Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y  (Przeczytany 783348 razy)

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #500 dnia: Lipiec 25, 2008, 11:19:02 pm »
Nie będzie dodatkowej pomocy dla rodzin

Magdalena Januszewska 24-07-2008

Nie będzie świadczenia rekompensującego brak możliwości wykorzystania ulgi podatkowej na dziecko

Wszystko wskazuje na to, że osoby, które nie mogą skorzystać z odliczenia podatkowego na dziecko (1145,08 zł za 2007 r., 1173,70 zł za 2008 r.), nie będą miały prawa do świadczenia wyrównawczego.

Posłowie proponowali, aby takie świadczenia dostawały te osoby, które mają niskie dochody i w związku z tym niski podatek, a także ci, którzy podatku dochodowego w ogóle nie płacą, np. rolnicy, oraz ryczałtowcy i płatnicy karty podatkowej. W praktyce najtrudniej w pełni wykorzystać tę ulgę rodzinom wielodzietnym.
Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Rodziny negatywnie oceniła poselski projekt zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Prawdopodobnie więc zostanie on odrzucony przez Sejm.
(...)

Całość w Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/artykul/81735,166739_Nie_bedzie_dodatkowej_pomocy_dla_rodzin.html

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #501 dnia: Sierpień 21, 2008, 08:53:16 am »
Rodzice za biedni, by odliczyć całą ulgę na dzieci

Od przyszłego roku ulga na dzieci obejmie szerszy krąg podatników. Ministerstwo pracuje też nad zmianami w efektywniejszym wspieraniu organizacji pożytku publicznego.

ROZMOWA

• Odliczenie z tytułu ulgi na dzieci wyniosło w rozliczeniu za 2007 rok 5,4 mld zł zamiast wstępnie szacowanych 7 mld. Czy szacunki MF były zbyt ostrożne?


- Ulga dotyczy najliczniejszej grupy podatników - za ubiegły rok skorzystało z niej ok. 4 mln rodziców 6 mln dzieci, odliczając nieco ponad 5,4 mld zł. Tu ostrożność była jak najbardziej wskazana - im większa grupa podatników, której dotyczy zmiana przepisów, tym większe wyzwanie w precyzyjnym określeniu skutków finansowych nowelizacji. Co więcej, ulga wprowadzana była po raz pierwszy w 2007 roku, zatem nie mogliśmy odwołać się do doświadczeń z lat poprzednich.

• Jak w takim razie były szacowane skutki ulgi?
- Przy szacowaniu posiłkowaliśmy się danymi GUS dotyczącymi liczby dzieci będących na utrzymaniu rodziców i opiekunów. Uwzględniając fakt, że u znacznej grupy podatników po odliczeniu ulgi nie wystąpi podatek - zdecydowana większość podatników uzyskuje dochody opodatkowane w pierwszym przedziale skali podatkowej - przyjęto, że ulga w pełnej wysokości przysługiwać będzie na 6,2 mln dzieci. Natomiast teraz, po dokonaniu analizy rozliczenia za 2007 rok, wiemy, że znacznie więcej podatników niż zakładano nie skorzystało z ulgi w ogóle lub skorzystało z niej w niepełnej wysokości.

Jaki był tego powód?

- Zbyt niskie, podlegające opodatkowaniu dochody, a tym samym niższy niż kwota ulgi podatek.

• Od przyszłego roku ulga na dzieci ma się zmienić. Ma być odliczana proporcjonalnie. Takie zmiany zakłada projekt zmian w ustawie o PIT. Czy to nie spowoduje, że jeszcze mniej osób skorzysta z tej ulgi?

- Odliczenie proporcjonalne to tylko część przygotowanego przez MF projektu zmiany ustawy o PIT i ma inny cel. Rozszerzamy krąg podatników, którzy z ulgi będą mogli skorzystać. To jest właśnie powód przekształcenia ulgi odliczanej w układzie rocznym - na odliczenie miesięczne.

• Kto skorzysta z ulgi po zmianie?

- Obecnie z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy wychowujący dzieci własne lub przysposobione. Natomiast po zmianie przepisu ulga będzie dostępna dla rodziców wykonujących władzę rodzicielską, opiekunów prawnych dziecka ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądu, o ile dziecko z nimi zamieszkiwało, oraz osób sprawujących opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą.

Po co w takim razie plany przekształcenia tego odliczenia w ulgę miesięczną?

- Propozycja, aby odliczenie przysługiwało za miesiące kalendarzowe, w których dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską, opieką prawną lub w rodzinie zastępczej, ma na celu eliminowanie ewentualnego dublowania się ulgi.

• A jak z szacunkami co do ubytków budżetowych?

- Tu też jesteśmy ostrożni. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, należy przyjąć, że ze względu na kolejny rok funkcjonowania ulgi wzrośnie liczba podatników, którzy z niej skorzystają. Zasadnicze znaczenie ma również następujący wzrost dochodów podatników, a co za tym idzie podatków. Będzie to równoznaczne ze zwiększeniem możliwości skorzystania z ulgi. Istotnym czynnikiem będzie również wspomniana zmiana konstrukcji podatku i zwiększenie kręgu osób uprawnionych.

• Ze wstępnych szacunków wynika, że przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego było w 2007 roku rekordowe. Czy to wynik zmiany mechanizmu przekazywania 1 proc.?


- Tak. Na rekordowe wyniki ma przede wszystkim wpływ zmiany procedury. W zeznaniu za 2007 rok wystarczyło wskazać organizację, na rzecz której podatnik chciał przekazać 1 proc. podatku. Przekazania kwoty podatku dokonał już naczelnik urzędu skarbowego. Różnica między nową, uproszczoną metodą a dotychczasową, polegającą na samodzielnym wpłaceniu pieniędzy przez podatnika, a później oczekiwaniu na ich zwrot w ramach nadpłaty podatku, mówi sama za siebie. Co więcej, gdy koszt przelewu przewyższał kwotę 1 proc., podatnicy rezygnowali z możliwości decydowania o tym, gdzie trafi część ich podatku. Teraz taki argument nie istnieje.

W rozliczeniu za 2007 rok więcej podatników mogło przekazać 1 proc. potrzebującym.

- Tak. Od 2007 roku o 1 proc. mogli zdecydować także liniowcy, składający PIT-36L, i rozliczający się na druku PIT-38. Według wstępnych danych kwoty deklarowane przez podatników liniowego PIT stanowiły aż 38 proc. wpływów na rzecz OPP.

• Czy nowa procedura to sukces?

- Nowa, prosta procedura i kampania informacyjna odniosły pożądany skutek - wstępnie oceniamy, że ponad 5 mln podatników skorzystało z tego rozwiązania, podczas gdy w ubiegłym roku niecałe 1,6 mln. Efekty tegorocznego przekazywania 1 proc. skłaniają do prowadzenia dalszych prac nad systemem wspierania OPP i takie prace są prowadzone. Skutkiem będą kolejne zmiany w celu zwiększenia efektywności tego mechanizmu.

Rozmawiała Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-08-21
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #502 dnia: Sierpień 21, 2008, 10:25:48 am »
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o uldze prorodzinnej

Odliczenie może pozbawić zasiłku rodzinnego

Zmniejszenie wartości należnego podatku o kwotę ulgi rodzinnej powoduje wzrost dochodu netto, od którego zależy uprawnienie do świadczeń rodzinnych.

INTERPELACJE

Resort pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3549) poinformował, że nie planuje podjęcia kroków, które miałyby doprowadzić do wyłączenia ulgi prorodzinnej z dochodu rodzin ubiegających się o świadczenia rodzinne. W niezamożnych rodzinach odliczenie od podatku tzw. ulgi na dzieci, z reguły częściowe, może powodować utratę prawa do świadczeń rodzinnych, o czym pisała GP.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), podstawą do ustalenia prawa do świadczeń, uzależnionych od kryterium dochodowego, jest tzw. dochód netto, czyli dochód pomniejszony m.in. o należny podatek dochodowy. Zmniejszenie wartości należnego podatku o kwotę ulgi prorodzinnej, a zatem zmniejszenie faktycznego obciążenia podatkowego, powoduje wzrost dochodu netto, od którego zależy uprawnienie do świadczeń rodzinnych. Jeśli dochód netto w przeliczeniu na osobę przekroczy określone ustawowo kryterium dochodowe (504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł na osobę w rodzinie, jeśli jej członkiem jest niepełnosprawne dziecko), wnioskodawca nie nabędzie prawa do świadczeń rodzinnych.

Ministerstwo wyjaśniło, że po raz pierwszy sytuacja braku prawa do świadczeń rodzinnych z powodu skorzystania z ulgi prorodzinnej będzie mogła wystąpić w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 września 2008 r. Resort zaznaczył, że im dochód na osobę w rodzinie jest niższy, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo nieuzyskania prawa do świadczeń rodzinnych, także po wykorzystaniu ulgi podatkowej. Z danych gromadzonych przez MPiPS wynika, że prawie połowa (43 proc.) rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych uzyskuje dochody nieprzekraczające połowy kwoty ustawowego kryterium dochodowego. W przypadku tych rodzin skorzystanie z ulgi prorodzinnej nie stworzy zagrożenia utraty prawa do świadczeń rodzinnych. Utrata prawa do tych świadczeń może dotyczyć rodzin, które w 2007 roku osiągnęły wyższe dochody.

Ważne!

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Datą najbliższej weryfikacji jest 1 września 2009 r.

Autor: Magdalena Majkowska, GP 2008-08-21
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #503 dnia: Sierpień 23, 2008, 09:35:03 pm »
Abonamenty medyczne nie są opodatkowane

Konrad Piłat 22-08-2008
Pracownik nie musi płacić podatku od pakietów medycznych udostępnionych jemu i jego rodzinie przez pracodawcę.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 625/08


Wyrok ma ogromne znaczenie dla wielu firm. Problem budzi ogromne kontrowersje, bo powstał z winy organów podatkowych. Przez wiele lat we wszystkich interpretacjach potwierdzały one, że od tego rodzaju świadczeń pracownicy nie muszą płacić podatku. A to dlatego, że nie można stwierdzić, czy pracownik, który ma wykupiony pakiet medyczny, rzeczywiście z niego korzysta.

(...)

Nagła zmiana frontu
Dwa lata temu stanowisko fiskusa się zmieniło, mimo że przepisy pozostały takie same. Urzędy skarbowe nagle zaczęły uznawać, że nieodpłatnym świadczeniem nie jest korzystanie przez pracowników z konkretnych usług medycznych, lecz fakt objęcia ich abonamentem.
(...)


Całość w Rzeczpospolitej  http://www.rp.pl/artykul/56019,179801_Abonamenty_medyczne_nie_sa_opodatkowane.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #504 dnia: Sierpień 24, 2008, 08:23:08 pm »
Pracownik nie zapłaci daniny za szkolenie, jeśli skierowała go firma

Anna Misiak 23-08-2008, ostatnia aktualizacja 23-08-2008 06:27

W 2007 r. pracodawca zaproponował mi udział w szkoleniu (nie było więc obowiązkowe), zapewniając, że pokryje wszelkie koszty z nim związane, tj. samego szkolenia, dojazdu, wyżywienia, noclegu oraz egzaminu. W zamian za to podpisałem umowę, tzw. lojalkę, na trzy lata od daty uzyskania nowych kwalifikacji po zdanym egzaminie.

Kiedy doszło do zapłaty za egzamin (spółka zrobiła przelew), została zaliczona do mojego wynagrodzenia (na odcinku jest wyszczególniona jako pozycja dodatkowa), a następnie odprowadzono od niej podatek.
(...)
Nadmienię jeszcze, że za kurs nie zostałem obciążony podatkiem, jedynie za egzamin i nocleg.
Czy pracodawca postąpił prawidłowo? – pyta czytelnik.

Odpowiadając na to pytanie, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, czy było to szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Po drugie, czy pracownik został skierowany z zakładu pracy.

Po trzecie, co de facto obejmował pakiet świadczeń ponoszonych przez pracodawcę.

Jeśli pracownik brał udział w szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę, a szkolenie to było związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych niezbędnych na danym stanowisku i zakończyło się egzaminem, to wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę powinna korzystać ze zwolnienia podatkowego. Dotyczy to więc także opłaty za egzamin.

Jeśli zaś szkolenie dotyczyło wykształcenia ogólnego pracownika, to opodatkowanie bądź wyłączenie z podatku zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy pracownik był skierowany przez zakład pracy na dane szkolenie/kurs oraz jakie świadczenia obejmowało skierowanie.

Istotne jest także, czy był skierowany na określony egzamin i czy w pakiecie świadczeń znalazła się opłata zań.
(...)
Czytelnik pisze, że pracodawca zaproponował mu udział w szkoleniu i nie było ono obowiązkowe. Jednak można mieć co do tego wątpliwości, ponieważ jednocześnie został on zmuszony do podpisania umowy, iż jeszcze przez trzy lata po ukończeniu kursu będzie pracował dla tej firmy albo zwróci wydatki. Taka umowa może oznaczać, iż czytelnik otrzymał skierowanie na kurs.

Teraz powinien się zwrócić do pracodawcy, by ponownie przeanalizował sytuację i ewentualnie wystąpił do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Całość w Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/artykul/90845,180305_Pracownik_nie_zaplaci_daniny_za_szkolenie__jesli_skierowala_go_firma.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #505 dnia: Sierpień 25, 2008, 07:27:49 am »
Na nowej skali PIT zyska tylko 5 proc. podatników

Od 1 stycznia 2009 r. zaczną obowiązywać dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 i 32 proc.. Dopiero po przekroczeniu przychodów w wysokości 85 528 zł będzie trzeba płacić wyższy PIT. Na tych zmianach zyskają tylko najbogatsi podatnicy, z drugiego i trzeciego przedziału obowiązującej dziś skali.


ANALIZA

Już za cztery miesiące podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą rozliczać swoje dochody według nowej, dwustopniowej skali podatkowej. Nowe stawki - 18 i 32 proc. - zastąpią dzisiejsze 19, 30 i 40 proc. Co ważne, próg przychodów, po przekroczeniu którego będzie trzeba płacić 32-proc. podatek, będzie wynosił tyle, ile dziś dla stawki 40-proc., czyli 85 528 zł. To dobra wiadomość dla podatników. Niestety dla niewielu. Nieco ponad 5 proc. osób rozliczających PIT według skali rzeczywiście skorzysta na tej zmianie. W tych pięciu procentach znajdują się osoby, które dziś płacą podatek według stawki 30- i 40-proc.

Również eksperci potwierdzają, że na nowej skali PIT skorzystają tylko najbogatsi podatnicy. Jednak - jak podkreślają nasi rozmówcy - ze względu na niewielką liczbę ulg podatkowych, tego typu zmiany są potrzebne w polskim systemie podatkowym.

Zyski nie będą duże...
Zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polega na obniżeniu obowiązujących stawek podatkowych oraz likwidacji jednego z progów podatkowych. Jak podaje Joanna Patyk, konsultant podatkowy BDO Numerica, z obliczeń matematycznych wynika, że najwięcej na tej zmianie zyskają podatnicy najlepiej zarabiający (ponad 85 528 zł rocznie). Takie osoby będą oddawać fiskusowi 32 proc. dochodów, a nie jak dotychczas 40 proc.

- Na zmianie stawek podatkowych zyskają również podatnicy będący dotychczas w drugiej grupie podatkowej i opłacający podatek dochodowy w wysokości 30 proc. od nadwyżki ponad 43 405 zł. Podniesienie pierwszego progu podatkowego do 85 528 zł pozwoli takim podatnikom na opłacanie podatku według stawki 18-proc., zamiast obecnej stawki w wysokości 30 proc. - podkreśla Joanna Patyk.

Również Katarzyna Rzeżnicka, doradca podatkowy, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers uważa, że osobami, które rzeczywiście najbardziej skorzystają na wprowadzeniu od 2009 roku nowej, dwustopniowej skali podatkowej, będą osoby lepiej zarabiające, znajdujące się obecnie w drugim lub trzecim przedziale skali podatkowej. Dla tych osób zmiana skali podatkowej będzie najbardziej odczuwalna, gdyż ich marginalna stawka podatkowa zostanie zmniejszona z 40 do 32 proc. (dla osób, które obecnie znajdują się trzecim przedziale skali podatkowej) lub z 32 do 18 proc. (dla osób, które obecnie znajdują się drugim przedziale skali podatkowej).

- Dla osób, których roczne dochody nie przekraczają obecnie pierwszego pułapu skali podatkowej, zmiana skali podatkowej od 2009 roku może nie być tak widoczna, gdyż ich stawka podatkowa ulegnie zmniejszeniu o 1 proc. (z obecnych 19 do 18 proc. w 2009 roku), co przy miesięcznym wynagrodzeniu brutto w wysokości 3 tys. zł będzie prowadziło do zmiany miesięcznych dochodów netto o ok. 20 zł w porównaniu z sytuacją obecną - wylicza Katarzyna Rzeżnicka.

...ale warte ryzyka...
Faktem jest - jak zauważa Joanna Patyk - że podatnicy uzyskujący wysokie dochody odprowadzają najczęściej podatek z zastosowaniem liniowej stawki podatkowej określonej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, tj. w wysokości 19 proc.

- Obniżenie stawek podatkowych należy ocenić pozytywnie. Fakt, że nawet w przypadkach, gdy polskie stawki podatkowe są niższe od maksymalnych stawek podatkowych w innych państwach europejskich, często faktyczne obciążenia z tytułu podatków w Polsce są dużo wyższe niż w innych państwach europejskich - argumentuje Katarzyna Rzeżnicka.

Dodaje, że wynika to m.in. z tego, że w Polsce najwyższa stawka podatkowa jest stosowana do dużo niższych dochodów, niż ma to miejsce w państwach zachodniej Europy.

- Ponadto nasz system podatkowy daje z reguły dużo mniejsze (jeżeli nie znikome) możliwości odliczeń podatkowych - stwierdza ekspert z PricewaterhouseCoopers.

...choć wpłyną na budżet
Według Michała Grzybowskiego, doradcy podatkowego, dyrektora w Ernst & Young, zakładając, że ustawodawca ograniczy się wyłącznie do zmian w stawkach PIT, to największy efekt obniżenia obciążeń podatkowych powinny odczuć głównie osoby, których dochody mieściły się dotychczas w drugim progu podatkowym.

- Ich obciążenia z tytułu podatków osobistych powinny zmniejszyć się o około jedną trzecią. Zmniejszenie kosztów danin publicznoprawnych odczują również osoby, których dochody mieszczą się w obecnym trzecim progu podatkowym. W tym jednak przypadku obciążenia będą mniejsze o około 20 proc. - tłumaczy Michał Grzybowski.

Jednocześnie wskazuje, że zmniejszenie wpływów budżetowych wynikających z obniżenia stawek PIT powinno zostać, przynajmniej częściowo, zrównoważone przez większe wpływy z podatków pośrednich.

- Takie oczekiwanie może być tym bardziej uzasadnione, że osoby, osiągające wyższe dochody, przeznaczają, co do zasady, większe środki na nabycie dóbr i usług obciążonych podatkami pośrednimi, a w szczególności VAT - dodaje Michał Grzybowski.

Joanna Patyk zastrzega, że o ile zmniejszą się dochody Skarbu Państwa w związku ze zmianą progów podatkowych, okaże się dopiero po zakończeniu pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania zmienionych przepisów podatkowych.

Autor: Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-08-25
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/32387,na_nowej_skali_pit_zyska_tylko_5_proc_podatnikow.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #506 dnia: Sierpień 25, 2008, 07:44:10 am »
Wywieje im pomoc z kieszeni
Anita Dmitruczuk, Opole2008-08-25,
 
Urząd skarbowy wyciąga ręce po pieniądze od poszkodowanych przez trąby powietrzne

- Z każdej strony ktoś pomaga. Ludzie dają dosłownie wszystko. Od pościeli po materiały budowlane - mówi Tadeusz Kauch, burmistrz gminy Ujazd pod Opolem, w której przed tygodniem trąba powietrzna zmiotła kilka wiosek.

Poszkodowani nie wiedzą jednak, że będą musieli zapłacić podatek od darowizn, jakie otrzymują.


Przepisy są takie, że każda darowizna warta ponad 4,9 tys. zł, niezależnie czy udziela jej osoba fizyczna, czy prawna, jest opodatkowana od 7 do 20 proc.

Więc jeżeli jakaś firma przekaże komuś np. cegły warte powyżej tej kwoty, to obdarowany musi zapłacić podatek od nadwyżki kwoty zwolnionej z podatku - mówi Wanda Śliwińska, z I Urzędu Skarbowego w Opolu.

Obdarowana osoba - co w tym przypadku niejednokrotnie oznacza kogoś, kto stracił dach nad głowa, stołuje się w kuchni polowej i nosi ubrania, jakie przynieśli mu sąsiedzi - ma na zapłacenie tego podatku miesiąc. Jak nie zdąży, grozi jej kara.

- Jaki podatek?! - pyta strwożona Regina Leksy z Balcarzowic, z której domu została tylko kuchnia i łazienka. - Nikt nam nic o tym nie mówił. Przyjeżdżało wielu ludzi i mi pomagali. Jak mam to policzyć? Z czego zapłacić? Tu każdy myśli, jak zdążyć z odbudową do zimy.

Można by uniknąć podatku, gdyby darowizny - pieniężne czy materiałowe - przechodziły przez pomoc społeczną. Burmistrz Kauch przyznaje jednak, że w tej skali zniszczeń, a tym samym udzielanej pomocy, nie ma szans, by przekazywać wszystko w ten właśnie sposób.

- Siedem osób, które są zatrudnione w naszej gminie w opiece społecznej, nie jest w stanie zaksięgować tych wszystkich cegieł, krokwi czy cementu, jakie trafiają bezpośrednio do ludzi, którzy stracili domy. Bo to jest po prostu nie do ogarnięcia. Najgorsze jest to, że ludzie nawet o tym podatku nie wiedzą. Będę musiał zorganizować spotkanie poszkodowanych mieszkańców z urzędnikiem skarbówki - mówi burmistrz.

Wszystko w rękach ministra finansów

Zdaniem Marka Jarockiego, eksperta od doradztwa podatkowego z firmy Ernst & Young, ludzie mogą próbować występować z wnioskami do urzędu skarbowego, aby zwolnić ich z tego podatku. - W praktyce efekt zależy od uznaniowej decyzji urzędników - mówi Jarocki.

Lepszym rozwiązaniem byłoby np. rozporządzenie o zaniechaniu poboru wydane przez ministra finansów. Ale jak dotąd nikt o takim rozwiązaniu nie myślał. - Do tej pory ta sprawa nie była poruszana, kiedy była mowa o pomocy poszkodowanym - przyznaje Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, który koordynuje pomoc rządową w regionie. - Ale dziękuję za sygnał, na pewno przekażę tę sprawę podczas rozmów z rządem i może jakoś uda się to rozwiązać - zastanawia się.

Wojewoda dodaje, że podobnych pułapek jest więcej. - Na przykład ustawa o pomocy społecznej, na podstawie której wypłacana jest pomoc dla poszkodowanych, nie mówi o zasiłku na odbudowę domu, lecz tylko o drobnym remoncie. Dlatego tym razem pojęcie "drobnego remontu" interpretujemy bardzo szeroko - dodaje.

Wysłaliśmy w piątek pytanie do rzecznika ministra finansów, czy zwolnienie jest możliwe. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Natomiast MSWiA zapewniało nas, że pomoc, jaką poszkodowani otrzymują z budżetu państwa, nie będzie opodatkowana. Natomiast wszelkie zapomogi i zasiłki wypłacane przez np. stowarzyszenia są wolne od podatku tylko do kwoty 2280 zł.


Źródło: Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/1,75478,5623319,Wywieje_im_pomoc_z_kieszeni.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #507 dnia: Sierpień 29, 2008, 07:47:18 am »
Brak dokumentów pozbawia prawa do ulgi

Jeśli małżonkowie ponieśli wydatki na cele mieszkaniowe, a wszystkie faktury były wystawione na jednego z nich, drugi nie ma prawa do ulgi.

ORZECZENIE


Spór rozstrzygnięty przez sąd dotyczył prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje odrębność majątkową. Działkę pod budowę domu kupiła żona. W akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, zgodnie z którym podatniczka nabywa nieruchomość z funduszy stanowiących jej majątek odrębny. Co więcej, wszystkie faktury dokumentujące nabycie materiałów budowlanych wystawiane były na nią. W rozliczeniu za 2000 rok nie wykazała ona jednak żadnego dochodu. Sytuacja zmieniła się w 2005 roku. W rozliczeniu rocznym wykazała do odliczenia 10 tys. zł, a jej mąż 27 tys. zł. Organy podatkowe zakwestionowały jednak możliwość odliczenia wydatków męża. Stwierdziły, że brak dokumentów potwierdzających nabycie materiałów budowlanych oraz działki pozbawia małżonka, który pozostaje w rozdzielności majątkowej, prawa do tzw. dużej ulgi mieszkaniowej. WSA uznał taką interpretację za prawidłową.

Wyrok potwierdza wcześniejsze orzeczenie NSA (II FSK 816/05), z którego wynika, że powoływanie się przez podatnika na finansowanie przez niego wydatków czynionych na budowę domu nie może być wzięte pod uwagę, jeśli nie dysponował on wystawionymi na siebie fakturami.

Przedstawienie faktur wystawionych wyłącznie na małżonkę podatnika, w sytuacji gdy to podatnik chce skorzystać z ulgi, a między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, nie może zostać uwzględnione w postępowaniu podatkowym - stwierdził NSA.

Sygn. akt III SA/Wa 321/08

Żródło - Gazeta Prawna
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #508 dnia: Wrzesień 01, 2008, 09:33:35 am »
PIT | Opodatkowanie świadczeń o charakterze socjalnym.

Dopłaty do podręczników nie są opodatkowane.

Socjalna pomoc dla uczniów o charakterze edukacyjnym, w szczególności w formie zakupu podręczników, tornistra, zeszytów czy przyborów szkolnych, jest zwolniona z podatku dochodowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są zwolnione z podatku dochodowego. W ramach tego rodzaju pomocy uczeń ma prawo do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Oba świadczenia mogą być udzielane w formie pomocy rzeczowej na cele edukacyjne, w tym w szczególności zakupu podręczników, książek i innych pomocy naukowych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny może być przyznany natomiast uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 351 zł netto. Wyprawkę szkolną dla dzieci, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, finansuje również rząd na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2008 r. nr 147, poz. 931).

Pomoc uczniom z niezamożnych rodzin może być również przyznawana w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej. Przepisy ustawy o PIT zwalniają z podatku świadczenia pomocy społecznej oraz wypłacone na podstawie tych przepisów.

Autor: Magdalena Majkowska. GP. 2008-09-01
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Zwolnienia przy otrzymaniu nieruchomości w spadku
« Odpowiedź #509 dnia: Wrzesień 12, 2008, 06:56:31 am »
Likwidacja ulgi mieszkaniowej: zamiast 800 zł podatku zapłacimy 42 tys. zł

Od 1 stycznia 2009 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Meldunek jest niezbędny do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Jeśli resort finansów nie zmieni przepisów, od 2009 roku nie będzie można z niego korzystać.


ANALIZA

Podatnik, który otrzyma nieruchomość w darowiźnie lub spadku, nie zapłaci podatku od otrzymanego majątku, jeśli m.in. będzie mieszkał, będąc zameldowany na pobyt stały, w otrzymanym budynku lub lokalu przez co najmniej pięć lat (to jeden z kilku warunków, które trzeba spełnić). To ulga mieszkaniowa, przewidziana w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Niestety, przez niedopatrzenie Ministerstwa Finansów zniknie ona już od 1 stycznia 2009 r. Od tego bowiem dnia ma zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. Obowiązku meldunku więc nie będzie, ale konieczność zameldowania na pobyt stały przy uldze mieszkaniowej pozostanie. To spowoduje, że już od przyszłego roku każde otrzymanie nieruchomości w sposób nieodpłatny będzie opodatkowane prawie w każdym przypadku.

Ze zwolnienia z podatku - ale nie na podstawie przepisów o uldze mieszkaniowej - skorzysta tylko najbliższa rodzina: małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha (tzw. zerowa grupa podatkowa). Ta grupa podatników jest bowiem pod warunkiem terminowego złożenia zawiadomienia o zamiarze korzystania z przewidzianej dla niej ulgi w ogóle zwolniona z podatku. Co ważne, nie obejmuje ona ani zięcia, ani synowej.

Resort jeszcze nie pracuje
Czarny scenariusz z likwidacji ulgi mieszkaniowej sprawdzi się, jeśli resort finansów nie przygotuje zmian do ustawy o podatku od spadków i darowizn przed końcem 2008 roku. Z informacji, które udało nam się zebrać, wynika, że takich planów na razie nie ma. Jeśli jednak do zmiany dojdzie, to ta wymuszona przy okazji znoszenia obowiązku meldunkowego nowelizacja przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie kolejną zmianą w tym zakresie w ciągu zaledwie dwóch lat.

Do końca 2006 roku z ulgi mieszkaniowej mogli korzystać podatnicy, którzy w otrzymanej nieodpłatnie nieruchomości mieszkali przez co najmniej pięć lat. Konieczność zameldowania się przy uldze mieszkaniowej wprowadzono 1 stycznia 2007 r. Od 2009 roku warunku tego nie dbędzie można już spełnić. A to oznacza, że nie uda się też wykorzystać ulgi mieszkaniowej.

Zamiast meldunku rejestracja
Zgodnie z projektem ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych od stycznia 2009 r. zniknie obowiązek meldunkowy. Jak wskazuje Grzegorz Grochowina, specjalista z firmy KPMG Doradztwo Podatkowe, ustawa ma zostać tak zmieniona, że będziemy zgłaszać do urzędu gminy jedynie miejsce swojego zamieszkania. Jednak w związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego mogą pojawić się pewne problemy z dostosowaniem innych przepisów.

- Nie należy zapominać, że instytucja obowiązku meldunkowego niejednokrotnie stosowana jest także w przypadku innych ustaw. Niewątpliwie takim przykładem może być ulga mieszkaniowa, do skorzystania z której meldunek jest niezbędny na podstawie przepisów ustawy od spadków i darowizn - tłumaczy Grzegorz Grochowina.

Również Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, radca prawny w Kancelarii Salans, uważa, że zniesienie obowiązku meldunkowego bez zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn może wprowadzić wątpliwości co do wykładni i w konsekwencji zastosowania przewidującego ulgę mieszkaniową art. 16 tej ustawy. Obowiązek meldunkowy ma bowiem zostać zastąpiony obowiązkiem rejestracji miejsca zamieszkania w organie gminy, spełniającym de facto takie same funkcje jak meldunek.

- Z jednej stron zniesienie obowiązku meldunkowego będzie uzasadniało przyjęcie, że warunek ten - jako niemożliwy do spełnienia - nie może mieć wpływu na prawo do ulgi. Z drugiej jednak strony, organy podatkowe mogą przyjąć wykładnię, zgodnie z którą przez pojęcie zameldowania rozumiana będzie rejestracja - tłumaczy Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

W PIT będą zmiany
Podobne kłopoty mogło spowodować zniesienie obowiązku meldunkowego w przypadku zwolnienia z PIT sprzedaży nieruchomości. W tym jednak przypadku zadbano o zmianę przepisów ustawy o PIT i od 2009 roku zwolnienie nie będzie już zależało od zameldowania (dziś podatku nie płaci się, jeśli przed sprzedażą jesteśmy w zbywanej nieruchomości zameldowani na pobyt stały na minimum 12 miesięcy). Głównym argumentem przemawiającym za likwidacją ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, który znalazł się w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o PIT, którym niedługo powinien zająć się rząd, jest zniesienie obowiązku meldunkowego. A to wskazuje na to, że dla resortu finansów zameldowanie i rejestracja to nie to samo.

Waldemar Żuchowski, konsultant podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe, zwraca uwagę, że ulga meldunkowa przysługuje podatnikom, którzy kiedykolwiek byli zameldowani w sprzedawanej nieruchomości, a stali się jej właścicielami po 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z ustawą o PIT wolne od podatku są przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym o okresie zameldowania.

O mieszkaniowej zapomniano

Obecnie w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. To oznacza, że resort finansów przy okazji zniesienia obowiązku meldunkowego albo zwyczajnie zapomniał o uldze mieszkaniowej, albo świadomie chce ją zlikwidować.

Sprawa wydaje się prosta: nie ma meldunku, nie ma ulgi meldunkowej. Podobnie powinno być z ulgą mieszkaniową. Jak tłumaczy nam Waldemar Żuchowski, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia nieruchomości mieszkalnej o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 110 mkw. nabytych od najbliższej rodziny nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn. Jednym z warunków uzyskania prawa do ulgi mieszkaniowej jest zamieszkiwanie w nabytym lokalu lub budynku, będąc zameldowanym na pobyt stały przez okres pięciu lat, licząc od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały. Warunek ten jest spełniony także wówczas, gdy nabywca (spadkobierca, obdarowany) zamieszka w tym lokalu lub budynku i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

- Resort finansów zaznacza, że nie są obecnie prowadzone żadne prace nad zmianą ustawy o podatku od spadków i darowizn. Biorąc pod uwagę etap prac i zapowiedzi zniesienia obowiązku meldunkowego, pozostaje tylko czekać i ufać, że Ministerstwo Finansów zdąży z dostosowaniem przepisów ustawy o spadkach i darowiznach. Żeby tylko się nie okazało, że podatkowy obowiązek potwierdzania zameldowania w podatku o spadkach i darowiznach istnieje, podczas gdy takiego obowiązku meldunkowego już w polskim prawie nie będzie - podkreśla ekspert ITA Doradztwo Podatkowe.

Z ulgi skorzystać się nie da
Również według Grzegorza Grochowiny zniesienie obowiązku meldunkowego i brak nowelizacji innych ustaw w tym zakresie może spowodować powstanie luki w przepisach, uniemożliwiając podatnikom m.in. skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w związku z niespełnieniem warunku dotyczącego meldunku.

- Ministerstwo Finansów powinno albo dostosować ustawę od spadków i darowizn, znosząc warunek obowiązku meldunkowego dla ulgi, albo odpowiednio dostosować ten przepis do nowych przepisów dotyczących ewidencji ludności - podpowiada nasz rozmówca z KPMG.

Także Mirosława Przewoźnik-Kurzyca uważa, że niezbędne jest jednoznaczne uregulowanie kwestii ulgi mieszkaniowej.

- Pożądane byłoby także wprowadzenie przepisów przejściowych regulujących w szczególności sytuację prawną osób, które pod rządami obecnych przepisów zamieszkały w odziedziczonym lub podarowanym mieszkaniu, lecz się w nim nie zameldowały - dodaje Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Na konsekwencje zaniedbań po stronie resortu finansów zwraca uwagę Aleksandra Kosonowska, starszy konsultant w Accreo Taxand, która twierdzi, że to przejaw braku konsekwencji ze strony Ministerstwa Finansów, który może mieć niekorzystne skutki dla podatników.

- Po pierwsze, w efekcie likwidacji obowiązku meldunkowego przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej mogą stać się martwą regulacją. Po drugie, osoby, którym darowano mieszkania w latach 2007-2008, mogą mieć trudności z udowodnieniem, że zamieszkiwały w nich przez okres pięciu lat (obecnie potwierdzeniem tego faktu jest zameldowanie na pobyt stały), co może skutkować koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami za zwłokę - konkluduje Aleksandra Kosonowska.

POSTULUJEMY

Ministerstwo Finansów powinno jak najszybciej przygotować nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn, tak aby korzystanie z ulgi mieszkaniowej nie było ściśle powiązane z obowiązkiem meldunkowym

Autor: Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-09-10,
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/34904,likwidacja_ulgi_mieszkaniowej_zamiast_800_zl_podatku_zaplacimy_42_tys_zl.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #510 dnia: Wrzesień 15, 2008, 12:01:20 pm »
Umowa darowizny nieruchomości zawsze musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jak przekazać majątek dzieciom?

Piotr Rola 13-09-2008
 
Moje trzy córki mieszkają daleko ode mnie. Jestem właścicielką mieszkania. Jak przekazać im tę nieruchomość by oszczędzić im formalności po mojej śmierci?
Co mogę za życia jeszcze załatwić?

Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu czytelniczki.

Jeden to sporządzenie testamentu, na podstawie którego czytelniczka uczyni właścicielkami nieruchomości swoje córki. Wszystko zależy od woli czytelniczki. Sprawiedliwym rozwiązaniem może być ustanowienie właścicielem każdą z córek w części 1/3, jednak możliwe są inne rozwiązania. Można przekazać nieruchomość na rzecz jednej z córek, która będzie musiała spłacić pozostałe w zamian za ich rezygnację ze swoich udziałów.

Czytelniczka może napisać testament samodzielnie. Podstawową cechą testamentu własnoręcznego jest sporządzenie go pismem odręcznym. Nie można tu posłużyć się takimi urządzeniami do pisania jak np. maszyną do pisania czy komputer.

Nieistotne jest natomiast jakim "narzędziem" piszącym tzn. piórem czy długopisem posługuje się testator i na jakim podłożu utrwala pismo.


Własnoręczny podpis

Druga przesłanka ważności testamentu własnoręcznego to złożenie własnoręcznego podpisu pod testamentem. Może to być zarówno podpis wyraźny albo podpis skrócony lecz używany zwyczajowo przez testatora.

Uważa się, że podpis spadkodawcy powinien zawierać co najmniej jego nazwisko, a w zasadzie też imię lub przynajmniej jego początkowa literę. Testament podpisany tylko imieniem spadkodawcy jest nieważny.

Testament własnoręczny powinien być również opatrzony datą jego sporządzenia. Umieszczenie w testamencie daty służy osiągnięciu dwóch celów: ustalenia czy testator w chwili sporządzania testamentu miał zdolność testowania czyli był w stanie świadomie rozporządzić swoim majątkiem, oraz w przypadku gdy spadkodawca pozostawił kilka testamentów ustalenia kolejności w jakiej zostały one sporządzone.W przypadku problemów ze sporządzeniem testamentu może czytelniczka udać się do notariusza. Opłata za sporządzenie testamentu u notariusza wynosi 50 zł.


Także darowizna

Istnieje również inne rozwiązanie. Czytelniczka może w inny sposób rozporządzić swoim majątkiem - zrzec się go na rzecz córek w formie darowizny. Przez umowę darowizny czytelniczka zobowiąże się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanych córek kosztem swego majątku.

Umowa darowizny nieruchomości zawsze musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Nie uniknie się więc tutaj wizyty u notariusza.

Darowizna może zostać odwołana. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Osoby najbliższe są zwolnione z podatku od darowizny.


Umowa dożywocia

Trzecia możliwość, to umowa o dożywocie. Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Powinien on, w braku odmiennej umowy,przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania,światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia.

Korzyścią takiej umowy jest fakt, że nie mają zastosowania do jej postanowień zapisy o zachowku i darowiźnie związanej ze spadkiem.

Umowa dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka wynosi 2 proc. rynkowej wartości nieruchomości.

W przeciwieństwie do umowy darowizny, umowy dożywocia nie można odwołać. Nieraz jednak istnieje możliwość rozwiązania umowy przez sąd na żądanie jednej ze stron.

Przedmiotem umowy o dożywocie nie może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Podobnego ograniczenia nie ma, gdy zawiera się umowę darowizny.

Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #511 dnia: Wrzesień 26, 2008, 05:27:09 am »
Rząd przyjął nowelizację ustawy o PIT - od 2009 r. znika ulga meldunkowa

Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada likwidację ulgi meldunkowej, modyfikację ulgi na dzieci oraz odliczanie zagranicznych składek ubezpieczeniowych.

Projekt ustawy przewiduje m.in. dostosowanie polskich regulacji do prawa wspólnotowego oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jedna z najważniejszych propozycji umożliwia podatnikom odliczenie od dochodu lub podatku składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały zapłacone za granicą. Regulacje te stanowią dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06).

Likwidacja ulgi meldunkowej

Zmiany mające na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów unijnych dotyczą preferencyjnych zasad opodatkowania małżonków. Po ich wprowadzeniu małżonkowie – zarówno oboje nierezydenci, jak i tacy, z których tylko jeden jest rezydentem Polski – będą mogli korzystać ze wspólnego opodatkowania dochodów, w przypadku gdy w Polsce osiągnęli w roku podatkowym co najmniej 75 proc. wszystkich opodatkowanych przychodów. Również samotni rodzice będący nierezydentami będą mogli skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń wspólnie z dzieckiem, jeżeli na terytorium Polski uzyskają co najmniej 75 proc. całkowitych przychodów w roku podatkowym.

Nowelizacja wprowadza również istotne modyfikacje w zakresie ulg podatkowych. W związku z likwidacją obowiązku meldunkowego, z ustawy o PIT zniknie ulga meldunkowa, przy sprzedaży mieszkania. W zamian rząd proponuje wprowadzenie zwolnienia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, pod warunkiem przeznaczenia przychodu w całości na inne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Projektowane regulacje dotyczą również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (działki), budynków niemieszkalnych oraz lokali użytkowych, a zatem będą miały szerszy zakres niż obecna ulga meldunkowa.

Modyfikacja ulgi na dzieci

Istotne zmiany dotyczą zasad rozliczania ulgi prorodzinnej. Projekt obejmuje preferencją także opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. W związku z tym, że w tym samym roku podatkowym dziecko może pozostawać pod władzą rodzicielską, opieką prawną innej osoby niż rodzic lub przebywać w rodzinie zastępczej, odliczanie ulgi zostało powiązane z miesiącami sprawowania opieki nad dzieckiem. Odliczeniu będzie podlegała kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę (sprawował opiekę) nad dzieckiem. Szczególne zasady odliczeń będą miały zastosowanie w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu wykonywana jest władza rodzicielska i sprawowana opieka. Z ulgi skorzystają również rodzice dzieci niepełnosprawnych (bez względu na wiek) otrzymujących nie tylko zasiłek, ale również dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku dzieci pełnoletnich, ulga będzie przysługiwała również na dzieci uczące się za granicą. Nowelizacja likwiduje ponadto możliwość ulgi prorodzinnej przez płatnika.

Inne korzystne zmiany

W projekcie zaproponowano zwolnienie z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zmienią się również zasady opodatkowania osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce, które uzyskują dochody z osobiście wykonywanej działalności (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej oświatowej, publicystycznej). Dziś są one opodatkowane jedną 19-proc. stawką podatkową. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby te będą mogły płacić podatek dochodowy według progresywnych stawek z uwzględnieniem kosztów uzyskiwania przychodu.

Ważna zmiana dotyczy osób, które rozpoczęły korzystanie z ulgi odsetkowej. Rozszerzono zakres ulgi odsetkowej na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

Rząd zaproponował również zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa lub samorządów.

WAŻNE


Nowelizacja ustawy o PIT zmienia również zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dopuszczono możliwość przekazania pieniędzy w korekcie zeznania, pod warunkiem jej złożenia w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania.

Autor: Magdalena Majkowska

Źródło: Własne

Artykuł z dnia: 2008-09-23
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #512 dnia: Wrzesień 26, 2008, 05:32:19 am »
Kupując dom w 2008 roku nie skorzystamy z żadnych ulg w PIT

ZMIANA PRAWA - Od 2009 roku w związku z likwidacją meldunku zniknie ulga meldunkowa. Ze zwolnienia skorzystają podatnicy, którzy do końca 2008 roku nabędą prawo do tej ulgi. Nawet po nabyciu prawa do ulgi niemożliwe będzie spełnienie warunków do skorzystania z niej.Więcej
» Mieszkanie -prawo
http://forum.darzycia.pl/vp143735.htm#143735
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #513 dnia: Październik 07, 2008, 12:01:27 pm »
Kiedy płaci się podatek od pożyczki?

Od blisko dwóch lat obowiązują nowe zasady opodatkowania pożyczek, w tym zwolnienia dotyczące umów zawieranych między członkami najbliższej rodziny.

Aby uniknąć opodatkowania pożyczki, należy pamiętać o dochowaniu pewnych formalności.

Rodzina nie płaci

Umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatnikiem jest wyłącznie pożyczkobiorca, natomiast stawka podatku wynosi 2% i liczona jest od kwoty lub wartości pożyczki. Z podatku zwolnione są jednak m.in. pożyczki zawierane przez osoby należące do I grupy podatkowej (znanej z ustawy o podatku od spadków i darowizn) do wysokości 9637 zł. Do grupy tej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zwolnienie to nie jest obwarowane jakimiś szczególnymi warunkami. Nie ma nawet potrzeby zgłaszania takiej pożyczki naczelnikowi urzędu skarbowego.

Inaczej sprawa wygląda, gdy chodzi o pożyczki pieniężne przekraczające wspomniany limit, a które udzielane są w nieco węższym gronie rodzinnym. Chodzi dokładnie o małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Również one mogą korzystać ze zwolnienia z PCC, tyle że pod dwoma dodatkowymi warunkami.

Po pierwsze, niezbędne jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności. Wspomnianą deklarację należy złożyć na nowym formularzu PCC-3. Po drugie, należy udokumentować fakt otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy albo prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Niedopełnienie któregoś z tych dwóch wymogów skutkuje utratą zwolnienia pożyczki z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekraczającym kwotę 9.637 zł.

Jednakże tylko warunek dotyczący przekazania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (obecnie jest to formularz PCC-3) musi zostać spełniony w określonym terminie, tj. 14 dni od daty dokonania czynności. Druga przesłanka zastosowania omawianego zwolnienia pożyczki w najbliższej rodzinie w postaci udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym nie musi być spełniona jednocześnie. Chodzi raczej o samą możliwość wykazania organowi podatkowemu faktu, iż określona kwota pieniędzy została wpłacona na konto pożyczkobiorcy lub trafiła do niego przekazem pocztowym.

Inne zwolnienia

Na zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych mogą także liczyć pożyczający od dalszych członków rodziny czy od zupełnie sobie obcych osób. Chodzi o pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby zaliczone do I grupy podatkowej, jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza 5 tys. zł od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów łącznie nie więcej niż 25 tys. zł.

Zwolnione są również pożyczki udzielane z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z kolei nieaktualne są już wcześniejsze (obowiązujące do końca 2006 r.) zwolnienia obejmujące pożyczki przeznaczone na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, a także udzielane przez wspólnika/akcjonariusza spółce kapitałowej.

Podatnikiem tylko biorący pożyczkę

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży tylko i wyłącznie na pożyczkobiorcy. Jeżeli nie jest on pobierany przez płatnika (notariusza), pożyczkobiorca ma obowiązek złożyć deklarację (na formularzu PCC-3) do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Jednocześnie należy obliczyć i wpłacić należny podatek.

Wzór formularza zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 243, poz. 1764).

Przy okazji trzeba zaznaczyć, iż w dalszym ciągu nie ma przeszkód do tego, aby strony umowy ustaliły między sobą, że podatek od czynności cywilnoprawnych zapłaci dający pożyczkę w całości lub w części. Tej treści postanowienia będą skuteczne wyłącznie pomiędzy umawiającymi się osobami i nie wpłyną w żaden sposób na zmianę podmiotu, na którym spoczywa obowiązek podatkowy. W interesie pożyczkobiorcy jest więc dopilnować tego, by deklaracja i podatek zostały wniesione w terminie.

Kosztowne tłumaczenia

Do niedawna powołanie się na pożyczkę od innej osoby służyło często jako usprawiedliwienie dochodów z nieujawnionych źródeł. Obecnie może się to nie opłacić.

Przepisy zawierają bowiem swego rodzaju sankcję w postaci wysokiego, bo wynoszącego aż 20% podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka ta znajduje zastosowanie, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia np. umowy pożyczki, a należny podatek od tej czynności nie został zapłacony.

Na równie dolegliwą stawkę narażają się także ci pożyczkobiorcy, którzy otrzymawszy od członka najbliższej rodziny pożyczkę pieniężną w kwocie przekraczającej 9637 zł, nie spełnią warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy (albo prowadzony przez SKOK) czy przekazem pocztowym, a następnie w toku np. kontroli podatkowej powołają się na tego rodzaju przysporzenie.

Podstawa prawna: ustawa dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm.).

autor: Tomasz Konieczny

Gazeta Podatkowa Nr 495 z dnia 2008-10-06
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #514 dnia: Październik 16, 2008, 04:51:40 pm »
Zmiany w podatkach nabierają tempa

Do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych trafiły po pierwszym czytaniu w Sejmie projekty ustaw wprowadzających zmiany w podatku dochodowym. Wśród nich znalazł się rządowy projekt zmian w ustawie o pdof oraz w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Do najważniejszych zaliczyć należy m.in. zmianę polegającą na umożliwieniu podatnikom uwzględnienia w rozliczeniu rocznym składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych za granicą. Ta modyfikacja przepisów jest realizacją orzeczenia TK, który uznał, że obecnie obowiązujące uregulowania w zakresie odliczania wskazanych składek są niezgodne z Konstytucją. Przewiduje się także wprowadzenie, po spełnieniu określonych warunków, możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci dla rezydentów innych niż Polska państw członkowskich UE oraz EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.

Szereg zmian pojawia się w katalogu zwolnień przedmiotowych. Do naj­istotniejszych należy wprowadzenie zwolnienia dla alimentów otrzymywanych na podstawie ugody sądowej. Rozszerzony zostanie również krąg osób, które skorzystają ze zwolnienia od podatku części przychodów uzyskanych za granicą z tytułu świadczonej tam pracy. Podlegającą likwidacji z końcem 2008 r. tzw. ulgę meldunkową zastąpi natomiast zwolnienie od podatku dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, konstrukcją zbliżone bardzo do zwolnienia obowiązującego w tym zakresie do końca 2006 r.

Modyfikacje nie ominęły tzw. ulgi prorodzinnej. Od przyszłego roku m.in. zmieni ona swoją formułę - będzie odliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które dziecko pozostawało na wychowaniu podatnika. Ponadto zniknie możliwość rozliczania jej przez płatnika.

W ryczałcie ewidencjonowanym na pierwszy plan wysuwa się zmiana dotycząca podatników, którzy w ciągu roku przekroczą limit przychodów uprawniających do skorzystania z tej formy opodatkowania (obecnie 150.000 euro). Projekt przewiduje, że uprawnienia tego nie będą tracić w trakcie roku, jak to ma miejsce obecnie, prawo to utracą dopiero od następnego roku podatkowego.

Gazeta Podatkowa 16.10.2008r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #515 dnia: Październik 26, 2008, 07:32:43 am »
Zmiany w podatkach od 2009 roku

Od 1 stycznia 2009 r. czeka nas rewolucja w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmieni się m.in. ulga prorodzinna, która będzie odliczana proporcjonalnie, będzie można odliczać składki ubezpieczeniowe opłacane za granicą, będą uszczegółowione zasady przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, zniknie ulga meldunkowa. To tylko niektóre propozycje, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o PIT, którą w najbliższym czasie będzie zajmował się Sejm. Ministerstwo Finansów przekonuje, że zmiany w PIT wejdą w życie od początku przyszłego roku. Warto zatem już dziś poznać nowe rozwiązania w tym zakresie.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/89100,zmiany_w_podatkach_od_2009_roku.html
Rozmawiamy z MARIĄ KUKAWSKĄ, menedżerem w Accreo Taxand

Płatnik już nie rozliczy ulgi na dzieci

Od 1 stycznia 2009 r. ma zostać zlikwidowana możliwość rozliczenia ulgi na dzieci za pośrednictwem płatnika. To dobra wiadomość dla pracodawców. Natomiast zła dla podatników.

ROZMOWA

• Nowelizacja ustawy o PIT, która już jest w Sejmie, zakłada likwidację możliwości rozliczania ulgi na dziecko przez płatnika. Czy to dobry pomysł?


- Jak to najczęściej bywa - zapewne znajdą się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego pomysłu. Ulga na dzieci - choć nieco zmodyfikowana - pozostanie zapewne jednym z najczęściej wykorzystywanych odliczeń od podatku. W ubiegłym roku niewielu podatników zdawało sobie sprawę, że można skorzystać z ulgi na dzieci, nie tracąc jednocześnie możliwości przygotowania rozliczenia rocznego przez płatnika. Zakorzeniony wśród podatników jest pogląd, że jeżeli w rozliczeniu rocznym uwzględniamy jakieś szczególne odliczenia, to powinniśmy rozliczyć się samodzielnie.

• Ale ulga na dzieci to wyjątek.

- To prawda. Przepisy przewidują obecnie, że kto złożył płatnikowi oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi i liczbie dzieci, może mimo wszystko skorzystać z dobrodziejstwa rozliczania za pośrednictwem płatnika. Niektórzy pracodawcy wykazywali w tym roku zrozumienie dla pracowników i informowali ich wcześniej o tym niuansie.

• Od przyszłego roku płatnik już ulgi na dzieci za podatnika nie rozliczy. Czy podatnicy się nie pogubią?

- Nowe rozwiązanie wprowadza pewien niepożądany zamęt. Podatnicy, którzy w ubiegłym roku ze zdumieniem odkryli możliwość złożenia oświadczenia płatnikowi, teraz będą musieli pamiętać o sporządzeniu rozliczenia samodzielnie.

• Czyli to nienajlepszy pomysł?

- Podatnicy zapewne ocenią zamianę negatywnie.

• A płatnicy?

- Płatnicy mogą ją ocenić pozytywnie. Szczególnie ci, którzy mogą być zobligowani do zwrotu podatnikom nadpłaconego podatku (np. w przypadku podatników z dużą liczbą dzieci). Jak wynika z uzasadnienia do zmiany ustawy, ten powód przesądził o likwidacji możliwości rozliczania ulgi przez płatnika.

• Jakie skutki będzie miała ta zmiana, przy założeniu, że od 1 stycznia 2009 r. zacznie obowiązywać?

- Rozliczając się za 2009 rok trzeba pamiętać, że płatnik nie uwzględni za nas ulgi na dzieci. Jeśli więc nie sporządzimy rozliczenia sami, ulga może przepaść. Z kolei pracodawcy zatrudniający osoby wielodzietne pozbędą się ciężaru finansowania zwrotu nadpłat. Z perspektywy płatnika nie bez znaczenia jest też ograniczenie obowiązków administracyjnych związanych ze sporządzaniem rozliczeń rocznych. Tradycyjnie czas przygotowywania PIT z rozliczeniem był m.in. w wielu zakładach pracy czasem wytężonej pracy. Ulga na dzieci jest bardzo popularna, każdy, kto będzie chciał ją rozliczyć, będzie musiał sam zmierzyć się z deklaracją PIT, zamiast wyręczać się płatnikiem.

Czy rozliczenia za pośrednictwem płatnika w ogóle się opłacają?

- Nie opłacają się niektórym pracodawcom, bo mogą doprowadzić do konieczności zwrotu nadpłaty w formie gotówki. Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej od podatnika za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Później potrąca ją z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym. Takie sytuacje mogą zdarzyć się w przypadku osób, którym w rozliczeniu wyszła nadpłata.

• Ale dla podatnika rozliczenie takie jest korzystne.

- Z perspektywy podatnika, takie rozliczenie może się opłacać. Podatnik nie musi się samodzielne głowić nad swoim PIT lub korzystać z pomocy doradców.

Rozmawiała Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-10-2
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #516 dnia: Listopad 06, 2008, 06:01:25 pm »
Nowa skala podatkowa na 2009 r.

W 2009 r. będziemy płacili podatki według nowej skali podatkowej.

Obowiązująca do końca 2008 r. skala podatkowa jest trzystopniowa. Oznacza to, że obecnie płacimy podatki, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów, według trzech stawek: 19%, 30% i 40%. Od nowego roku skala będzie miała tylko dwie i to w dodatku zupełnie inne od obowiązujących stawki, w wysokości 18% i 32%.

18% podatku zapłaci osoba opodatkowana według skali podatkowej, której dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85.528 zł. Uzyskanie wyższego dochodu będzie oznaczało konieczność zapłacenia podatku według stawki 32%.

Oprócz stawek i kwoty progu podatkowego zmianie ulegnie również kwota zmniejszająca podatek. W stosunku do obecnie obowiązującej (586,85 zł) została ona zmniejszona i w 2009 r. będzie wynosić 556,02 zł. Kwota ta ma wpływ na wysokość tzw. ulgi na dzieci oraz wysokość rocznego dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku.

Ulga na dzieci, ustalana obecnie w skali roku, jest dwukrotnością kwoty zmniejszającej podatek i wynosi na 2008 r. 1.173,70 zł. Ulga na 2009 r. będzie ustalana miesięcznie jako kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 92,67 zł miesięcznie, co daje w skali roku kwotę 1.112,04 zł. Tym samym kwota ulgi ulegnie zmniejszeniu.

Kwota rocznego dochodu, do wysokości której w 2008 r. nie płacimy podatku wynosi 3.091 zł. W 2009 r. roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku nie ulegnie zmianie.

Oprócz kwoty dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku w 2009 r., nie zmienią się również tzw. zryczałtowane koszty pracownicze, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym m.in. podstawowe koszty nadal będą wynosić miesięcznie 111,25 zł.

Gazeta Podatkowa 6.11.2008r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

zwalcio

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #517 dnia: Listopad 06, 2008, 06:51:39 pm »
Mam pytanie, czy te nowe zasady są już zatwierdzon e przez Rząd bo słyszałam, że to był taki projekt. Ale widzę, źródło że to z dzisiejszej Gazety Prawnej więc chyba już zatwierdzone.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #518 dnia: Listopad 28, 2008, 09:47:16 pm »
Rewolucja w PIT. Krok w stronę podatku liniowego

To już pewne - w przyszłym roku podatek od dochodów osobistych zapłacimy wedle dwóch stawek podatkowych: 18 i 32 proc. To krok w stronę podatku liniowego.

Dwie stawki wpisał do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) poprzedni parlament. Zdecydował, że mają wejść w życie z początkiem 2009 r. Teoretycznie posłowie mogli to jeszcze odwołać, przy okazji nowelizacji ustawy podatkowej na przyszły rok. W czwartek jednak Sejm zakończył pracę nad tą nowelizacją. I nie odwołał wprowadzenia dwóch stawek PIT. Teraz na taką zmianę już jest za późno, a to oznacza, że w przyszłym roku będziemy się rozliczać z fiskusem wedle stawek 18 i 32 proc., a nie jak dotąd - 19, 30 i 40 proc. Ta zmiana oznacza, że do budżetu wpłacimy o 8 mld zł mniej podatku niż w tym roku.

Wszyscy zyskają. Wyższa stawka obejmie dochody roczne przekraczające 85 tys. zł. To oznacza, że blisko 99 proc. podatników będzie w praktyce płacić podatek liniowy ze stawką 18 proc. I oczywiście także z kwotą wolną od podatku. Ta kwota nieco spadnie. To także efekt zmian wprowadzonych w skali podatkowej przez poprzedni parlament. Tak samo zresztą jak obniżka o przeszło 60 zł limitu ulgi na dzieci.

W czwartek posłowie dopisali do tych zmian kolejne. I tak ulga na dzieci obejmie od przyszłego roku rodziny zastępcze.  Spora w tym zasługa - przypomnijmy nieskromnie - "Gazety". Po tym jak napisaliśmy, że dziś przepisy wykluczają ulgę dla takich rodzin, fiskus początkowo przekonywał, iż tak powinno być, bo i tak dostają one pomoc od państwa. Zmienił zdanie. Ulga obejmie też dzieci wychowywane przez opiekunów prawnych. Niestety, nie wystarczy już wychowywać dziecka przez jeden dzień w roku, by odliczyć pełną ulgę. Limit będzie ustalany proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc będzie miał 1/12 ulgi. Rodzice i opiekunowie będą musieli wpisać w PIT PESEL "odliczonego" dziecka.

Cieszyć mogą się osoby spłacające kredyty mieszkaniowe objęte podatkową ulgą odsetkową. Dziś, gdy zmienią bank i refinansują kredyt, by spłacać niższe odsetki, tracą ulgę. Także tu "Gazeta" wtrąciła swoje trzy grosze. Początkowo fiskus nie chciał słyszeć o zmianie przepisów, ostatecznie idzie jednak na rękę podatnikom. Kredyty refinansowe będą objęte ulgą, i to wstecznie - od 2002 r. Załapią się na nią także kredyty konsolidacyjne zaciągane na spłatę kilku "starych" kredytów, w tym mieszkaniowego. Odpis obejmie tu odsetki przypadające na kredyt mieszkaniowy. W czwartek Sejm przyjął poprawkę do projektu przygotowanego przez rząd, dzięki której ulga odsetkowa obejmie także kredyty ze SKOK-ów i banków, które mają siedzibę w UE, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Z początkiem przyszłego roku zniknie ulga meldunkowa. Dziś przy sprzedaży mieszkania kupionego po 1 stycznia 2007 r. osoba, która była w nim zameldowana przez co najmniej 12 miesięcy, nie płaci podatku. Ulgę zastąpi zwolnienie podatkowe - podatku nie zapłaci osoba, która w ciągu dwóch lat od sprzedaży mieszkania wyda pieniądze z tej transakcji na inny cel mieszkaniowy, m.in. zakup mieszkania, domu czy działki budowlanej. W czwartek Sejm dopisał do tej listy także inne grunty, pod warunkiem że w ciągu dwóch lat od zakupu staną się one gruntami budowlanymi.

Ważna wiadomość dla Polaków pracujących za granicą. Będzie wreszcie możliwość odliczenia od dochodu i podatku zapłaconych tam obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To efekt orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który piętnował brak takich odliczeń.

W czasie czwartkowych głosowań Sejm nie zgodził się na forsowaną przez posłów Lewicy poprawkę zwiększającą część podatku, którą możemy przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP). Zamiast 1 proc. miało być 2 proc. rocznej kwoty podatku. Protestowało Ministerstwo Finansów, bo taka zmiana oznaczałaby poważny ubytek dochodów budżetu. - Musimy mieć pieniądze nie tylko dla OPP, ale także m.in. na wypłatę emerytur i rent - tłumaczył wicepremier Grzegorz Schetyna.

Teraz nowelizacja ustawy o PIT trafi do Senatu. Tak samo jak przyjęte w czwartek przez Sejm zmiany w ordynacji podatkowej. To pakiet rozwiązań korzystnych dla podatników, przede wszystkim dla przedsiębiorców. Dzięki nowym przepisom podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku, jeśli decyzja organu podatkowego w jego sprawie nie będzie ostateczna (będą wyjątki od tej reguły). Ponadto fiskus będzie zawiadamiał firmy o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.


Źródło: Gazeta Wyborcza 23.11.2008r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #519 dnia: Listopad 28, 2008, 09:49:11 pm »
Gazeta Podatkowa nr 94 z dn. 2008.11.24    

Studenckie zarobki

Jestem studentką. W bieżącym roku otrzymałam stypendium naukowe, a oprócz tego dorywczo pracuję na zlecenie na targach. Czy w rocznym zeznaniu podatkowym będę musiała wykazać wszystkie otrzymane w tym roku pieniądze?

Nie. Większość stypendiów, w tym m.in. wskazane w pytaniu stypendia naukowe, nie podlega opodatkowaniu. Dlatego też Czytelniczka nie ma obowiązku doliczenia ich do dochodów opodatkowanych i wykazania w składanym po zakończeniu roku zeznaniu podatkowym. Inaczej jest z dochodami uzyskanymi na podstawie umowy zlecenia, które w rocznym zeznaniu podatkowym trzeba wykazać. Jednak gdy dochód uzyskany z tego tytułu w 2008 roku nie przekroczył kwoty 3.091,00 zł, to zapłacona zaliczka na podatek dochodowy zostanie Czytelniczce zwrócona.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #520 dnia: Grudzień 03, 2008, 09:56:43 pm »
Czy alimenty na dziecko z rentą są wolne od PIT
Alimenty dla dziecka, które otrzymuje rentę socjalną, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od przyszłego roku mąż podatniczki będzie płacić alimenty na chore dziecko. Ze względu na trudną sytuację życiową dziecko pobiera także rentę socjalną. Mąż twierdzi, że te pieniądze z alimentów podatniczka powinna wykazać jako przychód do opodatkowania.

- Czy to prawda - pyta pani Mariola z Zielonej Góry.

Nie jest to prawda. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerza zwolnienia z PIT w zakresie otrzymywanych alimentów.

Zgodnie ze zmienionym art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są alimenty:

a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Zmiana w tym zakresie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2009 r.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 11 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 209, poz. 1316).

http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/98429,czy_alimenty_na_dziecko_z_renta_sa_wolne_od_pit.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #521 dnia: Grudzień 16, 2008, 10:09:00 pm »
Internet w pakiecie pozbawia ulgi podatkowej

Podatnik, który ponosi wydatki na internet w miejscu zamieszkania, może skorzystać z ulgi internetowej. Aby skorzystać z odliczenia, trzeba posiadać fakturę VAT za usługi internetowe. Jeśli podatnik ma wliczony internet w pakiet i nie ma tej usługi wyszczególnionej na fakturze, nie skorzysta z ulgi.

 Podatnik, który ponosi wydatki na internet w miejscu zamieszkania, może skorzystać z ulgi internetowej. Aby skorzystać z odliczenia, trzeba posiadać fakturę VAT za usługi internetowe. Jeśli podatnik ma wliczony internet w pakiet i nie ma tej usługi wyszczególnionej na fakturze, nie skorzysta z ulgi.

Tańszy internet w pakiecie - kuszą firmy zajmujące się usługami telekomunikacyjnymi. Takie oferty nasiliły się teraz, w okresie przedświątecznym, gdyż pakiet

- Zamieniłam dostęp do internetu na pakiet usług: telewizja i internet. Płacę tyle samo, a dostaję gratis telewizję kablową - stwierdza pani Małgorzata w rozmowie z nami.

Oszczędność naszej czytelniczki, niestety, jest pozorna. Otrzymała bowiem telewizję kablową gratis, ale jednocześnie pozbawiła się ulgi internetowej. Dlaczego?

Podatnik, który ponosi w roku podatkowym wydatki na internet, może w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi internetowej, pomniejszając swój dochód (przychód) nawet o 760 zł. Jednak, aby z tego odliczenia skorzystać, podatnik musi posiadać fakturę VAT wystawioną na swoje nazwisko z wyszczególnioną opłatą za internet. Jeśli podatnik posiada fakturę zbiorczą za cały pakiet telekomunikacyjny, bez wyodrębnienia opłaty za sieć, nie ma prawa skorzystać z ulgi internetowej.

Decyzja przed pakietem
Podatnicy korzystający z internetu w swoim miejscu zamieszkania mogą pomniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu PIT o wydatki z tego tytułu w kwocie nieprzekraczającej 760 zł rocznie. Dodatkowo - jak tłumaczy nam Katarzyna Bednarczyk, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers - aby odliczenie było możliwe, wysokość wydatku powinna być udokumentowana fakturą. Problem pojawia się, gdy podatnik korzysta z pakietu usług w ramach łącznej opłaty, w której skład oprócz opłat za dostęp do internetu wchodzą opłaty np. za takie usługi, jak telefon i telewizja.

- Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, jeżeli opłata za internet nie jest wydzielona na fakturze, to podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulgi - stwierdza Katarzyna Bednarczyk.

Dodaje, że w tym wypadku wydatek związany z korzystaniem z internetu nie wynika wprost z faktury. Radzi, aby decydując się na pakiet, potwierdzić z dostawcą, czy przyszłe faktury będą zawierać odrębne pozycje kwot do zapłaty wynikających z poszczególnych rodzajów usług.

- W przeciwnej sytuacji podatnik powinien rozważyć, czy promocyjna cena zakupu pakietu zrekompensuje mu utratę możliwości skorzystania z ulgi internetowej - podkreśla nasza rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers.

Kłopoty z dokumentacją
Osoby korzystające z usług internetowych w ramach całościowego pakietu usług (tj. użytkowanie sieci internet, telewizja cyfrowa oraz telefonia internetowa), w sytuacji gdy brak jest na fakturze wyraźnego wyszczególnienia opłaty za użytkowanie sieci internet, mogą mieć problem z udokumentowaniem wartości wydatków

Konto bankowePlus Konto to gwarantowany zysk. Oprocentowanie jak na lokacie!VWBankDirect.pl/konto_bankowe  poniesionych na internet w związku z dokonywaniem stosownego odliczenia od dochodu z tytułu ulgi internetowej. Na ten aspekt zwraca uwagę Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, która wskazuje, że zgodnie z ustawą o PIT od dochodu można odliczyć kwotę nieprzekraczającą 760 zł rocznie w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu użytkowania sieci internet. Wydatki te, aby mogły podlegać odliczeniu, muszą być udokumentowane fakturą VAT.

- Jeśli kwota podana na fakturze jest ujęta całościowo w odniesieniu do pakietu świadczonych usług, podatnik nie będzie mógł udowodnić w razie kontroli ze strony urzędu skarbowego, jaką kwotę wydatków na internet de factoponiósł - stwierdza Joanna Aleksiejczuk.

Podpowiada, że wskazane jest, aby podatnik uzyskał specyfikację do faktury jako stanowiącą integralną jej część. Specyfikacja stanowiłaby dowód poniesienia wydatków na ten cel w określonej kwocie.

Inne dowody
Wszyscy eksperci są zgodni: w celu skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków na internet niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie wysokości poniesionych wydatków fakturą VAT.

Według Ewy Opalińskiej, doradcy podatkowego w kancelarii Gide Loyrette Nouel, podatnicy nabywający usługi kompleksowe, otrzymujący fakturę, na której nie jest wyodrębniona opłata za internet, są w praktyce pozbawieni możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Organy podatkowe konsekwentnie uznają, że korzystanie przez podatników z usługi multipakietu bez wyraźnego wyszczególnienia opłaty za bezpośredni dostęp do internetu nie uprawnia ich do odliczenia od dochodu wydatków z tytułu internetu (potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 września 2008 r. nr IPPB1/415-833/08-2/TS).

- Jeśli operator usług nie zgadza się na wyodrębnienie świadczeń na fakturze, podatnik praktycznie nie będzie mieć szansy na skorzystanie z odliczenia - tłumaczy Ewa Opalińska.

Jej zdaniem wątpliwym rozwiązaniem będzie wykazywanie wysokości poniesionych wydatków na internet na podstawie innych dowodów niż faktura (umowa z operatorem, oficjalny cennik). Wynika to z faktu, że ustawa o PIT wprost wymaga dokumentowania tych wydatków fakturą VAT.

- Część operatorów, którzy nie chcą wystawiać faktur z wyszczególnionymi usługami, podkreśla, że mimo braku możliwości skorzystania z ulgi podatkowej klienci i tak zyskują, kupując tańszy pakiet usług - mówi Ewa Opalińska.

Podsumowuje, że tacy operatorzy dodatkowo proponują swoim klientom różne bonusy mające zrekompensować brak możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.

760zł może wynieść maksymalne odliczenie w ramach ulgi internetowej w zeznaniu rocznym

Gazeta Prawna 11.12.2008r

Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #522 dnia: Grudzień 18, 2008, 10:16:15 pm »
Zmiany w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych
Czwartek, 18 grudnia

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W Dz. U. z 28 listopada 2008 r. nr 209, pod poz. 1316, opublikowano ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


http://biznes.interia.pl/firma/aktualnosci/news/zmiany-w-podatkach-od-osob-fizycznych-i-osob-prawnych,1230433,1037494
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #523 dnia: Grudzień 30, 2008, 11:08:09 pm »
Przy zerowym podatku też trzeba złożyć zeznanie podatkoweJ

eśli dochody podatnika za 2008 rok nie przekroczą kwoty wolnej od podatku i podatek do zapłaty wyjdzie zero, i tak trzeba będzie złożyć zeznanie podatkowe

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/102715,przy_zerowym_podatku_tez_trzeba_zlozyc_zeznanie_podatkowe.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #524 dnia: Styczeń 05, 2009, 04:20:10 pm »
Ostatnia szansa na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej

Kto jeszcze nie skorzystał z ulgi rehabilitacyjnej ma czas tylko do końca roku. Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione np. na dostosowanie mieszkań i pojazdów, zakup książek czy leki.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/33952

Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #525 dnia: Styczeń 06, 2009, 02:26:37 pm »
Zastanawiasz się, z jakiej ulgi możesz skorzystać rozliczając PIT za 2008 rok?
Jeśli korzystasz w domu z internetu, jesteś dobroczyńcą, masz uczące się jeszcze dzieci albo czeka cię rehabilitacja - to odliczenie wydatków od dochodu nie będzie trudne - podpowiada "Rzeczpospolita".

W tym roku najkorzystniejsze dla podatnika będą ulgi rodzinna i internetowa, a także odliczenie darowizn na cele dobroczynne
Rozliczasz PIT? Pomyśl o dzieciach

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #526 dnia: Styczeń 15, 2009, 10:49:27 pm »
Jak rozliczać ulgę prorodzinną w rozliczeniu za 2008 rokUlga prorodzinna w zeznaniach podatkowych składanych za 2008 rok będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach. Prawo do odliczenia zyskają jednak podatnicy, których dzieci studiowały za granicą lub uzyskiwały dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.

http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/106994,jak_rozliczac_ulge_prorodzinna_w_rozliczeniu_za_2008_rok.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #527 dnia: Styczeń 20, 2009, 06:34:01 pm »
PODATNIK | PIT | Ulga prorodzinna

Czy niepełnosprawne dziecko może uzyskiwać dochody
Dorosłe dzieci otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną objęte są ulgą prorodzinną bez względu na rodzaj i wysokość uzyskiwanych przez nie dochodów.

Podatnik ma niepełnosprawnego syna, który w 2008 roku ukończył 27 lat. Syn od 16. roku życia otrzymuje najniższą rentę z ZUS oraz zasiłek pielęgnacyjny, ponadto dorabia jako niepełnosprawny poniżej progu powodującego obniżenie lub wstrzymanie wypłaty renty.

- Czy w tej sytuacji mogę odliczyć ulgę - pyta pan Krzysztof z Włodawy w liście do redakcji.

Tak, w opisanym przypadku podatnik odliczy od podatku ulgę na niepełnosprawnego syna.

W przypadku dorosłych dzieciDomy DzieckaZnajdziesz domy dziecka w Łodzi na mapie i w Panoramie Firm onlinewww.pf.pl niepełnosprawnych jedynym kryterium, od którego uzależniono prawo do ulgi prorodzinnej, jest otrzymywanie w roku podatkowym jednego ze świadczeń: zasiłku pielęgnacyjnego albo dodatku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. Nie stosuje się ani kryterium wieku, ani nie obowiązuje żaden limit w uzyskiwanych przez takie dziecko dochodów. Oznacza to, że ulga przysługuje bez względu na to, czy dziecko w danym roku uzyskiwało jakiekolwiek inne dochody, czy to opodatkowane czy też zwolnione z opodatkowania. Bez znaczenia jest również to, w jakim wieku jest dziecko. Możliwa jest zatem sytuacja, w której rodzice dorosłego dziecka otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny i uzyskującego dochody, np. z renty czy z innego tytułu, uzyskują prawo do skorzystania z ulgi. Z pytania wynika, że syn otrzymywał w 2008 roku zasiłek pielęgnacyjny, a zatem spełnia warunek do objęcia go ulgą. Podatnik może zatem skorzystać z odliczenia. Uzyskiwane przez syna dochody na gruncie obowiązujących przepisów nie są żadną przeszkodą do skorzystania z ulgi.

Warto podkreślić, że warunek otrzymywania zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej nie dotyczy małoletnich dzieci niepełnosprawnych. Ulga prorodzinna obejmuje bowiem wszystkie dzieci małoletnie bez konieczności spełniania przez nie dodatkowych warunków.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Gazeta Prawna 20.01.2009r

----------------
i jeszcze starszy, ale b.ważny artukuł

Dodatek pielęgnacyjny pozbawia ulgi prorodzinnej

Zamiana zasiłku pielęgnacyjnego na dodatek pielęgnacyjny oznacza utratę prawa do ulgi prorodzinnej.  Zdaniem ekspertów przepisy niesłusznie różnicują sytuację rodziców niepełnosprawnych dzieci.  Prawo do ulgi zachowują rodzice dzieci, które chociaż przez część roku otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny.

ANALIZA

Z ulgi prorodzinnej, bez względu na wiek dziecka, mogą korzystać rodzice, których dzieci otrzymywały w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny. Uprawnienie to wynika z art. 6 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jednak osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że dochodzi do zbiegu tych świadczeń. W takim przypadku wypłacany może być tylko dodatek. Przykładowo pełnoletnie niepełnosprawne po śmierci jednego z rodziców jest uprawnione do renty rodzinnej i w miejsce dotychczasowego zasiłku pielęgnacyjnego zaczyna otrzymywać dodatek pielęgnacyjny przyznany do renty. Obligatoryjna zamiana świadczeń powoduje, że dziecko przestaje spełniać warunki dla skorzystania z ulgi w PIT. To samo dotyczy wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnego rodzica, gdzie ustawowe wymogi są identyczne.[b/]

- Ustawodawca nie przewidując konsekwencji zmiany świadczeń, istotnie zróżnicował sytuację prawnopodatkową rodzica niepełnosprawnego dziecka - mówi dr Krzysztof Biernacki z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tymczasem zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są świadczeniami podobnymi ze względu na cel ich przyznawania. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zasiłek wypłaca opieka społeczna, a dodatek, jako dodatek do renty, wypłacany jest przez ZUS.

Niesłuszne zróżnicowanie
Marcin Retka, specjalista w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG, wskazuje, że funkcja zasiłku pielęgnacyjnego jest taka sama jak funkcja dodatku pielęgnacyjnego - ma pomóc pokryć wydatki związane z zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

- Niestety, w sytuacji gdy osoba niepełnosprawna otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, ulga prorodzinna nie będzie przysługiwać - potwierdza ekspert.

Jak wyjaśnia, ustawodawca wyraźnie bowiem wskazuje, że warunkiem skorzystania z ulgi jest otrzymywanie przez dziecko zasiłku, a nie dodatku pielęgnacyjnego.

- Takie podejście ustawodawcy wydaje się nieuzasadnione. Należy bowiem podkreślić, że fakt otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego albo dodatku pielęgnacyjnego, których wysokość jest bardzo podobna, nie zmienia w sposób istotny sytuacji finansowej osoby niepełnosprawnej - mówi Marcin Retka. Jak podkreśla, mimo że źródło finansowania obu świadczeń jest inne, podobnie jak przepisy regulujące ich przyznawanie, to oba świadczenia przyznawane są w podobnym celu i w podobnej wysokości.

- W takiej sytuacji można więc apelować do ustawodawcy, aby dostrzegł to podobieństwo i nie uzależniał możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej od nazwy świadczenia, które otrzymuje osoba niepełnosprawna - argumentuje nasz rozmówca.

Konieczna nowelizacja
Również zdaniem Andrzeja Ossowskiego, radcy prawnego w KancelariiAdwokaci WarszawaZnajdziesz prawnika w Warszawie na mapie i w Panoramie Firm onlineAdwokaci.Pf.pl Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło, zróżnicowanie w ustawie o PIT sytuacji rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko według kryterium pobierania zasiłku pielęgnacyjnego budzi wątpliwości.

- Ustawodawca przeoczył, że w sytuacji łącznego pobierania renty rodzinnej oraz dodatku pielęgnacyjnego zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych dziecko nie ma prawa do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego - mówi Andrzej Ossowski.

Dodaje, że jednocześnie sytuacja materialna takich dzieci nie jest wcale lepsza od tych otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, skoro otrzymanie renty rodzinnej związane jest co do zasady ze śmiercią rodzica.

- Doszło zatem do odmiennego uregulowania sytuacji prawnej podatników, a przyjęte kryterium zróżnicowania, tj. pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, jest wadliwe. W tym zakresie konieczne jest dokonanie nowelizacji art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT - ocenia Andrzej Ossowski.

Zasiłek przez część roku
W przypadku zamiany świadczeń w trakcie roku rodzice zachowują jednak prawo do ulg za ten rok podatkowy. Na ten aspekt zwrócił uwagę Marcin Mianowany, radca prawny w KancelariiNotariusze na mapieAdresy notariuszy w Twojej okolicy! Szukanie na mapie, planowanie trasyNotariusze.Pf.pl Nowakowski i Wspólnicy. Jak podkreśla nasz rozmówca, dla zachowania ulgi prorodzinnej wystarczy, aby w roku podatkowym, którego dotyczy ulga, dziecko choćby przez krótki okres otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny.

- Ustawodawca nie posługuje się w tym przypadku dodatkowym kryterium zawężającym zakres stosowania ulgi podatkowej, np. do minimalnego okresu, przez jaki to świadczenie ma być otrzymywane. Wobec tego zaprzestanie wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego w trakcie roku podatkowego nie pozbawia podatnika możliwości odliczenia od ulgi prorodzinnej na uprawnione dziecko - argumentuje Marcin Mianowany.

Dodaje, że w kolejnym roku podatkowym, w przypadku otrzymywania przez cały rok dodatku pielęgnacyjnego, ulga ta niestety nie będzie już rodzicowi przysługiwać.

- Nie widzę ponadto uzasadnionych podstaw do przyjęcia odmiennej interpretacji przy wspólnym rozliczaniu rodzica z dzieckiem - wskazuje ekspert.

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-03-12, ostatnia aktualizacja: 2008-03-12 09:16Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #528 dnia: Styczeń 22, 2009, 10:24:19 pm »
PIT złożymy przez internet bez e-podpisu
 
Ministerstwo Finansów chce zachęcić podatników do rozliczania się z fiskusem przez internet. Dlatego już od 1 marca chce znieść obowiązek posiadania e-podpisu przy rozliczeniach za pomocą najpopularniejszego formularza PIT-37

http://www.emetro.pl/emetro/1,85651,6189658,PIT_zlozymy_przez_internet_bez_e_podpisu.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #529 dnia: Styczeń 24, 2009, 10:30:02 pm »
Gazeta Podatkowa nr 7 z dn. 2009.01.22 

Ulga na dzieci

Czy w zeznaniu za 2008 r. mogę odliczyć całą ulgę na dziecko, które urodziło się w czerwcu 2008 r., czy trzeba odliczać ją proporcjonalnie?

W rozliczeniach za 2008 r. dla możliwości odliczenia od podatku tzw. ulgi prorodzinnej ustawodawca nie wprowadził wymogu wychowywania dziecka przez cały rok. Z pełnej kwoty ulgi (1.173,70 zł) mogą zatem skorzystać zarówno rodzice, którzy wychowywali dziecko przez cały rok, jak i m.in. rodzice, którym dziecko urodziło się w trakcie 2008 roku. Dopiero od 1 stycznia 2009 r. ulga jest ustalana miesięcznie, a rodzice odliczają od podatku po 1/12 kwoty ulgi za każdy miesiąc. W przypadku dzieci urodzonych w ciągu roku ważna jest obecnie data urodzenia. Jeśli dziecko urodzi się np. w czerwcu
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline gosiak29

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 448
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #530 dnia: Styczeń 24, 2009, 11:17:11 pm »
dla mnie bomba! :) Helenka urodzona 31.12 a ulga za cały rok, dziękuje naszym ustawodawcom że odwlekli zmianę
Gosia, mama Zosi 6 lat RTS

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #531 dnia: Styczeń 27, 2009, 05:15:58 pm »
PIT | Ulga prorodzinna
Opiekun odliczy ulgę na małoletnie dziecko
Status opiekuna prawnego z mocy prawa ustaje z dniem, w którym dziecko osiągnie pełnoletność, a zatem nie odliczy on ulgi prorodzinnej na dziecko, które ukończyło 18 lat.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/109560,opiekun_odliczy_ulge_na_maloletnie_dziecko.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

olaaa129

 • Gość
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #532 dnia: Luty 04, 2009, 10:10:13 pm »
witam. może ktoś mi wytłumaczy pewną sprawe,ulge rehabilitacyjna odlicza sie od dochodu a więc czy aby bylo można odliczyc ulgę w wysokosci 2.280 musze miec tyle zapłaconego podatku, czy to w jakiś inny sposób odlicza sie tą ulge? przepraszam za takie głupie pytanie ale sama nie potrafie sobie na nie odpowiedziec  :(

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #533 dnia: Luty 06, 2009, 02:47:32 pm »
I ja witam :-)
najpierw odliczamy od dochodu ulgę, a potem wyliczamy podatek
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #534 dnia: Luty 06, 2009, 03:57:45 pm »
Przy rozliczeniu za 2008r. na każde wychowywane dziecko rodzice będą mogli odliczyć od podatku 1173,70zł.
W praktyce, podobnie jak przed rokiem, w pełni wykorzystają ulgę jedynie najlepiej zarabiający rodzice.
Odliczenie nie może być wyższe niż należny podatek.

Jeśli rodzice mają na tyle niskie dochody, że należny podatek jest niższy niż 1173,30zł, ( w przypadku osób wychowujących więcej niż jedno dziecko wielokrotność tej kwoty) nie będą mogli odliczyć w ramach ulgi prorodzinnej więcej niż wynosi ten podatek.

Pozostała część kwoty przepadnie.

Prawo do ulgi w pełnej wysokosci mają rodzice, których pociecha przyszła na świat w 2008 roku.


Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #535 dnia: Luty 09, 2009, 04:42:37 pm »
Kiedy i z jakich dochodów nie trzeba rozliczać się z fiskusem

Podatnicy, którzy w 2008 roku uzyskali dochody zwolnione z podatku, nie muszą składać rocznych zeznań podatkowych. Osoby, które uzyskały dochody niepowodujące obowiązku zapłaty podatku, muszą złożyć PIT.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/112249,kiedy_i_z_jakich_dochodow_nie_trzeba_rozliczac_sie_z_fiskusem.html

Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #536 dnia: Luty 16, 2009, 11:23:48 pm »
Dziecko bierze ślub, rodzice tracą ulgę
 
Matka i ojciec przestaną odliczać ulgę rodzinną już za miesiąc, w którym ich pociecha wzięła ślub

Wątpliwości dotyczące rozliczenia preferencji ma jeden z czytelników, którego córka ma 22 lata. Jest studentką, na razie nie pracuje i nie ma własnych dochodów. W kwietniu 2009 r. ma wyjść za mąż. Jej ojciec chce wiedzieć, czy w tej sytuacji będzie mógł odliczyć ulgę w rozliczeniu za 2009 r.

http://www.rp.pl/artykul/81735,263171_Dziecko_bierze_slub__rodzice_traca_ulge.html

Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #537 dnia: Luty 17, 2009, 06:31:11 pm »
Wydatki na leki nie muszą wiązać się z niepełnosprawnością

Podatnik z prawem do ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wydatki na leki, nawet gdy ich przyjmowanie nie jest związane z przyczyną niepełnosprawności.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/113789,wydatki_na_leki_nie_musza_wiazac_sie_z_niepelnosprawnoscia.html

Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #538 dnia: Marzec 19, 2009, 07:59:39 am »
Uwaga! Krążą nielegalni doradcy od PIT-ów

Więcej:
 Uwaga na oszustów !
http://forum.darzycia.pl/index.php?topic=3627.new#new
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #539 dnia: Marzec 19, 2009, 09:43:39 am »
Czy opiekun prawny skorzysta z ulgi na dzieci?
Katarzyna Jędrzejewska 18-03-2009,

Mój bratanek został opiekunem prawnym swoich sióstr (rodzice nie żyją).Opiekę ma przyznaną sądownie. Czy może skorzystać z ulgi na dzieci?

Tak, ale dopiero w rozliczeniu za 2009 r. (czyli w zeznaniu, które będziemy składać do końca kwietnia 2010 r.).

Możliwość skorzystania z tej ulgi przez opiekunów prawnych oraz rodziny zastępcze wprowadzono bowiem dopiero od 1 stycznia 2009 r. Do końca 2008 r. z ulgi tej mogli korzystać tylko podatnicy wychowujący dzieci własne lub przysposobione.

Od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi na dzieci może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Na ten temat pisaliśmy również w artykułach: "Ulga także dla opiekunów i rodzin zastępczych" i "Więcej osób odliczy ulgę na dzieci".

http://www.rp.pl/artykul/84394,278172_Czy_opiekun_prawny_skorzysta_z_ulgi_na_dzieci_.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline jolka

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 48
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #540 dnia: Marzec 20, 2009, 09:25:40 pm »
witam,mam pytanie czy jeśli  ja mam podatek dochodowy zero czy moge skorzystac z jakies ulgi,moje dochody to alimenty i świadczenia z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #541 dnia: Kwiecień 08, 2009, 09:06:17 am »
Jolu poczytaj wyżej

Sonia
Cytuj
Przy rozliczeniu za 2008r. na każde wychowywane dziecko rodzice będą mogli odliczyć od podatku 1173,70zł.
W praktyce, podobnie jak przed rokiem, w pełni wykorzystają ulgę jedynie najlepiej zarabiający rodzice.
Odliczenie nie może być wyższe niż należny podatek.

Jeśli rodzice mają na tyle niskie dochody, że należny podatek jest niższy niż 1173,30zł, ( w przypadku osób wychowujących więcej niż jedno dziecko wielokrotność tej kwoty) nie będą mogli odliczyć w ramach ulgi prorodzinnej więcej niż wynosi ten podatek.

Pozostała część kwoty przepadnie.

Prawo do ulgi w pełnej wysokosci mają rodzice, których pociecha przyszła na świat w 2008 roku.


I tutaj - może coś Ci się rozjaśni.Ulga na dziecko z niepełnosprawnością bez względu na wiek i dochód. Rozliczenie za 2008 rok

Autor: Anita Siemaszko
Uwaga rodzice dzieci z niepełnosprawnością! Zostało niewiele czasu do 30 kwietnia, ostatniego dnia rozliczeń z fiskusem za 2008 rok. Niewielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością wie, że w ramach tzw. ulgi prorodzinnej, czyli ulgi na dzieci, kryje się mało znane odliczenie.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/38833

Bez orzeczenia nie ma ulgi
Autor: Oprac.: Magdalena Gajda, Fot.: Piotr Stanisławski, Źródło: Gazeta Prawna

Przy wypełnianiu rozliczenia rocznego PIT możesz odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne. Pod warunkiem, że masz orzeczenie o niepełnosprawności lub ma je osoba z niepełnosprawnością, którą utrzymujesz. Jeśli skorzystasz z ulgi rehabilitacyjnej bezprawnie, narazisz się na dopłatę do podatku razem z odsetkami.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/40403

Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #542 dnia: Wrzesień 05, 2009, 10:47:52 am »
W Polsce nie wszyscy muszą płacić podatki

Nie wszyscy Polacy muszą płacić PIT od uzyskiwanych dochodów. Z podatku są zwolnieni, np. dyplomaci, czy żołnierze na misjach zagranicznych.


Płacenie podatków należy do obowiązków każdego obywatela. Podatkiem, który płacą wszyscy pracujący obywatele jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak i w tej materii nie obowiązuje równość. Niektóre dochody są zwolnione z podatku, bądź na mocy rozporządzenia ministra finansów o zaniechaniu poboru podatków, bądź na podstawie zwolnienia podmiotowego przewidzianego w samej ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych można podzielić na dwie grupy. Pierwsze, to te wynikające z ustawy o PIT. Wolne od podatku są m.in.: wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd, świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania niezawodowej służby wojskowej, uposażenia funkcjonariuszy ONZ i innych międzynarodowych instytucji, wartości świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez posłów i senatorów, przychody posłów RP do Europarlamentu, przychody członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dochody policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy celnych, Straży Granicznej użytych poza terytorium RP. I tak np. podstawowa pensja posła do Europarlamentu od lipca 2009 r. to ponad 5 tys. euro. Dochodzą do tego fundusze na utrzymanie biura i inne dodatki. Tak dla porównania podstawowe wynagrodzenie szeregowego żołnierza na misji zagranicznej to 3750 zł, majora 7750 zł, a generała broni 15 tys. zł.

Drugą grupą zwolnień są zaniechania poboru podatku dochodowego wydawane w formie rozporządzenia ministra finansów na podstawie Ordynacji podatkowej.
Przykładowo wolne od podatku są: jednorazowa pomoc materialna otrzymana w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym otrzymana z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, przychód podatników nie mających miejsca zamieszkania w Polsce, zatrudnionych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w USA, uzyskanych z tytułu wdrożenia systemów uzbrojenia na dostawę samolotów wielozadaniowych F-16, czy w końcu wynagrodzenia walutowych należnych pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Podatku nie płacą także żołnierze wojsk obcych i personelu cywilnego.

Źródło: Własne

Artykuł z dnia: 2009-09-05
Autor: Paulina Bąk

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/349408,w_polsce_nie_wszyscy_musza_placic_podatki.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #543 dnia: Wrzesień 19, 2009, 09:23:52 am »
Koszty dojazdów własnym autem na zabiegi rehabilitacyjne podlegają odliczeniu

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na dojazdy własnym autem na zabiegi rehabilitacyjne. Samo posiadanie samochodu nie daje prawa do ulgi.Osoby niepełnosprawne lub osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą od dochodu odliczać wydatki poniesione na rehabilitację.

Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochód można pomniejszyć m.in. o wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Jak wskazuje Małgorzata Gorzkowska, ekspert w Auxilium, odliczenie od dochodu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego jest limitowane. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2280 zł. Wysokość odliczenia uzależniona jest od intensywności używania auta. W rocznym PIT można uwzględnić tylko wydatki, które faktycznie zostały poczynione.

– Podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunków potwierdzających wysokość poniesionych wydatków – tłumaczy Małgorzata Gorzkowska.

Jednak zwraca uwagę, że omawiana ulga została przyznana tylko na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Warunkiem dopuszczającym odliczenie od dochodu poniesionych wydatków jest to, by osoba niepełnosprawna w danym roku podatkowym istotnie poddawała się takim zabiegom.

– Ulga nie przysługuje z racji posiadania własnego samochodu przez podatnika, lecz używania takiego pojazdu w celu skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych – argumentuje nasza rozmówczyni z Auxilium.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2009-09-15,
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #544 dnia: Listopad 18, 2009, 12:28:40 am »
Zaświadczenie o niepełnosprawności potrzebne dopiero przy kontroli fiskusa

Osoby niepełnosprawne lub które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na leki. Odliczeniu podlega kwota przekraczająca 100 zł w danym miesiącu.Co ważne, aby opłaty za leki w zeznaniu odliczyć, trzeba posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności przyjmowania określonych medykamentów. Jak wyjaśniło GP Ministerstwo Finansów, takie zaświadczenie potrzebne jest tylko przy kontroli organów podatkowych. Nieistotna jest – zdaniem MF – data wystawienia zaświadczenia lekarskiego.

W odpowiedzi na pytanie GP resort finansów wyjaśnił, że stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zakup leków (w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł), jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, zaś warunkiem ich odliczenia od dochodu jest spełnienie przesłanek ustawowych.

Jak podkreśla MF, na gruncie ustawy o PIT warunkiem zastosowania przedmiotowego odliczenia nie jest posiadanie przez podatnika zaświadczenia od lekarza specjalisty o konieczności stosowania określonego leku stale lub czasowo.

Na jakiej podstawie w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do prawa podatnika do odliczeń z tytułu zakupionych leków, organ podatkowy może wezwać podatnika do przedłożenia wyjaśnień lub dowodów ? Co może być dowodem potwierdzającym prawo do ulgi w przypadku odliczeń z tytułu zakupionych leków? Czytaj  w e-wydaniu Gazety Prawnej
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #545 dnia: Styczeń 06, 2010, 09:52:08 am »
Ulga na dzieci: Przejęcie opieki uprawnia do częściowej ulgi w PIT 2009

Jeżeli w tym samym miesiącu zmieniła się forma opieki nad dzieckiem, ulga prorodzinna przysługuje tylko za te dni miesiąca, w których podatnik sprawował pieczę nad dzieckiem.


W rozliczeniu za 2009 rok ulga prorodzinna przysługuje za miesiące kalendarzowe, w których dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską, opieką prawną lub w rodzinie zastępczej. Za każdy miesiąc można odliczyć 92,67 zł.

W ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uregulowano jeden szczególny przypadek, w którym ulga przysługuje jedynie za część miesiąca. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy w trakcie jednego miesiąca następuje przejęcie opieki nad dzieckiem.

Przepis art. 27f ust. 3 ustawy o PIT wyraźnie stanowi, że w sytuacji gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana była zarówno władza rodzicielska, jak i pełniona funkcja rodziny zastępczej lub opieki prawnej, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Regulacja ta zapobiega dublowaniu ulgi, w przypadku gdy przejęcie opieki następuje w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli zatem np. dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską do 2 marca 2009 r., a przez resztę tego miesiąca znajdowało się w rodzinie zastępczej, to za marzec rodzic odliczy ulgę wyłącznie za dwa dni, tj. w wysokości 6,18 zł, natomiast rodzic zastępczy za 29 dni, tj. 89,61 zł.


W pozostałych przypadkach ulga prorodzinna przysługuje zawsze za pełne miesiące. Dotyczy to przede wszystkim dzieci urodzonych w trakcie roku. Na przykład na dziecko urodzone we wrześniu można odliczyć ulgę za dziewięć miesięcy, a osoby, które rodzicami zostały w grudniu, pomniejszą swój podatek o kwotę ulgi za jeden miesiąc. Za miesiąc narodzin dziecka przysługuje ulga w pełnej wysokości, tj. 92,67 zł. Ten sam mechanizm odliczenia ma zastosowanie, gdy dziecko przez część roku, przez pełne miesiące kalendarzowe pozostawało pod władzą rodzicielską, np. dwa miesiące, a przez resztę roku, czyli 10 miesięcy, miało ustanowionego opiekuna prawnego. W takiej sytuacji rodzic ma prawo do ulgi za pełne dwa miesiące w wysokości 185,34 zł, a opiekun prawny odliczy 926,70 zł.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #546 dnia: Luty 23, 2010, 09:01:45 am »
Chytry fiskus pomniejsza ulgę rodzinną
Rzeczpospolita , 23 lutego 2010


Wątpliwości budzi miesięczny system odliczeń stosowany po raz pierwszy w zeznaniach za 2009 r. Oliwy do ognia dolewają urzędy skarbowe.

“Urodziłam córkę 28 września 2009 r. W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że odpis przysługuje tylko za trzy ostatnie dni września, a nie za cały miesiąc” – pisze czytelniczka “Rz”.

– Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o PIT preferencja przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę nad dzieckiem w rodzinie zastępczej. Urząd wprowadził czytelniczkę w błąd – wyjaśnia Damian Kubiś, doradca podatkowy w TPA Horwath.


Ulga za 2009 r. wynosi 1112,04 zł, więc za miesiąc wypada 92,67 zł. Czytelniczka może odpisać 370,68 zł – za cztery miesiące, łącznie z wrześniem.

– Ustawa o PIT przewiduje możliwość odliczenia 1/30 miesięcznej kwoty za każdy dzień wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub sprawowania opieki, ale dotyczy to sytuacji szczególnych, kiedy np. dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w trakcie miesiąca do rodziny zastępczej. Z tego sposobu rozliczenia korzystają także rozwiedzeni rodzice, jeśli dziecko przebywa u jednego z nich np. pół miesiąca. Odliczają wówczas 3,09 zł za każdy dzień opieki nad dzieckiem – mówi Paweł Nocznicki, doradca podatkowy w Accreo Taxand.

Jak podzielić odpis

Wielu rodziców nie może się jednak porozumieć w kwestii podziału odpisu lub chcą go przekroczyć.

“Mój były zamierza odliczyć połowę ulgi, chociaż widuje syna dwa razy w miesiącu. Nie chcę potem tłumaczyć w urzędzie, że to ja mam prawo do odpisu” – pisze inna czytelniczka.

– Ulga przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę. Urząd może łatwo zweryfikować, że została odliczona podwójnie. Przepisy nie przewidują co prawda takiego obowiązku, ale w tej sytuacji mogłoby pomóc oświadczenie, że dziecko nie przebywa u ojca (faktycznie nie sprawuje on nad nim pieczy) – mówi Paweł Nocznicki.

Czytelnicy pytają też, jak postępować, gdy dziecko zdało maturę w maju 2009 r., a od października studiuje zaocznie. Niektóre urzędy bowiem kwestionują prawo do ulgi za wakacje.

– Ulga przysługuje za cały rok. Przerwa wynikająca z zasad systemu szkolnictwa nie jest przeszkodą – wyjaśnia Damian Kubiś.

Co z dochodami

Wątpliwości powstają też, gdy dziecko ma własne dochody. Syn czytelnika skończył 18 lat w październiku 2009 r. Otrzymał w darowiźnie mieszkanie, które wynajmował, a przychód rozliczał ryczałtem według stawek 8,5 proc. i 20 proc. Ojciec odliczy ulgę za dziesięć miesięcy, łącznie z październikiem. Przychody z wynajmu mieszkania, który nie jest działalnością gospodarczą, niezależnie od kwoty, nie pozbawiają ulgi.
Rodzice mają też prawo do odpisu na niepełnosprawne dziecko bez względu na jego wiek i dochody.

Sytuacja zmienia się, gdy dziecko bierze ślub.
“Moja 26-letnia córka otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny na podstawie zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności. Jej dochody z pracy przekroczyły w 2009 r. 3088,68 zł, a w październiku wyszła za mąż” – pisze czytelnik.

Ma on prawo do ulgi za dziewięć miesięcy, bo odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym jego dziecko wzięło ślub.

Monika Pogroszewska
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #547 dnia: Październik 12, 2010, 11:18:18 am »

Zaczyna się zaciskanie pasa. Po części warunkowe
Piotr Skwirowski2010-10-11,
 
Nie będzie ulgi na dzieci i internetowej. Koniec z 50-proc. kosztami uzyskania dla twórców, artystów, naukowców i dziennikarzy. I z 20-proc. kosztami przy zleceniach - Ministerstwo Finansów odkryło karty, takie zmiany przepisów czekają podatników, jeśli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB


http://wyborcza.pl/1,75248,8496766,Zaczyna_sie_zaciskanie_pasa__Po_czesci_warunkowe.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #548 dnia: Listopad 09, 2010, 10:42:04 am »
"Rz": PIT wspólny z dzieckiem nie dla konkubentów
ml, PAP2010-11-09,

Osoby żyjące w związkach partnerskich nie rozliczą z dziećmi dochodów uzyskanych w 2011 roku. Nie uczynią tego, albowiem nie będą już osobami samotnie wychowującymi swe pociechy - pisze "Rzeczpospolita"


Tak postanowili posłowie, uchwalając najnowsze zmiany w ustawie o PIT, które zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku. Dziś zajmie się nimi Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Gazeta zauważa, że co roku z tej preferencji korzysta ponad 500 tys. podatników. Ilu faktycznie wychowuje dziecko w pojedynkę, a ilu, wychowując je, żyje w wolnych związkach - nie wiadomo.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że zmiana nie jest skierowana przeciwko podatnikom. "Chodzi o zamierzone obchodzenie prawa. A mianowicie, gdy matka nie bierze ślubu z ojcem dziecka tylko po to, by jako samotny rodzic dostać dodatkowe punkty przy przyjęciu dziecka do przedszkola albo uzyskać preferencje podatkowe" - mówi "Rz" Magdalena Kobos, rzecznik prasowy MF.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #549 dnia: Grudzień 14, 2010, 11:03:51 am »

Nowy limit ulgi odsetkowej w 2011 roku

W 2011 roku limit odliczenia w ramach ulgi odsetkowej wyniesie 325 990 zł.

Na podstawie obwieszczenia ministra finansów z 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2011 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków na inwestycje mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nie może przekroczyć 325 990 zł (będzie wkrótce opublikowane w Monitorze Polskim).


Ulga podatkowa polega na możliwości odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. W przypadku kredytów zaciągniętych na kwotę wyższą niż obowiązujący limit podatnik może odliczyć odsetki przypadające proporcjonalnie na tą część kredytu, która zawiera się w limicie ulgi. Ulga ta dotyczy podatników, którym w latach 2002 – 2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na cele mieszkaniowe (np. budowa domu) przed 1 stycznia 2007 r.

Z ulgi można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za rok, w którym zakończono inwestycję. Jeśli więc podatnik zakończy własną inwestycję mieszkaniową w 2011 roku, to w rozliczeniu podatkowym za ten rok odsetki możliwe do odliczenia będzie odnosił do limitu 325 990 zł. W 2010 rok wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczenia nie może przekroczyć 264 810 zł. Ulgę odsetkową rozlicza na formularzu PIT/D stanowiącym załącznik do rocznego zeznania podatkowego.

Warunki skorzystania z ulgi odsetkowej określał art. 26b ust. 1 ustawy o PIT, który obowiązywał przed 1 stycznia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2010-12-14
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach