu powyżej 3 miesięcy. Warunkiem jest brak zasądzenia alimentów dla dzieci od tej osoby.
3.
W przypadku rodzin najuboższych, w których dochód na osobę nie przekracza połowy kwoty kryterium dochodowego (tj. 252 zł lub 291,5 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne), kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka zwiększa się o 50 zł (nie więcej, niż o 100 zł na wszystkie dzieci).
4.
Osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą mogły ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jeżeli wcześniej nie wystąpią o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców dziecka. Osoby, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna, uprawnione będą do zaliczki alimentacyjnej. Egzekucja jest uznana za skuteczną tylko wówczas, gdy zostanie wyegzekwowana cała należność. Zapłacenie przez dłużnika części należnej kwoty nie pozbawia osoby, na rzecz której alimenty zostały zasądzone, prawa do zaliczki.
5.
Nowelizacja przewiduje nowy sposób weryfikacji dochodu osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Osoby te będą zobowiązane do 15 marca każdego roku w trakcie trwania okresu zasiłkowego do składania oświadczeń o dochodzie rodziny uzyskanym w poprzednim
roku kalendarzowym, a instytucja wypłacająca świadczenie będzie je weryfikować na podstawie zaświadczeń otrzymywanych z urzędu skarbowego. Jeżeli dochód ten okaże się wyższy od tego, który uprawnia do świadczeń rodzinnych, ich wypłata zostanie wstrzymana.
6.
Rada gminy będzie mogła, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach posiadanych środków własnych.
7.
W przypadku gdy rodzina lub tzw. osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego ustala się w wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej. Kwota, jaką przyjmuje się za dochód z 1ha przeliczeniowego, uległa więc obniżeniu z 252 zł do 194 zł. Oznacza to zwiększenie liczby rodzin rolników uprawnionych do świadczeń rodzinnych na dzieci.
8.
Zmiana ustawy przewiduje również przedłużenie pobierania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które w dniu 30 kwietnia 2004 r. pozostawały w związku małżeńskim oraz otrzymywały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do końca obecnego okresu zasiłkowego, czyli do dnia 31 sierpnia 2005 r.
9.
Rodziny, które od 1 września 2005 r. będą się ubiegać o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wszystkie świadczenia rodzinne otrzymają w gminie.
10.
Podwyższony został z 2 proc. na 3 proc. odpis na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych przez gminy z gwarancją, że ta kwota nie może być dla gminy niższa, niż 6.000 zł rocznie.
www.mps.gov.pl
z 30 04 2005
źródło
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Zasiłki rodzinne i dodatki dla niepełne
« Odpowiedź #317 dnia: Lipiec 13, 2005, 11:40:37 pm »
ŚWIADCZENIA SOCJALNE Zasiłki rodzinne i dodatki dla niepełnej rodziny

Urząd skarbowy poinformuje o dochodach


Gmina lub ośrodki pomocy społecznej mogą występować do urzędów skarbowych o dane w sprawie dochodów rodzica, który nie chce ich ujawnić


Chodzi o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na najbliższy, rozpoczynający się 1 września, jednoroczny okres zasiłkowy. Problem tkwi w tym, jak określić dochód na osobę w rodzinie, formalnie pełnej, gdy nie ma orzeczonego rozwodu ani separacji, a drugie z rodziców płaci na dziecko alimenty. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych nie daje czytelnych wskazówek, jak go rozwiązać.

Gminy mają wątpliwości
Gminy i ośrodki pomocy społecznej nie zawsze wiedzą, czy takiego rodzica trzeba wliczać do składu rodziny i uwzględniać jego dochody, czy tylko płacone przez niego alimenty. A co, jeśli rodzina ubiegająca się o wsparcie nie wie, jaki dochód osiąga ten drugi rodzic?

Jest to bardzo istotne, gdyż prawo do wsparcia na dany okres zasiłkowy zależy od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Trudności w interpretacji przepisów dotyczących takich sytuacji zdarzały się także w bieżącym okresie zasiłkowym.

Wlicza się dochód obojga
Ostatecznie jednak przyjęto, że trzeba drugiego z rodziców wliczyć do składu rodziny, a także uwzględniać osiągany przez niego dochód.

Najprostszym i najczytelniejszym w tym wypadku wyjściem byłby wyrok sądu orzekający rozwód lub separację; rozstrzygnie on wątpliwości, czy rodzina jest pełna czy też nie. W przeciwnym razie osoba ubiegająca się o wsparcie powinna do wniosku o zasiłek rodzinny dołączyć oświadczenie, że nie ma informacji o wysokości dochodów małżonka.

Wtedy podmiot wypłacający świadczenia, czyli gmina lub ośrodek pomocy społecznej, może się zwrócić z prośbą o taką informację do urzędu skarbowego.

Alimenty orzeczone - będzie zasiłek
Przypomnijmy: rodzina niepełna, bez orzeczonych alimentów, nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego.

Jeśli jednak wyrok taki zapadł, a zobowiązany małżonek nie płaci na dziecko, można zamiast alimentów ubiegać się o zaliczkę alimentacyjną. Wtedy rodzic niepłacący na dzieci będzie musiał zwrócić zaliczkę, powiększoną o 5 proc. jej wartości. O tym poinformuje go komornik.

Albo zasiłek, albo dodatek dla samotnych
Jeśli alimenty są płacone, a dochód na osobę nie przekracza 504 zł (lub 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne), niepełna rodzina może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Nie będzie jednak miała prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Agnieszka Rosa

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050713/prawo/prawo_a_4.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Kolejne zmiany przed wejściem w życie przepisów
« Odpowiedź #318 dnia: Lipiec 18, 2005, 12:12:40 pm »
Kolejne zmiany przed wejściem w życie przepisów

Senackie wsparcie dla samotnych rodziców


Zmiana kręgu osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej i nowe obowiązki sądów okręgowych - takie m.in. poprawki wniósł Senat do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.


Według wersji senackiej o zaliczkę alimentacyjną będzie mogła ubiegać się także osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą przebywającą w zakładzie karnym ponad trzy miesiące. Chodzi o to, by w takiej sytuacji osoby wychowujące dziecko występowały do sądu o zasądzenie alimentów, a nie musiały się rozwodzić. Takie rozwiązanie jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego głoszącego, że nawet osoba przebywająca w więzieniu nie może być zwolniona od łożenia na dziecko.Według oczekującej na wejście w życie od 1 września ustawy, w takiej sytuacji przysługiwał zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Senat proponuje też, aby wprost w ustawie o dłużnikach alimentacyjnych znalazł się zapis przewidujący możliwość upoważnienia przez gminy ośrodków pomocy społecznej do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawach o zaliczki. Nowe obowiązki nałożono też na sądy okręgowe. Chodzi o sytuacje, w których alimentów nie płaci ojciec lub matka dziecka przebywający za granicą. Wtedy sąd okręgowy będzie musiał wydać informację o stanie egzekucji za trzy ostatnie miesiące. Dopiero po jej uzyskaniu osoba samotnie wychowująca dziecko będzie mogłazłożyć wniosek do gminy (lub ośrodka pomocy społecznej) o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. Poza tym proponuje się skreślenie przepisu przewidującego możliwość refundacji przez Fundusz Pracy kosztów związanych z organizacją pracy społecznie użytecznej wykonywanej przez skazanych na karę ograniczenia wolności lub grzywnę. Senat wniósł także zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych - m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie się należał tylko temu samotnemu rodzicowi, który nie wystąpił o zasądzenie alimentów w sytuacji, gdy drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany. Poprawki senackie wychodzą poza materię uchwalonej przez Sejm noweli. Aby weszły w życie, Sejm musi je przyjąć.

Agnieszka Rosa

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050718/prawo/prawo_a_3.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #319 dnia: Lipiec 20, 2005, 11:52:25 am »
Świadczenia rodzinne
Już nie ZUS, lecz gminaOd nowego okresu zasiłkowego rozpoczynającego się z dniem 1 września 2005 r. ZUS nie będzie już realizował wypłat świadczeń rodzinnych. Dlatego też emeryci i renciści, którzy byli dotychczas uprawnieni do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i którym organ rentowy świadczenia te wypłacał, z wnioskiem o interesujące ich świadczenia rodzinne na następny okres zasiłkowy powinni wystąpić do organu właściwego jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W okresie od 1 września br. do 31 sierpnia 2006 r., podmiotami zobowiązanymi do wypłaty świadczeń rodzinnych będą jedynie:


ww. organ właściwy oraz

pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników.
A zatem, do ustalania prawa i wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń rodzinnych, w tym również zasiłku pielęgnacyjnego, nie będą już uprawnieni m.in. pracodawcy do tej pory dokonujący stosownej wypłaty (jeżeli nie spełniają ww. warunku), ZUS oraz KRUS.

Jeśli więc jesteś osobą pobierającą emeryturę bądź rentę, pamiętaj, by o świadczenia rodzinne - bez względu na ich rodzaj - wystąpić do urzędu gminy lub miasta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Należy także zwrócić uwagę, że co prawda ZUS realizuje wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych tylko do 31 sierpnia 2005 r. jednak nadal będzie przyznawał oraz wypłacał dodatki pielęgnacyjne przysługujące emerytom i rencistom.

http://www.gazetapodatkowa.pl/


dodane 31.08.2005 r.

ZMIANY W ZASIŁKACH RODZINNYCH

Jaki dochód trzeba zgłosić


Jutro wchodzą kolejne zmiany dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych.Pisaliśmy o tym szczegółowo w DF tydzień temu. Informowaliśmy m.in., że osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych musi na bieżąco informować płatnika świadczeń o dochodach uzyskanych przez członków swojej rodziny. W takiej sytuacji prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany. Ale nie każdy uzyskany dochód musi być zgłoszony; katalog takich dochodów został ściśle określony w art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Czytelnicy mają jednak wątpliwości.

- Pracownik kupił gospodarstwo rolne 26 kwietnia 2005 r. Czy w takiej sytuacji prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny z 2004 r. powiększonego o dochód uzyskany w 2005 r.? - pyta czytelniczka. Odpowiada Alina Wiśniewska, dyrektor Departamentu ŚwiadczeńSocjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej:

W katalogu dochodów uzyskanych, określonym w art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie wymieniono nabycia gospodarstwa rolnego. To oznacza, że świadczeniobiorca, ubiegając się o świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r., nie ma obowiązku zgłoszenia nabycia tego gospodarstwa. Podstawą ustalenia dochodu rodziny jest przeciętny miesięczny dochód jej członków uzyskany w 2004 r., jeśli nie miały miejsca sytuacje wymienione w art. 3 pkt 24.

Należy natomiast pamiętać, że posiadanie gospodarstwa rolnego w 2005 r. musi znaleźć odzwierciedlenie w oświadczeniu o dochodach uzyskanych w 2005 r., jakie świadczeniobiorca ma obowiązek przedłożyć płatnikowi świadczeń do 15 marca 2006 r. Jeśli łączny dochód rodziny za 2005 r. - z pracy i gospodarstwa rolnego - przekroczy określony w ustawie próg, to od 1 kwietnia 2006 r. zostanie wstrzymana wypłata świadczeń.

Rz

--------------------------------------------------------------------------------

Co się zmienia od jutra
Przypomnijmy, że od jutra (1 września) zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą wypłacać jedynie pracodawcy zatrudniający 20 i więcej pracowników. Jeżeli natomiast pracodawca zatrudniał w dniu 31 lipca 2005 r. mniej niż 20 pracowników, to jego obowiązki jako płatnika świadczeń przejmuje gmina. Zawężony został także katalog świadczeń wypłacanych przez pracodawców zatrudniających 20 i więcej pracowników. Od jutra będą oni wypłacać jedynie: > jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka, > jednorazowe z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
 
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_050831/firma_a_4.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #320 dnia: Sierpień 05, 2005, 11:51:24 pm »
Po alimenty do komornika

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które od września stracą prawo do dodatku dla samotnych rodziców, o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej muszą zwrócić się do komornika - informuje w piątek Ministerstwo Polityki Społecznej.

Samotne matki twierdzą, że komornicy wniosków nie przyjmują. Może to oznaczać, że wypłaty zaliczek nie rozpoczną się w terminie.

"Komornik może przed dniem 1 września 2005 roku przyjąć wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz wydać zaświadczenie o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego" - poinformowało Ministerstwo Polityki Społecznej.

Jednak w większości miejscowości komornicy wniosków nie przyjmują. "Podkreślają, że nie mają odpowiednich druków, ani procedur" - twierdzi zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Fundusz Alimentacyjny" Elżbieta Dyś.

We wrześniu ma wejść w życie nowa ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, która nowelizuje niektóre z przepisów niekonstytucyjnej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pozbawia ona dodatku dla samotnych rodziców tych, którzy mają zasądzone alimenty. Będą mogli oni otrzymać zaliczkę alimentacyjną od gmin, ale tylko wówczas, gdy komornik stwierdzi, że nie można wyegzekwować alimentów od drugiego z rodziców.

"Komornik ma stwierdzić bezskuteczność egzekucji alimentów przez trzy miesiące, ale ustawa nie precyzuje że mają to być trzy miesiące sprzed złożenia wniosku. Może więc brać pod uwagę trzy miesiące po złożenia wniosku" - obawia się Dyś.

Zgodnie z ustawą, po stwierdzeniu, że egzekucja jest bezskuteczna komornik ma złożyć wniosek w gminie. "Jednak, także w tym przypadku ustawa nie precyzuje czy ma to zrobić następnego dnia, czy w ciągu 7 czy 30 dni" - podkreśla Dyś. W jej ocenie może to powodować problemy z wypłatą zaliczek.

W roku 2004 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł na dziecko zdrowe lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne) przyznano 948 tys. dzieci. W maju Trybunał Konstytucyjny orzekł że przyznanie dodatku na dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, a pozbawienie go dzieci z rodzin pełnych jest niezgodne z konstytucją. Było to już po przyjęciu przez Sejm nowej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Trybunał zaznaczył w orzeczeniu, że badał aktualny stan prawny; nie uwzględnił zmian, zawartych w nowej ustawie. Zdaniem Grażyny Rdzanek-Piwowar z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, nowa ustawa nie zmienia w sposób zasadniczy modelu świadczeń rodzinnych.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Fundusz Alimentacyjny" szacuje, że prawo do zaliczki alimentacyjnej będzie miało około 500 tys. osób (mniej więcej tyle pobierało w minionych latach alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, który przestał istnieć w maju 2004 roku).

Zaliczka alimentacyjna być wypłacana w wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 170 zł na dziecko (lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne) w rodzinach z jednym lub dwojgiem dzieci. W rodzinach z trojgiem i więcej dzieci - 120 zł na dziecko (lub 170 zł na dziecko niepełnosprawne). Zaliczki dotyczą rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 583 zł.


Wyjaśnienie w sprawach dotyczących ubiegania się o świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne od wielu lat są przyznawane na roczne okresy zasiłkowe, gdyż są integralnie związane z aktualizowaniem sytuacji dochodowej i rodzinnej. Przyznanie świadczenia jest odpowiedzią na wniosek złożony przez osobę uprawnioną. Nie można więc oczekiwać, że raz przyznane świadczenie będzie wypłacane przez wiele lat bez potrzeby ponownego składania wniosków i aktualizowania niezbędnych dokumentów. Na świadczenia rodzinne budżet państwa przeznacza w skali roku ponad 8 miliardów złotych i konieczne jest zachowanie należytej staranności w ich wydawaniu.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej jest więc złożenie wniosku oraz udokumentowanie dochodu i dołączenie odpowiednich zaświadczeń. Warunek ten nie jest rozwiązaniem nowym, nie tylko na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych, ale także obowiązujących przed jej wejściem w życie ustaw: ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Ubiegając się przed dniem 1 maja 2004 r. o zasiłki rodzinne i wychowawcze oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należało także co roku udokumentować dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, a dodatkowo w przypadku zasiłków rodzinnych i wychowawczych raz w roku w określonym terminie złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy. Zasiłek rodzinny oraz wychowawczy, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały na okresy 12 miesięczne trwające od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego, w przypadku zasiłków rodzinnych i wychowawczych określane jako okresy zasiłkowe.
Nie jest więc zrozumiałe zaskoczenie osób ubiegających się o świadczenia rodzinne tym, że aby otrzymać te świadczenia muszą dopełnić pewnych formalności.
Roczne doświadczenie wynikające z wdrażania ustawy o świadczeniach rodzinnych kazało pozytywnie odnieść się do postulatów pracowników samorządowych realizujących tę ustawę, aby wydłużyć i uelastycznić terminy składnia i rozpatrywania wniosków. Obecnie ustawa przewiduje bardzo długie okresy na złożenie dokumentów oraz podjęcie decyzji. Osoby, które złożą wniosek do końca lipca (można było go złożyć już w czerwcu), mają zagwarantowaną wypłatę we wrześniu. Osoby, które złożą dokumenty w sierpniu lub wrześniu, mają zagwarantowaną wypłatę do końca października. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie dostaną wypłaty we wrześniu. Część gmin już obecnie deklaruje, że zwłaszcza w przypadku kontynuowania uprawnień do świadczeń nie ma powodu, aby przekładać wypłatę na październik. Wydaje się to oczywiste, ponieważ ustawa o świadczeniach rodzinnych funkcjonuje już od ponad roku, w swej zasadniczej części nie zmieniła się, a więc jej realizacja nie stawia nowych wymagań zarówno przed ubiegającymi się o świadczenia jak i pracownikami podejmującymi decyzje w tych sprawach. Podkreślić należy, że jeżeli rodzina ubiega się na kolejny okres zasiłkowy o świadczenia rodzinne lub ubiega się o zaliczkę alimentacyjną, a korzysta ze świadczeń rodzinnych, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu gminy i nie straciły aktualności. Najważniejsze dokumenty, które warunkują uprawnienie do świadczeń rodzinnych, dotyczą dochodów z roku 2004 r. A takie zaświadczenia urzędy skarbowe mogły wystawiać podatnikom już od dnia rozliczenia się przez nich z podatku dochodowego za 2004 r., co powinno mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia br. Te dokumenty więc już od dawna mogły być w posiadaniu osób wnioskujących o świadczenia rodzinne.

Należy jednak mieć na uwadze, że może mieć miejsce –wobec w większości gmin niezbyt licznej obsługi administracyjnej świadczeń – okresowe spiętrzenie prac. Odpowiednia organizacja pracy może złagodzić tę sytuację, jednak kolejek nie można wykluczyć. Statystycznie bowiem na jednego pracownika organu realizującego świadczenia rodzinne przypada kilkadziesiąt decyzji podejmowanych w sprawie kilkuset dzieci, na które wypłacane są zasiłki rodzinne. Tym samym, im więcej osób złoży dokumenty wcześniej, tym te kolejki będą krótsze. Możliwe jest także przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty. W tym roku na złożenie wniosków jest znacznie więcej czasu niż było w roku ubiegłym. Tym bardziej, że wszystkim świadczeniobiorcom było wiadomo już od zeszłego roku, iż wnioski trzeba będzie złożyć na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się we wrześniu 2005 r.; każdy w decyzji o przyznaniu świadczenia miał wskazany termin, do którego te świadczenia będą wypłacane.
Zatem, obowiązek składania nowego wniosku na kolejny okres zasiłkowy i ustawienia się w kolejce nie jest efektem zmian przepisów prawnych w obszarze świadczeń rodzinnych. Zmiany legislacyjne nie mają z kolejkami żadnego związku.

Osoby, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna, mają uprawnienie (przy odpowiednim dochodzie) do zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o zaliczkę składa się u komornika. Można to zrobić także za pośrednictwem poczty. Komornik przesyła wniosek – wraz z zaświadczeniem o braku skuteczności w egzekucji alimentów – do odpowiedniego urzędu gminy. Nie ma więc potrzeby, aby osoby uprawnione do zaliczki stały w kolejkach do urzędu gminy. Jeżeli wniosek o egzekucję komorniczą został złożony u komornika przed czerwcem 2005 r. – już pod koniec sierpnia, albo wcześniej (wymagane są trzy miesiące bezskutecznej egzekucji) komornik może wystawić zaświadczenie i przesłać wszystkie dokumenty do urzędu gminy. W przypadku rodzin, które korzystają już ze świadczeń rodzinnych i ich sytuacja jest już rozpoznana – nie ma żadnego powodu, aby odkładać wypłatę na październik. Tylko sprawy nowe, z niepełną dokumentacją, lub przekazane zbyt późno, mogą być sfinalizowane w październiku.

Nie można pominąć faktu, że złożenie wniosku o świadczenia rodzinne i skompletowanie tylko tych dokumentów, które straciły na aktualności, to jedyne czynności, jakich ustawodawca oczekuje od uprawnionych, zapewniając im nierzadko niemałe środki finansowe na najbliższe 12 miesięcy. Dobrze byłoby to porównać z nakładami, jakich wymaga uzyskanie innych źródeł utrzymania (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta).

[ Dodano: Pon Sie 08, 2005 20:46 ]
Infolinia - świadczenia rodzinne

Od 1 września br. zmieniają się przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaczynają obowiązywać nowe rozwiązania, dotyczące zaliczki alimentacyjnej. Dlatego Ministerstwo Polityki Społecznej uruchomiło specjalną infolinię.

Od 1 sierpnia br. pod numerem telefonu 0 – 801 – 447 - 000 zainteresowani mogą dowiedzieć się m.in.:
 - komu przysługuje zaliczka alimentacyjna,
 - ile wyniesie zaliczka,
 - jak się o nią starać,
 - jakie dokumenty będą potrzebne,
 - gdzie należy je złożyć,
 - komu przysługuje dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - jakie są nowe zasady przyznawania tego dodatku,
 - kto może go utracić.
W godzinach 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku telefonicznych odpowiedzi udzielają eksperci z Departamentu Świadczeń Socjalnych Ministerstwa Polityki Społecznej. Koszt połączenia, zgodnie z cennikiem krajowym usług telekomunikacyjnych TPSA, wynosi 0,49 zł brutto za minutę z telefonu stacjonarnego.
źródło

Znacznie więcej na Stronie:
Ministerstwa Polityki Społecznej

[ Dodano: Sob Sie 13, 2005 21:43 ]
Dz.U. nr 105 poz 881, 882  z 2005r


http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.881.htm
http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.882.htm

w sprawie wzoru

http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.881.htm

http://nettax.interia.pl/serwis/publikatory/du/2005/Nr105/poz.882.htm
http://nettax.interia.pl/intmenu/public/publ.asp?id=0

Nowe wzory druków o wszelkie świadczenia rodzinne-dostępne w linkach po prawej stronie u dołu tekstów (w formacie pdf)
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #321 dnia: Sierpień 18, 2005, 03:53:25 pm »
Tyle sie mówi o świadczeniach i zaliczce alimentacyjnej, a mnie ostatnio olśniła pani w MOPSIE informując, że świadczenie pielęgnacyjne (420zł), które  dostawałam nie przysługuje  mi jako opiekunowi od wrzesnia jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Jednym słowem z dniem 1 września zostaje bez zadnego ubezpieczenia. Trudno mi zrozumiec dlaczego jest taka decyzja naszego rządu jeżeli z PCPR nie dostaje na ubezpieczenie.  Już mi przeszły emocje z tym związane, ale nie wiem co mam robić i nie wiem czy jak ja nie jestem ubezpieczona to co z ubezpieczeniem Oli? Może któraś z was mi doradzi co robić?

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #322 dnia: Sierpień 18, 2005, 10:31:01 pm »
Nie znam szczegółów - czy to Ty stanowisz dla siostry rodzinę zastępczą?
Czy jesteś zarejestrowana w U. Pracy ? możesz być tylko zarejestrowana nawet bez prawa do zasiłku a wówczas powinni Cię ubezpieczyć.
Popytaj w tym kierunku.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #323 dnia: Sierpień 18, 2005, 10:35:02 pm »
Małgosiu, wiem że nowela pozbawia wiele osób prawa do swiadczeń

nie wiem jakie inne świadczenia otrzymujesz  (może rentę po rodzicach)?

jeżeli chodzi o Ciebie i o ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie masz innych dochodów
wystarczy jak zarejestrujesz się w Urzedzie Pracy jako bezrobotna, lub poszukująca pracy
( gdy masz rentę)
i będziesz miała ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i siostry

od renty także jest odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne ( tak jest przy rencie socjalnej u mojego syna)

nie wiem czy dobrze zrozumiałam Twoje pytanie
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #324 dnia: Sierpień 19, 2005, 09:56:46 am »
Rentę ale rodzinną w 1/3 ma olka ma matce, na socjalną jest jeszcze za mała. Wiem że powinna sie zarejestrować ale ?     to jest takie upokarzające (przynajmniej dla mnie).

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #325 dnia: Sierpień 19, 2005, 08:51:06 pm »
Ostatnio tak wiele osób traci prace i chyba jedynym wyjściem na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego jest zarejestrowanie sie w Urzedzie Pracy
trafia tam wielu absolwentow szkół srednich i uczelni

ja juz tam byłam , nie jest tak źle, choć tez szłam z mieszanymi uczuciami

tak samo miałam obiekcje gdy po raz pierwszy miałam iść z synem do OPS
zawsze uważalam ze trafiają tam osoby bezradne życiowo, starsze, b.chore
a tu okazało sie że syn własnie z OPS miał wypłacaną rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny

Małgosiu, w Warszawie U.P. jest na Grochowskiej i na Ciołka( w zalezności od miejsca zamieszkania)
trzeba mieć dowód , świadectwa szkolne i ew. ze wszystkich zakładów pracy
(tylko oryginały) po tygodniu dostaniesz decyzję i ubezpieczenie zdrowotne
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #326 dnia: Sierpień 19, 2005, 10:14:52 pm »
Ula ja to wszystko wiem tylko upakarzające jest to że jestem jedynym opikunem dziecka które wymaga całkowitej opieki i tylko dlatego że stanowię dla niej rodzinę zastepczą to zabrano mi świadczenie pielęgnacyjne i z tego powodu musze się rejestrowąć bez prawa do zasiłku więc jeszcze tracę te i tak marne 420 zł które jest dla mnie równowartością czynszu np. Gdybym nawet poszła do pracy a Ola by zachorowała na angine przypuścmy to idąc na nią na zwolnienie jest to zwolnienie bezpłatne bo Ola ma powyżej 14  roku zycia ( czytałam to na darze w jakimś poście). I to jest tez upokarzające ta cholerna niesprawiedliwość że mi nie zabrano bo zawiniłam tylko dlatego że opiekuje się Ola. No ale trudno na dzień dzisiejszy musze sie zarejestrować i myśleć co dalej. Coś musi się skończyć żeby zaczęło się coś innego może z czasem mi to na dobre wyjdzie.

Offline asiorek

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 141
  • http://asior71.w.interia.pl/
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #327 dnia: Sierpień 20, 2005, 07:54:59 pm »
Gosiu, a co z Olą, jak znajdziesz pracę?  Gdzie ona będzie przez te  kilka godzin? Masz kogoś, kto się nią będzie mógł zająć? No bo nie jest tylko problemem sytaucja, w której Ola złapie anginę, ona i bez tej anginy wymaga całodobowej opieki. Naprawdę nie wiem, co Ci doradzić. Nasze państwo jest po prostu chore :twisted:
Pozdrawiam Asia, mama Patryka (10) i Pawła (9)-mpd

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #328 dnia: Wrzesień 04, 2005, 01:04:18 pm »
mala
Cytuj
wlasnie dostalam sama rente bez zasilku pielegnacyjnego??!  
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
jw.
czy cos przegapilam???
przypomina mi sie ,ze cos czytalam na ten temat ,ale wydawalo mi sie ze to mnie nie dotyczy??
jutro ide do ZUS-u dowiem sie o co chodzi ,ale moze wiecie?
mam rente IU-szkolna z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy--dziwne te nasze prawo,ale nie wnikam...
do tej pory dostawalam zasilek pielegnacyjny cos ok 140 zl,jak dla mnie brak tej sumy to duze obciazenie ((
z gory bede wdzieczna za wszelkie informacje.ech zycie...(!!

więcej w wątku>>>
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #329 dnia: Wrzesień 04, 2005, 09:48:21 pm »
Malu, mój syn też ma rentę ale socjalną wypłacaną przez ZUS (od kilku lat przez ZUS, wczesniej przez OPS ) +zasiłek pielęgnacyjny jako dodatek do renty  

 teraz, czyli od wrzesnia, renta zostaje w ZUS, a wypłatę zasilku przejmuje OPS
(zmienia sie tylko płatnik)

mój syn w tym roku nie pracuje, wiem że Ty podjęłaś pracę, ale nie wiem czy to etat
(wtedy zapytaj pracodawcę )-  czy D.G.??

w tym roku ZUS nie powiadamiał syna o zmianach, sama od stycznia śledziłam temat, pytałam w ZUS ( ale głupoty opowiadali? że będą  na nowo orzekać??)
w końcu ustaliłam , że zas. od wrzesnia bedzie wypłacał OPS

Malu, to się nawet zgadza, znalazłam dokument przyznający synowi rentę i tam było zaznaczone, że zasiłek przyznają mu do sierpnia 2005 r, choć rentę ma na stałe

w OPS w lipcu kazali poczekać, bo nie mieli jeszcze nowych druków
pod koniec sierpnia już  były i syn kilka dni temu złożył wniosek o ponowne przyznanie zasiłku (czekał 4 godziny)
 masz czas do 15-go września
potrzebne : dowód, oryginal przyznania renty+orzeczenie

jak się pospieszysz ,to dostaniesz jeszcze za wrzesień ( może z opóźnieniem?, ale muszą wyrównać za miesiąc w którym wpłynął wniosek)
a swoją drogą - tak wczesnie Ci płacą?? nam dopiero 12-go

Malu, zaglądaj czasami do dzialu PRASA-do wątku renty i emerytury, tam staram się
wklejać wszystkie aktualności
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline mala

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 519
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #330 dnia: Wrzesień 05, 2005, 10:51:14 am »
ula dziekuje juz wszystko zalatwilam,bylam w zusie,wzielam co trzeba zlozylam wniosek i dokumenty w mopsie,w pazdzierniku dostane z wyrownaniem
ostatnio,nie mialam czasu na nic ani na dar ani na net,ominely mnie wszystkie nowosci i informacje,mam powazne problemy i to wszystko mi umknelo
mi rente przelewaja 1-2 kazdego miesiaca
mam nadzieje ze wszystkie moje problemy w koncu sie skoncza i bedzie tak jak kiedys...
jeszcze raz dziekuje
mala (epi)
  mama maciusia pierwszoklasisty 04.09.2002 (epi,ADHD,zespół tourett'a,ZA)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #331 dnia: Wrzesień 05, 2005, 09:22:10 pm »
Powodzenia Malu  :lol:
ja tez ostatnio tak troche z doskoku (wnusio)
nie zawsze zdążę odpowiedzieć

a tu wyjasnienie w sprawie ubiegania sie o zasiłek rodzinny przy przekroczeniu kwoty granicznej

http://www.poradaprawna.pl/index_pytania.php?co=pozycja&id=26613
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #332 dnia: Wrzesień 08, 2005, 08:55:13 pm »
Poprawcie mnie jeśli się mylę z tego co ja wycztałam,co mi mówiono zasiłek pielęgnacyjny powinien mi wypłacać Urząd Miejski.Właśnie dostałam decyzję z urzędu i mam przyznane zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne,ale nie mam zasiłku pielęgnacyjnego czy to ich błąd-niedopatrzenie,czy jest jeszcze jakiś inny płatnik zasiłkow??
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #333 dnia: Wrzesień 08, 2005, 09:48:57 pm »
To nie jest błąd, ponieważ Decyzje na wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego otrzymałaś
w ubiegłym okresie składania dokumentów na taki okres na jaki wpisała Ci Komisja ds niepełnosparwności dziecka. (ja mam do 16r.z. dziecka tj. do 2012 r) w tym okresie nie powinnam otrzymywać nowych Decyzji o zasiłku pielęgnacyjnym.

Na pozostałe należne Ci zasiłki powinanś otrzymać nowe Decyzje z wyszczególnieniem należnych Ci kwot i terminu ich otrzymywania.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #334 dnia: Wrzesień 08, 2005, 10:05:20 pm »
Soniu dziękuję za wyjaśnienie bo już miałam raban zrobić :oops: dobrze ,że się wpierw spytałam :oops: Zostałam z pieniędzy tak pookrajana teraz ,że już zaczynam działać impulsywnie :oops: Dziękuję za wyjaśnienie tematu.
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #335 dnia: Wrzesień 12, 2005, 07:54:36 pm »
3 miesiące czekania na alimenty
- Polsat 12 września 2005  

Cytuj
Samotne matki i ojcowie mają czekać na należne świadczenia nawet trzy miesiące. Tyle czasu mają komornicy, aby wydać zaświadczenie o nieściągalności alimentów. Formalności przybywa, a bezradni rodzice czekają.

 
Zobacz materiał filmowy
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #336 dnia: Wrzesień 12, 2005, 11:08:26 pm »
To nie tylko o alimenty chodzi :evil: Bo to zaświadczenie o nieściągalności było mi potrzebne do stypendium dla dzieci -komornik mi takiego zaświadczenia nie wydał bo ma na to 3 miesiące,a takich jak moja sprawa ma dziesiątki -stypendium  przejdzie mi koło nosa :evil:  :evil:  :evil:
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #337 dnia: Wrzesień 12, 2005, 11:32:15 pm »
Ja takie zaświadczenie otrzymałam pocztą do domu w lipcu b.r. /wypyszczyłam i kazałam sobie wysłać/.
W tym sasmym miesiącu złożyłam komplet dokumentłów w U.Miasta i u Komornika.
I co z tego? po rostu straciłam pół wakacji na gonitwę po urzędach za zaświadczeniami do wszelkich zasiłków -a do dziś nie mam ani Decyzji, ani należych zasiłków na koncie.
Historia widać lubi się powtarzać.

p.s.
żeby było weselej jutro mam termin prywatnych badań Moniki -niezbędne przed operacją oka. Jest też jutro wywiadówka w szkole - czyli wołanie o składki - odeślę do U.Miasta, bo cóż mi zostało?
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #338 dnia: Wrzesień 13, 2005, 08:15:40 am »
ŚWIADCZENIA RODZINNE. Alimenty umorzy sąd pracy
- Rezczpospolita 13.09.05 Nr 215

Sprawy o umorzenie należności wobec likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego powinny być traktowane jak sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - stwierdził Sąd Najwyższy.

Oznacza to m.in., że od takich decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy (sądu okręgowego).

ZUS w Koszalinie odmówił Dariuszowi D. umorzenia zaległości z tytułu zadłużenia w Funduszu Alimentacyjnym, uznając, że jego sytuacja materialna i odbywanie kary więzienia nie stanowią szczególnych okoliczności uzasadniających zwolnienie z długu. Sąd rejonowy nie uwzględnił odwołania, natomiast sąd okręgowy uznał, że zachodzą uzasadnione wątpliwości co do dopuszczalności drogi sądowej w sprawie odwołań od decyzji dotyczących wierzytelności likwidowanego funduszu, wydanych przez likwidatora na podstawie art. 68 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przepis ten mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności tych należności. Wcześniej ustawa o Funduszu Alimentacyjnym wprost regulowała tę kwestię: od takich decyzji przysługiwały środki odwoławcze przewidziane dla spraw o świadczenia z ubezpieczenia. Ale ustawa o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1 maja 2004 r. i z tym dniem postawiła fundusz w stan likwidacji, takiego przepisu już nie zawierała. Nie zawierała do 1 czerwca 2005 r., gdy ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych z 22 kwietnia 2005 r. przywróciła poprzednią regulację. Do art. 68 dodano ust. 4 i 5, które wprost mówią, że w tych sprawach przysługuje odwołanie do sądu okręgowego. Wnosi się je na piśmie do jednostki organizacyjnej wskazanej w decyzji.

Pozostaje pytanie, co z decyzjami wydanymi w tym przejściowym okresie. Sąd Najwyższy uznał, że także tu droga sądowa przysługuje. - Zasadą jest, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń (chociaż to szczególne zadanie ZUS) odwołanie do sądu przysługuje - powiedział Zbigniew Myszka, sędzia sprawozdawca.

Dlaczego sąd okręgowy? W sprawach dotyczących ubezpieczeń regułą jest właściwość sądu okręgowego, chyba że wyraźnie przekazano je rejonowemu. Wprawdzie art. 477 9 kodeksu postępowania cywilnego przekazuje tam sprawy o "świadczenia z tytułu Funduszu Alimentacyjnego", ale tu chodzi o nieco inną rzecz - wierzytelności funduszu. Wczorajsza sprawa jest drugą tego rodzaju; 12 lipca 2005 r. zapadła uchwała w sprawie II UZP 6/05, której pisemne uzasadnienie wkrótce będzie gotowe. Dlatego wczoraj Sąd Najwyższy powtórzył tylko swoje wcześniejsze stanowisko."
- Marek Domagalski
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Wójt nie wszystkim płaci ZUS
« Odpowiedź #339 dnia: Wrzesień 13, 2005, 05:12:15 pm »
Wójt nie wszystkim płaci ZUS


Od września gmina nie zapłaci składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeśli podlega ona ubezpieczeniom z innego tytułu.


Do tej pory taka osoba nie była objęta ubezpieczeniami, jeśli w terminie przyznania świadczenia miała 50 lat, a okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) był krótszy niż 10 lat. Teraz wiek i staż pracy nie mają w tej kwestii znaczenia, ale to, czy podlega ubezpieczeniom z innego tytułu. Nowe zasady obowiązują już w rozliczeniach z ZUS za wrzesień.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta obowiązkowo opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne przez czas niezbędny do uzyskania przez nią wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Dla kobiety wynosi on 20 lat, a dla mężczyzny - 25 lat. W tym celu wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł (od września przyszłego roku) wystąpić do ZUS o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobępowinien opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mają także ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wtedy, gdy nie mają do niego innego tytułu. Obydwie składki, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, opłacane są od podstawy w wysokości 420 zł. Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ich nie podejmuje w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy czym owo orzeczenie musi zawierać wskazania o konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Takich wskazań nie musi zawierać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 583 zł.

Agnieszka Rosa

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050913/prawo/prawo_a_9.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #340 dnia: Wrzesień 13, 2005, 07:00:53 pm »
Dodam, że także dziecko ma płacone ubezpieczenie zdrowotne.
W lipcu w U.M. kazano mi dodatkowo wypełnić i podpisać dodatkowe druki na wszelkie ubezpieczenia moje i córki.

Z jednym nie zgadzam się . Teraz zmieniły się przepisy ZUS-owskie dotyczące  przejścia na emeryturę (ważny jest wiek i lata pracy) - ubezpieczenie opłacane przy świadzceniu piel. mówi, że do 20 lat pracy!!!.

Gdzie tkwi sedno kolejnej interpretacji prawa?

-oto cytat ze strony ZUS-u:

Cytuj
Ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę:

- kobiety:

po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo
po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,

- mężczyźni:

po osiągnięciu 60 lat, jeżeli udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy...

http://www.zus.pl/swiadcze/emer005.htm#_odn2
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #341 dnia: Wrzesień 13, 2005, 10:07:04 pm »
a jak ja nie jestem teraz niegdzie ubezpieczona to mam pytanie co z ubezpieczeniem mojej Oli? czy ona jest jakoś chroniona jeżeli jest 14 letnim dzieckiem? co w sytuacji kiedy bedę musiała z nią isc np do lekarza czy do szpitala na badanie?

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #342 dnia: Wrzesień 13, 2005, 10:21:14 pm »
Małgosiu, dzieci do ubezpieczenia zgłaszają rodzice lub opiekunowie w :
 pracy, w Urzedzie Pracy, przy świadczeniach socjalnych, rentach, emeryturach (swoich)
znasz moje zdanie na ten temat, ja nie widzę innego wyjscia jak rejestracja w U.P.
zapewnisz wtedy Oli i sobie ubezpieczenie zdrowotne
na wypadek choroby lub hospitalizacji
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #343 dnia: Wrzesień 14, 2005, 12:03:31 am »
KOMENTARZ  DO  USTAWY  O  ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH
- Departament Świadczeń Krótkoterminowych
z dnia 8.09.2005 r.

Komentarz określa zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. Komentarz jest przeznaczony dla płatników składek zobowiązanych do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz dla terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych mogą być wykorzystane jako pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości przy podejmowaniu decyzji w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych. Komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej; każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a decyzja wydana w zależności od sytuacji.

Użyte w komentarzu określenia oznaczają: ustawa - ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228, poz. 2255; 2004 nr 35, poz. 305, nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 192, poz. 1963; 2005 nr 64, poz. 565, nr 86, poz. 732, nr 94, poz. 788, nr 95, poz. 806 i nr 143, poz. 1199),
rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881, nr 116, poz. 976).

Wyjaśnienia dotyczące osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.....
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline aqua

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 381
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #344 dnia: Wrzesień 14, 2005, 07:50:42 am »
brzydko mowiac jestesmy nic nie warci tego nie zaplaca tu zaniza tego nie wyplaca-moze pomra z glodu chorob bedzie mozna wiecej podzielic z tego co  zostanie wpanstwowej kasie.
Czy slyszeliscie kiedys zeby poslom lub senatorom obnizono jakies kryteria na swiadczenia-odebrano??
Po prostu teraz kasa idzie na wybory wiec trzeba gdzies zaoszczedzic i  tu trafilo na samotnych rodzicow.
Czemu na rodzinny musi byc tylko wyrok sadu a nie naprzyklad ugoda alimentacyjna notarialna?? bo  za to kase dostaje notariusz max. chyba teraz 25zl a w sadzie to juz idzie w setki i do  kasy panstwa-wiec bedzie potem na swiadczenia dla tych wrednych matek cp  walcza o dzieci.
Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.
/Henry David Thoreau/

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #345 dnia: Wrzesień 14, 2005, 09:39:05 am »
A synowi nie wypłacili zas. pielęg. za wrzesień- choć złożył dokumenty w sierpniu
chcieliśmy juz w lipcu złożyć dokumenty, powiedziano nam ze nie ma nowych druków
a teraz będą pewnie wyrównywać ze 2-3 miesiące (to dla nich super biznes-to idzie w miliony jak wszystkich dłużej przetrzymają)
z 600 zł, które dostawał dotychczas   teraz dostał 320 zł (spłaca jeszcze 1200 zł) bo przekroczył przez 2 miesiące dozwolona kwotę zarobków o 40 zł i kazali zwrócić
wtedy 2 renty+zasiłki)
wczoraj przyniósł 320 zł - no nic ,tylko mysleć o usamodzielnieniu się lub założeniu rodziny
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #346 dnia: Wrzesień 14, 2005, 09:52:26 am »
Ku wielkiemu zdziwieniu wczoraj otrzymałam list polecony z U.Miasta z informacją, że nie doręczyłam wyroku o alimentach i zaświadzcenia od Komornika o neiściągalniości alimentów.  :!:  :|  :!:
To już kompletna bzdura, bo mam na wszystko potwierdzenie, że złożyłam w lipcu b.r.
Uwierzcie mi- nie mam siły już do urzędów.
Czy mój czas już nic nie warty dla nich?
Przeciez cały poprzedni rok brałam od nich zasiłki, w tym też wypłacano mi zas. alimentacyjny. Dość, że zgubili dokumenty z tego roku, to nei pomyślą, żeby sprawdzić w komputerze z u b.roku.?
Ja mam napięte terminy badań Moniki, dziś ortodontę, przecież ona chodzi do szkoły-kiedy ja mam wystawać w kolejkach w U.M.? w imię czego, że mają totalny bałagan?
A może to sposób na nieterminowe wypłaty zasiłków we wrześniu b.r.
Mój termin minął 7 września!!!!
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline BasiaB

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 2730
  • http://www.michalek_b.republika.pl/index.html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #347 dnia: Wrzesień 14, 2005, 07:29:17 pm »
Ja otrzymałam dziś decyzję o zasiłkach, zmienia się tylko termin wypłacania zasiłków, z Urzędu Gminy dostawałam 8 każdego miesiąca, a GOPS będzie wypłacał 25 i mimo, że dokumenty złożyłam dopiero 22 sierpnia otrzymam zasiłek we wrześniu.
Basia - mama Michałka z ZD lat 16

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #348 dnia: Wrzesień 14, 2005, 07:49:04 pm »
Ja też już dostałam decyzję o zasiłkach i u nas zmienił się termin ich wypłat ku mojemu nie zadowoleniu z do 15-go każdego miesiąca na koniec miesiąca :cry:
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Manatka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 461
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #349 dnia: Wrzesień 19, 2005, 08:00:50 pm »
Też cierpię z powodu zmiany terminu wypłaty świadczeń. Wszystko miałąm tak poukładane, że płaciłam w terminie, a teraz nie dość, że jestem ponad półtora miesiąca bez pieniędzy to jeszcze wszystkie terminy szlag trafił :( Bedę musiała płacić odsetki i kary :( I tak co miesiąc, bo nie uda mi się nadgonić...
Manatka
mama Natalii (mpdz)- wkrótce nastolatki ;). i Milenki 5l.
"Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius" (JPII)

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach