Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y  (Przeczytany 783346 razy)

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #450 dnia: Kwiecień 03, 2008, 07:15:18 pm »
Premier: Polacy będą zwolnieni z podatku od dochodów uzyskanych za granicą

Polacy będą zwolnieni z podatku w Polsce od dochodów uzyskanych za granicą - zapowiedział premier Donald Tusk.

więcej
http://forum.darzycia.pl/vp132905.htm#132905
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #451 dnia: Kwiecień 04, 2008, 10:34:53 am »
Jak odliczyć ulgę na dzieci

Konrad Piłat 04-04-2008

W tym roku rodzice mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi prorodzinnej. Dzięki temu mogą zmniejszyć podatek o ponad 1100 zł za każde wychowywane dziecko. Wielu z nich ma jednak wątpliwości, czy mogą skorzystać z tego odliczenia. Najwięcej dotyczy sytuacji, gdy dziecko osiąga dochody lub uczy się za granicą


Dziecko nie musi mieszkać z rodzicami

W czerwcu 2007 r. córka przemeldowała się na stałe do innej miejscowości – do mieszkania odziedziczonego po dziadku. Tam studiuje na uczelni państwowej. Ma 24 lata i jest na moim utrzymaniu (w ubiegłym roku nie uzyskała żadnych dochodów). Czy możemy z mężem odliczyć ulgę na dzieci?

Tak. W tej sytuacji spełnione są wszystkie warunki, które są wymagane, aby zmniejszyć podatek. Jeśli rodzice są małżeństwem i nie pozostają w separacji, ustawa w żaden sposób nie uzależnia prawa do ulgi od tego, czy dziecko mieszka z rodzicami. Wymaga jedynie, aby wychowywali oni dziecko. Skoro rodzice cały czas utrzymują córkę, to należy uznać, że warunek ten jest spełniony.

W przypadku dzieci pełnoletnich ustawa o PIT ustanawia jeszcze dodatkowe kryteria. Po pierwsze, odliczenie przysługuje, tylko jeśli dziecko nie ukończyło 25 lat. Po drugie, musi ono uczyć się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub prawie o szkolnictwie wyższym. Po trzecie, dziecko nie mogło uzyskiwać dochodów, z wyjątkiem wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2007 r. to kwota 3015 zł). W sytuacji opisanej w pytaniu są one spełnione, więc rodzice mogą skorzystać z ulgi.


Warunki wystarczy spełniać przez część roku

W 2007 r. syn skończył 25 lat i zdobył tytuł magistra. Nie uzyskał jednak żadnych dochodów. Czy mogę zmniejszyć podatek o ulgę na dzieci?

Tak. Co prawda ustawa o PIT pozwala skorzystać z odliczenia tylko w przypadku wychowywania dzieci uczących się i do ukończenia przez nie 25 lat, ale nie wymaga, aby warunki te były spełnione przez cały rok. Wystarczy więc, że syn na początku roku je spełniał, aby można było skorzystać z odliczenia i to w pełnej wysokości. Oczywiście pod warunkiem, że spełnione są pozostałe kryteria. Podstawowym jest wychowywanie dziecka, co w opisanej w pytaniu sytuacji w praktyce oznacza łożenie na jego utrzymanie. Należy także pamiętać, że w rozliczeniu za 2008 r. prawo do ulgi nie będzie już przysługiwać.


Praca w Irlandii nie pozbawia ulgi

Moja córka jest studentką i ma 22 lata. W czasie wakacji pracowała w Irlandii, za co otrzymała około 6 tys. zł. Także w Polsce zarobiła niecałe 2 tys. zł na podstawie umowy o dzieło. Czy to pozbawia mnie prawa do ulgi?

Nie. Uzyskanie przez uczące się dziecko dochodów w Irlandii lub innym kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z metodą wyłączenia z progresją, nie wpływa na prawo do ulgi na dzieci. Na mocy odpowiedniego traktatu międzynarodowego są one bowiem w Polsce zwolnione od podatku. Z ustawy o PIT wynika, że nie wpływają one na prawo do ulgi. Nie pozbawią jej także kwoty z umowy o dzieło, ponieważ są one niższe niż kwota powodująca obowiązek zapłaty podatku. W 2007 r. było to bowiem 3015 zł.


Decyduje dochód ze składkami ZUS

Mój syn, student, pracował w czasie wakacji na podstawie umowy o pracę. Z informacji PIT-11, którą otrzymał od pracodawcy, wynika, że jego dochód brutto to 3700 zł. Gdy jednak wypełnił PIT-37, okazało się, że cały podatek zostanie mu zwrócony (w kwocie 3700 zł zawarte są bowiem składki ZUS, a od podatku odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne). Czy mogę zmniejszyć podatek o ulgę na dzieci?

Nie. Zasadą jest, że rodzice nie tracą odliczenia, jeśli dzieci uzyskają dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że dziecko nie zapłaciło podatku. Formułując kryteria dotyczące dochodów dziecka, ustawodawca uniemożliwił bowiem uwzględnianie jakichkolwiek odliczeń. To dlatego, że nie odwołał się ani do podstawy opodatkowania, ani do kwoty podatku, ale posłużył pojęciem „dochód”. Ten natomiast jest ściśle zdefiniowany jako przychód pomniejszony tylko o koszty jego uzyskania. Decyduje więc kwota przychodów wynikająca z umowy pomniejszona o koszty ustalone zgodnie z ustawą o PIT. Jeśli jest ona wyższa niż 3015 zł, to rodzicom odliczenie nie przysługuje.


Nauka za granicą nie zawsze pozbawia ulgi

Moja córka jest studentką uczelni polskiej. Została zakwalifikowana do programu Erasmus, który polega na wymianie studentów z różnych europejskich uczelni. Dzięki temu córka przez rok uczyła się w Portugalii, ale studiowała ten sam kierunek i profil nauczania co na macierzystej uczelni. Ma więc zaliczony rok nauki na uczelni w Polsce. Czy mogę odliczyć ulgę na dziecko?

Tak. Co prawda niefortunny sposób sformułowania ustawy o PIT pozbawił prawa do zmniejszenia podatku rodziców, których dzieci studiują lub uczą się za granicą, ale nie dotyczy to opisanej w pytaniu sytuacji. Zamieszanie wynika z faktu, że przepisy o uldze odwołują się do regulacji o wspólnym rozliczeniu z dzieckiem. Te z kolei można stosować tylko wówczas, gdy dziecko uczy się w szkole lub na uczelni wymienionej w przepisach o systemie oświaty lub prawie o szkolnictwie wyższym. Stosując polskie przepisy, urzędy odmawiają więc prawa do ulgi rodzicom, których dzieci są studentami zagranicznych uczelni, mimo że zgodność tej zasady z prawem europejskim budzi duże wątpliwości.

W opisanej sytuacji ograniczenia te nie powinny jednak wpłynąć na prawo do ulgi. Córka cały czas jest bowiem studentką polskiej uczelni. Gdyby ten argument nie przekonał urzędu, można się posłużyć innym. Skoro córka studiowała za granicą przez jeden rok akademicki, to znaczy, że przez część 2007 r. uczyła się na polskiej uczelni. To wystarczy, aby rodzice nabyli prawo do całej kwoty ulgi.


Gdy jest zasiłek pielęgnacyjny, ulga przysługuje

Na moim utrzymaniu jest niepełnosprawna córka w wieku 35 lat, która otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i rentę socjalną. Czy mogę skorzystać z ulgi rodzinnej?

Tak. Z ustawy o PIT wynika, że ulgę mogą m.in. odliczyć osoby wychowujące własne lub przysposobione dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na ich wiek.

Córka jest studentką. W 2007 r. pracowała na podstawie umowy-zlecenia i zarobiła około 6 tys. zł. Otrzymuje także zasiłek pielęgnacyjny. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Tak. Rodzicom wychowującym dziecko otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny ulga przysługuje w każdej sytuacji. Nie ma znaczenia to, czy dziecko uzyskało dochody ani jaka była ich wysokość. Nie ma także znaczenia wiek dziecka.


Renta rodzinna nie pozbawia ulgi

Samotnie wychowuję syna, który ma 23 lata i jest studentem. Jego jedyne dochody to renta rodzina. W 2007 r. było to około 7000 złotych. Czy mogę obniżyć podatek o ulgę na dzieci?

Tak. Otrzymywanie przez dziecko renty rodzinnej – bez względu na jej wysokość – nie pozbawia rodzica ulgi na dzieci.


Nie dla studentów zagranicznych uczelni

Mój syn jest studentem brytyjskiej uczelni. Nie osiąga żadnych dochodów i jest na moim utrzymaniu. Czy w zeznaniu mogę uwzględnić ulgę na dzieci?

Nie. Aby odliczyć ulgę z tytułu wychowywania pełnoletnich dzieci, muszą się one uczyć lub studiować. To jednak niejedyny warunek. Dziecko musi się uczyć w szkole lub na uczelni wymienionej w przepisach o systemie oświaty lub prawie o szkolnictwie wyższym. Być może regulacje te zostaną zmienione, ponieważ budzą wątpliwości co do zgodności z prawem wspólnotowym. Obecnie jednak ustawa o PIT nie pozwala na skorzystanie z ulgi rodzicom, których dzieci są studentami zagranicznych uczelni.


Po rozwodzie decyduje miejsce pobytu dziecka

Jesteśmy z żoną po rozwodzie. Sąd postanowił, że dzieci będą mieszkać z matką, natomiast nie ograniczył moich praw rodzicielskich. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Nie. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, ustawa przewiduje dodatkowe ograniczenia. Odliczenie przysługuje jednemu z nich – temu, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie przebywają u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje proporcjonalnie każdemu z nich. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty 1145,08 zł. Z opisu sytuacji wynika jednak, że dzieci przez cały rok mieszkają z matką. Tylko ona będzie więc mogła skorzystać z odliczenia.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/115850.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #452 dnia: Kwiecień 05, 2008, 12:22:00 am »
http://forum.darzycia.pl/vp133000.htm#133000

 Będzie abolicja i nowe zwolnienie z podatku

 Polacy, którzy pracowali za granicą i nie ujawniali swoich dochodów, aby nie płacić podatku w kraju, będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości razem z odsetkami. Ci, którzy zapłacili, dostaną zwrot
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #453 dnia: Kwiecień 05, 2008, 01:01:10 pm »
Co zrobić z pieniędzmi z kasy mieszkaniowej, aby nie stracić ulgi

Izabela Lewandowska 05-04-2008

Osoby, które z racji oszczędzania w kasie mieszkaniowej korzystały z ulgi budowlanej na podstawie umowy z bankiem zawartej przed 1 stycznia 2002 r., muszą te oszczędności wydać na cele mieszkaniowe albo scedować na dzieci

W razie innego spożytkowania oszczędności z kasy mieszkaniowej przyjdzie im oddać fiskusowi korzyści uzyskane w związku z odliczeniami, do których ulga ta uprawniała i nadal uprawnia.

Ci, którzy rozpoczęli oszczędzanie przed 1 stycznia 2002 r., uzyskali prawo do odliczenia – w granicach limitów – przez cały okres oszczędzania w kasie mieszkaniowej ustalony w umowie o kredyt kontraktowy zawartej z bankiem przed tą datą (nie ma górnej granicy czasowej).

Wielu z nich nadal oszczędza w tej formie na dach nad głową lub poprawę warunków mieszkaniowych. Znaczna jednak część nie dokonuje już odliczeń z powodu skonsumowania limitu ulgi.

Chcą wiedzieć, na co mogą przeznaczyć oszczędności z kasy, aby uniknąć oddawania kwot, które odliczyli. Czy jest sposób, by tego uniknąć bez wydania pieniędzy na cele mieszkaniowe? Pytają, czy można bez obawy utraty ulgi przedłużyć okres systematycznego oszczędzania i czy po upływie tego okresu trzeba koniecznie wydać pieniądze z kasy. Czy dla zachowania ulgi konieczne jest zaciągnięcie w banku, w którym gromadzi się te oszczędności, kredytu kontraktowego?


Kredyt niekonieczny

Właściciele rachunków w kasie mieszkaniowej mogą bez obawy utraty prawa do ulgi przedłużać umowę z bankiem o oszczędzanie w kasie. Jeśli jednak umowa została przedłużona po 1 stycznia 2002 r., to oszczędności zgromadzone po jej przedłużeniu nie są objęte ulgą. Jeśli umowa zawarta przed tą datą przewidywała waloryzację wpłat, to odliczenie obejmuje również kwotę waloryzacji.

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej jest warunkiem uzyskania kredytu kontraktowego na cele mieszkaniowe na preferencyjnych zasadach. Jednakże dla zachowania ulgi nie trzeba go zaciągać. Można z niego zrezygnować.

Nie pozbawia ulgi rezygnacja z dalszego gromadzenia oszczędności na rachunku w kasie, pod warunkiem że nie zostaną wycofane. Jeżeli jednak zdecydujemy się już na ich wycofanie, musimy – co ważne – w tym samym roku kalendarzowym, w którym doszło do wycofania, wydać je na cele mieszkaniowe.

Jeśli tego nie zrobimy, trzeba w zeznaniu rocznym za rok, w którym doszło do wycofania oszczędności, oddać ulgę. Polega to na doliczeniu do podatku należnego od dochodów uzyskanych w tymże roku kwot odliczonych z jej tytułu od podatku w latach poprzednich. Na pocieszenie trzeba zaznaczyć, że dolicza się je w wysokości nominalnej, bez odsetek czy innych obciążeń.


Na co przeznaczyć

Ulgę zachowamy, jeśli pieniądze z kasy wydamy:

Na kupno nowego mieszkania, nowego domu mieszkalnego, udziału w domu lub mieszkaniu od dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej,

Na budowę, nadbudowę czy też rozbudowę domu,

Na kupno działki budowlanej,

Na kupno mieszkania, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, udziału w domu lub mieszkaniu na rynku wtórnym,

Na remont domu czy mieszkania (z wyjątkiem jego bieżącej konserwacji i odnowienia).

Żeby zachować ulgę, można przeznaczyć pieniądze z kasy na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wszystkie wskazane wyżej cele. Warunki tej ulgi będą zachowane m.in. również wówczas, gdy oszczędności z kasy wyda się na wykupienie mieszkania od gminy, a także na wykup przez lokatora mieszkania zakładowego.


Można scedować

Nie traci się ulgi w razie scedowania rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie na dziecko własne lub przysposobione. Gdyby jednak miała to być inna osoba bliska, np. wnuk, ulgę trzeba oddać. Scedowanie rachunku po 1 stycznia 2002 r. nie dawało dziecku, które w ten sposób stało się właścicielem oszczędności rodziców (rodzica), prawa do ulgi. Skoro zaś dziecko nie korzysta z ulgi, nie dotyczą go również obowiązujące nadal w stosunku do osób, które dokonywały odliczeń od podatku z racji oszczędzania w kasie, przepisy mówiące o jej utracie.

Trzeba mieć na względzie innego rodzaju konsekwencje podatkowe niezrealizowania przez dziecko żadnego z celów mieszkaniowych. Otóż cesja praw do rachunku jest w istocie darowizną zgromadzonych na nim oszczędności. Od 1 stycznia 2007 r. wszelkie darowizny dla najbliższych objęte zostały całkowitym zwolnieniem z podatku.

Warunkiem zwolnienia jest jednak zawiadomienie urzędu skarbowego o darowiźnie w ciągu miesiąca od jej dokonania. Dotyczy to także darowizny obejmującej oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej.


Istnieją dwa limity

Osoby kontynuujące oszczędzanie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową mogły w kolejnych zeznaniach rocznych pomniejszyć podatek o 30 proc. oszczędności, ale nie więcej niż o 11 340 zł (odpowiada to rocznym oszczędnościom w wysokości 37 800 zł). Nadwyżka oszczędności nie jest objęta ulgą.

Jest również inny limit: zsumowane odliczenia od podatku w ramach ulgi dokonane w poszczególnych latach wraz z zsumowanymi odliczeniami w ramach wykorzystanej przedtem dużej ulgi budowlanej nie mogą przekraczać 35 910 zł.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/116349.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #454 dnia: Kwiecień 05, 2008, 01:11:35 pm »
Nie czekaj, aż urząd poprawi twój PIT

Grażyna Leśniak 05-04-2008

Osoba, która pomyliła się w zeznaniu rocznym, nie powinna zwlekać ze złożeniem korekty

Także dlatego, że skorygowanie błędów przed końcem okresu rozliczeniowego nie powoduje żadnych skutków podatkowych. Ci, którzy to zrobią po zakończeniu akcji PIT, będą musieli ponieść konsekwencje w postaci np. konieczności zapłaty odsetek za zwłokę, jeśli na skutek popełnionego błędu będą dopłacać podatek. Co ważne, korekta zeznania wydłuży czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku. Normalnie urząd skarbowy musi zwrócić nadpłatę w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania. Jeżeli jednak podatnik je skoryguje, to termin zwrotu biegnie na nowo – od dnia, w którym złożył korektę.

Zeznanie może też skorygować sam urząd skarbowy, nanosząc w nim poprawki i uzupełnienia (art. 274 § 1 ordynacji podatkowej). Urzędnicy mogą poprawić błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wolno im też wnieść poprawki, jeśli zeznanie wypełniono w sposób niezgodny z ustalonymi wymaganiami. W zależności zatem od popełnionych uchybień organ może skorygować PIT, pod warunkiem że zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł. Potem uwierzytelniona kopia skorygowanego zeznania trafi do podatnika, który w ciągu 14 dni od jej doręczenia może wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego. Jeżeli tego nie zrobi, to po upływie dwóch tygodni korekta wprowadzona przez urząd jest traktowana tak, jakby została złożona przez samego podatnika.

Dokonanie korekty zeznania przez urząd wydłuży jednak oczekiwanie na zwrot nadpłaconego podatku do 3,5 miesiąca. Bo dzień, w którym powinna zostać zwrócona nadpłata, liczy się od dnia, w którym upłynął termin na wniesienie do urzędu skarbowego sprzeciwu wobec korekty sporządzonej przez urzędnika. Podatnik ma na to 14 dni od doręczenia mu przez urząd uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego. Ci zaś, którzy będą musieli samodzielnie poprawić błędy, będą też zobowiązani dołączyć do korekty wyjaśnienia na piśmie.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/116348.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #455 dnia: Kwiecień 08, 2008, 06:43:09 am »
Pytania o rozliczenia za 2007 rok
PIT

Jestem z mężem po ślubie, ale mamy inne nazwiska i adresy zameldowania. Czy możemy rozliczyć się razem, skoro należymy do dwóch urzędów skarbowych?

Urzędem skarbowym właściwym do złożenia zeznania rocznego PIT jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. Oznacza to, że miejsce zameldowania oraz różne nazwiska małżonków nie mają znaczenia dla wspólnego rozliczenia.

Podatnicy opodatkowujący swoje dochody łącznie z dochodami małżonka wypełniają pozycję podatnik, jak również pozycję małżonek. W takim przypadku właściwym urzędem będzie ten, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małżonka, który wypełnia pozycję podatnik.
Podstawa prawna

■ Art. 6 ust. 2, art. 45 ust. 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Więcej: Gazeta Prawna nr 69
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2191.220.0.40.11.1.0.1.htm

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #456 dnia: Kwiecień 08, 2008, 07:56:29 am »
Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną

Przemysław Wojtasik 07-04-2008

Niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, mogą odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację oraz na ułatwienia codziennego życia. Są to zwykle inwestycje w przystosowanie mieszkania, sprzęt oraz rekonwalescencję. Mogą też skorzystać z ulgi na leki i przewodnika. Na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej ulgi odpowiada Małgorzata Ludwikowska-Piątek - konsultant podatkowy w Europejskim Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej


Trzeba podpisać umowę na używanie samochodu

Mam orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, z uwagi na niesprawny narząd ruchu. Na leczenie wozi mnie zięć swoim samochodem. Kupuję mu paliwo na każdy taki przejazd. Czy mogę odliczyć te wydatki od swojego dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Jeżeli pana dochody nie przekraczają rocznie 9120 zł i jest pan na utrzymaniu zięcia, to właśnie on mógłby skorzystać z odliczenia. Jeśli nie jest to możliwe, może pan zawrzeć umowę z zięciem zobowiązującą do ponoszenia opłat z tytułu przewozu jego samochodem. Wtedy będą to wydatki, o których mówi art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b) ustawy o PIT, czyli na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, środkami transportu innymi niż karetka.


Można odliczyć koszt zabiegu i dojazdu

Mój tata ma duże problemy ze wzrokiem (jest inwalidą II grupy). Ostatnio w czasie rutynowych badań okazało się, że jedynym antidotum na jego dolegliwości jest cykl zastrzyków podawanych bezpośrednio do gałki ocznej. Jego koszt to około 15 tys. zł. Zastrzyki byłyby robione przez niepubliczny ZOZ. Czy mogę odliczyć te wydatki? Czy do skorzystania z ulgi konieczne jest posiadanie statusu „opiekuna” osoby niepełnosprawnej?

Jeżeli tata jest na pana utrzymaniu i nie uzyskuje dochodów przekraczających 9120 zł rocznie, będzie pan mógł odliczyć od swoich dochodów wydatki na zabiegi rehabilitacyjne. Moim zdaniem dotyczy to także opisanego w pytaniu cyklu zastrzyków. Oprócz kosztów samego zabiegu można też odliczyć wydatki na samochód osobowy używany do przewozu na te zabiegi (tu mamy limit ulgi – 2280 zł). Nie jest wymagane w tym przypadku uzyskanie przez pana statusu opiekuna. Istotne jest jednak, aby tata otrzymał od lekarza zalecenie uczestnictwa w takich zabiegach.

Oczywiście wydatki nie mogą być zwrócone w jakiejkolwiek formie, np. przez NFZ.


Podwójna kwota na przewodników

Utrzymuję dwie osoby niepełnosprawne (syn i synowa). Oboje posiadają I grupę inwalidztwa z powodu wzroku. Mieszkają razem ze mną i moją żoną oraz pobierają rentę socjalną. Ich roczny dochód na jedną osobę nie przekracza 9120 zł. Czy w takim przypadku mam prawo zastosować podwójną ulgę na przewodnika?

Tak. Gdyby przewodnicy syna i synowej (osób niewidomych) faktycznie otrzymywali wynagrodzenie, wówczas mógłby pan odliczyć od swojego dochodu kwotę 4560 zł. Wprawdzie nie ma obowiązku udokumentowania tych wydatków, jednakże urząd skarbowy może zweryfikować, czy zostały faktycznie poniesione. Może też zbadać, czy przewodnicy wykazali te dochody w zeznaniu rocznym.


Ulga tylko na zabiegi

Mam decyzję ZUS przyznającą mi rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy mogę pomniejszyć dochód o wydatki związane z wyjazdami do lekarzy, na wizyty kontrolne w szpitalu i w przychodni? Wozi mnie żona, najczęściej prywatnym samochodem.

Odliczyć można wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę w celu przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W uldze tej nie mieszczą się wydatki związane z wyjazdami do lekarzy, których celem jest jedynie rozpoznanie bieżącego stanu zdrowia pacjenta (wizyty kontrolne) czy wskazanie dalszego sposobu leczenia.


Wydatki na osobę z I grupą inwalidztwa

Mój mąż posiada orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności (I grupę inwalidztwa). Jego dochód za 2007 rok wynosi 11 000 zł. Mąż nie korzysta z żadnej rehabilitacji ani zabiegów. Rozliczamy się wspólnie. Czy w zeznaniu za 2007 rok mamy szansę na ulgę rehabilitacyjną?

Mąż nie korzysta z żadnych zabiegów, ale być może poniósł wydatki na inne cele objęte ulgą. Może to być np. adaptacja i wyposażenie mieszkania oraz domu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych, zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Te wydatki są nielimitowane, powinny jednak być potwierdzone fakturami (rachunkami).

Mąż może również odliczyć wydatki na opłacenie przewodnika do kwoty 2280 zł rocznie.


Ważne jest skierowanie od lekarza

Posiadam decyzję o rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznanej w lipcu 2007 r. Czy przysługuje mi cała kwota limitu 2280 zł z tytułu używania własnego samochodu na dojazdy na zabiegi lecznicze (chemioterapia), które w większości miały miejsce w pierwszej połowie roku i które mogłabym potwierdzić?

Tak. Z pytania wynika, że również w drugiej połowie roku dojeżdżała pani na zabiegi lecznicze. Kwota 2280 zł jest odliczeniem ryczałtowym. Jeżeli więc uprawdopodobni pani, że dojazdy te faktycznie miały miejsce (mogłoby to wynikać ze skierowania lekarskiego), to odliczenie pełnej kwoty będzie możliwe. Istotne jest, że będzie pani mogła skorzystać z ulgi bez przedstawienia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na używanie samochodu.


Trzeba udowodnić, kto poniósł wydatek

Mój ojciec od maja 2007 r. przebywa w zakładzie opiekuńczo-rehabilitacyjnym. Za każdy miesiąc pobytu uiszczałem opłatę w wysokości 1800 zł (z jego emerytury). Zakład wystawiał co miesiąc pokwitowanie KP, na których jednakże to ja figuruję jako wpłacający. Czy na podstawie takich dokumentów ojciec może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Jeżeli nie, to jakich dokumentów mogę się ewentualnie domagać od zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego, ażeby umożliwić ojcu odliczenie?

Warunkiem odliczenia takich wydatków jest posiadanie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie do zakładu z prośbą o wystawienie potwierdzenia (oświadczenia) o pobycie pana taty. Poza tym ojciec powinien również wykazać, że upoważnił pana do dokonywania wpłat za pobyt w zakładzie z jego emerytury.


Rozliczamy koszty wyjazdu do sanatorium

Moje dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. W zeszłym roku z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie zostało skierowane na ambulatoryjny turnus sanatoryjny do Szczawnicy. Pokryto jednak tylko koszty zabiegów. Żona (jako opiekun) wraz z dzieckiem musiała więc skorzystać z noclegu i wyżywienia w pensjonacie we własnym zakresie. Dostała dwie faktury. Czy można je odliczyć?

Nie. Ulga obejmuje wydatki na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Można również odliczyć koszty zabiegów rehabilitacyjnych. Tak więc dochód będzie można pomniejszyć o wydatki związane z pobytem i wyżywieniem dziecka. Nie jest jednak możliwe odliczenie wydatków związanych z pobytem opiekuna.

Czy kserokopia faktury z adnotacją za zgodność z oryginałem (który zginął) za pobyt dziecka jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z ulgi?

Aby wyeliminować ryzyko sporu z urzędem skarbowym, warto zwrócić się do organizatora turnusu z prośbą o wystawienie duplikatu faktury.


Leki, samochód i przewodnik dla niepełnosprawnej córki

Moja pełnoletnia, niepełnosprawna córka ukończyła studia w 2007 r. Posiada znaczny stopień niepełnosprawności (amputacja nogi). Otrzymywała rentę socjalną oraz wynagrodzenie (nieprzekraczające kwoty, która by zawieszała rentę socjalną).

Czy mogę odliczyć od mojego dochodu wydatki na leki, używanie samochodu osobowego oraz opłacenie przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu?

Tak. Można skorzystać z ulgi, jeśli córka jest na pani utrzymaniu oraz jej dochody nie przekroczyły 9120 zł rocznie. Może więc pani pomniejszyć swój dochód o wydatki na leki, używanie samochodu osobowego w celu przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (jeżeli córka została zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa) oraz opłacanie przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (jeżeli córka ma I grupę inwalidztwa).

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/117099.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #457 dnia: Kwiecień 08, 2008, 08:51:28 am »
05.04.2008 /TVN CNBC Biznes
Ulga czy 1 procent?
"TWÓJ BRAT PIT" RADZI


http://www.tvn24.pl/12692,1544879,0,1,wiadomosc.html

Dzięki uldze prorodzinnej, słabo lub nawet średniozarabiające wielodzietne rodziny nie zapłacą podatku w ogóle. Oznacza to jednak, że nie będą miały szansy przekazać 1 proc. tego podatku na rzecz organizacji pozarządowych. O tym, jak ulga prorodzinna wpływa na sytuację organizacji pożytku publicznego, rozmawiali w studiu TVN CNBC Biznes Anna Dymna i Jerzy Owsiak.

Prawie 2300 zł może odliczyć od podatku rodzina z dwójką dzieci. Tym samym taka rodzina, zarabiająca nie więcej niż 25 tys. zł rocznie, po odliczeniu ulgi i składki zdrowotnej, którą też może odliczyć, odzyska od fiskusa cały potrącony już przez pracodawcę podatek. Jest to równoznaczne z uniemożliwieniem im przekazania 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

- Oczywiście, że te pieniądze przede wszystkim należą się rodzinom - przyznała Anna Dymna, aktorka i założycielka fundacji "Mimo wszystko". Dodała jednak, że nie powinny powstawać wykluczające się nawzajem systemy.

- Byłbym idiotą, gdybym powiedział, że te pieniądze się tym ludziom nie należą - zgodził się Jerzy Owsiak. On również jednak stwierdził, że 1 proc. powinien być "procentem świętym".

Masz pytanie? Napisz, zadzwoń, pomożemy!
Andrzej Marczak odpowiadał na pytania widzów
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #458 dnia: Kwiecień 09, 2008, 09:00:13 pm »
Pytania o rozliczenia za 2007 rok

PIT - Jak wypełnia PIT-37 osoba samotnie wychowująca studiujące dziecko w wieku 20 lat?

Osoba taka powinna w poz. 6 zeznania PIT-37 zaznaczyć kwadrat nr 4. Oznacza to, że wybiera opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Rozliczenie to przysługuje m.in. osobom samotnie wychowującym: dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, gdy w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Podstawa prawna

■ Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

(...)

Źródło: Gazeta Prawna nr 70
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2192.220.0.40.12.4.0.1.htm

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #459 dnia: Kwiecień 10, 2008, 09:09:18 am »
Przekazanie części podatku dla organizacji pożytku publicznego
Płatnik nie przekaże 1 proc.

Cytuj

Podatnicy, którzy rozliczają się przez płatnika, nie przekażą 1 proc. podatku
 Formularze PIT-40 i PIT-40A nie zawierają rubryk na wpisanie darowizny
 Trzeba zmienić przepisy, aby płatnicy też przekazywali wpłaty 1-proc.
ANALIZA


Podatnik rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem płatnika (rozliczenie na PIT-40) lub ZUS (PIT-40A/11A) nie przekaże 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Na formularzach składanych przez płatników nie przewidziano rubryki dla tego typu wpłat.


Więcej tutaj:
http://forum.darzycia.pl/vp133301.htm#133301
» 1 % dla organizacji?
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #460 dnia: Kwiecień 12, 2008, 08:59:07 am »
PIT | Dochody zwolnione
Zwrot kosztów opieki jest nieopodatkowany
NOWE PRAWO - Od 12 kwietnia zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra finansów, które pozwala nie płacić podatku od dochodu stanowiącego zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) jutro wejdzie w życie. Minister zarządził w nim zaniechanie w całości poboru PIT od środków stanowiących zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną przyznanych w ramach:

Działań 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 na podstawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,
Priorytetu 2 na podstawie Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na podstawie Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006,

Zaniechanie poboru podatku dotyczy również zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem przyznanego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta przyznaje samotnym bezrobotnym refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat siedmiu, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie.
Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Rozporządzenie opublikowano w Dz.U. nr 53, poz. 316.

BOGDAN ŚWIĄDER

Gazeta Prawna nr 72
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2194.220.0.39.13.1.0.1.htm

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #461 dnia: Kwiecień 12, 2008, 09:00:36 am »
Pytania o rozliczenia za 2007 rok
PIT - Będę wypełniała formularz PIT-36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jakich dochodów nie muszę uwzględniać w rocznym rozliczeniu i w jaki sposób powinnam określić podatek?

Jeżeli osoba samotnie wychowująca dzieci spełnia warunki określone w przepisach PIT, to może - na swój wniosek - określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów. Z tym że do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych itp.). Nie dolicza się również dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, jest zobowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2007 roku kwoty 3015 zł).

20 dni zostały na złożenie zeznania PIT

(...)

Gazeta Prawna nr 72
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2194.220.0.39.13.2.0.1.htm

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #462 dnia: Kwiecień 18, 2008, 09:15:49 am »
Jak skorzystać z ulgi spadkowej przy dziedziczonym mieszkaniu

Osoby, które nabyły w spadku dom lub mieszkanie, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi pozwalającej nie płacić podatku od powierzchni użytkowej nieruchomości nieprzekraczającej 110 mkw.

Prawo do uwzględniania z ulgi uzależnione zostało od spełniania przez spadkobierców wymogów ściśle określonych w ustawie.

Warunki do spełnienia

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest nieposiadanie własności budynku, lokalu, mieszkalnego, niedysponowanie spółdzielczym lokatorskim lub własnościowym prawem do lokalu czy wreszcie niekorzystanie z prawa najmu budynku lub lokalu. Osoba, która posiada własny dom lub mieszkanie lub dysponuje prawem spółdzielczym, zachowa jednak prawo do ulgi, jeżeli przeniesie ich własność na zstępnych lub odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa (lub gminy) albo do dyspozycji spółdzielni, w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. W tym samym terminie najemcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia, muszą rozwiązać umowę najmu. Osoby spełniające powyższe warunki mają ponadto obowiązek zamieszkiwania w nabytym budynku lub lokalu, będąc zameldowanym na pobyt stały i nie mogą dokonać jego zbycia przez okres pięciu lat. Okres ten liczy się od dnia złożenia zeznania podatkowego, jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku. W przypadku gdy nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego, pięcioletni okres liczony jest od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały.

Spadkobiercy uwzględniają ulgę w składanym do urzędu skarbowego zeznaniu podatkowym na druku SD-3. Na postawie złożonego zeznania urząd skarbowy wydaje decyzję wymiarową o wysokości należnego podatku. Informacje o korzystaniu z ulg podatkowych, w tym z ulgi mieszkaniowej, podatnik podaje w części H formularza Uwagi składającego zeznanie. Zeznanie należy złożyć w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jak ustalić powierzchnię

W rozumieniu ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) za powierzchnię użytkową budynku lub lokalu uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę należy pominąć.

Ważne!

Spadkobiercy uwzględniają ulgę w składanym do urzędu skarbowego zeznaniu podatkowym na druku SD-3.

GRUPY PODATKOWE

I grupa podatkowa - najbliższa rodzina spadkodawcy,

II grupa - dalsza rodzina,

III grupa - pozostali nabywcy.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. większość osób zaliczanych do I grupy podatkowej została objęta całkowitym zwolnieniem z podatku od spadków. Przywilej ten obejmuje: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Osoby te nie muszą korzystać ze szczególnego zwolnienia przy dziedziczeniu nieruchomości.

Autor: Magdalena Majkowska

Źródło: Gazeta Prawna
http://podatki.gazetapraw...mieszkaniu.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #463 dnia: Kwiecień 24, 2008, 02:49:18 pm »
Małżeński PIT nie zawsze się opłaca

Małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe, powinni dobrze się nad tym zastanowić. Wspólne rozliczenie nie jest korzystne, gdy jedno z małżonków pracowało w danym roku za granicą. Mąż i żona, którzy złożyli jeden PIT, mogą zmienić formę rozliczenia przez złożenie korekty, ale tylko do 30 kwietnia.

ANALIZA

Małżonkowie, którzy planują złożyć wspólne zeznanie za 2007 rok lub już to zrobili, powinni raz jeszcze dobrze przeliczyć, czy takie rozliczenie jest dla nich opłacalne. Dotyczy to zwłaszcza osób, które pracowały za granicą. W takiej sytuacji złożenie zeznań indywidualnie może okazać się lepszym rozwiązaniem. Dlaczego?

Zarobki zagraniczne zazwyczaj są wyższe od polskich. Z kolei podatki płacone poza krajem niższe. W konsekwencji ujęcie zagranicznych pensji w polskim PIT będzie skutkowało dopłatą podatku w kraju. Co więcej, będzie tak zarówno w przypadku rozliczeń zagranicznych dokonywanych metodą proporcjonalnego odliczenia (np. zarobki z Austrii, Belgii, Holandii), jak i metodą wyłączenia z progresją (np. zarobki z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch). Przy zeznaniu indywidualnym w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia podatek dopłaci tylko jedno z małżonków. Natomiast przy wyłączeniu z progresją zarobki zagraniczne jednego z małżonków wpłyną na podwyższenie stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie tylko do jego polskich dochodów. Wyższą stopą nie będą już objęte zarobki drugiego małżonka.

A co mogą zrobić małżonkowie, którzy już wspólne zeznanie złożyli, a teraz doszli do wniosku, że bardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby dla nich rozliczenie indywidualne. Jest wyjście z tej sytuacji - trzeba złożyć korektę wspólnego zeznania. Ale tu uwaga! Trzeba to zrobić najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. Korekta składana po terminie, przewidzianym dla rozliczenia rocznego, nie może wpływać na formę rozliczenia - czyli na to, czy rozliczamy się razem czy osobno. Oznacza to, że nie można dobrowolnie zmieniać formy rozliczenia rocznego z małżeńskiej na indywidualną albo z indywidualnej na małżeńską. Po tej dacie co najwyżej można korygować błędy i pomyłki w formularzach.

Metoda do wyboru

Wspólne rozliczenie małżonków nie zawsze jest korzystne, w szczególności jeśli część dochodów małżonków została osiągnięta poza granicami Polski. Grzegorz Jukiel, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej White & Case, zwraca uwagę, że w przypadku osiągania przez jednego z małżonków dochodów poza granicami Polski, sposób rozliczenia osiąganego przez niego dochodu, w szczególności unikania podwójnego opodatkowania, zależy od postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a krajem, w którym zagraniczny dochód został osiągnięty. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają dwie podstawowe metody unikania podwójnego opodatkowania, tj. metodę proporcjonalnego odliczenia oraz wyłączenia z progresją.

- W przypadku pierwszej z metod dochód zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce, natomiast podatek zapłacony za granicą od tego dochodu, z pewnymi ograniczeniami, pomniejsza polski podatek. Wyłączenie z progresją oznacza, że dochód zagraniczny jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, przy czym brany jest pod uwagę przy obliczeniu stawki podatkowej mającej zastosowanie do dochodu podatnika - tłumaczy Grzegorz Jukiel.

Co do zasady jednak, w obu tych metodach dochód zagraniczny ma wpływ na zastosowaną stawkę podatku w Polsce, w szczególności w przypadku łącznego opodatkowania małżonków.

- Osiągnięcie np. przez męża wyłącznie dochodów poza granicami Polski, nawet przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, może oznaczać, że łączny dochód małżonków opodatkowany w Polsce będzie faktycznie ograniczony do dochodów żony, natomiast stawka podatkowa będzie obliczona z uwzględnieniem zagranicznego dochodu męża - ostrzega Grzegorz Jukiel.

Według niego, w skrajnych sytuacjach może to oznaczać, że dochód żony, który w przypadku indywidualnego opodatkowania małżonków byłby opodatkowany przy zastosowaniu 19-proc. stawki PIT, zostanie opodatkowany jako wspólny dochód małżonków przy zastosowaniu 40-proc. stawki.

- Warto więc dokonać stosownych obliczeń i zdecydować, czy rzeczywiście wspólne rozliczenie małżonków jest korzystne - radzi ekspert White & Case.

Zarobki do przeliczenia

Jak już wyjaśniliśmy, osoby pracujące za granicą, których dochody podlegały opodatkowaniu w innym państwie, będą w swoim zeznaniu rocznym stosowały jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą przez zawartą z tym państwem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją lub metodę odliczenia proporcjonalnego.

Według Mateusza Kobylińskiego, doradcy podatkowego, starszego mendżera w Firmie Doradczej KPMG, druga metoda stosowana jest także w przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem obcym (na podstawie przepisów ustawy o PIT).

- Osoby planujące rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, do których dochodów zastosowana będzie metoda wyłączenia z progresją, powinny dokładnie zweryfikować, czy jednak korzystniejsze nie będzie dla nich dokonanie rozliczenia oddzielnie. Może się okazać, że zastosowanie wspomnianej metody spowoduje wzrost wysokości zobowiązania podatkowego przypadającego na dochody małżonka i w efekcie małżonkowie zapłacą więcej podatku składając jedno wspólne zeznanie niż dwa oddzielne - ostrzega Mateusz Kobyliński.

Preferencje do zastosowania

Przepisy ustawy o PIT przewidują preferencyjne zasady opodatkowania dla małżonków, zezwalając na ustalenie rocznego zobowiązania podatkowego w wysokości podwójnego podatku ustalonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Anna Misiak, doradca do spraw PIT i ZUS w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, zwraca uwagę, że w przypadku dochodów z zagranicy, np. przy metodzie wyłączenia z progresją, dochód z zagranicy jest co prawda wyłączony z opodatkowania, jednak jest brany pod uwagę do ustalenia stopy procentowej, która ostatecznie zostanie nałożona na dochód ze źródeł polskich.

- Jeśli dochód polski podlegałby opodatkowaniu 19-proc. stawką podatkową, a dochód zagraniczny mieściłby się w wyższych przedziałach skali podatkowej, to ostatecznie dochód polski zostanie opodatkowany wyższą stawką i podatnik będzie musiał dopłacić podatek - podkreśla Anna Misiak.

Podkreśla także, że jeśli dochody polskie obydwojga małżonków mieszczą się np. w pierwszym przedziale skali podatkowej, to wskutek wysokiego dochodu zagranicznego jednego z nich ostatecznie może okazać się, że ich łączne dochody zostaną obciążone wyższą stawką podatkową, mimo że będzie ona ustalona od połowy ich dochodów i do połowy będzie miała zastosowanie. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków może się zatem okazać, że wspólne zeznanie zaskutkuje nieco większym łącznym zobowiązaniem podatkowym. Wyższe zobowiązanie będzie wówczas skutkiem opodatkowania łącznego dochodu polskiego wyższą stawką podatkową, niż stawka, jaka byłaby zastosowana, gdyby każde z małżonków rozliczało się oddzielnie.

- W przypadku oddzielnego rozliczenia wyższa stawka podatkowa zostałaby nałożona tylko na dochód jednego z nich. Podobnie może zdarzyć się w przypadku, gdy dochody małżonków ze źródeł polskich mieszczą się w wyższych progach, np. obydwoje przekraczają trzeci próg. Wówczas ich łączne zobowiązanie może okazać się wyższe niż suma zobowiązań indywidualnych - radzi Anna Misiak.

Według naszej rozmówczyni, w przypadku jednak kiedy małżonkowie są w różnych progach podatkowych lub jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów lub jego dochody nie są wysokie, przy osiąganiu zagranicznych dochodów, wspólne rozliczenie może okazać się korzystne, jako że stopa procentowa ustalana jest wówczas od połowy wspólnego dochodu, a więc jest nieco niższa niż ta ustalona od dochodu indywidualnego. Należy jednak podkreślić, że analiza wpływu dochodu zagranicznego na polskie roczne rozliczenie podatkowe nie może być prowadzona w oderwaniu od indywidualnej sytuacji podatkowej danego podatnika czy podatników - małżonków.

- Osoby wspólnie rozliczające się na koniec roku korzystają bądź nie z możliwości obniżenia zaliczek w ciągu roku, osiągają dochody z różnych tytułów, a i zaliczki od tych dochodów mogą być w ciągu roku pobierane wg różnych stawek podatkowych, dokonują różnych wydatków, które mogą uprawniać do odliczeń w zeznaniu rocznym, a te czynniki mogą znacząco wpływać na ostateczne zobowiązanie podatkowe - podsumowuje Anna Misiak.

Ważne!

Wniosek realizujący prawo do preferencji podatkowych dla małżonków należy złożyć w zeznaniu podatkowym, przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to termin prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. Ustawa o PIT nie przewiduje możliwości złożenia tego wniosku w innym czasie i formie

SŁOWNIK

Metoda wyłączenia z progresją - dochód z tytułu pracy wykonywanej za granicą i tam opodatkowany - zgodnie z miejscowym prawem podatkowym, będzie już zwolniony od opodatkowania w Polsce, z jednoczesnym uwzględnieniem go dla potrzeb ustalenia tzw. stopy podatkowej, która zostanie zastosowana do opodatkowania pozostałej części dochodu danej osoby, uzyskanego już w Polsce.

Metoda proporcjonalnego odliczenia - zagraniczny podatek uiszczony już za granicą zostanie zaliczony na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów - w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

Autor: Ewa Matyszewska

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-04-24
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #464 dnia: Kwiecień 24, 2008, 02:51:25 pm »
Do rozliczenia wydatki na rehabilitację

W formularzu PIT/O należy uwzględnić wydatki na cele rehabilitacyjne, o które obniżany jest dochód. W przypadku jednak niektórych tego rodzaju wydatków obowiązują limity.Przepisy przewidują możliwość odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za takie wydatki uważa się m.in. te, które poniesiono na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Odliczyć też można wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

W przypadku niektórych wydatków rehabilitacyjnych obowiązują limity. I tak np. można uwzględnić wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Można również odliczyć wydatki na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Autor: Krzysztof Tomaszewski

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-04-24
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/14999,do_rozliczenia_wydatki_na_rehabilitacje.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #465 dnia: Kwiecień 24, 2008, 02:58:33 pm »
Od dochodu można odliczyć darowizny

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn wykazują w PIT/O kwotę dokonanego odliczenia i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych


Część B załącznika PIT/O wypełniają podatnicy korzystający m.in. z odliczeń od dochodu (przychodu) darowizn, o których mowa w ustawie o PIT lub z odliczeń darowizn na podstawie odrębnych ustaw. Darowizny można przekazać na cele realizowane przez organizacje pożytku publicznego, w tym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa o PIT przewiduje też możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego, a także krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. W takich przypadkach łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Oprócz tego można odliczyć darowizny wynikające z odrębnych ustaw. W takim przypadku w PIT/O wpisuje się darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wynikające z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów. Na przykład, zgodnie z ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu darowizn w PIT/O wykazują zarówno kwotę dokonanego odliczenia (część B), jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych (część D).

W przypadku, gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych darowiznach i o obdarowanych podmiotach, trzeba wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O, wykazując w nim(ch) jedynie numer identyfikacji podatkowej (poz. 1 lub 2), dane identyfikacyjne i adres obdarowanego oraz wysokość przekazanej darowizny, o których mowa w części D załącznika. Łączną liczbę składanych załączników PIT/O należy podać w zeznaniu podatkowym.

Autor: Krzysztof Tomaszewski

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-04-24
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/14998,od_dochodu_mozna_odliczyc_darowizny.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #466 dnia: Kwiecień 24, 2008, 03:02:22 pm »
Ulga internetowa z kwotą graniczną

Można odliczyć wydatki poniesione na użytkowanie sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika. Maksymalne odliczenie podatnika w skali roku nie może przekroczyć 760 zł.


Więcej tutaj
» Prawo Internetu
http://forum.darzycia.pl/vp134339.htm#134339
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

berto45

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #467 dnia: Kwiecień 24, 2008, 03:17:18 pm »
Mało znana ulga podatkowa
Autor: Anita Siemaszko, Źródło: inf. własna

Zostało niewiele czasu do 30 kwietnia, ostatniego dnia rozliczeń z fiskusem za 2007 rok. Niewielu rodziców dzieci niepełnosprawnych wie, że w ramach tzw. ulgi prorodzinnej, czyli ulgi na dzieci, kryje się mało znane odliczenie .

Otóż rodzic niepełnosprawnego dziecka ma prawo do odliczenia podatkowego bez względu na jego wiek (dziecko może więc liczyć np. 30 lub 40 wiosen), a także bez względu na jego dochód. Nie ma tu więc takich ograniczeń jak przy ulgach rehabilitacyjnych, gdzie uzyskanie przez niepełnosprawnego dochodu ponad 9120 zł eliminuje możliwość dokonywania odliczeń przez osobę mającą niepełnosprawnego na utrzymaniu.

Warunkiem uzyskania tej ulgi podatkowej jest to, aby dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny.

Ważne! To musi być zasiłek a nie dodatek pielęgnacyjny!

W praktyce może się więc zdarzyć, że jeden rodzic dziecka niepełnosprawnego, które otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i, co za tym idzie, któremu ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny, nie ma szans na uzyskanie tej ulgi (powodem jest pobieranie dodatku a nie zasiłku pielęgnacyjnego), podczas gdy innemu rodzicowi na dziecko np. 45–letnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny ulga się należy.

W związku z tym, że kwota tego odliczenia od podatku wynosi 1145, 08 zł, różnica w traktowaniu dziecka nr 1, a nr 2 jest znaczna…

Reasumując:
1. jest ulga dla rodzica
2. dziecko powinno mieć przyznany zasiłek pielęgnacyjny
3. wiek i dochód dziecka nie mają znaczenia
4. ulga odliczana od podatku może wynieść maksymalnie 1145 ,08 zł

Jeżeli rodzic pośpieszył się i już złożył zeznanie podatkowe ma prawo w ciągu 5 lat złożyć korektę.

Data opublikowania dokumentu: 2008-04-24, 12.49

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #468 dnia: Kwiecień 25, 2008, 09:20:30 pm »
Jak skorzystać ze zwolnień w podatku od spadków i darowizn

zadaj pytanie ekspertowi W jakich okolicznościach można uchronić się przed koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn?

1 Kto może skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków po 1 stycznia 2007 r.?

Ze zwolnienia z podatku od spadków po 1 stycznia 2007 r. mogą skorzystać: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Od 2007 roku ustawodawca zwolnił bowiem z podatku od spadków i darowizn nabycie przez członków najbliższej rodziny własności rzeczy lub praw majątkowych, w tym własności nieruchomości w drodze: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu oraz polecenia testamentowego. Aby skorzystać ze zwolnienia podatnik musi w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego lub w przypadku dziedziczenia w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym druku - SD-Z1. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności lub praw majątkowych po upływie wskazanych terminów, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi, nie później niż w terminie miesiąca, licząc od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. W przypadku niespełnienia opisanego wyżej warunku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej. Nie ma obowiązku zgłoszenia, gdy wartość nabycia nie przekracza 9637 zł oraz nabycie następuje na postawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

2 Od kiedy zwolnienie w podatku od spadków ma zastosowanie - od 1 stycznia 2007 r. czy po 12 maja 2006 r.?

Wiele kontrowersji budzi kwestia, od kiedy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, czy od 1 stycznia 2007 r. czy z mocą wsteczną od 12 maja 2006 r. Brak precyzji ustawodawcy w zakresie przedmiotowej regulacji powoduje, iż można zaleźć argumenty przemawiające za oboma rozwiązaniami. Również odmienne stanowiska zajmuje orzecznictwo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyrokach (m.in. sygn. akt I SA/Bd 658/07 oraz I SA/Bd 692/07) orzekł, iż zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy także spadków nabywanych przez członków najbliższej rodziny po 12 maja 2006 r. Sąd zajmując korzystne dla podatnika stanowisko argumentował, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W myśl ust. 2 tego artykułu przepis art. 4 ust. 4 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu nadanym ostatnią nowelizacją ustawy, ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 12 maja 2006 r.

Z treści art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w nowym brzmieniu, do której odsyła art. 3 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że wsteczne obowiązywanie nie dotyczy starych, lecz nowych przepisów dotyczących zwolnień podatkowych. Artykuł 4 ust. 4 wprost odsyła do ust. 1 art. 4 oraz art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ten sposób na okres po 12 maja 2006 r. nastąpiło rozciągnięcie stosowania przepisów dotyczących nowych zwolnień. Choć zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., to jednak stosowanie następuje z zastrzeżeniem ust. 2. Ten ostatni przepis ustanawia odstępstwo od reguły wynikającej w art. 3 ust. 1. Przepis art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w nowym brzmieniu dotyczy nie tylko obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA, ale także osób, które w chwili nabycia spadku posiadały obywatelstwo polskie. Sąd uznał, że jeżeli zatem podatnik spełnił warunki przewidziane w art. 4a ustawy, to mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego wskazanego w tym przepisie.

Odmienne stanowisko, iż spadkobiercom (członkom najbliższej rodziny) nie przysługuje w przedmiotowej sytuacji zwolnienie z podatku i darowizn zajęło Ministerstwo Finansów i organy podatkowe. Pogląd ten podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 167/07. Podstawowym argumentem przyjętym przez sąd był fakt, że art. 4a wszedł w życie 1 stycznia 2007 r., a więc nie mógł mieć zastosowania do nabycia spadku przed 1 stycznia 2007 r.

3 Co powinni zrobić podatnicy, którym urzędy skarbowe nie chcą uznać prawa do zwolnienia po 12 maja 2006 r.?

Podatnicy, którzy nabyli spadki po 12 maja 2006 r. a przed 1 stycznia 2007 r., powinni odwołać się od decyzji organów podatkowych lub zwrócić z wnioskiem o wiążącą interpretację podatkową. W odwołaniu powinni podnieść argumenty przytoczone w pisemnym uzasadnieniu do jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Należy jednak zauważyć, iż organy skarbowe - mimo niekorzystnych dla siebie wyroków - podtrzymują stanowisko ministra finansów, iż zwolnienie od podatku przysługuje dopiero od nabycia spadku dokonanego po 1 stycznia 2007 r. Twierdzą one, że art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż do rzeczy i praw majątkowych nabytych przed wejściem w życie tej nowelizacji, tj. do 1 stycznia 2007 r., należy stosować przepisy ustawy z 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed datą wejścia w życie nowelizacji.

Podatnik zawsze może bronić swoich praw przed sądem administracyjnym. Należy pamiętać, iż orzecznictwo nie jest jednolite w tej kwestii, a korzystne dla podatnika wyroki WSA w Bydgoszczy nie są wiążące dla innych sądów. Podatnicy, którzy skorzystają z drogi odwoławczej, muszą jednak zapłacić podatek. Jeśli tego nie zrobią, narażają się na ewentualną egzekucję. Podatek można odzyskać dopiero po pomyślnym orzeczeniu sądowym.

4 W jakich przypadkach można skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?

Ustawa przewiduje m.in. następujące przypadki zwolnień z podatku od spadków i darowizn:

Nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi z określonymi wyjątkami, jeżeli nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne i będzie prowadzone przez nabywcę przez co najmniej pięć lat.
Nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych.
Nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie pięciu lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.
Nabycie w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej pod pewnymi warunkami.
Nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości - do wysokości udziału we współwłasności.
Szereg nabyć w drodze spadku, o których stanowi ustawa.
Nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
5 Kto i na jakich zasadach może skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn?

Od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca zwolnił z podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny, polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia, podatnik musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi w określonym terminie zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Drugim warunkiem, który należy spełnić w przypadku nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy środków pieniężnych, jest udokumentowanie przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy lub prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pieniężnym.

W przypadku niespełnienia opisanych wyżej warunków nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej.

6 W jakich przypadkach nie ma obowiązku zgłoszenia nabycia darowizny?

Ustawodawca zwolnił podatników z obowiązku zgłoszenia nabycia darowizny w dwóch w przypadkach. Po pierwsze, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych nie przekracza kwoty 9637 złotych. Po drugie, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Podatnicy powinni jednak pamiętać, że w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na okoliczność dokonania darowizny, a nie została ona zgłoszona w terminie, to nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 proc.

Dorota Stangreciak-Karpierz

dział prawny Auxilium

Notował ŁUKASZ ZALEWSKI

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-02-09
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/723,jak_skorzystac_ze_zwolnien_w_podatku_od_spadkow_i_darowizn.html

Synowa od darowizny zapłaci podatek

Jeżeli darowizna wejdzie do małżeńskiego majątku wspólnego obdarowanego dziecka i jego małżonka, małżonek dziecka zapłaci podatek.PORADA

Podatnicy planują przekazanie dużej darowizny na rzecz syna i synowej. Mają jednak wątpliwość, czy będą mogli w całości skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z przepisami co do zasady dokonanie darowizny w kręgu najbliższej rodziny zaliczanej do tzw. zerowej grupy podatkowej powoduje, że podatku nie trzeba płacić.

- Podatnicy powinni mieć jednak na uwadze, że opodatkowanie może wystąpić, jeżeli osobą obdarowaną oprócz osoby korzystającej w całości ze zwolnienia, np. dziecka czy wnuka, będzie również jego małżonek, np. synowa, zięć - mówi Michał Dec, aplikant radcowski ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy.

Taka sytuacja wystąpi, jeżeli przedmiot darowizny zgodnie z wolą darczyńcy wejdzie do małżeńskiego majątku wspólnego obdarowanego syna oraz jego małżonka nawet wtedy, gdy osobą zawierającą taką umowę jest wyłącznie syn, czyli osoba korzystająca z bezlimitowego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

- W takiej sytuacji organy podatkowe uznają, że zwolnienie z podatku od spadków i darowizn może się odnosić jedynie do darowizny stanowiącej część syna - tłumaczy ekspert. Natomiast od części synowej powinien zostać zapłacony podatek.

Jak zauważa Michał Dec stanowisko organów podatkowych może znajdować uzasadnienie w orzecznictwie SN, który uznał, że małżonek nie- uczestniczący w umowie darowizny staje się obdarowanym, jeżeli celem darczyńcy jest obdarowanie obojga małżonków, a obowiązuje ich ustrój majątkowej wspólności ustawowej (uchwała z 7 kwietnia 1975 r., sygn. akt III CZP 12/75). Skutek podatkowy takiej darowizny byłby więc analogiczny do obdarowania synowej w ramach jej majątku osobistego.

Autor: Aleksandra Tarka

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-04-25
http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/15191,synowa_od_darowizny_zaplaci_podatek.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #469 dnia: Kwiecień 25, 2008, 09:23:32 pm »
Zarobki dziecka liczymy bez ZUS

Urzędy skarbowe niesłusznie twierdzą, że przychód dziecka można pomniejszyć wyłącznie o koszty. Ustalając dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku, należy uwzględnić składki ZUS. Ważne jest to, czy z zeznania podatkowego dziecka faktycznie wynika obowiązek zapłaty podatku.


ANALIZA

Urzędy skarbowe w różny sposób ustalają dochód dziecka niepowodujący obowiązku zapłaty podatku, niesłusznie odmawiając niektórym rodzicom prawa do ulgi prorodzinnej. Chodzi o kwotę 3015 zł, mającą kluczowe znaczenie przy ocenie prawa do ulgi na dzieci, które w ubiegłym roku uzyskały dochód. Problem wynika z interpretacji art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem ulga obejmuje również uczące się dzieci pełnoletnie, do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem m.in. dochodu w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, czyli w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok - 3015 zł. Według niektórych urzędów skarbowych dochód ten ustala się pomniejszając przychód dziecka wyłącznie o koszty, bez znaczenia pozostaje natomiast wysokość odliczeń z tytułu składek ZUS.

- Córka zarobiła 3055 zł, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne dochód wyniósł 2541,15 zł, a należny podatek 0 zł. Urzędnik odmówił mi jednak prawa do ulgi. Stwierdził, że ulga nie przysługuje, ponieważ dochód przed odliczeniem składek ZUS nie może przekraczać 3015 zł - pisze czytelniczka.

Podobnych listów do redakcji GP napłynęło więcej. Zdaniem ekspertów to błędna interpretacja.

Wszystkiemu winne jest niefortunne użycie przez ustawodawcę sformułowania: dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. Urzędy skarbowe stosują literalną wykładanię definicji dochodu z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którą dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Oceniając zatem, czy zarobki dziecka przekroczyły 3015 zł, urzędnicy biorą pod uwagę dochód po odjęciu kosztów, ale przed odliczeniem składek ZUS. W rezultacie uznają, że rodzic nie ma prawa do ulgi, jeżeli dochód dziecka liczony jako różnica między przychodem a kosztami jest wyższy od 3015 zł. Niedorzeczność takiej interpretacji polega na tym, że rodzic nie może skorzystać z ulgi, pomimo że dziecko otrzyma zwrot podatku, a zatem faktycznie uzyskało zarobki niepowodujące obowiązku zapłaty podatku.

Definicja dochodu
W ocenie Łukasza Bączyka, konsultanta w Dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers intencją ustawodawcy było zapewnienie możliwości odliczenia przez rodzica ulgi na dziecko, jeżeli nie uzyskuje ono kwot w wysokości powodującej obowiązek zapłaty podatku. Ustawodawca posłużył się jednak nie najwłaściwszym w tej sytuacji określeniem - dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku, podczas gdy dochód został zdefiniowany przez przepisy podatkowe jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Podstawę opodatkowania (od której oblicza się kwotę wolną od opodatkowania), stanowi z kolei dochód po odliczeniu m.in. kwot składek na ubezpieczenia społeczne.

- W związku z tym, czytając literalnie przepisy, urzędnicy mogą dojść do absurdalnych wniosków, że osoba, której dziecko uzyskuje dochody w wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku, nie ma prawa do ulgi, mimo iż dziecko podatku ostatecznie nie zapłaci ze względu na odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne - mówi Łukasz Bączyk.

Zdaniem eksperta ustawodawca powinien jak najszybciej zmienić przepis, aby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych.

Również Piotr Liss, doradca podatkowy w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego, wskazuje, że problem wynika z niefortunnego użycia przez ustawodawcę pojęcia dochód.

- Organy podatkowe wychwyciły tą nieścisłość i powołując się na gramatyczną wykładnię, która w zakresie ulg podatkowych ma pierwszeństwo, uznały, iż prawo do ulgi przysługuje wyłącznie wtedy, gdy dochód dziecka nie przekroczył 3015 zł, przy czym bez znaczenia pozostaje wysokość odliczeń z tytułu składek ZUS - mówi Piotr Liss.

Ekspert zwraca uwagę, że takie stanowisko było prezentowane już wcześniej, na gruncie opodatkowania osób samotnie wychowujących dziecko (por. interpretacja Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście z 28 kwietnia 2006 r.; ZD/415-20/06).

- Twierdzenie takie nie jest pozbawione podstaw, jeśli patrzymy przez pryzmat wykładni gramatycznej poszczególnych wyrazów. Jeśli jednak dokonamy wykładni całego zdania, okaże się, że w każdym przypadku, gdy dziecko nie zapłaci podatku (otrzyma zwrot), dochód nie powodował powstania obowiązku zapłaty, a to uprawnia do ulgi. Niestety, organy podatkowe w większości nie stosują tego rodzaju podejścia - tłumaczy Piotr Liss.

Ulga się należy
Dorota Borkowska, doradca w Departamencie Doradztwa Podatkowego HLB Frąckowiak i Wspólnicy, wyjaśnia, że dopiero pomniejszenie dochodu o składkę ZUS stanowi podstawę do ustalenia, czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku.

- Obliczenie podatku według skali podatkowej następuje po umniejszeniu dochodu o składkę ZUS, a więc przychód minus koszty minus składka ZUS - tłumaczy Dorota Borkowska.

Zdaniem naszej rozmówczyni również inne odliczenia, np. darowizny, mogą wpłynąć na to, czy uzyskany dochód spowodował powstanie obowiązku zapłaty podatku.

- Dlatego też nie można mówić o dochodzie w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku jedynie po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania. Do takiej konkluzji prowadzi również druk zeznania rocznego, np. PIT-37 - przekonuje nasza rozmówczyni.

Jak podkreśla Andrzej Ossowski, radca prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło, przy ocenie prawa do ulgi istotne jest to, czy z zeznania podatkowego dziecka faktycznie wynikać będzie obowiązek zapłaty podatku.

- Jeżeli pobrane zaliczki na podatek dochodowy podlegają zwrotowi, to uznać należy, iż dziecko osiągnęło dochód niepowodujący powstania obowiązku zapłaty podatku w rozumieniu art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT. Rodzic uprawniony będzie zatem do skorzystania z ulgi rodzinnej - twierdzi ekspert.

3015 złotych wynosi maksymalna kwota, którą mogło zarobić dziecko w 2007 roku, aby rodzic nie stracił prawa do ulgi prorodzinnej

Autor: Magdalena Majkowska

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-04-25,
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/15207,zarobki_dziecka_liczymy_bez_zus.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #470 dnia: Kwiecień 30, 2008, 01:09:16 pm »
Urzędnicy skarbówek jednak strajkują

Protest na ostatnią chwilę ?

Co się odwlecze, to nie uciecze. Rozliczający się z podatku na ostatnią chwilę muszą się liczyć z kilometrowymi kolejkami w urzędach. Na dodatek część urzędników jednak postanowiła zaprotestować. W niektórych skarbówkach do pracy nie stawiło się 90 proc. urzędników.

W wielu urzędach skarbowych w województwie śląskim brakuje od 15 do 75 proc. osób. Pracownicy wzięli w środę w ramach protestu urlopy na żądanie. Katowicka Izba Skarbowa zapewnia jednak, że placówkom nie grozi paraliż. Największy odsetek pracowników na urlopie jest w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej – nie ma 75 proc., w Sosnowcu do pracy nie przyszło 67 proc., Zabrzu – 43 proc., Jaworznie – ponad 31 proc., Dąbrowie Górniczej – 28 proc., I Urzędzie Skarbowym w Częstochowie – 27,5 proc. W innych urzędach w regionie absencja sięga 15-20 proc.

Strajk jest, ale paraliżu nie ma

- Nie ma paraliżu - uspokajała w TVN24 rzeczniczka Izby Skarbowej w Katowicach Grażyna Piechota. - Naczelnicy w razie potrzeby przesuwają do obsługi podatników pracowników z innych działów. Kolejki mogą być, jak zawsze w ostatnim dniu. Urząd nie jest z gumy i kiedy naraz wejdzie do niego 50 petentów, nie rozciągnie się – powiedziała Piechota. Zaznaczyła jednak, że na razie nigdzie nie odnotowano długich kolejek. - Petenci są obsługiwani na bieżąco - dodała.

Nieliczni przyszli do pracy


Podobnie sytuacja wygląda w Małopolsce. Tam, jak podaje radio RMF FM, średnio jedna czwarta urzędników nie przyszła do pracy. Zwykle absencja nie przekracza kilkanastu procent. Najgorzej jest w urzędzie Kraków-Podgórze, gdzie nie stawiło się 90 proc. pracowników. Z 230 osób w pracy pojawiło się niewielu ponad 40 urzędników. Czynne są tylko trzy stanowiska do przyjmowania PIT-ów, a przed nimi ustawiła się już 50-osobowa kolejka. Tylko trochę lepiej jest w innych małopolskich urzędach. Do pracy w placówkach w Nowej Hucie, Starym Mieście, Limanowej i Olkuszu przyszyła tylko połowa urzędników.

Problemów ze złożeniem zeznania nie powinni mieć mieszkańcy Warszawy. - Do pracy stawiło się więcej urzędników niż w roku ubiegłym - mówił w TVN24 rzecznik Izby Skarbowej w Warszawie.

Przegrupowanie przy okienkach


Naczelnicy Urzędów Skarbowych w ekspresowym tempie przegrupowują pracowników tak, aby jak najwięcej osób pracowało przy okienkach przyjmujących PIT-y. Roczne rozliczenie się z fiskusem w terminie nie wydaje się zagrożone w innych rejonach; w Łódzkiem na ponad 3 tys. zatrudnionych jedna osoba wzięła urlop na żądanie, kilku urzędników protestuje w Poznaniu. Bez zakłóceń pracują skarbówki w Zakopanem i we Wrocławiu. Godziny pracy urzędów skarbowych zostały wydłużone - w całym kraju mają pracować dziś co najmniej do 18.

Wysokie kary dla spóźnialskich

Ze złożeniem zeznania podatkowego lepiej nie zwlekać. Za nie wywiązanie się z tego obowiązku w terminie, czyli do 30 kwietnia, grozi przede wszystkim grzywna. I to wysoka - fiskus może potraktować nasze spóźnialstwo jako ukrywanie dochodów. A za to grozi nawet kilkanaście tysięcy złotych kary. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Za niewielkie spóźnienie grozi mandat w wysokości od 112 do 2200 zł. Ponadto za nie zapłacenie niedopłaty będą naliczone odsetki.

Nawet, jeśli nie dostaniemy grzywny, bo za 2-3 dni spóźnienia rzadko jest nakładana, stracimy prawo do korzystnego rozliczenia podatku razem z małżonkiem. Przepada też możliwość skorzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci. Spóźniony PIT oznacza także, że nie przekażemy 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.


tvn24


Część urzędników protestuje, przed okienkami kolejki

W niektórych urzędach skarbowych pracownicy jednak postanowili zaprotestować w ostatnim dniu składania PIT-ów. Wzięli urlopy na żądanie lub oddają krew.
W urzędzie Kraków-Podgórze do pracy nie przyszło 90 proc. pracowników. Z 230 pojawiło się nieco ponad 40 urzędników. Czynne są trzy stanowiska do przyjmowania PIT-ów, a przed nimi ustawiła się już kilkudziesięcioosobowa kolejka.


- Protest, który wymierzony jest w zwyczajnych ludzi, uważam za bezsensowny, dlatego ja tego protestu nie popieram - twierdzi w rozmowie z RMF FM naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze. Do pracy przy odbiorze PIT-ów skierował kierowników innych działów.

Trochę lepiej jest w innych małopolskich urzędach. Do pracy w placówkach w Nowej Hucie, Starym Mieście, Limanowej i Olkuszu przyszła połowa urzędników.

W wielu urzędach skarbowych woj. śląskiego brakuje od 15 do 75 proc. osób. Katowicka Izba Skarbowa zapewnia jednak, że placówkom nie grozi paraliż.

Największy odsetek pracowników na urlopie jest w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej - nie ma 75 proc., w Sosnowcu do pracy nie przyszło 67 proc., Zabrzu - 43 proc., Jaworznie - ponad 31 proc., Dąbrowie Górniczej - 28 proc., I Urzędzie Skarbowym w Częstochowie - 27,5 proc. W innych urzędach w regionie absencja sięga 15-20 proc.

Według przewodniczącej Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność" Józefy Warchali są to dane zaniżone, a faktyczna absencja sięga w niektórych urzędach nawet 90 proc.

- To nie wpłynie na obsługę zeznań podatkowych. Naczelnicy w razie potrzeby przesuwają do obsługi podatników pracowników z innych działów. Kolejki mogą być, jak zawsze w ostatnim dniu. Urząd nie jest z gumy i kiedy naraz wejdzie do niego 50 petentów, nie rozciągnie się - powiedziała rzeczniczka Izby Skarbowej w Katowicach Grażyna Piechota.

Pracownicy skarbówki domagają się poprawy warunków pracy oraz podwyżek wynagrodzeń. Chcą zwiększenia kwoty przewidzianej na jeden etat w aparacie skarbowym oraz reformy służby cywilnej.


Źródło : ROL
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #471 dnia: Kwiecień 30, 2008, 01:17:13 pm »
Jak opodatkowane jest nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości


Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują zmienione zasady opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów uznawanych za prezenty o małej wartości. Na czym polegają?


Na podstawie art. 7 ust. 3 w powiązaniu z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie tzw. prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu bez względu na to, czy przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika czy nie.

Z kolei art. 7 ust. 4 zawiera definicję prezentów o małej wartości. Po pierwsze, prezentami o małej wartości są towary przekazane jednej osobie, jeżeli ich łączna wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem kwoty 100 zł, i to pod warunkiem, że podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, które otrzymały owe prezenty. Ten przepis pozostał niezmieniony. Zmiana, i to ważna, zaszła natomiast w odniesieniu do drugiej części definicji. Otóż prezentami o malej wartości są także towary, których nie ujęto w powyższej ewidencji, a ich wartość rynkowa nie przekracza 5 zł. Wartość rynkowa, a nie jak było przed 1 stycznia 2008 r., cena nabycia lub koszt wytworzenia. To duża różnica, co wynika z definicji wartości rynkowej. Zgodnie z tą definicją, wartością rynkową jest całkowita kwota, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów nabywca na takim samym etapie sprzedaży, jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju. Tylko w przypadku, gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się cenę nabycia lub koszt wytworzenia towaru.

Zatem od 1 stycznia 2008 r. dla ustalenia, czy przekazywany towar spełnia warunki dla uznania go za prezent o małej wartości (a przekazujący nie prowadzi ewidencji, o której mowa powyżej), podatnik musi ustalić, jaka jest wartość rynkowa przekazywanego towaru. W tym celu musi odnieść się do ceny (brutto!) stosowanej w obrocie detalicznym przez niezależnych dostawców.

Jeśli więc podatnik kupił w ilościach hurtowych np. długopisy, które miał zamiar przekazać na potrzeby reklamy i cena jednostkowa nabycia wyniosła np. 3 złote netto - to do końca 2007 roku powodowało to brak opodatkowania przekazania takich długopisów. Teraz podatnik musi ustalić, jaka jest nie jego cena nabycia - ale cena detaliczna stosowana na rynku - i to cena brutto. Tylko w przypadku, gdy okaże się, że nie ma porównywalnej transakcji podatnik odnosi się do ceny nabycia względnie kosztu wytworzenia towaru. Jest to dodatkowa komplikacja administracyjna, jak się zdaje zupełnie zbędna


gazeta prawna
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

berto45

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #472 dnia: Kwiecień 30, 2008, 01:18:00 pm »
niech sobie strajkują,mi to nie przeszkadza,ja już złożyłem pita,po świętach,dn.25.03.bez kolejki,bo urzędzie dzielnicowym od grudnia 2007 stoi maszyna-tzw.pitoman-do przyjmowania druków wypełnionych.jestem szczęsciarzem,bo pierwszy raz złożyłem pita bez kolejki. :ok:  :ok:  :tekno:  :tekno:

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #473 dnia: Maj 02, 2008, 12:32:42 am »
Jak rozliczyć dochody z działalności

http://forum.darzycia.pl/vp134768.htm#134768
» Własna firma
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #474 dnia: Czerwiec 01, 2008, 01:51:37 pm »
Gazeta Podatkowa nr 43 z dn. 2008.05.29
Autor: Dawid Szwarc

Termin na odrzucenie spadku

Mój ojciec pozostawił spadek obciążony dużą ilością długów. Nie chcę ponosić odpowiedzialności za jego zobowiązania ani uczestniczyć w sporach z jego wierzycielami. Czy mogę odrzucić spadek, mimo że jestem jedynym spadkobiercą po ojcu? Jeśli tak, to ile mam czasu na podjęcie takiej decyzji?

Spadek zostaje nabyty przez spadkobierców z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednak dopiero z chwilą przyjęcia bądź odrzucenia spadku to nabycie staje się ostateczne. Możliwość odrzucenia spadku związana jest z tym, że nikt nie może być zmuszony do przyjmowania majątku po innej osobie. Przepisy przyznają każdemu spadkobiercy możliwość zadecydowania o przypadającym mu spadku w terminie sześciu miesięcy (liczonym od chwili, w której dany spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku). Stanowi o tym art. 1015 § 1 K.c. Jeśli dochodzi do dziedziczenia z mocy ustawy (a więc gdy nie było testamentu), z reguły początkiem tego terminu jest pozyskanie przez spadkobiercę informacji o śmierci spadkodawcy.

Spadkobierca może podjąć trzy decyzje. Po pierwsze, może spadek przyjąć - nabędzie wówczas spadek i będzie odpowiadał za wszelkie długi, w pełnej wysokości. Po drugie, może spadek odrzucić - wówczas przestanie być spadkobiercą i nie będzie ponosić odpowiedzialności za długi spadkowe. Po trzecie, może spadek przyjąć, jednak ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi. Takie ograniczenie polega na tym, że spadkobierca nie odpowie za długi o większej wartości, niż wynosi stan czynny przypadającego mu spadku (a więc wartość odziedziczonych praw). Stosowne oświadczenie spadkobierca może złożyć przed sądem rejonowym lub notariuszem.

W kontekście tych decyzji trzeba zwrócić szczególną uwagę na art. 1015 § 2 K.c. Jeśli we wskazanym terminie spadkobierca nie złoży swojego oświadczenia odnośnie spadku (nie odrzuci go, nie przyjmie bądź nie przyjmie z ograniczeniem odpowiedzialności za długi), wówczas, co do zasady, następuje taki skutek, jakby przyjął spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Przyjęcie biernej postawy przez Czytelnika może więc zakończyć się dla niego bardzo niekorzystnie, tj. koniecznością poniesienia, całym swoim majątkiem, odpowiedzialności za wszystkie długi ojca, które weszły do spadku.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #475 dnia: Czerwiec 03, 2008, 10:56:08 pm »
Zmiana banku to strata ulgi odsetkowej
Izabela Lewandowska 31-05-2008

Korzystający z ulgi odsetkowej na kupno mieszkania czy budowę domu tracą tę ulgę, jeśli spłacą kredyt mieszkaniowy kredytem zaciągniętym w innym banku. Z racji spłaty tego drugiego ulga nie przysługuje

Czytelnik zaciągnął w 2006 r. komercyjny kredyt mieszkaniowy w złotych polskich. Okazało się, że korzystniejszy byłby kredyt we frankach szwajcarskich. Jeden z banków, oferujący lepsze warunki spłaty, godzi się udzielić mu kredytu na spłatę tego pierwotnego, i to we frankach szwajcarskich. Czytelnik pyta, czy po takiej konwersji będzie mógł nadal korzystać z ulgi odsetkowej na spłatę nowego kredytu. Przecież jego cel jest taki sam jak poprzedniego.

Niestety, kredytobiorca traci wówczas możliwość kontynuowania ulgi. Chodzi o to, że kredyt został w tym drugim banku zaciągnięty nie na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, ale na spłatę pierwszego kredytu zaciągniętego na ten cel. Ulga zaś tego nie dotyczy. Taka jest interpretacja przedstawicieli fiskusa.

Więcej : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/141629.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #476 dnia: Czerwiec 11, 2008, 02:01:54 pm »
PIT | Korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej

Jak w zeznaniu podatkowym prawidłowo ująć wydatki na pobyt w sanatorium
Osoby niepełnosprawne, które korzystają z turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach, mogą poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w zeznaniu rocznym. Mogą je odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Czy wydatki na turnus można odliczyć

Podatnik zamierza wyjechać do sanatorium. Poniesie pełną odpłatność za pobyt w tym ośrodku. Czy będzie mógł te wydatki uwzględnić w PIT?

Tak

Oczywiście takie odliczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym lub na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne, jeśli mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tego odliczenia można w rozliczeniu rocznym pomniejszyć dochód m.in. o wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Całość : Gazeta Prawna
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/21407,jak_w_zeznaniu_podatkowym_prawidlowo_ujac_wydatki_na_pobyt_w_sanatorium.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #477 dnia: Czerwiec 13, 2008, 08:33:10 am »
Kredyt refinansowy nie pozbawi ulgi odsetkowej

Spłata kredytu hipotecznego innym kredytem nie pozbawi ulgi odsetkowej.


Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Przyjazne Państwo omówiła kolejne propozycje zmian w podatkach. Do najważniejszych należy projekt zakładający umożliwienie odliczenia w ramach ulgi odsetkowej również odsetek od kredytu refinansowego udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowej. Podatnik, który w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt mieszkaniowy, będzie miał prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego. Odsetki będzie można odliczać do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r. Ustawa umożliwia także odliczenie odsetek od kredytu refinansowanego, jakie podatnik spłacił przed 1 stycznia 2008 r. (tj. przed wejściem w życie projektowanych zmian), w przypadku podatników, którzy inwestycję mieszkaniową zakończyli przed tym dniem. Osoby, które inwestycję taką zakończą w 2008 roku lub w latach następnych, odsetki od kredytu mieszkaniowego lub refinansowanego odliczą na dotychczasowych zasadach, czyli po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za rok zakończenia inwestycji.
(...)
Całość : Gazeta Prawna
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/21842,kredyt_refinansowy_nie_pozbawi_ulgi_odsetkowej.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #478 dnia: Czerwiec 23, 2008, 08:24:59 am »
PIT | Rozliczenia podatkowe rodziców

Będzie mniejsza ulga prorodzinnaNowelizacja ustawy o PIT zmodyfikuje ulgę prorodzinną. Od przyszłego roku ulga na dziecko ma być odliczana proporcjonalnie. Zdaniem ekspertów uzależnienie ulgi od daty urodzenia dziecka jest sprawiedliwe.


Ministerstwo Finansów kończy właśnie prace nad zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedna z fundamentalnych zmian, jakie tą nowelizacją mają być wprowadzone od przyszłego roku, to modyfikacja ulgi prorodzinnej. Ma być ona odliczana proporcjonalnie. Proporcja będzie zależała od okresu posiadania dziecka (tzn. od urodzenia dziecka do końca okresu, w którym przysługuje ulga).

- Gdy dziecko rodzi się w grudniu, niezasadne wydaje się korzystanie z ulgi pełnej, na cały rok - tłumaczyła w rozmowie z GP wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

W przypadku dzieci, które dopiero się urodziły albo tych, które przestały w ciągu roku spełniać warunki niezbędne do skorzystania z ulgi (np. stały się pełnoletnie i nie uczą się dalej albo też są pełnoletnie i przestały się uczyć, albo ukończyły 25 lat), oznacza to zmniejszenie kwoty przysługującego odliczenia proporcjonalnie do okresu, w którym te warunki były spełnione. Jeśli zatem np. dziecko studiuje i ukończy 25 lat w kwietniu, ulga będzie przysługiwała rodzicom tylko za cztery miesiące. Dziś przysługuje im za cały rok. Zamiast zatem odliczyć w 2009 roku 1112,04 zł, odliczą tylko 370,68 zł. A to oznacza, że ich podatek będzie wyższy o 741,36 zł od tego, który zapłaciliby, gdyby po 1 stycznia 2009 r. nadal obowiązywały stare zasady. Takie same skutki odczują też rodzice dzieci, które dopiero się urodziły.

Konieczność dokonywania takich przeliczeń skomplikuje korzystanie z ulgi. Rodzicom łatwiej będzie się w rozliczeniach pomylić. Dlatego trudno taką zmianę uznać za obiecywane przez resort finansów upraszczanie systemu podatkowego.

Poza wprowadzeniem proporcji ulga ma być poszerzona. Swoim zakresem ma objąć opiekunów prawnych oraz rodziców, których dzieci uczą się za granicą. Resort finansów zastanawia się jeszcze nad przyznaniem tego zwolnienia rodzinom zastępczym, choć tu kwestia jest bardziej skomplikowana. Jedną z podstawowych zasad publicznego prawa finansowego jest zasada jednego źródła finansowania ze środków publicznych. Dochód rodziny zastępczej pochodzi także z budżetu publicznego. Ulga prorodzinna byłaby dla nich dodatkowym profitem.

Zdaniem większości ekspertów, których poprosiliśmy o ocenę propozycji resortu finansów, wprowadzenie proporcjonalnej ulgi prorodzinnej na pewno będzie rozwiązaniem sprawiedliwym. Innego zdania są sami podatnicy, nieszczędzący na naszym internetowym forum słów krytyki pod adresem Ministerstwa Finansów, oraz nieliczni eksperci. Większość z nich przypomina, że ciąża trwa dziewięć miesięcy, a wydatki związane z wychowywaniem dziecka zaczynają się na długo przed jego urodzeniem.

Naprawianie dużego błędu
Mimo powszechnej krytyki ze strony podatników, eksperci podatkowi są zgodni: proponowane przez MF zmiany idą w dobrym kierunku. Co więcej, część ekspertów uważa, że ulga w ogóle jest niepotrzebna. Skoro jednak już być musi, to lepiej w wersji odliczenia proporcjonalnego niż takiej jak dziś.

Zdaniem Jarosława Nenemana, byłego wiceministra finansów, propozycja, by wysokość ulgi była proporcjonalna do liczby miesięcy przeżytych przez dziecko, ma sens.

- Proponowane zmiany pewnie nieco ucywilizują tę ulgę. Jednak samo jej wprowadzenie to największy błąd dokonany w systemie podatkowym w ostatnich latach. Tej ulgi po prostu nie powinno być - uważa Jarosław Neneman.

Według niego, z nieznanych przyczyn część publicystów i polityków traktuje dzieci jako zło, coś, z czym wiążą się kłopoty i duże (wyliczane jedynie przez prasę) wydatki. Państwo powinno więc łagodzić te kłopoty i wydatki za pomocą ulgi podatkowej.

- Z mojej perspektywy (ojca trzech synów) sprawy nie wyglądają tak ponuro. Owszem, dzieci to spore zamieszanie i jeszcze większe wydatki, ale w mojej rodzinie nie traktuje się ich w kategoriach: koszt - korzyść. To przede wszystkim radość, którą trudno przeliczać na pieniądze - komentuje nasz rozmówca.

Dodaje jednocześnie, że jeśli jednak społeczeństwo uważa, że warto wspomagać finansowo wychowanie dzieci, to ulga w podatku jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Ulga ta w Polsce pojawiła się z pobudek propagandowo-politycznych i była wyrazem niemocy dokonania czegoś mądrzejszego. I tak powstał kosztowny system, którego beneficjentami są wszyscy rodzice.

To zarzut nienowy. Już na etapie wprowadzania ulgi na naszych łamach mówiło się o tym, że konstrukcja ulgi sprawia, że opłaca się ona przede wszystkim bogatszym rodzicom. W niewielkim stopniu korzystają z niej rodzice w rodzinach wielodzietnych z niskimi dochodami - czyli ci, którzy potencjalnie najbardziej potrzebują wsparcia. Nie korzystają natomiast rolnicy, ryczałtowcy, podatnicy rozliczający się kartą podatkową itd.

- Za chwilę pewnie i te grupy zostaną jakoś tam na prędce, byle jak objęte tą ulgą. Tylko jak dać ulgę w podatku dochodowym komuś, kto go nie płaci? Już jestem pewien, że politycy coś wymyślą - twierdzi Jarosław Neneman.

Jego zdaniem, należy jak najszybciej zlikwidować ulgę prorodzinną i becikowe i całość pomocy państwa na wychowanie dzieci skupić po stronie wydatków. Wtedy będzie można ją precyzyjnie adresować do tych, którzy pomocy potrzebują. I nie powinny to być jedynie bezpośrednie transfery pieniężne, bo część z nich nie trafi do dziecka.

- Zbudowanie systemu wspomagającego wychowanie dzieci nie jest łatwe - ulga podatkowa jest o wiele łatwiejsza - politycy mogą odtrąbić zwycięstwo i zapomnieć o sprawie. A ulga, chociaż ładnie się nazywa i choć podatnicy ją (jak i każdą inną) uwielbiają, jest kosztowna i nieefektywna - argumentuje Jarosław Neneman.

Z tymi poglądami można oczywiście zgadzać się lub nie. Nie da się jednak ukryć, że ulga, jak mało która, wyjątkowo spodobała się podatnikom. I trudno się temu dziwić. Ze wstępnych danych wynika, że nawet kilka milionów Polaków, dzięki tej właśnie uldze, za ubiegły rok nie zapłaciło podatku wcale lub też uniknęło bolesnych dopłat w rozliczeniu rocznym. Ostrożne szacunki resortu finansów mówiły o tym, że w kieszeniach podatników mogło zostać nawet o 7 mld zł więcej niż rok wcześniej. Z tej perspektywy trudno dziwić się, że pomysł ministerstwa nie spodobał się tym, którzy z ulgi mogą dziś korzystać. Z drugiej strony wyraźnie też widać, że ulga służy głównie zmniejszaniu wysokości płaconych podatków. Nie stymuluje natomiast zwiększenia wydatków na dzieci, np. na ich edukację. Trudno zresztą, by tak było, skoro mniej zarabiające osoby nie są w stanie skorzystać z całej kwoty odliczenia.

Mniej dla rodziców
Jak już wspomniałam na wstępie, proporcjonalne rozliczenie ulgi oznacza dla większości rodzin zmniejszenie jej w pierwszym roku życia dziecka oraz w ostatnim roku jej przysługiwania. To zaś oznacza konieczność zapłacenia w tych latach wyższego podatku. Na ten sam aspekt zwraca uwagę Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, która przyznaje, że rozważane zmiany nie są korzystne dla podatników. Jednak z drugiej strony rozliczenie proporcjonalne jest uważane za bardziej sprawiedliwe podatkowo. Ponadto rozliczenie proporcjonalne pozwoliłoby na wyjaśnienie pewnych nieścisłości w obecnych przepisach. Jeżeli dzieci mieszkają u obojga rozwiedzionych rodziców, to kwota odliczenia dla każdego rodzica stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i kwoty ulgi podzielonej przez 12. Nie do końca jednak wiadomo, jak rozliczyć rok, w którym nastąpił rozwód, bo wtedy dziecko mieszkało również kilka miesięcy z obojgiem rodziców - zauważa nasz ekspert.

Trudności z wychowaniem
Nawet wśród ekspertów podatkowych znajdują się jednak i tacy, którzy nowe rozwiązania uważają za niesprawiedliwe. I tak np. Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, twierdzi, że zmiany spowodują, że rodzice dzieci, które urodzą się pod koniec roku, najmniej w rozliczeniu za dany rok skorzystają z ulgi, która ma być rozliczana proporcjonalnie do okresu życia dziecka w danym roku podatkowym. Pozornie logiczne rozwiązanie nie jest w jego opinii sprawiedliwe. Jest tak dlatego, że ulga, która ma za zadanie wspierać finansowo rodziców w związku z wychowaniem dziecka, traci w ten sposób swój cel, jeśli chodzi o początkowy etap wychowania dziecka.

- Wiadomo bowiem, że duże nakłady związane z przyszłym wychowywaniem dziecka są czynione przez rodziców jeszcze przed jego urodzeniem. Przy projektowanym brzmieniu ustawy ulga nie będzie sprzyjać rodzicom właśnie na tym wstępnym etapie - podkreśla Paweł Jabłonowski.

Więcej dla budżetu
Z punktu widzenia podatnika możliwość proporcjonalnego odliczania ulgi rodzinnej spowoduje, że uzyskiwane przez niego miesięczne dochody powinny proporcjonalnie wzrosnąć, ponieważ ulga będzie rozliczana za każdy miesiąc. Strata dla podatników jest zatem ewidentna. Inaczej ma się natomiast rzecz z budżetem. Ten zyska, skoro płacone przez część podatników podatki będą wyższe. Nie ma się jednak co oszukiwać. Zysk budżetu wielki nie będzie.

Jak zauważa Grzegorz Gniadek, asystent podatkowy w BDO Numerica, z punktu widzenia budżetu państwa proporcjonalne naliczanie ulgi rodzinnej pozwoli na nieznaczne ograniczenie jej kosztów.

Ulga dla rodzin zastępczych

Z pochlebnym przyjęciem ekspertów spotkał się także pomysł rozszerzenia ulgi na rodziny zastępcze.

- Rozszerzenie ulgi na opiekunów prawnych należy uznać za krok w dobrym kierunku, prowadzący do pełnej realizacji zasady równego traktowania podatników względem prawa. Jednak zasada ta nadal nie jest w tym przypadku w pełni zachowana, ponieważ możliwości skorzystania z ulgi pozbawieni są rodzice zastępczy. Warto podkreślić, że ich wyłączenie z zakresu stosowania ulgi nie znajduje racjonalnego uzasadnienia - podkreśla Grzegorz Gniadek.

Tego samego zdania są także inni eksperci.

- Rozszerzenie ulgi dla rodzin zastępczych jest zasadne - dodaje Barbara Pyzel.

Z FORUM WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Kto ma dzieci, ten wie, że przed urodzeniem dziecka wydatki są znaczne: łóżeczko, wózek, cała wyprawka plus opieka zdrowotna nad ciężarną. Maciuś

Jak dla Polaków ma być coś korzystne, to się to szybko likwiduje, wprowadzając prawo zbójeckie, by znów coś przywłaszczyć opodatkować, oskładkować... Opolka

Nawet gdy dziecko rodzi się w grudniu, to istnieje i jest członkiem rodziny przez wiele miesięcy wcześniej. Wymaga opieki i diagnostyki medycznej - często nierefundowanej przez NFZ, kobieta często ma trudności w zarobkowaniu - czasami zwolnienie, utrata uznaniowych premii. Prorodzinna

Rozliczanie ulgi na dzieci znacznie się skomplikuje, natomiast efekt w postaci dodatkowych wpływów podatkowych będzie mizerny. Niewiele ma to wspólnego z ideą upraszczania i obniżania podatków. Andrzej

Autor: Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-06-13, ostatnia aktualizacja: 2008-06-15 15:04
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/21845,bedzie_mniejsza_ulga_prorodzinna.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline gosiak29

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 448
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #479 dnia: Czerwiec 23, 2008, 10:12:45 am »
Zmiana na proporcję odliczeń brzmi sensownie choc mi osobiście nie na rękę (TP- XII/08)  :D
Reszta pozostawia wiele do życzenia
Gosia, mama Zosi 6 lat RTS

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #480 dnia: Czerwiec 24, 2008, 09:38:22 am »
Kiedy podatnik naraża się na karę

Podatnik, który nie dopełnia nałożonych na niego obowiązków podatkowych, może zostać ukarany przez fiskusa. Wysokość kary finansowej lub kary pozbawienia wolności zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia lub przestępstwa.


Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podlega osoba, która popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia. Zasady wymierzania oraz rodzaje przestępstw i wykroczeń skarbowych określa ustawa kodeks karny skarbowy.

Moment popełnienia błędu
Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym nastąpiło niewłaściwe zachowanie podatnika.

Jeśli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Niedopuszczalne jest stosowanie w części ustawy nowej i w części ustawy obowiązującej poprzednio.

Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

Przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują, że przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Natomiast czyn zabroniony jest popełniony nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

PRZYKŁAD: ORZECZENIE W SPRAWIE KARNEJ SKARBOWEJ

Czy przy wykroczeniu bądź przestępstwie skarbowym o karze decyduje organ podatkowy czy sąd?

W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe orzekają sądy powszechne albo sądy wojskowe. W sprawach o wykroczenia skarbowe karane w drodze mandatu karnego orzeka organ podatkowy. Orzekanie w sprawach o wykroczenia skarbowe przed sądem następuje w postępowaniu: w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; nakazowym; uproszczonym; w stosunku do nieobecnych.

Orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe następuje także w postępowaniu zwyczajnym, jeżeli prowadzone było śledztwo.

Przy sprawach karnych skarbowych organy podatkowe biorą w nich udział. Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są: urząd skarbowy; inspektor kontroli skarbowej; urząd celny; Straż Graniczna; Policja; Żandarmeria Wojskowa; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

PRZYKŁAD: UDZIAŁ PODATNIKA W POSTĘPOWANIU

Czy przy sprawie o wykroczenie skarbowe podatnik może mieć obrońcę?

W sprawach o wykroczenia skarbowe oskarżony może korzystać z pomocy jednego obrońcy. Obrońcą może być także radca prawny.

Warto tu dodać, że w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe stronami są: oskarżyciel publiczny, oskarżony, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenient. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe stronami są: oskarżyciel publiczny, oskarżony oraz interwenient. Interwenientowi w toku całego postępowania przysługują uprawnienia w granicach interwencji.

Oprócz prokuratora, oskarżycielem publicznym przed sądem jest organ, który wnosi i popiera akt oskarżenia, czyli np. przedstawiciel urzędu skarbowego.

Zakres odpowiedzialności
Osoba, która popełnia wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe, odpowiada za nie, gdy osiągnie odpowiedni wiek. Na zasadach określonych w kodeksie karnym skarbowym odpowiada osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

W stosunku do podatników, którzy popełnili przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe po ukończeniu lat 17, ale przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary lub środka karnego stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Co ważne, ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo albo tylko jedno wykroczenie skarbowe. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności, uważa się za jeden czyn zabroniony; w zakresie czynów zabronionych polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Za krótki odstęp czasu uważa się okres do sześciu miesięcy.

Może się też zdarzyć, że podatnik popełni wykroczenia bądź przestępstwa, za które przewidziane są różne kary. Co w takiej sytuacji? Jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach kodeksu karnego skarbowego, przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Wtedy sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, a jeżeli zbiegające się przepisy przewidują zagrożenia takie same - na podstawie przepisu, którego znamiona najpełniej charakteryzują czyn sprawcy. Nie ma jednak przeszkód, aby sąd orzekł także inne środki przewidziane w kodeksie.

Za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia może ponieść odpowiedzialność więcej osób niż tylko te, które popełniły błąd. Do odpowiedzialności zostanie także pociągnięta osoba, która kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

Niedopełnianie obowiązków
Teraz przejdźmy do konkretów, wskazując tylko niektóre zachowania podatnika, które mogą zostać potraktowane, jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Przede wszystkim ukarany zostanie podatnik, który uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji. W takiej sytuacji, gdy naraża podatek na uszczuplenie, zostanie na niego nałożona kara grzywny do 720 stawek dziennych albo wymierzona kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie.

Nie tylko osoba, która nie wpłaca podatków, może być ukarana. Również podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat trzech, albo obu tym karom łącznie.

Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Sankcje grożą także za: brak prowadzenia odpowiedniej ewidencji przez podatnika czy prowadzenie ich w sposób niewłaściwy czy niewystawianie faktur bądź rachunku.

W każdym wymienionym przypadku, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego podlega odpowiednio mniejszym sankcjom.

To tylko niektóre przykłady przestępstw i wykroczeń skarbowych. Kodeks karny skarbowy wymienia niewłaściwe postępowania także w zakresie podatku akcyzowego, rozliczania dotacji i subwencji, obrotu dewizowego, obowiązków celnych, organizacji gier i zakładów wzajemnych.

PRZYKŁAD: NIEPRAWIDŁOWOŚCI SPÓŁKI CYWILNEJ

Czy w postępowaniu karnym skarbowym odpowiedzialność za nieprawidłowo złożoną deklarację przez jednego wspólnika poniesie spółka?

W zakresie postępowania karnego skarbowego spółka cywilna, jako podatnik, nie może popełnić przestępstwa ani wykroczenia. Może je popełnić jedynie osoba fizyczna. Tylko osobie fizycznej, która złożyła nieprawidłową deklarację podatkową, można zarzucić jakiś stopień niedbalstwa przy składaniu tej deklaracji, co wystarcza do postawienia zarzutu popełnienia wykroczenia skarbowego. Co prawda przepisy kodeksu karnego skarbowego dopuszczają nałożenie na osoby prawne, jak również na jednostki niemające osobowości prawnej odpowiedzialności za grzywnę nałożoną na inny podmiot, jednak ewentualna odpowiedzialność spółki następuje dopiero w przypadku, gdy spółka odniosła lub mogłaby odnieść z przestępstwa sprawcy korzyść majątkową, a grzywny nie jest w stanie uiścić sam skazany. Spółka cywilna będzie zatem odpowiadać posiłkowo, co oznacza, że nie ponosi ona odpowiedzialności karnej skarbowej w sposób bezpośredni.

KARY ZA WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

Kodeks karny skarbowy przedwiduje następujące kary:

37,53 zł - 15 012 zł - wynosi rozpiętość stawki dziennej za przestępstwa skarbowe

112,60 zł - 22 520 zł - wynosi rozpiętość kary grzywny za wykroczenie skarbowe

Ważne!

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu

SŁOWNIK

CZYN ZABRONIONY
- to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie karnym skarbowym, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

PRZESTĘPSTWO SKARBOWE - to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

WYKROCZENIE SKARBOWE - to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Podstawa prawna

• Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).

Autor: Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-06-24
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/23251,kiedy_podatnik_naraza_sie_na_kare.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #481 dnia: Czerwiec 25, 2008, 10:44:31 pm »
Powraca ulga na nianie

Resort pracy ma nową propozycję ulgi w PIT z tytułu zatrudniania niani. Z preferencji nie będzie mógł skorzystać podatnik zatrudniający pomoc domową. Nowa ulga miałaby zastosowanie po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok.

Resort pracy ma nową propozycję ulgi w PIT z tytułu zatrudniania niani

ANALIZA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło pracę nad tzw. ustawą rodzinną. Obok zmian w kodeksie pracy dotyczących m.in. wydłużenia urlopów macierzyńskich projekt przewiduje zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zakładającą przywrócenie ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania opiekunki do dziecka. Proponowane rozwiązanie jest już drugim podejściem resortu do wprowadzenia ulgi. Wcześniejsza propozycja rodziła jednak obawy, że preferencja może być wykorzystywana do obniżania dochodu do opodatkowania dzięki zatrudnianiu członków rodziny, o czym GP informowała. Nowa wersja zmiany wątpliwości te usunęła wyraźnie stanowiąc, że podatnik ubiegający się o możliwość skorzystania z ulgi będzie musiał złożyć oświadczenie, że zatrudniana osoba nie jest z nim spokrewniona.

Źródło: Gazeta Prawna
Całość: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/23426,powraca_ulga_na_nianie.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #482 dnia: Czerwiec 26, 2008, 07:35:43 am »
Korekta w PIT nie wpływa na 1 proc. podatku

Podatnik, który zaniży w deklaracji podatek, musi złożyć korektę i dopłacić brakującą kwotę. Korekta nie wpływa na wysokość 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.

PORADA

Urząd skarbowy na wniosek podatnika prze- kazuje na rzecz orga- nizacji pożytku publicznego kwotę nieprzekraczającą 1 proc. podatku, wynikającego ze złożonego w terminie zeznania podatkowego. Przekazanie tej kwoty na konto wybranej przez podatnika organizacji musi nastąpić najpóźniej do 31 lipca 2008 r.

- A co w sytuacji, gdy po 31 lipca 2008 r. podatnik złoży korektę zeznania, która powoduje zmianę kwoty wskazanej jako 1 proc. podatku - pyta nas księgowa z urzędu skarbowego.

Małgorzata Napiórkowska-Kubicka, doradca podatkowy w Accreo Taxand, odpowiada, że po złożeniu deklaracji podatnikowi przysługuje prawo do jej skorygowania do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Obowiązujące przepisy nie odnoszą się do wpływu korekty na 1 proc. podatku przekazywanego organizacjom pożytku publicznego.

- Wskutek korekty zeznania dokonanej po 31 lipca danego roku zmianie ulegnie wysokość podatku oraz automatycznie kwota stanowiąca 1 proc. podatku podlegającego przekazaniu na rzecz organizacji. Jeżeli podatnik wykaże w deklaracji podatek w zaniżonej wysokości, zobowiązany będzie wyrównać brakującą kwotę - nie wpłynie to jednak na wysokość tej części podatku (1 proc.), która została przekazana przez urząd skarbowy na konto organizacji - tłumaczy Małgorzata Napiórkowska-Kubicka.

Dodaje, że w sytuacji, gdy podatnik pomyłkowo zawyży podatek w złożonym zeznaniu, wydaje się, że otrzymany zwrot pozostanie bez wpływu na kwotę podatku przekazaną na rzecz konkretnej organizacji.

Nasza rozmówczyni z Accreo Taxand zauważa także, że urzędy skarbowe mają ograniczoną czasowo (do 31 lipca) możliwość dokonania zmian w zakresie wysokości kwot przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli urząd przed końcem lipca danego roku podatkowego stwierdzi, że zeznanie zawiera nieprawidłowości i w ramach posiadanych uprawnień dokona poprawek albo wezwie podatnika do złożenia korekty, w razie skorygowania zeznania przed upływem terminu, w którym bezwzględnie nastąpić ma przekazanie 1 proc. uprawnionym podmiotom, przekaże na rzecz organizacji kwotę wynikającą nie z zeznania pierwotnego, ale z dokonanej korekty.

31 lipca mija termin przekazywania przez urzędy skarbowe 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego

Autor: Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-06-26
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/23581,korekta_w_pit_nie_wplywa_na_1_proc_podatku.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #483 dnia: Czerwiec 26, 2008, 08:45:11 pm »
Kiedy starać się o interpretację podatkową

Każdy, kto nie wie, jak rozliczyć się z urzędem skarbowym, zastosować przepis, skorzystać z ulgi, może wystąpić do ministra finansów o wydanie interpretacji podatkowej. W tym celu trzeba złożyć specjalny wniosek i poczekać trzy miesiące na odpowiedź.
(...)

Indywidualna interpretacja podatkowa to przede wszystkim dokument, który pozwala rozwiać wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego. Jest ochroną dla podatnika, który ją otrzymał, a także wiąże organy podatkowe.

Interpretacje podatkowe wydaje minister za pośrednictwem czterech izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Poznaniu.

(...)

Ważne!

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który nie będzie spełniał wymogów formalnych, np. nie będzie miał opisanego stanu faktycznego lub nie będzie opłacony, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia


Dokładne omówienie problemów dotyczących interpretacji podatkowych ( cały artykuł ) http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/23565,kiedy_starac_sie_o_interpretacje_podatkowa.html

Źródło : Gazeta Prawna

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #484 dnia: Lipiec 01, 2008, 05:33:38 pm »
Oddając krew, można odliczyć 2,5 tys. zł

Podatnicy, którzy oddają honorowo krew, mogą pomniejszyć swój dochód. Ulga dotyczy też przypadków, gdy krew oddawana jest ze wskazaniem konkretnej osoby. Za oddaną krew można odliczyć od dochodu około 350 zł rocznie, za osocze nawet 2,5 tys. zł.

Dorosły człowiek ma około 5-6 litrów krwi. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co osiem tygodni, kobiety nie częściej niż co 12 tygodni. Rocznie mężczyzna może więc oddać krew sześć razy, a kobieta cztery.

ANALIZA (...)

Źródło: Gazeta Prawna

Szczegółowa analiza i obliczenia http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/24203,oddajac_krew_mozna_odliczyc_2_5_tys_zl.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #485 dnia: Lipiec 02, 2008, 10:24:41 pm »
Podatek od odprawy pośmiertnej
Marta Gadomska 02-07-2008

Czy od odprawy pośmiertnej odprowadzamy podatek?


Nie (...)

Całość w Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/artykul/156685.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #486 dnia: Lipiec 02, 2008, 10:27:19 pm »
Darowizny odliczane za 2008 rok

Podatnicy, którzy chcą zaoszczędzić na podatku w rozliczeniu za 2008 rok, mogą dokonać darowizny. Tak jak w latach ubiegłych, zarówno darowizny limitowane uregulowane w ustawie podatkowej, jak i tzw. darowizny kościelne, które odlicza się bez limitu, stanowią podstawę do skorzystania z ulgi.

Całość w Gazecie Prawnej http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/24384,darowizny_odliczane_za_2008_rok.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #487 dnia: Lipiec 03, 2008, 09:24:13 pm »
Szykują się rewolucyjne zmiany w PIT

Monika Pogroszewska 03-07-2008

Przyznanie ulgi rodzinnej większej grupie osób, likwidacja ulgi meldunkowej oraz zmiana zasad przekazywania 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego

(...)

Większość zmian obowiązywać będzie dopiero w rozliczeniu podatkowym za 2009 r. W rozliczeniu za 2008 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące m.in. 1 proc.Całość w Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/artykul/157423.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #488 dnia: Lipiec 03, 2008, 09:39:25 pm »
Dobrowolna korekta błędu zmniejszy karne odsetki

Katarzyna Tabaka 03-07-2008

Osoby, które same odkryją omyłkę w zeznaniu i zapłacą zaległości podatkowe, będą obciążane niższymi odsetkami niż ci, u których wykryje ją kontrola

To najnowsza propozycja, nad którą wczoraj dyskutowali posłowie komisji „Przyjazne państwo”. (...)

Całość w Rzeczpospolitej  http://www.rp.pl/artykul/157402.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #489 dnia: Lipiec 04, 2008, 09:41:33 pm »
Kiedy przysługuje ulga budowlana
Katarzyna Tabaka 04-07-2008

Samo poniesienie wydatków na zakup mieszkania w latach 1997 – 2001 nie daje prawa do ulgi budowlanej


Warunkiem koniecznym było wykazanie tych wydatków w zeznaniu podatkowym. Zeznanie powinno być złożone najpóźniej za 2001 r., nawet jeśli podatnik nie uzyskał w danym roku żadnych przychodów.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej (nr IPPB2/415-458/08-2/MK) dotyczącej ulgi budowlanej oraz możliwości skorygowania deklaracji za lata 2000 – 2005. (...)

Całość w Rzeczpospolitej :  http://www.rp.pl/artykul/157970.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #490 dnia: Lipiec 06, 2008, 09:23:27 am »
Niezbędnik Gazety Prawnej

Jak bronić się, gdy fiskus zarzuca nam posiadanie nielegalnych dochodów


Sprawdzanie nieujawnionych źródeł przychodów podatników to jeden z priorytetowych obszarów kontrolnych organów podatkowych. Kupno mieszkania, domu czy samochodu to wydatki, które najczęściej interesują fiskusa, zwłaszcza jeśli z deklaracji podatkowych wynikają niskie dochody. Na wypadek kontroli warto zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające pochodzenie środków, które są przeznaczane na duże zakupy.


Więcej:
http://forum.darzycia.pl/topic,5594.htm?postdays=0&postorder=asc&start=200
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #491 dnia: Lipiec 07, 2008, 05:24:01 pm »
Posłowie poprawiają absurdalne przepisy podatkowe
Monika Pogroszewska 07-07-2008

Przedsiębiorcy skorygują deklarację VAT po zakończeniu kontroli podatkowej. Nie będą też płacić pod koniec roku podwójnych zaliczek na podatek dochodowy

Sejmowa komisja „Przyjazne państwo” przygotowała trzy kolejne projekty nowelizacji ustaw podatkowych, które mają zmienić najbardziej uciążliwe przepisy. Sejm przeprowadzi ich pierwsze czytanie już na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę, 9 lipca.
(...)

Ryczałt przez cały rok

Komisja chce też ułatwić życie rzemieślnikom, zmieniając ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja polegać będzie na wykreśleniu przepisów, według których przedsiębiorcy tracą prawo do ryczałtu, jeśli w ciągu roku podatkowego ich przychody przekroczą 150 tys. euro. Obecnie w takiej sytuacji firma musi też przejść na księgę przychodów i rozchodów, ponieważ nie może dłużej prowadzić księgowości uproszczonej.

Jednak utrata prawa do ryczałtu dotyczy tylko firm działających ponad rok. W pierwszym roku działalności z tej formy rozliczeń można korzystać do końca roku, nawet gdy zostanie przekroczony określony próg.

– Projekt nowelizacji wyrównuje warunki stawiane podatnikom rozpoczynającym działalność i ją kontynuującym. Obecne zróżnicowanie jest niesprawiedliwe i stawia w gorszej sytuacji firmy funkcjonujące ponad rok.


Całość w Rzeczpospolitej : http://www.rp.pl/artykul/159083.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #492 dnia: Lipiec 08, 2008, 06:02:17 pm »
Będą nowe ulgi przy sprzedaży mieszkań
Monika Pogroszewska 08-07-2008
Z początkiem 2009 r. znika ulga meldunkowa. Podatnicy skorzystają jednak z innego zwolnienia, jeżeli zysk ze sprzedaży starego mieszkania zainwestują w zakup, remont lub modernizację innego
(...)
Rząd chce znieść obowiązek meldunkowy, więc – jak wyjaśnia resort – zwolnienie na podstawie zameldowania i tak straci rację bytu. W zamian ministerstwo proponuje inne rozwiązanie, nie do końca nowe. Osoba sprzedająca dom lub mieszkanie nie zapłaci podatku dochodowego, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.
W projekcie przewidziano wiele takich celów. Mówi się m.in. o zakupie domu lub mieszkania, ich części lub udziału w nieruchomości. Dotyczy to też nabycia gruntu, udziału w gruncie lub prawa użytkowania wieczystego. Można by też nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego albo udział w takim prawie. Środki ze sprzedaży można by też przeznaczyć na rozbudowę, przebudowę lub remont innego lokalu, a także spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na wymienione w projekcie cele mieszkaniowe.

Ale uwaga – nie musi to być nieruchomość położona w Polsce. Ministerstwo określiło wyraźnie, że dotyczy to także państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Na przewidzianych w projekcie zasadach można więc będzie kupić mieszkanie np. we Francji lub Hiszpanii, by nie płacić podatku.
(...)
Ministerstwo przewidziało bowiem zachowanie tzw. praw nabytych dla osób, które kupiły mieszkanie lub wybudowały dom między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Jeśli więc ktoś zamierza sprzedać w 2009 r. lokal kupiony w 2007 r., korzystać będzie z ulgi meldunkowej. Nowe przepisy będą się odnosić do nieruchomości kupionych po 1 stycznia 2009 r.
(...)

Całość : Rzeczpospolita http://www.rp.pl/artykul/159763.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #493 dnia: Lipiec 10, 2008, 08:34:41 pm »
Sejm o ułatwieniach w rozliczeniu zaliczek podatkowych

Sejm skierował w czwartek do Komisji Finansów Publicznych przygotowaną przez komisję "Przyjazne Państwo" nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, które mają ułatwić firmom zapłatę zaliczek podatkowych.

(...)

Nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorcy będą płacić zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc (lub kwartał) roku podatkowego do 20. dnia po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 20 stycznia następnego roku.

Jeżeli jednak przedsiębiorca dokonałby rozliczenia rocznego przed tym terminem (składając zeznanie podatkowe np. 15 stycznia i rozliczając się), nie musiałby wpłacać zryczałtowanej zaliczki za ostatni miesiąc.

"Zmiana pozwoliłaby małym firmom uniknąć nadpłat i kredytowania budżetu państwa" - uzasadniał projekt poseł Adam Abramowicz (PiS).  (...)

Całość : Gazeta Prawna http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/25738,sejm_o_ulatwieniach_w_rozliczeniu_zaliczek_podatkowych.html

Źródło: PAP

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #494 dnia: Lipiec 10, 2008, 09:19:50 pm »
Powróci ulga odsetkowa przy kredycie refinansowym

ZMIANA PRAWA - Odsetki od kredytu refinansowego będą podlegać odliczeniu w PIT. Podatnik uzyska możliwość odliczenia utraconych odsetek w zeznaniach za 2008 lub 2009 rok. Bez utraty prawa do ulgi będzie można dokonać dwukrotnego refinansowania kredytu.

Podatnik uzyska możliwość odliczenia utraconych odsetek w zeznaniach za 2008 lub 2009 rok

Odliczanie ulgi odsetkowej po zmianie

ANALIZA

Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić zasady odliczania ulgi odsetkowej. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 30 czerwca 2008 r. prawo do odliczania odsetek od dochodu zostanie przywrócone podatnikom, którzy utracili ulgę w związku z zaciągnięciem tańszego kredytu refinansowego. W efekcie wszystkie osoby, które pierwotny kredyt mieszkaniowy spłaciły innym kredytem zaciągniętym na korzystniejszych zasadach, będą miały prawo do odliczania odsetek. Ministerialny projekt pozwala też na skonsumowanie wcześniej zapłaconych odsetek, do których podatnik stracił prawo do odliczenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmiany dotyczące ulgi odsetkowej wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r., a podatnicy zaległe odsetki będą mogli rozliczyć w zeznaniach podatkowych za 2008 lub 2009 rok.

(...)

Autor: Aleksandra Tarka

Całość: Gazeta Prawna http://podatki.gazetapraw...finansowym.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #495 dnia: Lipiec 14, 2008, 05:54:23 pm »
Tylko wpłaconą na konto darowiznę można odliczyć od dochodu
Konrad Piłat 14-07-2008

Osoba, która chce odliczyć od dochodu nielimitowaną darowiznę na rzecz Kościoła, musi wpłacić pieniądze na rachunek bankowy

Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 lipca 2008 r.(sygn. III SA/ Wa 789/08).

(...)

Całość w Rzeczpospolitej  http://www.rp.pl/artykul/162294.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #496 dnia: Lipiec 14, 2008, 05:56:38 pm »
Przejmując firmę rodzinną, nie płacisz podatku

Monika Pogroszewska 14-07-2008

Osoba przejmująca firmę swoich rodziców nie płaci ani PIT, ani podatku od spadków i darowizn

Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPB1/415-272/08/WRz KAN-3219/03/08) dotyczącej podatków od darowizn.
Z pytaniem zwrócił się podatnik, który zamierza nabyć od ojca przedsiębiorstwo w drodze darowizny. Ojciec przekaże mu firmę przed likwidacją własnej działalności gospodarczej, a wnioskodawca będzie tę działalność kontynuował. Zamierza też przejąć cały majątek firmy, wraz z jej zobowiązaniami finansowymi. Będzie również zatrudniać wszystkich dotychczasowych pracowników.

(...)

Całość w Rzeczpospolitej  http://www.rp.pl/artykul/162293.html

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #497 dnia: Lipiec 15, 2008, 10:11:44 am »
Sposób przekazywania 1 proc. wymaga doprecyzowania

W rozliczeniu za 2007 rok urzędy skarbowe po raz pierwszy zajmowały się i nadal zajmują się przekazywaniem 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Mimo długiego okresu, jaki był na przygotowanie się do nowego mechanizmu, nie udało się uniknąć kłopotów.

Nowa procedura jest dobra, jednak wymaga doprecyzowania - uważają eksperci, którzy wzięli udział w debacie poświęconej 1 proc. podatku, zorganizowanej przez organizacje pozarządowe i Gazetę Prawną.
Czy nowa procedura przekazywania 1 proc. podatku jest dobra

ANNA MAZGAL

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) jest organizacją, która brała udział w pracach nad zmianą przepisów o 1 proc. Oceniając to, co działo się w tym roku z 1 proc., oddzieliłabym kwestie prawne od wprowadzania tych przepisów. Historia nowelizacji, która zmieniła procedurę przekazywania 1 proc., sięga roku 2006. Wtedy mieliśmy nadzieję, że uproszczona procedura zacznie działać już od roku 2007, czyli w rozliczeniu za 2006 rok. Tak się nie stało, i może dobrze. Wydawało się, że półtoraroczny okres przygotowywania wszystkich zainteresowanych stron był wystarczająco długi. Niestety, nie został on dobrze wykorzystany. Wydawało się, że jeżeli przepisy są tak sformułowane, aby podatnikom było łatwiej, to wszystkim to wyjdzie na dobre. Sam przepis w zamyśle wydaje się być dobrym posunięciem, jednak bardzo szwankowała praktyka jego wprowadzania. Z naszej perspektywy można powiedzieć, że źle zadziałała informacja. Problemy były już z samą listą organizacji pożytku publicznego, która była poprawiana, a i tak jeszcze znalazły się w niej błędy. Były problemy z komunikacją z resortem finansów. Ministerstwo Finansów nie odegrało żadnej istotnej roli w tym procesie.

MAGDALENA DOBRANOWSKA-WITTELS

Nie mamy jeszcze danych, ile pieniędzy z 1 proc. w tym roku trafi do organizacji, ale z nieoficjalnych doniesień od poszczególnych organizacji wiemy, że mimo różnych problemów jest nieźle. Organizacja, która nie angażowała się w kampanię medialną zachęcającą do wpłat, znacznie zyskała na 1 proc. W poprzednim systemie przekazywania części podatku zbierała ok. 5 tys. zł, natomiast obecnie ma już ok. 130 tys. zł. Jest to tylko jedna organizacja z kilku tysięcy, ale gdyby podobne doświadczenia miały inne, to byłby to rzeczywiście znaczący wzrost.

GRAŻYNA PIECHOTA

Jestem pracownikiem Izby Skarbowej w Katowicach, więc nie będę się odnosiła do administracji w całym kraju. Nie chcę się również wypowiadać w imieniu Ministerstwa Finansów, bo nie mam takich kompetencji. W województwie śląskim, a jest to drugi co do wielkości region w Polsce, jeśli chodzi o wysokość odprowadzanych podatków, liczbę podatników itd., nie notujemy wielu problemów z przekazywaniem 1 proc. podatku. Jeśli jakieś się pojawiają, to są to jednostkowe przypadki. Na przykład, ktoś źle opisał organizację, w wyniku czego urząd musiał go wzywać, żeby korygował zeznanie. Czy też w zeznaniu była wpisana organizacja z wykazu, ale okazywało się, że ta organizacja nie podała numeru konta. Dalej problemy wynikały np. z tego, że organizacje w okresie pomiędzy publikacją listy (30 listopada) a przekazaniem pieniędzy przez urząd skarbowy weszły w stan likwidacji. Takie techniczne problemy sporadycznie pojawiały się w urzędach, ale są i takie miejsca, w których nie było żadnych kłopotów.

Nasze - urzędników - obawy związane z nową procedurą przekazywania 1 proc. były raczej natury logistycznej. Teraz mogę powiedzieć, że nie ma większych kłopotów.

KRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ

Trzeba mieć świadomość, że zarówno administracja, jak i sektor się uczą. Zmia- na sposobu przekazywania 1 proc. wychodzi naprzeciw potrzebom sektora. Co istotne, mam sygnały, że urzędy skarbowe szybko się nauczyły, zrozumiały istotę tej transakcji.
Jak przekazywany jest 1 proc. po korekcie zeznań

GRAŻYNA PIECHOTA

Urzędy skarbowe zbiorczo przekazują kwoty 1 proc. podatku przez księgowość. Mamy na to trzy miesiące od zamknięcia okresu składania zeznań. Przepisy są tak skonstruowane, że podatnik, składając zeznanie np. w lutym czy w marcu, ma prawo bez jakichkolwiek konsekwencji skorygować je w całym okresie przeznaczonym na składanie zeznań.

Podatnik ma prawo 30 kwietnia przynieść korektę zeznania, z której będzie wynikało, że jedyna zmiana dotyczy właśnie 1 proc., który on chce przekazać nie organizacji X, tylko organizacji Y. Aby uniknąć komplikowania procedury, te trzy miesiące są liczone od momentu zakończenia akcji zeznań. W przypadku 1 proc. od ryczałtowców, którzy się rozliczają do 30 stycznia, pieniądze można przekazywać odpowiednio wcześniej.
Czy urzędy skarbowe stosują jednakową procedurę

TOMASZ SCHIMANEK

Z sygnałów od organizacji wynika, że urzędy w zakresie przekazywania 1 proc. podatku stosują różne praktyki. Część przekazuje wpłaty na bieżąco, część zbiorczo, część przekazuje informacje łącznie z danymi podatnika (imię, nazwisko, NIP), część nie, część przekazuje informacje o wskazaniach podatnika, część nie.

GRAŻYNA PIECHOTA

W województwie śląskim praktyka co do zasady jest taka, że pieniądze idą zbiorczo: gdy zbierze się określoną kwotę, po wprowadzeniu zeznań i korekt, jest wysyłany zbiorczy przelew. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Urzędy powinny sobie raczej ułatwiać pracę, a nie utrudniać.

ANNA MAZGAL

Przykład z województwa śląskiego pokazuje, jak można dobrze stosować przepisy. Nie twierdzę, że wszyscy robią wszystko źle, bo tak nie jest. Ale na podstawie sygnałów od kilkunastu organizacji, które uczestniczyły w pracach naszej grupy roboczej, widać, że błędy się zdarzają. I ta skala będzie rosła, im większa jest organizacja i im więcej środków z 1 proc. pozyskuje.
Skąd podatnicy mają brać informacje o zmianie procedury

GRAŻYNA PIECHOTA

My, jako administracja informujemy o zmianie przepisów. W urzędach wiszą plakaty, inicjujemy publikacje medialne, wypowiadamy się w mediach, obsługujemy stronę internetową zawierającą także informacje dotyczące listy organizacji oraz procedury przekazywania 1 proc.

ANNA MAZGAL

Wszyscy ci, którzy mają z tym mechanizmem do czynienia.

TOMASZ SCHIMANEK

Każda zmiana powoduje, że jest część osób, która za nią nie nadąża. Rzeczywiście jest potrzebny wysiłek zbiorowy, jeśli chodzi o informowanie. Muszę przyznać, że czasami na wysokości zadania nie stanęły same organizacje.

KRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ

Akcje informacyjne na temat przekazywania 1 proc. podatku trzeba prowadzić przez cały rok. Organizacje wypuściły spot reklamowy praktycznie w ostatnich dniach kwietnia. O tym trzeba myśleć wcześniej i zaczynać takie akcje od początku stycznia.

Myślę, że przy tak diametralnej zmianie aktywności obywateli i instytucji publicznych, w tym finansowych, ta operacja jest udana i wszyscy pacjenci mają się dobrze. Trzeba tylko się starać, żeby informowanie o 1 proc. nie było akcyjne, żeby sektor informował o tej możliwości nie tylko w czasie składania zeznań.

MAGDALENA DOBRANOWSKA-WITTELS

To nie urząd skarbowy powinien informować o istocie 1 proc. Jednak z perspektywy organizacji, która stara się informować o tym, na czym w ogóle idea 1 proc. podatku polega, mam wrażenie, że zostaliśmy z tym sami. Nie mieliśmy wsparcia ze strony administracji. Zabrakło jasnego komunikatu, że ten mechanizm powinien wyglądać tak, a nie inaczej.
Jak logistycznie przebiegło wdrażanie nowej procedury

GRAŻYNA PIECHOTA

Logistycznie cała akcja została przeprowadzona bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że jednak dotyczyła administracji. Coś, co jeszcze rok temu przerażało ludzi, którzy mieli się w tym odnaleźć, okazało się, że nie rodzi większych problemów.
Czy są jakieś kłopoty z przekazywaniem 1 proc. podatku

TOMASZ SCHIMANEK

Pojawiły się sytuacje, dla mnie patologiczne, które świadczą o niezrozumieniu mechanizmu 1 proc. podatku zarówno przez obywateli, jak i przez organizacje. 1 proc. jest wykorzystywany jako ukryta forma płacenia za usługi. Znam organizacje, które mówiły, że jeśli przekażesz 1 proc., to my ci to odliczymy od opłaty za turnus twojego dziecka. To świadczy o niedojrzałości obustronnej: organizacji i obywatela. Zmiana sposobu przekazywania 1 proc. była znakomitą okazją, aby zwalczać tego typu sytuacje. Niestety, nie zrobiono tego.

GRAŻYNA PIECHOTA

Na administrację został przerzucony przykry obowiązek poinformowania podatników, że nie będą mogli wspomóc Jasia, który jest np. chorym synem znajomych, ponieważ wśród dziesięciu przypadków, kiedy intencje są dobre, może się pojawić pięć patologicznych. Nie powiedzieliście - przynajmniej ja takiej wypowiedzi nie słyszałam - że nie chodzi o wspomaganie pojedynczych przypadków, ale o kreowanie pewnego systemu. Oczekiwanie, że MF weźmie na siebie społeczny, a w rezultacie i medialny protest części obywateli bez wsparcia samych organizacji, jest chyba zbyt wygórowane.

KRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ

To jest poważny zarzut. Warto jednak pamiętać o okolicznościach. Pamiętajmy, że w starym systemie przekazywania środków z tytułu 1 proc. podatku obywatele przyzwyczaili się do formuły wskazania. Można było w przekazie wyraźnie zaznaczyć, na co chcemy przekazać część podatku. Sam przekazałem organizacji, która miała swój oddział i wpisałem taką preferencję. To przyzwyczajenie upowszechniło się do tego stopnia, że wiele organizacji myślało, że przy zmienionym sposobie przekazywania 1 proc. będzie można praktykować wskazanie w identyczny sposób.
Jakich zmian oczekują organizacje pożytku publicznego

ANNA MAZGAL

OFOP nie ma interesu w tym, żeby przepisy wyglądały tak albo inaczej. Staramy się patrzeć na sytuację i odnosić się do tego, jakie prawo nas obowiązuje. Sektor udzielał się w mediach i informował. Cała nasza kampania dotyczyła nie tylko tego, że wisi plakat i jest informacja, ale mówiliśmy dużo o tym, jakie jest nasze stanowisko, opinia, wizja, czym 1 proc. jest.

Głos sektora nie jest słyszalny ze względu na to, że nie jesteśmy ani źródłem prawa, ani źródłem jego interpretacji. Dyskusja o 1 proc. jest dla nas bardzo poważna, ale oczekujemy również od administracji, że nas w tej dyskusji wesprze siłą swojego autorytetu. Nie chcemy, aby nas wyręczać, ale żeby nas wesprzeć, ponieważ są granice tego, co możemy powiedzieć i kogo możemy przekonać.
Skąd podatnik dowie się o przeznaczeniu 1 proc. przez organizacje

KRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ

W nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie chcemy wprowadzić obowiązek sprawozdania z realizacji 1 proc. Byłoby to uproszczone sprawozdanie, ale jednak komunikowanie o tym, w jaki sposób organizacja rozdysponowała tę kwotę.

TOMASZ SCHIMANEK

Państwo daje podatnikom możliwość przekazania pieniędzy, ale tylko wybranym organizacjom. Oczywiście nigdy nie ma 100-proc. gwarancji, że ktoś jest uczciwy, ale państwo tworzy status pożytku publicznego właśnie po to, żeby podatnikowi zwiększyć gwarancję na to, że jego podatek nie idzie do organizacji nieuczciwej, tylko do takiej, która spełnia określone standardy. Tak w teorii ten mechanizm powinien działać.
Jak zachęcać podatników do przekazywania 1 proc. podatku

KRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ

Mechanizm 1 proc. podatku to instrument obywatelski. Właścicielem tego mechanizmu jest podatnik. Dobrze by się stało, aby ta dzisiejsza dyskusja zapoczątkowała debatę, w której właśnie podatnicy mogliby powiedzieć, co o tym sądzą. Jeśli przekazuję podatek, to chciałbym wiedzieć, co się z nim dzieje. Mimo że nie jest to świadczenie ekwiwalentne, to niejako jego ekwiwalentność polega na tym, że jestem dobrze poinformowany o sposobie wydatkowania.

GRAŻYNA PIECHOTA

Podatnicy podkreślają to przy różnego rodzaju badaniach: jednym z powodów, dla którego nie przekazują 1 proc., jest brak informacji, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Brak komunikatu zwrotnego. Ważne jest włączenie ludzi do tej debaty. Zdaję sobie sprawę z tego, że administracja ciągle jeszcze jest nieco zamknięta na współpracę z otoczeniem. Być może takie inicjatywy jak 1 proc. spowodują, że nie tylko podatnicy zmienią swoje postawy, nie tylko organizacje zmienią swoje działania, ale też administracja będzie się coraz bardziej otwierać i przyjmować do wiadomości, że po drugiej stronie okienka nie stoi wróg, tylko człowiek, z którym należy współpracować.

TOMASZ SCHIMANEK

Interes obywateli powinien być rozumiany jednakowo. Możemy się różnić co do metod zaspokajania potrzeb obywateli. I będziemy się różnić. Jednak co do podstawowych kwestii powinniśmy być zgodni.
Czy nowy mechanizm przekazywania części podatku jest sukcesem

KRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ

Nowy mechanizm przekazywania 1 proc. podatku jest sukcesem zarówno administracji publicznej, jak i sektora.

TOMASZ SCHIMANEK

Trzeba dyskutować, aby zbudować wspólne rozumienie mechanizmu 1 proc. Z ostateczną oceną tegorocznej kampanii poczekałbym jednak na wyniki finansowe. Wtedy będzie można powiedzieć, czy to rzeczywiście zadziałało i na ile.

ANNA MAZGAL

Chcemy, aby mechanizm 1 proc. działał sprawnie, więc siłą rzeczy koncentrujemy się na problemach. Choć pozytywne elementy nowej procedury też dostrzegamy. Przepisy nie są złe. Z obserwacji i doświadczeń wynika, że pewna deregulacja i zostawienie niektórych procedur do wypracowania jest korzystne. Otwieranie się na współpracę i wspólne dyskutowanie rozwiązań jest dobre. Może dobrze, że pewne rzeczy nie są zapisane wprost w ustawie, bo jesteśmy elastyczni i to nas zmusza do myślenia. Razem z Forum Darczyńców i Fundacją Komunikacji Społecznej będziemy chcieli powtórzyć naszą kampanię informacyjną i na pewno zaczniemy wcześniej. Warto skupić się na dobrych praktykach, więc chętnie skorzystamy z doświadczeń śląskich.

CO MINISTERSTWO FINANSÓW PLANUJE ZMIENIĆ W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA 1 PROC. PODATKU

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw zakłada następujące zmiany w zakresie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego:

• procedura przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego znajdzie się w nowym art. 45c ustawy o PIT (dziś jest to art. 45 ustawy o PIT);

• podatnik nadal w zeznaniu podatkowym wybierać będzie organizację pożytku publicznego z wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego;

• podatnik będzie miał możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego nawet w sytuacji złożenia korekty zeznania, pod warunkiem jednak że będzie ona dokonana w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego;

• podatnik będzie wskazywał organizację, której chce przekazać część podatku, podając jej nazwę, numer KRS oraz przekazywaną kwotę;

• naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał kwoty podatku na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie organizacji;

• naczelnik przekazania 1 proc. podatku dokona w trzecim miesiącu od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Termin ten jest uwarunkowany możliwością składania przez podatników korekt zeznania w okresie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego;

• naczelnik będzie mógł przekazać organizacji pożytku publicznego dane podatnika, który przekazał na jej rzecz 1 proc. podatku, jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym (korekcie zeznania) wyrazi wolę poinformowania organizacji, że na jej rzecz przekazał 1 proc. podatku. Informacje te będą dotyczyć wyłącznie imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz wysokości przekazanej kwoty z podatku;

• zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.

Notowała Ewa Matyszewska

Źródło: GP
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #498 dnia: Lipiec 18, 2008, 04:46:10 pm »
Organizacja pozna nazwisko darczyńcy


Organizacje pożytku publicznego będą mogły uzyskać z urzędów skarbowych dane osobowe podatników, którzy przekazali na ich działalność 1 proc. podatku.

INTERPELACJA


Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3423) resort pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, w świetle których udostępnienie organizacjom pożytku publicznego danych osobowych podatników przekazujących 1 proc. swego podatku byłoby zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i o tajemnicy skarbowej.

Rozwiązanie takie zostało już uwzględnione w opublikowanym projekcie zmian do ustawy o PIT.

Wśród przedstawicieli organizacji pożytku publicznego istnieje postulat, aby pojawiła się możliwość pozyskiwania od urzędów skarbowych, za wcześniejszą zgodą darczyńców, ich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) w celu wysyłania podziękowań za przekazane pieniądze i informacji dotyczących działania organizacji.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ordynacji podatkowej nie zezwalają urzędom skarbowym na udzielanie organizacjom pożytku publicznego tego rodzaju informacji. Jak wskazało MF przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie w jednej z kilku sytuacji określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych podatników organizacjom pożytku publicznego wynika również z przepisów Ordynacji podatkowej i jest związana z instytucją tajemnicy skarbowej. Obejmuje ona dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są w szczególności pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych, a także osoby, którym zgodnie z przepisami udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową. Wśród podmiotów, którym informacje objęte tajemnicą mogą być przekazane brak jest organizacji pożytku publicznego.

3 miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania ma naczelnik urzędu skarbowego na przekazanie organizacjom 1 proc. podatku


Źródło: GP
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
« Odpowiedź #499 dnia: Lipiec 25, 2008, 09:34:55 pm »
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie opodatkowania usług edukacyjnych

Wojciech Jaworski 24-07-2008
Analizując zakres zwolnienia dla usług edukacyjnych, warto wziąć pod uwagę dwa istotne rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok z 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-434/05 Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) przeciwko Staatssecretaris van FinanciĎn.

Horizon College (HC) przekazywał niektórych spośród swoich nauczycieli do dyspozycji innych instytucji edukacyjnych, które przejmowały odpowiedzialność za ich działalność. W każdym przypadku przekazania zawierana była umowa między HC, nauczycielem i instytucją przejmującą. Zgodnie z postanowieniami takiej umowy instytucja przejmująca miała określać zadania delegowanego nauczyciela z uwzględnieniem okresu przekazania i funkcji, jakie nauczyciel ten pełnił w HC. Instytucja przejmująca zobowiązana była ponadto do ponoszenia kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie, w którym nauczyciel pozostawał do jej dyspozycji. Wynagrodzenie nauczyciela w dalszym ciągu płacone było przez HC. Instytucja przejmująca zobowiązana była do zwrotu kosztów tego wynagrodzenia, bez dodatkowej prowizji. HC nie doliczał do tych kwot podatku VAT. Inspektor podatkowy wydał wobec HC decyzję określającą wysokość podatku VAT za lata 1995 – 1999, uznając, że czynności te nie są zwolnione.

Sprawa doszła aż do ETS. Jego zdaniem art. 13 część A ust. 1 lit. i) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG należy interpretować w ten sposób, że zawarte w tym przepisie pojęcia „edukacji dzieci i młodzieży, szkolnictwa powszechnego i wyższego, szkoleń zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych” nie obejmują odpłatnego udostępniania nauczyciela instytucji edukacyjnej w rozumieniu tego przepisu, w której nauczyciel ten tymczasowo prowadzi nauczanie w ramach jej zakresu odpowiedzialności. Nawet jeśli instytucja, która udostępnia nauczyciela, sama jest podmiotem prawa publicznego mającym cele edukacyjne lub innym podmiotem określonym przez dane państwo członkowskie jako mający podobne cele.

Art. 13 część A ust. 1 lit. i), w związku z art. 13 część A ust. 2 należy interpretować w ten sposób, że odpłatne udostępnianie nauczyciela instytucji edukacyjnej, w której nauczyciel ten tymczasowo prowadzi nauczanie w ramach jej zakresu odpowiedzialności, może stanowić czynność zwolnioną od podatku jako świadczenie usług „ściśle związanych” z działalnością edukacyjną w rozumieniu tego przepisu, jeśli jest ono środkiem do lepszego korzystania z nauczania traktowanego jako świadczenie główne, o ile jednak sąd krajowy stwierdzi spełnienie następujących warunków:

– zarówno to świadczenie główne, jak i ściśle z nim związane udostępnienie nauczyciela dokonywane są przez podmioty, o których mowa w art. 13 część A ust. 1 lit. i), z uwzględnieniem ewentualnych warunków, jakie dane państwo członkowskie mogło wprowadzić na podstawie ust. 2 lit. a) tego przepisu,

– omawiane świadczenie, polegające na udostępnieniu nauczyciela, ma taki charakter lub taką jakość, że bez odwołania się do tej usługi nie byłoby gwarancji, iż nauczanie prowadzone przez instytucję przejmującą, czyli nauczanie, z którego korzystają jej uczniowie lub studenci, miałoby równoważną wartość, oraz

– udostępnienie nauczyciela nie ma głównie na celu osiągnięcia dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem od wartości dodanej.

Wyrok z 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-445/05 Werner Haderer przeciwko Finanzamt Wilmersdorf

Werner Haderer (WH) przez wiele lat pracował w charakterze niezależnego współpracownika dla landu Berlin. W 1990 r. prowadził kursy wyrównawcze na uniwersytecie powszechnym, a także kursy ceramiki i garncarstwa na innym uniwersytecie powszechnym oraz w ośrodku przeznaczonym dla rodziców. Umowy, na podstawie których WH świadczył te usługi, były zawierane w każdym semestrze z landem Berlin na okres sześciu miesięcy. Zawierały klauzule, zgodnie z którymi nie były „umowami o pracę” w rozumieniu niemieckiego prawa pracy. Wynagrodzenie WH płacone przez land Berlin obliczane było według stawki godzinowej. Od wynagrodzenia nie były potrącane kwoty na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia i podatki. W razie przeszkody w świadczeniu usług WH nie miał prawa do wynagrodzenia, a w razie odwołania kursu ponosił ryzyko jego utraty nawet wówczas, gdy przyczyną odwołania był brak uczestników.

Niemiecki fiskus stwierdził, że WH nie spełniał przesłanek przewidzianych dla korzystania ze zwolnienia.

ETS orzekł natomiast, że w takich okolicznościach działalność osoby fizycznej posiadającej status niezależnego współpracownika polegająca na udzielaniu lekcji wyrównawczych a także na prowadzeniu kursów ceramiki i garncarstwa w ośrodkach kształcenia dla dorosłych może być objęta zwolnieniem z podatku od wartości dodanej przewidzianym w art. 13 część A ust. 1 lit. j) szóstej dyrektywy jedynie wówczas, gdy działalność ta polega na udzielaniu lekcji przez nauczyciela na własny rachunek i własną odpowiedzialność i obejmuje edukację szkolną lub uniwersytecką. Do sądu krajowego należy ocena, czy tak jest.

Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/76542,166926_Orzecznictwo_Europejskiego_Trybunalu_Sprawiedliwosci_dotyczace_opodatkowania_uslug_edukacyjnych.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach