Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Prawo dla nas - pytania  (Przeczytany 33575678 razy)

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #450 dnia: Maj 22, 2009, 09:32:16 am »
Osoba, którą stać na opłacenie kosztów sądowych, też może zażądać adwokata z urzędu

Strona, która nie została zwolniona z kosztów sądowych, będzie mogła domagać się ustanowienia dla niej adwokata albo radcy prawnego z urzędu.W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje zasadę, że adwokata z urzędu otrzyma również strona, która nie została zwolniona z kosztów sądowych.

Aby skorzystać z tej możliwości, strona powinna złożyć oświadczenie o tym, że bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny nie będzie mogła zapłacić adwokatowi lub radcy prawnemu wynagrodzenia.

Projekt przewiduje, że gdy adwokat lub radca prawny ustanowiony z urzędu w związku z postępowaniem kasacyjnym albo postępowaniem ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie stwierdzi podstaw do wniesienia tej skargi, to będzie mógł odmówić jej sporządzenia. Będzie musiał zawiadomić o tym stronę i sąd. Zawiadomienia wraz z dołączoną do niego opinią o braku podstaw do wniesienia skargi powinien złożyć w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia go o wyznaczeniu. Opinię ocenia sąd, a gdy stwierdzi, że nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności, to zawiadomi o tym samorząd zawodowy, do którego należy pełnomocnik. Okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wyznaczy wówczas dla strony innego pełnomocnika.

– Strona, która nie zgodzi się z negatywną opinią co do wniesienia skargi kasacyjnej swojego pełnomocnika z urzędu, będzie mogła ustanowić pełnomocnika z wyboru i powierzyć mu napisanie skargi zanim upłynie termin na jej wniesienie – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Przewidziany w projekcie obowiązek złożenia do sądu opinii o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej jest negatywnie oceniany przez wielu prawników.

Zdaniem adwokata Rafała Dębowskiego, z Kancelarii Leśniodarski, Ślusarek i Wspólnicy, w takiej opinii mogą znaleźć się informacje o faktach i okolicznościach, o których adwokat dowiedział się, wykonując czynności zawodowe niekoniecznie ujawnione w materiale procesowym. Skoro opinia o braku podstaw sporządzenia skargi kasacyjnej zostanie złożona w sądzie, to dostęp do niej będzie miał przeciwnik procesowy i jego pełnomocnik. Argumenty tam zawarte będzie mógł później wykorzystać przeciwko skardze kasacyjnej i wskazując, że roszczenia drugiej strony są nieuzasadnione.

– Przepis dotyczący obowiązku złożenia opinii w sądzie trzeba zmienić, ponieważ jest niekorzystny dla klienta adwokata, który ją sporządził – uważa radca prawny Wojciech Biernacki. Jego zdaniem złożenie takiej opinii przez pełnomocnika może zostać uznane nawet za działanie przeciwko interesom własnego klienta.

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2009-05-21
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/319386,osoba_ktora_stac_na_oplacenie_kosztow_sadowych_tez_moze_zazadac_adwokata_z_urzedu.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #451 dnia: Czerwiec 26, 2009, 09:28:56 am »
Dziadkowie odziedziczą to, co teraz przejmuje gmina

26 czerwca (05:00)

Od 28 czerwca 2009 r. rozszerzy się krąg spadkobierców ustawowych dziedziczących po spadkobiercy, który nie rozporządził w testamencie majątkiem na wypadek śmierci. Do spadku zostaną dopuszczeni dziadkowie i pasierbowie, a rodzice uzyskają większy udział w masie spadkowej po bezdzietnym spadkodawcy kosztem jego rodzeństwa.

Samotna matka po swoim bezdzietnym dziecku otrzyma połowę spadku, dziedzicząc w zbiegu z jego małżonkiem wówczas, gdy ojcostwo biologicznego ojca dziecka nie zostało ustalone.

- Rozszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych spowoduje ograniczenie dziedziczenia przez gminę właściwą dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkobiercy oraz przez Skarb Państwa w sytuacji, gdy spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania za granicą - mówi adwokat Maria Urbańska z kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Nowe zasady dziedziczenia przewidują przepisy ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny (Dz.U. nr 79, poz. 662). Zmienione reguły będą jednak dotyczyły tylko spadków otwartych po wejściu w życie nowej ustawy, czyli po 28 czerwca.

W kręgu spadkobierców ustawowych znaleźli się dziadkowie zarówno ze strony ojca, jak i matki, oraz ich zstępni, czyli ciotki, wujowie i stryjowie zmarłego. Dziadkowie dziedziczą jednak tylko wówczas, gdyby zmarły nie pozostawił małżonka i bliższych krewnych: dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa, którzy chcieliby i mogliby po nim dziedziczyć. Ich udziały są jednakowe i nie ma znaczenia, czy pozostają w związku małżeńskim.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

26 czerwca (05:00)Od 28 czerwca 2009 r. rozszerzy się krąg spadkobierców ustawowych dziedziczących po spadkobiercy, który nie rozporządził w testamencie majątkiem na wypadek śmierci. Do spadku zostaną dopuszczeni dziadkowie i pasierbowie, a rodzice uzyskają większy udział w masie spadkowej po bezdzietnym spadkodawcy kosztem jego rodzeństwa.Samotna matka po swoim bezdzietnym dziecku otrzyma połowę spadku, dziedzicząc w zbiegu z jego małżonkiem wówczas, gdy ojcostwo biologicznego ojca dziecka nie zostało ustalone.- Rozszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych spowoduje ograniczenie dziedziczenia przez gminę właściwą dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkobiercy oraz przez Skarb Państwa w sytuacji, gdy spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania za granicą - mówi adwokat Maria Urbańska z kancelarii Kosiński i Wspólnicy.


Gazeta Prawna
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #452 dnia: Wrzesień 01, 2009, 09:25:55 am »
Pozbawienie wolności za niechciane sms

Osoba, która rozsyła niechciane wiadomości tekstowe i naraża abonentów sieci komórkowych na koszty, popełnia przestępstwo oszustwa. Za taki czyn grozi kara do ośmiu lat więzienia.


Abonenci telefonii komórkowych coraz częściej otrzymują niechciane wiadomości tekstowe. Odpisując na nie narażają się na dodatkowe koszty. Jako przykład tego typu SMS-ów można podać wiadomość o treści: W twojej skrzynce MMS oczekuje pięć nowych zdjęć. Aby je obejrzeć, prześlij SMS pod numer... Po wykonaniu tego polecenia okazuje się, że żadnych zdjęć nie otrzymujemy, a z naszego konta ściągnięta zostaje określona kwota. Niejednokrotnie jest to kwota dość znaczna.

Zjawisko otrzymywania wiadomości tekstowych SMS, na których przesłanie abonent nie wyraził zgody, wciąż się nasila.

Pomoc policji
Jako użytkownicy telefonów komórkowych zasypywani jesteśmy zachętami wysyłanymi od rzekomych wróżek, organizatorów konkursów, a nawet operatorów sieci. Jak jednak zaznaczają operatorzy komórkowi, oferty wysyłane w ich imieniu zawsze wychodzą ze skróconych, czterocyfrowych numerów. Niestety, abonenci zazwyczaj odpisują na SMS-y, nie sprawdzając numerów, z których przychodzą podejrzane SMS-y.

– Każdy taki przypadek powinien być przez osoby oszukane niezwłocznie zgłaszany na Policję. Jednak wykrycie sprawcy czasami jest bardzo utrudnione, a to ze względu na zaawansowane technologie stosowane przez nadawców – mówi Sebastian Pietrzyk, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski.

Jeżeli jednak uda się wyśledzić nadawcę takiej wiadomości, grozi mu wysoka kara.

– Nadawca tego typu informacji, wykorzystując naiwność odbiorców, i jednocześnie czerpiąc z tego tytułu określony zysk, naraża się na odpowiedzialność karną – tłumaczy Sebastian Pietrzyk.

Popełnia on bowiem przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego, czyli oszustwo.

SMS-owe oszustwo
– Z oszustwem mamy do czynienia, gdy sprawca, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem. Można tego dokonać między innymi poprzez wprowadzenie w błąd – mówi Sebastian Pietrzyk.

Innymi słowy, sprawca tego czynu swoimi podstępnymi zabiegami, czyli wysłaniem SMS-a z nieprawdziwą informacją doprowadza inną osobę – a więc abonenta – do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy (informując np. że wygrał on w konkursie).

– Nadawcy informacji grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu – mówi Sebastian Pietrzyk.

Jednakże w przypadku mniejszej wagi wobec sprawcy może zostać orzeczona kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Będzie to możliwe wtedy, gdy sprawca przestępstwa uzyska niewielką korzyść majątkową.

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED SMS-OWYMI NACIĄGACZAMI:

● sprawdzić, z jakiego numeru został nadany SMS,

● nie odsyłać SMS-a zwrotnego, jeżeli numer, z którego wiadomość została nadana, ma więcej niż cztery cyfry

● każdy przypadek przesłania podejrzanego SMS-a zgłosić policji

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2009-09-01
Autor: Małgorzata Kryszkiewicz
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/348375,pozbawienie_wolnosci_za_niechciane_sms.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #453 dnia: Wrzesień 05, 2009, 10:46:44 am »
Będą zmiany w testamentach

Wprowadzenie nowej, opcjonalnej, możliwości dokonywania zapisów testamentowych umożliwiającej dysponowanie poszczególnymi częściami majątku i wskazywanie, którym osobom mają one przypaść po śmierci właściciela przewiduje projekt zmian w Kodeksie cywilnym przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości


Istnieje potrzeba społeczna dokonania takiej nowelizacji, widać to z zawodowej praktyki notariuszy" - powiedział PAP rzecznik Izby Notarialnej w Warszawie Robert Dor. Jak zwracały wcześniej uwagę środowiska prawnicze, obecne przepisy mogą powodować problemy np. gdy spadkobiercy stają się właścicielami przedsiębiorstwa i długotrwałe postępowanie utrudnia jego bieżące funkcjonowanie.

Zgodnie z projektem, zamieszczonym na stronach internetowych resortu, kodeks ma zostać uzupełniony o możliwość dokonywania tzw. zapisów windykacyjnych. Na mocy takiego zapisu konkretna z osób będących spadkobiercami otrzymywałaby dany składnik majątku już w momencie śmierci autora testamentu bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Według aktualnego prawa spadkowego możliwe jest tylko dokonanie wskazania wielkości udziałów, w jakich poszczególne osoby mają dziedziczyć majątek. Właściwy podział spadku dokonywany jest na drodze postępowania pomiędzy spadkobiercami. "Osłabia to w istotny sposób swobodę testowania, nie odpowiada także oczekiwaniom społecznym" - zaznacza resort w uzasadnieniu swojego projektu.

Przepisy dotyczące zapisu windykacyjnego miałyby funkcjonować obok obowiązujących dotychczas zapisów zwykłych. "Aby ograniczyć przypadki, w których wystąpią wątpliwości dotyczące takiego wskazania i jego wykładni, projekt dopuszcza posłużenie się zapisem windykacyjnym jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego" - zaznacza ministerstwo.

W ocenie ministerstwa rozwiązanie problemu za pomocą zapisu windykacyjnego jest pomysłem lepszym

Na etapie prac legislacyjnych w komisji sejmowej jest obecnie od połowy lipca inny z projektów - autorstwa Senatu - dotyczący tej kwestii. Zgodnie z zapisami projektu senackiego miałaby zostać wprowadzona instytucja darowizny na wypadek śmierci. Obdarowany otrzymywałby określoną część majątku z chwilą śmierci darczyńcy. "Za wprowadzeniem tej darowizny przemawiają przede wszystkim względy praktyczne, a zwłaszcza zasada swobody umów i poszanowania dla swobody dysponowania majątkiem na wypadek śmierci" - głosi uzasadnienie tego projektu.

W ocenie ministerstwa rozwiązanie problemu za pomocą zapisu windykacyjnego jest pomysłem lepszym. "Jako instytucja prawa spadkowego zapis windykacyjny daje się łatwiej wkomponować w istniejące konstrukcje prawne charakterystyczne dla tego działu prawa" - pisze resort. Projekt ministerstwa w końcu sierpnia trafił do uzgodnień międzyresortowych.

"Te instytucje prawne nie wyłączają się wzajemnie, mogą funkcjonować obok siebie, m.in. rolą notariuszy jest wszechstronne informowanie osób dysponujących swym majątkiem, aby dokonały one najlepszego dla siebie wyboru" - powiedział natomiast Dor.

Źródło: PAP

Artykuł z dnia: 2009-09-05,
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/349533,beda_zmiany_w_testamentach.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #454 dnia: Październik 05, 2009, 08:49:31 am »
Fiskus podstępnie sprawdza osobiste konta bankowe przedsiębiorców

Inspektorzy skarbowi przy kontroli firm mogą sprawdzać ich rachunki bankowe. Gdy inspektor nic nie znajduje na koncie firmy, prosi o wydruki z kont osobistych. Stosując taką metodę, fiskus szuka darowizn, które każe opodatkowywać.


Inspektorzy z urzędów kontroli skarbowej znaleźli świetny sposób na dodatkowe wpływy budżetowe. Z relacji warszawskiego doradcy podatkowego, który zgłosił się do DGP, wynika, że schemat działania wygląda tak: urzędnik przychodzi na kontrolę do firmy. Prosi przedsiębiorcę o wyciągi z rachunków bankowych spółki, do czego oczywiście ma prawo. Gdy nic nie znajduje, żąda od podatnika wyciągów z kont osobistych. Podatnicy wystraszeni samą instytucją kontroli przekazują takie wydruki urzędnikom. I tu wpadają w pułapkę.

Sztuczka kontrolerów
Urzędnicy analizują większe przelewy. Proszą o wyjaśnienie ich celu. Gdy podatnik nie potrafi się wytłumaczyć, traktują taką transakcję jak darowiznę i każą zapłacić od niej podatek. Oczywiście obowiązek podatkowy powstaje po stronie obdarowanego, a nie przekazującego darowiznę. Podatek w zależności od stopnia pokrewieństwa między osobami przesyłającymi sobie pieniądze może wynieść od 3 do 20 proc. wartości darowizny. Przykładowo, gdy przesłaliśmy koledze – osobie niespokrewnionej – 10 tys. zł, to podatek do zapłaty przez obdarowanego wyniesie 1,2 tys. zł. W przypadku, gdy darowizna wyjdzie na jaw w czasie kontroli, stosuje się stawkę karną 20 proc. Fiskus może też na podatnika nałożyć sankcję wynikającą z kodeksu karnego skarbowego.

Czy takie działania są zgodne z prawem? Zdaniem Bogusława Jóźwika z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest możliwa. Wszystko zależy od wielu uwarunkowań. Ważne jest m.in. to, w jakim trybie prowadzona jest kontrola, ile czynności zostało podjętych, jaki był ich zakres, w jakim charakterze występował podatnik – jako przedsiębiorca czy osoba nieprowadząca firmy.

– Istotna jest też treść składanych przez kontrolowanego wyjaśnień oraz to, w ramach jakiego postępowania wyjaśnienia te były udzielane – stwierdza Bogusław Jóźwik.

Według ekspertów opisany proceder jest niezgodny z prawem. Przedsiębiorca nie musi przedstawiać kontrolerom wyciągów z osobistych kont bankowych, jeśli czynności kontrolne prowadzone są w odniesieniu do firmy.

Zakres kontroli
Wszelkie obowiązki kontrolowanego, jak i uprawnienia kontrolujących w toku kontroli skarbowej dotyczą informacji związanych z zakresem takiej kontroli. Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, przypomina, że organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. Ta wymaga jednak umocowania w postaci imiennego upoważnienia. Upoważnienie – aby stanowiło dla kontrolujących prawną podstawę podejmowanych czynności – zawierać musi m.in. dane o zakresie kontroli. Przepisy nie wykluczają z kręgu podmiotów podlegających kontroli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

– W trakcie kontroli skarbowej można domagać się wglądu w osobiste konta przedsiębiorcy. Nie jest to jednak uprawnienie bezwzględne. Dostęp do wyciągów z osobistych rachunków przysługuje kontrolującym wtedy, gdy wynika to z upoważnienia wydawanego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub generalnego inspektora kontroli skarbowej – podpowiada Paweł Jabłonowski.

Zdaniem Nataszy Ostrowskiej, doradcy podatkowego w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, informacje o rozliczeniach prywatnych, nie- związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorców znajdują się zasadniczo poza zakresem kontroli rozliczeń przedsiębiorstwa. Zakres ten jest określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli doręczanym przez organy kontroli skarbowej. Co prawda w stosunku do osób prywatnych również może być prowadzona kontrola skarbowa, niemniej, powinno się to odbywać w ramach odrębnego postępowania, a jeśli miałoby to być objęte jednym postępowaniem – wówczas informacja taka powinna znaleźć się w upoważnieniu.

– Przedsiębiorcy mogą nie wiedzieć, że regulacje ustawy o kontroli skarbowej nie nakładają na nich obowiązku udostępnienia kontrolującym informacji o rachunkach bankowych niezwiązanych z zakresem kontroli, jakimi są wyciągi z kont osobistych – domyśla się Natasza Ostrowska.

Usprawiedliwione metody
W kontekście planów dotyczących wysokości przyszłorocznego deficytu budżetowego nie dziwi, że fiskus próbuje sięgnąć głębiej do kieszeni podatników. Na ten aspekt zwraca uwagę Szymon Czerwiński, starszy konsultant w Accreo Taxand, który podkreśla, że sięganie do kieszeni podatników musi być zgodne z prawem.

– Generalnie, w toku kontroli skarbowej organy mogą pytać o posiadane przez podatnika rachunki (zarówno firmowe, jak i osobiste), obroty na tych rachunkach i ich stany. Powinny one jednak przedstawić przesłanki dla takiego zapytania, zaś zapytanie to musi dotyczyć zakresu przeprowadzanej kontroli – wyjaśnia Szymon Czerwiński.

Dodaje, że podatnik może odmówić udzielenia takich danych. W takim wypadku urzędnicy mogą uzyskać te informacje bezpośrednio od banku. Musi jednak o to wystąpić dyrektor urzędu kontroli skarbowej bądź generalny inspektor kontroli skarbowej, co może – zwłaszcza w mniej istotnych wypadkach – pohamować zapędy organów kontrolnych.

Nieznajomość prawa
Eksperci są zgodni: opisane postępowanie organów kontroli skarbowej wydaje się bazować na nieznajomości przepisów prawa przez przedsiębiorców.

Natasza Ostrowska podpowiada, że przedsiębiorców takich należałoby namawiać, aby otrzymując upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, poddali je uważnej analizie, ponieważ to właśnie z tego dokumentu wynikać będą ich obowiązki w trakcie kontroli.

Z kolei Szymon Czerwiński zauważa, że w ramach zarysowanej sytuacji dziwić może, dlaczego organy próbują opodatkować przekazane pieniądze na poziomie domniemanego darczyńcy – wszak podatnikiem w tej sytuacji powinien być ewentualnie obdarowany. Po stronie darczyńcy organy mogą natomiast nabrać podejrzeń co do pochodzenia przekazanych pieniędzy i starać się opodatkować przychód z nieujawnionego źródła. Mogą też próbować wyłączyć wartość domniemanej darowizny z kosztów podatkowych.

– Podatnik w toku kontroli musi postępować w sposób logiczny, czynnie w niej uczestnicząc i powołując posiadane dowody, w tym w szczególności dokumenty wskazujące, skąd pochodzą i na jakie cele wydatkowane są zgromadzone przez niego środki – radzi Szymon Czerwiński.

Podkreśla też, że w przypadku gdy doszło do darowizny, podatnik musi pamiętać, że swoim działaniem może zaszkodzić obdarowanemu.

– W żadnej sytuacji podatnik nie może godzić się z postępowaniem fiskusa niezgodnym z prawem – podsumowuje ekspert Accreo Taxand.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2009-09-14,
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #455 dnia: Grudzień 17, 2010, 07:10:34 am »
Można podzielić cały spadek albo tylko jego część

Spadek odziedziczyło kilku spadkobierców. Do czasu działu spadku istnieje między nimi współwłasność, w której każdy ze spadkobierców ma swój określony udział. W związku z tym istnieje konieczność przeprowadzenia działu spadku.


Zgodnie z prawem spadkowym spadek może zostać podzielony albo w drodze orzeczenia sądowego, albo poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Spadkobiercy sami mogą wybrać sposób podziału majątku spadkowego. Jeśli zdecydują się na podział w drodze umowy, to może ona zostać zawarta, tylko jeśli wszyscy spadkobiercy wyrażą na nią zgodę.

Pomiędzy współspadkobiercami musi istnieć zgoda zarówno co do formy, jak i co do sposobu podziału spadku. W przeciwnym wypadku pozostanie jedynie droga sądowa. Stronami umowy, która dotyczy podziału spadku, są spadkobiercy. Stroną umowy może być również nabywca udziału w spadku. Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ prawo spadkowe zezwala na zbycie udziału w spadku lub jego części przed podziałem spadku, a po jego przyjęciu.

Odpowiedzialność za długi
W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale także długi spadkowe, za które od chwili działu spadku ponoszą odpowiedzialność spadkobiercy. Odpowiedzialność jest ponoszona w stosunku do wielkości udziałów w majątku spadkowym. Dlatego może się okazać, że zachodzi konieczność określenia, kto i w jakim zakresie ponosi za odpowiedzialność za zaspokojenie wierzycieli. Takie określenie będzie regulowało wewnętrzne stosunki między spadkobiercami.

W umowie o dział spadku można wskazać, że określony spadkobierca zapłaci określony dług konkretnemu wierzycielowi, a inny spadkobierca zaspokoi innego wierzyciela. Taki podział odpowiedzialności może się okazać korzystny, bo ureguluje konkretnie, kto i za co odpowiada. Jeśli spadkobierca, który zobowiązał się spłacić określony dług, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, wierzyciel może żądać zapłaty od wszystkich spadkobierców, ponieważ umowa reguluje tylko stosunki między spadkobiercami, a nie między spadkobiercami a wierzycielami.

Poza tym w umowie o dział spadku nie można wyłączać ustawowych zasad odpowiedzialności za długi spadkowe, np. zasady, że spadkobiercy będą ponosić odpowiedzialność w stosunku do swoich udziałów spadkowych.

Odpowiednia forma
Spadek może być podzielony w stosunku do wielkości udziału spadkowych, może też być przyznany jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty, poza tym istnieje również możliwość sprzedaży całego spadku i podział uzyskanej w ten sposób kwoty między spadkobierców. Jeśli chodzi o formę umowy, to prawo spadkowe nie wymaga szczególnej formy. Może ona zostać zawarta nawet w formie ustanej, co może powodować później różnego rodzaju problemy. Dlatego najlepiej zawrzeć ją w zwykłej formie pisemnej albo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeśli natomiast w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji, jeżeli powyższa forma nie zostanie zachowana, cała umowa jest nieważna, nawet jeśli nieruchomość jest tylko jednym ze składników spadku.

PRZYKŁAD

Czy niepodzielona część spadku stanowi nadal majątek wspólny

Osoby, które odziedziczyły spadek, zawarły umowę, w której podzieliły tylko część spadku. Zgodnie z prawem spadkowym spadkobiercy mogą zdecydować, czy chcą podzielić cały spadek, czy też tylko jego część. Mogą na przykład podzielić między siebie tylko nieruchomość, a inne rzeczy, np. samochód czy też dzieła sztuki, mogą zostać pominięte w takiej umowie. Jeżeli współspadkobiercy podzielili tylko cześć spadku, to pozostała jego część stanowi nadal ich majątek wspólny, który może zostać podzielony na mocy albo innej umowy zawartej miedzy spadkobiercami, albo na drodze postępowania sądowego.

Podstawa prawna

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2010-12-17
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/472560,mozna_podzielic_caly_spadek_albo_tylko_jego_czesc.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #456 dnia: Czerwiec 18, 2012, 09:03:47 am »
Posłowie za ratyfikacją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
Autor: PAP


Posłowie wszystkich klubów poparli w środę, 13 czerwca, projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/113791
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #457 dnia: Listopad 28, 2013, 12:43:57 pm »
Rewolucja w spadkach
WP.PL / Dziennik Gazeta Prawna


Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zapowiada koniec testamentów ustnych oraz ograniczenie prawa do zachowku. A to dopiero początek wielkich zmian w dziedziczeniu.

Ideą testamentu ustnego było to, aby osoby, które znalazły się w nadzwyczajnej sytuacji mogły sporządzić swoją ostatnią wolę. Tak działo się w momencie, gdy spodziewano się rychłej śmierci danej osoby. Niestety, mechanizm ten był nadmiernie wykorzystywany przez oszustów, którzy chcieli ubiec ustawowych spadkobierców i zagarnąć spadek - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"

Jak podkreśla Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sądownictwa nikt nie ucierpi na planowanych zmianach, bo nawet jeżeli spadkobierca nie jest w stanie napisać testamentu własnoręcznie, zawsze można wezwać notariusza, który przyjedzie do domu czy do szpitala i sporządzi testament notarialny.

Jednocześnie członek Rady dodaje, że wszystkie testamenty ustne, które badał, okazały się sfałszowane.

Z planami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nie zgadza się Roman Nowosielski z Kancelarii Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy. Wskazuje na to, że są zarówno sytuacje, w których spadkodawca może sporządzić tylko taki testament, jak i na to, iż prawo pozwala na skuteczną kontrolę prawdziwości testamentów ustnych.

Komisja planuje ma w planach ograniczenie prawa do zachowku i wprowadzenie wspólnych testamentów małżonków. W przypadku zachowku ma zostać znacząco ograniczony krąg osób do niego uprawnionych. Mogłyby z niego korzystać tylko dzieci i małżonkowie. Nie wiadomo, jak nowe przepisy potraktują rodziców spadkodawcy. Najwięcej zwolenników ma propozycja, by mieli do niego prawo tylko wówczas, gdy znajdą się sytuacji, która "uzasadniałaby przyznanie im świadczeń alimentacyjnych od dziecka".

Kolejną zmianą, nad którą debatuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, są zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe oraz przepisy mówiące o dziedziczeniu pomiędzy małżonkami, jednak nie ma podjętych jeszcze decyzji, jak te zmiany mają wyglądać. Pojawiły się też propozycje, aby zmienić zasady dziedziczenia ustawowego po bezdzietnych małżonkach. Teraz z wdową albo wdowcem dziedziczy rodzeństwo zmarłego. Komisja proponuje zaś, aby ten krąg zawęzić jedynie do małżonka.

Kolejnym pomysłem Komisji jest wprowadzenie tzw. substytucji powierniczej. Umożliwi ona spadkodawcy zdecydowanie o tym, co będzie się działo z jego majątkiem nie tylko zaraz po śmierci, ale również po śmierci jego spadkobierców. Dla przykładu - będzie mógł w testamencie zapisać mieszkanie drugiej żonie, a w ramach substytucji powierniczej wskaże, że po jej śmierci przypadnie ono jego synowi z pierwszego małżeństwa. Dziedzicząca mieszkanie zostanie spadkobiercą powierniczym i będzie mogła swobodnie korzystać z lokalu, wynajmować go, ale nie będzie mogła go sprzedać ani rozporządzić nim na wypadek swojej śmierci i np. zapisać w testamencie innej osobie niż wskazana przez spadkodawcę, po którym je odziedziczyła.

Najbardziej zaawansowane są prace komisji nad projektem zmian przepisów dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe. Projekt przewiduje, że w trakcie niezłożenia przez spadkobierców w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku będzie dochodziło do automatycznego przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza. W razie przyjęcia spadku w taki sposób spadkobierca poniesie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości odziedziczonego majątku, a nie jak obecnie bez ograniczeń, co powoduje, że spadkobiercy muszą niekiedy za długi spadkodawcy płacić z własnej kieszeni.


Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #458 dnia: Luty 09, 2015, 09:41:27 am »
Prawo spadkowe będzie zmienione. Sejm przyjął nowelizację

Sejm przyjął nowelizację ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Dotąd milczenie spadkobiercy oznaczało przyjęcie spadku wprost, a tym samym nieograniczoną odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku.


Zgodnie z przyjętymi przepisami milczenie będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. Jeżeli więc np. wartość stanu czynnego spadku wynosi 50 tys. zł, a dług jest równy kwocie 100 tys. zł, to wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty jedynie 50 tys. zł.

W związku z tym przyjęto również składanie przez spadkobierców wykazu inwentarza spadku (w sądzie lub przed notariuszem), w którym będzie umieszczać się pasywa i aktywa spadku, a spłata długów będzie następować właśnie zgodnie z tym wykazem. Będzie można - tak jak dotychczas - uzyskać spis inwentarza, który wykonuje (odpłatnie) komornik sądowy na polecenie sądu, który orzekł o sporządzeniu tego spisu. Jeżeli zaistnieje różnica między wykazem inwentarza a spisem inwentarza będzie decydował spis.

Głównym celem ustawy jest potrzeba ochrony obywateli przed niekorzystnymi skutkami braku złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. W tej materii zmiana przepisów zakłada wprowadzenie jako zasady odpowiedzialności za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych), w miejsce obowiązującej wcześniej zasady odpowiedzialności nieograniczonej. Brak oświadczenia spadkodawcy w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Inną istotną zmianą będzie wprowadzenie instytucji tzw. prywatnego wykazu inwentarza. Jego złożenie jest fakultatywne. Wykaz będzie składany według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty majątkowe należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe. Wykaz inwentarza może być złożony u notariusza, w sądzie spadku lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. Złożenie przez spadkobiercę wykazu inwentarza uruchamia ogłoszenie dokonywane przez sąd spadku. Ogłoszenie w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza sąd będzie zamieszczał na stronie internetowej sądu spadku oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku. Ma to na celu umożliwienie wierzycielom spadkowym zapoznania się ze spisem stanu aktywów i pasywów masy spadkowej.

W celu ochrony wierzycieli spadkowych przyjęto ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym, jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien był wiedzieć o istnieniu innych, ponosi odpowiedzialność za nie ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Wprowadzona odpowiedzialność nie ma zastosowania w stosunku do spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz takiego, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

Nowelizacja włącza oprócz tego do Kodeksu postępowania cywilnego regulacje dotyczące kwestii nadzoru sądu nad wykonywaniem czynności z zakresu zabezpieczania spadku i sporządzania spisu inwentarza, w tym skargi na czynności komornika oraz przepisów o postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza, a także kosztów tych postępowań. Zmiana przepisów K.p.c. w zakresie zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza podyktowana była koniecznością przeniesienia szeregu uregulowań zawartych obecnie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza do K.p.c., ze względu na ich ustawowy charakter.

Nowe przepisy poszerzą także krąg osób, które mogą reprezentować stronę w postępowaniu cywilnym. Może być nim każdy wstępny (dziadkowie, pradziadkowie), a nie tylko - jak dotąd - rodzice. Natomiast w zakresie egzekucji, przewiduje zwolnienie spod egzekucji (sądowej i administracyjnej) sum przyznanych orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdy wierzycielem jest Skarb Państwa.
Wyłączenie dziedziczenia udziałów w spółce z o.o. powoduje obowiązek wypłacenia do masy spadkowej wynagrodzenia za umorzone udziały.

Inną istotną zmianą będzie wprowadzenie instytucji tzw. prywatnego wykazu inwentarza. Jego złożenie jest fakultatywne. Wykaz będzie składany według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty majątkowe należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe. Wykaz inwentarza może być złożony u notariusza, w sądzie spadku lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. Złożenie przez spadkobiercę wykazu inwentarza uruchamia ogłoszenie dokonywane przez sąd spadku. Ogłoszenie w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza sąd będzie zamieszczał na stronie internetowej sądu spadku oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku. Ma to na celu umożliwienie wierzycielom spadkowym zapoznania się ze spisem stanu aktywów i pasywów masy spadkowej.

W celu ochrony wierzycieli spadkowych przyjęto ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym, jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien był wiedzieć o istnieniu innych, ponosi odpowiedzialność za nie ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Wprowadzona odpowiedzialność nie ma zastosowania w stosunku do spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz takiego, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

Nowelizacja włącza oprócz tego do Kodeksu postępowania cywilnego regulacje dotyczące kwestii nadzoru sądu nad wykonywaniem czynności z zakresu zabezpieczania spadku i sporządzania spisu inwentarza, w tym skargi na czynności komornika oraz przepisów o postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza, a także kosztów tych postępowań. Zmiana przepisów K.p.c. w zakresie zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza podyktowana była koniecznością przeniesienia szeregu uregulowań zawartych obecnie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza do K.p.c., ze względu na ich ustawowy charakter.

Nowe przepisy poszerzą także krąg osób, które mogą reprezentować stronę w postępowaniu cywilnym. Może być nim każdy wstępny (dziadkowie, pradziadkowie), a nie tylko - jak dotąd - rodzice. Natomiast w zakresie egzekucji, przewiduje zwolnienie spod egzekucji (sądowej i administracyjnej) sum przyznanych orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdy wierzycielem jest Skarb Państwa.

Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #459 dnia: Lipiec 31, 2015, 09:17:29 am »
Prawnik radzi: pomoc w sądzie
10.07.2015 Autor: Anita Siemaszko, fot. Marta Kuśmierz
Źródło: Integracja 3/2015


Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową, chorobą neurologiczną i wzroku. Odwołałam się do sądu od decyzji ZUS w sprawie mojej renty. Czy istnieje w naszym kraju możliwość skorzystania w sądzie z usługi asystenta, który mógłby mnie wspierać i pomagać podczas rozprawy? Dla mnie byłby bezcenny, bo mam poważną wadę mowy.

więcej tutaj:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/266854
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #460 dnia: Grudzień 06, 2015, 09:27:23 am »
Koniec Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Dłużnicy mają łatwiej

Dłużnicy mogą odetchnąć z ulgą. Nie muszą się już obawiać banków, bo te straciły uprzywilejowaną pozycję. Teraz dużo trudniej będzie im nasłać komornika na dłużnika. Od 27 listopada nie mogą już wystawiać Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Klient zaciągnął kredyt, ale wpadł w kłopoty finansowe i przestał go spłacać. Co robił bank? Ostrzegał go na piśmie, wzywając do zapłaty. Jeśli to nic nie dało, niemal od razu wysyłał do niego komornika. Bez sądu, bez procesu.

Jeśli dłużnik chciał się bronić, mógł oczywiście wszcząć procedurę przeciwegzekucyjną, ale nie miał pewności, że zdąży ją zakończyć, zanim komornik zapuka do jego drzwi. Jak nie zdążył, jego strata.

Tak było w Polsce przez 18 lat. Ale już nie jest. Zniknął bowiem Bankowy Tytuł Egzekucyjny, który dawał bankom uprzywilejowaną pozycję wobec dłużników.
TK staje po stronie klientów
Banki wyjątkowo łatwo mogły dochodzić swoich przeterminowanych należności od swoich dłużników. Kiedy np. klient nie spłacał kredytu, bank miał jedynie obowiązek wysłania pisemnego wezwania do zapłaty. Jeśli ono nie zmotywowało dłużnika, bank wystawiał Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Taki instrument kierował do sądu, który jednak o niczym nie rozstrzygał, jedynie przyklepywał wniosek, jeśli nie znajdował w nim żadnych formalnych błędów i nadawał klauzulę wykonalności. Wtedy bank już bez przeszkód wysyłał komornika. Trwało to zaledwie kilka dni.

Trybunał Konstytucyjny uznał w kwietniu tego roku, że BTE faworyzuje banki i dyskryminuje dłużników. TK powiedział "dość" i zdecydował o śmierci BTE, uznając, że narusza zasadę równego traktowania.

Problem z BTE polegał na tym, że dłużnicy często nie wiedzieli, że tytuł egzekucyjny został przeciwko nim wystawiony. Dowiadywali się o tym dopiero w momencie, gdy do ich drzwi pukał komornik lub kiedy ich konto w banku zostało zablokowane.

W dodatku sądy, które sankcjonowały BTE, nie pochylały się nad tym, czy bank rzeczywiście ma prawo je wystawić, sprawdzał tylko, czy tytuł jest poprawnie wystawiony. W efekcie wszystko działo się niemal automatycznie. Klienci często nie mieli czasu lub możliwości, żeby się bronić, a banki nadużywały swojej uprzywilejowanej pozycji.

Decyzją TK BTE miał zniknąć najpóźniej 1 sierpnia 2016 roku. Zniknął wcześniej. Banki nie mogą już wystawiać BTE od 27 listopada 2015 roku.
Co się zmieniło?
Teraz, jeśli klient nie płaci, bank musi rozpocząć postępowanie egzekucyjne przed sądem. Dzięki temu dłużnik ma szanse się bronić, a sąd rozstrzyga sprawę, biorąc pod uwagę argumenty obu stron.

Jednocześnie nowela ustawy określiła koszty, jakie trzeba będzie ponieść w związku z postępowaniem sądowym. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł.
Luka po BTE się wypełnia
Banki jednak szukają innych sposób, by bez procesu sądowego odzyskiwać przeterminowane należności. W przypadku mniejszych kredytów na kilkanaście tysięcy złotych zdarza się, że wymagają wystawienia weksla własnego. W przypadku kredytów na większe kwoty, na przykład kredytów hipotecznych, formą zabezpieczenia jest notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Luka po BTE nie pozostaje zatem zupełnie pusta.
   
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #461 dnia: Grudzień 06, 2015, 10:02:29 am »
Prawnik radzi: podstawa prawna
16.11.2015
Autor:  Anita Siemaszko, fot. Piotr Stanisławski
Źródło:  Integracja 5/2015

Szukam podstawy prawnej, aby się na nią powołać w piśmie do spółdzielni mieszkaniowej, do której chcę wystąpić z prośbą o pomoc w pokonywaniu schodów do mojego mieszkania na II piętrze w budynku bez windy. Już mam dość tego, że za każdym razem, kiedy muszę wyjść, organizuję znajomych, aby pomogli mi wydostać się z domu oraz potem do niego powrócić.

więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/293223
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #462 dnia: Styczeń 22, 2016, 09:58:13 pm »
Opiekuję się siostrą po zawale mózgu. Co mi się należy?

22.01.2016
Autor:  Maria

Siostra ma 85 lat, przebyła zawał mózgu, jest sparaliżowana leżąca i zupełnie niepełnosprawna. Pobiera emeryturę 1530 zł netto. Ja pobieram emeryturę 1060 zł netto. Jakie świadczenia należą się chorej, a jakie mnie, jeżeli się nią opiekuję? Bardzo proszę o odpowiedź.

więcej tutaj:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/304363;jsessionid=350F018FE6A4CF788122936CBA9A8E50
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #463 dnia: Lipiec 13, 2016, 07:47:40 am »
Prawnik radzi: Opiekun osoby dorosłej


04.07.2016
Autor:  Anita Siemaszko, fot. George Woodapple/freeimages.com
Źródło:  Integracja 2/2016

Mieszkamy z mężem i dzieckiem razem z rodzicami. Mój ojciec, inwalida I grupy, jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, ma problem z wykonywaniem różnych codziennych czynności. Mama prowadzi jeszcze gospodarstwo rolne, ale nie ma sił, bo sama choruje. Czy w takiej sytuacji dostanę zasiłek na ojca?
 Agnieszka W. z woj. podlaskiego

więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/333487
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #464 dnia: Wrzesień 04, 2016, 09:54:35 am »
Prawnik radzi: mieszkanie za opiekę


01.09.2016
Autor:  Anita Siemaszko, fot. sxc.hu
Źródło:  Integracja 3/2016


Dwa lata temu babcia przepisała mi mieszkanie w bloku w zamian za dożywotnią opiekę. Mam II grupę i umiarkowany stopień niepełnosprawności, i cały czas mieszkam w przepisanym mieszkaniu, zapewniając babci konieczną pomoc. Czy przysługują mi jakieś zniżki mieszkaniowe albo pomoc finansowa z OPS -u?
 Joanna R. z woj. łódzkiego

więcej na temat:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/340983
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Prawo dla nas - pytania
« Odpowiedź #465 dnia: Luty 27, 2018, 11:26:10 am »
10 pytań od rodziców i opiekunów. Prawnicy odpowiadają

12.02.2018
Autor:  oprac. Ewa Sawicka, fot. Freeimages.com

Jednymi z najczęstszych pytań, kierowanych do doradców i prawników Centrów Integracja w dziale „Zapytaj doradcę”, są te dotyczące opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą. Prezentujemy 10 odpowiedzi, które przydadzą się nie tylko osobom, które zadały poniższe pytania.

więcej:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/641845
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach